Vedlegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon"

Transkript

1 Vedlegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2012 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. Innhold: 1 Artikler i tidsskrifter med reviewordning Artikler i tidsskrifter uten reviewordning Bok/rapport i annen serie Kapittel i bok Proceedings med reviewordning Proceedings TØI-rapporter... 9 Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging... 9 Reiseliv og regionalanalyse... 9 Reisevaner og mobilitet... 9 Trafikksikkerhet Transportsikkerhet Miljø og klima Næringsliv og godstransport Samfunnsøkonomiske metoder og modeller Doktorgradsavhandlinger i arbeid eller fullført Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Veiledning hovedfag/doktorgrader Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer H:\2013\22.docx 1

2 1 Artikler i tidsskrifter med reviewordning Akhtar, Juned; Bjørnskau, Torkel; Jean- Hansen, Viggo Oil spill risk analysis of routeing heavy ship traffic in Norwegian Waters. WMU Journal of Maritime Affairs 2012, 11(2): Aust, Mikael Ljung; Fagerlind, Helen; Sagberg, Fridulv Fatal intersection crashes in Norway: Patterns in contributing factors and data collection challenges. Accident Analysis and Prevention 2012, 45: Bjørnskau, Torkel; Nævestad, Tor-Olav; Akhtar, Juned Traffic safety among motorcyclists in Norway: A study of subgroups and risk factors. Accident Analysis and Prevention 2012, 49: Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Hjorthol, Randi Videoconferencing as a mode of communication: A comparative study of the use of videoconferencing and face-to-face meetings. Journal of Business and Technical Communication 2012, 26(1): Denstadli, Jon Martin; Lines, Rune; Ortúzar Juan De Dios Information processing in choice-based conjoint experiments: A process-tracing study. European Journal of Marketing 2012, 46(3/4): Doll, Claus; Chu, James; Ramjerdi, Farideh; Kuhn, Kenneth (eds) Special issue: Infrastructure in a changing environment. Journal of Infrastructure Systems 2012, 18(4): Elvik, Rune Actual and perceived risk of apprehension for speeding in Norway. Transportation Research Record 2012 (2281): Elvik, Rune Analytic choices in road safety evaluation: Exploring second-best approaches. Accident Analysis and Prevention 2012, 45: Elvik, Rune Speed limits, enforcement, and health consequences. Annual Review of Public Health 2012, 33: Elvik, Rune The range of replications technique for assessing the external validity of road safety evaluation studies. Accident Analysis and Prevention 2012, 45: Elvik, Rune Does use of formal tools for road safety management improve safety performance? Transportation Research Record 2012 (2318): 1-6. Elvik, Rune; Vallet Sogge, Céline; Lager, Lasse; Amundsen, Finn H.; Tanum Pasnin, Live; Karlsen, Runar; Fosli, Knut Assessing the efficiency of priorities for traffic law enforcement in Norway. Accident Analysis and Prevention 2012, 47: Eriksson, Louise; Bjørnskau, Torkel Acceptability of traffic safety measures with personal privacy implications. Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour 2012, 15(3): Fyhri, Aslak; Backer-Grøndahl, Agathe Personality and risk perception in transport. Accident Analysis and Prevention 2012, 49: Fyhri, Aslak; Bjørnskau, Torkel; Backer- Grøndahl, Agathe Bicycle helmets - A case of risk compensation? Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour 2012, 15(5): Gripsrud, Mattias; Hjorthol, Randi Working on the train: from 'dead time' to productive and vital time. Transportation 2012, 39(5): Hjorthol, Randi; Nordbakke, Susanne; Vågane, Liva Transportressurser og transportbehov blant eldre. Tidsskrift for velferdsforskning 2012, 15(1): Julsrud, Tom Erik; Hjorthol, Randi; Denstadli, Jon Martin Business meetings: do new videoconferencing technologies change communication patterns? Journal of Transport Geography 2012, 24: Kasa, Sjur; Dotterud Leiren, Merethe; Khan, Jamil Central government ambitions and local commitment: climate mitigation initiatives in four municipalities in Norway and Sweden. Journal of Environmental Planning and Management 2012, 55(2): H:\2013\22.docx 2

3 Kuhnimhof, Tobias; Armoogum, Jimmy; Buehler, Ralph; Dargay, Joyce; Denstadli, Jon Martin; Yamamoto, Toshiyuki Men shape a downward trend in car use among young adults evidence from six industrialized countries. Transport Reviews 2012, 32 (6): Leroux, Tony; Klæboe, Ronny Combined Exposures: An update from the International commission on biological effects of noise. Noise & Health 2012, 14(61): Lindberg, Kreg Anders; Veisten, Knut Local and non-local preferences for nature tourism facility development. Tourism Management Perspectives 2012, 4: Meyer, Sunniva Frislid Reducing harm from explosive attacks against railways. Security Journal 2012, 25(4): Meyer, Sunniva Frislid; Ekblom, Paul Specifying the explosion-resistant railway carriage a bench test of the Security Function Framework. Journal of Transportation Security 2012, 5(1): Næss, Petter; Schou Nicolaisen, Morten; Strand, Arvid Traffic Forecasts Ignoring Induced Demand: a Shaky Fundament for Cost-Benefit Analyses. European journal of transport and infrastructure research 2012, 12(3): Næss, Petter; Strand, Arvid What kinds of traffic forecasts are possible? Journal of Critical Realism 2012, 11 (3): Nævestad, Tor-Olav; Bjørnskau, Torkel How can the safety culture perspective be applied to road traffic? Transport Reviews 2012, 32(2): Tennøy, Aud Areal- og transportplanlegging - institusjonelle og organisatoriske betingelser for samordning og måloppnåelse. Kart og Plan 2012, (4): Thrane, Christer; Farstad, Eivind Nationality as a segmentation criterion in tourism research: the case of international tourists' expenditures while on trips in Norway. Tourism Economics 2012, 18(1): Thrane, Christer; Farstad, Eivind Tourists length of stay: The case of international summer visitors to Norway. Tourism Economics 2012, 18(5): Van Schagen, Ingrid; Sagberg, Fridulv The potential benefit of naturalistic driving for road safety research: Theoretical and empirical considerations and challenges for the future. Procedia Social and Behavioral Sciences 2012, 48: Veisten, Knut; Smyrnova, Yuliya; Klæboe, Ronny; Hornikx, Maarten; Mosslemi, Marjan; Kang, Jian Valuation of green walls and green roofs as soundscape measures: including monetised amenity values together with noise-attenuation values in a cost-benefit analysis of a green wall affecting courtyards. International Journal of Environmental Research and Public Health 2012, 9(11): Artikler i tidsskrifter uten reviewordning Aas, Harald; Hagman, Rolf. Dieselbiler til besvær. Samferdsel 2012, 51 (6): Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav. Mangel på data som kan bidra til gode løsninger: Komplisert varelevering i byene. Samferdsel 2012, 51 (1): 6-7 Bjørnskau, Torkel. Kraftig redusert risiko på norske veier. Samferdsel 2012, 51 (4): Bjørnskau, Torkel. Salting og sikkerhet - og kompliserte avveininger. Samferdsel 2012, 51 (2): 8-9 Brechan, Inge; Vågane, Liva; Engebretsen, Øystein. Togtilbudet er viktig for kompetansenæringene i Oslo: Enda et argument for intercity-utbygging. Samferdsel 2012, 51 (5): 4-5 Christiansen, Petter. Vegdirektoratet har innført P-avgift for ansatte: Feier for egen dør, men ikke med kraftig kost. Samferdsel 2012, 51 (8): 6-7 Christiansen, Petter; Julsrud, Tom Erik. De fleste foretrekker å kjøre selv til jobben: Hva kollektivtransporten kan gjøre for å utkonkurrere bilen. Samferdsel 2012, 51 (7): 6-7 Christiansen, Petter; Julsrud, Tom Erik. Med gode virkemidler kan arbeidsgivere lykkes: Stimulerer ansatte til å la bilen stå. Samferdsel 2012, 51 (5): 8-9 H:\2013\22.docx 3

4 Dybedal, Petter; Denstadli, Jon Martin. Ikke alle trivs bäst i öppna landskap... Gror reiselivet i Norge igjen? Samferdsel 2012, 51 (9): 6-7 Dybedal, Petter; Farstad, Eivind. Tenk om cruiseturistene kom med fly, buss eller bil... Samferdsel 2012, 51 (10): 4-5 Elvebakk, Beate; Aarhaug, Jørgen. Iverksatte tiltak i kollektivtransporten virker positivt, men: Langt igjen til full universell utforming. Samferdsel 2012, 51 (9): Elvebakk, Beate; Aarhaug, Jørgen. Langt igjen til universell utforming. Samferdsel 2012, (9): Elvik, Rune. En ny modell kan gi bedre svar: Hvordan fart og ulykker henger sammen. Samferdsel 2012, 51 (7): Elvik, Rune. Hvor farlige er medikamenter og narkotika i trafikken? Samferdsel 2012, 51 (6): 6-7 Elvik, Rune. Kronikk: Hva skjer når et transportsystem blir svært sikkert? Det finnes en grense for sikkerhet. Samferdsel 2012, 51 (10): Engebretsen, Øystein; Christiansen, Petter. Konsentrasjon av arbeidsplasser og service: Viktig for transportomfanget. Samferdsel 2012, 51 (1): 8-9 Farstad, Eivind; Dybedal, Petter. Gjesteundersøkelse blant utenlandske turister: Et datagrunnlag for norsk Samferdsel. Samferdsel 2012, 51 (4): Farstad, Eivind; Dybedal, Petter. Neppe enkelt å få folk til å reise kollektivt til fritidsboligen: Ingen tar toget til hytta lenger. Samferdsel 2012, 51 (7): 4-5 Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Christiansen, Petter. Hva skjer med ekspressbussene? Transportforum 2012, (2): Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Christiansen, Petter. Stagnasjon i ekspressbussmarkedet: Tiden kan være moden for nytenking. Samferdsel 2012, 51 (2): Figenbaum, Erik; Nørbech, Tom E. Elbilpolitikken virker etter hensikten. Samfunnsøkonomen 2012, 126(8): Flügel, Stefan; Halse, Askill Harkjerr. Høyhastighetstog skaper trolig færre nye reiser enn antatt. Samferdsel 2012, 51 (4): 8-9 Fridstrøm, Lasse. Er det nyttekostnadsanalysens skyld at vi har så dårlige veger? Samferdsel 2012, 51 (8): 4-5 Fridstrøm, Lasse. Nærblikk: Poenget med bonus. Samferdsel 2012, 51 (9): 4-5 Hjorthol, Randi. De daglige reisene i et 25-årsperspektiv: Vi bruker bilen mer, men går og sykler mindre. Samferdsel 2012, 51 (5): Hovi, Inger Beate. Effektivisering av varetransporten: Gir både kostnadskutt og miljøgevinst. Samferdsel 2012, 51 (3): Høye, Alena. Tiltak som kan forhindre møteulykker. Samferdsel 2012, 51 (10): Julsrud, Tom Erik. Spørsmålet er hvilken mobilitetstype du er: Ikke alle kan lett legge om til miljøvennlig transport. Samferdsel 2012, 51 (9): Killi, Marit; Halse, Askill Harkjerr. Raske og presise godstog blir høyt verdsatt. Samferdsel 2012, 51 (4): 6-7 Klæboe, Ronny; Ludvigsen, Johanna. Grønn transportpolitikk i fare for å mislykkes: Negative ringvirkninger av en dårlig klimaforberedt jernbane. Samferdsel 2012, 51 (4): 4-5 Krogstad, Julie Runde; Fearnley, Nils; Sandberg Hanssen, Thor-Erik. Ikke enkelt å samordne landets kollektivtrafikk, men... Gevinster kan hentes i et harmonisert takstsystem. Samferdsel 2012, 51 (10): Krogstad, Julie Runde; Hanssen, Jan Usterud Slik gjør de det i Helsingfors. Samferdsel 2012, 51 (8): Meyer, Sunniva Frislid Slik kan transportsektoren sikres mot terror. Samferdsel 2012, 51 (2): Meyer, Sunniva Frislid; Nævestad, Tor-Olav. Vegtunneler i Norge: Katastrofepotensial ved brann. Samferdsel 2012, 51 (5): Minken, Harald. Debatt: Unødvendig vegkapasitet. Samferdsel 2012, 51 (7): 23 Nenseth, Vibeke; Julsrud, Tom Erik. Bildeling som bidrag til bedre miljø. Samferdsel 2012, 51 (9): Næss, Petter; Strand, Arvid Hva slags trafikkprognoser er mulige? Plan 2012, (6): H:\2013\22.docx 4

5 Phillips, Ross Owen; Nævestad, Tor-Olav. På vei, jernbane og til sjøs: Søkelys på den farlige søvnmangelen. Samferdsel 2012, 51 (7): Solvoll, Gisle; Fearnley, Nils; Sandberg Hanssen, Thor-Erik. Kollektivtrafikken: Billettprisene øker og øker, men ungdommen får reise billig. Samferdsel 2012, 51 (8): Sund, Astrid Bjørgen; Eidhammer, Olav. Oslo (riktignok uten kanaler) kan hente impulser i Nederland: El-pram på kanalen bringer ølet frem. Samferdsel 2012, 51 (9): 8-9 Sørensen, Michael Wøhlk Jæger. Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning for syklistene. Samferdsel 2012, 51 (10): Sørensen, Michael Wøhlk Jæger. Syklistenes ekspressveger vinner terreng. Samferdsel 2012, 51 (3): 6-7 Tennøy, Aud How and why planners make plans which cause growth in traffic volumes. NORDIC Road and Transport Research 2012, (2): Tennøy, Aud How and why planners make plans which, if implemented, cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes. Arkitektur N 2012, (7): 110 Tennøy, Aud Hvorfor og hvordan planleggerne lager planer som gir vekst i biltrafikken. Transportforum 2012, (3): Tennøy, Aud. Refleksjon: Vintersykling - kun for de barske og gale? Samferdsel 2012, 51 (9): Tønnesen, Anders. Klimavennlig byutvikling kan bli styrket av ny parkeringslov. Samferdsel 2012, 51 (8): Vaa, Truls; Assum, Terje; Elvik, Rune. Ulike førerstøttesystemer gir ulike gevinster: Intelligente bilers bidrag til sikrere trafikk. Samferdsel 2012, 51 (6): 8-9 Øksenholt, Kjersti Visnes. En ikke udelt miljøvennlig miljøpakke. Samferdsel 2012, 51 (5): Bok/rapport i annen serie Amundsen, Astrid H; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav RETRACK evaluation framework for comparison with other corridor services. Deliverable FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Andersen, Jardar; Christiansen, Petter; Eidhammer, Olav General analysis framework including templates for the case studies and final identification of the case studies. (Deliverable D5.1). Project 7FP CLOSER - (Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient transport), [Online] Tilgjengelig for medlemmer fra url: [nedlastet 8. februar 2013] Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav; Østli, Vegard Description and set up of demonstrations. (Deliverable 3.1) Project 7FP STRAIGHTSOL, Bråthen, Svein; Draagen, Lars; Eriksen, Knut Sandberg; Husdal, Jan; Kurtzhals, Joakim H; Thune-Larsen, Harald Mulige endringer i lufthavnstrukturen - samfunnsøkonomi og ruteopplegg. Analyser tuftet på lokale initiativ i forbindelse med Nasjonal Transportplan (Rapport 1201). Molde: Møreforskning, [Online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 8. februar 2013] H:\2013\22.docx 5

6 Burg, R; Islam, D; Mortimer, P; Eidhammer, O; Grue, B Summary of results and input to modelling framework. Deliverable 9.8. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Christiansen, P; Johansen, B G; Andersen, J; Eidhammer, O Case studies Results and synthesis. Deliverable 5.2. FP7-CLOSER - Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient transport Davydenko, I; Landa Mata, I; Martens, R; Nesterova, N; Wark, T Potential for Eurasia land bridge corridors & logistics developments along the corridors. RETRACK Deliverable 13.2 Eckhardt, J; Hietajärvi, A-M; Rönty, J; Andersen, J; Eidhammer, O. Guidance and recommendations for interconnection between long distance and local/regional freight transport. Deliverable 6.2. CLOSER - Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient transport Eidhammer, O; Grue, B Assessment of the expansion to hub operations. Deliverable 9.6. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Confidential. Eidhammer, O; Vleugel, J Assessment of the functionalities and performance of Train Control Centre and Customer Information Centre. Deliverable 9.7. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Confidential. Eidhammer, O; Grue, B Assessment of the expansion to one or more feeder/ distribution line. Deliverable 9.5. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Confidential. Grue, B; Eidhammer, O Assessment of the RETRACK core corridor service. Deliverable 9.4, FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts. Confidential. Høye, Alena; Elvik Rune; Sørensen Michael W J; Vaa Truls (red) Trafikksikkerhetshåndboken, Oslo, Transportøkonomisk institutt. Janic, M; Eidhammer, O Recommendations from comparishion with evaluation results of other corridor services. Deliverable FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Johansen, B G; Eidhammer, O; Platz, T; Ruesch, M; Lischke, A; Lewis, A User Needs, and Experiences in the Context of Carbon Footprint Calculations in Supply Chain Configurations. Deliverable 2.2. FP7-COFRET Carbon Footprint of Freight Transport. Keller, Johannes; Arce-Ruiz, Rosa; Condeço- Melhorado, Ana; Mavridou, Magda; Nordström, Tobias; Ortega, Emilio; Tennøy, Aud; Trova, Vasileia; Hull, Angela Accessibility Instruments for Planning Practice I: Angela Hull, Cecília Silva and Luca Bertolini (eds). Accessibility in planning practice, p [S.l.]: COST Office, [Online] Tilgjengelig fra url: content/uploads/2012/10/cost-report-1- FINAL.pdf [nedlastet 8. februar 2013] Landa Mata, Iratxe; Ludvigsen Johanna Synthesis of WP3 Finding RETRACK Deliverable 3.6 Levin, Lena; Ulleberg, Pål; Sirén, Anu; Hjorthol, Randi Measures to enhance mobility among older people in Scandinavia : A literature review of best practice. (VTI rapport 749 A). Linköping : Statens väg- och transportforskningsinstitut, [Online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 8. februar 2013] Ludvigsen, Johanna and Landa Mata, Iratxe Potentials for RETRACK Service Expansion in Europe and in Asia RETRACK Deliverable 8.3 Ludvigsen, Johanna et al Summary Report on Costs of Extreme Weather for the European Transport System EWENT Project, Deliverable 4. Ludvigsen, Johanna et al Long-term Business Models for Future RETRACK Rail Freight Service Deliverable 3.5. Ludvigsen, Johanna; Bai, Yu Market Conditions and Competitive Strategies for RETRACK Service Deliverable 3.4. Rooijen, T van; Lande, P van de; Zhang, M; Mortimer, P; Jackson, R; Islam, D; Vleugel, J; Eidhammer, O REorganization of TRansport Networks by Advanced RAil Freight Concepts RETRACK Final Report, Delft, TNO, The Netherlands. H:\2013\22.docx 6

7 Tennøy, Aud Attraktive og klimavennlige mellomstore byer. (CIENS-rapport ). Oslo : CIENS forskningssenter for miljø og samfunn, [Online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 8. februar 2013] Tennøy, Aud How and why planners make plan which, if implemented. Cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes. Ås: Universitetet for miljø- og biovitenskap/university of Life Sciences, [Online] Tilgjengelig fra url: https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/forside% /PhD%20Tennoy%20m%20forside-w.pdf [nedlastet 8. februar 2013] Vleugel, J; Eidhammer, O Synthesis and reports. Deliverable FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts 4 Kapittel i bok Hjorthol, Randi Transport og mobilitet. I: Hanssen, G.S., Klausen, J. E., Langeland, O. (eds): Det regionale Norge 1950 til 2050, s Oslo: Abstrakt forlag, ISBN: Elvik, Rune The non-linearity of risk and the promotion of environmentally sustainable transport. I: Stephen P. Greaves, Jan Garrard (eds): Transport, the environment and public health: classic papers on non-motorised travel, s Cheltenham: Edward Elgar Publishing, ISBN: Dukic, Tania; Eriksson, Emilie; Sagberg, Fridulv Older drivers' hazard perception performance I: Mark Sullman, Lisa Dorn: Advances in traffic psychology, s London: Ashgate, ISBN: Askildsen, Thorkel Christie; Hovi, Inger Beate; Eidhammer, Olav Trends and challenges in transport and logistics I: Heidi Dreyer og Trond Foss (red.): Intelligent goods in transport systems, (Engineering Series), s Trondheim: Tapir Akademiske forlag, ISBN: Daugstad, Karoline; Haukeland, Jan Vidar; Vistad, Odd Inge Tradisjon og nyskaping? En analyse av ulike næringsinteresser i og ved Rondane og Jotunheimen nasjonalparker I: Magnar Forbord, Gunn Turid Kvam og Martin Rønningen (red.): Turisme i distriktene, s Trondheim: Tapir Akademiske Forlag, Proceedings med reviewordning Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Christiansen, Petter Deregulation of a long distance express coach market. 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October Christiansen, Petter; Johansen, Bjørn Gjerde; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav Co-modality and interfaces between short and long-distance transport Lessons learned from the CLOSER case studies. 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October Hansen, Wiljar; Ivanova, Olga Wider economic benefits in transport appraisal, a SCGE model approach with application to a proposed Norwegian road infrastructure project 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October Lewis, Alan; Ehrler, Verena; Makala, Kari; Eidhammer, Olav Calculating emissions along supply chains - standardization for a global approach within reach? 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October H:\2013\22.docx 7

8 6 Proceedings Auvinen, H; Boile, M; Ehrler, V; Eidhammer, Olav; Lewis, A; Mäkelä, K Measuring the Carbon Footprint of Freight and Logistics Activity along Supply Chains. TAP th International Transport and Air Pollution Conference Thessaloniki, Greece April Fyhri, Aslak Study results on traffic education for children and youths. 6 th International Traffic Expert Congress Fit to drive, Barcelona, April Higham, J E S; Haukeland, J V; Lindberg, K; Vistad, O I; Amundsen, Å; Degnes- Ødemark, H; Hopkins, D Norwegian protected area policy, tourism and recreation: A comparative analysis of the international context with reference to New Zealand. Proceedings of the 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV), Stockholm, Sweden, August 21-24, pp Ramerdi, Farideh; Halse, Askill Harkjerr Value of Reduced Transport Time and Variability in Freight. The 5TH International Symposium on Transportation Network Reliability (INSTR2012), Hong Kong, December 2012 Ramjerdi, Farideh; Knockaert, Jasper; Veisten, Knut The heterogeneity of value of travel time among cyclists and implications in policy appraisal 1st European Symposium on Quantitative Methods in Transportation Systems, Lausanne, 4-7 September Ramjerdi, Farideh; Østli, Vegard; Halse, Askill Harkjerr Value of travel time over time. Kuhmo Nectar Conference on Transportation Economics 2012, Berlin, June Ramjerdi, Farideh; Østli, Vegard; Halse, Askill Harkjerr Income elasticity of value of travel time over time. The 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies -- Transportation & Logistics Management, Hong Kong, December 2012 Ruud, Marit Ekne; Holm-Hansen, Jørn; Nenseth, Vibeke; Tønnesen, Anders How to study urban development programmes? Highlighting interaction effects. EURA Conference Urban Europe Challenges to meet the urban future, Wien, September Flügel, Stefan; Halse, Askill Harkjerr Non-Linear Utility Specifications in Mode Choice Models for High-Speed Rail. Kuhmo Nectar Conference on Transportation Economics 2012, Berlin, June Flügel, Stefan; Halse, Askill Harkjerr Forecasting ridership for new modes using binary stated choice data methodological challenges in studying the demand for highspeed rail in Norway. 1st European Symposium on Quantitative Methods in Transportation Systems, Lausanne, 4-7 September Strand, Arvid; Nenseth, Vibeke Meeting Urban Growth with Sustainable Transport?. EURA Conference Urban Europe Challenges to meet the urban future, Wien, September Tennøy, Aud How and why planners make traffic-increasing plans and what could be done to change the situation mobil.tum International Scientific Conference on Mobility and Transport. Munich, Germany, 19th - 20th March 2012 Tønnesen, Anders; Skrede, Joar; Nenseth, Vibeke; Larsen, Kari Sustainable Transport and Cultural Heritage in Urban Transformation. From trade-off to synergy? The Case of Oslo. EURA Conference Urban Europe Challenges to meet the urban future, Wien, September H:\2013\22.docx 8

9 7 TØI-rapporter Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi (TØI rapport 1197/2012) Jørgen Aarhaug, Per Frøyland, Sari Wallberg Hva skjer med ekspressbussene? (TØI rapport 1200/2012) Jørgen Aaarhaug, Nils Fearnley Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak - Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov (TØI rapport 1204/2012) Aud Tennøy,Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen Grunnlagsdata om parkering i byområder. Registreringer av tilbudet og parkeringens priselastisitet (TØI rapport 1206/2012) Jan Usterud Hanssen, Nils Fearnley Drosjer i Trondheim - konkurranse på like vilkår? (TØI rapport 1207/2012) Jørgen Aarhaug, Julie Runde Krogstad, Kåre H. Skollerud Rammetilsagn som virkemiddel i arbeidet med å sikre friluftsområder for allmennheten - Evaluering av et forsøksprosjekt (TØI rapport 1217/2012) Arvid Strand Overordnet senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik (TØI rapport 1219/2012) Aud Tennøy, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen, Liva Vågane Effekter av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet (TØI rapport 1225/2012) Petter Christiansen Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? (TØI rapport 1233/2012) Julie Runde Krogstad, Nils Fearnley, Kjersti Visnes Øksenholt, Jørgen Aarhaug, Gisle Solvoll, Thor-Erik Sandberg Hanssen Herre i eige hus? Evaluering av kollektivtrafikken i Telemark (TØI rapport 1234/2012) Silvia J. Olsen, Julie Runde Krogstad, Jørgen Aarhaug Universell utforming virker - evaluering av tiltak i kollektivtrafikken (TØI rapport 1235/2012) Jørgen Aarhaug, Beate Elvebakk Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud (TØI rapport 1239/2012) Jan Usterud Hanssen,Petter Christiansen, Tanja Loftsgarden, Jernbanen i Østlandsområdet en studie av framtidig byutvikling og transportsystem (TØI rapport 1242/2012) Arvid Strand, Øystein Engebretsen, Svein Bråthen, Petter Christiansen, Liva Vågane, Jan Usterud Hanssen Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo (TØI rapport 1243/2012) Jan Usterud Hanssen, Petter Christiansen Tilbuds- og etterspørselssammenhenger i jernbanesektoren (TØI rapport 1244/2012) Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Liva Vågane Reisevaner blant ansatte på UMB (TØI rapport 1245/2012) Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt Reiseliv og regionalanalyse Potensial for regionforstørring (TØI rapport 1208/2012) Øystein Engebretsen, Anne Gjerdåker Økonomiske virkninger av reiseliv i Møre og Romsdal i 2011 (TØI rapport 1220/2012) Eivind Farstad, Petter Dybedal Reisevaner og mobilitet Endring i befolkningens reisevaner i en 25- årsperiode - trender og drivkrefter (TØI rapport 1190/2012) Randi Hjorthol H:\2013\22.docx 9

10 Hverdagslivets reisemønster. En mobilitetstypologi basert data fra reisevaneundersøkelsen 2009 (TØI rapport 1191/2012) Tom Erik Julsrud Fra A til B (via C). Reiseelementer, enkeltreiser og reisekjeder (TØI rapport 1199/2012) Liva Vågane Langpendling innenfor intercitytriangelet (TØI rapport 1201/2012) Øystein Engebretsen, Inge Brechan,Anne Gjerdåker, Liva Vågane, Reisevaner på fly 2011 (TØI rapport 1209/2012) Jon Martin Denstadli, Arne Rideng Reisevaneundersøkelse for Region sør 2009 (TØI rapport 1211/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 (TØI rapport 1212/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 (TØI rapport 1213/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 (TØI rapport 1214/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 (TØI rapport 1215/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Et kollektivt løft for Flesland. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1221/2012) Tom Erik Julsrud, Frode Longva, Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen, Liva Vågane Et kollektivt løft for Værnes. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1222/2012) Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Sola. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1223/2012) Liva Vågane, Frode Longva, Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1224/2012) Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Harald Thune-Larsen Transportytelser i Norge (TØI rapport 1227/2012) Liva Vågane Et kollektivt løft: Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken til lufthavner? (TØI rapport 1241/2012) Tom Erik Julsrud, Harald Thune-Larsen, Jon Martin Denstadli, Liva Vågane, Frode Longva Trafikksikkerhet Sykkelekspressveger i Norge og andre land - Status, erfaringer og anbefalinger (TØI rapport 1196/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen Førerstøttesystemer: Beregning av trafikksikkerhetseffekter ved ulike implementeringsnivåer (TØI rapport 1202/2012) Truls Vaa, Terje Assum, Rune Elvik Gang- og sykkelløsninger - Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming (TØI rapport 1228/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen Trafikksikkerhet i gater. Ulykkesanalyse og gjennomgang av utformingstiltak (TØI rapport 1229/2012) Fridulv Sagberg, Michael Wøhlk Jæger Sørensen Kvalitetssikring av 75 gangfelt i Oslo (TØI rapport 1231/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Tor-Olav Nævestad Trafikkopplæring i Danmark: "Fra vugge til rat" (TØI rapport 1232/2012) Truls Vaa, Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen Sykling i kollektivfelt - en brukbar løsning? (TØI rapport 1240/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen H:\2013\22.docx 10

11 Transportsikkerhet Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Analyse av dødsulykker i Norge fra 2005 til 2010 (TØI rapport 1188/2012) Ross Owen Phillips, Sunniva Frislid Meyer Trafikksikkerhetstilstanden Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger (TØI rapport 1194/2012) Aslak Fyhri, Renata Torquato Gradert førerkort fra 17 eller 17 ½ år: Beregning av mulige effekter på ulykker (TØI rapport 1203/2012) Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler (TØI rapport 1205/2012) Tor-Olav Nævestad, Sunniva Frislid Meyer Samspillet mellom syklister og bilister. Hva er problemene og kan de løses med informasjon? (TØI rapport 1230/2012) Torkel Bjørnskau, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Astrid Helene Amundsen Sykling mot enveiskjøring. Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo (TØI rapport 1237/2012) Torkel Bjørnskau, Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Krig og fred - En spørreundersøkelse om samspill og konflikter mellom biler og sykler (TØI rapport 1246/2012) Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Torkel Bjørnskau Miljø og klima Indikatorer for miljøvennlig bytransport - sammenhenger og sammenligninger (TØI rapport 1210/2012) Vibeke Nenseth, Petter Christiansen, May Hald Lavutslippssoner, Tiltak for å redusere NO 2 - utslippene (TØI rapport 1216/2012) Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia J. Olsen, Jardar Andersen, Astrid Helene Amundsen, Vibeke Nenseth, Tom Erik Julsrud, May Hald Ladbare hybridbilder - Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius (TØI rapport 1226/2012) Rolf Hagman, Terje Assum Næringsliv og godstransport Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland (TØI rapport 1192/2012) Viggo Jean-Hansen Logistikkorganisering i endring (TØI rapport 1193/2012) Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi, Thorkel Christie Askildsen Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods (TØI rapport 1195/2012) Inger Beate Hovi, Stein Erik Grønland Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua (TØI rapport 1236/2012) Viggo Jean-Hansen Brukerveiledning for Nasjonal godstransportmodell (TØI rapport 1247/2012) Stein Erik Grønland, Christian Steinsland, Anne Madslien Samfunnsøkonomiske metoder og modeller Verdsetting av tid og pålitelighet for godstransport på jernbane (TØI rapport 1189/2012) Askill Harkjerr Halse, Marit Killi Til debatten om samfunnsøkonomisk analyse i transportsektoren (TØI rapport 1198/2012) Harald Minken Regional variasjon i verdien av reisetid (TØI rapport 1238/2012) Askill Harkjerr Halse, Farideh Ramjerdi, Vegard Østli Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case (TØI rapport 1218/2012) H:\2013\22.docx 11

12 8 Doktorgradsavhandlinger fullført eller i arbeid Sunniva Frislid Meyer: Terrorists` target selection and the optimal allocation of security resources between transport related targets. Disputert til PhD ved Universitetet i Oslo Aud Tennøy: How and why planners make plans which, if implemented, cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the planmaking processes. Disputert til PhD ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Yu Bai: Reliability of International Freight Trains: An explorative study drawing on three mainstream theories. Disputas , Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Berit Grue: Data accuracy in urban transport models. Høgskolen i Molde. Askill Harkjerr Halse: Explaining transport policy in a political-economic framework. Universitetet i Oslo. Wiljar Hansen: Effects of globalization, agglomeration and climate change on trade patterns and industrial localization in Norway. Høgskolen i Molde. Susanne Nordbakke: Alive and kicking. The study of mobility and welfare among elderly. Universitetet i Oslo. Merethe Dotterud Leiren: Differentiated European Integration: Liberalisation of Post, Public Transport and Ports. Universitetet i Agder, Kristiansand. Stefan Flügel: Econometric models for sustainable mode choice: Predicting travel demand and greenhouse gas emissions. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Anders Tønnesen: Urban regeneration through climate friendly mobility? A study of mobilising policy processes. Universitetet i Oslo. Juned Akhtar: Improving the knowledge base for systematic management of fatigue and reduced vigilance among transport operators Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Silvia J Olsen: Power relations in traffic safety planning and decision making. Universitetet i Oslo. 9 Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Association for European Transport - ambassador, medlem av utvalg: Nils Fearnley BISEK II- Bilens sociala och ekonomiska betydning, medlem av styret: Marika Kolbenstvedt Bonnevies legat, medlem av styret: Aud Tennøy Shanti COST-action, medlem av komite: Jon Martin Denstadli COST Action TU 1002: Accessibility Instruments for Planning Practice in Europe, medlem av management comittee: Aud Tennøy COST domain Transport and Urban Development, ekspert og varamedlem av styret: Aud Tennøy COST - soundscape, medlem av styret: Ronny Klæboe ECTRI Assembly: medlem Lasse Fridstrøm ECTRI Thematic working group B Transport safety, medlem Torkel Bjørnskau ECTRI Thematic working group Freight and Logistics, medlem Olav Eidhammer ECTRI Thematic working group Security & Risk Management, medlem: Sunniva Frislid Meyer EXCROSS, medlem av steering group : Torkel Bjørnskau Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI), medlem: Torkel Bjørnskau Hydrogenrådet: medlem Erik Figenbaum International Association of Public Transport (UITP), akademisk medlem av nettverk: Nils Fearnley H:\2013\22.docx 12

13 International Commission on the Biological Effects of Noise (ICBEN), team 8, nestleder: Ronny Klæboe International Reserach Board for SAMOT (The Service and Market oriented Research Group- Universitetet i Karlstad, medlem av komite: Randi Hjorthol Nordisk vegforum (NVF), Miljøutvalget, medlem av utvalg: Anders Tønnesen Nordisk vegforum (NVF), Transport i byer, medlem av utvalg: Jardar Andersen Nordisk vegforum (NVF), Transport i byer, medlem av utvalg: Petter Christiansen Nordisk Vegforum (NVF), Trafikksikkerhet, medlem av utvalg: Michael Wøhlk Jæger Sørensen Nordisk Vegforum (NVF), Universell utforming, medlem av utvalg: Jørgen Aarhaug Norsk Veg- og Trafikkfaglig forening (NVTF), Avd. Østlandet, medlem av styret: Michael Wøhlk Jæger Sørensen Nordisk Vegforum (NVF) Strategisk planlegging, leder norsk utvalg: Kjell Werner Johansen Nordisk Vegforum (NVF) Strategisk planlegging, medlem av utvalg: Anne Madslien OECD/ITF Joint Transport Research Committee: medlem Lasse Fridstrøm Rådgivende utvalg for arealstatistikk (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Øystein Engebretsen Rådgivende utvalg for landtransport (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Liva Vågane Rådgivende utvalg for sjøtransport (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Inger Beate Hovi SAFER (Vehicle and traffic safety centre at Chalmers) Traffic Safety Analysis Reference group, member Fridulv Sagberg SAFER (Vehicle and traffic safety centre at Chalmers) Precrash Reference group, member Truls Vaa Tourist Research Center (TRC) medlem av komite: Jan Vidar Haukeland Transnovas fagråd, medlem: Erik Figenbaum. 10 Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial board, reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Aslak Fyhri Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Accident Analysis and Prevention, reviewer: Tor-Olav Nævestad Accident Analysis and Prevention, reviewer: Susanne Nordbakke Accident Analysis and Prevention, reviewer: Beate Elvebakk Advances in Transportation Studies, reviewer: Fridulv Sagberg African Journal of Environmental Science, reviewer: Knut Veisten Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Biomass & Bioenergy, reviewer: Knut Veisten Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten European Transport Research Review, reviewer and member of advisory board: Farideh Ramjerdi Forest Policy and Economics, reviewer: Knut Veisten International Journal of Environment and Sustainable Development, reviewer: Olav Eidhammer International Journal of Environmental Research and Public Health, reviewer: Ronny Klæboe International Journal of Human Factors and Ergonomics, reviewer: Fridulv Sagberg Journal of Forest Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Infrastructure Systems, reviewer: Farideh Ramjerdi H:\2013\22.docx 13

14 Journal of the Acoustical Society of America (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Productivity Analysis, reviewer: Kenneth Løvold Rødseth Journal of Transport Geography, reviewer: Arvid Strand Journal of Urban Planning and Development, reviewer: Farideh Ramjerdi Mobilities, reviewer: Susanne Nordbakke Research in Transportation Economics, reviewer: Knut Veisten Safety Science, reviewer: Fridulv Sagberg Scandinavian Journal of Disability Research reviewer: Susanne Nordbakke Scandinavian Journal of Forest Research, reviewer: Knut Veisten Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Petter Dybedal Science Technology and Human Values, reviewer: Beate Elvebakk Tidsskrift for norsk psykologforening, reviewer: Terje Assum Transport reviews, reviewer, Farideh Ramjerdi Transport reviews, reviewer, Tor-Olav Nævestad Transport reviews, reviewer, Susanne Nordbakke Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Fridulv Sagberg Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Truls Vaa Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Torkel Bjørnskau Transportation Research Record, reviewer: Farideh Ramjerdi 11 Veiledning hovedfag/doktorgrader Chalmers tekniske høgskole Opponent doktorgrad, Rune Elvik Høgskolen i Molde Opponent doktorgrad, Harald Minken Biveileder doktorgrad, Inger Beate Hovi Biveileder doktorgrad, Olav Eidhammer KTH (Kungliga Tekniska högskolan) Opponent doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Ekstern tilleggsveileder hovedfag, Aslak Fyhri Universitetet i Nordland Opponent doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet i Oslo Opponent samfunnsgeografi, Aud Tennøy Biveileder doktorgrad, Randi Hjorthol Hovedveileder, Aud Tennøy Hovedveileder og biveileder 4 mastergrader, Beate Elvebakk Opponent statsvitenskap, Silvia J Olsen Aalborg Universitet Ekstern tilleggsveileder doktorgrad, Arvid Strand H:\2013\22.docx 14

15 12 Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Aarhaug, Jørgen Ekspressbusser til Sogn og Fjordane Møte/seminar framtidig buss/transportopplegg på vestlandet, Fjord1, Florø, Expressbussmarknaden i Norge Slutseminarium VINNOVA, Stockholm, Utfordringer for kollektivtransporten i distriktene Kollektivtransportforum, TØI, Oslo, Drosjer i Trondheim - konkurranse på like vilkår? Komitémøte samferdselskomiteen STFK, Sør-Trøndelag Fylkeskomune, Trondheim, Is universal design changing the use of public transport? UD2012, Lillestrøm, Taxi regulation in Norway - an ongoing debate Taxi Research Day, Edinburgh, Universell utforming av kollektivtransporten hvilken effekt har det? Forskningsdagene, TØI, VD, Universell utforming av kollektivtransporten hvilken effekt har det? Forskningsdagene, TØI, Ruter, Drosjenæringen i et samfunnsperspektiv Drosjene i lokalsamfunnet, Østfold Taxitjenester, Høytorp fort, Aas, Harald TØIs informasjonsarbeid, Tiltakskatalog mv Seminar om miljørelatert forskning - samarbeid med TØI, KLIF, Oslo, Lavutslippssoner med restriksjoner på dieselbiler et godt virkemiddel for å redusere NO 2 -problemene? Forskningsdagene, TØI, NAF, Dieselbiler - kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Statens vegvesen, Trondheim, Andersen, Jardar STRAIGHTSOL demonstrations Intelligent systems for the interconnection of urbaninterurban freight transport, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Thessaloniki, Introduction to STRAIGHTSOL STRAIGHTSOL GS1 Norway Oslo Demo Day, GS1 Norway, Oslo, The STRAIGHTSOL Project EMEL Demonstration workshop - freight loading/unloading monitoring and control, EMEL - Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, EEM (Portugal), Lisboa, Assum, Terje Immigrants in Europe - Wo are they? How do they travel? ECOMMFRANKFURT2012, June, Frankfurt, Bjørnskau, Torkel Gradert førerkort under lupen - hva sier forskningen om gradert førerkort? Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskonferanse "Konger på veien", Trygg Trafikk, Oslo, Gradert førerkort under lupen Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskonferanse "Konger på veien", Trygg Trafikk, Oslo, Risikokompensasjon en kompliserende faktor i trafikksikkerhetsarbeidet TØI-kurset 2012, TØI & Høgskolen i Molde, Asker, Risiko i veitrafikken Fagmøte i Trygg Trafikk, Trygg Trafikk, Oslo, Risiko i veitrafikken Fagseminar, Gjensidige, Lysaker, Bicyclists behaviour in counterflow bike lanes ICTTP, Groningen, Balancing aviation security against flight safety results from a survey in a Norwegian regional airline Working on Safety, Sopot, Polen, Sykling mot enveiskjøring i Oslo før og etterundersøkelser Den nasjonale sykkelkonferansen, SLF m. fl., Trondheim, Sykling mot enveiskjøring i Oslo før og etterundersøkelser Møte i NVTF, trafikksikkerhetsutvalget, NVTF, Oslo, H:\2013\22.docx 15

16 Trafikanter i by - mangfold, samspill og konflikter Trafikksikkerhetskonferansen "Byliv", Statens vegvesen region Sør, Tønsberg, Hvordan få kunnskap og velge riktige tiltak? Enhetssamling DOK, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, Oslo, Christiansen, Petter Aktuelle kommunale tiltak på transportsiden Energi og klimaseminar i Bærum, Bærum kommune, Bærum, Forskningen bak politikken Natur og ungdoms sommerleir, Natur og ungdom, Fevik, Urban sprawl, byspredningsproblematikken i Osloområdet Kollektivdagene, Oslo kommune m.fl., Oslo, Hva skjer når ansatte må betale for parkering på jobben? Forskningsdagene, TØI, Ruter, Hva skjer når ansatte må betale for parkering på jobben? Forskningsdagene, TØI, VD, Co-Modality and Interfaces between Short and Long-Distance Transport- Lessons learned from the CLOSER case studies The CLOSER final conference, CLOSER, Praha, Christiansen, Petter, Andersen, Jardar og Eidhammer, Olav Co-modality and interfaces between short and long-distance transport - Lessons learned from the CLOSER case studies European Transport Conference, Glasgow, Denstadli, Jon Martin Kunnskap om reiseatferd - en nødvendig basis Seminar om miljørelatert forskning - samarbeid med TØI, KLIF, Oslo, International air travel to/from Norway Møte i BARIN (Board of Airline Representatives in Norway), BARIN, Oslo, Denstadli, Jon Martin og Jacobsen, Jens Kristian Steen High Arctic tourists weather perceptions and sensitivities AAG Annual Meeting, New York, Dybedal, Petter Tourists Perceptions And Opinions On Forest Re-Growth And Landscape Qualities Åpent seminar om naturbasert turisme, UMB, Ås, Hva vet vi og hva vet vi ikke om turiststrømmene til Norge? Styresamling organisasjonen Virke, Virke, Gardermoen, Et foretrukket landskap turister har ulike landskapspreferanser Kulturlandskap, kulturminner og reiseliv, Institutt for Skog og landskap, Oslo, Dybedal, Petter og Farstad Eivind Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Buskerud 2010 Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Buskerud 2010, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg, Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011 Presentasjon av økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011, Møre og Romsdal Reiseliv, Molde, Eidhammer, Olav Havnestruktur. Hva driver debatten - marked eller politikk? Skiller Norge seg fra resten a v Europa? Norsk Havneforening Årsmøte, Norsk Havneforening, Drammen, Effektive knutepunkter for person- og godstransport Forskning til lunsj, Vegdirektoratet, Oslo, Logistikktrender og fremtidsperspektiver Transport og Logistikk konferansen 2012, NHO Transport, Clarion Oslo Airport, STRAIGHTSOL - Strategies and measures for smarter urban freight solutions The CLOSER final conference, CDV - Czech Ministry of Transport Research Centre, Praha, Elvik, Rune Noen glimt fra fersk trafikksikkerhetsforskning Samferdsel kursdagene NTNU, Trondheim, Does the use of formal tools for road safety management improve road safety performance? Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, H:\2013\22.docx 16

17 Actual and perceived risk of apprehension for speeding in Norway Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, Metodeproblemer ved beregning av forventede virkninger på trafikksikkerheten av ITS-systemer Workshop om evaluering av ITS-tiltak, Trondheim, The cost of accidents and the value of safety - challenges for research and policy analysis Konferanse om ulykkeskostnader, Lisboa, Hvilke tiltak er mest effektive mot trafikkulykkene? TØI-kurset 2012, TØI, Holmen, Ekstern granskning av trafikksikkerheten i Sverige Resultatkonferanse 2012, Trafikvärket, Stockholm, A re-parameterisation of the Power Model of the relationship between the speed of traffic and the number of accidents and accident victims Nordic Traffic Safety Academy, Lunds Tekniska Högskola, Ulykkesmodeller - litt om ulike varianter av slike modeller og nytten av dem Seminar om ulykkesmodeller, Statens vegvesen, Trondheim, Road safety measures - a catalogue of estimated effects Via Nordica (NVFkongressen), Nordisk vegteknisk forbund, Reykjavik, Paradoxes of rationality in road safety policy Kuhmo-Nectar conference on transport economics, Berlin, Er gjeldende ordninger for regulering og kontroll av eldre førere etisk forsvarlige? Trafikdage ved Aalborg universitet, Aalborg, Traffic safety policies based on cost-effective measures Baltris final conference, Baltrisprosjektet (EU-prosjekt), Palanga, Utfordringer knyttet til å bedre sikkerheten i svært sikre transportsystemer Transportforskning 2012, Forskningsrådet, Oslo, The cost of accidents and the value of safety - challenges for research and policy analysis Fjerde konferanse om trafikksignaler og oppmerking, Faro, Risikoen i trafikken synker - hvordan kan vi sikre at det fortsetter? Trygg Trafikks styreseminar, Trygg Trafikk, Oslo, A review of game-theoretic models of road user behaviour ICTCT 25. workshop, Hasselt, Belgia, Trafikksikkerhetstiltak i byer og tettsteder Vegforum for byer og tettsteder - konferanse i Drammen, Vegforum for byer og tettsteder, Drammen, The need for data and evidence to support road safety policy DaCoTA final conference, Athen, Engebretsen, Øystein Bystruktur og reisevaner Møte/seminar Statsbygg, Statsbygg, Statsbygg, Arealplanlegging og reisevaner Byutvikling og transport utfordringer i Østlandsområdet, TØI, Forskningsparken, Oslo, Hva vet vi om regionale virkninger av store samferdselsprosjekter? Potensial for regionforstørring på tvers av Oslofjorden? KVU kryssing av Oslofjorden, Statens vegvesen, Jeløy Radio, Moss, Bystruktur og reisevaner Seminarium om bebyggelsestruktur, transport och energi, Lunds Tekniska Högskola, Bystruktur og reisevaner Byutviklingsstrategier for Oslo - forutsetninger, Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans, Oslo rådhus, Farstad Eivind Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011 Presentasjon av økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde, Flügel, Stefan Forecasting ridership for new modes using binary stated choice data methodological challenges in studying the demand for highspeed rail in Norway 1st European Symposium on Quantitative Methods in Transportation Systems, Lausanne, H:\2013\22.docx 17

18 Fridstrøm, Lasse Policy instruments for sustainable transport with particular attention to electromobility Nordic Energy and Transport Workshop, Samferdselsdepartementet, Oslo, Velkommen. Norge fra olje- til bionasjon?" 3. årlige TEMPO-konferanse, TEMPO v/tøi/cicero, Oslo, Innspill til forskningsmeldingen Innspillskonferanse om forskningsmeldingen, Kunnskapsdepartemetent, Oslo, Sikkerhetseffekter av salting Salting i Salten, Statens vegvesen, Bodø, Markedet for høyhastighetstog TØI-kurset 2012, TØI/Høgskolen i Molde, Asker, Anbud på forskning: mye skrik og lite ull FFAs årskonferanse, FFA, Lillestrøm, Hvilke utfordringer står regionen overfor? Byutvikling og transport utfordringer i Østlandsområdet, TØI, Oslo, Hvordan gjøre transport mer miljøvennlig? Transport- og miljøforskning, Forskningsrådet, Oslo, Is benefit-cost analysis to blame for bad Norwegian roads? CONCEPT Symposium, CONCEPT-programmet, Losby, Transport og energi: TEMPO-prosjektet Er energiforskningen på rett spor? RENERGI, Norges forskningsråd, Fornebu, Konkurranse eller samarbeid: vær så god å velge! CIENS-dagen, CIENS, Oslo, Fyhri, Aslak Omfang av sykkelbruk hos barn og unge hva vet vi egentlig om utviklingen? Workshop om barn og unge på sykkel, Statens vegvesen, vegdirektoratet, Oslo, STAMIs fredagsmøter Støy fra vegtrafikken -en silent killer?, STAMI, Oslo, From cradle to car seat Fit to Drive - 6th int. traffic expert congress, Barcelona, From cradle to car seat 6th Fit to Drive Congress, VdTÜV Association of the TÜV e. V., Barcelona, Fornuft og følelser, oppsummering forskningsprogrammet Perceptions of Transport Risk (PETRIS) Møte TRANSIKK programstyre, Norges Forskningsråd, Oslo, Fast feelings - An experimental study of cycle helmets effect on cycling pace and emotional reactions ICTTP, Groningen, Fra vugge til bilsete: Hvordan sosialiserer vi våre barn til bilbrukere? Forskningsdagene, TØI, VD, Fra vugge til bilsete: Hvordan sosialiserer vi våre barn til bilbrukere? Forskningsdagene, TØI, Ruter, Hagman, Rolf Alternativer til fossil diesel og bensin Alternativ transportenergi i Vestfold, Vestfold Energiforum, Tønsberg, Biodrivstoffer - virkemidler Tempokonferansen/Norge fra olje- til bionasjon, TØI, Oslo, Elbiler, biodrivstoff, hybridteknologi, bensin eller diesel? TØI kurset 2012, TØI, Asker, Kunnskap om miljøteknologi er nødvendig Seminar om miljørelatert forskning - samarbeid med TØI, KLIF, Oslo, Plug-in Hybrid vehicles Toyota miljøseminar, Toyota Norge AS, Oslo, Forurensende diesel eller ren kollektivtrafikk Ren luft i Oslo, Milen, Oslo, Teknologistatus - Biodrivstoff og hydrogen Fornybare kjøretøy i Østfold, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg, Biogass - klimapåvirkning Gasseminaret, Norsk gassforum, Gardermoen, EV policy in Norway Electric vehicles in Scandinavia, Norsk elbilforening, Oslo, Halse, Askill Harkjerr Non-Linear Utility Specifications in Mode Choice Models for High-Speed Rail Kuhmo Nectar Conference on Transportation Economics 2012, Berlin, Hansen, Wiljar Wider Economic benefits in transport appraisal, a SCGE model approach with application to a proposed Norwegian road infrastructure project European Transport Conference, Glasgow, H:\2013\22.docx 18

19 Er norske logistikkostnader annerledes enn utenlandske? Transport og Logistikk konferansen 2012, NHO Transport, Clarion Oslo Airport, Plans for re-designing the SCGE model PINGO to be able to capture wider economic benefits of transport infrastructure investments Multiregional economic modelling with links to national models and models for the energy and transport systems, Sintef, Trondheim, Hanssen, Jan Usterud Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling Transportforum, VTI, Linköping, Hvilken rolle spiller innfartsparkering for utviklingene av byområdenes transportsystem? Kollektivtransportforums årskonferanse 2012, TØI, Radisson Blu Plaza, Oslo, Veiplanlegging i et byutviklingsperspektiv Folkemøte - Byutvikling 2, Interessegruppa Bedre byutvikling, Glomdalsmuseet, Elverum, Er Park and Ride et miljøtiltak? Trafikdage på Aalborg Universitet, Aalborg, Er innfartsparkering et godt miljøtiltak? Forskningsdagene, TØI, Ruter, Parkeringens utfordringer Akershus fylkesutvalg: Arbeidsseminar om parkering, Akershus fylkeskommune, Galleriet, Oslo, Hva koster gratis parkering? NORPARK 25 års jubileum, Norges parkeringsforbund, Royal Christiania, Oslo, FoU om parkering Workshop om parkeringspolitikk, Virke, Oslo, Haukeland, Jan Vidar Norwegian protected area policy, tourism and recreation: A comparative analysis of the international context with reference to New Zealand 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, As seen through the eyes of central management authorities: The prospects for tourism developments in Norwegian national parks 21th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Umeå, Hjorthol, Randi Endring i befolkningens reisevaner i en 25- års periode - trender og drivkrefter Forskningsdagene, TØI, Akershus fylkeskommune, Endring i befolkningens reisevaner i en 25- års periode - trender og drivkrefter Forskningsdagene, TØI, VD, Hovi, Inger Beate Konkurranseflater i godstransport Møte/seminar hos Rederiforbundet, Overføringspotensialet fra vei til sjø Møteserie om nærskipsfartsstrategi, Fiskeriog kystdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Varestrømsmatriser i nasjonal godstransportmodell (logistikkmodellen) Kurs om den Nasjonale godstransportmodellen, NTP Transportanalyser, JBV, Er norske logistikkostnader annerledes enn utenlandske? Transport og Logistikk konferansen 2012, NHO Transport, Clarion Oslo Airport, Globaliseringens påvirkning på transportmiddelvalg til Norge Norsk Logistikkforum 2012, NIMA, Royal Christiania hotell, Johansen, Kjell Werner Finansiering av investeringer - Alternative finansieringsformer for veg og bane Norvegkonferansen, Norvegfinans, Trondheim, LIN et prosjekt for økt kunnskap om logistikk-norge Transport og Logistikk konferansen 2012, NHO Transport, Clarion Oslo Airport, Næringslivets kunnskapsbehov og viktigheten av å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter Transport og Logistikk konferansen 2012, NHO Transport, Clarion Oslo Airport, Julsrud, Tom Erik The construction of mobility types based on individuals everyday travels: experiences and outlooks 3rd joint international conference of the Pan-American Mobilities network and the CosmobilitiesNetwork, Cosmobilities & PAMN, North Carolina, USA, H:\2013\22.docx 19

20 Tillitsmegling i organisasjoner Forelesning på kurset Samhandling, sosiale nettverk og nye medier 2), NTNU, Trondheim, Videokonferanse som kommunikasjonsform Forelesning på kurset Samhandling, sosiale nettverk og nye medier 1), NTNU, Trondheim, Hverdagslivets reisemønster.en mobilitetstypologi basert på data fra RVU 2009 Reisevaneseminar, TØI og Statens vegvesen, Oslo, Folks reisemønster og muligheter for å endre reisevanene. Hva sier reisevaneundersøkelsen? Forskningsdagene, TØI, Syklistenes landsforbud, Folks reisemønster og muligheter for å endre reisevanene. Hva sier reisevaneundersøkelsen? Forskningsdagene, TØI, Bymiljøetaten Oslo kommune, Mer miljøvennlige arbeidsreiser hva kan bedriftene gjøre selv for å redusere bilbruken? Forskningsdagene, TØI, NAF, Klæboe, Ronny Forskningsbehov vær/jernbane Dialogmøte Norklima, NFR, IFI, ATELIER Hosanna Projet Europeen Principaux rësultats macro-economiques, couts et acceptabilitee, Lyon, Frankrike, The economic side of urban green for soundscape design Sounding Brighton - exploring practical approaches towards better soundscapes, Brighton, TØI's bidrag til Infrarisk Vårmøte InfraRisk, Meteorologisk institutt, Oslo, Innovasjon Miljø og klima Presentasjon av SIS forslag, NFR, Oslo, Bymiljø, miljøfaktorer og miljøpsykologiske utfordringer Svenske Miljøpsykologer årsmøte, Stockholm, Ekstremvær og kritisk infrastruktur InfraRisk høstmøte, Oslo, VD, Cost Benefit Analysis of Acoustic Measures HOSANNA workshop Stockholm, Stockholm, Kolbenstvedt, Marika Environmental research at TØI Workshop - samarbeid SYKE - CIENS, SYKE - finsk miljøforsk.inst., Helsinki, Presentation TØI - cooperativ, multidisciplinary,international research Visit from Australia, myndigheter og forskere, TØI og VICROADS, Oslo, TØI arbeidsområder og bidrag til beslutningsgrunnlag Seminar om miljørelatert forskning - samarbeid med TØI, KLIF, Oslo, Krogstad, Julie Runde Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? Presentasjon av Nasjonal takst prosjekt, SD, Oslo, Lohmann, Martin, Denstadli, Jon Martin, Jacobsen, Jens Kristian Steen, Hübner, Anna C og Meis, Julia Weather related consumer behavior patterns in tourism and climate change International conference on Tourism, Climate Change and Sustainability, Bournemouth University Bournemouth Ludvigsen, Johanna Linkages between Extreme Weather and Reactive Behaviours of European Freight Transport, Logistics and Infrastructure Industries Geomar, Kiel, Impacts of Extreme Weather on European Freight Transport, Logistics and Infrastructure Suppliers Reactive behaviours and Preparedness Levels World Meteorological Organisation, Geneve, Madslien, Anne Nasjonal godstransportmodell. Datagrunnlag - innsamling og kvalitetssikring. Kurs om den Nasjonale godstransportmodellen, NTP Transportanalyser, JBV, Meyer, Sunniva Frislid Impeding lone-wolf attacks: Lessons derived from the 2011 Norway attacks ECCA Stavern, The 21st Symposium on Environmental Criminology and Crime Analysis. Stavern, Norge, H:\2013\22.docx 20

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2013 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren?

Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren? Hvordan styrke kollektivtrafikkens bidrag til en miljøvennlig utvikling av transportsektoren? Fagseminar miljøstrategi, Hordaland fylkeskommune, 5.6.2013 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

Hva skal til for å redusere klimagasser fra samferdselssektoren og samtidig gjøre Tønsberg til en attraktiv by?

Hva skal til for å redusere klimagasser fra samferdselssektoren og samtidig gjøre Tønsberg til en attraktiv by? Hva skal til for å redusere klimagasser fra samferdselssektoren og samtidig gjøre Tønsberg til en attraktiv by? For Naturvernforbundet i Vestfold, Tønsberg, 8. november 2012 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst?

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Aud Tennøy Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Stipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging 04.04.2011

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Vegard Gundersen, Lillehammer Margrete Skår, Oddgeir Andersen, Erik Stange, Line Camilla Wold, Odd Inge Vistad, Torvald Tangeland, Jørund Aasetre (NTNU), Kari

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Transport effects and environmental consequences of central workplace location

Transport effects and environmental consequences of central workplace location Transport effects and environmental consequences of central workplace location Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt and Jørgen Aarhaug Institute of Transport Economics, Norway Background and research question

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Cover Slide. Etisk seleksjon: Å inkludere både arbeidsgiver og arbeidstaker. Thor A. Eriksen Psykolog/Produktsjef Cut-e Nordic AS. www.cut-e.

Cover Slide. Etisk seleksjon: Å inkludere både arbeidsgiver og arbeidstaker. Thor A. Eriksen Psykolog/Produktsjef Cut-e Nordic AS. www.cut-e. Cover Slide Etisk seleksjon: Å inkludere både arbeidsgiver og arbeidstaker Thor A. Eriksen Psykolog/Produktsjef Cut-e Nordic AS Etisk seleksjon Etisk seleksjon handler her om å tilstrebe en optimal match

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Sluttkonferanse 17.-18.6.2014 Forskningsparken, Oslo Steffen Kallbekken, CICERO Populær eller effektiv Mer restriktive virkemidler

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Togsuksess i Hamar byutvikling og stasjonslokalisering

Togsuksess i Hamar byutvikling og stasjonslokalisering Togsuksess i Hamar byutvikling og stasjonslokalisering For Kommunestyret i Hamar, 29. januar 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel

Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel Betydelsen av förväntningar och minnen för val av färdmedel Tore Pedersen Bjørknes Høyskole, Norge CTF / SAMOT, Karlstads universitet, Sverige dr.tore.pedersen@gmail.com På väg mot fördubbling - med hjälp

Detaljer

Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport. Einar Lillebye, Vegdirektoratet/ UMB

Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport. Einar Lillebye, Vegdirektoratet/ UMB Klart vi kan! - eksempler på gode tiltak for miljøvennlig bytransport Einar Lillebye, Vegdirektoratet/ UMB Norsk forening mot støy, 19.09.2012 Byer er formet ut fra: 1. g j e l d e n d e s t r a t e g

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Helsekonsekvenser av klimaendringer

Helsekonsekvenser av klimaendringer Helsekonsekvenser av klimaendringer 3 gode og 3 dårlige nyheter Lars T. Fadnes Norsk nettverk for klima og helse Centre for International Health, UoB De dårlige nyhetene: Hva skjer når vi endrer på balansen?

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

PolCorridor Creating Europe s Most Advanced Freight Transport Corridor

PolCorridor Creating Europe s Most Advanced Freight Transport Corridor PolCorridor Creating Europe s Most Advanced Freight Transport Corridor Puls prosjektledersamling 20.-21. april 2004 Korridor PolCorridor Prosjektet har to doktorgradskandidater a) Institutionalization

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Problemstillinger Noen utvalgte konklusjoner Status med hensyn til prosjektgjennomføring Databaser Publiseringer Utvalgte resultater

Problemstillinger Noen utvalgte konklusjoner Status med hensyn til prosjektgjennomføring Databaser Publiseringer Utvalgte resultater Sikkerhet i fremtidens urbane transportsystemer Torbjørn Rundmo, professor, dr.philos., fil.dr.h.c., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim Problemstillinger Noen utvalgte konklusjoner

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Indikatorer for miljøvennlig bytransport

Indikatorer for miljøvennlig bytransport Region Sør som nasjonal testbane Indikatorer for miljøvennlig bytransport Guro Berge Et etatsprogram i regi av Statens vegvesen År 2007-2011 Transport skal ikke gi alvorlig skade på mennesker eller miljø

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Fremtidens transportsystemer er det mulig å ta trafikkveksten med kollektivtransport, sykkel og gange?

Fremtidens transportsystemer er det mulig å ta trafikkveksten med kollektivtransport, sykkel og gange? Fremtidens transportsystemer er det mulig å ta trafikkveksten med kollektivtransport, sykkel og gange? Kjersti Visnes Øksenholt Forsker, Avdeling for mobilitet og organisering kvo@toi.no Én av NTPs målsettinger

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER

OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER 92/3 16. januar 1992 OVERSIKT OVER INTERNÉ GITT UT NOTATER I 1991 OG DISCUSSION PAPER Side Numerisk oversikt: Discussion Paper 1 Interne notater 1 Emnegruppert publikas j onso v e rsikt 3 Alfabetisk publikasjonsoversikt

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs

Prosjektnummer: 163681/I99 Prosjekttittel: Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs FINANSMARKEDSFONDET Sluttrapport Sendes per post (med kopi per epost) til prosjektets kontaktperson for rapportering. Forutsettes undertegnet av prosjektleder og prosjektansvarlig. Se for øvrig vedlagte

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

STRAIGHTSOL (STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions

STRAIGHTSOL (STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions STRAIGHTSOL (STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions Europeisk mobilitetsuke Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo Oslo, 17.september 2013 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og VKM vedlegg I sist revidert 12.10.2009

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og VKM vedlegg I sist revidert 12.10.2009 Vedlegg I Regelverkets beskrivelse av risikoanalyse Matloven fastslår at I Norge skal risikovurderinger foretas av en uavhengig vitenskapskomité, som administrativt skal ligge under Helsedepartementet

Detaljer

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING

INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING s. Vil du ha et bilde, bruk definert INVOLVERENDE PLANLEGGING I PROSJEKTERING ( IPP) - LEAN I PROSJEKTERING Vegard Knotten Stipendiat / Prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør AS bsn 25. November 2015

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013

Rus som risikofaktor for skader og ulykker. Hans Olav Fekjær, 2013 Rus som risikofaktor for skader og ulykker Hans Olav Fekjær, 2013 Holdepunkter for at rusmidler øker risikoen for skader/ulykker Overhyppigheten av påvirkning ved skader/ulykker Eksperimentelle studier

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Strategi Transportforskning 2014. ITS for bærekraftig utvikling

Strategi Transportforskning 2014. ITS for bærekraftig utvikling Strategi Transportforskning 2014 ITS for bærekraftig utvikling Astrid Bjørgen Sund SINTEF, Forskningsleder Transportforskning 1. september 2014 Teknologi for et bedre samfunn 1 Bakgrunn Urbanisering og

Detaljer

Bedre Sikkerhet i Trafikken BEST

Bedre Sikkerhet i Trafikken BEST Etatsprogram 2013 2017 Bedre Sikkerhet i Trafikken BEST Overordnet innsatsområde: Vurdering av potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde Temaområder: Hvordan redusere omfanget av fartsrelaterte

Detaljer

Ferjefri E39 -kunnskapsprosjektet

Ferjefri E39 -kunnskapsprosjektet Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund 27. mars 2014 Ferjefri E39 -kunnskapsprosjektet 28.03.2014 Samfunn E39 et stort økonomisk system 15000 årsverk pr år (tilsv. antall sysselsatte i Haugesund) 20

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt

Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Profileringsprosjektet Statusrapport, oktober 2014 Øyvind Såtvedt Viktig for Osloregionen: Tiltrekke talenter Tiltrekke investeringer og lokaliseringer Styrke innflytelse og muligheter ved internasjonalt

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer