Drivkraft. eidsivakonsernet 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivkraft. eidsivakonsernet 2008"

Transkript

1 Drivkraft eidsivakonsernet

2 innhold Begivenheter i 2008 side 4 Drivkraft for oss i Innlandet side 6 Fornøyde kunder og eiere side 8 Idrett og kultur gir energi side 10 Kapital og kompetanse for Innlandet side 12 En attraktiv arbeidsplass side 14 Offensiv for miljøet side 16 Eierskapet gir store muligheter side 18 Eierskapet gjør Eidsvia unikt side 20 Eidsivas verdikjede side 21 Energi fra naturens eget kretsløp side 22 Innlandets blodårer og nervesystem side 24 Gode opplevelser for kundene side 26 Medarbeiderne er en innovativ ressurs side 28 Nøkkeltall side 30 Eiendeler side 31 Egenkapital og gjeld side 32 Resultatregnskap side 33 Kontantstrømoppstilling side 34 Konsernledelsen i Eidsiva side 36 I nytt format og i ny drakt Eidsiva ambisjoner for framtida Navnet Eidsiva har sitt opphav fra dannelsen av ett de store tingkretsene i Norge, Eidsivating fra år 900 e.kr. Med andre ord har Eidsiva Energi solide røtter i Innlandet. Eidsiva er et av Norges største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger i Hamar, hvor også Eidsiva Nett, Anlegg og Marked har sine hovedadministrasjoner. Eidsiva Vannkraft ledes fra Lillehammer og Eidsiva Bioenergi og Eidsiva Vekst fra Gjøvik. Selskapet eies av 26 kommuner i de to fylkene og Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Konsernet har cirka 900 ansatte, cirka fire milliarder kroner i omsetning og 7,2 milliarder kroner i bokført egenkapital og cirka 9,5 milliarder kroner i vurdert aksjeverdi. De globale klimaproblemene er utfordrende og behovet for mer fornybar energi er stort. Eidsiva har flere store prosjekter på gang innen bioenergi. Det største av dem er forbrenningsanlegg for restavfall på Trehørningen Industriområde utenfor Hamar. Vi har fått konsesjon for bygging av fjernvarme på Lillehammer, og det foreligger spennende planer for bioenergi i Gjøvik. Utvidelse av Kongsvinger kraftverk har startet, mens konsesjonssøknad for flere større vannkraftprosjekter i Gudbrandsdalen og Østerdalen er under utredning. Det er også lagt ned betydelig arbeid på de øvrige prosjektene som er en del av konsernets satsing på 2,0 milliarder kilowatt timer (TWh) ny fornybar energi. Hovedtall Da årsrapporten for 2007 ble utarbeidet, ble den delt i to deler: Del 1 inneholdt alt bortsett fra fullstendig regnskap og noter som utgjorde hovedinnholdet i del 2. Når Eidsiva nå presenterer året 2008, gjøres denne delingen fullt og helt. Styrets beretning og revisors beretning er flyttet til del 2. Regnskap 2008 inneholder dermed alt det som formelt kreves av informasjon i en årsrapport. Del 1 Eidsivakonsernet 2008 framstår som en konsernpresentasjon uavhengig av de formelle kravene til en årsrapport. I stedet for styrets beretning presenteres et intervju med styrets leder. Presentasjonen av Eidsivas virksomhetsområder har fått en annen vinkling. De omtales som Eidsivas VERDIKJEDE og omfatter produksjon, infrastruktur, kundeperspektivet, innovasjon og utvikling. Som et ledd i arbeidet med konsernets nye visjon Drivkraft for oss i Innlandet er det utarbeidet en ny logo og grafisk profil for Eidsiva. Omsetning ,6 milliarder kroner Utbytte millioner kroner Produksjon ,7 TWh Heleide kraftverk 20 Deleide kraftverk 24 Antall kilometer nett Antall kunder Markedsandel i eget nettområde (personmarkedet) 80 Utgiver: Eidsiva Energi AS Design: Ferskvann reklamebyrå Tekst: ORD & HANDLING as Prosjektansvar: ORD & HANDLING as og kommunikasjonssjef Inge Møller Foto: Jens Haugen og Ole Fredrik Nydal Eiere: Kommuner 26 Fylkeskommuner 2 2 3

3 Begivenheter i 2008 EIDSIVA LANSERER DIGITAL-TV 6. februar 2008 inngikk Get og Eidsiva bredbånd AS et samarbeid om digital-tv i Hedmark og Oppland. Avtalen innebærer at Eidsiva bredbånd skal distribuere Gets TV-produkter og tjenester via IP/fibernett og RF/kabelnett til sine kunder. GRØNN BOKS PÅ LUFTA 10. februar 2008 gikk startskuddet for energibedriftenes informasjonskampanje Grønn boks, som Eidsiva deltar i sammen med de største norske energiselskapene. 100 PROSENT 21. februar 2008 ble Eidsiva bredbånd AS valgt av Hedmark fylkeskommune og 22 kommuner til å gjennomføre en nær 100 prosent bredbåndsutbygging i fylket. Utbygging av radionettet starter i første halvår ,5 MILLIONER KRONER TIL BIOPROFESSORAT 25. mars 2008 signerte Eidsiva Vekst AS og Høyskolen i Gjøvik (HiG) en samarbeidsavtale som innebærer at Eidsiva finansierer et professorat innenfor bioenergi over fem år. Hensikten er å bidra til å styrke kunnskapsutviklingen innenfor området fornybar energi. UTBYGGING I KONGSVINGER 31. mars 2008 ble det besluttet å gjennomføre en utvidelse av Kongsvinger kraftverk med nytt aggregat med rørturbin. Utvidelsen vil gi en årlig produksjonsøkning på cirka 70 GWh. Aggregatet skal stå ferdig i NORGES FØRSTE ENERGIRÅD 16. april 2008 ble Energiråd Innlandet etablert og lokalisert til Energihuset i Gjøvik. Selskapet skal gi råd om riktig energibruk. Etableringen er den første i Norge, og er et samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi, med støtte og godkjenning av EU. KONSESJON I LILLEHAMMER 10. juni 2008 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Eidsiva Bioenergi AS tillatelse til å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Lillehammer. Anlegget får i første omgang en kapasitet på 40 GWh. BREIDALSOVERFØRINGEN ER FULLFØRT 12. august 2008 ble sluttføringen av Breidalsoverføringen i Skjåk markert. Utbyggingen består av en 15 kilometer lang overføringstunnel mellom to høyfjellsmagasiner i Skjåk og en pumpestasjon. Den gir 125 GWh i økt produksjon i Framruste kraftverk. KONSESJON OG ENOVAMIDLER 9. september 2008 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Hamar-regionen Fjernvarme AS (HRF) konsesjon for utvidelse av sitt anlegg for Hamar og Ringsaker, med bygging av et avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen Industriområde i Hamar. NETTPRAT OM NETTLEIE 18. desember 2008 gjennomførte Eidsiva sitt første nettmøte med kundene med nettleie som tema. Et 50-talls kunder fikk direkte svar på sine spørsmål på Eidsivas Internettsider. 4 5

4 Visjon og verdier Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi er et produkt av en omfattende strukturendring på energisektoren i Innlandet. Etter nær 10 år med fusjoner og vekst framstår Eidsiva i dag som et ambisiøst konsern med mange og krevende satsingsområder. Eidsiva er og skal være en drivkraft for alle som bor og jobber i Innlandet. I løpet av de siste 10 årene har energisektoren i Innlandet utviklet seg fra å bestå av mange mindre energiverk med parallell virksomhet, til å framstå med en helt ny og moderne struktur. Eidsiva er i dag et av landets ruvende energikonsern. Gjennom Eidsiva tar Innlandet mål av seg til å være i forkant av utviklingen innenfor bioenergi, med nye vannkraftprosjekter og en godt utbygd elektronisk kommunikasjon med strømkundene. Eidsiva har som mål at nær 900 ansatte, strømkunder og hele befolkningen i Innlandet skal identifisere seg med regionens eget energiselskap. De ansatte er med rette stolte av den jobben de gjør: Eidsiva har i en årrekke oppnådd gode økonomiske og praktiske resultater. Kundene skal oppleve at Eidsiva leverer et godt produkt og gir god service og kundebehandling. Fylkene og kommunene som eier Eidsiva skal oppleve at infrastruktur og leveranser holder den høye standarden som kreves for å utvikle regionen. Samtidig skal de ha akseptabel avkastning på sine eierandeler. Visjonen Drivkraft for oss i Innlandet er Eidsiva i et nøtteskall. Vi utnytter evig fornybart, ikke forurensende råstoff fra vår egen region: Vann og biomasse. Av det lager vi verdens reneste drivstoff: Elektrisk energi og fjernvarme. Verdien av dette produktet er en økonomisk drivkraft for en hel region. Eidsiva er også en drivkraft for mange lag og foreninger som mottar støtte og inspirasjon gjennom samarbeid med regionenes eget energikonsern. Eidsiva gir sitt bidrag til det gode livet i Innlandet. Til Eidsivas nye visjon er det knyttet sentrale verdier. Eidsiva skal være Nytenkende i måten kjernevirksomheten utvikles på, ikke minst i arbeidet med å utvikle nye energiformer, videreutvikle vannkraftproduksjonen og energiproduksjonen fra biomasse og avfall. Handlekraftig ved å ha finansiell styrke og kompetanse til å gjøre riktige ting til rett tid for å nå eiernes mål. Engasjert ved at Eidsivas ansatte til enhver tid utnytter sin kompetanse og kapasitet til konsernets beste. Ny logo Eidsiva har utviklet en ny logo. Den har både tradisjon og framtid i sin form. Logoen kan lett identifiseres som et turbinhjul og dermed minne om Eidsivas fornybare vannkraftproduksjon. Samtidig har logoen blomstens form, og farger som signaliserer Eidsivas miljøverdier og satsning innenfor bioenergi. Den myke formen skal også invitere til kontakt med Eidsiva. Kundene skal møte Eidsiva som et vennlig selskap med god service. Hensikten er at logoen skal skape det visuelle inntrykket av et moderne og ambisiøst selskap som er bygget på solide tradisjoner. 6 7

5 Fornøyde kunder og eiere 2008 har vært et godt år. Våre fremste oppgaver er å være en god bedrift for våre kunder og skape økonomiske resultater som gir våre eiere en god avkastning. Og det har vi gjort. For meg er det også viktig å framheve resultatet av, og kvaliteten på, det arbeidet våre ansatte gjør og det vi presterer overfor våre kunder. På disse områdene har vi levert bra. Det er et godt utgangspunkt for 2009, sier konsernsjef Ola Mørkved Rinnan. KOnsernsjefen Konsernsjefen er for øvrig kjapp til å peke på at det økonomiske resultatet i 2008 er preget av de nye regnskapsprinsippene (IFRS), som blant annet inkluderer gevinster som ikke vil bli realisert før i løpet av 2009 og delvis i Eksempel på dette er de posisjoner som Eidsiva har tatt på den nordiske kraftbørsen. Det vil si gevinst av kraft vi har avtalt å selge til gunstig pris i 2008, men som blir realisert senere. Hvis vi tar hensyn til disse verdiene, er et nettoresultat på 500 millioner kroner tilfredsstillende. På den annen side gir ikke resultatet en bedre rente til våre eiere enn det de må forvente. Med en eierkapital som tilsvarer 9,5 milliarder kroner må man forvente et resultat på fem prosent, poengterer han. Hovedfokus i Hva er ditt og konsernets hovedfokus i 2009? - Vi skal først og fremst gjennomføre våre prosjekter profesjonelt, enten det gjelder byggeprosjekter som avfallsforbrenningsanlegget på Trehørningen Industriområde i Hamar eller de nye vannkraftprosjektene. Det andre er å gjennomføre god drift for å sikre best mulig resultat innenfor våre prioriterte målområder. Det tredje er å arbeide for at rammebetingelser, inklusiv insentivordninger for konvertering fra fossil til fornybar energi, gir økt produksjon av fornybar energi til det europeiske strømmarkedet. Dette er viktig for at så vel Eidsiva som hele energisektoren kan vokse og bidra innenfor klimaområdet, samt å bidra til god energieffektivisering i Innlandet. De neste 10 årene - Hva er fokus i et 10 års perspektiv? - Vi har eiere som gjennom aksjonæravtalen har forpliktet seg til eierskap fram til Vår oppgave skal og vil være å bidra til god infrastruktur og gode produkter for våre kunder i Oppland og Hedmark, og skape forutsigbare og gode resultater for våre eiere. Eidsiva skal også være en drivkraft i hele regionen til det beste for folk flest. Dessuten skal kundene være fornøyde med det vi gjør, og våre ansatte skal ha kompetanse og vilje til å løfte Eidsiva videre. - Og da er god ledelse et avgjørende instrument? - Gode ledere i alle ledd er helt avgjørende for suksess. Det starter i konsernledelsen. Mitt fokus er at hver og en av oss ni som utgjør ledelsen i konsernet opplever kollegiet som et team med tydelige mål, som skaper motivasjon og trygghet, og som evner å ta de strategisk riktige beslutningene sammen med styret, bedriftsforsamlingen og våre eiere. - Andre fokusområder som peker seg ut? - Innovasjon og markedsorientering. Vi skal ha fokus på nye produkter og tjenester, men kanskje vel så mye på å forbedre våre arbeidsprosesser i forhold til kvalitet og kostnad. Markedsorientering har bestandig vært høyt oppe på agendaen. Det spennende er de krav kundene stiller til oss. Disse utfordringene vil bli større og større. Selskaper som skal overleve må ta den utfordringen hver dag. Vi skal ha fokus på nye produkter og tjenester, men kanskje vel så mye på å forbedre våre arbeidsprosesser i forhold til kvalitet og kostnad. Ola Mørkved Rinnan 8 9

6 Sponsing Idrett og kultur gir energi Hvert år bidrar Eidsiva med betydelig støtte til det mangfoldige kulturog idrettsmiljøet i Hedmark og Oppland, og spesielt til aktiviteter for barn og unge. Det handler om å bidra til trygge oppvekstvilkår og gi barn og unge i vår egen region muligheter til å realisere sine interesser og talenter, sier markedsdirektør Maren Kyllingstad. - Vi tror Eidsivas samarbeidsavtaler, med viktige frivillige miljøer innen idrett og kultur i Innlandet, gir energi og skaper positive ringvirkninger, både i nærmiljøet og i regionen som helhet. Samtidig vet vi at dette også bidrar til positive relasjoner mellom Eidsiva og våre kunder. - Vi er stolte av at nesten barn og unge i en eller annen form nyter godt av våre samarbeidsavtaler. Vi vet at dette igjen bidrar til å skape gode nærmiljøer med økt livskvalitet både for voksne og barn, sier Kyllingstad. Ved siden av støtte til den enkelte forening forsøker Eidsiva å styrke samarbeidet mellom ulike foreninger som for eksempel spillerutvikling og rekruttering rettet mot fotballungdom på Lillehammer, i Hamar-regionen, på Østre Toten, Nybergsund og Elverum. Eidsiva etablerer også lignende samarbeidsavtaler mellom ulike miljøer innen langrenn og håndball. Topp og bredde - Eidsiva er opptatt av samspillet mellom topp og bredde. I vår breddesatsing har vi derfor et samarbeid rundt to av flerbruksanleggene i Gjøvik kommune, der Vind og Biri Idrettslag er de drivende krefter. Sosiale aktiviteter for barn og unge, på tvers av lag og foreninger innen idrett og kultur inngår også i Eidsivas samarbeidsprogram. Det handler om å skape gode miljøer der ungdommen kan utvikle både idrettslige og kulturelle talenter, og samtidig føle et trygt og godt sosialt nettverk, mener Kyllingstad. Fyrtårn - Vi vet at regionens fremste utøvere innen idrett og kultur betyr mye for skapende aktiviteter i Innlandet. Positiv glede over oppnådde resultater sprer seg som ringer i vann. Samtidig vet vi at ingen blir vinnere ved å være seg selv nok. De mest profilerte klubbene som HamKam, KIL, Fart, Elverum Håndball, Storhamar Håndball, Gjøvik og Vardal Håndball, Toten HK Storhamar Dragons, Lillehammer Hockey, Lillehammer skiklubb og Olympiaparken på Lillehammer er fyrtårn i vårt samarbeid med idretten. Innenfor kultur er Festspillene i Elverum, Litteraturfestivalen på Lillehammer, Aulestadspillet, Ringsakeroperaen og Spillene på Gjøvik Gård Eidsivas viktigste samarbeidspartnere. Vi har også andre mulige fyrtårn innen kultur under vurdering.. Toneprisen er et stort utviklingsprosjekt for å gi regionens musikktalenter nye muligheter. Her samarbeider vi med NRK og Toneheim Folkehøgskole.Samtidig som vi arbeider for å forsterke samarbeidet med de tyngste aktørene innen idrett og kultur, arbeider vi med planer om å lage nye møteplasser mellom dem, sier Kyllingstad. Regional utvikling Eidsivas nye visjon om å være en drivkraft for oss i Innlandet, er en ledestjerne for våre samarbeidsavtaler med mange miljøer. - Eidsiva har satset på en del langsiktige samarbeidsavtaler som skal bidra til å utvikle og etablere næringsvirksomhet i vår del av landet. Det gjør vi gjennom enkeltprosjekter på ulike steder i Innlandet. Konstruktivt samarbeid med andre aktører i det lokale næringslivet preger Eidsivas forretningsvirksomhet. - De siste årene har vi forsterket samarbeidet med kunnskapsmiljøer som har særlig stor betydning både for Eidsivas og Innlandets framtid. Eidsiva støtter aktivt opp om utviklingen av Innlandsuniversitetet. Eidsiva har bidratt økonomisk til opprettelse av en egen professorstilling innen bioenergi gjennom en femårig utviklingsavtale med Høgskolen i Gjøvik. Innen samme fagområde har Eidsiva opprettet nye stipender for studenter ved Høgskolen i Hedmark. - Eidsiva er også en viktig støttespiller for Energisenteret på Hunderfossen og for Innlandets Vitensenter på Gjøvik, sier markedsdirektøren

7 Investeringer Kapital og kompetanse for Innlandet Som en konsekvens av globale klimaendringer er det et stort internasjonalt fokus på ren energi og energieffektivisering. Både regionalt, nasjonalt og internasjonalt satses det betydelige summer på teknologibaserte investeringer i energisektoren. Eidsiva Vekst har ansvaret for konsernets investeringsvirksomhet, forretningsutvikling og rollen som regional pådriver i innovasjon og forretningsutvikling. Erling Mengshoel og Ola Børke - Svært få av de 103 aktive eierfondene som finnes i Norge har fokus på Innlandet, og Eidsiva Vekst og Energy Future Invest (EFI) er de eneste medlemmene i Norsk Venturekapitalforening med fotfeste i Oppland og Hedmark. For utvikling av regionens næringsliv vil det være avgjørende at det finnes kapitalkilder og et sterkt investeringsfaglig miljø i Innlandet, sier investeringsrådgiver Ola Børke i Eidsiva Vekst. Regionalt er Eidsiva Vekst engasjert i et stort spekter av regionens næringsliv. Eksempler på dette er gründervirksomheten Prevent Systems i Lillehammer, som største eier av Eidsiva bredbånd og som en betydelig eier i Moelvenkonsernet. Internasjonalt representerer medeierskap i det tyske solenergiselskapet Solibro et annet viktig engasjement for Eidsiva Vekst. Et industrielt løft Eidsiva har mange og store investeringsplaner innen ny, fornybar energiproduksjon og infrastruktur. I sum representerer dette et stort industrielt løft for Innlandet. Innenfor vannkraft har Eidsiva egne utbyggingsplaner for cirka 2,0 milliarder kroner. Medregnet utbyggingsprosjekter i de deleiede kraftverkene, utgjør framtidige investeringer cirka 4,0 milliarder kroner. I et femårsperspektiv skal Eidsiva investere cirka 1,9 milliarder kroner innenfor bioenergi. I tillegg investerer Eidsiva Nett hvert år cirka 550 millioner kroner i løpende drift, vedlikehold, beredskap, systemutvikling, reinvesteringer, fornyelse og utvidelse av strømnettet. Aktiv eier Eidsiva Vekst sin primære rolle er å bidra til at Eidsivakonsernet når sine mål innen forretningsutvikling og vekst gjennom aktiv eierskapsutøvelse. Selskapet investerer i virksomheter innenfor fornybar energi, eller selskaper med relevans for Eidsivas kjernevirksomhet. Eidsiva Vekst skal både forholde seg til nye forretningsmuligheter og utfordringer eller nye satsningsområder. Selskapet har også ansvaret for konsernets teknologibaserte investeringer nasjonalt og internasjonalt. Solenergi I 2000 ble EFI etablert for å investere i vekstbedrifter innen energisektoren og med hovedfokus på miljøvennlig teknologi. Selskapet eies med 66 prosent av Eidisiva Vekst AS og 34 prosent av Statkraft AS. Det ble gjennomført en kapitalutvidelse i selskapet på 270 millioner kroner i 2008, hvor Eidsiva Vekst deltok med 130 millioner kroner. EFI investerer nå 162 millioner kroner i Soibro for bygging av en fullskala solsellefabrikk i Solar Valley i Thalheim. Fiber Som største eier i Eidsiva bredbånd er Eidsiva Vekst også engasjert i utbygging av framtidas bredbåndsløsninger i Innlandet. Det innebærer investeringer på mer enn 250 millioner kroner i perioden i Eidsivas eget nettområde. Gjennom Eidsiva bredbånd er Eidsiva Vekst også eier og deltaker i den nasjonale satsingen gjennom Bredbåndsalliansen. Gjennom to store transaksjoner i 2007 og 2008 har Bredbåndsalliansen sikret seg 100 prosent eierskap i Ventelo Norge AS og BaneTele AS. Vanntåke Et annet spennende engasjement er utviklingen av ny vanntåketeknologi som et brannslukningsalternativ til tradisjonelle sprinkleranlegg. - Vi følger spent med på utviklingen til det nystartede selskapet Prevent Systems på Lillehammer. De sitter med en egenutviklet teknologi som markedet virkelig er i ferd med å oppdage, mener Børke. Veglys Eidsiva Vekst har jobbet med utvikling av et forretningskonsept om veglys i samarbeid med Eidsiva Nett. - Dette representerer en annen form for forretningsutvikling, der Eidsiva Vekst jobber sammen med et forretningsområde for å utvikle eksisterende virsomhet. Prosjektet går ut på at nettselskapet, i stedet for å selge kilowattimer, drift og vedlikehold, tar steget fullt ut og selger lys som sluttprodukt til kommuner, forteller Børke. Elsikkerhet - Et annet godt eksempel er vårt engasjement innenfor elsikkerhet. Elsikkerhet Øst har vokst fra å være en regional aktør til å ta en posisjon i det nasjonale markedet, sier Børke. I tråd med dette har selskapet endret navn til Elsikkerhet Norge, og leverte i 2008 et rekordresultat. Elsikkerhet Norge jobber med å ta større markedsandeler og utvikle nye produkter og tjenester i markedet

8 ansatte En attraktiv arbeidsplass Eidsiva har som ambisjon å være den foretrukne arbeidsplassen i regionen. Vi stiller store krav til våre medarbeidere, og det forventes at de som vil arbeide hos oss er både handlekraftige, engasjerte og innovative. Tatjana P. Evensen, nyansatt i Eidsivakonsernet Vi har stor pågang av kvalifiserte søkere til nye stillinger i konsernet. Det skyldes ikke minst Eidsivas storstilte satsning på fornybar energi. Som ansatt i Eidsiva er det inspirerende å oppleve at vi er en del av klimaløsningen, sier direktør konsernstab Marit Torgersen. Hun understreker stoltheten blant de ansatte og inspirasjonen som ligger i visjonen Drivkraft for oss i Innlandet. - Den uttrykker våre ambisjoner for fellesskapet, at vi både bygger på en flott vannkrafttradisjon og samtidig har visjoner for framtida i vår egen region, sier hun. For Eidsiva er fokus på innovasjon og innovasjonskultur helt vesentlig for å kunne nå konsernets mål, noe som krever at det legges til rette for å tenke nytt på alle nivåer i organisasjonen. - Det vitner om mot at Eidsiva har latt forsker Kristin Woll ved Universitetet i Tromsø ta doktorgraden på innovasjonskulturen i Eidsiva, sier Torgersen. Løsningsorientert organisasjon Resultatet av forskningsarbeidet viser at Eidsivas ansatte er svært løsningsorienterte. Rapporten forteller også om en organisasjon med høy kjernekompetanse. Eidsiva har derfor et spesielt godt utgangspunkt for etableringen av en felles kultur for innovasjon. Det jobbes med å utvikle gode prosesser i organisasjonen og videreutvikle systemer som skal legge til rette for dette. Som et ledd i dette arbeidet ble Eidsiva Challenge initiert i Dette er en intern konkurranse for alle ansatte og som handler om å ha den beste ideen, behovet eller løsningen på utfordringer i hverdagen. Vinneren får en studietur til Silicon Valley i USA. Kompetanse og rekruttering Eidsiva er inne i en spennende utviklings- og vekstfase, ikke minst takket være en storstilt satsning på fornybar energi, bredbåndutbygging og nettvirksomhet. Søkningen til ledige stillinger har vært overveldende.i 2008 ble nærmere 50 medarbeidere rekruttert utenfra. I tillegg har flere skiftet jobb og fått nye karrieremuligheter internt. Mange og godt kvalifiserte søkere bekrefter at Eidsiva er en foretrukket, attraktiv arbeidsplass i Innlandet som tiltrekker den kompetansen vi har behov for. - Det er nødvendig for konsernets videre vekst og verdiskaping at vi sikrer oss riktig kompetanse, ikke minst innenfor elkraft- og bioenergiproduksjon. Som et ledd i dette arbeidet har Eidsiva intensivert sin oppsøkende virksomhet og profilering overfor skoler, høyskoler og universiteter. I tillegg tar vi jevnlig inn lærlinger som energimontører og energioperatører, og vi er aktiv deltaker i næringslivsnettverket Vikinglaugets traineeordning. I løpet av de nærmeste to årene vil ytterligere fem nyutdannede studenter på masternivå gjennomføre traineemoduler i Eidsiva, forteller Torgersen. Seniortiltak Det er avgjørende for videre utvikling og verdiskaping at et konsern som Eidsiva, også greier å beholde dyktige medarbeidere. - Mange av våre seniorer har en kompetanse som det er viktig å ta vare på. Derfor ønsker vi å avvikle 62 år som normal avgangsalder. Vi gjennomfører individuelle kartleggingssamtaler og inngår avtaler som er tilpasset den enkelte. Det er gledelig å registrere den motivasjonen vi møter hos et flertall av de eldre medarbeiderne til å forlenge sin yrkesaktive karriere og bidra til konsernets verdiskaping, sier Torgersen Leder- og medarbeiderutvikling Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre organisasjonen. Eidsivas program for ledertrening og avdelingsutvikling er videreført i Programmet tar utgangspunkt i at motiverte medarbeidere bidrar til høy kvalitet i arbeidsprosesser. Det gir fornøyde kunder og økt verdiskapning. Gjennomgående positive resultater i den årlige undersøkelsen om medarbeidertilfredshet viser resultater av dette arbeidet. Eidsiva er også opptatt av den enkelte medarbeiders utvikling, og har derfor gjennomført fellesprogrammer innenfor områder som coaching, innovasjon, service/kundebehandling, prosjektledelse, teknisk fagskole og effektiv tidsstyring. Så langt har mer enn 200 deltakere fullført disse programmene. Helse, miljø og sikkerhet For å nå målsettingen om null skader, har Eidsiva intensivert innsatsen innenfor forebyggende arbeid. Alle skadetilfeller blir gjennomgått for å klargjøre årsakssammenhenger og avdekke eventuelle mangler ved utstyr, ansvarsforhold eller rutiner. Framover vil det fokuseres ytterligere på målrettet og strategisk arbeid for å videreutvikle atferd og kultur som fremmer sikkerhet. Som IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) har Eidsiva fokus på forebyggende arbeid og oppfølging av sykmeldte, praksisplasser for arbeidssøkere som har redusert funksjonsevne, fysisk aktivitet blant arbeidstakerne og arbeid fram til ordinær pensjonsalder i hel eller redusert stilling. Høsten 2007 startet Eidsiva prosjektet Friske medarbeidere i Eidsiva Frisklivsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, og har fokus på den enkeltes helse og motivasjon til økt fysisk aktivitet

9 klima Offensiv for miljøet Både Eidsiva som energiselskap og kraftforsyningen som helhet må forberede seg på å møte en hverdag med høyere middeltemperaturer, oftere kraftig vind og nedbør. Det kan skape flere uforutsette og krevende situasjoner for driften av nettet og vannkraftsystemet. Men en endring i klimaet byr også på muligheter for Eidsiva som produsent av fornybar energi. Som et ledd i dette arbeidet har Eidsiva engasjert Erik Longva som klimarådgiver og koordinator for konsernets klimaprogram. En spennende og interessant utfordring, sier han. En styringsgruppe ledet av direktør John Marius Lynne har ansvaret for å følge opp konsernets klimastrategi, definert som et klimaprogram. Gjennom dette programmet arbeides det med konkrete aktiviteter i tråd med konsernets miljøpolicy. - Hensikten er å gripe mulighetene som klimafokuset gir til å styrke Eidsivas resultat og utvikling, samtidig som vi oppnår konkrete klimaresultat. Målet er at Eidsiva innen 2012 skal ha inntatt rollen som drivkraft for klima og miljø i Innlandet, innenfor produksjon av fornybar energi, transport, robust infrastruktur og reduksjon av karbonfotavtrykk, sier John Marius Lynne. - Hva menes med karbon-fotavtrykk? - Det er den totale mengden CO2 og andre drivhusgasser som blir frigitt gjennom hele livssyklusen til et produkt eller en tjeneste. Det gir et bilde av den konkrete klimapåvirkningen. Eidsiva jobber aktivt for å redusere karbonfotavtrykket i vår virksomhet og for å hjelpe våre kunder med det samme, forklarer Lynne. Varmere og våtere Utfordringene vil berøre hele spekteret av Eidsivas virksomhet. - Økt nedbør og endret snøsesong skaper økt sannsynlighet for flommer, også til tider på året vi ikke har vært vant til. Det stiller større krav til hele verdikjeden, fra dammer og kraftverk til ledningsnettet, sier nettdirektør Morten Aalborg. For Eidsivas omfattende strømnett vil høyere temperatur gi økt tilvekst i skogen, som igjen kan true strømnettet med mer vind. - Det kan for eksempel bli nødvendig å møte disse utfordringene med økt bruk av kabling i stedet for luftlinjer. I dagens moderne samfunn er det ikke lenger aksept for strømavbrudd med noe varighet, forklarer han. - Eidsivas produkt, som er riktig energi levert til store og små kunder, er livsviktig og helt vitalt for at samfunnet skal fungere. Fokuset på leveringssikkerhet og samfunnssikkerhet øker, og vi må forvente å få søkelyset på oss. I dette perspektivet kan klimaendringene representere en betydelig utfordring, mener Aalborg. Offensiv for miljøet Det er selvfølgelig viktig for Eidsiva å sikre at selskapet har orden i eget hus. - Det innebærer at vi til enhver tid har fullstendig oversikt over miljøpåvirkningen fra våre omfattende virksomheter. I Eidsivas klimaprogra skal det blant annet fokuseres på ny fornybar energi- og varmeproduksjon, stasjonær energibruk til lys, varme, ventilasjon og drift, transport, avfallshåndtering og innkjøp av varer og tjenester, forklarer Erik Longva. - I tillegg representerer vårt klimaarbeid en konkretisering av den nye visjonen: Drivkraft for oss i Innlandet. Både eksternt og internt ønsker vi at vårt klimaprogram skal resultere i en positiv identitet som vi kan bruke i vår omdømmebygging og profilering. - Eidsiva er også i gang med å opprette ladestasjoner for elektriske biler. Er dette bare ren gimmick? - Vi ønsker å være pådriver og legge til rette for elektrifisering av veitransport. Derfor vil vi blant annet forsøke å inngå et samarbeid med kommuner og næringslivet i regionen på flere områder, sier Longva. - Hvordan kan du være sikker på at konsernet skal lykkes med så ambisiøse målsettinger? - Vårt klimaprogram er ikke svar på alle spørsmål, men en måte å jobbe på for å ta fatt på de viktige utfordringene, mener han. Ny fornybar kraft Det vil også bli økt fokus på ny, fornybar energi- og varmeproduksjon ved å bygge nye vannkraftanlegg, fjernog nærvarmeanlegg, kraftgenerering fra bioenergi og rehabilitering av vannkraftanlegg. Å bygge ut ny fornybar energi er uten sammenligning Eidsivas viktigste bidrag til klimaproblemet. Ved å produsere ny elektrisk energi fra evig fornybar og ikke forurensende vannkraft, samt fjernvarme og damp fra biobrenselanlegg, blir behovet for kraft fra forurensende kull- og oljekraftverk i Europa mindre. - Vi ønsker også å bidra til økt energieffektivisering hos våre kunder ved å tilby både produkter og tjenester som gjør at de både bruker energien riktig og bruker riktig energi. I tillegg ønsker vi å bidra med nyttig informasjon fra det nyopprettede Energiråd Innlandet, som Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva står bak. Energiråd Innlandet er lokalisert hos oss i Energihuset på Gjøvik, sier Longva. En del av løsningen Eidsiva produserer årlig 3,2 TWh elektrisk kraft basert på ren, klimavennlig og fornybar vannkraft, og planleggingsarbeid for flere nye utbyggingsprosjekter er i gang. I tillegg har Eidsiva ambisjoner om å bygge 1 TWh bioenergi i løpet av de nærmeste årene. Dessuten er Eidsiva Vekst engasjert i solenergiselskapet Solibro gjennom sitt eierskap i Energy Future Invest (EFI). - Ved å tilby våre kunder opprinnelsesgarantert kraft garanterer Eidsiva at hver eneste krone våre kunder betaler går til kjøp av fornybar energi. Eidsiva kjøper og inkluderer opprinnelsesgarantert kraft i alle produkter til sine husholdningskunder. Ved å satse på fornybare energikilder bidrar Eidsiva til å dempe den negative klimautviklingen. Derfor mener vi å ha dekning for å si at vi er en del av løsningen på framtidas klimautfordringer, poengterer Longva. I energibransjens kampanje Grønn boks ber vi unge mennesker om å satse på vår bransje, som har meningsfulle og interessante jobbmuligheter. Samtidig ber vi politikerne om å satse på energibedriftene som en vei til klimamålet. Grønn boks oppfordrer oss alle til klimadugnad hvor fornybar energi og energieffektivisering er de viktige tiltakene og energibedriftene er de viktige aktørene. Se:

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Årsrapport 2006 Del 1

Årsrapport 2006 Del 1 Årsrapport 2006 Del 1 Om Eidsiva Eidsiva Energi AS er et av Innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012

Eidsiva Nett. Drivkraft. Årsrapport 2012 Eidsiva Nett Drivkraft Årsrapport 2012 1 Eidsiva Dette er Eidsiva Innhold Lavere kraftpriser på den nordiske børsen svekker kraftbransjens resultater i årene fremover. Vår utfordring er å drive så effektivt,

Detaljer

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET»

EIDSIVA ENERGI «DRIVKRAFT FOR OSS I INNLANDET» årsregnskap innhold Årsberetning side 3 Regnskap Eidsiva Energi konsern side 9 Noter Eidsiva Energi konsern side 14 Regnskap Eidsiva Energi AS side 62 Noter Eidsiva Energi AS side 66 Uttalelse fra Bedriftsforsamlingen

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Nøkkeltall... 2 Eidsiva Energi konsern Årsberetning... 4 Balanse... 21 Resultatregnskap... 22 Avstemming av konsernets egenkapital...

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012

Eidsiva Energi AS. Årsberetning og årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2012 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning 2012... side 3 Årsregnskap 2012 Eidsiva konsern... side 15 Årsregnskap 2012 Eidsiva Energi AS... side 70 Bedriftsforsamlingens

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 4. juli 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 36 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL NØKKELTALL 1 Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord 5 Eierstyring og selskapsledelse 6 «Siden 2008 er våre årlige investeringer mer enn fordoblet, og vi regner med å investere

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere.

Kraftkonsernet SKS. Konsernet har hovedkontor på Fauske seks mil fra Bodø, og har 139 medarbeidere. Årsmelding 2010 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL NØKKELTALL 1 Dam Tisleifjord, Gol kommune/nord-aurdal kommune Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord 5 Eierstyring og selskapsledelse 6 Konsernledelse og organisasjon 6 Personalpolitikk,

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009

Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2009 en dråpe kunnskap I et moderne samfunn er vi avhengig av tilstrekkelig tilgang på energi. I Norge klarer vi ikke å produsere nok kraft i forhold til behovet, og vi importerer derfor kraft fra andre land.

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer