Landsstyret Protokoll fra møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyret Protokoll fra møte"

Transkript

1 Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-14/15 Dato/tid :00 Referent Wenche Danielsen Åsheim Arkiv INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 6 LS /15 Godkjenning av innkalling LS /15 Godkjenning av saksliste LS /15 Godkjenning av tidsplan LS /15 Valg av redaksjonskomiteer LS /15 Valg av møteledelse LS /15 Valg av tillitsperson 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER SIDE 7 LS /15 Rapport arbeidsutvalget LS /15 Rapport kontrollkomiteen LS /15 Rapport valgkomiteen LS /15 Rapporter tillitsvalgte LS /15 Rapport International Students Union LS /15 Rapport SAIH LS /15 Protokollsaker 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER SIDE 8 LS /15 Økonomirapport LS /15 Økonomireglement LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER SIDE 18 LS /15 Resolusjoner 04 VALG SIDE 20 LS /15 Valg av faglige komiteer 05 STYRINGSDOKUMENTER SIDE 24 LS /15 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger 06 INNKOMNE SAKER SIDE 25 LS /15 Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet LS /15 Politisk dokument om studiekvalitet LS /15 Oppsummering av landsstyreperioden og anbefalinger for videre arbeid LS /15 Generaldebatt Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side(r)

2 Deltakere på landsstyremøte 5 14/15 Nr Fornavn Etternavn Valgkrets Institusjon Rolle 1 Nina Jeanette Tollehaug SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag 2 Karen Marie Skaret 3 Jone Trovåg 4 Morten Telle 5 Madeleine Lorås 6 Ine Sophie Atterås 7 Maria Terese Kittilsen 8 Kine Nossen 9 Christine Adriane Svendsrud 10 Sandra Yeomans 11 Marianne Andenæs 12 Andreas Slørdahl 13 Henrik Sveinsson 14 Kaja Elisabeth de Ru Hjulstad 15 Jor Tvedt SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiT - Studentsamskipnaden i Trondheim SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO - Studentsamskipnaden i HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag NTNU - Norges Teknisk- Naturvitenskaplige universitet DMMH - Dronning Mauds Minne Høyskole NTNU - Norges Teknisk- Naturvitenskaplige universitet BI - Handelshøyskolen BI Oslo NiH - Norges idrettshøyskole HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo UiO - Universitetet i Oslo Fast delegat Fast delegat Fast delegat Vara Fast delegat Vara Fast delegat Fast delegat Fast delegat Fast delegat Fast delegat Vara Fast delegat Fast delegat Fast delegat Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 2

3 Oslo og Akershus SiB - 16 Pernille Marie Våge Studentsamskipnaden i Bergen HiB - Høgskolen i Bergen Fast delegat 17 Britt-Marie Andersson SiB - Studentsamskipnaden i Bergen HiB - Høgskolen i Bergen Fast delegat 18 Susann Strømsvåg SiB - Studentsamskipnaden i Bergen UiB - Universitetet i Bergen Fast delegat 19 Magnus Brekke Nygård SiB - Studentsamskipnaden i Bergen UiB - Universitetet i Bergen Vara 20 Embla Belsvik SiB - Studentsamskipnaden i Bergen NHH - Norges Handelshøyskole Fast delegat 21 Camilla Hermansen SiB - Studentsamskipnaden i Bergen NLA - NLA Høgskolen Fast delegat 22 Lasse Heggedal SOPP - Studentsamskipnaden i Oppland HiL - Høgskolen i Lillehammer Fast delegat 23 Tormod Smedsvig SfS - Studentsamskipnaden for Sunnmøre HVO - Høgskulen i Volda Fast delegat 24 Bjørn Dinesen Studentinord - Studentsamskipnaden i Nordland HiN - Høgskolen i Narvik Fast delegat 25 Håkon Ohren SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger UiS - Universitetet i Stavanger Fast delegat 26 Anine Klepp SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger UiS - Universitetet i Stavanger Fast delegat 27 Kari Ripel Eie Samskipnaden - Norges arktiske studentsamskipnad UiT - Norges arktiske universitet Fast delegat 28 Amalie Hollen Samskipnaden - Norges arktiske studentsamskipnad UiT - Norges arktiske universitet Fast delegat SiA - Studentsamskipnaden i UiA - Universitetet i 29 Ruben Kleivedal Haugland Agder Agder Fast delegat SiA - Studentsamskipnaden i UiA - Universitetet i 30 Tine Borg Agder Agder Fast delegat 31 Elin Kristin Sjøen SIV - Studentsamskipnaden i Vestfold HiBu - Høgskolen i Buskerud Fast delegat 32 Runa Aas-Eng Sibu - Studentsamskipnaden i Buskerud HiBu - Høgskolen i Buskerud Fast delegat 34 Siw Noria Øiongen SiH - HH - Høgskolen i Fast delegat Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 3

4 Studentsamskipnaden i Hedmark Hedmark SiNoT - 37 Magnhild Moan Ingebrigtsen Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag HiNT - Høgskolen i Nord-Trøndelag Fast delegat Moe SISOF - Studentsamskipnaden i HiSF - Høgskulen i 38 Ingrid Albrigtsen Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Fast delegat 39 Trond Ødegård SSH - Studentsamskipnaden Stord/Haugesund HSH - Høgskolen Stord/Haugesund Fast delegat 40 Camilla Berg Rindahl SiTel (SOT) HiT Fast delegat 41 Herman Lund SiØ - Studentsamskipnaden i Østfold HiØ - Høgskolen i Østfold Fast delegat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 42 Lasse Hjelle SiÅs - Studentsamskipnaden i Ås Fast delegat 44 Madeleine Sjøbrend FFPK Observatør HiOA - Høgskolen i 45 Tord Øverland VLPK Oslo og Akershus Observatør UiB - Universitetet i Bergen 46 Johanne Vaagland IK Observatør Anders 47 Kvernmo Langset Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 48 Alexander Løtvedt Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 49 Therese Lerøen Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 50 Sondre Jahr Nygaard Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 51 Kristian Myhre Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 52 Helge Schwitters Arbeidsutvalget i NSO NSOs arbeidsutvalg Observatør 53 Helle Amalie Østensvik Kontrollkomiteen UiO - Universitetet i Oslo Observatør 54 Jens Folland Kontrollkomiteen Observatør Eline 55 Weidemann Stølan Kontrollkomiteen HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus Observatør 56 Anne Marte Holand Kontrollkomiteen HiVE - Høgskolen i Vestfold Observatør 57 Tuva Aune Wettland Valgkomiteen Ingen av disse Observatør 58 Jonas Ohlgren Østvik Valgkomiteen Ingen av disse Observatør 59 Bjørn-Åge Nilsen Valgkomiteen UiN - Universitetet i Nordland Observatør 60 Axel Nerdrum Valgkomiteen UiO - Universitetet i Oslo Observatør 62 Rikke Andersen ISU Observatør Martin Fredheim SiT/FFPK Vara/Observatør Synne Grønvold SiT Vara Mari Helén Varøy Ordstyrer Observatør Åsne Høgetveit Ordstyrer Observatør Mari Berdal Djupvik Ordstyrer Observatør Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 4

5 Wenche Åsheim Sekretariatet Observatør Tord Kristiansen Sekretariatet Observatør Marie Gjerde Rolandsen Sekretariatet Observatør Forslag nr: 1 Forslagstiller: Ingrid Moe Albrigtsen Valgkrets (initialer): SiSOF Tillegg: Ingrid Moe Albrigtsen får dekkes sine utgifter til deltakelse på møtet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 5

6 00 KONSTITUERINGSSAKER LS /15 Godkjenning av innkalling Innstilling fra AU: Innkallingen godkjennes. Votering: LS /15 Godkjenning av saksliste Innstilling fra AU: Sakslisten godkjennes. Votering: LS /15 Godkjenning av tidsplan Innstilling fra AU: Tidsplanen godkjennes. Votering: LS /15 Valg av redaksjonskomiteer Innstilling fra AU: Til redaksjonskomité for politisk dokument om studiekvalitet velges Anine Klepp, Camilla Hermansen, Jone Trovåg, Karen Marie Skaret og Lasse Hjelle. Votering: LS /15 Valg av møteledelse Innstilling fra AU: Mari Helén Varøy, Mari Djupvik og Åsne Høgetveit velges til ordstyrere. Votering: LS /15 Valg av tillitsperson Innstilling fra AU: Trond Ødegård velges som tillitsperson blant møtets deltakere. Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 6

7 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER LS /15 Rapporter og orienteringer LS /15 Arbeidsutvalgets rapport Innstilling fra AU: Rapport fra arbeidsutvalget tas til orientering. Votering: LS /15 Kontrollkomiteens rapport Innstilling fra AU: Rapport fra kontrollkomiteen tas til orientering. Votering: LS /15 Valgkomiteens rapport Innstilling fra AU: Rapport fra valgkomiteen tas til orientering. Votering: LS /15 Rapporter fra tillitsvalgte Innstilling fra AU: Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra velferds- og likestillingspolitisk komite tas til orientering. Rapport fra internasjonal komite tas til orientering. Rapport fra tillitsvalgt i styret til Felles studieadministrativt tjenestesenter tas til orientering. Votering: LS /15 Rapport International Students Union Innstilling fra AU: Rapport fra ISU tas til orientering. Votering: LS /15 Rapport SAIH Innstilling fra AU: Rapport fra SAIH tas til orientering. Votering: LS /15 Protokollsaker Innstilling fra AU: Protokoll fra landsstyremøte /15 godkjennes. Protokoll fra landsmøte godkjennes. Protokollene fra arbeidsutvalgets møter, AU27-14/15 til AU30-14/15 tas til orientering. Votering: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 7

8 02 ØKONOMI- OG FULLMAKTSSAKER LS /15 Økonomirapport Innstilling fra AU: Økonomirapporten tas til etterretning. Votering: LS /15 Økonomireglement Innstilling fra AU: Økonomireglementet revideres. Votering: Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Økonomireglementet regulerer økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Reglementet revideres av landsstyret, og angir hvem som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder. Ingen meningsbærende ending. Henvisning til vedtektene er lagt inn. Endring trer i kraft I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner ved aktivitet som har direkte økonomisk betydning for organisasjonen. Det angir hvem som har interne fullmakter i organisasjonen, hvilke prosedyrer som skal følges og hvilke satser som gjelder. Reglementet revideres av sentralstyret i henhold til vedtektenes 3.2. Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK a) Låneopptak: LS kan ta opp lån. I slike tilfeller skal KK varsles og uttale seg til landsstyremøtet. 20 Låneopptak som ikke er vedtatt i LS eller LM, er ikke gyldig for organisasjonen, og ansvaret for 21 slike lån påligger den/dem som har tatt opp lånet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 8

9 Presiserer at LM naturligvis også kan vedta opptak av lån på vegne av NSO, ellers ingen meningsbærende ending. Henvisning til vedtektene er lagt inn. Endring trer i kraft a) Låneopptak: Landsmøte og sentralstyret kan ta opp lån på vegne av NSO. I slike tilfeller skal kontrollkomiteen varsles og uttale seg eksplisitt, i henhold til vedtektenes 9.1. Låneopptak som ikke er vedtatt av Landsmøte eller av sentralstyret, er ikke gyldig for organisasjonen, og ansvaret for slike lån påligger den/de som har tatt opp lånet. Forslag nr.: 3 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Oppmøte på arrangementer Oppmøte på møter og arrangementer Forslag nr.: 4 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK a) Hvem organisasjonen dekker reise og opphold for avklares og informeres om i forbindelse med den enkelte arrangement. Presisering av hvordan det skal informeres om hvem NSO dekker reise og opphold for. a) Det skal informeres om hvem organisasjonen dekker reise og opphold for i kunngjøringen/innkallingen/invitasjonen til det enkelte møte eller arrangement. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 9

10 Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK På LM dekker organisasjonen reise for representanter som er regulert i vedtektenes og 4.5.2, samt møteledelse. Andre med en spesiell funksjon på møtet kan leder eller nestleder avgjøre at det dekkes reise for. På LS-møter dekker organisasjonen reise for representanter regulert i vedtektenes og Redaksjonelt, kun omformulering og oppdatering av henvisning til vedtektene. Endring trer i kraft I forbindelse med landsmøter og sentralstyremøter dekker NSO reise og opphold for møtedeltakere med møteplikt og møterett, samt møteledelsen. Dette reguleres i vedtektenes og for landsmøtet og for sentralstyre. Leder eller nestleder kan avgjøre at det skal dekkes reise for andre med spesielle funksjoner på møtene. Forslag nr.: 6 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK På LM dekker ikke organisasjonen reise og opphold for vararepresentanter til LS dersom den opprinnelige representanten stiller som delegat til LM. Strykning: Ikke lenger relevant. Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK b) Dersom en representant har et ulegitimert fravær utover et omfang tilsvarende 25% av arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reise- og oppholdskostnader. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 10

11 b) Dersom deltakere på møter eller arrangementer har et ugyldig fravær utover 25 % av møtet eller arrangementets varighet, fraskriver organisasjonen seg sin selvpålagte forpliktelse til å dekke reise- og oppholdskostnader. Forslag nr.: Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Tillegg: KK mener det er naturlig at alle som har vært med på å innstille på saker til LM har møterett, og dermed rett til å få dekket reise og opphold. Det har de ikke slik vedtekene står idag. Sentralstyremedlemmer som ikke har deltatt av innstillende møter til LM kan dessuten være delegater. På landsmøtet dekker NSO reise- og oppholdkostnader for vararepresentanter i sentralstyret som har deltatt på sentralstyrets innstillende møte(r) til landsmøtet. Forslag nr.: 9 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Det vises til spesifiseringer i forretningsorden på landsstyremøter og landsmøter. Redaksjonelt. Trer i kraft For landsmøter og sentralstyrestyremøter gis spesifiseringer for håndtering av fravær i forretningsorden. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 11

12 Forslag nr.: 10 Forslagstiller: Helle ØStensvik Medlemslag/komite: KK c) Reiser og oppholdskostnader som er bestilt ansees som bindende påmelding når påmeldingsfristen til arrangementet har utløpt. legge til "møtet" c) Reiser og oppholdskostnader som er bestilt ansees som bindende påmelding når påmeldingsfristen til møtet eller arrangementet har utløpt. Forslag nr.: 11 Forslagstiller: Helle Østensvik Medlemslag/komite: KK Slike ubenyttede reiser/oppholdskostnader dekkes av den enkelte og eventuelle påløpte kostnader som organisasjonen har lagt ut for vil bli fakturert det lokale studentdemokrati i etterkant av arrangementet. Unntak (eksempelvis gjennom framvisning av sykemelding) kan gjøres av leder eller nestleder. Endring av bestilt billett dekkes kun i særskilte tilfeller, godkjent av leder eller nestleder på forhånd. Skille mellom personer som opptrer på vegne av sitt lokale studentdemokrati f. delegater på LM og landsmøte/sst-valgte personer som ikke nødvendigvis har tilknytning lokalt. Ubenyttede reiser/oppholdskostnader refunderes ikke, og eventuelle påløpte kostnader NSO har lagt ut for vil bli fakturert i etterkant av arrangementet. Unntak (eksempelvis gjennom framvisning av sykemelding) kan gjøres av leder eller nestleder. Endring av bestilt billett dekkes kun i særskilte tilfeller, godkjent av leder eller nestleder på forhånd. Dersom det skal etterfaktureres på grunn av manglende oppmøte eller ugyldig fravær, skal personer som innehar verv valg av LM eller SST, og som er påmeldt møter eller arrangementer i kraft av disse vervene, bli personlig etterfakturert. Personer som er valgt eller oppnevnt av de lokale studentdemokratiene holdes ikke personlig ansvarlige av NSO, studentdemokratiene vil motta faktura på deres vegne. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 12

13 Forslag nr.: 12 Forslagstiller: Marianne Andenæs Medlemslag/komite: SiO Lunsj 130,- Middag 160,- endre sats for lunsj og middag Lunsj 150,- Middag 180,- Avvist Forslag nr.: 13 Forslagstiller: Alexander Løtvedt Medlemslag/komite: AU 0-0 Tillegg: tillegg til vedtakstekst Arbeidsutvalget gis fullmakt til å tilpasse økonomireglementet etter nye vedtekter fra 1. juli Forslag nr.: 14 Forslagstiller: Magnus Nygaard Medlemslag/komite: SiB Frokost 60,. Lunsj 130,- Middag 160,- Frokost 80,- Lunsj 150,- Middag 180,- Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 13

14 Forslag nr.: 15 Forslagstiller: Kine Nossen Medlemslag/komite: SiO Au lønnes i ltr.24 Øke til 25 Au lønnes i ltr. 25 Forslag nr.: 16 Forslagstiller: Ruben Haugland Medlemslag/komite: SiA AU lønnes i Ltr. 24. Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter eller bredbånd oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. Endrer teksten tilbake til den teksten vi finner i det gjeldende økonomireglementet. AU lønnes i Ltr. 22 Organisasjonen dekker månedskort for kollektivtransport for AU. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter eller bredbånd oppad begrenset til kr per AU-medlem per AU-periode. Inntekten skal gi uttelling i pensjonspoengberegningen. NSO skal bidra med 3 % pensjonssparing første året som AU-medlem. Fra og med andre år bidrar NSO med 5 % i pensjonssparing. Avvist Forslag nr.: 17a Forslagstiller: Nina Jeanette Tollehaug Medlemslag/komite: SiT Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte. Tillegg: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 14

15 Legge til at for sen bestilling av reiser skal gi konsekvenser for den reisende. Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte, og senest 2 uker før arrangementstart dersom innkalling er sendt ut innen gitte frister. Forslag nr.: 17b Forslagstiller: Nina Jeanette Tollehaug Medlemslag/komite: SiT Reise og opphold til/på møter og arrangement foretas på billigste måte. Tillegg: Legge til at for sen bestilling av reiser skal gi konsekvenser for den reisende. Dersom reise bestilles for sent, skal mellomlegget faktureres den reisende ved beløp over 100 kr. Avvist Forslag nr.: 18 Forslagstiller: Martin Jacob Grit Fredheim Medlemslag/komite: SiT NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter eller bredbånd oppad begrenset til per AU-medlem per AU-periode. Stryke dekking av bredbånd. NSO dekker også dokumenterte utgifter til treningsrelaterte aktiviteter oppad begrenset til per AU-medlem per AU-periode. Økonomireglement ligger som vedlegg 1. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 15

16 LS /15 Søknad om bevilgning til lokalt samarbeid - NTNUVi Innstilling fra AU: Søknaden avvises. Votering: Avvist Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Synne Grønvold Valgkrets/komite: SiT Forslag til vedtak Søknaden avvises Landsstyret innvilger kroner 80700,-. Pengene skal brukes til reise, mottakelse, utstyr, profilering, debatt og sosialt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Landsstyret innvilger kroner 80700,-. Pengene skal brukes til reise, mottakelse, utstyr, profilering, debatt og sosialt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Avvist Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 16

17 Forslag nr.: 2 Forslagstiller: Pernille Våge Valgkrets/komite: SiB Forslag til vedtak Søknaden avvises Landsstyret innvilger kroner 40000,-. Pengene skal brukes til reise, mottakelse, utstyr, profilering, debatt og sosialt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Avvist Forslag nr.: 3 Forslagstiller: Alexander Løtvedt Valgkrets/komite: AU Forslag til vedtak Søknaden avvises Landsstyret innvilger kroner 30000,-. Midlene skal øremerket reise for deltakere fra Ålesund og Gjøvik. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Landsstyret innvilger kroner 30000,-. Midlene skal øremerket reise for deltakere fra Ålesund og Gjøvik. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Forslag nr.: 4 Forslagstiller: Nina Tollehaug Valgkrets/komite: SiT Forslag til vedtak Søknaden avvises Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 17

18 Landsstyret innvilger kroner 60000,-. Pengene brukes på reise, mottakelse, profilering, debatt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Landsstyret innvilger kroner 60000,-. Pengene brukes på reise, mottakelse, profilering, debatt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. Begrunnelse: - Avvist Endelig vedtak: Landsstyret innvilger kroner 30000,-. Pengene brukes på reise, mottakelse, profilering, debatt etc. Pengene utbetales når aktivitetsrapport og regnskap er levert. 03 EVENTUELT, RESOLUSJONER OG UTTALELSER LS /15 Resolusjoner Innstilling fra AU: Landsstyret vedtar følgende resolusjoner: Nasjonale deleksamener spikeren i kisten for faglig frihet. Statistikkføring av klagesensur. Votering: Endringsforslag til Resolusjon om Nasjonale deleksamener Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Henrik Andersen Sveinsson 3-3 Medlemslag/komite: SiO Nasjonal deleksamen Spikeren i kisten for faglig frihet Ny tittel Nasjonal deleksamen Ensretting og overformynderi Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 18

19 Forslag nr.: 2 Forslagstiller: Britt-Marie Andersson Medlemslag/komite: SiB Redaksjonell fullmakt til AU gjeldende språk Endelig vedtak: Landsstyret vedtar følgende resolusjoner: Nasjonale deleksamener ensretting og overformynderi. Statistikkføring av klagesensur. Resolusjon om nasjonale deleksamener ensretting og overformynderi ligger som vedlegg 2, resolusjon om statistikkføring av klagesensur ligger som vedlegg 3. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 19

20 04 VALG LS /15 Valg av leder av faglig komité for humanistiske fag Valgkomiteens innstilling: Arnfinn Storsveen Følgende ble valgt: Arnfinn Storsveen LS /15 Valg av faglig komité for humanistiske fags øvrige medlemmer Kandidater: Ingen kandidater Følgende ble valgt: Ingen kandidater LS /15 Valg av leder av faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag Valgkomiteens innstilling: Andreas Indregard Følgende ble valgt: Andreas Indregard LS /15 Valg av faglig komité for samfunnsvitenskapelige fags øvrige medlemmer Kandidater: Christine Alveberg Magnus Brekke Nygaard Nina Stautland Sætevik Simen Hunding Strømme Følgende ble valgt: Christine Alveberg Magnus Brekke Nygaard Nina Stautland Sætevik 1. vara: Simen Hunding Strømme Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 20

21 LS /15 Valg av leder av faglig komité for realfag Valgkomiteens innstilling: Vebjørn Andersson Følgende ble valgt: Vebjørn Andersson LS /15 Valg av faglig komité for realfags øvrige medlemmer Kandidater: Bendik Deraas Raymond Olsen Følgende ble valgt: Bendik Deraas Raymond Olsen LS /15 Valg av leder av faglig komité for juridiske fag Valgkomiteens innstilling: Gurinder Kaur Sidhu Følgende ble valgt: Gurinder Kaur Sidhu LS /15 Valg av faglig komité for juridiske fags øvrige medlemmer Kandidater: Eirik Gjerde Angelsen Lars Sørensen Følgende ble valgt: Eirik Gjerde Angelsen Lars Sørensen LS /15 Valg av leder av faglig komité for helse- og sosialfagutdanning Valgkomiteens innstilling: Tom Gunnar K. Bårtvedt Følgende ble valgt: Tom Gunnar K. Bårtvedt LS /15 Valg av faglig komité for helse- og sosialfagutdannings øvrige medlemmer Kandidater: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 21

22 Camilla Jenshus Endré Wenz Ida Susanna Fattah Marte Løkken Peter Øverlie Torfinn Støve Madssen Følgende ble valgt: Camilla Jenshus Endré Wenz Ida Susanna Fattah 1.vara: Peter Øverlie 2. vara: Marte Løkken 3. vara: Torfinn Støve Madssen LS /15 Valg av leder av faglig komité for lærerutdanning- og utdanningsvitenskap Valgkomiteens innstilling: Flertallets innstilling: Morten Telle Mindretallets innstilling: Kjærsti Rønneberg Følgende ble valgt: Morten Telle LS /15 Valg av faglig komité for lærerutdanning- og utdanningsvitenskaps øvrige medlemmer Kandidater: Anders Skaug Hedda Greni Hedda Eia Vestad Jonas Nilsen Line Willersrud Kjærsti Rønneberg Følgende ble valgt: Anders Skaug Kjærsti Rønneberg Line Willersrud 1. vara: Hedda Eia Vestad 2. vara: Jonas Nilsen 3. vara: Hedda Greni Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 22

23 LS /15 Valg av leder av faglig komité for teknologisk utdanning Valgkomiteens innstilling: William Sæbø Følgende ble valgt: William Sæbø LS /15 Valg av faglig komité for teknologisk utdannings øvrige medlemmer Kandidater: Magnus Bjerke Martine Rønsåsbjørg Tina Årikstad Sørensen Yngve Snarberg Følgende ble valgt: Magnus Bjerke Tina Årikstad Sørensen Yngve Snarberg 1. vara: Martine Rønsasbjørg LS /15 Valg av leder av faglig komité for økonomisk-administrative fag Valgkomiteens innstilling: Tommy Bjørnødegård Følgende ble valgt: Tommy Bjørnødegård LS /15 Valg av faglig komité for økonomisk-administrative fags øvrige medlemmer Kandidater: Hana Colakovic Ingvild Mageli Morten Normann Simen Lindgaard Følgende ble valgt: Hana Colakovic Ingvild Mageli Morten Normann 1. vara: Simen Lindgaard Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 23

24 LS /15 Valg av leder av faglig komité for kunstfag Valgkomiteens innstilling: Ingen kandidater Følgende ble valgt: LS /15 Valg av faglig komité for kunstfags øvrige medlemmer Kandidater: Ingen kandidater Følgende ble valgt: 05 STYRINGSDOKUMENTER LS /15 Revidering av retningslinjer for rekruttering og oppnevninger Innstilling fra AU: Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger i NSO revideres. Votering: Forslag nr.: Forslagstiller: Marianne Andenæs Valgkrets/komite: SiO Studentverv i sektorovergripende fagstrategiske utvalg i Universitets- og høyskolerådet (UHR) skal besittes av representanter fra NSOs tilhørende faglige komiteer (jf. listen under). Unntak kan gjøres dersom det er flere plasser i utvalget enn det er medlemmer av den faglige komiteen. I de sektorovergripende fagstrategiske utvalg i Universitets- og høyskolerådet (UHR) skal det sitte minst et medlem fra NSOs tilhørende faglige komiteer. Begrunnelse: - Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 24

25 Retningslinjer for rekruttering og oppnevninger ligger som vedlegg INNKOMNE SAKER LS /15 Revidering av politisk dokument om gratisprinsippet Innstilling fra AU: Politisk dokument om gratisprinsippet revideres. Votering: Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Anine Græsdal Klepp Valgkrets/komite: SiS uavhengig av sosial og økonomisk status Endre ordlyd etter uavhening av...til den enkeltes sosiale bakgrunn Uavhengig av den enkeltes sosial bakgrunn Begrunnelse: - Forslag nr.: 2 Forslagstiller: Marianne Andenæs Medlemslag/komite: SiO Utdanningsinstitusjonene kan sette et tak for hvor mange internasjonale studenter de ønsker å ta opp. Strykning: Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 25

26 Forslag nr.: 3 Forslagstiller: Andreas Slørdahl Medlemslag/komite: SiO Tillegg: Nytt kulepunkt. Rart å ha et kapittel om skolepenger og ikke nevne NSOs kampesak om gratis skolegang for internasjonale studenter * Internasjonale studenter skal ikke betale skolepenger ved offentlige utdanningsinstitusjoner i Norge. Forslag nr.: 4 Forslagstiller: Ruben Haugland Medlemslag/komite: SiA Skolepenger for internasjonale studenter i Norge Endrer overskriften i tråd med innholdet i avsnittet Opptak av internasjonale studenter Avvist Forslag nr.: 5 Forslagstiller: Kari R Eie Medlemslag/komite: Samskipnaden (Tromsø) Læringsverktøy og programvare knyttet til faglig bruk av PC skal tilbys fra institusjonen. Tillegg: kostnadsfritt Læringsverktøy og programvare knyttet til faglig bruk av PC skal tilbys kostnadsfritt fra Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 26

27 institusjonen. Politisk dokument om gratisprinsippet ligger som vedlegg 5. LS /15 Politisk dokument om studiekvalitet Innstilling fra AU: Politisk dokument om studiekvalitet vedtas. Votering: Innkomne endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen: Forslag nr.: 31 Forslagstiller: Henrik Andersen Sveinsson Medlemslag/komite: SiO Gjennomgående endring av "prøveforelesning" til "prøveundervisning" der det eventuelt måtte forekomme i dokumentet. Det er litt rart at når man ikke ønsker vanlig forelesning som undervisningsform, skal denne formen likevel brukes når man rekrutterer undervisere. innstilling: Avvises Avvist Forslag nr.: 1 Forslagstiller: Lasse Hjelle Valgkrets/komite: SiÅs 3-5 NSO definerer studiekvalitet som i hvilken grad utdanningsinstitusjoner legger til rette for og arbeider med at alle aspekter ved studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt for studiet. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 27

28 Stryke delen "og arbeider med" NSO definerer studiekvalitet som i hvilken grad utdanningsinstitusjoner legger til rette forat alle aspekter ved studiet bidrar til å nå det læringsutbyttet og mål som er satt for studiet. Begrunnelse: Eg meiner at denne delen av setningen trekker inn kvalitetssikring i definisjonen av studiekvalitet. Kvalitetssikringa er viktig, men treng ikkje vere med i definisjonen av studiekvalitet. Definisjonen vert reinare i det nye forslaget. innstilling Realitetsbehandles ikke Ikke realitetsbehandlet Forslag nr.: 30 Forslagstiller: Henrik Andersen Sveinsson Medlemslag/komite: 9-9 SiO Lik tilgang til utdanning er nødvendig for å tiltrekke seg de beste hodene. Dette innebærer tilstrekkelige økonomiske rammer,... Strykning: Stryke "er nødvendig for å tiltrekke seg de beste hodene. Dette " Lik tilgang til utdanning innebærer tilstrekkelige økonomiske rammer,... innstilling: Avvises Avvist Forslag nr.: 2 Forslagstiller: FFPK Valgkrets/komite: FFPK - Tillegg: Legge til et nytt avsnitt om systematisk arbeid med kvalitetsutvikling. Protokoll fra landsstyremøte 5, LS5-14/ side 28

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Therese Eia Lerøen Saksnummer LS5 06.15-14/15 Gjelder Politisk dokument om studiekvalitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Detaljer

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LS /15 LM POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LS3 06.11-07-14/15 LM5 06.03-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH- SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tine Borg Tommy Aarethun Bjørn Dinesen Sandra Yeomans Kaja Elisabeth

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU01-15/16 Dato/tid 02.07.2015 12:30 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001724 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU27-14/15 Dato/tid 16.03.2015 11:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2015000735 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU18-15/16 Dato/tid 12.11.2015 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015003364 Til stede: Fravær: Therese Eia Lerøen,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS4-14/15 Dato/tid 16.04.2015 00:00 Referent Bjørn-Anders Hind og Marie Gjerde Rolandsen Arkiv 2015001039 INNHOLD LS4 00 Konstituering Side 3 LS4 00.04.01-14/15 LS4

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

INFORMASJON OG PROGRAM TIL RM SØR/VEST

INFORMASJON OG PROGRAM TIL RM SØR/VEST INFORMASJON OG PROGRAM TIL RM SØR/VEST Velkommen til regionmøte i NSO, og velkommen til Kristiansand hvor medlemslaget ved Universitetet i Agder er vertskap! Alle sakspapirene og informasjon om NSOs lansmøte

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL LM5 05.01-15 VEDTEKTER

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL LM5 05.01-15 VEDTEKTER INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL LM5 05.01-15 VEDTEKTER Under følger alle forslag til endringer som er levert innen fristen. Vedtektskomiteen (VTK) har sammenfattet forslagene slik at de skal være oversiktlig

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU09-16/17 Dato/tid 29.09.2016 13:40 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002860 Til stede: Fravær: Marianne Knutsdotter

Detaljer

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13

Landsstyremøte. Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Landsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag 27.09.13 29.09.13 Deltagerliste Arnt Gunnar Johansen Leder Bjørnar Bjørseth Rønning Nestleder Marie Furulund Martin Asheim Signe Britt Ø. Kjosaas NLA Høgskolen

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 06.01-15 POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Tina Melfjord (NTNU) Line Willerud (UiO) Gro Anita Tømmerås (HiNT) Gjermund Håkonseth

Detaljer

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 05.0215 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

Detaljer

Protokoll. 17. 19. april 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Bjørn-Anders Hind, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche D. Åsheim.

Protokoll. 17. 19. april 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Bjørn-Anders Hind, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche D. Åsheim. Landsmøte 2015 Dato Sted Protokollførere Protokoll 17. 19. april 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Bjørn-Anders Hind, Marie Gjerde Rolandsen, Wenche D. Åsheim. Innhold LM4 00 Konstituering... 2 LM4 01

Detaljer

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011

Landsstyremøte. Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Landsstyremøte Bergen 30. september - 2. oktober 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ingerid Hustvedt HSH 3 Vegard Snaunes UiA 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Victoria Flåten Refsenes

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014

Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 26.09.2014 28.09.2014 Bakbenk Landsstyret AU Deltakere Fornavn Etternavn Skole Verv Marie Furulund Kontoret Leder Martin Asheim Kontoret Nestleder Bjørn Roberg

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU04-15/16 Dato/tid 30.07.2015 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001953 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008

Landsstyremøte. Trondheim 19.-21. september 2008 Landsstyremøte Trondheim 19.-21. september 2008 Navn Representerer 1 Muna Ali Osman NTNU 2 Stine Hjerpbakk HIST 3 Knut Eri Bjelland HiB 4 Svein Marthinsen HiBo 5 Hilde Lotsberg HiVo 6 Lene Sletten HiHm

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON 1 2 ØKONOMIREGLEMENT FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre 3. juni 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU13-14/15 Dato/tid 06.11.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002970 Tilstede: Fravær: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

LM HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017

LM HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017 LM6 05.0316 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017 Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller 1 Ja 172 Anine Klepp SST Jobbe for/ arbeide for Endring Endre alle punkter hvor det står "jobbe" for til

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-12/13 Dato/tid 31.05.2013 14:00 Referent Inger Marie Skinderhaug og Tord Kristensen Arkiv 2013003438 INNHOLD 00 Konstituering Side LS5 00.00-12/13 Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.12-14/15 Gjelder Økonomireglement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Detaljer

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015

LANDSMØTEGUIDEN. Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 LANDSMØTEGUIDEN Norsk studentorganisasjons landsmøte 2015 INNHOLD Velkommen til landsmøtet... 2 1. Hvem deltar på landsmøtet... 2 2. Saksforberedelser til landsmøtet... 3 3. Hva skal behandles på møtet?...

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-14/15 Dato/tid 13.02.2015 12:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2015000344 INNHOLD LS3 00 Konstituering Side 4 LS3 00.03-14/15 Konstituering LS3 01 Rapporter og

Detaljer

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014

Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Landsstyremøte Lærernes hus, Oslo 23.05. 25.05. 2014 Deltakere Arnt Gunnar Johansen Bjørnar Rønning Bjørn Roberg HBV avd. Vestfold Stine Drotningsvik HiB AU Synnøve Bjørgum HiSF Marie Furulund HiB Påtroppende

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-14/15 Dato/tid 04.09.2014 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 14/35, journalpost 2014002233 Tilstede: Anders Kvernmo Langset,

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS3-13/14 Dato/tid 24.01.2014 12:00 Referent Tord Kleppe Kristensen Arkiv 2013005667 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 4 LS3 00.09-13/14 Godkjenning av innkalling

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU06-16/17 Dato/tid 25.08.2016 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind og Marie Gjerde Rolandsen (Sekretariatet) Arkiv Sak 16/93, journalpost 2016002481 Til stede:

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet. Strukturreformen. Statssekretær Bjørn Haugstad. Samskipnadsmøtet Kunnskapsdepartementet Strukturreformen Statssekretær Bjørn Haugstad Samskipnadsmøtet 2016 De store utfordringene Globalt Klima Fattigdom Energi Nasjonalt Velferdsstatens bærekraft Grønt skifte Konkurransekraft Små og fragmenterte

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014

UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 UH-institusjonenes innspill og ønsker i strukturprosessen Sammenfatning av innspillene som er sendt inn til Kunnskapsdepartementet November 2014 I et landskap med færre institusjoner Institusjon Strategi/Mål

Detaljer

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan

Protokoll. 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Landsmøte 2014 Dato Sted Protokollførere Protokoll 28. 30. mars 2014 Tønsberg Wenche Åsheim, Bjørn- Anders Hind, Tina Marii Skare, Jorid Holstad Nordmelan Innhold LM4 00 Konstituering... 2 LM4 01 Rapporter

Detaljer

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger

Landsstyremøte. Universitetet i Stavanger Landsstyremøte Universitetet i Stavanger 22.11.13 24.11.13 VK PPK Varalandsstyrerepresentanter Landsstyrerepresentanter Deltakere Fornavn Etternavn Skole Leder Bjørnar B Rønning Nestleder Martin Asheim

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU22-15/16 Dato/tid 14.01.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000090 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT)

Observatører: Petter Aaker(AFT), Morten Telle(DMMH), Nina J. Tollehaug(LS), Maria Honerød(Sti), Jone Trovåg(Sti), Thomas Toft(OK), Maiken Vasset(VT) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Thomas K. Eriksen(AFT) Charlotte Gjerden(AFT) FO Ingrid Søfteland (AFT) Laila Gjertsen (AITeL) FO Fredrik

Detaljer

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013

Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Landsstyremøte Hurdal 10. april 2013 Deltagerliste Fornavn Etternavn Verv 1 Jan Ola Ellingvåg Leder 2 Bjørnar B. Rønning Nestleder 3 Linda Thu 4 Martin Asheim 5 Marie Furulund 6 Signe Britt Ø. Kjosaas

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015

Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Landsstyremøte Universitetet i Nordland, Bodø 23.01.2015 25.01.2015 Deltakere Marie Furulund Martin Asheim AU Bjørn Roberg UiB Stine Drotningsvik HiB Camilla Rikardsen Solheim NTNU Helene Sommerseth Bakkland

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Tilstede:, Joakim Bjørnstad, Anniken Gjærum Olsen, Karl Magnus Horpestad, Olav D. Snørteland, Anine Klepp, Daniel Iniesta, Torjus Fongaard,

Detaljer

Landsstyremøte. Volda september 2009

Landsstyremøte. Volda september 2009 Landsstyremøte Volda 18-20. september 2009 Navn Representerer 1 Gunnar Oustad HiFm 2 Per-Otto Jørgensen UiA 3 Bjørnar Sollie (vara) UiA 4 Linda Haukelid UiS 5 Anita Kvamme Nygård HiHm, Hamar 6 Irene Nystrøm

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015

Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Landsstyremøte Trondheim 25.09.2015 27.09.2015 Deltakere AU L S VAR A VK Silje Marie Bentzen Bjørn Roberg Kristine Lund Klippenvåg Ruben Amble Hirsti Elise Håkull Klungtveit Hanna Louise Price-Stephens

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Landsstyret Protokoll fra møte

Landsstyret Protokoll fra møte Landsstyret Protokoll fra møte Møte LS5-13/14 Dato/tid 23.05.2014 13:00 Referent Bjørn-Anders Hind Arkiv 2014000925 INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER SIDE 5 LS5 00.16-13/14 Godkjenning av innkalling LS5 00.17-13/14

Detaljer

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012

Landsstyremøte. Tønsberg 20-22. januar 2012 Landsstyremøte Tønsberg 20-22. januar 2012 Navn Representerer 1 Kristine Evjen NTNU 2 Martin Jensen HVO 3 Maren Mikkelsen UiA 4 Pascale Robinson UiA 5 Ann-Mathilde Jostad HiHm 6 Runhild Heggem HiHm 7 Ingrid

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011

Landsstyremøte. Trondheim 18. 20. november 2011 Landsstyremøte Trondheim 18. 20. november 2011 Navn Representerer 1 Ole Henrik Fabricius Berg UiS 2 Ane Kooyman UiS 3 Torstein Nielsen Hole UiB 4 Maria Astad Sørngård HiB 5 Ingerid Merethe H. Hustvedt

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.06-15/16 Gjelder Revidering av økonomireglementet 1 2 3 4 Vedlegg til saken: 1. Dagens økonomireglement

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Rapporten inneholder også blant annet oversikt over hvilke saker som har vært behandlet av landsstyret, samt arrangement NSO har deltatt på.

Rapporten inneholder også blant annet oversikt over hvilke saker som har vært behandlet av landsstyret, samt arrangement NSO har deltatt på. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 13.02.15-15.02.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 01.03-15 Gjelder Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2014 1 2 Vedlegg i saken: 1. Årsrapport for Norsk studentorganisasjon

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 02/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 13. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.05 09.38 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer