Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

2 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forskningsog utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge. Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Handelshøyskolen BI Bistilling forbrukeratferd, Inge Brechan Høgskolen i Agder Sensor industriell økonomi, Thorkel Askildsen Høgskolen i Molde Sensor, TR 650-Prosjektoppgave, Olav Eidhammer Sensor, TR 490 Prosjektoppgave utplassering i bedrift, Olav Eidhammer Sensor, TRA 100 seminarer i transport og logistikk, Olav Eidhammer Sensor, TR 400-Transport og lokalisering, Olav Eidhammer Sensor, Sø300 offentlig økonomi, Kjell Werner Johansen Høgskolen i Stavanger, avd Norsk hotellhøgskole Bistilling som førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen Bistilling som tidsskriftredaktør, Jan Vidar Haukeland NTNU Sensor/opponent samferdselsteknikk, Rune Elvik Sensor/opponent psykologi Pål Ulleberg Veiledning doktorgrad, to studenter: Johanna Ludvigsen Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Sensor, Jan Vidar Haukeland Sensor/opponent, Steinar Johansen Sensor, Knut Veisten Veiledning hovedfag, Rune Elvik Veiledning hovedfag, Knut Veisten Universitetet i Bergen Sensor/opponent Sosiologi og statsvitenskap/ organisasjonsteori, Oddgeir Osland Universitetet i Oslo Sensor/opponent psykologi, Pål Ulleberg Biveileder masteroppgave psykologi, Fridulv Sagberg Bistilling psykologi, Inge Brechan Veileder mastergrad økonomisk geografi, Thokel Askildsen Sensor og veileder samfunnsgeografi, Thorkel Askildsen Universitetet i Uppsala Veileder doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet i Aalborg Bedømmelse av doktoravhandling: Rune Elvik Tidsskrifts-redaktør/reviewer/ redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor in chief: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Torkel Bjørnskau Accident Analysis and Prevention, reviewer: Inger Synnøve Moan Accident Analysis and Prevention, reviewer: Knut Veisten Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukeland Annals of Regional Science, member of editorial board, Farideh Ramjerdi Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, resource editor: Jon Martin Denstadli Annals of Tourism Research, resource editor and reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, reviewer: Aslak Fyhri Acta Acoustica, United with Acustica, reviewer: Ronny Klæboe Applied Acoustics, reviewer: Ronny Klæboe Ecological Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Environmental Management, reviewer: Knut Veisten Journal of Socio-Economics, reviewer: Knut Veisten Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Journal of Transportation Geography, Working Group and editorial board: Medlem: Sverre Strand Nordic Road & Transport Research, redaksjonsmedlem, Nils Fearnley Psychology and health, reviewer: Inger Synnøve Moan Årsrapporten er redigert av Trude Rømming og Ulla Nørgaard. Utgivelse: Mai 2006 Design og illustrasjon: Uniform as 2

3 Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Scandinavian Journal of Psychology, reviewer: Pål Ulleberg Sosiologisk tidsskrift, reviewer: Oddgeir Osland Transportation Research, Part F reviewer: Pål Ulleberg Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Association for European Transport. Medlem i programkomiteen for lokal kollektivtransport: Nils Fearnley CIENS. Deltakelse i ledelsesgruppen for fagprogrammet SACRE: Jan Vidar Haukeland CIENS - Temagruppe 3, integrert kystsoneforvaltning: Thorkel Askildsen COST Technical Committee on Transport: Olav Eidhammer COST A 17: Steinar Johansen COST 346: Olav Eidhammer COST Action 352: In-Vehicle-Information-Systems (IVIS): Norsk representant: Truls Vaa COST Action 355: Changing behaviour towards a more sustainable transport system: Jon Inge Lian og Jon Martin Denstadli Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI European Conference of Transport Research Institutes: Lasse Fridstrøm EHIA og miljøgodkjenning av Brenner Basis Tunnel (Jernbaneforbindelse München-Verona): Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe European Conference of Ministers of Transport (ECMT) - The Economic Research Committee: Knut Østmoe - Group of Statisticians: Arne Rideng European Transport Safety Council. Medlem diverse working parties : Ronny Klæboe Forbrukerpolitisk forum/forbrukerrådet: Medlem: Inger Anne Ravlum Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Fridulv Sagberg Høgskolen i Molde: Medlem av styret: Knut Østmoe INCE: Community noise og støyretningslinjer for støyforhold i skolesituasjoner Medlem: Ronny Klæboe Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Knut Østmoe, Lasse Fridstrøm Nordisk vegteknisk forbund - utvalg nr 21: Planlegging : Olav Eidhammer og Kjell Werner Johansen - utvalg nr 22: Utforming av veger og gater :Aslak Fyhri - utvalg nr 51: Miljø : Astrid H. Amundsen - utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Arild Ragnøy Norsk Geografisk Selskap: Styremedlem: Øystein Engebretsen NS-RSA (Nordisk seksjon av Regional Science Association): Styremedlem: Steinar Johansen. Opplysningsrådet for vegtrafikken: Arne Rideng OECD:Medlem av ekspertgruppe: Jon Inge Lian OEDC Working group on human factors of technology for elderly users. Medlem: Pål Ulleberg OSL-GARDERMOEN: Ekspert på støy og støyvirkninger for OSL- Gardermoen, utredninger + vitneuttalelser for ting-, lagmann og høyesterett: Ronny Klæboe PANDA-gruppen. Leder for faggruppe: Steinar Johansen Polyteknisk forening, Tverrfaglig Sikkerhetsforum. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt REORIENT. Member of Scientific Executive Commitee: Ronny Klæboe Samferdselsgruppa. Styremedlem: Åse Nossum Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for befolkningsprognoser: Sverre Strand Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng Tourist Research Center (TRC): Medlem: Jan Vidar Haukeland Transportøkonomisk forening. Programstyremedlem: Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee A3B05 Committee on Safety Data, Analysis, and Evaluation. Medlem: Rune Elvik Vegdirektoratet. Etatsprosjekt Nullvisjonen: Medlem referansegruppe: Marika Kolbenstvedt VINNOVA. Medlem programstyre for programmet Bilens sociala och ekonomiska betydning: Marika Kolbenstvedt Vägverket, Sverige: Medlem referansegruppe för miljökonsekvensbeskrivelser: Ronny Klæboe VTI, Sverige:Medlem nordisk planeringsgruppe Vägutforming och trafikantbeteende: Truls Vaa 3

4 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Deltakelse i internasjonale prosjekter ALCOLOCK Alcolock implementation in the European Union for EU DG-TREN: Terje Assum CroBIT- Cross.Border Information Technology: Johanna Ludvigsen DRUID - Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine: Terje Assum ESPON European Spatial Planning Observation Network: Olav Eidhammer European Transport Safety Council: Ronny Klæboe HUMANIST Network of excellence: Truls Vaa IMMORTAL- Imparied Motorists, Methodes Of Roadside Testing and Assessment for Licencing: Fridulv Sagberg, Tuls Vaa, Terje Assum, Rune Elvik, Knut Veisten. External reviewer, Ronny Klæboe PLUME Planning and Urban Mobility in Europe: Hanne Samstad POLCORRIDOR EUREKA-prosjekt: Johanna Ludvigsen REORIENT - Implementing Change in the European Railway System: Ronny Klæboe, Johanna Ludvigsen, Kjell Werner Johansen REMARCC II - Network of REgional MARitime Competence Centres, prosjekt i INTERREG 3b REVENUE- Revenue use from transport pricing: Jon-Terje Bekken ROSEBUD - Road safety and environmental benefit-cost analysis for use in decision making: Rune Elvik, Knut Veisten RIPCORD - Road infrastructure safety protection - coreresearch and development: Rune Elvik SafetyNet: Terje Assum, Torkel Bjørnskau SILVIA Silent road surfaces and other noise control actions: Knut Veisten, Rune Elvik, Ronny Klæboe og Kjartan Sælensminde SPECTRUM Study of Policies regarding Economic Instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of Physical Measures: Farideh Ramjerdi, Harald Minken, Anne Madslien, Arild Vold SUTRANET; INTERREG III B-prosjekt: Olav Eidhammer Doktorgradsavhandlinger Avhandlinger disputert og godkjent Moan, Inger Synnøve: Smoking or not smoking: How well does the theory of planned behaviour predict intention and behaviour? Doctoral Thesis, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo. Brechan, Inge: Emotional and behavioural effects of bodyimage self-discrepancies in adolescence: The moderating effects of identity motives and social reward motives Denstadli, Jon Martin: Predictive validity of conjoint models: The implications of product complexity, information overload and consumer expertise Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Jacobsen, Jens Kristian Steen: Modernity on the move: Contributions to a sociology of international tourism Klæboe, Ronny: Human reactions to transportation noise, vehicular air pollution and vibrations Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport. Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Assum, Terje Muligheder og barrierer for trafiksikkerhedarbejdet i Sverige. En analyse af Vägverket og andre aktører. Foreløbige resultater Transportforum. VTI. Linköping, Driving under the influence in Great Britain, the Nether lands and Norway. Results of road-side surveys IMMORTAL Final seminar. Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien, National accident prevention strategies what does and what does not work? - the case of road accidents XVI NOFS 2005 Nordisk olycksforskingsseminar. NOFS. Gilleleje, Danmark, Barriers and potentials for the implementation of road accident countermeasures 1st FERSI Scientific Road Safety Research Conference. Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt). Bergisch Gladbach, Barriers and potentials for the implementation of road accident countermeasures Road Safety on Four Continents. VTI. Warszawa, Avhandlinger i arbeid Andersen, Jardar: Optimisation within an intermodal freight supply system 4

5 Bekken, Jon-Terje Transportpakker i by. Finansieringsmodell som gir organisatoriske bindinger Kollektivtransportforums Årskonferanse TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, Bjørnskau, Torkel Havarikommisjonens analyse av sikkerhet i luftfarten - bidrag fra Transportøkonomisk institutt Sikkerhet i norsk luftfart. Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane. Lillestrøm, Experiences with (de-) regulation in the European taxi industry. Round Table 133: (De-) regulation of the taxi industry. OECD and ECMT. Paris, Regulering av drosjenæringen. Fagmøte i PF. Polyteknisk forening. Oslo, Kontraktsformer i kollektivtransporten Miniseminar om kollektivtransporten i Trondheim. Kollektivkampanjen. Trondheim, Ulykker med moped og lett motorsykkel Seminar om ulykker med moped og lett motorsykkel. SEROS/ Univ. i Stavanger. Sola strandhotell, Utrygghet og risikokompensasjon Flytoget. Oslo, Ulykker med moped og lett motorsykkel Arbeidsseminar - Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus. Statens vegvesen Stor-Oslo og Romerike distrikter. Losby gods, Oslo package 2 REVENUE seminar and workshop. ISIS - Institute of Studies for the Integration of Systems, Italy. Brussel, Hvilke effekter har endringer i kollektivsystemet Forskning til lunsj. NRK, forbrukerinspektørene. Oslo, Bompenger i norske byområder: forskjeller, likheter og utviklingstrekk Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Case study Oslo: PT optimisation under different rules for revenue use REVENUE final conference. ISIS - Institute of Studies for the Integration of Systems, Italy. Brussel, Kollektivtransportens fremkommelighet i byer - samme stilling av litteratur om effekter av tiltak Fremkommeighetsseminar. PROSAM. Oslo, Bekken, Jon-Terje, Fearnley, Nils Long-term demand effects in public transport European Transport Conference. Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, France, Forskjeller i bostedspreferanser og arbeidsreiser i indre og ytre deler av norske storbyer. Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Norges forskningsråd, Bergen kommune, Husbanken. First Marin Hotell, Bergen, Brechan, Inge Effect of price reduction and increased service frequency on public transport travel: Meta-analysis of results from Norwegian Trial Scheme (in poster session: Customer response to transit offerings) Transportation Research Board 84th Annual Meeting. Transportation Research Board. Washington, DC, USA, Effect of price reduction and increased service frequency on public transport travel: Meta-analysis of results from Norwegian Trial Scheme (in session: Meta-analysis and alternatives to meta-analysis) Transportation Research Board 84th Annual Meeting. Transportation Research Board. Washington, DC, USA, The effect of primary and secondary product attributes on customer satisfaction The 7th European Association for Consumer Research Conference. Association for Consumer Research. Gøteborg, Sverige,

6 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Denstadli, Jon Martin Experiences from the geocoding in the 2005 Norwegian Person Travel Survey COST Action 355 WATCH. Working Group 3 Travel Surveys. COST. DLR, Berlin, Dybedal, Petter Ringvirkninger av reiseliv i Agderfylkene - muligheter Forum for Sørlandet reiseliv. Sørlandet reiseliv. Kristiansand, Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud Seminar om reiselivsstrategi Buskerud. Buskerud fylkeskommune. Geilo, Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Vestfold og Telemark Medlemsmøte Telemarkreiser. Telemarkreiser. Langesund, Ringvirkninger av reiseliv Kongekrabbefestivalen/frokostseminar. Finnmark reiseliv. Vadsø, Eidhammer, Olav Logistikkløsninger og -kostnader ved returtransport av drikkevareemballasje Seminar for prosjektleder i PULS-programmet. Norges forskningsråd. Gardermoen, Godstransport i byområder - Nøkkeltall, trender og tiltak Program for overordnet transportforskning - Godsseminar. SD. SFT, Elvebakk, Beate, Steiro, Trygve Normative premisser for transportsikkerhetspolitikken. VTI Transportforum. VTI. Linköping, An introductory guide to systematic reviews and metaanalysis Transportation Research Board, 83rd annual meeting. TRB. Washington DC, Can we trust the results of meta-analyses? A systematic approach to sensitivity analysis in meta-analysis Transportation Research Board, 83rd annual meeting. TRB. Washington DC, To what extent is there bias-by-selection? Selection for road safety treatment in Norway Transportation Research Board, 83rd annual meeting. Transportation Research Board. Washington DC, Speed and road safety: synthesis of evidence from evaluation studies Transportation Research Board, annual meeting. TRB. Washington DC, Kan miljøvennlige trafikksikkerhetstiltak være lønnsomme? Seminar om trafikksikkerhet og miljø. Norges naturvernforbund. Trondheim, Efficiency assessment can help bring better results in road safety policy (Keynote address) ROSEBUD third conference. Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien, Cost-efficiency in road safety policy ECMT meeting. European Conference of Ministers of Transport. Paris, Evaluation of quantified road safety targets Private financing of European roads. European Road Federation, etc. London, How to write a successful scientific paper ECTRI/FERSI young researchers seminar. FERSI. Haag, Vision Zero, possibilities and obstacles for intervention XVI NOFS 2005 Nordisk olycksforskingsseminar. NOFS. Gilleleje, Danmark, Elvik, Rune Vegutforming og trafikksikkerhet Samferdsel NIF. Trondheim, Betydningen av god kvalitet på ulykkesstatistikken STRAKS-konferansen Statens vegvesen. Lillehammer, What is the cost-effectiveness of traditional road safety measures compared to using new technology? Future road safety requires intelligent vehicles and roads. COWI consult, Nordisk ministerråd. København,

7 Store ulykker i transport i Norge: Hyppighet og anvendelse av formell beslutningsanalyse ved prioritering av forebyggende tiltak Trafikkdage i Aalborg. Aalborg universitet. Aalborg, Betydningen av kontekstuelle forhold ved verdsetting av liv og helse i helsekonsekvensutredninger Seminar om helsekonsekvensutredninger. Sosial- og helsedirektoratet. Oslo, Politikontroll og trafikksikkerhet; utfylling av skjema om vegtrafikkuhell; gebyr og forenklet forelegg Konferanse om politiets trafikktjeneste. Utrykningspolitiet. Stavern, Engebretsen, Øystein Hvordan reiser vi i byområder? Kursdagene ved NTNU NTNU. Trondheim, Efficiency analyses in the PROMISING project ROSEBUD final conference. Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt). Köln, Laws of accident causation (invited keynote address) FERSI research conference. Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt). Köln, Store ulykker i transport: hyppighet, utviklingstrekk og forebyggingsmuligheter RISIT programseminar. Norges forskningsråd. Utstein kloster, Quantified road safety targets: an evaluation of effectiveness OECD møte. OECD. Paris, Hvordan kan vi halvere antall drepte i trafikken fram til 2020? Idedugnad om Nasjonal transportplan. Vegdirektoratet. Leangkollen, Asker, Fartens betydning for trafikksikkerheten Årsmøte i Nordisk vegteknisk forbund, utvalg 52, trafikk sikkerhet. Statens vegvesen, region øst. Vegmuseet, Hunder fossen, Laws of accident causation ICTCT workshop. ICTCT og VTT. Helsingfors, Kostnader ved trafikkulykker Trafikksikkerhetskonferansen Statens vegvesen Tele mark. Langesund, Does providing road safety according to individual demand involve ethical dilemmas? Ethics of traffic and transportation. Kungliga Tekniska Högskolan. Stockholm, Location and travel behaviour. An analysis based on geocoded travel surveys and studies of changes in urban land use. COST Action 355 WATCH Working Group 2 The Automobile. COST. Centrum Dopravního Výzkumu (CDV) Brno, Czech Republic, Location and daily mobility 45th Congress of the European Regional Science Associaltion. Vrije Universiteit. Amsterdam, Byreiser sett med fugleperspektiv Fagkonferanse om transport i by. Statens vegvesen. Oslo, Eriksen, Knut Sandberg A model for optimal route planning in aviation NECTAR Cluster meeting. NECTAR. Fiesole, Italia, Eriksen, Knut Sandberg, Kvinge, Bjørnar Positive Externalities of Investments in Rural Areas NECTAR Euroconference. NECTAR/Univ of Las Palmas. Gran Canaria, Erke, Alena Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet ITS på veg - Avslutningsseminar for etatsprosjektet. Statens vegvesen. Oslo, Erke, Alena, Hagman, Rolf Trafikkinformasjon og bilføreres oppmerksomhet Nordisk Seminar NVF 53, Transportinformatikk. NVF 53. Oslo,

8 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Fearnley, Nils The effects of major toll-road financed investments in private and public transport infrastructure on public transport 9th International Conference on Competition and Owner ship in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Instituto Superior Técnico. Lisboa, Trends and driving forces in Norwegian urban public transport 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9) Efficient pricing of urban public transport with budget constraints 9th International Conference on Competition and Owner ship in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Instituto Superior Técnico. Lisboa, Estimation and implementation of optimal performancebased subsidies in Norwegian intercity rail transport 9th International Conference on Competition and Owner ship in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Instituto Superior Técnico. Lisboa, Lover og forskrifter som hindring for de gode løsninger? Fagkonferanse om transport i by. Statens vegvesen. Oslo, Hovedvegutbygging betydning for kollektivtransporten: Casestudie Oslopakke 1 Fagkonferanse om transport i by. Statens vegvesen. Oslo, Etterspørselseffekter på kort og lang sikt: Hvor raskt reagerer trafikantene på endringer i takster og tilbud? Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Fridstrøm, Lasse Utfordringer i transportpolitikken hvordan skal kollektivtrafikken ta markedsandeler? Årsmøte. Transportbedriftenes landsforening. Oslo, Misbruk av markedsmakt i samferdsel. Spesielt om rovprising Seminar. Transportøkonomisk forening. Oslo, Hva er egentlig vegprising? Transport i by. Statens vegvesen. Oslo, Utfordringer for jernbanen Jernbaneverkets plansamling. Jernbaneverket. Sandvika, Fyhri, Aslak Income as a mediator between road traffic noise and annoyance Internoise. I-INCE. Rio de Janeiro, Klager de rika mer på bullerbesvär? Program for Trafikavdelningen Jönköpings kommun. TØI og Oslo kommune. Oslo/TØI, års forskning på trafikk og miljø - hva har vi lært? Workshop om Miljøkriterier i by. Vegdirektoratet. SFT, Oslo, Grue, Berit, Ludvigsen, Johanna Freight supply solutions for international shipments - demand structure in Norway and Sweden European Transport Conference. Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, France, Hagen, Trine Endringer i kontraktsperioden: Erfaringer med ulike kontraktsformer i skandinavisk bussdrift Årsmøte i TL Agder. TL Agder. Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand, Kontraktsparter i kollektivtransporten. Endringer i kontraktsperioden. Kollektivtransportens rammebetingelser. Transportbedriftenes landsforening. NHO, Oslo, Organisering av tiltakspakkene lokalt: Hvilken betydning har prosessene for effekten av pakkene? Erfaringer fra satsingen på tiltakspakker TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran Erfaringer fra satsingen på tiltakspakker TØI, PT-avd. TØI, Oslo,

9 Arbeidsmarkedskarrierer i en bransje preget av anbud Forsøksvirksomhetens seminar. Rikstrygdeverket. Stavanger, Er svenske myndigheter bedre enn sine norske kolleger? Erfaringer med endringer i kontraktsperioden. Arbeidsseminar, Kollektivtransportforum. TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Trender i ettersørselen etter feriereiser Ledersamling i Europeiske reiseforsikring. Europeiske reiseforsikring. Kleivstua, Hjorthol, Randi Den mobile hverdag Fagmøte i Kulturdepartementet. Kulturdept. Oslo, Trygg kollektivtrafik. Tiltak for passasjerer og førere. Kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Vägverket. Stockholm, Hagen, Trine, Longva, Frode Competitive tendering contracts: Why is Norway lagging behind? 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Instituto Superior Técnico. Lisboa, Hanssen, Jan Usterud Samferdselsutfordringer i Oslo Oslo Høyre, Høyres Hus Oslo programkomite Lettbane i København et alternativ til METRO? Transportdage i Aalborg, Parkeringstilbudets betydning for sentrums utvikling Tromsø kommune, Tromsø Rådhus Parking Management and Land Use Regulations Vegdirektoratet, Internasjonal fagkonferanse, Transport i by. Plaza Hotell Interaction and competition between modes. Can we achieve an increased use of alternatives to the car? Concept. Internasjonal konferanse, Caledonian hotel, Kristiansand, Haukeland, Jan Vidar Overgrown landscapes consequences for tourism 40th TRC Meeting. Tourism Research Center. Brugge, Mobility in daily life. A study of the interplay between the car and mobilew telephone in the organisation of everyday life 45th Congress of the European Regional Science Associaltion. Vrije Universiteit. Amsterdam, Mobility in daily life. The car and use of information and communication technology in family logistics. Forskningskonferanse KIM/NFR. NFR. Jæktvolden, Inderøy, Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyomrdåer Fagkonferanse om transport i by. Statens vegvesen. Oslo, Hovi, Inger Beate Næringsstruktur og utvikling i godstransport Program for overordnet transportforskning - Godsseminar. SD. SFT, Johansen, Kjell Werner Pricing and taxation in transport Era Net Transport Workshop. EN-T. Den Haag, Also chairing a session on Impact guidelines Utskottseminar. NVF utv 21. Tallin, Transportmodell i planprosess - forutsetninger, viktige valg og resultater - erfaringer fra Vestkorridorutredningen Kan vi beregne oss til det gode samfunn. PROSAM. Oslo, Johansen, Steinar Bruk av modeller i samfunnsplanleggingen på Svalbard Metodeseminar. Svalbard samfunnsdrift. SSD, Longyearbyen,

10 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Informasjon fra faggruppa. Erfaringer med bruk av PANDA i undervisningen. PANDA-gruppens årsmøte. PANDA-gruppen. Trondheim, Kjørstad, Katrine Næss Slik kan vi få det til i Norge. Tiltak som har fungert og rammebetingelser for kollektivtransporten Hva kan Ap; SV og Sp gjøre for kollektivtrafikken. Kollektivkampanjen. Stortinget, Effekter av tiltakspakkene på kollektivbruken. Hvilke tiltak har ført til at kollektivtrafikantene har endret bruk av buss. Hva er deres vurderinger av endringene. Erfaringer fra satsing på tiltakspakker TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Trygt Heim for ein 50-lapp i Sogn og Fjordane Samferdselsmedarbeiderkonferansen Aust-Agder fylkeskommune. Arendal, Hvilke effekter har endringer i kollektivsystemet Forskning til lunsj. Samferdselsdepartementet. Oslo, Hvilke effekter har endringer i kollektivsystemet Forskning til lunsj. NRK Forbrukerinspektørene. Oslo, Kjørstad, Katrine Næss, Ruud, Alberte Benchmarking Public Transport Experiments - incentives for a common evaluation European Transport Conference. Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, France, Klæboe, Ronny Da trafikken forsvant SAMFERDSEL Tekna/VD. Trondheim, Dose-respons funksjoner for vegtrafikkstøy i MKB Kursdag Miljøkonsekvensbeskrivelse. Universitetet i Umeå. Stockholm, Social support for balancing road and rail freight transport KOM Reorient. Reorient. Brüssel, Multilayer rail corridor concept Reorient subcontractor meeting. Reorient. Budapest, Helsebegrep i hvit og grønn frakk Monetær verdsetting. SHD. Oslo, Geografisk kartlegging som del av Helskonsekvensutredninger Geografisk kartlegging. Shdir. Oslo, Norsk Lydlandskapsforskning PROFO seminar. PROFO. Hotel Clarion, Klæboe, Ronny, Bloch, Engelie og Steinne Modellering av lydlandskapskart Geodatas brukerkonferanse. Geodata. Oslo Plaza, Kolbenstvedt, Marika The EEA financing mechanism for research cooperation between the EFTA states and the EU Meeting Institute of Transport economics and Laboratório Ncional de Engenharia Civil. LNEC. Lisboa, Driver Training and Traffic Safety in Russia and Norway Driver Training and Traffic Safety in Russia and Norway. TØI. Oslo, Road Safety Research at the TØI - an overview over international activity Besøk av Vietnams vegdirektør+f120. VD. TØI, Oslo, Trafiksäkerhetsforskning på TÖI. Trafiksäkerhetshandboken Program for Trafikavdelningen Jönköpings kommun. TØI og Oslo kommune. Oslo/TÖI, Miljøsoner som virkemiddel for miljøforbedring, med vekt på luftkvalitet og støy. Internasjonale erfaringer Virkemidler og tiltak i miljøsoner for å redusere ulemper fra trafikken. Miljøverndepartementet. R5, Oslo, Lian, Jon Inge Impact of main road investments in Oslo and Bergen 45th Congress of the European Regional Science Associaltion. Vrije Universiteit. Amsterdam,

11 Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling, byspredning Fagkonferanse om transport i by. Statens vegvesen. Oslo, Vegbygging og økt biltrafikk i by - en drøfting av begreper, teori og metode Fagkonferanse om transport i by. Statens vegvesen. Oslo, The Oslo toll ring and investment sceme European Transport conference. ETC. Strassbourg, Institusjonelle hindringer mot mer gang, sykkel og kollektivtrafikk NTP Oppstart seminar. NTP-sekretariatet. Oslo, Lian, Jon Inge, Fearnley, Nils The Oslo toll ring and infrastructure investment scheme European Transport Conference. Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, France, Longva, Frode Målrettet bruk av konkurranseutsetting i kollektivtransport. Internasjonale erfaringer og lærdommer for Norge SD program for overordnet transportforskning: Persontransportseminar. Samf.dep. SFT, Oslo, Led meg ikke ut i sykefravær! En studie av ledelse, arbeidsmiljø og jobbrelatert fravær i seks kollektivselskaper AMU-møte i Flytoget AS. Flytoget A/S. Flytoget, Oslo, Erfaringer med konkurranseutsetting fra andre næringer og land - hva kan fergenæringen lære? Konkurranseutsetting av riksveiferiedriften. Rederienes Landsforening. NHO, Oslo, Målrettet bruk av konkurranseutsetting. Internasjonale erfaringer og lærdommer for Norge Fylkestingsmøte i Troms fylke. Fylkestinget, Troms. Tromsø, Madslien, Anne Development of a Regional (short distance) Transport Model System in Norway Young Researchers Seminar. ECRTI, FEHRL, FERSI. Den Haag, Minken, Harald Nyttekostnadsanalyse og prioriteringer på tvers av sektorene Heldagsmøte. Metodikkgruppa i NTP. JBV, Prinsipper for utformingen av takstsystem og trafikkstyrende nivå Transportdager i Oslo. TØI/Forskningsdagene. Oslo, Sammenliknbarhet mellom nyttekostnadsanalyser på tvers av sektorene Metodegruppa NTP., Kvalitetssikring av Finnøysambandet SD. SD, Fordelingsvirkninger av vegprising Transport i by. VD. Oslo, Fordelingsvirkninger av vegprising Forskning til lunsj. TØI/Forskningsdagene. SD, Transport cost benefit rules NTF Workshop on the marginal cost of public funds. DTF. København, Risikotillegget i kalkulasjonsrenta SD. SD, Risikotillegget i kalkulasjonsrenta SD/FIN. SD, Risikotillegget i kalkulasjonsrenta Faglig forum. TØI. TØI, Minken, Harald, Samstad, Hanne Verdien av av raskere og mer pålitelig godstransport Trafikdage på Aalborg universitet. Aalborg universitet. Alborg universitet,

12 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Moan, Inger Synnøve I hvilken grad kan teorien om planlagt atferd predikere røykeslutt og røykestart? Forskningsseminar ved Transportøkonomisk institutt TPB versus self-regulation perspectives in smoking cessation. Department of Psychology, University of Oslo, Å røyke eller ikke røyke kan teorien om planlagt atferd predikere intensjon og atferd? Forskningsseminar ved Statens institutt for rusmiddelforskning Nordbakke, Susanne Transport interventions as a means for poverty reduction in rural areas 2nd Africa Technology Transfer Conference. Transportation Technology Transfer Centers. Pietermaritzburg, Sør-Afrika, Norheim, Bård Helhetlig virkemiddelbruk - men hvem har hånden på rattet? Kollektivtransportforums Årskonferanse TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, Kollektivtransportens finansielle klemme. Erfaringer og løsninger fra andre land Kollektivtransportforums Årskonferanse TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, Har tiltakspakkene ført til endringer i reisemiddelvalg? Hvor mye betyr endringer i kollektivtilbudet, i personlige ramme betingelser, i holdninger og kunnskaper til kollektivtransporten og andre endringer i transportsystemet for valg av transportmiddel. Erfaringer fra satsing på tiltakspakker TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Dårlig byplanlegging koster kollektivtransporten dyrt Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Norheim, Bård, Kjørstad, Katrine Næss Before and after-studies in a turbulent environment. Main findings based on 11 different urban public transport case studies in Norway. European Transport Conference. Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, France, Norheim, Bård, Longva, Frode Quality tendering and contracting service design - Comparing the Dutch and Norwegian initiatives 9th International Conference on Competition and Owner ship in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Instituto Superior Técnico. Lisboa, Nossum, Åse Kollektivtrafikantenes preferanser Avdelingsseminar. SL. Oslo, Stated Preference Studies on Internet - an Effective Method for Finding Passengers Preferences? Internet survey methodology: Toward concerted European research efforts. ESF Exploratory Workshop Fund, University of Zagreb. Dubrovnik, Preferanseundersøkelse blant beslutningstakere: Hva er deres preferanser for ulike finansieringsformer og virkemiddelbruk i transportpakker? Kollektivtransportforums arbeidsseminar. TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Osland, Oddgeir Byforsøk, storregioner og transportpakker. Hva innebærer slike organisatoriske endringsprosesser for kollektivtransporten? Kollektivtransportforums Årskonferanse TØI, PT-avd. Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, Bompenger i norske byområder en ny beslutningsarena? TØIs Transportdager. TØI. SFT, Oslo, An offer you can t refuse... On the establishment and development of Norwegian Toll Cordons International Seminar on Road Pricing with emphasis on Financing, Regulation and Equity. The World Road Association. Cancun, Mexico,

13 Osland, Oddgeir, Bekken, Jon-Terje Transportpakker i by. Rammebetingelser, organisering, innhold og antatt effekt på transportpolitiske målsetninger. Presentasjon av utredningsprosjekter om transport i by. Samf. dep. SD, Oslo, 08/ Osland, Oddgeir, Longva, Frode Organizing trust - on the institutional underpinning and erosion of trust in different organizational forms in public transport 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Instituto Superior Técnico. Lisboa, Ragnøy, Arild Endring av fartsgrenser, Effekt på fart og ulykker ATK-konferansen. Statens vegvesen/politi. Lillehammer, Nya åtgärder ok verktyg i ett TS-arbete baserat på Nollvisionen Program for Trafikavdelningen Jönköpings kommun. TØI og Oslo kommune. Oslo/TØI, Ramjerdi, Farideh Sustainable Transport and the Economic Discipline Impact seminar. Lund University. Klinta, Svergige, Urban case studies of the impacts of transport measures and synthesis of findings. Also chairing a session on Impact guidelines SPECTRUM s Conference: The use of economic instruments in the transport sector. ITS, Leeds in UK. Gdansk, Trends in mobility in Europe in the next years Workshop on Mobility Foresight. NTF & VTT Building and Transport. Helsinki, The use of economic instruments in the transport sector SPECTRUM s Conference: The use of economic instruments in the transport sector. ITS, Leeds University. Brussels, An evaluation of the performances of equity measures. ESRA Regional Science Association. Amsterdam, Ravlum, Inger-Anne Personvern i transport Personvern i transport. Datatilsynet. Oslo, Bryr vi oss om sporene? Mange er på sporet - bryr du deg. JDs årlige etikk-konferanse ETHOS. Justisdepartementet. Oslo, Stortingets behandling av NTP Vegdirektoratets planleggerskole. Vegdirektoratet. Oslo, Stoler på storebror og alle småbrødre med - men har vi grunn til det? Personvernundersøkelsene - departementsseminar. Moderniseringsdep. Oslo, Ravlum, Inger-Anne, Sørensen, Claus Hedegaard Hvordan samferdselspolitikere håndterer faglig viten ved behandling av Nasjonal transportplan Nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hurdalsjøen, Rideng, Arne Volume of road traffic in Norway Working party on Transport Statistics. United Nations og Economic Commision for Europe. København, Ruud, Alberte Hvilken betydning har informasjonstiltak Erfaringer fra satsing på tiltakspakker TØI, PT-avd. TØI, Oslo, Ruud, Alberte, Nordbakke, Susanne Decreasing driving licence rates among young people - consequences for local public transport European Transport Conference. Association for European Transport/PTRC. Strasbourg, France, Sagberg, Fridulv Hva viser forskningen om trøtthet og sovning bak rattet? Internopplæringsseminar. Statens vegvesen. Oslo,

14 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Driver health and crash risk: A case-control study of relative risk IMMORTAL Final seminar. Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien, Ulleberg, Pål Motorcykelsäkerhet en litteraturstudie och meta-analys MC-OLA. Vägverket. Stockholm, Risk factor fatigue, sleepiness and reduced alertness IMMORTAL Final seminar. Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien, Hvordan evaluere TS-kampanjer Hvordan evaluere TS-kampanjer? Trygg Trafikk. Oslo, Fatigue and sleepiness as risk factors in road traffic Joint meeting on fitness to drive. EU-kommisjonen. DG TREN. Brüssel, Trafikantatferd som kan føre til ulykker Kurs i ulykkesgranskning. Statenv vegvesen, Region nord. Tromsø, Crucial elements in learning. Behavioral risk factors Driver training and traffic safety in Norway and Russia. TØI. Oslo, Falling asleep while driving: Incidence, contributing factors, consequences and driver precautions 1st FERSI Scientific Road Safety Research Conference. FERSI/ BASt. Bergisch Gladbach, Trafikksikkerhet for trikken i Oslo: Hva har forskningen vist? Skadestatistikk for Trikken. TØI og Trikken. TØI, Oslo, Trafikantatferd som kan føre til ulykker Kurs om undersøkelse av trafikkulykker. Vegdirektoratet. Sandvika, Samstad, Hanne Transport information and the role of the public sector Young Researchers Seminar. ECRTI, FEHRL, FERSI. Den Haag, ITS og myndighetenes rolle Forskning til lunsj. TØI/Forskningsdagene. SD, Thune-Larsen, Harald Scenarier for Trondheim lufthavn Scenarier Værnes. Avinor. Værnes, Ungdom og risiko i trafikken Arbeidsseminar - Handlingsplan for trafikksikkerhet i Akershus. Statens vegvesen Stor-Oslo og Romerike distrikter. Losby gods, Young car drivers and accident risk CONCEPT-partneskapskonferanse. Vest-Agder Fylkeskommune. Caledonien hotell, Kristiansand, Foreløpige resultater fra evalueringen av Bilfører 65+ kurset Bilfører 65+ seminar. Vegdirektoratet. Bryn, Veisten, Knut Cost-benefit analysis SILVIA Final Seminar. SILVIA/BRRC. Brüssel, Nyttekostnadsverktøyet TORNADO PRODO seminar. PROFOR. Hotel Clarion, Vibe, Nils A Persontransport i norske byområder. Utviklingstrekk, drivkrefter og rammebetingelser Presentasjon av utredningsprosjekter om transport i by. Samf. dep. SD, Oslo, Persontransport i norske byområder. Utviklingstrekk, drivkrefter og rammebetingelser SD program for overordnet transportforskning: Persontransportseminar. Samf.dep. SFT, Oslo, Persontransport i norske byområder. Utviklingstrekk og rammebetingelser SDs presseseminar. Samf.dep. Bodø, Vaa, Truls, Kampanjer og virkning på atferd og ulykker: Kan effekter påvises? Transportforum. VTI. Linköping,

15 Den dimensjonsgivende trafikant Workshop Dimensonsgivende trafikant. Vejdirektoratet (DK). Lyngby, Age, disease and accident risk: Results from meta-analysis IMMORTAL Final seminar. Kuratorium für Schutz und Sicherheit. Wien, Trafikantatferd og veiutforming Forslag til tiltak i problemkryss i Danmark, Finland, Norge og Sverige Nordisk seminar om problemkorsningar mai Vejdirektoratet (DK). København, Modelling Driver Behaviour on Basis of Emotions and Feelings: Intelligent Transport Systems and Behavioural Adaptations Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments. Eurpoean Commission-Joint Research Centre, HUMANIST NoE, AIDE. Ispra (IT), Modelling Driver Behaviour on Basis of Emotions and Feelings: Predicting Effects of Intelligent Transport Systems. 11th Conference on Human-Computer Interaction (HCI) HCI-International. Las Vegas, Helsekrav/førerkortpraksis i andre land: Alder, medisinske tilstander og relativ ulykkesrisiko. IMMORTAL-prosjektets anbefalinger Fagmøte for fylkesleger om helsekrav til førerkort. Sosial- og Helsedirektoratet. Oslo, Trafikksikkerhetseffekter av ITS: Problemstillinger og virkning på atferd og ulykker Avslutningsseminar for etatsprosjektet ITS på veg. Vegdirektoratet. VD, Oslo, Vaa, Truls, Simoes Anabela Behavioural Effects of IVIS and ADAS 12th World Congress on Intelligent Transport Systems. ITS America, ITS Japan, ERTICO. San Francisco, Artikler i tidsskrifter med reviewordning Bjørnskau, T Road Traffic Change: A Catalyst for Segregation? Urban Studies, 2005, 42 (1): Denstadli, J M, Lines, R og Grønhaug, K, First mover advantages in the discount grocery industry European Journal of Marketing, 2005, 39 (7/8): Elvik, R and Greibe, P Road safety effects of porous asphalt: a systematic review of evaluation studies. Accident Analysis and Prevention, 2005, 37 (3): Elvik, R og Bjørnskau, T How accurately does the public perceive differences in transport risks? An exploratory analysis of scales representing perceived risk. Accident Analysis and Prevention, 2005, 37 (6): Elvik, R Can we trust the results of meta-analyses? A systematic approach to sensitivity analysis in meta-analyses. Transportation Research Record, 2005, 1908: Elvik, R Introductory guide to systematic reviews and meta-analysis. Transportation Research Record, 2005, 1908: Elvik, R Speed and road safety: Synthesis of evidence from evaluation studies. Transportation Research Record, 2005, 1908: Hjorthol, R og Bjørnskau, T Gentrification in Norway: capital, culture or convenience? European Urban and Regional Studies, 2005, 12 (4): Klæboe, R Aircraft noise annoyance in recreational areas after changes in noise exposure: Comments on Krog and Engdahl (2004) The Journal of he Acoustical Society of America, 2005, 118 (3): Klæboe, R, Fyhri, A, Kolbenstvedt, M og Solberg, S The impact of the neighbourhood soundscape on residential noise annoyance Acta Acustica united with Acustica, 2005, 91 (6):

16 PUBLIKASJONER Moan, I S and Rise, J Predicting parents intentions not to smoke indoors in the presence of their children using an extended version of the theory of planned behaviour Psychology and Health, 2005, 20 (3): Moan, I S, Rise, J og Andersen, M Quitting smoking: Applying an extended version of the theory of planned behaviour to predict intention and behaviour. Journal of Applied Biobehavioral Research, 2005, 10 (1): Chalasani, V.S, Denstadli, J M, Engebretsen, Ø og Axhausen, K.W. Precision of Geocoded Locations and Network Distance Estimates Journal of Transportation and Statistics, 2005, 8 (2): Sager, T og Ravlum, I-A From Projects to Strategies. A transaction cost approach to politicians problems with strategic transport planning Planning Theory and Practice, 2005, 6 (2): Sager, T og Ravlum, I-A The political relevance of planners analysis: The case of a parliamentary standing committee Planning Theory, 2005, 4 (1): Vold, A Optimal land use and transport planning for the Greater Oslo area Transportation Research A, 2005, 39 (6): Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Askildsen, T og Halvorsen K. Offentlige utviklingsagenter tilfellet Oslo Teknopol. I: Storbyene i kunnskapsøkonomien: Arena for kunnskapsdeling og nyskapning. Vatne, E, (red.) Oslo : Scandinavian Academic Press, Assum, T. og Sørensen C H The implementation of road accident countermeasures in Sweden Barriers and potentials. 13th International Conference Road safety on four continents in Warsaw, Poland 5-7 October (Proceedings on CD-rom) Assum, T, Buttress, S C, Sexton, B, Tunbridge, R J, Oliver J, Mathijssen, M P M og Houwing S The prevalence of drug driving and realtive risk estimations. A study conducted in the Netherlands, Norway and United Kingdom. EU rapport. Bekken J-T og Osland O Toll financing with a wider scope- Urban toll financed packages and their relation to sustainable transport and land use. [Online] European Transport Conference (ETC). Strasbourg, France 3-5 October Conference Proceedings on CD. Bekken J-T Experiences of regulatory changes of the taxi industry 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Bekken, J-T Experiences with (de-)regulation in the European taxi industry. In: (De-)regulation of the taxi industry. (ECMT Round table; 133). Paris: ECMT/OECD, Bekken J-T og Fearnley, N Long-term demand effects in public transport European Transport Conference (ETC). Strasbourg, France 3-5 October Conference Proceedings on CD. Bjørnskau, T og Sagberg F What do novice drivers learn during the first months of driving? Improved handling skills or improved road user interaction? I: G. Underwood (Ed.) Traffic and Transport Psychology. Theory and Application. Oxford: Elsevier,

17 Eidhammer. O Territorial Impact of EU Transport and TEN Policies ESPON, EU-INTERREG-project Elvebakk, E og Steiro T. Vision zero effects and challenges 13th International Conference Road safety on four continents in Warsaw, Poland 5-7 October (Proceedings on CD-rom) Eriksen, K S og Braathen, S Economic impact assessment for anlysing the economic viability of regional airports in Norway. Policy Analysis of Transport Networks. Selected proceedings Fearnley N Efficient pricing of urban public transport with budget constraints. 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Fearnley N Estimation and implementation of optimal performance-based subsidies in Norwegian intercity rail transport 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Fearnley N The effects of major toll-road financed investments in private and public transport infrastructure on public transport. 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Fearnley N Trends and driving forces in Norwegian urban public transport 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Fearnley N, Bekken J-T, Kjørstad, K N og Osland O Kap 7: Vurdering og anbefaling av tiltak. I: Bedre samordning av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Forslag til tiltak på kort sikt ( ). Rapporten er levert av Samordningsorganet for bedring av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus (SKOA) Fearnley, N og Lian J I The Oslo toll ring and infrastructure investment scheme European Transport Conference (ETC). Strasbourg, France 3-5 October Conference Proceedings on CD. Fyhri A Income as a mediator between road traffic noise and annoyance. Proceedings of Internoise Rio de Janeiro, Brazil 7-10 August Grue, B og Ludvigsen J Freight supply solutions for international shipments - demand structure in Norway and Sweden. European Transport Conference (ETC). Strasbourg, France 3-5 October Conference Proceedings on CD. Hagen, T og Longva F Competitive tendering contracts: Why is Norway lagging behind? 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Hjorthol, R og Bjørnskau T Forskjeller i bostedspreferanser og arbeidsreiser i indre og ytre deler av norske bosteder. I: Barlindhaug, R. (red) Storbyens boligmarked - drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg.oslo: Spartacus, Hjorthol, R og Timmermanns H (ed) The relation between motives and frequency of telework: A qualitative study from the Oslo region on telework and transport effects. In: Timmermans, H (ed) Progress in Activity-Based Analysis. Amsterdam: Elsevier 2005 Johansen, K W og Strand A Kvalitetssikring av MetroBuss-planen i Bergen. NIBR-notat 2005: 113. Oslo: NIBR. 17

18 PUBLIKASJONER Larsen O I og Bekken J-T Efficiency and regulation in the taxi industry - implications of waiting time. 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Longva, F og Norheim B Quality tendering and contracting service design - Comparing the Dutch and Norwegian initiatives. 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Nordbakke, S Transport interventions as a means for poverty reduction. Proceedings of the 2nd Africa Technology Transfer (T2) Conference Pietermaritzburg, South Africa September Osland O og Longva F Organizing trust - on the institutional underpinning and erosion of trust in different organizational forms in public transport 9th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport (Thredbo 9). Lisbon Portugal 5-9 September Osland O og Bekken J-T An offer you can`t refuse: an introduction to how the Norwegian toll rings came through. [Online] International Seminar on Road Pricing with emphasis on Financing, regulation and Equity, Cancún, Mexico, April Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 11. mai 2006] Ramjerdi, F, Madslien A og Minken H SPECTRUM D7: Analysis and assessment of the practical impacts of instruments in an interurban context. [Online] Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 11. mai 2006] Ramjerdi, F, Vold, A og Minken H SPECTRUM D8: Analysis and assessment of the practical impacts of combinations of instruments in an urban context. [Online] Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 11. mai 2006] Sager T og Ravlum I-A Intern-Agency Transport Planning: Cooperation in a loose Network. In: The Network Society: A new Context for planning? Edited by Louis Albrechts and Seymour J. Mandelbaum. London : Routledge, Sagberg, F og Gregersen, N P. (VTI) Effects of lowering the age limit for driver training. I: G. Underwood (Ed.) Traffic and Transport Psychology: Theory and Application. Oxford: Elsevier, Sørensen C H New Conditions for Decision-Making and Coordination in Transport? Corporatisation and Division in the Danish Railway Sector I: Tu Thomsen, L Drewes Nielsen & H Gudmundsson (eds): Social Perspectives on Mobility. Aldershot: Ashgate, 2005 Vaa, T Modelling Driver Behaviour on Basis of Emotions and Feelings: Intelligent Transport Systems and Behavioural Adaptations. Proceedings of the International Workshop on Modelling Driver Behaviour in Automotive Environments. Ispra, Varese, Lake Maggiore, Italy mai Vaa, T Modelling Driver Behaviour on Basis of Emotions and Feelings: Predicting Effects of Intelligent Transport Systems. Proceedings of 11th Human-Computer-Interaction (HCI) Conference (2005) PUBLIKASJONER Strategiske markedsanalyser Persontransport i norske byområder Utviklingstrekk, drivkrefter og rammebetingelser Nils Vibe; Øystein Engebretsen; Nils Fearnley Oslo, februar sider TØI rapport 761/2005. NOK 300. ISBN: With Summary in English. Internet - en effektiv metod för att ta reda på trafikanternas preferenser? Sammanfattningsrapport Åse Nossum Oslo, februar sider TØI rapport 763/2005. NOK

19 ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Vägverket. Internett - en effektiv metode for å finne trafikantenes preferanser? Dokumentasjonsrapport Åse Nossum; Inge Brechan; Nils Fearnley sider TØI rapport 763A/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Vägverket. Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Veileder: Trine Hagen Oslo, april sider TØI rapport 769/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Tiltakspakker for kollektivtransport Effekter av informasjonstiltakene Alberte Ruud Oslo, april sider TØI rapport 774/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss Katrine Næss Kjørstad og Bård Norheim Oslo, desember sider TØI rapport 810/2005. NOK 200. ISBN: With Summary in English. Kollektivtransportmarkedet i by. Fakta og eksempler. Alberte Ruud, Nils Fearnley, Katrine Næss Kjørstad, Trine Hagen (red.) Oslo, desember sider TØI rapport 811/2005. NOK 200. ISBN: With Summary in English. Vurdering av ny rutestruktur for kollektivtransport i Oppland fylke Region Hadeland Jon Terje Bekken; Berit Grue; Katrine Næss Kjørstad Oslo, desember sider TØI rapport 818/2005. NOK. ISBN:. With Summary in English. Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune. Organisering av kollektivtransporten Parkeringspolitikk og parkeringstilbud i Follo-kommunene Jan Usterud Hanssen Oslo, mai sider TØI rapport 778/2005. Elektronisk. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune og Utviklingsavtale Follo. Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester innen lokal kollektivtransport, jernbane og luftfart. Synteserapport Frode Longva, Oddgeir Osland, Jon Inge Lian, Claus Hedegaard Sørensen, Didier van de Velde Oslo, november sider TØI rapport 787/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester. Dokumentasjonsrapport Frode Longva, Jon Inge Lian, Didier van de Velde, Claus Hedegaard Sørensen, Oddgeir Osland, Knut Sandberg Eriksen, Nils Fearnley Oslo, september sider TØI rapport 787A/2005. NOK 300. ISBN: With Summary in English. Mer miljøvennlige arbeidsreiser. Rammebetingelser og muligheter Jan Usterud Hanssen Oslo, november sider TØI rapport 801/2005. Elektronisk ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Samferdselsetaten Oslo kommune. Samfunnseffektiv kollektivtransport. Utfordringer og muligheter i Akershus Bård Norheim Oslo, desember sider TØI rapport 803/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Stor-Oslo Lokaltrafikk. 19

20 PUBLIKASJONER Kollektivtransportens finansiering Lettbaner - europeiske erfaringer Jan Usterud Hanssen; Jon-Terje Bekken; Nils Fearnley; Arild H. Steen Oslo, februar sider TØI rapport 764/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Økonomiforvaltningen, Københavns kommune. Samfunnsøkonomisk analyse av kollektivtransportens inntektsgrunnlag. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 4 Bård Norheim Oslo, juni sider TØI rapport 767/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Tiltakspakker for kollektivtransport Befolkningens vurdering av tiltakene og effekter på reisemiddelvalget Katrine Næss Kjørstad og Bård Norheim Oslo, november sider TØI rapport 794/2005. NOK 300. ISBN: With Summary in English. Etterspørselseffekter på kort og lang sikt: en litteraturstudie i etterspørselsdynamikk Nils Fearnley; Jon-Terje Bekken Oslo, desember sider TØI rapport 802/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet; Transportøkonomisk institutt. Reiseliv Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold Petter Dybedal Oslo, juni sider TØI rapport 780/2005. NOK 200. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Buskerud, Vestfold og Telemark fylkeskommuner - BTV, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold og Innovasjon Norge Telemark. Gjesteundersøkelsen 2005 Arne Rideng; Jan Vidar Haukeland Oslo, desember sider TØI rapport 813/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Innovasjon Norge. Reisevaner Den mobile hverdag. En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier Randi Hjorthol; Mona Hovland Jakobsen; Rich Ling; Susanne Nordbakke; Leslie Haddon Oslo, januar sider TØI rapport 754/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd. Ungdom og transportmiddelbruk. En sammenfatning av undersøkelser i Norden Susanne Nordbakke; Alberte Ruud Oslo, februar sider TØI rapport 760/2005. NOK 200. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige. Pendling og regional interaksjon på Østlandet Sverre Strand; Øystein Engebretsen Oslo, mai sider TØI rapport 777/2005. NOK 200. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Region Øst. Utenlandske bilturisters fiske i saltvann i Norge 2004 Jens Kristian Steen Jacobsen Oslo, august sider TØI rapport 788/2005. Elektronisk. ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Interesse for og besøk i nasjonalparker og andre naturområder blant utenlandske turister i Norge Jens Kristian Steen Jacobsen Oslo, oktober sider TØI rapport 791/2005. Elektronisk ISBN: With Summary in English. Oppdragsgiver: Direktoratet for naturforvaltning. Transportytelser i Norge Arne Rideng Oslo, desember sider TØI rapport 809/2005. NOK 250. ISBN: With Summary in English. 20

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Ronny Klæboe Side 1 Publikasjoner Klæboe R, Engelien E, Steinnes M. Context sensitive noise impact mapping. Applied Acoustics 2006;67 (7):620-42. Klæboe

Detaljer

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Sluttkonferanse 17.-18.6.2014 Forskningsparken, Oslo Steffen Kallbekken, CICERO Populær eller effektiv Mer restriktive virkemidler

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Katrine Næss Kjørstad

Katrine Næss Kjørstad Curriculum Vitae Katrine Næss Kjørstad Navn: Katrine Næss Kjørstad Tittel: Forsker/utreder Telefonnr.: +47 96 200 700 E-post: knk@urbanet.no Født: 29. juni 1954 Nasjonalitet: Norsk Nøkkelkvalifikasjoner:

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Hvorfor ikke gratis kollektivtransport?

Hvorfor ikke gratis kollektivtransport? Hvorfor ikke gratis kollektivtransport? TØIs kollektivtransportforums årskonferanse 4. februar 2014 Nils Fearnley naf@toi.no Mange hensyn og målsettinger Finansiering Korrigere feil priset bilbruk Synliggjøre

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget

Offentlig journal. Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.01-31.01 2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2014 Resultat av anbudskonkurranse - tilbudt kontrakt på konsulentoppdraget nternkontrollsystem - konsulent

Detaljer

ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester

ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester 1-29.10.2007 EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 ITS Intelligente Transport Systemer og Tjenester Arvid Aakre arvid.aakre@ntnu.no Transporten er en forutsetning for utviklingen av vårt samfunn Et

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08-20.08 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse vedrørende søknad om oppføring av automatisk værstasjon ved Tanabru under gnr.13/1, Tana kommune. Kopi

Detaljer

Curriculum Vitae Bård Norheim

Curriculum Vitae Bård Norheim Curriculum Vitae Bård Norheim Navn Tittel Telefonnr: E-post: Født: Nasjonalitet: Bård Norheim Daglig leder +47 96200700 bno@urbanet.no 9. april 1959 Norsk Nøkkelkvalifikasjoner: Bård Norheim (f 1959) er

Detaljer

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012

Baltic Biogas Bus. - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As. Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Baltic Biogas Bus - a part of the climate change solution Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Interreg-konferanse, 7 juni 2012 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Problemstillinger Noen utvalgte konklusjoner Status med hensyn til prosjektgjennomføring Databaser Publiseringer Utvalgte resultater

Problemstillinger Noen utvalgte konklusjoner Status med hensyn til prosjektgjennomføring Databaser Publiseringer Utvalgte resultater Sikkerhet i fremtidens urbane transportsystemer Torbjørn Rundmo, professor, dr.philos., fil.dr.h.c., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim Problemstillinger Noen utvalgte konklusjoner

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse

Transportøkonomisk institutt. Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Forskning i bevegelse Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

Slipp brukerne løs det er PDA!

Slipp brukerne løs det er PDA! Slipp brukerne løs det er PDA! Ane Grydeland Mariann Løkse Universitetsbiblioteket UiT Bibsyskonferansen 2015 PDA: Patron driven acquisition Brukerstyrt kjøp av bøker Brukeren får tilgang når han/hun trenger

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE?

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? CIO Forum, 20. oktober 2011 Hans SolliSæther, dr. oecon. Handelshøyskolen BI OUTSOURCING en prosess der bedriften beslutter å selge eller

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

et stort sprang framover

et stort sprang framover et stort sprang framover Sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Lasse Fridstrøm, TØI TEMPO er en KMB et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning, under Norges forskningsråds program RENERGI,

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2013. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2013 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst?

Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Hvordan dempe biltrafikken i en by i vekst? Aud Tennøy Seniorforsker, Transportøkonomisk institutt (TØI) Stipendiat, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for landskapsplanlegging 04.04.2011

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer