IKT-reglement for Norges musikkhøgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-reglement for Norges musikkhøgskole"

Transkript

1 IKT-reglement for Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole (NMH) er forpliktet til å kontrollere risiko og håndtere informasjon og tekniske ressurser på en sikker måte. Når du får tilgang til disse ressursene (informasjon, applikasjoner og utstyr), har du samtidig et ansvar for informasjonssikkerheten. Vi deler alle et ansvar for å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i den informasjon vi behandler og sikkerheten i det tekniske utstyret vi benytter. Alle brukere av våre ressurser må være bevisst sine roller og sitt ansvar. La sikkerhet starte med deg og la sikkerhetsholdningen være en del av dine daglige rutiner, uansett om du befinner deg på kontoret, på reise eller arbeider hjemme. 1. Sikkerhetstiltak som blir satt i verk, skal følges. Jeg har lest, og er innforstått med de krav som stilles i dette reglementet. 2. Brukernavn. Jeg er selv ansvarlig for all bruk som gjøres med mitt brukernavn. Når jeg forlater arbeidsplassen skal jeg logge av eller låse skjermen på arbeidsstasjonen, 3. Passord legitimerer meg som rettmessig bruker av mitt brukernavn. Passordet er personlig, og skal ikke overdras til andre, eller nedskrives synlig for andre (f eks på gul lapp). Dersom andre har fått kjennskap til passordet skal det umiddelbart byttes. Ved mistanke om misbruk av passord, skal

2 jeg gi beskjed til sikkerhetsansvarlig (CSO). Jeg er kjent med kravene for utforming av passord (lengde mv.). 4. Kopiering av lisensiert programvare er forbudt, med mindre virksomhetens avtale med leverandør uttrykkelig gir adgang til dette. 5. Data skal lagres på nettverket i henhold til gjeldende regler: o NMHs lagringsområder er nettverksdisker med relevante tilganger. Det tas backup av disse områdene. o Private data skal ikke lagres på NMH sitt serverområde. Data som lagres lokalt på PC vil ikke bli tatt backup av og NMH tar ikke ansvar for disse dataene. 6. Lagringsmedier (f.eks. minnepinner, CD-er, tape o.l., samt papirdokumenter) som inneholder opplysninger som eies og/eller forvaltes av NMH skal håndteres slik at dette ikke kommer på avveier. 7. Privat bruk av NMHs datautstyr kan bare tillates i begrenset omfang. Bruk i egen næringsvirksomhet er ikke tillatt. 8. Innsyn. NMH har ikke adgang til min e-post og «private dataområder» uten min godkjennelse. Dersom det etter arbeidsopphør, ved skade eller sykdom, eller ved mistanke om straffbare forhold eller brudd på plikter, reglement eller annet regelverk gjør det nødvendig å gå inn på ansattes e-post eller lagringsområde, gjør nærmeste leder dette i samråd med administrerende direktør. NMH forplikter seg til å informere den ansatte om innsynet. Du oppfordres derfor til å samle personlig

3 e-post i en egen mappe, kalt Privat, i ditt e-postarkiv, tilsvarende for ditt personlige lagringsområde. Det gjør et slikt arbeid enklere og det hindrer innsyn i private e-poster og filer. E-post og filer som arbeidsgiver forstår eller burde forstå er av privat karakter, forblir beskyttet etter reglene om personvern. 9. Internett. Tilgang til Internett skal primært brukes som en informasjonskilde relatert til min jobbsituasjon. All aktivitet på Internett kan logges av sikkerhetsgrunner 10. NMHs e-post. Å sende e-post fra din konto er å betrakte som å sende et brev med NMHs brevhode Søppelpost, kjedebrev mv. skal ikke distribueres eller videreformidles. Registreringer mv. på Internett bør ikke skje med din NMH-adresse uten at dette er nødvendig for arbeidet ditt ved NMH. 11. Nedlasting av ny programvare fra ukjente leverandører og/eller nettsteder, tillates ikke uten godkjenning fra IT-avdelingen. Nedlasting må ikke være i strid med norske lover, for eksempel åndsverkloven. 12. Personopplysninger skal krypteres ved distribusjon utenfor NMHs område. 13. Kartlegging av systemsvakheter. Medarbeidere skal ikke på eget initiativ foreta kartlegging eller testing av mulige svakheter i NMHs systemer og/eller nettverk, eller på annen måte drive «hacking» mot interne eller eksterne systemer. 14. Bruk av privat bærbar PC/PDA/mobiltelefon koplet til det trådbaserte nettverket og f eks synkronisering mot Exchange, skal være godkjent av IT-avdelingen. NB! Du samtykker da til at

4 IT-avd - ved en sikkerhetshendelse - har innsynsrett i det aktuelle private utstyret. Ansatte er ansvarlig for å sikre at enheten til enhver tid er sikkerhetsmessig oppdatert (antivirus, OS oppdateringer, mv). 15. Kontroll mot fiendtlig kode. Det skal vises aktsomhet ved åpning av e-post fra ukjente, bruk av lynmeldingstjenester (IM) f.eks Skype, og aktivisering av linker og vedlegg i ukjente e- post, lynmeldinger og websider ol. Alt som mottas gjennom minnepinner, CD-er o.l., skal virussjekkes uavhengig av avsender. Ved mistanke om virus, skal IT-avdelingen kontaktes. 16. Rapportering. Sikkerhetshendelser og mistanke om sikkerhetshendelser skal rapporteres til nærmeste leder, og/eller sikkerhetsansvarlig (CSO). 17. Som vert for besøkende som skal arbeide på/med NMHs utstyr, forplikter jeg meg til, i samarbeid med den besøkende, å påse at taushetserklæring er forstått og akseptert (underskrevet), samt at sikkerhetspolicy blir overholdt. 18. Adgangskort er personlig og må oppbevares trygt. Tap av kort må meldes til NMH. 19. Sanksjoner. Brudd på IKT-reglementet vil kunne medføre sanksjoner - som tidsbegrenset tap av tilgang til IT-tjenester og i ytterste fall politianmeldelse, jf. sikkerhetspolicy for NMH og tjenestemannsloven. Jeg har lest, forstått og aksepterer innholdet i dette reglementet. Jeg er kjent med at jeg kan bli holdt ansvarlig for brudd på reglene,

5 og at slike brudd kan få erstatningsmessige konsekvenser i tillegg til konsekvenser for mitt arbeidsforhold. Denne signering gjelder det til enhver tid gjeldende IT-reglement. Ved vesentlige endringer har arbeidsgiver ansvar for å informere spesielt om endringer. Avvik skal uten opphold meldes sikkerhetsansvarlig.

IKT-reglement Norges idrettshøgskole

IKT-reglement Norges idrettshøgskole Norges idrettshøgskole For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig. Vedtatt i styret og godkjent av administrerende direktør 27.09.2012. Ansvarlig for oppdateringer

Detaljer

Eksempel på datadisiplininstruks

Eksempel på datadisiplininstruks Eksempel på datadisiplininstruks Denne datadisiplininstruksen gjelder bruk av [bedriftens navn]s datautstyr, nettverk og datasystemer, inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner. 1. Hovedprinsipp Den ansatte

Detaljer

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet

Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Instruks for personvern, IKT og sikkerhet Til Utlendingsdirektoratets (UDIs) ansatte Denne instruksen består av krav og retningslinjer for fysisk sikring av UDIs lokaler, ivaretakelse av personvern og

Detaljer

IKT instruks for Politihøgskolen 2005

IKT instruks for Politihøgskolen 2005 IKT instruks for Politihøgskolen 2005 For ansatte, studenter og andre som er tilknyttet høgskolen fast eller midlertidig Revidert: 15.08.2005 av Sjefen for Politihøgskolen Ansvarlig for oppdatering er

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 4 Nasjonal sikkerhetsmåned 6 tema Generell informasjonssikkerhet Beskytte

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar:

Utdanningsetaten. Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Oslo kommune Utdanningsetaten Sikkerhetshåndbok for Utdanningsetaten Gyldighet: Alle som har ansvar og arbeider med informasjonssikkerhet Ansvar: Direktør i Utdanningsetaten Utøver: Avdelings- og områdedirektører,

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

Sikkerhetsmål og -strategi

Sikkerhetsmål og -strategi Sikkerhetsmål og -strategi Side 1 av 8 Sikkerhetsmål og -strategi NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting av

Detaljer

Trusler og trender juni 2003

Trusler og trender juni 2003 Trusler og trender juni 2003 Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tel: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 29 77 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Forord Senter for

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek

Personvern og informasjonssikkerhet for apotek Personvern og informasjonssikkerhet for apotek - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av Versjon 1.1 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING... 5

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Internettilgang i studentbyene

Internettilgang i studentbyene Internettilgang i studentbyene En praktisk brukermanual for WINDOWS-XP & WINDOWS-VISTA fra og August 2008 Innholdsfortegnelse FORUTSETNINGER FOR Å KOBLE TIL STUDENTBYNETTET 1 GENERELL INFORMASJON OM STUDENTBYNETTET:

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer