1 Saksliste Årsrapport Resultatregnskap Budsjett Arbeidsprogram Vedtektsendringer 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7"

Transkript

1 ÅRSMØTE januar 2014

2 Innhold 1 Saksliste Årsrapport Resultatregnskap Budsjett Arbeidsprogram Vedtektsendringer Midlertidig forlengelse av verv Valg av valgkomitè Presentasjon av det nye styret Eventuelt 11 A Årsrapporter 12 B Regnskap C Budsjett D Arbeidsprogram 28 E Nåværende vedtekter 30 F Forslag til nye vedtekter 44 G Nye vedtekter 60 1

3 1 Saksliste 1 Konstituering Valg av møteleder/ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Forslag til møteleder fremlegges på årsmøte. Henning Karlsen velges til referent. Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes. Godkjenning av forretningsorden (ligger ved, side 3-4) Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Saksliste godkjennes. Valg av protokollunderskrivere (2. stk) Forslag til vedtak: Forslag til protokollunderskrivere fremlegges årsmøtet. Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Forslag til tellekorps fremlegges årsmøtet. 2 - Årsrapport Resultatregnskap Budsjett Arbeidsprogram Vedtektsendringer 7 - Midlertidig forlengelse av verv 8 - Valg av valgkomitè 9 - Presentasjon av det nye styret 10 - Eventuelt 2

4 2 - Årsrapport 2013 Saksnummer ÅR-2/14 Type Informasjon Saksnavn Årsrapporter Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch, m.fl Leder, avdelingstillitsvalgte og velferd legger frem sine årsrapporter fra året 2013 og det vil bli rom for spørsmål og kommentarer. Se Vedlegg A - Årsrapporter for rapportene Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapporter for 2013 med de merknader / endringer / tillegg gitt under diskusjonen 3

5 3 - Resultatregnskap 2013 Saksnummer ÅR-3/14 Type Informasjon Saksnavn Resultatregnskap Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Finn Erik Nagell Lagt frem av Finn Erik Nagell Nestleder i Studentparlamentet legger frem resultatregnskapet fra året 2013 og det vil bli rom for spørsmål og kommentarer etterpå. Se Vedlegg B - Resultatregnskap 2013 for denne. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Økonomirapport for 2013 med de merknader / endringer / tillegg gitt under diskusjonen 4

6 4 - Budsjett 2014 Saksnummer ÅR-4/14 Type Informasjon Saksnavn Budsjett Vedtak Må vedtas av årsmøtet for å være godkjent Saksbehandler Finn Erik Nagell Lagt frem av Finn Erik Nagell Nestleder i Studentparlamentet legger frem budsjett for året 2014 og det vil bli rom for spørsmål og kommentarer. Se Vedlegg C - Budsjett 2014 for dette. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar Budsjett 2014 slik det foreligger 5

7 5 - Arbeidsprogram 2014 Saksnummer ÅR-5/14 Type Informasjon Saksnavn Årsrapporter Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Arbeidsprogram Lagt frem av Edward Disch Leder i Studentparlamentet legger frem arbeidsprogrammet for året 2014 og det vil bli rom for spørsmål og diskusjon før vedtak. Se Vedlegg D - Arbeidsprogram for denne. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar Arbeidsprogram 2014 med de endringer som er gjort av Årsmøtet 6

8 6 - Vedtektsendringer Saksnummer ÅR-6/14 Type Vedtak Saksnavn Vedtektsendringer Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Vedtektskomiteen Lagt frem av Vedtektskomiteen Forslag til vedtektsendringer Vedtektskomiteen innstiller på hele vedtektsendring da det er en helhetlig endring av Studentparlamentets vedtekter. Det vil bli rom for spørsmål og diskusjon før vedtak. Se Vedlegg E - Nåværende vedtekter for nåværende vedtekter, Vedlegg F - Forslag til nye vedtekter for å se forskjellen og Vedlegg G - Nye vedtekter. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar vedtektsendringene slik de foreligger Studentparlamentet forholder seg retten til å rette opp redaksjonelle feil etter møteslutt. (f.eks: Skrivefeil, feil i nummerering osv.) 7

9 7 - Midlertidig forlengelse av verv Saksnummer ÅR-7/14 Type Vedtak Saksnavn Forlengelse av verv Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch Da valget har blitt avholdt så sent opp mot virkeperioden fremsettes det sak om forlengelse av verv slik at virket til Studentparlamentet ikke blir unødvendig avbrutt. Dette med spesielt tanke på Studiebarometeret som kommer ut den 3. februar og avisene vil ha kommentar fra studentdemokratier Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forlengelse av verv slik det blir fremforhandlet under Årsmøtet 8

10 8 - Valg av valgkomitè Saksnummer ÅR-8/14 Type Vedtak Saksnavn Valg av Valgkomite Vedtak Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch, m.fl Forslag til valgkomitè fremsettes på Årsmøtet, og vedtas av Årsmøtet Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteen slik den er lagt frem på Årsmøtet

11 9 - Presentasjon av det nye styret Saksnummer ÅR-9/14 Type Informasjon Saksnavn Nye styret Vedtak Saksbehandler Finn Erik Nagell Lagt frem av Finn Erik Nagell Nye styret vil presenteres på Årsmøtet Forslag til vedtak: Ingen vedtak å fatte 10

12 10 - Eventuelt Saksnummer ÅR-10/14 Type Informasjon Saksnavn Eventuelt Vedtak Avhenger av sak Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch Ingen saker er meldt inn til eventuelt. Forslag til vedtak: Ingen vedtak å fatte 11

13 A Årsrapporter 12

14 Årsrapport for HOS Skoleåret 2013 har vært relativt rolig, med unntak av noen større saker som vil bli nevnt nedenfor. Noe som har vært nytt i år er innføringen av Inspirasjonskveld som arrangeres av de hovedtillitsvalgte for alle tillitsvalgte og vara. Møtevirksomhet Oppmøte på tillitsvalgtmøtene har vært bra med tanke på all praksis studentene er i, men det er fortsatt et forbedringspotensial. Det har i år vært et gjennomsnitt på 15 tillitsvalgte/vara tilstede på møtene. Ellers har de tillitsvalgte og vara vært svært engasjert når de har en sak fra klassen sin. Idélab I fjor ble oppsettet på Idélab endret grunnet de gav problemer for studentene på TØL. I år gav det problemer for studentene på HOS, spesielt med tanke på sykepleierne, da det kom for tett på en eksamen, samt var umotiverende for studentene da tidsperioden ble utvidet over 24 dager. Saken ble tatt opp med pro-rektor, leder i studentparlamentet og seksjonsleder, hvor bedre løsninger ble diskutert til neste Idélab, slik at dette ikke gjentas. Refusjonsordning i praksis Alle studentene på HOS er gjennom sin utdanning i praksis, hvor noen må reise lengre enn andre over lengre tid. Refusjonsordningen på kjøregodtgjørelse fra Høyskolen i Gjøvik er én krone for hver kilometer som er over de 50 km studenten da allerede har kjørt, noe som er for dårlig. Saken ble tatt opp med dekan på HOS, hvor målet var å få økt økonomisk støtte per kilometer og få senket kilometergrensen for å gå økonomisk støtte. Dekanen ville ta saken videre og sjekke Høyskolen i Gjøvik opp imot andre høyskoler, men informerte også om at avdelingen hadde en begrenset økonomi. Siden denne saker er relativt ny, har dekan ikke komt med tilbakemelding til hovedtillitsvalgt om eventuelle endringer enda, så denne saken vil da fortsette dette året. Studenttorget Det ble en seriøs sak mot personalets holdninger på Studenttorget, da studentene på HOS fikk dårlige sanksjoner på en uprofesjonell måte når de ville klage eller etterspør begrunnelse på eksamen. Denne saken kom ikke fra tillitsvalgtmøte, men fra flere studenter

15 som kom og informerte om dette direkte til hovedtillitsvalgt. Denne saken var den samme i fjor, så derfor ble det informert på kaffemøte om misnøyen studentene opplever ved dette, og at det ønskes en bedre kundebehandling av Studenttorget fremover. Andre saker på HOS - Flere grupperom og bedre grupperom, samt lesesal ved eksamenstidene. - Flere parkeringsplasser og bedre oppmerking av plassene. - Senke prisene i kantinen og få et bedre utvalg for studentene med cøliaki og laktoseintoleranse. - Forbedring av klasserom med tanke på for lav temperatur, dårlig tilgang til strøm og dårlig ventilasjon.

16 Årsrapport for IMT 2013 TV-møtene. Oppmøtet på tillitsvalgtmøtene har fortsatt å være bra i tillitsvalgte på hvert møte. De tillitsvalgte viser engasjement og er flinke til selv å ta tak i saker. Håper denne trenden fortsetter i Fronter-rom for de tillitsvalgte. Fronter-rom for de tillitsvalgte var noe som ble ytret ønske om på Kvalitetsseminaret i 2012, og ved utgangen av februar 2013 var alle tillitsvalgte ved IMT lagt til i Fronter-rommet. Det ser ut til å fungere bra og gir de tillitsvalgte lettere tilgang på informasjon og referater. Renovering av a-bygget. De tillitsvalgte synes de får for lite informasjon om status på renoveringen. Synes bloggen som er opprettet ikke gir tilstrekkelig med informasjon. De vil gjerne jevnlig bli oppdatert på om renoveringen er i rute eller om det er forsinkelser osv. Nett-tilgang på skolen. Det er generelt dårlig nett-tilgang på skolen. Nettet er ofte tregt og faller bort, og noen av auditoriene er det ikke nett-tilgang i det hele tatt. Dette er noe som jobbes med under renoveringen og bør derfor bli bedre etter hvert. Idélab 24. Nytt for året var at idélab skulle vare over 24 dager i istedenfor 24 timer. Holdningene og erfaringene til idélab har vært generelt dårlige. Studentene synes det har vært vanskelig og krevende at det har gått over 24 dager. Det ble gitt ut ulike type informasjon til de 10 gruppene som gikk videre om presentasjonen slik at noen grupper fikk forberedt seg og andre ikke. Det kom også reaksjoner på at mail ikke ble sendt ut på higmail til alle deltakerne men til private mailadresser slik at deres private mailadresser ble synlig for alle. Ventilasjon og temperatur i auditorier. Dårlig ventilasjon har vært en gjenganger både i 2012 og Våren 2013 tok studentparlamentet derfor målinger av auditorier for å ha noe å vise til. Dette er blitt tatt tak i av husdrift og blitt forbedret. Men siden Hig har utvidet kjernetiden sin er det fremdeles klager på ventilasjonen i K- auditoriene etter kl

17 Informasjonsformidling. En annen gjenganger er at studentene generelt føler informasjonsflyten på skolen er dårlig. 3.års studenter på mediefag spesielt, klager på veldig lite informasjon om selve bacheloroppgaven. Dette er meldt fra til Stafseng. Når forelesere er syke får studentene sen info om avlyst forelesning, og ved lengre sykmelding gis det til tider lite info om hvordan de skal få tatt igjen tapt undervisning studentene føler de bare blir overlatt til seg selv. Problemstilling med informasjon og ressursbruk er noe som gjelder de andre avdelingene også og er tatt opp med høgskoleledelsen. Studentene føler de rett som det er drukner i unødvendige mail og gjentagende mailer fra ansatte. Det er blitt ytret ønske om å kunne skrive seg på eller melde seg av mailinglister slik at man kan velge hvilke informasjon man ønsker å få. I følge It-tjenesten er dette vanskelig å gjennomføre. HTV har snakket med Stafseng og Karlstad og bedt dem oppfordre de ansatte til å bli mer bevisst på hva de sender ut slik at vi slipper å få de samme mailene gang på gang.

18 Årsrapport TØL 2013 Kort fortalt 1. Møtevirksomhet Tillitsvalgtmøter Kaffemøter med dekanen Saksliste Renovering A-bygg/Nybygg Romproblematikk Lesesal Klaging og sensurfrister Klagesak Fysikk forkurs Sensurfrister Forelesere og emnebeskrivelser Stillingsinstrukser Seminarer Inspirasjonskveld Kvalitetsseminar Gjengangsbagateller Valg Ny Org.Sek - Endelig!! Tilbakemeldinger og forbedringspotensiale...4 1

19 1. Møtevirksomhet 1.1. Tillitsvalgtmøter Vi har gjennom vår periode avholdt 9 TV-møter på TØL. De kulltillitsvalgte(tv) har hatt gjennomgående godt oppmøte og vært ivrige til å delta aktivt under møtene. Kun eksamensperiode og sen innkalling har ført til lavere oppmøte enn normalt, og vi har endelig fått tillitsvalgte i stort sett alle kull. De kulltillitsvalgte har kommet med mange og gode forslag, som har gjort hverdagen for sine medstudenter et hakk bedre. Uten alle TV ene hadde det ikke vært noe tillitsvalgtapparat, så en stor takk til alle som har bidratt Kaffemøter med dekanen På TØL har vi vært så heldig å bli prioritert såpass av ledelsen at vi har fått gjennomført 3 kaffemøter i Oppmøtet har kanskje ikke vært like bra på alle møtene, men både TV er som har deltatt og Dekan ser ut til å ha hatt stort utbytte av dette. Det uformelle preget på møtene har vært en god arena til diskusjon av ulike temaer som omhandler TØL, der terskelen er lavere og man kan ta opp det meste TV ene har på hjertet. TV ene får enklere løst sine saker, og TØL-ledelsen får en direkte og ærlig røst fra studentene de kan bruke til å forbedre sine studietilbud. 2. Saksliste 2.1. Renovering A-bygg/Nybygg Renovering av A-bygget har ført til større komplikasjoner for studentene, og særlig bachelorstudentene som mangler grupperom. Til tider også mye støy i eksamensperiode vår-semester. Bygget vil bli ferdigstilt i løpet av våren, og klar til bruk for IMT. Deres laber på Mustad vil muligens da bli flyttet tilbake, men ingenting er avgjort før det tas stilling til hvilke planer som skal gjennomføres for videre utvidelse av HIG. Selv om B-bygget vårt sto mer eller mindre klart vårsemester 2013, ble det tatt i bruk alt ved semesterstart Høst Dette var langt ifra smidig for studentene, og det gikk utover studiekvaliteten. Nå er den tid over, men grunnet renovering av A-bygget er det fortsatt stor plassmangel for studentene. TØL er den avdelingen som har størst potensiale for tilvekst med en stadig etterspørsel etter ingeniører. HOS har ikke nok praksisplasser til å ekspandere og IMT vil nok ikke vokse i for stor grad. For å kunne konkurrere med andre instanser som tilbyr tilnærmet like studier, må også HIG stadig utvikle seg i trå med teknologien i resten av samfunnet for å kunne eksistere i framtiden. HIG har midlertidig leid ekstra lokaler på Mustad Næringspark, men det er kun ok som kriseløsning. Det er langt ifra godt nok, og nå vurderer skolen å kutte nybygg til fordel for en større andel leieareal på Mustad. Lokalene vi har disponert der til nå, er gamle og lite tilpasningsvennlige for studentenes behov, da det trengs fler laber med arbeidsplasser i tillegg til flere forelesningssaler. Leieforholdet som er per i dag kan fort føre til lavere oppmøte på øvingstimer, da det ikke er tilrettelagt for hele dager der nede for de kullene som rammes. Fartingen mellom Campus og Mustad hever dørstokkmila for de studentene som sliter med motivasjon. Skal HIG satse på leieforhold på Mustad, kreves det at samtlige spesifikasjoner for den framtidige og moderne høgskolen blir 2

20 tilrettelagt på en måte som er gunstig for studentene. Så enten det blir nybygg fra statlige hold, eller et mulig rimeligere alternativ i privat sektor på Mustad, er det til vår egen interesse at den fremtidige HIG er ettertraktet og kvalitetssikret når vi skal vise til vitnemålet Romproblematikk Renoveringen har også ført med seg følgende problemer for studentene: -Få grupperom -Altfor få lesesaler/stillesoner -Blokkeringer i klasserom i B-bygg, hindrer sikt opp til tavle -Trange, overfylte rom i starten av semester for de største fagene, fører til at mange skipper forelesning -Ventilasjon og romtemperaturer 2.3. Lesesal Studentene og studentparlamentet har gang på gang mast på ledelsen om at vi trenger adskillige fler lesesaler! Ikke om 3-4 år når skolen har sprengt kapasiteten til det ugjenkjennelige, men NÅ! Det er nå vi trenger plasser, og det er nå VI studerer her. Vi skal likevel kjempe på for at de etter oss skal få det bedre, og for at ryktet til HIG skal være et rykte vi kan være stolte av og som vil gi oss fordeler på jobbmarkedet i ettertid! Med Philip Føyen i bresjen for prosjektet, har vi fått til en nødløsning fra HIG i TimeEdit. Det har fungert greit, men er ikke godt nok, så fortsett å kjempe for tilrettelegging av lesesaler på Campus Klaging og sensurfrister Klagesak Fysikk forkurs En gruppe studenter, som ikke bestod på Fysikk forkurs 2013, gikk sammen og fikk gjennom en klage på noe uheldig vis, og blandet HTV og Dekan på TØL inn i dette. Studentene klagde på at lærer hadde sensurert feil, og at de ikke fikk ordentlig begrunnelse for sensur på eksamen i tillegg til at mail om tidspunkt for konte-eksamen kom ut altfor seint. De fikk dispensasjon fra forkurs på grunnlag av at HIG hadde informert dårlig og for sent om konten, dersom de besto REA2101. Dette skapte stor misnøye hos de andre studentene som fullførte. Tillitsvalgte ved elektro og maskin, som tok samme kurs og bestod, meddelte på TV-møte at foreleser var dyktig og rettferdig og hadde stått på for at studentene på forkurs skulle engasjere seg nok gjennom kurset til å klare å bestå. HIG ønsker ikke at dette skjer igjen, og det kommer til å være meget strengt på forkurs Når noen ikke består forkurs, er det mest sannsynlig en grunn til det. SP kan veilede studentene med å klage, og bistå med hva som gjelder av rettigheter osv. Husk at dette er en kostbar affære, som sjelden fører til bedre karakterer. Vi ønsker at det skal være noenlunde strenge krav til forkurs, da det til syvende og sist går utover ryktet til HIG om de setter lista for lavt. Det er ikke positivt for eget vitnemål når man skal ut å søke jobb! Sensurfrister Fristen som er gitt på Student-web, er den fristen sensor har til å sette sensur. Deretter har studenttorget to til tre virkedager på å føre inn karakterene inn på student-web. Viktig å opplyse studentene 3

21 om at alle våre rettigheter står beskrevet i lovverket vi skriver under på at vi har lest når vi signerer for studieplassen vår Forelesere og emnebeskrivelser Det er mange av de tillitsvalgte som har jobbet med saker der foreleser har gått bort fra det som står i emnebeskrivelse, at de kommer for sent, ser på sport i forelesning eller mangler pedagogiske evner eller struktur i undervisningen. Tillitsvalgtapparatet har et ansvar ovenfor studentene å se til at slike forhold blir avklart og får konsekvenser, likeså har studentene et ansvar for at noen engasjerer seg til å ta dette ansvaret. Dersom dette ansvaret ikke blir opprettholdt, kan det føre til at hver enkelt student står alene uten en studentorganisasjon til å bistå slike saker Stillingsinstrukser I 2013 har HTV på IMT og TØL utarbeidet nye stillingsinstrukser for: -Kulltillitsvalgte med vara -Hovedtillitsvalgte med varaer -Leder og nestleder for SP Alle stillingsinstrukser ligger nå ute i HIG s Kvalitetssystem. Det oppfordres til å gjøre seg kjent med endringene som er gjort ved samtlige stillingsinstrukser Seminarer Inspirasjonskveld På slutten av vårsemester 2013 arrangerte HTV ene på samtlige avdelinger en kveld for de tillitsvalgte, der man hadde fokus på økt kjennskap til SP, HIG og saksgangen i tillitsvalgtapparatet. Foredrag, case-løsning og pizza er kvelden kort beskrevet, og baktanken er å øke kvalitet, kunnskap og utbytte av vervet. Dagens engasjement blant studentene på HIG er ikke så bra som det burde, så noe av tanken bak Inspirasjonskvelden er å engasjere fler til og stille til valg. Det skal være en fordel å engasjere seg utenom å tilegne seg erfaring gjennom vervet og få en god attest Kvalitetsseminar Hver høst arrangerer HIG et seminar for alle TV er, SP og HIG. Det har blitt foreslått fra HIG om det skal tas ut av budsjettposten til kvalitetsseminaret og heller bruke disse til rådighet for SP, da det gjentatte ganger er søkt om økt støtte til organisasjonen. Dette er TV ene på TØL sterkt imot, og konklusjon er heller at Idé-lab 24 legges ned. 4

22 2.7. Gjengangsbagateller Det er og har vært en tendens til at følgende saker blir til stadighet tatt opp på TV-møtene. Det er noe uklart om det er pga. mangel på andre saker å ta opp disse dukker opp, eller om det er saker som er av så stort kaliber at det må opp på hvert TV-møte. Disse sakene er det alltid rom for å jobbe med om man kjeder seg i vervet som HTV på TØL: -Fler søppelbøtter (Forespørsel sendt videre til ledelsen høstsemester 2013) -Påfyll av blekk og papir til printere (Kan hentes på Kopi-sentralen ved IT-tjenesten) -Parkeringsplasser (Kommunen hindrer - Alternativ: Bruk beina eller buss) -Såpe og papir på toiletter (Husdrift/Vaskepersonale) -Kantinepriser og åpningstider (SOPP bestemmer) -Får ikke respons fra Husdrift (Jobber det noen i husdrift?) 2.8. Valg Årets valg ble påstartet så altfor, altfor sent! Vi HTV er er litt usikre på hvor denne glippen oppstod, men det var helt klart vi som til slutt måtte til pers å gjøre en hel del for at vi skulle få nok kandidater til vervene. I vedtektene står det klart og tydelig at valgkomitéen(vk) skal starte sitt virke fra semesterstart. Resultatet av dette har ført til at overlapping enten ikke finner sted, eller at de avtroppende HTV er samt leder må forlenge sitt virke i minimum en måned lenger enn det som står i stillingsinstruks. Oppfordrer derfor samtlige deltakere og stemmeberettigede på årsmøtet til å være med på å gi VK tilbake sin innstillings-makt! 2.9. Ny Org.Sek - Endelig!! Starten på vervene til HTV og vara på TØL ble adskillig mer krevende i den perioden SP var uten fungerende organisasjons-sekretær(org.sek.). Det var til stor glede da vi endelig fikk på plass en ny i stillingen ved oppstart høstsemester 2013, og vårt virke kom mer på stell igjen Tilbakemeldinger og forbedringspotensiale TV ene på TØL har meldt tilbake at de ønsker å få mer informasjon om hva SP/HTV er jobber med, samt se mer av SP. Det er viktig at de store sakene som SP jobber med blir frontet godt, og kan dermed bruke dette som en slags markedsføring for organisasjonens virke ut til studentmassen. Trolig kan dette også være med på å lette trykket med å finne fram til de engasjerte studentene vi er avhengige av for å kunne drive studentparlamentet og jobbe videre for studentenes saker her på HIG. 5

23 Årsrapport Velferd Året 2013 har vært preget av å utarbeide en omstrukturering av Studentparlamentet Velferd. Endrede vedtekter Det har blitt utarbeidet et forslag til endring av Kapittel 8 i Studentparlamentets vedtekter, samt noen endringer i Kapittel 9, som omhandler Velferd. Hovedendringene går ut på at opprettelsen av nye aktivitetsgrupper skal godkjennes av årsmøtet, og at aktivitetsgruppene må legge frem og få godkjent en enkel årsrapport på årsmøtet. Dette er for å sikre større åpenhet rundt aktivitetsgruppenes drift. I tillegg er det blitt satt opp faste poster for tildeling av midler til noen grupper. Nye retningslinjer Det har blitt utformet nye retningslinjer for aktivitetsgruppene. Det stilles nå krav til at leder og økonomiansvarlig skriver under å ha lest og forstått disse, slik at man kan være sikre på at de forstår hva som kreves av dem. Ellers er det gjort noen endringer for å tydeliggjøre regler som har vært praktisert, samt sikre god drift av gruppene. I tillegg er noen punkter tatt ut av vedtekter og heller satt inn i retningslinjene. Nytt system for økonomi Økonomisystemet for velferdsavdelingen er blitt arbeidet med og endret. Endringene tilsier at penger tildelt på fordelingsmøtet blir stående på konto hos Studentparlamentet Velferd inntil gruppen ønsker å benytte disse. Dette skaper bedre oversikt og et tydeligere skille mellom penger som er øremerket av fordelingsmøtet og gruppens egenskaffede midler. Det skaper også et bedre system for å fordele ubenyttede midler på nytt ved neste fordelingsmøte. Endringene skaper ingen merkbare ulemper for gruppene, samtidig som det letter velferdsansvarligs arbeid. Ny utbetalingsanvisning For å speile endringene i økonomisystemet ble det utarbeidet en ny utbetalingsanvisning. Denne gir gruppene muligheten til å skille mellom utbetalinger fra egen konto og utbetalinger fra øremerkede midler fra SP Velferd. Fronterrom For å skape en enklere og mer tilregnelig måte dele informasjon og kommunisere med gruppenes styre ble det opprettet et Fronterrom. Da alle studenter ved Høgskolen i Gjøvik er forpliktet til å sjekke Fronter jevnlig ses dette på som et bedre alternativ enn den tidligere Facebook-gruppen. Fronterrommet er ment for leder og økonomiansvarlig fra hver gruppe. Dette krever at leder og økonomiansvarlig videreformidler relevant informasjon til resten av gruppens styre. I rommet ligger det også ulike maler og felles dokumenter som gruppen skal benytte. Gjennom diskusjonsforumet i rommet kan gruppene stille spørsmål og Velferd kan svare, synlig for alle. Endring av fordelingsmøtet I år ble fordelingsmøtet gjort slik at 3 representanter fra studentparlamentet utarbeidet et fordelingsforslag etter en gjennomgang av alle gruppenes søknader. Dette fordelingsforslaget ble deretter stemt over på fordelingsmøtet, og det ble ikke gitt anledning til å endre forslaget underveis i møtet.

24 Fordelingsforslaget ble enstemmig vedtatt, til tross for en del misnøye rundt selve gjennomføringen av møtet. Man ser i ettertid at det kunne vært informert bedre i forkant rundt endringene i måten å gjennomføre fordelingsmøte på. Dessuten ser vi behovet for å sende ut fordelingsforslaget i forkant av møtet, slik at alle har mulighet til å vurdere dette på forhånd. Dette er inkludert i forslaget til vedtektsendringer. Rutiner for velferdsansvarlig Det er påbegynt et arbeid med å utbedre og fastsette velferdsansvarligs rutiner. Dette omfatter blant annet rutinene rundt kontroll av gruppenes økonomi. Man ønsker også å skape rutiner for overføring av dokumenter til senere velferdsansvarlige, samt utarbeide maler for ulike prosedyrer. Dette vil sikre bedre kontinuitet. Dette inkluderes i arbeidsprogrammet for 2014.

25 B Regnskap

26 Resultatregnskap for Studenparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik 2013 Beskrivelse Inntekter Utgifter Resultat Budsjett Avvik i kroner Noter: Midler fra SOPP kr 702, kr - kr 702, kr 600, kr 102, Renteinntekter kr - kr - kr - kr - kr - Fordeling til Velferd kr - -kr 444, kr 444, kr 380, kr 64, Fordeling til Huset kr - -kr 26, kr 26, kr 125, kr 98, Uforutsette utgifter kr - kr - kr - -kr 5, kr 5, Studentaktiviteter kr - -kr 87, kr 87, kr 40, kr 47, Kurs, konferanser og eksterne utvalg kr - -kr 4, kr 4, kr 5, kr IMT kr - -kr 1, kr 1, kr 2, kr 1, TØL kr - -kr kr kr 2, kr 1, HOS kr - -kr kr kr 2, kr 1, Profilering kr - -kr 1, kr 1, kr 10, kr 8, Årsmøte kr - -kr 7, kr 7, kr 5, kr 2, Drift SP kr - -kr 10, kr 10, kr 12, kr 1, Julebord kr - kr - kr - -kr 10, kr 10, Sum: kr 702, kr 584, kr 117, kr kr 117, Bankinnskudd pr fra kontoutskrift Bankinnskudd pr fra kontoutskrift 4 1. Økte inntekter pga økt studentantall 2. Lavt i forhold til budsjett pga sen utbetaling i januar Sponsing av UKA13 og sommeravslutning ,00 for høyt pga sen utbetaling til Huset

27 C Budsjett

28 Budsjett for Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik 2014 Beskrivelse Inntekter Utgifter Note Midler fra SOPP kr ,00 kr - 1. Fordeling til Velferd kr - kr ,00 Fordeling til Huset kr - kr ,00 Uforutsette utgifter kr - kr 5 000,00 2. Studentaktiviteter kr - kr ,00 3. Kurs, konferanser og eksterne utvalg kr - kr 7 500,00 IMT kr - kr 2 500,00 4. TØL kr - kr 2 500,00 4. HOS kr - kr 2 500,00 4. Profilering kr - kr ,00 5. Årsmøte kr - kr 7 500,00 Drift SP kr - kr ,00 Julebord/sosialisering kr - kr ,00 Inspirasjonskveld Kr - Kr ,00 Valgkomite Kr - Kr 2 000,00 Totalt: kr ,00 kr ,00 Balanse: kr 0,00 1) Utbetales av SOPP en gang per semester, beløpet er regnet ut fra antall studenter ved Høgskolen. pengene fordeles på Velferd, Huset og SP 2) Dekke uforutsette tap (grupper/lag) 3) Støtte/midler til studentarrangementer 4) Midler som hovedtillitsvalgt disponerer for å drive studentaktivitet(er) på sin avdeling 5) Profilering av studentparlamentet

29 D Arbeidsprogram 28

30 Arbeidsprogram for Studentparlamentet Velferd Velferd skal følge opp og utarbeide nye rutiner og maler i henhold til nye vedtekter. Videre arbeide med utarbeidelse av nye stillingsinstrukser for å speile tidligere nevnte vedtekter 2. Tillitsvalgte/studentrepresentanter Det skal være et fokus på de tillitsvalgte. I forbindelse med dette skal Inspirasjonskveld videreutvikles og det skal jobbes med bedre og mer omfattende opplæring av de tillitsvalgte. I tillegg skal Studentparlamentet skape flere arenaer for studentrepresentanter å møtes for å kunne utveksle informasjon og skape bedre samhandling mellom studentrepresentantene i de forskjellige utvalg og råd. 3. Informasjonsflyt Studentparlamentet skal fortsette å jobbe for bedre informasjonsflyt, både innad i organisasjonen og eksternt. Studentparlamentet skal jobbe konkret med: 1. Større utnyttelse av Facebook Facebook skal brukes til å informere mer fortløpende om saker som er gjennomført 2. Bedre utnyttelse av media Tilstrebe et innlegg i hver utgave av Fiber med saker det jobbes med og saker som er gjennomført, samt jobbe opp mot lokal og riksmedia i aktuelle studentsaker. 3. Kvartalsvis oppdatering på egen hjemmeside Samtidig som innlegget i Fiber blir lagt ut skal det legges ut på egen hjemmeside (og dermed også infoskjermen) 4. Utnytte HiG sine egne nyhetskanaler Når det gjennomføres større saker i Studentparlamentet bruke HiG.no sin nyhetskanal mer aktivt for å kunne profilere saker og Studentparlamentet mer.

31 E Nåværende vedtekter 30

32 Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er det øverste utøvende studentorgan ved HiG i tiden mellom hvert årsmøte. Norsk Studentorganisasjon (NSO): Er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP): SOPPs oppgave er å tilby relevante produkter og tjenester til studievirksomheten ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer. Medlemmer i Studentparlamentets styre: Lederen av Studentparlamentet Nestleder av Studentparlamentet Hovedtillitsvalgte for alle avdelinger, eller dens vara. Velferds Ansvarlig Medlemmer i Studentparlamentet: Lederen av Studentparlamentet Nestleder av Studentparlamentet Hovedtillitsvalgte for alle avdelinger Vara hovedtillitsvalgte for alle avdelinger Velferds Ansvarlig Velferds Kontaktperson Årsmøtet: Studentparlamentets øverste organ, der alle studenter har møte og stemmerett. Velferdspolitisk: Ansvarlige for studentaktiviteter og grupper underordnet Studentparlamentet i tillegg til studenttjenester av psykososiale natur. Observatører: Deltagere som ønsker å møte på Studentparlamentets møter. Disse har ikke møterett men kan møte dersom studentparlamentet inviterer dem. Grupper: All samordnet aktivitet underordnet Studentparlamentet og tilfredsstiller krav om verv regnes som en gruppe. Kulltillitsvalgt: Talsperson for en enkelt klasse. 1.3 Verv og stillinger Leder av Studentparlamentet: Øverste tillitsvalgt ved institusjonen. Nestleder av Studentparlamentet: Nest øverste tillitsvalgt ved institusjonen. Velferds Ansvarlig: Ansvarlig for velferdspolitikk i Studentparlamentet. Velferds Kontaktperson: Ansvarlig for kontakt med studenter og grupper underordnet Studentparlamentet og kontaktperson for psykososiale tjenester. Organisasjonssekretær: Ansatt av skolen som sekretær for Studentparlamentet.

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer