Vedlegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon"

Transkript

1 Vedlegg til TØIs årsrapport Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2013 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver og annen faglig aktivitet ved instituttet. Innhold: 1 Artikler i tidsskrifter med reviewordning Artikler i tidsskrifter uten reviewordning Bok/rapport i annen serie Kapittel i bok Proceedings TØI-rapporter... 8 Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging... 8 Regional utvikling og reiseliv... 8 Reisevaner og mobilitet... 8 Transportsikkerhet... 9 Miljø og klima... 9 Næringsliv og godstransport... 9 Samfunnsøkonomiske metoder og modeller Doktorgradsavhandlinger fullført eller i arbeid Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Veiledning hovedfag/doktorgrader Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer H:\2013\22.docx 1

2 1 Artikler i tidsskrifter med reviewordning Amundsen, Astrid Helene, Klæboe, Ronny og Aasvang, Gunnils Marit Long-term effects of noise reduction measures on noise annoyance and sleep disturbance: The Norwegian facade insulation study. Journal of the Acoustical Society of America 2013, 133(6), doi: Andersson, Henrik, James K. Hammitt, Lindberg, Gunnar og Sundström, Kristian* Willingness to Pay and Sensitivity to Time Framing: A Theoretical Analysis and an Application on Car Safety. Environmental and Resource Economics, 56 (3), DOI: /s Denstadli, Jon Martin, Gripsrud, Mattias, Hjorthol, Randi og Julsrud, Tom Erik Videoconferencing and business air travel: Do new technologies produce new interaction patterns? Transportation Research Part C: Emerging Technologies 2013, 29, doi: A before-after study of the effects on safety of environmental speed limits in the city of Oslo, Norway. Safety Science 2013, 55, doi: A re-parameterisation of the Power Model of the relationship between the speed of traffic and the number of accidents and accident victims. Accident Analysis and Prevention 2013, 50, doi: / j.aap Can a road safety measure be both effective and ineffective at the same time? A game-theoretic model of the effects of daytime running lights. Accident Analysis and Prevention 2013, 59, doi: j.aap Can a safety-in-numbers effect and a hazard-innumbers effect co-exist in the same data? Accident Analysis and Prevention 2013, 60, doi: j.aap Can it be true that most drivers are safer than the average driver? Accident Analysis and Prevention 2013, 59, doi: Corrigendum to: Publication bias and time-trend bias in meta-analysis of bicycle helmet efficacy: A re-analysis of Attewell, Glase and McFadden, 2001 [Accid. Anal. Prev. 43 (2011) ]. Accident Analysis and Prevention 2013, 60, doi: International transferability of accident modification functions for horizontal curves. Accident Analysis and Prevention 2013, 59, doi: j.aap Paradoxes of rationality in road safety policy. Research in Transportation Economics 2013, 43(1), doi: j.retrec Risk of road accident associated with the use of drugs: A systematic review and meta-analysis of evidence from epidemiological studies. Accident Analysis and Prevention 2013, 60, doi: Fridstrøm, Lasse, Kaminska, Joanna og Meyer, Sunniva Frislid Effects on accidents of changes in the use of studded tyres in major cities in Norway: A longterm investigation. Accident Analysis and Prevention 2013, 54, doi: org /j.aap , Sørensen, Michael Wøhlk Jæger og Nævestad, Tor-Olav Factors influencing safety in a sample of marked pedestrian crossings selected for safety inspections in the city of Oslo. Accident Analysis and Prevention 2013, 59, doi: Fearnley, Nils * Free fares policies: Impact on transport mode share and other transport policy goals. International Journal of Transportation 2013, 1, 1, Fyhri, Aslak og Phillips, Ross Owen Emotional reactions to cycle helmet use. Accident Analysis and Prevention 2013, 50, doi: Førland, Erik J., Jacobsen, Jens Kristian Steen, Denstadli, Jon Martin, Lohmann, Martin, Hanssen-Bauer, Inger, Hygen, Hans Olav og Tømmervik, Hans Cool weather tourism under global warming: Comparing Arctic summer tourists weather preferences with regional climate statistics and projections. Tourism Management 2013, 36, 567- * Ikke med i tellekantsystemet for Cristin H:\2013\22.docx 2

3 579. doi: j.tourman Gjerde, Hallvard, Christophersen, Asbjørg S., Normann, Per T., Assum, Terje, Øiestad, Elisabeth L. og Mørland, Jørg Norwegian roadside survey of alcohol and drug use by drivers ( ). Traffic Injury Prevention 2013, 14(5), doi: / Haukeland, Jan Vidar, Veisten, Knut, Grue, Berit og Vistad, Odd Inge Visitors' acceptance of negative ecological impacts in national parks: comparing the explanatory power of psychographic scales in a Norwegian mountain setting. Journal of Sustainable Tourism 2013, 21(2), doi: / Haukeland, Jan Vidar, Vistad, Odd. Inge, Stokke, Knut Bjørn og Daugstad, Karoline Reiseliv i norske nasjonalparker - forvaltningsmessige forutsetninger og utfordringer. Tidsskriftet Utmark (2). Hjorthol, Randi. Transport resources, mobility and unmet transport needs in old age. Ageing & Society 2013, 33(7), doi: org /S X Hjorthol, Randi. Winter weather - an obstacle to older people's activities? Journal of Transport Geography 2013, 28, doi: /j.jtrangeo Høye, Alena Still red light for red light cameras? An update. Accident Analysis and Prevention 2013, 55, doi: j.aap Julsrud, Tom Erik og Gjerdåker, Anne. Managing obligations and opportunities: Long distance travels and personal network strategies in global organizations. Research in Transportation Business and Management (RTBM) 2013, 9, doi: org /j.rtbm Ludvigsen, Johanna, Brechan, Inge og Klæboe, Ronny Social Support for European Rail Liberalization Policy. Transportation journal 2013, 52(2), doi: transportationj Meyer, Sunniva Frislid* Impeding lone-wolf attacks: lessons derived from the 2011 Norway attacks. Crime Science 2013, (2) 7: [online] com/content/2/1/7 Nordbakke, Susanne Capabilities for mobility among urban older women: barriers, strategies and options. Journal of Transport Geography 2013, 26, doi: Næss, Petter, Hansson, Lisa, Richardson, Tim og Tennøy, Aud Knowledge-based land use and transport planning? Consistency and gap between stateof-the-art knowledge and knowledge claims in planning documents in three Scandinavian city regions. Planning Theory & Practice 2013, 14(4), doi: Phillips, Ross Owen og Sagberg, Fridulv Road accidents caused by sleepy drivers: Update of a Norwegian survey. Accident Analysis and Prevention, 50, doi: Rødseth, Kenneth Løvold A note on input congestion. Economics Letters 2013, 120(3), doi: /j.econlet Rødseth, Kenneth Løvold Capturing the least costly way of reducing pollution: A shadow price approach. Ecological Economics 2013, 92, doi: doi.org /j.ecolecon Rødseth, Kenneth Løvold og Romstad, Eirik.* Environmental regulations, producer responses, and secondary benefits: Carbon Dioxide reductions under the acid rain program. Environmental and Resource Economics [Online] %2Fs Veisten, Knut, Flugel, Stefan., Rizzi, Luis I., Ortuzar, Juan de Dios og Valuing casualty risk reductions from estimated baseline risk. Research in Transportation Economics 2013, 43, doi: Veisten, Knut, Houwing, Sjoerd, Mathijssen, René M. P. M. og Akhtar, Mohammad Juned Is law enforcement of drug-impaired driving costefficient? An explorative study of a methodology for cost-benefit analysis. International Journal of Drug Policy 2013, 24(2), doi: Veisten, Knut, Stefan, Christian og Winkelbauer, Martin Standing in cost-benefit analysis of road safety measures: A case of speed enforcement vs. speed change. Transport Policy 2013, 30, doi: Voll, Nils Gaute Some Identities for Four Term Recurrence Relations. The Fibonacci quarterly 2013, 51(3), H:\2013\22.docx 3

4 2 Artikler i tidsskrifter uten reviewordning Aarhaug Jørgen og Skollerud, Kåre H Bukk-og-havresekk-problematikk: Fylkeskommunenes vanskelige dobbeltrolle i drosjepolitikken. Samferdsel 2013, 52 (4): Aarhaug Jørgen og Skollerud, Kåre H By kontra distrikt: Et dilemma i drosjepolitikken. Samferdsel 2013, 52 (5): Akhtar, Muhammad Juned Trøtthet på sjøen: Hovedsakelig et bemanningsproblem? Navigare 2013, 4: Assum, Terje og Hagman, Rolf Ladbar hybridbil: Gir kraftig utslippsreduksjon. Samferdsel 2013, 52 (1): Assum, Terje Reisebrev: Kinas veitrafikk sett med norske øyne: Færre drepte, men fortsatt altfor mange. Samferdsel 2013, 52 (5): 8-9 Attenborough, Keith The green way to reduce rail and road noise. Acoustics Bulletin 2013, Bjørndal, Marianne Tranberg, Nygaard, Kjersti og Julsrud, Tom Muligheter for enda mer grønn reising til og fra UIO. Samferdsel 2013, 52 (9): Christiansen, Petter Hanssen, Jan Usterud og Voll, Nils Gaute Avgift på innfartsparkering kan begrense bilbruken. Samferdsel 2013, 52 (2): I dårlige tider går det bra for trafikksikkerheten. Samferdsel 2013, 52 (8): Ja, det er fullt mulig at et stort flertall av bilførere kjører sikrere enn gjennomsnittsføreren. Samferdsel 2013, 52 (4): 8-9 Miljøfartsgrense bedrer trafikksikkerheten. Samferdsel 2013, 52 (1): Nærblikk: Lavere fart har gitt færre drepte og hardt skadde. Samferdsel 2013, 52 (9): 6-7 Fridstrøm, Lasse Kronikk: OPS passser særlig godt i Norge. Samferdsel 2013, 52 (6): 4-5 Fridstrøm, Lasse KRONIKK: Sammenslåing av Jernbaneverket og NSB: Den beste løsningen for jernbane-norge?. Samferdsel 2013, 52 (3): 4-5 Hagman, Rolf Euro 6/VI-teknologi og dieselmotorer: Kraftige utslippsreduksjoner i bytrafikk er mulig! Samferdsel 2013, 52 (7): 8-9 Hagman, Rolf Ladbar hybridbil: Lønner seg bare for de få. Samferdsel 2013, 52 (6): 6-7 Hansen, Wiljar Mernytte og SCGE-modeller: Slik kan vi måle ringvirkninger av ny infrastruktur. Samferdsel 2013, 52 (2): 6-7 Hanssen, Jan Usterud of Christiansen Petter Innfartsparkering: Hvorfor, hvor og hvor mye?. Samferdsel 2013, 52 (1): 8-9 Hjorthol, Randi Vågane, Liva Denstadli, Jon Martin og Hagman, Rolf Miljøbevisste ble trigget til å reise mer miljøriktig. Samferdsel 2013, 52 (7): 14 Hovi, Inger Beate Mer gods til veg fra jernbane. Samferdsel 2013, 52 (3): Høye, Alena Redusert ulykkesrisiko for synlige syklister. Samferdsel 2013, 52 (3): Høye, Alena Risiko ved vegarbeid: Harmonisk trafikkflyt sikrere enn lav fartsgrense. Samferdsel 2013, 52 (1): Høye, Alena Spøkelser på veien er ingen spøk. Samferdsel 2013, 52 (2): Johansen, Kjell Werner Kronikk: Mer til alt - men mange ubesvarte spørsmål. Samferdsel 2013, 52 (4): Johansen, Kjell Werner og Sunde Thorleif Indre Intercity er rett medisin. Dagens Næringsliv Johansen, Kjell Werner Nærblikk: Styrket satsing på transport. Redusert satsing på transportforskning. Samferdsel 2013, 52 (8): 6-7 Johansen, Kjell Werner Styrket satsing på transport - redusert satsing på transportforskning. Samferdsel 2013, nr 9 Krogstad, Julie Runde Europeisk bakteppe for nytenkning om norsk jernbane. Samferdsel 2013, 52 (7): Krogstad, Julie Runde, Hjorthol, Randi og Tennøy, Aud H:\2013\22.docx 4

5 Glatte fortauer og uforsiktige syklister skremmer, men: Enkle tiltak kan få eldre til å gå mer. Samferdsel 2013, 52 (5): 6-7 Lindberg, Gunnar Kronikk: Norge kan tjene på å gi bompengeordningen avløsning. Samferdsel 2013, 52 (7): 4-5 Lindberg, Gunnar Kronikk: Et veiselskap bør ta klimaansvar. Samferdsel 2013, 52 (10), 4-5. Nenseth, Vibeke og Berge, Guro Urban, mobil og miljøvennlig - sentrale indikatorer for den grønne byen?. Plan 2013, 0 (2): 48 Nenseth, Vibeke Ny plan uten klimamål. Klima 2013, 0 (3): Nielsen, Gustav og Arvid Strand: Transportteknologi og byutvikling PLAN 4-5/2013: Nævestad, Tor-Olav og Phillips, Ross Kjøring i jobben: Arbeidsgiver kan påvirke trafikksikkerheten. Samferdsel 2013, 52 (8): Nævestad, Tor-Olav, Bjørnskau, Torkel, Hovi, Inger Beate og Phillips, Ross Owen Utenlandske godstransportører på veg og til sjøs: Søkelys på ulykkesrisikoen. Samferdsel 2013, 52 (3): Olsen, Silvia J. og Aarhaug, Jørgen Kjørevegsavgift og ytelsesordning: Slike ordninger kan gjøre jernbanen mer effektiv. Samferdsel 2013, 52 (2): 8-9 Sagberg, Fridulv Ungdom bak rattet - bedre enn sitt rykte. Samferdsel 2013, 52 (10): 6-7 Strand, Arvid Kronikk - Regjeringens NTP-satsing på kollektivtransporten: Mye til den som gjør lite. Samferdsel 2013, 52 (5): Strand, Arvid Trafikkveksten skal tas kollektivt og mykt - Behov for presiseringer? PLAN 2/2013:42-47 Strand, Arvid Kronikk: I lys av klimameldingen: Vegbygging i byområder trenger en god forklaring. Samferdsel 2013, 52 (8): Strand, Arvid Kronikk: Når kunnskapsprodusenter konkurrerer om oppdrag: Utbydere og tilbydere bør skjerpe seg! Samferdsel 2013, 52 (1): Strand, Arvid KRONIKK: Slutt å utrede, begynn å bygge i og ut fra Oslo. Samferdsel 2013, 52 (2): 4-5 Strand, Arvid Nærblikk: Arealbruk og transport: Belys spørsmål enklest mulig, men aldri for enkelt! Samferdsel 2013, 52 (10): Sørensen, Michael Wøhlk Jæger,, Valentin, Ulrik ogvorre Olsen, Trols Trafikksikkerhetsrevisjon i Danmark: Billig forebygging av trafikkulykker. Samferdsel 2013, 52 (3): 8-9 Tennøy, Aud og Øksenholt, Kjersti Visnes Hvordan sikre god tilrettelegging for synshemmede. Samferdsel 2013, 52 (4): Tennøy, Aud Hvorfor og hvordan planleggerne lager planer som gir vekst i biltrafikken. Samferdsel 2013, 52 (1): Tennøy, Aud Transport og Miljø - hvorfor blir det ikke færre biler? Arkitekturnytt Tennøy, Aud Vinklede plananalyser - til hinder for nødvendig endring. Kote Urbanisme - Landskap - Stedsutvikling 2013, 0 (2): Valentin, Ulrik, Vorre Olsen, Trols, Sørensen, Michael Wøhlk Jæger og Evaluering af trafiksikkerhedsrevision i Danmark. Trafik og Veje - Dansk Vejtidsskrift 2013, 90 (3): Øksenholt, Kjersti Visnes og Tennøy, Aud Derfor bruker mange bil til jobben på UMB. Samferdsel 2013, 52 (3): H:\2013\22.docx 5

6 3 Bok/rapport i annen serie Assum, Terje, Nordbakke, Susanne, Christiaens, Jan, Lamberts, Lies, Panian, Tina, Jellinek, Reinhard, Hardy, Peter og Martin, Alexandra Process and Impact Assessment Report Together on the move. Bai, Yu Reliability of international freight trains, an exploratory study drawing on three mainstream theories. Doctoral theses Trondheim, Norwegian University of Science and Technology Bråten, Mona, Hovi, Inger Beate, Steen Jensen, Ragnhild, Leiren, Merethe Dotterud og Skollerud Kåre H. Arbeidsforhold i vegsektoren (FAFO-notat 2013:16) Oslo, FAFO Christiaens, Jan, Assum, Terje, Panian, Tina, Hardy, Peter, Bengtsson, Magnus og Jellinek, Reinhard Final Technical Implementation Report. Together on the move. Høye, Alena, Vaa, Truls og Sørensen, Michael Wøhlk Jæger El Manual de Medidas de Seguridad Vial. Madrid, Fundaciónmapfre ISBN Frauenfelder, Regula, Solheim, Anders, Isaksen, Ketil, Romstad, Bård, Dyrrdal, Anita V. Gangstø, Reidun, Harbitz, Alf Harbitz, Carl, Haugen, Jan Erik, Hygen, Hans Olav, Haakenstad, Hilde, Jaedicke, Christian, Jónsson, Árni, Klæboe, Ronny, Ludvigsen, Johanna, Meyer, Nele Kristin, Rauken, Trude Sverdrup-Thygeson, Kjetil, Aaheim, Asbjørn og Halseth, Arve Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) - Sluttrapport til NFR-prosjekt NGI rapport nr R. Oslo, Norges Geotekniske institutt / R_InfraRisk-prosjektsluttrapport.pdf Gaasland, Ivar, Løvold Rødseth, Kenneth og Vårdal, Erling Efficient Supply of Cultural Landscape in a CGE Framework Working paper No. 02/13 Bergen, Institute for research in economics and business administration aspx? ID=143&year=2013&cat=1&mode=detail& RowId=2&ViewPID=130&PubID=4574 Hrelja, Robert, Hansson, Lisa, Richardson, Tim, Svensson, Tomas, Lissandrello, Enza, Næss, Petter, Tennøy, Aud og Longva, Frode Innovations for sustainable public transport. Experiences and challenges in the Scandinavian countries. VTI rapport 779A Linköping 2013 Johansen, Bjørn Gjerde, Andersen, Jardar og Eidhammer, Olav Demonstration Assessments. Deliverable Krüger, Niclas, Vierth, Inge, de Jong, Gerard, Halse, Askill Harkjerr, og Killi, Marit Value of Freight Time : Variability Reductions. Results from a pilot study for the Swedish Transport Administration. (VTI Notat 39A-2013). Stockholm, VTI 2013 Liimatainen, Heikki, Arvidsson, Niklas Hovi, Inger Beate, Jensen, Thomas Christian, Nykänen, Lasse, Kallionpää, Erika og Rantala, Jarkko Nordic Comparison on the future of road freight energy efficiency and CO2 emissions Oslo, Nordisk Energiforskning Vorre Olsen, Troels, Valentin, Ulrik, Sørensen, Michael Wøhlk Jæger og Elvik Rune Evaluering af trafiksikkerhedsrevision i Danmark København, Veidirektoratet (DK) [ONLINE] static/ MayflowerImageCache.aspx?blobid=vd-anlaegeval-trafikrevision.pdf&fromimgtag=false H:\2013\22.docx 6

7 4 Kapittel i bok Impact of behavioural adaptation on cost-benefit analyses Behavioural adaptation and road safety. Theory, evidence and action 2013, , CRC Press. Vaa, Truls Psychology of behavioural adaptation Behavioural adaptation and road safety. Theory, evidence and action 2013, , CRC Press Osland, Oddgeir. og Elvebakk, Beate Kvalitet og kunnskapsakkumulasjon i evaluering Evaluering. Tradisjoner, praksis,mangfold. (pp ): Fagbokforlaget Proceedings Aarhaug, Jørgen og Skollerud, Kåre H Taxi. Different Solutions in Different Setments. q=cache:7qf5fb7musmj:abstracts.aetransport. org/paper/download/id/232+&cd=1&hl=en&ct=cl nk&gl=no&client=firefox-a Aarhaug, Jørgen Competitive tendering in an entry regulated market - an accident waiting to happen? Thredbo 13: Workshop 3 Institutional and operational reforms within different socioeconomic and cultural contexts Aarhaug, Jørgen, Olsen, Silvia J. og Ramjerdi, Farideh Incentives for increasing efficiency in the railway sector - the case of Norway Thredbo 13 Workshop 5 The roles and responsibilities of government and operators Andersen, Jardar, Eidhammer, Olav og Lorvik, Roar Information Sharing in Last Mile Distribution Lessons Learned from a Pilot in Oslo, /confid/1 Hovi, Inger Beate, Grønland, Stein Erik og Madslien, Anne Development of an improved decision support tool for freight transport planning in Norway. Proceedings : European Transport Conference. Liimatainen, Heikki, Arvidsson, Niklas, Hovi, Inger Beate, Jensen, Thomas Christian, Nykänen, Lasse og Kallionpää, Erika Road freight energy efficiency and CO2 emissions in the Nordic countries. Proceedings : The World Conference on Transport Research (WCTR). Nordtømme, Marianne Elvsaas, Andersen, Jardar og Sund, Astrid Bjørgen Green Urban Distribution: Evaluation of Adapted Measures for the City of Oslo /confid/1 European Transport Conference (ETC) Utgiver Association for European Transport Olsen, Silvia J. og Fearnley, Nils Policy transfer of public transport funding schemes the case of Norway Thredbo 13, Workshop 7 Tennøy, Aud How and why planners make traffic-increasing plans and what could be done to change the situation. I Wulfhorst, W. Og Büttner, B (eds): Transportation Demand Management. Insights from the mobil.tum 2012 International Scientific Conference on Mobility and Transport. ISBN Technische Universität München, Tyskland. Vaa, Truls, Assum, Terje og Driver Support Systems and Road Safety Outcomes: Potential Effects on Fatal Accidents. 20th ITS world congress, Ocotober15-18, 2013, Tokyo, ITS World Congress Tokyo ISBN Øksenholt, Kjersti Visnes How do politicians explain that they include traffic-increasing measures in a plan aiming at reducing traffic volumes? Young Researcher Seminar 2013, Lyon H:\2013\22.docx 7

8 6 TØI-rapporter Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren (TØI rapport 1249/2013) Silvia J. Olsen, Svein Bråthen, Jørgen Aarhaug, Farideh Ramjerdi, Tom Erik Julsrud, Julie Runde Krogstad, Helge Bremnes Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder (TØI rapport 1251/2013) Jørgen Aarhaug, Julie Runde Krogstad, Kåre H. Skollerud Drosjer i Østfold - et marked i utvikling (TØI rapport 1256/2013) Jørgen Aarhaug, Rolf Hagman, Kåre H. Skollerud Evaluering av standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet (TØI rapport 1260/2013) Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Nils Fearnley, Bryan Matthews Parkeringspolitikken i fem norske byer - mål, normer og erfaringer (TØI rapport 1266/2013) Jan Usterud Hanssen, Petter Christiansen Transportkonsekvenser av ulike utbyggingsalternativer i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Sluttrapport (TØI rapport 1267/2013) Arvid Strand, Øystein Engebretsen, Chi Kwan Kwong, Linda Isberg, Petter Christiansen Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt (TØI rapport 1273/2013) Julie Runde Krogstad Dokumentasjonsrapport jernbaneverkets inkrementelle transportmodell (TØI rapport 1283/2013) Jørgen Aarhaug, Nils Fearnley Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune (TØI rapport 1284/2013) Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt, Jan Usterud Hanssen Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling (TØI rapport 1285/2013) Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Jørgen Aarhaug Gratisferge Erfaringer fra forsøket i Solund og Bjarkøy (TØI rapport 1290/2013) Jørgen Aarhaug, Petter Dybedal, Kåre Skollerud, Kjersti Visnes Øksenholt Regional utvikling og reiseliv Utenlandske turister i Norge - utviklingstrekk (TØI rapport 1268/2013) Eivind Farstad, Petter Dybedal Reisevaner og mobilitet Hva skal til for å få mer miljøvennlige arbeidsreiser til Ahus? (TØI rapport 1257/2013) Tom Erik Julsrud, Liva Vågane, Randi Hjorthol Gåstrategi for eldre - kunnskapsgrunnlag for planlegging i Kristiansand (TØI rapport 1265/2013) Randi Hjorthol, Julie Runde Krogstad, Aud Tennøy Transportundersøkelse for Universitetet i Oslo (TØI rapport 1270/2013) Marianne Tranberg Bjørndal, Kjersti Nygaard, Tom Erik Julsrud Langpendling fremfor flytting? Langpendling som en mobilitetsstrategi i norske husholdninger (TØI rapport 1274/2013) Tom Erik Julsrud, Bjørg Langset PUST - en konkurranse om å reise miljøvennlig til jobb (TØI rapport 1275/2013) Randi Hjorthol, Liva Vågane, Jon Martin Denstadli, Rolf Hagman Transportytelser i Norge (TØI rapport 1277/2013) Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene (TØI rapport 1282/2013) Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Petter Dybedal H:\2013\22.docx 8

9 Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens (TØI rapport 1288/2013) Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge (TØI rapport 1295/2013) Petter Dybedal, Eivind Farstad, Iratxe Landa- Mata Trafikksikkerhet Innvandrere og ulykker. Kunnskap om skadetyper og skadeomfang blant personer med innvandrerbakgrunn (TØI rapport 1255/2013) Terje Assum, Susanne Nordbakke Evaluering av kampanjen Hvilken side av fartsgrensen er du på? (TØI rapport 1278/2013) Ross Owen Phillips, Fridulv Sagberg Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk - Utfordringer, muligheter og tiltak (TØI rapport 1280/2013) Michael Wøhlk Jæger Sørensen Verktøy for virkningsberegning av ITS-tiltak (TØI rapport 1289/2013) Alena Høye Transportsikkerhet Regelverk for transport av farlig gods på vei versus til sjøs (TØI rapport 1254/2013) Sunniva Frislid Meyer Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer (TØI rapport 1269/2013) Tor-Olav Nævestad, Ross Owen Phillips Arbeidsbelastninger, helse og sikkerhet blant bussjåfører (TØI rapport 1279/2013) Ross Owen Phillips, Torkel Bjørnskau Ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger blant nye bilførere. Effektevaluering av læreplanen fra 2005 for førerkort klasse B (TØI rapport 1287/2013) Fridulv Sagberg Miljø og klima Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi (TØI rapport 1259/2013) Rolf Hagman, Astrid Helene Amundsen Holdninger til, eie og bruk av elektriske biler - en litteraturgjennomgang (TØI rapport 1261/2013) Randi Hjorthol 85g CO2 per kilometer i Er det mulig? (TØI rapport 1264/2013) Erik Figenbaum, Gunnar S. Eskeland, Jonathan Leonardsen, Rolf Hagman, Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy (TØI rapport 1276/2013) Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt Electromobility in Norway - experiences and opportunities with Electric Vehicles (TØI rapport 1281/2013) Erik Figenbaum, Marika Kolbenstvedt Norwegian Transport Towards the Two- Degree Target: Two scenarios (TØI rapport 1286/2013) Lasse Fridstrøm Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi. Fase 2: videre testing (TØI rapport 1291/2013) Rolf Hagman, Astrid Helene Amundsen Næringsliv og godstransport Fremtidige logistikkløsninger i Norge (TØI rapport 1252/2013) Inger Beate Hovi, Olav Eidhammer Varestrømsmatriser med basisår 2008 (TØI rapport 1253/2013) Inger Beate Hovi, Bjørn Gjerde Johansen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge (TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien, Vegard Østli, Chi Kwan Kwong, Elise Caspersen H:\2013\22.docx 9

10 Samfunnsøkonomiske metoder og modeller Hva koster et forsinket godstog? Anvendelse av nyere forskningsresultater (TØI rapport 1250/2013) Askill Harkjerr Halse, Marit Killi Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens (TØI rapport 1262/2013) Vegard Østli Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ferjeavløsningsprosjektene på E39 mellom Stavanger og Trondheim (TØI rapport 1272/2013) Harald Minken Vrakpant som klimatiltak (TØI rapport 1292/2013) Lasse Fridstrøm, Vegard Østli, Kjell Werner Johansen 7 Doktorgradsavhandlinger fullført eller i arbeid Berit Grue dr grad Høgskolen i Molde. Data accuracy in urban transport models. Dr.gradsperiode utløp Disputas ikke fastsatt. Yu Bai dr grad NTNU. Reliability of International Freight Trains An explorative study drawing on three mainstream theories. Dr gradsperiode Disputert Wiljar Hansen - dr grad TØI. Effects of globalization, agglomeration and climate change on trande patterns and industrial localization in Norway. Dr.gradsperiode Disputas ikke fastsatt Stefan Flügel - dr grad NMBU. Methodological Topics in Transport Economics: Choice experiment based demand prediction and nonmarket valuation with a perspective on sustainable travel modes Dr.gradsperiode Disputas ikke fast satt Anders Tønnesen dr grad Universitetet i Oslo/TØI. Negotiations and cooperation over climate-friendly transport. Dr.gradsperiode Disputas ikke fast satt Muhammad Juned Akhtar dr grad NTNU. Marin teknikk Improving the knowledge base for systematic management of fatigue and reduced vigilance among transport operators Fatigue in Maritime Operations Risk and Safety Controls. Dr. gradsperiode Avtale tom Disputas ikke fastsatt Susanne Nordbakke dr grad Universitetet i Oslo/TØI. Alive and kick n. The study of mobility and welfare among elderly. Dr.gradsperiode Disputas 4. juni 2014 Silvia J. Olsen dr grad Universtitet i Oslo. Power-relations in traffic safety planning and decision making.dr. gradsperiode Merethe Dotterud Leiren dr grad Universitetet i Agder. Differentiated European Integration. Liberalisation of Post, Public Transport and Ports. Dr.gradsperiode Disputert 6. desember 2013 Askill Harkjerr Halse dr grad Universitet i Oslo. Explaining transport policy in a politicaleconomic framework Dr. gradsperiode H:\2013\22.docx 10

11 8 Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Association for European Transport - ambassador, medlem av utvalg: Nils Fearnley BISEK II- Bilens sociala och ekonomiska betydning, medlem av styret: Marika Kolbenstvedt Bonnevies legat, medlem av styret: Aud Tennøy Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) Lund Universiet - medlem av scientific board: Randi Hjorthol COST TU Helmet Optimalisation, medlem av komite: Aslak fyhri COST Action 1002 Accessibility Instruments for Planning Practice in Europe, Mangement Committee, medlem Aud Tennøy COST domain Transport and Urban Development, ekspert og varamedlem av styret: Aud Tennøy COST - soundscape, medlem av styret: Ronny Klæboe ECTRI Assembly: medlem Gunnar Lindberg ECTRI Thematic working group B Transport safety, medlem Torkel Bjørnskau ECTRI Thematic working group Mobility, medlem Randi Hjorthol ECTRI Thematic working group Security & Risk Management, medlem: Sunniva Frislid Meyer EXCROSS (EU-prosjekt), Medlem av "steering group": Torkel Bjørnskau Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI), medlem: Torkel Bjørnskau Hydrogenrådet: medlem Erik Figenbaum International Association of Public Transport (UITP), akademisk medlem av nettverk: Nils Fearnley International Commission on the Biological Effects of Noise (ICBEN), team 8, nestleder: Ronny Klæboe International Reserach Board for SAMOT (The Service and Market oriented Research Group- Universitetet i Karlstad, medlem av komite: Randi Hjorthol K2: kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik, medlem: Lasse Fridstrøm Nordisk vegforum (NVF), Miljøutvalget, medlem av utvalg: Anders Tønnesen Nordisk vegforum (NVF), Transport i byer, medlem av utvalg: Jardar Andersen, Jan Usterud Hanssen og Petter Christiansen. Nordisk Vegforum (NVF), Trafikksikkerhet, medlem av utvalg: Michael Wøhlk Jæger Sørensen Nordisk Vegforum (NVF), Utforming av veger og gater, medlem av utvalg: Kjersti Visnes Øksenholt. Nordisk Vegforum (NVF), Universell utforming, medlem av utvalg: Jørgen Aarhaug Nordisk Vegforum (NVF) Strategisk planlegging, medlem av utvalg: Anne Madslien Norsk Veg- og Trafikkfaglig forening (NVTF), Avd. Østlandet, medlem av styret: Michael Wøhlk Jæger Sørensen OECD -Global Science Foundation committee on status of scientific advice, medlem Beate Elvebakk OECD/ITF Joint Transport Research Committee: medlem Lasse Fridstrøm Rådgivende utvalg for arealstatistikk (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Øystein Engebretsen Rådgivende utvalg for landtransport (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Liva Vågane Rådgivende utvalg for sjøtransport (Statistisk sentralbyrå), medlem av utvalg: Inger Beate Hovi Shanti COST-action, medlem av komite: Jon Martin Denstadli Tourist Research Center (TRC) medlem av komite: Jan Vidar Haukeland Transnovas fagråd, medlem: Erik Figenbaum. Vinnova Transport/Miljø-Innovasjon Referansegruppe,medlem: Marika Kolbenstvedt H:\2013\22.docx 11

12 9 Tidsskrifts-redaktør/reviewer/redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial board, reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Knut Veisten Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Aslak Fyhri Accident Analysis and Prevention, reviewer: Alena Høye Accident Analysis and Prevention, reviewer: Tor-Olav Nævestad Accident Analysis and Prevention, reviewer: Susanne Nordbakke Accident Analysis and Prevention, reviewer: Beate Elvebakk Acta Acoustica, reviewer: Ronny Klæboe Ageing & Society, reviewer: Susanne Nordbakke Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland ANATOLIA, member of editorial board: Jan Vidar Haukeland Canadian Medical Association Review, reviewer: Terje Assum Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten Environmental Management, reviewer: Kenneth Løvold Rødseth European Journal of Transport and Infrastructure Research, reviewer Arvid Strand European Transport Research Review, member of advisory board: Farideh Ramjerdi Forest Policy and Economics, reviewer: Knut Veisten International Forestry Review, reviewer: Knut Veisten International Journal of Drug Policy, reviewer: Knut Veisten International Journal of Environmental Research and Public Health, reviewer and editor special number: Ronny Klæboe International Journal of Human Factors and Ergonomics, reviewer: Fridulv Sagberg International Journal of Tourism Research, reviewer: Knut Veisten International Journal of Transportation, reviewer: Nils Fearnley Journal of Infrastructure Systems, reviewer: Farideh Ramjerdi Journal of the Acoustical Society of America (JASA), reviewer: Ronny Klæboe Journal of Productivity Analysis, reviewer: Kenneth Løvold Rødseth Journal of Sustainable Tourism, reviewer: Jon Martin Denstadli Journal of Sustainable Tourism, reviewer: Jan Vidar Haukeland Journal of the American Planning Association, reviewer: Susanne Nordbakke Journal of Transport Geography, reviewer: Arvid Strand Journal of Transport Geography, reviewer og member of editorial board: Randi Hjorthol Journal of Transport Geography, reviewer: Susanne Nordbakke Journal of Transport Geography, reviewer: Aslak Fyhri Journal of Urban Planning and Development, reviewer: Farideh Ramjerdi Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, reviewer: Merethe Dotterud Leiren PLOS ONE, reviewer Knut Veisten. Research in Transportation Economics, reviewer: Harald Minken Safety Science, reviewer: Tor-Olav Nævestad Scandinavian Journal of Disability Research reviewer: Susanne Nordbakke Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Knut Veisten Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Petter Dybedal Science, Technology and Human Values, reviewer: Beate Elvebakk Terrorism and Political Violence, reviewer: Sunniva Frislid Meyer The European Transport Research Review, reviewer: Farideh Ramjerdi H:\2013\22.docx 12

13 The European Transport Research Review, reviewer: Jørgen Aarhaug Transport Policy, reviewer: Randi Hjorthol Transport reviews, reviewer, Farideh Ramjerdi Transport reviews, reviewer, Tor-Olav Nævestad Transport reviews, reviewer, Susanne Nordbakke Transport Reviews, reviewer: Nils Fearnley Transportation Research Part A: Policy and Practice, reviewer: Randi Hjorthol Transportation Research Part A: Policy and Practice, reviewer: Eivind Farstad Transportation Research Part A: Policy and Practice, reviewer: Alena Høye Transportation Research Part A: Policy and Practice, reviewer: Terje Assum Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Fridulv Sagberg Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Aslak Fyhri Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, reviewer: Torkel Bjørnskau Urban Planning and Transport research, reviewer: Sunniva Frislid Meyer 10 Veiledning hovedfag/doktorgrader NTNU Main advisor, Farideh Ramjerdi Biveileder, Beate Elvebakk Biveileder, Jørgen Aarhaug Biveileder, Olav Eidhammer Biveileder, Øystein Engebretsen Universitetet i Agder Biveileder, Merethe Dotterud Leiren Universitetet i Bergen Biveileder, Merethe Dotterud Leiren Universitetet i Oslo Veileder, Aslak Fyhri Biveiler, Arvid Strand Biveiler, Fridulv Sagberg Biveileder doktorgrad, Randi Hjorthol Hovedveileder og biveileder, Beate Elvebakk Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Ekstern tilleggsveileder, Aslak Fyhri Biveileder, Aud Tennøy Biveileder, Arvid Strand 11 Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Aarhaug, Jørgen Den gode reisen - blir den bedre av tiltakene finnansiert gjennom tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtransporten. Samferdsel 2013, Trondheim, Den gode reisen - blir den bedre av tiltak finnansiert gjennom tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikken. ByLunsj, Vegdirektoratet, Brynseng, Drosjeforskning - hva er gjort og hva kan vi si? Møte i Oslo kommunes samferdselskomites arbeidsgruppe for ny drosjeforskrift, Oslo kommune, Oslo Rådhus, Incentivordninger bruk av bonus og malus. NHO Sjøfarts kontraktskonferanse, NHO Sjøfart, Gardermoen, Drosjer i et samfunnsperspektiv. Kollektivtransportforums årskonferanse, TØI, Oslo, Incentives for incresing efficiensy in the railway sector the case of Norway. 2nd Conference on Regulation of Infrastructure Industries, Firenze, H:\2013\22.docx 13

14 Introducing competitive tendering into an entry regulated market - an accident waiting to happen? Thredbo 13, Oxford, England, Hva kan vi lære av utenlandske erfaringer? Forbrukerrådets konferanse om taximarkedet, Forbrukerrådet, Oslo, Hvordan fastsette løyver og hva sier erfaringene oss. Taxiseminar, Rogaland fylkskommune, Stavanger, Andersen, Jardar Introduction to STRAIGHTSOL. DHL Supply Chain demonstration workshop, STRAIGHTSOL - prosjektet, Barcelona, Spania, Introduction to STRAIGHTSOL. Oxfam Remote 'bring site' monitoring for more reactive and sustainable logistics, STRAIGHTSOL - prosjektet, Batley, Storbritannia, Introduction to STRAIGHTSOL and its demonstrations. Sustainable city distribution in Brussels: The STRAIGHTSOL demonstrations, STRAIGHTSOL - prosjektet, Brussel, Introduction to STRAIGHTSOL. Workshop - demonstration results, STRAIGHTSOL - prosjektet, Amsterdam, Nye konsepter for godstransport i byer. Erfaringer fra demonstrasjoner i europeiske byer. Transport og Logistikk, Norsk Industri/NHO Logistikk og transport, Gardermoen, Overview of the STRAIGHTSOL achievements so far. Review meeting - STRAIGHTSOL- with EC, STRAIGHTSOL - prosjektet, Brussel, Assum, Terje Innvandrere og ulykker. Skadeforebyggende forums årskonferanse "Planlegging for et tryggere samfunn", Skadeforebyggende forum, Oslo, Accidents risk and road safety among immigrants in Norway. Road Safety on Four Continents - RS4C, Beijing, Kina, Bjørnskau, Torkel Mangfold, samspill og konflikter. FTU's trafikksikkerhetskonferanse "Grønt lys for hvem?", Buskerud, Vestfold, Telemark fylkeskommuner, Tønsberg, Cycling safety Norway. Bicycle workshop, VTI, DTU, VTT, TØI, Gøteborg, Sikkerhetstenkning i ulike deler av samferdsessektoren - hva kan man lære av hverandre? TØI-kurset, TØI og Høgskolen i Molde, Holmen Fjordhotell, Krig og fred: Syklister og bilister. Mottakelse for ny direktør på TØI, TØI, Oslo, «Safety culture and safety performance in transport» ECTRI meeting in TG Transport Safety, Brüssel, Road traffic risk in Norway. Workshop VicRoads/TØI, TØI, Oslo, Hva har vi og hva trenger vi av kunnskap? Seminar Statens Vegvesens etatsprogram "BEST", Statens vegvesen, Gardermoen, Samband mellan säkerhetskultur och säkerhet - Vad visar forskningen? Transportstyrelsens workshop om säkerhetskultur, Transportstyrelsen, Stockholm, Bjørnskau, Torkel, Nævestad, Tor-Olav Safety culture and safety performance in transport. Brukerseminar Sikkerhetskultur - for Transportstyrelsen, TØI, Oslo, Christiansen, Petter Hvordan påvirker parkeringsrestriksjoner ansattes reisevaner? Nettverksamling Framtidens byer, Framtidens byer, Fredrikstad, Aktuelle problemstillingen innenfor transport og miljø. Grønt UiO, UIO, Oslo, Hvordan bruker ulike byer parkeringspolitikk som virkemiddel for å begrense biltrafikken? Forskning til lunsj, Miljødirektoratet, Miljødirektoratet, Under hvilke betingelser vil belønningsordningen fungere? Når er økonomiske virkemidler effektive? TØI, Forskningsparken, Dokument1 14

15 Denstadli, Jon Martin Fremtidens RV. Brukerseminar RVU, TØI, Oslo, Presentasjon av riksvegferjeundersøkelsen Fagdag om ferge, Vegdirektoratet, Oslo, Dybedal. Petter Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet. Resultater fra spørreundersøkelse i Tromsøregionen. Brukerundersøkelsen på Tromsø Lufthavn 2013, Avinor, Tromsø, Dybedal. Petter, Farstad,Eivind Turismen- En gullgruve for norske fjellregioner? Kunnskapskonferansen - Fjell Norge (reiseliv), Valdres Destinasjon, Oppland Fk., Fagernes, Eidhammer. Olav Urban Freight Logistics: STRAIGHTSOL, GRASS and GBO. Workshop om prosjektsamarbeid til Norsk-Ungarsk forskningsfond, Budapest, Ungarn, Experiences from an owerview of European projects. Sustainable Urban Transport. From Practice to everyday practice, Gøteborg, Sverige, Godstransport i byer og eksempler på kreative løsninger. Mottakelse for ny direktør på TØI, TØI, Oslo, STRAIGHTSOL (STRAtegies and measures for smarter urban freight SOLutions). Mer miljøvennlig bydistribusjon i Oslo, Oslo kommune/tøi, Oslo, Straightsol- Grønn godstransport i by - eksempler på kreative tiltak. Forskning til lunsj, Vegdirektoratet, Oslo, Introduction to STRAIGHTSOL. Workshop - demonstration results, STRAIGHTSOL - prosjektet, Amsterdam, STRAIGHTSOL - Gevinster ved bruk av bufferlager ved leveranser til Stovner Senter. Transport og Logistikk, Norsk Industri/NHO Logistikk og transport, Gardermoen, Information sharing in last mile distribution - Lessons learned from a pilot in Oslo. European Transport Conference, Frankfurt, Tyskland, Presentation of test cases: Hedelberg Cement, Norway and Benteler Norway. COFRET Advisory Board Meeting, COFRET-prosjektet, Berlin, GS1 Norway demonstration: Information sharing in last mile distribution. Review meeting - STRAIGHTSOL- with EC, STRAIGHTSOL- prosjektet, Bryssel, STRAIGHTSOL-Nye konsepter for godstransport i byer. Last Mile Supply Chain, GS1-Norway, Oslo, A socio-economic analysis of harmonising the dimensions of truck and loading docks in Norwegian cities-costs, benefits and logistics efficiency Annual Polis Conference/New assessment methods for city logistics, Bryssel, Belgia, Elvebakk, Beate På tur med rullestol om fremkommelighetsarbeid for bevegelses-, syns- og hørselshemmede Kollektivtransportforums årskonferanse, TØI, Oslo, International transferability of accident modification functions for horizontal curves. Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, The feasibility of formal synthesis of coefficients estimated in multivariate accident prediction models: an exploratory study. Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC, A theoretical perspective on the effects of road safety campaigns. Workshop on road safety communication campaigns, Zürich, Jernbanen er et veldig sikkert transportmiddel. Kan den bli sikrere? Jernbanen som fremtidens transportsystem, forutsetninger og muligheter, TØI, Forskningsparken, Gangfeltenes paradoks. Trygg Trafikks årskonferanse, Trygg trafikk, Oslo, Methodological problems in developing accident modification functions. Seminar of the Nordic Traffic Safety Academy, Aalborg, Dokument1 15

16 Prospects of improving transport safety. TRANSIKK-seminar, Ålesund, Er det mulig at flertallet av førere er sikrere enn gjennomsnittsføreren? Trafikdage ved Aalborg universitet, Aalborg, The evaluation and implementation of road safety measures: challenges for research and policy. Nordisk olycksforskningsseminar (NOFS), Helsinge, Can a road safety measure be both effective and ineffective at the same time? ICTCT workshop, Maribor, A systematic approach to road safety impact assessment. PIARC-conference, Buenos Aires, Economic performance and road safety. IRTAD-conference, Buenos Aires, Engebretsen, Øystein Befolkningsutvikling og byutvikling: Hvilke utfordringer står transportsektoren overfor? Klimavennlig bytransport, TEMPO/TØI, Oslo, Transportmessige effekter av knutepunktsutvikling. Arbeidsseminar i Kollektivtransportforum 28. mai 2013, TØI, Oslo, Bystruktur som tilfredsstiller målene om nullvekst i personbilbruk i de store byene. Workshop Vegdirektoratet 30. august 2013 Tema: Areal som bymiljøindikator, Vegdirektoratet, Oslo, Befolkningsutvikling og byutvikling i Oslo: Hvilke utfordringer står transportsektoren overfor? Forskning til lunsj - Forskningsdagene, Oslo Havn KF, Oslo, Befolkningsutvikling og byutvikling i Oslo: Hvilke utfordringer står transportsektoren overfor? Forskning til lunsj - Forskningsdagene, NSB, Oslo, Befolkningsutvikling og byutvikling i Oslo: Hvilke utfordringer står transportsektoren overfor? Forskning til lunsj - Forskningsdagene, Jernbaneverket, Oslo, Pendling med riksveifergene. Fagdag om ferge, Vegdirektoratet, Oslo, Bystruktur og transport effekter av ulik arealbruk Tilrettelegging for sykkel- og arealplanlegging. ATP-nettverkssamling i Framtidens byer, Framtidens byer, Kristiansand, Fearnley, Nils Samfunnsøkonomiske analyser av kollektivtransporttiltak hvordan? Kollektivtransportforums årskonferanse, TØI, Oslo, Hvilke faktorer bestemmer valg av tog? Jernbanen som fremtidens transportsystem, forutsetninger og muligheter, TØI, Forskningsparken, Fearnley, Nils og Christiansen, Petter Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet. Den store Parkeringskonferansen, Vegdirektoratet, Figenbaum, Erik En nybilpark som slipper ut 85 g/km i Klimavennlig bytransport, TEMPO/TØI, Oslo, Dieselbilens historie i Norge. NVFs årsmøte, NVF, Oslo, Klimagassutslipp - Oversikt over transportsektoren, innledning til debatt Plenumsmøte Klima, Energipolitikk og Stortingsvalg 2013, Polyteknisk Forening, Oslo, Samferdselssektorens utslipp, tiltak og virkemidler. Plenumsmøte: Klima, energipolitikk og Stortingsvalg 2013: På vei mot 2 grader eller 2 meter? Polyteknisk Forening, Oslo, The Use of Electric Vehicles in Norway in General and in the Oslo Region in Particular. Workshop on Electric and Plug-In Hybrid Vehicles, TØI/TEMPO, CIENS toppsenter, How to reach the target of 85 g CO2 per vehicle km by Ciens konferansen, Ciens, Oslo, EVhistorien. Potensial og utfordringer framover. Work shop om Erfaringer med elektromobilitet i Norge, Chalmers/SAFER, SEVS-prosjektet, Gøteborg, Hvordan nå et utslipp på 85 g/km fra nye personbiler i Forskning til lunsj, Miljødirektoratet, Oslo, Dokument1 16

17 Fridstrøm, Lasse Policy instruments for sustainable transport with particular attention to electromobility. Nordic Energy and Transport Workshop, Samferdselsdepartementet, Oslo, Norsk samferdsel trenger mer forskning og innovasjon. Gruppemøte, Venstres stortingsgruppe, Stortinget, Norsk samferdsel trenger mer forskning og innovasjon. Gruppemøte, Høyres stortingsgruppe, Stortinget, Norsk samferdsel trenger mer forskning og innovasjon. Kontaktmøte, Frp.s stortingsgruppe, TØI, Norsk samferdsel trenger mer forskning og innovasjon. Gruppemøte, Kr.F.s stortingsgruppe, Stortinget, Velkommen. Norge fra olje- til bionasjon? 3. årlige TEMPO-konferanse, TEMPO v/tøi/cicero, Oslo, Transport and Environment - Measures and POlicies: TEMPO. Workshop om prosjektsamarbeid til Norsk-Ungarsk forskningsfond, Budapest, Ungarn, Konkurranse innen samferdselssektoren. TØI-kurset, TØI, Holmen, Asker, EU Policy on Infrastructure for Electric and Plug-In Hybrid Vehicles. Workshop on Electric and Plug-In Hybrid Vehicles, TØI/TEMPO, CIENS toppsenter, Gulrot eller pisk? Hvordan farge bytransporten grønn. Grønn byvekst, CIENS/Oslo kommune, Oslo, Modelling transport demand and accidents: the econometric approach Strategic Research on Transport and Infrastructure, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, København, Visjoner for transportsektoren mot Lavutslippsseminaret, Arendalsuka, Miljøverndepartementet, Arendal, Tiltak for å få ned klimagassutslipp fra transport: Hva virker ikke, hva virker kanskje og hva virker sannsynligvis? Nettverksmøte næring for klima tema transport, Oslo kommune, Oslo, Veien mot en grønn transportsektor i Forskning til lunsj, Jernbaneverket, Oslo, Veien mot en grønn transportsektor i Forskning til frokost, Vegdirektoratet, Oslo, OPS: Offentlig-Privat Samarbeid. Forskning til lunsj, Finansdepartementet, Oslo, En nullutslipps transportsektor - er det mulig? Perspektiver mot Zerokonferansen, Zero, Oslo, OPS: Offentlig-Privat Samarbeid. Seminar vedrørende OPS, Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo, PPP: Public Private Partnerships. IPFA Conference, DLA Piper NIB og SEbanken, Oslo, Fyhri, Aslak Bicycling in Norway the worst on offer in the Nordic countries? Bicycle workshop, VTI, DTU, VTT, TØI, Gøteborg, Sounds of silence. Nordisk støyseminar, Oslo, Menneskets omgivelser hverdagslandskapet. Jernbaneverkets arkitekturdag, Vegvesenet, JBV, Oslo, Fyhri, Aslak, Bjørnskau, Torkel Safety in Numbers testing the mechanism by a combination of time series and panel design survey methods. International Cycling Safety Conference, Helmond, Nederland, Hagman, Rolf Utfordringer ved satsing på biogass. Whorkshop om biogass i Norge, KLIF, Oslo, Bedriftsøkonomiske kostnader ved ulike miljøløsninger for kollektivtransport. Kollektivtransportforeningens medlemsmøte, Kollektivtransportforeningen, Oslo, Hva slags biler kjører vi i fremtiden og hva slags drivstoff vil de ha? TEMPO konferanse bytransport, TØI, Oslo, Hva slags biler kjører vi i fremtiden og hva slags drivstoff vil de ha? Statens vegvesens opplæringsseminar, Statens vegvesen, Oslo, Dokument1 17

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene?

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Avdeling for sikkerhet og miljø, TØI Teknologidagene 2015 «Ulykkesanalyser - Statens vegvesens arbeid

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2012. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2012 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS)

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Presentasjon på Kollektivforums årskonferanse 2017 Ove Langeland, forskningsleder TØI Transport og mobilitet problemer og løsninger

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

SIS: Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer 1

SIS: Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer 1 SIS: Byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer 1 Bakgrunn Nasjonale myndigheter har i flere år signalisert at veksten i transportbehovet i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF SATSINGER INNEN TRANSPORT Roar Norvik Forskningssjef SINTEF Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon 2000 Ansatte 70 Nasjonaliteter 3800 Kunder 3,2 MRD NOK Omsetning 500 MILL NOK Internasjonalt

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Overordende dokumenter Statens vegvesens instruks Statens vegvesen har et samlet ansvar for å følge

Detaljer

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Bylogistikkprogrammet Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Mål for Bylogistikkprogrammet Bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive

Detaljer

Europeiske løsninger passer de for norske forhold?

Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Åpen fagdag om bylogistikk Bergen, 12. november 2015 Jardar Andersen Transportøkonomisk institutt Oversikt Bakgrunn Europeiske løsninger 1. Lavutslippssoner

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Sluttkonferanse 17.-18.6.2014 Forskningsparken, Oslo Steffen Kallbekken, CICERO Populær eller effektiv Mer restriktive virkemidler

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories

CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories Samarbeid om forskningsstøttet innovasjon I offentlig sektor Forskningsrådet, 7.desember 2017 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt 635898 CITYLAB-Forskningsrådet

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Strategi Transportforskning 2014. ITS for bærekraftig utvikling

Strategi Transportforskning 2014. ITS for bærekraftig utvikling Strategi Transportforskning 2014 ITS for bærekraftig utvikling Astrid Bjørgen Sund SINTEF, Forskningsleder Transportforskning 1. september 2014 Teknologi for et bedre samfunn 1 Bakgrunn Urbanisering og

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Basert på EU-prosjektet IN-SAFETY ITS-fagdag, Oslo 12. april 2010 Jeg skal si litt om følgende: Det finnes foreløpig

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Knowledge and Policies for Urban Sustainability

Knowledge and Policies for Urban Sustainability Vibeke Nenseth, UrbaKnow, RCN/Miljøforsk-project: Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities (CIENS: TØI, NIBR, UiO/SUM) Knowledge and Policies

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Transport effects and environmental consequences of central workplace location

Transport effects and environmental consequences of central workplace location Transport effects and environmental consequences of central workplace location Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt and Jørgen Aarhaug Institute of Transport Economics, Norway Background and research question

Detaljer

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag

Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Biogass i transportsektoren potensielt stort klimabidrag Nina Strøm Christensen Seminar om gass som drivstoff for kjøretøy Gardemoen, 10 november 2015 Sund Energy helps navigate into the energy future

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker En drøfting med utgangspunkt i ROSEBUD-prosjektet Forskningsleder Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt 22.03.2007 Side 1 EU-prosjektet ROSEBUD Road Safety

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet

Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Nettverkene for kommunal og regional planlegging 12. nov 2010 Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS

SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg. Nils Klippenberg Siemens AS SmartCities - Smarte byer gjør smarte valg Nils Klippenberg Siemens AS Viktige Globale utviklingstrekk Megatrender Urbanisering Demografiske endringer Globalisering Klimaendringer Kapasitetsproblemer er

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Horisont 2020 Sikker, ren og effektiv energi- Workshop utlysninger Energy efficiency. Mari Lyseid Authen NCP Energi, Forskningsrådet

Horisont 2020 Sikker, ren og effektiv energi- Workshop utlysninger Energy efficiency. Mari Lyseid Authen NCP Energi, Forskningsrådet Horisont 2020 Sikker, ren og effektiv energi- Workshop utlysninger Energy efficiency Mari Lyseid Authen NCP Energi, Forskningsrådet The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science Industrial Leadership

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Sjefingeniør Helge Jensen/Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten Bidrag fra SINTEF, TØI, Samarbeidsgruppen for Varelevering

Detaljer

Kan eksisterende planer for et byområde tilfredsstille EUs retningslinjer for bærekraftige mobilitetsplaner?

Kan eksisterende planer for et byområde tilfredsstille EUs retningslinjer for bærekraftige mobilitetsplaner? Kan eksisterende planer for et byområde tilfredsstille EUs retningslinjer for bærekraftige mobilitetsplaner? Case Tønsberg og Sandefjord Testing av ENDURANCE opplegg for selvevaluering Tanker om forbedringstiltak

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen

Program. Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft. 13. juni i Gamle Logen Program Konferanse om grønne offentlige innkjøp miljø, innovasjon og konkurransekraft 13. juni i Gamle Logen Offentlige anskaffelser kan brukes som et strategisk virkemiddel for å fremme en effektiv offentlig

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap. Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet

NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap. Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet NVF 21. mars 2017 Siste nytt på verktøyfronten ny kunnskap Anne Ogner Statens vegvesen Vegdirektoratet FoU program Økonomisk ramme (mill.) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Smartere

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN Oslo en smart by i endring Mål: 2030-50 % utslippskutt 2050 - klimanøytralitet 2 Targets - reduction in net GHG emissions (mill. tonns

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte Oslo 7/3 2016 Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte, Innledning Fanger N/K-analysene i transportsektoren opp alle virkninger? Skepsis

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging

Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging Hvordan reise annerledes? Kristin Rike Vegdirektoratet Seksjon for transportplanlegging Byenes utfordring Elevert motorvei i Beijing Videre disposisjon Hva er Mobility Management? - Eksempler - Erfaringer

Detaljer

Hovedfunn fra ny forskning på klima og transport

Hovedfunn fra ny forskning på klima og transport Hovedfunn fra ny forskning på klima og transport Klimanøytral vegtransport er det mulig? Statens vegvesen, 8. oktober 2014 Kjell Werner Johansen, TØI Side 2 Frakopling: hver brøk kan endres utslipp BNP

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Konklusjoner fra prosjektet INFRARISK "Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway"

Konklusjoner fra prosjektet INFRARISK Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway Konklusjoner fra prosjektet INFRARISK "Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway" På vegne av hele prosjektteamet: Regula Frauenfelder, NGI InfraRisk «Impacts of extreme weather events

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Grønn bydistribusjon i Oslo

Grønn bydistribusjon i Oslo Næringslivsfrokost Astrid Bjørgen Sund SINTEF 14. februar 2013 14.02.2013 Grønn bydistribusjon i Oslo 1 Hovedmål Å utvikle miljøvennlige og effektive distribusjonsløsninger i Oslo sentrum 14.02.2013 Grønn

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

IPTC Public transport and urban development: Improving public transport competitiveness versus the car

IPTC Public transport and urban development: Improving public transport competitiveness versus the car IPTC Public transport and urban development: Improving public transport competitiveness versus the car Mål Øke samfunnets evne til å planlegge og utvikle arealbruk og transportsystemer på måter som kan

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Transport-strukturer i Norden i et globalt perspektiv. Alf S. Johansen Stockholm

Transport-strukturer i Norden i et globalt perspektiv. Alf S. Johansen Stockholm Transport-strukturer i Norden i et globalt perspektiv Alf S. Johansen Stockholm 17.01.2017 Scandria 2Act NSB CORE 2 viktige aktører som påvirker transportuviklingen i Norden u EU u Kina The Transatlantic

Detaljer

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?

Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der? Vegard Gundersen, Lillehammer Margrete Skår, Oddgeir Andersen, Erik Stange, Line Camilla Wold, Odd Inge Vistad, Torvald Tangeland, Jørund Aasetre (NTNU), Kari

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen Internasjonalt FoU-samarbeid Jon Krokeborg Teknologiavdelingen FoU 2009 Budsjett: ~70 mill.kr Siste 10 år: Færre, men større prosjekter 9 pågående etatsprosjekter Budsjett til etatsprosjektene: ~ 45 mill.kr

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Vorname Name. Stian Langeland, stian@wyssen.com

Vorname Name. Stian Langeland, stian@wyssen.com Forebyggende snøskredkontroll Erfaringer fra pilotprosjekt fv. 53 Tyin Årdal 1. Bakgrunn for pilotprosjekt 2. Gjennomføring og erfaringer 3. Hva skjer nå? Bakgrunn for pilotprosjekt Njål Farestveit og

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer