Drivkraft. eidsivakonsernet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivkraft. eidsivakonsernet 2008"

Transkript

1 Drivkraft eidsivakonsernet

2 innhold Begivenheter i 2008 side 4 Drivkraft for oss i Innlandet side 6 Fornøyde kunder og eiere side 8 Idrett og kultur gir energi side 10 Kapital og kompetanse for Innlandet side 12 En attraktiv arbeidsplass side 14 Offensiv for miljøet side 16 Eierskapet gir store muligheter side 18 Eierskapet gjør Eidsvia unikt side 20 Eidsivas verdikjede side 21 Energi fra naturens eget kretsløp side 22 Innlandets blodårer og nervesystem side 24 Gode opplevelser for kundene side 26 Medarbeiderne er en innovativ ressurs side 28 Nøkkeltall side 30 Eiendeler side 31 Egenkapital og gjeld side 32 Resultatregnskap side 33 Kontantstrømoppstilling side 34 Konsernledelsen i Eidsiva side 36 I nytt format og i ny drakt Eidsiva ambisjoner for framtida Navnet Eidsiva har sitt opphav fra dannelsen av ett de store tingkretsene i Norge, Eidsivating fra år 900 e.kr. Med andre ord har Eidsiva Energi solide røtter i Innlandet. Eidsiva er et av Norges største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger i Hamar, hvor også Eidsiva Nett, Anlegg og Marked har sine hovedadministrasjoner. Eidsiva Vannkraft ledes fra Lillehammer og Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Vekst fra Gjøvik. Selskapet eies av 26 kommuner i de to fylkene og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Konsernet har cirka 900 ansatte, cirka fire milliarder kroner i omsetning og 7,2 milliarder kroner i bokført egenkapital og cirka 9,5 milliarder kroner i vurdert aksjeverdi. De globale klimaproblemene er utfordrende og behovet for mer fornybar energi er stort. Eidsiva har flere store prosjekter på gang innen bioenergi. Det største av dem er forbrenningsanlegg for restavfall på Trehørningen Industriområde utenfor Hamar. Vi har fått konsesjon for bygging av fjernvarme på Lillehammer, og det foreligger spennende planer for bioenergi i Gjøvik. Utvidelse av Kongsvinger kraftverk har startet, mens konsesjonssøknad for flere større vannkraftprosjekter i Gudbrandsdalen og Østerdalen er under utredning. Det er også lagt ned betydelig arbeid på de øvrige prosjektene som er en del av konsernets satsing på 2,0 milliarder kilowatt timer (TWh) ny fornybar energi. Hovedtall Da årsrapporten for 2007 ble utarbeidet, ble den delt i to deler: Del 1 inneholdt alt bortsett fra fullstendig regnskap og noter som utgjorde hovedinnholdet i del 2. Når Eidsiva nå presenterer året 2008, gjøres denne delingen fullt og helt. Styrets beretning og revisors beretning er flyttet til del 2. Regnskap 2008 inneholder dermed alt det som formelt kreves av informasjon i en årsrapport. Del 1 Eidsivakonsernet 2008 framstår som en konsernpresentasjon uavhengig av de formelle kravene til en årsrapport. I stedet for styrets beretning presenteres et intervju med styrets leder. Presentasjonen av Eidsivas virksomhetsområder har fått en annen vinkling. De omtales som Eidsivas VERDIKJEDE og omfatter produksjon, infrastruktur, kundeperspektivet, innovasjon og utvikling. Som et ledd i arbeidet med konsernets nye visjon Drivkraft for oss i Innlandet er det utarbeidet en ny logo og grafisk profil for Eidsiva. Omsetning ,6 milliarder kroner Utbytte millioner kroner Produksjon ,7 TWh Heleide kraftverk 20 Deleide kraftverk 24 Antall kilometer nett Antall kunder Markedsandel i eget nettområde (personmarkedet) 80 Utgiver: Eidsiva Energi AS Design: Ferskvann reklamebyrå Tekst: ORD & HANDLING as Prosjektansvar: ORD & HANDLING as og kommunikasjonssjef Inge Møller Foto: Jens Haugen og Ole Fredrik Nydal Eiere: Kommuner 26 Fylkeskommuner 2 2 3

3 Begivenheter i 2008 EIDSIVA LANSERER DIGITAL-TV 6. februar 2008 inngikk Get og Eidsiva bredbånd AS et samarbeid om digital-tv i Hedmark og Oppland. Avtalen innebærer at Eidsiva bredbånd skal distribuere Gets TV-produkter og tjenester via IP/fibernett og RF/kabelnett til sine kunder. GRØNN BOKS PÅ LUFTA 10. februar 2008 gikk startskuddet for energibedriftenes informasjonskampanje Grønn boks, som Eidsiva deltar i sammen med de største norske energiselskapene. 100 PROSENT 21. februar 2008 ble Eidsiva bredbånd AS valgt av Hedmark fylkeskommune og 22 kommuner til å gjennomføre en nær 100 prosent bredbåndsutbygging i fylket. Utbygging av radionettet starter i første halvår ,5 MILLIONER KRONER TIL BIOPROFESSORAT 25. mars 2008 signerte Eidsiva Vekst AS og Høyskolen i Gjøvik (HiG) en samarbeidsavtale som innebærer at Eidsiva finansierer et professorat innenfor bioenergi over fem år. Hensikten er å bidra til å styrke kunnskapsutviklingen innenfor området fornybar energi. UTBYGGING I KONGSVINGER 31. mars 2008 ble det besluttet å gjennomføre en utvidelse av Kongsvinger kraftverk med nytt aggregat med rørturbin. Utvidelsen vil gi en årlig produksjonsøkning på cirka 70 GWh. Aggregatet skal stå ferdig i NORGES FØRSTE ENERGIRÅD 16. april 2008 ble Energiråd Innlandet etablert og lokalisert til Energihuset i Gjøvik. Selskapet skal gi råd om riktig energibruk. Etableringen er den første i Norge, og er et samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi, med støtte og godkjenning av EU. KONSESJON I LILLEHAMMER 10. juni 2008 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Eidsiva Bioenergi AS tillatelse til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Anlegget får i første omgang en kapasitet på 40 GWh. BREIDALSOVERFØRINGEN ER FULLFØRT 12. august 2008 ble sluttføringen av Breidalsoverføringen i Skjåk markert. Utbyggingen består av en 15 kilometer lang overføringstunnel mellom to høyfjellsmagasiner i Skjåk og en pumpestasjon. Den gir 125 GWh i økt produksjon i Framruste kraftverk. KONSESJON OG ENOVAMIDLER 9. september 2008 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Hamar-regionen Fjernvarme AS (HRF) konsesjon for utvidelse av sitt anlegg for Hamar og Ringsaker, med bygging av et avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Industriområde i Hamar. NETTPRAT OM NETTLEIE 18. desember 2008 gjennomførte Eidsiva sitt første nettmøte med kundene med nettleie som tema. Et 50-talls kunder fikk direkte svar på sine spørsmål på Eidsivas Internettsider. 4 5

4 Visjon og verdier Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi er et produkt av en omfattende strukturendring på energisektoren i Innlandet. Etter nær 10 år med fusjoner og vekst framstår Eidsiva i dag som et ambisiøst konsern med mange og krevende satsingsområder. Eidsiva er og skal være en drivkraft for alle som bor og jobber i Innlandet. I løpet av de siste 10 årene har energisektoren i Innlandet utviklet seg fra å bestå av mange mindre energiverk med parallell virksomhet, til å framstå med en helt ny og moderne struktur. Eidsiva er i dag et av landets ruvende energikonsern. Gjennom Eidsiva tar Innlandet mål av seg til å være i forkant av utviklingen innenfor bioenergi, med nye vannkraftprosjekter og en godt utbygd elektronisk kommunikasjon med strømkundene. Eidsiva har som mål at nær 900 ansatte, strømkunder og hele befolkningen i Innlandet skal identifisere seg med regionens eget energiselskap. De ansatte er med rette stolte av den jobben de gjør: Eidsiva har i en årrekke oppnådd gode økonomiske og praktiske resultater. Kundene skal oppleve at Eidsiva leverer et godt produkt og gir god service og kundebehandling. Fylkene og kommunene som eier Eidsiva skal oppleve at infrastruktur og leveranser holder den høye standarden som kreves for å utvikle regionen. Samtidig skal de ha akseptabel avkastning på sine eierandeler. Visjonen Drivkraft for oss i Innlandet er Eidsiva i et nøtteskall. Vi utnytter evig fornybart, ikke forurensende råstoff fra vår egen region: Vann og biomasse. Av det lager vi verdens reneste drivstoff: Elektrisk energi og fjernvarme. Verdien av dette produktet er en økonomisk drivkraft for en hel region. Eidsiva er også en drivkraft for mange lag og foreninger som mottar støtte og inspirasjon gjennom samarbeid med regionenes eget energikonsern. Eidsiva gir sitt bidrag til det gode livet i Innlandet. Til Eidsivas nye visjon er det knyttet sentrale verdier. Eidsiva skal være Nytenkende i måten kjernevirksomheten utvikles på, ikke minst i arbeidet med å utvikle nye energiformer, videreutvikle vannkraftproduksjonen og energiproduksjonen fra biomasse og avfall. Handlekraftig ved å ha finansiell styrke og kompetanse til å gjøre riktige ting til rett tid for å nå eiernes mål. Engasjert ved at Eidsivas ansatte til enhver tid utnytter sin kompetanse og kapasitet til konsernets beste. Ny logo Eidsiva har utviklet en ny logo. Den har både tradisjon og framtid i sin form. Logoen kan lett identifiseres som et turbinhjul og dermed minne om Eidsivas fornybare vannkraftproduksjon. Samtidig har logoen blomstens form, og farger som signaliserer Eidsivas miljøverdier og satsning innenfor bioenergi. Den myke formen skal også invitere til kontakt med Eidsiva. Kundene skal møte Eidsiva som et vennlig selskap med god service. Hensikten er at logoen skal skape det visuelle inntrykket av et moderne og ambisiøst selskap som er bygget på solide tradisjoner. 6 7

5 Fornøyde kunder og eiere 2008 har vært et godt år. Våre fremste oppgaver er å være en god bedrift for våre kunder og skape økonomiske resultater som gir våre eiere en god avkastning. Og det har vi gjort. For meg er det også viktig å framheve resultatet av, og kvaliteten på, det arbeidet våre ansatte gjør og det vi presterer overfor våre kunder. På disse områdene har vi levert bra. Det er et godt utgangspunkt for 2009, sier konsernsjef Ola Mørkved Rinnan. KOnsernsjefen Konsernsjefen er for øvrig kjapp til å peke på at det økonomiske resultatet i 2008 er preget av de nye regnskapsprinsippene (IFRS), som blant annet inkluderer gevinster som ikke vil bli realisert før i løpet av 2009 og delvis i Eksempel på dette er de posisjoner som Eidsiva har tatt på den nordiske kraftbørsen. Det vil si gevinst av kraft vi har avtalt å selge til gunstig pris i 2008, men som blir realisert senere. Hvis vi tar hensyn til disse verdiene, er et nettoresultat på 500 millioner kroner tilfredsstillende. På den annen side gir ikke resultatet en bedre rente til våre eiere enn det de må forvente. Med en eierkapital som tilsvarer 9,5 milliarder kroner må man forvente et resultat på fem prosent, poengterer han. Hovedfokus i Hva er ditt og konsernets hovedfokus i 2009? - Vi skal først og fremst gjennomføre våre prosjekter profesjonelt, enten det gjelder byggeprosjekter som avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen Industriområde i Hamar eller de nye vannkraftprosjektene. Det andre er å gjennomføre god drift for å sikre best mulig resultat innenfor våre prioriterte målområder. Det tredje er å arbeide for at rammebetingelser, inklusiv insentivordninger for konvertering fra fossil til fornybar energi, gir økt produksjon av fornybar energi til det europeiske strømmarkedet. Dette er viktig for at så vel Eidsiva som hele energisektoren kan vokse og bidra innenfor klimaområdet, samt å bidra til god energieffektivisering i Innlandet. De neste 10 årene - Hva er fokus i et 10 års perspektiv? - Vi har eiere som gjennom aksjonæravtalen har forpliktet seg til eierskap fram til Vår oppgave skal og vil være å bidra til god infrastruktur og gode produkter for våre kunder i Oppland og Hedmark, og skape forutsigbare og gode resultater for våre eiere. Eidsiva skal også være en drivkraft i hele regionen til det beste for folk flest. Dessuten skal kundene være fornøyde med det vi gjør, og våre ansatte skal ha kompetanse og vilje til å løfte Eidsiva videre. - Og da er god ledelse et avgjørende instrument? - Gode ledere i alle ledd er helt avgjørende for suksess. Det starter i konsernledelsen. Mitt fokus er at hver og en av oss ni som utgjør ledelsen i konsernet opplever kollegiet som et team med tydelige mål, som skaper motivasjon og trygghet, og som evner å ta de strategisk riktige beslutningene sammen med styret, bedriftsforsamlingen og våre eiere. - Andre fokusområder som peker seg ut? - Innovasjon og markedsorientering. Vi skal ha fokus på nye produkter og tjenester, men kanskje vel så mye på å forbedre våre arbeidsprosesser i forhold til kvalitet og kostnad. Markedsorientering har bestandig vært høyt oppe på agendaen. Det spennende er de krav kundene stiller til oss. Disse utfordringene vil bli større og større. Selskaper som skal overleve må ta den utfordringen hver dag. Vi skal ha fokus på nye produkter og tjenester, men kanskje vel så mye på å forbedre våre arbeidsprosesser i forhold til kvalitet og kostnad. Ola Mørkved Rinnan 8 9

6 Sponsing Idrett og kultur gir energi Hvert år bidrar Eidsiva med betydelig støtte til det mangfoldige kulturog idrettsmiljøet i Hedmark og Oppland, og spesielt til aktiviteter for barn og unge. Det handler om å bidra til trygge oppvekstvilkår og gi barn og unge i vår egen region muligheter til å realisere sine interesser og talenter, sier markedsdirektør Maren Kyllingstad. - Vi tror Eidsivas samarbeidsavtaler, med viktige frivillige miljøer innen idrett og kultur i Innlandet, gir energi og skaper positive ringvirkninger, både i nærmiljøet og i regionen som helhet. Samtidig vet vi at dette også bidrar til positive relasjoner mellom Eidsiva og våre kunder. - Vi er stolte av at nesten barn og unge i en eller annen form nyter godt av våre samarbeidsavtaler. Vi vet at dette igjen bidrar til å skape gode nærmiljøer med økt livskvalitet både for voksne og barn, sier Kyllingstad. Ved siden av støtte til den enkelte forening forsøker Eidsiva å styrke samarbeidet mellom ulike foreninger som for eksempel spillerutvikling og rekruttering rettet mot fotballungdom på Lillehammer, i Hamar-regionen, på Østre Toten, Nybergsund og Elverum. Eidsiva etablerer også lignende samarbeidsavtaler mellom ulike miljøer innen langrenn og håndball. Topp og bredde - Eidsiva er opptatt av samspillet mellom topp og bredde. I vår breddesatsing har vi derfor et samarbeid rundt to av flerbruksanleggene i Gjøvik kommune, der Vind og Biri Idrettslag er de drivende krefter. Sosiale aktiviteter for barn og unge, på tvers av lag og foreninger innen idrett og kultur inngår også i Eidsivas samarbeidsprogram. Det handler om å skape gode miljøer der ungdommen kan utvikle både idrettslige og kulturelle talenter, og samtidig føle et trygt og godt sosialt nettverk, mener Kyllingstad. Fyrtårn - Vi vet at regionens fremste utøvere innen idrett og kultur betyr mye for skapende aktiviteter i Innlandet. Positiv glede over oppnådde resultater sprer seg som ringer i vann. Samtidig vet vi at ingen blir vinnere ved å være seg selv nok. De mest profilerte klubbene som HamKam, KIL, Fart, Elverum Håndball, Storhamar Håndball, Gjøvik og Vardal Håndball, Toten HK Storhamar Dragons, Lillehammer Hockey, Lillehammer skiklubb og Olympiaparken på Lillehammer er fyrtårn i vårt samarbeid med idretten. Innenfor kultur er Festspillene i Elverum, Litteraturfestivalen på Lillehammer, Aulestadspillet, Ringsakeroperaen og Spillene på Gjøvik Gård Eidsivas viktigste samarbeidspartnere. Vi har også andre mulige fyrtårn innen kultur under vurdering.. Toneprisen er et stort utviklingsprosjekt for å gi regionens musikktalenter nye muligheter. Her samarbeider vi med NRK og Toneheim Folkehøgskole.Samtidig som vi arbeider for å forsterke samarbeidet med de tyngste aktørene innen idrett og kultur, arbeider vi med planer om å lage nye møteplasser mellom dem, sier Kyllingstad. Regional utvikling Eidsivas nye visjon om å være en drivkraft for oss i Innlandet, er en ledestjerne for våre samarbeidsavtaler med mange miljøer. - Eidsiva har satset på en del langsiktige samarbeidsavtaler som skal bidra til å utvikle og etablere næringsvirksomhet i vår del av landet. Det gjør vi gjennom enkeltprosjekter på ulike steder i Innlandet. Konstruktivt samarbeid med andre aktører i det lokale næringslivet preger Eidsivas forretningsvirksomhet. - De siste årene har vi forsterket samarbeidet med kunnskapsmiljøer som har særlig stor betydning både for Eidsivas og Innlandets framtid. Eidsiva støtter aktivt opp om utviklingen av Innlandsuniversitetet. Eidsiva har bidratt økonomisk til opprettelse av en egen professorstilling innen bioenergi gjennom en femårig utviklingsavtale med Høgskolen i Gjøvik. Innen samme fagområde har Eidsiva opprettet nye stipender for studenter ved Høgskolen i Hedmark. - Eidsiva er også en viktig støttespiller for Energisenteret på Hunderfossen og for Innlandets Vitensenter på Gjøvik, sier markedsdirektøren

7 Investeringer Kapital og kompetanse for Innlandet Som en konsekvens av globale klimaendringer er det et stort internasjonalt fokus på ren energi og energieffektivisering. Både regionalt, nasjonalt og internasjonalt satses det betydelige summer på teknologibaserte investeringer i energisektoren. Eidsiva Vekst har ansvaret for konsernets investeringsvirksomhet, forretningsutvikling og rollen som regional pådriver i innovasjon og forretningsutvikling. Erling Mengshoel og Ola Børke - Svært få av de 103 aktive eierfondene som finnes i Norge har fokus på Innlandet, og Eidsiva Vekst og Energy Future Invest (EFI) er de eneste medlemmene i Norsk Venturekapitalforening med fotfeste i Oppland og Hedmark. For utvikling av regionens næringsliv vil det være avgjørende at det finnes kapitalkilder og et sterkt investeringsfaglig miljø i Innlandet, sier investeringsrådgiver Ola Børke i Eidsiva Vekst. Regionalt er Eidsiva Vekst engasjert i et stort spekter av regionens næringsliv. Eksempler på dette er gründervirksomheten Prevent Systems i Lillehammer, som største eier av Eidsiva bredbånd og som en betydelig eier i Moelvenkonsernet. Internasjonalt representerer medeierskap i det tyske solenergiselskapet Solibro et annet viktig engasjement for Eidsiva Vekst. Et industrielt løft Eidsiva har mange og store investeringsplaner innen ny, fornybar energiproduksjon og infrastruktur. I sum representerer dette et stort industrielt løft for Innlandet. Innenfor vannkraft har Eidsiva egne utbyggingsplaner for cirka 2,0 milliarder kroner. Medregnet utbyggingsprosjekter i de deleiede kraftverkene, utgjør framtidige investeringer cirka 4,0 milliarder kroner. I et femårsperspektiv skal Eidsiva investere cirka 1,9 milliarder kroner innenfor bioenergi. I tillegg investerer Eidsiva Nett hvert år cirka 550 millioner kroner i løpende drift, vedlikehold, beredskap, systemutvikling, reinvesteringer, fornyelse og utvidelse av strømnettet. Aktiv eier Eidsiva Vekst sin primære rolle er å bidra til at Eidsivakonsernet når sine mål innen forretningsutvikling og vekst gjennom aktiv eierskapsutøvelse. Selskapet investerer i virksomheter innenfor fornybar energi, eller selskaper med relevans for Eidsivas kjernevirksomhet. Eidsiva Vekst skal både forholde seg til nye forretningsmuligheter og utfordringer eller nye satsningsområder. Selskapet har også ansvaret for konsernets teknologibaserte investeringer nasjonalt og internasjonalt. Solenergi I 2000 ble EFI etablert for å investere i vekstbedrifter innen energisektoren og med hovedfokus på miljøvennlig teknologi. Selskapet eies med 66 prosent av Eidisiva Vekst AS og 34 prosent av Statkraft AS. Det ble gjennomført en kapitalutvidelse i selskapet på 270 millioner kroner i 2008, hvor Eidsiva Vekst deltok med 130 millioner kroner. EFI investerer nå 162 millioner kroner i Soibro for bygging av en fullskala solsellefabrikk i Solar Valley i Thalheim. Fiber Som største eier i Eidsiva bredbånd er Eidsiva Vekst også engasjert i utbygging av framtidas bredbåndsløsninger i Innlandet. Det innebærer investeringer på mer enn 250 millioner kroner i perioden i Eidsivas eget nettområde. Gjennom Eidsiva bredbånd er Eidsiva Vekst også eier og deltaker i den nasjonale satsingen gjennom Bredbåndsalliansen. Gjennom to store transaksjoner i 2007 og 2008 har Bredbåndsalliansen sikret seg 100 prosent eierskap i Ventelo Norge AS og BaneTele AS. Vanntåke Et annet spennende engasjement er utviklingen av ny vanntåketeknologi som et brannslukningsalternativ til tradisjonelle sprinkleranlegg. - Vi følger spent med på utviklingen til det nystartede selskapet Prevent Systems på Lillehammer. De sitter med en egenutviklet teknologi som markedet virkelig er i ferd med å oppdage, mener Børke. Veglys Eidsiva Vekst har jobbet med utvikling av et forretningskonsept om veglys i samarbeid med Eidsiva Nett. - Dette representerer en annen form for forretningsutvikling, der Eidsiva Vekst jobber sammen med et forretningsområde for å utvikle eksisterende virsomhet. Prosjektet går ut på at nettselskapet, i stedet for å selge kilowattimer, drift og vedlikehold, tar steget fullt ut og selger lys som sluttprodukt til kommuner, forteller Børke. Elsikkerhet - Et annet godt eksempel er vårt engasjement innenfor elsikkerhet. Elsikkerhet Øst har vokst fra å være en regional aktør til å ta en posisjon i det nasjonale markedet, sier Børke. I tråd med dette har selskapet endret navn til Elsikkerhet Norge, og leverte i 2008 et rekordresultat. Elsikkerhet Norge jobber med å ta større markedsandeler og utvikle nye produkter og tjenester i markedet

8 ansatte En attraktiv arbeidsplass Eidsiva har som ambisjon å være den foretrukne arbeidsplassen i regionen. Vi stiller store krav til våre medarbeidere, og det forventes at de som vil arbeide hos oss er både handlekraftige, engasjerte og innovative. Tatjana P. Evensen, nyansatt i Eidsivakonsernet Vi har stor pågang av kvalifiserte søkere til nye stillinger i konsernet. Det skyldes ikke minst Eidsivas storstilte satsning på fornybar energi. Som ansatt i Eidsiva er det inspirerende å oppleve at vi er en del av klimaløsningen, sier direktør konsernstab Marit Torgersen. Hun understreker stoltheten blant de ansatte og inspirasjonen som ligger i visjonen Drivkraft for oss i Innlandet. - Den uttrykker våre ambisjoner for fellesskapet, at vi både bygger på en flott vannkrafttradisjon og samtidig har visjoner for framtida i vår egen region, sier hun. For Eidsiva er fokus på innovasjon og innovasjonskultur helt vesentlig for å kunne nå konsernets mål, noe som krever at det legges til rette for å tenke nytt på alle nivåer i organisasjonen. - Det vitner om mot at Eidsiva har latt forsker Kristin Woll ved Universitetet i Tromsø ta doktorgraden på innovasjonskulturen i Eidsiva, sier Torgersen. Løsningsorientert organisasjon Resultatet av forskningsarbeidet viser at Eidsivas ansatte er svært løsningsorienterte. Rapporten forteller også om en organisasjon med høy kjernekompetanse. Eidsiva har derfor et spesielt godt utgangspunkt for etableringen av en felles kultur for innovasjon. Det jobbes med å utvikle gode prosesser i organisasjonen og videreutvikle systemer som skal legge til rette for dette. Som et ledd i dette arbeidet ble Eidsiva Challenge initiert i Dette er en intern konkurranse for alle ansatte og som handler om å ha den beste ideen, behovet eller løsningen på utfordringer i hverdagen. Vinneren får en studietur til Silicon Valley i USA. Kompetanse og rekruttering Eidsiva er inne i en spennende utviklings- og vekstfase, ikke minst takket være en storstilt satsning på fornybar energi, bredbåndutbygging og nettvirksomhet. Søkningen til ledige stillinger har vært overveldende.i 2008 ble nærmere 50 medarbeidere rekruttert utenfra. I tillegg har flere skiftet jobb og fått nye karrieremuligheter internt. Mange og godt kvalifiserte søkere bekrefter at Eidsiva er en foretrukket, attraktiv arbeidsplass i Innlandet som tiltrekker den kompetansen vi har behov for. - Det er nødvendig for konsernets videre vekst og verdiskaping at vi sikrer oss riktig kompetanse, ikke minst innenfor elkraft- og bioenergiproduksjon. Som et ledd i dette arbeidet har Eidsiva intensivert sin oppsøkende virksomhet og profilering overfor skoler, høyskoler og universiteter. I tillegg tar vi jevnlig inn lærlinger som energimontører og energioperatører, og vi er aktiv deltaker i næringslivsnettverket Vikinglaugets traineeordning. I løpet av de nærmeste to årene vil ytterligere fem nyutdannede studenter på masternivå gjennomføre traineemoduler i Eidsiva, forteller Torgersen. Seniortiltak Det er avgjørende for videre utvikling og verdiskaping at et konsern som Eidsiva, også greier å beholde dyktige medarbeidere. - Mange av våre seniorer har en kompetanse som det er viktig å ta vare på. Derfor ønsker vi å avvikle 62 år som normal avgangsalder. Vi gjennomfører individuelle kartleggingssamtaler og inngår avtaler som er tilpasset den enkelte. Det er gledelig å registrere den motivasjonen vi møter hos et flertall av de eldre medarbeiderne til å forlenge sin yrkesaktive karriere og bidra til konsernets verdiskaping, sier Torgersen Leder- og medarbeiderutvikling Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre organisasjonen. Eidsivas program for ledertrening og avdelingsutvikling er videreført i Programmet tar utgangspunkt i at motiverte medarbeidere bidrar til høy kvalitet i arbeidsprosesser. Det gir fornøyde kunder og økt verdiskapning. Gjennomgående positive resultater i den årlige undersøkelsen om medarbeidertilfredshet viser resultater av dette arbeidet. Eidsiva er også opptatt av den enkelte medarbeiders utvikling, og har derfor gjennomført fellesprogrammer innenfor områder som coaching, innovasjon, service/kundebehandling, prosjektledelse, teknisk fagskole og effektiv tidsstyring. Så langt har mer enn 200 deltakere fullført disse programmene. Helse, miljø og sikkerhet For å nå målsettingen om null skader, har Eidsiva intensivert innsatsen innenfor forebyggende arbeid. Alle skadetilfeller blir gjennomgått for å klargjøre årsakssammenhenger og avdekke eventuelle mangler ved utstyr, ansvarsforhold eller rutiner. Framover vil det fokuseres ytterligere på målrettet og strategisk arbeid for å videreutvikle atferd og kultur som fremmer sikkerhet. Som IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) har Eidsiva fokus på forebyggende arbeid og oppfølging av sykmeldte, praksisplasser for arbeidssøkere som har redusert funksjonsevne, fysisk aktivitet blant arbeidstakerne og arbeid fram til ordinær pensjonsalder i hel eller redusert stilling. Høsten 2007 startet Eidsiva prosjektet Friske medarbeidere i Eidsiva Frisklivsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, og har fokus på den enkeltes helse og motivasjon til økt fysisk aktivitet

9 klima Offensiv for miljøet Både Eidsiva som energiselskap og kraftforsyningen som helhet må forberede seg på å møte en hverdag med høyere middeltemperaturer, oftere kraftig vind og nedbør. Det kan skape flere uforutsette og krevende situasjoner for driften av nettet og vannkraftsystemet. Men en endring i klimaet byr også på muligheter for Eidsiva som produsent av fornybar energi. Som et ledd i dette arbeidet har Eidsiva engasjert Erik Longva som klimarådgiver og koordinator for konsernets klimaprogram. En spennende og interessant utfordring, sier han. En styringsgruppe ledet av direktør John Marius Lynne har ansvaret for å følge opp konsernets klimastrategi, definert som et klimaprogram. Gjennom dette programmet arbeides det med konkrete aktiviteter i tråd med konsernets miljøpolicy. - Hensikten er å gripe mulighetene som klimafokuset gir til å styrke Eidsivas resultat og utvikling, samtidig som vi oppnår konkrete klimaresultat. Målet er at Eidsiva innen 2012 skal ha inntatt rollen som drivkraft for klima og miljø i Innlandet, innenfor produksjon av fornybar energi, transport, robust infrastruktur og reduksjon av karbonfotavtrykk, sier John Marius Lynne. - Hva menes med karbon-fotavtrykk? - Det er den totale mengden CO2 og andre drivhusgasser som blir frigitt gjennom hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste. Det gir et bilde av den konkrete klimapåvirkningen. Eidsiva jobber aktivt for å redusere karbonfotavtrykket i vår virksomhet og for å hjelpe våre kunder med det samme, forklarer Lynne. Varmere og våtere Utfordringene vil berøre hele spekteret av Eidsivas virksomhet. - Økt nedbør og endret snøsesong skaper økt sannsynlighet for flommer, også til tider på året vi ikke har vært vant til. Det stiller større krav til hele verdikjeden, fra dammer og kraftverk til ledningsnettet, sier nettdirektør Morten Aalborg. For Eidsivas omfattende strømnett vil høyere temperatur gi økt tilvekst i skogen, som igjen kan true strømnettet med mer vind. - Det kan for eksempel bli nødvendig å møte disse utfordringene med økt bruk av kabling i stedet for luftlinjer. I dagens moderne samfunn er det ikke lenger aksept for strømavbrudd med noe varighet, forklarer han. - Eidsivas produkt, som er riktig energi levert til store og små kunder, er livsviktig og helt vitalt for at samfunnet skal fungere. Fokuset på leveringssikkerhet og samfunnssikkerhet øker, og vi må forvente å få søkelyset på oss. I dette perspektivet kan klimaendringene representere en betydelig utfordring, mener Aalborg. Offensiv for miljøet Det er selvfølgelig viktig for Eidsiva å sikre at selskapet har orden i eget hus. - Det innebærer at vi til enhver tid har fullstendig oversikt over miljøpåvirkningen fra våre omfattende virksomheter. I Eidsivas klimaprogra skal det blant annet fokuseres på ny fornybar energi- og varmeproduksjon, stasjonær energibruk til lys, varme, ventilasjon og drift, transport, avfallshåndtering og innkjøp av varer og tjenester, forklarer Erik Longva. - I tillegg representerer vårt klimaarbeid en konkretisering av den nye visjonen: Drivkraft for oss i Innlandet. Både eksternt og internt ønsker vi at vårt klimaprogram skal resultere i en positiv identitet som vi kan bruke i vår omdømmebygging og profilering. - Eidsiva er også i gang med å opprette ladestasjoner for elektriske biler. Er dette bare ren gimmick? - Vi ønsker å være pådriver og legge til rette for elektrifisering av veitransport. Derfor vil vi blant annet forsøke å inngå et samarbeid med kommuner og næringslivet i regionen på flere områder, sier Longva. - Hvordan kan du være sikker på at konsernet skal lykkes med så ambisiøse målsettinger? - Vårt klimaprogram er ikke svar på alle spørsmål, men en måte å jobbe på for å ta fatt på de viktige utfordringene, mener han. Ny fornybar kraft Det vil også bli økt fokus på ny, fornybar energi- og varmeproduksjon ved å bygge nye vannkraftanlegg, fjernog nærvarmeanlegg, kraftgenerering fra bioenergi og rehabilitering av vannkraftanlegg. Å bygge ut ny fornybar energi er uten sammenligning Eidsivas viktigste bidrag til klimaproblemet. Ved å produsere ny elektrisk energi fra evig fornybar og ikke forurensende vannkraft, samt fjernvarme og damp fra biobrenselanlegg, blir behovet for kraft fra forurensende kull- og oljekraftverk i Europa mindre. - Vi ønsker også å bidra til økt energieffektivisering hos våre kunder ved å tilby både produkter og tjenester som gjør at de både bruker energien riktig og bruker riktig energi. I tillegg ønsker vi å bidra med nyttig informasjon fra det nyopprettede Energiråd Innlandet, som Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva står bak. Energiråd Innlandet er lokalisert hos oss i Energihuset på Gjøvik, sier Longva. En del av løsningen Eidsiva produserer årlig 3,2 TWh elektrisk kraft basert på ren, klimavennlig og fornybar vannkraft, og planleggingsarbeid for flere nye utbyggingsprosjekter er i gang. I tillegg har Eidsiva ambisjoner om å bygge 1 TWh bioenergi i løpet av de nærmeste årene. Dessuten er Eidsiva Vekst engasjert i solenergiselskapet Solibro gjennom sitt eierskap i Energy Future Invest (EFI). - Ved å tilby våre kunder opprinnelsesgarantert kraft garanterer Eidsiva at hver eneste krone våre kunder betaler går til kjøp av fornybar energi. Eidsiva kjøper og inkluderer opprinnelsesgarantert kraft i alle produkter til sine husholdningskunder. Ved å satse på fornybare energikilder bidrar Eidsiva til å dempe den negative klimautviklingen. Derfor mener vi å ha dekning for å si at vi er en del av løsningen på framtidas klimautfordringer, poengterer Longva. I energibransjens kampanje Grønn boks ber vi unge mennesker om å satse på vår bransje, som har meningsfulle og interessante jobbmuligheter. Samtidig ber vi politikerne om å satse på energibedriftene som en vei til klimamålet. Grønn boks oppfordrer oss alle til klimadugnad hvor fornybar energi og energieffektivisering er de viktige tiltakene og energibedriftene er de viktige aktørene. Se:

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder

Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis. Ola Børke Daglig leder Eidsiva Bioenergi AS storskala bioenergi i praksis Ola Børke Daglig leder Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 300 millioner kroner i utbytte Eies av 27 lokale kommuner

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014

Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 Eidsiva Bioenergi AS Årsmøte Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer, 3. juni 2014 3-delt plan Eidsivakonsernet og Eidsiva Bioenergi så langt.. Våre anlegg Utbyggingen på Lillehammer Norges femte største kraftprodusent

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Eiermøte i Agder Energi

Eiermøte i Agder Energi Eiermøte i Agder Energi 26. september 2014 Styreleder Lars Erik Torjussen Perspektiver på bransjen Et hovedinntrykk fra gårsdagens konferanse, er dette: I et lengre perspektiv vil fornybar energi styrke

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011

Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011 Arkivkonferanse Lillehammer 31. mai 2011 Arkivlederrollen Arkivleder Anne Karin T Adolfsen Eidsiva Energi AS 1. Presentasjon av Eidsiva 2. Arkivlederrollen Eidsiva Energi Et regionalt energiselskap i Innlandet

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Hvordan få bygd de gode prosjektene innen 2020 Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Forhold som påvirker utbyggingens størrelse

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Regnskap Eidsiva Energi konsern: Eiendeler 37 Egenkapital og gjeld 38 Resultatregnskap 39 Kontantstrømoppstilling 40

Regnskap Eidsiva Energi konsern: Eiendeler 37 Egenkapital og gjeld 38 Resultatregnskap 39 Kontantstrømoppstilling 40 Årsrapport 2007 innhold Hovedtall 3 Drivkraft for Innlandet 4 Høydepunkter 2007 6 Styrets medlemmer 7 Intervju konsernsjef 8 Det regionale perspektiv 10 Varmere, villere og våtere 12 Digitalisering av

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Kommunikasjon og omdømme

Kommunikasjon og omdømme Kommunikasjon og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Regionmøter september 2009 Kristian Marstrand Pladsen, EBL Kommunikasjon og samfunnskontakt Grønn Boks og annen profilering

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Innlandet som energiprodusent. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Innlandet som energiprodusent Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Fakta om energiproduksjon i Innlandet Forsyningssikkerhet Verdiskapning Miljø Energiproduksjon i Innlandet Vannkraft

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-CO Energi E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE 2 Et ledende energikonsern Kjernevirksomhet: Kraftproduksjon Norges nest største vannkraftprodusent med middelproduksjon

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010

Agder Energi - Vannkraft. Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Agder Energi - Vannkraft Presentasjon Kristiansand 15.02.2010 Innhold. Kraftsituasjonen i Europa og Norge Agder Energis eksisterende vannkraftaktiva Reinvesteringer i eksisterende anlegg Agder Energis

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer