Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid :00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS /14 Godkjenning av innkalling LS /14 Godkjenning av saksliste LS /14 Godkjenning av tidsplan LS /14 Valg av redaksjonskomiteer LS /14 Valg av møteledelse 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 5 LS /14 Arbeidsutvalgets rapport LS /14 Kontrollkomiteens rapport LS /14 Valgkomiteens rapport LS /14 Rapporter fra tillitsvalgte LS /14 Rapport International Students Union LS /14 Rapport SAIH LS /14 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 6 LS /14 Søknad om midler til skikkethetsprosjekt - FKHS 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 6 LS /14 Ettergodkjenning av høringer LS /14 Høring: Høring om forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning LS /14 Høring: Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning LS /14 Høring: Forespørsel om innspill til Norgesuniversitetets undersøkelse Digital tilstand VALG SIDE 6 LS /14 Supplering av leder til velferds- og likestillingspolitisk komite 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 6 LS /14 Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning 06 INNKOMNE SAKER SIDE 37 LS /14 Analyser og utredninger LS /14 Innstillinger til LM4 LM Godkjenning av forretningsorden LM Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2013 LM Budsjett for NSO 2014 LM Rammebudsjett for 2015 LM Handlingsplan for NSO 2014/2015 LM Politisk dokument om nasjonale undersøkelser Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side(r)

2 LM Politisk dokument om samfunnsnytten av høyere utdanning LM Politisk dokument om frafall i høyere utdanning Deltakere på landsstyremøte 3 13/14 NR FORNAVN ETTERNAVN FRA ROLLE 1 Anders Veggeland SiB LS-representant 2 Anine Klepp SiS LS-representant 3 Anna-Liisa Brantzeg Evensen SiH LS-representant 4 Anne Marte Holand SIV LS-representant 5 Birger Skogeng Pedersen SfS LS-representant 6 Bjørn Kristian Danbolt SiB LS-representant 7 Caspar Fagerstrøm SiO LS-representant 8 Christian Strandenæs SiO LS-representant 9 Dag Ove Stubhaug SiB LS-representant 10 Elena Slydal SiT LS-representant 11 Eline Stølan SiO LS-representant 12 Gabrielle Legrand Gjerdset SiO LS-representant 13 Hilde Kristine Moe SiB LS-representant 14 Håkon Ohren SiS LS-representant 15 Inger Kristine Liodden SOPP LS-representant 16 Jahnne Feldt Hansen SiØ LS-representant 17 Jarle Alexander Møller SiT LS-representant 18 Jørund Thomassen Gjesvik SiB LS-representant 19 Kristian Myhre SiO LS-representant 20 Lena Byrkjeland SiB LS-representant 21 Nina Jeanette Tollehaug SiT LS-representant 22 Per-Fredrik Rønneberg Nordhov SiÅs LS-representant 23 Ragna Staven SISOF LS-representant 24 Øyvind Dammerud SiTø LS-representant 25 Therese Eia Lerøen SiO LS-representant 26 Tina Melfjord SiT LS-representant 27 Tone Vesterhus SiO LS-representant 28 Tove Nordstokke SiTel LS-representant 29 Victoria Dessen Sibu LS-representant 30 Ingeborg Andrea Aalvik SFRN LS-representant 33 Bjørn Dinesen SSiN LS-representant/vara 34 Ingunn Uppheim SiT LS-representant/vara 35 Knut Frydenlund SiO LS-representant/vara 36 Mikkel Hveding Ersdal SiTø LS-representant/vara 40 Alexander Løtvedt AU 41 André Christiansen AU 42 Axel Hvistendahl Nerdrum AU 43 Jonas Ohlgren Østvik AU 44 Ola Magnussen Rydje AU 45 Tuva Aune Wettland AU 60 Anders Rohde KK 61 Helle Amalie Østensvik KK 62 Sigurd Langseth KK 63 Anja Ziolkowski VK 64 Jorid Martinsen VK 65 Mari Berdal Djupvik VK 66 Mats Kirkebirkeland VK 57 Morten Olsen VK Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 2

3 50 Abbas Sharif ISU Observatør 51 Marianne Haukland SiTø Observatør 54 Matias Olsen IK Gjest/ politisk komité 51 Anders Kvernmo Langset FFPK Gjest/ politisk komité 52 Annette Torp FFPK Gjest/ politisk komité 53 Martin Fredheim FFPK Gjest/ politisk komité 55 Sondre Jahr Nygaard FFPK Gjest/ politisk komité 70 Gunhild Foss Heggem Ordstyrer 71 Mari Helen Varøy Ordstyrer 72 Åsne Ø. Høgetveit Ordstyrer 67 Bjørn-Anders Hind Sekretariat 68 Tord Kristensen Sekretariat Forslag nr: 1 Forslagstiller: Øyvind Dammerud Valgkrets (initialer): SiTø Endring: Gi Marianne Haukland observatørstatus Vedtatt Forslag nr: 2 Forslagstiller: Jonas Ohlgren Østvik Valgkrets (initialer): AU Endring: Jørgen Arntsen får dekket kostnader knyttet til LS3. Vedtatt Forslag nr: 3 Forslagstiller: Kine Nossen Valgkrets (initialer): Tillegg: Landsstyret godkjenner å dekke kostnader knyttet til LS3 for Kine Nossen. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 3

4 Vedtatt Forslag nr: 4 Forslagstiller: Jahnne Feldt Hansen Valgkrets (initialer): SiØ Tillegg: Landsstyret dekker reise, opphold og mat for Jahnne Feldt Hansen til tross for sein påmelding. Vedtatt 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /14 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: Vedtatt LS /14 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: Vedtatt LS /14 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: Vedtatt med endringer. Forslag nr: 1 Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Valgkrets (initialer): AU Endring Endre pause fra til og ord.dim. fra Vedtatt LS /14 Valg av redaksjonskomite Innstilling fra AU: Som redaksjonskomite for plattform for organisering og Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 4

5 dimensjonering av høyere utdanning velges: Eline Stølan, Lena Byrkjeland, Dag Ove Stubhaug. Som redaksjonskomite for handlingsplan for NSO 2014 velges: Hilde Kristine Moe, Håkon Ohren, Birger Skogeng Pedersen (Merknad: Det ble senere vedtatt at disse heller skulle være redaksjonskomite for politisk dokument om frafall) Votering: Vedtatt LS /14 Valg av møteledelse Innstilling fra AU: Til møteledelse velges Åsne Ø. Høgetveit, Gunhild Foss Heggem og Mari Helen Varøy. Votering: Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /14 Rapporter og orienteringer LS /14 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Kontrollkomiteens rapport Innstilling fra AU: Kontrollkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i Lånekassen tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgte i NOKUT-styret tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: ISUs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Rapport SAIH Innstilling fra AU: SAIHs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 5

6 LS /14 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokollene fra arbeidsutvalgets møter AU12-13/14 til AU17-13/14 tas til orientering. Protokoll fra landsstyremøte 2 13/14 godkjennes. Votering: Vedtatt 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /14 Søknad om midler til skikkethetsprosjekt - FKHS - Fond for kampanjer og aksjoner Innstilling fra AU: Votering: Vedtatt Landsstyret i NSO innvilger søknad om fondsmidler fra Faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger på kr til gjennomføring av en skikkethetskampanje. Innvilget sum reduseres dersom andre organisasjoner deltar i kampanjen og kostnadene deles. Midlene tas fra Fond for kampanjer og aksjoner. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert og godkjent. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /14 Ettergodkjenning av høringer Innstilling fra AU: Landsstyret ettergodkjenner følgende høringssvar: Svar på høring om forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning. Svar på høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Innspill til Norgesuniversitetets undersøkelse Digital tilstand Votering: Vedtatt Høringssvarene ligger i henholdsvis vedlegg 1, 2 og VALG LS /14 Supplering av leder til velferds- og likestillingspolitisk komite Innstilling fra VK: Tord Øverland suppleres som leder til velferds- og likestillingspolitisk komite. Votering: Vedtatt 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /14 Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning Innstilling fra AU: Revidert plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning vedtas. Votering: Vedtatt Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning ligger i vedlegg 4. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 6

7 Forslag nr. Redaksjonskomiteens innstilling 44 Avvist 55 Avvist 16 Avvist 3 Vedtatt 1 Avvist 4 Avvist 47 Vedtatt 45 Avvist 17 Avvist Faller dersom 45 vedtas 5 Vedtatt Faller dersom 45 vedtas 18 Avvist Faller dersom 45 vedtas 6 Avvist R1 Avvist Faller dersom 6 vedtas 48 Ikke realitetsbehandlet 19 Avvist Faller dersom 6 eller R1 vedtas 40 Avvist 57 Avvist Faller dersom 40 vedtas 20 Avvist Faller dersom 40 vedtas 21 Avvist Faller dersom 40 vedtas 49 Vedtatt 7 Vedtatt 22 Avvist R2 Vedtatt Faller dersom 22 vedtas 23 Avvist 43 Vedtatt 24 Avvist 25 Avvist 26 Avvist 8 Vedtatt 27 Avvist Faller dersom 8 vedtas 28 Avvist Faller dersom 8 vedtas 29 Vedtatt Voteres over i blokk med Vedtatt Voteres over i blokk med Avvist 51 Avvist 42 Avvist 41 Avvist 52 Vedtatt 31 Vedtatt 53 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av Delt votering Stryke setning 1: Vedtatt Stryke setning 2: Avvist 9 Avvist R3 Vedtatt Faller dersom 9 vedtas 39 Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 7

8 59 Vedtatt 11 Avvist 12 Vedtatt 13 Vedtatt R4 Vedtatt Faller dersom 13 vedtas 33 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av R4 61 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av R4 R5 Avvist 65 Vedtatt Faller dersom R5 vedtas 14 Vedtatt 34 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av R5 og forslag Avvist 62 Ikke realitetsbehandlet Likelydende med Vedtatt 36 Avvist 63 Vedtatt Faller hvis 36 vedtas Dissens 1 Avvist 15 Vedtatt 54 Ikke realitetsbehandlet Likelydende med 15 Dissens 2 Avvist Faller dersom 15 vedtas 37 Avvist 64 Vedtat Faller dersom 37 vedtas 38 Vedtatt 56 Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer om lag studenter. Plattformen dekker de krav og mål organisasjonen har til organiseringen og dimensjoneringen av norsk høyere utdanning. Andre politiske dokumenter vil supplere og utdype politikken i denne plattformen. Plattformen representerer en helhetlig politikk for organisering og dimensjonering av norsk høyere utdanning og plattformen må derfor sees i sin helhet. Det skal være høy kvalitet i all norsk høyere utdanning. For å få til dette er det sentralt med en god arbeidsdeling mellom institusjonene, robuste fagmiljøer og en infrastruktur tilpasset institusjonenes behov for å drive vitenskapelig arbeid på høyt nivå. Ulike institusjoner har ulike samfunnsoppdrag og disse forskjellene skal være tydelige og lett for studenter og samfunnet for øvrig å oppfatte. Norsk studentorganisasjon mener at skillet mellom fagskoler, offentlige og private høyskoler og universitet ligger i de ulike samfunnsoppdragene institusjonene har, og mener at de ulike rollene må rendyrkes. I en plattform om organisering og dimensjonering av høyere utdanning vil fagskoler falle utenfor plattformens omfang, men fagskolenes rolle i utdanningssektoren må tas med i Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 8

9 betraktning når man leser denne plattformen. Endring: Kortere, mer konkret og lettere tilgjengelig Plattformen dekker de krav og mål NSO har til utformingen av norsk høyere utdanning. Andre politiske dokumenter supplerer og utdyper denne plattformen. Plattformen er en helhetlig politikk for organisering og dimensjonering av høyere utdanning i Norge, og må derfor sees i sin helhet. Norsk Studentorganisasjon mener skillet mellom fagskoler, høyskoler og universiteter ligger i deres samfunnsoppdrag, og at de ulike rollene må rendyrkes. Fagskoler er utenfor området til denne plattformen, men NSO mener fagskolene har en viktig rolle som må tas i betraktning når man leser denne plattformen. Avvist Forslag nr: 55 Forslagstiller: Eline Stølan Valgkrets (initialer): SiO Tillegg: Sette inn to setninger som sier noe om tilstanden i utdanningslandskapet i dag. Utdanningslandskapet består per 2013 av 75 utdanningsinstitusjoner, med et snitt på 3300 studenter per institusjon. Av disse har halvparten færre enn 1000 studenter, og en fjerdedel færre enn 200 studenter. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Det skal være en logisk sammenheng i institusjonslandskapet, og lett for studenter og andre å orientere seg basert på institusjonenes faglige profil og styrke. Innad på institusjonene skal det være en indre sammenheng i utdanningstilbudet, og studienes struktur og oppbygning skal underbygge faglig kvalitet. Endring: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 9

10 Det skal være en tydelig profilering av instituttlandskapet, der det er lett for studenter og andre å orientere seg basert på logisk navngiving av programtilbud og institusjonenes faglige styrker. Utdanningstilbudets oppbygning og struktur skal underbygge faglig kvalitet. Avvist Forslag nr: 3 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): 24 SiB [ ] være en indre sammenheng i utdanningstilbudet [ ] Strykning: Stryke «indre» [ ] være en sammenheng i utdanningstilbudet [ ] Vedtatt Forslag nr: 1 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Det skal være en logisk sammenheng i institusjonslandskapet, og lett for studenter og andre å 23 orientere seg basert på institusjonenes faglige profil og styrke. Innad på institusjonene skal det 24 være en indre sammenheng i utdanningstilbudet, og studienes struktur og oppbygning skal 25 underbygge faglig kvalitet. Det nasjonale finansieringssystemet skal sikre forutsigbarhet i sektoren 26 og en hensiktsmessig økonomisk tildeling til institusjonene. For studenter skal det være lett å 27 bevege seg i institusjonslandskapet og slik kunne ta deler av et utdanningsløp på andre 28 institusjoner. Det stiller store krav til fagmiljøenes evne og vilje til samarbeid, og NSO mener at 29 dimensjoneringen av sektoren skal legge til rette for nasjonal mobilitet for både studenter og 30 ansatte. Endring: Det er en redaksjonell endring. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 10

11 Det skal være en logisk sammenheng i institusjonslandskapet, og lett for studenter og andre å 23 orientere seg basert på institusjonenes faglige profil og styrke. Innad på institusjonene skal det 24 være en indre sammenheng i utdanningstilbudet, og studienes struktur og oppbygning skal 25 underbygge faglig kvalitet Det nasjonale finansieringssystemet skal sikre forutsigbarhet i sektoren 28 og en hensiktsmessig økonomisk tildeling til institusjonene. For studenter skal det være lett å 29 bevege seg i institusjonslandskapet og slik kunne ta deler av et utdanningsløp på andre 30 institusjoner. Det stiller store krav til fagmiljøenes evne og vilje til samarbeid, og NSO mener at 31 dimensjoneringen av sektoren skal legge til rette for nasjonal mobilitet for både studenter og 32 ansatte. Avvist Forslag nr: 4 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB Det stiller store krav til fagmiljøenes evne og vilje til samarbeid, og NSO mener dimensjoneringen av sektoren skal legge til rette for nasjonal mobilitet for både studenter og ansatte. Strykning: Stryke setningen. Ingen Avvist Forslag nr: 47 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Det skal være tydelig for institusjonene hvilke virkemidler myndighetene kan benytte for å få en hensiktsmessig organisering av utdanningslandskapet, og en åpenhet om hvilke insentiver og krav institusjonene møter fra politisk hold. Endring: Helhetlig endring av setningen. Veien fra dagens system til en eventuell ny struktur på høyere utdanning skal være gjennomsiktig og åpen, slik at alle kan se hvilke virkemidler som brukes. Vedtatt Forslag nr: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 11

12 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO NSO mener at... studenter og ansatte. Endring: Språkvask. Redaksjonell endring. NSO mener at utdanningskvalitet best sikres av å ha gode og robuste fagmiljøer. Disse fagmiljøene er avhengige av kontinuerlig god forskning, et blandet miljø, en effektiv administrasjon og et solid rekrutteringsgrunnlag. Avvist Forslag nr: 17 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF NSO mener at et robust fagmiljø er best egnet til å sikre god utdanningskvalitet i høyere utdanning. Endring: NSO mener at robuste fagmiljø er det beste verktøyet for å fremme god utdanningskvalitet i høyere utdanning. Avvist Forslag nr: 5 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB 39 miljøet Endring: fagmiljøet Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 12

13 Forslag nr: Forslagstiller: Øyvind Dammerud Valgkrets (initialer): SiF/SiTo "... viss aldersspredning blant vitenskapelige ansatte..." Endring: Endre "alderspredning" til "gradsnivå fordeling". Alder er irrelevant for kvalitet i vitenskapelige ansatte, og det er mer hensiktsmessig å innvolvere folk av flere gradsnivå ettersom at forskning er integrert i flere grader og det gir folk med forskjellig nivå av formell kompetanse muligheten til å erverve erfaring. "... viss gradsnivå fordeling blant vitenskapelige ansatte.." Avvist Forslag nr: 6 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB NSO mener at alle fagmiljøer også skal tilstrebe å være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en hensiktsmessig grad av samarbeid og arbeidsdeling med andre relevante institusjoner i landet. Strykning: ingen Avvist Forslag nr: R1 Forslagstiller: Red.kom. Valgkrets (initialer): Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 13

14 NSO mener at alle fagmiljøer også skal tilstrebe å være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en hensiktsmessig grad av samarbeid og arbeidsdeling med andre relevante institusjoner i landet. Der hvor fagmiljøer over flere år har dårlig rekrutteringsgrunnlag, bør disse konsentreres på andre institusjoner med sterkere fagmiljøer. Endring: Helhetlig endring av formuleringa Alle fagmiljøer skal tilstrebe å være internasjonalt rettet. De skal samarbeide med andre institusjoner i landet innenfor samme fagfelt, og fordele arbeid mellom seg. Fagmiljøer uten rekrutteringsgrunnlag bør flyttes til andre institusjoner med bedre grunnlag. Avvist Forslag nr: 48 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO NSO mener at alle fagmiljøer også skal tilstrebe å være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en hensiktsmessig grad av samarbeid og arbeidsdeling med andre relevante institusjoner i landet. Der hvor fagmiljøer over flere år har dårlig rekrutteringsgrunnlag, bør disse konsentreres på andre institusjoner med sterkere fagmiljøer. Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil, Endring: Helhetlig endring av formuleringa. Alle fagmiljøer skal tilstrebe å være internasjonalt rettet. De skal samarbeide med andre institusjoner i landet innenfor samme fagfelt, og fordele arbeid mellom seg. Fagmiljøer uten rekrutteringsgrunnlag bør flyttes til andre institusjoner med bedre grunnlag. Ikke realitetsbehandlet Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en Strykning: stryke tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 14

15 være internasjonalt rettet, ha en Avvist Forslag nr: 40 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO Endring: Helhetlig endring av avsnittet (det burde vært et eget avsnitt, nemlig). Stortinget skal vedta en helhetlig plan for høyere utdanning i Norge i samråd med sektoren og studentene. I denne planen skal ansvaret for grunnforskning og videreutvikling av fagområder fordeles. Studier og forskning innenfor et fagområde bør finnes flere steder i landet. Avvist Forslag nr: 57 Forslagstiller: Tina Melfjord Valgkrets (initialer): SiT 46 Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil. Endring: Fjerne «Alle» og legge til «Det skal satses mer på at» Det skal satses mer på at utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil. Avvist Forslag nr: 20 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil, og denne skal være grunnlag for Kunnskapsdepartementets dialog med institusjonene. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 15

16 Strykning: stryke spisset profil Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, profil, og denne skal være grunnlag for Kunnskapsdepartementets dialog med institusjonene. Avvist Forslag nr: 21 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Den faglige profilen skal være spisset inn mot noen utvalgte områder som bestemmes politisk av Stortinget etter et helhetshensyn, men hvor institusjonene selv gir sin anbefaling i form av innspill til departementet på faglige styrker og satsningsområder. Endring: Den enkelte institusjon sin faglige profil bestemmes politisk av Stortinget etter et helhetshensyn, men i samarbeid med institusjonens egen anbefaling i form av faglige styrker og satsningsområder. Avvist Forslag nr: 49 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Forskningen ved institusjonene må samspille med utdanningsvirksomheten. Endring: Endre rekkefølgen på forskning og utdanning Utdanningen ved institusjonene skal ha sammenheng med forskning som utføres ved institusjonen. Vedtatt Forslag nr: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 16

17 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) har siden 2008 foregått ut i fra en frivillighetskultur og vi ser at man i hovedsak har hatt administrative samarbeids- og fusjonsprosjekter og at lite fokus har vært på arbeidsdeling og konsentrasjon. Strykning: ingen Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Mikkel Hveding Ersdal Valgkrets (initialer): SiF/SiTo Kunnskapsdepartementet skal foreta evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Endring: Oppfordre til samarbeid mellom kunnskapsdepartementet og de andre departementene om evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Dette i stedet for kunnskapsdepartementet alene skulle utføre evalueringene og kartleggingen Kunnskapsdepartementet skal oppfordre til samarbeid med de andre departementene om evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Avvist Forslag nr: R2 Forslagstiller: Red.kom. Valgkrets (initialer): Kunnskapsdepartementet skal foreta evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Endring: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 17

18 Kunnskapsdepartementet skal, i samarbeid med de andre departementene, foreta evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Vedtatt Forslag nr: 23 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF tydelige i sine forventninger ovenfor institusjonene, slik at disse kan spisse sin faglige aktivitet i tråd med politisk intensjon og institusjonens egne faglige prioriteringer. Endring: institusjonene, slik at disse kan forvalte sin faglige aktivitet i tråd Avvist Forslag nr: 43 Forslagstiller: Gabrielle Legrand Gjerdset Valgkrets (initialer): SiO Det er i dag svært få utdanninger hvor man kan utveksle til andre norske institusjoner og det å bytte institusjon underveis i et studieløp er en omstendelig prosess. Strykning: Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF NSO mener at for mange institusjoner i dag tilbyr utdanninger innenfor samme fagområde. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 18

19 Tillegg: Derfor mener NSO at færre programtilbud med ulike spesialiseringer er ønskelig i det helhetlige utdanningstilbudet. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF slik at ikke institusjonene kan opprette nye studier som er utenfor institusjonens profil og samfunnsoppdrag. Tillegg: slik at ikke institusjonene kan opprette nye studier som er utenfor det regionale næringslivets behov og samfunnsoppdrag. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Om ikke institusjonene er villige til å spisse fagporteføljen i tråd med Stortingets strategi, samt Endring: institusjonen er villige til å endre fagporteføljen i tråd med Avvist Forslag nr: 8 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 19

20 Tydelige institusjonelle profiler, der utdanning, FoU og formidling blir sett i sammenheng med læringsutbytte og mål for studiet, vil bidra til god studiekvalitet i utdanningene. Nye studietilbud skal bli sett i sammenheng med sektoren forøvrig; og en vurdering av institusjonenes sammensetnning, samfunnsoppdrag og andre institusjoners fagmiljø og prioriteringer. NSO mener at inflasjon i studietilbud effektivt kan hindres ved at institusjonene må søke departementet spesifikt om opprettelse av studier utenfor institusjonens faglige profil. Endring: Forkorte og forenkle ordlyd. Tydelige institusjonelle profiler bidrar til god studiekvalitet, og nye studietilbud skal sees i sammenheng med sektoren som helhet. Norsk studentorganisasjon mener at inflasjon i studietilbud effektivt kan hindres ved at institusjonene må søke departementet om opprettelse av studier utenfor institusjonenes faglige profil. Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF må derfor sees i sammenheng med hele institusjonens virksomhet og faglige profil. Strykning: Stryk «må». til derfor sees i sammenheng med hele institusjonens virksomhet og faglige profil. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF institusjonenes sammensetning, samfunnsoppdrag og andre institusjoners fagmiljø og prioriteringer. Strykning: Stryk «og prioriteringer» Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 20

21 institusjonenes sammensetning, samfunnsoppdrag og andre institusjoners fagmiljø. Avvist Forslag nr: 29 Forslagstiller: Håkon Ohren Valgkrets (initialer): SiS 104- Ingen Tillegg: Nytt avsnitt, Flytter "Friestudieplasser" ned Administrasjon En gjennomtenkt og oversiktlig høyere utdanningssektor, både på nasjonalt og regionalt nivå, vil kunne hindre unødvendig lokalbyråkrati på institusjonene gjennom bedre utnyttelse av institusjonenes ressurser, spesielt innenfor søknadsskriving, internasjonaliseringsarbeid og studieadministrativt arbeid. Vedtatt Forslag nr: 32 Forslagstiller: Håkon Ohren Valgkrets (initialer): SiS En gjennomtenkt og oversiktlig høyere utdanningssektor, både på nasjonalt og regionalt nivå, vil kunne hindre unødvendig lokalbyråkrati på institusjonene gjennom bedre utnyttelse av institusjonenes ressurser, spesielt innenfor søknadsskriving, internasjonaliseringsarbeid og studieadministrativt arbeid. Strykning: Stryk Ingen Vedtatt Forslag nr: 30 Forslagstiller: Håkon Ohren 104- Valgkrets (initialer): SiS Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 21

22 Ingen Tillegg: Administrative oppgaver En gjennomtenkt og oversiktlig høyere utdanningssektor, både på nasjonalt og regionalt nivå, vil kunne hindre unødvendig lokalbyråkrati på institusjonene gjennom bedre utnyttelse av institusjonenes ressurser, spesielt innenfor søknadsskriving, internasjonaliseringsarbeid og studieadministrativt arbeid. NSO mener det bør gjennomgås hvilke studieadministrative oppgaver som kan flyttes til et nasjonalt nivå for å lette på lokalbyrokratiet i sektoren. Dette vil kunne være med å bremse veksten i utgifter til administrasjon for institusjonene og hvor en større del av økningen i bevligningene vil gå direkte til samfunsoppdraget. Avvist Forslag nr: 51 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO Frie studieplasser I dag opererer Kunnskapsdepartementet både med frie studieplasser og studieplasser øremerket visse utdanninger. osv. osv. Endring: Forenkling av språket. Tydeliggjøring av at NSO ikke ønsker *frie* studieplasser Tildeling av studieplasser I dag opererer Kunnskapsdepartementet både med frie studieplasser og studieplasser øremerket visse utdanninger. NSO ønsker at ordningen med frie studieplasser avvikles, og at studieplasser kun tildeles innenfor institusjonens faglige profil. Avvist Forslag nr: 42 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO Siden langtidsplanen... fremtiden. Strykning: Fjerner rent dekriptiv, ikke meningsbærende tekst Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 22

23 . Avvist Forslag nr: 41 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Det er for NSO viktig at langtidsplanen har en form som gjør den overordnet og etterprøvbar, mens det er stortingsmeldingene som staker ut retningen. Strykning: Gjentakende Avvist Forslag nr: 52 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Kunnskapsdepartementets bestilling til institusjonene gjennom tildelingsbrev og overordnede føringer utgjør en stor del av institusjonenes rammevilkår, og NSO ønsker at stortingsmeldingen om studiekvalitet i høyere utdanning skal tydeliggjøre statens bestillerrolle samt institusjonenes leverings- og omstillingsevne. Det er grunn til å se på i hvor stor grad institusjonene har oppnådd målsetningene i kvalitetsreformen og om disse målsetningene gjenspeiles i departementets bestillinger til sektoren. Strykning: Stryke avsnittet Vedtatt Forslag nr: 31 Forslagstiller: Therese Eia Lerøen 163- Valgkrets (initialer): FFPK Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 23

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Program for Høyere Utdanning

Program for Høyere Utdanning 2014 Program for Høyere Utdanning PROGRAMKOMITEENS INNSTILLING TIL HSLM14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Innledning:...

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL

MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget 0026 Oslo Vår sak: TS-2013-AR-00223 Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato:03.04.2013 MELD.ST. 18 (2012-2013) - HØRINGSSVAR FRA NTL NTL vil kommentere Lange

Detaljer

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet NSO er opptatt av at fusjoner

Detaljer

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler

28.04.2014 NOTAT. Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 28.04.2014 NOTAT Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2 NOTAT DAMVAD.COM DAMVAD Grensen 13 N-0159 Oslo Tel. +47 970 43 859 E-post: info@damvad.com damvad.no NOTAT DAMVAD.COM 3 Innhold 1

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...

...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer... ...... Inntak av kvalifiserte studenter...4 Kvalitetssikring av utdanningen...5 Undervisningskvalitet...5 Vurderingsformer...6 Elitemiljøer...6 Internasjonale studenter...7 Kunnskapsbygg...8... Finansiering...8

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer