Årsrapport Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge.

2 Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Danmarks Tekniske Universitet Opponent doktordisputas, Odd I Larsen Opponent doktordisputas, Rune Elvik Høgskolen i Lillehammer Sensor reiseliv, Jan Vidar Haukeland Høgskolen i Molde Sensor, Tr 650-Prosjek toppgave, Olav Eidhammer Sensor, Lo110 Intr. Til logistikk og transportøkonomi, Olav Eidhammer Sensor, Tr210 Transport- og lagerteknikk, Olav Eidhammer Sensor, TR530-Konsekvensanalyser, Olav Eidhammer Sensor, TR400-Transport og lokalisering, Olav Eidhammer Sensor, Transportfag, Kjell Werner Johansen Høgskolen i Stavanger Førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen 25% stilling som tidsskriftredaktør Høgskolen i Telemark Veiledning hovedfagsoppgave, Ronny Klæboe KTH, Stockholm Sensor/opponent to studenter: Farideh Ramjerdi Lunds Tekniska högskola Opponent doktordisputas, Rune Elvik Veiledning doktorgrad, Rune Elvik NTNU Sensor Samferdselsteknikk, Rune Elvik Bistilling, 1. amanuensis i psykometri, Pål Ulleberg Veiledning doktorgrad, to studenter: Johanna Ludvigsen NTNU stipendiat Jardar Andersen Universitetet i Bergen Sensor/opponent Sosiologi og organisasjonsteori/statsvitenskap og organisasjonsvitenskap, Oddgeir Osland Universitetet i Oslo Veileder hovedoppgave samfunnsøkonomi, Kjartan Sælensminde Veileder hovedoppgave økonomi, Knut Veisten Veileder hovedoppgave, Hanne Samstad Bistilling psykologi, Inge Brechan Universitetet i Uppsala Veileder doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet i Aalborg Veileder doktorgrad Arild Ragnøy Vrije Universitet Amsterdam Opponent ved doktordisputas, Rune Elvik VTI, Högskolan i Dalarne Veileder doktorgrad, Rune Elvik Tidsskrifts-redaktør/reviewer/ redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukeland Annals of Regional Science, member of editorial board, Farideh Ramjerdi Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, resource editor: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, reviewer: Aslak Fyhri Annals of Tourism Research, reviewer: Jon Martin Denstadli Acta Acoustica, reviewer: Ronny Klæboe Applied Acoustics, reviewer: Ronny Klæboe Danish Technical Research Council. Evaluation of the Logistic Programme at the Danish Technical University: Farideh Ramjerdi Environmental Modelling & Software, reviewer: Ronny Klæboe Journal of American Acoustics Society, reviewer: Ronny Klæboe Journal of Transport Geography, reviewer: Randi Hjorthol Journal of Transport Geography, member of editoral board: Sverre Strand Journal of Transport and Infrastructure, reviewer: Farideh Ramjerdi Journal of Transport Policy, reviewer: Farideh Ramjerdi Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Noise Control Engineering Journal, reviewer: Ronny Klæboe Safety Science, reviewer: Truls Vaa Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Scandinavian Journal of Psychology, reviewer: Pål Ulleberg Tourism Management, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transportation Research Board, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Randi Hjorthol 2

3 Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Association for European Transport. Medlem i programkomiteen for lokal kollektivtransport: Nils Fearnley COST Technical Committee on Transport: Olav Eidhammer COST A 17: Steinar Johansen COST Action 352: In-Vehicle-Information-Systems (IVIS): Norsk representant: Truls Vaa Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI European Conference of surface Transport Research: Knut Østmoe European conference of Ministers of Transport (ECMT) - The Economic Research Committee: Knut Østmoe - Group of Statisticians: Arne Rideng - ECMT Round Table 125: Johanna Ludvigsen European Transport Safety Council. Medlem diverse «working parties»: Rune Elvik Folkehelsa, prosjekt om støy i rekreasjonsområder: Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe Forbrukerpolitisk forum: Medlem: Nils Vibe Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Fridulv Sagberg Høgskolen i Molde: Medlem av styret: Knut Østmoe Human factors of technology for elderly users: Medlem av Expert Group: Pål Ulleberg Infrastructure Investments and Regional Development: Medlem av Expert Group: Jon Inge Lian Journal of Transportation Geography, Working Group: Medlem: Sverre Strand KUForum. Styremedlem: Tor Lerstang Mobility Needs for an Ageing Society, Medlem av Expert Group: Randi Hjorthol NIFU/STEP. Medlem av bedømmelseskomite: Nils Vibe Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Knut Østmoe Arbeidsgruppe på Trafikk og helse. Leder arbeidsgruppe: Ronny Klæboe Nordisk vegteknisk forbund - utvalg nr 21: Planlegging : Olav Eidhammer og Kjell Werner Johansen - utvalg nr 22: Utforming av veger og gater :Aslak Fyhri - utvalg nr 51: Miljø : Astrid H. Amundsen - utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Pål Ulleberg, Arild Ragnøy Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening (NVTF), Østlandet: Styremedlem: Jon-Terje Bekken Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): Styringskomiteen for Research on Road Transport and Intermodal Issues: Knut Østmoe PANDA-gruppen. Leder for faggruppe: Steinar Johansen Polyteknisk forening, Tverrfaglig Sikkerhetsforum. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt Samferdselsdepartementet: Nullutslippsteknologi i transportsektoren: Medlem av ekspertgruppe: Rolf Hagman Statens institut för kommunikationsanalys, Sverige (SIKA). Vitenskaplig komite: Knut Østmoe Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for befolkningsprognoser: Sverre Strand Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng Transportøkonomisk forening. Programstyremedlem: Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee A3B05 Committee on Safety Data, Analysis, and Evaluation. Medlem: Rune Elvik Vegdirektoratet. Etatsprosjekt Nullvisjonen: Medlem referansegruppe: Marika Kolbenstvedt Vegdirektoratet. Referansergruppe for prosjekt høytrafikerte gater: Faglig rådgiver: Aslak Fyhri Vejdirektoratet, Danmark, medlem av følgegruppe Undersøgelser af støygener: Aslak Fyhri Vägverket, Sverige: Medlem referansegruppe för miljökonsekvensbeskrivelser: Ronny Klæboe VTI, Sverige: Medlem nordisk planeringsgruppe Vägutforming och trafikantbeteende: Truls Vaa Østlandsforskning. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt. Deltakelse i internasjonale prosjekter ASTRAL Achieving Sustainability in Transport and Land Use: Harald Minken BEST - Benchmarking European Sustainable Transport: Nils Fearnley BOB - Benchmarking of Benchmarking: Nils Fearnley COST 346 Emissions and Fuel Consumption from Heavy Duty Vehicles: Olav Eidhammer CroBIT- Cross.Border Information Technology: Johanna Ludvigsen ESPON European Spatial Planning Observation Network: Olav Eidhammer European Transport Safety Council: Rune Elvik - EXploration of TRAnsport Research via the Web: Alberte Ruud HUMANIST Network of excellence, Truls Vaa IMMORTAL- Imparied Motorists, Methodes Of Roadside Testing and Assessment for Licencing: Fridulv Sagberg, Truls Vaa, Terje Assum og Rune Elvik MC-ICAM - Implementation of Marginal cost Pricing in Transport- Integrated Conceptual and Applied Modul Analysis: Arild Vold, Farideh Ramjerdi, Harald Minken, Olga Ivanova og Jardar Andersen PLUME Planning and Urban Mobility in Europe: Harald Minken POLCORRIDOR EUREKA-prosjekt: Johanna Ludvigsen REVENUE- Revenue use from transport pricing: Bård Norheim, Jon-Terje Bekken ROSEBUD - Road safety and environmental benefit-cost analysis for use in decision making: Rune Elvik, Knut Veisten Emission inentory Ghana. Rolf Hagman 3

4 SILVIA Silent road surfaces and other noise control actions: Rune Elvik, Ronny Klæboe og Kjartan Sælensminde SPECTRUM Study of Policies regarding Economic Instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of Physical Measures: Farideh Ramjerdi, Harald Minken Anne Madslien og Arild Vold Doktorgradsavhandlinger Avhandlinger i arbeid Andersen, Jardar: Optimisation within an intermodal freight supply system Brechan, Inge: Emotional and behavioural effects of bodyimage self-discrepancies in adolescence: The moderating effects of identity motives and social reward motives Denstadli, Jon Martin: Predictive validity of conjoint models: The implications of product complexity, information overload and consumer expertise Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Jacobsen, Jens Kristian Steen: Modernity on the move: Contributions to a sociology of international tourism Klæboe, Ronny: Bymiljøulemper og trivsel. Enkle modeller, og modeller med samspill. Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser Amundsen, Astrid H «Nullvisjon + Miljøvisjon= Kollisjon?» På veg mot nullvisjon sikre og miljøvennlige løsninger. Vegdirektoratet. Tønsberg, «Sikring av små barn i bil. Resultater fra analyse av spørreundersøkelse og kontroll av sikring.» Barn i bil. Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, Politiet. Oslo, Bekken, Jon-Terje «Deregulering av taximarkedet» Forskningsdagene 2004 TØI. Oslo, «Taxi regulation in Europe» Work Shop med Transport and Telecommunications Institute, Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, «Trends in European taxi regulation» European Transport Conference. AET/PTRC. Strasbourg, Bjørnskau, Torkel «Trygghet og risikokompensasjon i transportsystemet» Forskning kan vi lære noe?. ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum. Oslo, «What do novice drivers learn during the first months of driving? Improved handling skills or improver road user interaction?» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, 8.9. «What do novice drivers learn during the first months of driving? Results differ when respondents answer on and interval scale.» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, «Utrygghet og risikokompensasjon» Lunsjseminar. Flytoget. Oslo, Brechan, Inge «The reciprocal relationship between attitude and behavior» 112th Annual Convention. American Psychological Association. Honolulu, Hawaii, 28.7 «Attitude, control and habit as causes of transport mode choice» 3rd International Conference on Traffic & Transport Psychology International Association of Applied Psychology. Nottingham, Storbritannia, 6.9 Assum, Terje «Alkolås et prøveprosjekt» Rus, sikkerhet og arbeidsplassen. Bergensklinikkene. Bergen, «Drugs and alcohol use among car drivers in Norway. Data collection problems and preliminary results.» T th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety --ICADTS. ICADTS. Glasgow, Skottland, 9.9. «Må vi ofre 300 menneskeliv for å ha effektiv transport i Norge?» TØI-kurset. TØI. Sanner hotell, «The implementation of road accident countermeasures - barriers and potential» Workshop on implementation of road accident countermeasures. University of Bologna. Bologna, Italia, «Polisens proaktiva trafikövervakning. En viktig del i det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet mot målet 2007» Kompetensutveckling av närpolis- ordnings- och trafikpolispersonal inom resultatområde trafikbrottslighet. Trafikpolisen i Norrland. Lycksele, Sverige, Denstadli, Jon Martin «Utviklingstrekk og framtidsutsikter i norsk og internasjonal luftfart» Samferdselsdepartementets presseseminar. SD. Trondheim, Denstadli, Jon Martin/Engebretsen, Øystein «Testing the Accuracy of Self-reported Geoinformation in Travel Surveys» Progress in Activity-Based Analysis. European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS). Maastricht, Eidhammer, Olav «Intermodale transporter- Potensial, barrierer og effekter av tiltak» Via Nordica- Mennesker og mobilitet. Nordisk Vegteknisk Forbund. København,

5 Elvik, Rune «Hva er effektive trafikksikkerhetstiltak?» Transport, helse og miljø. Noregs Naturvernforbund. Oslo, «Bredden i trafikksikkerhetsarbeidet hvilke tiltak virker og hva er forutsetningen for at de skal virke?» Regionkonferanse om trafikksikkerhet. Statens vegvesen, region nord. Tromsø, «How to maximize road safety: More effective monitoring» Conference on how to maximize road safety. Sveriges Riksdag. Stockholm, «Hva er riktig verdsetting av liv?» Miniseminar om verdsetting av luftforurensing. Statens forurensningstilsyn (SFT). SFT, Oslo, «Visjoner som styringsinstrument i trafikksikkerhetsarbeidet innlegg under paneldebatt» Via Nordica Nordisk vegteknisk forbund. København, «Can we trust the results of meta-analyses? A systematic approach to sensitivity analysis in meta-analyses» 10th World Conference on Transport Research. World Conference on Transport Research. Istanbul, «Seks forelesninger om ulike temaer i trafikksikkerhet: ulykkesteori, analyse av ulykkespunkter, skadegradstetthet, mv» Trafikksikkerhetskurs. Lunds tekniske høgskole. Lund, «To what extent can theory explain the findings of road safety evaluation studies?» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, «Cost-benefit analysis of driver health regulations» IMMORTAL workshop. SWOV. Brussel, «A framework for a rational analysis of road safety problems» ICTCT workshop. ICTCT. Tartu (Estland), «(1) Speed and road safety: an evaluation of the Power model (2) Effects on road safety of speed cameras (3) Quality of road safety evaluation studies» Meeting, Royal Statistical Society. Royal Statistical Society. London, «En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken» RISIT-prosjektkonferanse Noregs forskningsråd. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy, «Store ulykker i transport: forekomst, læring og forebygging» RISIT-prosjektkonferanse Noregs forskningsråd. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy, «Problems in implementing state-of-the-art techniques for before-and-after studies of road safety measures» Traffic Science Colloquium. Universitetet i Dresden. Dresden, «A new approach to cost-benefit analysis of measures designed to promote walking or cycling» Seminar on cost-benefit analysis. Nordic Transport Forum (NTF). København, «The Handbook of Road Safety Measures» Meeting, High level group on road safety. EU-kommisjonen. Brussel, Engebretsen, Øystein «Byreiser om bruk av reisevaneundersøkelser for analyse av reisemønstre i norske byer» Forskning Formidling - Forvaltning (Nasjonal konferanse i geografi). Norsk Geografisk Selskap. Drammen, «Bilens plass i storbyområdene» Transportdagene i Oslo TØI. Oslo, «Noen resultater fra prosjekter byreiser» Foredrag for Vegdirektoratet. Vegdirektoratet. Oslo, «Byreiser» Foredrag for Oslo Arbeiderparti. Oslo Arbeiderparti. Oslo, «Byreiser» Foredrag for Miljø- og byutviklingskomiteen Alna bydel. Alna bydel. Oslo, Engebretsen, Øystein/Hjorthol, Randi «Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001, innhold og enkelte resultater» Fredagsforum. JBV. Oslo, Eriksen, Knut Sandberg «The Influence of Market Imperfections on the Evaluation of Investments a SCGE Approach» NECTAR Cluster I meeting. Amsterdam Free University. Amsterdam, Fearnley, Nils «Inventive pricing of urban public transport» European Transport Conference AET/PTRC. Strasbourg, 4-6/10 Fearnley, Nils, Norheim, Bård «Implementation of Performance-based subsidies in Norwegian intercity rail» European Transport Conference AET/PTRC. Strasbourg, 4-6/10 Fyhri, Aslak «Traffic education for children with a tabletop model» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, Grue, Berit «PolCorridor WP Benchmarks and Quality Requirements» PolCorridor Partners Assembly Czech Railways/TØI. Praha, Hagen, Trine «Konkurranseutsetting og arbeidskraften» Forskningsdagene 2004 TØI. Oslo, 17.9 «Konkurranseutsetting og arbeidskraften» Faglunsj i fbm forskningsdagene Samferdselsetaten Oslo Kommune. Oslo, «Konkurranseutsetting og arbeidskraften» Faglunsj i forbindelse med forskningsdagene Samferdselsdepartementet. Oslo, «Ledelse, samarbeid og deltakelse i 3 Friskbuss-bedrifter» Friskbuss høstkonferanse TL. Oslo,

6 Hagman, Rolf «Bilers bidrag til miljøforurensning og potesial med hybridteknologi» Fremtidens bilteknologi. SAS hotel Fornebu Miljøstiftelsen GRIP/Toyota. Oslo, «Available environmental friendly vehicle technology» 2. Nordiske seminar partikkelforurensning. Univ. i Umeå/TØI. Sigtuna, 1.6. «Transport - Miljøaspekter, forurensing og utfordringer ved kjøretøy - Status og fremtid» Norske Verneingeniørskolen. Teknologisk Institutt. Oslo, Hanssen, Jan Usterud «Samferdsel et nødvendig onde i stedet» Stedsforming i mellomstore og mindre tettsteder Fylkesmannen i Telemark, Region-samarbeidet, Husbanken, Riksantikvaren, Norsk Form. Stavern, 3.5. «Parkering som virkemiddel må få en regional løsning» Fylkesplanens handlingsprogram Akershus fylkeskommune. Folkets Hus, Oslo, «Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling. Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang» Den nasjonale sykkelkonferansen 2004 Syklistenes landsforening, m.fl. Kristiansand, «Bystruktur og transportbehov samspillet mellom arealbruk og transport» TØI-kurset. TØI. Sanner Hotell, Haukeland, Jan Vidar «Gjengroing Konsekvenser for reiselivet» Norge gror igjen konsekvenser for reiselivsnæringen. Norsk Geografisk Selskap. Oslo, Haukeland, Jan Vidar/Rideng, Arne «The Norwegian Foreign Visitor Survey» 39th TRC Meeting. Tourist Research Centre (TRC). Gulildford, UK, «Foreign Tourists Expenditures in Norway» 13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Tourism Research Unit, Aalborg University. Aalborg, Denmark, Hjorthol, Randi «Kjønn og reisevaner forsvinner forskjellene?» Møte Oslo distriktsvegkontor. Oslo Vegkontor/distrikt. Oslo, «Home is good workplace is best. A qualitative study of motives and transport effects of telework» Progress in Activity-Based Analysis, May 28-31, European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS). Maastricht, «Virtuell mobilitet løsningen på våre trafikale problemer?» Mennesker og mobilitet. Nordisk Vejteknisk Forbunds 19.kongress, Via Nordica Nordisk Vejteknisk Forbund. Køben-havn, «Motives for teleworking and the effects on mobility in an urban area» The 30th Congress of the International Geographical Union. International Geographical Union. Glasgow, «Teleworking in some Norwegian urban areas motives and transport effects» International Specialist Meeting ICT, Everyday Life and Urban Change. University of Utrecht/University of Ohio. Doorn, Neder-land, «Samspill mellom bil og mobil i organiseringen av dagliglivet» Mobilitet I tid och rum, vardaglig rörlighet, Doktorgradskurs. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet. Göteborg, Hovi, Inger Beate «Vet vi hva som er effektive transporter for næringslivet?» Seminar om transport, miljø og helse. Norges Naturvernforbund. Oslo, «Samfunnets gevinst ved mer effektiv bruk av godsbiler» GEO-Norge GeoForum. Lillestrøm, «Samfunnsøkonomiske gevinster ved mer effektiv utnyttelse av godsbiler» Trafikkdage i Ålborg. Aalborg universitet. Ålborg, «Utviklingstrender innen godstransport» Forskning til lunsj. NorCargo. Drammen, «Utviklingstrender innen godstransport» Forskning til lunsj. Samferdselsdep. Oslo, Jacobsen, Jens Kristian Steen «Turistveger: forventinger til næringslivet» Fjordvegkonferansen. Ryfylke IKS. Stavanger, «Finnmark sett i forbifarten: utenlandsk bilturisme i sommersesongen» Reiselivskonferansen. Finnmark Reiseliv. Hammerfest, «Has «the tourist role» disappeared? Vocabulary changes in sociology and their implications for the understanding of tourists» Understanding tourism theoretical advances International Sociological Association. Mytilini, Hellas, Jean-Hansen, Viggo «City Logistics. how to create a n OD matrix for the Oslo region» Trafikkdage i Ålborg. Aalborg universitet. Ålborg, Johansen, Kjell Werner «Hvilken jernbane har en framtid i Norge?» Forskning til lunsj. Jernbaneverket. JBV, «Hvilken jernbane har en framtid i Norge» Forskning til lunsj. Flytoget AS. Oslo, Johansen, Steinar «Effektutvalget presentasjon av utvalgets innstilling» Effektutvalget overrekkelse av NOU til Kommunalminister. KRD. Oslo, «Presentasjon av Effektutvalgets innstilling med vekt på transport» Transportøkonomisk forum. TØ-forum. Vegdirektoratet,

7 «Sektorpolitikk og regional utvikling» Hørings- og pressekonferanse Effektutvalget. KRD. Oslo, «Presentasjon av Effektutvalgets innstilling» ECON internseminar. ECON. Oslo, «Presentasjon av Effektutvalgets innstilling» PANDA brukerseminar. PANDAs faggruppe. Hamar, «Om den breie regionalpolitikkens effekter» Avslutningskonferanse REGUT. NFR. Hell, Kjørstad, Katrine Næss «Hvordan beregne forventede effekter av en kollektivsatsing» Kollektivtransportforum arbeidsseminar: Kollektivsatsing og vegutbygging TØI. Oslo, 17.3 «Lokal persontransport marked og utfordringer» TØI-kurset TØi. Sanner Hotell, Klæboe, Ronny «Norske erfaringer med ljudlandskap» Svenske nasjonale buller målsettinger/ljudlandskap. Boverket. Göteborg, «Bullerstöringer» Referansegruppe MKB. Vägverket. Stockholm, «Helseeffekter av støy og luftforurensning» Divisjon for miljømedisins seminarserie. FHI. Oslo, «Context sensitive road traffic noise impact mapping» ASA 75 år. ASA. New York, «Nordisk forskning på partikkelforurensning» Bedre Byluft 2. møte. VD/SFT. SFT, 3.6. «Virkninger av støy (trafikk, kontor og lavfrekvent viftestøy)» Lunchmøte. Byggforsk. Byggforsk, «Mapping neighbourhood soundscape quality» Internoise INCE. Praha, «Miljøplager, kombinerte effekter og geografisk kartlegging av virkninger» Møte med SHD. SHD. St. Olavs plass, «Lydlandskapskart for Drammen» Støy i by. Drammen kommune. Drammen, «Flystøy og helse samt kommentarer til notater» Rettssak Gardermoen. Lillestrøm, Larsen, Odd I «A Simple Method for Handling Tours with Multiple Destinations in Large Scale Transport Demand Models» A Simple Method for Handling Tours with Multiple Destinations in Large Scale Transport Demand Models TRISTAN V. Guadaloupe, «Seasonal Tickets in Mode/Destination Choice Models» Seasonal Tickets in Mode/Destination Choice Models TransLog. Molde, Lian, Jon Inge «Urban sprawl and transport the case of Oslo and Bergen» Cost 355 Sakura workshop. INRETS, Cost 355. Paris, «Erfaringer fra vegutbygging i Oslo» Workshop - Behovet for østlige forbindelser. WSP/ Vägverket. Stockholm, «Evaluering av hovedvegutbygging i Oslo» Vegdirektoratets fagmøte. Vegdirektoratet. Oslo, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. SFT, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. Samf.etat, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. Norconsult, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. SD, Longva, Frode «Trivsel og fravær i bussbransjen, en sammenlignende studie av tre busselskaper med vekt på erfaringer fra Nettbuss Drammen» Møte med ledelse og AMU i Nettbuss Drammen lokalt Nettbuss Drammen. Oslo, 19.2 «Trivsel og fravær i bussbransjen en sammenlignende studie av Nettbuss Drammen, Sporveisbussene og Schøyen Bilcentraler» Friskbuss-konferanse: Fra teori til praksis Transportbedriftenes Landsforening. Oslo, 4.3 «Trivsel og fravær i bussbransjen, en sammenlignende studie av tre busselskaper hva kan Nettbuss Drammen lære av de andre?» Møte med ledelse og AMU i Nettbuss Drammen, Nettbuss Notodden, Nettbuss Vestfold og Nettbuss Telemark Nettbuss Drammen AS. Oslo, 5.3 «Et tidsskifte for Oslo Sporveier? Evaluering av forsøk med ny skiftordning blant førerne i sporvogns- og banedivisjonen» Heldags AMU-seminar for Oslo Sporveiers T-banediv T-banedivisjonen, Oslo Sporveier. Oslo Sporveier, Oslo, 26.5 «Friskbuss-prosjektet: Trivsel og fravær i bussbransjen, foreløpige reusltater og planer framover» Seminar for RTVs forsøksordning Rikstrygdeverket. RTV, Oslo, 7.6 «Led meg ikke ut i sykefravær! Jobbrelatert fravær og ledelse i bussbransjen» Forsøksvirksomhetens seminar okt Rikstrygdeverket. Oslo, «Led meg ikke ut i sykefravær! En studie av ledelse og jobbrelatert fravær» Faglunsj i forbindelse med forskningsdagene Flytoget AS. Oslo, «Arbeidsmiljø og jobbrelatert fravær i Norgesbuss Oslo en sammenligning av seks kollektivselskaper» AMU-seminar i Norgesbuss-konsernet Norgesbuss Oslo. Oslo, «Neste holdeplass lavere sykefravær? Tiltak mot jobbrelatert fravær og arbeidsmiljø i bussbransjen» Trygdeforskningsseminaret 2004 Rikstrygdeverket. Oslo, 3.12 Longva, Frode, Norheim, Bård «Competitive tendering and performance-based subsidies experiences in Dutch and Norwegian bus transport» European Transport Conference AET/PTRC. Strasbourg,

8 Minken, Harald «Lønnsom jernbane for hvem samfunnet, kunden, operatøren, tilskuddsansvarlig?» Jernbaneforum Jernbaneforum Sør. Radisson SAS Plaza hotell, Oslo, «Konkurranse på sporet» Forskningsdagene TØI. Oslo, «Konkurranse på sporet» Forskningsdagene TØI. Oslo, «The role of CBA in strategic transport planning» NTF seminar on cost benefit analysis. Tranportministeriet, Danmark. København, «The safety stock approach to freight benefits» NTF seminar on cost benefit analysis. Tranportministeriet, Danmark. København, Nossum, Åse/Bekken, Jon-Terje «Kollektivtrafikantenes preferanser / Erfaring med satsning på bane i ulike byområder i Europa.» Kollektivtrafikkløsninger i Bærum, buss, bybane eller metro. Bærum Velforbund. Bærum, 2.11 Nordbakke, Susanne «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Seminar om trøtthet. Ibsenhuset. Skien, «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Internseminar i Vegdirektoratet om trøtthet bak rattet. Vegdirektoratet, Region vest. Molde, «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Seminar om trøtthet. Scandic Airport Hotell. Bergen, «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Seminar om trøtthet. Vegmuseet. Lillehammer, «Sleepiness at the wheel knowledge and action among drivers» 14th Canadian Multidisciplinary Road Safety Conference. The Canadian Association of Road Safety Professionals. Ottawa, Canada, «Trøtte typer på tur. Kunnskap og adferd blant bilførere» Et stykke forskning til lunsj. TØI. Gjensidige NOR, Lysaker, Norheim, Bård «Markedspotensialet for økt satsing på trikk- Erfaringer fra Europeiske byer» Kontaktmøte med Göteborg Sporväger, Oslo Sporvognsdrift AS. Oslo, 23.1 Osland, Oddgeir «Urban Transport Policy in Norway. The case of toll rings» Work Shop med Transport and Telecommunications Institute, Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, 20.9 «Urban Transport Policy in Norway. The case of toll rings» Work Shop med Riga City Council Riga City Council. Riga, 20.9 «Urban Transport Policy in Norway. The case of toll rings» Work Shop med Ministry of Transport and Communication of Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, Ragnøy, Arild «TSEffekt - PC verktøy for trafikksikkerhetsanalyse» TSEffekt. Vegdirektoratet. VD, «Veglys i Samfunnsøkonomisk perspektiv» Veglys. Energiselskapet. Linne Hotell, «Evaluering av fartsgrenseendring. Effekt på fart» Fartsgrenseendring. Vegdirektoratet. VD, «Skadegradstetthet og trafikksikkerhetsanalyse av nettverk NSM(Bast» Skadegrad og nettverksanalyse. Vegdirektoratet. VD, «Opplæringsdag for brukere i Statens Vegvesen» TSEffekt. Statens Vegvesen. Tønsberg, «Statistiske analyser i Statens Vegvesen Risikoanalytiske metoder» Kurs i risikoanalyser. Høyskolen i Stavanger for SVV. Stavern, Ramjerdi, Farideh «Member states practices in project assessment» Workshop on TEN-T policy and project assessment, 20 feb. EU, DGTREN. Brussels, «Optimal policies for the interurban passenger travel in Norway» SPECTRUM seminar. University of Technology Vienna. Vienna, «A frame work for the evaluation of efficiency and equity» SPECTRUM seminar. TØI. Oslo, «Optimal package of instruments for Oslo and its implications for equity» SPECTRUM seminar. TØI. Oslo, «Interurban passenger travel: The Norwegian case study» SPECRTUM seminar. ITS, Leeds University. Leeds, UK, «The Oslo case study» SPECRTUM seminar. ITS, Leeds University. Leeds, UK, «Framework for modelling» SPECRTUM seminar. ITS, Leeds University. Leeds, UK, «The problem with the present practice of the use of the MCF in cost benefit analysis» NTF seminar on cost benefit analysis. Tranportministeriet, Danmark. København, Ravlum, Inger-Anne «Rasjonell planlegging og den politisk virkeligheten» Via Nordica: Nordisk vegkongress. NVF. København, Ravlum, Inger-Anne og Sørensen, Claus Hedegaard «Styring i transportpolitikken et forstudie» Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Tromsø,

9 Rideng, Arne/Haukeland, Jan Vidar «The Norwegian Foreign Visitor Survey» 13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Tourism Research Unit, Aalborg University. Aalborg, Denmark, Ruud, Alberte (stand in for Unni Bekkøy Lodden og Inge Brechan) «The importance of travel information for use of Public Transport» European Transport Conference AET/PTRC. Strasbourg, Sagberg, Fridulv «Faktorer som påvirker kjørefart» Transportforum VTI. Linköping, «Vegutforming og bilføreres atferd» Vägutformningsdagar. Vägverket Region Mitt. Härnösand, «Vegutforming og bilføreres atferd» Seminar om sikkerhetsstyring. Statens vegvesen Vestfold. Tønsberg, «Driver health and crash risk: A case-control study of relative risk» Workshop: The use and usability of Council Directive 91/439 on Driver Licencing. University of Valladolid, Spain. Valladolid, «Sammenhengen mellom trafikantrettede tiltak og endringer i antall drepte eller hardt skadde» Prioritering av trafikant- og kjøretøyrettede tiltak i handlingsprogrammet VD. VD, 7.9. «Effects of lowered age limit for driver training a comparative study of Norway and Sweden» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, 8.9. «Vegutforming og bilføreres atferd» Fagseminar: Påvirkning av bilførere gjennom utforming av vegsystemet. Statens vegvesen, Buskerud distrikt. Drammen, «Forskningsperspektiv på havarikommisjon for veitrafikk» Trafikksikkerhet og felles havarikommisjon. NVTF og Tverrfaglig Sikkerhetsforum. Vegdirektoratet, «Forskning om føreropplæring og førerprøve» FoU seminar om føreropplæring og førerprøve. Vegdirektoratet. Hotell Helsfyr, «Trafikantatferd som kan føre til ulykker» Kurs i etterforskning av trafikkulykker. Vegdirektoratet. Hotell Oslofjord, Sandvika, «Feilhandlinger og ulykkesrisiko i overvåking og framføring av transportmidler» RISIT programseminar. Norges forskningsråd. Jægtvolden fjordhotell, Inderøya, Samstad, Hanne «Offentlig sektors rolle mht ITS» ITS-konferansen ITS Norway og Vegdirektoratet. Gardermoen, «ITS and roles of the public sector» Public sector objectives in ITS. VTT. Helsinki, Sælensminde, Kjartan «Nytte- kostnadsanalyse av støysvake vegdekker» Transportforum VTI. Linköping, Sørensen, Claus Hedegaard «New conditions for policymaking in transport?» 10th World Conference on Transport Research. World Conference on Transport Research Society. Istanbul, Steen, Arild «Transport Vaner og Tilfredshet» Samferdselspolitiske Utfordringer Norsk Arbeidsmands-forbund. Oslo, 18.3 «Presentation of Institute of Transport Economics» Work Shop med Ministry of Transport and Communication of Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, 20.9 «Presentation of Institute of Transport Economics» Work Shop med Riga City Council Riga City Council. Riga, 20.9 «Presentation of Institute of Transport Economics» Work Shop med Transport and Telecommunications Institute, Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, 20.9 Strand, Sverre «Økonomiske og geografiske virkninger av Gardermoen» Forskning-formidling-forvaltning (Norsk geografisk selskap, nasjonal konferanse). NGS. Drammen, Thune-Larsen, Harald «Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvenser av deregulering» Kan deregulering øke transportsikkerheten?. SINTEF. Gardermoen, Ulleberg, Pål «Unge bilføreres atferd og risiko» «Sei ifrå» seminar i Aust agder. Statens vegvesen, region Sør. Quality hotell Sørlandsparken, «Er alle ungdommer råskinn i trafikken eller?» Trygg Trafikk s landskonferanse. Trygg Trafikk. Hotell Opera, Oslo, «Vision and cognitive functioning among elderly drivers. Importance for driving performance» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, «ER alle ungdommer råskinn i trafikken» Forskning til lunsj. TØI. SD, «ER alle ungdommer råskinn i trafikken» Forskning til lunsj. TØI. Gjensidige, «Er alle ungdom råskinn i trafikken?» FTU-seminaret i Vestfold. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Vestfold. Quality Hotell Tønsberg, «Er det mulig å påvirke riskoførerene?» TØI-kurset TØI. Sanner Hotell, Gran,

10 Veisten, Knut «The identification of barriers to the use of efficiency assessment tools for road safety policy» 2. konferanse i ROSEBUD. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). RAI Amsterdam, «Cost-benefit analysis of low-noise measures: Conversion of costs and benefits to monetary terms» FEHRL Road Research Meeting. FEHRL, Centre de Recherches routières (BRRC),. Fokkersdreef, B-1933 Sterrebeek, Brüssel, Vibe, Nils «Mellomstore norske byer kan de bli kollektivbyer?» Kollektivtransportforum arbeidsseminar: Kollektivsatsing og vegutbygging TØI. Oslo, 17.3 «Sykkel bil eller kollektiv. Hvor aktuelt er det å overføre reiser fra til sykkel og/eller kollektiv?» Den nasjonale sykkelkonferansen 2004 Syklistenes landsforening, m.fl.. Kristiansand, 13.9 «Metodisk kreativitet. Om bruk av LEGO-klosser i forskning om folks reisevaner» Medlemsmøte i Norsk sosiologforening, Østlandsavdelingen Norsk sosiologforening. Østlandsavdelingen. Oslo, Vaa, Truls «3.6TVA1.1HUMANIST TF-A and TF-F Workshop LisboaTechnical University of Lisboa/Faculdade de MotricidadeLisboaITS addressing medical conditions, vision impairment, medical conditions and diseases: Potential for ITS solutions» HUMANIST TF-A and TF-F Workshop Lisboa. Technical University of Lisboa/Faculdade de Motricidade. Lisboa, 3.6. «Damasio s Somatic Marker Hypothesis: A Theoretical Basis for Drivers Risk Perception» HUMANIST TF-A and TF-F Workshop Lisboa. Technical University of Lisboa/Faculdade de Motricidade. Lisboa, 3.6. «Age, disease and accident risk: Results from meta-analysis» Workshop: The use and usability of Council Directive 91/439 on Driver Licencing. University of Valladolid, Spain. Valladolid, «Damasio s Definition of Emotions and Feelings: New Perspective on Driver Behaviour» 28th International Congress of Psychology. The Chinese Psychological Society (CPS). Beijing, «Developing a driver behaviour model based on emotions and feelings: Proposing building blocks and interrelationships» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, Artikler i tidsskrifter med reviewordning Denstadli, J M Impacts of videoconferencing on business travel: the Norwegian experience. Journal of Air Transport Management, 2004, 10 (6): Denstadli, J M og Lines, R Information overload in conjoint experiments. International Journal of Market Research, 2004, 3: Elvebakk, B Virtually Competent? Competence and Experience with the Internet-based technologies among European Parliamentarians. Information Polity, 2004, 9, (1-2):41-53 Elvik, R To what extent can theory explain the findings of road safety evaluation studies. Accident Analysis and Prevention, 2004, 36 (5): Elvik, R og Amundsen, A H Effects on road safety of new urban arterial roads. Accident Analysis and Prevention, 2004, 36 (1): Fearnley, N, Bekken, J-T og Norheim, B Optimal performance-based subsidies in Norwegian intercity rail Transport. International Journal of Transport Management, 2004, 2 (1): Hjorthol, R Kan utviklingen i mobilitet og reisevaner fortelle noe om likestilling? Kvinder, Køn & Forskning, 2004, 1: Jacobsen, J S J Roaming Romantics: Solitude-seeking and self-centredness in scenic sightseeing. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2004, 4 (1): 5-24 Klæboe, R, Amundsen, A H, Fyhri, A og Solberg, S Road traffic noise - the relationship between noise exposure and noise annoyance in Norway. Applied Acoustics, 2004, 65 (9): Lian, J I og Denstadli, J M Norwegian business air travel segments and trends. Journal of Air Transport Management, 2004, 10 (2): Ravlum, I-A og Sager, T Inter-agency Transport Planning: Co-ordination and Governance Structures. Planning Theory & Practice, 2004, 5 (2): Sælensminde, K Cost-benefit analyses of walking and cycling track networks taking into account insecurity, health effects and external costs of motorized traffic. Transportation Research A, 2004, 38 (8):

11 Veisten, K og Solberg, B Willingness to pay for certified wooden furniture: a market segment analysis. Wood and Fiber Science, 2004, 36 (1): Veisten, K, Hoen, H F og Strand J Sequencing and the adding-up property in contingent valuation of endangered species: are contingent non-use values economic values? Environmental and Resource Economics, 2004, 29 (4): Veisten, K, Hoen, H F, Navrud, S og Strand, J Scope insensitivity in contingent valuation of complex environmental amenities. Journal of Environmental Management, 2004, 73 (4): Kapitler /artikler i fag-/lærebok, proceedings og lignende Bekken, J-T og Longva, F Trends in European taxi regulation European Transport Conference (ETC) 2004, 4-6 October, Strasbourg, France, Conference Proceedings. (Proceedings on CD-rom) Bergseng, E, Hoen, H.F. Veisten, K og Økseter, P Konsekvenser på virkeproduksjon av endrede transportkostnader fra FAS til CIF Ås: Norsk institutt for skogforskning, [2004]. (Rapport fra Skogforskning; 2/04). Bjørnskau, T og Sagberg, F What do novice drivers learn during the first months of driving? Improved handling skills or improver road user interaction? [Online] ICTTP 2004: 3rd international conference on traffic and transport psychology, Nottingham, UK, 5th-9th September. Tilgjengelig fra URL: ac.uk/iaapdiv13/ [Nedlastet 26. april 2005] De Jong, D C, Gayda, Papola, Algers, Hovi, Klinge, Polka og Froehlich The EXPEDITE project: Applying meta-models for passenger and freight transport in Europe. The 10th World Conference on Transport Research, Istanbul. Proceedings Elvik, R Chapter 16: Traffic safety I: Handbook of Transportation Engineering. Kutz, Myer. New York: Mc Graw-Hill, 2004 Elvik, R og Vaa, T The Handbook of Road Safety Measures Oxford: Elsevier Science, Fearnley, N Inventive Pricing of urban public transport European Transport Conference (ETC) 2004, 4-6 October, Strasbourg, France, Conference Proceedings. (Proceedings on CD-rom) Fearnley, N og Norheim, B Implementation of Performance-based subsidies in Norwegian intercity rail European Transport Conference (ETC) 2004, 4-6 October, Strasbourg, France, Conference Proceedings. (Proceedings on CD-rom) Fuglseth, A, Fearnley, N, Larsen, O I og Løkketangen, A DATAHOTELLET: KollTrans. Molde: Møreforskning Molde AS, 2004 (Møreforskning/Arbeidsrapport; M Hovi, I B Samfunnsøkonomiske gevinster ved mer effektiv utnyttelse av godsbiler. [Online] Aalborg: Aalborg Universitet. Tilgjengelig fra URL: pdf. [Nedlastet 26. april 2005] Jean-Hansen, V og Andersen, J City logistics how to create an OD matrix for goods transport within the city Oslo? [Online] Aalborg: Aalborg Universitet. Tilgjengelig fra URL: Trafikdage pdf. [Nedlastet 26. april 2005] Johansen, K W Road Tolls in Norway: A Transport Policy Instrument. I: Building and Urban Development in Norway: a selection of current issues. Nystad J. F. (Editor). [Oslo]: Norwegian State Housing Bank/Husbanken, Johansen, S Regional Development and Policy in Norway. I: Building and Urban Development in Norway: a selection of current issues. Nystad J. F. (Editor). [Oslo]: Norwegian State Housing Bank/ Husbanken, Johansen, S m fl Regionalpolitikk ved et vegskille: Går Sverige og Norge i forskjellige retninger? I: Det regionalpolitiske regimeskiftet tilfellet Noreg. Amdam R og Bukve O. Trondheim: Tapir Akademisk, Klæboe, R, Engelien, E og Steinnes, M Mapping neighbourhood soundscape quality Internoise 2004, The 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering August, Prague, Chech Republic. Conference Proceedings. (Proceedings on CD-rom) Lodden, U og Brechan, I The importance of travel information for use of Public Transport European Transport Conference (ETC) 2004, 4-6 October, Strasbourg, France, Conference Proceedings. (Proceedings on CD-rom) Longva, F, Bekken, J-T og Norheim, B Competitive tendering and performance-based subsidies experiences in Dutch and Norwegian bus transport European Transport Conference (ETC) 2004, 4-6 October, Strasbourg, France, Conference Proceedings. (Proceedings on CD-rom) Michelsen, S og Osland, O Om den historiske forminga av dei kommunale arbeidslivsrelasjonane i Noreg. Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, (Rarpportserien, 83) Ramjerdi, F og Minken, H m fl SPECTRUM, D2 Review of Specific Urban Transport Measures in Managing Capacity. EU-Rapport. Rekdal, J og Madslien, A Utvikling av regionale (kortdistanse) transportmodeller i Norge. [Online] Aalborg: Aalborg Universitet. Tilgjengelig fra URL: [Nedlastet 26. april 2005] Sagberg, F Driver health and crash involvement. A case-control study of relative risk. EU rapport, IMMORTAL. Sagberg, F og Gregersen, N P (VTI) Effects of lowering the age limit for driver training [Online] ICTTP 2004: 3rd international conference on traffic and transport psychology, Nottingham, UK, 5th-9th September. Tilgjengelig fra URL: ac.uk/iaapdiv13/ [Nedlastet 26. april 2005] 11

12 Publikasjoner Publikasjoner Strategiske markedsanalyser Kollektivalternativene i Tønsbergpakken. Bidrag til konsekvensutredningen. Nils Vibe; Katrine Næss Kjørstad; Åse Nossum; Alberte Ruud Oslo, februar sider. TØI rapport 698/2004. NOK 250 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, region sør Trygg kollektivtrafik. Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Ingunn Stangeby Oslo, mars sider. TØI rapport 704/2004. NOK 150 ISBN: Swedish Oppdragsgiver: Vägverket i Sverige Trygg kollektivtransport. Trafikanters opplevelse av kollektivreiser og tiltak for å øke tryggheten. Dokumentasjonsrapport Ingunn Stangeby; Åse Nossum Oslo, mars sider. TØI rapport 704A/2004. NOK 250 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Det svenske Vägverket Opplevelse av kvalitet og tilfredshet med kollektivtrafikken på Nord-Jæren Inge Brechan Oslo, mars sider. TØI rapport 705/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Rogaland Kollektivtrafikk FKF Bytte mellom kollektivtransportmidler i Oslo og Akershus Åse Nossum Oslo, april sider. TØI rapport 707/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: PROSAM Benchmarking European Sustainable Transport. Dokumentasjon av prosjektene BOB og BEST samt TØIs deltakelse Nils Fearnley Oslo, april sider. TØI rapport 712/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: EU-kommisjonen; Samferdselsdepartementet; AS Oslo Sporveier; Luftfartsverket (Avinor) Tiltakspakker for kollektivtransport Samfunnsøkonomiske analyser Nils Fearnley; Åse Nossum Oslo, november sider. TØI rapport 738/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Kollektivtransportens organisering og finansiering The Social Optimum Public TRAnsport Model (SOPTRAM ) Odd I Larsen Oslo, april sider. TØI rapport 708/2004. NOK 150 ISBN: English Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Analytisk rammeverk for undersøkelser av målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester Didier van de Velde Oslo, oktober sider. TØI rapport 730/2004. NOK 200 ISBN: English «An offer you can t refuse..» Innføring av bomringer i norske byområder Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 1 Jon-Terje Bekken; Oddgeir Osland Oslo, november sider. TØI rapport 733/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Samferdseldepartementet Finmod - en aggregert kostnadsmodell for norsk kollektivtransport Jon-Terje Bekken Oslo, november sider. TØI rapport 734/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Tiltakspakker for kollektivtransport Beskrivelse av tiltakspakkene og oppsummering av lokale resultater Katrine Næss Kjørstad; Alberte Ruud; Unni B Lodden Oslo, november sider. TØI rapport 735/2004. NOK 250 ISBN: With summary in English Tiltakspakker for kollektivtransport Kollektivtrafikantenes vurdering av tiltakene og endret bruk av buss Bård Norheim; Katrine Næss Kjørstad Oslo, desember sider. TØI rapport 736/2004. NOK 250 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Samferdselsdepartmentet Endringer i kontraktsperioden. En dokumentasjon av retningslinjer og praksis ved utvalgte kontaktsformer for lokal bussdrift i Skandinavia Trine Hagen; Frode Longva Oslo, desember sider. TØI rapport 741/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Connex Norge AS 12

13 Publikasjoner Transportpakker i by. Rammebetingelser, organisering og innhold - en oversikt Jon-Terje Bekken; Oddgeir Osland Oslo, desember sider. TØI rapport 744/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 2 Bård Norheim; Åse Nossum Oslo, desember sider. TØI rapport 746/2004. NOK 250 ISBN: With summary in English Reiseliv Gjesteundersøkelsen 2004 Arne Rideng; Petter Dybedal Oslo, desember sider. TØI rapport 753/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Regional- og arealanalyser Regionforstørring - en foreløpig kartlegging av potensialer Øystein Engebretsen Oslo, desember sider. TØI rapport 742/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet Evaluering av NDFs transportprosjekter og engasjement i transportsektoren Bent Larsen; Henning Lauridsen Oslo, desember sider. TØI rapport 723/2004. NOK 250 ISBN: English Oppdragsgiver: Nordic Development Fund (NDF) Evaluering av Sida-støtten til Global Road Safety Partnership - Sluttrapport Henning Lauridsen; Torkel Bjørnskau Oslo, november sider. TØI rapport 724/2004. NOK 200 ISBN: English Oppdragsgiver: Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) Reisevaner med fly 2003 Jon Martin Denstadli; Arne Rideng; Sverre Strand Oslo, april sider. TØI rapport 713/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Avinor Reisevaner Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus - Evaluering av Oslopakke 1 og 2 Jon Inge Lian Oslo, mai sider. TØI rapport 714/2004. NOK ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Samfunnsmessige trender - betydning for mobilitet og transport i storbysamfunnet Randi Hjorthol; Jon Inge Lian Oslo, juni sider. TØI rapport 718/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Transportytelser for små godsbiler Arne Rideng; Sverre Strand Oslo, september sider. TØI rapport 720/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Transportytelser i Norge Arne Rideng Oslo, august sider. TØI rapport 721/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Trafikksikkerhet og traifkkteknikk Personvern og forbrukerrettigheter i transport - Nordisk seminar Inger-Anne Ravlum Oslo, desember sider. TØI rapport 745/2004. NOK With summary in English Oppdragsgiver: Nordisk Ministerråd Risikoanalyser og kostnadsberegninger Trygghet i transport. Oppfatninger av trygghet ved bruk av ulike transportmidler. Torkel Bjørnskau Oslo, februar sider. TØI rapport 702/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Verdsetting av ikkje-marknadsgode i skog - metodiske og empiriske studiar. Knut Veisten Oslo, august sider. TØI rapport 715/2004. NOK 250 ISBN: English Oppdragsgiver: Transportøkonomisk institutt; Norges Forskningsråd Virkninger av økte satser for gebyr og forenklet forelegg på lovlydighet i trafikken. Rune Elvik; Peter Christensen Oslo, september sider. TØI rapport 725/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet 13

14 Publikasjoner Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker Arild Ragnøy Oslo, oktober sider. TØI rapport 729/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Sikring av små barn i bil. Evaluering av et informasjonsog kontrollprosjekt i seks fylker Astrid Helene Amundsen; Oslo, desember sider. TØI rapport 732/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen Rune Elvik; Peter Christensen; Astrid Helene Amundsen; Oslo, desember sider. TØI rapport 740/2004. NOK 250 ISBN: English Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Norge En vurdering av mulige virkninger på trafikksikkerheten av traffic warning systems. Rune Elvik; Peter Christensen Oslo, desember sider. TØI rapport 747/2004. NOK 150 ISBN: English Oppdragsgiver: Traffic Warning Systems Store ulykker i transport. Hyppighet, utviklingstrekk, forebyggingsmuligheter. Rune Elvik; Svenn Fjeld Olsen Oslo, desember sider. TØI rapport 748/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Norges forskningsråd Ulykker med moped og lett motorsykkel Torkel Bjørnskau Oslo, desember sider. TØI rapport 749/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsindikator for trafikantadferd og kjøretøykvalitet. Svenn Fjeld Olsen Oslo, desember sider. TØI rapport 750/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Valg av indikatorer på sikkerhet i vegtrafikken. Trafikantadferd og kjøretøykvalitet. Svenn Fjeld Olsen Oslo, desember sider. TØI rapport 751/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, vegdirektoratet Trafikksikkerhet og samspill mellom trafikanter, veg og kjøretøy Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll. Per G Karlsen Oslo, april sider. TØI rapport 701/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Makt, beslutning og integritet. IKT og personvern i transport. Inger-Anne Ravlum Oslo, februar sider. TØI rapport 703/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Trøtte typer på tur.trøtthet og innsovning bak rattet - erfaring, kunnskap og atferd blant private bilister og yrkesførere. Susanne Nordbakke Oslo, mars sider. TØI rapport 706/2004. NOK 250 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aggressiv kjøring - en litteraturstudie. Pål Ulleberg Oslo, april sider. TØI rapport 709/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Politidirektoratet Evaluering av «Sei ifrå» kampanjen i Telemark. Pål Ulleberg; Rune Elvik; Peter Christensen Oslo, oktober sider. TØI rapport 722/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Effekter av informasjonskampanjer på atferd og trafikkulykker - forutsetninger, evaluering og kostnadseffektivitet Truls Vaa; Terje Assum; Pål Ulleberg; Knut Veisten Oslo, desember sider. TØI rapport 727/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Vägverket, Sverige Sovning bak rattet: Medvirkende faktorer, omfang og konsekvenser Fridulv Sagberg; Torkel Bjørnskau Oslo, oktober sider. TØI rapport 728/2004. NOK 200 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trøtthet, sovning og redusert årvåkenhet som risikofaktorer ved bilkjøring. Fridulv Sagberg; Paul Jackson; Hans-Peter Krüger; Alain Muzet; Adrian Williams Oslo, desember sider. TØI rapport 739/2004. NOK 200 ISBN: English Oppdragsgiver: EU-kommisjonen 14

15 Publikasjoner Trafikk, bymiljø og helse Veger til bedre bymiljø. Miljøundersøkelser Oslo Øst Marika Kolbenstvedt; Aslak Fyhri Oslo, desember sider. TØI rapport 743/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst og Vegdirektoratet Vegpakke Drammen. Mellomundersøkelse av bomiljøet 1998 til Aslak Fyhri Oslo, desember sider. TØI rapport 757/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Næringsstruktur og utvikling i godstransport Inger Beate Hovi; Arild Vold; Jardar Andersen; Viggo Jean-Hansen Oslo, desember sider. TØI rapport 756/2004. NOK 250 ISBN: With summary in English Samfunnsøkonomiske analyser Lønnsom persontransport på jernbanen? En vurdering av bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet på norske jernbanestrekninger Kjell Werner Johansen; Bjørnar Andreas Kvinge Oslo, april sider. TØI rapport 710/2004. NOK 100 ISBN: With summary in English Næringsliv og godstransport Transitt, offshore og fartøysbevegelser i godsmodeller Inger Beate Hovi; Viggo Jean-Hansen; Ingar Kjetil Larsen Oslo, januar sider. TØI rapport 697/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: NTP Arbeidsgruppe for transportanalyser; Fiskeridepartementet Etablering av basis OD matriser for godsstrømmer mellom kommuner i Norge i 1999 Arild Vold; Inger Beate Hovi Oslo, januar sider. TØI rapport 699/2004. NOK 150 ISBN: English Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Farlig gods i det norske veg-og jernbanenettet Anne Madslien; Ingar Kjetil Larsen; Berit Grue Oslo, mars sider. TØI rapport 700/2004. NOK 100 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hva koster et skipsanløp? Olav Eidhammer Oslo, mai sider. TØI rapport 716/2004. NOK 100 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Norsk havneforbund Godstransport i byområder Nøkkeltall, trender og tiltak Ingar Kjetil Larsen; Jardar Andersen Oslo, desember sider. TØI rapport 737/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Nyttekostnadsanalyse for utbedring av Værøy havn Viggo Jean-Hansen; Ingar Kjetil Larsen Oslo, sider. TØI rapport 711/2004. NOK 0 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Kystverket Nordland Lokale næringsøkonomiske virkninger av vegutbygging Bjørnar Andreas Kvinge; Knut Sandberg Eriksen Oslo, juni sider. TØI rapport 717/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet Regionale virkninger av OL i Tromsø Steinar Johansen; Bjørnar Andreas Kvinge; Jens Kr. Steen Jacobsen Oslo, september sider. TØI rapport 726/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet Kvalitetssikring av prosjektet «Bybanen i Bergen» Kjell Werner Johansen; Odd Ingolf Larsen Oslo, desember sider. TØI rapport 755/2004. NOK 150 ISBN: With summary in English Nettverksmodeller for person- og godstransport Behov for grunnlagsdata for videreutvikling av godsmodellsystemet i Norge Inger Beate Hovi; Arild Vold; Viggo Jean-Hansen; Steinar Johansen; Anne Madslien Oslo, november sider. TØI rapport 731/2004. NOK 150 ISBN: English Oppdragsgiver: NTP Arbeidsgruppe for transportanalyser 15

16 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Oversikt over Administrativ og faglig representasjon samt TØIs publikasjoner for 2004 finnes på TØIs internett. Se selv på Postadresse: Postboks 6110 Etterstad N-0602 Oslo Kontoradresse: Grensesvingen 7 Oslo Telefon: Int.: Telefaxnr.: Int.: Internett: E-post: Bankgiro: Gjensidige NOR Org nr MVA

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene?

UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? UAG analyser av dødsulykker Hvilken nytte har TØI av analysene? Avdelingsleder Michael W. J. Sørensen Avdeling for sikkerhet og miljø, TØI Teknologidagene 2015 «Ulykkesanalyser - Statens vegvesens arbeid

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS)

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Presentasjon på Kollektivforums årskonferanse 2017 Ove Langeland, forskningsleder TØI Transport og mobilitet problemer og løsninger

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikkulykker En drøfting med utgangspunkt i ROSEBUD-prosjektet Forskningsleder Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt 22.03.2007 Side 1 EU-prosjektet ROSEBUD Road Safety

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Storulykker i samferdselssektoren

Storulykker i samferdselssektoren Storulykker i samferdselssektoren RISIT brukerkonferanse 19. april 2006 Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt Bidrag fra tre prosjekter Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding, barrierer og ulykkesrisiko

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF

SATSINGER INNEN TRANSPORT. Roar Norvik Forskningssjef SINTEF SATSINGER INNEN TRANSPORT Roar Norvik Forskningssjef SINTEF Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon 2000 Ansatte 70 Nasjonaliteter 3800 Kunder 3,2 MRD NOK Omsetning 500 MILL NOK Internasjonalt

Detaljer

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram

Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Risiko og sikkerhet i transportsektoren et transportovergripende forskningsprogram Programstyreleder Finn Harald Amundsen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Oslo, Norge Trafikdage på Aalborg Universitet

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Europeiske løsninger passer de for norske forhold?

Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Europeiske løsninger passer de for norske forhold? Åpen fagdag om bylogistikk Bergen, 12. november 2015 Jardar Andersen Transportøkonomisk institutt Oversikt Bakgrunn Europeiske løsninger 1. Lavutslippssoner

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011

ITS i Statens vegvesen. Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 ITS i Statens vegvesen Finn H. Amundsen «ITS på veg mot 2020» 23. august 2011 Grunnlag Statens vegvesen har sektoransvar Områder for sektoransvaret (Handlingsplanen 2010-2013) Koordinere trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv

Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Lydlandskap og virkninger av støy - et byperspektiv Ronny Klæboe Side 1 Publikasjoner Klæboe R, Engelien E, Steinnes M. Context sensitive noise impact mapping. Applied Acoustics 2006;67 (7):620-42. Klæboe

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet

Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Kan Statens vegvesen bidra til effektiv og miljøvennlig bylogistikk? Toril Presttun, Vegdirektoratet Overordende dokumenter Statens vegvesens instruks Statens vegvesen har et samlet ansvar for å følge

Detaljer

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon

Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Årsrapport 2006 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer,

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun

Bylogistikkprogrammet. Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Bylogistikkprogrammet Bærekraftig mobilitet og bylogistikk Teknologidagene 2017 Toril Presttun Mål for Bylogistikkprogrammet Bylogistikken skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Katrine Næss Kjørstad

Katrine Næss Kjørstad Curriculum Vitae Katrine Næss Kjørstad Navn: Katrine Næss Kjørstad Tittel: Forsker/utreder Telefonnr.: +47 96 200 700 E-post: knk@urbanet.no Født: 29. juni 1954 Nasjonalitet: Norsk Nøkkelkvalifikasjoner:

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities

Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Building Research Establishment Environmental Assessment Method Protecting People, Property and the Planet Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM Communities Oddrun Helen Hagen BREEAM Communities NGBC Forsker

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001:2016 Occupational health and safety managment systems Requirements with guidance for use Overordnet mål: forebygge

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie

Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Økonomisk analyse av ITS-baserte trafikksikkerhetsteknologier: en eksplorerende studie Basert på EU-prosjektet IN-SAFETY ITS-fagdag, Oslo 12. april 2010 Jeg skal si litt om følgende: Det finnes foreløpig

Detaljer

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Hovedpunkter i foredraget Samarbeidsregjeringen: Gjennomførte og planlagte reformer

Detaljer

NOTAT NR 3/2007. Kollektivtransportens miljømessige betydning. Bård Norheim Alberte Ruud. Urbanet Analyse notat 3/2007

NOTAT NR 3/2007. Kollektivtransportens miljømessige betydning. Bård Norheim Alberte Ruud. Urbanet Analyse notat 3/2007 Urbanet Analyse notat 3/2007 NOTAT NR 3/2007 Bård Norheim Alberte Ruud Kollektivtransportens miljømessige betydning Kollektivtransportens miljømessige betydning 1 2 Urbanet Analyse notat 3/2007 Innhold

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories

CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories CITYLAB - City Logistics in Living Laboratories Samarbeid om forskningsstøttet innovasjon I offentlig sektor Forskningsrådet, 7.desember 2017 Olav Eidhammer, Transportøkonomisk institutt 635898 CITYLAB-Forskningsrådet

Detaljer

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions

Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Building Safety in Petroleum Exploration and Production in the Northern Regions Møte med referansegruppa Gardermoen, 2. februar 2009 Ranveig Kviseth Tinmannsvik 1 Agenda 10:00: Velkommen og runde rundt

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler

Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Finansieringsmuligheter i EU - noen eksempler Frode Braadland EU rådgiver Innovasjon Norge Agder Eyde-nettverket, 23.03.2010 Finansieringsmuligheter i EU 3 virkemidler for næringslivet Eco-innovation Intelligent

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Vedlegg til TØIs årsrapport 2011. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2011 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Veien mot et helsefremmende universitet - forskning fra ARK

Veien mot et helsefremmende universitet - forskning fra ARK Veien mot et helsefremmende universitet - forskning fra ARK Siw Tone Innstrand, PhD NTNU Senter for helsefremmende forskning Norwegian University of Science and Technology 1 Et helsefremmende universitet

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT

ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt. Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT ITS - Intelligente transportsystemer og tjenester en oversikt Kjersti Leiren Boag, ViaNova TransIT Innhold: Hva er ITS? ITS i Norge ITS Norway Statens vegvesens satsing Internasjonal satsing på ITS Kjært

Detaljer

Knowledge and Policies for Urban Sustainability

Knowledge and Policies for Urban Sustainability Vibeke Nenseth, UrbaKnow, RCN/Miljøforsk-project: Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities (CIENS: TØI, NIBR, UiO/SUM) Knowledge and Policies

Detaljer

Hva skjer i IEA? IEA delegatsamling 2012

Hva skjer i IEA? IEA delegatsamling 2012 Hva skjer i IEA? IEA delegatsamling 2012 Oslo, NFR 27. mars 2012 Bjørg Bogstrand, energirådgiver Temaer Veldig kort om OECD-delegasjonen IEA sett fra Paris Hovedpunkter fra World Energy Outlook (WEO) 2011

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer

Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Å våge å lede: 10 tips til kvinner som leder på tvers av kulturer Hvordan kan ledere utvikle kommunikasjonsadferd for økt gjennomslagskraft på tvers av kulturer? Vi må våge å gjøre en forskjell hver dag!

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter?

Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? Nasjonal Transportplan i Norge, har den samlat transportslagens krafter? NVF seminar Tusby 20. oktober 2009 Jan Fredrik Lund Statens vegvesen Vegdirektoratet (Norge) Nasjonal transportplan Fra NVP til

Detaljer

Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag. Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt

Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag. Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt Effekter av salting på ulykker oppdatert faktagrunnlag Teknologidagene, Trondheim 11. oktober 2011 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt Oppdrag fra Statens vegvesen Oppdatere kunnskapen om sikkerhetseffekten

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Colin Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvis det var opp til deg å endre noe ved forskningen slik den er i dag hva ville du endre og hvorfor?

Detaljer

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering

Forslag til. KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Forslag til KMB-prosjekt vedr. miljøvennlig nettregulering Kjell Sand SINTEF Energiforskning 1 KMB prosjekt Typisk varighet 5 år Utføres av FoU-institusjon Dr. grad inngår Finansiering fra Forskningsrådet

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS

Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS Hva gjør Statens vegvesen fremover innen ITS Anders Godal Holt Seksjonsleder ITS seksjonen Statens vegvesen 1 Statens vegvesens Virksomhetsstrategi 2 Strategiske mål Tilrettelegge for framtidens transportsystem

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer