I denne presentasjonen :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I denne presentasjonen :"

Transkript

1 Vaktmesterens rolle i framtiden yttige standarder i kvalitetsstyring av tjenesteproduksjon Fagforbundet, 24. november 2010 Olav gil æbøe denne presentasjonen : Hovedfokus: tandarder - hvorfor og hva - i FDV? Men først : Fasilitetsstyring - Facility Management - FM Hva er det? 1

2 Facility Management (FM) Facilities Management (DFM) Värksamhetsanknutna tjänster (FF) Fasilitetsstyring ( ) oimitilajohtaminen (FFM) Facilities Management (B) Facility Management (FM) Facility Management (FO) Fasteignastjörnún (F) Fasilitetsstyring Facility Management helhetstenkning i drifts-sammenheng optimalt samspill i servicekvalitet og volum for ulike tjenester til støtte for primærfunksjonene 2

3 ksempler på ledelses- og koordineringsoppgaver i FM/ fasilitetsstyring Fra FDV til Facilities Management Frem til i begynnelsen av 90-åra FDV - tøttefunksjon, tett integrert med bedriftens/organisasjonens hovedaktiviteter Kr pr m² Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi - kjøp - admin - økonomi 3

4 Facilities Management i utvikling Utviklingen i teknologi og arbeidsformer både i kjernevirksomhet og FDV skaper nye behov og nye krav til profesjonalitet i koordinering og ledelse flere roller.. Kr pr m² K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc. Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergiledelse - kjøp - admin - økonomi -styringssystemer tøttefunksj. til arbeidsplasser renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv etc Facilities Management i utvikling Utviklingen i teknologi og arbeidsformer både i kjernevirksomhet og FDV skaper nye behov og nye krav til profesjonalitet i koordinering og ledelse flere roller.. Kr pr arbeidsplass Kr pr m² Kr pr arbeidsplass K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc. til arbeidsplassen Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergiledelse - kjøp - admin - økonomi -styringssystemer tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv etc 4

5 Facilities Management i utvikling Øket fokus på fleksibilitet, arealeffektivitet, tilpasningsmuligheter, innredningsalternativer og funksjonelle arbeidsplassløsninger, Kr pr m² Kr pr arbeidsplass Kr pr bruker K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc. Drift og vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi - kjøp - admin - økonomi tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv etc realplaner rbeidsplassmodeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter Facilities Management i utvikling esultatkrav på formålsbygg, driftseiendommer - gårdsregnskaper Kr pr m² Kr pr arbeidsplass / bruker Kr / % avkastning? K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc Drift og Vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi -kjøp -admin -økonomi iendoms- (kapital-) forvaltning iendomsstrategi? Forretningsplan? ffektiv arealutnyttelse? vkastningskrav? tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv realplaner rbeidsplassmodeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter 5

6 Facilities Management - FDVU esultatkrav på formålsbygg, driftseiendommer - gårdsregnskaper Kr pr m² Kr pr arbeidsplass / bruker Kr / % avkastning? K - logistikk - help desk - call center/ sentralbord etc Drift og Vedlikehold av bygninger, installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi -kjøp -admin -økonomi D/ V F/ U / U iendoms- (kapital-) forvaltning iendomsstrategi? Forretningsplan? ffektiv arealutnyttelse? vkastningskrav? tøttefunksj. til arbeidsplassen renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv realplaner rbeidsplassmodeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter Corporate ntegrated esource Management For dem som tar den fulle konsekvens av konsentrasjon om kjernevirksomheten Overgripende nøkkeltall: Kr pr bruker og nye kompetansekrav! > FM..< ersonal dm ønn.. etc.. egnskap Juridisk nnkjøp nformasjon nnen adm + K logistikk help desk call center/ sentralbord. Drift og Vedlikehold av bygninger installasjoner og tilhørende nærmiljø nergi - kjøp - admin - økonomi iendoms- (kapital) Forvaltning iend. strategi Forretnings-plan ffektiv areal utnyttelse vkastnings krav tøttefunksj. til arbeidsplass renhold renovasjon transport repro post resepsjon catering arkiv realplaner rbeidsplass modeller nnredningsløsninger nnemiljøeffekter >..< 2010: store norske bedrifter : Fellestjenester / hared ervices 6

7 odt samvirke mellom arbeidsområdene er nøkkelen til kvalitet og en utfordring for organisasjon og ledelse oen viktige elementer i en intern FM modell iendomsforvaltning (forretningsplan, inn-/utleie, kjøpsavtaler, fakturering, resultater) > Hovedsakelig en eierfunksjon iendomsdrift og vedlikehold > For eieren og i noe omfang for brukerne / leietakerne av eiendommen rbeids-/kontormiljø > Hovedakelig tjenester for brukere/leietakere * enhold * Ordning og reda * ayout / innredningsløsninger * nnredning og arbeids- (kontor-)utstyr * ekstiler og farger * Blomster og grønt, inne og ute * Flyttinger og omrokkeringer Vertskapstjenester > ervice til brukere og leietakere * esepsjonstjenester, sentralbord/call center/service center * Kantine / Catering tjenester * Møteromsadministrasjon og -tjenester * epro kopi / trykk Fra iendomsforvaltning til Facility Management Forvaltning av eiendomsverdiene + Driftstjenester til eier og brukere av eiendommene + tøtte og service til brukerne på arbeid i eiendommene Facility Management (Fasilitetsstyring) 7

8 Facilities Management nvesterings forvaltning Målsetting ie/leie Forrentning trategi Målstrategi Økonomisk strategi Juridisk strategi eknisk strategi Miljøstrategi magestrategi Kjøp og salg ybygging iving Modernisering Finansiell forvaltning Finansiering Budsjetter egnskaper katter økkeltall/ Benchmarking Forsikring Kontrakter nn-/utleie real forvaltning pace management real utnyttelse nnredninger om/arealer arbeidsplasser Flyttinger nventar Drifts forvaltning Vedlikehold Utearealer Bygning Bygningsinstall. nventar Forsyning: Varme l Vann vløp enovasjon enh.ydd Utearealer Bygning, utv. nnvendig Vindusvask mv Fellestjenester Driftspersonale Materiell kstern assistanse ervice forvaltning rojekter ntrepriser Datanett elekom -applikasjoner nternet Vakt og sikring rbeidsmiljø Kantine esepsjon ntern post Kontorteknologi Biler ransport og reiser tandarder nyttig i kvalitetsstyring 8

9 tandard orge: Fordeler med standarder liminere tvetydigheter, anbuds- og avtaledokumenter, tjenestekjøp, outsourcingprosesser etc nternasjonale standarder: ntydig verdensomspennende språk fremmer internasjonal handel og tjenesteyting over landegrensene Forbedrer grunnlaget for å sammenligne resultater, internt og mellom virksomheter og sektorer nklere formidling av informasjon fra tjenesteytere til forbrukere, samt formidling av forskningsresultater ntydig og enhetlig språk forenkler opplæring nhetlig terminologi som basis for utvikling av dataprodukter orske standarder med betydning for fasilitetsstyring (FM) : isten er ikke uttømmende! 3031 Metode for beregning av energibruk bygninger 3420 Beskrivelsesstandard for bygg, anlegg og installasjoner 3423 ilstandsanalyse for fredede og verneverdige bygninger 3424 ilstandsanalyse for byggverk. rinsipper og gjennomføring 3431 ntreprisemodell Mellom byggherre og totalentreprenør 3451 Bygningsdelstabellen 3453 pesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt 3454 ivssykluskostnader for byggverk. rinsipper og struktur 3455 Bygningsfunksjonstabellen 3457 Bygningstypetabellen 3940 real- og volumberegninger av bygninger 8410 egler for anskaffelser til bygg og anlegg m/forhandlet prosedyre 8431 lminnelige kontraktsbestemmelser om levering av fast renhold 800 engjøringskvalitet ystem for å fastlegge og bedømme rengj. kvalitet Fasilitetsstyring Del 1: ermer og definisjoner Fasilitetstyring Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring 9

10 ye europeiske standardiseringprosjekter klar for votering (høst 2010)... pr pr pr pr uidance how to achieve/ensure quality in FM Hvordan utvikle tjenestenivå-/kvalitetsbeskrivelser og K er Metodikker axonomy of FM Classification and structures Felles språk og verdibruk i benchmarkingprosesser ettere sammenlignbare spesifikasjoner... etc... FM uidance on the development and improvement of processes trategiske og taktiske. Forhold mellom kjernevirksomhetens og støttetjenestenes prosesser (input prosess output) FM - rea and space measurement tandard for nøyaktighet, dokumentasjonsformat og arealbruk i bygningsarealer for å forenkle benchmarking av arealkostnadene pr erformance Benchmarking Veiledning i benchmarking av tjenesteytelser ermer og definisjoner 10

11 Den viktigste definisjonen... Facility Management - Fasilitetsstyring ntegrasjon av prosesser i en organisasjon for å opprettholde og utvikle avtalte tjenester som støtter og forbedrer effektiviteten til organisasjonens primære aktiviteter ( :2006) Facilities Management: Uttrykket brukes synonymt med Facility Management FM-modellen (etter illegg ) MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse 11

12 FM-modellen (etter illegg ) Kjernevirksomhet MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse FM-modellen (etter illegg ) Kjernevirksomhet tøttetjenester MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse 12

13 FM-modellen (etter illegg ) Kjernevirksomhet tøttetjenester MÆ O ØO O J O Klient Kunde luttbruker Ø F er K KK OV K er V B U D ntern og/eller ekstern tjenesteproduksjon V D Ø MÆ KV FJ : ervice evel greement jenestenivåavtale FY V Facility Management greement K: Key erformance ndicator Hovedindikator for ytelse ermer og definisjoner HOD: 1. Omfang 2. ermer og definisjoner 3. Omfang av fasilitetsstyring illegg (informativt) Modell for fasilitetsstyring.1 enerelt.2 Organisasjon.3 tterspørsel og tilgjengelighet.4 nteraksjonsnivåer ( strategisk nivå, taktisk nivå, operativt nivå).5 Konklusjon illegg B (informativt) Omfang av fasilitetsstyring B.1 enerelt B.2 om og infrastruktur B.3 Mennesker og organisasjon 13

14 , ermer og definisjoner, illegg nteraksjonsnivåer trategisk nivå: - å oppnå målene til organisasjonen på lang sikt gjennom å: - Definere strategien for fasilitetsstyring i samsvar med organisasjonens strategi - Utarbeide politikk, retningslinjer etc for arealer/rom, aktiva, prosesser og tjenester - Oppnå aktive innspill og respons - verksette risikoanalyser og tilrettelegge for endringer i organisasjonen - verksette er og overvåke K er - dministrere virkningen av funksjoner på primære aktiviteter, eksternt miljø og samfunnet - vareta relasjoner med myndigheter, leasere og leiere, strategiske partnere, foreninger osv. - Overvåke organisasjonen for fasilitetsstyring (FM-organisasjonen) , ermer og definisjoner, illegg nteraksjonsnivåer aktisk nivå: - å iverksette de strategiske målene i organisasjonen på middels lang sikt gjennom å: - mplementee og overvåke retningslinjer for strategier - Utvikle forretningsplaner og budsjetter - gjøre om mål for fasilitetsstyring til funksjonskrav (output-) på operativt nivå - definere er og tolke K er (ytelse, kvalitet, risiko og verdi) - overvåke samsvar med lover og forskrifter - dministrere prosjekter, prosesser og avtaler - administrere teamet for fasilitetsstyring - Optimalisere bruken av ressurser - kommunisere med interne eller eksterne tjenesteleverandører på et taktisk nivå 14

15 , ermer og definisjoner, illegg nteraksjonsnivåer Operativt nivå: - Å skape det etterspurte (arbeids-)miljø for sluttbrukerne gjennom å : - levere tjenester i samsvar med en - overvåke og kontrollere tjenesteleveringsprosessene - overvåke tjenesteleverandørene - ta imot forespørsler om tjenester f. eks. via kundesenter eller servicetelefon - samle inn data fra ytelsesvurderinger, tilbakemeldinger og krav fra sluttbrukerne - rapportere til taktisk nivå - kommunisere med interne eller eksterne tjenesteleverandører på et operativt nivå , ermer og definisjoner, illegg B ksempler på omfang og etterspørsel av tjenestetyper (1) om og infrastruktur (pace and infrastructure) okaler rbeidsplass trategisk planlegging og forvaltning av arealer Utforming og ergonomi på omprogrammering og inndeling arbeidsplassen Utforming og bygging Valg av møbler, maskiner og utstyr Forvaltning av leasingtid/leietid Organisering av flytting Drift og vedlikehold av bygninger Utstyr til innemiljø og utemiljø enovering og/eller oppussing kilting, dekorasjoner, skillevegger Utskifting av møbler eknisk infrastrutur engjøring tyring av energi/almennyttige tjenester Hygienetjenester Bærekraftig miljøstyring engjøring av arbeidsplass Drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur engjøring av tekstiler og glass i Drift og vedlikehold av styringssystemer for bygninger byggevirksomhet evering og vedlikehold av Vedlikehold av belysning rengjøringsutstyr jenester som utføres om vinteren ydding av uteområder Håndtering av (farlig)avfall enovasjon

16 , ermer og definisjoner, illegg B ksempler på omfang og etterspørsel av tjenestetyper (2) Mennesker og organisasjon (eople and organization) Helse og sikkerhet Vertskapstjenester Yrkeshygienetjenester ekretær- og resepsjonstjeneter rygghetsstyring Hjelpefunksjoner dgangskontroll, identitetskort, låser, nøkkelbehandling Catering og salg lanlegging og gjenoppretting ifm ulykker Organisering av konferanser, møter etc Brannsikring og brannvern ersonlige tjenester enovering og/eller oppussing evering av arbeidsklær nformasjons- og kommunikasjonsteknologi ogistikk Drift av data- og telenett nternpost og budtjenester Vert for og drift av datasenter og server Dokumenthåndtering og arkivering C-støtte epro, kopiering, skriving ikkerhet for og beskyttelse av infoteknologi Kontorleveranser Forbindelser og omflytninger mellom data og tele Vareekspedisjon, lagringssystemer... ersontransport og reisetjenester Bilparkering og forvaltning av bilpark ndre støttetjenester... egnskap, revisjon, økonomisk rapportering markedsføring, reklame, fotografiske tjenester nskaffelser, kontraktsstyring, juridisk U rådgivning rosjektstyring, kvalitetssikring etc... Både eksternt- og internt produserte tjenesteleveranser KJØ!! De eksternt produserte tjenestene betales med en avtalt (enhets-)pris, som er kalkulert etter beskrevne volum og krav til ytelseskvalitet i avtalen, gjerne med incitamenter for forbedringer av kvalitet og kostnader, og med sanksjoner ved manglende avtaleoppfyllelse. De internt produserte tjenestene betales som regel over lønns- og driftskostnadsbudsjetter. Hvis de er beskrevet så er det sjelden med ønsket ytelseskvalitet, heller med beskrivelser for hvordan tjenestene skal utføres/produseres. Vanligvis mangler incitamenter og sanksjoner ved mangelfull levering. Ved internt produserte tjenester fungerer ofte leverandør som bestiller. risen (kostnaden) for den enkelt tjeneste er som oftest ikke synlig. 16

17 Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring HOD: 3. ermer og definisjoner 4. rimære aktiviteter 5. Forskjellige typer avtaler om fasilitetsstyring 5.1 ntroduksjon 5.2 Organisasjonsmessige behov 5.3 nvesteringsstrategi og eierskap 5.4 ris- og takstmetoder 5.5 Ytelsesbaserte betalinger 6. Hovedegenskaper ved avtaler om fasilitetsstyring 6.1 Forberedelsestid og ressurser 6.2 jensidighet og fordeler 6.3 trategiske mål 6.4 ødvendige komponenter i avtale om fasilitetsstyring 6.5 rinsippene for utarbeidelse av avtale om fasilitetsstyring 7. Forberedelse og iverksetting av avtaler om fasilitetsstyring 7.1 Forberedelse av avtaler om fasilitetsstyring 7.2 verksetting av avtaler om fasilitetsstyring 8. trukturen til avtaler om fasilitetsstyring 8.1 truktur og innhold for generelle paragrafer 8.2 trukturen og innholdet til -er (tjenestenivåavtaler) 17

18 Den viktigste standarden for vaktmestre/driftsassistenter? jenestenivåavtale () vtale mellom klienten/kunden og tjenesteleverandøren om ytelse, måling og vilkårene for levering av fasilitetstjenester Forplikter en leverandør til å levere et nærmere beskrevet kvalitet og/eller servicenivå på en tjeneste som bør være beskrevet i output - termer ene representerer i mange tilfeller dynamikken i en mer omfattende avtale (f. eks. rammeavtale ) og forenkler endringer og tilpasninger i avtaleperioden trukturen og innholdet til er jenestenivåavtaler enerell beskrivelse * Beskrivelse av vedk. fasilitetstjeneste (avklarende, omfang etc) Felles organisasjonsprosesser * Fasilitetstjenestens påvirkning på primærprosessen enerelle vilkår * Definisjoner, anvendt terminologi, referanser til standarder etc truktur og organisasjon * Organisasjon og involverte parter (samarbeidsformer etc) * Kommunikasjon og dokumentasjon ifm den aktuelle tjenesten * Beskrivelse av prosesser, tidsrammer etc * pesifikke rutiner for bestilling av fasilitetstjenesten * pesifikke rutiner for levering av fasilitetstjenester * Bevis på og godkjenning av ytelse (måle-/kontrollmetoder etc) * ystem for kvalitetssikring, og prosess for kontinuerlige forbedringer * Klientens deltagelse og forpliktelser (eks. opplæring, tilgang, materiell) * ndringer i -en Forpliktelser og krav * HM * gangsetting av arbeid og iverksettingsfase (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) * vslutning av fasilitetstjenesten (krav til prosessen, viktige datoer og handlinger) riser, betaling og regnskapsføring * ris * pesifikke faktureringskrav * Ytelsesbetalingssystem (incentiv..), metode, kriterier * ilbakeholdelsespenger (avklaring av forutsetninger) * Håndtering av penger (v/leverandør, på vegne av klienten) illegg * eferansedokumenter (eks. diverse lister, håndbøker, tegninger etc) Definisjoner og avklaring * iendeler og aktiva relatert til fasilitetstjenesten * pesifisering av fasilitetstjenesten (eks. kvalitet, omfang, tjenestenivå) * vtalte resultater/mål (liste over spesifikke ytelseskriterier) * pesifikasjon av tjenester/resultater/delvise tjenester som ikke omfattes * Utstyr, materiell og midler som er aktuelle i leveransen * Valgfrie fasilitetstjenester * Konfliktløsningsprosess og fremgangsmåter ved manglende oppfylling 18

19 Kvalitetsbeskrivelser Drift og vedlikehold Oppgaver beskrevet i funksjons-/rutineform Oppgaver beskrevet som service- / kvalitetsnivå ilsyn med bygningsmasse. Det skal da regelmessig inspiseres tak med renner og sluk, overløp, fasadekledning og vinduer. enner, sluk og overløp renses regelmessig og holdes fri for løv, is etc ilsyn med bygningsmasse. ak, fasadekledninger og vinduer skal til enhver tid holdes tett og ubeskadiget. enner, sluk og overløp skal til enhver tid kunne ta unna de vannmengder de er beregnet for lkraft. kift av lyskilder i fellesareal inkludert nødlys/ledelys. kift skal skje som gruppeskift etter oppsatte utskiftingsplaner for bygget lkraft. yskilder i fellesareal inkludert nødlys/ledelys skal til enhver tid være komplett og fungere i henhold til oppdaterte tekniske tegninger og oppdatert branndokumentasjon. Målemetoder: nspeksjoner, logget reaksjonstid. Bruker/leietakertilfredshetsundersøkelse til enhver tid. må defineres i avtalen med tidsbegrensninger, responstider etc i avtalen, der dette er nødvendig av hensyn til kvalitetsmålinger / K-er 19

20 K: Hovedindikatorer for ytelse: kr pr. m² kwh/ m² m² pr. arbeidsplass kr pr arbeidsplass/bruker % avvik fra godkjent budsjett renholdsnivå ifm 800 score i bruker-/leietakertilfredshet tid fra feilmelding til utført reparasjon etc etc Kvalitets- og kommunikasjonsverktøy Fasilitetsstyring Hoved-/rammeavtale everandør eiekontrakter jenester til leietakere -er -er -er er Målinger nspeksjoner ilfredshetsindekser Forbedringer Forandringer.. Bestillers organisasjon 20

21 -Benchmarking-verktøy -er -er -er BM-partners -er -er nterne -er -er tjenester gne -er ye / eviderte ye eller reviderte egne er?? rosesser? utiner? Organisasjon? gen organisasjon Outsourcing-/out-taskingtasking - verktøy Out-tasking? nalyser Beslutninger nkelt- tjeneste- er? ksterne leverandørers tilbud -er -er nterne -er er Outsourcing? Bestillers organisasjon 21

22 jeldende 3454 ivssykluskostnader for byggverk - kontoplan 3454 revisjonsutkast definisjoner/forklaringer nnvendig = nnvendige overflater, innredningssystemer og tekniske fordelingsanlegg Det som berøres ved romrelatert ombygging VV Utvendig Bygningskropp = Bygningskropp og tekniske infrastruktur nnredningssystemer kort levetid Ved leieforhold: eietagers ansvar Heis Konvolutt lang levetid Ved leieforhold: Utleiers ansvar Utendørs Utendørs eknisk rom 22

23 3454 revisjonsutkast definisjoner/forklaringer Drift og ettersyn Vedlikehold ndring (Utvikling) Drift og ettersyn eriodisk vedlikehold Utskifting tørre ikke planlagte repasjoner øpende endringer Offentlige krav og pålegg Miljøtiltak Bygningskropp og teknisk infrastruktur ( konvolutt ) Underinndelt ihht 3451: 2 Bygning 3 VV-installasjoner 4 lkraft 5 ele og automatisering 6 ndre installasjoner nnvendige overflater, innredningssystemer og tekniske fordelingsanlegg Underinndelt ihht 3451: 2 Bygning 3 VV-installasjoner 4 lkraft 5 ele og automatisering 6 ndre installasjoner Bygning 3 VV-installasjoner 4 lkraft 5 ele og automatisering 6 ndre installasjoner 7 Utendørs Utendørs Underinndelt ihht 3451: 7 Utendørs 3454 revisjonsutkast kontoplan Kapitalkostnader Fasilitetsstyring Drift og ettersyn Vedlikehold ndring (Utvikling) Forsyning enhold rbeidsplasstjenester rosjektkostnader katter og avgifter Drift og ettersyn utvendig eriodisk vedlikehold utvendig øpende endringer utvendig nergi egelmessig renhold Vakt og sikkerhet Utviklingskostnader Forsikring Drift og ettersyn innvendig eriodisk vedlikehold innvendig øpende endringer innvendig Vann og avløp Hovedrengjøring esepsjon/ sentralbord estkostnader nalyser og utredninger Drift og ettersyn utendørs Utskifting utvendig Offentlige krav og pålegg vfallshåndtering pesialrengjøring ost ystemadministrasjon Utskifting innvendig Miljøtiltak pesialavfall Vinduer -tjeneste Kontraktsadministrasjon tørre ikke planlagte reparasjoner utvendig ndringer utendørs Fasader Flytting/ omrokkering tørre ikke planlagte reparasjoner innvendig rafitifjerning Kantine eriodisk, utskifting, reparasjoner utendørs ekvisita/kopiering dministrativ støtte Møbler og inventar 23

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid?

Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? NBEFs Styresamling i Longyearbyen 4.-6. desember 2012 «Service og kvalitetsstyring» v/olav Egil Sæbøe Telenor-undersøkelse for noen år siden: Hva er akseptabel svartid? Du ringer, hvor fort venter du at

Detaljer

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult

SLA som verktøy for riktig innkjøp av. eiendomsforvaltning. Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester innen bygg- og eiendomsforvaltning Christine Bergan Rådgiver i seksjon Bygg- og eiendomsforvaltning, Multiconsult SLA som verktøy for riktig innkjøp av tjenester

Detaljer

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

Denne presentasjonen :

Denne presentasjonen : KJØP P AV TJENESTER Oppbygging av Service Leveranse Avtaler - SLA Kursdagene 07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Denne presentasjonen : Belyse noen karakteristiske

Detaljer

? Enkeltperson-foretak - Pro-FM Consulting

? Enkeltperson-foretak - Pro-FM Consulting Sourcing strategier i Facility Management... for å oppnå riktig kvalitet, leverandør og pris... Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Consulting «Hvem er jeg?»? Enkeltperson-foretak - Consulting Etablert i 2004

Detaljer

Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid...

Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid... Leveransekraft og forandringsvilje i en utfordrende tid... - hva skal til? - hvordan tilfredsstille eier- og brukerbehov i konkurranse med eksterne tilbud? Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no NKF 23.10 2014

Detaljer

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører

Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører Outsourcing - kompetansepotensial hos eiere, brukere, forvaltere og eksterne leverandører - Kostnadskutt versus verdiskapning - Kan erfaringene brukes til forbedring av tjenester i egen regi? Margrethe

Detaljer

Benchmarking. De neste 20 minutter..

Benchmarking. De neste 20 minutter.. Benchmarking Viktig ledd i forbedringsprosesser mot Beste Praksis Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no NBEF Årsmøtekonferanse NTNU - 25. november 31.03-01.04 2008 2011 De neste 20 minutter.. Betydning av standarder

Detaljer

Er evnen like stor som viljen i Norge?

Er evnen like stor som viljen i Norge? multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som viljen i Norge? Margrethe Foss, Multiconsult Margrethe.foss@multiconsult.no Mob: 40645053 multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som

Detaljer

Kriterier for gode serviceavtaler - Fra produksjonsfokus til kunde- og brukerfokus -

Kriterier for gode serviceavtaler - Fra produksjonsfokus til kunde- og brukerfokus - Kriterier for gode serviceavtaler - Fra produksjonsfokus til kunde- og brukerfokus - Operativ drift av bygninger Norges bygg- og eiendomsforening Storefjell, 13. mars 2009 Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no

Detaljer

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) Januar 2015 Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) V/KOMITELEDER JARLE KRISTOFFERSEN OG PROSJEKTLEDER

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner Effektiv drift og vedlikehold COMPANYTFORDRINGER I NY ORGANISASJON00 Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS 09.01.09 EFFEKTIV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I går var det mye snakk om forhold som er tettes tt knyttet

Detaljer

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter

FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter FM-utdanningene på Kjeller fornyer seg og fortsetter Bransjedagen 2014 Kjeller 27. februar Studieleder/Førsteamanuensis Knut Boge Institutt for helse, ernæring og ledelse/facility Management Facility Management

Detaljer

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ

FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FM-FUNKSJONENFUNKSJONEN HVORDAN SIKRE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I SMÅ FORVALTNINGSMILJØ PRODUKT/TJENESTER HVA GJØR DERE? Arbeids ledelse Arbeids prosesser Innkjøp FM ansvarlig Produkt/Tjenester VIKTIG Å

Detaljer

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor

Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor 1 Hva skal til for at FM-industrien skal lykkes bedre med offentlig sektor Bransjedagen 2014, Facility Management Bjarne T. Haugen 2 Målet og drømmen Offentlig sektor- et mulighetenes marked på 50 MRD

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak.

Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak. Oslo universitetssykehus HF FDVUS Rutiner for oppfølging, organisering, kompetanse, verktøy, rapportering sett fra et Helseforetak FSTL 2010 16 Juni av Elin S. Berggren Organisasjon Regjering HSØ RHF OUS

Detaljer

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012

FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV v/bjørn Kvam, 26.juni 2012 Hva skal jeg snakke om Erfaringer fra gjennomgang og sammenligning av alle NAV-kontorene 1. Bakgrunn litt om Nav-reformen 2. Hvordan

Detaljer

en grunnleggende forutsetninger for riktig kjø av tjenester

en grunnleggende forutsetninger for riktig kjø av tjenester Teknisk vinteruke 2007 en grunnleggende forutsetninger for riktig kjø av tjenester NBEF Storefjell 6. mars 2007 o-fm Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Olav Egil Sæbøe P Consulting Undervisning, eiendomsforvaltning/fm

Detaljer

Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT. Standard Norge

Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT. Standard Norge Nye FDV standarder Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standard Norge Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 Utvikler standarder på de fleste områder Fastsetter årlig

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder?

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Kort om ISS Property Management Hvem er kunden? Hva forventer

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning

Aktører i markedet. Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco. NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Aktører i markedet Bedriftsrådgiver Helge Rohn, Semco NBEF-seminar 24 november 2004; Konkurranseutsetting innen Bygg- og Eiendomsforvaltning Innhold noen hovedtall hva omfatter Facility Management og Facility

Detaljer

NTNU - Kursdagene 2008

NTNU - Kursdagene 2008 NTNU - Kursdagene 2008 Benchmarking Nøkkeltall Hvordan måle m nøkkeltall? n Hvordan bruke nøkkeltall? n Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012

Revisjon av NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012 Høringsmøte i regi av NBEF 21. september 2012 v/thomas Førland, Norconsult - Leder av SN/K 511 (komite for revisjon av NS 3454) Fremdriftsplan Høringsperiode: 26. juni - 19.september ( 26.) Komitemøte,

Detaljer

Nye standarder innenfor FDVU

Nye standarder innenfor FDVU 27. September 2012 Nye standarder innenfor FDVU DET STORE DRIFTSÅRET 2012 KAN VI TOPPE DETTE? Hva får du høre om? 1. NYE STANDARDER 2. NYE PROSJEKTER 3. HVORDAN SØKE INFORMASJON OG HOLDE MEG OPPDATERT?

Detaljer

Drift og forvaltning i byggefase

Drift og forvaltning i byggefase Klikk for å redigere tittelstil Drift og forvaltning i byggefase 6.November 2014 Kort presentasjon Arnstein Stamnes Teknisk sjef region sørøst Sivilingeniør bygg Fagansvar teknisk avdeling 17 ansatte Teknisk

Detaljer

Fra utleier til serviceleverandør

Fra utleier til serviceleverandør Fra utleier til serviceleverandør Atle Sundøy Hva skjer i mange norske virksomheter? Gode tider og mangel på ressurser 1. Konsentrasjon om kjernevirksomhet 2. Krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner

Detaljer

Samarbeid for å dyrke

Samarbeid for å dyrke Samarbeid for å dyrke beste praksis ki i Norges Bygg og Eiendomsforening FM KONFERANSEN 2009 Norges Bygg og Eiendomsforening Studiesjef NBEF Styret Daglig leder / sekretariat Kunnskapsdeling Felles talerør

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2

1. FORMÅLET MED TJENESTEN TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 TJENESTENIVÅAVTALE (SLA) VEDLEGG 1.4_SLA FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD Innholdsfortegnelse 1. FORMÅLET MED TJENESTEN... 2 2. TJENESTENS PÅVIRKNING PÅ KJERNEVIRKSOMHETEN... 2 3. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN...

Detaljer

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune

Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy. Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Vi gjør noe med det! Mulige løsninger og verktøy Håkon Kleiven Oppland fylkeskommune Overordnet strategi NOU 22-2004 Vedlikeholdte bygninger gir mer til alle Det foreligger overordnede politisk bestemte

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

De nordiske land har lang erfaring i systematisering av kostnadstall og andre tall, men klassifikasjonen og innhold har vært noe forskjellig.

De nordiske land har lang erfaring i systematisering av kostnadstall og andre tall, men klassifikasjonen og innhold har vært noe forskjellig. LCC-Norden Forslag til felles nordisk klassifikasjon for livssykluskostnader (LCC) Styringsgruppen i prosjekt LCC-Norden har vedtatt et felles nordisk klassifikasjonssytem for oppsett av livssykluskostnader

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Læreplan i Byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i Byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i Byggdrifterfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en

AVTALE OM TJENESTELEVERANSE. mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en AVTALE OM TJENESTELEVERANSE mellom HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS og HELSE [navn] RHF Organisasjonsnummer: Vedlegg en Deltjenestene som inngår i tjenesteleveranseavtalen: Tjeneste Tjenestens

Detaljer

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg Rammeavtale Vaktmestertjenester til oligbygg Vedlegg 1 Generell Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Generell kravspesifikasjon vaktmestertjenester Side: 1 / 7 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Generelt om ytelsen...

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Storefjell mars-07 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Teknisk vinteruke 08 Vedlikeholdsplanlegging NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Siv. ing. Øyvind Harridsleff Multiconsult AS Agenda LCC - hva og hvorfor? Definisjoner Metode oppbygging og struktur

Detaljer

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune

Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune NTNU - Kursdagene 2007 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Benchmarking brukt i en fylkeskommune Hva er benchmarking? Benchmarking er prosessen med kontinuerlig å måle og sammenligne sine forretningsprosesser

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

Bruk av standarder i offentlige anskaffelser, NS 3420 og andre relevante standarder for kommunene. Jack Grimsrud Standard Norge

Bruk av standarder i offentlige anskaffelser, NS 3420 og andre relevante standarder for kommunene. Jack Grimsrud Standard Norge Bruk av standarder i offentlige anskaffelser, NS 3420 og andre relevante standarder for kommunene Jack Grimsrud Standard Norge Oppbygging av standard Forord Orientering Omfang Termer og definisjoner (forkortelser)

Detaljer

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it.

Din Samarbeidspartner. FSTL 16 juni Oppfølging av driftkontrakter. Hans Olav Sandbakken YIT AS. Together we can do it. Din Samarbeidspartner FSTL 16 juni 2010 Oppfølging av driftkontrakter Hans Olav Sandbakken YIT AS Litt om oss Omsetning > 4 mrd. kroner Antall ansatte > 3300 Landsdekkende med 63 avdelinger over hele landet

Detaljer

1 KORT BESKRIVELSE AV RAMMEAVTALEN PLIKTER OG RETTIGHETER... 2

1 KORT BESKRIVELSE AV RAMMEAVTALEN PLIKTER OG RETTIGHETER... 2 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT BESKRIVELSE AV RAMMEAVTALEN... 2 2 PLIKTER OG RETTIGHETER... 2 2.1 Oppdragsgiver:... 2 2.2 Bestilling... 2 2.3 Priser... 2 2.4 Timespriser... 3 2.5

Detaljer

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat

God kommunikasjon. Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat God kommunikasjon nøkkelen til godt eierskap Gustav Pillgram Larsen assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 25-11-2009 KoBE Eierkonferanse 2009 1 Temaet for konferansen er kommunikasjon -hvorfor?

Detaljer

Mål for temaheftet. Krav i lovverket. TEMAHEFTE NØKKELTALL Renholdskostnader i offentlige bygg

Mål for temaheftet. Krav i lovverket. TEMAHEFTE NØKKELTALL Renholdskostnader i offentlige bygg TEMAHEFTE NØKKELTALL Renholdskostnader i offentlige bygg Prosjektgruppe Nøkkeltall N Renhold, FOBE består r av: Avd leder drift og renhold Bente Johansen, Sande kommune Driftsleder Nora Skotaam, Gjøvik

Detaljer

Pro-FM. Hvordan fastsette krav som motiverer til effektiv leveranse? NBEF Frokostmøte 23. januar 2015 Olav Egil Sæbøe. www.pro-fm.

Pro-FM. Hvordan fastsette krav som motiverer til effektiv leveranse? NBEF Frokostmøte 23. januar 2015 Olav Egil Sæbøe. www.pro-fm. Hvordan fastsette krav som motiverer til effektiv leveranse? Beskrivelser av arbeidsprosesser vs ytelser hvordan være smart? NBEF Frokostmøte 23. januar 2015 Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no «Generelle paragrafer»

Detaljer

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy

OptioFM AS. Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy 1 OptioFM AS Rådgivere med kompetanse med fokus på FDVU, tilhørende virksomhetsprosesser og effektiv anvendelse av støtteverktøy FDVU faglig bistand Strukturering og standardisering, utarbeidelse av retningslinjer/spesifikasjoner,

Detaljer

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget?

Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? Byggdesign, arkitektur, renhold og byggdrift. Spiller vi på samme laget? I hvilken grad tar en arkitekt/designer hensyn til renhold og drift i design og prosjekteringsfasen av et bygg? Er arkitekten en

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Teknisk vinteruke 2007 Eiendom www.lillehammer.kommune.no Trender i kommunal organisering Hierarkiske, regelbaserte

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Service Level Management - ITIL Dato: 12.02.2009 Versjon 1.1 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets Service

Detaljer

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi?

Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Hvordan sikre valg av optimal kontraktstrategi? Morten Aagaard, Metier Legal 26 januar 2016 All rights reserved - Metier AS - BETTER PROJECTS Innhold Arbeid med kontraktstrategi Kravspesifikasjoner og

Detaljer

FM-konferansen 2010. Oversikt over eksisterende. Merete Holmen Murvold fra Standard Norge. Bruk 3 minutter til å tenke gjennom spørsmålet...

FM-konferansen 2010. Oversikt over eksisterende. Merete Holmen Murvold fra Standard Norge. Bruk 3 minutter til å tenke gjennom spørsmålet... FM-konferansen 2010 Oversikt over eksisterende og kommende FM-standarder Jack Grimsrud Merete Holmen Murvold fra Standard Norge Hvorfor standardisering? Bruk 3 minutter til å tenke gjennom spørsmålet...

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

Valdres Lokalmedisinske senter. Inventar og tekstil. Vedlegg B. Orientering om arbeidene

Valdres Lokalmedisinske senter. Inventar og tekstil. Vedlegg B. Orientering om arbeidene Nord - Aurdal Kommune Valdres Lokalmedisinske senter Inventar og tekstil Vedlegg B Orientering om arbeidene Side 1 av 5 1 Innhold 1 Innhold 2 2 Orientering om prosjektet 3 3 Praktiske forhold vedr. leveransen

Detaljer

Benchmarking. De neste 20 minutter..

Benchmarking. De neste 20 minutter.. Benchmarking Viktig i ledd i forbedringsprosesser mot Beste Praksis Olav Egil Sæbøe www.pro-fm.no Bjørn Fredrik Kristiansen www.multiconsult.no NBEF Frokostseminar NTNU - 25. november 10. 2008 mai 2011

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Tjenesteavtaler (SLA) Praksis og planer ved IT-avdelingen. IT-forum 18. april 2008 Magne Bergland Magne.Bergland@it.uib.no

Tjenesteavtaler (SLA) Praksis og planer ved IT-avdelingen. IT-forum 18. april 2008 Magne Bergland Magne.Bergland@it.uib.no Tjenesteavtaler (SLA) Praksis og planer ved IT-avdelingen IT-forum 18. april 2008 Magne Bergland Magne.Bergland@it.uib.no Hvem lager vi IT-tjenester for? Kunder? IT-tjenester Brukere IT-avdelingen Service

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?

Totale arealkostnader FDVUS og Kapital. Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivertjenester competent creative - complete NTNU kursdagene januar 2007 Totale arealkostnader FDVUS og Kapital Hvordan fremskaffe kvantitativt underlag om arealkostnader?

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III Oppdragsbeskrivelse Rammeavtale Kurs/rådgivning innenfor bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i Forsvarsbygg Innhold 1 GENERELT... 3 1.1 Om Forsvarsbygg... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig

Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping. itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Konfigurasjonsstyring hos Norsk Tipping itsmf Hordaland, 09 juni 2010 Eystein Linnerud, konfigurasjonsansvarlig Norsk Tipping - Spill og underholdning siden 1948 9. juni 2010 2 Målet med presentasjonen

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Presentasjon 1, Requirement engineering process

Presentasjon 1, Requirement engineering process Presentasjon 1, Requirement ing process Prosessodeller Hvorfor bruke prosessmodeller? En prosessmodell er en forenklet beskrivelse av en prosess En prosessmodell er vanligvis lagd ut fra et bestemt perspektiv

Detaljer

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader NBEF Beslutningsstøtte med LCC 26.mars 2015 v/ Knud Mohn Forsvarsbygg Utleie Kilde: m2 1 Historikk (utvikling

Detaljer

FDVU System --- Som en utvidet tjenesteleveranse

FDVU System --- Som en utvidet tjenesteleveranse FDVU System --- Som en utvidet tjenesteleveranse 16. april 2008 Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Selger ikke FDV system......men vi inkluderer gjerne et egnet dataverktøy til å hjelpe våre kunder i de ulike

Detaljer

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE

VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSESNR.: K-00319 Rammeavtale informasjonssikkerhet Side 1 av 5 VEDLEGG A UTKAST TIL LEVERANSEBESKRIVELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2. Leveranseomfang... 2

Detaljer

Partnerskap. hva er det? hva kan det brukes til? hva er fellene? noen anbefalinger.

Partnerskap. hva er det? hva kan det brukes til? hva er fellene? noen anbefalinger. Partnerskap hva er det? hva kan det brukes til? hva er fellene? noen anbefalinger. Innlegg for partnerskapet i Østfold, Larkollen 06.09.2016 Dr.scient Ulla Higdem, Høgskolen i Lillehammer Partnerskap med

Detaljer

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

3B - SSA-D Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Driftsavtalen (SSA-D) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3 KRAV TIL DRIFT AV TILBUDT

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere,

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, Etablering av NETTVERK for DRIFT NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, rådgivende, forvaltere og driftere av bygg- og eiendommer FDV-U er fra 450 800 kr/m*2 Forvaltning er ca 40 120 kr/m*2

Detaljer

Kostnadseffektivitet og bærekraft har vi de rette indikatorene? Asle Aasen, Bergen Kommune Erland Staal Eggen, EDC AS 2010.01.04

Kostnadseffektivitet og bærekraft har vi de rette indikatorene? Asle Aasen, Bergen Kommune Erland Staal Eggen, EDC AS 2010.01.04 Kostnadseffektivitet og bærekraft har vi de rette indikatorene? Asle Aasen, Bergen Kommune Erland Staal Eggen, EDC AS 2010.01.04 1 innledning Norsk VA-bransje har de siste årene gjort store fremskritt

Detaljer

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste!

Haakon VII gate 5 er en velkjent adresse og er omgitt av de beste! Premium kontorer Haakon VIIs gate 5 3 - et av Pecunias prestisjeprosjekter i Vika. Det er lenge siden det ble bygget nytt i Vika. Bygningen er derved unik, fordi den i 2009 ble strippet inn til råbetongen

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for kjøp av skilt og merking Saksnr.: 14/3246 Rammeavtale skal inngås med en fullsortiments leverandør av skilt i henhold til nedenstående kravspesifikasjon. Kongsberg

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby multifaglige produkter i regionene

Detaljer

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Eiendom Eierkonferansen 25-26 nov 2009 www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN Totalt:

Detaljer

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader

Kvantitative mål for bygningsmassen. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1: Tilstandsgrader US-SAK NR: 144/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD, TROND LANGSETH ARKIVSAK NR: 12/2062 Kvantitative

Detaljer

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden.

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering. Fokus og levetid fremstilt fra prosjekt Riktig løsning Riktig valg

Detaljer

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg

Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg Rammeavtale Vaktmestertjenester til Boligbygg Vedlegg 1C Rammebetingelser og grensesnitt File: Vedlegg 1C Rammevilkår og grensesnitt Side: 1 / 5 Innhold 1 Innledning... 1 2 Rammebetingelser... 1 ii 1 Innledning

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vikartjenester

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vikartjenester Vedlegg A Kravspesifikasjon Vikartjenester DL 201600375 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 Generelt om anskaffelsen... 3 1.2 Nærmere beskrivelse av tjenesteområdene... 3 1.2.1 Felles for

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv

Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Oppgradering med et boligbyggelag-perspektiv Jostein Hauge Teknisk sjef i Bate boligbyggelag Oppgrader for fremtiden! Nasjonal konferanse om universell utforming og oppgradering av boliger og bygg Bergen

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III. Oppdragsbeskrivelse. Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III Rammeavtale for levering av konsulenttjenester til internkontroll i Forsvarsbygg Innhold 1 GENERELT... 3 1.1 Om Forsvarsbygg... 3 1.2 Bakgrunn for anskaffelsen... 3 1.3 Internkontrollen

Detaljer

Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler. Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler. Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kognitiv og Organisasjons ergonomi, praktiske eksempler Knut Inge Fostervold Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Kognitiv ergonomi Menneske Maskin systemet er det primære innenfor kognitiv ergonomi.

Detaljer

Innhold. Drift og vedlikehold

Innhold. Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold Tore Reiersen Forsvarsbygg Fornebu 29 oktober 2014 Innhold Innledning Verktøy er verktøy Drift og vedlikehold kjernen i FDVU dataverktøy? Driftsoptimalisering - hva er det? Spørsmål

Detaljer

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Hvordan sikre endringer i anskaffelses-norge! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Fakta 160-240 milliarder kr per år største sektor 20 % av kommunenes budsjett Over 90

Detaljer

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1

Entreprisestrategi RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS OEC MOMENTUM ARKITEKTER VIKANES BUNGUM ARKITEKTER SWECO BYGGANALYSE 1 Entreprisestrategi 07.12.2016 1 Begrepsavklaringer Entreprisestrategi - hvordan dele opp (eller holde samlet)? Kontraktstrategi Hvordan vi lager kontrakter som hjelper prosjektet til bedre gjennomføring

Detaljer

Hvordan bygge LCCkompetanse. organisasjonen? Innhold

Hvordan bygge LCCkompetanse. organisasjonen? Innhold Hvordan bygge LCCkompetanse i organisasjonen? Innhold Forankring i organisasjon Identifisere LCC som ett ledd i beslutningsprosessen Kartlegge hvem i organisasjonen som skal gjøre jobben Kurs Oppfølging

Detaljer