Sensorveiledning 1 Studium: bachelor sykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning 1 Studium: bachelor sykepleie"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning 1 Studium: bachelor sykepleie Kull og studieår: 050 og Emnekode og emnenavn: Naturvitenskap 1: Emne 2 050E2 og 051-E2 AF Forsøk nr: 1. forsøk Dato for eksamen/ prøve/ vurderingsoppgave/ mappekrav: Innleveringsform: elektronisk Sensurfrist: Viktig informasjon: Oppgave 1: CELLER og VEV (15 %) Nevn de fem typene vev vi har i kroppen og forklar hva hovedfunksjonen til de ulike vevene er. Oppgave 2: BEVEGELSESAPPARATET (5 %) Forklar hva som skjer når muskelfibre trekker seg sammen. Oppgave 3: NERVESYSTEMET (10 %) Forklar hvilke faktorer som bestemmer ledningshastigheten gjennom et akson. Oppgave 4: SANSENE (10 %) Forklar delfunksjonene som inngår i normal sansing. Oppgave 5: RESPIRASJON (5 %) Forklar hvordan inspirasjon og ekspirasjon skapes. Oppgave 6: SIRKULASJON (15 %) Forklar hvordan hjertets elektriske impulsutbredning foregår og hvordan den påvirker kontraksjonen i hjertemuskulaturen. 1 Det elektroniske dokumentet merkes Sensorveiledning emnekode emnenavn årstall EAa/ LK

2 2 Oppgave 7: HORMONER (15 %) Forklar hvordan ulike hormoner bidrar til jevn konsentrasjon av glukose i blodet. Oppgave 8: NYRER / SYRE BASE (5 %) Nevn delfunksjonene som inngår i normalfunksjon i nyrer og urinveier. Oppgave 9: FORDØYELSEN / ENERGIBALANSEN (15 %) Forklar hvordan karbohydrater, fett og protein nedbrytes enzymatisk og absorberes gjennom mage-tarm-kanalen. Oppgave 10: BLOD og IMMUNSYSTEMET (5 %) Forklar hva som skjer ved en betennelsesreaksjon. Forventning til besvarelsen: Sensorveiledningen er i stikkordsform. Besvarelsen må vurderes utfra prosentberegning på de ulike spørreordene og spørreordene som brukes. Oppgave 1: CELLER og VEV (15 %) Nevn de fem typene vev vi har i kroppen og forklar hva hovedfunksjonen til de ulike vevene er. Nervevev: styrer alle kroppens funksjoner. Styrer samspillet mellom celler, vev og organer. Bevisste og ubeviste handlinger styres fra hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) via det perifere nervesystemet til resten av kroppen. Muskelvev: skaper sammentrekninger i ulik typer muskelvev. Slik reguleres alt fra bevegelse (skjelettmuskulatur), åpning og lukking av blodårer og luftveier, og regulering av kjertler og innvollsorganer. Epitelvev: danner et beskyttende lag rundt kroppen og kroppens vev og organer Bindevev: binder sammen og støtter opp rundt vev og organer. Energilager og beskytter organer (støtdempende funksjon). Blod og lymfe: blod transporterer O2 og næringsstoffer til vevet, CO2 og avfallsstoffer fra vevet til utskillelsesorganer. Lymfe drenerer overskuddsvæske fra vev tilbake til blodsirkulasjonen s.41

3 3 Oppgave 2: BEVEGELSESAPPARATET (5 %) Forklar hva som skjer når muskelfibre trekker seg sammen. Tverrstripet muskulatur består av fibre bygd opp av mange tusen små kontraktile elementer etter hverandre, kalt sarkomerer. Hver sarkomer består av to proteintyper: myosin (i midten) og aktin (på hver side av myosinet). Muskelkontraksjonen utløses av et aksjonspotensial i muskelcellemembranen, derved griper myosinet fatt i aktinet og trekker det til seg, fra hver side. Dermed forkortes sarkomeren. Oppgave 3: NERVESYSTEMET (10 %) Forklar hvilke faktorer som bestemmer ledningshastigheten gjennom et akson. Om aksonet er myolinisert= isolering/ myolinskjede rundt. Aksonspotensialet «hopper fra mellomrom til mellomrom» i myolinskjeden = ledes raskere gjennom aksonet. Aksonets tykkelse. Tykke aksoner leder signaler raskere enn tynne. Eks ledes signaler fra sanseceller som registrerer berøring i tykke aksoner, mens nervefibre som registrerer kulde ledes i tynne. Man kjenner overflaten på en isbit, før man kjenner at den er kald. Oppgave 4: SANSENE (10 %) Forklar delfunksjonene som inngår i normal sansing. Spesialiserte sanseorganer som omdanner sansepåvirkning til elektriske impulser Formidling av elektriske signaler til hjernen: nervebibre, synapser, hjernestamme, thalamus og hjernebark. Skal si noe om hva som skjer i de ulike strukturer eks i nervecellen som danner og sender impulsen videre, i synapsen osv. Rekonstruksjon av de elektriske signaler til enten bevisste sanseopplevelser, som smerteopplevelse, eller ubevist regulering av kroppsfunksjoner som eks hjertefunksjon og respirasjon. Oppgave 5: RESPIRASJON (5 %) Forklar hvordan inspirasjon og ekspirasjon skapes. Inspirasjon: Nerveimpulser fører til at i brystkassens muskulatur trekker seg sammen. Ribbeina løftes og brystkassens dybde og bredde øker. Nerveimpulser utløser også kontraksjon av diafragma og brysthulen utvides nedover. Når brystkassen utvider seg under

4 4 inspirasjonen, øker volumet i brystkasse og lunger. Lungene tvinges til å følge med i brystkassens bevegelse på grunn av væskefilmen mellom lungen og brystveggen. Trykkforskjellen som skapes mellom luften utenfor nese og munn, og gassen i alveolene, får luften til å strømme inn i lungene under inspirasjonen. Ekspirasjon: Når nerveimpulsene som får diafragma og respirasjonsmuskulatur til å trekke seg sammen under inspirasjonen opphører, avtar brystkassens volum. Da blir trykket i gassen i alveolene høyere enn i luften utenfor nese og munn, og gass strømmer ut gjennom luftrørene. Oppgave 6: SIRKULASJON (15 %) Forklar hvordan hjertets elektriske impulsutbredning foregår og hvordan den påvirker kontraksjonen i hjertemuskulaturen. En hjertesyklus starter med at det dannes en impuls i sinusknuten som brer seg og får forkamrene til å trekke seg sammen. Impulsen ledes så til AV-knuten og videre gjennom ledningssystemet, og så fra muskelfiber til muskelfiber. Dermed trekker hjertekamrene seg sammen og pumper blod til lunger og ut i systemkretsløpet. Når hjertekamrene trekker seg sammen, slapper forkamrene av, og det strømmer blod inn i dem. Når hjertekamrene slapper av, åpnes klaffer slik at blodet strømmer inn i dem, og vi er klar til en ny syklus. Oppgave 7: HORMONER (15 %) Forklar hvordan ulike hormoner bidrar til jevn konsentrasjon av glukose i blodet. Insulin, glukagon og adrenalin sørger for stabil blodglukose rundt 5 mol/l, uavhengig av matinntak og fysisk aktivitet. Stabil blodglukose er viktig energikilde for nervecellene. Insulin: Ved matinntak spaltes karbohydrater til glukose, som raskt absorberer til blodbanken via mage - tarmkanalen. Den økte blodglukosekonsentrasjon/blodsukker registrer av spes celler i pancreas. Det produseres og utskilles insulin fra betaceller i de langerhanske øyene. Insulin binder seg til reseptorer i cellemembranen i muskel - og fettceller. Transportproteiner påvirkes og øker opptak av glukose inn i cellene. Blodsukkeret synker. Leverceller er uavhengig av insulin for oppsuging av glukose, men insulin øker omdannelsen av glukose til glykogen. Rask og effektiv transport av glukose når insulinproduksjonen er normal. Blodsukker vil derfor bare øke opp mot 8-10 mol/ l. Når det ikke tilføres glukose via maten, vil produksjonen av insulin opphøre i takt med fallende blodsukker ned til 5 mol/l.

5 5 Glukagon: Glukagon fra alfaceller i pancreas regulerer også blodsukker. Utskilles når blodsukkeret faller. Binder seg til reseptorer i levercellenes membran. Stimulerer til nedbrytning av glykogen til glukose. Glukose diffunderer til blodet. Bidrar til å holde blodsukkeret stabilt. Stimulerer også leverceller til å produsere glukose av aminosyrer. Adrenalin: Når blodsukkeret synker sendes det nervesignaler til binyrene, som skiller ut adrenalin. Virker på leverceller og stimulerer til omdanning av glykogen til glukose. Glukose diffunderer til blodet. Blodsukkeret vil stige. Oppgave 8: NYRER / SYRE BASE (5 %) Nevn delfunksjonene som inngår i normalfunksjon i nyrer og urinveier. Normal funksjon i nyrer og urinveier er avhengig av disse delfunksjonene: En filtrereringsflate der vann, salter og avfallsstoffer strømmer fra blodet til starten av tubulussystemet. Tubuli som reabsorberer det meste av vannet, saltene og andre stoffer som kroppen trenger. Reguleringsmekanismer (hormoner) som sørger for at det reabsorberes og skilles ut riktig mengde av ulike stoffer. Et lednings- og oppsamlings- system der urinen lagres og som den skilles ut gjennom urinledere, urinblære og urinrør Oppgave 9: FORDØYELSEN / ENERGIBALANSEN (15 %) Forklar hvordan karbohydrater, fett og protein nedbrytes enzymatisk og absorberes gjennom mage-tarm-kanalen. For at de store næringsstoffmolekylene skal kunne absorberes må de brytes ned til bestanddeler. Absorpsjon: Spaltede næringsstoffer transporteres fra tarmlumen via tarmepitelcellene til blod eller lymfe (s , ), figur 8.1: Fett: lipase fra pancreas, gallesalter emulgerer fett og etter enzymatisk hydrolyse danner gallesaltene miceller med fettsyrer, disse frigis når micellene kommer i kontakt med cellemembranen og diffundere så gjennom cellemembranen. Pakkes om til kylomikroner i epitelcellenes cytosol, overføres ved eksocytose til lymfen som tømmes i vena cava inferior. Proteiner: foreløpig spalting til mindre peptider ved pepsin i magesekk, videre av trypsin i tynntarm til aminosyrer. Absorpsjon av aminosyrer ved transportproteiner over epitelcellemembran og til blod. Vena porta, til lever. Karbohydrater: amylase fra spytt og fra pancreas. Enzymer som lactase, sukrase og maltase

6 6 (spalter disakkaridene lactose, sukrose og maltose) i cellemembran i tarmveggen. Transport av monosakkarider over epitelceller til blod: Vena porta, videre til lever. Oppgave 10: BLOD og IMMUNSYSTEMET (5 %) Forklar hva som skjer ved en betennelsesreaksjon Betennelse er kroppens reaksjon på en vevsskade som kan skyldes flere forhold: infeksjon av mikroorganismer, fysisk skade, kjemisk skade eller hypersensitivitets-reaksjoner. En betennelsesreaksjon kan for eksempel starte som respons på en skade som gir innpass for bakterier. Hvite blodceller (makrofager) i det skadede vevet angriper bakteriene første timen, samtidig som makrofager og mastceller skiller ut signalstoffer (blant annet histamin) som øker blodgjennomstrømning og blodårenes permeabilitet. Dette påkaller store mengder granulocytter fra blodet som går over i vevet og «eter» bakterier og døde celler (fagocytose). Klassiske tegn: varmt område, rødt, hovent, smerte og nedsatt funksjon.(s ). Aktuelt pensum: Nicolaysen,G. & Holck,P. (Red.) (2013) Kroppens funksjon og oppbygning., Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN Antall pensumsider: 300 Tilleggslitteratur Sand, O. et al. (2006) Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi. 2. utg., Oslo, Gyldendal akademisk ISBN Wyller, V.B. (2009). Det friske mennesket: cellebiologi, anatomi, fysiologi, 2.utg., Oslo, Akribe, Bind 1 - VI ISBN Wyller, V.B. (2014). Frisk: Cellebiologi, anatomi og fysiologi, 3. utg., Oslo, Cappelen Damm akademisk, ISBN

7 7 Karakterbeskrivelser/ poeng Besvarelse som vurderes med gradert karakter 2 A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Sett inn en kort beskrivelse av karakteren A relatert til emnets læringsutbytte eller poeng. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet: Sett inn en kortbeskrivelse av karakteren B relatert til emnets læringsutbytte eller poeng. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene: Sett inn en kort beskrivelse av karakteren C relatert til emnets læringsutbytte eller poeng. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet: Sett inn en kort beskrivelse av karakteren D relatert til emnets læringsutbytte eller poeng. E Tilstrekkelig. Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet: Sett inn en kort beskrivelse av karakteren E relatert til emnets læringsutbytte eller poeng. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet: Sett inn en kort beskrivelse av karakteren F relatert til emnets læringsutbytte eller poeng. Besvarelser som vurderes med karakterene bestått/ ikke bestått A Bestått For å få bestått må kandidaten vise tilstrekkelig kunnskap og til en viss grad kunne anvende kunnskapen på en faglig forsvarlig måte i gitte pasientsituasjoner. Kandidaten må kunne gjøre rede for sentrale etiske utfordringer og vise forståelse for faget og dets ansvarsområde Sett inn en kort beskrivelse av karakteren bestått relatert til emnets læringsutbytte eller antall poeng. B Ikke bestått Sett inn en kortbeskrivelse av karakteren ikke bestått relatert til emnets læringsutbytte eller antall poeng. 2 Generelle kvalitative karakterbeskrivelser fra Universitets- og høgskolerådet , revidert

8 8 Vedlegg: Emnebeskrivelse Emne 2: Naturvitenskap E2 / 051-E2 Studiepoeng: 15 Læringsutbytte. Ved gjennomført emne skal studenten: KUNNSKAPER ha kunnskaper i kjemi, biokjemiske - og fysiologiske prosesser ha bred kunnskap om menneskekroppens anatomiske oppbygging, utvikling og funksjon ha kunnskap om hvordan organer og organsystemer fungerer og påvirker hverandre ha kunnskap om smittestoffer og deres påvirkning på organismen kjenne til smittekilder, smittemåter, spredning av smitte og tiltak mot smitte FERDIGHETER kunne forklare anatomi og fysiologiske prosesser samt organers funksjon og gjensidige påvirkning kunne forklare hvordan smittestoffer påvirker organismen GENERELL KOMPETANSE ha innsikt i og formidle grunnleggende kunnskaper om menneskekroppens anatomi, fysiologiske prosesser og organsystemer Innhold. Anatomi og fysiologi er læren om kroppens oppbygging og hvordan kroppen fungerer normalt. Fagene anatomi / fysiologi og smittevern er basisfag i sykepleierutdanningen. Grunnleggende kunnskap i disse fagene er en forutsetning for å forstå menneskets grunnleggende behov, samt forebygging og utvikling av sykelige tilstander. Anatomi og fysiologi Grunnleggende kjemi, fysikk og biokjemiske prosesser. Cellen Blodet Immunsystemet Sirkulasjonssystemet Respirasjonssystemet Fordøyelsessystemet Nervesystemet Hormonsystemet Nyrer og urinveier Skjelettet

9 9 Musklene Sansene Forplantningslære Smittevern: Mikrobiologi og hygiene Generelt om smittestoffer Bakterier, virus, parasitter og sopp Infeksjonsepidemiologi Smittekjeden Smitte og smittespredning Sykehusinfeksjoner Immunisering Arbeids- og læringsformer. Undervisningsopplegget er strukturert etter studieløp og emneplan med referanser til pensumlitteraturen. Det er organisert med veksling av intensive uker med ressursforelesninger, seminarer og læringsgruppeaktiviteter på skolen, og uker med selvstudier. Timeplanen viser opplegget uke for uke. Ressursforelesningene vil fokusere på essensen i emne 2. Det vil være et grunnlag spesielt for emne 7, men samtidig en forutsetning for å forstå og tilegne seg kunnskaper i de andre emnene i fagplanen. Det arrangeres to seminarer i emnet. Kullet deles opp i læringsgrupper og det vil delta 4-6 læringsgrupper på hvert seminar. På seminaret presenteres hovedresultatene fra arbeidskravene (jfr. vurderingsformer). Metoden vektlegger aktiv studentdeltakelse med deling av kunnskap gjennom fremlegg og diskusjon. Lærer vil ha en veiledende rolle i seminaret. Studentene er organisert i læringsgrupper med 5-7 studenter per gruppe. Hensikt med læringsgruppene er at studentene skal kunne fordype seg i pensumlitteraturen, siden forelesningene ikke dekker alle de tematiske områdene studentene skal arbeide med for å oppnå læringsutbyttene. Arbeidet i læringsgruppene anser vi som en nødvendig forberedelse til prøvene i emne 2. I læringsgruppene arbeider studentene med studiespørsmål og arbeidskrav som skal presenteres i seminarform. Hver gruppe får tilgang til et eget rom/ forum i Fronter, der de kan kommunisere innad i gruppen om oppgaver og spørsmål relatert til emnet. Gruppene utarbeider sine samarbeidskontrakter og fastsetter selv kriteriene for arbeidet med arbeidskravene. Gruppemedlemmene har felles ansvar for læringsprosess og resultater. Studenter som ikke er deltagende i gruppene eller deltar på seminar, må levere et individuelt arbeidskrav. Læringsgruppene får ved oppstart av emnet tildelt en emneveileder. Det gis tilbud om inntil fire timers veiledning per læringsgruppe i tillegg til seminarer. Veiledningen skal primært foregå i gruppesamlingene på skolen og må avtales med veileder via e-post. Det forventes at læringsgruppen selv tar initiativet til veiledningen.

10 10 Digitale læringsressurser vil bli brukt i undervisning og tilrettelagt som pedagogisk støtte for studenten i selvstudier og læringsgrupper. Annen hver uke er tilrettelagt for selvstudie med fordypning i pensumlitteraturen. Det anbefales at studentene arbeider i læringsgruppene i selvstudie ukene, eventuelt bruker digitale medier for kommunikasjon og samarbeid. Det beregnes i gjennomsnitt minimum 40 timer studietid pr uke. Vurderingsformer. I emnet Naturvitenskap 1. har studenten 2 arbeidskrav og 1 eksamen, bestående av 3 individuelle prøver. Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen i emne 2. Studenten må oppnå karakteren bestått i alle 3 prøver, for å bestå eksamen i emne 2. Arbeidskrav. Arbeidskrav 1: Smittevern: Mikrobiologi og hygiene HENSIKT: Studentene skal tilegne seg kunnskap om smittekjeden; kjenne til smittestoff, smittekilder, smittemåter, spredning av smitte og tiltak for å forhindre smitte. INNHOLD: Studentene får utlevert oppgaver knyttet til problemstillinger relatert til smittekjeden. RAMMER: Gruppeoppgave Omfang 1000 ord (+/- 10%) Det lages en presentasjon av oppgaven som legges fram i seminar. Oppgaven leveres i Fronter til angitt tid. VURDERING: Felles tilbakemelding under presentasjon i seminar. Arbeidskravet er godkjent ved innlevering i Fronter og presentasjon i seminar. Arbeidskravet må være godkjent en uke før man kan gå opp til prøve i smittevern. Arbeidskrav 2: Anatomi og Fysiologi HENSIKT: Studentene skal kunne forklare og formidle organsystemers oppbygging og funksjon INNHOLD: Studentene får utlevert en oppgave knyttet til et bestemt organsystem. RAMMER: Gruppeoppgave Omfang 1000 ord ( +/- 10%). Det lages en presentasjon av oppgaven som legges fram i seminar. Oppgaven leveres i Fronter til angitt tid. VURDERING

11 11 Felles tilbakemelding under presentasjon i seminar. Arbeidskravet er godkjent ved innlevering i Fronter og presentasjon i seminar. Arbeidskravet må være godkjent en uke før man kan gå opp til prøve i anatomi og fysiologi. Eksamen E2-AF Skriftlig individuell prøve under tilsyn i anatomi og fysiologi - 4 timer. Vurderes med gradert karakter E2-AF Skriftlig individuell prøve under tilsyn i anatomi og fysiologi - 4 timer. Vurderes med gradert karakter. 050-E2-MIK Skriftlig individuell prøve under tilsyn i mikrobiologi 1,5 time. Vurderes med bestått/ikke bestått. 60 % må være rett besvart for at prøven vurderes til bestått. 051-E2-MIK Skriftlig individuell prøve under tilsyn i mikrobiologi 1,5 time. Vurderes med bestått/ikke bestått. 60 % må være rett besvart for at prøven vurderes til bestått. 050-E2-HYG Skriftlig individuell prøve under tilsyn i hygiene 1,5 time. Vurderes med bestått/ikke bestått. 60 % må være rett besvart for at prøven vurderes til bestått. 051-E2-HYG Skriftlig individuell prøve under tilsyn i hygiene 1,5 time. Vurderes med bestått/ikke bestått. 60 % må være rett besvart for at prøven vurderes til bestått.

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2015 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2015 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Klargjøring av spørreord som brukes i oppgavene: Hva, Hvilke,

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Sensorveiledning 1 Studium: Bachelor i sykepleie

Sensorveiledning 1 Studium: Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning 1 Studium: Bachelor i sykepleie Kull og studieår: Kull 050-14 051-14 Studieår 2014-15 Emnekode og emnenavn: Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2

Detaljer

Sensorveiledning 1 Studium: bachelor sykepleie

Sensorveiledning 1 Studium: bachelor sykepleie Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning 1 Studium: bachelor sykepleie Kull og studieår: 050 og 051 2014 Emnekode og emnenavn: Naturvitenskap 1: Emne 2 050E2 og 051-E2 AF Forsøk nr:

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 9. august 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Sensorveiledning 1 Studium: Bachelor i sykepleie

Sensorveiledning 1 Studium: Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning 1 Studium: Bachelor i sykepleie Kull og studieår: Kull 050-14 051-14 Studieår 2014-15 Emnekode og emnenavn: Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2

Detaljer

Sensorveiledning/informasjon Studium:

Sensorveiledning/informasjon Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Videreutdanning i psykisk helsearbeid Sensorveiledning/informasjon Studium: Bachelor sykepleie Kull og studieår: Kull 050 og 051-15 studieår 2015-2016 Emnekode

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 05HOEM2 2- Prøve i anatomi og fysiologi. 20.2.20 (2.forsøk) På spørsmål -25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt eller mest korrekt. Riktig svar på spørsmål -25

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 11 : Fordøyelsen Figur side 222 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen

Figurer og tabeller kapittel 10 Fordøyelsen Side 203 Spyttkjertler Spiserøret Magesekken Leveren Galleblæra Bukspyttkjertelen Tolvfingertarmen Tynntarmen Tykktarmen Endetarmen Oversikt over fordøyelseskanalen med kjertler. Galleblæra er ingen kjertel,

Detaljer

Emnenavn: Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00. Faglærer: Eksamenskontoret: Hanne Holm

Emnenavn: Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00. Faglærer: Eksamenskontoret: Hanne Holm EKSAMEN Emnekode: HVPAR10113 Emnenavn: Akuttmedisin 1, 20 stp. PARAMEDIC Dato: 23. november 2016 Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt Eksamenstid: Kl. 09:00 til 13:00 Faglærer: Thor-David Halstensen,

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 11. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 11. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 11. april 2019 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 8. august 2019 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 8. august 2019 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 8. august 2019 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 11 Klargjøring

Detaljer

Samling 4b Respirasjon

Samling 4b Respirasjon Samling 4b Respirasjon Soneterapi og massasjeterapi Læringsmål respirasjonssystemet Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan beskrive Luftveienes inndeling og oppbygning Funksjonen til

Detaljer

Samling 4b Respirasjon

Samling 4b Respirasjon Samling 4b Respirasjon Soneterapi og massasjeterapi Læringsmål respirasjonssystemet Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan beskrive Luftveienes inndeling og oppbygning Funksjonen til

Detaljer

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv

Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter. Ved Ki-Terapi skolen Moelv Fagplan Brev og nett-studie Anatomi og fysiologi med sykdomslære for naturterapeuter Ved Ki-Terapi skolen Moelv 1 Fagoversikt /emner: Fagområder: Anatomi Fysiologi Patologi: Ki-Terapi Skolen vil følge

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 19. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 19. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 19. april 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 10 Klargjøring

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Bokmål Klargjøring

Detaljer

Sensorveiledning til ordinær eksamen i emne HSVPL20112: Fysisk helse 15 STP

Sensorveiledning til ordinær eksamen i emne HSVPL20112: Fysisk helse 15 STP 1 Sensorveiledning til ordinær eksamen i emne HSVPL20112: Fysisk helse 15 STP 25.10.2018 Studenten skal gjennom eksamensbesvarelsen vise i hvor stor grad læringsutbyttene for emnet er nådd. Relevante læringsutbytter

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 9. august 2018 Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 9. august 2018 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 11 Klargjering

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 14 Klargjøring

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon Mage-tarm systemet Anatomi og fysiologi Arild Chr. Rustan FRM2041, 2.5.06 EM bilde av mikrovilli (brush border) fra tynntarm Forelesingsplan 2006 kursuke 18: fordøyelsesorganer Anatomi og fysiologi: Mage-tarm

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Viktige funksjoner Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Sende impulser til muskler og kjertler Tenkning Følelser Hukommelse Språk Læring Bevissthet 103 Celler i nervesystemet Nerveceller

Detaljer

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov

gjøre rede for aktuelle observasjoner og sykepleiehandlinger for å ivareta menneskets grunnleggende behov UNDERVISNINGSPLAN Bachelor Sykepleie EMNER: 101 (HSSPL10114) og 102 (HSSPL10214) KULL: 2014 LÆRINGSUTBYTTE EMNE 101: Sykepleie fag og funksjon Kunnskaper: Studentene skal ved avsluttet emne kunne: gjøre

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Vurdering av innlevert sluttrapport og muntlig eksamen. Dato: 11. desember Eventuelt:

SENSORVEILEDNING. Vurdering av innlevert sluttrapport og muntlig eksamen. Dato: 11. desember Eventuelt: SENSORVEILEDNING Emnekode: ITF30717 Emnenavn: Fordypningsemne Eksamensform: Vurdering av innlevert sluttrapport og muntlig eksamen Dato: 11. desember 2018 Emneansvarlig: Jan Høiberg Eventuelt: Læringsutbytte

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Studieplan 2018 Årsenhet i grunnmedisin

Studieplan 2018 Årsenhet i grunnmedisin Studieplan 2018 Årsenhet i grunnmedisin Studiet er sist godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.13 (HK-sak 56/13) Godkjent i Undervisningsutvalget: 14.09.17 (UUV-sak 48/17) Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgaven består av 5 oppgaver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

Grunnmedisin, Våren 2014

Grunnmedisin, Våren 2014 Grunnmedisin, Våren 2014 NNH- Godkjent Anatomi & fysiologi, offentlig godkjent, 10 studiepoeng Patologi & Sykdomslære Mikrobiologi, Førstehjelp www.sirius-skole.no, post@sirius-skole.no Copyright Sirius

Detaljer

Programbeskrivelse Årsenhet i grunnmedisin. 60 studiepoeng

Programbeskrivelse Årsenhet i grunnmedisin. 60 studiepoeng Programbeskrivelse Årsenhet i grunnmedisin 60 studiepoeng 2019 Studiet er sist godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.13 (HK-sak 56/13) Programbeskrivelsen er godkjent i Utdanningsutvalget: 01.02.19 (UU/H-sak

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi - 2010-2011 Emnekode: RAD1021 Emnenavn: Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi Faglig nivå: Bachelor (syklus

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 31. mars 2016 Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 31. mars 2016 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Eksamensoppgåva består av 5 oppgåver med delspørsmål og er på 9

Detaljer

Sensorveiledning til ny utsatt eksamen i emne HSVPL20112: Fysisk helse 15 STP

Sensorveiledning til ny utsatt eksamen i emne HSVPL20112: Fysisk helse 15 STP 1 Sensorveiledning til ny utsatt eksamen i emne HSVPL20112: Fysisk helse 15 STP 26.04.2019 Studenten skal gjennom eksamensbesvarelsen vise i hvor stor grad læringsutbyttene for emnet er nådd. Relevante

Detaljer

Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen

Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen 1) Tegn og forklar hvordan cellemembranen er oppbygd? 2) Hvordan er mitokondrier oppbygd og hvilke funksjoner har de? 3) Hva kan vesikler/blærer i cytoplasma inneholde?

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 13. mai 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi Eksamensform : Skriftlig

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD DEL 1

MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD DEL 1 MED2200-2_OPPGAVE3_V17_ORD DEL 1 OVERVEKT OG TYPE 2 DIABETES Kari Larsen er 50 år og har en BMI på 32. Hun har gradvis økt i vekt over de siste 20 årene og har nå merket økt trettbarhet og hyppig vannlating.

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate

Figurer og tabeller kapittel 7 Kroppens oppbygning og overflate Side 140 Rød blodcelle Nervecelle Muskelcelle Cellene kan variere mye i form etter den funksjonen de har i kroppen. Side 141 jernemembran ellemembran ellekjerne rvestoff (DNA) itokondrie ndoplasmatisk

Detaljer

Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett

Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett Interaksjon i nettgrupper Trygghet til å skrive og samarbeide i diskusjonsfora på nett Utfordringer Få studentene til å ta i bruk læringsplattformen og studere fra første dag av studiene Få studentene

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Studieplan 2018/2019 Årsstudium i idrett (2018-2019) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Årsstudium i idrett er et tverrfaglig studium innen idrettsvitenskap. Ved fullført studium skal studenten ha tilegnet

Detaljer

Kapittel 2: Næringsstoffene

Kapittel 2: Næringsstoffene Kapittel 2: Næringsstoffene Tid: 2 skoletimer Oppgave 1 Flervalgsoppgaver a) Hvilke hovedgrupper næringsstoffer gir oss energi? Vann Mineraler Karbohydrater Proteiner Vitaminer Fett b) Hvilket organisk

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 18. desember Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 18. desember 2017 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 10

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Hormoner Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om hva hormoner er hvor i kroppen hormoner blir produsert hvordan hormoner virker på prosesser i kroppen 2 Cellene

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn

BACHELOROPPGAVE. Tittel. Ditt navn. Dato. Studienavn Avdelingsnavn BACHELOROPPGAVE Tittel Ditt navn Dato Studienavn Avdelingsnavn Emnebeskrivelse LBLHBO13 Bacheloroppgave (Vår 2016) Studiepoeng: 15 Ansvarlig avdeling: Avdeling for lærerutdanning Undervisningssted: Halden

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 1 / 8 Studieplan 2019/2020 Mat og helse 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et profesjonsfaglig studium i lærerutdanningen. Undervisningen foregår på Fakultet for helse og sosialvitenskap,

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 10. august 2017 Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 10. august 2017 Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 13 Nynorsk

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 2 Lys 2 6 12 6 Andre organiske forbindelser 2 Vi får de organiske forbindelsene vi trenger fra planter eller fra dyr som har spist planter. Figurer kapittel

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet

Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet Repetisjonsoppgaver i anatomi/fysiologi Nervesystemet 1. Hvilke to hoveddeler består nervesystemet av? 2. Hvilke tre anatomiske deler består hjernen av? 3. Storhjernen deles inn i fire lapper. Gi navnet

Detaljer

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi - 2012-2013 Emnekode: RAD1021 Emnenavn: Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi Faglig nivå: Bachelor (syklus

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Kull og studieår: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull 2012, 2. studieår Emnekode og emnenavn: 050E6 Emne 6 Sykepleievitenskap 2

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2018 Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 17. desember 2018 Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 17. desember 2018 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Klargjøring

Detaljer

Sensorveiledning Studium:

Sensorveiledning Studium: Høgskolen i Telemark Institutt for helsefag Sensorveiledning Studium: Bachelorstudium i sykepleie heltid Kull og studieår: Kull 2012 deltid, 2. studieår Kull 2012 heltid, 2. studieår Emnekode og emnenavn:

Detaljer

HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI

HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI HJERTET- ANATOMI OG FYSIOLOGI Cecilie Lorentsen Odland Cecilie Odland, Sørlandet sykehus Kristiansand, Februar 2018 HJERTETS LOKALISERING: Perikard Myocard Endocard HJERTETS OPPBYGGING HJERTETS OPPBYGGING

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Prøveeksamen i MBV 1020 - Del 1 (Dyrefysiologi) Oppgavegjennomgang: 22. oktober 2008 Tid for gjennomgangen: kl. 12.15-14.00 Oppgavesettet

Detaljer

Sensor veiledning, SYKVIT4014 GERSYK

Sensor veiledning, SYKVIT4014 GERSYK 1 Sensor veiledning, SYKVIT4014 GERSYK4202 2019 Det følgende er en presisering av hvilke forventninger som er knyttet til bruken av karakterskalaen ved besvarelser som er av vurderende art. Presiseringen

Detaljer

Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014

Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014 Trener 1 kurs 2. Utgave 13. januar 2014 1) Skjelettet - 2) Nervesystemet - 3) Det kardiovaskulære systemet (Hjerte og blodårer) 4-5) Ulike organsystemer: fordøyelse og åndedrett 6) Muskler og ligamenter

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Nettstudier. Studieplan 2018 Årsenhet i grunnmedisin

Nettstudier. Studieplan 2018 Årsenhet i grunnmedisin Studieplan 2018 Årsenhet i grunnmedisin Nettstudier Studiet er sist godkjent i Høyskolekollegiet 22.11.13 (HK-sak 56/13) Godkjent i Undervisningsutvalget: 23.02.18 (UUV-sak 7/18) Side 1 av 9 Innhold 1.

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner Læringsmål IA: 2.1.2.6 Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport Passiv Aktiv Diffusjon Fasilitert diffusjon Ionekanaler

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studieplan 2017/2018. Årsstudium i idrett ( ) Studiepoeng: 60. Læringsutbytte. Målgruppe. Relevans for arbeidsliv og videre studier Studieplan 2017/2018 Årsstudium i idrett (2017-2018) Studiepoeng: 60 Årsstudium i idrett er tverrfaglig studium som består av fire emner. Målet for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse

Naturfag. 25-Leken: Kropp og helse 25-Leken: Kropp og helse Instruksjoner: Skriv ut sidene og laminer dem. Fasit til spørsmålene står på denne siden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Detaljer

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11 NTNU Det medisinske fakultet Bokmål Sensurfrist: 12. juni 2012 Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11 Tirsdag 22. mai 2012 Kl. 09.00 15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 27 sider inklusive forsiden

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utsatt/utsett eksamen Utdanning : Radiografi Kull : R-10 Emnekode og navn/namn : BRA120 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og farmakologi

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

2NF171-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfagundervisning i barneskolen

2NF171-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfagundervisning i barneskolen 2NF171-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfagundervisning i barneskolen Emnekode: 2NF171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen sspesielle krav Læringsutbytte For å bli en dyktig lærer i naturfag på

Detaljer

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1

Ernæring. Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning. 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Ernæring Ernæring = Næring + Fordøyelse + Forbrenning 01.07.2012 www.mammasmatside.no 1 Hvorfor trenger vi mat? Vi trenger mat for at kroppen skal fungere som den skal. Det finnes forskjellige slags drivstoff

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Studentsider Studieplan Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen Beskrivelse av studiet Dette videreutdanningskurset skal bidra til å styrke studentenes kunnskaper, ferdigheter og didaktiske

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 16. desember Bokmål

Bachelorutdanning i sykepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 16. desember Bokmål Bachelorutdanning i sykepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 16. desember 2016 Bokmål Eksamenstid 4 timer Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemidler tillatt Antall sider inkludert denne: 13 Klargjøring

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING

EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE INKL. SENSORVEILEDNING Utdanning : Høgskolen i Bergen, Institutt for Radiografi Kull : R-09 Emnekode/-navn/-namn : BRE103. Radiografi som kunnskapsområde

Detaljer

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Nynorsk

Bachelorutdanning i sjukepleie. Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi. 20. april Nynorsk Bachelorutdanning i sjukepleie Nasjonal eksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 20. april 2017 Nynorsk Eksamenstid 4 timar Kl. 9.00 13.00 Ingen hjelpemiddel tillatne Tal på sider inkludert denne: 14 Klargjering

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Grunnleggende cellebiologi

Grunnleggende cellebiologi Grunnleggende cellebiologi Ann Kristin Sjaastad Sert. yrkeshygieniker, Dr. Philos HMS-seksjonen, NTNU Tema Cellens oppbygning Transportmekanismer Arvestoff og proteinsyntese Mutasjoner og genotoksisitet

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr

Flervalgsoppgaver: Gassutveksling i dyr Flervalgsoppgaver gassutveksling i dyr Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Gassutveksling dyr 1 Gassutveksling i pattedyr skjer i A) alveoler og vener B) bronkioler og kapillærer C) alveoler og

Detaljer