Introduksjon til universell utformning. Andreas Cederbom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til universell utformning. Andreas Cederbom andreas.cederbom@funkanu.se"

Transkript

1 Introduksjon til universell utformning Andreas Cederbom

2 Bakgrunn

3 Universell utformning på nettet Universell utforming / Tilgjengelighet Internasjonal standard Teknikk & menneskelig faktor Kvalitet

4 Tilgjengelighet eller Universell Utformning

5 Hvem?

6 Hvem berøres? Tilfeldige problemer Arbeidsskader/slitasjeskader Norsk som andre språk Teknikkuvante Eldre Personer med funksjonsnedsetting

7 IT har skapt økte muligheter Kompenserer for manglende evner Hjelper personer med funksjonsnedsetting til å: Rasjonalisere hverdagen Arbeide & studere Være mer delaktige

8 Hva kan man ha problemer med? Lese forstå Se Skrive Høre Snakke Styre datamaskinen Elektromagnetiske felter Huske Funksjonsnedsetting, arbeidsskade, eldre, uvante, Norsk som andre språk, stressede, trøtte

9 Hvor mange? Synshemmede: ca Fargeblinde: ca 5% av befolkningen Hørselshemmede: ca Muskel- og skjelettsykdom: ca 24% Dyslektikere: ca Ca 30 prosent har lese- og/eller skrivevansker Disse tallene innkluderer ikke alle: personer med lærevansker personer med påførte hjerneskader neuropsykiatriske / neuropsykologiske problemer Kilde: IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? Norsk Regnesentral

10 Hva?

11 Tre tilgjengelighetsområder Språk Teknikk Padagogikk

12 Hva er teknisk tilgjengelighet? Følg tekniske standarder Bygg layout uten tabeller Benytt riktig kode for overskrifter Gjør det mulig å navigere uavhengig av om du benytter mus eller tastatur Bruk nok kontraster Eksempler: Eksempler: dårlig grunnkonstruksjon Eksempler: Går ikke an å navigere med tastatur Eksempler: Flash Alt-texter

13 Hva er pedagogisk tilgjengelighet? Menykonsept Logiske løsninger Konsekvens i gjennomføringen Tydlighet Mulig å få overblikk Igjenkjenning Eksempler: Eksempler: Lenker Eksempler: Inkonsekvent navigering Eksempler: Ajax, søkehjelp Eksempler: Navigasjon

14 Hva er språklig tilgjengelighet? Skriv så enkelt som mulig Forklar vanskelige ord Bruk bilder, filmer, eksempler Strukturere teksten Bruk ingresser Unngå forkortninger Bruk du-tiltale

15 Hvorfor?

16 Internasjonalt FN: Konvensjonen om rettigheter for mennesker med funksjonsnedsetting Artikkel 9: tilgjengelighet Artikkel 21: Tilgang til informasjon

17 Hva sier loven i Norge Offentlig og privat sektor System for allmennheten og interne system Nye systemer etter 1. juli 2011 (2013) Eksisterende systemer 1. januar 2021 Den Norske loven

18 Kostnad for å formidle informasjon kr 1 kr 50 kr 250 kr 350 kr

19 Hvordan?

20 De internasjonale retningslinjene WCAG Html Xml Css ATAG W3C (World Wide Web Consortium) WAI (Web Accessibility Initiative) WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

21 Eksempler, teknikkuavhengig Tekstalternativ Ha alternativer i form av tekst til all ikke-tekstbasert informasjon slik at det kan konverteres til de formatene som brukeren trenger, eksempelvis stor stil, punktskrift, tale, symboler eller enklere språk. Lenke til How to meet

22 I html <img src= logo.jpg alt= Google />

23 I PDF

24 I Flash

25 Tilgjengelighet krever et større grep Kommer inn på mange ulike nivåer i organisasjonen Viktig med samordning Viktig med tydlige interne retningslinjer

26 Tilgjengelig innehold - slik gjør du

27 Menyer Menyens bredde og dybde Ikke åpne dokumenter, andre nettsteder eller nye vinduer fra menyen Følg de eksisterende retningslinjene: Hva skal menyen inneholde? Hvor skal det være i menyen? Hvordan skal menyen sorteres? Eksempler: Lenk bare til egne sider i menyen Meny?

28 Tekst Overskrift, nivå 1 Tekst som utgjør ingress Vanlig brødtekst Overskrift, nivå 2 Mer brødtekst Overskrift, nivå 3 Mer brødtekst Eksempler: Feillagde overskrifter Eksempler

29 Lenker Formuler lenkene tydelig Utfyllende lenkebeskrivelser (tittel) Lenker som leder til alternative formater E-postlenker Lenker som åpner interne sider i nytt vindu Lenker som åpner eksterne nettsteder i nytt vindu Eksempler: Lenketekster

30 Bilder og grafiske elementer Bruk bilder Legg til Alt- tekster hvor bilder gir mening Alt-tekstens innehold Innholdsrike bilder Lenkede bilder Ikoner Tekstbilder Eksempler: Bilde av tekst

31 Tabeller Bruk ikke layout tabeller Tydelige tabeller Tekniske retningslinjer Merk kolonne og rad overskrifter Kopl datacellene til overskriftene Bruk ferdige designer

32 Farger Farger kan forsterke budskapet Farger kan forvirre Bruk ikke kun farger Kontraster er viktig

33 Andre formater (PDF, flash ) Bruk for å øke brukernytten Beskriv lenken som leder til andre formater Teknikkene skal brukes på tilgjengelig måte

34 Tilgjengelighet i PDF-filer, hva kreves? Tekst skal være tekst Overskrifter skal være riktig merket Bilder skal beskrives Lenker skal fungere Eksempler: Eksempel PDF-fil

35 Film og lyd Alle kan ikke se, alle kan ikke høre Komplettere det visuelle og lyden Komplettering: Tekst transkripsjon Caption / undertekst Lyd beskrivelse Eksempler: Eksempel: Lyd og tekst Eksempel: Video med lyd beskrivelser Eksempel: Teksting og oversetting

36 Skriv enkelt Skriv det viktigste først Skriv for en tenkt mottaker Skriv kort og enkelt Egne regler for organisasjonen

37 Skriv tydelig Skriv inn ordforklaringer i teksten Ikke bruk forkortelser Intern sjargong Faguttrykk

38 Samarbeide Organisasjonens ansikt utad Konsekvenser Besøkernes tillit Tydelige avsendere Varemerke Kvalitet

39 Tilgjengelighetsfunksjoner Opplesning Tegnspråk Lättläst (lettlest) Tilpasse-funksjon Eksempler: Alternative formater Tilpasse Tilpasse 2

40 3 avsluttende spørsmål 1. Eksiterer det et behov for å publisere denne informasjonen? 2. Hvem har nytte av teksten din? 3. Hvordan informerer vi best?

41 Det finnes ingen gjennomsnittsbrukere

42 Her slutter presentasjonen. Påfølgende bilder nås via lenker fra tidligere bilder.

43 Eksempel på tekst

44 Eksempel på lenker

45 Eksempel på lenker

46 Eksempel på lenker

47 Eksempel på lenker som åpner nytt nettsted uten forvarsel

48 Eksempel på bilder Grafiske elementer uten mening og uten alt-tekst

49 Eksempel på bilder

50 Eksempel på bilder

51 Eksempel på ikoner

52 Eksempel på tekstbilder

53 Eksempel på tabeller Layouttabeller

54 Eksempel på tabeller Oppmerking av tabell

55 Eksempel på tabeller Oppmerking av tabell

56 Eksempel på menyer

57 Eksempel på menyer

58 Eksempel på menyer

59 Eksempel på farger Rød farge indikerer at noe gikk galt.

60 Eksempel på farger

61 Eksempel på farger

62 Eksempel på farger

63 Eksempel på alt-texter

64 Eksempel på farger

65 Tegnoversettelse Därför ska du engagera dig. Unga har stort förtroende för politiker. Men intresset för politik och viljan att engagera sig politiskt har minskat. Det visar attitydoch värderingsstudien De kallar oss unga som statliga Ungdomsstyrelsen gjort. Dessutom tyckte en majoritet av de unga att varken de själva eller andra har chans att göra sig hörda i samhället. Undersökningen bekräftade också tidigare forskning, som visar att de politiska partierna i Sverige har svårt att rekrytera nya medlemmar. Och då framför allt ungdomar. De traditionella partiernas medlemmar blir alltså både äldre och färre.

66 Tegnoversettelse Därför du ska engagera (aktiv). Unga grupp stort förtroende grupp politiker, Men den statlig dess Ungdomsstyrelsen grupp happ aktiv undersöka samband attityd- py värdering, broschyr heta De kallar oss unga, den visa intresset vill aktiv samband politik happ minskat, py flesta unga tyckte i samhället de själva eller andra harinte chans talaom vad tycker. Py happ förut forska visasig, här sverige dede politiska partierna svårt rekrytera nya medlemmar är först grupp ungdomar.de vanlig partier dess medlemmar nu både äldre py antal mindre. Tillbaka

67 Problemer med å lese Heller pc enn papir Tekster må kompletteres Hjelpemidler: Endre i operativsystemet Program som formaterer Program som leser opp Lyd Eksempler: Bilder i stedet for tekst Eksempler: ulike informasjonskanaler Eksempler: Bilder av tekst og alternativ Diagram Tekst Bilder Film

68 Leseevne Sverige, leseevne: Høy/svært høy leseevne: 35% Middels evne: 40% Svært lav/lav leseevne: 25% Kilde: OECD Tillbake

69 Problemer med å forstå Ofte også lesevansker Komuniserer med bilder Enkle og rene grensesnitt Hjelpemidler forenklede styresystemer Opplesing Kommuniserer med symboler Eksempler Bilder Tekst Film Lettlest Tillbake Eksempler: Sende e-post med symboler Eksempler: Enkel navigering med tastaturet

70 Problemer med å skrive Stavehjelp i funksjoner Eksempler: Skrivehjelp Skjemaer med bra innmatingskontroll Hjelpemidler Stavehjelp Eksempler Synonymer Bilder Tekst Film Ordlister Tillbake

71 Problemer med å se Tydelig visuell utforming Beskrivelse av grafiske objekter Konsekvente grensesnitt Hjelpemidler Tillbake forstørrelse i operativsystemet forstørrelsesprogram Skjermlesere Eksempler: Ungweb Eksempler: Dårlig teknikk Eksempler: Lenker som er vanskelig å se Eksempler: Video med audio description

72 Problemer med å styre PC Heller pc enn papir Store klikkeflater Tydelig tastaturnavigasjon Hjelpemidler Mus (Stabilisering, øye/hode) Tastatur (Programmerbart, OnScreen, stemmestyring) Eksempler: Liten klikkeflate Eksempler: Tydlig tabulatorfokus Eksempler: Går ikke med tastatur

73 Problemer med å styre PC Tillbaka

74 Problemer med å høre Hjelpemidler Film og lyd kompletterende materiale Eksempler: Teksting av film Eksempler: Tegnspråksfilm

75 Tegn oversettelse Därför ska du engagera dig. Unga har stort förtroende för politiker. Men intresset för politik och viljan att engagera sig politiskt har minskat. Det visar attitydoch värderingsstudien De kallar oss unga som statliga Ungdomsstyrelsen gjort. Dessutom tyckte en majoritet av de unga att varken de själva eller andra har chans att göra sig hörda i samhället. Undersökningen bekräftade också tidigare forskning, som visar att de politiska partierna i Sverige har svårt att rekrytera nya medlemmar. Och då framför allt ungdomar. De traditionella partiernas medlemmar blir alltså både äldre och färre.

76 Tegn oversettelse Därför du ska engagera (aktiv). Unga grupp stort förtroende grupp politiker, Men den statlig dess Ungdomsstyrelsen grupp happ aktiv undersöka samband attityd- py värdering, broschyr heta De kallar oss unga, den visa intresset vill aktiv samband politik happ minskat, py flesta unga tyckte i samhället de själva eller andra har inte chans tala om vad tycker. Py happ förut forska visa sig, här sverige dede politiska partierna svårt rekrytera nya medlemmar är först grupp ungdomar. De vanlig partier dess medlemmar nu både äldre py antal mindre. Tillbaka

77 Tale problemer Ofte multifunksjonshinder Vanskelig med alternativer Vanskelig med talesvar Elektronisk kommunikasjon en revolusjon Jag forstår ikke Hva du sier, ring igjen når du blir edru! Tillbake

78 Hva er pedagogisk tilgjengelighet? Tillbake

UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL

UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL UNIVERSELL UTFORMING AV TJENESTER I MOBILKANAL Versjon 1.0 November 2006 Forfatter: Riitta Hellman Bidragsytere: Kristin Fuglerud, Terje Grimstad, Knut Eilif Husa, Geir Melby og Ivar Solheim Karde AS Tellu

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807

ESSAY 1. «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli. Antall ord: 1807 ESSAY 1 «Utvikling og design av skjemaer» Andreas Bjørkli Antall ord: 1807 Essay 2 (maksimum 5 sider; inkludert illustrasjoner) Utvikling og design av skjemaer dreier seg om noe mer enn grafisk «blankettkonstruksjon»

Detaljer

IKT-basert informasjon

IKT-basert informasjon IKT-basert informasjon innen offentlige publikumstjenester Om funksjonshemmende barrierer - og noen forslag til løsninger Innhold Virkelighet 4 Inkludering og tilgjengelighet 6 Mottakeren må nå fram til

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Så presentasjonen kunne likeså god hatt tittelen

Så presentasjonen kunne likeså god hatt tittelen Med utgangspunkt i de utfordringene vi ser ved NTNU, Norge og verden i dag, ønsker jeg å sette fokus på noen områder som vi som biblioteker bør diskutere nærmere framover Presentasjonen vil i hovedsak

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer