CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen Lillehammer 2624 Lillehammer Mob Tlf E-postadresse: Tilknyttet Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) og Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved Høgskolen i Lillehammer Kompetansevurderinger: Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer Utdanning: Cand. Polit., Universitetet i Oslo Historie mellomfag Sosialøkonomi grunnfag Statsvitenskap hovedfag Samtidshistorie grunnfag, Oppland distriktshøgskole Arbeidserfaring: dd. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer Høgskolelektor ved Høgskolen i Lillehammer (midlertidig kompetanse som førsteamanuensis) II-stilling som forsker, Østlandsforskning Forsker, Østlandsforskning (fra forskningsleder for kommunal- og velferdsgruppa) Førstekonsulent i planseksjonen hos fylkeshelsesjefen, Akershus fylkeskommune Miljøarbeider i bokollektiv for psykisk utviklingshemmede, Akershus fylkeskommune (halv stilling) Organisasjonssekretær i Hedmark Sosialistisk Venstreparti

2 Undervisning og veiledning: - Undervisning på bachelor i barnevern, vernepleie og sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer fom Veileder og sensor for bacheloroppgaver ved bachelor i sosialt arbeid og vernepleie. - Undervisning på Master i velferdsforvaltning ved Høgskolen i Lillehammer fom Fagansvarlig for Master i velferdsforvaltning ved Høgskolen i Lillehammer Undervisning på Master i sosial- og velferdsfag ved Høgskolen i Lillehammer - Veileder hovedfagsoppgave i helsefag ved Universitetet i Oslo Veileder og sensor for masteroppgaver i Master i velferdsforvaltning, Master i velferdspolitikk, Master i sosialfaglig arbeid med utsatte barn og unge, Master i sosial- og velferdsfag og Master in Public Administration ved Høgskolen i Lillehammer - Sensor for masteroppgaver ved Høgskolen i Østfold Administrative verv og utvalgsarbeid: - Deltakelse i studieplanarbeid for Master i velferdsforvaltning ved Høgskolen i Lillehammer - Deltakelse i studieplanarbeid for Master i helseledelse ved Høgskolen i Lillehammer - Medlem av avdelingsstyret for Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer Medlem av sakkyndig komite for vurdering av søkere til doktorgradsstipendiater innen Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Lillehammer 2006 og Medlem av klagenemnda ved Høgskolen i Lillehammer Prodekan ved Avdeling for helse- og sosialfag Medlem av arbeidsgruppe for utarbeiding av ny studieplan for Master i sosial- og velferdsfag ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer i Medlem av vurderingskommisjon for stilling ved etter- og videreutdanningen ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold Deltakelse ved utarbeiding av studieplan for videreutdanning på 30 studiepoeng i Helse og Omsorg i Plan ved Høgskolen i Lillehammer i Medlem av betygsnämnden ved en doktordisputas ved Karlstad Universitet i 2012.

3 Publikasjoner: Bøker: Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Begg, Ingvild Sigstad; Guldvik, Ingrid (2006): Brukerstyrt personlig assistanse. Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk, Oslo. Kapitler i bøker: Andersen, Jan (1995): Organiseringen av omsorgen for psykisk utviklingshemmete i kommunene. I Tor Inge Romøren (red.): HVPU-reformen i forskningens lys, ad Notam Gyldendal, Oslo. Andersen, Jan (1996): Alkoholpolitikk og lokalt sjølstyre. I Pedersen og Waal (red.): Rusmidler og veivalg. Cappelen Akademisk Forlag. Andersen, Jan (2000): Municipalities between the State and the People. In Sulkunen, Pekka, Sutton Caroline, Tigerstedt, Christoffer & Warpenius, Katariina (ed.): BROKEN SPIRITS. Power and Ideas in Nordic Alcohol Control. NAD Publication no. 39, 2000, Helsinki ( ). Askheim, Ole Petter, Andersen, Jan og Guldvik, Ingrid (2004): Mye er forskjellig, men inni er vi like. Personlig assistanse i Sverige og Norge. I Kerstin Gynnerstedt (red.): Personlig assistans och medborgarskap. Studentlitteratur, Lund, s Andersen, Jan (2007): Brukerstyrt personlig assistanse som innovasjon i velferdssektoren. I Rønning, Rolf og Teigen, Håvard (red): En innovativ forvaltning? Fagbokforlaget, Bergen. Tidsskriftartikler: Andersen, Jan (1990): "Behovsplanlegging uten kommunale forpliktelser?" I Spesialpedagogikk 12, Andersen, Jan (1992): "Alkoholpolitikken i kommuner som satser på næringsutvikling - En casestudie i to kommuner". Nordisk Alkoholtidskrift Vol. 9, 1992:6, Andersen, Jan (1997): Kommunal alkoholpolitikk i endring. Nordisk Alkohol- og Narkotikatidskrift. Vol. 14, 1997 (5): Andersen, Jan (1999): Changes in municipal alcohol control policies in Norway. Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift Vol. 16, 1999: (English Supplement) Askheim, Ole Petter og Andersen, Jan (2001): Fra trening til myndiggjøring: Har vi en vernepleierutdanning i utakt med seg selv? Embla nr. 7, 2001: Guldvik, Ingrid, Askheim, Ole Petter og Andersen, Jan (2003): Brukerstyrt personlig assistanse: Mer hjelp på flere arenaer. Embla nr. 7, s

4 Andersen, Jan (2003): Personal Assistance as a Strategic Game between State and Municipalities in Norway. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 5, No 2: Skog, Bente Merete Joten og Andersen, Jan (2011): Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester en moderniseringsøvelse til besvær? Ergoterapeuten nr. 4, s Andersen, Jan (2011): Brukerinnflytelse i kommunale velferdstjenester. Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 14, nr. 4, s Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid og Johansen, Vegard (2013): Personal assistance: what happens to the arrangement when the number of users increases and new user groups are included?. Disability & Society, Vol. 28, no 3, s Andersen, Jan; Hugemark, Agneta og Bjelke, Bjarne Richter (2014): «The market of personal assistance in Scandinavia: hybridization and provider efforts to achieve legitimacy and customers». Scandinavian Journal of Disability Research, vol. 16, Supplement: Personal Assistance 2014, s Forskningsrapporter: Andersen, Jan og Raustøl, Tellef (1990): "Avvikling av HVPU: En studie av planprosessen i en liten kommune". Østlandsforskning rapport nr. 2, Rønning, Rolf, Andersen, Jan og Bugge, Liv S.(1990): "Økende sosialhjelpsutgifter - kommunal skjebne eller inkompetanse?" Østlandsforskning rapport nr. 18, Andersen, Jan (1990): "Behovsplanlegging uten kommunale forpliktelser? En analyse av virksomhetsplanene fra kommunene i Hedmark". Østlandsforskning rapport nr. 27, Mathisen, Vigdis og Andersen, Jan (1991): "Miljøvern og OL: Aktører og prosesser i kommuneplanlegging og OL-utbygging i Lillehammer". Østlandsforskning rapport nr. 12, Andersen, Jan (1992): "Psykisk utviklingshemmede som brukere av fylkeskommunale helsetjenester. En studie av planleggingen av helsetjenester i Hedmark fylkeskommune i forbindelse med HVPU-reformen". Østlandsforskning rapport nr. 3, Andersen, Jan (1992): "Lokale sosiale konsekvenser av en hovedflyplassutbygging på Gardermoen". Østlandsforskning rapport nr. 6, Andersen, Jan og Vetvik, Einar (1992): "Tiltaksplaner som virkemiddel i kommunal planlegging?". ØF-notat nr. 15, Østlandsforskning og forskningsavdelingen ved Diakonhjemmets høgskolesenter Andersen, Jan og Bugge, Liv S. (1993): "Utviklingen av alkoholpolitikken i kommuner som satser på næringsutvikling - et opplegg for en casestudie i to kommuner". ØF-notat nr. 5/93, Østlandsforskning.

5 Andersen, Jan og Bugge, Liv S. (1993): "Planlegging og politikk - foreløpige resultater fra en studie av arbeidet med alkoholpolitiske handlingsprogrammer i to kommuner". ØF-notat nr. 32/93, Østlandsforskning. Andersen, Jan (1995): "En ideell reforms møte med den kommunale hverdag. En studie av kommunenes iverksetting av HVPU-reformen". Rapport nr. 4, 1995, Østlandsforskning, Lillehammer. Andersen, Jan og Riese, Hanne (1996): Evaluering av habiliteringstjenesten i Vestfold. ØFrapport nr. 05/1996. Østlandsforskning, Lillehammer. Rugset, Stig A. og Andersen, Jan (1996): Organisering for framtida? Evaluering av forsøket med ny organisering av de fylkeskommunale barne- og ungdomstjenestene i Hedmark. ØFrapport nr. 14/1996. Østlandsforskning, Lillehammer. Andersen, Jan (1997): Drypper det på klokkeren? En studie av ansvarsreformens betydning for andre grupper av funksjonshemmede i kommunene. ØF-rapport nr. 08/1997. Østlandsforskning, Lillehammer. Nyhus, Lene og Andersen, Jan (1998): Autismeprogrammet - en underveisevaluering. ØFrapport nr. 10/1998. Østlandsforskning, Lillehammer. Andersen, Jan (1998): Evaluering av Buskerud trygdemedisinske kompetansesenter. ØFrapport nr. 21/1998. Østlandsforskning, Lillehammer. Andersen, Jan (2001): Brukerstyrt personlig assistanse fra forsøk til lov. Forskningsrapport nr. 78/2001, Høgskolen i Lillehammer. Andersen, Jan (2005): Effekten av stimuleringstilskudd til brukerstyrt personlig assistanse. Forskningsrapport nr. 123/2005, Høgskolen i Lillehammer. Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan og Guldvik, Ingrid (2010): Stabilitet og endring Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. Forskningsrapport nr. 143/2010, Høgskolen i Lillehammer. Også publisert av Østlandsforskning som Rapport 16/2010. Andersen, Jan (2011): Brukerrepresentasjon i råd og utvalg på lokalt og regionalt nivå. Forskningsrapport nr. 146/2011, Høgskolen i Lillehammer. Guldvik, Ingrid og Andersen, Jan (2013): BPA- trekk ved kommunal saksbehandling, arbeidsgivernes tilrettelegging og assistentenes arbeidsbetingelser. Forskningsrapport nr. 156/2013, Høgskolen i Lillehammer. Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid; Jenhaug, Line; Begg, Ingvild Sigstad (2014): «Brukerstyrt personlig assistanse statlig policy, kommunal iverksetting og klagesaker». Forskningsrapport nr. 162/2014, Høgskolen i Lillehammer.

6 Papers på forskningskonferanser: Andersen, Jan (1994): "Kommunal iverksetting av en statlig velferdsreform - dragkamp mellom voktere og forkjempere". Paper til FUN-konferanse i Bodø august 1994.(FUN: Forening for "forskning om utviklingshemming i Norden") Andersen, Jan (2000): Personal Assistance in Norway the decision-making process. Paper presented at The 4 th Annual Research Conference of Nordic Network on Disability Research in Malmö october Andersen, Jan (2001): Personal Assistance as a strategic game between State and Municipalities. Paper presented at The 5 th Annual Research Conference of Nordic Network on Disability Research in Copenhagen october Askheim, Ole Petter og Andersen, Jan (2001): From agreement to conflict and variety? About making personal assistance an every-day arrangement. Paper presentert på Norges forskningsråds Seminar on agency perspectives in welfare and marginalisation research i Oslo oktober Andersen Jan (2004): Organisering av brukerstyrt personlig assistanse betyr det noe? Paper presentert på 1. nasjonale konferanse om forskning om funksjonshemmede i Lillehammer september Andersen, Jan (2006): Brukerstyrt personlig assistanse som innovasjon i velferdssektoren Paper presentert på 2. nasjonale forskningskonferanse om funksjonshemmede i Trondheim oktober Andersen, Jan og Askheim, Ole Petter (2010): Brukerstyrt personlig assistanse konsekvenser av målgruppeutvidelsen? Paper på den 4. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming, Oslo oktober 2010, arrangert av Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming. Andersen, Jan (2011): The Market of Service Providers of Personal Assistance in Scandinavia development, challenges and tensions. Paper presented at the Nordic Network on Disability Research Conference in Reykjavik, Iceland, May Andersen, Jan; Hugemark, Agneta and Bjelke, Bjarne Richter (2013): The market of personal assistance in Scandinavia hybridization and provider efforts to achieve legitimacy and customers. Paper presented at the Nordic Network on Disability Research Conference in Turku, Finland, May Andersen, Jan (2014): «Nye tendenser i kommunenes arbeidsgiverpolitikk for BPA?» Paper presentert på den 6. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming, Lillehammer 5-6. mai 2014, arrangert av Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming. Kronikker: Rugset, Stig A. og Andersen, Jan (1996): Kommunal fornying - til nytte for folk flest? Kronikk i GLT 6. januar 1996.

7 Andersen, Jan (1996): Alkoholpolitikk og moderne styringsprinsipper i kommunene. Kronikk i Kommunal Rapport 24. mai Andersen, Jan (1996): Den vanskelige alkoholpolitikken. Kronikk i GLT 15. oktober Andersen, Jan, Askheim, Ole Petter og Guldvik, Ingrid (2003): Brukerstyrt personlig assistanse: God ordning kan bli bedre. Velferd nr. 8, s Andersen, Jan, Askheim, Ole Petter og Guldvik, Ingrid (2003): Brukerstyrt personlig assistanse en vellykket nyskaping i velferdspolitikken. Kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen, 20. september Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild S. (2007): Brukerstyrt personlig assistanse ved en skilleveg? Artikkel Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. 31. mai Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter; Guldvik, Ingrid; Begg, Ingvild Sigtad (2007): Brukerstyrt personlig assistanse i endring demokratisering med bismak. Kronikk i Velferd 6/2007. Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid og Johansen, Vegard (2011): Brukerstyrt personlig assistanse har stabilt fornøyde brukere. Kronikk i Velferd 3/2011. Andersen, Jan; Askheim, Ole Petter og Guldvik, Ingrid (2013): Forslaget til rettighetsfesting av BPA ingen seier for funksjonshemmede. Kronikk i Velferd nr. 5, 2013 s Annet: Andersen, Jan (1986): "Privatisering av offentlig virksomhet og deregulering - pragmatiske eller ideologiske funderte framstøt?" Hovedoppgave, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Andersen, Jan (1996): Kommunalkunnskap. Studiehefte innen studiet offentlig organisering og styring. Høgskolen i Lillehammer, Kommunal Opplæring og NKS Fjernundervisning.

2626 Lillehammer www.ostforsk.no

2626 Lillehammer www.ostforsk.no 2626 Lillehammer www.ostforsk.no Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 1 DESIGN OG PRODUKSJON: SANDBECK REKLAMEBYRÅ AS - GJØVIK TRYKK: BT GRAFISKE - KOLBU Å RSBERETNING 2001 D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Østlandsforskning

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bentsegata 2b, 0465 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer

Aktivitetsrapport 2005 2007

Aktivitetsrapport 2005 2007 Aktivitetsrapport 2005 2007 Innhold FAMIs stab 2005-2007... 2 Hovedfagsstudenter... 2 Prosjekter under FAMI... 4 1) Arbeid, livsstil og helse... 4 2) Sosialhjelpsklienters livsløp... 4 3) Social assistance

Detaljer

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø

Curriculum Vitae. Marit Solstad. Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Curriculum Vitae Marit Solstad Kontoradresse: Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 Bodø Privatadresse: Ole Rølvaagsvei 30A 8021 Bodø Tlf: +47 75 51 76 00, Fax: +47 75 51 72 34 Tlf: +47 97 42 17 78 Direkte

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

ASVs handlingsplan 2014

ASVs handlingsplan 2014 ASV handlingsplan 2014 ASVs handlingsplan 2014 Handlingsplanen er utarbeidet med basis i HiLs virksomhetsmål (første kolonne) og seksjonenes handlingsplaner (vedlagt). Den har vært diskutert i ASVs ledermøte

Detaljer

Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester en moderniseringsøvelse til besvær?

Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester en moderniseringsøvelse til besvær? Bestiller-utfører-organisering innen fysio- og ergoterapitjenester en moderniseringsøvelse til besvær? Abstract Implementing the Purchaser-Provider Model in physiotherapy and occupational therapy services

Detaljer

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Årsrapport 2006 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) NOVA ble etablert i 1996 som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009

Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 Årsmelding 2008 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport 2009:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97

På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97 På vei mot en ny grunnskoleopplæring for døve elever En evalueringsstudie etter Reform 97 Stein Erik Ohna, Oddvar Hjulstad, Arnfinn Muruvik Vonen, Sissel M. Grønlie, Ellinor Hjelmervik og Grete Høie Skådalen

Detaljer

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008

Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 Årsmelding 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:1 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo www.samfunnsforskning.no ISBN: 978-82-7763-260-5

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer