Vedlegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon"

Transkript

1 Vedlegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2012 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. Innhold: 1 Artikler i tidsskrifter med reviewordning Artikler i tidsskrifter uten reviewordning Bok/rapport i annen serie Kapittel i bok Proceedings med reviewordning Proceedings TØI-rapporter... 9 Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging... 9 Reiseliv og regionalanalyse... 9 Reisevaner og mobilitet... 9 Trafikksikkerhet Transportsikkerhet Miljø og klima Næringsliv og godstransport Samfunnsøkonomiske metoder og modeller Doktorgradsavhandlinger i arbeid eller fullført Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Veiledning hovedfag/doktorgrader Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer H:\2013\22.docx 1

2 1 Artikler i tidsskrifter med reviewordning Akhtar, Juned; Bjørnskau, Torkel; Jean- Hansen, Viggo Oil spill risk analysis of routeing heavy ship traffic in Norwegian Waters. WMU Journal of Maritime Affairs 2012, 11(2): Aust, Mikael Ljung; Fagerlind, Helen; Sagberg, Fridulv Fatal intersection crashes in Norway: Patterns in contributing factors and data collection challenges. Accident Analysis and Prevention 2012, 45: Bjørnskau, Torkel; Nævestad, Tor-Olav; Akhtar, Juned Traffic safety among motorcyclists in Norway: A study of subgroups and risk factors. Accident Analysis and Prevention 2012, 49: Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Hjorthol, Randi Videoconferencing as a mode of communication: A comparative study of the use of videoconferencing and face-to-face meetings. Journal of Business and Technical Communication 2012, 26(1): Denstadli, Jon Martin; Lines, Rune; Ortúzar Juan De Dios Information processing in choice-based conjoint experiments: A process-tracing study. European Journal of Marketing 2012, 46(3/4): Doll, Claus; Chu, James; Ramjerdi, Farideh; Kuhn, Kenneth (eds) Special issue: Infrastructure in a changing environment. Journal of Infrastructure Systems 2012, 18(4): Elvik, Rune Actual and perceived risk of apprehension for speeding in Norway. Transportation Research Record 2012 (2281): Elvik, Rune Analytic choices in road safety evaluation: Exploring second-best approaches. Accident Analysis and Prevention 2012, 45: Elvik, Rune Speed limits, enforcement, and health consequences. Annual Review of Public Health 2012, 33: Elvik, Rune The range of replications technique for assessing the external validity of road safety evaluation studies. Accident Analysis and Prevention 2012, 45: Elvik, Rune Does use of formal tools for road safety management improve safety performance? Transportation Research Record 2012 (2318): 1-6. Elvik, Rune; Vallet Sogge, Céline; Lager, Lasse; Amundsen, Finn H.; Tanum Pasnin, Live; Karlsen, Runar; Fosli, Knut Assessing the efficiency of priorities for traffic law enforcement in Norway. Accident Analysis and Prevention 2012, 47: Eriksson, Louise; Bjørnskau, Torkel Acceptability of traffic safety measures with personal privacy implications. Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour 2012, 15(3): Fyhri, Aslak; Backer-Grøndahl, Agathe Personality and risk perception in transport. Accident Analysis and Prevention 2012, 49: Fyhri, Aslak; Bjørnskau, Torkel; Backer- Grøndahl, Agathe Bicycle helmets - A case of risk compensation? Transportation Research Part F: Traffic psychology and behaviour 2012, 15(5): Gripsrud, Mattias; Hjorthol, Randi Working on the train: from 'dead time' to productive and vital time. Transportation 2012, 39(5): Hjorthol, Randi; Nordbakke, Susanne; Vågane, Liva Transportressurser og transportbehov blant eldre. Tidsskrift for velferdsforskning 2012, 15(1): Julsrud, Tom Erik; Hjorthol, Randi; Denstadli, Jon Martin Business meetings: do new videoconferencing technologies change communication patterns? Journal of Transport Geography 2012, 24: Kasa, Sjur; Dotterud Leiren, Merethe; Khan, Jamil Central government ambitions and local commitment: climate mitigation initiatives in four municipalities in Norway and Sweden. Journal of Environmental Planning and Management 2012, 55(2): H:\2013\22.docx 2

3 Kuhnimhof, Tobias; Armoogum, Jimmy; Buehler, Ralph; Dargay, Joyce; Denstadli, Jon Martin; Yamamoto, Toshiyuki Men shape a downward trend in car use among young adults evidence from six industrialized countries. Transport Reviews 2012, 32 (6): Leroux, Tony; Klæboe, Ronny Combined Exposures: An update from the International commission on biological effects of noise. Noise & Health 2012, 14(61): Lindberg, Kreg Anders; Veisten, Knut Local and non-local preferences for nature tourism facility development. Tourism Management Perspectives 2012, 4: Meyer, Sunniva Frislid Reducing harm from explosive attacks against railways. Security Journal 2012, 25(4): Meyer, Sunniva Frislid; Ekblom, Paul Specifying the explosion-resistant railway carriage a bench test of the Security Function Framework. Journal of Transportation Security 2012, 5(1): Næss, Petter; Schou Nicolaisen, Morten; Strand, Arvid Traffic Forecasts Ignoring Induced Demand: a Shaky Fundament for Cost-Benefit Analyses. European journal of transport and infrastructure research 2012, 12(3): Næss, Petter; Strand, Arvid What kinds of traffic forecasts are possible? Journal of Critical Realism 2012, 11 (3): Nævestad, Tor-Olav; Bjørnskau, Torkel How can the safety culture perspective be applied to road traffic? Transport Reviews 2012, 32(2): Tennøy, Aud Areal- og transportplanlegging - institusjonelle og organisatoriske betingelser for samordning og måloppnåelse. Kart og Plan 2012, (4): Thrane, Christer; Farstad, Eivind Nationality as a segmentation criterion in tourism research: the case of international tourists' expenditures while on trips in Norway. Tourism Economics 2012, 18(1): Thrane, Christer; Farstad, Eivind Tourists length of stay: The case of international summer visitors to Norway. Tourism Economics 2012, 18(5): Van Schagen, Ingrid; Sagberg, Fridulv The potential benefit of naturalistic driving for road safety research: Theoretical and empirical considerations and challenges for the future. Procedia Social and Behavioral Sciences 2012, 48: Veisten, Knut; Smyrnova, Yuliya; Klæboe, Ronny; Hornikx, Maarten; Mosslemi, Marjan; Kang, Jian Valuation of green walls and green roofs as soundscape measures: including monetised amenity values together with noise-attenuation values in a cost-benefit analysis of a green wall affecting courtyards. International Journal of Environmental Research and Public Health 2012, 9(11): Artikler i tidsskrifter uten reviewordning Aas, Harald; Hagman, Rolf. Dieselbiler til besvær. Samferdsel 2012, 51 (6): Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav. Mangel på data som kan bidra til gode løsninger: Komplisert varelevering i byene. Samferdsel 2012, 51 (1): 6-7 Bjørnskau, Torkel. Kraftig redusert risiko på norske veier. Samferdsel 2012, 51 (4): Bjørnskau, Torkel. Salting og sikkerhet - og kompliserte avveininger. Samferdsel 2012, 51 (2): 8-9 Brechan, Inge; Vågane, Liva; Engebretsen, Øystein. Togtilbudet er viktig for kompetansenæringene i Oslo: Enda et argument for intercity-utbygging. Samferdsel 2012, 51 (5): 4-5 Christiansen, Petter. Vegdirektoratet har innført P-avgift for ansatte: Feier for egen dør, men ikke med kraftig kost. Samferdsel 2012, 51 (8): 6-7 Christiansen, Petter; Julsrud, Tom Erik. De fleste foretrekker å kjøre selv til jobben: Hva kollektivtransporten kan gjøre for å utkonkurrere bilen. Samferdsel 2012, 51 (7): 6-7 Christiansen, Petter; Julsrud, Tom Erik. Med gode virkemidler kan arbeidsgivere lykkes: Stimulerer ansatte til å la bilen stå. Samferdsel 2012, 51 (5): 8-9 H:\2013\22.docx 3

4 Dybedal, Petter; Denstadli, Jon Martin. Ikke alle trivs bäst i öppna landskap... Gror reiselivet i Norge igjen? Samferdsel 2012, 51 (9): 6-7 Dybedal, Petter; Farstad, Eivind. Tenk om cruiseturistene kom med fly, buss eller bil... Samferdsel 2012, 51 (10): 4-5 Elvebakk, Beate; Aarhaug, Jørgen. Iverksatte tiltak i kollektivtransporten virker positivt, men: Langt igjen til full universell utforming. Samferdsel 2012, 51 (9): Elvebakk, Beate; Aarhaug, Jørgen. Langt igjen til universell utforming. Samferdsel 2012, (9): Elvik, Rune. En ny modell kan gi bedre svar: Hvordan fart og ulykker henger sammen. Samferdsel 2012, 51 (7): Elvik, Rune. Hvor farlige er medikamenter og narkotika i trafikken? Samferdsel 2012, 51 (6): 6-7 Elvik, Rune. Kronikk: Hva skjer når et transportsystem blir svært sikkert? Det finnes en grense for sikkerhet. Samferdsel 2012, 51 (10): Engebretsen, Øystein; Christiansen, Petter. Konsentrasjon av arbeidsplasser og service: Viktig for transportomfanget. Samferdsel 2012, 51 (1): 8-9 Farstad, Eivind; Dybedal, Petter. Gjesteundersøkelse blant utenlandske turister: Et datagrunnlag for norsk Samferdsel. Samferdsel 2012, 51 (4): Farstad, Eivind; Dybedal, Petter. Neppe enkelt å få folk til å reise kollektivt til fritidsboligen: Ingen tar toget til hytta lenger. Samferdsel 2012, 51 (7): 4-5 Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Christiansen, Petter. Hva skjer med ekspressbussene? Transportforum 2012, (2): Fearnley, Nils; Aarhaug, Jørgen; Christiansen, Petter. Stagnasjon i ekspressbussmarkedet: Tiden kan være moden for nytenking. Samferdsel 2012, 51 (2): Figenbaum, Erik; Nørbech, Tom E. Elbilpolitikken virker etter hensikten. Samfunnsøkonomen 2012, 126(8): Flügel, Stefan; Halse, Askill Harkjerr. Høyhastighetstog skaper trolig færre nye reiser enn antatt. Samferdsel 2012, 51 (4): 8-9 Fridstrøm, Lasse. Er det nyttekostnadsanalysens skyld at vi har så dårlige veger? Samferdsel 2012, 51 (8): 4-5 Fridstrøm, Lasse. Nærblikk: Poenget med bonus. Samferdsel 2012, 51 (9): 4-5 Hjorthol, Randi. De daglige reisene i et 25-årsperspektiv: Vi bruker bilen mer, men går og sykler mindre. Samferdsel 2012, 51 (5): Hovi, Inger Beate. Effektivisering av varetransporten: Gir både kostnadskutt og miljøgevinst. Samferdsel 2012, 51 (3): Høye, Alena. Tiltak som kan forhindre møteulykker. Samferdsel 2012, 51 (10): Julsrud, Tom Erik. Spørsmålet er hvilken mobilitetstype du er: Ikke alle kan lett legge om til miljøvennlig transport. Samferdsel 2012, 51 (9): Killi, Marit; Halse, Askill Harkjerr. Raske og presise godstog blir høyt verdsatt. Samferdsel 2012, 51 (4): 6-7 Klæboe, Ronny; Ludvigsen, Johanna. Grønn transportpolitikk i fare for å mislykkes: Negative ringvirkninger av en dårlig klimaforberedt jernbane. Samferdsel 2012, 51 (4): 4-5 Krogstad, Julie Runde; Fearnley, Nils; Sandberg Hanssen, Thor-Erik. Ikke enkelt å samordne landets kollektivtrafikk, men... Gevinster kan hentes i et harmonisert takstsystem. Samferdsel 2012, 51 (10): Krogstad, Julie Runde; Hanssen, Jan Usterud Slik gjør de det i Helsingfors. Samferdsel 2012, 51 (8): Meyer, Sunniva Frislid Slik kan transportsektoren sikres mot terror. Samferdsel 2012, 51 (2): Meyer, Sunniva Frislid; Nævestad, Tor-Olav. Vegtunneler i Norge: Katastrofepotensial ved brann. Samferdsel 2012, 51 (5): Minken, Harald. Debatt: Unødvendig vegkapasitet. Samferdsel 2012, 51 (7): 23 Nenseth, Vibeke; Julsrud, Tom Erik. Bildeling som bidrag til bedre miljø. Samferdsel 2012, 51 (9): Næss, Petter; Strand, Arvid Hva slags trafikkprognoser er mulige? Plan 2012, (6): H:\2013\22.docx 4

5 Phillips, Ross Owen; Nævestad, Tor-Olav. På vei, jernbane og til sjøs: Søkelys på den farlige søvnmangelen. Samferdsel 2012, 51 (7): Solvoll, Gisle; Fearnley, Nils; Sandberg Hanssen, Thor-Erik. Kollektivtrafikken: Billettprisene øker og øker, men ungdommen får reise billig. Samferdsel 2012, 51 (8): Sund, Astrid Bjørgen; Eidhammer, Olav. Oslo (riktignok uten kanaler) kan hente impulser i Nederland: El-pram på kanalen bringer ølet frem. Samferdsel 2012, 51 (9): 8-9 Sørensen, Michael Wøhlk Jæger. Slik kan kollektivfeltet bli en bedre løsning for syklistene. Samferdsel 2012, 51 (10): Sørensen, Michael Wøhlk Jæger. Syklistenes ekspressveger vinner terreng. Samferdsel 2012, 51 (3): 6-7 Tennøy, Aud How and why planners make plans which cause growth in traffic volumes. NORDIC Road and Transport Research 2012, (2): Tennøy, Aud How and why planners make plans which, if implemented, cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes. Arkitektur N 2012, (7): 110 Tennøy, Aud Hvorfor og hvordan planleggerne lager planer som gir vekst i biltrafikken. Transportforum 2012, (3): Tennøy, Aud. Refleksjon: Vintersykling - kun for de barske og gale? Samferdsel 2012, 51 (9): Tønnesen, Anders. Klimavennlig byutvikling kan bli styrket av ny parkeringslov. Samferdsel 2012, 51 (8): Vaa, Truls; Assum, Terje; Elvik, Rune. Ulike førerstøttesystemer gir ulike gevinster: Intelligente bilers bidrag til sikrere trafikk. Samferdsel 2012, 51 (6): 8-9 Øksenholt, Kjersti Visnes. En ikke udelt miljøvennlig miljøpakke. Samferdsel 2012, 51 (5): Bok/rapport i annen serie Amundsen, Astrid H; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav RETRACK evaluation framework for comparison with other corridor services. Deliverable FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Andersen, Jardar; Christiansen, Petter; Eidhammer, Olav General analysis framework including templates for the case studies and final identification of the case studies. (Deliverable D5.1). Project 7FP CLOSER - (Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient transport), [Online] Tilgjengelig for medlemmer fra url: [nedlastet 8. februar 2013] Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav; Østli, Vegard Description and set up of demonstrations. (Deliverable 3.1) Project 7FP STRAIGHTSOL, Bråthen, Svein; Draagen, Lars; Eriksen, Knut Sandberg; Husdal, Jan; Kurtzhals, Joakim H; Thune-Larsen, Harald Mulige endringer i lufthavnstrukturen - samfunnsøkonomi og ruteopplegg. Analyser tuftet på lokale initiativ i forbindelse med Nasjonal Transportplan (Rapport 1201). Molde: Møreforskning, [Online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 8. februar 2013] H:\2013\22.docx 5

6 Burg, R; Islam, D; Mortimer, P; Eidhammer, O; Grue, B Summary of results and input to modelling framework. Deliverable 9.8. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Christiansen, P; Johansen, B G; Andersen, J; Eidhammer, O Case studies Results and synthesis. Deliverable 5.2. FP7-CLOSER - Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient transport Davydenko, I; Landa Mata, I; Martens, R; Nesterova, N; Wark, T Potential for Eurasia land bridge corridors & logistics developments along the corridors. RETRACK Deliverable 13.2 Eckhardt, J; Hietajärvi, A-M; Rönty, J; Andersen, J; Eidhammer, O. Guidance and recommendations for interconnection between long distance and local/regional freight transport. Deliverable 6.2. CLOSER - Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient transport Eidhammer, O; Grue, B Assessment of the expansion to hub operations. Deliverable 9.6. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Confidential. Eidhammer, O; Vleugel, J Assessment of the functionalities and performance of Train Control Centre and Customer Information Centre. Deliverable 9.7. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Confidential. Eidhammer, O; Grue, B Assessment of the expansion to one or more feeder/ distribution line. Deliverable 9.5. FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Confidential. Grue, B; Eidhammer, O Assessment of the RETRACK core corridor service. Deliverable 9.4, FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts. Confidential. Høye, Alena; Elvik Rune; Sørensen Michael W J; Vaa Truls (red) Trafikksikkerhetshåndboken, Oslo, Transportøkonomisk institutt. Janic, M; Eidhammer, O Recommendations from comparishion with evaluation results of other corridor services. Deliverable FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts Johansen, B G; Eidhammer, O; Platz, T; Ruesch, M; Lischke, A; Lewis, A User Needs, and Experiences in the Context of Carbon Footprint Calculations in Supply Chain Configurations. Deliverable 2.2. FP7-COFRET Carbon Footprint of Freight Transport. Keller, Johannes; Arce-Ruiz, Rosa; Condeço- Melhorado, Ana; Mavridou, Magda; Nordström, Tobias; Ortega, Emilio; Tennøy, Aud; Trova, Vasileia; Hull, Angela Accessibility Instruments for Planning Practice I: Angela Hull, Cecília Silva and Luca Bertolini (eds). Accessibility in planning practice, p [S.l.]: COST Office, [Online] Tilgjengelig fra url: content/uploads/2012/10/cost-report-1- FINAL.pdf [nedlastet 8. februar 2013] Landa Mata, Iratxe; Ludvigsen Johanna Synthesis of WP3 Finding RETRACK Deliverable 3.6 Levin, Lena; Ulleberg, Pål; Sirén, Anu; Hjorthol, Randi Measures to enhance mobility among older people in Scandinavia : A literature review of best practice. (VTI rapport 749 A). Linköping : Statens väg- och transportforskningsinstitut, [Online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 8. februar 2013] Ludvigsen, Johanna and Landa Mata, Iratxe Potentials for RETRACK Service Expansion in Europe and in Asia RETRACK Deliverable 8.3 Ludvigsen, Johanna et al Summary Report on Costs of Extreme Weather for the European Transport System EWENT Project, Deliverable 4. Ludvigsen, Johanna et al Long-term Business Models for Future RETRACK Rail Freight Service Deliverable 3.5. Ludvigsen, Johanna; Bai, Yu Market Conditions and Competitive Strategies for RETRACK Service Deliverable 3.4. Rooijen, T van; Lande, P van de; Zhang, M; Mortimer, P; Jackson, R; Islam, D; Vleugel, J; Eidhammer, O REorganization of TRansport Networks by Advanced RAil Freight Concepts RETRACK Final Report, Delft, TNO, The Netherlands. H:\2013\22.docx 6

7 Tennøy, Aud Attraktive og klimavennlige mellomstore byer. (CIENS-rapport ). Oslo : CIENS forskningssenter for miljø og samfunn, [Online] Tilgjengelig fra url: [nedlastet 8. februar 2013] Tennøy, Aud How and why planners make plan which, if implemented. Cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the plan-making processes. Ås: Universitetet for miljø- og biovitenskap/university of Life Sciences, [Online] Tilgjengelig fra url: https://www.toi.no/getfile.php/mmarkiv/forside% /PhD%20Tennoy%20m%20forside-w.pdf [nedlastet 8. februar 2013] Vleugel, J; Eidhammer, O Synthesis and reports. Deliverable FP6TR, RETRACK Reorganization of Transport Networks by Advanced Rail Freight Concepts 4 Kapittel i bok Hjorthol, Randi Transport og mobilitet. I: Hanssen, G.S., Klausen, J. E., Langeland, O. (eds): Det regionale Norge 1950 til 2050, s Oslo: Abstrakt forlag, ISBN: Elvik, Rune The non-linearity of risk and the promotion of environmentally sustainable transport. I: Stephen P. Greaves, Jan Garrard (eds): Transport, the environment and public health: classic papers on non-motorised travel, s Cheltenham: Edward Elgar Publishing, ISBN: Dukic, Tania; Eriksson, Emilie; Sagberg, Fridulv Older drivers' hazard perception performance I: Mark Sullman, Lisa Dorn: Advances in traffic psychology, s London: Ashgate, ISBN: Askildsen, Thorkel Christie; Hovi, Inger Beate; Eidhammer, Olav Trends and challenges in transport and logistics I: Heidi Dreyer og Trond Foss (red.): Intelligent goods in transport systems, (Engineering Series), s Trondheim: Tapir Akademiske forlag, ISBN: Daugstad, Karoline; Haukeland, Jan Vidar; Vistad, Odd Inge Tradisjon og nyskaping? En analyse av ulike næringsinteresser i og ved Rondane og Jotunheimen nasjonalparker I: Magnar Forbord, Gunn Turid Kvam og Martin Rønningen (red.): Turisme i distriktene, s Trondheim: Tapir Akademiske Forlag, Proceedings med reviewordning Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Christiansen, Petter Deregulation of a long distance express coach market. 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October Christiansen, Petter; Johansen, Bjørn Gjerde; Andersen, Jardar; Eidhammer, Olav Co-modality and interfaces between short and long-distance transport Lessons learned from the CLOSER case studies. 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October Hansen, Wiljar; Ivanova, Olga Wider economic benefits in transport appraisal, a SCGE model approach with application to a proposed Norwegian road infrastructure project 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October Lewis, Alan; Ehrler, Verena; Makala, Kari; Eidhammer, Olav Calculating emissions along supply chains - standardization for a global approach within reach? 40th European Transport Conference (AET/PTRC), Glasgow, Scotland, 8-10 October H:\2013\22.docx 7

8 6 Proceedings Auvinen, H; Boile, M; Ehrler, V; Eidhammer, Olav; Lewis, A; Mäkelä, K Measuring the Carbon Footprint of Freight and Logistics Activity along Supply Chains. TAP th International Transport and Air Pollution Conference Thessaloniki, Greece April Fyhri, Aslak Study results on traffic education for children and youths. 6 th International Traffic Expert Congress Fit to drive, Barcelona, April Higham, J E S; Haukeland, J V; Lindberg, K; Vistad, O I; Amundsen, Å; Degnes- Ødemark, H; Hopkins, D Norwegian protected area policy, tourism and recreation: A comparative analysis of the international context with reference to New Zealand. Proceedings of the 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV), Stockholm, Sweden, August 21-24, pp Ramerdi, Farideh; Halse, Askill Harkjerr Value of Reduced Transport Time and Variability in Freight. The 5TH International Symposium on Transportation Network Reliability (INSTR2012), Hong Kong, December 2012 Ramjerdi, Farideh; Knockaert, Jasper; Veisten, Knut The heterogeneity of value of travel time among cyclists and implications in policy appraisal 1st European Symposium on Quantitative Methods in Transportation Systems, Lausanne, 4-7 September Ramjerdi, Farideh; Østli, Vegard; Halse, Askill Harkjerr Value of travel time over time. Kuhmo Nectar Conference on Transportation Economics 2012, Berlin, June Ramjerdi, Farideh; Østli, Vegard; Halse, Askill Harkjerr Income elasticity of value of travel time over time. The 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies -- Transportation & Logistics Management, Hong Kong, December 2012 Ruud, Marit Ekne; Holm-Hansen, Jørn; Nenseth, Vibeke; Tønnesen, Anders How to study urban development programmes? Highlighting interaction effects. EURA Conference Urban Europe Challenges to meet the urban future, Wien, September Flügel, Stefan; Halse, Askill Harkjerr Non-Linear Utility Specifications in Mode Choice Models for High-Speed Rail. Kuhmo Nectar Conference on Transportation Economics 2012, Berlin, June Flügel, Stefan; Halse, Askill Harkjerr Forecasting ridership for new modes using binary stated choice data methodological challenges in studying the demand for highspeed rail in Norway. 1st European Symposium on Quantitative Methods in Transportation Systems, Lausanne, 4-7 September Strand, Arvid; Nenseth, Vibeke Meeting Urban Growth with Sustainable Transport?. EURA Conference Urban Europe Challenges to meet the urban future, Wien, September Tennøy, Aud How and why planners make traffic-increasing plans and what could be done to change the situation mobil.tum International Scientific Conference on Mobility and Transport. Munich, Germany, 19th - 20th March 2012 Tønnesen, Anders; Skrede, Joar; Nenseth, Vibeke; Larsen, Kari Sustainable Transport and Cultural Heritage in Urban Transformation. From trade-off to synergy? The Case of Oslo. EURA Conference Urban Europe Challenges to meet the urban future, Wien, September H:\2013\22.docx 8

9 7 TØI-rapporter Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi (TØI rapport 1197/2012) Jørgen Aarhaug, Per Frøyland, Sari Wallberg Hva skjer med ekspressbussene? (TØI rapport 1200/2012) Jørgen Aaarhaug, Nils Fearnley Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak - Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov (TØI rapport 1204/2012) Aud Tennøy,Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen Grunnlagsdata om parkering i byområder. Registreringer av tilbudet og parkeringens priselastisitet (TØI rapport 1206/2012) Jan Usterud Hanssen, Nils Fearnley Drosjer i Trondheim - konkurranse på like vilkår? (TØI rapport 1207/2012) Jørgen Aarhaug, Julie Runde Krogstad, Kåre H. Skollerud Rammetilsagn som virkemiddel i arbeidet med å sikre friluftsområder for allmennheten - Evaluering av et forsøksprosjekt (TØI rapport 1217/2012) Arvid Strand Overordnet senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik (TØI rapport 1219/2012) Aud Tennøy, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen, Liva Vågane Effekter av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet (TØI rapport 1225/2012) Petter Christiansen Nasjonalt takstsystem: Kan stykkevis og delt - bli helt? (TØI rapport 1233/2012) Julie Runde Krogstad, Nils Fearnley, Kjersti Visnes Øksenholt, Jørgen Aarhaug, Gisle Solvoll, Thor-Erik Sandberg Hanssen Herre i eige hus? Evaluering av kollektivtrafikken i Telemark (TØI rapport 1234/2012) Silvia J. Olsen, Julie Runde Krogstad, Jørgen Aarhaug Universell utforming virker - evaluering av tiltak i kollektivtrafikken (TØI rapport 1235/2012) Jørgen Aarhaug, Beate Elvebakk Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud (TØI rapport 1239/2012) Jan Usterud Hanssen,Petter Christiansen, Tanja Loftsgarden, Jernbanen i Østlandsområdet en studie av framtidig byutvikling og transportsystem (TØI rapport 1242/2012) Arvid Strand, Øystein Engebretsen, Svein Bråthen, Petter Christiansen, Liva Vågane, Jan Usterud Hanssen Prinsipper for parkering i sentrumsområder i Follo (TØI rapport 1243/2012) Jan Usterud Hanssen, Petter Christiansen Tilbuds- og etterspørselssammenhenger i jernbanesektoren (TØI rapport 1244/2012) Nils Fearnley, Jørgen Aarhaug, Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Liva Vågane Reisevaner blant ansatte på UMB (TØI rapport 1245/2012) Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt Reiseliv og regionalanalyse Potensial for regionforstørring (TØI rapport 1208/2012) Øystein Engebretsen, Anne Gjerdåker Økonomiske virkninger av reiseliv i Møre og Romsdal i 2011 (TØI rapport 1220/2012) Eivind Farstad, Petter Dybedal Reisevaner og mobilitet Endring i befolkningens reisevaner i en 25- årsperiode - trender og drivkrefter (TØI rapport 1190/2012) Randi Hjorthol H:\2013\22.docx 9

10 Hverdagslivets reisemønster. En mobilitetstypologi basert data fra reisevaneundersøkelsen 2009 (TØI rapport 1191/2012) Tom Erik Julsrud Fra A til B (via C). Reiseelementer, enkeltreiser og reisekjeder (TØI rapport 1199/2012) Liva Vågane Langpendling innenfor intercitytriangelet (TØI rapport 1201/2012) Øystein Engebretsen, Inge Brechan,Anne Gjerdåker, Liva Vågane, Reisevaner på fly 2011 (TØI rapport 1209/2012) Jon Martin Denstadli, Arne Rideng Reisevaneundersøkelse for Region sør 2009 (TØI rapport 1211/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 (TØI rapport 1212/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 (TØI rapport 1213/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 (TØI rapport 1214/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 (TØI rapport 1215/2012) Inge Brechan, Liva Vågane, Et kollektivt løft for Flesland. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1221/2012) Tom Erik Julsrud, Frode Longva, Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen, Liva Vågane Et kollektivt løft for Værnes. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1222/2012) Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Sola. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1223/2012) Liva Vågane, Frode Longva, Jon Martin Denstadli, Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen. Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? (TØI rapport 1224/2012) Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Harald Thune-Larsen Transportytelser i Norge (TØI rapport 1227/2012) Liva Vågane Et kollektivt løft: Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken til lufthavner? (TØI rapport 1241/2012) Tom Erik Julsrud, Harald Thune-Larsen, Jon Martin Denstadli, Liva Vågane, Frode Longva Trafikksikkerhet Sykkelekspressveger i Norge og andre land - Status, erfaringer og anbefalinger (TØI rapport 1196/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen Førerstøttesystemer: Beregning av trafikksikkerhetseffekter ved ulike implementeringsnivåer (TØI rapport 1202/2012) Truls Vaa, Terje Assum, Rune Elvik Gang- og sykkelløsninger - Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming (TØI rapport 1228/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen Trafikksikkerhet i gater. Ulykkesanalyse og gjennomgang av utformingstiltak (TØI rapport 1229/2012) Fridulv Sagberg, Michael Wøhlk Jæger Sørensen Kvalitetssikring av 75 gangfelt i Oslo (TØI rapport 1231/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Tor-Olav Nævestad Trafikkopplæring i Danmark: "Fra vugge til rat" (TØI rapport 1232/2012) Truls Vaa, Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen Sykling i kollektivfelt - en brukbar løsning? (TØI rapport 1240/2012) Michael Wøhlk Jæger Sørensen H:\2013\22.docx 10

11 Transportsikkerhet Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Analyse av dødsulykker i Norge fra 2005 til 2010 (TØI rapport 1188/2012) Ross Owen Phillips, Sunniva Frislid Meyer Trafikksikkerhetstilstanden Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger (TØI rapport 1194/2012) Aslak Fyhri, Renata Torquato Gradert førerkort fra 17 eller 17 ½ år: Beregning av mulige effekter på ulykker (TØI rapport 1203/2012) Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler (TØI rapport 1205/2012) Tor-Olav Nævestad, Sunniva Frislid Meyer Samspillet mellom syklister og bilister. Hva er problemene og kan de løses med informasjon? (TØI rapport 1230/2012) Torkel Bjørnskau, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Astrid Helene Amundsen Sykling mot enveiskjøring. Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo (TØI rapport 1237/2012) Torkel Bjørnskau, Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Krig og fred - En spørreundersøkelse om samspill og konflikter mellom biler og sykler (TØI rapport 1246/2012) Aslak Fyhri, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Torkel Bjørnskau Miljø og klima Indikatorer for miljøvennlig bytransport - sammenhenger og sammenligninger (TØI rapport 1210/2012) Vibeke Nenseth, Petter Christiansen, May Hald Lavutslippssoner, Tiltak for å redusere NO 2 - utslippene (TØI rapport 1216/2012) Harald Aas, Rolf Hagman, Silvia J. Olsen, Jardar Andersen, Astrid Helene Amundsen, Vibeke Nenseth, Tom Erik Julsrud, May Hald Ladbare hybridbilder - Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius (TØI rapport 1226/2012) Rolf Hagman, Terje Assum Næringsliv og godstransport Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland (TØI rapport 1192/2012) Viggo Jean-Hansen Logistikkorganisering i endring (TØI rapport 1193/2012) Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi, Thorkel Christie Askildsen Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring av gods (TØI rapport 1195/2012) Inger Beate Hovi, Stein Erik Grønland Nyttekostnadsanalyse for Rovdefjordbrua (TØI rapport 1236/2012) Viggo Jean-Hansen Brukerveiledning for Nasjonal godstransportmodell (TØI rapport 1247/2012) Stein Erik Grønland, Christian Steinsland, Anne Madslien Samfunnsøkonomiske metoder og modeller Verdsetting av tid og pålitelighet for godstransport på jernbane (TØI rapport 1189/2012) Askill Harkjerr Halse, Marit Killi Til debatten om samfunnsøkonomisk analyse i transportsektoren (TØI rapport 1198/2012) Harald Minken Regional variasjon i verdien av reisetid (TØI rapport 1238/2012) Askill Harkjerr Halse, Farideh Ramjerdi, Vegard Østli Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case (TØI rapport 1218/2012) H:\2013\22.docx 11

12 8 Doktorgradsavhandlinger fullført eller i arbeid Sunniva Frislid Meyer: Terrorists` target selection and the optimal allocation of security resources between transport related targets. Disputert til PhD ved Universitetet i Oslo Aud Tennøy: How and why planners make plans which, if implemented, cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge, the planners and the planmaking processes. Disputert til PhD ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Yu Bai: Reliability of International Freight Trains: An explorative study drawing on three mainstream theories. Disputas , Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Berit Grue: Data accuracy in urban transport models. Høgskolen i Molde. Askill Harkjerr Halse: Explaining transport policy in a political-economic framework. Universitetet i Oslo. Wiljar Hansen: Effects of globalization, agglomeration and climate change on trade patterns and industrial localization in Norway. Høgskolen i Molde. Susanne Nordbakke: Alive and kicking. The study of mobility and welfare among elderly. Universitetet i Oslo. Merethe Dotterud Leiren: Differentiated European Integration: Liberalisation of Post, Public Transport and Ports. Universitetet i Agder, Kristiansand. Stefan Flügel: Econometric models for sustainable mode choice: Predicting travel demand and greenhouse gas emissions. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Anders Tønnesen: Urban regeneration through climate friendly mobility? A study of mobilising policy processes. Universitetet i Oslo. Juned Akhtar: Improving the knowledge base for systematic management of fatigue and reduced vigilance among transport operators Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. Silvia J Olsen: Power relations in traffic safety planning and decision making. Universitetet i Oslo. 9 Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Association for European Transport - ambassador, medlem av utvalg: Nils Fearnley BISEK II- Bilens sociala och ekonomiska betydning, medlem av styret: Marika Kolbenstvedt Bonnevies legat, medlem av styret: Aud Tennøy Shanti COST-action, medlem av komite: Jon Martin Denstadli COST Action TU 1002: Accessibility Instruments for Planning Practice in Europe, medlem av management comittee: Aud Tennøy COST domain Transport and Urban Development, ekspert og varamedlem av styret: Aud Tennøy COST - soundscape, medlem av styret: Ronny Klæboe ECTRI Assembly: medlem Lasse Fridstrøm ECTRI Thematic working group B Transport safety, medlem Torkel Bjørnskau ECTRI Thematic working group Freight and Logistics, medlem Olav Eidhammer ECTRI Thematic working group Security & Risk Management, medlem: Sunniva Frislid Meyer EXCROSS, medlem av steering group : Torkel Bjørnskau Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI), medlem: Torkel Bjørnskau Hydrogenrådet: medlem Erik Figenbaum International Association of Public Transport (UITP), akademisk medlem av nettverk: Nils Fearnley H:\2013\22.docx 12

13 International Commission on the Biological Effects of Noise (ICBEN), team 8, nestleder: Ronny Klæboe International Reserach Board for SAMOT (The Service and Market oriented Research Group- Universitetet i Karlstad, medlem av komite: Randi Hjorthol Nordisk vegforum (NVF), Miljøutvalget, medlem av utvalg: Anders Tønnesen Nordisk vegforum (NVF), Transport i byer, medlem av utvalg: Jardar Andersen Nordisk vegforum (NVF), Transport i byer, medlem av utvalg: Petter Christiansen Nordisk Vegforum (NVF), Trafikksikkerhet, medlem av utvalg: Michael Wøhlk Jæger Sørensen Nordisk Vegforum (NVF), Universell utforming, medlem av utvalg: Jørgen Aarhaug Norsk Veg- og Trafikkfaglig forening (NVTF), Avd. Østlandet, medlem av styret: Michael Wøhlk Jæger Sørensen Nordisk Vegforum (NVF) Strategisk planlegging, leder norsk utvalg: Kjell Werner Johansen Nordisk Vegforum (NVF) Strategisk planlegging, medlem av utvalg: Anne Madslien OECD/ITF Joint Transport Research Committee: medlem Lasse Fridstrøm Rådgivende utvalg for arealstatistikk (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Øystein Engebretsen Rådgivende utvalg for landtransport (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Liva Vågane Rådgivende utvalg for sjøtransport (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Inger Beate Hovi SAFER (Vehicle and traffic safety centre at Chalmers) Traffic Safety Analysis Reference group, member Fridulv Sagberg SAFER (Vehicle and traffic safety centre at Chalmers) Precrash Reference group, member Truls Vaa Tourist Research Center (TRC) medlem av komite: Jan Vidar Haukeland Transnovas fagråd, medlem: Erik Figenbaum. 10 Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial board, reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Aslak Fyhri Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Accident Analysis and Prevention, reviewer: Tor-Olav Nævestad Accident Analysis and Prevention, reviewer: Susanne Nordbakke Accident Analysis and Prevention, reviewer: Beate Elvebakk Advances in Transportation Studies, reviewer: Fridulv Sagberg African Journal of Environmental Science, reviewer: Knut Veisten Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Biomass & Bioenergy, reviewer: Knut Veisten Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten European Transport Research Review, reviewer and member of advisory board: Farideh Ramjerdi Forest Policy and Economics, reviewer: Knut Veisten International Journal of Environment and Sustainable Development, reviewer: Olav Eidhammer International Journal of Environmental Research and Public Health, reviewer: Ronny Klæboe International Journal of Human Factors and Ergonomics, reviewer: Fridulv Sagberg Journal of Forest Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Infrastructure Systems, reviewer: Farideh Ramjerdi H:\2013\22.docx 13

14 Journal of the Acoustical Society of America (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Productivity Analysis, reviewer: Kenneth Løvold Rødseth Journal of Transport Geography, reviewer: Arvid Strand Journal of Urban Planning and Development, reviewer: Farideh Ramjerdi Mobilities, reviewer: Susanne Nordbakke Research in Transportation Economics, reviewer: Knut Veisten Safety Science, reviewer: Fridulv Sagberg Scandinavian Journal of Disability Research reviewer: Susanne Nordbakke Scandinavian Journal of Forest Research, reviewer: Knut Veisten Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Petter Dybedal Science Technology and Human Values, reviewer: Beate Elvebakk Tidsskrift for norsk psykologforening, reviewer: Terje Assum Transport reviews, reviewer, Farideh Ramjerdi Transport reviews, reviewer, Tor-Olav Nævestad Transport reviews, reviewer, Susanne Nordbakke Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Fridulv Sagberg Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Truls Vaa Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Torkel Bjørnskau Transportation Research Record, reviewer: Farideh Ramjerdi 11 Veiledning hovedfag/doktorgrader Chalmers tekniske høgskole Opponent doktorgrad, Rune Elvik Høgskolen i Molde Opponent doktorgrad, Harald Minken Biveileder doktorgrad, Inger Beate Hovi Biveileder doktorgrad, Olav Eidhammer KTH (Kungliga Tekniska högskolan) Opponent doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Ekstern tilleggsveileder hovedfag, Aslak Fyhri Universitetet i Nordland Opponent doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet i Oslo Opponent samfunnsgeografi, Aud Tennøy Biveileder doktorgrad, Randi Hjorthol Hovedveileder, Aud Tennøy Hovedveileder og biveileder 4 mastergrader, Beate Elvebakk Opponent statsvitenskap, Silvia J Olsen Aalborg Universitet Ekstern tilleggsveileder doktorgrad, Arvid Strand H:\2013\22.docx 14

15 12 Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Aarhaug, Jørgen Ekspressbusser til Sogn og Fjordane Møte/seminar framtidig buss/transportopplegg på vestlandet, Fjord1, Florø, Expressbussmarknaden i Norge Slutseminarium VINNOVA, Stockholm, Utfordringer for kollektivtransporten i distriktene Kollektivtransportforum, TØI, Oslo, Drosjer i Trondheim - konkurranse på like vilkår? Komitémøte samferdselskomiteen STFK, Sør-Trøndelag Fylkeskomune, Trondheim, Is universal design changing the use of public transport? UD2012, Lillestrøm, Taxi regulation in Norway - an ongoing debate Taxi Research Day, Edinburgh, Universell utforming av kollektivtransporten hvilken effekt har det? Forskningsdagene, TØI, VD, Universell utforming av kollektivtransporten hvilken effekt har det? Forskningsdagene, TØI, Ruter, Drosjenæringen i et samfunnsperspektiv Drosjene i lokalsamfunnet, Østfold Taxitjenester, Høytorp fort, Aas, Harald TØIs informasjonsarbeid, Tiltakskatalog mv Seminar om miljørelatert forskning - samarbeid med TØI, KLIF, Oslo, Lavutslippssoner med restriksjoner på dieselbiler et godt virkemiddel for å redusere NO 2 -problemene? Forskningsdagene, TØI, NAF, Dieselbiler - kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Statens vegvesen, Trondheim, Andersen, Jardar STRAIGHTSOL demonstrations Intelligent systems for the interconnection of urbaninterurban freight transport, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Thessaloniki, Introduction to STRAIGHTSOL STRAIGHTSOL GS1 Norway Oslo Demo Day, GS1 Norway, Oslo, The STRAIGHTSOL Project EMEL Demonstration workshop - freight loading/unloading monitoring and control, EMEL - Empresa Municipal de Estacionamento de Lisboa, EEM (Portugal), Lisboa, Assum, Terje Immigrants in Europe - Wo are they? How do they travel? ECOMMFRANKFURT2012, June, Frankfurt, Bjørnskau, Torkel Gradert førerkort under lupen - hva sier forskningen om gradert førerkort? Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskonferanse "Konger på veien", Trygg Trafikk, Oslo, Gradert førerkort under lupen Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskonferanse "Konger på veien", Trygg Trafikk, Oslo, Risikokompensasjon en kompliserende faktor i trafikksikkerhetsarbeidet TØI-kurset 2012, TØI & Høgskolen i Molde, Asker, Risiko i veitrafikken Fagmøte i Trygg Trafikk, Trygg Trafikk, Oslo, Risiko i veitrafikken Fagseminar, Gjensidige, Lysaker, Bicyclists behaviour in counterflow bike lanes ICTTP, Groningen, Balancing aviation security against flight safety results from a survey in a Norwegian regional airline Working on Safety, Sopot, Polen, Sykling mot enveiskjøring i Oslo før og etterundersøkelser Den nasjonale sykkelkonferansen, SLF m. fl., Trondheim, Sykling mot enveiskjøring i Oslo før og etterundersøkelser Møte i NVTF, trafikksikkerhetsutvalget, NVTF, Oslo, H:\2013\22.docx 15

16 Trafikanter i by - mangfold, samspill og konflikter Trafikksikkerhetskonferansen "Byliv", Statens vegvesen region Sør, Tønsberg, Hvordan få kunnskap og velge riktige tiltak? Enhetssamling DOK, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, Oslo, Christiansen, Petter Aktuelle kommunale tiltak på transportsiden Energi og klimaseminar i Bærum, Bærum kommune, Bærum, Forskningen bak politikken Natur og ungdoms sommerleir, Natur og ungdom, Fevik, Urban sprawl, byspredningsproblematikken i Osloområdet Kollektivdagene, Oslo kommune m.fl., Oslo, Hva skjer når ansatte må betale for parkering på jobben? Forskningsdagene, TØI, Ruter, Hva skjer når ansatte må betale for parkering på jobben? Forskningsdagene, TØI, VD, Co-Modality and Interfaces between Short and Long-Distance Transport- Lessons learned from the CLOSER case studies The CLOSER final conference, CLOSER, Praha, Christiansen, Petter, Andersen, Jardar og Eidhammer, Olav Co-modality and interfaces between short and long-distance transport - Lessons learned from the CLOSER case studies European Transport Conference, Glasgow, Denstadli, Jon Martin Kunnskap om reiseatferd - en nødvendig basis Seminar om miljørelatert forskning - samarbeid med TØI, KLIF, Oslo, International air travel to/from Norway Møte i BARIN (Board of Airline Representatives in Norway), BARIN, Oslo, Denstadli, Jon Martin og Jacobsen, Jens Kristian Steen High Arctic tourists weather perceptions and sensitivities AAG Annual Meeting, New York, Dybedal, Petter Tourists Perceptions And Opinions On Forest Re-Growth And Landscape Qualities Åpent seminar om naturbasert turisme, UMB, Ås, Hva vet vi og hva vet vi ikke om turiststrømmene til Norge? Styresamling organisasjonen Virke, Virke, Gardermoen, Et foretrukket landskap turister har ulike landskapspreferanser Kulturlandskap, kulturminner og reiseliv, Institutt for Skog og landskap, Oslo, Dybedal, Petter og Farstad Eivind Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Buskerud 2010 Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Buskerud 2010, Buskerud Fylkeskommune, Kongsberg, Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011 Presentasjon av økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011, Møre og Romsdal Reiseliv, Molde, Eidhammer, Olav Havnestruktur. Hva driver debatten - marked eller politikk? Skiller Norge seg fra resten a v Europa? Norsk Havneforening Årsmøte, Norsk Havneforening, Drammen, Effektive knutepunkter for person- og godstransport Forskning til lunsj, Vegdirektoratet, Oslo, Logistikktrender og fremtidsperspektiver Transport og Logistikk konferansen 2012, NHO Transport, Clarion Oslo Airport, STRAIGHTSOL - Strategies and measures for smarter urban freight solutions The CLOSER final conference, CDV - Czech Ministry of Transport Research Centre, Praha, Elvik, Rune Noen glimt fra fersk trafikksikkerhetsforskning Samferdsel kursdagene NTNU, Trondheim, Does the use of formal tools for road safety management improve road safety performance? Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, H:\2013\22.docx 16

17 Actual and perceived risk of apprehension for speeding in Norway Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, Metodeproblemer ved beregning av forventede virkninger på trafikksikkerheten av ITS-systemer Workshop om evaluering av ITS-tiltak, Trondheim, The cost of accidents and the value of safety - challenges for research and policy analysis Konferanse om ulykkeskostnader, Lisboa, Hvilke tiltak er mest effektive mot trafikkulykkene? TØI-kurset 2012, TØI, Holmen, Ekstern granskning av trafikksikkerheten i Sverige Resultatkonferanse 2012, Trafikvärket, Stockholm, A re-parameterisation of the Power Model of the relationship between the speed of traffic and the number of accidents and accident victims Nordic Traffic Safety Academy, Lunds Tekniska Högskola, Ulykkesmodeller - litt om ulike varianter av slike modeller og nytten av dem Seminar om ulykkesmodeller, Statens vegvesen, Trondheim, Road safety measures - a catalogue of estimated effects Via Nordica (NVFkongressen), Nordisk vegteknisk forbund, Reykjavik, Paradoxes of rationality in road safety policy Kuhmo-Nectar conference on transport economics, Berlin, Er gjeldende ordninger for regulering og kontroll av eldre førere etisk forsvarlige? Trafikdage ved Aalborg universitet, Aalborg, Traffic safety policies based on cost-effective measures Baltris final conference, Baltrisprosjektet (EU-prosjekt), Palanga, Utfordringer knyttet til å bedre sikkerheten i svært sikre transportsystemer Transportforskning 2012, Forskningsrådet, Oslo, The cost of accidents and the value of safety - challenges for research and policy analysis Fjerde konferanse om trafikksignaler og oppmerking, Faro, Risikoen i trafikken synker - hvordan kan vi sikre at det fortsetter? Trygg Trafikks styreseminar, Trygg Trafikk, Oslo, A review of game-theoretic models of road user behaviour ICTCT 25. workshop, Hasselt, Belgia, Trafikksikkerhetstiltak i byer og tettsteder Vegforum for byer og tettsteder - konferanse i Drammen, Vegforum for byer og tettsteder, Drammen, The need for data and evidence to support road safety policy DaCoTA final conference, Athen, Engebretsen, Øystein Bystruktur og reisevaner Møte/seminar Statsbygg, Statsbygg, Statsbygg, Arealplanlegging og reisevaner Byutvikling og transport utfordringer i Østlandsområdet, TØI, Forskningsparken, Oslo, Hva vet vi om regionale virkninger av store samferdselsprosjekter? Potensial for regionforstørring på tvers av Oslofjorden? KVU kryssing av Oslofjorden, Statens vegvesen, Jeløy Radio, Moss, Bystruktur og reisevaner Seminarium om bebyggelsestruktur, transport och energi, Lunds Tekniska Högskola, Bystruktur og reisevaner Byutviklingsstrategier for Oslo - forutsetninger, Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans, Oslo rådhus, Farstad Eivind Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011 Presentasjon av økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Møre og Romsdal 2011, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Molde, Flügel, Stefan Forecasting ridership for new modes using binary stated choice data methodological challenges in studying the demand for highspeed rail in Norway 1st European Symposium on Quantitative Methods in Transportation Systems, Lausanne, H:\2013\22.docx 17