L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET"

Transkript

1 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security og adgangstillatelse i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich, Oystein Haugen Document ID : L-230 Revision date: Revision: 12 Valid for: POR Valid to date: INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET 4. DEFINISJONER 5. BESKRIVELSE Vedlegg 1: Taushetserklæring Vedlegg 2: Skjema for rekvirering av opplæring nivå 0 og 1. Vedlegg 3: Skjema for rekvirering av kjøretillatelse Vedlegg 4: Liste over rekvirenter Vedlegg 5: Instruks assistanse transportører 1. ANVENDELSE OG HENSIKT Denne prosedyren er en beskrivelse av de rutiner som skal praktiseres i Yara Porsgrunn for å beskytte Yara Porsgrunns verdier, aktiviteter, interesser og ansatte mot industrispionasje, sabotasje, terrorhandlinger, tyveri og tilsvarende handlinger. Prosedyren beskriver de ordninger som gjelder med hensyn til adgang og tillatt ferdsel til/i fabrikker og bygninger som Yara Porsgrunn har i Industriparken, samt krav til opplæring av ansatte og kontraktører. 2. REFERANSER Ref. 1: Overordnede bestemmelser om adgangskontroll, HFO ; "Vakt og adgangskontroll"

2 Copy Page: 2 Ref. 2: Ref. 3: Ref. 4: Ref. 5: Ref. 6: Ref. 7: Ref. 8: Ref. 9: Yara DIRx-401//; "Health, Environment, Safety, Quality, Product Stewardship and Security Directive" POR-prosedyre L-104, "Dokumentbehandling og arkivering" POR-prosedyre L-229; "ISPS i Yara Porsgrunn" POR-prosedyre L-210; "Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn" POR-prosedyre L233 "Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn" YARA TOPS 0-50; "Security" YARA TOPS 1-17; "Production IT Security Standard" YARA-DIR-09-P04; "Information Security Procedure" 3. ANSVAR OG MYNDIGHET POR's ledelse har ansvar for at det blir foretatt security-vurderinger, utarbeidet security-instrukser samt å føre tilsyn med POR's securityarbeid Ledelsen er ansvarlig for opprettelse og vedlikehold av forsvarlige sikringsnivåer innen POR, samt sørge for at alle ansatte forstår betydningen av å opprettholde sikringsnivåene. Avd. sjef har myndighet til å autorisere egne ansatte for tilgang til gradert informasjon innen sitt ansvarsområde. Alle som har graderte informasjoner til behandling, eller på annen måte håndterer slik informasjon, er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med Yara's bestemmelser. Det operative ansvaret for adgangskontrollen er lagt til driftssjefer/vedlikeholdssjefer og avdelingssjefer. Disse kan delegere ansvar videre til stedfortredere eller skiftledere. Kvalitetsansvarlig i HMSK-Lab er Lokal Security-Representant (LSR). 4. DEFINISJONER Security: Security-nivå: Er en del av Yaras totale sikkerhetsbegrep og omfatter tiltak som iverksettes som vern mot ulovlige handlinger, samt mot utilsiktet tap eller kvalitetsforringelse av data og informasjon. Uttrykk for de fysiske og organisatoriske sikringstiltak som er nødvendige for å opprettholde krav til vern mot de trusler som eksisterer mot en gitt funksjon, aktivitet eller område.

3 Copy Page: 3 Fysisk sikring: Tiltak som iverksettes for å oppdage, hindre eller forsinke inntrenger/uvedkommende inntil vakt eller politi kommer til stedet. Personellsikring: Omfatter tiltak innen bruk av ID-kort, tilgangsautorisasjon og security-opplæring, samt lederes, ansattes og innleides særlige plikter i security-sammenheng. Autorisasjon: Tillatelse til at en person gis adgang til informasjon med angitt beskyttelsesgrad eller til område med angitt security-nivå. Tillatelse gis av informasjonseier, se pkt Graderte områder: Avhengig av graden av behov for sikring, deles områdene inn i 4 security-nivåer: - Beskyttet (securitynivå 1), - Kontrollert (securitynivå 2), - Følsomt (securitynivå 3), - Sperret område (security nivå 4) Gradert informasjon: Avhengig av behov for beskyttelse, graderes informasjon i følgende 4 securitynivåer: - Åpen, internt/internal, fortrolig/confidential og strengt fortrolig/strictly confidential (se Ref 2) 5. BESKRIVELSE 5.1 Organisering av security Security-vurdering Utvikling, etablering og vedlikehold av security-tiltak skal gjøres på bakgrunn av en vurdering i henhold til de krav som er satt i styrende dokumenter (Jfr. pkt 2, REFERANSER) HMSK-Lab. koordinerer utførelsen av security-vurderingene Beredskap Beredskapsplaner for håndtering av trussel og terrorsituasjoner er utarbeidet ved Herøya Industripark (HIP). 5.2 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Sikkerhetsklareringsnivåer

4 Copy Page: 4 Yara Porsgrunn har delt opplæringen i 3 sikkerhetsklareringsnivåer: Sikkerhetsklareringsnivå 0 Sikkerhetsklarering Herøya Industripark (HIP) Sikkerhetsklareringsnivå 1 - Sikkerhetsklarering Yara Porsgrunn Sikkerhetsklareringsnivå 2 - HMS Klasseromsundervisning Sikkerhetsklareringsnivå 0 - Sikkerhetsklarering Herøya Industripark Denne sikkerhetsklareringen gir tilgang til Herøya Industripark. Sikkerhets-klareringen har en teoridel som avsluttes med en test. Testen må bestås for at sikkerhetsklareringen skal være gyldig. Etter utført test får den enkelte utstedt et adgangskort med bilde. Kortet utstedes i adgangskontrollen etter avlagt sikkerhetsklarering. Kortet skal benyttes ved innpassering til Industriparken. Adgangskortet skal alltid bæres godt synlig ved opphold innenfor Industriparken. Adgangskortet er personlig, dvs. at det ikke er tillatt å låne bort kortet til andre eller la andre bli med inn på kortet Type kurs: Nettbasert Estimert tidsbruk : ca 15 minutter Gyldighet Yara Porsgrunn ansatte : 5 år Gyldighet for kontraktører : 1,5 år. Ved kortere oppdrag vil gyldighet tilsvarende lengden på oppdraget. Obligatorisk for : Kontraktørtype 1,2 3 og alle Yara Porsgrunn ansatte Sikkerhetsklareringsnivå 1 Sikkerhetsklarering for Yara Porsgrunn Dette er Yara Porsgrunns egen sikkerhetsklarering. Hensikten er å gi en basis opplæring i fabrikkspesifikke risikoer og HMS regler. Hver sikkerhetsklarering har en teoridel som avsluttes med en test. Testen må bestås for at sikkerhetsklareringen skal være gyldig. Totalt består den av 5 deler En for Yara Porsgrunn generelt og en per fabrikkområde, se nedenfor: o Generell sikkerhetsklarering o Ammoniakkfabrikken (NII) o Salpetersyreområdet (SSO) inkl. tankterminalen (Yaras anlegg) o Fullgjødsel/Kalksalpeterområdet (FGJ/KS) o Skipningsområdet inkl. pakkerier

5 Copy Page: 5 Alle delen må være bestått før man får gå videre til opplæringsnivå 2 Type kurs: Nettbasert Estimert tidsbruk : 60 min Gyldighet for Yara Porsgrunn ansatte: 2 år Gyldig for kontraktører: 2 år Obligatorisk for : Kontraktørtype: 1, 2, 3 og alle Yara Porsgrunn ansatte Sikkerhetsklareringsnivå 2 Modulbasert sikkerhetsklarering Dette er en opplæring som gjennomføres i klasserom ved Yaras Sikkerhetssenter i Herøya Industripark. Hensikten er å gi ansatte og kontraktører opplæring i Yara Porsgrunns sine HMS krav. Undervisningstiden er 4 timer og kurset avsluttes med en test som må beståes. Etter å ha fullført alle nivåene vil Yara utstede et ID-kort med bilde som dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført. Dette kortet skal medbringes og kunne forevises til Yara på forespørsel. Kontraktøren er ansvarlig for å sørge for at alle som skal jobbe i Yaras anlegg tar nødvendig sikkerhetsklareringer før oppstart av arbeidet. Type kurs: Klasseromsundervisning Estimert tidsbruk: 4 timer Gyldighet for Yara Porsgrunn ansatte: 2 år Gyldig for kontraktører: 2 år. Obligatorisk for : Kontraktørtype 1 og alle Yara Porsgrunn ansatte Rekvirering av sikkerhetsklarering og kjøretillatelse Følgende opplysninger må oppgis for å rekvirere sikkerhetsklareringen til Herøya Industripark: Fornavn Etternavn Epost adresse Mobil nummer Fødselsdato

6 Copy Page: 6 Ansattnummer (Gjelder kun Yara ansatte) Ved nye firmaer må firmanavn og org.nr også oppgis. Vedlagte skjema, vedlegg 2a og 2b skal fylles ut i forbindelse med rekvirering av sikkerhetsklarering Ved rekvirering av kjøretillatelse må følgende opplysninger oppgis Bilnummer Navn på ansvarlig per bil Kopi av vognkort Vedlagte skjema, vedlegg 3 skal fylles ut i forbindelse med rekvirering av kjøretillatelse. I Yara kan følgende personer rekvirere Herøya Industriparks sikkerhetsklarering, jfr vedlegg 4. Den enkelte vil motta en e-post med invitasjon til å gjennomføre sikkerhetsklareringene Krav til underkontraktører De samme krav til sikkerhetsklarering gjelder ved bruk av underkontraktører. Opplæring vil bli rekvirert og registret på underkontraktør firma Unntak fra krav om sikkerhetsklarering Alle som skal gjøre arbeid som krever arbeids- og entretillatelse må gjennomføre opplæringsnivå 0 og 1. Type 1 kontraktører må i tillegg gjennomføre opplæringsnivå 2. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak fra kravet om sikkerhetsklarering. Dette må godkjennes av driftssjefer, vedlikeholdssjefer eller driftsvakt. Et slikt unntak innebærer at Rekvirent/prosjektleder minimum må gå gjennom «Sikkerhetsinformasjon for besøkende». Denne gjennomgangen må dokumenteres i arbeids og entretillatelsen under «spesielle opplysninger». Kontraktøren har ikke tillatelse til å jobbe alene, men må følges opp av en Yara ansatt. Det kan gjøres unntak for sjåfører men da skal tilbringertjenesten benyttes. Vedlegg Besøkende (uten HIP-sikkerhetsklarering) Alle besøk skal godkjennes av representant fra Yara Porsgrunn ved oppringning fra Resepsjon/Vaktsentral ved besøkendes ankomst. Besøkende skal normalt hentes

7 Copy Page: 7 og bringes fra/til Resepsjonen/Vaktsentralen/Havneport av representant fra Yara Porsgunn Besøkende som er kjent på området, kan ta seg frem alene til bestemmelsesstedet under forutsetning av at vedkommende er kjent i Herøya Industripark, og at adgang alene godkjennes muntlig av representant fra Yara Porsgrunn. Av hensyn til mulige beskjeder over høyttaleranleggene, begrenses denne adgangen til personer som forstår et skandinaviskspråk (norsk, dansk, svensk) eller engelsk. Resepsjonen/Vaktsentralen skal registrere de besøkende og gi ut adgangskort for besøkende, samt gjennomføring av hurtig sikkerhetsklarering, som skal signeres før besøkskort utstedes. I tillegg skal resepsjonen levere ut Yara Porsgrunn sikkerhetsinformasjon for besøkende. Den ansvarlige for besøkende i Yara Porsgrunn skal gjennomgå Yara Porsgrunns utvidede sikkerhetsinformasjon ved oppstart av møte. Denne informasjonen ligger på Q:\INFORMASJON TIL BESØKENDE Familiemedlemmer av ansatte er å betrakte som besøkende. Barn under 14 år har ikke adgang innenfor HIP's gjerder, men ved spesielle arrangementer kan Herøya Industriparks HMS-avdeling.gi tillatelse for barn under 14 år, på vilkår som spesifiseres i hvert tilfelle. Det er ikke tillatt å ta med hunder eller andre dyr inn på POR's områder Adgang for kjøretøy - Yara Porsgrunn ansatte Kjøring skal begrenses til det nødvendige. Kjøretillatelse for private biler gis kun unntaksvis. Yara Porsgrunn v/driftssjefer/vedlikeholdssjefer/avdelingssjefer godkjenner behov for inn- og utpassering og sørger for at det blir søkt om kjøretillatelser. Adgangskontrollen ved Herøya Industripark utsteder tillatelsene, etter at det er laget rekvisisjon om dette fra en av de bemyndigede personer, vedlegg 4. Vaktsentralen usteder kjøretillatelse, som skal plasseres synlig i bilen, og adgangskort for kjøretøyet. "Dagskort" for bil utstedes i resepsjonen og havneporten. Vakter utenom Industrivernet, kan ha kjøretillatelse for privat bil som følger vakten. Denne kjøretillatelsen skal kun benyttes ved utkalling i forbindelse med vakten, utenom ordinær arbeidstid. Ved utpassering med varer og utstyr som ikke er en del av det materiell som benyttes i arbeidssammenheng, kreves det dokumentasjon undertegnet av bemyndiget person som legitimerer dette Inn- og utpassering av kjøretøy Innpassering av kjøretøy skjer via kjøreporter ved bruk av adgangskort med bilde og eget adgangskort for kjøretøyer Sjåfør er ansvarlig for å påse at alle

8 Copy Page: 8 medpassasjerer har gyldig adgang til Herøya Industripark og Yara. retningslinjene for besøkende gjelder også ved innkjøring i bil. De samme Sjåføren må beherske et skandinavisk språk (norsk, dansk, svensk) eller engelsk Alternativt skal sjåføren ha følge inn på området. Dette er beskrevet i Vedlegg 5: Instruks assistanse transportører Offentlige myndigheter Resepsjonen/Vaktsentralen skal varsle POR's kontaktperson om besøk. Dersom kontaktpersonen ikke kan treffes, skal det tas kontakt gjennom Sjefsvakthavende. Politi, Tollvesenets tjenestemenn og Loser som er uniformerte, gis adgang til POR's områder. Tjenestemenn som ikke bærer uniform, må vise identifikasjon. Offentlige tjenestemenn som har avlagt Sikkerhetsklarering HIP, kan betraktes som "Entreprenører". Forøvrig gjelder de samme bestemmelsene som for besøkende Fotografering Det er generelt forbud mot å fotografere i Yara Porsgrunns områder. Tillatelse til fotografering kan, ved behov, gis lokalt av avd. sjef/driftssjef i hvert område/hver fabrikk. 5.3 Krav til språk kunnskaper hos kontraktører/underkontraktører Det er et krav at kontraktørens arbeidsleder er engelsk- eller skandinavisktalende. Kontraktøren som benytter arbeidskraft som ikke er engelsk- eller skandinavisktalende, må sørge for individuell sikkerhetsklarering nivå 0 og 1 av alle arbeidere. Kontraktørens arbeidsleder må sørge for at alle arbeidere kjenner til innholdet i prosedyrer. Dersom arbeidsleder er engelsktalende må Yara prosjektleder/ansvarlig sørge for at kontraktøren kjenner til prosedyrer som kun forefinnes på norsk. (Tid/ kostnader forbundet med dette må legges inn i evalueringen) Det må alltid være tilstede en person som kan skandinavisk (norsk, dansk svensk) eller Engelsk. 5.4 Tausthetserklæring Yara Porsgrunn ansatte Alle Yara-ansatte skal skrive under på en "Taushetserklæring", -se vedlegg 1. Disse

9 Copy Page: 9 skal oppbevares hos HR-avdelingen 5.5 Opplæring i AET for Yara Possgrunn ansatte Lokalt i Porsgrunn: Rutiner for opplæring av driftsmannskapene skal være beskrevet i lokale prosedyrer. Opplæringen skal sikre at driftsmannskapene har nødvendig driftsforståelse og kompetanse i håndtering av faremomentene i eget område. Alle ansatte i POR som utfører arbeid omfattet av AET-tillatelses-systemet skal gjennomgå et Interaktiv opplæringsprogram. Link til opplæringsprogrammet ligger på Yara Porsgrunns intranettside under "Lenker og brukerveiledninger", "Opplæring i AET" Kursbevis utskrives etter gjennomgang. Dette skal dokumenteres lokalt på Q:\arkiv\avd\ (Ref. 5) 5.6 Informasjonssikring Organisering og ansvar (Ref. 8 og 9) For all informasjon og alle informasjonssystemer skal det være definert en eier. Det skilles mellom: informasjonseier (dvs. eier av den aktuelle informasjon) og informasjonssystemeier (dvs. eier av f.eks. programvare/software/driftsopplegg som behandler informasjonen) Bruker av informasjonssystemer er ansvarlig for at utstyr, program og informasjon gjennom vedkommende tilgangsrettigheter brukes slik at egen eller andres informasjon ikke kompromitteres eller ødelegges. Avtaler og kontrakter Forhold knyttet til sikkerhet skal kontraktsfestes og være kjent av brukere av informasjonssystemene (IS) og av IS-driftspersonell som er berørt: Krav til gradering All informasjon skal vurderes mht. behov for beskyttelse. Beskyttelsestiltakene skal omfatte alle faser av informasjonsbehandlingen så som produksjon, utstedelse, mottak, registrering, postgang, fordeling, saksbehandling, arkivering og tilintetgjøring. Når det ikke er oppgitt noen beskyttelsesgrad (se pkt.4), skal informasjonen behandles som om den var gradert INTERNT, såfremt informasjonen ikke åpenbart er ment for publisering utenfor selskapet. Helse - og personinformasjon Informasjonssystemer som inneholder persondata skal være registrert og godkjent i Yara Porsgrunns personalfunksjon. Helseinformasjon skal kun oppbevares hos Bedrifts Helsen.

10 Copy Page: Oppfølging HMSK-Lab. skal på vegne av ledelsen i POR påse at security-tiltakene er i samsvar med eksisterende risiko- og sårbarhetsnivå. Etablerte security-tiltak skal kontrolleres. 5.7 Bruk av telefon og telefaks Telefon og telefaks er enkle å avlytte, og det er lett å sende telefaks til feil mottaker. Alle ansatte skal utvise forsiktighet med hva som sies og sendes om selskapet og dets virksomheter over telefonlinjer. Informasjon som er gradert Fortrolig eller Strengt Fortrolig skal krypteres når den formidles over telenettet. 5.8 Security på reiser Ansatte på tjenestereise skal særlig være oppmerksom på muligheten av å bli utsatt for tyveri, bli ledet inn i forhold som senere kan utnyttes i utpressingsforsøk, bli avlyttet på kommunikasjonsmidler, hoteller, restauranter o.l. Videre skal den ansatte ved reiser i utlandet i rimelig grad søke å gjøre seg kjent med lover og skikker, tollbestemmelser og trusselnivå for ikke å bli utsatt for unødig press eller sjikane. Ved eventuelle konfliktsituasjoner med myndigheter i fremmed land skal norsk utenriksrepresentant om mulig oppsøkes. 5.9 Brudd på securitybestemmelser Alle securitybrudd, forsøk på eller mistanke om brudd skal straks rapporteres til nærmeste foresatte og LSR. (Lokal Security-representant, - jfr. pkt. 3). Eventuell bombetrussel meldes også umiddelbart til sjefsvakthavende ved HIP. Leder skal i samarbeid med personalavdelingen. avgjøre om security-bruddet skal behandles som brudd på Arbeidsreglementet og/eller meldes til politiet for etterforskning. LSR skal innrapportere eventuelle security-brudd, forsøk på eller mistanke om brudd til Fabrikksjef og HESQ-sjef i Yara. Rapporteringen begrenses til hendelser som oppfattes å være en trussel for fellesskapet, og til enkelttilfeller som har medført tap eller skade eller fare for slike, og som har en total økonomisk konsekvens på kr eller mer Avviksrapportering Avvik fra denne prosedyre skal begrunnes og rapporteres til LSR. På vegne av Fabrikksjef, søker LSR nødvendig godkjenning for slike avvik hos HESQ-ansvarlig i Yara Konsern

11 Copy Page: 11

12 Copy Page: 12 VEDLEGG 1 VEDLEGG 2: Skjema for rekvirering av opplæring nivå 0 og 1 Vedlegg 2a Skjema for rekvirering av sikkerhetsklarering nivå 0 Herøya Industripark.xlsx Vedlegg 2b Skjema for rekvirering av sikkerhetsklarering nivå 1&2 Yara Porsgrunn.xlsx

13 Copy Page: 13 VEDLEGG 3: Skjema fo rekvirering av kjøretillatelse Vedlegg 3 Skjema for rekvirering av kjøretillatelse Herøya Industripark.xlsx VEDLEGG 4: Liste over rekvirenter Vedlegg 4 L 230 Rekvirenter.doc VEDLEGG 5: Instruks assistanse transportører Vedlegg 5 L 230 Instruks assistanse transportører END.docx

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Karianne Skoe Lindalen, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-230 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp.

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Hanne Liljeberg Wang Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich

Detaljer

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak.

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-201 Behandling av personsskader, prosessuhell og tilløp - naboklager Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Knut Rutlin Document ID : L-201

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding

OSLO LUFTHAVN AS OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS OSL-T2 Tittel: Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding ~ b? M -F~t+- /- -? E11 06.10.15 For implementering etter endringer I '~MJBP GM FHV GMHf-fG E10 27.04.15 For implementering

Detaljer

1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3

1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3 4 Gjennomføring... 5 4.1 For søknad om OSLs ID-kort Gjelder kun i CSRA... 5 4.2 Kurspåmelding... 7 4.3 Søknad

Detaljer

NAVN (BLOKKBOKSTAVER):

NAVN (BLOKKBOKSTAVER): Hjemmel Med hjemmel i 17 og 18 i forskrift om sikring av havneanlegg inngås det sikkerhetsavtale mellom Bergen og Omland havnevesen og: Org.nr.: Person/Virksomhet: Fakturaadresse: Referanse: For Person

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding. iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G

OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding. iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G Prosj ekttittel: OSL-T2 Tiltel: Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding Af1 / '1 / ' //// iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G ID-kort. E04 31.05.11

Detaljer

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Opplysningene i denne rapporten inngår i grunnlaget for NSMs godkjenning av bruk av kryptoutstyr og kryptosystemer, og kryptosikkerheten i den enkelte virksomhet

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper:

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper: Vedlegg til L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn, SSO Kvalitetsstyringshåndbok Godkjent av : Roger Andre Westgård Utarbeidet av : Marit Bredesen Document ID : Vedlegg L-210

Detaljer

Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn

Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn Seksjon adgangskontroll, Oslo Lufthavn AS, ønsker å informere kortbestillere (rekvirenter) i operative selskaper om viktige endringer i forbindelse med adgangskontrollen

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2006-11-24 Veiledning i Sikkerhetsadministrasjon Grunnlagsdokument for sikkerhet Grunnlagsdokumentet er virksomhetens styringsdokument for den forebyggende

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold E08 22.09.15 For implementering GMHKU GMBPE GMHBR E07 03.04.13 For implementering GMJRM GMBPE GMHBR E06 16.11.11 For implementering

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402. Rammeavtale sikkerhetsvakttjenester Forsvarsbygg Utvikling Kontraktsnummer 410243

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402. Rammeavtale sikkerhetsvakttjenester Forsvarsbygg Utvikling Kontraktsnummer 410243 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Rammeavtale Forsvarsbygg Utvikling Kontraktsnummer 410243 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01022008 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning...3 2. Definisjon...3 3. Taushetsplikt...3 4. Praktisering av avtalen...3 5. Informasjonssikkerhet...3

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2002-08-23 Veiledning til 5-26: Utarbeidelse av brukerinstruks Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tverrsektoriell fag-

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER

NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER NKKs REGLER FOR AUTORISASJON AV RINGSEKRETÆRER Vedtatt av Hovedstyret 26. januar 1983 Gjeldende fra 1. mai 1983 Sist endret 26. februar 2003 Regler for autorisasjon av ringsekretærer Vedtatt av Hovedstyret

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Veiledning til utfylling av søknadsskjema for spesialistgodkjenning for leger Vennligst les veiledningen før du begynner å fylle ut skjemaet. Adressen finner du nederst på søknadsskjemaet. Vi ber om at

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS )

INNSIDEREGLEMENT INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) INNSIDEREGLEMENT I INCUS INVESTOR ASA ( INCUS ) 1. GENERELT Incus har, for å oppfylle utsteders plikter med hensyn til forsvarlig informasjonshåndtering m.v. etter verdipapirhandellovgivningen, utferdiget

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Saksnummer: 2014/6348 INNLEDNING Sikkerhetsavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ansvar for bl.a. fysisk

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Vedlegg B. Kravspesifikasjon

Vedlegg B. Kravspesifikasjon Vedlegg B Kravspesifikasjon ANSKAFFELSE AV VIKARTJENESTER-HELSEPERSONELL Versjon: 3.0 Dato: 13.10.08 Dokumentets revisjonsliste Dato Versjon Skrevet av Endring i forhold til forrige versjon 13.10.08 3.0

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA )

INNSIDEREGLEMENT SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) INNSIDEREGLEMENT I SCANA INDUSTRIER ASA ( SCANA ) Sist oppdatert: 31.12.08 Ansvarlig for dokumentet: Konsernsjef Innsidereglement Side 1 av 7 1. GENERELT Scana har, for å oppfylle utsteders plikter etter

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Hvordan sikre gods mot uvedkommende? Kai Trollerud Tønsberg 23. mai 28.05.2013 Kai Arne Trollerud, Tønsberg

Hvordan sikre gods mot uvedkommende? Kai Trollerud Tønsberg 23. mai 28.05.2013 Kai Arne Trollerud, Tønsberg Hvordan sikre gods mot uvedkommende? Kai Trollerud Tønsberg 23. mai Gass og engineering totalt salg 12.9 milliarder euro En av verdens ledende firmaer innen industrielle og medisinske gasser. Konstruerer

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål

050.96 1.0 INNLEDNING. 1.1 Formål offshore personell sør for N 62 breddegrad 2 1.0 INNLEDNING 1.1 Formål Politiet har pålagt enhver ikke-nordisk statsborger som ønsker å reise til norsk sokkel å medbringe sitt pass eller annet godkjent

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001 Oslo kommune By rådet, Rundskriv 48 /2001 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 199502501-174 bedriftene Arkivkode: 052.2 Fra: Byrådsavdeling for service-og Utsendt dato: 20.12.2001 organisasjonsutvikling

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Førerforskriften- Hva skjer?

Førerforskriften- Hva skjer? Førerforskriften- Hva skjer? Morgenmøte 29. september 2011 Statens jernbanetilsyn - Sikkerhet, samtrafikkevne, passasjerrettigheter og markedsovervåkning Side 1 Velkommen til morgenmøte! Sikkerhetsseminaret

Detaljer

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE ORIENTERING TIL SØKER OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars 1994 nr

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet.

Leder for sikkerhet (høyspenning); Utpekt person som har fått ansvar for elsikkerheten på arbeidsstedet. Dokumentnummer: 1178330 rev. 12 Side: 1 av 8 1 Styrende policy og lovgivning Instruks for idriftsettelse og melding av elektriske anlegg er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Medlemsvilkår/Trivselsregler

Medlemsvilkår/Trivselsregler Medlemsvilkår/Trivselsregler Medlemsvilkår Per 26.01.2016. 1. 1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM hos Total Kropp-trening og behandling : Vil foreta automatisk adgangskontroll. Vil kunne sjekke og kreve

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug - 22073466 2008/087841-001 20.05.2008

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1

SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 SØKNAD OM GODKJENNING - DEL 1 Generell informasjon om virksomheten: Navn på virksomhet: Foretaksnr.: Besøksadresse: _, Postnr.:, Sted: Postadresse:, Postnr.:, Sted: Telefon:, Fax:, e-post: Internettadresse:

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

VI GJØR FOLK TRYGGE VEKTERKURS

VI GJØR FOLK TRYGGE VEKTERKURS VI GJØR FOLK TRYGGE S.O.S SECURITY AS er et offentlig godkjent vaktselskap. Vi er nasjonal leverandør av kurs for: - vektere - ordensvakter - arrangements sikkerhet - stadionverter - ISPS havnesikkerhet

Detaljer