CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring:"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Vigdis Mathisen Olsvik Stilling: Forsker II Telefon: E-post: Utdanning: : Ph.D. studier ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trondheim : Ph.D.- studier ved Department of Sociology, Syracuse University, Syracuse, USA Mag. art. i sosiologi ved Universitetet i Tromsø med tilleggsfagene fransk og historie. Praksis og yrkeserfaring: 1986 dd: Forsker II ved Østlandsforskning i hel stilling (permisjon i halv stilling ) : Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (halv stilling) : Undervisningsassistent ved Syracuse University, Syracuse, USA : Forskningsassistent ved Institutt for Fredsforskning (PRIO), Oslo. Internasjonal erfaring: 1997: Studieopphold ved University of Hawaii, Honolulu, USA juli-august : Studieopphold ved Syracuse University, Syracue, USA : Feltarbeid i Marokko : Studieopphold ved Universite de Montpellier, Frankrike. 0

2 Publikasjoner Forskningsrapporter Olsvik, V.M. & Lauritzen, T. (2014). Stigespillet. Unge kvinners karriereløp i Forsvaret. (Østlandsforskning Rapport nr. 8, 2014). Lillehammer; Eide, T. H., Lauritzen, T., Olsvik, V.M. & Stokke, M. (2014). Idealer og virkelighet. Mangfold i Forsvaret. (Østlandsforskning Rapport nr. 14, 2014). Lillehammer; Hatlestad, E.K. & Olsvik, V. M. (2014). Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? (Likestillingssenterets rapport nr. 1/2014). Hamar: Likestillingssenteret. Lokalisert på: 0utdanningsvalg%20for%20elever%20med%20nedsatt%20funksjonsevne.pdf Eide, T. H., Lauritzen, T., Olsvik, V.M., & Stokke, M. (2012).Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse. Et forprosjekt om strukturer, prosesser og forståelser av mangfold i Forsvaret. (Østlandsforskning Rapport nr. 6, 2012). Lillehammer; Lofthus, A. S. & Olsvik, V. M. (2012) Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppfølging av slagrammede med synsforstyrrelser. (Østlandsforskning Rapport nr. 4, 2012). Lillehammer; Olsvik, V.M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Lokalisert på: unksjonsevne.pdf Hilsen, A. I., Olsvik V.M. & Steinum, T. (2009). På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen. (AFI Rapport nr. 4, 2009). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. Jonassen, W., Sogn H., Olsvik V. M. & Hjemdal, O. K. (2008). Kunnskap kvalitet kapasitet. En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse og tilgjengelighet. (NKVTS Rapport nr 2, 2008). Oslo: Nasjonalt kompetanse senter om vold og traumatisk stress. Olsvik, V.M., Guldvik, I. & Eide, T.H. (2007). Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid. (Østlandsforskning Rapport nr 3, 2007). Lillehammer: Guldvik, I. & Olsvik, V.M. (2005). Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket Gender and Disability og planer for etablering 1

3 av et norsk forskernettverk. (Østlandsforskning Rapport nr.12, 2005). Lillehammer: Olsvik, V. M. (2005). Gla oppvekst for barn og unge i kommunene. Evaluering av tiltak i seks oppvekstkommuner. (Østlandsforskning Rapport nr.3, 2005). Lillehammer: Olsvik, V.M. & Eide, T.H. (2003). Evaluering av prosjektet Sammen om den gode skole i Buskerud. (Østlandsforskning Rapport nr.19, 2003). Lillehammer: Mathisen, V. (2002). Kvalitetsutvikling og serviceerklæringer i sykehussektoren. (Østlandsforskning Rapport nr. 3, 2002). Lillehammer: Mathisen, V. (2000). Pasientopplevd kvalitet og service i sykehus. En kvalitativ pasientundersøkelse ved Oppland sentralsykehus, avd. Lillehammer. (Østlandsforskning Rapport nr. 10, 2000). Lillehammer: Mathisen, V. (1999). Etterutdanning i tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren et nyttig verktøy for kommunene? En evaluering av et etterutdanningsopplegg i oppvekstsektoren med utgangspunkt i Aksjonsprogrammet barn og helse. (Østlandsforskning Rapport nr. 19,1999). Lillehammer: Mathisen, V. (1999). Brukerundersøkelse ved Gjøvik bibliotek. (Østlandsforskning Rapport nr. 6, 1999). Lillehammer: Mathisen, V. (1998). Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre i Oppland. Del 1. En evaluering av Oppland fylkeskommunes forprosjekt. (Østlandsforskning Rapport nr. 14, 1998). Lillehammer: Mathisen, V. (1998). Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn /unge og eldre i Oppland. Del 2. En presentasjon av 10 av prosjektene i Oppland fylkeskommunes forprosjekt. (Østlandsforskning Rapport nr. 13, 1998). Lillehammer: Mathisen, V. (1997). "Tid er penger- omsorg tar tid". En undersøkelse av tidsbruken i den hjemmebaserte omsorgen med vekt på inkontinenspleien. (Østlandsforskning Rapport nr. 1, 1997). Lillehammer: Mathisen, V. (1997). Evaluering av åpen bok eksamen i grunnkurs økonomi og informasjonsbehandling, mekaniske fag og naturfag. (Østlandsforskning Rapport nr. 25, 1997). Lillehammer: Mathisen, V. (1997). Innovasjon i arbeidsprosessen - kan nye produkter og rutiner i inkontinenspleien bidra til økt pleiekvalitet og reduserte kostnader?(østlandsforskning Rapport nr. 28, 1997). Lillehammer: 2

4 Mathisen, V. (1996). Omstilling og overtallighet. En evaluering av Omstillingsenheten for de spesialpedagogiske kompetansesentrene? (Østlandsforskning Rapport nr. 25, 1996). Lillehammer: Mathisen, V. (1996). Akershusprosjektet- enslige forsørgere på vei mot selvforsørgelse? En evaluering av Prosjekt Enslige Forsørgere i Akershus. (Østlandsforskning Rapport nr. 6, 1996). Lillehammer: Mathisen, V. & Øvrelid, B (1994). Sykepleieartikler - fra produsent til pasient. (Østlandsforskning Rapport nr. 33, 1994). Lillehammer: Mathisen, V. (1994). Kommuneplanlegging på kvinners vilkår i Tinn kommune. (Østlandsforskning Rapport nr. 12, 1994). Lillehammer: Berild, S. & Mathisen, V. (1993). Ungdom og rus. Evaluering av fem kommunale forsøk på å samordne forebyggende innsats overfor unge rusmiddelmisbrukere. (Østlandsforskning Rapport nr. 12, 1993). Lillehammer: Mathisen, V. (1992). Ål-modellen en sammensmelting av kommunale omsorgstjenester - to år etter omorganiseringen. (Østlandsforskning Rapport nr. 18, 1992). Lillehammer: Hagen, S.E. & Mathisen, V. (1992). Økologisk basert bygdeutvikling og EFs indre marked. (Østlandsforskning Rapport nr. 7, 1992). Lillehammer: Mathisen, V. & Andersen, J. (1991). Miljøvern og OL: Aktører og prosesser i kommuneplanlegging og OL-utbygging i Lillehammer. (Østlandsforskning Rapport nr. 12, 1991). Lillehammer: Krogh, U., Mathisen, V., Pedersen, K. & Øydvin, A. (1990). Reis kjerringa! Evaluering av et utvalg av DU s kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene (Østlandsforskning Rapport nr. 12, 1990). Lillehammer: Østlandsforskning Krogh, U., Mathisen, V., Pedersen, K. & Øydvin, A. (1990). Reis kjerringa! Prosjektbeskrivelse av et utvalg av DU s kvinnerettede tiltaksprosjekter for årene (Østlandsforskning Rapport nr. 13, 1990). Lillehammer: Forskningsnotater Olsvik, V.M., & Lundhaug, K. (2015). The Changing Pedagogical landscape: New Ways of teaching and learning in Higher Education Policy. (Østlandsforskning Notat nr. 03, 2015) Lauritzen, T. & Olsvik, V.M. (2015). Min livsstil- ung helse. Evaluering av e- verktøy for elever i videregående skole. (Østlandsforskning Notat nr. 01, 2015). Lillehammer: 3

5 Batt-Rawden, K., Olsvik, V.M. & Lauritzen, T. (2011). Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors. (Østlandsforskning Notat nr. 11, 2011). Lillehammer: Olsvik, V.M., Lauritzen, T. & Eide, T. (2011). Fritt Valg! Andre underveisnotat av følgeevalueringen av 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet (Østlandsforskning Notat nr. 02, 2011). Lillehammer: Olsvik, V. M. (2011). Skogeierkommunikasjon i en ny tid. Resultater fra en fokusgruppeundersøkelse i Mjøsen Skog. (Østlandsforskning Notat nr.8, 2011). Lillehammer: Olsvik, V.M. & Skålholt, A. (2008). Bruk av hest i psykisk helsevern. En kartlegging av virksomheter og aktiviteter. (Østlandsforskning Notat nr. 4, Lillehammer, Olsvik, V.M. (2005). Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser. En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser. (Østlandsforskning Notat nr. 8, 2005). Lillehammer: Olsvik, V.M (2004). Vulnerable, exposed and invisible? A qualitative study on violence and abuse against women with physical disabilities. (Østlandsforskning Notat nr. 8, 2004). Lillehammer: Olsvik, V.M. (2004). Makt, avmakt og institusjonelle overgrep. En kvalitativ studie av institusjonelle overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. (Østlandsforskning Notat nr. 9, 2004). Lillehammer: Vitenskapelige artikler og bokkapitler Olsvik, V.M. (2006a). Violence and Abuse against Disabled Women, Scandinavian Journal of Disability Research, Vol.8 Nos , Olsvik, V.M. (2006b). Makt, avmakt og institusjonelle overgrep. I T. Heglum& A.K. Krokan (Red.), Med vitende og vilje. Om funksjonshemming, diskriminering og krenkelse. Oslo: Kommuneforlaget. Askheim, O.P., Fauske, H. & Olsvik, V.M. (1994). Sosiale konstruksjoner av risikoungdom, Nordisk Pedagogikk 4/1994. Askheim, O.P., Fauske, H. & Olsvik, V.M. (1996). Risikoungdom - forebygger skoleverket problemutvikling? Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/1996. Askheim, O.P., Fauske, H. & Olsvik, V.M. (1997). Fritidas plass i det forebyggende ungdomsarbeidet, Barn- nytt fra forskning om barn, 2/

6 Konferansedeltakelse Paper Olsvik, V.M., Hatlestad, E.K. (5.mai 2014). Barrierefrie utdanningsvalg for elever med funksjonsnedsettelser? Paper presentert på Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) sin 6. forskningskonferanse, Lillehammer. Olsvik, V.M. & Lauritzen, T. (August th, 2012). Recruitment of Women and their Careers in the Norwegian Armed Forces. Paper presented at the 26 th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik. Olsvik, V.M. (June ). Multiple and Repeat Victimization of Women with physical disabilities. Paper presented at the 11th European Conference on Traumatic Stress (ECOTS), Oslo. Olsvik, V.M. (September ). Intersectionality, Power Relations and Abuse of Women with Physical Disabilities. Paper presented at the 13th International Conference on Violence, Abuse and Trauma, San Diego, USA. Olsvik, V.M. (May 10-12, 2007). Intersectionality used in the analysis of power relations in connection with abuse of women with physical disabilities. Paper presented at 9 th Research Conference of the Nordic Network on Disability Research (NNDR) in Gothenburg, Sweden. Olsvik, V.M. (30-31.oktober 2006). Interseksjonalitet, maktanalyser og kvinner med funksjonsnedsettelser. Paper presentert på den 2.nasjonale konferansen for forskning om funksjonshemming (NFF), Trondheim. Olsvik, V.M. (April 14-16, 2005). Preliminary results from a Norwegian survey on the extent of abuse and violence against women with physical disabilities compared to women without physical disabilities. Paper presented at the 8 th Research Conference of the Nordic Network on Disability Rresearch (NNDR), Oslo. Olsvik, V.M. (June 21-24, 2004). Vulnerable, exposed and invisible? A qualitative study on violence and abuse against women with physical disabilities. Paper presented at the 20th World Congress of Rehabilitation International, Oslo. Olsvik, V.M. (20-21 september, 2004). Makt, avmakt og institusjonelle overgrep. En kvalitativ studie av institusjonelle overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Paper presentert på den 1. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming, Lillehammer. 5

7 Foredrag, kronikker og medieoppslag Foredrag Olsvik, V.M. (10. desember, 2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne - en kunnskapsoversikt. Foredrag holdt på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets frokostseminar om Vold i nære relasjoner. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Olsvik, V.M. (16. november, 2009). Overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser - en kunnskapsstatus. Foredrag holdt på Bufdirs konferanse om "Vold og overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne- kunnskap og hjelpebehov", Oslo. Olsvik, V.M. (16. november, 2009). Interseksjonalitet og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser. Foredrag holdt på Bufdirs konferanse om "Vold og overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne- kunnskap og hjelpebehov", Oslo. Olsvik, V.M. (31. januar 2009). Interseksjonalitet, maktrelasjoner og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsvansker. Foredrag holdt på Sosiologforeningens Vinterseminar på Spidsbergseter Hotell. Ringebu: Spidsbergseter. Olsvik, V.M. (14.januar 2009). Interseksjonalitet i analysen av overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne. Foredrag holdt på NFRs konferanse om Mangfold og marginalitet: Funksjonshemming, etnisitet og kjønn, Oslo. Olsvik, V.M. (10. mars 2008). Interseksjonalitet, maktanalyser og overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. Forelesning holdt på bachelorstudiet, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Olsvik, V.M. (30. januar, 2008). Bruk av begrepet interseksjonalitet i analysen av overgrep mot kvinner med funksjonsnedsettelser. Foredrag holdt på ODA- seminaret, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. Lillehammer: Olsvik, V.M. (7. februar 2006). Overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser. Foredrag holdt på seminaret Funksjonshemming og kjønn i Sosial- og helsedirektoratet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Olsvik, V.M. (29. september, 2006). Vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelsertypologi, omfang og forklaringsmodeller. Foredrag holdt på seminaret Alle har rett til et liv uten vold! i regi av Nettverket for kvinner med funksjonshemminger, Haraldsvangen. Hurdal: Haraldsvangen. 6

8 Sensoroppdrag Ekstern sensor- Bachelor i sosiologi, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor Bachelor i sosiologi, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor - Bachelorstudiet i barnevern, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor - Bachelorstudiet i barnevern, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor - Bachelorstudiet i barnevern, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern Sensor - Bachelorstudiet i barnevern, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor -Bachelorstudiet i barnevern, Høgskolen i Lillehammer, våren Ekstern sensor - Bachelorstudiet i barnevern, Høgskolen i Lillehammer, våren Undervisning, veiledning og seminarledelse Veiledning av masterstudenter i spesialpedagogikk, våren Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Veiledning av masterstudenter i spesialpedagogikk, høsten Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Veiledning ved oppgaveskriving av studenter ved TaKT- videreutdanning, høsten Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for helse- og sosialfag. Veiledning ved oppgaveskriving av studenter ved TaKT- videreutdanning, våren Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for helse- og sosialfag. Veiledning ved oppgaveskriving av studenter TaKT- videreutdanning, høsten Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for helse- og sosialfag. 7

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk. CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Mona Stokke Stilling: Forsker 2 Telefon: 922 555 67 E-post: ms@ostforsk.no Utdanning: 1992-97 Profesjonsstudiet i pedagogikk, Universitetet i Oslo 1991-92: Grunnfag pedagogikk,

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning. Årsberetning 2008

Østlandsforskning. Årsberetning 2008 Østlandsforskning Årsberetning 2008 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2010. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2010 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2010 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2010 3 Direktørens ord 4 Senterets virksomhet 5 Formål

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS

Årsberetning. Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Årsberetning Årsberetning 2013 Østlandsforskning AS Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble etablert som et allmennyttig aksjeselskap i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar

Detaljer

Årsrapport 2008. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2008. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2008 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Innhold Om senteret 1 Noen nøkkeltall for 2008 2 Direktørens ord 3 Styret 5 Styrets beretning 2008 6 Senterets virksomhet

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College

Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College CURRICULUM VITAE 15.09.2015 Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway, Faculty of Health Science, Nord-Trøndelag University College Professor

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning, grader og bedømminger: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Birgitta Ericsson Stilling: Forsker I Telefon: +47 452 26 928 E-post: be@ostforsk.no Utdanning, grader og bedømminger: 2011 Tilkjent kompetanse for forsker-1-stilling,

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen

Curriculum Vitae. for. Ann Christin Eklund Nilsen Curriculum Vitae for Ann Christin Eklund Nilsen PERSONLIGE OPPLYSNINGER Fødselsdato: 11. mars 1975 Adresse: Arenfeldtsvei 33, 4630 Kristiansand Tlf: 93 24 35 62 E-post: ann.christin.nilsen@agderforskning.no

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no

Årsrapport 2012. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s. www.nkvts.no Årsrapport 2012 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Årsrapport 2012 Innhold Om senteret 2 Noen nøkkeltall for 2012 3 Direktøren ord 4 Senterets virksomhet 5 Forskning

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning Ullevål sykepleierskole, grunnutdanning i sykepleie 1981 1984 Ullevål sykepleierskole, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 1985 1986 Norsk sykepleierforbund,

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

Sosialforsk. Årsberetning 2009

Sosialforsk. Årsberetning 2009 Sosialforsk Årsberetning 2009 SOSIALFORSK 2010 Innholdet i denne årsberetningen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Den er lagt ut på internett for lesing på skjerm og/eller utskrift av et eksemplar

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, ett barn (født 16.11.07) Utdanning Universitetet i Oslo: - 2007: PhD, sosiologi. - 2000: Sosiologi hovedfag. - 1993-1997:

Detaljer

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011)

Curriculum Vitae. Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Curriculum Vitae Silje Bringsrud Fekjær Født: 20. mars 1974 Sivil status: Gift, to barn (født 2007 og 2011) Utdanning - 2007: Ph.d. sosiologi, UiO. - 2000: Sosiologi hovedfag, UiO. - 1997: Cand. Mag. UiO

Detaljer