Landsstyret Protokoll fra møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid :00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS /14 Godkjenning av innkalling LS /14 Godkjenning av saksliste LS /14 Godkjenning av tidsplan LS /14 Valg av møteledelse LS /14 Valg av redaksjonskomite 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 6 LS /14 Rapport arbeidsutvalget LS /14 Rapport kontrollkomiteen LS /14 Rapport valgkomiteen LS /14 Rapporter tillitsvalgte LS /14 Rapport International Students' Union LS /14 Rapport SAIH LS /14 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 7 LS /14 Økonomirapport LS /14 Revidering av økonomireglement og retningslinjer for fond 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 8 LS /14 Resolusjoner 04 VALG SIDE 10 LS /14 Valg og oppnevninger 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 13 LS /14 Internasjonal plattform LS /14 Mandat for komiteer 06 INNKOMNE SAKER SIDE 38 LS /14 NSOs konferanseportefølje LS /14 Kjønnsbalanse i NSO LS /14 Politisk dokument om digitalisering LS /14 Søknad om medlemskap Misjonshøgskolen LS /14 Mandatprosess for komiteer LS /14 Politisk dokument om stillingsvern for akademisk ansatte Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side(r)

2 Deltakere på landsstyremøte 5 13/14 NR FORNAVN ETTERNAVN FRA ROLLE 1 Kim Richard Henden Klem SiA LS-representant 2 Ruben Kleivedal Haugland SiA LS-representant 3 Bjørn Kristian Danbolt SiB LS-representant 4 Dag Ove Stubhaug SiB LS-representant 5 Hilde Kristine Moe SiB LS-representant 6 Jørund Gjesvik SiB LS-representant 7 Lena Byrkjeland SiB LS-representant 8 Victoria Dessen Sibu LS-representant 9 Christoffer Sommerstad SIF LS-representant 10 Anne Kristine Jansen SiHa LS-representant 11 Caspar Fagerstrøm SiO LS-representant 12 Christian Strandenæs SiO LS-representant 13 Eline Stølan SiO LS-representant 14 Gabrielle Legrand Gjerdset SiO LS-representant 15 Helge Schwitters SiO LS-representant 16 Ivo Kantardjiev SiO LS-representant 17 Kine Nossen SiO LS-representant 18 Therese Eia Lerøen SiO LS-representant 19 William Giffen Sæbø SiO LS-representant 20 Anine Klepp SiS LS-representant 21 Håkon Ohren SiS LS-representant 22 Ragna Staven SISOF LS-representant 23 Elena Slydal SiT LS-representant 24 Nina Jeanette Tollehaug SiT LS-representant 25 Trine Kvistad Lorentsen SiT LS-representant 26 Anne Marte Holand SIV LS-representant 27 Jahnne Feldt Hansen SiØ LS-representant 28 Per-Fredrik Rønneberg Nordhov SiÅs LS-representant 29 Øyvind Dammerud S-Nas LS-representant 30 Inger Kristine Liodden SOPP LS-representant 31 Simen Johnsrud SSH LS-representant/vara 32 Pernille Marie Våge SiB LS-representant/vara 33 Anders Hansen SiH LS-representant/vara 34 Eva Holthe Enoksen SiO LS-representant/vara 35 Frida Reklev SiO LS-representant/vara 36 Karen Marie Skaret SiT LS-representant/vara 37 Maria Honerød SiT LS-representant/vara 38 Mikkel Hveding Ersdal S-Nas LS-representant/vara 39 Alexander Løtvedt AU Observatør 40 André Almås AU Observatør Christiansen 41 Axel Hvisstendahl Nerdrum AU Observatør 42 Jonas Ohlgren Østvik AU Observatør 43 Ola Magnussen Rydje AU Observatør 44 Tuva Aune Wettland AU Observatør 45 Martin Fredheim FFPK Observatør 46 Matias Olsen IK Observatør 47 Abbas Sharif ISU Observatør Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 2

3 48 Anders Kvernmo Langset FFPK Observatør 49 Kristoffer Kinge SAIH Observatør 50 Morten Olsen SiO Observatør 51 Ingrid Moe Albrigtsen SISOF Observatør 52 Tord Øverland VLPK Observatør 53 Erin Nordal ESU Gjest 54 Camilla Hermansen IK Gjest 55 Kristian Myhre PAU Gjest 56 Sondre Jahr Nygaard PAU Gjest 57 Helga Skau SEK Gjest 58 Gunhild Heggem SiT Gjest 59 Mats Kirkebirkeland VK Observatør 61 Madeleine Sjøbrend SiO Vara 70 Anders Rohde KK Observatør 71 Helle Amalie Østensvik KK Observatør 72 Sigurd Langseth KK Observatør 73 Amund Aarvelta Ordstyrer Observatør 74 Mari Helén Varøy Ordstyrer Observatør 75 Åsne Ø. Høgetveit Ordstyrer Observatør 76 Bjørn-Åge Nilsen VK Observatør 77 Gina Helstad VK Observatør 78 Jorid Martinsen VK Observatør 79 Mari Berdal Djupvik VK Observatør 80 Bjørn-Anders Hind SEK Observatør 81 Tord Kristensen SEK Observatør Forslag nr: 1 Forslagstiller: Ragna Staven Valgkrets (initialer): SiSOF Tillegg: Ingrid Mo Albrigtsen gis talerett i sak LS /14 Resolusjoner. Forslag nr: 2 Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK Tillegg: Camilla Hermansen gis talerett i møtet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 3

4 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Anders K. Langset Valgkrets (initialer): FFPK Tillegg: Martin Fredheim gis talerett i møtet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 4

5 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /14 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: LS /14 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: LS /14 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: LS /14 Godkjenning av møteledelse Innstilling fra AU: Til møteledelse velges: Gunhild Foss Heggem. Mari Helén Varøy. Åsne Ø. Høgtveit. Amund Aarvelta. Votering: LS /14 Godkjenning av møteledelse Innstilling fra AU: Til redaksjonskomite for internasjonal plattform velges: Christoffer Sommerstad (UiT) Nina Jeanette Tollehaug (HiST) Bjørn Kristian Danbolt (UiB) Inger Kristine Liodden (HiG) Simen Johnsrud Rotefoss (HSH) Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 5

6 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /14 Rapporter og orienteringer LS /14 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Arbeidsutvalgets rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Kontrollkomiteens rapport Innstilling fra AU: Kontrollkomiteens rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Valgkomiteens rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i Lånekassen tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i styret til Samordna Opptak tas til orientering. Votering: LS /14 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: ISUs rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Rapport SAIH Innstilling fra AU: SAIHs rapport tas til orientering. Votering: LS /14 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokollene fra arbeidsutvalgets møter AU24-13/14 til AU26-13/14 tas til orientering. Protokoll fra landsstyremøte 4 13/14 godkjennes. Protokoll fra landsmøte godkjennes. Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 6

7 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /14 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: LS /14 Revidering av økonomireglement og retningslinjer for fond Innstilling fra AU: NSOs økonomireglement og retningslinjer for fond revideres. Votering: Forslag nr: 1 Forslagstiller: Eline Stølan 96 Valgkrets (initialer): SiO AU lønnes i Ltr. 24. Endring: Endre til lønnstrinn 27. AU lønnes i Ltr. 27. Avvist Forslag nr: Dissens 1 Forslagstiller: Ola Magnussen Rydje, André Almås Christiansen Valgkrets (initialer): 96 AU AU lønnes i Ltr. 24. Endring: Endre til lønnstrinn 22. AU lønnes i Ltr. 22. Økonomireglement og retningslinjer for fond ligger som vedlegg 1. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 7

8 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /14 Resolusjoner Innstilling fra AU: Landsstyret behandler følgende resolusjoner: Resolusjon om obligatorisk forkurs i matematikk for økonomiske- og administrative fag Votering: Forslag nr: 1 Forslagstiller: Tuva Aune Wettland Valgkrets (initialer): AU 1-37 Alt Endring: Helhetlig endringsforslag. Dette gjelder hele vedlegg 1 resolusjon om matematikk i økonomiske- og administrative fag. Helhetlig endringsforslag (erstatte hele teksten med ny). Resolusjon om obligatorisk forkurs i matematikk for økonomiske- og administrative fag. I dag har omtrent halvparten av studenter som starter på økonomiske- og administrative studier matematikkfagene S1 og S2 fra videregående skole, det vil si matematikk tilsvarende spesiell studiekompetanse. De fleste lærerplaner innen økonomiske- og administrative studier bygger på matematikk tilsvarende S1 og S2. Den resterende studentmassen, altså de som har lavere matematikk fra videregående skole (generell studiekompetanse) har altså ikke forutsetninger for å gå rett på matematikken i de økonomiske- og administrative studiene. I følge norsk matematikkråd var økonomistudentene blant de to gruppene som hadde svakest resultater på forkunnskapstestene, noe Norsk studentorganisasjon(nso) synes er bekymringsverdig særlig med tanke på den store frafallsprosenten som er i økonomiske- og administrative fag. I dag er det mange utdanningsinstitusjoner som tilbyr forkurs i matematikk for studenter som er tatt opp til økonomiske- og administrative utdanninger. Forkurset har fokus på den matematikken som inngår i spesiel studiekompetanse men som ikke automatisk inngår i generell studiekompetanse, og formålet med forkurset er å sette alle studentene i stand til å følge matematikken som inngår i økonomiske- og administrative studier. Disse forkursene er i dag stort sett frivillige, og det er altså ikke obligatorisk å følge de, uavhengig av matematikkompetanse fra videregående. NSO definerer studiekvalitet som «i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger til rette for og arbeider med Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 8

9 at alle aspekter av studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt for studiet». Dersom man har en stor studentmasse som ikke har grunnlag for å delta i fagene som skal dekke måloppnåelsen vil dette føre til enten ufullstendig måloppnåelse eller at utdanningsinstitusjonene må ta ekstraordinære grep for å heve studentenes grunnlag. NSO mener at hovedansvaret for at studentene er forberedt for høyere utdanning ligger hos de videregående skolene. NSO mener likavel at alle institusjoner bør tilby forkurs i matematikk for studenter på økonomiske- og administrative fag, og at dette forkurset skal være obligatorisk for studenter med generell studiekompetanse fra videregående, eller som ikke har hatt matematikk tilsvarende S1 og S2. Forslag nr: 2 Forslagstiller: André Almås Christiansen Valgkrets (initialer): AU 89 Ingen Tillegg: Landsstyret i NSO ønsker med dette å vise sin støtte til ISFiT 2015 og det viktige temaet korrupsjon. Landsstyret ønsker ISFiT 2015 lykke til med gjennomføringen av festivalen. Resolusjon om obligatorisk forkurs i matematikk for økonomiske- og administrative fag ligger som vedlegg 2. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 9

10 04 VALG LS /14 Valg og oppnevninger Innstilling fra AU: Valget av VLPK på landsmøtet 2014 kjennes ugyldig, og landsstyret foretar nyvalg. VLPK utvides med ett medlem for perioden 2014/2015. Votering: Avvist Innstilling fra VK på ledere til faglige komiteer: FKHS: Simen Johnsrud, HSH, enstemmig innstilt FKHF: Ingen innstilling FKJ: Ann-Kristin Midtskog, HiL, enstemmig innstilt FKK: Manjit Kaur, HiOA, enstemmig innstilt FKLU: Delt innstilling mellom Silje Marie Bentzen, UiB og Mari Tønnessen, HiOA FKMO: Ola Marius Gaasø, UiO, enstemmig innstilt FKR: Torgeir Lebesbye, UiO, innstilt FKT: Elise Landsem, NTNU, innstilt FKSV: Christian Tangene, NTNU, innstilt med dissens. Mindretallets dissens: Kaja Kirsebom, UiO FKØL: Tommy Bjørnødegård, UiN, enstemmig innstilt. Faglig komite for helse- og sosialfag Leder Simen Johnsrud Rotefoss HSH Medlem Ane Larsen Mjøen HiOA Medlem Christoffer Storm Alsvik HiOA Medlem Gro Anita Tømmerås HiNT Medlem Synne Grønvold HiST 1. vara Trym Oliver Vogt HiOA Faglig komite for humanistiske fag Leder Knut Figenschou NTNU Medlem Anders Nodeland UiO Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 10

11 Indregard Medlem Helene Jørum UiO Medlem Jin Sigve Mæland UiB Medlem Øyvind Dammerud UiT 1. vara Sigmund Berg UiO 2. vara Arnfinn Storsveen UiN Faglig komite for juridiske fag Leder Ann-Kristin Midtskog HiL Medlem Arne Petter Sandvik UiB Medlem Lise Strandnæs UiA Medlem Sahana Sriskandarajah UiO Medlem Sindre Dueland UiB 1. vara Marthe Oldernes UiO 2. vara Saqib-Razo Razaq UiO Faglig komite for kunstfag Leder Manjit Kaur HiOA Medlem Christine Adriane Svendsrud HiOA Medlem Emilie Nørstelien Selmer HiL Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap Leder Mari Tønnessen HiOA Flåtåmo Medlem Daniel Sandbakken UiO Nilsen Medlem Maria Honerød NTNU Medlem Marita Vassnes HSH Medlem Silje Marie Bentzen UiB 1. vara Jeanette Viken UiO 2. vara Camilla Rikardsen NTNU Solheim 3. vara Hege Mari Lassemo Støfring HiB Faglig komite for medisin og odontologi Leder Ole Marius Gaasø UiO Medlem Eivind A Valestrand UiB Medlem Erlend Frøland NTNU Medlem Stine Andersen UiT Medlem Torfinn Støve Madssen NTNU Faglig komite for realfag Leder Torgeir Lebesbye UiO Medlem Julie Paus-Knudsen UiO Medlem Karen Marie Skaret HiST Medlem Maria Wold UiB Medlem Merete Falck NTNU 1. vara Jone Trovåg NTNU Faglig komite for samfunnsvitenskapelige fag Leder Christian Tangene NTNU Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 11

12 Medlem Cathrine Nordberget HiOA Medlem Joanna Antoniak HVO Medlem Kaja Elisabeth de Ru UiO Medlem Sindre Dueland UiB 1. vara Morten Lamdråk Asbjørnsen UiS 2. vara Kristina Muñoz Ledo Klakegg UiO 3. vara Amanda Jansen HiØ Faglig komite for teknologisk utdanning Leder Elise Landsem NTNU Medlem Eli Kristin Sjøen HiVe Medlem Elisa Elmies NTNU Medlem Maria Tvedt NTNU Medlem William Giffen Sæbø HiOA 1. vara Kim Richard Henden Klem UiA 2. vara Mari Aarrestad HiB Faglig komite for økonomi- og ledelsesfag Leder Tommy Bjørnødegård UiN Medlem Margit Abel Grape NHH Medlem Ole Edward Johns Nystad HiST Medlem Pål Harald Lilleengen UiN Medlem Sandra Yeomans HiOA 1. vara Elise Ivara Dahl NHH Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 12

13 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /14 Internasjonal plattform Innstilling fra AU: Revidert internasjonal plattform vedtas. Votering: Forslag nr: 25 Forslagstiller: Bjørn Kristian Danbolt Valgkrets (initialer): SiB - Tillegg: Tillegg At hele plattformen oversettes til engelsk. Dette kan dog outsources til en ekstern aktør Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas Forslag nr: Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK Med internasjonalisering mener vi å gjøre utdanningen internasjonalt orientert og relevant. Ved å øke internasjonaliseringen av utdanningen kan vi øke vår kunnskap om og forståelse av verden og andre menneskers perspektiv og situasjon. Internasjonalisering muliggjør økt kunnskapsspredning,faglig utvikling og nyvinning i et globalt fellesskap. Et globalt kunnskapsfellesskap vil i større gradenn kunnskapsmiljøer i enkeltland kunne bidra til å løse menneskehetens utfordringer og sammen skape økt samfunnsnytte. Endring: Endre punktet med: Internasjonalisering bidrar til å øke kvaliteten i utdanningen gjennom at nasjonale og individuelle tankesett blir utfordret av nye strømninger og ved at det dannes en grobunn for nytenkning. Denne gevinsten finner en uavhengig av fagfelt, og er en viktig begrunnelse for at økt internasjonalisering av høyere utdanning skal finne Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 13

14 sted. Redaksjonskomiteens innstilling: Internasjonalisering bidrar til å øke kvaliteten i utdanningen gjennom at nasjonale og individuelle tankesett blir utfordret av nye strømninger og ved at det dannes en grobunn for nytenkning. Denne gevinsten finner en uavhengig av fagfelt, og er en viktig begrunnelse for at økt internasjonalisering av høyere utdanning skal finne sted. Avvises Avvist Forslag nr: 1 Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Med internasjonalisering mener vi å gjøre utdanningen internasjonalt orientert og relevant. Strykning: Fjerner første setning Redaksjonskomiteens innstilling: - Avvises Avvist Forslag nr: 3 Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Nasjonalstater har ansvar for å sikre sin befolkning tilgang til høyere utdanning. Strykning: - Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 14

15 Redaksjonskomiteens innstilling: - Vedtas Forslag nr: 35 Forslagstiller: Lena Byrkjeland Institusjon (initialer): SiB Tilgang og mangfold er bærebjelker i et moderne utdanningssystem. Studenter uansett bakgrunn [ ] Endring: Flytte linje 20 «Nasjonalstater har ansvar for å sikre sin befolkning tilgang til høyere utdanning» til linje 17, etter «et moderne utdanningssystem [ ] Tilgang og mangfold [ ] et moderne utdanningssystem. Nasjonalstater har ansvar for [ ] Redaksjonskomiteens innstilling Avvises Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Anders Kvernmo Langset Valgkrets (initialer): PAU NSO anser internasjonalisering som en horisontal, ikke vertikal prosess. En brøkdel av kunnskapsutviklingen foregår i Norge. For å sikre høy kvalitet i kunnskapsutviklingen må høyere utdanning og forskning i Norge skape nettverk internasjonal og benytte seg av kunnskap gjennom det globale akademia for å levere relevante og nyttige bidrag til samfunnet. Internasjonalt samarbeid skal ha som mål å øke læringsutbytte, bidra til Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 15

16 kunnskapsspredning og økt forståelse. NSO mener at prosesser som igangsettes internasjonalt skal ha kvalitetsheving, læringsutbytte, samfunnsnytte, og formell og reell likhet som målsetninger. Studentene skal være involvert i utviklingen og arbeidet med disse. Endring: Endre avsnittet For å sikre høy kvalitet i kunnskapsutviklingen må høyere utdanning og forskning i Norge skape nettverk internasjonalt, og benytte seg av kunnskap gjennom det globale akademia for å levere relevante og nyttige bidrag til samfunnet. Målet med internasjonalt samarbeid skal vere økt læringsutbytte i studiene, kunnskapsspredning og økt forståelse for andre tenkemåter og perspektiver. NSO mener at internasjonale prosesser som igangsettes også skal bidra til formell og reell likhet, og at studentene skal være involvert i utviklingen og arbeidet med disse. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK - finansierin vitenskapelig ansatte Endring: Omrokkering på rekkefølgen. Redaksjonskomiteens innstilling: - akademisk frihet for studenter og vitenskapelig ansatte- lik rett og mulighet til å ta og fullføre høyere utdanning- forberedelse som aktive innbyggere i demokratiske samfunn- personlig utvikling- at finansiering av utdanning er et offentlig ansvar- forberedelse til arbeidslivet Avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 16

17 Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK NSO mener Bologna er den eneste legitime arenaen for samordning av europeiske høyere utdanningssystemer per dags dato. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: NSO anerkjenner Bologna som den viktigste arenaen for samordning av europeiske høyere utdanningssystemer per dags dato. Vedtas Forslag nr: Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK NSO mener Norge må benytte medlemskapet i European Association for Quality Assurance inhigher Education (ENQA) til å være i front på å overholde European Standards and Guidelines.Norge skal være fullverdig medlem av European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) for å sikre en økt åpenhet og tillit imellom de registrerte medlemmene. Endring: Erstatte siste setning Redaksjonskomiteens innstiling Norge skal være et fullverdig medlem av European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) gjennom NOKUT for å sikre økt åpenhet og tillit imellom de registrerte medlemmene. Vedtas Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 17

18 Forslag nr: R1 Forslagstiller: Flertallet i Institusjon Redaksjonskomiteen (initialer): Rangeringer som måler til likestilling og sosialt samfunnsansvar Tillegg/Endring/Strykning: Sammensetning av forslag 7 og 8 NSO er mot alle utelukkende kvantitative rangeringer da disse har liten eller ingen reell korrelasjon med utdanningskvaliteten på institusjonene. NSO mener vi bør fortsette utviklingen av flere kvalitative indikatorer, men bør ikke sikte mot å bruke dette til rangering, men til kvalitetsutvikling på institusjonene. De beste sammenligningsverktøyene vil være de som søker å reflektere mangfoldet av roller institusjonene har, og de ulike mål en student vil ha med utdanningen. Internasjonale sammenligningsverktøy kan hjelpe studenter å ta et informert studievalg om det baseres på en eller flere av disse egenskapene: samfunns- eller miljøansvar, formidlingsevne, karrieremuligheter etter endt utdanning eller oppfattet undervisningskvalitet. Redaksjonskomiteens innstilling Vedtas Dissens: Simen Johnsrud og Bjørn Kristian Danbolt Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Rangeringer som måler kvantitative parameter med liten eller ingen reell korrelasjon med utdanningskvaliteten på institusjonene bør ikke gis annerkjennelse som verktøy for vurdering og sammenlikning av institusjoner, samt bør ikke brukes til styring av utdanningssektoren. Tradisjonelle internasjonale rangeringer bygger på en utvelgelse og vektlegging av noen kvantitative kriterier og en sammenlikning av institusjoner som har svært ulike profiler. NSO mener vi bør fortsette utviklingen av flere kvalitative indikatorer, men bør ikke sikte mot å bruke dette til rangering, men til kvalitetsutvikling på institusjonene. Rangeringer Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 18

19 bør og søke å ta med indikatorer som sier noe om mangfold, likestilling og sosialt samfunnsansvar. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: NSO er mot alle utelukkende kvantitative rangeringer da disse har liten eller ingen reell korrelasjon med utdanningskvaliteten på institusjonene. NSO oppmuntrer til videre utvikling av kvalitative indikatorer på utdanningskvalitet uten formål å rangere institusjoner. Avvises Dissens: Simen Johnsrud Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Matias Olsen Valgkrets (initialer): IK (..) Rangeringer bør og søke å ta med indikatorer som sier noe om mangfold, likestilling og sosialt samfunnsansvar. Endring: Erstatte siste setning med følgende: De beste sammenligningsverktøyene vil være de som søker å reflektere mangfoldet av roller institusjonene har, og de ulike mål en student vil ha med utdanningen. Internasjonale sammenligningsverktøy kan hjelpe studenter å ta et informert studievalg om det baseres på en eller flere av disse egenskapene: samfunns- eller miljøansvar, formidlingsevne, karrieremuligheter etter endt utdanning eller oppfattet undervisningskvalitet. Redaksjonskomiteens NSO mener vi bør fortsette utviklingen av flere kvalitative indikatorer, men bør ikke sikte mot å bruke dette til rangering, men til kvalitetsutvikling på institusjonene. De beste sammenligningsverktøyene vil være de som søker å reflektere mangfoldet av roller institusjonene har, og de ulike mål en student vil ha med utdanningen. Internasjonale sammenligningsverktøy kan hjelpe studenter å ta et informert studievalg om det baseres på en eller flere av disse egenskapene: samfunns- eller miljøansvar, formidlingsevne, karrieremuligheter etter endt utdanning eller oppfattet undervisningskvalitet. Avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 19

20 innstilling: Avvist Forslag nr: R2 Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Institusjon (initialer): 118 Erasmusstipendet bør være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som i dag. Stipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Tillegg/Endring/Strykning: Endring Erasmusstipendet bør være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som tidligere praktisert. Stipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Redaksjonskomiteens innstilling Vedtas Dersom R2 faller innstiller redaksjonskomiteen på at forslag 18 vedtas Forslag nr: 18 Forslagstiller: Bjørn Kristian Danbolt Valgkrets (initialer): SiB Erasmusstipendet bør være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som i dag. Stipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Strykning: Stryk: "være tilpasset mottakerlandet, ikke avsenderlandet som i dag. Stipendet bør". Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 20

21 Erasmusstipendet bør være på et nivå som gjør at det dekker alle kostnader forbundet med oppholdet. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises siden forslaget ivaretas av R2 Hvis R2 faller innstiller redaksjonkomitten på at forslag 18 Vedtas Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK Lånegarantiordningen bør avvikles. Studenter har mer enn nok gjeld fra før, og ordningen kan fungere som en sovepute for regjeringer som ikke lar sine studenter ta med egen studiestøtte ut. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: Lånegarantiordningen bør avvikles eller legges om til rent stipend. NSO er i utgangspunktet imot enhver ordning som bidrar til å øke den samlede gjedsbyrden til studenter i Europa. Vedtas Forslag nr: 19 Forslagstiller: Bjørn Kristian Danbolt Valgkrets (initialer): SiB Tilleggsavsnitt etter "NSO er begeistret for" Tillegg: Tillegg Praksismobilietet: et viktig kunnskapspolitisk mål er at flere studenter kan ta et praksisopphold i utlandet, for eksempel ved å være praktikant ved en ambassade. Norske utdanningsinstitusjoner må legge til rette for at man kan ta praksis i utlandet, da blant annet å gi studiepermisjon. Dagens Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 21

22 praktikanter ved UDs Ambassade må også ha rett til Erasmus Placement stipend. Redaksjonskomiteens innstilling: Vedtas Forslag nr: R3 Forslagstiller: Redaksjonskomiteen Valgkrets (initialer): 130 Norge bør benytte OECD sine analytiske Endring: Tillegg, Tilføye forklaring i tekst Redaksjonskomiteens innstilling: Norge bør benytte OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sine analytiske Vedtas Forslag nr: 10 Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK KOMMERSIALISERING OG BRUK AV UTDANNING SOM EN HANDELSVARE Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: 3. Kommersialisering av akademia Avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 22

23 Avvist Forslag nr: 31 Forslagstiller: Caspar fagerstrøm Valgkrets (initialer): SiO Branch-campus Branch-campus er når en utdanningsinstitusjon etablerer en egen filial av institusjonen i et annet land. NSO mener utviklingen hvor slike campus etableres er problematisk da det skaper uklarhet rundt juridisk lovverk, ansvar for kvalitetssikring og ansettelsesforhold. Norske utdanningsinstitusjoner skal ikke kunne opprette campuser i utlandet, og det skal ikke være mulig for ikke-norske institusjoner å opprette campuser i Norge. Det skal ikke gis studiestøtte til studier ved branch-campuser. Programmer i regi av norske institusjoner i utlandet uten tilknytning til en nasjonal institusjon i det landet anses av NSO ikke som internasjonalisert utdanning. Det skal ikke tas skolepenger for slike studier, og de må underlegges norske lovverk og retningslinjer for tilsyn. Endring: Endringen fører til at NSO er mer åpne for det, men ikke åpen for et frislipp. Branch-campus er når en utdanningsinstitusjon etablerer en egen filial av institusjonen i et annet land. Dette er en utvikling NSO ser på som en ny mate å drive skole og utdanning på I en verden som forandrer seg. NSO stiller seg positive til grunnet at det fremmer internasjonalisering og mangfoldighet I utdanningsystemet. Det skal ikke tas skolepenger for slike studier i regi av norske institusjoner og disse må underlegges norskt lovverk og retningslinjer for tilsyn. NSO ser dog utfordringer knyttet med dette og støtte til Branch utdannelse må være godkjent av NOKUT. NSO mener at dette er en utvikling som kommer til å bli mer aktuell og noe som kan være en positive impuls I et system som er nokså likt utformet. Redaksjonskomiteens innstilling: Avvises Dissens: Christoffer Sommerstad Avvist Forslag nr: Forslagstiller: Martin Uleberg Valgkrets (initialer): IK 3.1 Branch-campusBranch-campus er når en utdanningsinstitusjon Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 23

24 etablerer en egen filial av institusjonen iet annet land. NSO mener utviklingen hvor slike campus etableres er problematisk da detskaper uklarhet rundt juridisk lovverk, ansvar for kvalitetssikring og ansettelsesforhold. Norskeutdanningsinstitusjoner skal ikke kunne opprette campuser i utlandet, og det skal ikke være muligfor ikke-norske institusjoner å opprette campuser i Norge. Det skal ikke gis studiestøtte til studierved branch-campuser.programmer i regi av norske institusjoner i utlandet uten tilknytning til en nasjonal institusjon i detlandet anses av NSO ikke som internasjonalisert utdanning. Det skal ikke tas skolepenger for slikestudier, og de må underlegges norske lovverk og retningslinjer for tilsyn. Endring: - Redaksjonskomiteens innstilling: Norske utdanningsinstitusjoner skal ikke kunne opprette campuser i utlandet, og det skal ikke være mulig for ikke-norske institusjoner å opprette campuser i Norge. Det skal ikke gis studiestøtte til studier ved branch-campuser. Programmer i regi av norske institusjoner i utlandet uten tilknytning til en nasjonal institusjon i det landet anses av NSO ikke som internasjonalisert utdanning. Det skal ikke tas skolepenger for slike studier, og de må underlegges norske lovverk og retningslinjer for tilsyn. Avvises Avvist Forslag nr: 34 Forslagstille Lena Byrkjeland Institusjon r: (initialer): 166 SiB «til rette for interaksjon mellom studenter» Tillegg: «til rette for interaksjon mellom ulike studenter» Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-13/ side 24

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS4-12/13 Dato/tid 11.04.2013 09:30 Referent Janne Nyhus Arkiv 2013001678 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 2 LS4 00.13-12/13 Godkjenning av innkalling LS4 00.14-12/13

Detaljer

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LS3 06.11-07-14/15 LM5 06.03-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tine Borg Tommy Aarethun Bjørn Dinesen Sandra Yeomans Kaja Elisabeth

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU14-15/16 Dato/tid 15.10.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015002970 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tina Melfjord (NTNU) Line Willerud (UiO) Gro Anita Tømmerås (HiNT) Gjermund Håkonseth

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU23-16/17 Dato/tid 23.02.2017 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000560 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU10-17/18 Dato/tid 05.10.2017 13:30 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 17/58, journalpost 2017002859 Til stede: Mats Johansen Beldo, Anne

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 05.0215 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-16/17 Dato/tid 14.06.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016003300 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 03.01-15 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Mats Belbo (UiT) Aleksander Milde (HiL) Isabel Byrkjeflot Nærø (HiOA) Eirin Vetaas (UiA) Andreas Olsbø (HiB) REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-16/17 Dato/tid 11.01.2017 09:15 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2017000048 Til stede: Marianne Knutsdotter Andenæs,

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Rapporten inneholder også blant annet oversikt over hvilke saker som har vært behandlet av landsstyret, samt arrangement NSO har deltatt på.

Rapporten inneholder også blant annet oversikt over hvilke saker som har vært behandlet av landsstyret, samt arrangement NSO har deltatt på. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 13.02.15-15.02.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 01.03-15 Gjelder Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2014 1 2 Vedlegg i saken: 1. Årsrapport for Norsk studentorganisasjon

Detaljer

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament NSOs politikk Fag og forskning Studentenes Velferd og likestilling politikk Internasjonal 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament Utdanningspolitisk plattform Velferdspolitisk plattform Forskningspolitisk

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15. Dato: Møtetid: Møtested: Rådssalen, Hovedbygget MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/15 Dato: 26.11.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: Rådssalen, Hovedbygget Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NU Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

LM RESOLUSJONER

LM RESOLUSJONER LM6 03.01-16 RESOLUSJONER REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Aida Matre, NHH Arlene Henneli, HiSF Ole Jacob Oosterhof, NTNU Simen Lindgaard, UiT Camilla Hermansen, NLA REDAKSJONSKOMITEENS

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU30-15/16 Dato/tid 31.03.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000806 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-12/13 Dato/tid 31.05.2013 14:00 Referent Inger Marie Skinderhaug og Tord Kristensen Arkiv 2013003438 INNHOLD 00 Konstituering Side LS5 00.00-12/13 Konstituering

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Protokoll fra møte Møte 3-16/17 Dato 09.12.2016-10.12.2016 Protokollførere Bjørn-Anders Hind Arkiv Sak 16/181, journalpost 2016003579 Vedlegg til protokollen: 1. Spesifisert budsjett for NSO 2017 2. s

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14

Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Møtereferat Studenttingsmøte 03/14 Dato:04.02.14 - Møtetid: kl 18.15 - Møtested: R10, Realfagsbygget Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Landsmøte 2014 Dato Sted Protokollførere Protokoll 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Innhold LM4 00 Konstituering... 2 LM4 01 Rapporter

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid 31.05.2015 00:00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv 2015001257 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS5 00.05.01-14/15 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU09-16/17 Dato/tid 29.09.2016 13:40 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002860 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-14/15 Dato/tid 04.09.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002233 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS312/13 Dato/tid 10.02.2013 14:30 Referent Maria Anker Middelthon og Morten Edvardsen Arkiv 2013000722 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS3 00.09-12/13 Godkjenning

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS2-12/13 Dato/tid 23.11.2012 15:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2012005427 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS2 00.05-12/13 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011

Landsstyremøte. Oslo Mai 2011 Landsstyremøte Oslo 13. -15. Mai 2011 Navn Representerer 1 Stine Christensen Holtet AU 2 Stine Hjerpbakk AU 3 Hildur Bakkene AU 4 Daniel Windt AU 5 Linda Haukelid AU 6 Bjørnar Bjørseth Rønning HiB 7 Martin

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS4-13/14 Dato/tid 27.03.2014 14:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000689 INNHOLD LS4 00.00-13/14 KONSTITUERING SIDE 3 LS4 00.13-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Prinsipprogramkomiteen Saksnummer LM6 05.02-16 Gjelder Prinsipprogram 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til prinsipprogram for 2016-2019 3 PRINSIPPROGRAM

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

Protokoll. 17. 19. april 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Bjørn-Anders Hind, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche D. Åsheim.

Protokoll. 17. 19. april 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Bjørn-Anders Hind, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche D. Åsheim. Landsmøte 2015 Dato Sted Protokollførere Protokoll 17. 19. april 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Bjørn-Anders Hind, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche D. Åsheim. Innhold LM4 00 Konstituering... 2 LM4 01

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet.

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. 1 2 3 4 INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. 1 Nei 2.2 2 Bjørn Iversen HiB Vedtaket må også stadfestes

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-11/12 Dato/tid 30.09.2011 12:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011004717 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS1 00.01-11/12 Godkjenning av innkalling LS1 00.02-11/12

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.13 - Møtetid: 14.05 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører:

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-14/15 Dato/tid 13.02.2015 12:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2015000344 INNHOLD LS3 00 Konstituering Side 4 LS3 00.03-14/15 Konstituering LS3 01 Rapporter og

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet.

PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. PROTOKOLL til Velferdsstingets møte 03/12 den 21. februar 2012 kl. 17.15. Møtet fant sted på Seminarrom 2 (DR:S2-408) ved Det juridiske fakultet. VT21/12 Opprop Følgende representanter og varaer var tilstede:

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14

Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Møtereferat Studenttingsmøte 02/14 Dato:02.02.14 - Møtetid: kl 10 - Møtested: Dolmsundet hotell, Hitra Til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU Administrasjonen

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST1-16/17 Dato 10.09.2016-11.09.2016 Protokollførere Bjørn-Anders Hind (sekretariatet) Arkiv Sak 16/134, journalpost 2016002602 Vedlegg til protokollen: 1. forretningsorden

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13. Dato: Møtetid: Møtested: R3 MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/13 Dato: 21.11.13 - Møtetid: 16.15 - Møtested: R3 Studenttingssaker: STi-sak 47/13 Oppnevning av representant til FUS (Kl 16.17) Antall stemmeberettigede under saken: 18

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord.

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-16/17 Dato/tid 25.08.2016 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind og Marie Gjerde Rolandsen (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002481 Til stede:

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS01-12/13 Dato/tid 28.09.2012 18:00 Referent Janne Nyhus og Inger Marie Skinderhaug Arkiv 2012004721 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS1 00.01-12/13 Godkjenning

Detaljer

Endringsforslag SST /17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå

Endringsforslag SST /17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå sforslag SST2 05.02-16/17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå 1F Nei 49-53 Ola Kristoffer Nestvold SST Arbeidsgruppens sammensetning Det foreslås en arbeidsgruppe bestående av fem personer,

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS02-13/14 Dato/tid 22.11.2013 15:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2013005136 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS2 00.05-13/14 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-13/14

Detaljer

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14. Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 01/14 Dato: 28.11.13 - Møtetid: 1715 - Møtested: Rådsalen Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU Administrasjonen NTNU Studentutvalg/

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer