Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon"

Transkript

1 Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

2 Tillegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. I 2008 publiserte TØIs medarbeidere 23 artikler i internasjonale og norske tidsskrifter med fagfellevurdering. Forskerne skrev 61 TØI-rapporter (disse er listet opp i Årsrapporten og finnes i fulltekst på instituttets hjemmeside I tillegg deltok man i en rekke forskningsrapporter som ikke inngår i instituttets serie. TØIs forskere deltar aktivt på internasjonale konferanser og seminarer og holdt over 50 presentasjoner ved like anledninger. I tillegg hold man over 150 foredrag for brukermiljøene. Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge. Innhold: 1. Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Deltakelse i internasjonale prosjekter Doktorgradsavhandlinger i arbeid Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Artikler i tidsskrifter med reviewordning Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende... 17

3 1. Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Høgskulen i Sogn og Fjordane Sensor, Sosiologi, Oddgeir Osland Høgskolen i Buskerud Sensor, masteroppgave, Jon Martin Denstadli Høgskolen i Molde Sensor, TRA 410, Transport lokalisering og økonomisk utvikling, Olav Eidhammer Sensor, TRA 450, Transport lokalisering og økonomisk utvikling Eidhammer Sensor, SCM 500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder, Olav Eidhammer Sensor, LOG Masteroppgaver i logistikk, Olav Eidhammer 1. bivegleder doktorgrad i logistikk, Inger Beate Hovi 2. bivegleder doktorgrad i logistikk, Inger Beate Hovi NTNU Veileder doktorgrad, Rune Elvik Sensor institutt for planlegging og byforming, Arvid Strand Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Sensor, Knut Veisten Doktorgradsstipendiat, Jan Vidar Haukeland Universitetet i Bergen Sensor,Sosiologi og statsvitenskap, Oddgeir Osland Universitetet i Oslo Sensor, masteroppgave, Jardar Andersen Sensor, økonomi, Harald Minken Veileder, økonomi, Farideh Ramjerdi Høyskolen i Akershus Veileder mastergrad, Terje Assum Universitetet i Stavanger, avd Norsk hotellhøgskole Deltidsstilling som førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Deltidsstilling som tidsskriftredaktør, Jan Vidar Haukeland 2. Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Alena Erke Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Inger Synnøve Moan Accident Analysis and Prevention, reviewer: Knut Veisten Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Ross Phillips Accident Analysis and Prevention, reviewer: Torkel Bjørnskau Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Anatolia, member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukelandb Annals of Regional Science, member of editorial board: Farideh Ramjerdi

4 Annals of Tourism Research, resource editor: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, reviewer: Aslak Fyhri Applied Acoustics, reviewer: Ronny Klæboe Atmospheric Environment: reviewer: Ronny Klæboe Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten European Transport, Research Review - An Open Access Journal, reviewer: Farideh Ramjerdi Fennia, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Forensic Science International, reviewer: Fridulv Sagberg IET Intelligent Transport Systems, reviewer: Fridulv Sagberg International journal of Consumer Studies, reviewer: Knut Veisten International journal of Transport Economics, reviewer: Nils Fearnley Journal of American Acoustic Society (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Environmental Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Socio-Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Journal of Transportation Geography, member of editorial board: Jon Inge Lian Journal of Transport and Land Use, reviewer: Farideh Ramjerdi Open Sociology Journal, medlem av redaksjonsråd, editorial board member: Jens Kristian Steen Jacobsen PLAN, medlem av redaksjonsråd: Gustav Nielsen Psychology and health, reviewer: Inger Synnøve Moan Safety Science, reviewer: Fridulv Sagberg Safety Science, reviewer: Torkel Bjørnskau Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Society & Natural Resources, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transport Policy, member of editorial board: Lasse Fridstrøm Transport Policy, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research Record, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Pål Ulleberg Zeitschrift für Arbeitswissenshaft: Reviewer: Truls Vaa 3. Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper AIEST Association Internationale d'experts Scientifique du Tourism: Jan Vidar Haukeland British Psychological Society, medlem av "special group in coaching psychology" og "practitioner in training": Ross Phillips CIENS fagledelse, sekretariatet: Marika Kolbenstvedt COST Action 20: Urban knowledge arena: Vibeke Nenseth COST Action 355: Changing behaviour towards a more sustainable transport system: Jon Martin Denstadli og Jon Inge Lian COST 356 EST: Farideh Ramjerdi. COST Action 356 Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport: Aud Tennøy Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Technology and innovation, Ministry of Science, Technology and Innovation: Chair of program committee fir Transport and infrastructure: Randi Hjorthol Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI Thematic working group - Intelligent Transport Systems and Infrastructure: Hanne Samstad - Logistics: Olav Eidhammer - Community of practice on economic evaluation: Harald Minken - Safety and security: Torkel Bjørnskau - Environment: Ronny Klæboe

5 EHIA og miljøgodkjenning av Brenner Basis Tunnel (Jernbaneforbindelse München-Verona): Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe ERA-NET Transport. Action group 16 Intermodal freight transport: Kjell Werner Johansen European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Group of Statisticians: Arne Rideng FORMAS, beredningsgrupp for "man and built environment": Medlem: Vibeke Nenseth Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Fridulv Sagberg Future Climate engineering Solutions, advisory board: Rolf Hagman IMPACT, financed by MISTRA: Farideh Ramjerdi INCE: Community noise og støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner Medlem: Ronny Klæboe ITF/OECD/JTRC Working group GHG Reduction Strategies in the Transport Sector: Tore Leite ITS-Norge, styremedlem: Marit Killi MD/UD, Miljøworkshop Bucuresti, EØSforskningsmidler Romania: Vibeke Nenseth NECTAR, europeisk forskernettverk. Sekretær i styret: Knut Sandberg Eriksen Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Lasse Fridstrøm Nordisk vegteknisk forbund - utvalg nr 21: Strategisk planlegging : Kjell Werner Johansen - utvalg nr 22: Utforming av veger og gater :Aslak Fyhri - utvalg nr 51: Miljø : Astrid H. Amundsen - utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Michael Sørensen - utvalg nr 54: "Fordon". Rolf Hagman Nordjyske Planlæggere. Faggruppe under ingeniørforeningen i Danmark. Formann: Michael Sørensen NVTF (Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening) avdeling Østlandet. Styremedlem: Anne Madslien OECD/ITF Joint Transport Research Committee: Lasse Fridstrøm OECD: Round Table on Fuel Security Research: Farideh Ramjerdi OECD: Round tabel 145, Security, risk and Concepts in Traffic Safety (ICTCT), medlem: Michael Sørensen PIARC World Road association - Committee "Road System Economics and Social Development: Hanne Samstad SAMOT Service and marked oriented transport research, Universitetet i Karlstad: Member of international advisory board: Randi Hjorthol Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for arealstatistikk: Øystein Engebretsen Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Petter Dybedal Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee ANB20 Committee on Safety Data Evaluation and Analysis. Medlem: Rune Elvik TRC Tourism Research Centre: Medlem: Jan Vidar Haukeland UITPs economic network: Nils Fearnley Vejdirektoratet, Danmark. Følgegruppe Undersøgelser af støygener: Medlem: Aslak Fyhri VINNOVA. Medlem programstyre for programmet Bilens sociala och ekonomiska betydning: Marika Kolbenstvedt WHO, temporary advisor: Ronny Klæboe

6 4. Deltakelse i internasjonale prosjekter ADORE IT - Adolescence for Renewable Energies in Transport: Merethe Dotterud Leiren, ROlf Hagman CAST Campaign and Awareness-raising: Truls Vaa, Susanne Nordbakke, Knut Veisten, Pål Ulleberg, Inger Synnøve Moan DRUID - Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine: Terje Assum, Knut Veisten EURO-ACCESS European Accessibility of Public Transport for People with Disabilities: Aud Tennøy, Merethe Dotterud Leiren, Jan Usterud Hanssen HUMANIST Network of excellence, Truls Vaa IN-SAFETY Infrastructure and Safety: Knut Veisten, Rune Elvik, Alena Erke PEPPER Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads: Truls Vaa, Rune Elvik, Alena Erke, Tonje Grunnan, Pål Ulleberg PROMIT: Olav Eidhammer RETRACK: Johanna Ludvigsen, Kjell Werner Johansen, Ronny Klæboe, Yu Bai, Marika Kolbenstvedt, Astrid H Amundsen REORIENT: Ronny Klæboe RIPCORD - Road infrastructure safety protection - core-research and development: Rune Elvik, Michael Sørensen SafetyNet: Terje Assum, Torkel Bjørnskau TOOLQIT Tools for the assessment og level and quality of service across different transport and market segments: Åse Nossum, Olav Eidhammer, Jardar Andersen 5. Doktorgradsavhandlinger i arbeid Amundsen, Astrid H: Environmental impact of road transport and the efficacy of various countermeasures Bai, Yu: International rail freight transfer and border-crossing delays: a case study at Polish- Czech border Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Grue, Berit: Data accuracy in urban transport models Hansen, Wiljar: Effects of globalization, agglomeration and climate change on trande patterns and industrial localization in Norway Haukeland, Jan Vidar: Bærekraftig turismeutvikling i en nasjonalparkregion Meyer, Sunniva Frislid: Terrorists' target selection and the optimal allocation of security resources between transport related targets Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Nordbakke, Susanne: Alive and kick n. The study of mobility and welfare among elderly Tennøy, Aud: Clashes of knowledge as a barriere to sustainable development

7 6. Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Andersen, Jardar "Polcorridor: Concept and results" EUREKA Logchain+ Work Group Meeting EUREKA Logchain Olomouc, Czech Republic, "Research contributions to intermodal bridging and new rail freight services between Nordic Countries and Central Europe " Baltic Sea region transport - Round table discussion seminar Ministry of Foreign Affairs, Latvia Vilnius, Litauen, Andersen, Jardar og Eidhammer, Olav "Congestion charging in Oslo: Effects of pricing policies on LoS" Level of Service indicators (LoS): a policy support instrument TIS.pt / TOOLQIT project Noordwijkerhout, Nederland, Bjørnskau, Torkel "Security i transport og personvernets grenser". Personvern og samferdsel - reisen til Panoptikonet? Oslo, "Learning the rules of the road. Do violations necessarily increase the risk of young drivers?" 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, "Vikeatferd og konflikter mellom bil og sykkel". Den nasjonale sykkelkonferansen Kongsberg, Bjørnskau, Torkel og Meyer, Sunniva Frislid "Coping with the new risks." RISIT-konferanse. Voksenåsen, Oslo, Assum, Terje "Kunnskapshull - hva mer trenger vi å vite om trafikk og rus? ". Trafikk og rus Oslo, "Rusmidler og trafikkulykker". Forskning til lunsj. Oslo, "Rusmidler og trafikkulykker". Forskning til lunsj. Oslo, Backer-Grøndahl, Agathe "Trygt eller truende? Opplevelse av transportrisiko og sammenhenger mellom risikoopplevelse og atferd". ESRA-Norge Skinnegående Sikkerhetsforum. Oslo, Backer-Grøndahl, Agathe og Ulleberg, Pål "Does one shoe fit all? Evalutation of a differentiated learning program among novice drivers". 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik "Sustainable transport and the organisation of bus services in Manchester - Do markets, hierarchies and networks fail?" Annual Transport Conference at Aalborg University Aalborg University Aalborg, Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik "Sustainable Mobility meets New Public Management in Greater Manchester - Scandinavian Perspectives on English Transport Reforms" TransportMistra's Final Scientific Conference TransportMistra, 26/11/08. Denstadli, Jon Martin "Næringslivets persontransporter" POTseminar SD Oslo, "The role of ICT and personal meetings in business communication" Colloquium on business travel in the global economy Universitetet i Gent Gent, Belgia,

8 Dybedal, Petter "Effektmålinger av markedsføring av Østlandet som reisemål" Årsmøte Østlandsprosjektet VisitOslo Gardermoen, "Resultater av ringvirkningsanalyser Fetsund lenser og Eidsvoll 1814" Nettverkssamling Akershus reiselivsråd Akershus reiselivsråd Fetsund, "Effektmålinger av markedsføring av Østlandet som reisemål" Styremøte Østlandsprosjektet VisitOslo Innovasjon Norge, Oslo, "Finanskrisen og andre faktorer som kan påvirke reiseliv, spesielt tog." Internseminar NSB analyseavd NSB Oslo, Eidhammer, Olav "Hvorfor bør vi endre regelverket nå?" Transport og logistikk TF og LTL Gardermoen, Eidhammer, Olav og Andersen, Jardar "KPI's, data requirements and sources for evaluation of the pilot" Work Shop on Indicators and KPI's for evaluation of RETRACK pilot TØI Bratislava, Elvik, Rune "A comparative analysis of techniques for identifying hazardous road locations". Transportation Research Board Annual Meeting. Washington DC, "The predictive validity of empirical Bayes estimates of road safety". Transportation Research Board Annual Meeting. Washington DC, "The Handbook of Road Safety Measures". Faglig seminar i forbindelse med HKH kronprinsens offisielle besøk i Chile. Santiago, "Innføring i ulykkesanalyse". TØI-kurset Thorbjørnrud, "Trafikkskaders konsekvenser for de skaddes of pårørendes livskvalitet". Nei til frontkollisjoners faglige seminar. Stavanger, "Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge". Seminar arrangert av Samferdselsdepartementet. Holmen fjordhotell, Asker, "Hvilke rusmidler er farligst i trafikken?". Konferansen Trafikk og Rus. Voksenåsen, "Laws of accident causation". Eighth International Conference on Occupational Risk Prevention. La Coruna, "Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge". SM Sabbat SAFER Gøteborg. Lindholmen Science Park, Gøteborg, "En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken". RISITkonferansen. Voksenåsen, "Innlegg som andreopponent ved Thomas Engens doktordisputas ". Doktorsdisputas Thomas Engen. Trondheim, "Elementary units of exposure". Annual conference on road safety. Ramat Gan (Tel Aviv), Israel, "Evaluering av effekter av 30 års trafikksikkerhetsforskning i Sverige". EVAseminar. Seilet hotell, Molde, "Cost-benefit analysis of alcohol ignition interlocks". 9. internasjonale symposium om alkolås. Tällberg, "The Handbook of Road Safety Measures". Besøk av australsk delegasjon i Vegdirektoratet. Vegdirektoratet, Oslo, "Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge". Norsk Trygg Trafikk møte. Trygg Trafikk, Oslo, "The economics of road safety:investment pays". High level seminar on road safety. OECD, Paris, "Hvordan skrive en vellykket vitenskapelig artikkel? (holdt på engelsk)". Internt kurs om artikkelskriving. TØI, "Kan man bedre trafikksikkerheten ved å oppmuntre folk til å gå eller sykle?". Fagseminar Trygg Trafikk. Trygg Trafikk, Oslo, "Doctoral dissertation by David Lawrence (opposisjonsinnlegg)". Doktordisputas David Williams Lawrence. Karolinska Institutet, Stockholm, "Economic analysis of transport safety measures". BIVEC colloquium. Brussel, "Elementary units of exposure". ICTCT workshop. Riga, "Road safety measures that have been found to be effective in studies conducted in many countries". Fifth international conference of European transport policies: safe mobility in communities. Barcelona,

9 "Criteria for causal inference: lessons from epidemiology applied to road safety evaluation". Workshop on future directions in highway crash data modeling. Washington DC, Engebretsen, Øystein "Næringslivets behov knyttet til pendling" POTseminar om næringslivets persontransporter SD Oslo, "Arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi" Seminar om Sentraliseringens pris KRD Oslo, "Økning pendlingsomland. Kan fjernarbeid være en del av forklaringen?" Seminar om IKT i samferdsel TØI Oslo, "Reisevaneundersøkelse Kongsberg Næringspark" Foredrag Kongsberg kommune og Kongsberg Næringspark Kongsberg kommune Kongsberg, "Litt om regionforstørring" Seminar SD SD Oslo, "Hva vet vi om omfanget av sykkeltrafikk? Resultater fra reisevaneundersøkelser" VDs seminar om sykkeltellinger VD Tønsberg, "Kunnskapsinnhenting med reisevaneundersøkelser" Seminar for samferdselsetater om tilleggsutvalg i RVU 2009 Jernbaneverket Oslo, "IKT og byutvikling" Workshop om IKT i samferdsel TØI Oslo, "Arbeidsmarkedets geografi" Seminar om Sentraliseringens pris KRD Gardermoen, "Tjenestetilbudets geografi" Seminar om Sentraliseringens pris KRD Gardermoen, Engebretsen, Øystein og Gjerdåker, Anne "Regionforstørring: Etterprøving av faktiske virkninger av infrastrukturinvesteringer" Seminar om ringvirkninger TØI Oslo, Eriksen, Knut Sandberg "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Transportforum VTI Linköping, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Seminar om infrastrukturfinansiering LO Folkets hus, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Konferanse om vegfinansiering Høyre Høyres hus, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Kontaktutvalgsmøte, Østlandssamarbeidet Akershus fylkeskomm. Fredrikstad, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter" Sotrakonferansen DGTREN Fjell, Erke, Alena "Trafikksikkerhetshåndboken". Meeting and Seminar on Traffic Safety in Lithuania. Kaunas (Litauen), "Effects of Variable Message Signs (VMS) on attention and driver behaviour". Talvitiepäivät - Winter road days. Turku, "Skadeforebygging som lønner seg". Sikkerhetsdagene. Trondheim, Fearnley, Nils "Stor nytte av høystandard buss" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "Buss eller bane? Muligheter med nye busskonsepter i Norge" TLs jubileumskonferanse Transportbedriftenes landsforening Molde, "Economic appraisal of minor public transport investments" Thematic meeting: Economic appraisal of transport projects UITP academic forum Brussels, Fearnley, Nils og Nossum, Åse "Measuring the rail factor" Seminar on social exclusion and mode specific factors in public transport TØI og Vegdirektoratet CIENS, Fridstrøm, Lasse Hvordan fremme økonomifaglig forskning i instituttsektoren? Høringsmøte om økonomifaglig forskning. Norges forskningsråd. Oslo, Utbygging og finansiering av veginfrastruktur: noen prinsipielle og praktiske betraktninger NAFs vegkonferanse. Norge Automobilsamfunn. Oslo, ECTRI Vision, Mission and Strategy ECTRI Assembly. ECTRI. Thessaloniki, 3.4.

10 Klimatiltak i samferdsel - kunnskapshullet som må fylles Møte mellom CIENS og Divisjonsstyret for store satsinger, Forskningsrådet. CIENS. CIENS, Hva er OPS? Arbeidsseminar i Kollektivtransportforum. TØI. CIENS, Trafikksikkerhetsforskningen ved Transportøkonomisk institutt SAFER shareholders' meeting. SAFER. Göteborg, OPS - et godt alternativ? Norvegkonferansen. Norvegfinans. Svolvær, 2.9. Miljøvennlig samferdsel hva er det? Landsstyremøte i Kristelig folkeparti. KrF. Flesland, 5.9. Utfordringer i organiseringen av offentlig finansiert samferdselsforskning Teknologidagene. NTNU. Trondheim, 9.9. Miljøvennlig samferdsel - hva er det? Virkemidler mot år 2020 Oppstartseminar - Klimakur. SFT. Oslo, Miljøvennlig teknologi - hvem velger det? Bortenfor hullet i asfalten. Tekna. Oslo, Hva må til for å få folk til å kjøre mindre? NPs årskonferanse. Norsk Petroleumsinstitutt. Oslo, Fridstrøm, Lasse og Johansen, Kjell Werner Jernbanens plass i transport-norge Jernbaneseminar. Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Stortinget, Fyhri, Aslak "Barn og trafikk i byen". Båndtvang for barn i byen? Oslo, Fyhri, Aslak, og Backer-Grøndahl, Agathe "Worry in transport - Does it influence behaviour?" 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, Gjerdåker, Anne "Communications in the knowledge economy: An innovation perspective on business travels" ERSA (European Regional Science Association) ERSA Liverpool, UK, "Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer" Seminar om ringvirkninger TØI TØI, "Lofast - virkninger for næringsliv, reiseliv og flytrafikk" Lofotrådsmøte Lofotrådet Svolvær, Gripsrud, Mattias "Universell utforming - en kunnskapspresentasjon" Bevegelseshemmedes problemer knyttet til transport og reiser TØI Oslo, Gripsrud, Mattias Hjorthol, Randi "Bruk av reisetid om bord på toget" IKT og Transport TØI Oslo, Grunnan, Tonje "Implications of innovative technology for key areas in traffic". PEPPER Final Conference. Praha, Tsjekkia, Hagman, Rolf "Effektiv miljøteknologi - etanol, hydrogen eller hybrid?". TØI-kurset Thorbjørnrud, "Effektiv miljøteknologi - etanol, hydrogen eller hybrid?". TØI kurset Ransvangen, "Klimavennlig bilteknologi". Klimavennlig bilteknologi. Oslo, "Fremtidig miljøteknologi for biler". Miljøteknologi biler. Voss, "Hvordan bør bilavgiftene utformes for å fremme miljøvennlige biler". Bilavgifter. Oslo, "Drivstoffalternativer for tunge kjøretøy". Drivstoffalternativer. Gardermoen, "Klimatiltak innen transport". Klimatiltak innen transport. Hamar, "El vs Hydrogen". Hynor årsmøte. Oslo,

11 Hanssen, Jan Usterud "Samferdsel - verden på vei mot reisemåter?" Januarkonferansen 2008: klima og nyskaping Hemne kommune, Sør-Trøndelag fk. m.fl. Kyrksæterøra, "Muligheten for å begrense det bilbaserte transportbehovet i Oppdal" Klima- og energiplan for Oppdal - seminar Oppdal kommune Oppdal, "Styring av handelen? Er det noen som får det til?" Nye retningslinjer for kjøpesenterutvikling Bolig- og byplan Håndverkeren, Oslo, Haukeland, Jan Vidar "Local food and rural tourism development" ICCAS 08 - Sixth International Conference of Culinary Arts and Sciences - Global, National and Local Perspectives University of Stavanger Stavanger, "Sustainable tourism development in mountain park areas - stakeholder interests and management strategies" 14th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) University of Vermont Vermont, USA, Heimtun, Bente Dr. Fiona Jordan Wish you weren t here? The holiday as a site of contestation, conflict and negotiation" Leisure Studies Association Conference 2008 Community, Capital and Cultures: Leisure and Regeneration as Cultural Practice LSA Liverpool, UK, Hjorthol, Randi "Velferdsvirkninger av økt bilkostnader for barnegfamiliers aktivitetsmønstre" Transportforum VTI Linköping, "Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet" ttansportforum VTI Linköping, "Fakta om reisevaner i byområder" Transprotkonferansen Effektiv og miljøvennlig bytransport NITO NITO Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo, "Framskritt i samferdsel - hvem taper o hvem vinner" Forsknings til lunsj Forskningsdager NAF, Hovi, Inger Beate "Utvikling i nasjonal og internasjonal godstransport" Kursdager om godstransport og logistikk Vegdirektoratet Oslo, "Logistikk i Norge" TØI-kurset TØI Jevnaker, "Fremtidsutsikter og utfordringer i (veg-) transportbransjen" Terra Finans Leasingseminar Terra Finans Oslo, Jacobsen, Jens Kristian Steen "After all these years: Northern attractions revisited" Tourism Seminar Finnmark University College, Alta, Norway Alta, Johansen, Kjell Werner "Competitiveness of the RETRACK Rail Freight Service Outcomes from the first year" Trans european Rail Freight seminar TNO Delft, "Samferdsel og næringspolitikk" LOs Næringspolitiske utvalg Folkets hus, "Næringspolitisk konferanse" Samferdsel; miljø- og næringspolitikk NITO NITO, "Transportens betydning på den moderne økonomi" Jernbaner og CO2 NJS - IDA København, Skollerud, Kåre "Place and Gender: Womens paths into wage work" theoretical approaches in labour geographies ISS, UiO & IGU, Commission on the dynamics of economic spaces Oslo, Killi, Marit og Nossum, Åse Hvordan finner vi trafikantenes preferanser? En verdsettingsstudie i praksis." TØI-kurset TØI Jevnaker, Klæboe, Ronny "Harvesting and visualising neighbourhood information using Urbmapper". Strategic environment and health. Utrecht, " Norwegian implementations of END and health impact assessments.". Practical Guidance for Risk Assessment of Environmental Noise. WHO/Bonn,

12 "A methodology for mapping neighbourhood impacts". Acoustics Paris, Kolbenstvedt, Marika "Presentasjon SM og Samarbeidsmuligheter SM/SAFER". SM-avdelingens sabbat: "SAFER day". Göteborg, "Nytten av forskning - eksempel svensk TSforskning". BISEK styremøte. Stockholm, "Forbedringsmuligheter i SVVs arbeid for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet for trafikantene". Møte vegtilsynsutvalget. Oslo, "Styrking av kollektivtransport som klimatiltak" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "Mobil uten bil gjør det vondt å leve klimavennlig?, " Seminar på Klimamess, Bærum kommune Sandvika kulturhus, Leite, Tore, Leiren, Merethe Dotterud og Osland, Oddgeir "Institutions for sustainable land use and transport policy: The role of regional governance" European Transport Conference 2008 AET, Dutch Ministry of Transport Leeuwenhorst, Nederland, Leiren, Merethe Dotterud "The "Tragedy of the Commons" - an Institutional Approach" Climate Governance Beyond Rhetoric Universitetet i Lund Lund, Sverige, "Kollektivtransport for alle - status Norge rundt" Forskning til frokost Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo, Vegdirektoratet, "Kollektivtransport for alle - status Norge rundt" Forskning til lunsj Jernbaneverket Oslo, Jernbaneverket, "Hele reisen - universell utforming i kollektivtrafikken" Universell utforming - tar vi utfordringen? NVTF og PF Statens vegvesen Vegdirektoratet, "Universell utforming i kollektivtrafikken - fylkeskommunenes arbeid" Universell utforming, arbeidsseminar TØIs Kollektivtransportforum CIENS, Oslo, "A view of Europe today - policies, laws, guidelines" Euro Access' final workshop Euro Access Brussels, Leiren, Merethe Dotterud og Fearnley, Nils "Express coaches - the story behind a public transport success" European Transport Conference 2008 AET, Dutch Ministry of Transport Leeuwenhorst, Nederland, Leite, Tore "Hva er god klimapolitikk? " Energiuka, Parallelsesjon: Mot et klimavennlig samfunn er teknologiutvikling alene løsningen? Enova, Cicero Oslo, SAS Rradisson hotell, Lian, Jon Inge "Samfunnsnyttig og bæreklraftig luftfart" Presseseminar bærelraftig luftfart Avinor Oslo, "Network dependency and airline competition consequences for remote areas in Norway" ERSA (European Regional Science Association) ERSA Liverpool, UK, "Framskritt i samferdsel - hvem taper o hvem vinner" Forsknings til lunsj Forskningsdager Vegdirektoratet, "Metodeproblemer i ringvirkningstudier -om vanskene med å være forsker på et felt med store politiske forventninger " Seminar om ringvirkninger TØI Oslo, Longva, Frode "Fører anbud til en svekkelse av kollektivtransport i distriktene?" Årsmåte, TØIs kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, Longva, Frode Osland, Oddgeir "Investigating the cost savings of competitive tendering an example from the Norwegian bus industry" European Transport Conference 2008 AET, Dutch Ministry of Transport Leeuwenhorst, Nederland, "Anbud på norsk". Effekter av anbud i lokal rutegående kollektivtransport" Nordlys over norsk organisasjonsforskning, Neondagene 2008 NEON Tromsø,

13 Ludvigsen, Johanna "Establishment of Green Corridors- Barriers and Hindrances" TEN-T Days 2008 TEN-T Policy: Time to change? European Commission Brussels, Meyer, Sunniva Frislid "Spillteoretiske analyser". RISIT konferansen. Voksenåasen, Minken, Harald "Hvilke øvrige riksveger i Trøndelag har et trafikkgrunnlag som forsvarer bompenger?" Vegforum Trøndelag. Trondheim, "Kriterier for valg og prioritering". Vegforum Trøndelag Trondheim, "Oslopakke 3 og KS1" Fagmøte, TØI TØI Oslo, "Systematic risk, and how it is taken account of in Norwegian transport cost benefit analysis" ECTRI TWG G Meeting Polyteknisk universitet Madrid, "Marginal cost pricing and the cost of capital" ECTRI TWG G Meeting Polyteknisk universitet Madrid, "Oslopakke 3 og KS1" Fagmøte Jernbaneverket Oslo, "Oslopakke 3 og KS1" Fagmøte SVV Oslo, Nenseth, Vibeke "CIENS' tverrfaglige bærekraftperspektiv" CIENS - MDs forskningskoordinatorer CIENS' Fagledelse CIENS, "Indikatorer for miljøvennlig bytransport" Bystrategisamling VD Region sør Tyholmen, Arendal, "En bærekraftig transportsektor - er det mulig?" TØI-kurset 2008 Høgskolen i Molde, TØI Thorbjørnrud hotell, Jevnaker, "Utvikling og uttesting av indikatorer for miljøvennlig bytransport" Utvikling og uttesting av indikatorer for miljøvennlig bytransport TØI, VD, Region sør Kongsberg, "Sustainable mobility - concepts, models, indicators, organisation" CIENS presentation for Thai delegation CIENS' Fagledelse CIENS, "Trender og strategier i byutviklingen" Arbeidsseminar om sentrumsutvikling Skien kommune Skien, "Urban, mobil og miljøvennlig? Nye sammenhenger i by- og mobilitetsutviklingen" Kollektivtransportforum VD/Urbanet Soria Moria, Oslo, "Creative urban development - sense of place and centre concentration in Porsgrunn, Norway" XV International Conference: Living and walking in cities: Minor communities, renewal and valorisation COST/University of Parma, University of Brescia Parma, Italia, "Et tverrfaglig perspektiv på miljø og samfunn - hvorfor?" CIENS - UiO HumSam om miljø- og energiforskning UiO - HUMSAM CIENS,. "Miljøforbruk - en strukturell modell. Presentasjon av prosjektet "forbrukernes miljøholdninger og -atferd"" MDs faglunsj: Folks holdninger og atferd knyttet til klima og klimatiltak MD MD, Oslo, "Presentasjon av sosial stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka-området" Stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka Bjerke bydelsutvalg Økern, Oslo, "Presentasjon av sosial stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka-området" Stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka Bjerke bydel, helse- og sosialadministrasjon Veitvet, Oslo, Nilssen, Gustav "Bedre utforming av kollektivtilbudet i småbyer og distrikter-ny veileder" Samferdsel 2008 NTNU/Tekna Trondheim, "Høystandard buss" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "Kollektivtransport som element i en konkurransedyktig byregion" Kollektivkonferanse i Grenland SVRS/Telemark Fk Vic hotell, Porsgrunn, Nordbakke, Susanne "Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrierer og ulykkesrisiko i framføring og overvåkning av transportmidler". ESRa-Norge Skinnegående Sikkerhetsforum. Oslo, "Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet og velferd. Resultater fra fokusgruppeintervjuer.". BISEK styremøte. Oslo, "Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet". Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet. Oslo,

14 Nossum, Åse "Hvorfor skatt på kollektivtransportgoder, men ikke på parkering?" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, Næss, Petter "Trafikfremskrivning som redskab for planlægning" Høring for Folketinget om fremtidens infrastruktur Teknologirådet Christiansborg, København, Osland, Oddgeir "Effekter av anbud i lokal kollektivtransport" "Transport, miljø og forskning" Norges forskningsråd Oslo, "Organisering og kontraktsformer i kollektivtransporten" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "kollektivtrafikken som miljøverktøy - hovudgrep for meir miljøvennleg transport" TLs jubileumskonferanse Transportbedriftenes landsforening Molde, Osland, Oddgeir Longva, Frode og Leiren, Merethe Dotterud "Organisasjonsteoretiske tilnærminger til areal-,transport og miljøpolitikk i by. En literaturoversikt." Nordlys over norsk organisasjonsforskning, Neondagene 2008 NEON Tromsø, 26/11/08. Osland, Oddgeir og Strand, Arvid "Evaluating Large Transport Infrastructure Projects - a critical-constructive review of the theory of strategic misrepresentation. " Building Networks for a Brigther Future. The Next Generation Infrastructure Foundation, Delft University of Technology Rotterdam, Phillips, Ross og Bjørnskau, Torkel "Bil / sykkel konflikter i krysset Sørkedalsveien / Morgendalsvegen". Fagmøte om miljøvennlig bytransport - myke trafikanter. Oslo, Phillips, Ross og Bjørnskau, Torkel "Conflict reduction by road user adaptation: a time series study of conflicts between cyclists and drivers at an intersection". 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, Phillips, Ross, Vaa, Truls og Ulleberg, Pål "Do campaigns work? Effects of campaigns on behaviour and accidents - Results from metaanalysis". CAST Plenary Meeting. Oslo, Ramjerdi, Farideh "Integrating indicators measuring environmental sustainability of transportation projects, plans and policies into decision making tools" Towards the definition of a measureable environmentally sustainable transort TØI, COST 356 Oslo, "Decision Making tools and Sustainability" La logistique et le transport face au développement durable University of Paris, INRETS Paris, "Case study" Discrete Chioce Analysis Workshop University of Lausanne Lausanne, "The dynamics of the market for alternative fuel vehicles : The Swedish" TransportMistra s Final Scientific Conference MISTRA/Lund University Lund, Sagberg, Fridulv "Oppfattelse av informasjon i trafikken". Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant'. Forskningsparken, "Trafikanters oppmerksomhet og distraksjon". Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant'. Forskningsparken, "Trafikanters vurdering av fart og avstand". 'Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant. Forskningsparken, "Valg og plassering av informasjon i forskjellige trafikkmiljøer: Eksempel rundkjøringer". Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant'. Forskningsparken,

15 "Samspillet mellom trafikant, vei og kjøretøy: Feilhandlinger og høyrisikogrupper". SMavdelingens sabbat: "SAFER day". Göteborg, "Trafikksikkerhet for seniorbilister: Hva viser forskningen?". Bilfører 65+. Svolvær, "Introduction to the subject of fitness to drive". Fit to driver: Is medical screening the answer? Brussel, "Trafikksikkerhet for ferske førere: Øvelse gjør mester?". Fagdag for trafikklærere og sensorer. Sandefjord, Samstad, Hanne "Toll roads. Experiences from Norway" PIARC Committee A.3 Meeting PIARC og Transports Quebec Montreal, Strand, Arvid "Flermålsanalyse - erfaringer fra praksis" Prosjekteierforum - seminar Finansdepartementet RA5, "Areal og transport og attraktive byområder" Bystrategisamling Statens vegvesen Reg sør Arendal, "Bærekraft, vern og utvikling - Arealplanlegging sett i et bærekraftig perspektiv" PBLkonferanse Hedmark fylkeskommune Hamar, "Revisjon av SMAT" Hamar bystyre Hamar kommune Hamar, "Bærekraftig areal- og transportutvikling for byog bygd i Kongsbergregionen. Hva er mulighetene?" Representantskapsmøte Kongsbergregionen Gaustadblikk, "Samferdsel i Telemark" Fylkestinget Telemark fylkeskommune Langesund, "Klimavennlig areal- og transportpolitikk?" Klima og energi - vegvalg for Østlandet Østlandssamarbeidet Oslo, SAS radisson hotell, "Revisjon av SMAT" Stange kommunestyre Stange kommune Stange, "En kritisk syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget" Via Nordica 2008 Nordiska Vägtekniska Förbundet Helsingfors, "Transport og klima - temavist foredrag" Klimaog energiplanseminar Stange kommune Stange rådhus, "Reisevaner kan endres - hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand" Forskning til frokost Vegdirektoratet Vegdirektoratet, "Hvordan gjøre transportpolitikken mer utslippsorientert?" Bærekraftig transport og logistikk Mandagmorgen Oslo, Grand hotel, Strand, Arvid og Nilssen, Gustav "Buss i småbyregioner - Utenlandske eksempler på noen viktige prinsipper" Kollektivtransport i Lillehammerregionen - seminar Oppland fylkeskommune Lillehammer, Sørensen, Michael "Möjligheten att nå nästa etappmål". Transportforum. Linköping, "From Black Spots to Grey Road Sections - What is the Right Way?". Transport Research Arena (TRA) Ljubljana, Slovenia, "Hastighedsdæmpende vejtekniske tiltag - muligheder og effekter". Via Nordica. Helsingfors, "Vendbare vognbaner - vejsikkerhed vendes". Trafikdage. Aalborg, "Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk - Tiltak for syklister og gående?". Fagmøte om miljøvennlig bytransport - myke trafikanter. Oslo, "Selekontrol, selebrug og tilskadekomne - Hvad er sammenhængen?". Vejforum. Nyborg, Tennøy, Aud "How and why are planners making plans, resulting in groth in urban road traffic volumes?" European Transport Conference 2008 AET Leiden, Nederland, Veisten, Knut og Erke, Alena "Economic assessment of ITS-based road safety technologies: an exploratory study". Transport Research Arena (TRA) Ljubljana, Slovenia,

16 Vaa, Truls "Effects of Intelligent Transport Systems: An attempt to systematize effects of ITS on behaviour and accidents in road traffic". Early Stage Researchers Day (HUMANIST NoE). INRETS-Bron, Lyon, "ITS and driver behaviour: Effects and challenges ". 15th World Congress in Intelligent Transport Systems. New York by, Vaa, Truls, og Phillips, Ross "Do campaigns work? Effects of campaigns on behaviour and accidents - Results from metaanalysis". CAST Workshop Warzawa. Warzawa, "Do camapigns work? Effects of campaigns on behaviour and accidents - Results from metaanalysis". CAST Workshop Stockholm. Stockholm, Vaa, Truls, Erke, Alena "Effects of Drink Driving (DUI): Results from meta-analysis". PEPPER Final Conference. Praha, Vågane, Liva "Korte reiser - kan de gjøres miljøvennlige?" Forskning til frokost Vegdirektoratet, Artikler i tidsskrifter med reviewordning Amundsen, Astrid, Klæboe, Ronny og Fyhri, Aslak Annoyance from vehicular air pollution. Exposure-response relationships for Norway. Atmospheric Environment, 2008, 42 (33): Dahl, Geir og Minken, Harald Methods based on discrete optimization for finding road network rehabilitation strategies. Computers & Operations Research, 2008, 35 (7): Elvik, Rune Comparative analysis of techniques for identifying locations of hazardous roads. Transportation Research Record, 2008, 2083: Elvik, Rune A survey of operational definitions of hazardous road locations in some European countries. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (6), Elvik, Rune Dimensions of road safety problems and their measurement. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (3), Elvik, Rune Road safety management by objectives: a critical analysis of the Norwegian approach. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (3), Elvik, Rune The predictive validity of empirical Bayes estimates of road safety. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (6), Erke, Alena Effects of electronic stability control (ESC) on accidents: A review of empirical evidence. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (1): Erke, Alena Fussgänger- und Radfahrersicherheit. Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 2008, (4): Fearnley, Nils, Veisten, Knut og Sælensminde, Kjartan Combining choice experiments with contingent valuation and the Frisch elicitation method. International journal of transport economics, 2008, XXXV (3).

17 Gjerde, Hallvard, Normann, Per T, Pettersen, Bjørg S, Assum, Terje, Aldrin, Magne, Johansen, Unni, Kristoffersen, Lena, Øiestad, Elisabeth L, Christophersen, Asbjørg S og Mørland Jørg Prevalence of alcohol and drugs among Norwegian motor vehicle drivers: a roadside survey. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (5), Hensher, David, Gwilliam, Ken, Burton, Mark, Smith, Neil, Van de Velde, Didier og Fridstrom, Lasse The ideal contract roundtable. Research in Transportation Economics, 2008, 22 (1): Hjorthol, Randi og Nossum, Åse Teleworking: a reduction in travel or just increased flexibility. The Journal of E-working, 2008, 2 (1): Hjorthol, Randi The mobile phone as a tool in family life: Impact on Planning of Every day activities and car use. Transport Reviews, 2008, 28 (3): Jacobsen, Jens Kristian Steen, Denstadli, Jon Martin og Rideng Arne Skiers sense of snow. Destination choices and holiday attribute preferences of foreign alpine skier's in Norway. Tourism Analysis, 2008, 13 (6). Klæboe, Ronny, Amundsen, Astrid og Fyhri, Aslak Annoyance from vehicular air pollution. Acomparison of European exposure-response relationships. Atmospheric Environment, 2008, 42 (33): Lian, Jon Inge The Oslo and Bergen toll rings and roadbuilding investment Effect on traffic development and congestion. Journal of Transport Geography, 2008, 16 (3): Nair, Rahul; Miller-Hooks, Elise D.; Mahmassani, Hani S.; Arcot, Vishnu Charan; Kuo, April; Zhang, Kuilin; Kozuki, Aaron; Ludvigsen, Johanna Market Potential for International Rail-Based Intermodal Services in Europe From Sea to Shining Sea. Transportation Research Record, 2008, (2066): Næss, Petter og Høyer, Karl G Interdisciplinarity, Ecology and Scientific Theory: The Case of Sustainable Urban Development. Journal of Critical Realism, 2008, 7 (2): Sagberg, Fridulv The sleepy driver. Advances in Transportation Studies, 2008, 15A: Spyropoulou, Ioanna, Penttinen, Merja, Karlaftis, Matthew, Vaa, Truls og Golias John ITS Solutions and Accident Risks: Prospective and Limitations. Transport Reviews, 2008, 28, (5): Sørensen Claus Hedegaard How to encourage road noice abatement in Nordic municipalities. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, 2008, 7 (2). Tilgjengelig på Veisten, Knut, Gill, Elisabeth og Solberg, Birger Identifying the market segments for ecolabelled wood. International Journal of Green Economics, 2008, 2 (2),

18 8. Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Elvik, Rune, Kolbenstvedt, Marika, Elvebakk, Beate, Hervik, Arild og Bræin, Lasse Evaluating the benefits of road safety research: The case of Sweden I: Hector Monterde-i-Bort and Diego Moreno-Ribas (eds) Towards future traffic safety research. Valencia: Palermo Ediciones, Heimtun, Bente Social Capital and the Holiday Experience: An Exploratory Study of Norwegian Mid-life Single Women's Perceptions of Solo Holidays and Holidays with Friends I: Mike Collins, Kirsten Holmes and Alix Slater (eds) Sport, Leisure, Culture and Social Capital: Discourse and practice.(lsa publication No. 100). Eastbourne, UK: LSA Publication, Hjorthol, Randi Daily mobility of men and women a barometer of gender equality? I: Priya Uteng, T. and Cresswell T. (eds) Gendered Mobilities. Aldershot: Ashgate Longva, Frode og Osland Oddgeir "Anbud på norsk". Effekter av anbud i lokal rutegående kollektivtransport NEON-DAGENE 2008 Tromsø, november. Proceedings. Longva, Frode og Osland Oddgeir Investigating the cost savings of competitive tendering an example from the norwegian bus industry. European transport Conference Leeuwenhorst, Nederland Oktober. Proceedings på CD Minken, Harald og Ramjerdi, Farideh Efficiency and equity considerations in road pricing. I: Jensen-Butler, Chris, Sloth, Birgitte, Marott Larsen, Morten, Madsen, Bjarne og Anker Nielsen, Otto (red) Road Pricing, the Economy, and the Environment. Berlin: Springer-Verlag, Næss, Petter Making Essential Choices with Scant Information Front-end Decision Making in Major Projects I: Williams,Terry M, Samset, Knut og Sunnevåg, Kjell J. (red). Up-Front Assessment of Needs. Palgrave Macmillan, Nenseth Vibeke Sustainable Mobility studying the Decoupling thesis for Urban Transport I: Frostell, B, Danielssosn, Å, Hagberg, L, Linnér, B-O, Lisberg og Jensen, E (red). Science for Sustainable Development. Proceedings of the 2 nd VHU Conference on Science for Sustainable Development, Linköping, Sweden, September VHU, Uppsala, Nenseth, Vibeke og Strand, Arvid Environmental and Regional Governance - Squeezed or sustainable? NORD-REGIO Report: 5 [online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 3. Mai 2009] Osland, Oddgeir og Strand, Arvid Evaluating Large Transport Infrastructure Projects - a critical-constructive review of the theory of strategic misrepresentation. International conference on infrastructure systems. Building Networks for a Brigther Future. Rotterdam, Nederland November. Proceedings Osland, Oddgeir, Leiren Merethe Dotterud og Longva, Frode Organisasjonsteoretiske tilnærminger til areal-,transport og miljøpolitikk i by. En litteraturoversikt. NEON-DAGENE 2008 Tromsø, november. Proceedings. Ramjerdi, Farideh Towards the definition of a measureable environmentally sustainable transport Proceedings of Oslo Seminar, 20 February 2008 Ramjerdi, Farideh, Minken Harald og Østmoe, Knut Experience with measuring equity and efficiency I: Jensen-Butler, Chris, Sloth, Birgitte, Marott Larsen, Morten, Madsen, Bjarne og Anker Nielsen, Otto (red) Road Pricing, the Economy, and the Environment. Berlin: Springer-Verlag, 2008.

19 Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik "Sustainable transport and the organisation of bus services in Manchester - Do markets, hierarchies and networks fail?" Trafikdage Aalborg Universitet August Proceedings [online] Tilgjengelig fra url: hedegaard_soerensen_219.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik The Impact of Governance Modes on Sustainable Transport -the Case of Bus Transport in Greater Manchester TransportMistra s Final Scientific Conference Lund, November 26-27, 2008 Proceedings. [online] Tilgjengelig fra url: ublications.4.ec af1e h tml [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Claus Hedegaard og Longva, Frode Koordinering i transportsektoren - svinger pendulet tilbage? Selected proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University (peer reviewed) [online] Tilgjengelig fra url: paper79.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael og Pedersen, Søren K. Injury Severity Based Black Spot Identification - Assessment of the Method in the Municipality of Hjørring Selected proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University (peer reviewed) [online] Tilgjengelig fra url: paper50.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael From Black Spots to Grey Road Sections - What is the right Way? Transport Research Arena (TRA) 2008 Ljubljana, Slovenia, April Proceedings på CD. Sørensen, Michael From Black Spots to Grey Road Sections in Road Safety Management - Is it the Right Way? I: Hector Monterde-i-Bort and Diego Moreno-Ribas (eds) Towards future traffic safety research. Valencia: Palermo Ediciones, Sørensen, Michael Hastighedsdæmpende vejtekniske tiltag - muligheder of effekter Via Nordica 2008, Helsinki, Finland, 8-11 juni 2008 [online] Tilgjengelig fra url: gt_webb/tisdag/session3_sal5/sorensen.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael Selekontrol, selebrug og tilskadekomne - hvad er sammenhængen Vejforum 2008, Nyborg Strand, Desember 2008 [online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael Vendbare vognbaner - vejsikkerhed vendes Trafikdage 2008 Aalborg August [online] Tilgjengelig fra url: om_content&task=view&id=88&itemid=125 [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael, Assum, Terje, Eksler, V og Tecl, J Safety Performance Indicator for Alcohol: Data Quality in Selected Countries and Comparison with Other Alcohol Indicators. Deliverable D3.10a of the EU FP6 project SafetyNet. [online] Tilgjengelig fra url: fixed/wp3/sn_wp3_d3p10a_ spi_for_alcohol_indepth_in_five_countries_ final%20(2).pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael, Nielsen Trine F., Thesbjerg, Marie og Melchior, Niels Tryghed langs skolevejen ny proces til udarbejdelse af skolevejanalyser. [online] Tilgjengelig fra url: http//www.trafikdage.dk/td/papers/papers07/tdp aper33 [nedlastet 3. Mai 2009]

20 Tennøy, Aud og Leiren, Merethe Dotterud Accessible Public transport. A view of Europe today - policies, laws and guidelines. EUrapport. [online] Tilgjengelig fra url: http//www.euro-access.org/deliverables/wp1- Toi-deliverable1-v0.1.pdf Tennøy, Aud Consequences of EIA Prediction Uncertainty on Mitigation, Follow-Up and Post auditing I: Schmidt, M.; Glasson, J.; Emmelin, L.; Helbron, H. (red). Standards and Thresholds for Impact assessment. (Series: Environmental Protection in the European Union, Vol.3) New York: Springer, [online] Tilgjengelig fra url: ok/ [nedlastet 3. Mai 2009] Tennøy, Aud How and why are planners making plans, resulting in growth in urban road traffic volumes? European transport Conference Leeuwenhorst, Nederland Oktober. Proceedings på CD. Vaa, Truls The risk Homeostasis theory: Accept, reject or modify? An opposition to Gerald Wilde s RHT I: Hector Monterde-i-Bort and Diego Moreno- Ribas (eds) Towards future traffic safety research. Valencia: Palermo Ediciones, Vaa, Truls ITS and driver behaviour: Effects and challenges 15th World Congress on ITS, New York November Proceedings på CD. Veisten, Knut og Assum Terje Evaluating road safety campaigns: two Swedish cases vs. one Australian benchmark Transport Research Arena (TRA) 2008 Ljubljana, Slovenia, April Proceedings på CD. Veisten, Knut og Erke, Alena Economic assessment of ITS-based road safety technologies: an exploratory study 10 th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation May 27-31, Athens Greece. Proceedings på CD. Veisten, Knut og Erke, Alena Economic assessment of ITS-based road safety technologies: an exploratory study Transport Research Arena (TRA) 2008 Ljubljana, Slovenia, April Proceedings på CD. Verhoef, Erik T, Vold, Arild m fl Advances in Spatial Science I: Jensen-Butler, Chris, Sloth, Birgitte, Marott Larsen, Morten, Madsen, Bjarne og Anker Nielsen, Otto (red) Road Pricing, the Economy, and the Environment. Berlin: Springer-Verlag, 2008.

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene?

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Avdeling for sikkerhet og miljø, TØI Teknologidagene 2015 «Ulykkesanalyser - Statens vegvesens arbeid

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS)

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Presentasjon på Kollektivforums årskonferanse 2017 Ove Langeland, forskningsleder TØI Transport og mobilitet problemer og løsninger

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Knowledge and Policies for Urban Sustainability

Knowledge and Policies for Urban Sustainability Vibeke Nenseth, UrbaKnow, RCN/Miljøforsk-project: Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities (CIENS: TØI, NIBR, UiO/SUM) Knowledge and Policies

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic,

En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i. Mirjana Gvozdic, En by som det er lett å bevege seg i, er god å leve i Mirjana Gvozdic, 18.10.2016 Habitat III is the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development to take place in Quito, Ecuador,

Detaljer

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Basert på EU-prosjektet IN-SAFETY ITS-fagdag, Oslo 12. april 2010 Jeg skal si litt om følgende: Det finnes foreløpig

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Bylogistikkprogrammet Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Mål for Bylogistikkprogrammet Bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Forslag til KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 KMB prosjekt Typisk varighet 5 år Utføres av FoU-institusjon Dr. grad inngår Finansiering fra Forskningsrådet

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy

Det regionale Europa. Kommunal og regionalråd Jan Edøy Det regionale Europa Kommunal og regionalråd Jan Edøy Tabula Regionum Europae Presentasjon 1. Velkommen til de 12. Open Days 6. 9. oktober 2014 2. 6th Cohesion Report on Economic, Social and Territorial

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel

Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel Tore Pedersen Bjørknes Høyskole, Norge CTF / SAMOT, Karlstads universitet, Sverige dr.tore.pedersen@gmail.com På väg mot fördubbling - med hjälp

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2013 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Europeiske løsninger passer de for norske forhold?

Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Åpen fagdag om bylogistikk Bergen, 12. november 2015 Jardar Andersen Transportøkonomisk institutt Oversikt Bakgrunn Europeiske løsninger 1. Lavutslippssoner

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

UiO- Institutt for pedagogikk: Refleksjonsmøte Øydis Monsen, NCP, Forskningsrådet

UiO- Institutt for pedagogikk: Refleksjonsmøte Øydis Monsen, NCP, Forskningsrådet UiO- Institutt for pedagogikk: Refleksjonsmøte 28.01.2016 Øydis Monsen, NCP, Forskningsrådet «IPEDs søknadsprosess og evalueringen sett fra utlysningens forventninger og kontekst» Søknadsprosess - Tre

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF SATSINGER INNEN TRANSPORT Roar Norvik Forskningssjef SINTEF Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon 2000 Ansatte 70 Nasjonaliteter 3800 Kunder 3,2 MRD NOK Omsetning 500 MILL NOK Internasjonalt

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen Internasjonalt FoU-samarbeid Jon Krokeborg Teknologiavdelingen FoU 2009 Budsjett: ~70 mill.kr Siste 10 år: Færre, men større prosjekter 9 pågående etatsprosjekter Budsjett til etatsprosjektene: ~ 45 mill.kr

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet.

Innovasjon i H Kort om innovasjonsteori. Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet. Innovasjon i H2020 Till Christopher Lech Internasjonal stab, Forskningsrådet 1. Kort om innovasjonsteori Grunnforskning Anvendt forskning Innovasjon Verdiskaping 1 Systemisk innovasjonsmodell Five-Year

Detaljer