Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen"

Transkript

1 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011

2 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre etter reformen

3 Et treårig utviklingsprogram igangsatt våren 2004 ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oppdraget ble gitt av Sosialdepartementet og finansiert av Sosial- og helsedirektoratet Målsetting var å øke kunnskap og kompetanse om aldring og utviklingshemning til personell som direkte arbeider med eldre med utviklingshemning å øke kunnskapen i norske kommuner om hva som er gode omsorgsmodeller og gode tjenester å være et landsdekkende fagsenter med et brukerrettet fokus og praksisnær tilnærming

4 Hva vi gjorde i prosjektperioden Kunnskapssenter Undervisning Bibliotek Lære- og studiemateriell Internettjenester Informasjonshefter Nettverk Rådgivning Nasjonalt Konferanser med nasjonal og internasjonal forskning Regionalt Konferanser Basiskurs for personell Nettverk Lokalt Kurs for kommune, spesialisthelsetjeneste, bedrifter Selvstudium for tjenesteytere Kurs for voksne og eldre med utviklingshemning Utviklingsprosjekter Personfokusert tilnærming Boligtjenester Kompetansemodeller Levealdersutvikling Helseoppfølging Sterk pårørendeskole Kreft Diagnostisering Tidlige tegn PRAKSIS 4

5 Hovedkonklusjoner fra evalueringen Kompetanseheving Tilfredshetsnivået er uvanlig høyt sammenlignet med andre lignende kurs/konferanseevalueringer. Kurs- og konferansedeltakere er bemerkelsesverdig godt fornøyd med gjennomføring, innhold og effekter. Det fremkommer at kurs og kompetanseheving er et område det er spesielt viktig at UAU satser på også i fremtiden. Resultatene viser at UAU på har lyktes i sin målsetning om å bidra til økt kunnskap og kompetanse blant personell og miljøer som arbeider med eldre med utviklingshemning. Frode Kibsgaard Larsen 5

6 Organisasjoner og samarbeidspartnere Representanter for organisasjoner og samarbeidspartnere er usedvanlig godt fornøyd med UAU og forhold som utviklingsprogrammets innhold, tilbud og tilgjengelighet, sammenlignet med andre lignende virksomhetsevalueringer. Et stort flertall opplever UAU som et kunnskapssenter for aldring hos mennesker med utviklingshemning. En stor andel mener at UAU har bidratt til økt oppmerksomhet rundt aldring hos mennesker med utviklingshemning. Dette er funn som støtter opp under påstanden om at UAU i stor grad har lyktes med hovedmålsetningene sine. Frode Kibsgaard Larsen 6

7 Resultatet ble Etablert med permanent drift fra våren 2008 med en fast statlig bevilgning på 3,5 millioner pr. år. I tillegg kommer eksterne midler til forskning og utviklingsprosjekter og egne inntekter ved salg av bøker og kurs. Vi har i dag 4, 1 årsverk, hvorav 1,4 er tidsbegrenset til prosjekter Fagkompetanse er forsker, legespesialist, vernepleier, sykepleiere og en doktorgradsstipendiat. To ansatte tar mastergrad. Frode Kibsgaard Larsen 7

8 Vår organisering i dag Kursavdeling Forlaget Aldring og Helse Bibliotek Forskningsenhet DEMENS FUNKSJONSHEMNING OG ALDRING UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING ALDERSPSYKIATRI Frode Kibsgaard Larsen

9 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 1) Forskning og utviklingsarbeid for å bedre omsorgs- og behandlingstilbudet til personer med demens og deres pårørende 2) Rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjenesten 3) Tilby undervisning til aktuelle målgrupper 4) Utvikling av læremateriale

10 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Administrativt organisert Psykiatrien i Vestfold HF Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Finansiering Statlig grunnfinansiering Forsknings- og utviklingsoppdrag Salg av tjenester - undervisning - forlag Ansatte 55 Bibliotekarer, ergoterapeuter, etnolog, fysioterapeut, journalister, leger, merkantilt personale, psykologer, sosiolog, sykepleiere, vernepleiere, økonom

11 Landsdekkende Kurs over hele landet Prosjekter i alle fylker Bygge nettverk Samarbeidspartnere

12 Tilknytning til universitet og høgskoler Fag- og forskningssjef er professor i alderspsykiatri ved Universitetet i Oslo Leder av FoA er professor i gerontologi ved Høgskolen i Buskerud 1. amanuensis og høgskolelektor ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Vestfold Flere fagkonsulenter med mastergrader tilknyttet høgskoler i deltid eller på timebasis

13 Fagenheten Utviklingshemning og aldring i dag Frode Kibsgaard Larsen 13

14 Vår visjon er Utviklingshemning og aldring skal være et ledende kompetansesenter i Norge innen forskning og utviklingsarbeid, kompetanseformidling og tjenesteutvikling for eldre med utviklingshemning

15 Kompetansehevende tiltak Kursvirksomhet Basiskurs Bestillerkurs Konferanser Brukerkurs Bedriftsintern opplæring Tvang og makt Under arbeid et opplæringsprogram hvor det etableres studiegrupper i kommunene Under etablering en fagskole med nasjonal godkjenning Forelesere i kommuner, spesialisthelsetjenesten, høyskoler og universitet Frode Kibsgaard Larsen 15

16 Egenproduserte bøker og opplæringsprogrammer

17 Lettlest litteratur

18 Noen aktuelle prosjekter Veiledere for: Leger Helsepersonell Følgepersoner Frode Kibsgaard Larsen

19

20 Levealdersstudie Downs syndrom Number reaching 40 year of age Number reaching 40 years of age Proportion reaching 40 years of age Year reaching 40 year of age ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Proportion reaching 40 year of age Year of birth : Frode Kibsgaard Larsen & Øyvind Kirkevold. Ageing and Health, Norwegian Centre for Research, Education and Service Development Frode Kibsgaard Larsen 20

21

22 Andre prosjekter Utvikling av et nevropsykologisk diagnoseverktøy for demens hos personer med utviklingshemning Oversette og teste ut et screeningverktøy for demens hos personer med utviklingshemning Erfaringer ved ulike boalternativer Livsfortellinger, en personfokusert tilnærming i tjenester til eldre med utviklingshemning. Frode Kibsgaard Larsen 22

23 Oppgaver og behov i fremtiden Øke forståelsen hos personer med utviklingshemning og deres familier om hva det vil si å bli eldre Styrke rettigheter og medbestemmelse i planleggingen av egen pensjonisttilværelse Forskning, modellutvikling og kunnskapsformidling om overgangen fra et yrkesliv til en pensjonisttilværelse for eldre med utviklingshemning. Styrke kompetansen om aldring og dens konsekvenser i kommune- og spesialist helsetjenesten ved å utvikle gode og effektive kompetansehevingsmodeller Bedre helseoppfølgingen av eldre med utviklingshemning. Frode Kibsgaard Larsen 23

24 Utvikle gode tjeneste- og omsorgsmodeller i ulike faser av aldrings prosessen Utvikle gode bo- og dagtilbudmodeller for eldre med utviklingshemning Produsere faglitteratur og informasjonsmateriale, herunder informasjonsmateriale tilpasset personer med utviklingshemning Iverksette forskning om hva en økende levealder vil bety med hensyn på forekomst av sykdom og økende funksjonssvikt, samt forhold som opprettholder og fremmer helse og trivsel i eldre år Utvikle kliniske verktøy til å oppdage, diagnostiserer og følge opp/behandle, samt utvikle modeller for helsefremmende og trivselsfremmende tiltak Bedre samarbeid med de nordiske landene Frode Kibsgaard Larsen 24

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa:

POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER. Prosjektgruppa: Sørlandet sykehus HF Lungeseksjonen Medisinsk avdeling, Kristiansand POP PROSJEKT 2010 ØKT KOLS KOMPETANSE DER PASIENTEN ER Prosjektgruppa: Lungeavdelingen SSK: Sykepleier og fagutvikler Lena Haukom Lungesykepleier

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Rapport fra forprosjektet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, Agderforskning Birgitte Kleivset, Universitetet

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende

Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Heftets tittel: Oversikt over Helse- og omsorgsdepartementets satsing for barn som pårørende 2007 2010 Utgitt: Juli

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer