God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen"

Transkript

1 God demensomsorg hvilken rolle spiller forskning, viden og utdannelse for demensomsorgen Knut Engedal, professor, MD, PhD Fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oslo Universitetssykehus

2 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH) NKAH ble etablert i 1997 som et kompetansesenter for aldersdemens, men har senere utvidet sin aktivitet til å bli et senter for forskning, utviklingsarbeid og utdanning Senteret har fire virksomhetsområder: Demens Geriatrisk psykiatri Funksjonshemning og aldring (FoA) Utviklingshemning og aldring (UA) Staben består i dag av 61 personer (47 årsverk), hvorav om lag halvparten er prosjektansatte

3 NKAH -arbeidsoppgaver Klinisk forskning, ofte rettet mot de samme områder som utviklingsprosjektene (p.t: bildediagnostikk, prognostiske faktorer, depresjon v/demens, Pårørende intervensjon, PCC, Livskvalitet hos PMD, betydning av støttekontakt) Utviklingsprosjekter (p.t. Demensplan 2015) Implementering av nye tjenester (p.t. Demensplan 2015) Veiledning av helsepersonell, spesielt som arbeider i primærhelsetjenesten Utdanning av helsepersonell med ulike yrker Kurs, møter, kongresser, workshops Formell utdanning av helsefagarbeidere Bibliotek service til profesjonelle, studenter og»folk flest» Utvikling av læremateriell (lærebøker, know-how hefter, raporter) Senteret har eget forlag

4 En modell for å bedre omsorgen for personer med demens Forskning og utviklingsprosjekter Kunnskap Implementering av nye tjenester Utdanning

5 Eksempel Hvordan implementere personsentrert omsorg i sykehjem?

6 Eksempel; PCC Med finansiell støtte fra Helsedirektoratet (Demensplan 2015) har vi sammen med tre andre organisasjoner gjennomført et utviklingsprosjekt i 3 år om PCC (Marte Meo, DCM, VIPS and Gundersons teori). Barrierer og fasilitatorer er studert. Rapport ble publisert i går! Samtidig har vi med støtte fra Norges forskningsråd gjennomført en RCT for å studere effekt av DCM og VIPS vs utdanning Med ny kunnskap om effekt, barriere og fasilitatorer planlegger vi nå utdanning av helsepersonell slik at alle fire metodene kan benyttes i klinisk praksis i sykehjem. Utdanne helsepersonell gjennom Demensomsorgens ABC, en bedriftsintern studiesirkel utdanning hvor diskusjon og refleksjon brukes som metode Utdanne veiledere og «superbrukere»

7 Utviklings og implementeringsprosjekter i rammen av Demensplan 2015 Høsten 2006 foreslo Helse- og omsorgsdepartementet i Norge og fremme en nasjonal demensplan. I 2007 utarbeidet Helsedirektoratet utarbeidet en rapport som beskrev status og utfordringer på demensområde: «Glemsk men ikke glemt». Samme høst publiserte Helse- og omsorgsdepartementet den nasjonale demensplanen: «Demensplan 2015 den gode dagen».

8

9 Hovedmålsetning i planen Øke kunnskap om demens i det norske samfunnet generelt og blant pårørende spesielt, og bedre omsorgstilbudet (les kvalitet) for personer med demens og deres familier Utvikle dagaktiviseringstilbud Institusjonstilbud (boende) skal utformes under mottoet smått er godt

10 Helsedirektoratet har tatt initiativet til og gitt (gir fortsatt) støtte til en rekke utviklings/implementeringsprosjekter. NKAH har mange oppdrag i disse intiativene Demensteam som «motor» i demensarbeid i kommunene Dagaktivitetstilbud og avlastningstilbud Pårørende skoler og mestringskurs Tilbud til yngre personer med demens Bedre demensomsorg for personer med samisk språk og kultur Bedre demensomsorg for innvandrere (minoritet etniske grupper) Miljøbehandling av demens (Personsentrert omsorg) Utdanning av Helsepersonell- Demensomsorgens ABC Informasjonskampanje

11 Kommunalt demensteam

12 NKAH har utviklet ulike modeller gjennom forsøksvirksomhet Diagnostisk utredning og oppfølging i et samarbeid mellom fastleger og demensteam Fins i dag i 244 av 429 kommuner

13 Dagaktiviseringstilbud NKAH har utviklet ulike modeller og arbeider nå for å implementere dem I dag har 188 kommuner dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens, 30 spesielt tilrettelagt for personer under 65 år. 14% er lokalisert på bondegårder Fra 2012 gir Helse og omsorgsdepartementet finansiell støtte til kommuner som vil etablere slike tilbud.

14 Yngre personer med demens og deres pårørende NKAH har nylig avsluttet et utviklingsprosjekt for å få mer kunnskap om Diagnostikk og oppfølging i Hukommelsesklinikker Dagaktiviseringstilbud spesielt tilrettelagt for yngre personer med demens Bo (institusjonstilbud) til yngre personer med demens Bruk av tekniske hjelpemidler Ektefeller og barns problemer og ikke minst ønsker for hjelp, samt utprøving av week-end samlinger for barn (ungdom)

15 Pårørende skoler NKAH har utviklet en modell for å gi pårørende kunnskap om demens Tilbudet skal helst organiseres som et samarbeid gjerne mellom en frivillig organisasjon og kommunen. Departementet gir finansiell støtte 6-8 kvelder a 3 timer Foredrag; minutter Kaffe og kaker Gruppediskusjoner Oppsummering I dag har 309 av 429 kommuner et slikt tilbud

16 NKAH har utarbeidet en studiemetode som er en studiesirkel på arbeidsstedet med vektlegging av refleksjon. Tar vanligvis 2 år I dag har vi registret studenter fra 360 av 429 kommuner

17 Oppsummering NKAH har bl. annet som oppgave å utføre forskning, utviklingsprosjekt og hjelpe til for at nye tjenester implementeres i klinisk praksis, samt å utdanne helsepersonell om demens. Dette gjøres delvis ved å søke om eksterne forskningsmidler, ved rammetilskudd og oppdragsforskning. I Demensplan 2015 har NKAH et tett samarbeid med Helsedirektoratet. Forskning, utviklingsprosjekter, kunnskap og utdanning er nødvendige elementer for å kunne implementere gode nye tjenester til personer med demens og deres pårørende. Barrierer og fasilitatorer i implementeringsprosessen må identifiseres. Ledere kan være både barrierer og fasilitatorer!

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Den gode dagen. Demensplan 2015

Den gode dagen. Demensplan 2015 Den gode dagen Demensplan 2015 Hva SKAL vi oppnå Løfte fram de kommunale omsorgstjenestene og bidra til at omsorgstjenestens omdømme og status heves Gi omsorgstjenesten den oppfølging og prioritet som

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder

Demensplan 2015 veien videre. Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2015 veien videre Stavanger 26. februar 2015 Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder DEMENSPLAN 2015 3 HOVEDSAKER Økt kunnskap og kompetanse Smått er godt - Boformer tilpasset personer med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune

ÅRSRAPPORT 2010. Årsrapport 2010- Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag/Verdal kommune ÅRSRAPPORT 2010 FORORD I januar 2011 ble Utviklingssenter for sykehjem og Utviklingssenter for hjemmetjenester en realitet. Utviklingssenter (fellesbetegnelse USHT) er en videreutvikling av den tidligere

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020

INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020 INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020 Generelt: Utkast til Demensplan 2020 er svært prisverdig med den tydelige involvering av brukeren med mange gode

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Prosjektrapport IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Etablering av undervisning, veiledning og faglig nettverkverksbygging mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 2008 Rigmor Furu og Kirsten Eriksen

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER

SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER SENTERBLADET 2012/2013 SMAKEBITER PÅ HVA SOM SKJER INNHOLD Innledning Senter for omsorgsforskning Sør Senter for omsorgsforskning Vestlandet Senter for omsorgsforskning Midt-Norge Senter for omsorgsforskning

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Fagenheten Utviklingshemning og aldring. Frode Kibsgaard Larsen Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Fagenheten Utviklingshemning og aldring Frode Kibsgaard Larsen Stockholm 4. mai 2011 Litt historie Avvikling av institusjonene i 1991 Vertskommunene De eldre

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Yngre personer med demens

Yngre personer med demens Oslo, 14. juni, 2013 Yngre personer med demens erfaringer fra Utviklingsprogrammet Per Kristian Haugen Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : 1 200 1 500 Faktisk

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Med hjertet i praksis og kompetanse på hjernen

Med hjertet i praksis og kompetanse på hjernen Med hjertet i praksis og kompetanse på hjernen ETT SKRITT TIL SIDEN: Det blir rart ikke å være med i direkte utvikling fremover, men det skal samtidig bli godt å slippe noe av ansvaret, sier Arnfinn Eek.

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag

Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Handlingsplan 2013 Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag Verdal kommune 2013 Handlingsplan 2013 Side 1 Innledning Handlingsplan 2013 bygger på nasjonale føringer som er gitt i omsorgsplan 2015

Detaljer

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens Per Kristian Haugen Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan 2015+ -Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014

Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Kristiansand kommune Songdalen kommune 12.02.2015 Årsrapport 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 3 2.1.3

Detaljer

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser

MENINGSFULL HVERDAG Det skal legges spesielt vekt på brukers egne ressurser U Buhcciidruovttuid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms ja ruoktobálvalusaid ovddidanguovddáš Romsa NR 3. - OKTOBER 2014 DET GODE DAGSENTERET I HJEMMETJENESTEN Side 3 LÆRINGSNETTVERK

Detaljer

Sommeren 2001 ble SOR omdannet til

Sommeren 2001 ble SOR omdannet til Hva er SOR? ET HISTORISK PERSPEKTIV SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning), ble opprettet etter initiativ fra sosialministeren i 1951 som «Rådet for åndssvakesaken i Norge».

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer