Status for gjennomføring av vanndirektivet og samordning med vilkårsrevisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status for gjennomføring av vanndirektivet og samordning med vilkårsrevisjon"

Transkript

1 Status for gjennomføring av vanndirektivet og samordning med vilkårsrevisjon Vassdragsdrift og miljøforhold konflikt eller samarbeid? EBL seminar, Narvik, september 2009 Anja Skiple Ibrekk, NVE

2 Innhold i denne presentasjonen Status vanndirektivet Forvaltningsplaner og prosess videre Hva skjer om vi bryter direktivet? Samordning vanndirektiv og revisjon Hva betyr samordning? Eksempler 2

3 3 Vannregionene

4 Et stort arbeid er gjort ~700 sider forvaltningsplan ~700 sider tiltaksprogram 4

5 Hva skjer videre med planene? VRM (FM FK) oppsummerer høringen og justerer planen (i VRU). 1.september: Fra FM til FK for politisk behandling i Fylkestinget. 1. november: Fra FK til MD for sentral godkjenning av departementene. 1. januar 2010: Planen (fylkesdelplan) trer i kraft og er retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionene. Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning ( 25) 5

6 Hva skjer om Norge ikke følger direktivet? Bilateral kontakt for å løse problemet (ikke følgt tidsplan, ikke organisert seg godt nok, ikke tatt inn i lovverk, ikke satt miljømål, ikke følgt opp med tiltak etc.) Rettsak (per i dag er det varslet 16 saker i EU-domstolen). Initiert av EU eller organisasjoner. ESA følger opp EFTA-landene på samme måte som Kommisjonen følger opp EU-landene. 6 EØS-fristene gjør at dette er først aktuelt ift Norge i andre planperiode (etter 2015).

7 Eksempler på oppfølging fra EUs side - WFD Scoreboard Country Notification (Art. 24) (non) communication Completeness Conformity (non) conformity Intercalibration (Site selection) River Basin Districts (Art. 3 Reporting ) (incorrect) implementation RBD Analysis (Art. 5 Reporting) /water-framework/scoreboard.html Explanation of symbols and colours Report or information submitted electronically via the WFD report prototype JJ 7 Slide 7 Report or information submitted Requirements only partially fulfilled Report or information not submitted J K L

8 Planene må følges opp av sektorbeslutninger (eks. NVE) Vannforvaltningsforskriftens virkeområde VANNOMRÅDE Vannområdegruppe Tiltaksanalyse VANNREGION Vannregionutvalg Forvaltningsplan (inkludert tiltaksprogram) SEKTOR- BESLUTNINGER Konsesjon Revisjon Miljøtilsyn Miljøtiltak Sikringstiltak 8

9 Politikerne gjentar viktigheten av å samordne prosessene bl.a. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen ved innlemmelse av vanndirektivet i EØS-avtalen (st. prop.75): Komiteen mener at tiltaksplanene som skal utarbeides med utgangspunkt i direktivet, må innlemme revisjoner av vannkraftkonsesjoner. I særdeleshet er det viktig å få til ordentlige miljøforbedringer der det ikke er krav om minstevannføring i dag. På sikt må konsesjonsrevisjonene synkroniseres med revisjon av forvaltningsplanene i vannregionene, slik direktivet forutsetter. Framtidlige revisjoner av konsesjonsvilkår i regulerte vassdrag og gjennomføring av vanndirektivet må ses i sammenheng Erik Solheim, spørretime i Stortinget 6. mai

10 Forholdet mellom revisjon og vanndirektivet Samordningen betyr eksempelvis: Revisjonen ikke avsluttes før tiltaksanalysen foreligger. Miljøundersøkelser pålegges regulant i tide for at det også kan brukes i tiltaksanalysen. Betyr IKKE en felles saksbehandling. Informasjonsutveksling. Tiltaksanalyse/forvaltningsplan konsesjon/revisjon. Samordning mellom ulike konsesjoner. NVE forslag: VRM/VRU kan kreve revisjon i fremtiden. Krafttap og vanndirektivet: Størrelsen signifikant uheldig for samfunnet sier noe om ev. krafttap. Dette vurderes i revisjonen, og resultatet av revisjonen bør derfor benyttes for å finne denne størrelsen. 10

11 11 Eksempel Altevann/Barduvassdraget

12 Eksempel Altevann/Barduvassdraget Revisjonens omfang utvidet som følge av prosessen med forvaltningsplanen; Minstevannskrav aktuelt for flere elvestrekninger Mer fokus på andre økologiske forhold enn ørret VRM ber om konsesjonsbehandling av Bardufoss kraftverk Miljøundersøkelser (Statkraft har bestilt/blir pålagt som del av revisjonen, brukes i forvaltningsplanen). Forvaltningsplan fokuserer det økologiske fremfor brukerorientering (turisme, ørret, landskap), for eksempel ved fyllingsrestiksjoner. Samtidlig som revisjonens brukerorientering vil gjøre prioriteringer lettere. Større oppmerksomhet på prosessen med å forbedre miljøvilkårene i det regulerte vassdraget. 12

13 13 Eksempel Auravassdraget

14 Eksempel Auravassdraget 14 Revisjonen kommet lengre enn i Altevann. Revisjonsdokument ferdig og undersøkelser pålagt før arbeidet i vannområdet Aura startet. Vannområdet pådriver for utredning av vinn-vinn løsning med småkraft på Finset. Laks i Aura en klar (altoverskyggende?) prioritering. Brukerinteresser mer framme enn økologiske interesser? Gjensidig utveksling av informasjon mellom revisjonen og vannområde/vannregionen. Nye revisjonskrav - må tas inn i neste forvaltningsplan som en bakgrunn for oppdaterte miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster og avbøtende tiltak som skal gjennomføres.

15 Viktige forhold å huske på Mer vann slippes der det er mest å hente (for eksempel norske laksevassdrag, viktige innlandsstammer ørret, skjeldne arter etc). Det betyr i praksis at det ikke kan slippes mer vann i alle regulerte vannforekomster. Vanndirektivet sier IKKE at det skal bli mer vann overalt! Derfor må vi nok leve med en del halvtørre elvestrekninger - også framover og dermed skuffelser over noen resultat av revisjoner Revisjoner skal brukes til å forbedre miljøet i eldre regulerte vassdrag. Vanndirektivet må ses sammen med andre direktiver for eksempel fornybardirektivet. 15

16 Oppsummering Vanndirektivet begynner nå å gjøre seg gjeldende i norsk vannforvaltning. Samordning mellom vanndirektiv og konsesjon/revisjon er viktig, og vi må høste erfaringer på hvordan dette kan gjøres bedre i kommende revisjoner. Prosessene etter vassdragslovgivningen uforandret, men må ta hensyn til NY organisering av vannforvaltningen, nye muligheter for samordning mellom brukerinteresser, nye areanar for ideutveksling og vassdragsvis planlegging. Revisjoner vil føre til bedre miljø i mange vassdrag, men ikke nødvendigvis bedre miljø i alle vannforekomster. Revisjonen kan avvike fra forvaltningsplanen, siden den er retningsgivende, og ikke styrende. 16

17 17 Vi får satse på samarbeidet!

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013

Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter. Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter Advokat for LVK - Tine Larsen SRNs vassdragsseminar 16. april 2013 Stiftet i 1978 Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) 174 medlemskommuner

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig

Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer. LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Revisjon av konsesjonsvilkår i eldre vannkraftreguleringer LVK-skolen, 24. mars 2014 Karianne Aamdal Lundgaard, advokatfullmektig Hva er en vilkårsrevisjon? Revisjon gir mulighet til å pålegge nye og endrede

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2007 2008)

St.prp. nr. 75 (2007 2008) St.prp. nr. 75 (2007 2008) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse

Detaljer

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening

Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra. Tokke Jeger & Fiskerforening Høringsuttalelse til andre gangs høring for regional vannforvaltningsplan Vest-Viken vannregion. fra Tokke Jeger & Fiskerforening Water is not a commercial product like any other but,a heritage which must

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om

HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om HØRING REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR RØSSÅGA-UTBYGGINGEN RAPPORT MED ANBEFALINGER FRA FELLES ARBEIDSGRUPPE. Bakgrunn: Generelt om revisjonsordningen Eldre vannkraftutbygginger ble ikke pålagt miljøvilkår

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Vannkraftforvaltning og EUs Vanndirektivet i Norge. Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no

Vannkraftforvaltning og EUs Vanndirektivet i Norge. Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Vannkraftforvaltning og EUs Vanndirektivet i Norge Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Vattendagerna, Jönkjöping, Okt 2012 «Smørgåsbord» från Norge «det räcker att du visar ett smörgåsbord med allt ni

Detaljer

«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?

«Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø? «Står miljøforbedringer i regulerte vassdrag i motsetning til en offensiv klimapolitikk? Hvordan vinne både mer kraft og et bedre vassdragsmiljø?» Haakon Thaulow NIVA Juniorpensjonist Forfatternavn 24.10.2014

Detaljer

Mange bekker små gjør en stor Å!

Mange bekker små gjør en stor Å! Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i 2016-2021? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder 1.(formål) fastsettelse av Formålet

Detaljer

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Gjennomgang av høringsinnspillene fra 1. gangs høring til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021) Vedlegg 1: Gjennomgang av høringsuttalelsene fra 1. gangs høring til regional

Detaljer

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET

PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET PLANER FOR NY VANNKRAFTPRODUKSJON OG MILJØTILTAK I SIRA-KVINA VASSDRAGET vinn-vinn for både fornybar vannkraftproduksjon, vassdragsmiljø og lokalsamfunn 1 Sira-Kvina Kraftselskap DA Sira-Kvina kraftselskap

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii(

r 'é1c tffi 6iiiVéiIféii( ,_.,..,..., t HITRAKOMMUNE Teknisk sektor 20{ m SAS W... H.-.,.. f v :p flím r 'é1"c tffi "6iiiVéiIféii( Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Dato Deres ref. Vår ref. I Arkivkode

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø

Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Regionmøter februar 2011 Produksjon og miljø Hans Erik Horn, NPM 1 Agenda Aktuelle tema vi jobber med: Dagsaktuelle temaer Vanndirektivet og utfordringer videre Geir Taugbøl Verneplaner og andre planer

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR. Plan for friluftslivstiltak. Avtaledokument med vertskommunene. Miljødesign Sira. November 2014 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR Plan for friluftslivstiltak Avtaledokument med vertskommunene Miljødesign Sira November 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Miljødesign som metode... 4 1.2 Planforutsetninger...

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

Revisjon av forskrift om konsekvensutredninger ESA og deling av regelverket

Revisjon av forskrift om konsekvensutredninger ESA og deling av regelverket Revisjon av forskrift om konsekvensutredninger ESA og deling av regelverket v/ina Rognerud Tekna-seminar 3. juni 2014 Disposisjon Om gjeldende forskrift og viktige prinsipper Bakgrunn for revisjon av regelverket

Detaljer