Tillegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon"

Transkript

1 Tillegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. Innhold: 1. Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Doktorgradsavhandlinger i arbeid Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Artikler i tidsskrifter med reviewordning Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende... 16

2 1. Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Høyskolen i Akershus Veileder: Terje Assum Høgskulen i Sogn og Fjordane Sensor, Sosiologi, Oddgeir Osland Høgskolen i Lillehammer Deltidsstilling som førsteamanuensis II, Tone Haraldsen Sensor masteroppgaver, Anne Gjerdåker Høgskolen i Molde Sensor, TRA 410, Transport lokalisering og økonomisk utvikling, Olav Eidhammer Sensor, SCM 500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder, Olav Eidhammer Sensor, LOG 711, Supply Chain Management I Olav Eidhammer Sensor, LOG 950 Masteroppgaver i logistikk, Olav Eidhammer 1. biveileder doktorgrad i logistikk, Inger Beate Hovi 2. biveileder doktorgrad i logistikk, Olav Eidhammer Karolinska Institutet, Stockholm Opponent, Rune Elvik Lund Tekniska Högskola Deltidsstilling som professor: Rune Elvik Opponent slutseminarium, Truls Vaa NTNU Veileder doktorgrad, Rune Elvik Sensor Areal og transportplanlegging, Arvid Strand Opponent doktorgrad, Torkel Bjørnskau Opponent, Michal WJ Sørensen Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Doktorgradsstipendiat, Jan Vidar Haukeland Veileder Areal og transportplanlegging, Aud Tennøy Sensor: Knut Veisten Universitetet i Bergen Sensor, Oddgeir Osland Universitetet i Oslo Sensor, Aud Tennøy Sensor, masteroppgave, Anne Gjerdåker Sensor, masteroppgave, Truls Vaa Sensor, bacheloroppgaver, Tone Haraldsen Universitetet i Stavanger Sensor mastergrad, Terje Assum Universitetet i Stavanger, avd Norsk hotellhøgskole Deltidsstilling som førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Deltidsstilling som tidsskriftredaktør, Jan Vidar Haukeland Aalborg Universitet (AAU) Deltidsstilling som professor: Rune Elvik Opponent doktorgrad, Arvid Strand Bedømmelsesutvalg, Michael WJ Sørensen

3 2. Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Alena Høye Accident Analysis and Prevention, reviewer: Ross Phillips Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Acta Acoustica, reviewer: Ronny Klæboe Anatolia, member of editorial board: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, resource editor: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, reviewer: Jon Martin Denstadli ECTRI Young Researchers Seminar, Torino, reviewer: Aslak Fyhri European Transport, Research Review - An Open Access Journal, member of editorial board: Farideh Ramjerdi European Transport, Research Review - An Open Access Journal, reviewer and member editorial board: Ronny Klæboe Fennia, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen International journal of Injury Control and Safety Promotion, reviewer: Fridulv Sagberg International journal of Transport Economics, reviewer: Nils Fearnley Journal of the Acoustical Society of America (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Choice Modelling, reviewer: Jon Martin Denstadli Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Journal of Transportation Geography, member of editorial board: Jon Inge Lian Open Sociology Journal, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen PLAN, medlem av redaksjonsråd: Gustav Nielsen Safety Science, reviewer: Torkel Bjørnskau Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Society & Natural Resources, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Society & Natural Resources, reviewer: Knut Veisten Transport Policy, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research Record, reviewer: Farideh Ramjerdi Transport Reviews, reviewer: Farideh Ramjerdi

4 3. Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper AIEST Association Internationale d'experts Scientifique du Tourism: Jan Vidar Haukeland British Psychological Society, member of "special group in coaching psychology" og "practitioner in training": Ross Phillips CIENS fagledelse, sekretariatet: Marika Kolbenstvedt COST Action 20: Urban knowledge arena: Vibeke Nenseth COST 356 EST: Farideh Ramjerdi. COST Action 356 Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport: Aud Tennøy COST TU 0804 working group: Inger Beate Hovi, Ronny Klæboe, Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Liva Vågane Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI Thematic working group - Intelligent Transport Systems and Infrastructure: Hanne Samstad - Logistics: Olav Eidhammer - Community of practice on economic evaluation: Harald Minken - Safety and security: Torkel Bjørnskau - Transport, environment and health: Ronny Klæboe EEA grants Establishing Mobility Centre in Thessaloniki: Vibeke Nenseth EEA grants Indicators Urban Environment, TIMUR, Check Republic: Vibeke Nenseth ERA-NET Transport. Action group 16 Intermodal freight transport: Kjell Werner Johansen European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Group of Statisticians: Arne Rideng FORMAS, Swedish social science research on sustainability, reviewer: Vibeke Nenseth Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI), medlem: Fridulv Sagberg Future Climate engineering Solutions, advisory board: Rolf Hagman International Commission og Biological Effects of Noice (ICBEN), Team 8 on combined agents, chair: Ronny Klæboe International Cooperation on theories and concepts in traffic safety (ICTCT), medlem: Michael Sørensen KLIMA 21, arbeidsgruppe 3, medlem: Arvid Strand Kunnskap Oslo, medlem strategisk utvalg: Marika Kolbenstvedt Lillehammer kunnskapspark, styremedlem: Tone Haraldsen Nasjonal komite for revisjon av NS8141 vibrasjoner fra sprengninger, medlem: Ronny Klæboe NECTAR, europeisk forskernettverk. Sekretær i styret: Knut Sandberg Eriksen Nordisk vegteknisk forbund - utvalg nr 21: Strategisk planlegging : Kjell Werner Johansen - utvalg nr 22: Utforming av veger og gater : Merethe Dotterud Leiren - utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Michael Sørensen - utvalg nr 54: "Fordon". Rolf Hagman Nordic Road and Transport Research, redaksjonsmedlem: Harald Aas NVTF (Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening) avdeling Østlandet. Styremedlem: Anne Madslien PIARC World Road association - Committee "Road System Economics and Social Development: Hanne Samstad Rådet for strategisk forskning, København. Formann i programkomiteen for transport og infrastruktur: Randi Hjorthol SAMOT Service and marked oriented transport research, Universitetet i Karlstad: Member of international advisory board: Randi Hjorthol Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for arealstatistikk: Øystein Engebretsen Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Petter Dybedal Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRC Tourism Research Centre: Medlem: Jan Vidar Haukeland UITPs economic network: Nils Fearnley VINNOVA. Medlem programstyre for programmet Bilens sociala och ekonomiska betydning: Marika Kolbenstvedt

5 4. Doktorgradsavhandlinger i arbeid Bai, Yu: International rail freight transfer and border-crossing delays: a case study at Polish- Czech border Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Grue, Berit: Data accuracy in urban transport models Hansen, Wiljar: Effects of globalization, agglomeration and climate change on trande patterns and industrial localization in Norway Meyer, Sunniva Frislid: Terrorists' target selection and the optimal allocation of security resources between transport related targets Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Nordbakke, Susanne: Alive and kick n. The study of mobility and welfare among elderly Tennøy, Aud: Clashes of knowledge as a barriere to sustainable development Haukeland, Jan Vidar: Bærekraftig turismeutvikling i en nasjonalparkregion 5. Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Andersen, Jardar og Hovi, Inger Beate Utvikling i transportytelser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler Godstransport - Miljø og næring: Noen resultater fra etatsprogrammet næringslivets transporter., Oslo, Assum, Terje Brukererfaring med Instidata Instidatakonferanse, Høsbjør, Ringsaker, Effects of road safety projects in developing countries the nordic experience and possibilities of more effective efforts Den 18. konferanse for Nordisk Forskningsnettverk for sikkerhet NoFS 2009, Hurdalsjøen hotell, Assum, Terje og Høye, Alena Promillekjøring med tunge kjøretøy Internt seminar i VD, Oslo, Backer-Grøndahl, Agathe Fartsvalg: Resultater fra nullpunktsundersøkelsen 08/09 Fartsdag, Healthy driving: A study of drivers' health condition and relative crash risk Young researcher seminar 2009, Torino, Italia, Backer-Grøndahl, Agathe og Sagberg, Fridulv Relative crash involvement risk associated with various distraction factors First International Conference on Driver Distraction and Inattention, Gøteborg, Bai, Yu Reliability of international freight trains: a theoretical approach Young researchers seminar, Torino, Italy, Bjørnskau, Torkel Unge føreres risikoutvikling - utviklingstrekk og tendenser Føreropplæringa har runda kulen - hva er status, Hell, Stjørdal, Undersøkelse av risikooppfatninger for RISITprogrammet RISIT Forskerseminar, Selbu, Sikkerhet, security og effektivitet: Personvernets grenser RISIT Forskerseminar, Selbu, Coping with the new risks: Understanding, organization and economics. Workshop, Stavanger, Sikkerhetskultur og arbeidsmiljø i transport. AMU-møte Vegdirektoratet, Oslo, Safety culture in bus transport compared to rail and air transport ECTRI TWG B meeting, Amsterdam,

6 TØIs bruk av SSBs statistikk over veitrafikkulykker Fagdag m/ssb, Oslo, TØI, Bjørnskau, Torkel, Akhtar, Juned og Meyer, Sunniva Frislid Coping with the new risks: Understanding, organization and economics. RISIT Forskerseminar, Selbu, Bjørnskau, Torkel og Sagberg, Fridulv Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrirer og ulykkesrisiko i framføring og overvåkning av transportmidler RISIT Forskerseminar, Selbu, Denstadli, Jon Martin Hvordan kan vi skaffe oss viten om reiseatferd? Innføringskurs i miljøvennlig og effektiv bytransport, Oslo, Key results from the 2009 Air Travel Survey Medlemsmøte i BARIN, Oslo, Denstadli, Jon Martin og Lian, Jon Inge The impact of labor immigration and low cost airlines on tourism arrivals: the Norwegian experience The 12th Conference of the International Association for Travel Behaviour Research (IATBR), Jaipur, India, Dybedal, Petter Data collection on tourism flows - from fragmentation to harmonisation? The case of Norway. Invited panelist paper The first international conference on the measurement and economic analysis of regional tourism 2009, San Sebastian - Spania, Effektmålinger av kampanjer for å få flere turister til østlandet via OSL Årsmøte Østlandsprosjektet, Oslo, Måling av økonomiske ringvirkninger av reiseliv - en risikosport? Balestrand Summit 2009, Balestrand, Eidhammer, Olav Logistikk- og transportindustrien. Utvikling og tjenestetilbud. Styremøte i Nordisk Speditørforbund, Oslo, NYFO-Nye forretningsmodeller for transportindustrien SMARTRANS prosjektseminar, Oslo, Utviklingstrekk, logistikkostnader og miljøkrav NORCEM-seminar, Jevnaker, Eidhammer, Olav og Ramjerdi, Farideh The Dynamics of the Market for Alternative Fuel Vehicles: The Swedish Case 1st Transatlantic NECTAR Conference, Washington DC, USA, Elvebakk, Beate Aesthetic practices en route Routes, Roads and Landscapes, Oslo, Elvik, Rune Developing accident modification functions Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, Elementary units of exposure Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, Road safety in Europe - an update Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, Hva sier partiprogrammene om trafikksikkerhet? Veikonferansen 2009, Hotell Opera, Oslo, Om målestokker for forskningskvalitet Faglig seminar på TØI, TØI, The high injury risk run by motorcyclists: is it fair? Powered Two Wheeler conference, Marseille, The contribution of Saferoad products to improving road safety Faglig seminar med Saferoad, Ørsta, Innføring i ulykkesanalyse. Atferdstilpasning til trafikksikkerhetstiltak TØI-kurset, Reenskaug hotell, Drøbak, Cost-benefit analysis of road safety measures Edmonton's International Conference on Urban Traffic safety, Edmonton, Alberta, Canada, Meta-analyse av effektmålinger av trafikksikkerhetstiltak RISIT Forskerseminar, Selbu,

7 Hva er mulighetene for å bedre trafikksikkerheten ved hjelp av bedre veger? Møte i PF Tverrfaglig sikkerhetsforum, Oslo, Oppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet i Sverige i 2008 Oppfølgningskonferanse 2009, Stockholm, Hvor stabile er langtidslinjene i trafikksikkerhetsutviklingen? NOFS seminar, Hurdalsjøen hotell, Oppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet i Sverige i 2008 Møte i gruppen för nationell samverkan (GNS), Stockholm, Which are the most cost-effective road safety measures? Expert Symposium on traffic safety, Helsingfors, Trafikkmengdens betydning for ulykkestallene Fokus på trafikksikkerhet, Folkets Hus, Oslo, Trends in the world of how to measure traffic safety Seminar on new ways of measuring traffic safety, Stockholm, Peer review of VTI research in the fields of traffic safety and environment Peer review of VTI research in the fields of traffic safety and environment, Linköping, A survey of recent developments in accident modelling RISMET kick off meeting, SWOV, Leidschendam, Why some road safety problems are more difficult to solve than others ICTCT workshop, Leeds, The mistaken belief in the incentives generated by cost-benefit analysis Scientific research on road safety management, De Philharmonie, Haarlem, Fearnley, Nils, Hagen, Trine og Odeck, James Economic appraisal of Universal Design in transport: Experiences from Norway 11th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo), Delft, Nederland, Flügel, Stefan Finding appropriate bid ranges to observe the right tail of the VTTS-distributions in different transportation modes 2nd Örebro workshop on valuation of safety and travel time savings, Degerfors, Sverige, Cross-Mode Variations in VTTS estimates: evidence from Norway 12th International Conference on Travel Behaviour Research, Jaipur, India, Passengers' Valuation of Universial Design for Public Transport 12th International Conference on Travel Behaviour Research, Jaipur, India, Fridstrøm, Lasse Transportrevolusjon når kommer den? Energiuka, Oslo, Hva betyr infrastruktur som motor i næringsutviklingen? Vestregionens generalforsamling, Klekken, Kunnskapsbehov på området transport og miljø CIENS-dagen, Oslo, TEMPO - miljøvennlig transportpolitikk SMARTRANS prosjektseminar, Oslo, OPS i norsk vegbygging Nya vägar till infrastruktur offentlig-privat samverkan, Stockholm, Sustainable mobility in China and in Norway The Arctic Experience, Climate Change and Sustainable Development, Oslo, Fearnley, Nils Samfunnsnytte av satsing på kollektivtransport i Oslo og Akershus. Samfunnsregnskap for Ruter Samfunnsnytte av kollektivsatsing, Oslo, Fearnley, Nils og Flügel, Stefan Passengers' Valuation of Universial Design for Public Transport 12th International Conference on Travel Behaviour Research, Jaipur, India, Fridstrøm, Lasse og Aas, Harald Samferdselssektoren mellom fag og politikk Samferdselssektoren mellom fag og politikk, Stortinget, Fyhri, Aslak Barna i bytrafikken Forskning til Lunsj, Oslo, Barna i bytrafikken Forskning til Lunsj, Oslo,

8 Are we socializing our children to car use? Independent mobility and car dependency in modern childhood, Oslo, Hagman, Rolf Biler og miljøpåvirkning - offentlig anskaffelse DIFI seminar, Oslo, Adore IT og Oslo kommune Oslo kommune seminar, Oslo Rådhus, Effektiv miljøteknologi el, etanol, hydrogen eller hybrid? SM internt seminar, Oslo, Effektiv miljøteknologi el, etanol, hydrogen eller hybrid? TØI kurset 2009, Drøbak, Transportalternativer for Storsand Utbygging av Storsand, Oslo, Ladbare biler - status og prognoser april 2009 Strøm til biler seminar, Oslo, Myter og sannheter om utslipp Toyota Temadag 2009, Drammen, Blindspor i klimaarbeidet å forby bensinbiler? Ciens seminar, Oslo, Future vehicles and road transport Bergen international Summer Research school, Bergen, Miljøbiler nå og i den nære fremtiden? Eidsiva bedriftsseminar, Hamar, Actions to reduce GHG from the transport sector in Norway Future Climate E solutions, København, Biodrivstoff vs El og Hydrogen Polyteknisk forening kveldsseminar, Oslo, Revisjon av automatiske bomstasjoner Bomstasjon revisjon, Oslo, Elbil regnskapet El bil debatt innleder, Oslo, Bus emissions and environmental impact Adore IT seminar Sardinia, Sassari, Bærekraftig bilsport i Norge - teknologi og drivstoffer Norsk bilsportforbund årsseminar, Gardermoen, Fremtiden er elektrisk REN årskonferanse 2009, Gardermoen, Hvordan bør bilavgiftene utformes for å fremme miljøvennlige biler Bilavgifter, Oslo, Forbud mot bensinbiler et blindspor for klimaet? Norsk Petroleumsinstitutts årskonferanse, Oslo, Drivstoff, utslipp og miljøeffekter Natur- og biogass som drivstoff for tunge kjøretøy, Gardermoen, Framtiden är inte vad den en gång var Bilens rolle - nu och i framtiden, Stockholm, Hva slags biler bør vi velge? Ciens seminar, Oslo, Hvilke utslippsreduksjoner vil komme - NO 2? NO 2 seminar, Oslo, Hanssen, Jan Usterud Er det behov for en (regional) parkeringsgpolitikk Bystrategi Grenland Parkeringsseminar, Hotell Vic, Porsgrunn, Handelsetablering - struktur, lokalisering, styring Workshop - areal- og transportplanlegging i Akershus og Oslo, Thon hotell Arena Lillestrøm, Kjøpesentre: myndighetenes utfordringer Arbeidsseminar med fylkene - veileder kjøpesenterstoppen, Thon hotel Arena, Lillestrøm, Parkering som virkemiddel for å redusere miljøbelastningen Future built: Miljøvennlig transport, Arkitektenes hus, Oslo, Haraldsen, Tone Kulturnæringene økonomisk betydning og lokalisering Kreative Oslo, , DOGA Kulturnæringene muligheter og utfordringer. CBM konferanse, Røros hotell, Hjorthol, Randi Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre Transportforum, Linköping, Linköping, Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Transportforum, Linköping, Linköping, Mobility and Everyday Life Sustaining everyday life, Campus Norrköping, a Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning, Vegdirektoratet,

9 Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning, Vegdirektoratet, Working on the train: from 'dead' time to contractual time Fourth specialist meeting of the network - ICT: mobilizing persons, places andd spaces, Quebec, Canada, Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet Bilens roll - nu och i fremtiden, Stockholm, Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønster Bilens roll - nu och i fremtiden, Stockholm, Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre Bilens roll - nu och i fremtiden, Stockholm, Hovi, Inger Beate Utvikling i norsk og internasjonal godstransport Kurs i godstransport og logistikk, Oslo, Presentasjon av prosjektet Logistikk i Norge SMARTRANS prosjektledersamling, Skjetten, ITS-virkemidler for mer miljøvennlig godstransport ITS-konferansen 2009, Trondheim, LIN-Logistikk i Norge - En KMB i Smartrans SMARTRANS prosjektseminar, Oslo, Engroshandelslagre og terminaler i Osloregionen Forum for lokale godstransporter: Godstransport i areal- og transportplanlegging - terminaler og lager, Oslo, Hovi, Inger Beate og Hansen, Wiljar Logistikk i Norge (TØI). Godstransport - Miljø og næring: Noen resultater fra etatsprogrammet næringslivets transporter., Oslo, Thune-Larsen, Harald Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS Luftfart og EU ETS, OSLO, Johansen, Kjell Werner Litt om engangsavgifter på nye biler, Majorstua, Klæboe, Ronny Helse og trivselseffekter av støy og luftforurensning, tiltak i Hosanna. Møte mellom støy og luftgruppe, Oslo, Mapping environmental impacts Møte i Eurocities, Oslo, Noise annoyance, sensitivity and self reported health Euronoise 2009, Edinburgh, Klæboe, Ronny og Ludvigsen, Johanna Hvordan virker det åpne jernbanemarkedet i Norge? Transport og Logistikk, Clarion, Gardermoen, Klæboe, Ronny og Kolbenstvedt, Marika Behov for forskning i 2010 og framover Støyforskning behov, Oslo, Klæboe, Ronny og Veisten, Knut WP7 Nyttekostnadsanalyser/bidrag WP8 dissemination. Kick Off Hosanna, Gøteborg, Kolbenstvedt, Marika Barn- og bomiljøforskning - historie, lærdommer og utofrdringer. Innlegg og deltagelse i paneldbatt Seminar om Bybarna i forskning og planlegging, Oslo, Kunnskap som redskap för att öka säkerheten i trafiken Fagmøte for RPT (Riksförbundet för polio- och trafikskadede), Stockholm, Kolbenstvedt, Marika og Ølnes, Sønneve CIENS sentersøknader - Innovasjon i samspill med næringsliv og offentlige aktører Møte NHD, Oslo, Leiren, Merethe Dotterud Universell utforming og kampen om gaterommet Utvalgsmøte, Opaker gård, ADORE IT in the Oslo Region ADORE IT feedback meeting, Östersund, Sverige,

10 Likheter og ulikheter i de nordiske landene Hva vil universell utforming bety for samferdselssektoren i Norden? Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo, Eksisterende virkemidler og innspill Virkemidler og lokalt klima, Helsfyr, En samordnet areal- og transportpolitikk - vil økt regionmakt gjøre en forskjell? "Peismøte", Miljøverndepartementet, Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten Kollektivtransportforums studietur, Danskebåten, Universell utforming - hva virker og hva virker ikke? Utvikling av buss- og bestillingsruter - Krav til universell utforming, Drammen, Lokale klimakutt - lærdom fra Sverige Klimaplaner - i min kommune - som en parallell til klimatoppmøtet i København, Arendal, Leiren, Merethe Dotterud, Fearnley, Nils, Skollerud, Kåre og Aarhaug, Jørgen Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten Trafikdage på Aalborg Universitet, Aalborg, Leiren, Merethe Dotterud og Sørensen, Michael WJ Kolliderende hensyn Utvalgsmøte, Kirkenes, Lian, Jon Inge NTP i et regionalt perspektiv Seminar om NTP, KRD, Oslo, Lian, Jon Inge og Farstad, Eivind Tourism and transport Action Plan: Towards efficient and sustainable solutions Concertour final conference, Roma, Transport tourism challenges and emerging trends Concertour -2 workshop, Brussels, Lian, Jon Inge og Rønnevik, Joachim Regional airports loosing ground to main airports European Regional Science Association Conference, Lodz, Polen, Loftsgarden, Tanja Arealpolitikken, transportomfanget og transportmiddelbruken. Hvordan utvikle veinettet i Oslo-regionen eller hvorfor ikke alle problemer løses ved å legge hovedveiene under bakken? Hvordan vi skal vri Oslopakke 3 i riktig retning. Seminar om strategi for samferdselsarbeidet i NOA, Miljøhuset, Oslo, Shopping malls in Scandinavia. Planning regulations as a policy instrument for reducing car dependency. ECTRIs Young Researcher Seminar 2009, Torino, Forvaltningsrevisjon av Klima- og energiplan for Oppland Fylkestingsamling oktober, Thon Hotell Gjøvik, Orientering om høringsutkast: Kollektivplan for Telemark Pressekonferanse vedr. Kollektivplan for Telemark, Fylkeshuset Skien, Loftsgarden, Tanja og Nielsen, Gustav Utkast til kollektivplan for Telemark Kollektivplan for Telemark, Bryggeparken Hotell, Longva, Frode Anbud på norsk - konkurranseutsetting og fristilling ved offentlig kjøp av persontransporttjenester Åpent lunsjmøte, Oslo, Fylkeskommunens bestiller- og samordningsrolle Hedmark fylkesting - møte, Hamar, Fylkeskommunens bestiller- og samordningsrolle Kollektivtransportforums årskonferanse, Scandic Hotell Edderkoppen, Longva, Frode, Fearnley, Nils, Alexandersson, Gunnar og Hultén, Stafan Impact of regulation on the performances of long distance transport services: a comparison of the different approaches in Sweden and Norway 11th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo), Delft, Nederland,

11 Longva, Frode og Osland, Oddgeir Regulating the Regulator. The impact of professional procuring bodies on local public transport policy and its effectiveness. 11th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo), Delft, Nederland, Madslien, Anne Gods- og persontransportmodeller Lunsjseminar SSB, Oslo, Modeller for person- og godstransport. Hva kan de fortelle oss? Forskning til lunsj, Oslo, Meyer, Sunniva Frislid Terroristers valg av mål RISIT Forskerseminar, Selbu, Minken, Harald Økonomiske virkemidler - hvordan de virker og bør brukes for å skape bedre luftkvalititet Bedre byluft forum, Oslo, Presentasjon av forprosjektet Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser Konseptvalgutredninger og virkningsberegninger, Rica hotell Gardermoen, Hvorfor køprising? Hvorfor ikke? Oslo, Hvorfor køprising? Hvorfor ikke? Oslo, Hvorfor køprising? Hvorfor ikke? Oslo, Hvorfor køprising? Hvorfor ikke? Oslo, Mosslemi, Marjan Using Metering Signals at Roundabouts with Unbalanced Flows to Improve the Traffic Condition 1st Transatlantic NECTAR Conference, Arlington, VA, Nenseth Vibeke Indikatorer for miljøvennlig mobilitet Forskning til lunsj, Oslo, Indikatorsett for miljøvenlig bytransport Miljøvennlig bytransport - formidlingsseminar, Lillehammer, Knowledge pluralism and environmental integration in environmental research and governance Knowledge, learning and action for sustainability, London, University College of London, Presentasjon av sosial stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka-området Stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka, Husbanken, Oslo, Sosiale trenders betydning for bilbruk Bilens roll - nu och i fremtiden, Stockholm, Urban, mobil og miiljøvennlig? Nye sammenhenger i by- og mobilitetsutviklingen CITY-Mobil, Trondheim, Nenseth Vibeke, NIBR og UiO Eksempel: sosial stedsanalyse Veitvet- Sletteløkka Sosiokulturelle stedsanalyser - kan de forbedre byplanleggingen? Oslo, Osland, Oddgeir Departemental kollektivtransportpolitikk - initiativ og samordningsutfordringer Kollektivtransportforums årskonferanse, Scandic Hotell Edderkoppen, Hva kan myndigheter, selskaper og fagforeninger gjøre for å skape en arbeidsdag å leve med? En arbeidsdag til å leve med - YTFs fagdag, Pers hotell. Gol, 22/08/09 Osland, Oddgeir og Hoff, Annelene Holden Kollektivkompetanse Kollektivtransportforums studietur, Danskebåten, Osland, Oddgeir og Hjellbrekke Johs. Pierre Bourdieus politiske teori Seminar: Moderne politisk teori i forb med utarb bok, Bergen, Phillips, Ross Oppsummering av fartskampanjer Fartsdag, Oslo, Phillips, Ross, Sagberg, Fridulv og Nordbakke, Susanne Hendelser på jernbane RISIT Forskerseminar, Selbu,

12 Phillips, Ross, Vaa, Truls og Ulleberg, Pål Do road safety campaigns work? Results from meta-analysis. CAST Dissemination Meeting, Brussels, Rønnevik, Joachim Catchment areas for regional airports and increased traffic leakage to main airports Air transport in remoter regions, Bergen, Midtstilt sykkelfelt i Oslo - foreløpige resultater Teknologidagene "mer miljø og klimavennlig transport", Trondheim, En sykkelveg kan gjøre vondt verre - men mange gjennomtenkte sykkelveger kan ha god effekt fagmøte "Sammenhengende sykkelvegnett i oslo, Oslo, Trafiksikkehedsinspeksjon - fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Nordisk trafiksikkerhedsforum, København, Sagberg, Fridulv Kjøring i tett eller komplisert trafikk: Har eldre førere særlige problemer? Dimensjonsgivende trafikant, Malmø, Valg og plassering av informasjon i forskjellige trafikkmiljøer: Eksempel rundkjøringer Dimensjonsgivende trafikant, Malmø, Driver sleepiness: Prevalence, causes, consequences and countermeasures De transito e vida, Fortaleza, Brasil, Samstad. Hanne Verdsetting av liv i NKA: et tilbakeblikk og et framtidsperspektiv Årsmøte i ESRA skinnegående sikkerhetsforum, Oslo, Preliminary results of the Norwegian valuation study International Meeting on Value of Travel Time Reliability and Cost-Benefit Analysis, Vancouver, Canada, Skollerud, Kåre, Leiren, Merethe Dotterud, Fearnley, Nils og Aarhaug, Jørgen Universal design: improved accessibility for all - or for some? European Transport Conference, Nederland, Sørensen, Michael WJ Sykkelfelt - en sikker løsning i by og tettsted Sykkelby nettverkssamling, Lillestrøm, Regulation of HGVs in European Cities International workshop - HGV Strategy in Copenhagen, København, Sykkelvenlige kryss i byer - internasjonale anbefalinger og erfaringer Teknologidagene "mer miljø og klimavennlig transport", Trondheim, Sørensen, Michael WJ og Assum, Terje Dårlige data for alkoholrelaterede trafikdræpte i Europa Nordisk forskningskonferense om sikkerhet (NoFS), Hurdalsjøen hotell, Strand, Arvid Revisjon av SMAT Hedmark fylkesting - møte, Hamar, Endret mobilitet - rammebetingelsene avgjør Idedugnad om virkemidlene i norsk klimapolitikk, Helsfyr, Planer og prognoser for transportomfang og transportmiddelfordeling - Storsand i et komparativt perspektiv Storsandseminaret, Oslo, Hvilke tiltak må til for å redusere utslippene av klimagasser fra samferdselen i Tønsbergdistriktet Klimagass og samferdsel i Tønsbergområdet, Tønsberg, Utfordringer og muligheter i arbeidet for å redusere transportbehovet Klimanettverk Follo, Kolbotn, Utfordringer og muligheter i arbeidet for å redusere transportbehovet Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, Lillestrøm, Case: Samferdsel - en problemløser Statlig styring i krise? Oslo, Attraktiv og konkurransedyktig kollektivtransport Lokale konsekvenser av klimaendringer. Miljø- og energibesparende bygg- og planløsninger, Arendal, Hva skal til for å doble kollektivtransportandelen? Kollektivtransportseminar Østfold fylkeskommune, Sarpsborg - Fylkeshuset, Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? Strategiseminar Region øst, Staur gård, Stange,

13 Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? Rapportpresentasjon, Vegdirektoratet, Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? KG ATP - seminar, Statens vegvesen Region øst, Hvordan fungerer Moelv som transportknutepunkt? Utvikling av Moelv sentrum, Moelv, Tennøy, Aud Endrede rammebetingelser - færre kjører bil til jobben Kollektivtransportforums årskonferanse, Scandic Hotell Edderkoppen, Klimavennlig byutvikling Oslo, Hvorfor planlegger vi for økt biltrafikk når målsettingen er det motsatte? TØI-kurset 2009, Drøbak, Bærekraftig transport i våre byer - hvordan må byene utvikles om vi skal oppnå dette? Tro til forandring, Oslo, Klimavennlig areal- og transportutvikling. Hva vet vi? Hvorfor får vi det ikke til. Og hvilken rolle spiller pbe? Klimautfordringer og byutvikling II, Oslo, Vi vil og vi vil, men vi får det ikke til - en hypotese om hvorfor vi ikke lykkes bedre med å få til en mer bærekraftig bytransport Høystandard kollektivtransport i norske byområder - Hvorfor skjer det så lite? Kristiansand, Has the knowledge of how to plan and develop urban land use and transport systems in order to reduce urban road traffic volumes weaknesses reducing its scientific validity and practical usability in planning? 9th Nordic Environmental Social Science Conference - Knowledge, learning and action for sustainability, London, Hvordan redusere biltrafikken i byområder Hvordan redusere biltrafikk i by, Kristiansand, Reduksjon av klimagassutslipp, fortetting og bokvalitet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo, Hvordan redusere biltrafikken i byområder - fokus på styrking av sentrum Byutviklingskomiteen, Kristiansand, Tennøy, Aud og Hoff, Annelene Holden Skisse til overordnet areal- og transportkonsept for Buskerudbyen Seminar Buskerudbyen, Drammen, Vaa, Truls ITS and effects on driver behaviour and accidents: Is it possible to treat safety-related IT-systems as a homogenous group? COST ACTION Final Conference: The influence of in-vehicle information systems on driver behaviour and road safety, Bergisch Gladbach, Effekt av informasjonskampanjer på atferd og ulykker Oslo kommune: Informasjonsseminaret 2009, Fredrikstad, Modelling Driver Behaviour based on Emotions and Feelings: Predicting Effects of Intelligent Transport Systems The 4th Japanese-Nordic Symposium of Traffic Psychology, Ryukyu University, Okinawa, Japan, ITS and behavioural adaptation: Known effects and proposed hypotheses 16th World Congress on Intelligent Transport Systems-Session SIS31: Importance of behavioural adaptation to ITS benefits, Stockholm, Proposing a Risk Monitor Model based on Emotions and Feelings: Exploring the limitations of perception and learning First International Conference on Driver Distraction and Inattention, Göteborg, Vågane, Liva Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning, Vegdirektoratet, Hva kan gjøres for å øke bilbelegget? Er det plass til flere i baksetet? Bilbelegg fakta og virkemidler, Vegdirektoratet, Status og utvikling i bilbelegget i Norge Er det plass til flere i baksetet? Bilbelegg fakta og virkemidler, Vegdirektoratet, Aas, Harald Myter og fakta om køprising Formidlingsseminar for etatsprogrammet Miljøvennlig bytransport, Lillehammer, Storbytrafikken i dag og fem til ti år framover Seminar referansegruppen Transport i by, Oslo,

14 6. Artikler i tidsskrifter med reviewordning Andersen, Jardar og Christiansen, Marielle Designing new European rail freight services, Journal of the Operational Research Society, 2009, 60 (3): Andersen, Jardar, Crainic, Teodor Gabriel og Christiansen, Marielle Service network design with asset management: Formulations and comparative analyses Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2009, 17(2): Andersen, Jardar, Crainic, Teodor Gabriel og Christiansen, Marielle Service network design with management and coordination of multiple fleets European Journal of Operational Research, 2009, 193 (2): Backer-Grøndahl, Agathe, Fyhri, Aslak, Ulleberg, Pål og Amundsen, Astrid Accidents and unpleasant incidents: Worry in transport and prediction of travel behaviour Risk Analysis, 2009, 29 (9): Bax, Charlotte, Elvik, Rune og Veisten, Knut Knowledge utilisation in road safety policy: barriers to the use of knowledge from economic analysis. Knowledge, Technology and Policy, 2009, 22 (4) Dahl, Geir Disjoint congruence classes and a timetabling application Discrete Applied Mathematics, 2009, 157 (8): Elvebakk, Beate Trafikksikkerhet i politikkens grenseområde ARR Idéhistorisk tidsskrift, 2009, 21 (2): Elvebakk, Beate og Steiro, Trygve First principles, second hand: Perceptions and interpretations of vision zero in Norway Safety Science, 2009, 47 (7): Elvik, Rune An exploratory analysis of models for estimating the combined effects of road safety measures. Accident Analysis and Prevention, 2009, 41 (4): Elvik, Rune Developing Accident Modification Functions: Exploratory study Transportation Research Record, 2009, 2103: Elvik, Rune The non-linearity of risk and the promotion of environmentally sustainable transport Accident Analysis and Prevention, 2009, 41 (4): Elvik, Rune The trade-off between efficiency and equity in road safety policy. Safety Science, 2009, 47 (6): Elvik, Rune, Erke, Alena og Christensen, Peter Elementary Units of Exposure. Transportation Research Record, 2009, 2103: Johansson, Östen, Wanvik, Per Ole og Elvik, Rune A new method for estimating the risk of accident associated with darkness Accident Analysis and Prevention, (4): Elvik, Rune, Kolbenstvedt, Marika, Elvebakk, Beate, Hervik, Arvid og Bræin, Lasse Costs and benefits to Sweden of Swedish road safety research Accident Analysis and Prevention, 2009, 41 (3): Erke, Alena Red light for red-light cameras? A metaanalysis of the effects of red-light cameras on crashes. Accident Analysis and Prevention, 2009, 41 (5): Erke, Alena, Goldenbeld, Charles og Vaa, Truls The effects of drink-driving checkpoints on crashes - A meta analysis Accident Analysis and Prevention, 2009, 41 (5): Fyhri, Aslak og Hjorthol, Randi Children's independent mobility to school, friends and leisure activities Journal of Transport Geography, 2009, 17 (5): Fyhri, Aslak og Klæboe, Ronny Road traffic noise, sensitivity, annoyance and self reported health - a structural equation model exercise. Environment International, 2009, 35 (1):

15 Fyhri, Aslak, Jacobsen, Jens Kristian Steen og Tømmervik, Hans Tourists' landscape perceptions and preferences in a Scandinavian coastal region Landscape and Urban Planning, 2009, 91 (4): Haraldsen, Tone og Isaksen, Arne Regional Resources, Global Knowledge Networks, and Innovation Policy: Special Issue in Honour of Bjørn Asheim European Planning Studies, 2009, 17 (4): Hjorthol, Randi Information searching and buying on the Internet: travel-related activites? Environment and Planning B: Planning and design, 2009, 36 (2): Hjorthol, Randi og Fyhri, Aslak Do organized leisure activities for children encourage car-use? Transport Research Part A, 2009, 43 (2): Hjorthol, Randi og Fyhri, Aslak Sosialiserer vi våre barn til bilbruk? Tidsskrift for samfunnsforskning 2009, 2: Hjorthol, Randi og Gripsrud, Mattias Home as a communication hub: the domestic use of ICT Journal of Transport Geography, 2009, 17(2): Ludvigsen, Johanna og Osland, Oddgeir Liberalisation of Rail Freight Markets in the Old and New EU-Member States European Journal of Transport and Infrastructure Research, 2009, 9 (1): Ludvigsen, Johanna Liberalisation of Rail Freight Markets in Central and South-eastern Europe: What the European Commission Can do to Facilitate Rail Market Opening" European Journal of Transport and Infrastructure Research, (1): Næss, Petter Residential Self-Selection and Appropriate Control Variables in Land Use: Travel Studies Transport Reviews, 2009, 29 (3): Trømborg, Erik, Sjølie, Hanne, Solberg, Birger, Hovi, Inger Beate, Madslien, Anne og Veisten Knut Economic and environmental impacts of transport cost changes on timber and forest product markets in Norway Scandinavian Journal of Forest Research, 2009, 24 (4) Veisten, Knut Eco-labelling of wood, and its effectiveness in consumer guidance and conservation: a review. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 2009, 4 (70): Veisten, Knut, Nossum, Åse og Akhtar, Juned Total costs of injury from accidents in the home and during education, sports and leisure activities: Estimates for Norway with assessment of uncertainty European Journal of Health Economics, 2009, 10(3):

16 7. Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Backer-Grøndahl, Agathe Healthy driving: A study of drivers' health condition and relatvie crash risk. Young researhers seminar 2009, Torino, Italia Juni Proceedings [Online]. Tilgjengelig fra url: ergroendahl_a_session5_ Transport_Safety(3).pdf [nedlastet 5. mars 2010] Backer-Grøndahl, Agathe og Sagberg, Fridulv Relative crash involvment risk associated with different sources of driver distraction. First International Conference on Driver Distraction and Inattention, September 2009, Gothenburg, Sweden. Proceedings. Elvik, Rune, Vaa, Truls, Høye, Alena og Sørensen, Michael The handbook of road safety measures. Second edition Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2009 Vaa, Truls Proposing a risk monitor model based on emotions and feelings: Exploring the limitations of perception and learning. First International Conference on Driver Distraction and Inattention, September 2009, Gothenburg, Sweden. Proceedings. Farstad, Eivind og Lian, Jon Inge Tourism & transport Action Plan [Online] CONCERTOUR EU project. Tilgjengelig fra url: on_plan.pdf [nedlastet 25. mars 2010]. Hagen, Svein Erik og Haraldsen, Tone Kultur- og opplevelsesnæringene i Innlandet, I: Johnstad, Tom og Atle Hauge (red.) Samhandling og innovasjon. Aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Vallset: Opplandske Bokforlag, Hagman, Rolf og Thomassen, Øvind Thomassen Framtiden er ikke hva den en gang var! I: Henrik Swahn (red.) Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden. Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå, s [Online]. [Sverige]: Bisek, Tilgjengelig fra url: lens_roll_webny.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010]. Hjorthol, Randi og Nordbakke, Susanne Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet. I: Henrik Swahn (red.) Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden. Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå, s [Online]. [Sverige]: Bisek, Tilgjengelig fra url: research/a_verksamhet/bilens_roll_webny.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010]. Hjorthol, Randi Bilens betydning for barn og unges aktivitetsmønstre. I: Henrik Swahn (red.) Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden. Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå, s [Online]. [Sverige]: Bisek, Tilgjengelig fra url: research/ a_verksamhet/bilens_roll_webny.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010]. Hjorthol, Randi, Vågane, Liva og Nossum, Åse Velferdsvirkninger av bilkostnader for barnefamiliers aktiviteter. I: Henrik Swahn (red.) Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden. Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå, s [Online]. [Sverige]: Bisek, Tilgjengelig fra url: lens_roll_webny.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010]. Jansen, Alf-Inge og Nyhagen, Atle Forholdet vitenskapen miljøpolitikken. Bemerkinger om utviklingen og omformningen I: Mette Anthonsen og Sverker C. Jagers (red) Rätt grönt: vänbok till professor Lennart J. Lundqvist. (Göteborg studies in politics; 120). Göteborg: Göteborgs universitet, 2009 Klæboe, Ronny, Fyhri, Aslak og Amundsen Astrid Road traffic noise, sensitivity, annoyance and selfreported health. Euronoise 2009, Edinburgh Oktober. Proceedings. Dukic, Tania, Henriksson, Per, Levin, Lena, Mårdh, Selina og Sagberg, Fridulv Older car drivers in Norway and Sweden, Studies of accident involvement, visual search behaviour, attention and hazard perception. (VTI rapport 656A). [Online]. Linköping: VTI, Tilgjengelig fra url: Publikationer%20- %20English/R656A.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010].

17 Nenseth, Vibeke og Hjorthol, Randi Sosiale trenders betydning for bilbruk. I: Henrik Swahn (red.) Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden. Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå, s [Online]. [Sverige]: Bisek, Tilgjengelig fra url: lens_roll_webny.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010]. Nenseth, Vibeke Planlegging av idrettsanlegg - en maktens arena? I: Kolbjørn Rafoss, Jan Ove Tangen (red) Kampen om idrettsanleggene planlegging, politikk og bruk. Bergen: Fagbokforlaget, Nordbakke, Susanne Bilen - den er mine ben! I: Henrik Swahn (red.) Bilens roll för mobiliteten nu och i framtiden. Ett socialt och ekonomiskt perspektiv på hushålls- och individnivå, s [Online]. [Sverige]: Bisek, Tilgjengelig fra url: lens_roll_webny.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010]. Onsager, Knut og Haraldsen, Tone Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus. (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2009). [Online]. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning, Tilgjengelig fra url: /37b1a8a9d7723c0c69a5808a38871de9.pdf. [Nedlastet 25. mars 2010]. Samset, Knut, Strand, Arvid og Hedricks Vincent F Sykehus, fregatter og skipstunnel: Logisk minimalisme, rasjonalitet - og de avgjørende valg. (Concept rapport / Concept-programmet, Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, nr 21). Trondheim: Concept-programmet, Haraldsen, Tone, Teigen, Håvard og Mehmetoglu, Mehmet (red). Innovasjon, opplevelser og reiseliv. Bergen: Fagbokforlaget, Tønnesen, Anders Is clean water good water? Choice of water in a low income area in Kampala. I: Petter Larsson, Andreas L. Steigen, Edward K. Kirumira, Anne Miyingo- Kezimbira (eds) Sharing water : problems, conflicts and possible solutions - the case of Kampala, s Oslo: Universitetsforlaget, Vaa, Truls, Phillips, Ross (eds). Effects of Road Safety Campaigns. Campaigns and Awareness raising Strategies in Traffic Safety. [Online]. (CAST Deliverable WP1.3). Tilgjengelig fra url: EVISED.pdf. [Nedlastet 25. Mars 2010].

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2013 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2012 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN Oslo en smart by i endring Mål: 2030-50 % utslippskutt 2050 - klimanøytralitet 2 Targets - reduction in net GHG emissions (mill. tonns

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging

Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging Byenes utfordring Elevert motorvei i Beijing Videre disposisjon Hva er Mobility Management? - Eksempler - Erfaringer

Detaljer

Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren?

Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren? Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren? Fagseminar miljøstrategi, Hordaland fylkeskommune, 5.6.2013 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder,

Detaljer

Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5

Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5 Indikatorer: Hva kjennetegner en klimavennlig by på transportområdet? Vibeke Nenseth, TEMPO 5 En klimavennlig transportutvikling i byene en dekarbonisering av bytransporten drivkrefter og sentrale sammenhenger

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Transport effects and environmental consequences of central workplace location

Transport effects and environmental consequences of central workplace location Transport effects and environmental consequences of central workplace location Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt and Jørgen Aarhaug Institute of Transport Economics, Norway Background and research question

Detaljer

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Sluttkonferanse 17.-18.6.2014 Forskningsparken, Oslo Steffen Kallbekken, CICERO Populær eller effektiv Mer restriktive virkemidler

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Samfunnsvitenskapelig klimaforskning. Cecilie Mauritzen, Direktør CICERO Senter for Klimaforskning

Samfunnsvitenskapelig klimaforskning. Cecilie Mauritzen, Direktør CICERO Senter for Klimaforskning Samfunnsvitenskapelig klimaforskning Cecilie Mauritzen, Direktør CICERO Senter for Klimaforskning 4-6 C 2 C Source: Peters et al. 2012a; Global Carbon Project 2012 CICERO s research Global Health & Environment

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Barentshavkonferansen 2016 Hvordan jobbe sammen? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG 19th of April 2016

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer,

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Transport, miljø og forskning

Transport, miljø og forskning Transport, miljø og forskning Bjørvika konferansesenter 2. april 2008 Konferansen for deg som vil ha et overblikk over norsk forskning innenfor transport og miljø... Transport,miljø og forskning Bjørvika

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst?

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Aud Tennøy Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Stipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging 04.04.2011

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder

Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Smarte byer og lokalsamfunn i Østfold Prioriterte områder Workshop 30. - 31. oktober - Fredriksten Hotell, Halden Knut H. Johansen Styreleder NCE Smart Utgangspunkt Østfold som smart region fra visjon

Detaljer

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08-20.08 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse vedrørende søknad om oppføring av automatisk værstasjon ved Tanabru under gnr.13/1, Tana kommune. Kopi

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Medtek Norge. Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015

Medtek Norge. Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015 Medtek Norge Agenda markedsgruppe Kommune 3. september 2015 MG Kommune, 3.september kl. 09.00-11.30 1) Leverandørdialog i anskaffelser (30) 1) Difi sitt budskap, Tanja Huse-Fagerlie, Prosjektleder 2) Samarbeid

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø

Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Hvorfor er mer kompakte byer og tettsteder aktuelt? Om behovet for gode by- og tettstedsmiljø Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Kursdagene 2012 NTNU - Byomforming Hvordan planlegger vi

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen

Rullemotstand og tekstur. Jostein Aksnes Statens vegvesen Rullemotstand og tekstur Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn Vegtransport er en av hovedkildene til klimagassutslipp, og utslippene er stadig økende I Europa står biltrafikk for 12% av de totale utslipp

Detaljer

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge

ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning. Anne Kristoffersen Standard Norge ISO26000 Standard for samfunnsansvar: Prosess, innhold og betydning Anne Kristoffersen Standard Norge Hva er ISO 26000? Beskriver Hva samfunnsansvar (SR) er Hvorfor SR er viktig Grunnbegreper innen SR

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Norges befolkning vokser Folketall pr 1. januar - registrert og fremskrevet 2015: 5,1 millioner 2040: 6,3 millioner

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer