Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as"

Transkript

1 Gruppeoppgave i dag Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu Begynn å planlegge nettstedet. Hva skal det inneholde? Hvor mange sider? Hvordan skal navigeringen være? Tegn opp hvordan man lenker mellom sidene, og ut til referanser og andre nettsteder. Fordel roller i gruppa Fordel oppgaver og roller i gruppa: Redaktør: Ansvarsområde: ledelse, innkalling til møter, ansvar for at arbeidet gjøres, frister overholdes, oveordnet ansvar for innhold og utforming Utvikler: Ansvar for HTML og CSS Tester: Ansvar for at sidene validerer og er tilgjengenlige Innholdsansvarlig: Ansvar for tekst, både innhold og presentasjon Designer: Ansvar for visuell utforming, valg av utseende på tekst og lenker, farge og presentasjon. Skrekkeksempler En del ting å tenke på Leselist Satellite fra Bojo as Ta hensyn til hjelpemidler og programvare for tilpasninger! 1

2 Skjermlesere, talesyntese og leselist Skjermleseren kan ved hjelp av talesyntese, (tekst-til-tale system), lese opp titler, menyer, innhold og brukerens egne inntastinger. Navigasjonen blir enklere dersom innholdet er strukturert. Opplesningsutstyr For personer med lesevansker. Det kan installeres mulighet for opplesning på flere språk. Opplesningsprogrammer er ofte avhengig av at det er mulig å kopiere tekst til utklippstavlen. Hvis teksten ligger som grafikk, er det ikke mulig. Forstørringsprogrammer For vanskeligheter med å se og lese det som står på en skjerm Disse programmene gjør det mulig å zoome inn det område av skjermen der markøren befinner seg. Forstørringsprogrammer Vanskelig å holde oversikten over sider som er låst i stor størrelse med scrolling både vannrett og loddrett. Tekst som vises som et bilde, for eksempel på en logo, eller knapp fungerer dårlig for personer med sterkt nedsatt syn. Manglende tekst til bilder Utstyrer bilder, grafikk, tabeller, lenker m.m. med en alternativ tekst - alt-tekst. Brukes til å beskrive hva bilder forestiller, hva grafer inneholder eller hvor lenkene sender deg. 2

3 Ikke-skalerbar tekst Behovene varierer fra bruker til bruker. Noen foretrekker å få vist teksten med små skrifttyper slik at de får se mest mulig av teksten. Brukere med nedsatt syn har behov for store skrifttyper for å kunne lese teksten. Når det som er klikkbart blir for smått Lyd og video Vidoesnutter kan tekstes og tekstversjoner av lydklipp/video kan legges ut. Tilsvarende problemer oppstår også ved bruk av andre filformater, som for eksempel PDF-dokumenter og Flash-filer. 3

4 Vanskelige tekster ALL-undersøkelsen, som ble presenteret av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning i 2003, anslår at 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har en leseferdighet som er utilstrekkelig i forhold til kravene i dagens arbeids- og hverdagsliv. Begrensinger på teksten Lange ord, faguttrykk og forkortelser fører til problemer for brukere som får teksten lest opp ved hjelp av skjermleser Skjermleseren ofte får problemer med å uttale spesielle ord. Det er også et problem dersom sidene på nettstedet er tettpakket med tekst. I en slik situasjon er det vanskelig å få oversikt. Komplisert oppbygging av sidene Et nettsted inneholder ofte store mengder med informasjon. Informasjonen er ofte ordnet i en rekke forskjellige kategorier og på ulike sider. Det er derfor svært viktig at strukturen er ordnet og ensartet. Dette gjelder både nettstedet som helhet og den enkelte siden. For personer som har en hjerneskade eller som leser langsomt, er det en stor belastning dersom nettstedet ikke er bygd opp på en enkel og logisk måte. Tilgjengelige nettsider hvem har ansvar? 4

5 Praktiske råd 21 råd. Noen av dem: -> Husk at ca 40 prosent av den voksne befolkningen har en leseferdighet som ikke er bedre enn nivået på 6.skoletrinn. Skriv derfor enkelt med korte, direkte og aktive setninger. Sørg for enhetlig layout på nettstedet Sørg for en enhetlig layout på nettstedet. Designelementer bør gjenbrukes på alle sider. Skriv inn alternative tekster for grafiske elementer Beskriv alle bilder med det som kalles alttekst. Alt står for alternativ, og alt-teksten er den teksten som leses opp eller vises for de brukere som ikke kan se bildene. Bruk overskrifter for å vise strukturen De brukerne som er avhengig av systemer som leser opp sider, navigerer ofte ved hjelp av overskriftene på en nettside. Dersom overskriftene bare består av uthevet tekst, får disse brukerne problemer. Av samme grunn er det viktig at bare virkelige overskrifter markeres som overskrifter. Overskriftstagger skal ikke brukes til å lage stor og iøynefallende tekst. Lær forskjellen mellom avsnitt og linjeskift Avsnitt begynner med koden <p> og slutter med </p> Linjeskift vises som <br> eller <br /> 5

6 Kjenn taggene og bruk dem riktig En vanlig feil er å bruke HTML-tagger som <blockquote> eller <dd> for å lage tekstinnrykk. Taggen <blockquote> er beregnet på å angi sitater og vil av en skjermleser bli lest opp som et sitat. Taggen <dd> er beregnet på definisjoner og vil gi HTML-feil dersom den brukes isolert og ikke sammen med den tilhørende termen i en <dt> - tagg. Datatabeller må gjøres forståelige Gjør tabeller så enkle som mulig, helst ikke mer avansert enn en timeplan. Lag heller flere enkle tabeller enn én stor og kompleks tabell. Sørg for at rad- og kolonneoverskriftene er markert som tabelloverskrifter. Gi tabellen en egen overskrift og lag eventuelt et tekstlig resymé som klargjør de viktigste konklusjonene man kan trekke av tabellen. Bruk meningsbærende lenketekster Lenker er selve limet som binder nettsider sammen, og må kunne brukes av alle. Et vanlig eksempel er de lenkene som er utstyrt med teksten Les mer. Navigerer man ved å hoppe fra lenke til lenke, eller ved å få lest opp en liste over samtlige lenker på en side, gir ikke Les mer fem ganger etter hverandre mening. 9. Unngå lenker som åpner sider i nye vinduer Et nytt vindu dekker for det eksisterende. Brukeren kan heller ikke benytte nettleserens tilbake-knapp for å komme tilbake til startsiden. Problemet er stort for personer med forståelsesvansker og personer som bruker skjermlesere. 10. Strukturer teksten Både enkel og full versjon Tekster som er vanskelige å lese og å forstå, er et problem for alle. Det blir vanskelig å finne den informasjonen man søker, og brukeren vil bruke lang tid for å få det ønskede utbyttet. Personer med lesevansker og brukere av skjermlesere har spesielt store problemer med lange og vanskelige tekster. Del opp siden i to deler: En del med korte hovedpoenger fra teksten med lenke til den andre delen som inneholder den fullstendige teksten. Når en bruker kommer til den første delen skal han/hun kunne avgjøre om informasjonene er tilstrekkelig. Mange vil dessuten foretrekke å skrive ut fullversjonen i og med at det er anstrengende å lese lange tekster på skjerm. 6

7 17. PDF ikke tilgjengelig for alle PDF står for Portable Document Format, PDF er populært fordi det bevarer dokumentenes opprinnelige utseende. Mange PDF-dokumenter er ikke tilgjengelig for alle, og det bør derfor suppleres med andre formater. PDF Velger dere å bruke PDF-filer, bør de suppleres med en HTML-utgave med det samme innholdet. Det må legges ut godt synlige henvisninger til hvordan man henter og aktiverer programmet. Det må ikke legges ut PDF-filer der innholdet er skannet inn. 21. Bruk testverktøy Kontroller alle ferdigstilte sider. Det finnes verktøy på nettet som programvare på din egen PC. Det finnes også verktøy som du kan teste sidene dine uten at du selv installerer enkelt kan installere og som du kan bruke til å sjekke sider som ikke er lagt ut. Testing Det er oppgaven som avgjør hvilke verktøy du skal benytte. Har du installert Accessibility Toolbar kan du kontrollere at selve HTML-koden er korrekt. Det gjør du ved å velge Validation > W3C HTML Validator, og deretter velge det som passer til situasjonen. W3C og WAI Du bør sørge for å følge de retningslinjer og standarder som finnes hos W3C (World Wide Web Consortium). Det er viktig å teste nettstedet ved å la faktiske brukere prøve det ut og gi tilbakemelding. W3C og WAI Det mest anerkjente og hyppigst benyttede grunnlaget for arbeid med tilgjengelighet er retningslinjene fra Web Accessibility Initiative (WAI). WAI er en undergruppe i W3C. 7

8 WAI WAI arbeider på 3 områder med tilgjengelighet: innhold på nettsider: Web Content Accessibility Guideline (WCAG). utviklingsverktøy: Authoring Tool Application Guideline (ATAG). nettlesere: User Agent Accessessibility Guideline (UAAG). Ressurser WCAG 1.0 finner du på adressen: Teknikker tilpasset WCAG 1.0 finner du på: HTML-teknikkene tilpasset WCAG 1.0 finner du på: CSS-teknikker tilpasset WCAG 1.0 finner du på: Ressurser Det finnes flere nettsteder som beskriver hvordan retningslinjene kan implementeres i praksis. Et slikt nettsted er Accessify som har samlet en rekke linker og verktøyer som er nyttig for å kunne kontrollere og forbedre tilgjengeligheten. Ressurser På finner du også mange gode råd og verktøy. Nettsteder og tilhørende URLer ikke alltid like lett å finne tilbake til. Derfor har Deltasenteret og Norge.no egne sider som gir deg oppdatert informasjon om tilgjengelighet og arbeidet med å fremme tilgjengelighet i Norge. HTML-verktøy W3C HTML validator W3Schools W3Schools er en referansemanual for HTML. Her kan du se hvilke HTMLtagger som er i bruk og hvilke attributter som finnes. Her kan du også finne ut hvilke tagger som hører til i hvilke HTML-versjoner, hva taggene kan brukes til og hvilke nettlesere de fungerer i. W3Schools er integrert i Accessibility Toolbar. Se menypunktet References > Language references, eller på adressen: W3C s HTML-validator kan brukes for å teste hvorvidt nettsiden overholder en valgt HTMLstandard. Dersom HTML-koden ikke er riktig, er det stor sannsynlighet for at nettsiden heller ikke er tilgjengelig. Testing av nettsider bør derfor alltid starte med en test av HTML-koden. HTML-validatoren er integrert i Accessibility Toolbar, men finnes også på adressen: validator.w3.org Med HTML-validatoren kan man både teste sider som er lagt ut på nettet og laste opp og teste sider som ennå ikke er lagt ut. 8

9 HTML Tidy HTML Tidy er et program som rydder opp i HTML-dokumenter. Programmet kan fjerne spesielle koder som blir satt inn når Microsoft Word brukes til å generere HTML-dokumenter. HTML Tidy er integrert i Accessibility Toolbar, men du finner den også på adressen: infohound.net/tidy/ WCAG-retningslinjene WCAG-retningslinjene deler opp kravene til tilgjengelighet i tre nivåer: Krav som må oppfylles, utgjør nivå 1 eller A. Krav som bør oppfylles, utgjør nivå 2 eller AA. Krav som kan oppfylles og som forbedrer tilgjengeligheten ytterligere, utgjør nivå 3 eller AAA. Innstilling av tekststørrelse i Internet Explorer Alle nettlesere har innebygd en funksjon som gjør det mulig å endre tekststørrelse. Likevel er det slik at mange nettsider overstyrer denne funksjonen. Dette skjer ofte fordi webdesigneren ønsker at sidene skal framstå med det samme utseendet uansett hvilke nettleser og hvilke innstillinger som benyttes. Resultatet blir at mange brukere rett og slett ikke kan lese teksten på nettsiden. Hvordan funksjonshemmede opplever nettet Film med funksjonshemmede nettbrukere kan lastes ned fra: Offentlige retningslinjer for nettsteder Du finner nærmere informasjon om hvilke krav til som stilles til offentlige nettsteder på Norge.no. Retningslinjer for hvordan Internett kan bli tilgjengelig for alle finner du sidene til Deltasenteret. Se: nett_for_alle/ Se også Deltasenterets sider: Neste gang Tirsdag 28: Praktisk prosjektarbeid 9

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

(The Center for Universal Design, North Carolina State University)

(The Center for Universal Design, North Carolina State University) 1 Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller

Detaljer

Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient

Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient Retningslinjer for integrasjon av BankID-klient 29.august 2008 BankID samarbeidet 1 Dokumentet er utarbeidet på oppdrag fra Bankenes Standardiseringskontor av Eilev Hagen (epost eilev-at-stud.ntnu.no)

Detaljer

Retningslinjer for universell utforming av mobile grensesnitt

Retningslinjer for universell utforming av mobile grensesnitt Retningslinjer for universell utforming av mobile grensesnitt Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innhold Innledning... 3 Om retningslinjene... 3 Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for navigasjon i mobilgrensesnitt Sist oppdatert 2014-02-21

Retningslinjer for navigasjon i mobilgrensesnitt Sist oppdatert 2014-02-21 Retningslinjer for navigasjon i mobilgrensesnitt Sist oppdatert 2014-02-21 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Prosjektopplegg...

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

OBLIG 1 WEBUTVIKLING. Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Tar lang tid å laste inn siden: Mye bilder Mange animasjoner

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5 ISBN

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Brukermanual TYPO3. Versjon 2 25.8.2008. Utarbeidet av: Erik Svendsen Brukermanual TYPO3 25.8.2008 Utarbeidet av: 2 3 Innholdsfortegnelse Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend»...5 Beskrivelse av de ulike modulene...7 Sidetre og innholds-/informasjonsområde...7

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

BIT Reiseliv Nett-test

BIT Reiseliv Nett-test Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 1/2004 BIT Reiseliv Nett-test Kvalitetsindikatorer for reiselivsbaserte nett-tjenester Svein Ølnes og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer