Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid :00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS /14 Godkjenning av innkalling LS /14 Godkjenning av saksliste LS /14 Godkjenning av tidsplan LS /14 Valg av møteledelse LS /14 Valg av redaksjonskomite 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 6 LS /14 Rapport arbeidsutvalget LS /14 Rapport kontrollkomiteen LS /14 Rapport valgkomiteen LS /14 Rapporter tillitsvalgte LS /14 Rapport International Students' Union LS /14 Rapport SAIH LS /14 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 7 LS /14 Økonomirapport LS /14 Revidering av økonomireglement og retningslinjer for fond 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 8 LS /14 Resolusjoner 04 VALG SIDE 10 LS /14 Valg og oppnevninger 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 13 LS /14 Internasjonal plattform LS /14 Mandat for komiteer 06 INNKOMNE SAKER SIDE 38 LS /14 NSOs konferanseportefølje LS /14 Kjønnsbalanse i NSO LS /14 Politisk dokument om digitalisering LS /14 Søknad om medlemskap Misjonshøgskolen LS /14 Mandatprosess for komiteer LS /14 Politisk dokument om stillingsvern for akademisk ansatte Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side(r)

2 Deltakere på landsstyremøte 5 13/14 NR FORNAVN ETTERNAVN FRA ROLLE 1 Kim Richard Henden Klem SiA LS-representant 2 Ruben Kleivedal Haugland SiA LS-representant 3 Bjørn Kristian Danbolt SiB LS-representant 4 Dag Ove Stubhaug SiB LS-representant 5 Hilde Kristine Moe SiB LS-representant 6 Jørund Gjesvik SiB LS-representant 7 Lena Byrkjeland SiB LS-representant 8 Victoria Dessen Sibu LS-representant 9 Christoffer Sommerstad SIF LS-representant 10 Anne Kristine Jansen SiHa LS-representant 11 Caspar Fagerstrøm SiO LS-representant 12 Christian Strandenæs SiO LS-representant 13 Eline Stølan SiO LS-representant 14 Gabrielle Legrand Gjerdset SiO LS-representant 15 Helge Schwitters SiO LS-representant 16 Ivo Kantardjiev SiO LS-representant 17 Kine Nossen SiO LS-representant 18 Therese Eia Lerøen SiO LS-representant 19 William Giffen Sæbø SiO LS-representant 20 Anine Klepp SiS LS-representant 21 Håkon Ohren SiS LS-representant 22 Ragna Staven SISOF LS-representant 23 Elena Slydal SiT LS-representant 24 Nina Jeanette Tollehaug SiT LS-representant 25 Trine Kvistad Lorentsen SiT LS-representant 26 Anne Marte Holand SIV LS-representant 27 Jahnne Feldt Hansen SiØ LS-representant 28 Per-Fredrik Rønneberg Nordhov SiÅs LS-representant 29 Øyvind Dammerud S-Nas LS-representant 30 Inger Kristine Liodden SOPP LS-representant 31 Simen Johnsrud SSH LS-representant/vara 32 Pernille Marie Våge SiB LS-representant/vara 33 Anders Hansen SiH LS-representant/vara 34 Eva Holthe Enoksen SiO LS-representant/vara 35 Frida Reklev SiO LS-representant/vara 36 Karen Marie Skaret SiT LS-representant/vara 37 Maria Honerød SiT LS-representant/vara 38 Mikkel Hveding Ersdal S-Nas LS-representant/vara 39 Alexander Løtvedt AU Observatør 40 André Almås AU Observatør Christiansen 41 Axel Hvisstendahl Nerdrum AU Observatør 42 Jonas Ohlgren Østvik AU Observatør 43 Ola Magnussen Rydje AU Observatør 44 Tuva Aune Wettland AU Observatør 45 Martin Fredheim FFPK Observatør 46 Matias Olsen IK Observatør 47 Abbas Sharif ISU Observatør Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 2

3 48 Anders Kvernmo Langset FFPK Observatør 49 Kristoffer Kinge SAIH Observatør 50 Morten Olsen SiO Observatør 51 Ingrid Moe Albrigtsen SISOF Observatør 52 Tord Øverland VLPK Observatør 53 Erin Nordal ESU Gjest 54 Camilla Hermansen IK Gjest 55 Kristian Myhre PAU Gjest 56 Sondre Jahr Nygaard PAU Gjest 57 Helga Skau SEK Gjest 58 Gunhild Heggem SiT Gjest 59 Mats Kirkebirkeland VK Observatør 61 Madeleine Sjøbrend SiO Vara 70 Anders Rohde KK Observatør 71 Helle Amalie Østensvik KK Observatør 72 Sigurd Langseth KK Observatør 73 Amund Aarvelta Ordstyrer Observatør 74 Mari Helén Varøy Ordstyrer Observatør 75 Åsne Ø. Høgetveit Ordstyrer Observatør 76 Bjørn-Åge Nilsen VK Observatør 77 Gina Helstad VK Observatør 78 Jorid Martinsen VK Observatør 79 Mari Berdal Djupvik VK Observatør 80 Bjørn-Anders Hind SEK Observatør 81 Tord Kristensen SEK Observatør Forslag nr: 1 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SiSOF Tillegg: Ingrid Mo Albrigtsen gis talerett i sak LS /14 Resolusjoner. Forslag nr: 2 Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK Tillegg: Camilla Hermansen gis talerett i møtet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 3

4 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Anders K. Langset Valgkrets (initialer): FFPK Tillegg: Martin Fredheim gis talerett i møtet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 4

5 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /14 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: LS /14 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: LS /14 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: LS /14 Godkjenning av møteledelse Innstilling fra AU: Til møteledelse velges: Gunhild Foss Heggem. Mari Helén Varøy. Åsne Ø. Høgtveit. Amund Aarvelta. Votering: LS /14 Godkjenning av møteledelse Innstilling fra AU: Til redaksjonskomite for internasjonal plattform velges: Christoffer Sommerstad (UiT) Nina Jeanette Tollehaug (HiST) Bjørn Kristian Danbolt (UiB) Inger Kristine Liodden (HiG) Simen Johnsrud Rotefoss (HSH) Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 5

6 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /14 Rapporter og orienteringer LS /14 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Kontrollkomiteens rapport Innstilling fra AU: Kontrollkomiteens rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i Lånekassen tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i styret til Samordna Opptak tas til orientering. Votering: LS /14 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: ISUs rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Rapport SAIH Innstilling fra AU: SAIHs rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokollene fra arbeidsutvalgets møter AU24-13/14 til AU26-13/14 tas til orientering. Protokoll fra landsstyremøte 4 13/14 godkjennes. Protokoll fra landsmøte godkjennes. Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 6

7 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /14 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: LS /14 Revidering av økonomireglement og retningslinjer for fond Innstilling fra AU: NSOs økonomireglement og retningslinjer for fond revideres. Votering: Forslag nr: 1 Forslagstiller: Eline Stølan 96 Valgkrets (initialer): SiO AU lønnes i Ltr. 24. Endring: Endre til lønnstrinn 27. AU lønnes i Ltr. 27. Avvist Forslag nr: Dissens 1 Forslagstiller: Ola Magnussen Rydje, André Almås Christiansen Valgkrets (initialer): 96 AU AU lønnes i Ltr. 24. Endring: Endre til lønnstrinn 22. AU lønnes i Ltr. 22. Økonomireglement og retningslinjer for fond ligger som vedlegg 1. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 7

8 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /14 Resolusjoner Innstilling fra AU: Landsstyret behandler følgende resolusjoner: Resolusjon om obligatorisk forkurs i matematikk for økonomiske- og administrative fag Votering: Forslag nr: 1 Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Valgkrets (initialer): AU 1-37 Alt Endring: Helhetlig endringsforslag. Dette gjelder hele vedlegg 1 resolusjon om matematikk i økonomiske- og administrative fag. Helhetlig endringsforslag (erstatte hele teksten med ny). Resolusjon om obligatorisk forkurs i matematikk for økonomiske- og administrative fag. I dag har omtrent halvparten av studenter som starter på økonomiske- og administrative studier matematikkfagene S1 og S2 fra videregående skole, det vil si matematikk tilsvarende spesiell studiekompetanse. De fleste lærerplaner innen økonomiske- og administrative studier bygger på matematikk tilsvarende S1 og S2. Den resterende studentmassen, altså de som har lavere matematikk fra videregående skole (generell studiekompetanse) har altså ikke forutsetninger for å gå rett på matematikken i de økonomiske- og administrative studiene. I følge norsk matematikkråd var økonomistudentene blant de to gruppene som hadde svakest resultater på forkunnskapstestene, noe Norsk studentorganisasjon(nso) synes er bekymringsverdig særlig med tanke på den store frafallsprosenten som er i økonomiske- og administrative fag. I dag er det mange utdanningsinstitusjoner som tilbyr forkurs i matematikk for studenter som er tatt opp til økonomiske- og administrative utdanninger. Forkurset har fokus på den matematikken som inngår i spesiel studiekompetanse men som ikke automatisk inngår i generell studiekompetanse, og formålet med forkurset er å sette alle studentene i stand til å følge matematikken som inngår i økonomiske- og administrative studier. Disse forkursene er i dag stort sett frivillige, og det er altså ikke obligatorisk å følge de, uavhengig av matematikkompetanse fra videregående. NSO definerer studiekvalitet som «i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger til rette for og arbeider med Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 8

9 at alle aspekter av studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt for studiet». Dersom man har en stor studentmasse som ikke har grunnlag for å delta i fagene som skal dekke måloppnåelsen vil dette føre til enten ufullstendig måloppnåelse eller at utdanningsinstitusjonene må ta ekstraordinære grep for å heve studentenes grunnlag. NSO mener at hovedansvaret for at studentene er forberedt for høyere utdanning ligger hos de videregående skolene. NSO mener likavel at alle institusjoner bør tilby forkurs i matematikk for studenter på økonomiske- og administrative fag, og at dette forkurset skal være obligatorisk for studenter med generell studiekompetanse fra videregående, eller som ikke har hatt matematikk tilsvarende S1 og S2. Forslag nr: 2 Forslagstiller: André Almås Christiansen Valgkrets (initialer): AU 89 Ingen Tillegg: Landsstyret i NSO ønsker med dette å vise sin støtte til ISFiT 2015 og det viktige temaet korrupsjon. Landsstyret ønsker ISFiT 2015 lykke til med gjennomføringen av festivalen. Resolusjon om obligatorisk forkurs i matematikk for økonomiske- og administrative fag ligger som vedlegg 2. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 9

10 04 VALG LS /14 Valg og oppnevninger Innstilling fra AU: Valget av VLPK på landsmøtet 2014 kjennes ugyldig, og landsstyret foretar nyvalg. VLPK utvides med ett medlem for perioden 2014/2015. Votering: Avvist Innstilling fra VK på ledere til faglige komiteer: FKHS: Simen Johnsrud, HSH, enstemmig innstilt FKHF: Ingen innstilling FKJ: Ann-Kristin Midtskog, HiL, enstemmig innstilt FKK: Manjit Kaur, HiOA, enstemmig innstilt FKLU: Delt innstilling mellom Silje Marie Bentzen, UiB og Mari Tønnessen, HiOA FKMO: Ola Marius Gaasø, UiO, enstemmig innstilt FKR: Torgeir Lebesbye, UiO, innstilt FKT: Elise Landsem, NTNU, innstilt FKSV: Christian Tangene, NTNU, innstilt med dissens. Mindretallets dissens: Kaja Kirsebom, UiO FKØL: Tommy Bjørnødegård, UiN, enstemmig innstilt. Faglig komite for helse- og sosialfag Leder Simen Johnsrud Rotefoss HSH Medlem Ane Larsen Mjøen HiOA Medlem Christoffer Storm Alsvik HiOA Medlem Gro Anita Tømmerås HiNT Medlem Synne Grønvold HiST 1. vara Trym Oliver Vogt HiOA Faglig komite for humanistiske fag Leder Knut Figenschou NTNU Medlem Anders Nodeland UiO Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 10

11 Indregard Medlem Helene Jørum UiO Medlem Jin Sigve Mæland UiB Medlem Øyvind Dammerud UiT 1. vara Sigmund Berg UiO 2. vara Arnfinn Storsveen UiN Faglig komite for juridiske fag Leder Ann-Kristin Midtskog HiL Medlem Arne Petter Sandvik UiB Medlem Lise Strandnæs UiA Medlem Sahana Sriskandarajah UiO Medlem Sindre Dueland UiB 1. vara Marthe Oldernes UiO 2. vara Saqib-Razo Razaq UiO Faglig komite for kunstfag Leder Manjit Kaur HiOA Medlem Christine Adriane Svendsrud HiOA Medlem Emilie Nørstelien Selmer HiL Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Leder Mari Tønnessen HiOA Flåtåmo Medlem Daniel Sandbakken UiO Nilsen Medlem Maria Honerød NTNU Medlem Marita Vassnes HSH Medlem Silje Marie Bentzen UiB 1. vara Jeanette Viken UiO 2. vara Camilla Rikardsen NTNU Solheim 3. vara Hege Mari Lassemo Støfring HiB Faglig komite for medisin og odontologi Leder Ole Marius Gaasø UiO Medlem Eivind A Valestrand UiB Medlem Erlend Frøland NTNU Medlem Stine Andersen UiT Medlem Torfinn Støve Madssen NTNU Faglig komite for realfag Leder Torgeir Lebesbye UiO Medlem Julie Paus-Knudsen UiO Medlem Karen Marie Skaret HiST Medlem Maria Wold UiB Medlem Merete Falck NTNU 1. vara Jone Trovåg NTNU Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag Leder Christian Tangene NTNU Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 11

12 Medlem Cathrine Nordberget HiOA Medlem Joanna Antoniak HVO Medlem Kaja Elisabeth de Ru UiO Medlem Sindre Dueland UiB 1. vara Morten Lamdråk Asbjørnsen UiS 2. vara Kristina Muñoz Ledo Klakegg UiO 3. vara Amanda Jansen HiØ Faglig komite for teknologisk utdanning Leder Elise Landsem NTNU Medlem Eli Kristin Sjøen HiVe Medlem Elisa Elmies NTNU Medlem Maria Tvedt NTNU Medlem William Giffen Sæbø HiOA 1. vara Kim Richard Henden Klem UiA 2. vara Mari Aarrestad HiB Faglig komite for økonomi- og ledelsesfag Leder Tommy Bjørnødegård UiN Medlem Margit Abel Grape NHH Medlem Ole Edward Johns Nystad HiST Medlem Pål Harald Lilleengen UiN Medlem Sandra Yeomans HiOA 1. vara Elise Ivara Dahl NHH Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 12

13 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /14 Internasjonal plattform Innstilling fra AU: Revidert internasjonal plattform vedtas. Votering: Forslag nr: 25 Forslagstiller: Bjørn Kristian Danbolt Valgkrets (initialer): SiB - Tillegg: Tillegg At hele plattformen oversettes til engelsk. Dette kan dog outsources til en ekstern aktør Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas Forslag nr: Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK Med internasjonalisering mener vi å gjøre utdanningen internasjonalt orientert og relevant. Ved å øke internasjonaliseringen av utdanningen kan vi øke vår kunnskap om og forståelse av verden og andre menneskers perspektiv og situasjon. Internasjonalisering muliggjør økt kunnskapsspredning,faglig utvikling og nyvinning i et globalt fellesskap. Et globalt kunnskapsfellesskap vil i større gradenn kunnskapsmiljøer i enkeltland kunne bidra til å løse menneskehetens utfordringer og sammen skape økt samfunnsnytte. Endring: Endre punktet med: Internasjonalisering bidrar til å øke kvaliteten i utdanningen gjennom at nasjonale og individuelle tankesett blir utfordret av nye strømninger og ved at det dannes en grobunn for nytenkning. Denne gevinsten finner en uavhengig av fagfelt, og er en viktig begrunnelse for at økt internasjonalisering av høyere utdanning skal finne Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 13

14 sted. Redaksjonskomiteens innstilling: Internasjonalisering bidrar til å øke kvaliteten i utdanningen gjennom at nasjonale og individuelle tankesett blir utfordret av nye strømninger og ved at det dannes en grobunn for nytenkning. Denne gevinsten finner en uavhengig av fagfelt, og er en viktig begrunnelse for at økt internasjonalisering av høyere utdanning skal finne sted. Avvises Avvist Forslag nr: 1 Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Med internasjonalisering mener vi å gjøre utdanningen internasjonalt orientert og relevant. Strykning: Fjerner første setning Redaksjonskomiteens innstilling: - Avvises Avvist Forslag nr: 3 Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Nasjonalstater har ansvar for å sikre sin befolkning tilgang til høyere utdanning. Strykning: - Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 14

15 Redaksjonskomiteens innstilling: - Vedtas Forslag nr: 35 Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon (initialer): SiB Tilgang og mangfold er bærebjelker i et moderne utdanningssystem. Studenter uansett bakgrunn [ ] Endring: Flytte linje 20 «Nasjonalstater har ansvar for å sikre sin befolkning tilgang til høyere utdanning» til linje 17, etter «et moderne utdanningssystem [ ] Tilgang og mangfold [ ] et moderne utdanningssystem. Nasjonalstater har ansvar for [ ] Redaksjonskomiteens innstilling Avvises Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Anders Kvernmo Langset Valgkrets (initialer): PAU NSO anser internasjonalisering som en horisontal, ikke vertikal prosess. En brøkdel av kunnskapsutviklingen foregår i Norge. For å sikre høy kvalitet i kunnskapsutviklingen må høyere utdanning og forskning i Norge skape nettverk internasjonal og benytte seg av kunnskap gjennom det globale akademia for å levere relevante og nyttige bidrag til samfunnet. Internasjonalt samarbeid skal ha som mål å øke læringsutbytte, bidra til Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 15

16 kunnskapsspredning og økt forståelse. NSO mener at prosesser som igangsettes internasjonalt skal ha kvalitetsheving, læringsutbytte, samfunnsnytte, og formell og reell likhet som målsetninger. Studentene skal være involvert i utviklingen og arbeidet med disse. Endring: Endre avsnittet For å sikre høy kvalitet i kunnskapsutviklingen må høyere utdanning og forskning i Norge skape nettverk internasjonalt, og benytte seg av kunnskap gjennom det globale akademia for å levere relevante og nyttige bidrag til samfunnet. Målet med internasjonalt samarbeid skal vere økt læringsutbytte i studiene, kunnskapsspredning og økt forståelse for andre tenkemåter og perspektiver. NSO mener at internasjonale prosesser som igangsettes også skal bidra til formell og reell likhet, og at studentene skal være involvert i utviklingen og arbeidet med disse. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK - finansierin vitenskapelig ansatte Endring: Omrokkering på rekkefølgen. Redaksjonskomiteens innstilling: - akademisk frihet for studenter og vitenskapelig ansatte- lik rett og mulighet til å ta og fullføre høyere utdanning- forberedelse som aktive innbyggere i demokratiske samfunn- personlig utvikling- at finansiering av utdanning er et offentlig ansvar- forberedelse til arbeidslivet Avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 16

17 Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK NSO mener Bologna er den eneste legitime arenaen for samordning av europeiske høyere utdanningssystemer per dags dato. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: NSO anerkjenner Bologna som den viktigste arenaen for samordning av europeiske høyere utdanningssystemer per dags dato. Vedtas Forslag nr: Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK NSO mener Norge må benytte medlemskapet i European Association for Quality Assurance inhigher Education (ENQA) til å være i front på å overholde European Standards and Guidelines.Norge skal være fullverdig medlem av European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) for å sikre en økt åpenhet og tillit imellom de registrerte medlemmene. Endring: Erstatte siste setning Redaksjonskomiteens innstiling Norge skal være et fullverdig medlem av European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) gjennom NOKUT for å sikre økt åpenhet og tillit imellom de registrerte medlemmene. Vedtas Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 17

18 Forslag nr: R1 Forslagstiller: Flertallet i Institusjon Redaksjonskomiteen (initialer): Rangeringer som måler til likestilling og sosialt samfunnsansvar Tillegg/Endring/Strykning: Sammensetning av forslag 7 og 8 NSO er mot alle utelukkende kvantitative rangeringer da disse har liten eller ingen reell korrelasjon med utdanningskvaliteten på institusjonene. NSO mener vi bør fortsette utviklingen av flere kvalitative indikatorer, men bør ikke sikte mot å bruke dette til rangering, men til kvalitetsutvikling på institusjonene. De beste sammenligningsverktøyene vil være de som søker å reflektere mangfoldet av roller institusjonene har, og de ulike mål en student vil ha med utdanningen. Internasjonale sammenligningsverktøy kan hjelpe studenter å ta et informert studievalg om det baseres på en eller flere av disse egenskapene: samfunns- eller miljøansvar, formidlingsevne, karrieremuligheter etter endt utdanning eller oppfattet undervisningskvalitet. Redaksjonskomiteens innstilling Vedtas Dissens: Simen Johnsrud og Bjørn Kristian Danbolt Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Rangeringer som måler kvantitative parameter med liten eller ingen reell korrelasjon med utdanningskvaliteten på institusjonene bør ikke gis annerkjennelse som verktøy for vurdering og sammenlikning av institusjoner, samt bør ikke brukes til styring av utdanningssektoren. Tradisjonelle internasjonale rangeringer bygger på en utvelgelse og vektlegging av noen kvantitative kriterier og en sammenlikning av institusjoner som har svært ulike profiler. NSO mener vi bør fortsette utviklingen av flere kvalitative indikatorer, men bør ikke sikte mot å bruke dette til rangering, men til kvalitetsutvikling på institusjonene. Rangeringer Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 18

19 bør og søke å ta med indikatorer som sier noe om mangfold, likestilling og sosialt samfunnsansvar. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: NSO er mot alle utelukkende kvantitative rangeringer da disse har liten eller ingen reell korrelasjon med utdanningskvaliteten på institusjonene. NSO oppmuntrer til videre utvikling av kvalitative indikatorer på utdanningskvalitet uten formål å rangere institusjoner. Avvises Dissens: Simen Johnsrud Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK (..) Rangeringer bør og søke å ta med indikatorer som sier noe om mangfold, likestilling og sosialt samfunnsansvar. Endring: Erstatte siste setning med følgende: De beste sammenligningsverktøyene vil være de som søker å reflektere mangfoldet av roller institusjonene har, og de ulike mål en student vil ha med utdanningen. Internasjonale sammenligningsverktøy kan hjelpe studenter å ta et informert studievalg om det baseres på en eller flere av disse egenskapene: samfunns- eller miljøansvar, formidlingsevne, karrieremuligheter etter endt utdanning eller oppfattet undervisningskvalitet. Redaksjonskomiteens NSO mener vi bør fortsette utviklingen av flere kvalitative indikatorer, men bør ikke sikte mot å bruke dette til rangering, men til kvalitetsutvikling på institusjonene. De beste sammenligningsverktøyene vil være de som søker å reflektere mangfoldet av roller institusjonene har, og de ulike mål en student vil ha med utdanningen. Internasjonale sammenligningsverktøy kan hjelpe studenter å ta et informert studievalg om det baseres på en eller flere av disse egenskapene: samfunns- eller miljøansvar, formidlingsevne, karrieremuligheter etter endt utdanning eller oppfattet undervisningskvalitet. Avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 19

20 innstilling: Avvist Forslag nr: R2 Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Institusjon (initialer): 118 Erasmusstipendet bør være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som i dag. Stipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Tillegg/Endring/Strykning: Endring Erasmusstipendet bør være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som tidligere praktisert. Stipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Redaksjonskomiteens innstilling Vedtas Dersom R2 faller innstiller redaksjonskomiteen på at forslag 18 vedtas Forslag nr: 18 Forslagstiller: Bjørn Kristian Danbolt Valgkrets (initialer): SiB Erasmusstipendet bør være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som i dag. Stipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Strykning: Stryk: "være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som i dag. Stipendet bør". Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 20

21 Erasmusstipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises siden forslaget ivaretas av R2 Hvis R2 faller innstiller redaksjonkomitten på at forslag 18 Vedtas Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Lånegarantiordningen bør avvikles. Studenter har mer enn nok gjeld fra før, og ordningen kan fungere som en sovepute for regjeringer som ikke lar sine studenter ta med egen studiestøtte ut. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: Lånegarantiordningen bør avvikles eller legges om til rent stipend. NSO er i utgangspunktet imot enhver ordning som bidrar til å øke den samlede gjedsbyrden til studenter i Europa. Vedtas Forslag nr: 19 Forslagstiller: Bjørn Kristian Danbolt Valgkrets (initialer): SiB Tilleggsavsnitt etter "NSO er begeistret for" Tillegg: Tillegg Praksismobilietet: et viktig kunnskapspolitisk mål er at flere studenter kan ta et praksisopphold i utlandet, for eksempel ved å være praktikant ved en ambassade. Norske utdanningsinstitusjoner må legge til rette for at man kan ta praksis i utlandet, da blant annet å gi studiepermisjon. Dagens Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 21

22 praktikanter ved UDs Ambassade må også ha rett til Erasmus Placement stipend. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas Forslag nr: R3 Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Valgkrets (initialer): 130 Norge bør benytte OECD sine analytiske Endring: Tillegg, Tilføye forklaring i tekst Redaksjonskomiteens innstilling: Norge bør benytte OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sine analytiske Vedtas Forslag nr: 10 Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK KOMMERSIALISERING OG BRUK AV UTDANNING SOM EN HANDELSVARE Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: 3. Kommersialisering av akademia Avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 22

23 Avvist Forslag nr: 31 Forslagstiller: Caspar fagerstrøm Valgkrets (initialer): SiO Branch-campus Branch-campus er når en utdanningsinstitusjon etablerer en egen filial av institusjonen i et annet land. NSO mener utviklingen hvor slike campus etableres er problematisk da det skaper uklarhet rundt juridisk lovverk, ansvar for kvalitetssikring og ansettelsesforhold. Norske utdanningsinstitusjoner skal ikke kunne opprette campuser i utlandet, og det skal ikke være mulig for ikke-norske institusjoner å opprette campuser i Norge. Det skal ikke gis studiestøtte til studier ved branch-campuser. Programmer i regi av norske institusjoner i utlandet uten tilknytning til en nasjonal institusjon i det landet anses av NSO ikke som internasjonalisert utdanning. Det skal ikke tas skolepenger for slike studier, og de må underlegges norske lovverk og retningslinjer for tilsyn. Endring: Endringen fører til at NSO er mer åpne for det, men ikke åpen for et frislipp. Branch-campus er når en utdanningsinstitusjon etablerer en egen filial av institusjonen i et annet land. Dette er en utvikling NSO ser på som en ny mate å drive skole og utdanning på I en verden som forandrer seg. NSO stiller seg positive til grunnet at det fremmer internasjonalisering og mangfoldighet I utdanningsystemet. Det skal ikke tas skolepenger for slike studier i regi av norske institusjoner og disse må underlegges norskt lovverk og retningslinjer for tilsyn. NSO ser dog utfordringer knyttet med dette og støtte til Branch utdannelse må være godkjent av NOKUT. NSO mener at dette er en utvikling som kommer til å bli mer aktuell og noe som kan være en positive impuls I et system som er nokså likt utformet. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises Dissens: Christoffer Sommerstad Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK 3.1 Branch-campusBranch-campus er når en utdanningsinstitusjon Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 23

24 etablerer en egen filial av institusjonen iet annet land. NSO mener utviklingen hvor slike campus etableres er problematisk da detskaper uklarhet rundt juridisk lovverk, ansvar for kvalitetssikring og ansettelsesforhold. Norskeutdanningsinstitusjoner skal ikke kunne opprette campuser i utlandet, og det skal ikke være muligfor ikke-norske institusjoner å opprette campuser i Norge. Det skal ikke gis studiestøtte til studierved branch-campuser.programmer i regi av norske institusjoner i utlandet uten tilknytning til en nasjonal institusjon i detlandet anses av NSO ikke som internasjonalisert utdanning. Det skal ikke tas skolepenger for slikestudier, og de må underlegges norske lovverk og retningslinjer for tilsyn. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: Norske utdanningsinstitusjoner skal ikke kunne opprette campuser i utlandet, og det skal ikke være mulig for ikke-norske institusjoner å opprette campuser i Norge. Det skal ikke gis studiestøtte til studier ved branch-campuser. Programmer i regi av norske institusjoner i utlandet uten tilknytning til en nasjonal institusjon i det landet anses av NSO ikke som internasjonalisert utdanning. Det skal ikke tas skolepenger for slike studier, og de må underlegges norske lovverk og retningslinjer for tilsyn. Avvises Avvist Forslag nr: 34 Forslagstille Lena Byrkjeland Institusjon r: (initialer): 166 SiB «til rette for interaksjon mellom studenter» Tillegg: «til rette for interaksjon mellom ulike studenter» Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 24

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO

STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 STUDENTVALGET 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO BRUK DIN STEMME! VALG.UIO.NO Utgitt av studentparlamentet ved UiO i forbindelse med valget til Studentparlamentet

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning

Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Kandidat til Medlem - Faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Navn: Peter Øverlie E-post: Alder: 27 Mobil: HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Jeg ønsker å få bedre innsikt i hvilket arbeid som pågår

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle?

Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? Universell nasjonal pådriverenhet i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø læringsmiljøutvalg universell utforming Internasjonal studentmobilitet like muligheter for alle? En kartlegging av drivere

Detaljer

REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 REFERAT ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer