Merethe Lerfald Cand agric

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merethe Lerfald Cand agric"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: E-post: BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø og biovitenskapelige universitet). Hun har vært ansatt som forsker ved Østlandsforskning fra september 2007, og har tidligere jobbet i Landbruks- og matdepartementet og i Statens landbruksforvaltning. Merethe Lerfald er tilknyttet RN-gruppa. Som forsker ved Østlandsforskning har arbeidsfeltet bl.a. vært regional innovasjon og utvikling, modellering og bruk av verktøyet Panda. Hun kjenner særlig godt til landbruksnæringen og tilhørende videreforedlingsindustri. I tillegg har hun arbeidet med problemstillinger innenfor utdanning og kompetansebehov i landbruket, mat/småskalamat, energi og klima. Hun har erfaring med bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode. Videre har hun erfaring fra ulike evalueringsprosjekter. Utdanning: : Høgskolen I Hedmark (deltid): Praktisk pedagogisk utdanning Handelshøyskolen BI (deltid): Master of management program Prosjektledelse : Norges landbrukshøgskole (nå Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)), Cand.agric Økonomi og ressursforvaltning Praksis og yrkeserfaring: 2007-dd: Forsker, Østlandsforskning AS : Rådgiver, Statens landbruksforvaltning, Avdeling hadel og industri : Førstekonsulent, Landbruksdepartementet, Landbrukspolitisk avdeling

2 Publikasjoner Forskningsrapporter Sæther, B., Haugum, M.,, Skålholt, A. & Stokke, M. (2014). Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk. (Østlandsforskning Rapport nr. 5, 2014). Lillehammer: Østlandsforskning & Mei, X.Y. (2014). Evaluering av Arena Frukt og bær. Prosjektperiode (Østlandsforskning Rapport nr. 3, 2014). Lillehammer: Østlandsforskning Bråtå, H.O., & Mei, X.Y. (2013). Mat langs Nasjonale Turistveier. Evaluering av et prosjekt. (Østlandsforskning Rapport nr. 11, 2013). Lillehammer: Østlandsforskning Alnes, P.K., Ericsson, B., & Hagen, S.E. (2013). Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark. Nullpunktsanalyse (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2013). Lillehammer: Østlandsforskning Bråtå, H.O. & (2013). Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. (Østlandsforskning Rapport nr. 9, 2013). Lillehammer: Østlandsforskning & Alnes, P.K. (2013). Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet. (Østlandsforskning Rapport nr. 3, 2013). Lillehammer: Østlandsforskning Arnesen, T. & (2012). Evaluation of IEE project Contract No: IEE/Agencies/499/S : Establishment of Inland Norway Energy Agency post 3 years evaluation. (ENRI Report no. 16, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning Sæther, B., & Stokke, M. (2012). Framtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør- Østlandet. (Østlandsforskning Rapport nr. 15, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning, Lien, G., Alnes, P.K., Sand, R., Folstad, K.S. & Rye, S. P. (2012). Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland. (NILF Rapport nr ). Oslo: NILF Lien, G., Alnes, P.K.,, Sand, R., Folstad, K.S. & Rye, S. P. (2012). Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark. (NILF Rapport nr ). Oslo: NILF & Arnesen, T. (2012). Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet. Prosjektperiode (Østlandsforskning Rapport nr. 8, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning Bråtå, H.O., Ericsson, B. & (2012). Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske. (Østlandsforskning Rapport nr. 5, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning

3 Bråtå, H.O. & (2012). Matprodukter i Gudbrandsdalen i en landskapsmessig og historisk sammenheng. (Østlandsforskning Rapport nr. 3, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning & Arnesen, T. (2011). Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland. (Østlandsforskning Rapport nr. 21, 2011). Lillehammer: Østlandsforskning Bråtå, H.O., Alnes, P.K. & (2011). Villreinnemndene, en evaluering av deres struktur og funksjon. (Østlandsforskning Rapport nr. 11, 2011). Lillehammer: Østlandsforskning, Arnesen, T. & Hagen, S.E. (2010). Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper. (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2010). Lillehammer: Østlandsforskning, Vasaasen, A. & Ørbeck, M. (2009). Energistatus Innlandet. (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2009). Lillehammer: Østlandsforskning Alnes, P.K. & (2008). Verktøy for golfklubber. (Østlandsforskning Rapport nr. 17, 2008). Lillehammer: Østlandsforskning Forskningsnotater Knutsen, H.,, Øvren, E., Rye, S.P. & Alnes, P.K. (2013). Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Buskerud. (NILF Notat nr. 14, 2013). Oslo: NILF Knutsen, H.,, Øvren, E., Rye, S.P. & Alnes, P.K. (2013). Verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet i Telemark. (NILF Notat nr. 13, 2013). Oslo: NILF Sæther, B. & (2013). Framtidsbilde hva slags landbruk skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland. (Østlandsforskning Notat nr. 7, 2013). Lillehammer: Østlandsforskning Arnesen, T. & (2013). «RURBAN». Underlagsmateriale til Energiråd Innlandet. (Østlandsforskning Notat nr. 6, 2013). Lillehammer: Østlandsforskning & Alnes, P.K. (2013). Oppdyrking av Haslemoen. Lokal og regional økonomi. (Østlandsforskning Notat nr. 2, 2013). Lillehammer: Østlandsforskning. & Alnes, P.K. (2012). Elevers kjennskap til naturbruksutdanning. Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland. (Østlandsforskning Notat nr. 3, 2012). Lillehammer: Østlandsforskning. Baardsen, S. & (2010). En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer. (Østlandsforskning Notat nr. 9, 2010). Lillehammer: Østlandsforskning.

4 Vitenskapelige artikler og bokkapitler Bråtå, H.O. & (2012). G 35 i et innovasjonsperspektiv. I B. Sæther & M. Haugum (Red.), Samhandling, innovasjon og identitet fra jord til bord (s ). Trondheim: Tapir forlag. Bråtå, H.O., & Sæther, B. (2009). Innovasjon innen landbruksbasert næringsmiddelproduksjon i Innlandet. I T.Johnstad og A. Hauge (Red), Samhandling og innovasjon (s ). Vallset: Oplandske bokforlag. & Vasaasen, A. (2009). Bioenergi i Innlandet i Innlandet. I T.Johnstad & A. Hauge (Red), Samhandling og innovasjon (s ). Vallset: Oplandske bokforlag. Foredrag, kronikker og medieoppslag Kronikker Prestegarden, A., & Lien, G. (2012, 3.oktober). Landbruk, Tanker rundt verdiskaping. Oppland Arbeiderblad Prestegarden, A., & Lien, G. (2012, 27.september). Verdiskaping i landbruket. Gudbrandsdølen Dagningen Elstrand, H., Lien, G. & (2012, 2.oktober). Landbruket en av bærebjelkene i Hedmark. Hamar Arbeiderblad og Østlendingen Bråtå, H.O. & (2011, 24.februar). Brunosten en europeisk spesialitet? Norddølen Bråtå, H.O. & (2010, 25.september). Omfattende bærplukking en tradisjon? Gudbrandsdølen Dagningen

5 Foredrag Lien, G. og Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland. Presentasjon av resultater fra kartlegging med vekt på Sel og Vågå. Oppstartskonferanse landbruksplan Sel og Vågå. Sel Hva betyr bioenergi for verdiskaping og sysselsetting. Bioenergidagene Hamar Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland. Landbruksfaglig samling i Oppland, Fylkesmannen i Oppland. Øyer Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland. Landbruksforum Oppland, Fylkesmannen i Oppland, Lillehammer Klyngeanalyse og evaluering av ABI. Allbios samling. Terningen arena, Elverum Elevers kjennskap til naturbruksutdanning. Styringsgruppemøte i RULL, Oppland fylkeskommune, Lillehammer Verdiskaping og sysselsetting i skogbruket i Hedmark og Oppland. Møte i rådgivende gruppe for evaluering av Skog- og trestrategien i Hedmark og Oppland, Honne Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland og Hedmark. Samling for Fylkesmennenes landbruksavdeling. Bioforsk, Apelsvoll, Villreinnemndene en evaluering av deres struktur og funksjon. Fagsamling norsk villreinsenter, Gardermoen Status for bioenergi i Oppland, nasjonale og lokale føringer. Energirådslag Oppland fylkeskommune, Lillehammer Bråtå, H.O og Bioenergi i Innlandet. Seminar Innlandet som energiprodusent, Hunderfossen G35+ i et Innovasjonsperspektiv. Foredrag for første års studenter Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Lillehammer Bioenerginæringen i Innlandet. Foredrag seminar i Sparebanken Hedmark, Hamar Utvikle matkulturell kompetanse og innovasjon i Gudbrandsdalen. Foredrag på nettverksmøte for Gudbrandsdalsmat, Lom Bråtå, H.O og Utvikle matkulturell kompetanse og innovasjon i Gudbrandsdalen tanker om et nytt prosjekt. 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research Lillehammer,

6 Sensoroppdrag KPL1009 Samfunnsvitenskapelig metode/ 3EXFAC2 Samfunnsvitenskapelig metode. Høgskolen i Lillehammer Undervisning, veiledning og seminarledelse Forelesninger i kvantitativ metode på kurset KPL1009 Samfunnsvitenskapelig metode/ 3EXFAC2 Samfunnsvitenskapelig metode. Høgskolen i Lillehammer. 2013

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland?

Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde - hva slags landbruks skal vi utdanne for de neste 20 årene i Oppland? av Bjørnar Sæther og Merethe Lerfald ØF-notat 07/2013 Framtidsbilde hva slags landbruks skal vi utdanne

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073

Kristian Lein Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kristian Lein Stilling: Forvaltningsrevisor, Innlandet Revisjon IKS (hovedstilling), forsker II (bistilling) Telefon: +47 908 70 073 E-post: kl@ostforsk.no Utdanning:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio) Organisering og faglig aktivitet

Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio) Organisering og faglig aktivitet ØF-notat nr. 14/2011 Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio) Organisering og faglig aktivitet av Morten Ørbeck og Bengt Hillring (red) ØF-notat nr. 14/2011 Alliansen for bioenergiforskning

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av av Bjørnar Sæther Margrete Haugum Merethe Lerfald Asgeir Skålholt Mona Stokke Østlandsforskning AS NIFU -Nordisk institutt for studier

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

Sluttrapport 2009-2012

Sluttrapport 2009-2012 1 Sluttrapport 2009-2012 Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune 2 Rapporten er utarbeidet av Eiliv Sandberg Mai/Juni 2013. Rev. Juli Forsidebilde: Fra World Bioenergy Jönköping 2010 Foto hvis ikke

Detaljer

2626 Lillehammer www.ostforsk.no

2626 Lillehammer www.ostforsk.no 2626 Lillehammer www.ostforsk.no Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 1 DESIGN OG PRODUKSJON: SANDBECK REKLAMEBYRÅ AS - GJØVIK TRYKK: BT GRAFISKE - KOLBU Å RSBERETNING 2001 D ETTE ER ØSTLANDSFORSKNING Østlandsforskning

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland nilf-rapport 2012 1 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland meret h e l e r fa l d gudbrand li en p er krist ian alnes r oa l d sand U t g i t t av : kristin s t o k k e f o l s

Detaljer

ØF-rapport nr. 10/2010. Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper. Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen.

ØF-rapport nr. 10/2010. Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper. Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen. ØF-rapport nr. 10/2010 Bioenergi i Innlandet næringsmiljøets klyngeegenskaper Merethe Lerfald, Tor Arnesen og Svein Erik Hagen [År] ØF-rapport nr. 10/2010 Bioenergi i Innlandet - næringsmiljøets klyngeegenskaper

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14

Vedlegg 2. Innhold 19.03.14 Vedlegg 2 Forvaltnings- og utviklingsaktører For å kunne drive et godt og effektiv landbruk, er det viktig at støtteapparatet rundt fungerer. Det blir her gitt en oversikt over forvaltnings- og utviklingsaktørene

Detaljer

Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker

Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker Notat 18.12.06 Morten Ørbeck Regionalt VRI-program for Innlandet - Status og tanker 1. Bakgrunn Østlandsforskning er i varierende grad involvert i alle de tre programmene som Norges Forskningsråd har lagt

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark nilf-rapport 2012 2 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark gudbrand li en p er krist ian alnes meret h e l e r fa l d r oa l d sand U t g i t t av : kristin s t o k k e f o l s

Detaljer

Evaluering av Arena Frukt og bær

Evaluering av Arena Frukt og bær ØF-rapport 3/2014 Evaluering av Arena Frukt og bær Prosjektperiode 2010 2013 av Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 3/2014 Evaluering av Arena Frukt og bær Prosjektperiode 2010 2013 av Merethe

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer