AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers"

Transkript

1 På AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers

2 «PÅ TVERS DIALOGER» Inspirert av Inge Eidsvåg Til dialog møtes vi med en ærlig vilje til gjensidig forståelse. Enighet er altså ikke målet. Dialogen er et partnerskap, der vi anerkjenner de andre som likeverdige mennesker. Med anerkjennelse følger respekt. Vår eneste hensikt er å belyse en sak og forøke vår innsikt. Til debatten møtes vi derimot som til kamp, der vår oppgave er å beseire motstanderen. I dialogen forsøker vi å møte andre med åpenhet, vennlighet og omtanke. Dialogen både forutsetter og bidrar til å skape et trygt og inkluderende rom. I debatten har vi ofte et kjølig forhold til andre. Atmosfæren er preget av avstand og konfrontasjon.

3 «PÅ TVERS DIALOGER» I dialogen er det viktigere å forstå de andre enn selv å bli forstått. Det er viktigere å lytte enn å snakke. En innlevende og sympatisk lytting som springer ut av en ærlig vilje til å finne mening i de andres utsagn. En dypere forståelse ikke bare for deres synspunkter, men også for deres interesser og eksistensielle situasjon. I debatten lytter vi nok også, men da ofte for å finne svakheter og feil - for deretter å kunne angripe.

4 «PÅ TVERS DIALOGER» Dialogen tydeliggjør - debatten forvrenger. I dialogen skal den enkelte få tid og anledning til å forklare og begrunne sine standpunkt. Ingen skal måtte sprelle i den andres definisjonsnett. I debatten er det ofte den mest taleføre som både setter premissene og utlegger hva de andre egentlig mener. Nyansene forsvinner, og man klebes til synspunkter og holdninger man selv ikke står inne for. I dialogen er vi prøvende, letende, ettertenksomme, selvkritiske. Samtidig søker vi å løfte fram og berømme de sterke sidene i de andres argumentasjon. I debatten er vi absolutte og ofte manipulerende. Vi utsteder skråsikre dommer, tendensiøse generaliseringer, urimelige beskyldninger.

5 «PÅ TVERS DIALOGER» Gjennom å lytte til de andre utvides vår horisont. Vi får et mer nyansert bilde av virkeligheten. Ved å lære mer kommer vi kanskje til å tenke annerledes. Vi kan til og med la oss overbevise om at vi har tatt feil, og våger å innrømme det. Det koster oss ingenting, for erkjennelsesgleden og respekten for det bedre argument er større enn forfengeligheten. I debatten blir vi stadig mer skråsikre på egne standpunkter. Alt som kan svekke dem avvises. Lydhørhet og innrømmelser forveksles med svakhet.

6 «PÅ TVERS DIALOGER» Dialog betyr ikke at vi skjuler eller oppgir vår egen identitet - eller at vi ukritisk godtar alt det de andre sier. Å gå rundt forkledt som hverandre er ikke noe ideal. Vi er ærlige og tydelige, og vi våger åpent å utfordre synspunkter vi ikke skjønner eller godtar. Men vi gjør det på en måte som ikke skader andres integritet som mennesker. Det er meningene - ikke menneskene - vi skal kunne kritisere og ta avstand fra. Dette betyr at den ærlige og klargjørende dialogen ofte kan avdekke en avstand mellom synspunkter, som den uforpliktende "smalltalk" skjuler.

7 «PÅ TVERS DIALOGER» I dialogen søker vi alltid bedre løsninger - felles løsninger, hvis mulig. Det er alles ansvar å bidra til dette. Den svenske forfatteren Göran Tunström skriver et sted at hans bilde av en god dialog er bildet av hans mor når hun flettet loff i tre lange deigremser, som ble kastet ut og inn i hverandre. Et vakkert bilde! I debatten er vi derimot opptatt av å forsvare en løsning. Min egen.

8 «PÅ TVERS DIALOGER» Dialogen er en prosess som forutsetter god tid. I rommet mellom spørsmål og svar skal det være plass for refleksjon. Det som er blitt sagt må få tid til å synke ned, berøre oss, bli gjennomtenkt. Å være gjester i hverandres sinn betyr at vi må trå varsomt. Debatten er ofte en "happening" med knappe tidsrammer. Der publikum er til stede, skjeles det til underholdningsverdien. Dess mer ekstreme synspunkter, dess kjappere og mer bombastiske utsagn - dess bedre underholdning. Og hvem vant? Når debatten stanser, betyr det ofte slutten på videre kommunikasjon. Når dialogen stanser er vi alltid villige til å fortsette ved en senere anledning.

9 Aktiv Ung utfordrer kommunene og andre utviklingsaktører til å komme med innspill og konkrete ideer til samarbeidsprosjekter knyttet til arenaskaping (møteplasser), metoder (brukermedvirkning m.v.), verktøy og materiell for ungdomsarbeid på kultur og fritidsfeltet.

10 Strategiske partnerskap er en fleksibel prosjekttype som dekker en rekke ulike former for samarbeid, og åpner for langsiktige prosjekter på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltene.

11 Et Strategisk partnerskap kan være innenfor ett av disse feltene, men det kan også være tverrsektorielt. Prosjektene som får støtte skal bidra til å møte utfordringer knyttet til skole, ungdom, høyere utdanning, yrkesutdanning og/eller voksenopplæring.

12 Spennvidden innenfor Strategiske partnerskap er stor. Det kan være enkle prosjekter med 2 partnere på samme felt, eller komplekse med mange partnere fra ulike sektorer. Aktiviteten kan foregå lokalt, med virtuelt samarbeid. Det kan også arrangeres samarbeidsmøter og den kan legges inn andre typer mobilitet. Forskere og eksperter kan trekkes inn. Resultater fra slike prosjekter kan være rapporter, modeller eller nye moduler. Prosjektene kan blant annet utvikle nye ungdomstjenester, metoder, verktøy og materiell for ungdomsarbeid eller jobbtreningsverktøy.

13 Samarbeid på ungdomsfeltet kan ha varighet 6 måneder - 2 år Tversektorielle samarbeid kan ha varighet 2-3 år Det må være minst to samarbeidspartnere fra forskjellige programland i prosjekter på ungdomsfeltet. Tverrsektorielle samarbeid krever minst tre partnere Hvis det er essensielt for kvaliteten på prosjektet kan man inkludere grupper fra andre partnerland i verden

14 Maksimalt støttebeløp for ordningen er i året (ca 1,2 millioner kr) Fast beløp per organisasjon per måned Støtte til transnasjonale prosjektmøter, per deltaker Kostnader knyttet til å produsere målbare resultater av prosjektet, for eksempel en forskningsrapport, en veileder eller et annet pedagogisk verktøy Søknadsfrist 17 mars, 30 april og 1 oktober

15 På Tvers samarbeid Hvilke gevinster kan kommuner og kommunale utviklingsaktører knyttet til arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelser hente ut av strategiske norske og internordiske partnerskap? Innspill til tema og prosjektideer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Nansenskolen 10. 14. august

Nansenskolen 10. 14. august Nansenskolen 10. 14. august Innhold Forord Er du ung, medlem i et tros- eller livssynssamfunn, eller i en organisasjon, der arbeid med tro og livssyn er viktig? Da ønsker vi å få deg engasjert i tros-

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen,

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen, fagartikkel Familieterapi Bodil Grønnevik Hansen er barnevernpedagog med videreutdanning som familieterapeut. Hun har jobbet både med forebyggende barnevern og på institusjoner, og er nå familieveileder

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

Tolv konsepter for NA service

Tolv konsepter for NA service Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Tolv konsepter for NA service Tolv Trinn 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor vår avhengighet, og at våre liv var blitt umulige å mestre. 2. Vi kom til å tro

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer