L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L-230 Security og adgangstillatelse i POR. Styringshåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET"

Transkript

1 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security og adgangstillatelse i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich, Oystein Haugen Document ID : L-230 Revision date: Revision: 12 Valid for: POR Valid to date: INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. ANSVAR OG MYNDIGHET 4. DEFINISJONER 5. BESKRIVELSE Vedlegg 1: Taushetserklæring Vedlegg 2: Skjema for rekvirering av opplæring nivå 0 og 1. Vedlegg 3: Skjema for rekvirering av kjøretillatelse Vedlegg 4: Liste over rekvirenter Vedlegg 5: Instruks assistanse transportører 1. ANVENDELSE OG HENSIKT Denne prosedyren er en beskrivelse av de rutiner som skal praktiseres i Yara Porsgrunn for å beskytte Yara Porsgrunns verdier, aktiviteter, interesser og ansatte mot industrispionasje, sabotasje, terrorhandlinger, tyveri og tilsvarende handlinger. Prosedyren beskriver de ordninger som gjelder med hensyn til adgang og tillatt ferdsel til/i fabrikker og bygninger som Yara Porsgrunn har i Industriparken, samt krav til opplæring av ansatte og kontraktører. 2. REFERANSER Ref. 1: Overordnede bestemmelser om adgangskontroll, HFO ; "Vakt og adgangskontroll"

2 Copy Page: 2 Ref. 2: Ref. 3: Ref. 4: Ref. 5: Ref. 6: Ref. 7: Ref. 8: Ref. 9: Yara DIRx-401//; "Health, Environment, Safety, Quality, Product Stewardship and Security Directive" POR-prosedyre L-104, "Dokumentbehandling og arkivering" POR-prosedyre L-229; "ISPS i Yara Porsgrunn" POR-prosedyre L-210; "Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn" POR-prosedyre L233 "Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn" YARA TOPS 0-50; "Security" YARA TOPS 1-17; "Production IT Security Standard" YARA-DIR-09-P04; "Information Security Procedure" 3. ANSVAR OG MYNDIGHET POR's ledelse har ansvar for at det blir foretatt security-vurderinger, utarbeidet security-instrukser samt å føre tilsyn med POR's securityarbeid Ledelsen er ansvarlig for opprettelse og vedlikehold av forsvarlige sikringsnivåer innen POR, samt sørge for at alle ansatte forstår betydningen av å opprettholde sikringsnivåene. Avd. sjef har myndighet til å autorisere egne ansatte for tilgang til gradert informasjon innen sitt ansvarsområde. Alle som har graderte informasjoner til behandling, eller på annen måte håndterer slik informasjon, er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med Yara's bestemmelser. Det operative ansvaret for adgangskontrollen er lagt til driftssjefer/vedlikeholdssjefer og avdelingssjefer. Disse kan delegere ansvar videre til stedfortredere eller skiftledere. Kvalitetsansvarlig i HMSK-Lab er Lokal Security-Representant (LSR). 4. DEFINISJONER Security: Security-nivå: Er en del av Yaras totale sikkerhetsbegrep og omfatter tiltak som iverksettes som vern mot ulovlige handlinger, samt mot utilsiktet tap eller kvalitetsforringelse av data og informasjon. Uttrykk for de fysiske og organisatoriske sikringstiltak som er nødvendige for å opprettholde krav til vern mot de trusler som eksisterer mot en gitt funksjon, aktivitet eller område.

3 Copy Page: 3 Fysisk sikring: Tiltak som iverksettes for å oppdage, hindre eller forsinke inntrenger/uvedkommende inntil vakt eller politi kommer til stedet. Personellsikring: Omfatter tiltak innen bruk av ID-kort, tilgangsautorisasjon og security-opplæring, samt lederes, ansattes og innleides særlige plikter i security-sammenheng. Autorisasjon: Tillatelse til at en person gis adgang til informasjon med angitt beskyttelsesgrad eller til område med angitt security-nivå. Tillatelse gis av informasjonseier, se pkt Graderte områder: Avhengig av graden av behov for sikring, deles områdene inn i 4 security-nivåer: - Beskyttet (securitynivå 1), - Kontrollert (securitynivå 2), - Følsomt (securitynivå 3), - Sperret område (security nivå 4) Gradert informasjon: Avhengig av behov for beskyttelse, graderes informasjon i følgende 4 securitynivåer: - Åpen, internt/internal, fortrolig/confidential og strengt fortrolig/strictly confidential (se Ref 2) 5. BESKRIVELSE 5.1 Organisering av security Security-vurdering Utvikling, etablering og vedlikehold av security-tiltak skal gjøres på bakgrunn av en vurdering i henhold til de krav som er satt i styrende dokumenter (Jfr. pkt 2, REFERANSER) HMSK-Lab. koordinerer utførelsen av security-vurderingene Beredskap Beredskapsplaner for håndtering av trussel og terrorsituasjoner er utarbeidet ved Herøya Industripark (HIP). 5.2 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Sikkerhetsklareringsnivåer

4 Copy Page: 4 Yara Porsgrunn har delt opplæringen i 3 sikkerhetsklareringsnivåer: Sikkerhetsklareringsnivå 0 Sikkerhetsklarering Herøya Industripark (HIP) Sikkerhetsklareringsnivå 1 - Sikkerhetsklarering Yara Porsgrunn Sikkerhetsklareringsnivå 2 - HMS Klasseromsundervisning Sikkerhetsklareringsnivå 0 - Sikkerhetsklarering Herøya Industripark Denne sikkerhetsklareringen gir tilgang til Herøya Industripark. Sikkerhets-klareringen har en teoridel som avsluttes med en test. Testen må bestås for at sikkerhetsklareringen skal være gyldig. Etter utført test får den enkelte utstedt et adgangskort med bilde. Kortet utstedes i adgangskontrollen etter avlagt sikkerhetsklarering. Kortet skal benyttes ved innpassering til Industriparken. Adgangskortet skal alltid bæres godt synlig ved opphold innenfor Industriparken. Adgangskortet er personlig, dvs. at det ikke er tillatt å låne bort kortet til andre eller la andre bli med inn på kortet Type kurs: Nettbasert Estimert tidsbruk : ca 15 minutter Gyldighet Yara Porsgrunn ansatte : 5 år Gyldighet for kontraktører : 1,5 år. Ved kortere oppdrag vil gyldighet tilsvarende lengden på oppdraget. Obligatorisk for : Kontraktørtype 1,2 3 og alle Yara Porsgrunn ansatte Sikkerhetsklareringsnivå 1 Sikkerhetsklarering for Yara Porsgrunn Dette er Yara Porsgrunns egen sikkerhetsklarering. Hensikten er å gi en basis opplæring i fabrikkspesifikke risikoer og HMS regler. Hver sikkerhetsklarering har en teoridel som avsluttes med en test. Testen må bestås for at sikkerhetsklareringen skal være gyldig. Totalt består den av 5 deler En for Yara Porsgrunn generelt og en per fabrikkområde, se nedenfor: o Generell sikkerhetsklarering o Ammoniakkfabrikken (NII) o Salpetersyreområdet (SSO) inkl. tankterminalen (Yaras anlegg) o Fullgjødsel/Kalksalpeterområdet (FGJ/KS) o Skipningsområdet inkl. pakkerier

5 Copy Page: 5 Alle delen må være bestått før man får gå videre til opplæringsnivå 2 Type kurs: Nettbasert Estimert tidsbruk : 60 min Gyldighet for Yara Porsgrunn ansatte: 2 år Gyldig for kontraktører: 2 år Obligatorisk for : Kontraktørtype: 1, 2, 3 og alle Yara Porsgrunn ansatte Sikkerhetsklareringsnivå 2 Modulbasert sikkerhetsklarering Dette er en opplæring som gjennomføres i klasserom ved Yaras Sikkerhetssenter i Herøya Industripark. Hensikten er å gi ansatte og kontraktører opplæring i Yara Porsgrunns sine HMS krav. Undervisningstiden er 4 timer og kurset avsluttes med en test som må beståes. Etter å ha fullført alle nivåene vil Yara utstede et ID-kort med bilde som dokumentasjon på at opplæringen er gjennomført. Dette kortet skal medbringes og kunne forevises til Yara på forespørsel. Kontraktøren er ansvarlig for å sørge for at alle som skal jobbe i Yaras anlegg tar nødvendig sikkerhetsklareringer før oppstart av arbeidet. Type kurs: Klasseromsundervisning Estimert tidsbruk: 4 timer Gyldighet for Yara Porsgrunn ansatte: 2 år Gyldig for kontraktører: 2 år. Obligatorisk for : Kontraktørtype 1 og alle Yara Porsgrunn ansatte Rekvirering av sikkerhetsklarering og kjøretillatelse Følgende opplysninger må oppgis for å rekvirere sikkerhetsklareringen til Herøya Industripark: Fornavn Etternavn Epost adresse Mobil nummer Fødselsdato

6 Copy Page: 6 Ansattnummer (Gjelder kun Yara ansatte) Ved nye firmaer må firmanavn og org.nr også oppgis. Vedlagte skjema, vedlegg 2a og 2b skal fylles ut i forbindelse med rekvirering av sikkerhetsklarering Ved rekvirering av kjøretillatelse må følgende opplysninger oppgis Bilnummer Navn på ansvarlig per bil Kopi av vognkort Vedlagte skjema, vedlegg 3 skal fylles ut i forbindelse med rekvirering av kjøretillatelse. I Yara kan følgende personer rekvirere Herøya Industriparks sikkerhetsklarering, jfr vedlegg 4. Den enkelte vil motta en e-post med invitasjon til å gjennomføre sikkerhetsklareringene Krav til underkontraktører De samme krav til sikkerhetsklarering gjelder ved bruk av underkontraktører. Opplæring vil bli rekvirert og registret på underkontraktør firma Unntak fra krav om sikkerhetsklarering Alle som skal gjøre arbeid som krever arbeids- og entretillatelse må gjennomføre opplæringsnivå 0 og 1. Type 1 kontraktører må i tillegg gjennomføre opplæringsnivå 2. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak fra kravet om sikkerhetsklarering. Dette må godkjennes av driftssjefer, vedlikeholdssjefer eller driftsvakt. Et slikt unntak innebærer at Rekvirent/prosjektleder minimum må gå gjennom «Sikkerhetsinformasjon for besøkende». Denne gjennomgangen må dokumenteres i arbeids og entretillatelsen under «spesielle opplysninger». Kontraktøren har ikke tillatelse til å jobbe alene, men må følges opp av en Yara ansatt. Det kan gjøres unntak for sjåfører men da skal tilbringertjenesten benyttes. Vedlegg Besøkende (uten HIP-sikkerhetsklarering) Alle besøk skal godkjennes av representant fra Yara Porsgrunn ved oppringning fra Resepsjon/Vaktsentral ved besøkendes ankomst. Besøkende skal normalt hentes

7 Copy Page: 7 og bringes fra/til Resepsjonen/Vaktsentralen/Havneport av representant fra Yara Porsgunn Besøkende som er kjent på området, kan ta seg frem alene til bestemmelsesstedet under forutsetning av at vedkommende er kjent i Herøya Industripark, og at adgang alene godkjennes muntlig av representant fra Yara Porsgrunn. Av hensyn til mulige beskjeder over høyttaleranleggene, begrenses denne adgangen til personer som forstår et skandinaviskspråk (norsk, dansk, svensk) eller engelsk. Resepsjonen/Vaktsentralen skal registrere de besøkende og gi ut adgangskort for besøkende, samt gjennomføring av hurtig sikkerhetsklarering, som skal signeres før besøkskort utstedes. I tillegg skal resepsjonen levere ut Yara Porsgrunn sikkerhetsinformasjon for besøkende. Den ansvarlige for besøkende i Yara Porsgrunn skal gjennomgå Yara Porsgrunns utvidede sikkerhetsinformasjon ved oppstart av møte. Denne informasjonen ligger på Q:\INFORMASJON TIL BESØKENDE Familiemedlemmer av ansatte er å betrakte som besøkende. Barn under 14 år har ikke adgang innenfor HIP's gjerder, men ved spesielle arrangementer kan Herøya Industriparks HMS-avdeling.gi tillatelse for barn under 14 år, på vilkår som spesifiseres i hvert tilfelle. Det er ikke tillatt å ta med hunder eller andre dyr inn på POR's områder Adgang for kjøretøy - Yara Porsgrunn ansatte Kjøring skal begrenses til det nødvendige. Kjøretillatelse for private biler gis kun unntaksvis. Yara Porsgrunn v/driftssjefer/vedlikeholdssjefer/avdelingssjefer godkjenner behov for inn- og utpassering og sørger for at det blir søkt om kjøretillatelser. Adgangskontrollen ved Herøya Industripark utsteder tillatelsene, etter at det er laget rekvisisjon om dette fra en av de bemyndigede personer, vedlegg 4. Vaktsentralen usteder kjøretillatelse, som skal plasseres synlig i bilen, og adgangskort for kjøretøyet. "Dagskort" for bil utstedes i resepsjonen og havneporten. Vakter utenom Industrivernet, kan ha kjøretillatelse for privat bil som følger vakten. Denne kjøretillatelsen skal kun benyttes ved utkalling i forbindelse med vakten, utenom ordinær arbeidstid. Ved utpassering med varer og utstyr som ikke er en del av det materiell som benyttes i arbeidssammenheng, kreves det dokumentasjon undertegnet av bemyndiget person som legitimerer dette Inn- og utpassering av kjøretøy Innpassering av kjøretøy skjer via kjøreporter ved bruk av adgangskort med bilde og eget adgangskort for kjøretøyer Sjåfør er ansvarlig for å påse at alle

8 Copy Page: 8 medpassasjerer har gyldig adgang til Herøya Industripark og Yara. retningslinjene for besøkende gjelder også ved innkjøring i bil. De samme Sjåføren må beherske et skandinavisk språk (norsk, dansk, svensk) eller engelsk Alternativt skal sjåføren ha følge inn på området. Dette er beskrevet i Vedlegg 5: Instruks assistanse transportører Offentlige myndigheter Resepsjonen/Vaktsentralen skal varsle POR's kontaktperson om besøk. Dersom kontaktpersonen ikke kan treffes, skal det tas kontakt gjennom Sjefsvakthavende. Politi, Tollvesenets tjenestemenn og Loser som er uniformerte, gis adgang til POR's områder. Tjenestemenn som ikke bærer uniform, må vise identifikasjon. Offentlige tjenestemenn som har avlagt Sikkerhetsklarering HIP, kan betraktes som "Entreprenører". Forøvrig gjelder de samme bestemmelsene som for besøkende Fotografering Det er generelt forbud mot å fotografere i Yara Porsgrunns områder. Tillatelse til fotografering kan, ved behov, gis lokalt av avd. sjef/driftssjef i hvert område/hver fabrikk. 5.3 Krav til språk kunnskaper hos kontraktører/underkontraktører Det er et krav at kontraktørens arbeidsleder er engelsk- eller skandinavisktalende. Kontraktøren som benytter arbeidskraft som ikke er engelsk- eller skandinavisktalende, må sørge for individuell sikkerhetsklarering nivå 0 og 1 av alle arbeidere. Kontraktørens arbeidsleder må sørge for at alle arbeidere kjenner til innholdet i prosedyrer. Dersom arbeidsleder er engelsktalende må Yara prosjektleder/ansvarlig sørge for at kontraktøren kjenner til prosedyrer som kun forefinnes på norsk. (Tid/ kostnader forbundet med dette må legges inn i evalueringen) Det må alltid være tilstede en person som kan skandinavisk (norsk, dansk svensk) eller Engelsk. 5.4 Tausthetserklæring Yara Porsgrunn ansatte Alle Yara-ansatte skal skrive under på en "Taushetserklæring", -se vedlegg 1. Disse

9 Copy Page: 9 skal oppbevares hos HR-avdelingen 5.5 Opplæring i AET for Yara Possgrunn ansatte Lokalt i Porsgrunn: Rutiner for opplæring av driftsmannskapene skal være beskrevet i lokale prosedyrer. Opplæringen skal sikre at driftsmannskapene har nødvendig driftsforståelse og kompetanse i håndtering av faremomentene i eget område. Alle ansatte i POR som utfører arbeid omfattet av AET-tillatelses-systemet skal gjennomgå et Interaktiv opplæringsprogram. Link til opplæringsprogrammet ligger på Yara Porsgrunns intranettside under "Lenker og brukerveiledninger", "Opplæring i AET" Kursbevis utskrives etter gjennomgang. Dette skal dokumenteres lokalt på Q:\arkiv\avd\ (Ref. 5) 5.6 Informasjonssikring Organisering og ansvar (Ref. 8 og 9) For all informasjon og alle informasjonssystemer skal det være definert en eier. Det skilles mellom: informasjonseier (dvs. eier av den aktuelle informasjon) og informasjonssystemeier (dvs. eier av f.eks. programvare/software/driftsopplegg som behandler informasjonen) Bruker av informasjonssystemer er ansvarlig for at utstyr, program og informasjon gjennom vedkommende tilgangsrettigheter brukes slik at egen eller andres informasjon ikke kompromitteres eller ødelegges. Avtaler og kontrakter Forhold knyttet til sikkerhet skal kontraktsfestes og være kjent av brukere av informasjonssystemene (IS) og av IS-driftspersonell som er berørt: Krav til gradering All informasjon skal vurderes mht. behov for beskyttelse. Beskyttelsestiltakene skal omfatte alle faser av informasjonsbehandlingen så som produksjon, utstedelse, mottak, registrering, postgang, fordeling, saksbehandling, arkivering og tilintetgjøring. Når det ikke er oppgitt noen beskyttelsesgrad (se pkt.4), skal informasjonen behandles som om den var gradert INTERNT, såfremt informasjonen ikke åpenbart er ment for publisering utenfor selskapet. Helse - og personinformasjon Informasjonssystemer som inneholder persondata skal være registrert og godkjent i Yara Porsgrunns personalfunksjon. Helseinformasjon skal kun oppbevares hos Bedrifts Helsen.

10 Copy Page: Oppfølging HMSK-Lab. skal på vegne av ledelsen i POR påse at security-tiltakene er i samsvar med eksisterende risiko- og sårbarhetsnivå. Etablerte security-tiltak skal kontrolleres. 5.7 Bruk av telefon og telefaks Telefon og telefaks er enkle å avlytte, og det er lett å sende telefaks til feil mottaker. Alle ansatte skal utvise forsiktighet med hva som sies og sendes om selskapet og dets virksomheter over telefonlinjer. Informasjon som er gradert Fortrolig eller Strengt Fortrolig skal krypteres når den formidles over telenettet. 5.8 Security på reiser Ansatte på tjenestereise skal særlig være oppmerksom på muligheten av å bli utsatt for tyveri, bli ledet inn i forhold som senere kan utnyttes i utpressingsforsøk, bli avlyttet på kommunikasjonsmidler, hoteller, restauranter o.l. Videre skal den ansatte ved reiser i utlandet i rimelig grad søke å gjøre seg kjent med lover og skikker, tollbestemmelser og trusselnivå for ikke å bli utsatt for unødig press eller sjikane. Ved eventuelle konfliktsituasjoner med myndigheter i fremmed land skal norsk utenriksrepresentant om mulig oppsøkes. 5.9 Brudd på securitybestemmelser Alle securitybrudd, forsøk på eller mistanke om brudd skal straks rapporteres til nærmeste foresatte og LSR. (Lokal Security-representant, - jfr. pkt. 3). Eventuell bombetrussel meldes også umiddelbart til sjefsvakthavende ved HIP. Leder skal i samarbeid med personalavdelingen. avgjøre om security-bruddet skal behandles som brudd på Arbeidsreglementet og/eller meldes til politiet for etterforskning. LSR skal innrapportere eventuelle security-brudd, forsøk på eller mistanke om brudd til Fabrikksjef og HESQ-sjef i Yara. Rapporteringen begrenses til hendelser som oppfattes å være en trussel for fellesskapet, og til enkelttilfeller som har medført tap eller skade eller fare for slike, og som har en total økonomisk konsekvens på kr eller mer Avviksrapportering Avvik fra denne prosedyre skal begrunnes og rapporteres til LSR. På vegne av Fabrikksjef, søker LSR nødvendig godkjenning for slike avvik hos HESQ-ansvarlig i Yara Konsern

11 Copy Page: 11

12 Copy Page: 12 VEDLEGG 1 VEDLEGG 2: Skjema for rekvirering av opplæring nivå 0 og 1 Vedlegg 2a Skjema for rekvirering av sikkerhetsklarering nivå 0 Herøya Industripark.xlsx Vedlegg 2b Skjema for rekvirering av sikkerhetsklarering nivå 1&2 Yara Porsgrunn.xlsx

13 Copy Page: 13 VEDLEGG 3: Skjema fo rekvirering av kjøretillatelse Vedlegg 3 Skjema for rekvirering av kjøretillatelse Herøya Industripark.xlsx VEDLEGG 4: Liste over rekvirenter Vedlegg 4 L 230 Rekvirenter.doc VEDLEGG 5: Instruks assistanse transportører Vedlegg 5 L 230 Instruks assistanse transportører END.docx

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238

Fjernet all beskrivelse av sikkerhetsklarering og adgangskontroll. Dette er nå beskrevet i en ny prosedyre L-238 Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-230 Security i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Karianne Skoe Lindalen, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-230 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om

Dette er en ny prosedyre. Innholdet stammer fra L-230, men er skrevet helt om Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-238 Revision date: 2015-06-22

Detaljer

Valid for Organization:

Valid for Organization: Document type: Prosedyre Valid for Organization: Porsgrunn; DWS Terminal Porsgrunn Valid for Location/Facility: Yara Porsgrunn L-230 Security i POR INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER

Detaljer

L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering

L-238 Adgangstillatelse og sikkerhetsklarering Dcument type: Prsedyre Valid fr Organizatin: Prsgrunn; DWS Terminal Prsgrunn Valid fr Lcatin/Facility: Yara Prsgrunn L-238 Adgangstillatelse g sikkerhetsklarering Innhldsfrtegnelse 1. ANVENDELSE OG HENSIKT...

Detaljer

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp.

Prosedyrens hensikt er å spesifisere HMS krav til entreprenører som arbeider ved Yara Porsgrunn, samt beskrive hvordan disse kravene skal følges opp. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn Styringshåndbok Godkjent av : Hanne Liljeberg Wang Utarbeidet av : Linn Rytter Kotterheinrich

Detaljer

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak.

Hensikten er å sikre en enhetlig behandling av slike hendelser med påfølgende korrigerende tiltak. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-201 Behandling av personsskader, prosessuhell og tilløp - naboklager Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Knut Rutlin Document ID : L-201

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding

OSLO LUFTHAVN AS OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS OSL-T2 Tittel: Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding ~ b? M -F~t+- /- -? E11 06.10.15 For implementering etter endringer I '~MJBP GM FHV GMHf-fG E10 27.04.15 For implementering

Detaljer

1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3

1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Omfang... 3 3 Ansvarsforhold... 3 3.1 Entreprenør... 3 4 Gjennomføring... 5 4.1 For søknad om OSLs ID-kort Gjelder kun i CSRA... 5 4.2 Kurspåmelding... 7 4.3 Søknad

Detaljer

NAVN (BLOKKBOKSTAVER):

NAVN (BLOKKBOKSTAVER): Hjemmel Med hjemmel i 17 og 18 i forskrift om sikring av havneanlegg inngås det sikkerhetsavtale mellom Bergen og Omland havnevesen og: Org.nr.: Person/Virksomhet: Fakturaadresse: Referanse: For Person

Detaljer

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn

SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn SIKKERHETSINFORMASJON Bergen Havn ( International Ship and Port Facility Security Code ) Vårt mål er at Bergen Havn skal være Norges sikreste havn Det betinger: Security tiltak (forebyggende) Security

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01112014 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning... 3 2. Konfidensialitet og taushetserklæring... 3 3. Generelt om sikkerhet... 3 4. Praktisering av avtalen...

Detaljer

OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding. iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G

OSL-T2. Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding. iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G Prosj ekttittel: OSL-T2 Tiltel: Prosedyre om ID-kort og kurspåmelding Af1 / '1 / ' //// iffrj o htr.,.r0 EOS 17.10.11 Innført besøkskort og elektronisk kortsøknad for GMJAR GMHDE GMHi4G ID-kort. E04 31.05.11

Detaljer

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon

Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Rapporteringsskjema for kryptoinstallasjon Opplysningene i denne rapporten inngår i grunnlaget for NSMs godkjenning av bruk av kryptoutstyr og kryptosystemer, og kryptosikkerheten i den enkelte virksomhet

Detaljer

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører.

Endringer i denne prosedyren er at siste avsnitt i pkt. 3.2 er tatt bort. Dette gjelder Yara Porsgrunns ansatte og kontraktører. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-236 Bruk av verktøy Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-236 Revision date: 2015-01-06

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser I I forskrift 29. juni 2001 nr. 711 om personellsikkerhet foreslås følgende endringer:

Detaljer

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten. Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Motiv: Oslofjorden Foto: Vann- og avløpsetaten Informasjon om sikkerhetsgraderte anskaffelser Vedlegg til sikkerhetsgraderte anskaffelser Innhold 1 Generelt... 2 2 Sikkerhetsavtale... 2 2.1.1 Generelt...

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn

L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn Document type: Prosedyre Valid for Organization: Porsgrunn; DWS Terminal Porsgrunn Valid for Location/Facility: Yara Porsgrunn L-233 Oppfølging av HMS arbeid hos entreprenører ved Yara Porsgrunn Full revisjon

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Datatilsynet Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato GS/- KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER PRIVAT BARNEVERNINSTITUSJON Vi viser til Deres søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper:

Arbeidsoppgaver som ikke krever AET når de utføres av områdets faste drifts- og vedlikeholdsmannskaper: Vedlegg til L-210 Praktisering av arbeids- og entretillatelser i Yara Porsgrunn, SSO Kvalitetsstyringshåndbok Godkjent av : Roger Andre Westgård Utarbeidet av : Marit Bredesen Document ID : Vedlegg L-210

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2006-11-24 Veiledning i Sikkerhetsadministrasjon Grunnlagsdokument for sikkerhet Grunnlagsdokumentet er virksomhetens styringsdokument for den forebyggende

Detaljer

Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn

Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn Nye rutiner for ID-kort ved Oslo Lufthavn Seksjon adgangskontroll, Oslo Lufthavn AS, ønsker å informere kortbestillere (rekvirenter) i operative selskaper om viktige endringer i forbindelse med adgangskontrollen

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold E08 22.09.15 For implementering GMHKU GMBPE GMHBR E07 03.04.13 For implementering GMJRM GMBPE GMHBR E06 16.11.11 For implementering

Detaljer

SIKKERHETSAVTALE. esaf/doculivenummer: xxxxxxxxxxx. Inngått dato. mellom

SIKKERHETSAVTALE. esaf/doculivenummer: xxxxxxxxxxx. Inngått dato. mellom SIKKERHETSAVTALE esaf/doculivenummer: xxxxxxxxxxx Inngått dato mellom Forsvaret, ved Forsvarets logistikkorganisasjon som anskaffelsesmyndighet og Navn på leverandør Organisasjonsnr: Besøksadresse Postboksadresse

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017

Regelverksendringer. Arctic Entrepreneur Siri Hagehaugen avdelingsleder. 19. januar 2017 Regelverksendringer Arctic Entrepreneur 2017 Siri Hagehaugen avdelingsleder 19. januar 2017 DSBs roller på eksplosivområdet Fagmyndighet: være faglig rådgiver for Justisdepartementet ha oversikt over risiko

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN

KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN Vedlegg 1 KRAVSSPESIFIKASJON/ ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN trahes Page 1 Innhold: 1. BESKRIVELSE AV TJENESTEN...3 1.1. KONTRAKTEN...4 1.2. OPPDRAGSBESKRIVELSE OG OMFANG...4 1.2.1. Regulering av prisen...6

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Sikkerhetsinstruks bruker

Sikkerhetsinstruks bruker Sikkerhetsinstruks bruker Side 1 av 5 Sikkerhetsinstruks bruker NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av ikke

Detaljer

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7 For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pgs.com This document can be updated by: Stein Fines, stein.fines@pertra.no 02 20021023 Issued for Use S. Fines O.A. Isdal E. Haugane 01

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD

LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD LEIEKONTRAKT FOR STORVILTJAKT INNEN VESTRE GAUSDAL UTMARKSRÅD Mellom (senere kalt utleier) V/ leder Adresse: Tlf nr: Og Navn Tlf nr: Adresse:.. Som ansvarlig for jaktlaget (senere kalt leier) er inngått

Detaljer

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Informasjonssikkerhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune tar i bruk stadig flere it-løsninger for å ivareta en effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig som at slike løsninger letter

Detaljer

Vilt- og fiskesamling 2016

Vilt- og fiskesamling 2016 Willy Rudborg Fylkesinstruktør ettersøk NJFF Nordland Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om forvaltning av hjortevilt Definisjoner Bestansplan Bestandsplanområde Vald Jaktfelt Bestandsplan

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ALKOHOL /NARKOTIKAMISBRUK INNEN LURØY KOMMUNE Side 2 For å få en mest mulig ensartet behandling av slike saker, og som en støtte til foresatte som støter på problemet,

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2002-08-23 Veiledning til 5-26: Utarbeidelse av brukerinstruks Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet er tverrsektoriell fag-

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4

NT Fortrolig. Sikkerhetsavtale. For. Leverandører av varer og tjenester. til. Norsk Tipping AS. Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 NT Fortrolig Sikkerhetsavtale For Leverandører av varer og tjenester til Norsk Tipping AS Sikkerhetsavtale Side 1 av 4 SIKKERHETSAVTALE Denne sikkerhetsavtale er inngått (dato):... mellom... (senere kalt

Detaljer

Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikring innen Sikkerhetsstyring 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

OSL T2. Plan for opplæring av T2Us ansatte og entreprenører

OSL T2. Plan for opplæring av T2Us ansatte og entreprenører Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Plan for opplæring av T2Us ansatte og entreprenører E02 29.04.11 For implementering GMHDE GMHHG GMHHG A01 11.03.11 Intern utgave GMHDE Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Anbudskonkurranse på barnehageskyss 12/10350 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

INSTRUKS FOR INNTAUING AV KJØRETØY M.M.

INSTRUKS FOR INNTAUING AV KJØRETØY M.M. Vedlegg 3: INSTRUKS FOR INNTAUING AV KJØRETØY M.M. FOR BYMILJØETATEN, OSLO KOMMUNE INNHOLD: 1) Oppdragets omfang... 2 2) Utførelse av oppdraget... 2 3) Kontaktpersoner... 2 4) Oppdragets art... 2 5) Inntauing...

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

1 av 5. Personalavdelingen

1 av 5. Personalavdelingen 1 av 5 Personalavdelingen 01.12.2015 Rutine ved utlevering av elektronisk lagret materiale til politi eller påtalemyndighet Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Mål... 2 1.2. Gyldighetsområde... 2 1.3. Forhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402. Rammeavtale sikkerhetsvakttjenester Forsvarsbygg Utvikling Kontraktsnummer 410243

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402. Rammeavtale sikkerhetsvakttjenester Forsvarsbygg Utvikling Kontraktsnummer 410243 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III OPPDRAGET NS 8402 Rammeavtale Forsvarsbygg Utvikling Kontraktsnummer 410243 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017

Nytt fra DSB. Siri Hagehaugen avdelingsleder. 15. mars 2017 Nytt fra DSB Siri Hagehaugen avdelingsleder 15. mars 2017 DSB i omstilling Meld. St. 10 (2016-2017): Risiko i et trygt samfunn (1) Presenterer regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet Regjeringens strategi

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 01 For anbudsforespørsel 21.06.2013 BEF BEF PKF Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet

Detaljer

Vedlegg B. Kravspesifikasjon

Vedlegg B. Kravspesifikasjon Vedlegg B Kravspesifikasjon ANSKAFFELSE AV VIKARTJENESTER-HELSEPERSONELL Versjon: 3.0 Dato: 13.10.08 Dokumentets revisjonsliste Dato Versjon Skrevet av Endring i forhold til forrige versjon 13.10.08 3.0

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg

BILAG 5. Sikkerhetsvedlegg BILAG 5 Sikkerhetsvedlegg Utgave 01022008 Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og avgrensning...3 2. Definisjon...3 3. Taushetsplikt...3 4. Praktisering av avtalen...3 5. Informasjonssikkerhet...3

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Bilag 1. Oppdragsgivers kravspesifikasjon. Rammeavtale for kjøp av legevikarer

Bilag 1. Oppdragsgivers kravspesifikasjon. Rammeavtale for kjøp av legevikarer Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon Rammeavtale for kjøp av legevikarer Innholdsfortegnelse Oppdragsgivers... 1 1. Innledning... 3 2. Stillingsbeskrivelse... 3 3. Krav til utfører/legevikar... 3 3.

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 5 Trafikkstyring

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen østre linje - Kap. 5 Trafikkstyring Godkjent av: Kristiansen, Bjørn Side: 1 av 7 Innhold 5. TRAFIKKSTYRING... 3 5.1. TRAFIKKSTYRING ( 5-1)... 3 5.2. REKVIRERING AV KJØRETØY I NØDSSITUASJON ELLER VED DRIFTSSTANS ( 5-2)... 3 5.2.1. Utfyllende

Detaljer

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert)

ADR-SEMINAR 2013 22. 23. MAI 2013. Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Inge Børli Avd.ingeniør/kvalitetsleder (EOQ-sertifisert) Problemstilling (Frydenlund Gasstransport AS): Propan hentes med vogntog i Sverige. Gassen skal distribueres til mottakere i byer. Kan ikke kjøre

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet

SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet SIKKERHETSINSTRUKS - Informasjonssikkerhet Sikkerhetsinstruksen er fastsatt av fylkesdirektøren 23.08.2017, og erstatter «Reglement for bruk av fylkeskommunens IT-løsninger» fra 2014. Instruksen er en

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller -

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller - Februar 2007 VEILEDNINGSSKRIV - Utfylling av tvangsprotokoller - Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon med merknader Forskrift 12. desember 2002 INNLEDNING Det

Detaljer

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker

4.2 Sikkerhetsinstruks bruker 4.2 Sikkerhetsinstruks bruker Innledning Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IT ved Evenes kommune. Instruksen gjelder for alle ansatte, og skal være lest og signert, og så leveres til

Detaljer

heretter kalt Operatøren.

heretter kalt Operatøren. Bilag 1 til Oppdragsbeskrivelsen Databehandleravtale Mellom: Ruter As (Ruter) som Oppdragsgiver Og heretter kalt Operatøren. Innholdsfortegnelse: Bilag 1 til Oppdragsbeskrivelsen... 1 Databehandleravtale...

Detaljer

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger

Instruks for Leder for sikkerhet og ryddemannskaper ved skogrydding nær høyspenningsledninger Dokumentnummer: 1178328 rev. 7 Side: 1 av 6 1 Styrende policy lovgivning Instruks for Leder for sikkerhet ryddemannskaper ved er underlagt Funksjonspolicy for elsikkerhet. Forskrift om sikkerhet ved arbeid

Detaljer

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring

Kvalitetshåndbok for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring for offentlig betalt transport Skoleskyss, spesialskyss og TT-kjøring Versjon 2.1 Kristiansand, 17.7.2009 Innholdsfortegnelse. 1 Innledning...3 2 Fellesdel...3 3 Definisjoner...3 3.1 Pasientreiser...3

Detaljer

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

IKT-reglement for Norges musikkhøgskole IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) mellom Navn Bruker/Arbeidsleder.. Brukers f.nr. Arbeidsleder: (Fylles kun ut dersom en annen enn bruker er Arbeidsleder.) og Navn Leverandør.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Saksnummer: 2014/6348 INNLEDNING Sikkerhetsavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ansvar for bl.a. fysisk

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om Tilsyn i restriksjonsområdene rundt Oslos

Detaljer