Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid :00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS /15 Godkjenning av innkalling LS /15 Godkjenning av saksliste LS /15 Godkjenning av tidsplan LS /15 Valg av redaksjonskomiteer LS /15 Valg av møteledelse LS /15 Valg av tillitsperson 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 7 LS /15 Rapport arbeidsutvalget LS /15 Rapport kontrollkomiteen LS /15 Rapport valgkomiteen LS /15 Rapporter tillitsvalgte LS /15 Rapport International Students Union LS /15 Rapport SAIH LS /15 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 8 LS /15 Økonomirapport LS /15 Økonomireglement LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 18 LS /15 Resolusjoner 04 VALG SIDE 20 LS /15 Valg av faglige komiteer 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 24 LS /15 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger 06 INNKOMNE SAKER SIDE 25 LS /15 Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet LS /15 Politisk dokument om studiekvalitet LS /15 Oppsummering av landsstyreperioden og anbefalinger for videre arbeid LS /15 Generaldebatt Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side(r)

2 Deltakere på landsstyremøte 5 14/15 Nr Fornavn Etternavn Valgkrets Institusjon Rolle 1 Nina Jeanette Tollehaug SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 2 Karen Marie Skaret 3 Jone Trovåg 4 Morten Telle 5 Madeleine Lorås 6 Ine Sophie Atterås 7 Maria Terese Kittilsen 8 Kine Nossen 9 Christine Adriane Svendsrud 10 Sandra Yeomans 11 Marianne Andenæs 12 Andreas Slørdahl 13 Henrik Sveinsson 14 Kaja Elisabeth de Ru Hjulstad 15 Jor Tvedt SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag NTNU - Norges Teknisk- Naturvitenskaplige universitet DMMH - Dronning Mauds Minne Høyskole NTNU - Norges Teknisk- Naturvitenskaplige universitet BI - Handelshøyskolen BI Oslo NiH - Norges idrettshøyskole HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo Fast delegat Fast delegat Fast delegat Vara Fast delegat Vara Fast delegat Fast delegat Fast delegat Fast delegat Fast delegat Vara Fast delegat Fast delegat Fast delegat Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 2

3 Oslo og Akershus SiB - 16 Pernille Marie Våge Studentsamskipnaden i Bergen HiB - Høgskolen i Bergen Fast delegat 17 Britt-Marie Andersson SiB - Studentsamskipnaden i Bergen HiB - Høgskolen i Bergen Fast delegat 18 Susann Strømsvåg SiB - Studentsamskipnaden i Bergen UiB - Universitetet i Bergen Fast delegat 19 Magnus Brekke Nygård SiB - Studentsamskipnaden i Bergen UiB - Universitetet i Bergen Vara 20 Embla Belsvik SiB - Studentsamskipnaden i Bergen NHH - Norges Handelshøyskole Fast delegat 21 Camilla Hermansen SiB - Studentsamskipnaden i Bergen NLA - NLA Høgskolen Fast delegat 22 Lasse Heggedal SOPP - Studentsamskipnaden i Oppland HiL - Høgskolen i Lillehammer Fast delegat 23 Tormod Smedsvig SfS - Studentsamskipnaden for Sunnmøre HVO - Høgskulen i Volda Fast delegat 24 Bjørn Dinesen Studentinord - Studentsamskipnaden i Nordland HiN - Høgskolen i Narvik Fast delegat 25 Håkon Ohren SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger UiS - Universitetet i Stavanger Fast delegat 26 Anine Klepp SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger UiS - Universitetet i Stavanger Fast delegat 27 Kari Ripel Eie Samskipnaden - Norges arktiske studentsamskipnad UiT - Norges arktiske universitet Fast delegat 28 Amalie Hollen Samskipnaden - Norges arktiske studentsamskipnad UiT - Norges arktiske universitet Fast delegat SiA - Studentsamskipnaden i UiA - Universitetet i 29 Ruben Kleivedal Haugland Agder Agder Fast delegat SiA - Studentsamskipnaden i UiA - Universitetet i 30 Tine Borg Agder Agder Fast delegat 31 Elin Kristin Sjøen SIV - Studentsamskipnaden i Vestfold HiBu - Høgskolen i Buskerud Fast delegat 32 Runa Aas-Eng Sibu - Studentsamskipnaden i Buskerud HiBu - Høgskolen i Buskerud Fast delegat 34 Siw Noria Øiongen SiH - HH - Høgskolen i Fast delegat Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 3

4 Studentsamskipnaden i Hedmark Hedmark SiNoT - 37 Magnhild Moan Ingebrigtsen Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag HiNT - Høgskolen i Nord-Trøndelag Fast delegat Moe SISOF - Studentsamskipnaden i HiSF - Høgskulen i 38 Ingrid Albrigtsen Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Fast delegat 39 Trond Ødegård SSH - Studentsamskipnaden Stord/Haugesund HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Fast delegat 40 Camilla Berg Rindahl SiTel (SOT) HiT Fast delegat 41 Herman Lund SiØ - Studentsamskipnaden i Østfold HiØ - Høgskolen i Østfold Fast delegat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 42 Lasse Hjelle SiÅs - Studentsamskipnaden i Ås Fast delegat 44 Madeleine Sjøbrend FFPK Observatør HiOA - Høgskolen i 45 Tord Øverland VLPK Oslo og Akershus Observatør UiB - Universitetet i Bergen 46 Johanne Vaagland IK Observatør Anders 47 Kvernmo Langset Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 48 Alexander Løtvedt Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 49 Therese Lerøen Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 50 Sondre Jahr Nygaard Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 51 Kristian Myhre Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 52 Helge Schwitters Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 53 Helle Amalie Østensvik Kontrollkomiteen UiO - Universitetet i Oslo Observatør 54 Jens Folland Kontrollkomiteen Observatør Eline 55 Weidemann Stølan Kontrollkomiteen HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus Observatør 56 Anne Marte Holand Kontrollkomiteen HiVE - Høgskolen i Vestfold Observatør 57 Tuva Aune Wettland Valgkomiteen Ingen av disse Observatør 58 Jonas Ohlgren Østvik Valgkomiteen Ingen av disse Observatør 59 Bjørn-Åge Nilsen Valgkomiteen UiN - Universitetet i Nordland Observatør 60 Axel Nerdrum Valgkomiteen UiO - Universitetet i Oslo Observatør 62 Rikke Andersen ISU Observatør Martin Fredheim SiT/FFPK Vara/Observatør Synne Grønvold SiT Vara Mari Helén Varøy Ordstyrer Observatør Åsne Høgetveit Ordstyrer Observatør Mari Berdal Djupvik Ordstyrer Observatør Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 4

5 Wenche Åsheim Sekretariatet Observatør Tord Kristiansen Sekretariatet Observatør Marie Gjerde Rolandsen Sekretariatet Observatør Forslag nr: 1 Forslagstiller: Ingrid Moe Albrigtsen Valgkrets (initialer): SiSOF Tillegg: Ingrid Moe Albrigtsen får dekkes sine utgifter til deltakelse på møtet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 5

6 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /15 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: LS /15 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: LS /15 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: LS /15 Valg av redaksjonskomiteer Innstilling fra AU: Til redaksjonskomité for politisk dokument om studiekvalitet velges Anine Klepp, Camilla Hermansen, Jone Trovåg, Karen Marie Skaret og Lasse Hjelle. Votering: LS /15 Valg av møteledelse Innstilling fra AU: Mari Helén Varøy, Mari Djupvik og Åsne Høgetveit velges til ordstyrere. Votering: LS /15 Valg av tillitsperson Innstilling fra AU: Trond Ødegård velges som tillitsperson blant møtets deltakere. Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 6

7 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /15 Rapporter og orienteringer LS /15 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. Votering: LS /15 Kontrollkomiteens rapport Innstilling fra AU: Rapport fra kontrollkomiteen tas til orientering. Votering: LS /15 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Rapport fra valgkomiteen tas til orientering. Votering: LS /15 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i styret til Felles studieadministrativt tjenestesenter tas til orientering. Votering: LS /15 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: Rapport fra ISU tas til orientering. Votering: LS /15 Rapport SAIH Innstilling fra AU: Rapport fra SAIH tas til orientering. Votering: LS /15 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokoll fra landsstyremøte /15 godkjennes. Protokoll fra landsmøte godkjennes. Protokollene fra arbeidsutvalgets møter, AU27-14/15 til AU30-14/15 tas til orientering. Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 7

8 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /15 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: LS /15 Økonomireglement Innstilling fra AU: Økonomireglementet revideres. Votering: Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Økonomireglementet regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Reglementet revideres av landsstyret, og angir hvem som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder. Ingen meningsbærende ending. Henvisning til vedtektene er lagt inn. Endring trer i kraft I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Det angir hvem som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder. Reglementet revideres av sentralstyret i henhold til vedtektenes 3.2. Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK a) Låneopptak: LS kan ta opp lån. I slike tilfeller skal KK varsles og uttale seg til landsstyremøtet. 20 Låneopptak som ikke er vedtatt i LS eller LM, er ikke gyldig for organisasjonen, og ansvaret for 21 slike lån påligger den/dem som har tatt opp lånet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 8

9 Presiserer at LM naturligvis også kan vedta opptak av lån på vegne av NSO, ellers ingen meningsbærende ending. Henvisning til vedtektene er lagt inn. Endring trer i kraft a) Låneopptak: Landsmøte og sentralstyret kan ta opp lån på vegne av NSO. I slike tilfeller skal kontrollkomiteen varsles og uttale seg eksplisitt, i henhold til vedtektenes 9.1. Låneopptak som ikke er vedtatt av Landsmøte eller av sentralstyret, er ikke gyldig for organisasjonen, og ansvaret for slike lån påligger den/de som har tatt opp lånet. Forslag nr.: 3 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Oppmøte på arrangementer Oppmøte på møter og arrangementer Forslag nr.: 4 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK a) Hvem organisasjonen dekker reise og opphold for avklares og informeres om i forbindelse med den enkelte arrangement. Presisering av hvordan det skal informeres om hvem NSO dekker reise og opphold for. a) Det skal informeres om hvem organisasjonen dekker reise og opphold for i kunngjøringen/innkallingen/invitasjonen til det enkelte møte eller arrangement. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 9

10 Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK På LM dekker organisasjonen reise for representanter som er regulert i vedtektenes og 4.5.2, samt møteledelse. Andre med en spesiell funksjon på møtet kan leder eller nestleder avgjøre at det dekkes reise for. På LS-møter dekker organisasjonen reise for representanter regulert i vedtektenes og Redaksjonelt, kun omformulering og oppdatering av henvisning til vedtektene. Endring trer i kraft I forbindelse med landsmøter og sentralstyremøter dekker NSO reise og opphold for møtedeltakere med møteplikt og møterett, samt møteledelsen. Dette reguleres i vedtektenes og for landsmøtet og for sentralstyre. Leder eller nestleder kan avgjøre at det skal dekkes reise for andre med spesielle funksjoner på møtene. Forslag nr.: 6 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK På LM dekker ikke organisasjonen reise og opphold for vararepresentanter til LS dersom den opprinnelige representanten stiller som delegat til LM. Strykning: Ikke lenger relevant. Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK b) Dersom en representant har et ulegitimert fravær utover et omfang tilsvarende 25% av arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reise- og oppholdskostnader. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 10

11 b) Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 25 % av møtet eller arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reise- og oppholdskostnader. Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Tillegg: KK mener det er naturlig at alle som har vært med på å innstille på saker til LM har møterett, og dermed rett til å få dekket reise og opphold. Det har de ikke slik vedtekene står idag. Sentralstyremedlemmer som ikke har deltatt av innstillende møter til LM kan dessuten være delegater. På landsmøtet dekker NSO reise- og oppholdkostnader for vararepresentanter i sentralstyret som har deltatt på sentralstyrets innstillende møte(r) til landsmøtet. Forslag nr.: 9 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Det vises til spesifiseringer i forretningsorden på landsstyremøter og landsmøter. Redaksjonelt. Trer i kraft For landsmøter og sentralstyrestyremøter gis spesifiseringer for håndtering av fravær i forretningsorden. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 11

12 Forslag nr.: 10 Forslagstiller: Helle ØStensvik Medlemslag/komite: KK c) Reiser og oppholdskostnader som er bestilt ansees som bindende påmelding når påmeldingsfristen til arrangementet har utløpt. legge til "møtet" c) Reiser og oppholdskostnader som er bestilt ansees som bindende påmelding når påmeldingsfristen til møtet eller arrangementet har utløpt. Forslag nr.: 11 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Slike ubenyttede reiser/oppholdskostnader dekkes av den enkelte og eventuelle påløpte kostnader som organisasjonen har lagt ut for vil bli fakturert det lokale studentdemokrati i etterkant av arrangementet. Unntak (eksempelvis gjennom framvisning av sykemelding) kan gjøres av leder eller nestleder. Endring av bestilt billett dekkes kun i særskilte tilfeller, godkjent av leder eller nestleder på forhånd. Skille mellom personer som opptrer på vegne av sitt lokale studentdemokrati f. delegater på LM og landsmøte/sst-valgte personer som ikke nødvendigvis har tilknytning lokalt. Ubenyttede reiser/oppholdskostnader refunderes ikke, og eventuelle påløpte kostnader NSO har lagt ut for vil bli fakturert i etterkant av arrangementet. Unntak (eksempelvis gjennom framvisning av sykemelding) kan gjøres av leder eller nestleder. Endring av bestilt billett dekkes kun i særskilte tilfeller, godkjent av leder eller nestleder på forhånd. Dersom det skal etterfaktureres på grunn av manglende oppmøte eller ugyldig fravær, skal personer som innehar verv valg av LM eller SST, og som er påmeldt møter eller arrangementer i kraft av disse vervene, bli personlig etterfakturert. Personer som er valgt eller oppnevnt av de lokale studentdemokratiene holdes ikke personlig ansvarlige av NSO, studentdemokratiene vil motta faktura på deres vegne. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 12

13 Forslag nr.: 12 Forslagstiller: Marianne Andenæs Medlemslag/komite: SiO Lunsj 130,- Middag 160,- endre sats for lunsj og middag Lunsj 150,- Middag 180,- Avvist Forslag nr.: 13 Forslagstiller: Alexander Løtvedt Medlemslag/komite: AU 0-0 Tillegg: tillegg til vedtakstekst Arbeidsutvalget gis fullmakt til å tilpasse økonomireglementet etter nye vedtekter fra 1. juli Forslag nr.: 14 Forslagstiller: Magnus Nygaard Medlemslag/komite: SiB Frokost 60,. Lunsj 130,- Middag 160,- Frokost 80,- Lunsj 150,- Middag 180,- Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 13

14 Forslag nr.: 15 Forslagstiller: Kine Nossen Medlemslag/komite: SiO Au lønnes i ltr.24 Øke til 25 Au lønnes i ltr. 25 Forslag nr.: 16 Forslagstiller: Ruben Haugland Medlemslag/komite: SiA AU lønnes i Ltr. 24. Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter eller bredbånd oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. Endrer teksten tilbake til den teksten vi finner i det gjeldende økonomireglementet. AU lønnes i Ltr. 22 Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter eller bredbånd oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. Inntekten skal gi uttelling i pensjonspoengberegningen. NSO skal bidra med 3 % pensjonssparing første året som AU-medlem. Fra og med andre år bidrar NSO med 5 % i pensjonssparing. Avvist Forslag nr.: 17a Forslagstiller: Nina Jeanette Tollehaug Medlemslag/komite: SiT Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte. Tillegg: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 14

15 Legge til at for sen bestilling av reiser skal gi konsekvenser for den reisende. Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte, og senest 2 uker før arrangementstart dersom innkalling er sendt ut innen gitte frister. Forslag nr.: 17b Forslagstiller: Nina Jeanette Tollehaug Medlemslag/komite: SiT Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte. Tillegg: Legge til at for sen bestilling av reiser skal gi konsekvenser for den reisende. Dersom reise bestilles for sent, skal mellomlegget faktureres den reisende ved beløp over 100 kr. Avvist Forslag nr.: 18 Forslagstiller: Martin Jacob Grit Fredheim Medlemslag/komite: SiT NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter eller bredbånd oppad begrenset til per AU-medlem per AU-periode. Stryke dekking av bredbånd. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til per AU-medlem per AU-periode. Økonomireglement ligger som vedlegg 1. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 15

16 LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Innstilling fra AU: Søknaden avvises. Votering: Avvist Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Synne Grønvold Valgkrets/komite: SiT Forslag til vedtak Søknaden avvises Landsstyret innvilger kroner 80700,-. Pengene skal brukes til reise, mottakelse, utstyr, profilering, debatt og sosialt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Landsstyret innvilger kroner 80700,-. Pengene skal brukes til reise, mottakelse, utstyr, profilering, debatt og sosialt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Avvist Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 16

17 Forslag nr.: 2 Forslagstiller: Pernille Våge Valgkrets/komite: SiB Forslag til vedtak Søknaden avvises Landsstyret innvilger kroner 40000,-. Pengene skal brukes til reise, mottakelse, utstyr, profilering, debatt og sosialt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Avvist Forslag nr.: 3 Forslagstiller: Alexander Løtvedt Valgkrets/komite: AU Forslag til vedtak Søknaden avvises Landsstyret innvilger kroner 30000,-. Midlene skal øremerket reise for deltakere fra Ålesund og Gjøvik. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Landsstyret innvilger kroner 30000,-. Midlene skal øremerket reise for deltakere fra Ålesund og Gjøvik. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Forslag nr.: 4 Forslagstiller: Nina Tollehaug Valgkrets/komite: SiT Forslag til vedtak Søknaden avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 17

18 Landsstyret innvilger kroner 60000,-. Pengene brukes på reise, mottakelse, profilering, debatt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Landsstyret innvilger kroner 60000,-. Pengene brukes på reise, mottakelse, profilering, debatt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Avvist Endelig vedtak: Landsstyret innvilger kroner 30000,-. Pengene brukes på reise, mottakelse, profilering, debatt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /15 Resolusjoner Innstilling fra AU: Landsstyret vedtar følgende resolusjoner: Nasjonale deleksamener spikeren i kisten for faglig frihet. Statistikkføring av klagesensur. Votering: Endringsforslag til Resolusjon om Nasjonale deleksamener Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Henrik Andersen Sveinsson 3-3 Medlemslag/komite: SiO Nasjonal deleksamen Spikeren i kisten for faglig frihet Ny tittel Nasjonal deleksamen Ensretting og overformynderi Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 18

19 Forslag nr.: 2 Forslagstiller: Britt-Marie Andersson Medlemslag/komite: SiB Redaksjonell fullmakt til AU gjeldende språk Endelig vedtak: Landsstyret vedtar følgende resolusjoner: Nasjonale deleksamener ensretting og overformynderi. Statistikkføring av klagesensur. Resolusjon om nasjonale deleksamener ensretting og overformynderi ligger som vedlegg 2, resolusjon om statistikkføring av klagesensur ligger som vedlegg 3. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 19

20 04 VALG LS /15 Valg av leder av faglig komité for humanistiske fag Valgkomiteens innstilling: Arnfinn Storsveen Følgende ble valgt: Arnfinn Storsveen LS /15 Valg av faglig komité for humanistiske fags øvrige medlemmer Kandidater: Ingen kandidater Følgende ble valgt: Ingen kandidater LS /15 Valg av leder av faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag Valgkomiteens innstilling: Andreas Indregard Følgende ble valgt: Andreas Indregard LS /15 Valg av faglig komité for samfunnsvitenskapelige fags øvrige medlemmer Kandidater: Christine Alveberg Magnus Brekke Nygaard Nina Stautland Sætevik Simen Hunding Strømme Følgende ble valgt: Christine Alveberg Magnus Brekke Nygaard Nina Stautland Sætevik 1. vara: Simen Hunding Strømme Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 20

21 LS /15 Valg av leder av faglig komité for realfag Valgkomiteens innstilling: Vebjørn Andersson Følgende ble valgt: Vebjørn Andersson LS /15 Valg av faglig komité for realfags øvrige medlemmer Kandidater: Bendik Deraas Raymond Olsen Følgende ble valgt: Bendik Deraas Raymond Olsen LS /15 Valg av leder av faglig komité for juridiske fag Valgkomiteens innstilling: Gurinder Kaur Sidhu Følgende ble valgt: Gurinder Kaur Sidhu LS /15 Valg av faglig komité for juridiske fags øvrige medlemmer Kandidater: Eirik Gjerde Angelsen Lars Sørensen Følgende ble valgt: Eirik Gjerde Angelsen Lars Sørensen LS /15 Valg av leder av faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Valgkomiteens innstilling: Tom Gunnar K. Bårtvedt Følgende ble valgt: Tom Gunnar K. Bårtvedt LS /15 Valg av faglig komité for helse- og sosialfagutdannings øvrige medlemmer Kandidater: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 21

22 Camilla Jenshus Endré Wenz Ida Susanna Fattah Marte Løkken Peter Øverlie Torfinn Støve Madssen Følgende ble valgt: Camilla Jenshus Endré Wenz Ida Susanna Fattah 1.vara: Peter Øverlie 2. vara: Marte Løkken 3. vara: Torfinn Støve Madssen LS /15 Valg av leder av faglig komité for lærerutdanning- og utdanningsvitenskap Valgkomiteens innstilling: Flertallets innstilling: Morten Telle Mindretallets innstilling: Kjærsti Rønneberg Følgende ble valgt: Morten Telle LS /15 Valg av faglig komité for lærerutdanning- og utdanningsvitenskaps øvrige medlemmer Kandidater: Anders Skaug Hedda Greni Hedda Eia Vestad Jonas Nilsen Line Willersrud Kjærsti Rønneberg Følgende ble valgt: Anders Skaug Kjærsti Rønneberg Line Willersrud 1. vara: Hedda Eia Vestad 2. vara: Jonas Nilsen 3. vara: Hedda Greni Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 22

23 LS /15 Valg av leder av faglig komité for teknologisk utdanning Valgkomiteens innstilling: William Sæbø Følgende ble valgt: William Sæbø LS /15 Valg av faglig komité for teknologisk utdannings øvrige medlemmer Kandidater: Magnus Bjerke Martine Rønsåsbjørg Tina Årikstad Sørensen Yngve Snarberg Følgende ble valgt: Magnus Bjerke Tina Årikstad Sørensen Yngve Snarberg 1. vara: Martine Rønsasbjørg LS /15 Valg av leder av faglig komité for økonomisk-administrative fag Valgkomiteens innstilling: Tommy Bjørnødegård Følgende ble valgt: Tommy Bjørnødegård LS /15 Valg av faglig komité for økonomisk-administrative fags øvrige medlemmer Kandidater: Hana Colakovic Ingvild Mageli Morten Normann Simen Lindgaard Følgende ble valgt: Hana Colakovic Ingvild Mageli Morten Normann 1. vara: Simen Lindgaard Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 23

24 LS /15 Valg av leder av faglig komité for kunstfag Valgkomiteens innstilling: Ingen kandidater Følgende ble valgt: LS /15 Valg av faglig komité for kunstfags øvrige medlemmer Kandidater: Ingen kandidater Følgende ble valgt: 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /15 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger Innstilling fra AU: Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger i NSO revideres. Votering: Forslag nr.: Forslagstiller: Marianne Andenæs Valgkrets/komite: SiO Studentverv i sektorovergripende fagstrategiske utvalg i Universitets- og høyskolerådet (UHR) skal besittes av representanter fra NSOs tilhørende faglige komiteer (jf. listen under). Unntak kan gjøres dersom det er flere plasser i utvalget enn det er medlemmer av den faglige komiteen. I de sektorovergripende fagstrategiske utvalg i Universitets- og høyskolerådet (UHR) skal det sitte minst et medlem fra NSOs tilhørende faglige komiteer. Begrunnelse: - Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 24

25 Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger ligger som vedlegg INNKOMNE SAKER LS /15 Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet Innstilling fra AU: Politisk dokument om gratisprinsippet revideres. Votering: Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Anine Græsdal Klepp Valgkrets/komite: SiS uavhengig av sosial og økonomisk status Endre ordlyd etter uavhening av...til den enkeltes sosiale bakgrunn Uavhengig av den enkeltes sosial bakgrunn Begrunnelse: - Forslag nr.: 2 Forslagstiller: Marianne Andenæs Medlemslag/komite: SiO Utdanningsinstitusjonene kan sette et tak for hvor mange internasjonale studenter de ønsker å ta opp. Strykning: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 25

26 Forslag nr.: 3 Forslagstiller: Andreas Slørdahl Medlemslag/komite: SiO Tillegg: Nytt kulepunkt. Rart å ha et kapittel om skolepenger og ikke nevne NSOs kampesak om gratis skolegang for internasjonale studenter * Internasjonale studenter skal ikke betale skolepenger ved offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge. Forslag nr.: 4 Forslagstiller: Ruben Haugland Medlemslag/komite: SiA Skolepenger for internasjonale studenter i Norge Endrer overskriften i tråd med innholdet i avsnittet Opptak av internasjonale studenter Avvist Forslag nr.: 5 Forslagstiller: Kari R Eie Medlemslag/komite: Samskipnaden (Tromsø) Læringsverktøy og programvare knyttet til faglig bruk av PC skal tilbys fra institusjonen. Tillegg: kostnadsfritt Læringsverktøy og programvare knyttet til faglig bruk av PC skal tilbys kostnadsfritt fra Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 26

27 institusjonen. Politisk dokument om gratisprinsippet ligger som vedlegg 5. LS /15 Politisk dokument om studiekvalitet Innstilling fra AU: Politisk dokument om studiekvalitet vedtas. Votering: Innkomne endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen: Forslag nr.: 31 Forslagstiller: Henrik Andersen Sveinsson Medlemslag/komite: SiO Gjennomgående endring av "prøveforelesning" til "prøveundervisning" der det eventuelt måtte forekomme i dokumentet. Det er litt rart at når man ikke ønsker vanlig forelesning som undervisningsform, skal denne formen likevel brukes når man rekrutterer undervisere. innstilling: Avvises Avvist Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Lasse Hjelle Valgkrets/komite: SiÅs 3-5 NSO definerer studiekvalitet som i hvilken grad utdanningsinstitusjoner legger til rette for og arbeider med at alle aspekter ved studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt for studiet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 27

28 Stryke delen "og arbeider med" NSO definerer studiekvalitet som i hvilken grad utdanningsinstitusjoner legger til rette forat alle aspekter ved studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt for studiet. Begrunnelse: Eg meiner at denne delen av setningen trekker inn kvalitetssikring i definisjonen av studiekvalitet. Kvalitetssikringa er viktig, men treng ikkje vere med i definisjonen av studiekvalitet. Definisjonen vert reinare i det nye forslaget. innstilling Realitetsbehandles ikke Ikke realitetsbehandlet Forslag nr.: 30 Forslagstiller: Henrik Andersen Sveinsson Medlemslag/komite: 9-9 SiO Lik tilgang til utdanning er nødvendig for å tiltrekke seg de beste hodene. Dette innebærer tilstrekkelige økonomiske rammer,... Strykning: Stryke "er nødvendig for å tiltrekke seg de beste hodene. Dette " Lik tilgang til utdanning innebærer tilstrekkelige økonomiske rammer,... innstilling: Avvises Avvist Forslag nr.: 2 Forslagstiller: FFPK Valgkrets/komite: FFPK - Tillegg: Legge til et nytt avsnitt om systematisk arbeid med kvalitetsutvikling. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 28

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS05-10/11 Dato/tid 03.01.2011 10:00 Referent Janne Nyhus Arkiv 2011002616 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.18-10/11 Godkjenning av innkalling LS5 00.19-10/11

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO

STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 STUDENTVALGET 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO BRUK DIN STEMME! VALG.UIO.NO Utgitt av studentparlamentet ved UiO i forbindelse med valget til Studentparlamentet

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer