Landsstyret Protokoll fra møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid :00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS /14 Godkjenning av innkalling LS /14 Godkjenning av saksliste LS /14 Godkjenning av tidsplan LS /14 Valg av redaksjonskomiteer LS /14 Valg av møteledelse 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 5 LS /14 Arbeidsutvalgets rapport LS /14 Kontrollkomiteens rapport LS /14 Valgkomiteens rapport LS /14 Rapporter fra tillitsvalgte LS /14 Rapport International Students Union LS /14 Rapport SAIH LS /14 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 6 LS /14 Søknad om midler til skikkethetsprosjekt - FKHS 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 6 LS /14 Ettergodkjenning av høringer LS /14 Høring: Høring om forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning LS /14 Høring: Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning LS /14 Høring: Forespørsel om innspill til Norgesuniversitetets undersøkelse Digital tilstand VALG SIDE 6 LS /14 Supplering av leder til velferds- og likestillingspolitisk komite 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 6 LS /14 Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning 06 INNKOMNE SAKER SIDE 37 LS /14 Analyser og utredninger LS /14 Innstillinger til LM4 LM Godkjenning av forretningsorden LM Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2013 LM Budsjett for NSO 2014 LM Rammebudsjett for 2015 LM Handlingsplan for NSO 2014/2015 LM Politisk dokument om nasjonale undersøkelser Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side(r)

2 LM Politisk dokument om samfunnsnytten av høyere utdanning LM Politisk dokument om frafall i høyere utdanning Deltakere på landsstyremøte 3 13/14 NR FORNAVN ETTERNAVN FRA ROLLE 1 Anders Veggeland SiB LS-representant 2 Anine Klepp SiS LS-representant 3 Anna-Liisa Brantzeg Evensen SiH LS-representant 4 Anne Marte Holand SIV LS-representant 5 Birger Skogeng Pedersen SfS LS-representant 6 Bjørn Kristian Danbolt SiB LS-representant 7 Caspar Fagerstrøm SiO LS-representant 8 Christian Strandenæs SiO LS-representant 9 Dag Ove Stubhaug SiB LS-representant 10 Elena Slydal SiT LS-representant 11 Eline Stølan SiO LS-representant 12 Gabrielle Legrand Gjerdset SiO LS-representant 13 Hilde Kristine Moe SiB LS-representant 14 Håkon Ohren SiS LS-representant 15 Inger Kristine Liodden SOPP LS-representant 16 Jahnne Feldt Hansen SiØ LS-representant 17 Jarle Alexander Møller SiT LS-representant 18 Jørund Thomassen Gjesvik SiB LS-representant 19 Kristian Myhre SiO LS-representant 20 Lena Byrkjeland SiB LS-representant 21 Nina Jeanette Tollehaug SiT LS-representant 22 Per-Fredrik Rønneberg Nordhov SiÅs LS-representant 23 Ragna Staven SISOF LS-representant 24 Øyvind Dammerud SiTø LS-representant 25 Therese Eia Lerøen SiO LS-representant 26 Tina Melfjord SiT LS-representant 27 Tone Vesterhus SiO LS-representant 28 Tove Nordstokke SiTel LS-representant 29 Victoria Dessen Sibu LS-representant 30 Ingeborg Andrea Aalvik SFRN LS-representant 33 Bjørn Dinesen SSiN LS-representant/vara 34 Ingunn Uppheim SiT LS-representant/vara 35 Knut Frydenlund SiO LS-representant/vara 36 Mikkel Hveding Ersdal SiTø LS-representant/vara 40 Alexander Løtvedt AU 41 André Christiansen AU 42 Axel Hvistendahl Nerdrum AU 43 Jonas Ohlgren Østvik AU 44 Ola Magnussen Rydje AU 45 Tuva Aune Wettland AU 60 Anders Rohde KK 61 Helle Amalie Østensvik KK 62 Sigurd Langseth KK 63 Anja Ziolkowski VK 64 Jorid Martinsen VK 65 Mari Berdal Djupvik VK 66 Mats Kirkebirkeland VK 57 Morten Olsen VK Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 2

3 50 Abbas Sharif ISU Observatør 51 Marianne Haukland SiTø Observatør 54 Matias Olsen IK Gjest/ politisk komité 51 Anders Kvernmo Langset FFPK Gjest/ politisk komité 52 Annette Torp FFPK Gjest/ politisk komité 53 Martin Fredheim FFPK Gjest/ politisk komité 55 Sondre Jahr Nygaard FFPK Gjest/ politisk komité 70 Gunhild Foss Heggem Ordstyrer 71 Mari Helen Varøy Ordstyrer 72 Åsne Ø. Høgetveit Ordstyrer 67 Bjørn-Anders Hind Sekretariat 68 Tord Kristensen Sekretariat Forslag nr: 1 Forslagstiller: Øyvind Dammerud Valgkrets (initialer): SiTø Endring: Gi Marianne Haukland observatørstatus Vedtatt Forslag nr: 2 Forslagstiller: Jonas Ohlgren Østvik Valgkrets (initialer): AU Endring: Jørgen Arntsen får dekket kostnader knyttet til LS3. Vedtatt Forslag nr: 3 Forslagstiller: Kine Nossen Valgkrets (initialer): Tillegg: Landsstyret godkjenner å dekke kostnader knyttet til LS3 for Kine Nossen. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 3

4 Vedtatt Forslag nr: 4 Forslagstiller: Jahnne Feldt Hansen Valgkrets (initialer): SiØ Tillegg: Landsstyret dekker reise, opphold og mat for Jahnne Feldt Hansen til tross for sein påmelding. Vedtatt 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /14 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: Vedtatt LS /14 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: Vedtatt LS /14 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: Vedtatt med endringer. Forslag nr: 1 Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Valgkrets (initialer): AU Endring Endre pause fra til og ord.dim. fra Vedtatt LS /14 Valg av redaksjonskomite Innstilling fra AU: Som redaksjonskomite for plattform for organisering og Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 4

5 dimensjonering av høyere utdanning velges: Eline Stølan, Lena Byrkjeland, Dag Ove Stubhaug. Som redaksjonskomite for handlingsplan for NSO 2014 velges: Hilde Kristine Moe, Håkon Ohren, Birger Skogeng Pedersen (Merknad: Det ble senere vedtatt at disse heller skulle være redaksjonskomite for politisk dokument om frafall) Votering: Vedtatt LS /14 Valg av møteledelse Innstilling fra AU: Til møteledelse velges Åsne Ø. Høgetveit, Gunhild Foss Heggem og Mari Helen Varøy. Votering: Vedtatt 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /14 Rapporter og orienteringer LS /14 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Kontrollkomiteens rapport Innstilling fra AU: Kontrollkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i Lånekassen tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgte i NOKUT-styret tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: ISUs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt LS /14 Rapport SAIH Innstilling fra AU: SAIHs rapport tas til orientering. Votering: Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 5

6 LS /14 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokollene fra arbeidsutvalgets møter AU12-13/14 til AU17-13/14 tas til orientering. Protokoll fra landsstyremøte 2 13/14 godkjennes. Votering: Vedtatt 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /14 Søknad om midler til skikkethetsprosjekt - FKHS - Fond for kampanjer og aksjoner Innstilling fra AU: Votering: Vedtatt Landsstyret i NSO innvilger søknad om fondsmidler fra Faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger på kr til gjennomføring av en skikkethetskampanje. Innvilget sum reduseres dersom andre organisasjoner deltar i kampanjen og kostnadene deles. Midlene tas fra Fond for kampanjer og aksjoner. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert og godkjent. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /14 Ettergodkjenning av høringer Innstilling fra AU: Landsstyret ettergodkjenner følgende høringssvar: Svar på høring om forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning. Svar på høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Innspill til Norgesuniversitetets undersøkelse Digital tilstand Votering: Vedtatt Høringssvarene ligger i henholdsvis vedlegg 1, 2 og VALG LS /14 Supplering av leder til velferds- og likestillingspolitisk komite Innstilling fra VK: Tord Øverland suppleres som leder til velferds- og likestillingspolitisk komite. Votering: Vedtatt 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /14 Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning Innstilling fra AU: Revidert plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning vedtas. Votering: Vedtatt Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning ligger i vedlegg 4. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 6

7 Forslag nr. Redaksjonskomiteens innstilling 44 Avvist 55 Avvist 16 Avvist 3 Vedtatt 1 Avvist 4 Avvist 47 Vedtatt 45 Avvist 17 Avvist Faller dersom 45 vedtas 5 Vedtatt Faller dersom 45 vedtas 18 Avvist Faller dersom 45 vedtas 6 Avvist R1 Avvist Faller dersom 6 vedtas 48 Ikke realitetsbehandlet 19 Avvist Faller dersom 6 eller R1 vedtas 40 Avvist 57 Avvist Faller dersom 40 vedtas 20 Avvist Faller dersom 40 vedtas 21 Avvist Faller dersom 40 vedtas 49 Vedtatt 7 Vedtatt 22 Avvist R2 Vedtatt Faller dersom 22 vedtas 23 Avvist 43 Vedtatt 24 Avvist 25 Avvist 26 Avvist 8 Vedtatt 27 Avvist Faller dersom 8 vedtas 28 Avvist Faller dersom 8 vedtas 29 Vedtatt Voteres over i blokk med Vedtatt Voteres over i blokk med Avvist 51 Avvist 42 Avvist 41 Avvist 52 Vedtatt 31 Vedtatt 53 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av Delt votering Stryke setning 1: Vedtatt Stryke setning 2: Avvist 9 Avvist R3 Vedtatt Faller dersom 9 vedtas 39 Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 7

8 59 Vedtatt 11 Avvist 12 Vedtatt 13 Vedtatt R4 Vedtatt Faller dersom 13 vedtas 33 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av R4 61 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av R4 R5 Avvist 65 Vedtatt Faller dersom R5 vedtas 14 Vedtatt 34 Ikke realitetsbehandlet Ivaretatt av R5 og forslag Avvist 62 Ikke realitetsbehandlet Likelydende med Vedtatt 36 Avvist 63 Vedtatt Faller hvis 36 vedtas Dissens 1 Avvist 15 Vedtatt 54 Ikke realitetsbehandlet Likelydende med 15 Dissens 2 Avvist Faller dersom 15 vedtas 37 Avvist 64 Vedtat Faller dersom 37 vedtas 38 Vedtatt 56 Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer om lag studenter. Plattformen dekker de krav og mål organisasjonen har til organiseringen og dimensjoneringen av norsk høyere utdanning. Andre politiske dokumenter vil supplere og utdype politikken i denne plattformen. Plattformen representerer en helhetlig politikk for organisering og dimensjonering av norsk høyere utdanning og plattformen må derfor sees i sin helhet. Det skal være høy kvalitet i all norsk høyere utdanning. For å få til dette er det sentralt med en god arbeidsdeling mellom institusjonene, robuste fagmiljøer og en infrastruktur tilpasset institusjonenes behov for å drive vitenskapelig arbeid på høyt nivå. Ulike institusjoner har ulike samfunnsoppdrag og disse forskjellene skal være tydelige og lett for studenter og samfunnet for øvrig å oppfatte. Norsk studentorganisasjon mener at skillet mellom fagskoler, offentlige og private høyskoler og universitet ligger i de ulike samfunnsoppdragene institusjonene har, og mener at de ulike rollene må rendyrkes. I en plattform om organisering og dimensjonering av høyere utdanning vil fagskoler falle utenfor plattformens omfang, men fagskolenes rolle i utdanningssektoren må tas med i Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 8

9 betraktning når man leser denne plattformen. Endring: Kortere, mer konkret og lettere tilgjengelig Plattformen dekker de krav og mål NSO har til utformingen av norsk høyere utdanning. Andre politiske dokumenter supplerer og utdyper denne plattformen. Plattformen er en helhetlig politikk for organisering og dimensjonering av høyere utdanning i Norge, og må derfor sees i sin helhet. Norsk Studentorganisasjon mener skillet mellom fagskoler, høyskoler og universiteter ligger i deres samfunnsoppdrag, og at de ulike rollene må rendyrkes. Fagskoler er utenfor området til denne plattformen, men NSO mener fagskolene har en viktig rolle som må tas i betraktning når man leser denne plattformen. Avvist Forslag nr: 55 Forslagstiller: Eline Stølan Valgkrets (initialer): SiO Tillegg: Sette inn to setninger som sier noe om tilstanden i utdanningslandskapet i dag. Utdanningslandskapet består per 2013 av 75 utdanningsinstitusjoner, med et snitt på 3300 studenter per institusjon. Av disse har halvparten færre enn 1000 studenter, og en fjerdedel færre enn 200 studenter. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Det skal være en logisk sammenheng i institusjonslandskapet, og lett for studenter og andre å orientere seg basert på institusjonenes faglige profil og styrke. Innad på institusjonene skal det være en indre sammenheng i utdanningstilbudet, og studienes struktur og oppbygning skal underbygge faglig kvalitet. Endring: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 9

10 Det skal være en tydelig profilering av instituttlandskapet, der det er lett for studenter og andre å orientere seg basert på logisk navngiving av programtilbud og institusjonenes faglige styrker. Utdanningstilbudets oppbygning og struktur skal underbygge faglig kvalitet. Avvist Forslag nr: 3 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): 24 SiB [ ] være en indre sammenheng i utdanningstilbudet [ ] Strykning: Stryke «indre» [ ] være en sammenheng i utdanningstilbudet [ ] Vedtatt Forslag nr: 1 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Det skal være en logisk sammenheng i institusjonslandskapet, og lett for studenter og andre å 23 orientere seg basert på institusjonenes faglige profil og styrke. Innad på institusjonene skal det 24 være en indre sammenheng i utdanningstilbudet, og studienes struktur og oppbygning skal 25 underbygge faglig kvalitet. Det nasjonale finansieringssystemet skal sikre forutsigbarhet i sektoren 26 og en hensiktsmessig økonomisk tildeling til institusjonene. For studenter skal det være lett å 27 bevege seg i institusjonslandskapet og slik kunne ta deler av et utdanningsløp på andre 28 institusjoner. Det stiller store krav til fagmiljøenes evne og vilje til samarbeid, og NSO mener at 29 dimensjoneringen av sektoren skal legge til rette for nasjonal mobilitet for både studenter og 30 ansatte. Endring: Det er en redaksjonell endring. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 10

11 Det skal være en logisk sammenheng i institusjonslandskapet, og lett for studenter og andre å 23 orientere seg basert på institusjonenes faglige profil og styrke. Innad på institusjonene skal det 24 være en indre sammenheng i utdanningstilbudet, og studienes struktur og oppbygning skal 25 underbygge faglig kvalitet Det nasjonale finansieringssystemet skal sikre forutsigbarhet i sektoren 28 og en hensiktsmessig økonomisk tildeling til institusjonene. For studenter skal det være lett å 29 bevege seg i institusjonslandskapet og slik kunne ta deler av et utdanningsløp på andre 30 institusjoner. Det stiller store krav til fagmiljøenes evne og vilje til samarbeid, og NSO mener at 31 dimensjoneringen av sektoren skal legge til rette for nasjonal mobilitet for både studenter og 32 ansatte. Avvist Forslag nr: 4 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB Det stiller store krav til fagmiljøenes evne og vilje til samarbeid, og NSO mener dimensjoneringen av sektoren skal legge til rette for nasjonal mobilitet for både studenter og ansatte. Strykning: Stryke setningen. Ingen Avvist Forslag nr: 47 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Det skal være tydelig for institusjonene hvilke virkemidler myndighetene kan benytte for å få en hensiktsmessig organisering av utdanningslandskapet, og en åpenhet om hvilke insentiver og krav institusjonene møter fra politisk hold. Endring: Helhetlig endring av setningen. Veien fra dagens system til en eventuell ny struktur på høyere utdanning skal være gjennomsiktig og åpen, slik at alle kan se hvilke virkemidler som brukes. Vedtatt Forslag nr: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 11

12 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO NSO mener at... studenter og ansatte. Endring: Språkvask. Redaksjonell endring. NSO mener at utdanningskvalitet best sikres av å ha gode og robuste fagmiljøer. Disse fagmiljøene er avhengige av kontinuerlig god forskning, et blandet miljø, en effektiv administrasjon og et solid rekrutteringsgrunnlag. Avvist Forslag nr: 17 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF NSO mener at et robust fagmiljø er best egnet til å sikre god utdanningskvalitet i høyere utdanning. Endring: NSO mener at robuste fagmiljø er det beste verktøyet for å fremme god utdanningskvalitet i høyere utdanning. Avvist Forslag nr: 5 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB 39 miljøet Endring: fagmiljøet Vedtatt Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 12

13 Forslag nr: Forslagstiller: Øyvind Dammerud Valgkrets (initialer): SiF/SiTo "... viss aldersspredning blant vitenskapelige ansatte..." Endring: Endre "alderspredning" til "gradsnivå fordeling". Alder er irrelevant for kvalitet i vitenskapelige ansatte, og det er mer hensiktsmessig å innvolvere folk av flere gradsnivå ettersom at forskning er integrert i flere grader og det gir folk med forskjellig nivå av formell kompetanse muligheten til å erverve erfaring. "... viss gradsnivå fordeling blant vitenskapelige ansatte.." Avvist Forslag nr: 6 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB NSO mener at alle fagmiljøer også skal tilstrebe å være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en hensiktsmessig grad av samarbeid og arbeidsdeling med andre relevante institusjoner i landet. Strykning: ingen Avvist Forslag nr: R1 Forslagstiller: Red.kom. Valgkrets (initialer): Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 13

14 NSO mener at alle fagmiljøer også skal tilstrebe å være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en hensiktsmessig grad av samarbeid og arbeidsdeling med andre relevante institusjoner i landet. Der hvor fagmiljøer over flere år har dårlig rekrutteringsgrunnlag, bør disse konsentreres på andre institusjoner med sterkere fagmiljøer. Endring: Helhetlig endring av formuleringa Alle fagmiljøer skal tilstrebe å være internasjonalt rettet. De skal samarbeide med andre institusjoner i landet innenfor samme fagfelt, og fordele arbeid mellom seg. Fagmiljøer uten rekrutteringsgrunnlag bør flyttes til andre institusjoner med bedre grunnlag. Avvist Forslag nr: 48 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO NSO mener at alle fagmiljøer også skal tilstrebe å være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en hensiktsmessig grad av samarbeid og arbeidsdeling med andre relevante institusjoner i landet. Der hvor fagmiljøer over flere år har dårlig rekrutteringsgrunnlag, bør disse konsentreres på andre institusjoner med sterkere fagmiljøer. Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil, Endring: Helhetlig endring av formuleringa. Alle fagmiljøer skal tilstrebe å være internasjonalt rettet. De skal samarbeide med andre institusjoner i landet innenfor samme fagfelt, og fordele arbeid mellom seg. Fagmiljøer uten rekrutteringsgrunnlag bør flyttes til andre institusjoner med bedre grunnlag. Ikke realitetsbehandlet Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF være internasjonalt rettet, ha tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og en Strykning: stryke tilstrekkelig antall personer med førstekompetanse og Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 14

15 være internasjonalt rettet, ha en Avvist Forslag nr: 40 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO Endring: Helhetlig endring av avsnittet (det burde vært et eget avsnitt, nemlig). Stortinget skal vedta en helhetlig plan for høyere utdanning i Norge i samråd med sektoren og studentene. I denne planen skal ansvaret for grunnforskning og videreutvikling av fagområder fordeles. Studier og forskning innenfor et fagområde bør finnes flere steder i landet. Avvist Forslag nr: 57 Forslagstiller: Tina Melfjord Valgkrets (initialer): SiT 46 Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil. Endring: Fjerne «Alle» og legge til «Det skal satses mer på at» Det skal satses mer på at utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil. Avvist Forslag nr: 20 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, spisset profil, og denne skal være grunnlag for Kunnskapsdepartementets dialog med institusjonene. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 15

16 Strykning: stryke spisset profil Alle utdanningsinstitusjoner skal ha en tydelig, profil, og denne skal være grunnlag for Kunnskapsdepartementets dialog med institusjonene. Avvist Forslag nr: 21 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Den faglige profilen skal være spisset inn mot noen utvalgte områder som bestemmes politisk av Stortinget etter et helhetshensyn, men hvor institusjonene selv gir sin anbefaling i form av innspill til departementet på faglige styrker og satsningsområder. Endring: Den enkelte institusjon sin faglige profil bestemmes politisk av Stortinget etter et helhetshensyn, men i samarbeid med institusjonens egen anbefaling i form av faglige styrker og satsningsområder. Avvist Forslag nr: 49 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Forskningen ved institusjonene må samspille med utdanningsvirksomheten. Endring: Endre rekkefølgen på forskning og utdanning Utdanningen ved institusjonene skal ha sammenheng med forskning som utføres ved institusjonen. Vedtatt Forslag nr: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 16

17 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) har siden 2008 foregått ut i fra en frivillighetskultur og vi ser at man i hovedsak har hatt administrative samarbeids- og fusjonsprosjekter og at lite fokus har vært på arbeidsdeling og konsentrasjon. Strykning: ingen Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Mikkel Hveding Ersdal Valgkrets (initialer): SiF/SiTo Kunnskapsdepartementet skal foreta evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Endring: Oppfordre til samarbeid mellom kunnskapsdepartementet og de andre departementene om evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Dette i stedet for kunnskapsdepartementet alene skulle utføre evalueringene og kartleggingen Kunnskapsdepartementet skal oppfordre til samarbeid med de andre departementene om evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Avvist Forslag nr: R2 Forslagstiller: Red.kom. Valgkrets (initialer): Kunnskapsdepartementet skal foreta evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Endring: Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 17

18 Kunnskapsdepartementet skal, i samarbeid med de andre departementene, foreta evalueringer av behovet for ulike fagmiljøer på nasjonalt nivå og kartlegge hvordan utdanningslandskapet kan dimensjoneres bedre. Vedtatt Forslag nr: 23 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF tydelige i sine forventninger ovenfor institusjonene, slik at disse kan spisse sin faglige aktivitet i tråd med politisk intensjon og institusjonens egne faglige prioriteringer. Endring: institusjonene, slik at disse kan forvalte sin faglige aktivitet i tråd Avvist Forslag nr: 43 Forslagstiller: Gabrielle Legrand Gjerdset Valgkrets (initialer): SiO Det er i dag svært få utdanninger hvor man kan utveksle til andre norske institusjoner og det å bytte institusjon underveis i et studieløp er en omstendelig prosess. Strykning: Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF NSO mener at for mange institusjoner i dag tilbyr utdanninger innenfor samme fagområde. Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 18

19 Tillegg: Derfor mener NSO at færre programtilbud med ulike spesialiseringer er ønskelig i det helhetlige utdanningstilbudet. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF slik at ikke institusjonene kan opprette nye studier som er utenfor institusjonens profil og samfunnsoppdrag. Tillegg: slik at ikke institusjonene kan opprette nye studier som er utenfor det regionale næringslivets behov og samfunnsoppdrag. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF Om ikke institusjonene er villige til å spisse fagporteføljen i tråd med Stortingets strategi, samt Endring: institusjonen er villige til å endre fagporteføljen i tråd med Avvist Forslag nr: 8 Forslagstiller: Anders Veggeland Valgkrets (initialer): SiB Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 19

20 Tydelige institusjonelle profiler, der utdanning, FoU og formidling blir sett i sammenheng med læringsutbytte og mål for studiet, vil bidra til god studiekvalitet i utdanningene. Nye studietilbud skal bli sett i sammenheng med sektoren forøvrig; og en vurdering av institusjonenes sammensetnning, samfunnsoppdrag og andre institusjoners fagmiljø og prioriteringer. NSO mener at inflasjon i studietilbud effektivt kan hindres ved at institusjonene må søke departementet spesifikt om opprettelse av studier utenfor institusjonens faglige profil. Endring: Forkorte og forenkle ordlyd. Tydelige institusjonelle profiler bidrar til god studiekvalitet, og nye studietilbud skal sees i sammenheng med sektoren som helhet. Norsk studentorganisasjon mener at inflasjon i studietilbud effektivt kan hindres ved at institusjonene må søke departementet om opprettelse av studier utenfor institusjonenes faglige profil. Vedtatt Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF må derfor sees i sammenheng med hele institusjonens virksomhet og faglige profil. Strykning: Stryk «må». til derfor sees i sammenheng med hele institusjonens virksomhet og faglige profil. Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SISOF institusjonenes sammensetning, samfunnsoppdrag og andre institusjoners fagmiljø og prioriteringer. Strykning: Stryk «og prioriteringer» Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 20

21 institusjonenes sammensetning, samfunnsoppdrag og andre institusjoners fagmiljø. Avvist Forslag nr: 29 Forslagstiller: Håkon Ohren Valgkrets (initialer): SiS 104- Ingen Tillegg: Nytt avsnitt, Flytter "Friestudieplasser" ned Administrasjon En gjennomtenkt og oversiktlig høyere utdanningssektor, både på nasjonalt og regionalt nivå, vil kunne hindre unødvendig lokalbyråkrati på institusjonene gjennom bedre utnyttelse av institusjonenes ressurser, spesielt innenfor søknadsskriving, internasjonaliseringsarbeid og studieadministrativt arbeid. Vedtatt Forslag nr: 32 Forslagstiller: Håkon Ohren Valgkrets (initialer): SiS En gjennomtenkt og oversiktlig høyere utdanningssektor, både på nasjonalt og regionalt nivå, vil kunne hindre unødvendig lokalbyråkrati på institusjonene gjennom bedre utnyttelse av institusjonenes ressurser, spesielt innenfor søknadsskriving, internasjonaliseringsarbeid og studieadministrativt arbeid. Strykning: Stryk Ingen Vedtatt Forslag nr: 30 Forslagstiller: Håkon Ohren 104- Valgkrets (initialer): SiS Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 21

22 Ingen Tillegg: Administrative oppgaver En gjennomtenkt og oversiktlig høyere utdanningssektor, både på nasjonalt og regionalt nivå, vil kunne hindre unødvendig lokalbyråkrati på institusjonene gjennom bedre utnyttelse av institusjonenes ressurser, spesielt innenfor søknadsskriving, internasjonaliseringsarbeid og studieadministrativt arbeid. NSO mener det bør gjennomgås hvilke studieadministrative oppgaver som kan flyttes til et nasjonalt nivå for å lette på lokalbyrokratiet i sektoren. Dette vil kunne være med å bremse veksten i utgifter til administrasjon for institusjonene og hvor en større del av økningen i bevligningene vil gå direkte til samfunsoppdraget. Avvist Forslag nr: 51 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO Frie studieplasser I dag opererer Kunnskapsdepartementet både med frie studieplasser og studieplasser øremerket visse utdanninger. osv. osv. Endring: Forenkling av språket. Tydeliggjøring av at NSO ikke ønsker *frie* studieplasser Tildeling av studieplasser I dag opererer Kunnskapsdepartementet både med frie studieplasser og studieplasser øremerket visse utdanninger. NSO ønsker at ordningen med frie studieplasser avvikles, og at studieplasser kun tildeles innenfor institusjonens faglige profil. Avvist Forslag nr: 42 Forslagstiller: Christian Strandenæs Valgkrets (initialer): SiO Siden langtidsplanen... fremtiden. Strykning: Fjerner rent dekriptiv, ikke meningsbærende tekst Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 22

23 . Avvist Forslag nr: 41 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Det er for NSO viktig at langtidsplanen har en form som gjør den overordnet og etterprøvbar, mens det er stortingsmeldingene som staker ut retningen. Strykning: Gjentakende Avvist Forslag nr: 52 Forslagstiller: Helge Schwitters Valgkrets (initialer): SiO Kunnskapsdepartementets bestilling til institusjonene gjennom tildelingsbrev og overordnede føringer utgjør en stor del av institusjonenes rammevilkår, og NSO ønsker at stortingsmeldingen om studiekvalitet i høyere utdanning skal tydeliggjøre statens bestillerrolle samt institusjonenes leverings- og omstillingsevne. Det er grunn til å se på i hvor stor grad institusjonene har oppnådd målsetningene i kvalitetsreformen og om disse målsetningene gjenspeiles i departementets bestillinger til sektoren. Strykning: Stryke avsnittet Vedtatt Forslag nr: 31 Forslagstiller: Therese Eia Lerøen 163- Valgkrets (initialer): FFPK Protokoll fra landsstyremøte 3-13/ side 23

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

VEDLEGG 3: TIDLIGERE PLATTFORM OM ORGANISERING OG DIMENSJONERING

VEDLEGG 3: TIDLIGERE PLATTFORM OM ORGANISERING OG DIMENSJONERING SST2 05.01-17/18 Motsetninger i Plattform om organisering av UH-sektoren Diskusjonssak vedlegg 1 2 VEDLEGG 3: TIDLIGERE PLATTFORM OM ORGANISERING OG DIMENSJONERING 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LS3 06.11-07-14/15 LM5 06.03-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tine Borg Tommy Aarethun Bjørn Dinesen Sandra Yeomans Kaja Elisabeth

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS1-13/14 Dato/tid 27.09.2013 16:30 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2013004194 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS1 00.01-13/14 Godkjenning av innkalling LS1 00.02-13/14

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS4-12/13 Dato/tid 11.04.2013 09:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2013001678 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 2 LS4 00.13-12/13 Godkjenning av innkalling LS4 00.14-12/13

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING

REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 05.04-17 Gjelder Revidering av plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning 1 2 3 4 Vedlegg

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

Kvalitet er målet med alt

Kvalitet er målet med alt Kvalitet er målet med alt Kva er utdanningskvalitet? «NSO mener studiekvalitet kan defineres som i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger til rette for og arbeider med at alle aspekter av studiet

Detaljer

LM REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM7 05.04-17 REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Karoline Kongshaug - NHH Jørgen Sjøberg UiS Håkon Mikalsen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU14-15/16 Dato/tid 15.10.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002970 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU30-15/16 Dato/tid 31.03.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000806 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Prinsipprogramkomiteen Saksnummer LM6 05.02-16 Gjelder Prinsipprogram 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til prinsipprogram for 2016-2019 3 PRINSIPPROGRAM

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion -STIFTET 1936 - HØRINGSUTTALELSE Norsk Studentunion Storgata 19, 0184 Oslo TLF: 22044950 Fax: 22244247 E-mail: @nsu@nsu.no WEB: WWW.NSU.NO HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS02-13/14 Dato/tid 22.11.2013 15:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2013005136 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS2 00.05-13/14 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-13/14

Detaljer

LM REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING MED VEDTAK

LM REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING MED VEDTAK LM7 05.04-17 REVIDERING AV PLATTFORM FOR ORGANISERING OG DIMENSJONERING AV HØYERE UTDANNING MED VEDTAK Innkomne endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen og vedtak: 37 Tittel Sentralstyret

Detaljer

Plattform om organisering av universitetsog høgskolesektoren

Plattform om organisering av universitetsog høgskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Plattform om organisering av universitetsog høgskolesektoren Dette er en foreløpig versjon av plattformen. «Autonomi er svært

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU23-16/17 Dato/tid 23.02.2017 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000560 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet NSO er opptatt av at fusjoner

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-12/13 Dato/tid 23.11.2012 15:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2012005427 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS2 00.05-12/13 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-14/15 Dato/tid 04.09.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002233 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Landsmøte 2014 Dato Sted Protokollførere Protokoll 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Innhold LM4 00 Konstituering... 2 LM4 01 Rapporter

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-14/15 Dato/tid 13.02.2015 12:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2015000344 INNHOLD LS3 00 Konstituering Side 4 LS3 00.03-14/15 Konstituering LS3 01 Rapporter og

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tina Melfjord (NTNU) Line Willerud (UiO) Gro Anita Tømmerås (HiNT) Gjermund Håkonseth

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament NSOs politikk Fag og forskning Studentenes Velferd og likestilling politikk Internasjonal 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament Utdanningspolitisk plattform Velferdspolitisk plattform Forskningspolitisk

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-16/17 Dato/tid 14.06.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016003300 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Jan Grund 15.Desember 2014 Mandatet Kort oppsummert: Lag en ny fagskolepolitikk Fagskolens plass og rolle I utdanningslandskapet I arbeidslivet Kvalitet, synlighet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5.

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. september 2014 Rammer Ekspertgruppen er relativt tidlig i sitt arbeid

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT NSO 19.02.2011 Innlegg av Terje Mørland, NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT 2. NOKUTs tilsyn og annet arbeid med norske institusjoner 3. Kvalitet i høyere utdanning: Hva sjekker NOKUT? 4. Institusjonslandskapet:

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-16/17 Dato/tid 11.01.2017 09:15 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000048 Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs,

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-11/12 Dato/tid 02.03.2012 10:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2012000699 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS3 00.10-11/12 Godkjenning av innkalling

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014

Finansieringsutvalget - oppstart. Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Finansieringsutvalget - oppstart Statssekretær Bjørn Haugstad 22. Mai 2014 Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og sårbare fagmiljø som tilbyr de samme utdanningene.

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-12/13 Dato/tid 28.09.2012 18:00 Referent Janne Nyhus og Inger Marie Skinderhaug Arkiv 2012004721 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS1 00.01-12/13 Godkjenning

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning Sentre for fremragende utdanning Krav og retningslinjer og kriterier for å vurdere søknader Presentert av Elin Mortensen, medlem i komite for utarbeidelse av retningslinjer side 3 Bakgrunn Stjernø-utvalget

Detaljer

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 05.0215 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS312/13 Dato/tid 10.02.2013 14:30 Referent Maria Anker Middelthon og Morten Edvardsen Arkiv 2013000722 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS3 00.09-12/13 Godkjenning

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut?

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - hvordan skal et nytt system se ut? Torbjørn Hægeland Dialogkonferanse 16. september 2014 Ekspertgruppens sammensetning Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer