1 Saksliste Årsrapport Resultatregnskap Budsjett Arbeidsprogram Vedtektsendringer 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7"

Transkript

1 ÅRSMØTE januar 2014

2 Innhold 1 Saksliste Årsrapport Resultatregnskap Budsjett Arbeidsprogram Vedtektsendringer Midlertidig forlengelse av verv Valg av valgkomitè Presentasjon av det nye styret Eventuelt 11 A Årsrapporter 12 B Regnskap C Budsjett D Arbeidsprogram 28 E Nåværende vedtekter 30 F Forslag til nye vedtekter 44 G Nye vedtekter 60 1

3 1 Saksliste 1 Konstituering Valg av møteleder/ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Forslag til møteleder fremlegges på årsmøte. Henning Karlsen velges til referent. Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes. Godkjenning av forretningsorden (ligger ved, side 3-4) Forslag til vedtak: Forretningsorden godkjennes. Godkjenning av saksliste Forslag til vedtak: Saksliste godkjennes. Valg av protokollunderskrivere (2. stk) Forslag til vedtak: Forslag til protokollunderskrivere fremlegges årsmøtet. Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Forslag til tellekorps fremlegges årsmøtet. 2 - Årsrapport Resultatregnskap Budsjett Arbeidsprogram Vedtektsendringer 7 - Midlertidig forlengelse av verv 8 - Valg av valgkomitè 9 - Presentasjon av det nye styret 10 - Eventuelt 2

4 2 - Årsrapport 2013 Saksnummer ÅR-2/14 Type Informasjon Saksnavn Årsrapporter Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch, m.fl Leder, avdelingstillitsvalgte og velferd legger frem sine årsrapporter fra året 2013 og det vil bli rom for spørsmål og kommentarer. Se Vedlegg A - Årsrapporter for rapportene Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsrapporter for 2013 med de merknader / endringer / tillegg gitt under diskusjonen 3

5 3 - Resultatregnskap 2013 Saksnummer ÅR-3/14 Type Informasjon Saksnavn Resultatregnskap Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Finn Erik Nagell Lagt frem av Finn Erik Nagell Nestleder i Studentparlamentet legger frem resultatregnskapet fra året 2013 og det vil bli rom for spørsmål og kommentarer etterpå. Se Vedlegg B - Resultatregnskap 2013 for denne. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner Økonomirapport for 2013 med de merknader / endringer / tillegg gitt under diskusjonen 4

6 4 - Budsjett 2014 Saksnummer ÅR-4/14 Type Informasjon Saksnavn Budsjett Vedtak Må vedtas av årsmøtet for å være godkjent Saksbehandler Finn Erik Nagell Lagt frem av Finn Erik Nagell Nestleder i Studentparlamentet legger frem budsjett for året 2014 og det vil bli rom for spørsmål og kommentarer. Se Vedlegg C - Budsjett 2014 for dette. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar Budsjett 2014 slik det foreligger 5

7 5 - Arbeidsprogram 2014 Saksnummer ÅR-5/14 Type Informasjon Saksnavn Årsrapporter Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Arbeidsprogram Lagt frem av Edward Disch Leder i Studentparlamentet legger frem arbeidsprogrammet for året 2014 og det vil bli rom for spørsmål og diskusjon før vedtak. Se Vedlegg D - Arbeidsprogram for denne. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar Arbeidsprogram 2014 med de endringer som er gjort av Årsmøtet 6

8 6 - Vedtektsendringer Saksnummer ÅR-6/14 Type Vedtak Saksnavn Vedtektsendringer Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Vedtektskomiteen Lagt frem av Vedtektskomiteen Forslag til vedtektsendringer Vedtektskomiteen innstiller på hele vedtektsendring da det er en helhetlig endring av Studentparlamentets vedtekter. Det vil bli rom for spørsmål og diskusjon før vedtak. Se Vedlegg E - Nåværende vedtekter for nåværende vedtekter, Vedlegg F - Forslag til nye vedtekter for å se forskjellen og Vedlegg G - Nye vedtekter. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar vedtektsendringene slik de foreligger Studentparlamentet forholder seg retten til å rette opp redaksjonelle feil etter møteslutt. (f.eks: Skrivefeil, feil i nummerering osv.) 7

9 7 - Midlertidig forlengelse av verv Saksnummer ÅR-7/14 Type Vedtak Saksnavn Forlengelse av verv Vedtak Godkjent/Ikke Godkjent Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch Da valget har blitt avholdt så sent opp mot virkeperioden fremsettes det sak om forlengelse av verv slik at virket til Studentparlamentet ikke blir unødvendig avbrutt. Dette med spesielt tanke på Studiebarometeret som kommer ut den 3. februar og avisene vil ha kommentar fra studentdemokratier Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forlengelse av verv slik det blir fremforhandlet under Årsmøtet 8

10 8 - Valg av valgkomitè Saksnummer ÅR-8/14 Type Vedtak Saksnavn Valg av Valgkomite Vedtak Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch, m.fl Forslag til valgkomitè fremsettes på Årsmøtet, og vedtas av Årsmøtet Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner valgkomiteen slik den er lagt frem på Årsmøtet

11 9 - Presentasjon av det nye styret Saksnummer ÅR-9/14 Type Informasjon Saksnavn Nye styret Vedtak Saksbehandler Finn Erik Nagell Lagt frem av Finn Erik Nagell Nye styret vil presenteres på Årsmøtet Forslag til vedtak: Ingen vedtak å fatte 10

12 10 - Eventuelt Saksnummer ÅR-10/14 Type Informasjon Saksnavn Eventuelt Vedtak Avhenger av sak Saksbehandler Edward Disch Lagt frem av Edward Disch Ingen saker er meldt inn til eventuelt. Forslag til vedtak: Ingen vedtak å fatte 11

13 A Årsrapporter 12

14 Årsrapport for HOS Skoleåret 2013 har vært relativt rolig, med unntak av noen større saker som vil bli nevnt nedenfor. Noe som har vært nytt i år er innføringen av Inspirasjonskveld som arrangeres av de hovedtillitsvalgte for alle tillitsvalgte og vara. Møtevirksomhet Oppmøte på tillitsvalgtmøtene har vært bra med tanke på all praksis studentene er i, men det er fortsatt et forbedringspotensial. Det har i år vært et gjennomsnitt på 15 tillitsvalgte/vara tilstede på møtene. Ellers har de tillitsvalgte og vara vært svært engasjert når de har en sak fra klassen sin. Idélab I fjor ble oppsettet på Idélab endret grunnet de gav problemer for studentene på TØL. I år gav det problemer for studentene på HOS, spesielt med tanke på sykepleierne, da det kom for tett på en eksamen, samt var umotiverende for studentene da tidsperioden ble utvidet over 24 dager. Saken ble tatt opp med pro-rektor, leder i studentparlamentet og seksjonsleder, hvor bedre løsninger ble diskutert til neste Idélab, slik at dette ikke gjentas. Refusjonsordning i praksis Alle studentene på HOS er gjennom sin utdanning i praksis, hvor noen må reise lengre enn andre over lengre tid. Refusjonsordningen på kjøregodtgjørelse fra Høyskolen i Gjøvik er én krone for hver kilometer som er over de 50 km studenten da allerede har kjørt, noe som er for dårlig. Saken ble tatt opp med dekan på HOS, hvor målet var å få økt økonomisk støtte per kilometer og få senket kilometergrensen for å gå økonomisk støtte. Dekanen ville ta saken videre og sjekke Høyskolen i Gjøvik opp imot andre høyskoler, men informerte også om at avdelingen hadde en begrenset økonomi. Siden denne saker er relativt ny, har dekan ikke komt med tilbakemelding til hovedtillitsvalgt om eventuelle endringer enda, så denne saken vil da fortsette dette året. Studenttorget Det ble en seriøs sak mot personalets holdninger på Studenttorget, da studentene på HOS fikk dårlige sanksjoner på en uprofesjonell måte når de ville klage eller etterspør begrunnelse på eksamen. Denne saken kom ikke fra tillitsvalgtmøte, men fra flere studenter

15 som kom og informerte om dette direkte til hovedtillitsvalgt. Denne saken var den samme i fjor, så derfor ble det informert på kaffemøte om misnøyen studentene opplever ved dette, og at det ønskes en bedre kundebehandling av Studenttorget fremover. Andre saker på HOS - Flere grupperom og bedre grupperom, samt lesesal ved eksamenstidene. - Flere parkeringsplasser og bedre oppmerking av plassene. - Senke prisene i kantinen og få et bedre utvalg for studentene med cøliaki og laktoseintoleranse. - Forbedring av klasserom med tanke på for lav temperatur, dårlig tilgang til strøm og dårlig ventilasjon.

16 Årsrapport for IMT 2013 TV-møtene. Oppmøtet på tillitsvalgtmøtene har fortsatt å være bra i tillitsvalgte på hvert møte. De tillitsvalgte viser engasjement og er flinke til selv å ta tak i saker. Håper denne trenden fortsetter i Fronter-rom for de tillitsvalgte. Fronter-rom for de tillitsvalgte var noe som ble ytret ønske om på Kvalitetsseminaret i 2012, og ved utgangen av februar 2013 var alle tillitsvalgte ved IMT lagt til i Fronter-rommet. Det ser ut til å fungere bra og gir de tillitsvalgte lettere tilgang på informasjon og referater. Renovering av a-bygget. De tillitsvalgte synes de får for lite informasjon om status på renoveringen. Synes bloggen som er opprettet ikke gir tilstrekkelig med informasjon. De vil gjerne jevnlig bli oppdatert på om renoveringen er i rute eller om det er forsinkelser osv. Nett-tilgang på skolen. Det er generelt dårlig nett-tilgang på skolen. Nettet er ofte tregt og faller bort, og noen av auditoriene er det ikke nett-tilgang i det hele tatt. Dette er noe som jobbes med under renoveringen og bør derfor bli bedre etter hvert. Idélab 24. Nytt for året var at idélab skulle vare over 24 dager i istedenfor 24 timer. Holdningene og erfaringene til idélab har vært generelt dårlige. Studentene synes det har vært vanskelig og krevende at det har gått over 24 dager. Det ble gitt ut ulike type informasjon til de 10 gruppene som gikk videre om presentasjonen slik at noen grupper fikk forberedt seg og andre ikke. Det kom også reaksjoner på at mail ikke ble sendt ut på higmail til alle deltakerne men til private mailadresser slik at deres private mailadresser ble synlig for alle. Ventilasjon og temperatur i auditorier. Dårlig ventilasjon har vært en gjenganger både i 2012 og Våren 2013 tok studentparlamentet derfor målinger av auditorier for å ha noe å vise til. Dette er blitt tatt tak i av husdrift og blitt forbedret. Men siden Hig har utvidet kjernetiden sin er det fremdeles klager på ventilasjonen i K- auditoriene etter kl

17 Informasjonsformidling. En annen gjenganger er at studentene generelt føler informasjonsflyten på skolen er dårlig. 3.års studenter på mediefag spesielt, klager på veldig lite informasjon om selve bacheloroppgaven. Dette er meldt fra til Stafseng. Når forelesere er syke får studentene sen info om avlyst forelesning, og ved lengre sykmelding gis det til tider lite info om hvordan de skal få tatt igjen tapt undervisning studentene føler de bare blir overlatt til seg selv. Problemstilling med informasjon og ressursbruk er noe som gjelder de andre avdelingene også og er tatt opp med høgskoleledelsen. Studentene føler de rett som det er drukner i unødvendige mail og gjentagende mailer fra ansatte. Det er blitt ytret ønske om å kunne skrive seg på eller melde seg av mailinglister slik at man kan velge hvilke informasjon man ønsker å få. I følge It-tjenesten er dette vanskelig å gjennomføre. HTV har snakket med Stafseng og Karlstad og bedt dem oppfordre de ansatte til å bli mer bevisst på hva de sender ut slik at vi slipper å få de samme mailene gang på gang.

18 Årsrapport TØL 2013 Kort fortalt 1. Møtevirksomhet Tillitsvalgtmøter Kaffemøter med dekanen Saksliste Renovering A-bygg/Nybygg Romproblematikk Lesesal Klaging og sensurfrister Klagesak Fysikk forkurs Sensurfrister Forelesere og emnebeskrivelser Stillingsinstrukser Seminarer Inspirasjonskveld Kvalitetsseminar Gjengangsbagateller Valg Ny Org.Sek - Endelig!! Tilbakemeldinger og forbedringspotensiale...4 1

19 1. Møtevirksomhet 1.1. Tillitsvalgtmøter Vi har gjennom vår periode avholdt 9 TV-møter på TØL. De kulltillitsvalgte(tv) har hatt gjennomgående godt oppmøte og vært ivrige til å delta aktivt under møtene. Kun eksamensperiode og sen innkalling har ført til lavere oppmøte enn normalt, og vi har endelig fått tillitsvalgte i stort sett alle kull. De kulltillitsvalgte har kommet med mange og gode forslag, som har gjort hverdagen for sine medstudenter et hakk bedre. Uten alle TV ene hadde det ikke vært noe tillitsvalgtapparat, så en stor takk til alle som har bidratt Kaffemøter med dekanen På TØL har vi vært så heldig å bli prioritert såpass av ledelsen at vi har fått gjennomført 3 kaffemøter i Oppmøtet har kanskje ikke vært like bra på alle møtene, men både TV er som har deltatt og Dekan ser ut til å ha hatt stort utbytte av dette. Det uformelle preget på møtene har vært en god arena til diskusjon av ulike temaer som omhandler TØL, der terskelen er lavere og man kan ta opp det meste TV ene har på hjertet. TV ene får enklere løst sine saker, og TØL-ledelsen får en direkte og ærlig røst fra studentene de kan bruke til å forbedre sine studietilbud. 2. Saksliste 2.1. Renovering A-bygg/Nybygg Renovering av A-bygget har ført til større komplikasjoner for studentene, og særlig bachelorstudentene som mangler grupperom. Til tider også mye støy i eksamensperiode vår-semester. Bygget vil bli ferdigstilt i løpet av våren, og klar til bruk for IMT. Deres laber på Mustad vil muligens da bli flyttet tilbake, men ingenting er avgjort før det tas stilling til hvilke planer som skal gjennomføres for videre utvidelse av HIG. Selv om B-bygget vårt sto mer eller mindre klart vårsemester 2013, ble det tatt i bruk alt ved semesterstart Høst Dette var langt ifra smidig for studentene, og det gikk utover studiekvaliteten. Nå er den tid over, men grunnet renovering av A-bygget er det fortsatt stor plassmangel for studentene. TØL er den avdelingen som har størst potensiale for tilvekst med en stadig etterspørsel etter ingeniører. HOS har ikke nok praksisplasser til å ekspandere og IMT vil nok ikke vokse i for stor grad. For å kunne konkurrere med andre instanser som tilbyr tilnærmet like studier, må også HIG stadig utvikle seg i trå med teknologien i resten av samfunnet for å kunne eksistere i framtiden. HIG har midlertidig leid ekstra lokaler på Mustad Næringspark, men det er kun ok som kriseløsning. Det er langt ifra godt nok, og nå vurderer skolen å kutte nybygg til fordel for en større andel leieareal på Mustad. Lokalene vi har disponert der til nå, er gamle og lite tilpasningsvennlige for studentenes behov, da det trengs fler laber med arbeidsplasser i tillegg til flere forelesningssaler. Leieforholdet som er per i dag kan fort føre til lavere oppmøte på øvingstimer, da det ikke er tilrettelagt for hele dager der nede for de kullene som rammes. Fartingen mellom Campus og Mustad hever dørstokkmila for de studentene som sliter med motivasjon. Skal HIG satse på leieforhold på Mustad, kreves det at samtlige spesifikasjoner for den framtidige og moderne høgskolen blir 2

20 tilrettelagt på en måte som er gunstig for studentene. Så enten det blir nybygg fra statlige hold, eller et mulig rimeligere alternativ i privat sektor på Mustad, er det til vår egen interesse at den fremtidige HIG er ettertraktet og kvalitetssikret når vi skal vise til vitnemålet Romproblematikk Renoveringen har også ført med seg følgende problemer for studentene: -Få grupperom -Altfor få lesesaler/stillesoner -Blokkeringer i klasserom i B-bygg, hindrer sikt opp til tavle -Trange, overfylte rom i starten av semester for de største fagene, fører til at mange skipper forelesning -Ventilasjon og romtemperaturer 2.3. Lesesal Studentene og studentparlamentet har gang på gang mast på ledelsen om at vi trenger adskillige fler lesesaler! Ikke om 3-4 år når skolen har sprengt kapasiteten til det ugjenkjennelige, men NÅ! Det er nå vi trenger plasser, og det er nå VI studerer her. Vi skal likevel kjempe på for at de etter oss skal få det bedre, og for at ryktet til HIG skal være et rykte vi kan være stolte av og som vil gi oss fordeler på jobbmarkedet i ettertid! Med Philip Føyen i bresjen for prosjektet, har vi fått til en nødløsning fra HIG i TimeEdit. Det har fungert greit, men er ikke godt nok, så fortsett å kjempe for tilrettelegging av lesesaler på Campus Klaging og sensurfrister Klagesak Fysikk forkurs En gruppe studenter, som ikke bestod på Fysikk forkurs 2013, gikk sammen og fikk gjennom en klage på noe uheldig vis, og blandet HTV og Dekan på TØL inn i dette. Studentene klagde på at lærer hadde sensurert feil, og at de ikke fikk ordentlig begrunnelse for sensur på eksamen i tillegg til at mail om tidspunkt for konte-eksamen kom ut altfor seint. De fikk dispensasjon fra forkurs på grunnlag av at HIG hadde informert dårlig og for sent om konten, dersom de besto REA2101. Dette skapte stor misnøye hos de andre studentene som fullførte. Tillitsvalgte ved elektro og maskin, som tok samme kurs og bestod, meddelte på TV-møte at foreleser var dyktig og rettferdig og hadde stått på for at studentene på forkurs skulle engasjere seg nok gjennom kurset til å klare å bestå. HIG ønsker ikke at dette skjer igjen, og det kommer til å være meget strengt på forkurs Når noen ikke består forkurs, er det mest sannsynlig en grunn til det. SP kan veilede studentene med å klage, og bistå med hva som gjelder av rettigheter osv. Husk at dette er en kostbar affære, som sjelden fører til bedre karakterer. Vi ønsker at det skal være noenlunde strenge krav til forkurs, da det til syvende og sist går utover ryktet til HIG om de setter lista for lavt. Det er ikke positivt for eget vitnemål når man skal ut å søke jobb! Sensurfrister Fristen som er gitt på Student-web, er den fristen sensor har til å sette sensur. Deretter har studenttorget to til tre virkedager på å føre inn karakterene inn på student-web. Viktig å opplyse studentene 3

21 om at alle våre rettigheter står beskrevet i lovverket vi skriver under på at vi har lest når vi signerer for studieplassen vår Forelesere og emnebeskrivelser Det er mange av de tillitsvalgte som har jobbet med saker der foreleser har gått bort fra det som står i emnebeskrivelse, at de kommer for sent, ser på sport i forelesning eller mangler pedagogiske evner eller struktur i undervisningen. Tillitsvalgtapparatet har et ansvar ovenfor studentene å se til at slike forhold blir avklart og får konsekvenser, likeså har studentene et ansvar for at noen engasjerer seg til å ta dette ansvaret. Dersom dette ansvaret ikke blir opprettholdt, kan det føre til at hver enkelt student står alene uten en studentorganisasjon til å bistå slike saker Stillingsinstrukser I 2013 har HTV på IMT og TØL utarbeidet nye stillingsinstrukser for: -Kulltillitsvalgte med vara -Hovedtillitsvalgte med varaer -Leder og nestleder for SP Alle stillingsinstrukser ligger nå ute i HIG s Kvalitetssystem. Det oppfordres til å gjøre seg kjent med endringene som er gjort ved samtlige stillingsinstrukser Seminarer Inspirasjonskveld På slutten av vårsemester 2013 arrangerte HTV ene på samtlige avdelinger en kveld for de tillitsvalgte, der man hadde fokus på økt kjennskap til SP, HIG og saksgangen i tillitsvalgtapparatet. Foredrag, case-løsning og pizza er kvelden kort beskrevet, og baktanken er å øke kvalitet, kunnskap og utbytte av vervet. Dagens engasjement blant studentene på HIG er ikke så bra som det burde, så noe av tanken bak Inspirasjonskvelden er å engasjere fler til og stille til valg. Det skal være en fordel å engasjere seg utenom å tilegne seg erfaring gjennom vervet og få en god attest Kvalitetsseminar Hver høst arrangerer HIG et seminar for alle TV er, SP og HIG. Det har blitt foreslått fra HIG om det skal tas ut av budsjettposten til kvalitetsseminaret og heller bruke disse til rådighet for SP, da det gjentatte ganger er søkt om økt støtte til organisasjonen. Dette er TV ene på TØL sterkt imot, og konklusjon er heller at Idé-lab 24 legges ned. 4

22 2.7. Gjengangsbagateller Det er og har vært en tendens til at følgende saker blir til stadighet tatt opp på TV-møtene. Det er noe uklart om det er pga. mangel på andre saker å ta opp disse dukker opp, eller om det er saker som er av så stort kaliber at det må opp på hvert TV-møte. Disse sakene er det alltid rom for å jobbe med om man kjeder seg i vervet som HTV på TØL: -Fler søppelbøtter (Forespørsel sendt videre til ledelsen høstsemester 2013) -Påfyll av blekk og papir til printere (Kan hentes på Kopi-sentralen ved IT-tjenesten) -Parkeringsplasser (Kommunen hindrer - Alternativ: Bruk beina eller buss) -Såpe og papir på toiletter (Husdrift/Vaskepersonale) -Kantinepriser og åpningstider (SOPP bestemmer) -Får ikke respons fra Husdrift (Jobber det noen i husdrift?) 2.8. Valg Årets valg ble påstartet så altfor, altfor sent! Vi HTV er er litt usikre på hvor denne glippen oppstod, men det var helt klart vi som til slutt måtte til pers å gjøre en hel del for at vi skulle få nok kandidater til vervene. I vedtektene står det klart og tydelig at valgkomitéen(vk) skal starte sitt virke fra semesterstart. Resultatet av dette har ført til at overlapping enten ikke finner sted, eller at de avtroppende HTV er samt leder må forlenge sitt virke i minimum en måned lenger enn det som står i stillingsinstruks. Oppfordrer derfor samtlige deltakere og stemmeberettigede på årsmøtet til å være med på å gi VK tilbake sin innstillings-makt! 2.9. Ny Org.Sek - Endelig!! Starten på vervene til HTV og vara på TØL ble adskillig mer krevende i den perioden SP var uten fungerende organisasjons-sekretær(org.sek.). Det var til stor glede da vi endelig fikk på plass en ny i stillingen ved oppstart høstsemester 2013, og vårt virke kom mer på stell igjen Tilbakemeldinger og forbedringspotensiale TV ene på TØL har meldt tilbake at de ønsker å få mer informasjon om hva SP/HTV er jobber med, samt se mer av SP. Det er viktig at de store sakene som SP jobber med blir frontet godt, og kan dermed bruke dette som en slags markedsføring for organisasjonens virke ut til studentmassen. Trolig kan dette også være med på å lette trykket med å finne fram til de engasjerte studentene vi er avhengige av for å kunne drive studentparlamentet og jobbe videre for studentenes saker her på HIG. 5

23 Årsrapport Velferd Året 2013 har vært preget av å utarbeide en omstrukturering av Studentparlamentet Velferd. Endrede vedtekter Det har blitt utarbeidet et forslag til endring av Kapittel 8 i Studentparlamentets vedtekter, samt noen endringer i Kapittel 9, som omhandler Velferd. Hovedendringene går ut på at opprettelsen av nye aktivitetsgrupper skal godkjennes av årsmøtet, og at aktivitetsgruppene må legge frem og få godkjent en enkel årsrapport på årsmøtet. Dette er for å sikre større åpenhet rundt aktivitetsgruppenes drift. I tillegg er det blitt satt opp faste poster for tildeling av midler til noen grupper. Nye retningslinjer Det har blitt utformet nye retningslinjer for aktivitetsgruppene. Det stilles nå krav til at leder og økonomiansvarlig skriver under å ha lest og forstått disse, slik at man kan være sikre på at de forstår hva som kreves av dem. Ellers er det gjort noen endringer for å tydeliggjøre regler som har vært praktisert, samt sikre god drift av gruppene. I tillegg er noen punkter tatt ut av vedtekter og heller satt inn i retningslinjene. Nytt system for økonomi Økonomisystemet for velferdsavdelingen er blitt arbeidet med og endret. Endringene tilsier at penger tildelt på fordelingsmøtet blir stående på konto hos Studentparlamentet Velferd inntil gruppen ønsker å benytte disse. Dette skaper bedre oversikt og et tydeligere skille mellom penger som er øremerket av fordelingsmøtet og gruppens egenskaffede midler. Det skaper også et bedre system for å fordele ubenyttede midler på nytt ved neste fordelingsmøte. Endringene skaper ingen merkbare ulemper for gruppene, samtidig som det letter velferdsansvarligs arbeid. Ny utbetalingsanvisning For å speile endringene i økonomisystemet ble det utarbeidet en ny utbetalingsanvisning. Denne gir gruppene muligheten til å skille mellom utbetalinger fra egen konto og utbetalinger fra øremerkede midler fra SP Velferd. Fronterrom For å skape en enklere og mer tilregnelig måte dele informasjon og kommunisere med gruppenes styre ble det opprettet et Fronterrom. Da alle studenter ved Høgskolen i Gjøvik er forpliktet til å sjekke Fronter jevnlig ses dette på som et bedre alternativ enn den tidligere Facebook-gruppen. Fronterrommet er ment for leder og økonomiansvarlig fra hver gruppe. Dette krever at leder og økonomiansvarlig videreformidler relevant informasjon til resten av gruppens styre. I rommet ligger det også ulike maler og felles dokumenter som gruppen skal benytte. Gjennom diskusjonsforumet i rommet kan gruppene stille spørsmål og Velferd kan svare, synlig for alle. Endring av fordelingsmøtet I år ble fordelingsmøtet gjort slik at 3 representanter fra studentparlamentet utarbeidet et fordelingsforslag etter en gjennomgang av alle gruppenes søknader. Dette fordelingsforslaget ble deretter stemt over på fordelingsmøtet, og det ble ikke gitt anledning til å endre forslaget underveis i møtet.

24 Fordelingsforslaget ble enstemmig vedtatt, til tross for en del misnøye rundt selve gjennomføringen av møtet. Man ser i ettertid at det kunne vært informert bedre i forkant rundt endringene i måten å gjennomføre fordelingsmøte på. Dessuten ser vi behovet for å sende ut fordelingsforslaget i forkant av møtet, slik at alle har mulighet til å vurdere dette på forhånd. Dette er inkludert i forslaget til vedtektsendringer. Rutiner for velferdsansvarlig Det er påbegynt et arbeid med å utbedre og fastsette velferdsansvarligs rutiner. Dette omfatter blant annet rutinene rundt kontroll av gruppenes økonomi. Man ønsker også å skape rutiner for overføring av dokumenter til senere velferdsansvarlige, samt utarbeide maler for ulike prosedyrer. Dette vil sikre bedre kontinuitet. Dette inkluderes i arbeidsprogrammet for 2014.

25 B Regnskap

26 Resultatregnskap for Studenparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik 2013 Beskrivelse Inntekter Utgifter Resultat Budsjett Avvik i kroner Noter: Midler fra SOPP kr 702, kr - kr 702, kr 600, kr 102, Renteinntekter kr - kr - kr - kr - kr - Fordeling til Velferd kr - -kr 444, kr 444, kr 380, kr 64, Fordeling til Huset kr - -kr 26, kr 26, kr 125, kr 98, Uforutsette utgifter kr - kr - kr - -kr 5, kr 5, Studentaktiviteter kr - -kr 87, kr 87, kr 40, kr 47, Kurs, konferanser og eksterne utvalg kr - -kr 4, kr 4, kr 5, kr IMT kr - -kr 1, kr 1, kr 2, kr 1, TØL kr - -kr kr kr 2, kr 1, HOS kr - -kr kr kr 2, kr 1, Profilering kr - -kr 1, kr 1, kr 10, kr 8, Årsmøte kr - -kr 7, kr 7, kr 5, kr 2, Drift SP kr - -kr 10, kr 10, kr 12, kr 1, Julebord kr - kr - kr - -kr 10, kr 10, Sum: kr 702, kr 584, kr 117, kr kr 117, Bankinnskudd pr fra kontoutskrift Bankinnskudd pr fra kontoutskrift 4 1. Økte inntekter pga økt studentantall 2. Lavt i forhold til budsjett pga sen utbetaling i januar Sponsing av UKA13 og sommeravslutning ,00 for høyt pga sen utbetaling til Huset

27 C Budsjett

28 Budsjett for Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik 2014 Beskrivelse Inntekter Utgifter Note Midler fra SOPP kr ,00 kr - 1. Fordeling til Velferd kr - kr ,00 Fordeling til Huset kr - kr ,00 Uforutsette utgifter kr - kr 5 000,00 2. Studentaktiviteter kr - kr ,00 3. Kurs, konferanser og eksterne utvalg kr - kr 7 500,00 IMT kr - kr 2 500,00 4. TØL kr - kr 2 500,00 4. HOS kr - kr 2 500,00 4. Profilering kr - kr ,00 5. Årsmøte kr - kr 7 500,00 Drift SP kr - kr ,00 Julebord/sosialisering kr - kr ,00 Inspirasjonskveld Kr - Kr ,00 Valgkomite Kr - Kr 2 000,00 Totalt: kr ,00 kr ,00 Balanse: kr 0,00 1) Utbetales av SOPP en gang per semester, beløpet er regnet ut fra antall studenter ved Høgskolen. pengene fordeles på Velferd, Huset og SP 2) Dekke uforutsette tap (grupper/lag) 3) Støtte/midler til studentarrangementer 4) Midler som hovedtillitsvalgt disponerer for å drive studentaktivitet(er) på sin avdeling 5) Profilering av studentparlamentet

29 D Arbeidsprogram 28

30 Arbeidsprogram for Studentparlamentet Velferd Velferd skal følge opp og utarbeide nye rutiner og maler i henhold til nye vedtekter. Videre arbeide med utarbeidelse av nye stillingsinstrukser for å speile tidligere nevnte vedtekter 2. Tillitsvalgte/studentrepresentanter Det skal være et fokus på de tillitsvalgte. I forbindelse med dette skal Inspirasjonskveld videreutvikles og det skal jobbes med bedre og mer omfattende opplæring av de tillitsvalgte. I tillegg skal Studentparlamentet skape flere arenaer for studentrepresentanter å møtes for å kunne utveksle informasjon og skape bedre samhandling mellom studentrepresentantene i de forskjellige utvalg og råd. 3. Informasjonsflyt Studentparlamentet skal fortsette å jobbe for bedre informasjonsflyt, både innad i organisasjonen og eksternt. Studentparlamentet skal jobbe konkret med: 1. Større utnyttelse av Facebook Facebook skal brukes til å informere mer fortløpende om saker som er gjennomført 2. Bedre utnyttelse av media Tilstrebe et innlegg i hver utgave av Fiber med saker det jobbes med og saker som er gjennomført, samt jobbe opp mot lokal og riksmedia i aktuelle studentsaker. 3. Kvartalsvis oppdatering på egen hjemmeside Samtidig som innlegget i Fiber blir lagt ut skal det legges ut på egen hjemmeside (og dermed også infoskjermen) 4. Utnytte HiG sine egne nyhetskanaler Når det gjennomføres større saker i Studentparlamentet bruke HiG.no sin nyhetskanal mer aktivt for å kunne profilere saker og Studentparlamentet mer.

31 E Nåværende vedtekter 30

32 Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er det øverste utøvende studentorgan ved HiG i tiden mellom hvert årsmøte. Norsk Studentorganisasjon (NSO): Er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP): SOPPs oppgave er å tilby relevante produkter og tjenester til studievirksomheten ved høgskolene i Gjøvik og Lillehammer. Medlemmer i Studentparlamentets styre: Lederen av Studentparlamentet Nestleder av Studentparlamentet Hovedtillitsvalgte for alle avdelinger, eller dens vara. Velferds Ansvarlig Medlemmer i Studentparlamentet: Lederen av Studentparlamentet Nestleder av Studentparlamentet Hovedtillitsvalgte for alle avdelinger Vara hovedtillitsvalgte for alle avdelinger Velferds Ansvarlig Velferds Kontaktperson Årsmøtet: Studentparlamentets øverste organ, der alle studenter har møte og stemmerett. Velferdspolitisk: Ansvarlige for studentaktiviteter og grupper underordnet Studentparlamentet i tillegg til studenttjenester av psykososiale natur. Observatører: Deltagere som ønsker å møte på Studentparlamentets møter. Disse har ikke møterett men kan møte dersom studentparlamentet inviterer dem. Grupper: All samordnet aktivitet underordnet Studentparlamentet og tilfredsstiller krav om verv regnes som en gruppe. Kulltillitsvalgt: Talsperson for en enkelt klasse. 1.3 Verv og stillinger Leder av Studentparlamentet: Øverste tillitsvalgt ved institusjonen. Nestleder av Studentparlamentet: Nest øverste tillitsvalgt ved institusjonen. Velferds Ansvarlig: Ansvarlig for velferdspolitikk i Studentparlamentet. Velferds Kontaktperson: Ansvarlig for kontakt med studenter og grupper underordnet Studentparlamentet og kontaktperson for psykososiale tjenester. Organisasjonssekretær: Ansatt av skolen som sekretær for Studentparlamentet.

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

Årsmøte i Studentparlamentet mandag 30.01.12 klokka 17.00 35 stemmeberettigede studenter tilstede

Årsmøte i Studentparlamentet mandag 30.01.12 klokka 17.00 35 stemmeberettigede studenter tilstede Protokoll fra Studentparlamentets årsmøte Årsmøte i Studentparlamentet mandag 30.01.12 klokka 17.00 35 stemmeberettigede studenter tilstede SAK 1 Konstituering Alexander Løtvedt valgt til ordstyrer Christine

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

[År] Årsmøte Studentparlamentet 2015. 26. februar 2015 K-102. Henning Karlsen [Firmanavn] [Dato]

[År] Årsmøte Studentparlamentet 2015. 26. februar 2015 K-102. Henning Karlsen [Firmanavn] [Dato] [År] Årsmøte Studentparlamentet 2015 26. februar 2015 K-102 Henning Karlsen [Firmanavn] [Dato] Innhold Saksliste... 2 Sak 2015/01 Konstituering... 2 Forretningsorden... 3 Sak 2015/02 Arbeidsprogram for

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2013 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse Vedtekter for SOT Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Studentparlamentet (SP)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 3 Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer