Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon"

Transkript

1 Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

2 Tillegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. I 2008 publiserte TØIs medarbeidere 23 artikler i internasjonale og norske tidsskrifter med fagfellevurdering. Forskerne skrev 61 TØI-rapporter (disse er listet opp i Årsrapporten og finnes i fulltekst på instituttets hjemmeside I tillegg deltok man i en rekke forskningsrapporter som ikke inngår i instituttets serie. TØIs forskere deltar aktivt på internasjonale konferanser og seminarer og holdt over 50 presentasjoner ved like anledninger. I tillegg hold man over 150 foredrag for brukermiljøene. Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge. Innhold: 1. Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Deltakelse i internasjonale prosjekter Doktorgradsavhandlinger i arbeid Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Artikler i tidsskrifter med reviewordning Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende... 17

3 1. Oppgave som veileder/sensor og deltidsstillinger ved universitet og høyskoler Høgskulen i Sogn og Fjordane Sensor, Sosiologi, Oddgeir Osland Høgskolen i Buskerud Sensor, masteroppgave, Jon Martin Denstadli Høgskolen i Molde Sensor, TRA 410, Transport lokalisering og økonomisk utvikling, Olav Eidhammer Sensor, TRA 450, Transport lokalisering og økonomisk utvikling Eidhammer Sensor, SCM 500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder, Olav Eidhammer Sensor, LOG Masteroppgaver i logistikk, Olav Eidhammer 1. bivegleder doktorgrad i logistikk, Inger Beate Hovi 2. bivegleder doktorgrad i logistikk, Inger Beate Hovi NTNU Veileder doktorgrad, Rune Elvik Sensor institutt for planlegging og byforming, Arvid Strand Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Sensor, Knut Veisten Doktorgradsstipendiat, Jan Vidar Haukeland Universitetet i Bergen Sensor,Sosiologi og statsvitenskap, Oddgeir Osland Universitetet i Oslo Sensor, masteroppgave, Jardar Andersen Sensor, økonomi, Harald Minken Veileder, økonomi, Farideh Ramjerdi Høyskolen i Akershus Veileder mastergrad, Terje Assum Universitetet i Stavanger, avd Norsk hotellhøgskole Deltidsstilling som førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Deltidsstilling som tidsskriftredaktør, Jan Vidar Haukeland 2. Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Alena Erke Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Inger Synnøve Moan Accident Analysis and Prevention, reviewer: Knut Veisten Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Ross Phillips Accident Analysis and Prevention, reviewer: Torkel Bjørnskau Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Anatolia, member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukelandb Annals of Regional Science, member of editorial board: Farideh Ramjerdi

4 Annals of Tourism Research, resource editor: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, reviewer: Aslak Fyhri Applied Acoustics, reviewer: Ronny Klæboe Atmospheric Environment: reviewer: Ronny Klæboe Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten European Transport, Research Review - An Open Access Journal, reviewer: Farideh Ramjerdi Fennia, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Forensic Science International, reviewer: Fridulv Sagberg IET Intelligent Transport Systems, reviewer: Fridulv Sagberg International journal of Consumer Studies, reviewer: Knut Veisten International journal of Transport Economics, reviewer: Nils Fearnley Journal of American Acoustic Society (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Environmental Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Socio-Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Journal of Transportation Geography, member of editorial board: Jon Inge Lian Journal of Transport and Land Use, reviewer: Farideh Ramjerdi Open Sociology Journal, medlem av redaksjonsråd, editorial board member: Jens Kristian Steen Jacobsen PLAN, medlem av redaksjonsråd: Gustav Nielsen Psychology and health, reviewer: Inger Synnøve Moan Safety Science, reviewer: Fridulv Sagberg Safety Science, reviewer: Torkel Bjørnskau Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Society & Natural Resources, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transport Policy, member of editorial board: Lasse Fridstrøm Transport Policy, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research Record, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Pål Ulleberg Zeitschrift für Arbeitswissenshaft: Reviewer: Truls Vaa 3. Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper AIEST Association Internationale d'experts Scientifique du Tourism: Jan Vidar Haukeland British Psychological Society, medlem av "special group in coaching psychology" og "practitioner in training": Ross Phillips CIENS fagledelse, sekretariatet: Marika Kolbenstvedt COST Action 20: Urban knowledge arena: Vibeke Nenseth COST Action 355: Changing behaviour towards a more sustainable transport system: Jon Martin Denstadli og Jon Inge Lian COST 356 EST: Farideh Ramjerdi. COST Action 356 Towards the definition of a measurable environmentally sustainable transport: Aud Tennøy Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Technology and innovation, Ministry of Science, Technology and Innovation: Chair of program committee fir Transport and infrastructure: Randi Hjorthol Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI Thematic working group - Intelligent Transport Systems and Infrastructure: Hanne Samstad - Logistics: Olav Eidhammer - Community of practice on economic evaluation: Harald Minken - Safety and security: Torkel Bjørnskau - Environment: Ronny Klæboe

5 EHIA og miljøgodkjenning av Brenner Basis Tunnel (Jernbaneforbindelse München-Verona): Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe ERA-NET Transport. Action group 16 Intermodal freight transport: Kjell Werner Johansen European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Group of Statisticians: Arne Rideng FORMAS, beredningsgrupp for "man and built environment": Medlem: Vibeke Nenseth Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Fridulv Sagberg Future Climate engineering Solutions, advisory board: Rolf Hagman IMPACT, financed by MISTRA: Farideh Ramjerdi INCE: Community noise og støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner Medlem: Ronny Klæboe ITF/OECD/JTRC Working group GHG Reduction Strategies in the Transport Sector: Tore Leite ITS-Norge, styremedlem: Marit Killi MD/UD, Miljøworkshop Bucuresti, EØSforskningsmidler Romania: Vibeke Nenseth NECTAR, europeisk forskernettverk. Sekretær i styret: Knut Sandberg Eriksen Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Lasse Fridstrøm Nordisk vegteknisk forbund - utvalg nr 21: Strategisk planlegging : Kjell Werner Johansen - utvalg nr 22: Utforming av veger og gater :Aslak Fyhri - utvalg nr 51: Miljø : Astrid H. Amundsen - utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Michael Sørensen - utvalg nr 54: "Fordon". Rolf Hagman Nordjyske Planlæggere. Faggruppe under ingeniørforeningen i Danmark. Formann: Michael Sørensen NVTF (Norsk Veg og Trafikkfaglig Forening) avdeling Østlandet. Styremedlem: Anne Madslien OECD/ITF Joint Transport Research Committee: Lasse Fridstrøm OECD: Round Table on Fuel Security Research: Farideh Ramjerdi OECD: Round tabel 145, Security, risk and Concepts in Traffic Safety (ICTCT), medlem: Michael Sørensen PIARC World Road association - Committee "Road System Economics and Social Development: Hanne Samstad SAMOT Service and marked oriented transport research, Universitetet i Karlstad: Member of international advisory board: Randi Hjorthol Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for arealstatistikk: Øystein Engebretsen Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Petter Dybedal Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee ANB20 Committee on Safety Data Evaluation and Analysis. Medlem: Rune Elvik TRC Tourism Research Centre: Medlem: Jan Vidar Haukeland UITPs economic network: Nils Fearnley Vejdirektoratet, Danmark. Følgegruppe Undersøgelser af støygener: Medlem: Aslak Fyhri VINNOVA. Medlem programstyre for programmet Bilens sociala och ekonomiska betydning: Marika Kolbenstvedt WHO, temporary advisor: Ronny Klæboe

6 4. Deltakelse i internasjonale prosjekter ADORE IT - Adolescence for Renewable Energies in Transport: Merethe Dotterud Leiren, ROlf Hagman CAST Campaign and Awareness-raising: Truls Vaa, Susanne Nordbakke, Knut Veisten, Pål Ulleberg, Inger Synnøve Moan DRUID - Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine: Terje Assum, Knut Veisten EURO-ACCESS European Accessibility of Public Transport for People with Disabilities: Aud Tennøy, Merethe Dotterud Leiren, Jan Usterud Hanssen HUMANIST Network of excellence, Truls Vaa IN-SAFETY Infrastructure and Safety: Knut Veisten, Rune Elvik, Alena Erke PEPPER Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads: Truls Vaa, Rune Elvik, Alena Erke, Tonje Grunnan, Pål Ulleberg PROMIT: Olav Eidhammer RETRACK: Johanna Ludvigsen, Kjell Werner Johansen, Ronny Klæboe, Yu Bai, Marika Kolbenstvedt, Astrid H Amundsen REORIENT: Ronny Klæboe RIPCORD - Road infrastructure safety protection - core-research and development: Rune Elvik, Michael Sørensen SafetyNet: Terje Assum, Torkel Bjørnskau TOOLQIT Tools for the assessment og level and quality of service across different transport and market segments: Åse Nossum, Olav Eidhammer, Jardar Andersen 5. Doktorgradsavhandlinger i arbeid Amundsen, Astrid H: Environmental impact of road transport and the efficacy of various countermeasures Bai, Yu: International rail freight transfer and border-crossing delays: a case study at Polish- Czech border Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Grue, Berit: Data accuracy in urban transport models Hansen, Wiljar: Effects of globalization, agglomeration and climate change on trande patterns and industrial localization in Norway Haukeland, Jan Vidar: Bærekraftig turismeutvikling i en nasjonalparkregion Meyer, Sunniva Frislid: Terrorists' target selection and the optimal allocation of security resources between transport related targets Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Nordbakke, Susanne: Alive and kick n. The study of mobility and welfare among elderly Tennøy, Aud: Clashes of knowledge as a barriere to sustainable development

7 6. Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Andersen, Jardar "Polcorridor: Concept and results" EUREKA Logchain+ Work Group Meeting EUREKA Logchain Olomouc, Czech Republic, "Research contributions to intermodal bridging and new rail freight services between Nordic Countries and Central Europe " Baltic Sea region transport - Round table discussion seminar Ministry of Foreign Affairs, Latvia Vilnius, Litauen, Andersen, Jardar og Eidhammer, Olav "Congestion charging in Oslo: Effects of pricing policies on LoS" Level of Service indicators (LoS): a policy support instrument TIS.pt / TOOLQIT project Noordwijkerhout, Nederland, Bjørnskau, Torkel "Security i transport og personvernets grenser". Personvern og samferdsel - reisen til Panoptikonet? Oslo, "Learning the rules of the road. Do violations necessarily increase the risk of young drivers?" 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, "Vikeatferd og konflikter mellom bil og sykkel". Den nasjonale sykkelkonferansen Kongsberg, Bjørnskau, Torkel og Meyer, Sunniva Frislid "Coping with the new risks." RISIT-konferanse. Voksenåsen, Oslo, Assum, Terje "Kunnskapshull - hva mer trenger vi å vite om trafikk og rus? ". Trafikk og rus Oslo, "Rusmidler og trafikkulykker". Forskning til lunsj. Oslo, "Rusmidler og trafikkulykker". Forskning til lunsj. Oslo, Backer-Grøndahl, Agathe "Trygt eller truende? Opplevelse av transportrisiko og sammenhenger mellom risikoopplevelse og atferd". ESRA-Norge Skinnegående Sikkerhetsforum. Oslo, Backer-Grøndahl, Agathe og Ulleberg, Pål "Does one shoe fit all? Evalutation of a differentiated learning program among novice drivers". 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik "Sustainable transport and the organisation of bus services in Manchester - Do markets, hierarchies and networks fail?" Annual Transport Conference at Aalborg University Aalborg University Aalborg, Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik "Sustainable Mobility meets New Public Management in Greater Manchester - Scandinavian Perspectives on English Transport Reforms" TransportMistra's Final Scientific Conference TransportMistra, 26/11/08. Denstadli, Jon Martin "Næringslivets persontransporter" POTseminar SD Oslo, "The role of ICT and personal meetings in business communication" Colloquium on business travel in the global economy Universitetet i Gent Gent, Belgia,

8 Dybedal, Petter "Effektmålinger av markedsføring av Østlandet som reisemål" Årsmøte Østlandsprosjektet VisitOslo Gardermoen, "Resultater av ringvirkningsanalyser Fetsund lenser og Eidsvoll 1814" Nettverkssamling Akershus reiselivsråd Akershus reiselivsråd Fetsund, "Effektmålinger av markedsføring av Østlandet som reisemål" Styremøte Østlandsprosjektet VisitOslo Innovasjon Norge, Oslo, "Finanskrisen og andre faktorer som kan påvirke reiseliv, spesielt tog." Internseminar NSB analyseavd NSB Oslo, Eidhammer, Olav "Hvorfor bør vi endre regelverket nå?" Transport og logistikk TF og LTL Gardermoen, Eidhammer, Olav og Andersen, Jardar "KPI's, data requirements and sources for evaluation of the pilot" Work Shop on Indicators and KPI's for evaluation of RETRACK pilot TØI Bratislava, Elvik, Rune "A comparative analysis of techniques for identifying hazardous road locations". Transportation Research Board Annual Meeting. Washington DC, "The predictive validity of empirical Bayes estimates of road safety". Transportation Research Board Annual Meeting. Washington DC, "The Handbook of Road Safety Measures". Faglig seminar i forbindelse med HKH kronprinsens offisielle besøk i Chile. Santiago, "Innføring i ulykkesanalyse". TØI-kurset Thorbjørnrud, "Trafikkskaders konsekvenser for de skaddes of pårørendes livskvalitet". Nei til frontkollisjoners faglige seminar. Stavanger, "Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge". Seminar arrangert av Samferdselsdepartementet. Holmen fjordhotell, Asker, "Hvilke rusmidler er farligst i trafikken?". Konferansen Trafikk og Rus. Voksenåsen, "Laws of accident causation". Eighth International Conference on Occupational Risk Prevention. La Coruna, "Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge". SM Sabbat SAFER Gøteborg. Lindholmen Science Park, Gøteborg, "En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken". RISITkonferansen. Voksenåsen, "Innlegg som andreopponent ved Thomas Engens doktordisputas ". Doktorsdisputas Thomas Engen. Trondheim, "Elementary units of exposure". Annual conference on road safety. Ramat Gan (Tel Aviv), Israel, "Evaluering av effekter av 30 års trafikksikkerhetsforskning i Sverige". EVAseminar. Seilet hotell, Molde, "Cost-benefit analysis of alcohol ignition interlocks". 9. internasjonale symposium om alkolås. Tällberg, "The Handbook of Road Safety Measures". Besøk av australsk delegasjon i Vegdirektoratet. Vegdirektoratet, Oslo, "Utsiktene til å bedre trafikksikkerheten i Norge". Norsk Trygg Trafikk møte. Trygg Trafikk, Oslo, "The economics of road safety:investment pays". High level seminar on road safety. OECD, Paris, "Hvordan skrive en vellykket vitenskapelig artikkel? (holdt på engelsk)". Internt kurs om artikkelskriving. TØI, "Kan man bedre trafikksikkerheten ved å oppmuntre folk til å gå eller sykle?". Fagseminar Trygg Trafikk. Trygg Trafikk, Oslo, "Doctoral dissertation by David Lawrence (opposisjonsinnlegg)". Doktordisputas David Williams Lawrence. Karolinska Institutet, Stockholm, "Economic analysis of transport safety measures". BIVEC colloquium. Brussel, "Elementary units of exposure". ICTCT workshop. Riga, "Road safety measures that have been found to be effective in studies conducted in many countries". Fifth international conference of European transport policies: safe mobility in communities. Barcelona,

9 "Criteria for causal inference: lessons from epidemiology applied to road safety evaluation". Workshop on future directions in highway crash data modeling. Washington DC, Engebretsen, Øystein "Næringslivets behov knyttet til pendling" POTseminar om næringslivets persontransporter SD Oslo, "Arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi" Seminar om Sentraliseringens pris KRD Oslo, "Økning pendlingsomland. Kan fjernarbeid være en del av forklaringen?" Seminar om IKT i samferdsel TØI Oslo, "Reisevaneundersøkelse Kongsberg Næringspark" Foredrag Kongsberg kommune og Kongsberg Næringspark Kongsberg kommune Kongsberg, "Litt om regionforstørring" Seminar SD SD Oslo, "Hva vet vi om omfanget av sykkeltrafikk? Resultater fra reisevaneundersøkelser" VDs seminar om sykkeltellinger VD Tønsberg, "Kunnskapsinnhenting med reisevaneundersøkelser" Seminar for samferdselsetater om tilleggsutvalg i RVU 2009 Jernbaneverket Oslo, "IKT og byutvikling" Workshop om IKT i samferdsel TØI Oslo, "Arbeidsmarkedets geografi" Seminar om Sentraliseringens pris KRD Gardermoen, "Tjenestetilbudets geografi" Seminar om Sentraliseringens pris KRD Gardermoen, Engebretsen, Øystein og Gjerdåker, Anne "Regionforstørring: Etterprøving av faktiske virkninger av infrastrukturinvesteringer" Seminar om ringvirkninger TØI Oslo, Eriksen, Knut Sandberg "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Transportforum VTI Linköping, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Seminar om infrastrukturfinansiering LO Folkets hus, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Konferanse om vegfinansiering Høyre Høyres hus, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter " Kontaktutvalgsmøte, Østlandssamarbeidet Akershus fylkeskomm. Fredrikstad, "OPS i Norge - evaluering av tre prøveprosjekter" Sotrakonferansen DGTREN Fjell, Erke, Alena "Trafikksikkerhetshåndboken". Meeting and Seminar on Traffic Safety in Lithuania. Kaunas (Litauen), "Effects of Variable Message Signs (VMS) on attention and driver behaviour". Talvitiepäivät - Winter road days. Turku, "Skadeforebygging som lønner seg". Sikkerhetsdagene. Trondheim, Fearnley, Nils "Stor nytte av høystandard buss" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "Buss eller bane? Muligheter med nye busskonsepter i Norge" TLs jubileumskonferanse Transportbedriftenes landsforening Molde, "Economic appraisal of minor public transport investments" Thematic meeting: Economic appraisal of transport projects UITP academic forum Brussels, Fearnley, Nils og Nossum, Åse "Measuring the rail factor" Seminar on social exclusion and mode specific factors in public transport TØI og Vegdirektoratet CIENS, Fridstrøm, Lasse Hvordan fremme økonomifaglig forskning i instituttsektoren? Høringsmøte om økonomifaglig forskning. Norges forskningsråd. Oslo, Utbygging og finansiering av veginfrastruktur: noen prinsipielle og praktiske betraktninger NAFs vegkonferanse. Norge Automobilsamfunn. Oslo, ECTRI Vision, Mission and Strategy ECTRI Assembly. ECTRI. Thessaloniki, 3.4.

10 Klimatiltak i samferdsel - kunnskapshullet som må fylles Møte mellom CIENS og Divisjonsstyret for store satsinger, Forskningsrådet. CIENS. CIENS, Hva er OPS? Arbeidsseminar i Kollektivtransportforum. TØI. CIENS, Trafikksikkerhetsforskningen ved Transportøkonomisk institutt SAFER shareholders' meeting. SAFER. Göteborg, OPS - et godt alternativ? Norvegkonferansen. Norvegfinans. Svolvær, 2.9. Miljøvennlig samferdsel hva er det? Landsstyremøte i Kristelig folkeparti. KrF. Flesland, 5.9. Utfordringer i organiseringen av offentlig finansiert samferdselsforskning Teknologidagene. NTNU. Trondheim, 9.9. Miljøvennlig samferdsel - hva er det? Virkemidler mot år 2020 Oppstartseminar - Klimakur. SFT. Oslo, Miljøvennlig teknologi - hvem velger det? Bortenfor hullet i asfalten. Tekna. Oslo, Hva må til for å få folk til å kjøre mindre? NPs årskonferanse. Norsk Petroleumsinstitutt. Oslo, Fridstrøm, Lasse og Johansen, Kjell Werner Jernbanens plass i transport-norge Jernbaneseminar. Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Stortinget, Fyhri, Aslak "Barn og trafikk i byen". Båndtvang for barn i byen? Oslo, Fyhri, Aslak, og Backer-Grøndahl, Agathe "Worry in transport - Does it influence behaviour?" 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, Gjerdåker, Anne "Communications in the knowledge economy: An innovation perspective on business travels" ERSA (European Regional Science Association) ERSA Liverpool, UK, "Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer" Seminar om ringvirkninger TØI TØI, "Lofast - virkninger for næringsliv, reiseliv og flytrafikk" Lofotrådsmøte Lofotrådet Svolvær, Gripsrud, Mattias "Universell utforming - en kunnskapspresentasjon" Bevegelseshemmedes problemer knyttet til transport og reiser TØI Oslo, Gripsrud, Mattias Hjorthol, Randi "Bruk av reisetid om bord på toget" IKT og Transport TØI Oslo, Grunnan, Tonje "Implications of innovative technology for key areas in traffic". PEPPER Final Conference. Praha, Tsjekkia, Hagman, Rolf "Effektiv miljøteknologi - etanol, hydrogen eller hybrid?". TØI-kurset Thorbjørnrud, "Effektiv miljøteknologi - etanol, hydrogen eller hybrid?". TØI kurset Ransvangen, "Klimavennlig bilteknologi". Klimavennlig bilteknologi. Oslo, "Fremtidig miljøteknologi for biler". Miljøteknologi biler. Voss, "Hvordan bør bilavgiftene utformes for å fremme miljøvennlige biler". Bilavgifter. Oslo, "Drivstoffalternativer for tunge kjøretøy". Drivstoffalternativer. Gardermoen, "Klimatiltak innen transport". Klimatiltak innen transport. Hamar, "El vs Hydrogen". Hynor årsmøte. Oslo,

11 Hanssen, Jan Usterud "Samferdsel - verden på vei mot reisemåter?" Januarkonferansen 2008: klima og nyskaping Hemne kommune, Sør-Trøndelag fk. m.fl. Kyrksæterøra, "Muligheten for å begrense det bilbaserte transportbehovet i Oppdal" Klima- og energiplan for Oppdal - seminar Oppdal kommune Oppdal, "Styring av handelen? Er det noen som får det til?" Nye retningslinjer for kjøpesenterutvikling Bolig- og byplan Håndverkeren, Oslo, Haukeland, Jan Vidar "Local food and rural tourism development" ICCAS 08 - Sixth International Conference of Culinary Arts and Sciences - Global, National and Local Perspectives University of Stavanger Stavanger, "Sustainable tourism development in mountain park areas - stakeholder interests and management strategies" 14th International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM) University of Vermont Vermont, USA, Heimtun, Bente Dr. Fiona Jordan Wish you weren t here? The holiday as a site of contestation, conflict and negotiation" Leisure Studies Association Conference 2008 Community, Capital and Cultures: Leisure and Regeneration as Cultural Practice LSA Liverpool, UK, Hjorthol, Randi "Velferdsvirkninger av økt bilkostnader for barnegfamiliers aktivitetsmønstre" Transportforum VTI Linköping, "Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet" ttansportforum VTI Linköping, "Fakta om reisevaner i byområder" Transprotkonferansen Effektiv og miljøvennlig bytransport NITO NITO Radisson SAS Plaza Hotel, Oslo, "Framskritt i samferdsel - hvem taper o hvem vinner" Forsknings til lunsj Forskningsdager NAF, Hovi, Inger Beate "Utvikling i nasjonal og internasjonal godstransport" Kursdager om godstransport og logistikk Vegdirektoratet Oslo, "Logistikk i Norge" TØI-kurset TØI Jevnaker, "Fremtidsutsikter og utfordringer i (veg-) transportbransjen" Terra Finans Leasingseminar Terra Finans Oslo, Jacobsen, Jens Kristian Steen "After all these years: Northern attractions revisited" Tourism Seminar Finnmark University College, Alta, Norway Alta, Johansen, Kjell Werner "Competitiveness of the RETRACK Rail Freight Service Outcomes from the first year" Trans european Rail Freight seminar TNO Delft, "Samferdsel og næringspolitikk" LOs Næringspolitiske utvalg Folkets hus, "Næringspolitisk konferanse" Samferdsel; miljø- og næringspolitikk NITO NITO, "Transportens betydning på den moderne økonomi" Jernbaner og CO2 NJS - IDA København, Skollerud, Kåre "Place and Gender: Womens paths into wage work" theoretical approaches in labour geographies ISS, UiO & IGU, Commission on the dynamics of economic spaces Oslo, Killi, Marit og Nossum, Åse Hvordan finner vi trafikantenes preferanser? En verdsettingsstudie i praksis." TØI-kurset TØI Jevnaker, Klæboe, Ronny "Harvesting and visualising neighbourhood information using Urbmapper". Strategic environment and health. Utrecht, " Norwegian implementations of END and health impact assessments.". Practical Guidance for Risk Assessment of Environmental Noise. WHO/Bonn,

12 "A methodology for mapping neighbourhood impacts". Acoustics Paris, Kolbenstvedt, Marika "Presentasjon SM og Samarbeidsmuligheter SM/SAFER". SM-avdelingens sabbat: "SAFER day". Göteborg, "Nytten av forskning - eksempel svensk TSforskning". BISEK styremøte. Stockholm, "Forbedringsmuligheter i SVVs arbeid for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet for trafikantene". Møte vegtilsynsutvalget. Oslo, "Styrking av kollektivtransport som klimatiltak" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "Mobil uten bil gjør det vondt å leve klimavennlig?, " Seminar på Klimamess, Bærum kommune Sandvika kulturhus, Leite, Tore, Leiren, Merethe Dotterud og Osland, Oddgeir "Institutions for sustainable land use and transport policy: The role of regional governance" European Transport Conference 2008 AET, Dutch Ministry of Transport Leeuwenhorst, Nederland, Leiren, Merethe Dotterud "The "Tragedy of the Commons" - an Institutional Approach" Climate Governance Beyond Rhetoric Universitetet i Lund Lund, Sverige, "Kollektivtransport for alle - status Norge rundt" Forskning til frokost Statens vegvesen Vegdirektoratet Oslo, Vegdirektoratet, "Kollektivtransport for alle - status Norge rundt" Forskning til lunsj Jernbaneverket Oslo, Jernbaneverket, "Hele reisen - universell utforming i kollektivtrafikken" Universell utforming - tar vi utfordringen? NVTF og PF Statens vegvesen Vegdirektoratet, "Universell utforming i kollektivtrafikken - fylkeskommunenes arbeid" Universell utforming, arbeidsseminar TØIs Kollektivtransportforum CIENS, Oslo, "A view of Europe today - policies, laws, guidelines" Euro Access' final workshop Euro Access Brussels, Leiren, Merethe Dotterud og Fearnley, Nils "Express coaches - the story behind a public transport success" European Transport Conference 2008 AET, Dutch Ministry of Transport Leeuwenhorst, Nederland, Leite, Tore "Hva er god klimapolitikk? " Energiuka, Parallelsesjon: Mot et klimavennlig samfunn er teknologiutvikling alene løsningen? Enova, Cicero Oslo, SAS Rradisson hotell, Lian, Jon Inge "Samfunnsnyttig og bæreklraftig luftfart" Presseseminar bærelraftig luftfart Avinor Oslo, "Network dependency and airline competition consequences for remote areas in Norway" ERSA (European Regional Science Association) ERSA Liverpool, UK, "Framskritt i samferdsel - hvem taper o hvem vinner" Forsknings til lunsj Forskningsdager Vegdirektoratet, "Metodeproblemer i ringvirkningstudier -om vanskene med å være forsker på et felt med store politiske forventninger " Seminar om ringvirkninger TØI Oslo, Longva, Frode "Fører anbud til en svekkelse av kollektivtransport i distriktene?" Årsmåte, TØIs kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, Longva, Frode Osland, Oddgeir "Investigating the cost savings of competitive tendering an example from the Norwegian bus industry" European Transport Conference 2008 AET, Dutch Ministry of Transport Leeuwenhorst, Nederland, "Anbud på norsk". Effekter av anbud i lokal rutegående kollektivtransport" Nordlys over norsk organisasjonsforskning, Neondagene 2008 NEON Tromsø,

13 Ludvigsen, Johanna "Establishment of Green Corridors- Barriers and Hindrances" TEN-T Days 2008 TEN-T Policy: Time to change? European Commission Brussels, Meyer, Sunniva Frislid "Spillteoretiske analyser". RISIT konferansen. Voksenåasen, Minken, Harald "Hvilke øvrige riksveger i Trøndelag har et trafikkgrunnlag som forsvarer bompenger?" Vegforum Trøndelag. Trondheim, "Kriterier for valg og prioritering". Vegforum Trøndelag Trondheim, "Oslopakke 3 og KS1" Fagmøte, TØI TØI Oslo, "Systematic risk, and how it is taken account of in Norwegian transport cost benefit analysis" ECTRI TWG G Meeting Polyteknisk universitet Madrid, "Marginal cost pricing and the cost of capital" ECTRI TWG G Meeting Polyteknisk universitet Madrid, "Oslopakke 3 og KS1" Fagmøte Jernbaneverket Oslo, "Oslopakke 3 og KS1" Fagmøte SVV Oslo, Nenseth, Vibeke "CIENS' tverrfaglige bærekraftperspektiv" CIENS - MDs forskningskoordinatorer CIENS' Fagledelse CIENS, "Indikatorer for miljøvennlig bytransport" Bystrategisamling VD Region sør Tyholmen, Arendal, "En bærekraftig transportsektor - er det mulig?" TØI-kurset 2008 Høgskolen i Molde, TØI Thorbjørnrud hotell, Jevnaker, "Utvikling og uttesting av indikatorer for miljøvennlig bytransport" Utvikling og uttesting av indikatorer for miljøvennlig bytransport TØI, VD, Region sør Kongsberg, "Sustainable mobility - concepts, models, indicators, organisation" CIENS presentation for Thai delegation CIENS' Fagledelse CIENS, "Trender og strategier i byutviklingen" Arbeidsseminar om sentrumsutvikling Skien kommune Skien, "Urban, mobil og miljøvennlig? Nye sammenhenger i by- og mobilitetsutviklingen" Kollektivtransportforum VD/Urbanet Soria Moria, Oslo, "Creative urban development - sense of place and centre concentration in Porsgrunn, Norway" XV International Conference: Living and walking in cities: Minor communities, renewal and valorisation COST/University of Parma, University of Brescia Parma, Italia, "Et tverrfaglig perspektiv på miljø og samfunn - hvorfor?" CIENS - UiO HumSam om miljø- og energiforskning UiO - HUMSAM CIENS,. "Miljøforbruk - en strukturell modell. Presentasjon av prosjektet "forbrukernes miljøholdninger og -atferd"" MDs faglunsj: Folks holdninger og atferd knyttet til klima og klimatiltak MD MD, Oslo, "Presentasjon av sosial stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka-området" Stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka Bjerke bydelsutvalg Økern, Oslo, "Presentasjon av sosial stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka-området" Stedsanalyse av Veitvet-Sletteløkka Bjerke bydel, helse- og sosialadministrasjon Veitvet, Oslo, Nilssen, Gustav "Bedre utforming av kollektivtilbudet i småbyer og distrikter-ny veileder" Samferdsel 2008 NTNU/Tekna Trondheim, "Høystandard buss" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "Kollektivtransport som element i en konkurransedyktig byregion" Kollektivkonferanse i Grenland SVRS/Telemark Fk Vic hotell, Porsgrunn, Nordbakke, Susanne "Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrierer og ulykkesrisiko i framføring og overvåkning av transportmidler". ESRa-Norge Skinnegående Sikkerhetsforum. Oslo, "Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet og velferd. Resultater fra fokusgruppeintervjuer.". BISEK styremøte. Oslo, "Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet". Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet. Oslo,

14 Nossum, Åse "Hvorfor skatt på kollektivtransportgoder, men ikke på parkering?" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, Næss, Petter "Trafikfremskrivning som redskab for planlægning" Høring for Folketinget om fremtidens infrastruktur Teknologirådet Christiansborg, København, Osland, Oddgeir "Effekter av anbud i lokal kollektivtransport" "Transport, miljø og forskning" Norges forskningsråd Oslo, "Organisering og kontraktsformer i kollektivtransporten" Årsmøte, TØIs Kollektivtransportforum TØI Thon Hotell Vika, Oslo, "kollektivtrafikken som miljøverktøy - hovudgrep for meir miljøvennleg transport" TLs jubileumskonferanse Transportbedriftenes landsforening Molde, Osland, Oddgeir Longva, Frode og Leiren, Merethe Dotterud "Organisasjonsteoretiske tilnærminger til areal-,transport og miljøpolitikk i by. En literaturoversikt." Nordlys over norsk organisasjonsforskning, Neondagene 2008 NEON Tromsø, 26/11/08. Osland, Oddgeir og Strand, Arvid "Evaluating Large Transport Infrastructure Projects - a critical-constructive review of the theory of strategic misrepresentation. " Building Networks for a Brigther Future. The Next Generation Infrastructure Foundation, Delft University of Technology Rotterdam, Phillips, Ross og Bjørnskau, Torkel "Bil / sykkel konflikter i krysset Sørkedalsveien / Morgendalsvegen". Fagmøte om miljøvennlig bytransport - myke trafikanter. Oslo, Phillips, Ross og Bjørnskau, Torkel "Conflict reduction by road user adaptation: a time series study of conflicts between cyclists and drivers at an intersection". 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP). Washington DC, USA, Phillips, Ross, Vaa, Truls og Ulleberg, Pål "Do campaigns work? Effects of campaigns on behaviour and accidents - Results from metaanalysis". CAST Plenary Meeting. Oslo, Ramjerdi, Farideh "Integrating indicators measuring environmental sustainability of transportation projects, plans and policies into decision making tools" Towards the definition of a measureable environmentally sustainable transort TØI, COST 356 Oslo, "Decision Making tools and Sustainability" La logistique et le transport face au développement durable University of Paris, INRETS Paris, "Case study" Discrete Chioce Analysis Workshop University of Lausanne Lausanne, "The dynamics of the market for alternative fuel vehicles : The Swedish" TransportMistra s Final Scientific Conference MISTRA/Lund University Lund, Sagberg, Fridulv "Oppfattelse av informasjon i trafikken". Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant'. Forskningsparken, "Trafikanters oppmerksomhet og distraksjon". Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant'. Forskningsparken, "Trafikanters vurdering av fart og avstand". 'Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant. Forskningsparken, "Valg og plassering av informasjon i forskjellige trafikkmiljøer: Eksempel rundkjøringer". Miniseminar om 'dimensjonsgivende trafikant'. Forskningsparken,

15 "Samspillet mellom trafikant, vei og kjøretøy: Feilhandlinger og høyrisikogrupper". SMavdelingens sabbat: "SAFER day". Göteborg, "Trafikksikkerhet for seniorbilister: Hva viser forskningen?". Bilfører 65+. Svolvær, "Introduction to the subject of fitness to drive". Fit to driver: Is medical screening the answer? Brussel, "Trafikksikkerhet for ferske førere: Øvelse gjør mester?". Fagdag for trafikklærere og sensorer. Sandefjord, Samstad, Hanne "Toll roads. Experiences from Norway" PIARC Committee A.3 Meeting PIARC og Transports Quebec Montreal, Strand, Arvid "Flermålsanalyse - erfaringer fra praksis" Prosjekteierforum - seminar Finansdepartementet RA5, "Areal og transport og attraktive byområder" Bystrategisamling Statens vegvesen Reg sør Arendal, "Bærekraft, vern og utvikling - Arealplanlegging sett i et bærekraftig perspektiv" PBLkonferanse Hedmark fylkeskommune Hamar, "Revisjon av SMAT" Hamar bystyre Hamar kommune Hamar, "Bærekraftig areal- og transportutvikling for byog bygd i Kongsbergregionen. Hva er mulighetene?" Representantskapsmøte Kongsbergregionen Gaustadblikk, "Samferdsel i Telemark" Fylkestinget Telemark fylkeskommune Langesund, "Klimavennlig areal- og transportpolitikk?" Klima og energi - vegvalg for Østlandet Østlandssamarbeidet Oslo, SAS radisson hotell, "Revisjon av SMAT" Stange kommunestyre Stange kommune Stange, "En kritisk syn på det samhällsekonomiska beslutsunderlaget" Via Nordica 2008 Nordiska Vägtekniska Förbundet Helsingfors, "Transport og klima - temavist foredrag" Klimaog energiplanseminar Stange kommune Stange rådhus, "Reisevaner kan endres - hvordan grønn kampanje førte til mindre biltrafikk i Kristiansand" Forskning til frokost Vegdirektoratet Vegdirektoratet, "Hvordan gjøre transportpolitikken mer utslippsorientert?" Bærekraftig transport og logistikk Mandagmorgen Oslo, Grand hotel, Strand, Arvid og Nilssen, Gustav "Buss i småbyregioner - Utenlandske eksempler på noen viktige prinsipper" Kollektivtransport i Lillehammerregionen - seminar Oppland fylkeskommune Lillehammer, Sørensen, Michael "Möjligheten att nå nästa etappmål". Transportforum. Linköping, "From Black Spots to Grey Road Sections - What is the Right Way?". Transport Research Arena (TRA) Ljubljana, Slovenia, "Hastighedsdæmpende vejtekniske tiltag - muligheder og effekter". Via Nordica. Helsingfors, "Vendbare vognbaner - vejsikkerhed vendes". Trafikdage. Aalborg, "Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk - Tiltak for syklister og gående?". Fagmøte om miljøvennlig bytransport - myke trafikanter. Oslo, "Selekontrol, selebrug og tilskadekomne - Hvad er sammenhængen?". Vejforum. Nyborg, Tennøy, Aud "How and why are planners making plans, resulting in groth in urban road traffic volumes?" European Transport Conference 2008 AET Leiden, Nederland, Veisten, Knut og Erke, Alena "Economic assessment of ITS-based road safety technologies: an exploratory study". Transport Research Arena (TRA) Ljubljana, Slovenia,

16 Vaa, Truls "Effects of Intelligent Transport Systems: An attempt to systematize effects of ITS on behaviour and accidents in road traffic". Early Stage Researchers Day (HUMANIST NoE). INRETS-Bron, Lyon, "ITS and driver behaviour: Effects and challenges ". 15th World Congress in Intelligent Transport Systems. New York by, Vaa, Truls, og Phillips, Ross "Do campaigns work? Effects of campaigns on behaviour and accidents - Results from metaanalysis". CAST Workshop Warzawa. Warzawa, "Do camapigns work? Effects of campaigns on behaviour and accidents - Results from metaanalysis". CAST Workshop Stockholm. Stockholm, Vaa, Truls, Erke, Alena "Effects of Drink Driving (DUI): Results from meta-analysis". PEPPER Final Conference. Praha, Vågane, Liva "Korte reiser - kan de gjøres miljøvennlige?" Forskning til frokost Vegdirektoratet, Artikler i tidsskrifter med reviewordning Amundsen, Astrid, Klæboe, Ronny og Fyhri, Aslak Annoyance from vehicular air pollution. Exposure-response relationships for Norway. Atmospheric Environment, 2008, 42 (33): Dahl, Geir og Minken, Harald Methods based on discrete optimization for finding road network rehabilitation strategies. Computers & Operations Research, 2008, 35 (7): Elvik, Rune Comparative analysis of techniques for identifying locations of hazardous roads. Transportation Research Record, 2008, 2083: Elvik, Rune A survey of operational definitions of hazardous road locations in some European countries. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (6), Elvik, Rune Dimensions of road safety problems and their measurement. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (3), Elvik, Rune Road safety management by objectives: a critical analysis of the Norwegian approach. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (3), Elvik, Rune The predictive validity of empirical Bayes estimates of road safety. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (6), Erke, Alena Effects of electronic stability control (ESC) on accidents: A review of empirical evidence. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (1): Erke, Alena Fussgänger- und Radfahrersicherheit. Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 2008, (4): Fearnley, Nils, Veisten, Knut og Sælensminde, Kjartan Combining choice experiments with contingent valuation and the Frisch elicitation method. International journal of transport economics, 2008, XXXV (3).

17 Gjerde, Hallvard, Normann, Per T, Pettersen, Bjørg S, Assum, Terje, Aldrin, Magne, Johansen, Unni, Kristoffersen, Lena, Øiestad, Elisabeth L, Christophersen, Asbjørg S og Mørland Jørg Prevalence of alcohol and drugs among Norwegian motor vehicle drivers: a roadside survey. Accident Analysis and Prevention, 2008, 40 (5), Hensher, David, Gwilliam, Ken, Burton, Mark, Smith, Neil, Van de Velde, Didier og Fridstrom, Lasse The ideal contract roundtable. Research in Transportation Economics, 2008, 22 (1): Hjorthol, Randi og Nossum, Åse Teleworking: a reduction in travel or just increased flexibility. The Journal of E-working, 2008, 2 (1): Hjorthol, Randi The mobile phone as a tool in family life: Impact on Planning of Every day activities and car use. Transport Reviews, 2008, 28 (3): Jacobsen, Jens Kristian Steen, Denstadli, Jon Martin og Rideng Arne Skiers sense of snow. Destination choices and holiday attribute preferences of foreign alpine skier's in Norway. Tourism Analysis, 2008, 13 (6). Klæboe, Ronny, Amundsen, Astrid og Fyhri, Aslak Annoyance from vehicular air pollution. Acomparison of European exposure-response relationships. Atmospheric Environment, 2008, 42 (33): Lian, Jon Inge The Oslo and Bergen toll rings and roadbuilding investment Effect on traffic development and congestion. Journal of Transport Geography, 2008, 16 (3): Nair, Rahul; Miller-Hooks, Elise D.; Mahmassani, Hani S.; Arcot, Vishnu Charan; Kuo, April; Zhang, Kuilin; Kozuki, Aaron; Ludvigsen, Johanna Market Potential for International Rail-Based Intermodal Services in Europe From Sea to Shining Sea. Transportation Research Record, 2008, (2066): Næss, Petter og Høyer, Karl G Interdisciplinarity, Ecology and Scientific Theory: The Case of Sustainable Urban Development. Journal of Critical Realism, 2008, 7 (2): Sagberg, Fridulv The sleepy driver. Advances in Transportation Studies, 2008, 15A: Spyropoulou, Ioanna, Penttinen, Merja, Karlaftis, Matthew, Vaa, Truls og Golias John ITS Solutions and Accident Risks: Prospective and Limitations. Transport Reviews, 2008, 28, (5): Sørensen Claus Hedegaard How to encourage road noice abatement in Nordic municipalities. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, 2008, 7 (2). Tilgjengelig på Veisten, Knut, Gill, Elisabeth og Solberg, Birger Identifying the market segments for ecolabelled wood. International Journal of Green Economics, 2008, 2 (2),

18 8. Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Elvik, Rune, Kolbenstvedt, Marika, Elvebakk, Beate, Hervik, Arild og Bræin, Lasse Evaluating the benefits of road safety research: The case of Sweden I: Hector Monterde-i-Bort and Diego Moreno-Ribas (eds) Towards future traffic safety research. Valencia: Palermo Ediciones, Heimtun, Bente Social Capital and the Holiday Experience: An Exploratory Study of Norwegian Mid-life Single Women's Perceptions of Solo Holidays and Holidays with Friends I: Mike Collins, Kirsten Holmes and Alix Slater (eds) Sport, Leisure, Culture and Social Capital: Discourse and practice.(lsa publication No. 100). Eastbourne, UK: LSA Publication, Hjorthol, Randi Daily mobility of men and women a barometer of gender equality? I: Priya Uteng, T. and Cresswell T. (eds) Gendered Mobilities. Aldershot: Ashgate Longva, Frode og Osland Oddgeir "Anbud på norsk". Effekter av anbud i lokal rutegående kollektivtransport NEON-DAGENE 2008 Tromsø, november. Proceedings. Longva, Frode og Osland Oddgeir Investigating the cost savings of competitive tendering an example from the norwegian bus industry. European transport Conference Leeuwenhorst, Nederland Oktober. Proceedings på CD Minken, Harald og Ramjerdi, Farideh Efficiency and equity considerations in road pricing. I: Jensen-Butler, Chris, Sloth, Birgitte, Marott Larsen, Morten, Madsen, Bjarne og Anker Nielsen, Otto (red) Road Pricing, the Economy, and the Environment. Berlin: Springer-Verlag, Næss, Petter Making Essential Choices with Scant Information Front-end Decision Making in Major Projects I: Williams,Terry M, Samset, Knut og Sunnevåg, Kjell J. (red). Up-Front Assessment of Needs. Palgrave Macmillan, Nenseth Vibeke Sustainable Mobility studying the Decoupling thesis for Urban Transport I: Frostell, B, Danielssosn, Å, Hagberg, L, Linnér, B-O, Lisberg og Jensen, E (red). Science for Sustainable Development. Proceedings of the 2 nd VHU Conference on Science for Sustainable Development, Linköping, Sweden, September VHU, Uppsala, Nenseth, Vibeke og Strand, Arvid Environmental and Regional Governance - Squeezed or sustainable? NORD-REGIO Report: 5 [online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 3. Mai 2009] Osland, Oddgeir og Strand, Arvid Evaluating Large Transport Infrastructure Projects - a critical-constructive review of the theory of strategic misrepresentation. International conference on infrastructure systems. Building Networks for a Brigther Future. Rotterdam, Nederland November. Proceedings Osland, Oddgeir, Leiren Merethe Dotterud og Longva, Frode Organisasjonsteoretiske tilnærminger til areal-,transport og miljøpolitikk i by. En litteraturoversikt. NEON-DAGENE 2008 Tromsø, november. Proceedings. Ramjerdi, Farideh Towards the definition of a measureable environmentally sustainable transport Proceedings of Oslo Seminar, 20 February 2008 Ramjerdi, Farideh, Minken Harald og Østmoe, Knut Experience with measuring equity and efficiency I: Jensen-Butler, Chris, Sloth, Birgitte, Marott Larsen, Morten, Madsen, Bjarne og Anker Nielsen, Otto (red) Road Pricing, the Economy, and the Environment. Berlin: Springer-Verlag, 2008.

19 Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik "Sustainable transport and the organisation of bus services in Manchester - Do markets, hierarchies and networks fail?" Trafikdage Aalborg Universitet August Proceedings [online] Tilgjengelig fra url: hedegaard_soerensen_219.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Claus Hedegaard og Gudmundsson, Henrik The Impact of Governance Modes on Sustainable Transport -the Case of Bus Transport in Greater Manchester TransportMistra s Final Scientific Conference Lund, November 26-27, 2008 Proceedings. [online] Tilgjengelig fra url: ublications.4.ec af1e h tml [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Claus Hedegaard og Longva, Frode Koordinering i transportsektoren - svinger pendulet tilbage? Selected proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University (peer reviewed) [online] Tilgjengelig fra url: paper79.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael og Pedersen, Søren K. Injury Severity Based Black Spot Identification - Assessment of the Method in the Municipality of Hjørring Selected proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University (peer reviewed) [online] Tilgjengelig fra url: paper50.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael From Black Spots to Grey Road Sections - What is the right Way? Transport Research Arena (TRA) 2008 Ljubljana, Slovenia, April Proceedings på CD. Sørensen, Michael From Black Spots to Grey Road Sections in Road Safety Management - Is it the Right Way? I: Hector Monterde-i-Bort and Diego Moreno-Ribas (eds) Towards future traffic safety research. Valencia: Palermo Ediciones, Sørensen, Michael Hastighedsdæmpende vejtekniske tiltag - muligheder of effekter Via Nordica 2008, Helsinki, Finland, 8-11 juni 2008 [online] Tilgjengelig fra url: gt_webb/tisdag/session3_sal5/sorensen.pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael Selekontrol, selebrug og tilskadekomne - hvad er sammenhængen Vejforum 2008, Nyborg Strand, Desember 2008 [online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael Vendbare vognbaner - vejsikkerhed vendes Trafikdage 2008 Aalborg August [online] Tilgjengelig fra url: om_content&task=view&id=88&itemid=125 [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael, Assum, Terje, Eksler, V og Tecl, J Safety Performance Indicator for Alcohol: Data Quality in Selected Countries and Comparison with Other Alcohol Indicators. Deliverable D3.10a of the EU FP6 project SafetyNet. [online] Tilgjengelig fra url: fixed/wp3/sn_wp3_d3p10a_ spi_for_alcohol_indepth_in_five_countries_ final%20(2).pdf [nedlastet 3. Mai 2009] Sørensen, Michael, Nielsen Trine F., Thesbjerg, Marie og Melchior, Niels Tryghed langs skolevejen ny proces til udarbejdelse af skolevejanalyser. [online] Tilgjengelig fra url: http//www.trafikdage.dk/td/papers/papers07/tdp aper33 [nedlastet 3. Mai 2009]

20 Tennøy, Aud og Leiren, Merethe Dotterud Accessible Public transport. A view of Europe today - policies, laws and guidelines. EUrapport. [online] Tilgjengelig fra url: http//www.euro-access.org/deliverables/wp1- Toi-deliverable1-v0.1.pdf Tennøy, Aud Consequences of EIA Prediction Uncertainty on Mitigation, Follow-Up and Post auditing I: Schmidt, M.; Glasson, J.; Emmelin, L.; Helbron, H. (red). Standards and Thresholds for Impact assessment. (Series: Environmental Protection in the European Union, Vol.3) New York: Springer, [online] Tilgjengelig fra url: ok/ [nedlastet 3. Mai 2009] Tennøy, Aud How and why are planners making plans, resulting in growth in urban road traffic volumes? European transport Conference Leeuwenhorst, Nederland Oktober. Proceedings på CD. Vaa, Truls The risk Homeostasis theory: Accept, reject or modify? An opposition to Gerald Wilde s RHT I: Hector Monterde-i-Bort and Diego Moreno- Ribas (eds) Towards future traffic safety research. Valencia: Palermo Ediciones, Vaa, Truls ITS and driver behaviour: Effects and challenges 15th World Congress on ITS, New York November Proceedings på CD. Veisten, Knut og Assum Terje Evaluating road safety campaigns: two Swedish cases vs. one Australian benchmark Transport Research Arena (TRA) 2008 Ljubljana, Slovenia, April Proceedings på CD. Veisten, Knut og Erke, Alena Economic assessment of ITS-based road safety technologies: an exploratory study 10 th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation May 27-31, Athens Greece. Proceedings på CD. Veisten, Knut og Erke, Alena Economic assessment of ITS-based road safety technologies: an exploratory study Transport Research Arena (TRA) 2008 Ljubljana, Slovenia, April Proceedings på CD. Verhoef, Erik T, Vold, Arild m fl Advances in Spatial Science I: Jensen-Butler, Chris, Sloth, Birgitte, Marott Larsen, Morten, Madsen, Bjarne og Anker Nielsen, Otto (red) Road Pricing, the Economy, and the Environment. Berlin: Springer-Verlag, 2008.

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Oversikt program forskerseminar VAM

Oversikt program forskerseminar VAM Oversikt program forskerseminar VAM Onsdag 26. november 11:30-12:25 Registrering og lunsj 12:30-14:00 Plenumssesjon I- Internasjonalt samarbeid- til berikelse og besvær 14:00-14:30 Pause 14:30-16:00 Parallelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen At the gateway to Cyberspace ergonomic thinking in a new millennium Proceedings fra Nordiska Ergonomisälskapets Årskonferanse, 2000 Britannia Hotel, Trondheim, Norge mandag 23. til onsdag 25. oktober 2000

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI

INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI NTNU NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Årsrapport 2011 Institutt for samfunnsøkonomi INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2 FORSKNING... 4 2.1

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi

Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold Årsrapport 2008 Forord... 4 1. Organisasjon... 5 1.1 Sekretariat...5 1.2 Samarbeidsrådets sammensetning og oppgaver...5 1.3.

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige 4.12.2014 REFERAT Forbundsstyremøte 2-14 Dato 27. november 2014 Sted København Til stede Forfall Kjetil Tonning, Norge Marit Due Langaas, Norge Jonas Bjelfvenstam, Sverige Torbjørn Suneson, sak 4 Annelie

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer