Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011"

Transkript

1 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober

2 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE INSTALLERE JAWS JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST... 4 LITT OM MENYER I JAWS VINDUET INNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE... 5 INNSTILLINGER STEMMER INNSTILLINGER LESELIST... 6 SETTINGSSENTER... 7 VERKTØY ORDLISTE VERKTØY... 8 VERKTØY TASTATURVERKTØY... 9 SPRÅK MENYEN... 9 HJELP OM GRAFIKK ETIKETTVERKTØY TRE MÅTER Å FÅ HJELP NÅR DU BRUKER JAWS INSERT+F INSERT+W INSERT+H SETTE MIDLERTIDIGE INNSTILLINGER I ET PROGRAM ENDRE MIDLERTIDIGE INNSTILLINGER FOR LESELIST LITT OM HVOR DE ULIKE FILENE SOM JCF, JDF OG JKM LIGGER BRUKE JAWS PÅ ULIKE NETTSIDER NOEN GENERELLE TRIKS FOR Å GJØRE EN NETTSIDE MER BRUKERVENNLIG

3 Dette dokumentet beskriver JAWS vinduet med menyer og ulike verktøy. Det gir også tips om tilpassing av JAWS mot leselister og nettsider. JAWS historie. Vår første versjon av JAWS var versjon Versjoner som vi har hatt på det norske marked er som følger: 2.27, , 3.35, 3.7, 4.02, 4,51, 5.10., 6.20, og nå Etter versjon 5.10 ble det slutt på nøkkel på disketter. Da kom ILM koder som må legges inn. Alle versjoner av JAWS kan oppdateres. Dette er SMA oppdateringer. Du kan enkelt finne ut hvilken versjon som er på en maskin ved å gjøre følgende: JAWS vindu: Hjelp og Om JAWS, eller når JAWS vinduet er i fokus kan du også trykke insert+ctrl+v. Da får du opp denne informasjonen. Her finner du serienummer til lisensen og hvor mange oppdateringer du har igjen. Serienummeret er nødvendig når du skal bestille en SMA oppgradering eller trenger ny ILM kode. Serienummer knytter JAWS mot bruker. Dersom du ikke har maskinen foran deg, men bare et serienummer, og du vil finne ut hvor mange oppdateringer som er igjen (hvilken versjon du kan kjøre av JAWS), kan du bruke Deretter trykker du på knappen Continue Product Activation. Da kommer du til siden. Her velger du lenken Verify Numbers of Activations. Skriv så inn serienummeret og tabellen gir deg info om serienummeret. Versjonsnummeret som står her indikerer hvilken som er den siste versjonen du kan kjøre før du må bestille SMA. Du får også vite hvor mange nøkler du har igjen. (en JAWS lisens kan installeres på inntil 3 maskiner). Får du maskinkrasj må BOJO AS kontaktes for å få hjelp med autorisasjonen. 3

4 Installere JAWS. Dette kan gjøres fra vår JAWS CD, eller programmet kan også lastes ned fra våre hjemmesider Eller ftp://ftp.bojo.no/prod/freedom/jaws/ Velger du å installere versjonen via nettet kan du velge mellom 32-bit og 64-bit versjoner med eller uten RealSpeak Solo Direct stemmene Stine og Nora og Daniel (britisk). RealSpeak Solo Direct er en ny talemotor kun tilgjengelig i JAWS versjon 10 eller senere. Velger du versjonen uten tale fra nettet får du kun den innebygde talen Eloquence. Du kan også installere fra CD der du velger mellom 32-bit eller 64-bit installasjon. Velg Typisk installasjon og dersom leselist skal benyttes kan dette legges til etterpå. JAWS vindu - innstillinger - leselist - Legg til leselist Her velger du leselisten du vil ha i listen. Følg beskjedene på skjermen og du skulle være i gang. Etter at du har lagt til en leselist bør du starte JAWS på nytt. JAWS vindu - innstillinger - leselist Her kan du se navnet på leselisten du har lagt til. Du må passe på at leselisten du ønsker er den aktive leselisten. Når JAWS kjører kan du i dette og alle andre vinduer trykke insert+f1 for å få hjelp om det valget du står på. For å lukke Hjelp trykker du ESCAPE. I Grunnleggende leselist innstillinger kan du slå av feilmelding for oppstart av leselist gjenkjenning. Dette er som standard av. Grunnen er at jeg ikke alltid bruker leselist. Bruker jeg leselist ser JAWS dette og starter leselisten har jeg ikke leselisten tilkoblet kommer JAWS bare med tale. I dette vinduet kan en også velge mellom mange punkttabeller for ulike land. JAWS er som standard satt opp til norsk punkttabell. Velges knappen Avansert kan du gjøre innstillinger i Default.jcf filen for leselisten. De to viktigste her er: Flashmeldinger, som jeg setter ned til millisekunder, (standard i versjon 12). Markørinnstillinger, her kan du bestemme hvordan markøren skal vises på leselisten. Trykker du insert+f1 får du hjelp på alle valgene i konfigurasjonsverktøyet.. 4

5 Litt om menyer i JAWS vinduet. Innstillinger Grunnleggende Her bestemmer du om hjelpemeldinger skal leses. Hvordan hurtigtaster leses. Om JAWS skal starte automatisk Om JAWS skal ligge i systemkurven. Om du bruker laptop eller vanlig tastatur layout. Innstillinger Stemmer. Stemmeinnstillinger Her er det noen endringer i JAWS versjon 12 i forhold til tidligere versjoner. Nå kan du lage egne stemmeprofiler. Eksempel på en stemme profil kan være RealSpeak Solo Direct (factory) som er en standard profil. I en stemmeprofil kan følgende defineres: Slett (knapp) for å slette en profil. Velge talesyntese språk. (dersom flere talesyntesespråk er installert). Knapp for å velge om SAPI4 taler skal detekteres. Stemme endre All tekst. Her kan du bestemme om stemmen skal være den samme hele tiden, eller om du skal ha forskjellige stemmer til ulike markører osv. Velge hastighet på talen. Velge tegnsetting. Hvordan talen skal lese opp spesialtegn som for eksempel., (). Velge stemme person. For eksempel. Stine eller Nora. Justere lydstyrken på stemmen. Justere stemmeleie for staving. (ikke noe virkning på SAPI5 eller RealSpeak Solo Direct). OK knapp. Lagre som Her lagrer du din stemmeprofil med et hensiktsmessig navn. For eksempel SAPI5 Stine for SAPI5 og stemmen Stine eller RealSpeak Direct Daniel for den britiske stemmen Daniel i RealSpeak Solo Direct utgave. Gjenopprette fabrikkinnstilinger. Avbryt tar deg ut uten å lagre endringer. Under Innstillinger stemmeinnstillinger kan du også justere stemmer for PCmarkør, JAWS-markør, tastatur og for meldings- og opplæringsstemme. Jeg gjør ikke noe med det som skal være på samme stemme for det meste. Jeg synes at å ha en stemme for det og en stemme for noe annet blir slitsomt. Denne justeringen er på samme måte som beskrevet over. Du må sørge for at ønsket profil har de riktige stemmene for PC-markør, JAWS-markør, tastatur, opplærings og meldingsstemme. 5

6 Innstillinger Leselist Her velger du leselist og legger til andre leselister, velger punkttabell og gjør innstillinger i Default JCF for leselisten. Verktøy menyen har mange verktøy og de viktigste jeg bruker mest er som følger: JAWS tandem Dette er en ny og unik funksjon i JAWS versjon 10. og senere, Med JAWS tandem kan jeg gi opplæring, gjøre tilpassninger av JAWS eller andre programmer. Dette gjøres på en trygg måte via fjernstyring av maskinen jeg skal gi opplæring eller gjøre tilpasninger på. Det som gjør JAWS Tandem spesielt er at jeg får både maskinen jeg styrer sin tale og info fra leselist inn på min maskin. Tandem senter For å få tilgang til en datamaskin går jeg inn i Tandem Senter og får en kode som jeg gir til den jeg skal hjelpe. Den jeg skal hjelpe går da inn på verktøy, JAWS tandem, Tandem senter for å gi adgang. Brukeren får da koden fra meg over telefon, taster inn denne og vi er i gang. Både den jeg styrer eller jeg som hjelper kan når som helst koble fra. Ønsker brukeren mer hjelp senere må samme prosedyre med kode osv gjentas. Det er derfor en sikker måte. Dersom den som styrer en annen maskin ønsker kan du også få bildet fra maskinen på skjermen. Dette har jeg som JAWS bruker ikke på, men kan når som helst slå det på. Jeg kan ikke kopiere filer fra min maskin til maskinen jeg styrer eller omvendt. Det jeg kan gjøre er å kopiere tekst. Slik jeg ser det vil JAWS tandem gjøre opplæring både rimeligere og bedre for brukeren da du selv kan bestemme hvor lenge en økt skal vare uten å tenke på reisetid og lignende. Verktøy, lydkort Dette er også en ny mulighet i JAWS versjon 10 og nyere. Dersom du har mer enn et lydkort på maskinen kan du her velge hvilket lydkort du vil bruke til talen fra JAWS og hvilket lydkort du vil kjøre lyd som musikk og lignende fra. Dette er praktisk for personer som jobber mye med lyd. Settingssenter Med dette åpner du jcf filer. Dette er konfigurasjonsfiler som inneholder innstillinger for mange funksjoner. Default.jcf er standard filen men det finnes også jcf filer for mange ulike programmer. Du kan da få JAWS til å oppføre seg forskjellig til de forskjellige programmene du bruker. 6

7 Settingssenter SettingsSenter er nytt i JAWS 12. SettingsSenter skal gjøre det enklere å endre og finne innstillinger du vil endre. Når du har åpnet SettingsSenter kommer du rett inn i et søkefelt. Her kan du skrive in komandoen du vil endre og så trykke tab for å komme i listen over treff. Her piler du deg ned til ønsket emne og trykker pil høyre om det er underpunkter. For å endre et valg trykker du mellomrom. Trykker du tab en gang kommer du til en hjelpetekst. Her vil du finne nyttig hjelp. Når valget er gjort tab til ok og du forlater SettingsSenter. Her kan du justere tastatur ekko og de fleste andre innstillinger. For hjelp om de ulike valgene trykk insert+f1 for å få hjelp om SettingsSenter. Når du står i trevisningen med valgene får du hjelp om hvert valg ved å trykke tab. Ønsker du å endre tastaturekko fra tegn til ord gjør som følger: Åpne SettingsSenter trykk insert+f2 pil ned til SettingsSenter eller trykk bokstaven S. Skriv inn tastatur og trykk enter. Du kommer rett i listen på tastaturekko. Trykk mellomrom for å endre til ønsket verdi. Trykk så tab til du kommer til listen over hvilke program du vil ha endringene i. Skal endringen gjelde alle programmene må du velge dette. Trykk så OK. Du kommer da ut av SettingsSenter. Tekstbehandling Her kan du blant annet slå av automatisk bytte av talesyntese språk. Ellers er innstillingene her relatert til tekstbehandlings funksjoner. Tale og lyder Her kan du definere ulike tale og lydoppsett til ulike programmer. I JAWS versjon 12 har vi satt det opp slik at alle meldinger og andre beskjeder blir lest med den talesyntesen som er valgt som standard talesyntese. Skulle så ikke være tilfelle kan du kontrollere eller endre innstillingene nedenfor slik du selv ønsker. Stemme aliaser Her kan du definere ulike talesynteser til ulike beskjeder og meldinger. Det er lurt å kontrollere at talen er satt til standard talesyntese her også. Trykk insert+f1 for hjelp her også. Talesyntese Her kan du gjøre et par innstillinger som har innvirkning på talesyntesene. Jeg endrer stort sett ikke noe her. I tidligere versjoner av JAWS var det her du bestemte hvilken talesyntese som JAWS skulle bruke som standard. Dette var vel de mest brukte valgene jeg bruker i konfigurasjonsverktøyet. 7

8 Verktøy Ordliste verktøy Her kan du lage ordlister som hjelper deg til å få bedre tale. Det kan være ord som talen uttaler dårlig eller feil. Filene som ligger her har navnet.jdf. Vil du ha et ord lagt til slik at det virker i alle situasjoner bruker du default.jdf filen. Skal det bare virke i Internett Explorer legger du det i Internett explorer.jdf filen Eksempel på et ord som ligger i default.jdf er JAWS=djås. Til venstre for = står ordet som det er skrevet og til høyre for = står det slik du vil ha det uttalt. I JAWS 12 er dette verktøyet forbedret. Du kan nå velge om ord du legger til skal virke for alle talesyntesene på maskinen eller du kan bestemme hvilke talesynteser det skal virke for. Dette er praktisk da de ulike talene kan være litt forskjellig i uttalen av ord. Du kan også velge hvilke språk du vil gjøre endringen tilgjengelig i. Du kan trykke insert+f1 for hjelp her også. 8

9 Verktøy tastaturverktøy Her åpner du en oversikt over alle JKM filer på maskinen. Det du her kan gjøre er å definere om tastekommandoer. OBS! OBS!! Her skal du vite hva du gjør. Dette var vel de viktigste funksjonene jeg bruker i Verktøy menyen. Alle filene du gjør endringer på blir lagret under bruker på maskinen. Du finner dem under programmer JAWS utforske JAWS og Mine innstillinger. Språk menyen Har følgende valg i versjon JAWS språk Her kan en velge mellom norsk og engelsk grensesnitt i JAWS. Dette valget har også innvirkning på alle andre filer i JAWS. Stemmeprofiler Her kan du velge stemmeprofil. Det er nesten det samme som i tidligere versjoner var å velge talesyntese. Stemmeprofiler ble også gjenomgått i avsnittet stemmer, stemmeinnstillinger. Som standard på maskiner der JAWS 12 med RealSpeak Solo Direct er installert har du følgende profiler å velge mellom: o Eloquence (factory). Dette er en standard profil. o Eloquence. Den velkjente talen som har fulgt med JAWS hele tiden. o RealSpeak Solo Direct (factory). Denne er for den nye talen som er inkludert i JAWS versjon 10 og nyere. o Ingen tale. Dette er en profil som ikke har tale. Denne bør brukes om en ikke vil ha tale i JAWS. o Opprett profil. Dette valget kan benyttes for å lage en ny stemmeprofil. Dersom du lager stemmeprofiler er det lurt å gi disse et navn som kan settes i forbindelse med hvilken talesyntese eller språk profilen er laget for. Eksempel kan det være SAPI5 Stine (SAPI5 og stemmen Stine). SAPI5 Vegard (SAPI5 og Infovox stemmen Vegard). Lager du en stemmeprofil med en av RealSpeak Solo Direct stemmene kan denne for eksempel få navnet RSD Stine (RSD = RealSpeak Solo Direct Stine). Det er ikke noe krav å navngi stemmeprofilene slik men jeg synes det er lettere å holde oversikten om en har mange stemmeprofiler. Du kan bruke hurtigtasten insert+ctrl+s for å bytte stemmeprofil. I tidligere versjoner var dette kommandoen for å bytte talesyntese. 9

10 Hjelp. I Hjelp menyen kan en få hjelp for ulike programmer. Dette hjelpesystemet fungerer som hjelp ellers i Windows. Om.. Her får du vite versjonsnummeret du kjører. Serienummeret vises også her. Oppdateringer igjen 2. Dette betyr at om versjonsnummeret ditt er versjon 8 kan du bruke både versjon 9 og versjon 10 før du må fylle på med en ny SMA oppdatering. Den sikreste måten å sjekke hvor langt et JAWS serienummer kan gå i versjoner før du må kjøpe ny SMA oppgradering er på nettet. Bruk da følgende side: Continue product activation Verify numbers of activations, og skriv inn serienummeret. Hjelp Web ressurser. Dette valget har undermenyer med en del nyttige lenker til ulike opplærings steder og nedlasting av RealSpeak Solo Direct stemmer. Du kan her under valget Oppdatere talesyntese laste ned alle de tilgjengelige RealSpeak Solo Direct språkene. Du kan høre en liten demo av hvert språk og vil du ha det kan du laste den ned og bruke den sammen med JAWS versjon 12. Dette var en gjenomgang av JAWS vinduet. Det er også en del verktøy jeg ikke har sagt noe om her. Men jeg har tatt for meg de jeg bruker mest og som jeg ser som de viktigste. Insert+f2 lister opp alle JAWS sine verktøy. Denne listen kan du få opp når som helst. Står du for eksempel i Word når insert+f2 trykkes får du utført innstillinger som vil ha innvirkning på Word. Grafikk etikettverktøy. Dette kan brukes for å trene grafikker slik at de blir lest av tale og vist fornuftig på leselist. Eksempel på slike kan være: Minimer, maksimer og lukk for talen (n), (m) og (l) for leselisten. For å trene disse gjør du som følger. Plasser muspekeren på symbolet du skal trene. Trykk insert+g for å åpne grafikkverktøyet. Taleetikett. Skriv inn det du vil at talen skal si. Trykk tabulator. Punktetikett: Skriv det du vil ha vist på leselisten. Og trykk tabulator. Du får da 3 valg. 10

11 Lagre i programmets grafikkfil. Lagre i standard grafikkfil Lagre i begge. Er grafikken du trener kun ment for et spesielt program skal du velge å lagre i programmets grafikkfil. Kan grafikken du trener brukes i flere programmer velger du å lagre i standard grafikkfil. Grafikketiketter vil ikke alltid virke som de skal om du flytter en JGF fil fra en maskin til en annen. Dette er pga skjermkort og oppløsning. Eksempel på grafikker for Outlook E-post. Tale: lest Punkt: lm Tale: ulest Punkt: um Tale: svart Punkt: sm Tale: videresendt Punkt: vm Tale: vedlegg Punkt: v Dette var noen eksempler på grafikker som kan være greie å trene i Outlook programmene. 11

12 Tre måter å få hjelp når du bruker JAWS. Det finnes 3 måter å få hjelp i både JAWS menyer, vinduer og i de aller fleste vanlige programmer som Word, Outlook, Internett Explorer. Insert+f1 Gir nyttig info om for eksempel en webside. Du kan lese teksten i et slikt vindu med å bruke piltastene. opp eller ned. For å lukke hjelp trykker du ESCAPE. Insert+w Dette gir litt mer generell hjelp i ulike programmer. Insert+h Dette gir deg JAWS hjelp, det vil si at listen du får frem her gir deg hjelp for å få oversikt over hvilke JAWS funksjoner du kan bruke for å få utført ulike funksjoner. De aller fleste linjene i dette vinduet er også lenker. Da har du den fordelen at du kan trykke enter på ønsket linje og funksjonen utføres. Dette er praktisk dersom det er vanskelige tastefunksjoner. Du trykker her også ESCAPE for å lukke hjelpevinduet. 12

13 Sette midlertidige innstillinger i et program. Ved å trykke insert+v i de aller fleste programmer får du frem JAWS innstillinger dialog. Innstillingene i denne dialogen varierer fra program til program. Når dialogen er åpnet kan det være greit å fjerne krysset på utvid trevisning. Da får du mapper som du åpner med pil høyre. Det blir da også færre linjer å holde styr på i dialogen. Navigasjon i insert+v dialogen. Bruk pil opp og ned for å flytte opp og ned, trykk pil høyre for å åpne og pil venstre for å lukke en gruppe. Du endrer valg på en innstilling med å trykke mellomrom. Trenger du litt hjelp om innstillingen du står på kan du trykke tabulator for å flytte deg til en hjelpetekst. For å komme tilbake trykker du shift+tabulator. Innstillingene du gjør her er ikke faste. Når programmet eller JAWS startes på nytt kommer du tilbake til de originale innstillingene som er satt i JCF filen til det aktuelle programmet. Endre midlertidige innstillinger for leselist. Trykk insert+ctrl+b. Du får da opp en dialog tilsvarende den som du fikk frem med å trykke insert+v. Men denne har bare innstillinger som angår den leselisten du bruker. Du navigerer på samme måte opp og ned med piltaster og åpner og lukker med pil høyre og venstre. Endre valgene gjør du med mellomromstasten. Trenger du hjelp trykker du tabulator og får frem en beskrivende hjelpetekst. Ønsker du å gjøre leselist innstillinger permanente gjør du dette i default.jcf filen som du kan åpne i SettingsSenter. 13

14 Litt om hvor de ulike filene som jcf, jdf og jkm ligger. I JAWS versjon 12 finnes det et verktøy som gjør det enkelt å få oversikt over mine innstillinger. Startmeny programmer JAWS 12.0 utforske JAWS utforske mine innstillinger. Her får du opp alle filene du har endret. Det er bare dine endringer som ligger lagret i disse filene. Dersom du har endret på innstillinger i Default.jcf filen og etterpå finner ut at disse endringene ikke var vellykkede er det bare å slette filen i mine innstillinger. Når JAWS startes på nytt hentes de originale innstillingene inn og du er tilbake der du var før endringene dine. Skal du for eksempel sette opp flere maskiner til samme bruker, gjør endringene på den ene og kopier mine innstillinger filene over til neste maskin så sparer du mye tid. Et lite eksempel på en fil som må slettes kan være default.jkm i mine innstillinger etter at du har installert leselisten ALVA BC640. For å få riktig tastedefinisjoner på denne må filen default.jkm slettes i mine innstillinger. Neste gang JAWS starter hentes tastedefinisjonene til denne leselisten fra Standard default.jkm filen som har riktige definisjoner. Det er da fullt mulig å sette opp flere brukere av JAWS på samme maskin. Disse brukerne vil ha sine personlige innstillinger på hvordan JAWS skal virke. 14

15 Bruke JAWS på ulike nettsider. Internett er det som for mange er vanskelig, men mange vil også ha stor glede av å bruke det til lesning av aviser og mye, mye mer. JAWS støtter både Windows Internett Explorer versjon 7 og 8 og fra JAWS versjon 12 også Internett explorer versjon 9. Mosilla Firefox kan også benyttes som nettleser. Når nettleseren har åpnet en webside kan en ved hjelp av tastaturet navigere rundt på siden. For å få en oversikt over taster kan kommandoen insert+h brukes for en liste av tastekommandoer. Tastaturet kan nå brukes til å navigere på siden. H hoppe til neste overskrift L hoppe til neste liste N hoppe til tekst som ikke er lenke B hoppe til knapp F hoppe til skjemafelt. Trykk enter for å komme inn i skjemamodus. Da kan en skrive inn tekst i redigeringsfeltet. Dette var bare et lite eksempel på noen taster som brukes til å navigere på en nettside. Legger du shift foran bokstaven H hopper du til forrige overskrift osv. For oversikt over alle tastene trykk insert+h. Du kan også på en nettside bruke kommandoer for å få listet opp ulike ting. Insert+f5 liste over skjema (trykk enter for å velge) Insert+f6 liste over overskrifter Insert+f7 liste over lenker Insert+f8 liste over ulike verktøy linje knapper Insert+f9 liste over rammene på siden. For full oversikt trykk insert+h. 15

16 Noen generelle triks for å gjøre en nettside mer brukervennlig. Fra JAWS versjon 7.10 ble det mulig å tilpasse nettsider på forskjellige måter etter behov. Før måtte du gjøre innstillinger for html og dette kunne fungere greit på en side og ikke så greit på en annen side. Når du kan tilpasse nettsider individuelt vil dette fungere mye, mye bedre. Tilpasningene blir lagret i tilhørende filer med filnavn knyttet mot siden de hører til. Eksempel kan være Aftenposten.jsi for avisen Aftenposten og vg.jsi for avisen VG. Filene blir lagret i Mine innstillinger og mappen Personalized settings. En slik fil kan deles til flere brukere for å tilpasse sider. Jeg har etter hvert en del slike filer tilgjengelig. Noen eksempel på ting som gjør en tilsynelatende vanskelig side mer tilgjengelig. For å starte en slik tilpassning gjør som følger. Åpne ønsket nettside. Trykk insert+shift+v. Du får da opp en tilsvarende dialog som den du får frem når du trykker insert+v. Dialogen for personlige innstillinger brukes på samme måte som insert+v. Når du har gjort dine endringer blir det opprettet en fil med navn knyttet mot nettsiden og fil etternavn jsi. For en avisside kan følgende innstillinger være tilstrekkelig å forandre. Generelle innstillinger Endring av språkdetektering av. Da slipper du at JAWS bytter talesyntese om språket på siden endres. Det kan av og til forekomme at språkkoden på norske nettsider er engelsk og teksten norsk. Da blir det feil om talen bytter til engelsk stemme. Gjenkjenne Flash Movies av Ved å sette dette valget til av slipper du at du blir forstyrret av reklame på siden. Sideoppdatering av Ved å slå av sideoppdatering slipper du å miste fokus under lesning når en side oppdateres. Aviser oppdaterer ofte sidene sine. Du kan da selv oppdatere siden etter behov ved å trykke f5.. Lenke innstillinger Grafikk lenker ingen. Det kan være lurt å sette grafikk lenker til ingen, da disse lenkene ofte blir vist som en kryptisk kombinasjon av tall. Når dette valget er satt til av blir også siden mer oversiktelig å navigere på. Dette var noen av de innstillingene jeg bruker å forandre på en nettside for at siden skal bli enklere å bruke. 16

17 Når det gjelder nettsider kan nå JAWS automatisk slå av og på skjemamodus. Det vil si at når markøren er i et skjema høres et lydsignal og du kan skrive inn teksten. Dette gjør utfylling av skjema på nettsider både enklere og raskere. Du slipper å trykke enter for å fortelle JAWS at du vil aktivere skjemamodus. Dersom du piler nedover en side og kommer til et skjema får du et lydsignal og du kan starte å skrive med en gang. Trykker du pil ned kan du bla videre du kommer da automatisk ut av skjemamodus med et annet lydsignal. Når du kommer til neste skjema får du et nytt signal og du kan skrive med en gang. Dette gjør utfylling av skjema på web mye enklere og raskere enn hva det var før. Research It Dette er den nye søkefunksjonen som ble introdusert i JAWS versjon 11. For å aktivere Research It gjør som følger. Trykk insert+mellomrom+r. Research It vinduet åpner seg du har fokus i søkefeltet der du skriver inn det du vil søke på. Trykker du tab en gang kommer du til listen over de ulike tingene du kan søke på. Her har vi pr i dag lagt til følgende norske valg. Aftenposten BOJO AS Opplysningen 1881 De andre valgene er tatt med fra den amerikanske versjonen av JAWS. I Research It vinduet kan du også bestemme hvilke søkealternativ du vil ha som standard, du kan også velge om funksjonen skal huske tidligere søk. For å finne et telefonnummer gjør som følger. Trykk insert+mellomrom+r Skriv inn bojo as oslo Trykk tab for å forsikre deg om at Opplysningen 1881 er valgt. Trykk så enter. Etter noen sekunder har du resultatet på skjermen. For å finne resultatet, trykk pil ned. Først kommer du til personer i dette tilfellet var det ingen treff på person. Trykk pil ned en gang til og du får Firma viser 3 av maksimalt 10 treff.trykk pil ned videre og du kan lese resultatene i søket. Når du har kommet til bunnen av vinduet står det at du må trykke escape for å avslutte. Fordelen med denne måten å finne telefonnummer er at den både er uhyre rask og mye mye enklere for mange brukere. Denne metoden er mye raskere enn å gå inn på no. 17

Tips for oppsett av Window-Eyes. Utgitt i april 2010

Tips for oppsett av Window-Eyes. Utgitt i april 2010 Tips for oppsett av Window-Eyes Utgitt i april 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 2. Leselist fra Handy Tech...5 3. Menysystemet i Window-Eyes...5 4. Kjør Window-Eyes fra systemkurven...5 5. Justere

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Noen viktige innstillinger

Noen viktige innstillinger Innhold i dette kapitlet: Noen viktige innstillinger Visningsmodi Tale Leselist Tastene på leselista Visuell visning Noen viktige hurtigtaster Generelle hurtigtaster Hurtigtaster i nettlesere Innholdet

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook.

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook. Innhold i dette kapitlet: Microsoft Outlook Tilpasning av Microsoft Outlook Noen nyttige hurtigtaster Mozilla Thunderbird Tilpasning av Mozilla Thunderbird Noen nyttige tips Noen nyttige hurtigtaster Webmail

Detaljer

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen

Når skjermen er ulåst, trykker du langt trykk (ca 2 sekunder) på skjermlåsknappen Contents Slå av enheten... 2 Stopp tilbakemeldinger fra TalkBack midlertidig... 3 Ta imot eller avslutte en telefonsamtale... 3 Bli kjent med skjermtastaturet... 4 Redigere tekst... 9 Veksle mellom skjermtastatur

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Internett og leselist

Internett og leselist Innhold i dette kapitlet: Internett og leselist Aktuelle nettlesere Microsoft Edge Internet Explorer Hurtigtaster i Internet Explorer Mozilla Firefox Hurtigtaster i Mozilla Firefox Google Chrome Hurtigtaster

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Oversikt over hurtigtaster for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Oversikt over hurtigtaster for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave JAWS 3.7 hurtigtaster JAWS tilbyr mange tastkombinasjoner (hurtigtaster) slik at du kan navigere bedre i Windows og bruke Windows-baserte programmer.

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Steg 1: Hente grafikk fra nettet

Steg 1: Hente grafikk fra nettet Scratch King Kong Skrevet av: Samuel Erik Abildsø og Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Engelsk, Kunst og håndverk, Matematikk, Programmering Klassetrinn: 1.-4. klasse,

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

De viktigste tastatursnarveiene på Mac

De viktigste tastatursnarveiene på Mac Huskeliste: De viktigste tastatursnarveiene på Mac 24 02 20 25 Tastatursnarveier på Mac Sparer tid og gjør livet enklere «Tastatursnarveier gjør at du kan jobbe smartere, mer effektivt og bruke Macen bedre

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke JS Bin

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Brukerveiledning JAWS. Versjon 4. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning JAWS. Versjon 4. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS Versjon 4 Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws for Windows versjon 4 Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014

Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013. Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013 Av Roar Nubdal, fagprøve IKT-servicefag, juni 2014 1 Innhold Brukerveiledning for nedlastning og installasjon av Office 2013... 1 Info...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8.3 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Kom godt i gang

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Det beste fra Windows 10

Det beste fra Windows 10 PRØV TO NYE FANTASTISKE FUNKSJONER: Det beste fra Windows 0 Windows 0 byr på mange nye og spennende funksjoner. Vi har funnet to smarte programmer som gir deg en forsmak på det nye operativsystemet og

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex EL40c- 60c- 80c. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211

Brukerhåndbok. Braillex EL40c- 60c- 80c. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211 Brukerhåndbok Braillex EL40c- 60c- 80c Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1211 Brukerhåndbok for Braillex

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av PC i skolen 2. utkast: 2009 1 Innhold Bruk av PC i skolesammenheng...3 Struktur og orden...3 Mapper...3 Lagre arbeidet i Word...4 Oversiktlig

Detaljer

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet har den blitt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome

Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Brukerveiledning til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er en utvidelse (eng. extension) for nettleseren Google Chrome, og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Med

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J E L P Hurtigtaster for stasjonære og bærbare PCer Dette hefte er tilgjengelig i flere formater på www.yourdolphin.com Introduksjon

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet.

Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet. Komme i gang med printeren Hvordan man kobler til printeren, laster ned CardPresso, installerer skrifttypen og får kommet i gang med produktet. Innholdsfortegnelse Komme i gang med printeren... 1 Laste

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS

Brukerveiledning. JAWS og. Braillex EL. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS Brukerveiledning JAWS og Braillex EL Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Braillex EL leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 Side 1 of 15 Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Bruker manual 3.0 Oktober, 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer