Mange bekker små gjør en stor Å!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mange bekker små gjør en stor Å!"

Transkript

1 Mange bekker små gjør en stor Å! Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i ? Kristin Uleberg Vest-Agder fylkeskommune Prosjektleder for vannregion Agder

2 1.(formål) fastsettelse av Formålet med denne forskriften er å gi rammer for miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

3 Planer er etter vannforskriften/plan- og bygningsloven 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Regionalt handlingsprogram for 2016

4 Fag og politikk!

5 Forslag til vannforvaltnigsplan Regionale prioriteringer Krypsiv Forsuring Vannkraftregulering Forurensa sedimenter Fremmede arter

6 Miljødirektoratets/NVE sin prioritering

7 Regional plan Sitat: «Ta opp reviderbare konsesjoner til behandling når de blir meldt inn, ikke kun etter prioritert liste»

8 1. gangs høring 1/7 18/

9 48 innspill fra Kommuner Sektormyndigheter Interesseorganisasjoner Vannområder Kraftselskap Noen få privatpersoner

10 Hva kom det innspill på? Vannkraft Mer penger til kommunene Manglende kost/nytte vurderinger Noen ønsket mer fokus på kyst og sjø Veldig mange var enig i prioriteringene.

11 Kommunene NVE m fl «Ta opp reviderbare konsesjoner til behandling når de blir meldt inn, ikke kun etter prioritert liste»

12 Kommune Aust-Agder Ellers. Kommune Aust-Agder Kommune Aust Agder Fylkesmannen Aust Agder Statens vegvesen Foto: Lars Berg Holtan

13 Hva endret vi Først gangs høring ble avsluttet 18/ Andre gangs høring skulle starte 23/ møter i vannregionutvalget 2 politiske arbeidsgruppemøter

14 Sjøørret Det var ingen politisk vilje til å prioritere sjøørret Foto: Lars Berg Holtan men fisk er nå omtalt som kvalitetselement

15 Vassdrag/ rrevisjonsobjekt Prod. Kraftverk GWh/år Samlet VPS-gr VP - Fisk/fiske VP - Naturmangfold VP - Landskap/ friluftsliv Minstevannføring Driftsvannføring Magasinrestr. Andre KT-gr GWh/år % av prod. Flerårsmagasiner Flomutsatte omr. PRIORITET Engangs-kostnad (andre) mill. kr. Vannkraft Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg Overordna kost/nytte Prod. Verdi/påvirkning Aktuelle tiltak Anslått krafttap (Q95) Ann. Kat. Mandalsvassdraget, Skjerka X X N J 1.1 Mandalsvassdraget, Laudal X X > 10 N Tovdalsvassdraget, Boen X X 1 < 5 < 5 N Kvina, nedre del/trælandsfoss X X 1 < 5 < 5 N Finsåvassdraget Uldalselv i Tovdalsvassdraget Tabell 2. Prioriterte vassdrag i Agder som er i prosess med revisjon/konsesjonsbehandling. Grå felter betyr at det er en endring/tillegg i forhold til "Nasjonal gjennomgang."

16 Vassdrag Prod. Kraftverk GWh/år Samlet VPS-gr VP - Fisk/fiske VP - Naturmangfold VP - Landskap/ friluftsliv Minstevannføring Driftsvannføring Magasinrestr. Andre KT-gr GWh/år % av prod. Flerårsmagasiner Flomutsatte omr. PRIORITET Engangs-kostnad (andre) mill. kr. Prod. Verdi/påvirkning Aktuelle tiltak Anslått krafttap (Q95) Ann. Kat. Otravassdraget (Brokke), Byglandsfj X X X 1 < 5 < 0,5 N J Hovatn i Otravassdraget X 2 < N J 1.1 Åna-Sira (Sira-Kvinautbyggingen) X X X N N Kvina (Sira-Kvinautbyggingen) X X X < 5 N N 1.1 Sirdal (Sira-Kvina, Tonstadoverføringen) X X X < 5 N N 1.1 Arendalsvassdraget, Rygene/Eivindstad X X 1 < 5 < 5 N N Mandalsvassdraget, Bjelland X X < 5 N Vegårvassdraget (Fosstveit og Hammerdammen) X X 1 < 5 < 5 N N 1.1 0,5-1 +? Otravassdraget, øvre del X 1 < 5 < 5 J J 1.2 Fedaelva X X 1 < 5 < 5 N N 1.2 Arendalsvassdraget, Bøylefoss X X 1 < 5 < 5 N N 1.2?? Finndøla X X 1 < 5 < 5 N N 1.2 Nesvatn X X X N N 1.2 Mandalsvassdraget, øvre del X X 1 < 5 < 5 N N 1.2 Gjerstadelva 5, X X 1 < 5 < 5 N N Åmdalsvassdraget Haukelandsvassdraget Napevatn Nelaug Trylandselva/Audna X 1 < 5 < 5 N N Nisser og Vråvatn Fyresvatn Tabell 1. Prioritering av vassdrag i Agder. Grå felter betyr at det regionalt er gjort endringer i forhold til "Nasjonal gjennomgang."

17 Ellers Og det ble utarbeidet miljømål for svært modifiserte vannforekomster (SMVF) (påkrevd). Alt av tiltak ble lagt inn i vann-nett Planene ble kortet ned + litt andre ting.

18 2. gangs høring 23/1 6/3 2014

19 Hva var folk opptatt av ved 2.høring? 21 innspill Noe uenighet ift SMVFer og miljømål Reaksjoner på «Regional prioritering av vassdrag med kraftanlegg» Vi burde ha kommet lengre Manglende kost/nytte Veldig mange mente planen var blitt mye bedre!!

20 Status for planarbeidet pr i dag

21 Oppgave Ansvarlig Organisering og etablering av vannområdene Utarbeide planprogram Karakterisering / klassifisering Utarbeide regionale overvåkingsplaner Vesentlige spørsmål Utarbeidelse av miljømål Lokale tiltaksanalyser Forvaltningsplan med tiltaksprogram Tiltaks- og basisovervåking VRM VRM FM og vannområdene FM og vannområdene VRM, FM og vannområdene Vannområdene, VRM og VRU Vannområdene, FM og sektormyndighet VRM og VRU FM Her er vi Mål!!

22 Hva skjer når kongen har godkjent planen?

23 Forberede neste planperiode? Kost/nytte Implementering av data i Vann-Nett - Kalking, overvåking Kvalitetsikre data Vann-Nett...

24 Fra helhetlig tenkning til helhetlig handling i ? Miljødirektoratet har som vanlig lovet oss en veileder..

25 Omorganiserer arbeidet i vannområdene

26 Videre Vi skal jobbe for at tiltak blir gjort Opplæring i vann-nett Bidra til å forbedre Vann-nett Implementering av data til vann-nett Informasjon.

27 Fortsette å jobbe for bedre samordning mellom sektorer «Disse tiltakene pågår uavhengig av vannforskriften» Jobbe for at planene blir brukt og ikke lagt i en skuff!

28 Virkning Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet Bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommune og fylkesgrensene

29 På vei mot et bedre vannmiljø!

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Vannforskriften 18: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige

Detaljer

Intro i hvordan bruke Vann-Nett

Intro i hvordan bruke Vann-Nett Intro i hvordan bruke Vann-Nett Vannforvaltningen i Norge samler miljødata om vann i databasen Vann-Nett. Alle registrerte data er tilgjengelige for allmennheten dvs at det er mulig å gå inn og se på den

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Hanssen, Gro Sandkjær (f. 1973), PhD (Universitetet i Oslo, 2013), Forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). E-mail:

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.4/LRK Deres ref.: 201000615 Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Landsrådet

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer