Maritim Kurskatalog Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritim Kurskatalog 2015. Safe4 Risk Solutions AS. Kompetanse. Safe4 Risk Solutions AS"

Transkript

1 Maritim Kurskatalog 2015 Safe4 Risk Solutions AS Kompetanse Safe4 Risk Solutions AS Org.No Maridalsveien Oslo Telefon:

2 Innhold Kurskalender ISPS kurs Safe4 Risk Solutions AS Kompetanse... 3 PFSO kurs... 4 Kurs for personell med særskilt sikringsansvar... 5 Kurs for personell med permanent adgang... 6 Kurskalender ISPS kurs 2015 Kurs Sted Tidspunkt Varighet Port facility security officer Oslo Februar 3 dager Personell med særskilte sikringsoppgaver Oslo Februar 2 dager Port facility security officer Stavanger Mars 3 dager Personell med særskilte sikringsoppgaver Bergen April 2 dager Port facility security officer Bergen April 3 dager Personell med særskilte sikringsoppgaver Ålesund Mai 2 dager Port facility security officer Ålesund Mai 3 dager Port facility security officer Stavanger juni 3 dager Port facility security officer Tromsø August 3 dager Personell med permanent adgang Tromsø 28. August 1 dag Port facility security officer Haugesund September 3 dager Personell med særskilte sikringsoppgaver Haugesund September 2 dager Port facility security officer Oslo November 3 dager Personell med permanent adgang Oslo 05. November 1 dag Port facility security officer Ålesund Desember 3 dager Personell med permanent adgang Ålesund 10. Desember 1 dag

3 Safe4 Risk Solutions AS Kompetanse Safe4 Risk Solutions AS, er et heleid selskap i Safe4 Security Group konsernet. Vi er spesialisert på leveranser av konsulenttjenester innenfor sikkerhet og sikring. Vi har et høyt antall leveranser til maritim infrastruktur, men leverer også tjenester til det offentlige og privat næringsliv. Safe4 Risk Solutions AS er en Recognised Security Organisation(RSO), som er godkjent av kystverket med referanse 2014/ Våre tjenester følger anerkjente internasjonale standarder og metoder. Vi arrangerer spesialtilpasset og skreddersydd trening og opplæring for havneanlegg og havner som er godkjent for mottak av skip med ISSC sertifikat/skip i internasjonal trafikk. Vi er fleksible i forhold til avvikling av og rammer på kurs. Som deltaker kan du enten delta på et av våre planlagte kurs, eller vi kan på forespørsel holde kurs on-site for din virksomhet til tider og datoer som passer dere. Safe4 Risk Solutions AS er godkjent av kystverket som kursholder av PFSO kurs med referanse 2014/ Våre kursholdere er utdannet innen pedagogikk, ISPS koden og sikkerhet. Kursholderne har erfaring innen arbeid med ISPS koden siden Dette omfatter også en lang rekke ISPS relaterte kurs. Andre ISPS relaterte tjenester Safe4 Risk Solutions AS leverer: Sårbarhetsvurderinger (PFSA / PSA) Sikringsplaner (PFSP / PSP) Utarbeidelse av skreddersydde instrukser og rutiner Sikringsrevisjoner Øvelser, driller og trening Rådgivning Referanser Referanser oppgis på forespørsel.

4 PFSO kurs Et lovpålagt kurs for deg som skal jobbe som PFSO(sikringsleder) i et havneanlegg. Kurs Sted Tidspunkt PFSO kurs Oslo Februar PFSO kurs Stavanger Mars PFSO kurs Bergen April PFSO kurs Ålesund Mai PFSO kurs Stavanger Juni PFSO kurs Tromsø August PFSO kurs Haugesund September PFSO kurs Oslo November PFSO kurs Ålesund Desember Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset utenfor angitt kursplan on-site på ønsket tidspunkt. Administrative opplysninger Kursavgiften er kr 7.750,- inkl. kursmateriell pr. deltaker. Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til kursleder Guy Power på mail Om kurset Kurset er basert på IMO Model Course 3.21 Port Facility Security Officer, kurset er tilpasset norske forhold. Kurset er godkjent av kystverket som kurs for PFSO. Deltakerne skal, gjennom anvendelse av ISPS koden, samt tilført kunnskap om trusler og sikringstiltak, etter endt kurs bli satt i stand til å kunne planlegge, dimensjonere, organisere, iverksette og lede sikringsarbeidet i et havneanlegg. Herunder også sikre utviklingen av en sårbarhetsvurdering(pfsa), sikre utviklingen av, implementere, vedlikeholde og oppdatere en sikringsplan(pfsp), kommunisere med skipenes sikringsoffiserer(sso), kommunisere med rederienes sikringsoffiserer(cso), kommunisere med norske myndigheter. Sentral kurslitteratur er ISPS koden og Forskrift om sikring av havneanlegg. Kurset avholdes innenfor normal arbeidstid over 3 dager. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Hvem bør delta Den primære målgruppen for dette kurset er personell som skal jobbe som PFSO, stedfortreder for PFSO, assisterende PFSO, eller annet personell som er gitt oppgaver normalt underlagt stillingen PFSO i et havneanlegg. Men kurset er også godt egnet for personell som skal jobbe som PSO i en havn, RSO, daglig leder for et havneanlegg, eller andre som er tilknyttet det administrative eller organisatoriske arbeidet med sikring av et havneanlegg eller en havn. Innhold Det nærmere innhold angis slik: Maritimt sikkerhetsregelverk Sikkerhetsansvar og roller Sårbarhetsvurdering(PFSA) og inspeksjoner Sikkerhetsutstyr Sikringsplan for et havneanlegg(pfsp) Identifisering av trusler Sikringstiltak i et havneanlegg Nødberedskap, driller og øvelser Sikkerhetsadministrasjon

5 Sikkerhetsopplæring og trening Kurs for personell med særskilt sikringsansvar Et kurs for deg som skal jobbe med særlige sikringsmessige oppgaver i et havneanlegg. Kurset er nytt i Norge. Og velegnet for funksjoner det tidligere ikke har vært et utdanningstilbud for. Kurs Sted Tidspunkt PmSS kurs Oslo Februar PmSS kurs Bergen April PmSS kurs Ålesund Mai PmSS kurs Haugesund September Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset utenfor angitt kursplan on-site på ønsket tidspunkt. Administrative opplysninger Kurspris er kr ,- inkl. kursmateriell pr. kurs. Når kurset er bestilt eksklusivt av ett enkelt havneanlegg. Maksimalt 15 kursdeltagere. Eller 5.500,- pr. kursdeltaker for kurs oppsatt i regi av Safe4 Risk Solutions AS. Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til kursleder Guy Power på mail Om kurset Kurset er basert på IMO Model Course 3.24 Security Awareness Training for Personnel with Designated Security Duties, kurset er tilpasset norske forhold. Deltakerne skal, gjennom dette kurs, samt tilført kunnskap om eget havneanleggs PFSP(lokal opplæring), etter endt kurs bli satt i stand til å utøve sine oppgaver som særskilt sikringspersonell. Sentral kurslitteratur er ISPS koden og Forskrift om sikring av havneanlegg. Kurset krever 2 arbeidsdager i tid, men kan avholdes innenfor de tidsrom som passer best for virksomheten. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Hvem bør delta Den primære målgruppen for dette kurset er personell som skal jobbe med særlige sikkerhetsmessige oppgaver i et havneanlegg. Dette kan være vektere, kaivakter, lastevakter, lasteoperatører, resepsjonister mm. Men kurset er også godt egnet som påbygging for sikringsledere i havneanlegg, eller havn. Dette kan være PFSO i et havneanlegg, PFSOs stedfortreder og assistenter, PSO i en havn, RSO, daglig leder for et havneanlegg, eller andre som er tilknyttet det administrative eller organisatoriske arbeidet med sikring av et havneanlegg eller en havn. Kursinnhold Kunnskap om nåværende trusselsituasjon og aksjonsmønster Gjenkjennelse og deteksjon av våpen, farlige substanser, gjenstander og innretninger Gjenkjennelse, på en ikke-diskriminerende måte, av karakteristika og atferds mønster til personer som kan utgjøre en trussel Teknikker som brukes til å omgå sikkerhetstiltak Kontroll teknikker og styring av menneskemengder Inspeksjon, kontroll og overvåkingsteknikker; Metoder for fysisk søk av personer, personlig eiendeler, bagasje, skipslast og skipsforsyninger Bruk, testing, kalibrering og vedlikehold av sikringsutstyr og systemer Kunnskap om nød prosedyrer og beredskapsplaner Sikkerhets relatert kommunikasjon

6 Kurs for personell med permanent adgang Et kurs for deg som er gitt permanent adgang til et havneanlegg godkjent for mottak av skip i internasjonal trafikk. Kurs Sted Tidspunkt PmPA kurs Tromsø 28. August PmPA kurs Oslo 05. November PmPA kurs Ålesund 10. Desember Etter forespørsel og bestilling kan vi levere dette kurset utenfor angitt kursplan on-site på ønsket tidspunkt. Administrative opplysninger Kurspris er kr ,- inkl. kursmateriell pr. kurs. Når kurset er bestilt eksklusivt av ett enkelt havneanlegg. Maksimalt 15 kursdeltagere. Eller 3.650,- pr. kursdeltaker for kurs oppsatt i regi av Safe4 Risk Solutions AS. Forespørsler om kurset og påmelding kan rettes til kursleder Guy Power på mail Om kurset Kurset er basert på IMO Model Course 3.25 Security Awareness Training for Port Facility Personnel, kurset er tilpasset norske forhold. Deltakerne skal, gjennom dette kurs, samt tilført kunnskap om eget havneanleggs PFSP(lokal opplæring), etter endt kurs bli satt i stand til å styrke sikringen av havneanlegget, ved å forstå eget ansvar, forpliktelser og begrensninger, forstå, gjenkjenne og respondere riktig på sikringshendelser og trusler, bidra til årvåkenhet og sikkerhetsbevissthet. Sentral kurslitteratur er ISPS koden og Forskrift om sikring av havneanlegg. Kurset krever litt under 1 arbeidsdag i tid og kan avholdes innenfor de tidsrom som passer virksomheten best. På dette kurset står praktisk oppgaveløsning under veiledning sentralt i undervisningen. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å gjennomgå kurset. Hvem bør delta Den primære målgruppen for dette kurset er personell som er gitt/skal gis permanent adgang til et havneanlegg uten å være gitt særlige sikkerhetsmessige oppgaver. Kursinnhold ISPS koden del B18.3 «Resten av havneanleggets personell skal etter behov ha kunnskap om og være kjent med de relevante bestemmelsene i havneanleggets sikkerhetsplan innenfor noen eller alle områder nedenfor: Betydningen av de ulike beredskapsnivåene og kravene på hvert nivå, Kunnskap om havneanleggets nød- og beredskapsplaner samt prosedyrene, Gjenkjenning og påvisning av våpen, farlige stoffer og innretninger, Gjenkjenning av kjennetegnene ved og atferdsmønstrene til personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel Metoder som brukes til å omgå sikkerhetstiltak»

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF)

SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) SERTIFISERING AV SIKKERHETSLEDERE - EN UTREDNING ETTER INITIATIV FRA NORSK SIKKERHETSFORENING (NSF) Kartlegging av sertifiseringsordninger i Norge, vurdering av aktuelle opplegg og forslag til en ordning

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler

Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler Vurdering av sårbarhet for havner og havneterminaler Veiledning 21. februar 2012 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Gjennomføring av sårbarhetsanalysen... 5 Definisjoner... 6 Trinn 1: Kartlegging

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 725/2004 Nedenfor følger EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56bb (forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg), slik Kystverket forstår denne

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Kursplan v å r e n 2 0 0 8

Kursplan v å r e n 2 0 0 8 Kursplan våren 2008 Din samarbeidspartner innen HMS-opplæring VÅRENS KURS Nytt år og nye muligheter! Ta en titt i vårens kursplan, og vurder om du eller andre i din virksomhet trenger å bli oppdatert innen

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

VI. Forskrifter INNHOLD

VI. Forskrifter INNHOLD . Forskrifter INNHOLD Avsnitt -1: Besiktelse og sertifisering.... 201 Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger (Sertifiseringsforskriften)...

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Introduksjon 2009/10 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Ikke bare er dette en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for objektsikkerhetsforskriften En veileder i utvelgelse, klassifisering og beskyttelse av skjermingsverdige objekter Objektsikkerhetsforskriften stiller krav til

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip

Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip Foreløpig veiledning bruk av bevæpnede vakter på norske skip 1. Innledning Skipsfarten er hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten utenfor kysten av Somalia og i Det indiske

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Norsk Hestesenter Nord-Norsk Hestesenter Norsk Fjordhestsenter Kurskatalog 2014

Norsk Hestesenter Nord-Norsk Hestesenter Norsk Fjordhestsenter Kurskatalog 2014 Norsk Hestesenter Nord-Norsk Hestesenter Norsk Fjordhestsenter Kurskatalog 2014 www.nhest.no Noe av det fascinerende ved å holde på med hest er at man aldri blir utlært. På NHS kan du fylle på med kunnskap,

Detaljer

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

Krav til grunnsikring. Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Krav til grunnsikring Vedlegg 1 til 091 Norsk olje og gass anbefalte Retningslinje for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien Nr. 091 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr.: 4 Rev. dato:

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Angerman AS utvider Seminar. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2-3 2008 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Angerman AS utvider Seminar i alle landsdeler Myndigheter, organisasjoner,

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) for budsjettåret 2015: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider postmottak.ndr@kirken.no Deres ref Vår ref Dato 14/4666-10.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - endelig tildelingsbrev - Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Brevet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer