Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011"

Transkript

1 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober

2 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE INSTALLERE JAWS JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST... 4 LITT OM MENYER I JAWS VINDUET INNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE... 5 INNSTILLINGER STEMMER INNSTILLINGER LESELIST... 6 SETTINGSSENTER... 7 VERKTØY ORDLISTE VERKTØY... 8 VERKTØY TASTATURVERKTØY... 9 SPRÅK MENYEN... 9 HJELP OM GRAFIKK ETIKETTVERKTØY TRE MÅTER Å FÅ HJELP NÅR DU BRUKER JAWS INSERT+F INSERT+W INSERT+H SETTE MIDLERTIDIGE INNSTILLINGER I ET PROGRAM ENDRE MIDLERTIDIGE INNSTILLINGER FOR LESELIST LITT OM HVOR DE ULIKE FILENE SOM JCF, JDF OG JKM LIGGER BRUKE JAWS PÅ ULIKE NETTSIDER NOEN GENERELLE TRIKS FOR Å GJØRE EN NETTSIDE MER BRUKERVENNLIG

3 Dette dokumentet beskriver JAWS vinduet med menyer og ulike verktøy. Det gir også tips om tilpassing av JAWS mot leselister og nettsider. JAWS historie. Vår første versjon av JAWS var versjon Versjoner som vi har hatt på det norske marked er som følger: 2.27, , 3.35, 3.7, 4.02, 4,51, 5.10., 6.20, og nå Etter versjon 5.10 ble det slutt på nøkkel på disketter. Da kom ILM koder som må legges inn. Alle versjoner av JAWS kan oppdateres. Dette er SMA oppdateringer. Du kan enkelt finne ut hvilken versjon som er på en maskin ved å gjøre følgende: JAWS vindu: Hjelp og Om JAWS, eller når JAWS vinduet er i fokus kan du også trykke insert+ctrl+v. Da får du opp denne informasjonen. Her finner du serienummer til lisensen og hvor mange oppdateringer du har igjen. Serienummeret er nødvendig når du skal bestille en SMA oppgradering eller trenger ny ILM kode. Serienummer knytter JAWS mot bruker. Dersom du ikke har maskinen foran deg, men bare et serienummer, og du vil finne ut hvor mange oppdateringer som er igjen (hvilken versjon du kan kjøre av JAWS), kan du bruke Deretter trykker du på knappen Continue Product Activation. Da kommer du til siden. Her velger du lenken Verify Numbers of Activations. Skriv så inn serienummeret og tabellen gir deg info om serienummeret. Versjonsnummeret som står her indikerer hvilken som er den siste versjonen du kan kjøre før du må bestille SMA. Du får også vite hvor mange nøkler du har igjen. (en JAWS lisens kan installeres på inntil 3 maskiner). Får du maskinkrasj må BOJO AS kontaktes for å få hjelp med autorisasjonen. 3

4 Installere JAWS. Dette kan gjøres fra vår JAWS CD, eller programmet kan også lastes ned fra våre hjemmesider Eller ftp://ftp.bojo.no/prod/freedom/jaws/ Velger du å installere versjonen via nettet kan du velge mellom 32-bit og 64-bit versjoner med eller uten RealSpeak Solo Direct stemmene Stine og Nora og Daniel (britisk). RealSpeak Solo Direct er en ny talemotor kun tilgjengelig i JAWS versjon 10 eller senere. Velger du versjonen uten tale fra nettet får du kun den innebygde talen Eloquence. Du kan også installere fra CD der du velger mellom 32-bit eller 64-bit installasjon. Velg Typisk installasjon og dersom leselist skal benyttes kan dette legges til etterpå. JAWS vindu - innstillinger - leselist - Legg til leselist Her velger du leselisten du vil ha i listen. Følg beskjedene på skjermen og du skulle være i gang. Etter at du har lagt til en leselist bør du starte JAWS på nytt. JAWS vindu - innstillinger - leselist Her kan du se navnet på leselisten du har lagt til. Du må passe på at leselisten du ønsker er den aktive leselisten. Når JAWS kjører kan du i dette og alle andre vinduer trykke insert+f1 for å få hjelp om det valget du står på. For å lukke Hjelp trykker du ESCAPE. I Grunnleggende leselist innstillinger kan du slå av feilmelding for oppstart av leselist gjenkjenning. Dette er som standard av. Grunnen er at jeg ikke alltid bruker leselist. Bruker jeg leselist ser JAWS dette og starter leselisten har jeg ikke leselisten tilkoblet kommer JAWS bare med tale. I dette vinduet kan en også velge mellom mange punkttabeller for ulike land. JAWS er som standard satt opp til norsk punkttabell. Velges knappen Avansert kan du gjøre innstillinger i Default.jcf filen for leselisten. De to viktigste her er: Flashmeldinger, som jeg setter ned til millisekunder, (standard i versjon 12). Markørinnstillinger, her kan du bestemme hvordan markøren skal vises på leselisten. Trykker du insert+f1 får du hjelp på alle valgene i konfigurasjonsverktøyet.. 4

5 Litt om menyer i JAWS vinduet. Innstillinger Grunnleggende Her bestemmer du om hjelpemeldinger skal leses. Hvordan hurtigtaster leses. Om JAWS skal starte automatisk Om JAWS skal ligge i systemkurven. Om du bruker laptop eller vanlig tastatur layout. Innstillinger Stemmer. Stemmeinnstillinger Her er det noen endringer i JAWS versjon 12 i forhold til tidligere versjoner. Nå kan du lage egne stemmeprofiler. Eksempel på en stemme profil kan være RealSpeak Solo Direct (factory) som er en standard profil. I en stemmeprofil kan følgende defineres: Slett (knapp) for å slette en profil. Velge talesyntese språk. (dersom flere talesyntesespråk er installert). Knapp for å velge om SAPI4 taler skal detekteres. Stemme endre All tekst. Her kan du bestemme om stemmen skal være den samme hele tiden, eller om du skal ha forskjellige stemmer til ulike markører osv. Velge hastighet på talen. Velge tegnsetting. Hvordan talen skal lese opp spesialtegn som for eksempel., (). Velge stemme person. For eksempel. Stine eller Nora. Justere lydstyrken på stemmen. Justere stemmeleie for staving. (ikke noe virkning på SAPI5 eller RealSpeak Solo Direct). OK knapp. Lagre som Her lagrer du din stemmeprofil med et hensiktsmessig navn. For eksempel SAPI5 Stine for SAPI5 og stemmen Stine eller RealSpeak Direct Daniel for den britiske stemmen Daniel i RealSpeak Solo Direct utgave. Gjenopprette fabrikkinnstilinger. Avbryt tar deg ut uten å lagre endringer. Under Innstillinger stemmeinnstillinger kan du også justere stemmer for PCmarkør, JAWS-markør, tastatur og for meldings- og opplæringsstemme. Jeg gjør ikke noe med det som skal være på samme stemme for det meste. Jeg synes at å ha en stemme for det og en stemme for noe annet blir slitsomt. Denne justeringen er på samme måte som beskrevet over. Du må sørge for at ønsket profil har de riktige stemmene for PC-markør, JAWS-markør, tastatur, opplærings og meldingsstemme. 5

6 Innstillinger Leselist Her velger du leselist og legger til andre leselister, velger punkttabell og gjør innstillinger i Default JCF for leselisten. Verktøy menyen har mange verktøy og de viktigste jeg bruker mest er som følger: JAWS tandem Dette er en ny og unik funksjon i JAWS versjon 10. og senere, Med JAWS tandem kan jeg gi opplæring, gjøre tilpassninger av JAWS eller andre programmer. Dette gjøres på en trygg måte via fjernstyring av maskinen jeg skal gi opplæring eller gjøre tilpasninger på. Det som gjør JAWS Tandem spesielt er at jeg får både maskinen jeg styrer sin tale og info fra leselist inn på min maskin. Tandem senter For å få tilgang til en datamaskin går jeg inn i Tandem Senter og får en kode som jeg gir til den jeg skal hjelpe. Den jeg skal hjelpe går da inn på verktøy, JAWS tandem, Tandem senter for å gi adgang. Brukeren får da koden fra meg over telefon, taster inn denne og vi er i gang. Både den jeg styrer eller jeg som hjelper kan når som helst koble fra. Ønsker brukeren mer hjelp senere må samme prosedyre med kode osv gjentas. Det er derfor en sikker måte. Dersom den som styrer en annen maskin ønsker kan du også få bildet fra maskinen på skjermen. Dette har jeg som JAWS bruker ikke på, men kan når som helst slå det på. Jeg kan ikke kopiere filer fra min maskin til maskinen jeg styrer eller omvendt. Det jeg kan gjøre er å kopiere tekst. Slik jeg ser det vil JAWS tandem gjøre opplæring både rimeligere og bedre for brukeren da du selv kan bestemme hvor lenge en økt skal vare uten å tenke på reisetid og lignende. Verktøy, lydkort Dette er også en ny mulighet i JAWS versjon 10 og nyere. Dersom du har mer enn et lydkort på maskinen kan du her velge hvilket lydkort du vil bruke til talen fra JAWS og hvilket lydkort du vil kjøre lyd som musikk og lignende fra. Dette er praktisk for personer som jobber mye med lyd. Settingssenter Med dette åpner du jcf filer. Dette er konfigurasjonsfiler som inneholder innstillinger for mange funksjoner. Default.jcf er standard filen men det finnes også jcf filer for mange ulike programmer. Du kan da få JAWS til å oppføre seg forskjellig til de forskjellige programmene du bruker. 6

7 Settingssenter SettingsSenter er nytt i JAWS 12. SettingsSenter skal gjøre det enklere å endre og finne innstillinger du vil endre. Når du har åpnet SettingsSenter kommer du rett inn i et søkefelt. Her kan du skrive in komandoen du vil endre og så trykke tab for å komme i listen over treff. Her piler du deg ned til ønsket emne og trykker pil høyre om det er underpunkter. For å endre et valg trykker du mellomrom. Trykker du tab en gang kommer du til en hjelpetekst. Her vil du finne nyttig hjelp. Når valget er gjort tab til ok og du forlater SettingsSenter. Her kan du justere tastatur ekko og de fleste andre innstillinger. For hjelp om de ulike valgene trykk insert+f1 for å få hjelp om SettingsSenter. Når du står i trevisningen med valgene får du hjelp om hvert valg ved å trykke tab. Ønsker du å endre tastaturekko fra tegn til ord gjør som følger: Åpne SettingsSenter trykk insert+f2 pil ned til SettingsSenter eller trykk bokstaven S. Skriv inn tastatur og trykk enter. Du kommer rett i listen på tastaturekko. Trykk mellomrom for å endre til ønsket verdi. Trykk så tab til du kommer til listen over hvilke program du vil ha endringene i. Skal endringen gjelde alle programmene må du velge dette. Trykk så OK. Du kommer da ut av SettingsSenter. Tekstbehandling Her kan du blant annet slå av automatisk bytte av talesyntese språk. Ellers er innstillingene her relatert til tekstbehandlings funksjoner. Tale og lyder Her kan du definere ulike tale og lydoppsett til ulike programmer. I JAWS versjon 12 har vi satt det opp slik at alle meldinger og andre beskjeder blir lest med den talesyntesen som er valgt som standard talesyntese. Skulle så ikke være tilfelle kan du kontrollere eller endre innstillingene nedenfor slik du selv ønsker. Stemme aliaser Her kan du definere ulike talesynteser til ulike beskjeder og meldinger. Det er lurt å kontrollere at talen er satt til standard talesyntese her også. Trykk insert+f1 for hjelp her også. Talesyntese Her kan du gjøre et par innstillinger som har innvirkning på talesyntesene. Jeg endrer stort sett ikke noe her. I tidligere versjoner av JAWS var det her du bestemte hvilken talesyntese som JAWS skulle bruke som standard. Dette var vel de mest brukte valgene jeg bruker i konfigurasjonsverktøyet. 7

8 Verktøy Ordliste verktøy Her kan du lage ordlister som hjelper deg til å få bedre tale. Det kan være ord som talen uttaler dårlig eller feil. Filene som ligger her har navnet.jdf. Vil du ha et ord lagt til slik at det virker i alle situasjoner bruker du default.jdf filen. Skal det bare virke i Internett Explorer legger du det i Internett explorer.jdf filen Eksempel på et ord som ligger i default.jdf er JAWS=djås. Til venstre for = står ordet som det er skrevet og til høyre for = står det slik du vil ha det uttalt. I JAWS 12 er dette verktøyet forbedret. Du kan nå velge om ord du legger til skal virke for alle talesyntesene på maskinen eller du kan bestemme hvilke talesynteser det skal virke for. Dette er praktisk da de ulike talene kan være litt forskjellig i uttalen av ord. Du kan også velge hvilke språk du vil gjøre endringen tilgjengelig i. Du kan trykke insert+f1 for hjelp her også. 8

9 Verktøy tastaturverktøy Her åpner du en oversikt over alle JKM filer på maskinen. Det du her kan gjøre er å definere om tastekommandoer. OBS! OBS!! Her skal du vite hva du gjør. Dette var vel de viktigste funksjonene jeg bruker i Verktøy menyen. Alle filene du gjør endringer på blir lagret under bruker på maskinen. Du finner dem under programmer JAWS utforske JAWS og Mine innstillinger. Språk menyen Har følgende valg i versjon JAWS språk Her kan en velge mellom norsk og engelsk grensesnitt i JAWS. Dette valget har også innvirkning på alle andre filer i JAWS. Stemmeprofiler Her kan du velge stemmeprofil. Det er nesten det samme som i tidligere versjoner var å velge talesyntese. Stemmeprofiler ble også gjenomgått i avsnittet stemmer, stemmeinnstillinger. Som standard på maskiner der JAWS 12 med RealSpeak Solo Direct er installert har du følgende profiler å velge mellom: o Eloquence (factory). Dette er en standard profil. o Eloquence. Den velkjente talen som har fulgt med JAWS hele tiden. o RealSpeak Solo Direct (factory). Denne er for den nye talen som er inkludert i JAWS versjon 10 og nyere. o Ingen tale. Dette er en profil som ikke har tale. Denne bør brukes om en ikke vil ha tale i JAWS. o Opprett profil. Dette valget kan benyttes for å lage en ny stemmeprofil. Dersom du lager stemmeprofiler er det lurt å gi disse et navn som kan settes i forbindelse med hvilken talesyntese eller språk profilen er laget for. Eksempel kan det være SAPI5 Stine (SAPI5 og stemmen Stine). SAPI5 Vegard (SAPI5 og Infovox stemmen Vegard). Lager du en stemmeprofil med en av RealSpeak Solo Direct stemmene kan denne for eksempel få navnet RSD Stine (RSD = RealSpeak Solo Direct Stine). Det er ikke noe krav å navngi stemmeprofilene slik men jeg synes det er lettere å holde oversikten om en har mange stemmeprofiler. Du kan bruke hurtigtasten insert+ctrl+s for å bytte stemmeprofil. I tidligere versjoner var dette kommandoen for å bytte talesyntese. 9

10 Hjelp. I Hjelp menyen kan en få hjelp for ulike programmer. Dette hjelpesystemet fungerer som hjelp ellers i Windows. Om.. Her får du vite versjonsnummeret du kjører. Serienummeret vises også her. Oppdateringer igjen 2. Dette betyr at om versjonsnummeret ditt er versjon 8 kan du bruke både versjon 9 og versjon 10 før du må fylle på med en ny SMA oppdatering. Den sikreste måten å sjekke hvor langt et JAWS serienummer kan gå i versjoner før du må kjøpe ny SMA oppgradering er på nettet. Bruk da følgende side: Continue product activation Verify numbers of activations, og skriv inn serienummeret. Hjelp Web ressurser. Dette valget har undermenyer med en del nyttige lenker til ulike opplærings steder og nedlasting av RealSpeak Solo Direct stemmer. Du kan her under valget Oppdatere talesyntese laste ned alle de tilgjengelige RealSpeak Solo Direct språkene. Du kan høre en liten demo av hvert språk og vil du ha det kan du laste den ned og bruke den sammen med JAWS versjon 12. Dette var en gjenomgang av JAWS vinduet. Det er også en del verktøy jeg ikke har sagt noe om her. Men jeg har tatt for meg de jeg bruker mest og som jeg ser som de viktigste. Insert+f2 lister opp alle JAWS sine verktøy. Denne listen kan du få opp når som helst. Står du for eksempel i Word når insert+f2 trykkes får du utført innstillinger som vil ha innvirkning på Word. Grafikk etikettverktøy. Dette kan brukes for å trene grafikker slik at de blir lest av tale og vist fornuftig på leselist. Eksempel på slike kan være: Minimer, maksimer og lukk for talen (n), (m) og (l) for leselisten. For å trene disse gjør du som følger. Plasser muspekeren på symbolet du skal trene. Trykk insert+g for å åpne grafikkverktøyet. Taleetikett. Skriv inn det du vil at talen skal si. Trykk tabulator. Punktetikett: Skriv det du vil ha vist på leselisten. Og trykk tabulator. Du får da 3 valg. 10

11 Lagre i programmets grafikkfil. Lagre i standard grafikkfil Lagre i begge. Er grafikken du trener kun ment for et spesielt program skal du velge å lagre i programmets grafikkfil. Kan grafikken du trener brukes i flere programmer velger du å lagre i standard grafikkfil. Grafikketiketter vil ikke alltid virke som de skal om du flytter en JGF fil fra en maskin til en annen. Dette er pga skjermkort og oppløsning. Eksempel på grafikker for Outlook E-post. Tale: lest Punkt: lm Tale: ulest Punkt: um Tale: svart Punkt: sm Tale: videresendt Punkt: vm Tale: vedlegg Punkt: v Dette var noen eksempler på grafikker som kan være greie å trene i Outlook programmene. 11

12 Tre måter å få hjelp når du bruker JAWS. Det finnes 3 måter å få hjelp i både JAWS menyer, vinduer og i de aller fleste vanlige programmer som Word, Outlook, Internett Explorer. Insert+f1 Gir nyttig info om for eksempel en webside. Du kan lese teksten i et slikt vindu med å bruke piltastene. opp eller ned. For å lukke hjelp trykker du ESCAPE. Insert+w Dette gir litt mer generell hjelp i ulike programmer. Insert+h Dette gir deg JAWS hjelp, det vil si at listen du får frem her gir deg hjelp for å få oversikt over hvilke JAWS funksjoner du kan bruke for å få utført ulike funksjoner. De aller fleste linjene i dette vinduet er også lenker. Da har du den fordelen at du kan trykke enter på ønsket linje og funksjonen utføres. Dette er praktisk dersom det er vanskelige tastefunksjoner. Du trykker her også ESCAPE for å lukke hjelpevinduet. 12

13 Sette midlertidige innstillinger i et program. Ved å trykke insert+v i de aller fleste programmer får du frem JAWS innstillinger dialog. Innstillingene i denne dialogen varierer fra program til program. Når dialogen er åpnet kan det være greit å fjerne krysset på utvid trevisning. Da får du mapper som du åpner med pil høyre. Det blir da også færre linjer å holde styr på i dialogen. Navigasjon i insert+v dialogen. Bruk pil opp og ned for å flytte opp og ned, trykk pil høyre for å åpne og pil venstre for å lukke en gruppe. Du endrer valg på en innstilling med å trykke mellomrom. Trenger du litt hjelp om innstillingen du står på kan du trykke tabulator for å flytte deg til en hjelpetekst. For å komme tilbake trykker du shift+tabulator. Innstillingene du gjør her er ikke faste. Når programmet eller JAWS startes på nytt kommer du tilbake til de originale innstillingene som er satt i JCF filen til det aktuelle programmet. Endre midlertidige innstillinger for leselist. Trykk insert+ctrl+b. Du får da opp en dialog tilsvarende den som du fikk frem med å trykke insert+v. Men denne har bare innstillinger som angår den leselisten du bruker. Du navigerer på samme måte opp og ned med piltaster og åpner og lukker med pil høyre og venstre. Endre valgene gjør du med mellomromstasten. Trenger du hjelp trykker du tabulator og får frem en beskrivende hjelpetekst. Ønsker du å gjøre leselist innstillinger permanente gjør du dette i default.jcf filen som du kan åpne i SettingsSenter. 13

14 Litt om hvor de ulike filene som jcf, jdf og jkm ligger. I JAWS versjon 12 finnes det et verktøy som gjør det enkelt å få oversikt over mine innstillinger. Startmeny programmer JAWS 12.0 utforske JAWS utforske mine innstillinger. Her får du opp alle filene du har endret. Det er bare dine endringer som ligger lagret i disse filene. Dersom du har endret på innstillinger i Default.jcf filen og etterpå finner ut at disse endringene ikke var vellykkede er det bare å slette filen i mine innstillinger. Når JAWS startes på nytt hentes de originale innstillingene inn og du er tilbake der du var før endringene dine. Skal du for eksempel sette opp flere maskiner til samme bruker, gjør endringene på den ene og kopier mine innstillinger filene over til neste maskin så sparer du mye tid. Et lite eksempel på en fil som må slettes kan være default.jkm i mine innstillinger etter at du har installert leselisten ALVA BC640. For å få riktig tastedefinisjoner på denne må filen default.jkm slettes i mine innstillinger. Neste gang JAWS starter hentes tastedefinisjonene til denne leselisten fra Standard default.jkm filen som har riktige definisjoner. Det er da fullt mulig å sette opp flere brukere av JAWS på samme maskin. Disse brukerne vil ha sine personlige innstillinger på hvordan JAWS skal virke. 14

15 Bruke JAWS på ulike nettsider. Internett er det som for mange er vanskelig, men mange vil også ha stor glede av å bruke det til lesning av aviser og mye, mye mer. JAWS støtter både Windows Internett Explorer versjon 7 og 8 og fra JAWS versjon 12 også Internett explorer versjon 9. Mosilla Firefox kan også benyttes som nettleser. Når nettleseren har åpnet en webside kan en ved hjelp av tastaturet navigere rundt på siden. For å få en oversikt over taster kan kommandoen insert+h brukes for en liste av tastekommandoer. Tastaturet kan nå brukes til å navigere på siden. H hoppe til neste overskrift L hoppe til neste liste N hoppe til tekst som ikke er lenke B hoppe til knapp F hoppe til skjemafelt. Trykk enter for å komme inn i skjemamodus. Da kan en skrive inn tekst i redigeringsfeltet. Dette var bare et lite eksempel på noen taster som brukes til å navigere på en nettside. Legger du shift foran bokstaven H hopper du til forrige overskrift osv. For oversikt over alle tastene trykk insert+h. Du kan også på en nettside bruke kommandoer for å få listet opp ulike ting. Insert+f5 liste over skjema (trykk enter for å velge) Insert+f6 liste over overskrifter Insert+f7 liste over lenker Insert+f8 liste over ulike verktøy linje knapper Insert+f9 liste over rammene på siden. For full oversikt trykk insert+h. 15

16 Noen generelle triks for å gjøre en nettside mer brukervennlig. Fra JAWS versjon 7.10 ble det mulig å tilpasse nettsider på forskjellige måter etter behov. Før måtte du gjøre innstillinger for html og dette kunne fungere greit på en side og ikke så greit på en annen side. Når du kan tilpasse nettsider individuelt vil dette fungere mye, mye bedre. Tilpasningene blir lagret i tilhørende filer med filnavn knyttet mot siden de hører til. Eksempel kan være Aftenposten.jsi for avisen Aftenposten og vg.jsi for avisen VG. Filene blir lagret i Mine innstillinger og mappen Personalized settings. En slik fil kan deles til flere brukere for å tilpasse sider. Jeg har etter hvert en del slike filer tilgjengelig. Noen eksempel på ting som gjør en tilsynelatende vanskelig side mer tilgjengelig. For å starte en slik tilpassning gjør som følger. Åpne ønsket nettside. Trykk insert+shift+v. Du får da opp en tilsvarende dialog som den du får frem når du trykker insert+v. Dialogen for personlige innstillinger brukes på samme måte som insert+v. Når du har gjort dine endringer blir det opprettet en fil med navn knyttet mot nettsiden og fil etternavn jsi. For en avisside kan følgende innstillinger være tilstrekkelig å forandre. Generelle innstillinger Endring av språkdetektering av. Da slipper du at JAWS bytter talesyntese om språket på siden endres. Det kan av og til forekomme at språkkoden på norske nettsider er engelsk og teksten norsk. Da blir det feil om talen bytter til engelsk stemme. Gjenkjenne Flash Movies av Ved å sette dette valget til av slipper du at du blir forstyrret av reklame på siden. Sideoppdatering av Ved å slå av sideoppdatering slipper du å miste fokus under lesning når en side oppdateres. Aviser oppdaterer ofte sidene sine. Du kan da selv oppdatere siden etter behov ved å trykke f5.. Lenke innstillinger Grafikk lenker ingen. Det kan være lurt å sette grafikk lenker til ingen, da disse lenkene ofte blir vist som en kryptisk kombinasjon av tall. Når dette valget er satt til av blir også siden mer oversiktelig å navigere på. Dette var noen av de innstillingene jeg bruker å forandre på en nettside for at siden skal bli enklere å bruke. 16

17 Når det gjelder nettsider kan nå JAWS automatisk slå av og på skjemamodus. Det vil si at når markøren er i et skjema høres et lydsignal og du kan skrive inn teksten. Dette gjør utfylling av skjema på nettsider både enklere og raskere. Du slipper å trykke enter for å fortelle JAWS at du vil aktivere skjemamodus. Dersom du piler nedover en side og kommer til et skjema får du et lydsignal og du kan starte å skrive med en gang. Trykker du pil ned kan du bla videre du kommer da automatisk ut av skjemamodus med et annet lydsignal. Når du kommer til neste skjema får du et nytt signal og du kan skrive med en gang. Dette gjør utfylling av skjema på web mye enklere og raskere enn hva det var før. Research It Dette er den nye søkefunksjonen som ble introdusert i JAWS versjon 11. For å aktivere Research It gjør som følger. Trykk insert+mellomrom+r. Research It vinduet åpner seg du har fokus i søkefeltet der du skriver inn det du vil søke på. Trykker du tab en gang kommer du til listen over de ulike tingene du kan søke på. Her har vi pr i dag lagt til følgende norske valg. Aftenposten BOJO AS Opplysningen 1881 De andre valgene er tatt med fra den amerikanske versjonen av JAWS. I Research It vinduet kan du også bestemme hvilke søkealternativ du vil ha som standard, du kan også velge om funksjonen skal huske tidligere søk. For å finne et telefonnummer gjør som følger. Trykk insert+mellomrom+r Skriv inn bojo as oslo Trykk tab for å forsikre deg om at Opplysningen 1881 er valgt. Trykk så enter. Etter noen sekunder har du resultatet på skjermen. For å finne resultatet, trykk pil ned. Først kommer du til personer i dette tilfellet var det ingen treff på person. Trykk pil ned en gang til og du får Firma viser 3 av maksimalt 10 treff.trykk pil ned videre og du kan lese resultatene i søket. Når du har kommet til bunnen av vinduet står det at du må trykke escape for å avslutte. Fordelen med denne måten å finne telefonnummer er at den både er uhyre rask og mye mye enklere for mange brukere. Denne metoden er mye raskere enn å gå inn på no. 17

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Window-Eyes. En skjermleser for Windows

Window-Eyes. En skjermleser for Windows En skjermleser for Windows Versjon 7.0, 2008. GW Micro Inc. 725 Airport North Office Park Fort Wayne, IN 46825 Tlf.: 260-489-3671 Faks: 260-489-3671 support@gwmicro.com http://www.gwmicro.com ftp://ftp.gwmicro.com

Detaljer

Windows Vista med skjermleser

Windows Vista med skjermleser Windows Vista med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Windows Vista med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Huseby kompetansesenter, 2009 ISSN 1503-271X

Detaljer

Programvareoppsett for skjermleserbrukere

Programvareoppsett for skjermleserbrukere Programvareoppsett for skjermleserbrukere En praktisk veiledning Versjon 1.0, mai 2011 Fagteam IKT v/lars Bjørndal Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 1.1. Strukturen i heftet...5 2. Tips for tastaturbrukere...5

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer

Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte

Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Windows 7, Word 2007 og ZoomText 9 Silje Benonisen Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 95 Undervisning i bruk av PC for sterkt svaksynte Windows

Detaljer

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5 ISBN

Detaljer

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009

Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere. Telsys 06.08.2009 Telsys Telsys e-post Brukermanual For sluttbrukere Telsys 06.08.2009 Innhold Kom igang med Telsys e-post...3 Avansert, standard og mobil webklient...3 Hovedkomponenter...3 Logg inn... 8 Logg ut... 8 Glemt

Detaljer

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 OpenBook Program for skanning og lesing Brukerhåndbok VERSJON 6.0 Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 23 32 75 00 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen

Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen Bruk av leselist og PC med skjermleseren Supernova 13 i grunnskolen Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside:

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside: LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innføring i e-lector Velkommen til e-lector Gratulerer med deres valg av e-lector. For å installere e-lector følger du punktene i Installasjonsveiledning. Deretter

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

ISY Design. Brukerdokumentasjon. Generelt. Versjon 3.0

ISY Design. Brukerdokumentasjon. Generelt. Versjon 3.0 ISY Design Brukerdokumentasjon Generelt Versjon 3.0 ISY Design Versjon 3.0 Programsystemet ISY Design er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord:

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer