Årsrapport Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. Administrativ og faglig representasjon. Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning"

Transkript

1 Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Årsrapport 2004 Administrativ og faglig representasjon Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig er det et utstrakt samarbeid innen samferdselssektoren. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette markerer instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren i Norge.

2 Oppgave som veileder/sensor og bistillinger ved universitet og høyskoler Danmarks Tekniske Universitet Opponent doktordisputas, Odd I Larsen Opponent doktordisputas, Rune Elvik Høgskolen i Lillehammer Sensor reiseliv, Jan Vidar Haukeland Høgskolen i Molde Sensor, Tr 650-Prosjek toppgave, Olav Eidhammer Sensor, Lo110 Intr. Til logistikk og transportøkonomi, Olav Eidhammer Sensor, Tr210 Transport- og lagerteknikk, Olav Eidhammer Sensor, TR530-Konsekvensanalyser, Olav Eidhammer Sensor, TR400-Transport og lokalisering, Olav Eidhammer Sensor, Transportfag, Kjell Werner Johansen Høgskolen i Stavanger Førsteamanuensis, Jens Kristian Steen Jacobsen 25% stilling som tidsskriftredaktør Høgskolen i Telemark Veiledning hovedfagsoppgave, Ronny Klæboe KTH, Stockholm Sensor/opponent to studenter: Farideh Ramjerdi Lunds Tekniska högskola Opponent doktordisputas, Rune Elvik Veiledning doktorgrad, Rune Elvik NTNU Sensor Samferdselsteknikk, Rune Elvik Bistilling, 1. amanuensis i psykometri, Pål Ulleberg Veiledning doktorgrad, to studenter: Johanna Ludvigsen NTNU stipendiat Jardar Andersen Universitetet i Bergen Sensor/opponent Sosiologi og organisasjonsteori/statsvitenskap og organisasjonsvitenskap, Oddgeir Osland Universitetet i Oslo Veileder hovedoppgave samfunnsøkonomi, Kjartan Sælensminde Veileder hovedoppgave økonomi, Knut Veisten Veileder hovedoppgave, Hanne Samstad Bistilling psykologi, Inge Brechan Universitetet i Uppsala Veileder doktorgrad, Farideh Ramjerdi Universitetet i Aalborg Veileder doktorgrad Arild Ragnøy Vrije Universitet Amsterdam Opponent ved doktordisputas, Rune Elvik VTI, Högskolan i Dalarne Veileder doktorgrad, Rune Elvik Tidsskrifts-redaktør/reviewer/ redaksjonsmedlem Accident Analysis and Prevention, editor: Rune Elvik Accident Analysis and Prevention, editorial advisory board og reviewer: Terje Assum Accident Analysis and Prevention, reviewer: Truls Vaa Accident Analysis and Prevention, reviewer: Pål Ulleberg Accident Analysis and Prevention, reviewer: Fridulv Sagberg Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research, member of Editorial Review Board: Jan Vidar Haukeland Annals of Regional Science, member of editorial board, Farideh Ramjerdi Annals of Tourism Research, resource editor: Jan Vidar Haukeland Annals of Tourism Research, resource editor: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Annals of Tourism Research, reviewer: Aslak Fyhri Annals of Tourism Research, reviewer: Jon Martin Denstadli Acta Acoustica, reviewer: Ronny Klæboe Applied Acoustics, reviewer: Ronny Klæboe Danish Technical Research Council. Evaluation of the Logistic Programme at the Danish Technical University: Farideh Ramjerdi Environmental Modelling & Software, reviewer: Ronny Klæboe Journal of American Acoustics Society, reviewer: Ronny Klæboe Journal of Transport Geography, reviewer: Randi Hjorthol Journal of Transport Geography, member of editoral board: Sverre Strand Journal of Transport and Infrastructure, reviewer: Farideh Ramjerdi Journal of Transport Policy, reviewer: Farideh Ramjerdi Journal of Tourism and Cultural Change, member of editorial board: Jens Kristian Steen Jacobsen Noise Control Engineering Journal, reviewer: Ronny Klæboe Safety Science, reviewer: Truls Vaa Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, chief editor: Jan Vidar Haukeland Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Scandinavian Journal of Psychology, reviewer: Pål Ulleberg Tourism Management, reviewer: Jens Kristian Steen Jacobsen Transportation Research Board, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, reviewer: Farideh Ramjerdi Transportation Research, Part F reviewer: Randi Hjorthol 2

3 Deltakelse i internasjonale og nasjonale faste komiteer/styrer/grupper Association for European Transport. Medlem i programkomiteen for lokal kollektivtransport: Nils Fearnley COST Technical Committee on Transport: Olav Eidhammer COST A 17: Steinar Johansen COST Action 352: In-Vehicle-Information-Systems (IVIS): Norsk representant: Truls Vaa Den internasjonale sosiologforeningen (ISA): Visepresident i forskningskomiteen for internasjonal turisme: Jens Kristian Steen Jacobsen ECTRI European Conference of surface Transport Research: Knut Østmoe European conference of Ministers of Transport (ECMT) - The Economic Research Committee: Knut Østmoe - Group of Statisticians: Arne Rideng - ECMT Round Table 125: Johanna Ludvigsen European Transport Safety Council. Medlem diverse «working parties»: Rune Elvik Folkehelsa, prosjekt om støy i rekreasjonsområder: Medlem av referansegruppe: Ronny Klæboe Forbrukerpolitisk forum: Medlem: Nils Vibe Forum of European Road Safety Research Institutes (FERSI): Medlem: Fridulv Sagberg Høgskolen i Molde: Medlem av styret: Knut Østmoe Human factors of technology for elderly users: Medlem av Expert Group: Pål Ulleberg Infrastructure Investments and Regional Development: Medlem av Expert Group: Jon Inge Lian Journal of Transportation Geography, Working Group: Medlem: Sverre Strand KUForum. Styremedlem: Tor Lerstang Mobility Needs for an Ageing Society, Medlem av Expert Group: Randi Hjorthol NIFU/STEP. Medlem av bedømmelseskomite: Nils Vibe Nordisk Transportforskning (NTF). Medlem av styret: Knut Østmoe Arbeidsgruppe på Trafikk og helse. Leder arbeidsgruppe: Ronny Klæboe Nordisk vegteknisk forbund - utvalg nr 21: Planlegging : Olav Eidhammer og Kjell Werner Johansen - utvalg nr 22: Utforming av veger og gater :Aslak Fyhri - utvalg nr 51: Miljø : Astrid H. Amundsen - utvalg nr 52: Trafikksikkerhet : Pål Ulleberg, Arild Ragnøy Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening (NVTF), Østlandet: Styremedlem: Jon-Terje Bekken Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): Styringskomiteen for Research on Road Transport and Intermodal Issues: Knut Østmoe PANDA-gruppen. Leder for faggruppe: Steinar Johansen Polyteknisk forening, Tverrfaglig Sikkerhetsforum. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt Samferdselsdepartementet: Nullutslippsteknologi i transportsektoren: Medlem av ekspertgruppe: Rolf Hagman Statens institut för kommunikationsanalys, Sverige (SIKA). Vitenskaplig komite: Knut Østmoe Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for befolkningsprognoser: Sverre Strand Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk: Arne Rideng Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for sjøfartsstatistikk: Inger Beate Hovi Statistisk sentralbyrås Rådgivende utvalg for vegtransportstatistikk: Arne Rideng Transportøkonomisk forening. Programstyremedlem: Nils Fearnley, Jon-Terje Bekken TRB Transportation Economic Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Transportation and Development Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Telecommunications and Travel Behaviour Committee. Medlem: Farideh Ramjerdi TRB Committee A3B05 Committee on Safety Data, Analysis, and Evaluation. Medlem: Rune Elvik Vegdirektoratet. Etatsprosjekt Nullvisjonen: Medlem referansegruppe: Marika Kolbenstvedt Vegdirektoratet. Referansergruppe for prosjekt høytrafikerte gater: Faglig rådgiver: Aslak Fyhri Vejdirektoratet, Danmark, medlem av følgegruppe Undersøgelser af støygener: Aslak Fyhri Vägverket, Sverige: Medlem referansegruppe för miljökonsekvensbeskrivelser: Ronny Klæboe VTI, Sverige: Medlem nordisk planeringsgruppe Vägutforming och trafikantbeteende: Truls Vaa Østlandsforskning. Styremedlem: Marika Kolbenstvedt. Deltakelse i internasjonale prosjekter ASTRAL Achieving Sustainability in Transport and Land Use: Harald Minken BEST - Benchmarking European Sustainable Transport: Nils Fearnley BOB - Benchmarking of Benchmarking: Nils Fearnley COST 346 Emissions and Fuel Consumption from Heavy Duty Vehicles: Olav Eidhammer CroBIT- Cross.Border Information Technology: Johanna Ludvigsen ESPON European Spatial Planning Observation Network: Olav Eidhammer European Transport Safety Council: Rune Elvik - EXploration of TRAnsport Research via the Web: Alberte Ruud HUMANIST Network of excellence, Truls Vaa IMMORTAL- Imparied Motorists, Methodes Of Roadside Testing and Assessment for Licencing: Fridulv Sagberg, Truls Vaa, Terje Assum og Rune Elvik MC-ICAM - Implementation of Marginal cost Pricing in Transport- Integrated Conceptual and Applied Modul Analysis: Arild Vold, Farideh Ramjerdi, Harald Minken, Olga Ivanova og Jardar Andersen PLUME Planning and Urban Mobility in Europe: Harald Minken POLCORRIDOR EUREKA-prosjekt: Johanna Ludvigsen REVENUE- Revenue use from transport pricing: Bård Norheim, Jon-Terje Bekken ROSEBUD - Road safety and environmental benefit-cost analysis for use in decision making: Rune Elvik, Knut Veisten Emission inentory Ghana. Rolf Hagman 3

4 SILVIA Silent road surfaces and other noise control actions: Rune Elvik, Ronny Klæboe og Kjartan Sælensminde SPECTRUM Study of Policies regarding Economic Instruments Complementing Transport Regulation and the Undertaking of Physical Measures: Farideh Ramjerdi, Harald Minken Anne Madslien og Arild Vold Doktorgradsavhandlinger Avhandlinger i arbeid Andersen, Jardar: Optimisation within an intermodal freight supply system Brechan, Inge: Emotional and behavioural effects of bodyimage self-discrepancies in adolescence: The moderating effects of identity motives and social reward motives Denstadli, Jon Martin: Predictive validity of conjoint models: The implications of product complexity, information overload and consumer expertise Engebretsen, Øystein: Senterstrukturens utvikling Jacobsen, Jens Kristian Steen: Modernity on the move: Contributions to a sociology of international tourism Klæboe, Ronny: Bymiljøulemper og trivsel. Enkle modeller, og modeller med samspill. Minken, Harald: Kostnadsfunksjoner i transport Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser/seminarer Foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser Amundsen, Astrid H «Nullvisjon + Miljøvisjon= Kollisjon?» På veg mot nullvisjon sikre og miljøvennlige løsninger. Vegdirektoratet. Tønsberg, «Sikring av små barn i bil. Resultater fra analyse av spørreundersøkelse og kontroll av sikring.» Barn i bil. Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, Politiet. Oslo, Bekken, Jon-Terje «Deregulering av taximarkedet» Forskningsdagene 2004 TØI. Oslo, «Taxi regulation in Europe» Work Shop med Transport and Telecommunications Institute, Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, «Trends in European taxi regulation» European Transport Conference. AET/PTRC. Strasbourg, Bjørnskau, Torkel «Trygghet og risikokompensasjon i transportsystemet» Forskning kan vi lære noe?. ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum. Oslo, «What do novice drivers learn during the first months of driving? Improved handling skills or improver road user interaction?» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, 8.9. «What do novice drivers learn during the first months of driving? Results differ when respondents answer on and interval scale.» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, «Utrygghet og risikokompensasjon» Lunsjseminar. Flytoget. Oslo, Brechan, Inge «The reciprocal relationship between attitude and behavior» 112th Annual Convention. American Psychological Association. Honolulu, Hawaii, 28.7 «Attitude, control and habit as causes of transport mode choice» 3rd International Conference on Traffic & Transport Psychology International Association of Applied Psychology. Nottingham, Storbritannia, 6.9 Assum, Terje «Alkolås et prøveprosjekt» Rus, sikkerhet og arbeidsplassen. Bergensklinikkene. Bergen, «Drugs and alcohol use among car drivers in Norway. Data collection problems and preliminary results.» T th International Conference on Alcohol, Drugs and Traffic Safety --ICADTS. ICADTS. Glasgow, Skottland, 9.9. «Må vi ofre 300 menneskeliv for å ha effektiv transport i Norge?» TØI-kurset. TØI. Sanner hotell, «The implementation of road accident countermeasures - barriers and potential» Workshop on implementation of road accident countermeasures. University of Bologna. Bologna, Italia, «Polisens proaktiva trafikövervakning. En viktig del i det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet mot målet 2007» Kompetensutveckling av närpolis- ordnings- och trafikpolispersonal inom resultatområde trafikbrottslighet. Trafikpolisen i Norrland. Lycksele, Sverige, Denstadli, Jon Martin «Utviklingstrekk og framtidsutsikter i norsk og internasjonal luftfart» Samferdselsdepartementets presseseminar. SD. Trondheim, Denstadli, Jon Martin/Engebretsen, Øystein «Testing the Accuracy of Self-reported Geoinformation in Travel Surveys» Progress in Activity-Based Analysis. European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS). Maastricht, Eidhammer, Olav «Intermodale transporter- Potensial, barrierer og effekter av tiltak» Via Nordica- Mennesker og mobilitet. Nordisk Vegteknisk Forbund. København,

5 Elvik, Rune «Hva er effektive trafikksikkerhetstiltak?» Transport, helse og miljø. Noregs Naturvernforbund. Oslo, «Bredden i trafikksikkerhetsarbeidet hvilke tiltak virker og hva er forutsetningen for at de skal virke?» Regionkonferanse om trafikksikkerhet. Statens vegvesen, region nord. Tromsø, «How to maximize road safety: More effective monitoring» Conference on how to maximize road safety. Sveriges Riksdag. Stockholm, «Hva er riktig verdsetting av liv?» Miniseminar om verdsetting av luftforurensing. Statens forurensningstilsyn (SFT). SFT, Oslo, «Visjoner som styringsinstrument i trafikksikkerhetsarbeidet innlegg under paneldebatt» Via Nordica Nordisk vegteknisk forbund. København, «Can we trust the results of meta-analyses? A systematic approach to sensitivity analysis in meta-analyses» 10th World Conference on Transport Research. World Conference on Transport Research. Istanbul, «Seks forelesninger om ulike temaer i trafikksikkerhet: ulykkesteori, analyse av ulykkespunkter, skadegradstetthet, mv» Trafikksikkerhetskurs. Lunds tekniske høgskole. Lund, «To what extent can theory explain the findings of road safety evaluation studies?» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, «Cost-benefit analysis of driver health regulations» IMMORTAL workshop. SWOV. Brussel, «A framework for a rational analysis of road safety problems» ICTCT workshop. ICTCT. Tartu (Estland), «(1) Speed and road safety: an evaluation of the Power model (2) Effects on road safety of speed cameras (3) Quality of road safety evaluation studies» Meeting, Royal Statistical Society. Royal Statistical Society. London, «En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken» RISIT-prosjektkonferanse Noregs forskningsråd. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy, «Store ulykker i transport: forekomst, læring og forebygging» RISIT-prosjektkonferanse Noregs forskningsråd. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy, «Problems in implementing state-of-the-art techniques for before-and-after studies of road safety measures» Traffic Science Colloquium. Universitetet i Dresden. Dresden, «A new approach to cost-benefit analysis of measures designed to promote walking or cycling» Seminar on cost-benefit analysis. Nordic Transport Forum (NTF). København, «The Handbook of Road Safety Measures» Meeting, High level group on road safety. EU-kommisjonen. Brussel, Engebretsen, Øystein «Byreiser om bruk av reisevaneundersøkelser for analyse av reisemønstre i norske byer» Forskning Formidling - Forvaltning (Nasjonal konferanse i geografi). Norsk Geografisk Selskap. Drammen, «Bilens plass i storbyområdene» Transportdagene i Oslo TØI. Oslo, «Noen resultater fra prosjekter byreiser» Foredrag for Vegdirektoratet. Vegdirektoratet. Oslo, «Byreiser» Foredrag for Oslo Arbeiderparti. Oslo Arbeiderparti. Oslo, «Byreiser» Foredrag for Miljø- og byutviklingskomiteen Alna bydel. Alna bydel. Oslo, Engebretsen, Øystein/Hjorthol, Randi «Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001, innhold og enkelte resultater» Fredagsforum. JBV. Oslo, Eriksen, Knut Sandberg «The Influence of Market Imperfections on the Evaluation of Investments a SCGE Approach» NECTAR Cluster I meeting. Amsterdam Free University. Amsterdam, Fearnley, Nils «Inventive pricing of urban public transport» European Transport Conference AET/PTRC. Strasbourg, 4-6/10 Fearnley, Nils, Norheim, Bård «Implementation of Performance-based subsidies in Norwegian intercity rail» European Transport Conference AET/PTRC. Strasbourg, 4-6/10 Fyhri, Aslak «Traffic education for children with a tabletop model» 3rd international conference on traffic and transport psychology. Elsevier Science. Nottingham, Grue, Berit «PolCorridor WP Benchmarks and Quality Requirements» PolCorridor Partners Assembly Czech Railways/TØI. Praha, Hagen, Trine «Konkurranseutsetting og arbeidskraften» Forskningsdagene 2004 TØI. Oslo, 17.9 «Konkurranseutsetting og arbeidskraften» Faglunsj i fbm forskningsdagene Samferdselsetaten Oslo Kommune. Oslo, «Konkurranseutsetting og arbeidskraften» Faglunsj i forbindelse med forskningsdagene Samferdselsdepartementet. Oslo, «Ledelse, samarbeid og deltakelse i 3 Friskbuss-bedrifter» Friskbuss høstkonferanse TL. Oslo,

6 Hagman, Rolf «Bilers bidrag til miljøforurensning og potesial med hybridteknologi» Fremtidens bilteknologi. SAS hotel Fornebu Miljøstiftelsen GRIP/Toyota. Oslo, «Available environmental friendly vehicle technology» 2. Nordiske seminar partikkelforurensning. Univ. i Umeå/TØI. Sigtuna, 1.6. «Transport - Miljøaspekter, forurensing og utfordringer ved kjøretøy - Status og fremtid» Norske Verneingeniørskolen. Teknologisk Institutt. Oslo, Hanssen, Jan Usterud «Samferdsel et nødvendig onde i stedet» Stedsforming i mellomstore og mindre tettsteder Fylkesmannen i Telemark, Region-samarbeidet, Husbanken, Riksantikvaren, Norsk Form. Stavern, 3.5. «Parkering som virkemiddel må få en regional løsning» Fylkesplanens handlingsprogram Akershus fylkeskommune. Folkets Hus, Oslo, «Parkeringspolitikk og bærekraftig byutvikling. Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang» Den nasjonale sykkelkonferansen 2004 Syklistenes landsforening, m.fl. Kristiansand, «Bystruktur og transportbehov samspillet mellom arealbruk og transport» TØI-kurset. TØI. Sanner Hotell, Haukeland, Jan Vidar «Gjengroing Konsekvenser for reiselivet» Norge gror igjen konsekvenser for reiselivsnæringen. Norsk Geografisk Selskap. Oslo, Haukeland, Jan Vidar/Rideng, Arne «The Norwegian Foreign Visitor Survey» 39th TRC Meeting. Tourist Research Centre (TRC). Gulildford, UK, «Foreign Tourists Expenditures in Norway» 13th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Tourism Research Unit, Aalborg University. Aalborg, Denmark, Hjorthol, Randi «Kjønn og reisevaner forsvinner forskjellene?» Møte Oslo distriktsvegkontor. Oslo Vegkontor/distrikt. Oslo, «Home is good workplace is best. A qualitative study of motives and transport effects of telework» Progress in Activity-Based Analysis, May 28-31, European Institute of Retailing and Services Studies (EIRASS). Maastricht, «Virtuell mobilitet løsningen på våre trafikale problemer?» Mennesker og mobilitet. Nordisk Vejteknisk Forbunds 19.kongress, Via Nordica Nordisk Vejteknisk Forbund. Køben-havn, «Motives for teleworking and the effects on mobility in an urban area» The 30th Congress of the International Geographical Union. International Geographical Union. Glasgow, «Teleworking in some Norwegian urban areas motives and transport effects» International Specialist Meeting ICT, Everyday Life and Urban Change. University of Utrecht/University of Ohio. Doorn, Neder-land, «Samspill mellom bil og mobil i organiseringen av dagliglivet» Mobilitet I tid och rum, vardaglig rörlighet, Doktorgradskurs. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet. Göteborg, Hovi, Inger Beate «Vet vi hva som er effektive transporter for næringslivet?» Seminar om transport, miljø og helse. Norges Naturvernforbund. Oslo, «Samfunnets gevinst ved mer effektiv bruk av godsbiler» GEO-Norge GeoForum. Lillestrøm, «Samfunnsøkonomiske gevinster ved mer effektiv utnyttelse av godsbiler» Trafikkdage i Ålborg. Aalborg universitet. Ålborg, «Utviklingstrender innen godstransport» Forskning til lunsj. NorCargo. Drammen, «Utviklingstrender innen godstransport» Forskning til lunsj. Samferdselsdep. Oslo, Jacobsen, Jens Kristian Steen «Turistveger: forventinger til næringslivet» Fjordvegkonferansen. Ryfylke IKS. Stavanger, «Finnmark sett i forbifarten: utenlandsk bilturisme i sommersesongen» Reiselivskonferansen. Finnmark Reiseliv. Hammerfest, «Has «the tourist role» disappeared? Vocabulary changes in sociology and their implications for the understanding of tourists» Understanding tourism theoretical advances International Sociological Association. Mytilini, Hellas, Jean-Hansen, Viggo «City Logistics. how to create a n OD matrix for the Oslo region» Trafikkdage i Ålborg. Aalborg universitet. Ålborg, Johansen, Kjell Werner «Hvilken jernbane har en framtid i Norge?» Forskning til lunsj. Jernbaneverket. JBV, «Hvilken jernbane har en framtid i Norge» Forskning til lunsj. Flytoget AS. Oslo, Johansen, Steinar «Effektutvalget presentasjon av utvalgets innstilling» Effektutvalget overrekkelse av NOU til Kommunalminister. KRD. Oslo, «Presentasjon av Effektutvalgets innstilling med vekt på transport» Transportøkonomisk forum. TØ-forum. Vegdirektoratet,

7 «Sektorpolitikk og regional utvikling» Hørings- og pressekonferanse Effektutvalget. KRD. Oslo, «Presentasjon av Effektutvalgets innstilling» ECON internseminar. ECON. Oslo, «Presentasjon av Effektutvalgets innstilling» PANDA brukerseminar. PANDAs faggruppe. Hamar, «Om den breie regionalpolitikkens effekter» Avslutningskonferanse REGUT. NFR. Hell, Kjørstad, Katrine Næss «Hvordan beregne forventede effekter av en kollektivsatsing» Kollektivtransportforum arbeidsseminar: Kollektivsatsing og vegutbygging TØI. Oslo, 17.3 «Lokal persontransport marked og utfordringer» TØI-kurset TØi. Sanner Hotell, Klæboe, Ronny «Norske erfaringer med ljudlandskap» Svenske nasjonale buller målsettinger/ljudlandskap. Boverket. Göteborg, «Bullerstöringer» Referansegruppe MKB. Vägverket. Stockholm, «Helseeffekter av støy og luftforurensning» Divisjon for miljømedisins seminarserie. FHI. Oslo, «Context sensitive road traffic noise impact mapping» ASA 75 år. ASA. New York, «Nordisk forskning på partikkelforurensning» Bedre Byluft 2. møte. VD/SFT. SFT, 3.6. «Virkninger av støy (trafikk, kontor og lavfrekvent viftestøy)» Lunchmøte. Byggforsk. Byggforsk, «Mapping neighbourhood soundscape quality» Internoise INCE. Praha, «Miljøplager, kombinerte effekter og geografisk kartlegging av virkninger» Møte med SHD. SHD. St. Olavs plass, «Lydlandskapskart for Drammen» Støy i by. Drammen kommune. Drammen, «Flystøy og helse samt kommentarer til notater» Rettssak Gardermoen. Lillestrøm, Larsen, Odd I «A Simple Method for Handling Tours with Multiple Destinations in Large Scale Transport Demand Models» A Simple Method for Handling Tours with Multiple Destinations in Large Scale Transport Demand Models TRISTAN V. Guadaloupe, «Seasonal Tickets in Mode/Destination Choice Models» Seasonal Tickets in Mode/Destination Choice Models TransLog. Molde, Lian, Jon Inge «Urban sprawl and transport the case of Oslo and Bergen» Cost 355 Sakura workshop. INRETS, Cost 355. Paris, «Erfaringer fra vegutbygging i Oslo» Workshop - Behovet for østlige forbindelser. WSP/ Vägverket. Stockholm, «Evaluering av hovedvegutbygging i Oslo» Vegdirektoratets fagmøte. Vegdirektoratet. Oslo, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. SFT, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. Samf.etat, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. Norconsult, «Kan vi bygge oss ut av trafikkproblemene i Oslo?» Forskerdager. TØI. SD, Longva, Frode «Trivsel og fravær i bussbransjen, en sammenlignende studie av tre busselskaper med vekt på erfaringer fra Nettbuss Drammen» Møte med ledelse og AMU i Nettbuss Drammen lokalt Nettbuss Drammen. Oslo, 19.2 «Trivsel og fravær i bussbransjen en sammenlignende studie av Nettbuss Drammen, Sporveisbussene og Schøyen Bilcentraler» Friskbuss-konferanse: Fra teori til praksis Transportbedriftenes Landsforening. Oslo, 4.3 «Trivsel og fravær i bussbransjen, en sammenlignende studie av tre busselskaper hva kan Nettbuss Drammen lære av de andre?» Møte med ledelse og AMU i Nettbuss Drammen, Nettbuss Notodden, Nettbuss Vestfold og Nettbuss Telemark Nettbuss Drammen AS. Oslo, 5.3 «Et tidsskifte for Oslo Sporveier? Evaluering av forsøk med ny skiftordning blant førerne i sporvogns- og banedivisjonen» Heldags AMU-seminar for Oslo Sporveiers T-banediv T-banedivisjonen, Oslo Sporveier. Oslo Sporveier, Oslo, 26.5 «Friskbuss-prosjektet: Trivsel og fravær i bussbransjen, foreløpige reusltater og planer framover» Seminar for RTVs forsøksordning Rikstrygdeverket. RTV, Oslo, 7.6 «Led meg ikke ut i sykefravær! Jobbrelatert fravær og ledelse i bussbransjen» Forsøksvirksomhetens seminar okt Rikstrygdeverket. Oslo, «Led meg ikke ut i sykefravær! En studie av ledelse og jobbrelatert fravær» Faglunsj i forbindelse med forskningsdagene Flytoget AS. Oslo, «Arbeidsmiljø og jobbrelatert fravær i Norgesbuss Oslo en sammenligning av seks kollektivselskaper» AMU-seminar i Norgesbuss-konsernet Norgesbuss Oslo. Oslo, «Neste holdeplass lavere sykefravær? Tiltak mot jobbrelatert fravær og arbeidsmiljø i bussbransjen» Trygdeforskningsseminaret 2004 Rikstrygdeverket. Oslo, 3.12 Longva, Frode, Norheim, Bård «Competitive tendering and performance-based subsidies experiences in Dutch and Norwegian bus transport» European Transport Conference AET/PTRC. Strasbourg,

8 Minken, Harald «Lønnsom jernbane for hvem samfunnet, kunden, operatøren, tilskuddsansvarlig?» Jernbaneforum Jernbaneforum Sør. Radisson SAS Plaza hotell, Oslo, «Konkurranse på sporet» Forskningsdagene TØI. Oslo, «Konkurranse på sporet» Forskningsdagene TØI. Oslo, «The role of CBA in strategic transport planning» NTF seminar on cost benefit analysis. Tranportministeriet, Danmark. København, «The safety stock approach to freight benefits» NTF seminar on cost benefit analysis. Tranportministeriet, Danmark. København, Nossum, Åse/Bekken, Jon-Terje «Kollektivtrafikantenes preferanser / Erfaring med satsning på bane i ulike byområder i Europa.» Kollektivtrafikkløsninger i Bærum, buss, bybane eller metro. Bærum Velforbund. Bærum, 2.11 Nordbakke, Susanne «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Seminar om trøtthet. Ibsenhuset. Skien, «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Internseminar i Vegdirektoratet om trøtthet bak rattet. Vegdirektoratet, Region vest. Molde, «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Seminar om trøtthet. Scandic Airport Hotell. Bergen, «Trøtte typer på tur. Erfaring, kunnskap og adferd blant private bilister og yrkesførere» Seminar om trøtthet. Vegmuseet. Lillehammer, «Sleepiness at the wheel knowledge and action among drivers» 14th Canadian Multidisciplinary Road Safety Conference. The Canadian Association of Road Safety Professionals. Ottawa, Canada, «Trøtte typer på tur. Kunnskap og adferd blant bilførere» Et stykke forskning til lunsj. TØI. Gjensidige NOR, Lysaker, Norheim, Bård «Markedspotensialet for økt satsing på trikk- Erfaringer fra Europeiske byer» Kontaktmøte med Göteborg Sporväger, Oslo Sporvognsdrift AS. Oslo, 23.1 Osland, Oddgeir «Urban Transport Policy in Norway. The case of toll rings» Work Shop med Transport and Telecommunications Institute, Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, 20.9 «Urban Transport Policy in Norway. The case of toll rings» Work Shop med Riga City Council Riga City Council. Riga, 20.9 «Urban Transport Policy in Norway. The case of toll rings» Work Shop med Ministry of Transport and Communication of Latvia Transport and Telecommunications Institute. Riga, Ragnøy, Arild «TSEffekt - PC verktøy for trafikksikkerhetsanalyse» TSEffekt. Vegdirektoratet. VD, «Veglys i Samfunnsøkonomisk perspektiv» Veglys. Energiselskapet. Linne Hotell, «Evaluering av fartsgrenseendring. Effekt på fart» Fartsgrenseendring. Vegdirektoratet. VD, «Skadegradstetthet og trafikksikkerhetsanalyse av nettverk NSM(Bast» Skadegrad og nettverksanalyse. Vegdirektoratet. VD, «Opplæringsdag for brukere i Statens Vegvesen» TSEffekt. Statens Vegvesen. Tønsberg, «Statistiske analyser i Statens Vegvesen Risikoanalytiske metoder» Kurs i risikoanalyser. Høyskolen i Stavanger for SVV. Stavern, Ramjerdi, Farideh «Member states practices in project assessment» Workshop on TEN-T policy and project assessment, 20 feb. EU, DGTREN. Brussels, «Optimal policies for the interurban passenger travel in Norway» SPECTRUM seminar. University of Technology Vienna. Vienna, «A frame work for the evaluation of efficiency and equity» SPECTRUM seminar. TØI. Oslo, «Optimal package of instruments for Oslo and its implications for equity» SPECTRUM seminar. TØI. Oslo, «Interurban passenger travel: The Norwegian case study» SPECRTUM seminar. ITS, Leeds University. Leeds, UK, «The Oslo case study» SPECRTUM seminar. ITS, Leeds University. Leeds, UK, «Framework for modelling» SPECRTUM seminar. ITS, Leeds University. Leeds, UK, «The problem with the present practice of the use of the MCF in cost benefit analysis» NTF seminar on cost benefit analysis. Tranportministeriet, Danmark. København, Ravlum, Inger-Anne «Rasjonell planlegging og den politisk virkeligheten» Via Nordica: Nordisk vegkongress. NVF. København, Ravlum, Inger-Anne og Sørensen, Claus Hedegaard «Styring i transportpolitikken et forstudie» Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Tromsø,

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon

Vedlag V. Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Vedlag V Vedleggtilårsrapport2008 Fagligogadministrativrepresentasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2008. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2008

Detaljer

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon

Årsrapport 2007 Del II. Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Årsrapport 2007 Del II Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon 1 Oversikt over rapporter, artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2007 og inneholder

Detaljer

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon

Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Tillegg til TØIs årsrapport 2009. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2009 og inneholder en opplisting av artikler, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon

TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon TØIs årsrapport 2010. Oversikt over artikler og faglig representasjon Dette er et vedlegg til TØIs årsrapport for 2010 og inneholder en opplisting av artikler, rapporter, foredrag, representasjonsoppgaver

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12.

Innhold. Om TØI. Årsberetning 2012 4. Regnskap og økonomi 12. Noter til regnskapet 14. Revisors beretning 18. Ansatte 31.12. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Årsberetning 2012 4 Regnskap og økonomi 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 18 Ansatte 31.12.2013 19 Om TØI Visjon Med glede og samarbeid skaper vi kunnskap om bærekraftig

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80

OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02712-8 384541 80 TITTEL SINTEF RAPPORT Risiko og sikkerhet i transport (RISIT) SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks:

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg

ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg STF50 A05223 Åpen RAPPORT ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg Jørgen Rødseth og Børge Bang SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Juni 2006 5

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell

Detaljer

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull

Notat. Undertittel. Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling. Kunnskapsoversikt og kunnskapshull Notat Bård Norheim Christoph Siedler 45 / 2012 Effekter av kollektivtransporttiltak, endret transportomfang og reisemiddelfordeling Alberte Ruud Bård Norheim Ingunn Ellis Christoph Siedler Undertittel

Detaljer

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15

Årsberetning 2010. Styrets beretning 2010... 5. Ansatte og engasjerte i 2010... 13. Årsregnskap 2010... 15 ÅRSBERETNING 2010 2 Innhold Styrets beretning 2010... 5 Ansatte og engasjerte i 2010... 13 Årsregnskap 2010... 15 Publikasjoner/formidling... 23 Nettpublisering... 23 Vitenskapelige artikler i periodika

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

Årsmelding 2014 Molden, september 2014

Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Årsmelding 2014 Molden, september 2014 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 906 33 600 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt.

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren. Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau Marika Kolbenstvedt TØI rapport 954/2008

Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren. Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau Marika Kolbenstvedt TØI rapport 954/2008 Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau Marika Kolbenstvedt TØI rapport 954/2008 TØI rapport 954/2008 Sikkerhet på tvers i samferdselssektoren Tonje Grunnan Torkel Bjørnskau

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no

Årsmelding 2007. Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no Årsmelding 2007 Postadresse: Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57676150 E-post: post@vestforsk.no VESTLANDSFORSKING Vestlandsforsking er eit frittståande, oppdragsbasert forskingsinstitutt. Instituttet er organisert

Detaljer

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak

Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak TØI rapport 1204/2012 Aud Tennøy Petter Christiansen Jan Usterud Hanssen Konsekvenser for individer og husholdninger av trafikkreduserende tiltak Kunnskap, kunnskapsmangler og forskningsbehov TØI rapport

Detaljer