Falstadsenteret MØTESTED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Falstadsenteret MØTESTED"

Transkript

1 Falstadsenteret MØTESTED Krigens fangehistorie Humanitær folkerett Menneskerettigheter

2 Falstadsenteret er et nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter Norge har tradisjon for et sterkt engasjement innenfor krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter Norges rolle i det nye forsvars- og sikkerhetssamarbeidet forutsetter en omfattende og kontinuerlig opplæring i krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter Norsk utenrikstjeneste, organisasjonsliv og bedrifter har et økende behov for kompetanse på humanitær folkerett og menneskerettigheter Falstad har stor historisk betydning der fant det sted henrettelser av mer enn 200 politiske krigsfanger MØTESTED Falstadsenteret bidrar gjennom opplæring, dokumentasjon og kunnskapsformidling til å fremme respekt for menneskeverd og humanitet Falstadsenteret bygger broer mellom fortid, nåtid og framtid, mellom generasjoner og ulike fagmiljø, nasjonalt og internasjonalt Falstadbygningen er Norges best bevarte politiske fengsel og krigsfangeleir Falstadsenteret er en nasjonal institusjon - lokalisert lokalt, og har samarbeidspartnere i et bredt internasjonalt miljø Falstadsenteret har gjennom flere år bygd opp kompetanse på krigens fangehistorie, og har knyttet til seg fagekspertise på humanitær folkerett og menneskerettigheter Et bredt tilfang av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i inn- og utland er støttespillere Falstadsenteret har et unikt læringsmiljø for undervisning innen krigens fangehistorie, internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter

3 FALSTADSENTERETS AKTIVITETER SPENNER BREDT Dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie i Norge med tilgang til skriftlig arkivmateriale, lyd- og billedarkiv, basisbibliotek og databasert informasjon Forskning og formidling innen krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter i tverrfaglige nettverk nasjonalt og internasjonalt Utvikling av digitalt arkiv og utstillinger i samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner Opplærings- og studietilbud i humanitær folkerett og menneskerettigheter FALSTADSENTERET HENVENDER SEG TIL Studenter, skoleelever og ansatte ved høgskoler, universitet, folkehøgskoler, videregående skoler og grunnskoler Politikere og offentlig ansatte Offentlige etater som arbeider med flyktninger og innvandrere i Norge Humanitære organisasjoner som sender personell til utenlandstjeneste Vernepliktige, ansatte og ledere i Forsvaret Kurs og seminarvirksomhet, herunder det årlige Falstadseminaret Arbeidsopphold og work-shops for kunstnere fra konfliktområder i samarbeid med norske kunstnere Kurs- og studieopphold i konflikthåndtering og forsoningsarbeid for offentlig ansatte og andre som arbeider med mennesker fra krigsområder Flerkulturell møteplass og referansested for flyktninger og personer engasjert i internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter Ansatte i politi-og lensmannsetater, blant annet tjenestemenn som skal delta i internasjonale fredsoperasjoner Bedrifter med virksomhet i konfliktsoner internasjonalt Journalister og mediefolk som formidler informasjon fra konfliktområder Utøvende kunstnere innen teater, musikk, billedkunst, dans, litteratur, film m.m. Turister som ønsker å delta i temareiser

4 HISTORISK STED Falstadbygningen fungerte som krigsfangeleir og leir for politiske fanger i okkupasjonsårene. Vel 5000 mennesker fra 13 nasjoner satt her som fanger. Bygningen ble brukt som fangeleir for norske NS-folk etter krigen Falstadskogen var rettersted for okkupasjonsmakten. Skogen er i dag krigsgravplass og fredet kulturminne Falstad Museum er etablert i kjelleretasjen i murbygningen KRIGENS FANGEHISTORIE I NORGE I krigsårene etablerte tyskerne fem leirer for politiske fanger i Norge. Disse var Falstad (Levanger), Ulven/Espeland (Bergen), Grini (Bærum), Sydspissen (Tromsø) og Arkivet (Kristiansand) Fangeleirene i Norge og andre tyskokkuperte områder var en videreføring av et system som nazistene hadde praktisert i hjemlandet gjennom mange år Hovedformålet med leirene var å uskadeliggjøre enhver motstand av det nasjonalsosialistiske regimet Falstadleiren ble tatt i bruk i oktober 1941, og var den nest største i Norge Falstad var en viktig brikke i et svært omfattende leirsystem i Norge under krigen. Over 300 leire var spredt over hele landet I Norge ble ca norske og utenlandske statsborgere fengslet og satt under tvang i løpet av krigsårene HUMANITÆR FOLKERETT (Internasjonal humanitær rett IHR) Det internasjonale lovverket presentert i Genévekonvensjonene (1949) og tilleggsprotokollen (1977) har som mål å beskytte mennesker under væpnede konflikter. Lovverket gir dessuten basis for rettslig ansvar der reglene brytes Lovverket skal primært hindre over grep mot sivilbefolkning og sikre medmenneskelig behandling av fanger og sårede som følge av væpnede konflikter Det samme gjelder anledningen til å forelegge og straffe folkemord (uavhengig av krig eller fred). Den internasjonal sedvanerett forbyr forbrytelser mot menneskeheten. I 1998 ble det oppnådd internasjonal enighet om å opprette en internasjonal straffedomstol for å prøve de groveste forbrytelsene FN har allerede opprettet 2 ad hoc internasjonale straffedomstoler for respektive det tidligere Jugoslavia og Rwanda Reglene for krigens folkerett er nedfelt i Haag-konvensjonene MENNESKERETTIGHETER (MR) Dette er en serie internasjonale lover som skal sikre humanitær behandling av alle mennesker MR har utgangspunkt i universelle lover og er knyttet opp til FN for ratifisering Lovverket som gjelder i dag bygger på FNs Menneskerettighetserklæring fra 1948 og konvensjoner vedtatt i 1966 og seinere SAMARBEIDSPARTNERE NASJONALT OG INTERNASJONALT Tidligere falstadfanger, pårørende og lokalsamfunnet Levanger Kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune Grane Kommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Trondheim Kommune Statsbygg Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kulturdepartementet Kirke- utdanning og forskningsdepartementet Utenriksdepartementet Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Høgskolen i Nord-Trøndelag Lærerforbundet Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana Nordsjøfartmuseet Telavåg Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Folk og Forsvar FN Sambandet Raftostiftelsen og Raftohuset Det mosaiske trossamfunn i Trondheim Nidaros Bispedømme Yad Vashem, Israel Frihedsmuseet, Danmark Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen,Tyskland Alliance israëlite universelle, Frankrike ANDRE KONTAKTER Nordland Fylkeskommune Møre og Romsdal Fylkeskommune Ålesund Kommune Landsorganisasjonen i Norge Norsk Lærerlag Institutt for Menneskerettigheter Christian Michelsens Institutt ANDRE AKTUELLE INTERNASJONALE SAMARBEIDSPARTNERE International Committee of Red Cross, Geneve Raol Wallenberg Instiutt, Lund Institute for War and Peace Reporting, London International Institute of Humanitarian Law, San Remo

5 FOTO Russisk fange. Falstad 1945 Falstadskogen 1945 Tysk vaktmannskap på Falstad Julius Paltiel. En av to overlevende jødiske fanger fra Falstad Fra Falstad museum 1995 Falstadseminar Fakkelvandring i Falstadskogen med Vietnamveteranene Hugh Thompson og Lawrence Colburn Henrettelsested Falstadskogen 1995 Falstadbygningen: Eier, Statsbygg UTGIVER Interimsstyret for Stiftelsen Falstadsenteret TEGNINGER Nils Aas FOTO Nils Torske/Levanger Museum, Levangeravisa UTFORMING/TRYKK Gjerholm Grafisk as Utgitt med støtte fra Kommunal Landspensjonskasse og Levanger Kommune

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen

Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen www.nhc.noårsrapport Slobodan Milosevic utlevert til Krigsforbryterdomstolen i Haag 29. juni 2001 2001 Den norske Helsingforskomité stiftet i 1977 Den norske Helsingforskomités virksomhet er basert på

Detaljer

Påminnelser Fire kunstprosjekter

Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Påminnelser Fire kunstprosjekter Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 2006 2. opplag, Kunst i offentlige rom, KORO 2012 www.koro.no Redaksjon:

Detaljer

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza

Museumsnytt. Kystverkmusea. fra museumsnettverk til nettverksmuseum. På informasjonsjakt museumsnettsider. Ødeleggelser av kulturminner i Gaza Museumsnytt Nr.1 2009 - Årgang 57 Kystverkmusea fra museumsnettverk til nettverksmuseum På informasjonsjakt museumsnettsider Ødeleggelser av kulturminner i Gaza 4 2 Leder Nytt år, nye gode formål Mangfoldsåret

Detaljer

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur

Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Tilstandsrapport for kvensk språk og kultur Denne rapporten gir en oversikt over situasjonen for kvensk språk og kultur i dagens Norge. Tilstandsrapporten viser at det på alle områder er behov for tiltak

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021)

Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Kulturmelding Kongsvinger Kommune 2009-2013 ( 2021) Innhold Sammendrag... 2 1.0 Rammer for planarbeidet... 3 2.0 Stolt historie og en spennende fremtid... 3 2.1 Kultur og identitet... 3 2.2 Kulturelt mangfold...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 19 October 2005 ACFC/SR/II(2005)005 Norweigan version SECOND REPORT SUBMITTED BY NORWAY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Røde kors ungdom. Regler i krig

Røde kors ungdom. Regler i krig Røde kors ungdom HEFTE 5 Introduksjon Innhold Hva kan du gjøre for å nå målene? 4 For å bli bedre kjent med temaet 4 Utadrettede aktiviteter 8 Skolebesøk 8 Stå på stand! 10 Humanitært forum 11 Forby atomvåpen-aksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord av forfatterne... 00. Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00

Innholdsfortegnelse. Forord av forfatterne... 00. Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00 1 2 3 4 Innholdsfortegnelse Forord av forfatterne... 00 Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00 Innledning. Stiftelsen Espeland fangeleir opprettes... 00 Historiereddere i sommervarmen. Av Kjartan

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling Foto: Roger Persson, Várjjat Sámi Musea Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn.

Forslag: Utenriksministeren må legge press på Iranske myndigheter slik de stopper bruk av dødsstraff mot barn. Landsmøte 2015 Tittel: Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. Forslagsnr: 307 Norge må anerkjenne Palestina som egen selvstendig stat. 135 land har allerede anerkjent Palestina som egen

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer