For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa"

Transkript

1 For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ

2 Prosjekttyper Hovedtiltak 1: Mobilitet EVS - Frivillig arbeid (17-30 år) Gruppeutveksling (13-30 år) Opplæring for ungdomsarbeidere side 4 side 6 side 8 Hva er et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt? Hovedtiltak 2: Samarbeid Strategiske partnerskap Transnasjonale ungdomsinitiativ side 9 side 10 leke og lære nye tanker og ideer Hovedtiltak 3: Politikkutvikling Ungdomspolitiske møter (13-30 år) side 11 utforske og oppleve Gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom kan ungdom og ungdomsarbeidere få støtte til å gjennomføre prosjekter med partnere fra programlandene og EUs naboregioner. I noen tilfeller kan man også samarbeide med partnere fra resten av verden. Samarbeid mellom 33 programland 28 EU-land og Island, Liechtenstein, Makedonia, Norge og Tyrkia Naboregioner (22 land) Øst-Europa og Kaukasus Sørøst-Europa Middelhavslandene Sørøst-Europa Øst Europa og Kaukasus Midtøsten og Nord-Afrika Albania Bosnia og Herzegovina Kosovo Montenegro Serbia Armenia Aserbajdsjan Georgia Hvite-Russland Moldova Russland Ukraina Algerie Egypt Israel Jordan Libanon Libya Marokko Palestina Syria Tunisia skape og delta Aktiv Ungdom støtter prosjekter for ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom-programmet gir unge mennesker mulighet til å få nye kunnskaper og ferdigheter ved å ta ansvar og skape egne prosjekter. Formålet med Aktiv Ungdom Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet Ikke-formell læring Ikke-formelle læringsprosesser har sin egenverdi og er et supplement til skolesystemet. Utvikling og økt kompetanse for den enkelte er et uttalt mål. Gjennomføres med andre metoder og i andre former enn i skolesystemet Krever frivillig og aktiv deltagelse Er knyttet opp mot ungdoms egne behov, ønsker og interesser utfordre og oppnå Ungdom med spesielle utfordringer prioriteres Enkelte ungdommer stiller i utgangspunktet svakere enn sine jevnaldrende av ulike grunner. Det er et mål for Aktiv Ungdom at alle unge skal ha samme mulighet til internasjonale erfaringer og til å gjennomføre egne prosjekter. Ekstra støtte kan innvilges prosjekter som involverer ungdom: Med nedsatt eller helseproblemer I en vanskelig sosial eller økonomisk situasjon Med lærevansker eller avbrutt skolegang Som møter hindringer på grunn av sin kulturelle eller geografiske bakgrunn Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu 2 3

3 EVS - Frivillig arbeid Volontøren Ungdom mellom 17 og 30 år jobber som volontører Offentlige og frivillige organisasjoner tar imot og/eller sender ut ungdommer som jobber som frivillige i andre europeiske land eller naboregioner (se oversikt side 2). Ungdom år Offentlige og frivillige organisasjoner Alle kan bli volontør Ungdom kan jobbe med blant annet barn, ungdom, eldre, miljøvern, kultur, media og idrett. Volontøren får dekket mat, bolig, språkopplæring og lommepenger. Det gis også bidrag til reisekostnader. Oppholdet varer mellom to og tolv måneder. Opphold ned til to uker er mulig for ungdom med spesielle utfordringer eller for grupper på minst 10 volontører. Ungdommene må ha en positiv innstilling og et ønske om å gjøre en innsats i lokalmiljøet. Det stilles ingen krav til utdannelse, språkkunnskaper eller erfaring. Alle som ønsker å reise ut må skaffe en senderorganisasjon i Norge og en vertsorganisasjon i landet der man ønsker å jobbe som frivillig. Databasen over godkjente sender- og vertsorganisasjoner for Europeisk volontørtjeneste finnes på evsdatabase.eu Senderorganisasjon Alle frivillige organisasjoner og offentlige tiltak kan sende ut volontører. Ved å være sender organisasjon bidrar man til å gi ungdom i Norge anledning til å jobbe som frivillig i et annet europeisk land eller naboregion. Hva får en volontør? Senderorganisasjonen forplikter seg til å hjelpe ungdommen med å finne en passende vertsorganisasjon, holde kontakten med volontøren når han/hun er i utlandet og følge opp volontøren etter at oppholdet er avsluttet. Vertsorganisasjon Som vertsorganisasjon for en volontør får man en unik sjanse til å få verden nærmere og til å tenke nytt rundt organisasjonens aktiviteter. Man får mulighet til å sette i gang nye aktiviteter og gi ungdommer og lokalmiljøet nye impulser. Vertsorganisasjonen skal sørge for varierte og lærerike oppgaver, faglig og personlig oppfølging, samt kost og losji. Tilskuddet varierer fra land til land. For volontører fra andre land som skal jobbe i Norge, er støttebeløpet 630 (ca. kr ) per måned Reisestøtte beregnes ut fra distanse Lommepenger til volontøren Det tilbys språkkurs på nett i land med engelsk, italiensk, spansk, tysk eller fransk som hovedspråk. For volontører i andre land gis det 150 (ca. kr ) til språkopplæring Utgifter til visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner dekkes Ekstra støtte til forsterket forberedelse og oppfølging av ungdom med spesielle utfordringer Planleggingsbesøk Foto: Richard Eriksen Blir kjent med en ny kultur og egen identitet Blir mer selvstendig Utvikler nye ferdigheter gjennom arbeidsoppgavene Øker mulighetene på arbeidsmarkedet Jeg ville se og oppleve noe som var annerledes. Kristine (23) dro til Slovenia for å jobbe med barn og ungdom. NAV var senderorganisasjon. Dette er en unik sjanse til å tilegne seg kunnskaper om hvordan det er å være ung i en annen kultur enn den norske. Maja (19) dro til Belgia for å jobbe ved et ungdomshus. Den lokale fritidsklubben var senderorganisasjon. Å sende ut en volontør til Europa er helt i tråd med våre ambisjoner om å oppfordre ungdom til å reise, oppleve nye kulturer samtidig som de gjør noe for andre. Rektor ved videregående skole. Volontøroppholdet i Italia skaffet meg traineestilling ved den norske ambassaden i Roma. Språkkunnskap og annen erfaring fra et informasjonssenter i Italia hjalp Pål (24) videre i karrieren. Den lokale fritidsklubben var senderorganisasjon. Reise Forsikring Seminarer Mat og bolig Lommepenger Språkopplæring Volontørene og EVS-prosjektet har vært en glimrende ressurs for utvikling av ungdomsarbeidet i vertsorganisasjonen. I tillegg har prosjektet vært en berikelse for arbeidsmiljøet og gjort de ansatte i organisasjonen stolte av den jobben de gjør. Ungdomsavdelingen i kommunen var vertsorganisasjon for to volontører fra Tyskland og Frankrike i 12 måneder. 4 5

4 Gruppeutveksling En norsk ungdomsgruppe får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper fra andre europeiske land eller naboregioner En gruppeutveksling kan for eksempel handle om: Ungdom blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Deltakerne skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av utvekslingen. Ungdom år Samarbeid mellom minst 2 ungdomsgrupper fra 2 ulike land. Ungdomsgrupper fra Norge kan samarbeide med alle programland og alle EUs naboland (se oversikt side 2) Varighet 5-21 dager, utenom reisetid Minimum 16 og maksimum 60 ungdommer kan delta i prosjektet. Voksne gruppeledere kommer i tillegg Minst 4 ungdommer i hver gruppe Hvert land må ha med minst én voksen gruppeleder Støtte til planleggingsbesøk Døgnsats til prosjektutgifter som kost/ losji og til aktiviteter. I Norge er denne 40 (ca. kr. 320) per deltaker/døgn En gjennomsnittlig Gruppeutveksling mottar ca kroner i støtte. En av organisasjonene tar ansvaret som koordinerende organisasjon og søker støtte for hele prosjektet fra sitt nasjonale kontor. Den koordinerende organisasjonen må komme fra et av programlandene. lære om hverandres land og kulturer utforske forskjellige tema gjøre aktiviteter sammen mobbing fremmedfrykt diskriminering Det er den beste opplevelsen jeg har hatt! Linda (17) demokrati likestilling ytringsfrihet dans musikk kulturarv miljø helse friluftsliv ungdom får ungdom lærer om oppleve nye kulturer utvikle sosiale ferdigheter organisere sine egne aktiviteter forskjellige livsstiler andre verdisystemer solidaritet og toleranse rollefordeling og ansvar Først var jeg redd for å snakke engelsk, for læreren min har alltid sagt at jeg snakker dårlig engelsk. Jeg har blitt mye bedre nå, og har mer selvtillit. Skulle ønske læreren min kunne se meg nå! Lisa (19) De andre visste ikke så mye om Norge fra før. Men jeg visste jo ikke så mye om Ungarn heller. Men nå kan jeg masse! Vi er ikke så forskjellige som jeg trodde. Magnus (15) Jeg ble bedre kjent med meg selv. Det er lettere å bli kjent med nye mennesker. Helge (18) 6 7

5 Opplæring for ungdomsarbeidere Støtte til blant annet kurs, jobbhospitering og studieturer Strategiske partnerskap Langsiktig samarbeid på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltene Organisasjoner og institusjoner som jobber med ungdom får støtte til å organisere opplæringsaktiviteter i samarbeid med partnere i utlandet. Strategiske partnerskap er en fleksibel prosjekttype som dekker en rekke forskjellige former for samarbeid. Samarbeid i ungdomsfeltet kan ha varighet 6 måneder - 2 år Tverrsektoriellle samarbeid kan ha varighet 2-3 år Det må være minst to samarbeidspartnere fra forskjellige programland (se oversikt side 2) i prosjekter på ungdomsfeltet. Tversektorielle prosjekter krever minst 3 partnere Formålet med denne prosjekttypen er å gi ungdomsarbeidere økt kompetanse samt å stimulere til bedre europeisk samarbeid på ungdomsfeltet. De som jobber med ungdom i ungdomsorganisasjoner eller i offentlig sektor. Frivillige organisasjoner, stiftelser, offentlige tiltak, sosiale entreprenører, sosialt ansvarlige virksomheter kan søke. Varighet 2 dager - 2 måneder, utenom reisetid Minst 2 grupper fra ulike land må delta. Grupper fra Norge kan samarbeide med andre programland og alle EUs naboland (se oversikt side 2) Det kan være opp til 50 deltakere, inkludert kurspiloter og tilretteleggere Aktiviteten finner sted i et av landene som deltar i prosjektet Døgnsats til prosjektutgifter som kost/losji og til aktiviteter. I Norge er denne 74 (ca. kr. 590) per deltaker/ døgn. Maksimal støtte per deltaker i prosjektet er (ca. kr ) Utgifter til visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner dekkes Prosjekttypen omfatter samarbeidsprosjekter innenfor utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltene eller tverrsektorielle prosjekter mellom feltene. Prosjekter som får støtte gjennom denne ordningen skal bidra til å møte utfordringer knyttet til skole, ungdom, høyere utdanning, yrkesutdanning og/ eller voksenopplæring. Et Strategisk partnerskap kan variere fra et enkelt prosjekt med 2 partnere på samme felt, til et komplekst prosjekt med mange partnere fra ulike sektorer. Aktiviteten kan foregå lokalt, med virtuelt samarbeid. Det kan også arrangeres samarbeidsmøter og det kan legges inn andre typer mobilitet. Forskere og eksperter kan trekkes inn. Resultater kan være rapporter, modeller eller nye moduler. Aktiv Ungdom behandler søknader om Strategiske partnerskap på ungdomsfeltet og tverrsektorielle prosjekteter med fokus på ungdomsfeltet. Senter for internasjonalisering av utdanning behandler søknader på andre sektorer/ tema. Dersom det er essensielt for kvaliteten på prosjektet, kan man inkludere grupper fra andre partnerland i verden (se oversikt på aktivungdom.eu) Maksimalt støttebeløp for ordningen er i året (ca. kr. 1,2 mill.) Fast beløp per organisasjon per måned Støtte til transnasjonale prosjektmøter per deltaker Kostnader knyttet til å produsere målbare resultater av prosjektet, for eksempel en forskningsrapport, en veileder eller et annet pedagogisk verktøy Dette er den kuleste og mest spennende måten å heve kompetansen sin på som ungdomsarbeider. Felipe, ungdomsarbeider Aktiviteter som kan få støtte: Utvikling av nye Jobb-hospitering: Opphold hos en samarbeidspartner for å utveksle erfaringer og lære gjennom aktiv deltakelse. Seminarer: En mulighet for deltakere til å møtes for diskusjon, erfaringsutveksling og teoretiske innspill rundt et valgt tema innen ungdomsarbeid. ungdomstjenester jobbtreningsverktøy Studietur: Organisert studietur for å gi innsikt i ungdomsarbeid og/eller ungdomspolitikk i et land. Kontaktmøte: Samle deltakere fra ulike land med det formål å utvikle nye prosjekter med et bestemt tema eller innenfor en bestemt prosjekttype. Opplæringskurs: Gi deltakerne kunnskap og økt praktisk kompetanse for å styrke kvaliteten på ungdomsarbeidet. metoder, verktøy og materiell for ungdomsarbeid 8 9

6 Transnasjonale ungdoms initiativ Ungdommer skaper sine egne prosjekter Ungdoms politiske møter Ungdommers arena for å uttrykke meninger om samfunnsspørsmål og komme i dialog med beslutningstakere Transnasjonale ungdomsinitiativ skal fremme ungdoms tiltakslyst og kreativitet. Ungdom samarbeider med en eller flere ungdomsgrupper i programland om et felles prosjekt. Prosjektet kan f.eks. innebære at de begge ønsker å starte en ungdomskafé i sine lokalsamfunn, samarbeide om aktiviteter og utveksle erfaringer. Gjennom et transnasjonalt ungdomsinitiativ får ungdom muligheten til å sette egne ideer ut i livet, og være direkte og aktivt involvert i planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Ungdomsgruppene kan få støtte til å reise til hverandreen eller flere ganger hvis det er nødvendig, eller de kan samarbeide over internett. Ungdom år. Varighet 6 måneder - 2 år Prosjektet skal planlegges, gjennomføres og evalueres av ungdom Lokalt prosjekt - internasjonalt samarbeid Ungdomskafé Organisere debatter Lage film, teater, festival Streetart og graffiti Naturvern Pusse opp gamle hus Integrering Det må være minst 2 grupper fra ulike programland som deltar (se oversikt side 2). Til sammen minst 4 personer. Dersom det er essensielt for kvaliteten på prosjektet, kan man inkludere organisasjoner fra andre partnerland i verden (se oversikt på aktivungdom. eu) Prosjekter som fremmer sosialt engasjement og entreprenørskap prioriteres Ungdom under 18 år må ha en voksen prosjektlos som kan gi veiledning Søker en uformell ungdomsgruppe må minst én av deltakerne være over 18 år Fast beløp til hver gruppe som deltar. Støtte til en prosjektlos / veileder Transnasjonale ungdomsinitiativ er en del av prosjekttypen Strategiske partnerskap. Ungdomspolitiske møter gir ungdom anledning til å uttrykke sine meninger om politiske spørsmål. Ungdomspolitiske møter kan være nasjonale eller transnasjonale. r Ungdom år Frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå og politikere For eksempel: Ungdomsråd, ungdommens fylkesting, ungdomsorganisasjoner Arrangør bestemmer selv hvor mange dager møtet varer Minst 30 ungdommer Det er mulig å samarbeide med programland og EUs naboland (se oversikt side 2) Dersom aktiviteten finner sted i Norge, må den norske partneren søke støtte fra det norske Aktiv Ungdom-kontoret Målsettinger Utgifter til forberedelser, gjennomføring og oppfølging dekkes gjennom en fast dagsats. En programdag skal ha minst 6 timer aktivitet. For aktiviteter i Norge gis det 40 (ca. kr. 320) per deltaker per dag i støtte Utgifter knyttet til nødvendige konsultasjoner og spørreundersøkelser rettet mot ungdom kan dekkes Utgifter til visum, oppholdstillatelse og nødvendige vaksinasjoner dekkes Maksimalt støttebeløp per prosjekt er (ca. kr ) utveksling av ideer, oppmuntre til aktiv metodebruk og samfunnsdeltakelse erfaringer styrke ungdomsdeltakelse i demokratiske prosesser Eksempel En ungdomsorganisasjon på miljøfeltet samler deltakere fra hele landet for å diskutere spørsmål knyttet til klimaendringer. Politikere fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå deltar. Deltakerne vedtar en resolusjon, som sendes til miljøvernministeren

7 Dra på Aktiv Ungdom-kurs! Lær mer om ungdomsarbeid, hvordan gjennomføre Aktiv Ungdom-prosjekter og møt nye prosjektpartnere Aktiv Ungdom tilbyr mange kurs i forskjellige europeiske land Alle utgifter dekkes mot en egenandel på kr 500,- Vil du vite mer om muligheter i Europa? eurodesk.no informasjon om studier, stipend og jobb i Europa facebook.com/aktivungdom Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Senter for internasjonalisering av utdanning er nasjonalt kontor og behandler søknader for prosjekter utenfor ungdomsfeltet. Se siu.no for mer informasjon. Aktiv Ungdom, Bufdir, Pb 2233, 3103 Tønsberg Tlf: , Besøksadresse: Stensberggata 27, Oslo Produsert med støtte fra Europakommisjonen

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa

UNG i Europa. Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6. Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa UNG i Europa Magasin fra UNG i Europa og Eurodesk nr. 2. 2005 årgang 6 Filmen om tiggerne Drømmen i Drammen Snø og brett i Europa Leder Satsningsområder i 2005 Du får leverpostei! Før stortingsvalet no

Detaljer

AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers

AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers På AKTIV FRITID FOR ALLE Dialog og samarbeid på tvers «PÅ TVERS DIALOGER» Inspirert av Inge Eidsvåg Til dialog møtes vi med en ærlig vilje til gjensidig forståelse. Enighet er altså ikke målet. Dialogen

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

fri ung Flere vil ha ungdomslov Halden Rock city Hekta på Facebook Aktiv ungdom Frifondmidlene er på vei Ideer til aktiviteter M A I 2 0 0 7 : 2

fri ung Flere vil ha ungdomslov Halden Rock city Hekta på Facebook Aktiv ungdom Frifondmidlene er på vei Ideer til aktiviteter M A I 2 0 0 7 : 2 ung M A I 2 0 0 7 : 2 & fri Flere vil ha ungdomslov Halden Rock city Hekta på Facebook Aktiv ungdom Frifondmidlene er på vei Ideer til aktiviteter En tid for alt Det sies at det er en tid for alt. En tid

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren ABM-utvikling ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur-

Detaljer

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E10-2005/2006 B Nye opp levelser Forsidefoto: U. Wiesmeier/Scanpix Internasjonalt sam arbeid gir alle

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Delstudier i utlandet_guide & checklist

Delstudier i utlandet_guide & checklist siden 1 muligheter finansering skjemaer søknadsprosess under studieoppholdet Delstudier i utlandet_guide & checklist www.hil.no/studere_i_utlandet instagram.com/hil.internasjonal siden 2 DELSTUDIER I UTLANDET

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike senter for internasjonalisering av utdanning -magasinet 02 2014 Praksis i Alpene Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike SIDE 24 senter for

Detaljer