Tilgjengelighetstesting av elektronisk meldekort på nav.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilgjengelighetstesting av elektronisk meldekort på nav.no"

Transkript

1 21. mai "Brukerundersøkelser for universell utforming av IKT - fra forskning til praksis" Tilgjengelighetstesting av elektronisk meldekort på nav.no Ståle Kjone Seniorrådgiver & Brukskvalitetsansvarlig // NAV IKT // System- og prosjektleveranser Telefon: // Mobil: E-post: // Privat: Internett:

2 Presentasjonen inneholder Litt om fremgangsmåten Hva kan tilgjengelighetstestes? Litt om Testlaboratoriet Eksempel: Tilgjengelighetstest av Elektronisk meldekort NAV, Side 2

3 Brukervennlighets- og tilgjengelighetstester i NAV IKT Bildet over viser NAV IKTs metode for gjennomføring av brukevennlighetstester og tilgjengelighetstester: Testplan og prosedyre utarbeides av brukskvalitetsansvarlig/interaksjonsdesigner, godkjennes av tjenesteeier, testene gjennomføres inntil datagrunnlaget er tilstrekkelig. Deretter evalueres testene og oppsummeres i en rapport med bl.a. forslag til tiltak. Tid: ca 40 timer. NAV, Side 3

4 Presentasjonen inneholder Litt om fremgangsmåten Hva kan tilgjengelighetstestes? Litt om Testlaboratoriet Eksempel: Tilgjengelighetstest av Elektronisk meldekort NAV, Side 4

5 Papirskisser utarbeidet av interaksjonsdesigner (gjenstand for første iterasjon brukervennlighetstester) Bildene over: En av flere håndtegnede papirskisser av nav.no som var gjenstand for første iterasjon med intervju/brukervennlighetstester. Dokumentasjonskrav fra testene: Testplan, testprosedyre og testrapport med bl.a. forslag til tiltak. Ikke egnet for tilgjengelighetstester, men det er viktig med omforent uu-forståelse allerede nå. NAV, Side 5

6 Visio-skisser utarbeidet av interaksjonsdesigner og grafisk designer (gjenstand for andre iterasjon brukervennlighetstester) Visio Visio + Adobe Photoshop + Bildene over viser nav.no fra enkle Wireframes/strektegninger i Visio, videreforedlet med designretningslinjer Gjenstand for andre iterasjon brukervennlighetstester/ invtervjuer..dokumentasjonskrav fra testene: Testplan, testprosedyre og testrapport med bl.a. forslag til tiltak. Ikke egnet for tilgjengelighetstester viktig med annen tilnærming for uu-støtte. NAV, Side 6 =

7 Funksjonell prototyp utarbeidet av grensesnittprogrammerer (på valgt plattform og videreførbar kode - gjenstand for tredje og evt. fjerde iterasjon brukervennlighetstester, inkl. tilgjengelighetstester) Bildene over: Funksjonell prototype av nav.no som var gjenstand for første runde med tilgjengelighetstester. Viktig at man tester på en løsning som er på valgt plattform og hvor koden kan og skal videreføres til produksjonsmiljøet. Dokumentasjonskrav fra testene: Testplan, testprosedyre og testrapport med bl.a. forslag til tiltak. NAV, Side 7

8 Men før vi gjennomfører tilgjengelighetstester er det viktig at man underveis har fulgt opp en omforent forståelse av hva universell utforming innebærer og hvilke krav som skal støttes må vi kvalitetssikre løsningen/tjenesten slik at testdeltakere ikke møter alt for mange og store unødvendige feil og mangler Kodekvalitet iht. W3Cs standarder WCAG 2.0 AA-støtte Forståelig og lettlest språk Etc Verktøykasse Firefox med Firebug HTML-validator (Tidy) Web Developer Toolbar WAT (IExplorers Web Accessibility Toolbar) Diverse nettlesere m.fl Bilde: Skjermdumpen over viser hvordan utviklerne kvalitetssikrer koden underveis vha. Firefox og Firebug Bilde: Skjermdumpen over viser bruk av HTML Validator (Tidy) for kvalitetssikring av koden NAV, Side 8

9 Presentasjonen inneholder Litt om fremgangsmåten Hva kan tilgjengelighetstestes? Litt om Testlaboratoriet Eksempel: Tilgjengelighetstest av Elektronisk meldekort NAV, Side 9

10 Testlaboratoriet Tilgjengelig utstyr Totalt seks teststasjoner, hvorav to tilrettelagt for blinde: en halvfeite klient/pc mot interne domener en helfeit og frittstående PC mot trådløst nett / Internett Tilgang til leselist, skjermlesere, syntetisk tale, forstørrelsesprogramvare m.m. Plass til flere observatører Skrivebord som kan heves og senkes På ønskelisten: Eye tracker med tilhørende utstyr for generell brukervennlighetstesting Bilde: Testlaboratoriet er tilrettelagt for både vanlige brukervennlighetstester og tilgjengelighetstester Bilde: Testlaboratoriet har hev og senk bord for å lette tilgangen for bl.a. rullestoler. NAV, Side 10

11 Presentasjonen inneholder Litt om fremgangsmåten Hva kan tilgjengelighetstestes? Litt om Testlaboratoriet Eksempel: Tilgjengelighetstest av Elektronisk meldekort NAV, Side 11

12 Elektronisk meldekort på nav.no Litt statistikk fra januar 2010 Antall unike brukere på nav.no: Antall brukersesjoner: Totalt antall personer med meldeplikt: Totalt antall elektroniske meldekort: Antall personer som sender elektronisk meldekort: (78 %) <bilder> Bilde: Send meldekort krever innledningsvis svar fra bruker om han/hun har vært i jobb, vært syk, på kurs/ utdanning, ferie, annet fravær etc de siste 14 dagene. Endringer som skal testes: Tjenesten har fått forbedret tilgjengelighet for alle i form av bl.a. bedre kodekvalitet, innarbeidet leseretning i tabeller og lagt til noen labels (knytning mellom ledetekst og datafelt) hvor dette av en eller annen grunn har vært mangelfullt. Bilde: Meldekortet ber brukeren fylle ut antall timer arbeid fra mandag til søndag og krysse av for eventuell sykdom, kurs/utdanning, ferie og evt. annet fravær. NAV, Side 12

13 Aktuelle testdeltakere for denne testen Åpen innbydelse til å delta i våres brukervennlighetstester og tilgjengelighetstester ble sendt ut til bl.a. følgende interesse- og brukerorganisasjoner: Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) Blindeforbundet Dysleksiforbundet Norsk Pensjonistforbund Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) Senter for seniorpolitikk Forbrukerrådet Aleneforeldreforeningen Antirasistisk senter Foreningen 2 foreldre Direkte henvendelser til brukere ute på lokalt NAV-kontor Rekruttert blant kollegaer, venner og bekjente, m.fl. NAV, Side 13

14 Tilgjengelighetstest av Sende meldekort Generelle forberedelser (testleder) Forbered testrommet for testdeltakerne; gjør plass til førerhund, fjern unødvendig stoler, planter etc Skriv gjerne ut testprosedyren med punktskrift alternativt les opp oppgavene Sett av noe mer tid enn ellers til tilgjengelighetstesten pga tilpassing av testutstyr for testdeltaker etc. God erfaring med ca 90 minutters tester (med pause) Få med tjenesteeier, interaksjonsdesigner, grensesnittprogrammerer m.fl. som observatører forkorter, forenkler og forbedrer prosessen videre Forbered observatørene slik at alle noterer kommentarer og tilbakemeldinger etc Bilde: Anne Marthe fra NAV Kundesenter Østfold stiller gjerne opp til NAV IKTs tilgjengelighetstester på både interne og eksterne løsninger. Dette gir oss veldig gode innspill på løsningen og muligheter for justeringer før vi eventuelt gjennomfører flere tilgjengelighetstester på andre testdeltakere med nedsatt funksjonsevne. NAV, Side 14

15 Tilgjengelighetstest av Sende meldekort forts. Oppgave: Send inn elektronisk meldekort Får lest opp følgende informasjon: Brukernavn og passord Status ifbm arbeid, sykdom, ferieavvikling, kurs etc de siste 14 dager Fyller deretter ut meldekortet med: Et gitt antall timer med arbeid fordelt mandag til søndag siste 14 dager Huker av aktuelle dager hvor vedkommende har vært på kurs, vært syk, på ferie eller fravær av andre årsaker Går igjennom forhåndsvisningen Går tilbake for å gjøre endringer Tilbake til forhåndsvisningen Sender inn Går igjennom kvitteringen Ferdig Bilde: Anne Marthe fra NAV Kundesenter Østfold, her i full gang med å teste ny og forbedret versjon av Send elektronisk meldekort. NAV, Side 15

16 Tilgjengelighetstest av Sende meldekort forts. Observatører og testleder Notert ned observasjoner, tilbakemeldinger/kommentarer Kommet med evt. forslag til tiltak Fylt ut matrisen oppgave for oppgave med en av disse svarskalaene: Enkelt, Medium, Vanskelig, Assistanse eller Stopp eller alternativt Veldig enkelt, Enkelt, Litt enkelt, Litt vanskelig, Vanskelig eller Veldig vanskelig Ferdigstiller rapporten Presenterer funn og forslag til tiltak for tjenesteeier og andre aktuelle personer Bilde: Testprosedyren (og testrapporten) inneholder bl.a. oppfølgingsspørsmål med tilhørende svarskala og en tabell for notater, observasjoner og tilbakemeldinger fra testdeltakerne. NAV, Side 16

17 Tilgjengelighetstest av Sende meldekort forts. Og pass godt på matpakka Bilde: Førerhunden Aro på åtte år kan vel sies å være noe over snittet godt dressert når man sammenligner med vanlige hunder. På dette bildet ser han ut til å være noe småsulten etter å ha ligget pent og rolig i over èn time NAV, Side 17

18 Takk for oppmerksomheten! NAV, Side 18

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Picture: Cansu Akarsu, 2012 Rapportnr 1030 Forfattere Ingvar Tjøstheim, Kristina Hoydal, Till Halbach Dato 30.01.14 ISBN-13 ISBN: 978-82-539-0540-2

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet

Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet Sluttrapport UTIN-prosjektet Prosjekt: Universelt utformet interaktivt læremateriell (UTIN) Prosjektnummer: 187762/I40 Skrevet av: Miriam Nes

Detaljer

Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient

Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient 29.august 2008 BankID samarbeidet 1 Dokumentet er utarbeidet på oppdrag fra Bankenes Standardiseringskontor av Eilev Hagen (epost eilev-at-stud.ntnu.no)

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder

Sjarmtrollparty. Manual for Mine kunder Sjarmtrollparty Manual for Mine kunder Trykk på mine sider Hovedside Mine kunder CRM Trykk på Mine Kunder CRM Registrere ny kunde Trykk på Registrere ny kunde HUSK: Det er viktig å fylle ut riktig informasjon

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2

Innholdsfortegnelse. Side 2 Side 1 Innholdsfortegnelse 1) Generell informasjon...3 2) Beskrivelse av problemet...4 3) Mål/ visjon for prosjektet...5 4) Målgruppe...6 5) Rollefordeling...7 6) Scope/ Avgrensing...8 7) Konseptuelt design...9

Detaljer

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7.

6.11 Testgjennomføring... 58 6.12 Tilrettelegging av testene... 60 6.13 Videre arbeid... 62 7. Fjernundervisning... 63 7.1 Startpakke... 63 7. Innhold Forord... 1 Takk... 2 1. Innledning... 5 1.1 Hva er Datakortet?... 6 1.2 Om prosjektarbeidet...6 1.3 Målgruppe... 7 2. Forskningsmetode... 11 2.1 Mål... 11 2.2 Undervisning... 11 2.3 Sertifiseringssystemet...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold Difi postboks 8115 Dep 0032 Oslo Norges Blindeforbund Postboks 5900 Majorstuen 0308 Oslo saksnummer 2012/195 Innhold Innledning... 2 Generelt... 2 Om universell utforming av IKT... 3 Om tekstdokumenter...

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00)

Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Gruppe: 16: s161869,s161917, s160796 Leveres 30.5.2012 (12:00) Prossessrapport: 29.05.2012 Innledning: Vi skal hjelpe treningssenteret «ditt treningssenter» med å lage en løsning der de kan oppdatere sine

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp

Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder. Velkommen til hjelp til selvhjelp Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder Velkommen til hjelp til selvhjelp Innhold Generelt... 3 Pålogging... 4 Hovedmenyen... 5 Hjem-menyen... 7 Stempling... 8 Planlegging av personale... 9 Navigering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer