Sjakk i monotypi Sidene Hest er gøy Sidene IKEA i sveitsarhus Side Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22"

Transkript

1 Påska årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene IKEA i sveitsarhus Side Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på plass i Uskedalen Utvikling Av Ola Matti Mathisen Årsmøtet vart halde for stutt tid sidan, men mannskapet i Uskedalen Utvikling er allereie på plass. Den nye leiaren Kristian Bringedal har gjennomført ein effektiv jobb med organiseringa og kva som blir oppgåvene til den einskilde skal vi her sjå nærmare på. STYRET består i tillegg til Bringedal av Erlend Bjørnebøle, Jan Erik Olsson og Berit Harriet Døssland og vararepresentar er Ragnvald Myklebust og Henrik Lyse. Rekneskapsførar er Alf Hjønnevåg. Styret har det daglege driftsansvar og ellers mellom anna ansvar for medlemsskap, vertsrolle for nye tiltak og tilflyttarar og er høyringspart i plansaker. Under styret direkte ligg GAMLESKULEN med mellom anna Cafe TIaren, strikkekafeen, infotavla, kjellaren, renovasjon, ungdomsklubben og planlagt datakurs for seniorar. Ei gruppe med medlemmene Jan Erik Olsson, Berit Olsson, Asbjørn Olsen og Ragnvald Myklebust tek seg av desse oppgåvene. Innreiing av kjellaren er neste store prosjekt for denne gruppa, og skisse er under arbeid. Eit kulturføremål er sannsynleg. Trådlaust nettverk er klårt i Gamleskulen. Under styret direkte ligg også nettsida uskedalen.no som no får ei eigen gruppe med redaktør Ola Matti Mathisen, Tore Mathiesen, Hans Ordin Østebø, Anita Enes og Thor Inge Døssland som medlemmer. Gruppa får både redaksjonelle og tekniske oppgåver og held datakurs 28. mars. Rydding, oppdatering og lenkjer er nokre av dei, DIALOGFORUM held faste møter der ein melder inn saker. Første møte på programmet er om disponering av strandsona 11. april og Redaksjonen: Ingeborg Bjørnebøle Sunniva E. Myklebust Karen Pedersen Brede Emilie Bringedal Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Trykkeri: Kvinnherad Bekst AS, Uskedalen Det var godt frammøte under det første fellesmøte i Uskedalen Utvikling. sentrumsplan ein annan viktig sak som bør påskyndast. Andre aktuelle stikkord for denne gruppa er busetnad, næring, oppvekst og trafikksikring. Med i gruppa er Sigurd Børve, Steinar Haugland, Bjørn Olav Tveit og ein representant for skule og barnehage. GRUPPE FOR KULTUR, TURISME OG PROFILERING har guida turar, opplevingspakkar, marknadsføring og aktiv nettsidebruk blant oppgåvene sine. I gruppa sit Gunn Mari Moberg, Morten Nilsen, Ola Matti Mathisen, Kjell Yri og Kristian Bringedal. Alle i mannskapet, som møtte fram utan fråfall i det første fellesmøte har ein generell målsetting å jobba utifrå. Samarbeid og samhandling for god utvikling i bygda står sentralt, likeeins nært og godt samarbeid med kommunen, verksemder og organisasjonar. Det er eit mål å bli besøksmål til Folgefonna Nasjonalpark og ei berekraftig turistbygd. Ellers strekar leiinga under at det er plass for fleire i gruppene. Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Muslandsvegen 144, 5463 Uskedalen Tlf: Ola Matti Mathisen Tlf: Utgiver av Uskedalsposten er Hobbyklubben i Uskedalen som er ein barneog ungdomsklubb frå 5. kl og oppover. Vi har aktivitetar på bedehuset i Uskedalen anna kvar mandag frå kl

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 Fredag klokka tre. Av Oddbjørg Heimark Oddbjørg Heimark. Eit herleg tidspunkt. Ferdig med skuleveka. Ferdig med jobben. Fri heilt til måndag morgon! Slik opplev vel dei fleste fredag klokka tre. Fem dagar med plikt og strev ligg bak. Framfor deg ligg tre netter og to dagar som fritt kan fyllast med det du har lyst til. Fredag vert du fri. Ein fredag klokka tre døydde Jesus på krossen. Etter mange, lange timar med ufatteleg pine kom døden som ei utløysing. Endeleg fekk den krossfeste fred. Dei som hadde sett på torturen, gav seg på heimveg. Nokre av dei var Jesu vener. Dei hadde satsa alt på Jesus. No var han brutalt riven frå dei. Alt håp var ute. Nedslegne og livredde stengde dei seg inne med si sorg. Men eit rop frå den krossfeste ringde enno i øyro deira: Far, tilgjev dei, for dei veit ikkje kva dei gjer! Jesus bad Gud tilgje dei som krossfeste han. Enno skjøna ikkje Jesu vener noko av det forferdelege som hadde hendt. Men Jesu bøn for bødlane festa seg i minnet: Far, tilgjev dei------! Sidan skjøna dei at han døydde for at den bøna skulle gå i oppfylling. For bødlane og for oss. Dei skjøna at Straffa låg på han, vi fekk fred, ved hans sår vart vi lækte. Jes 53, 5b Kvar fredag ber med seg minnet om langfredag. Då hende det som gjer at me kan gå fri den straffa me eigentleg fortener. Så sant vi vil at Jesu bøn skal gjelda for oss og: Far, tilgjev dei------!

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Kunstnarblikk på heimbygda Av Ola Matti Mathisen Sigrid presenterar ein ny monotypi, motivet er Ljosnes og ho har kalt det Det ljusnar Størrelse 65x50cm. Kunstnaren Sigrid Øyrehagen (55) som har røtene sine i Uskedalen og budde på Døsslandsido til ho var 16 år, har hatt utstilling nesten på heimebane i vinter. For tredje gong bad ho og lokale entusiastar inn til salsutstilling i Undarheim på Husnes. Ho fekk igjen sanne at ho er svært glad i og sterkt knytt til heimbygda og Kvinnherad. Det går då også tydeleg fram av produksjonen til Sigrid, som ikkje minst har eit stort innslag av Uskedalsmotiv. Men nokon samla presentasjon av desse har det ikkje vore før og Uskedalsposten har difor bede henne gjera eit utval. Det blir presentert i dette nummeret. Typisk nok vart det ei fin blanding av interiør og landskap. Det vart også ein dokumentasjon av den store spennvidda som Sigrid gjennom sine kunstnarår har hatt med omsyn til teknikkar, frå raderingar via akvarellar og fram til monotypiar. Denne spesielle grafikk-teknikken har ho landa på og har her ein framskote pionerposisjon som ho sjølv har lagt grunnsteinen til. For dei ikkje innvidde kan det enkelt opplysast at alle trykk blir ulike når ein jobbar med monotypi. Eller som ein ekspert, kunsthistorikar Jan Kokkin uttrykkar det etter å ha samanlikna Sigrid med sjølvaste Harriet Backer: De to kunstnerne deler den samme gleden over lysets fall inn i rommet og billedflatens oppbygging i pastose strøk. Bare med den ikke ubetydelige forskjell at i Øyrehagens endelige verk er det ikke malt et eneste strøk. Bildene er tryllet fram gjennom trykkplater og trykkfarger til saftige monotypier som til forveksling er lik nettopp oljemalerier. Med trykkplaten kan kunstneren så lage variasjoner over samme motiv der tettheten erstattes av en luftigere letthet. Sigrid imponerer med sin produktivitet og CV-en hennes er det ikkje så mange kunstnarar som kan visa

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 fram maken til. Til dømes inneheld lista over separatutstillingar rundt 30 stoppestader og ho har også vore med i mange kollektivutstillingar. Moelv og Drammen er dei neste utstillingsplassane. Ho er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og Haugesund Billedgalleri, Kvinnherad kommune og Haugesund kommune og har hatt fleire utsmykkingsoppdrag. Sigrid bur i Drammen og pendlar dagleg til atelieret sitt i Tøyen Kulturhus i Oslo der ho inngår i eit myldrande og inspirerande kunstnarmiljø. Der kjem ho til å halda fram, ikkje minst fordi husleiga er til å leve med. Når vi nemner økonomi seier Sigrid, som ikkje har nokon pengesterk støttespelar, at ho så vidt klarar seg. Og når vi har merka oss at ho med åra har vorte stadig meir fargerik i uttrykket sitt, er svaret dette: - Eigentleg veit eg ikkje kvifor. Men det kan ha noko med kjærleik å gjera. - Du som er så produktiv jobbar vel kvar dag? - Nei, eg ventar til eg har lyst og overskot. I sidane framover presenterar vi eit tverrsnitt av Sigrid sin produksjon. Det startar med raderingar, går over i akvarellar og sluttar med monotypi. Ho kaller monotopien ein enkel og direkte grafisk teknikk som straks gir resultat av trykkeprosessen. Sigrid har sin spesielle variant som ho kaller malerisk monotopi. Da jobber ho med full fargepalett og måler på metallplater for så å trykka. Monotypi frå Rødtunet som er kalla Dekket bord, størrelse 32x35cm. Laga i 2000.

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 Dette er ein radering som Sigrid har kalla Frå Rindo, størrelse 16x12cm. Laga i Dette er ein radering frå 1980, kalla Skipsverft, størrelse 38x28cm.

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 Dette er ein radering frå 1982, kalla Sentrum, størrelse 34x23cm. Denne radering er frå Kapteinsgården og er det andre trykket Sigrid deltok på haustutstillingen med. Biletet er frå 1982, kalla Ettermiddag, størrelse 25x22cm.

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 Dette er ein radering frå 1988, kalla Høstkveld. Dette er ein tidleg akvarell, frå ca. 1976, det er den første akvarellen ho opplevde å få til. Ho har kalla denne Junikveld, størrelse 40x30cm.

9 USKEDALSPOSTEN Side 9 Regn og uteløa er ein akvarell, størrelse 32x24 cm. Fjellandsbø er ein monotypi laga i 1990, størrelse 58x36 cm.

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 På bordet er ein monotypi laga i 2011, størrelse 41x54 cm.

11 USKEDALSPOSTEN Side 11 Minne fra i dag er ein monotypi frå 2000, størrelse 65x50cm.

12 USKEDALSPOSTEN Side 12 Magisk kveld er en monotypi frå 2005, størrelse 39x66cm. Landskap er en monotypi, størrelse 54x41 cm.

13 USKEDALSPOSTEN Side 13 Sjakk er en monotypi frå 2004, størrelse 41x54 cm.

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Hestane på Musland Av Sunniva E. Myklebust, Ingeborg Bjørnebøle, Karen P. Brede og Emilie Bringedal Norah Kristoffersen på ridetur på Grim. På øvre Musland er det i alt 3 naboar som har stor glede av hestane sin. Ikkje berre dei heller, for dei av naboane som ikkje har hest sjølv har og hatt gleda av å få bruka dei oppi gjennom åra. Anders Kristoffersen laga til ein ridebane for nokre år sidan, og der kan alle hestane få trena. Den er i bruk fleire gonger i veka. Elles er det fleire fine stader å ri turar ute i naturen på Musland. At så mange naboar har hestar syntest vi var så spesielt at det var verdt eit stykke i Uskedalsposten.

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Anders Kristoffersen gir godbit til Grim og Tula. Anders Kristoffersen, Grim og Tula. -Kva heiter hestane, kor gamle er dei og kva rase er dei? -Tula er 19 år og nordlandshest. Grim er 10 år og er ein islandshest - Kvifor valgte du desse hestane? -Det var vel litt tilfeldig. Marte ville ha Tula, mot min vilje. Den kom frå Kåre Vetrus. Eg var litt lei hest. Eg dreiv så mykje med hest då eg var ung. Alle hadde traktor, mens vi hadde hest til eg var nesten 17. Grim er Andreas sin. Den er kjøpt i Røldal. Då var den ung og utemd. Det var mange løgne turar med den i starten. -Kor lenge har du hatt hestane? -Tula har vi hatt lengst. Rundt 17 år. Ellers er eg fødd og oppvaksen med hest. -Kva gjere du med hestane? -Alt for lite. Nokre rideturar sørover. Eit par turar på Hardangervidda og på fjellet her. Vi var 5 stykker på Harangervidda. Det var ein kjempetur! Vi brukte våre hstsar og og lånte 3 stykker. Naboer har opp gjennom åra lånt og stelt dei. -Kva forar du dei med? -Silo, tørrhøy, havre og kraftfor. -Er det noko dei likar godt av mat? -gulrøter, skiver og all slags frukt. -Skor du sjølv? -Ja. Dei brukar ikkje så mykje sko. Stor forskjell på rasane korleis dei klarar å gå utan sko. Sundt å få gå utan sko nokre månader i året når dei er minst brukte, minst ridd på. Mine rasar tåler det godt. -Korleis er det om vinteren? -Eg kler dei ikkje. Dei likar å vera mykje ute. Dei rasane eg har set meir pels enn kanskje andre. Må passa på når eg salar dei, så håra ikkje heng seg fast i selen. Då kan det lett bli nokre kromspring.dei har aldri vore sjuke. Med varmblodshest må ein tenkje meir på dekke og klede om vinteren. -Kvifor er det jenter som er mest interessert i hestar? -Det har eg lurt på og. Vi hadde hest når eg var år. Naboene hadde ikkje hest. Jentene då var ikkje interessert i å stelle hesten. Var vel meir enn arbeidshest og ikkje ridehest. Når hestane vart brukt til hobby kom jentene. -Kva kostar det å ha ein hest i eit år? -Har aldri tenkt på det. Dei to eg har no kostar like mykje som ein hest. Hadde ein lett døl, og han åt like mykje som desse to til saman. Dei er godt i hold desse og. -Korleis er lynnet på hestane? -Tula er spesiell, egenrådig men og trygg og god. Likar ikkje å bli kost og stelt med. Kilen kanskje. Grim er ein kosegut. -Er hestane glupe? -Nokon er nok glupare enn andre får vi sei. -Kvifor har du hestar? -Kjekke dyr å ha. Veldig kjekt på tur. Ungane, Marte som er mest grunnen.

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Venstre: Terese Omvik på tur i vogn med Chiefo. Over: Ingvill og Sunniva E. Myklebust på tur med Erna. Terese Omvik, Chiefo og Erna. -Namn, alder og rase? -Lady Cief (Chiefo) er 16 år og er svensk varmblods. Erna er 28 år og er ein fjording. -Kvifor valgte du desse rasane? -Det var heilt tilfeldig. Eg fekk Chiefo av ein som ikkje kunne ha den. Då var ho 6 år. Erna har eg ilag med svigerfar. Erna kom for å vera ein selskapshest til Chiefo. -Kor lenge har du hatt hestane? -Chiefo har eg hatt i 10 år og Erna har eg hatt i 2 år. Før Erna kom, leigde eg ut boksen. -Terese, fortell om 28- åringen. -Erna har vore brukt til hesteskyss i Rosendal for turistane. Ho har og vore arbeidshest, kjørt møkk, sett poteter og drege plogen. Ho er nesten som eit menneske for ho held seg så sprek. Ho er også super bestemt og kjempe selskapssjuk. Samtidig så er ho kjempekjekk! -Kva gjere du med hestane? -Eg rir på tur, kjører på tur og litt på bane. Når eg kjører på tur, brukar eg ei maratonvogn. Den er firhjula og ledda. Den er kjempegod og kjøra med. Då ho er ledda, treng eg ikkje så stor plass for å snu når eg må det. -Kva forar du dei med? -Høy, kraftfor, betfiber, vitaminar, biotin noko som gjev sunne hovar, salt oge gulrot. -Er det noko dei likar godt av mat? -Dei liker gulrot, eple og tørre brødskiver. -Skor du sjølv? -Ja! Eg skor Chiefo kvar 6. veka. Då skjera eg hoven og sett skoen fast med saum. Eg har på dei broddsko om vinteren. Desse har piggar som får godt feste på glatt underlag. Erna blir skodd sjeldnare for hovane veks seinare på gamle hestar. -Kvifor er det jenter som er mest interessert i hestar? -Jenter er meir smartere enn gutar, og veit kor kjekt det er med hest. -Kva kostar det å ha ein hest i eit år? -Det varierer veldig. Stallplass, skoing, høy og kraftfor og alle andre slike ting. Vaksinering og tannrasp bør ein gjere minst ein gong i året, tannrasp. Vaksinering og tannrasp gjer dyrlegen. Så har vi forsikring. -Korleis er det om vinteren? -Kjempegøy når det er snø! Då må ein ha varme og gode kler! Hesten kosar seg. -Korleis er lynnet på hestane? -Dei er veldig snille begge to og veldig trygge og stødige i trafikken. -Er hestane glupe? -Hestar er flyktdyr og har ikkje logisk sans. Dei er ikkje dumme, men det er å gå for langt å kalla dei smarte. Hestar er snille så dei har ikkje tenkt til å vera stygge eller ondskapsfulle mot folk. Så det er opp til oss at hestane forstår kva vi vil.

17 USKEDALSPOSTEN Side 17 Linda Matre og Angilina brukar ridebanen på Musland flittig. Linda Matre og Angilina. -Kva heiter hesten, kor gamle er den og kva rase er det? -Angilina, 13 år og er dansk varmblod. Ho kjem frå Danmark. Dansk varmblods er ein egen rase. - Kvifor valgte du denne hesten? -Fordi eg ville ha ridehest, spranghest. Er utdanna spranghest. Stallen eg kjøpte ho frå utdanna spranghestar. -Kor lenge har du hatt hesten? -Sidan eg var 12 år tenkjer eg. 21 år faktisk. Då fekk eg Njål, som føll. Hadde han heilt til for 1 år sidan. -Kva gjere du med hesten? -Trener i sprang og dressur og deltek på kurs i Rosendal. Elles halde ho i form. -Kva forar du den med? -Høy og masse kraftfor. -Er det noko ho likar godt av mat? -Ho er veldig glad i gulrot, epler og kraftfor. Likar å lukte på det ho får før ho et det. Bananer likar ho og faktisk. -Skor du sjølv? -Nei, det gjer eg ikkje. -Korleis er det om vinteren? -Stortsett bra, så lenge ikkje snøen blir for djup. I vinter har det vore topp. Ikkje hardt og frose men mjukt og fint å ri i. Har meir kler på henne. Når ho blir skodd om vinteren får ho fyrst ein snøsåle og så skor med piggar. -Kvifor er det jenter som er mest interessert i hestar? -Vanskeleg spørsmål. På uproft nivå er det mest jenter. Men, på toppnivå er det like mange menn som kvinner. Mest jenter i ung alder. -Kva kostar det å ha ein hest i eit år? -Kostar ganske mykje. For min del kostar det fort kroner i vanlege utgifter. Så kjem utstyr utanom. -Korleis er lynnet på hesten? -Ho er vel litt nervøs og veldig aktiv og framadgåande. Mykje energi. Ligg nok litt i rasen. -Er hestane glupe? -Ja, det er eit klokt dyr. Ho forstår mange ord og kva dei betyr. Skjønnar kommandoar, både når ho er laus og når ho longerer. Trav, snu, galopp, holt og skritte er komandoar ho skjønar.

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 På hesteryggen over Hardangervidda Av Møyfrid Kristoffersen Sommaren 2001 var Anders Kristoffersen med familie og kjenningar på tur over Hardangervidda. Her skor Andreas og Anders ein av hestane under turen over vidda, frå stølen på Haukli og ned Valldalen til Røldal. Her er heile turfølget på vei vidare etter overnatting på Litlos. Hårteigen i bakgrunnen. Her må dei leie hestane ned over ei snøfonn, då snøen var blaut og det var steinur under

19 USKEDALSPOSTEN Side 19

20 USKEDALSPOSTEN Side 20 Frå lokale markeringar i Uskedalen til Grunnlovsjubileet i Av Kristian Olav Bringedal Trykk av Grunnloven frå 1814 Dette er ein artikkel om Grunnloven frå 1814 og lokale lag, organisajsonar og hendingar med jubileum i 2013 og 2014 Riksjubileet i 2014 med 200 år sidan vi fekk Grunnloven skal markerast med historiske bokverk, signalbygg, restaureringar og oppussing av historiske bygg. Ja, Grunnloven skal jamvel reviderast med eit nytt kapittel om menneskerettane. Eidsvollsbygningen er ein sentral arena og ei omfattande renovering skal vera ferdig i Det same gjeld oppussinga av Norsk Folkemuseum. Arbeidet med Norsk Ordbok i 12 bind skal vera ferdig same året. Eit historieverk om naboskapet mellom Noreg og Russland er klart for lansering i Som vi ser, eit jubileum opnar opp for profilering og det er eit høve til å visa seg fram. Ei nasjonal markering er ein kamp om merksemd og pengar. Eit jubileum er også kamp om definering av fortida. Fortida er ikkje avslutta. I tolkinga av fortida ligg føringar og forståing av notida og framtida, synet på kven vi er og kor vegen går vidare. Grunnlovsjubileet vil gjera sitt til at vi vert historisk medvitne og lokalt vil vi leita fram frå gløymsla lokale hendingar og bygg som har sine jubileum i åra 2013 og Lag og organisasjonar, som ikkje har runde år i 2013 og 2014, er ikkje nemnde her. Her er ein oversikt i kronologisk rekkjefylgje: Forening for Norsk misjonsselskap frå 1844 Det Norske Misjonselskap vart skipa i Stavanger i Den fyrste foreninga i Kvinnherad kom same året. Dette var ein forening fot heile Kvinnherad. Men alt i 1844 skilde Uskedalen seg ut med eigen Kvinnherred forening nr.2 Fram til 1860 talet var det berre menn med. Vi kjenner heller ikkje til kven som var leiar dei fyrste åra. Seinare var Hans

21 USKEDALSPOSTEN Side 21 Uskedalen Kyrkje 100år i Foto Tore Mathiesen Døssland, Helge J. Feet og Jørgen Thunol sentrale personar og leiarar fram til Laget var laust organisert utan skrivne medlemer. Vi må likevel rekna dette som den fyrste organiserte foreningen i Uskedalen. 170 års jubileum i Uskedal Indremisjon frå 1863 Ser vi bort frå Norsk misjonsselskap sin forening i Uskedalen frå 1844, er Uskedal idremisjon det eldste laget i bygda, skipa i Bakgrunnen var arbeidet til Hans Nilsen Hauge og oppheving av konventikkelplakaten i Tormod Myklebust skriv om framvoksteren av lekmannsrøsla og om bygging av bedehuset i Uskedalen i Kvinnhersminne, årbok 15, års jubileum i 2013 Sunnhordland, Hardanger og Voss Indremisjonssamskipnad frå 1864 Etter mykje førearbeid vert Sønhordland, Hardanger og Voss Fellesforening for Indre Mission skipa i løa til Hans Døssland i Namnet vart seinare endra til Sunnhordland, Hardanger og Voss Indremisjonssamskipnad, forkorta til Samskipnaden. Samson T. Stueland var fyrste formannen. Etter han kom Tormod Myklebust frå Uskedalen. 150 års jubileum i 2014 Ljosje Uskedølen frå 1913 Uskedal Fråhaldslag var skipa alt i 1885 og var sterkt prega av arbeidet i misjonslaga. Ljosje Uskedølen frå 1913 med barneljosen Solfjell henta medlemer frå den frilynde ungdomsrørsla. Øvstetemplar har vore: Andreas Haugland, Brigt Rød og meieristyrar Kristen Døssland. Barneljosen var i drift fram til 1954 Om Ljosje Uskedølen hadde vore aktiv i dag, hadde dei hatt 100 års jubileum i mai ved bautasteinen. Foto Ola Matti Mathisen. Bautasteinen frå 1914 Bautasteinen er ein minnestein for utkommanderte i striden

22 USKEDALSPOSTEN Side 22 Steinen er reist i 1914 etter initiativ frå Uskedal ungdomslag. Til vigslinga 17. mai same året skreiv Kristen Døssland diktet Ei takk til fedrane. Kvar 17. mai er det minnemarkering og elevar frå Uskedal skule les Olaf Agnar Gausvik si helsing Ved bautasteinen. Dei tjueni namna er hogne inn av Abel Eik og Johannes Wang. Til 100 årshøgtida bør steinen reingjerast og alle namna må friskast opp. 100 års markering i 2014 Uskedal kyrkje frå 1914 Kyrkja er bygd i 1914 etter teikningar av domkyrkjearkitekt Olaf Nordhagen. Byggmeister var Engel Sundfjord frå Strandvik i Fusa. Kyrkja hadde si opphavelege form fram til restaureringa i 1965 då mellom anna det særeigne kuppelforma tårnet vart skifta ut med ein spiss hjelm. Ei skriftnemnd er alt i arbeid med ny jubileumsbok. Kaare Skaala er forfattar. 100 års høgtid i 2014 Uskedalen bedehus, Foto Tore Mathisen Helgheim, Foto Tore Mathisen Vonheim, Foto Ola Matti Mathisen Vonheim frå 1933 Vonheim er forsamlingshuset på flyttefot, frå uthus på garden Nedre Sandvik i Dimmelsivk, via skulehus i Uskedalen fram til 1902, det fyrste Helgheim til det Vonheim vi ser i dag frå Les meir: Britt Torill Mykelbust Mathisen sin artikkel i Kvinnhersminne 15, års jubileum i 2013 Uskedal bedehus frå 1933 Førebuingsarbeidet for bedehus i Uskedalen tok til alt i 1919 med innsamlingslister og tilrådingar frå Bertel B. Myklebust, Ivar Arnesen d.e. og lærar Jørgen Thunold. Huset stod ferdig i års høgtid i Helgheim frå 1934 Det nye Helgheim vigsla 11. mars 1934 av skuledirektør Knut Markhus. Mykje arbeid er gjort med huset fram til i dag, - nye vindaugo, påbygg med nytt saniteranlegg, handikaptoalett, rullestolsinngang, nytt kjøkken, oppussa matsal og enøktiltak med to varmepumper. Det føreligg planar om renovering av kjøkkenet. Meir informasjon finn du i boka Uskedal ungdomslag års jubileum i 2014 Til slutt tek vi med at H. Sætre bakeri starta i 1934 i Skaale sine butikklokale på Seimsfoss. Han flytta verksemda til Uskedalen i 1338/39. Sætre kjøpte tomta av Kristian O. Bringedal. Grunnmuren var alt sett opp. Tanken var at Konstanse Bringedal skulle driva handel her. Ho døydde ung og H. Sætre bygde bakeri og butikk på tomta. Nedlagt års jubileum i 2014 om bakeriet hadde vore i drift i dag Jacobine Haugland eftf. ( Mollo ) opna ny butikk i 1963 tvers over riksvegen. Den velkjende manufaktur og matvarebutikken hadde då vore i drift sidan Nedlagt 31. desember år i 2013 om butikken hadde vore i drift

23 USKEDALSPOSTEN Side 23 TI PÅ GATA TEKST OG BILDE: Av Sunniva E. Myklebust, Ingeborg Bjørnebøle, Karen P. Brede og Emilie Bringedal Spørsmål: - Har du påskeegg, og kva har du i det? - Kva betyr påsken for deg? Ronya Lakselv -Ja eg har påskeegg. Godter. -Jesus dø på korset og stod opp igjen Ingrid Schwenke -Eg hadde det før, og då var det godteri i det. -Koselig å vera med familien og dra på hytta. Ann Helen Rød -Nei -Jesus dø og stod opp igjen Karoline E. Myklebust -Ja.Har snop i det. -Ha fri og kosa meg med familien og stå på ski. Sivert E. Myklebust -Ja. Snop og leiker. -Ha fri og og vera med familien. Leita etter påskeegg Tor Eik -Nei, men eg har til barnebarna med godteri i. -Eg slappar av og går til fjells. Maren H. Gundersen -Ja, og eg har godteri i. -Veit ikkje. Oskar Langballe -Nei, men visst eg hadde hatt hadde eg hatt marsipan. -Ei religiøs høgtid Harald Berg - Nei. - Eg har fri og slappar av. Knut Lie -Nei - Å fiske i båten. Brekketoppen, 5463 Uskedalen Vakttelefon Tlf: Bilutleie Understellsbehandling Viking/NAF redningstjeneste Sal av Tysse-tilhengarar Vi leverar ut blomar i Uskedalen og omegn. Gjennom Interflora kan vi formidla blomehelsningar til heile verda.

24 USKEDALSPOSTEN Side 24 Så, du skal verta millionær? Av Tormod Vågen vart skrive på 1960 tallet ein gong. Arna og Tormod Vågen. Biletet er teke i USA i 1946 Han Ola var ein luring, Men han tala med oss borna, og vi tykte godt om han. Nå såg eg på lang fråstand at han hadde noko særleg på hjarta. Det var slikt eit lurt glimt i høgre auga. God dag, Tormod, er du ute og går? Ja, eg skal eit ærende til krambua. Så klukklo han litt, og eg skjøna det var noko særleg i vente. Så du skal værta millionær, du, far? Det kom ironisk og spottande. Eg kjende at eg vart sprutande raud og svara kjapt at eg aldri hadde hatt slike planar. Men Ola heldt på sitt, og straks fekk eg vita kven kjelda var. Ein av skulekameratane mine hadde fortalt at eg ville verta millionær. Eg hadde sagt det i fullt alvor. Eg var stum. Samanhengen og mistydinga skjøna eg snart. Men skulle eg fotelja han Ola sanninga, eller skulle eg teia? Den vesle hjernen arbeidde med snøgg fart. Eg kunne i alle fall ikkje lata han og andre tru at eg var stormannsgalen. Han Ola tala med all slags folk, og snart ville denne mistydinga fara dalen rundt. Nei, skuldinga måtte avlivast straks, og før eg visste ordet av det, glapp det utor meg: Eg har ikkje sagt millionær, men misjonær. Ola vart ståande med open munn og tok opp att liksom for seg sjølv det eine ordet: misjonær, misjonær. Eg kjende det som vegen sokk under meg, og sekunda var lange som timar. Ola bad meg helsa heim, og eg for av stad så snøgt dei små føtene kunne bera meg. Eg korkje såg eller høyrde. Mi eiga verd vart så stor. Eg fekk kjøpt varene på krambua og sprang oppetter vegen for å koma åleine. Eg kjende det som alle såg på meg Først då vegen gjekk attom det store steingjerdet på Dønhaug, kunne eg anda fritt og tenkja over kva som hadde hendt. Her var eg åleine og let tankar og kjensler få fritt laup. Eg kjende det som verda var ny. Ei uventa, uhyggeleg og stor oppleving hadde ført meg inn i eit nytt tilvære. Misjonærtankane var nok ikkje nye, dei hadde litt etter litt festa seg i barnesjela. Mor hadde sått misjonssæden, og hennar bror hadde nørt han. Sjølv tenkte Albert Myklebust å verta misjonær, men han var for gammal. Han arbeidde som forkynnar heime, og vi borna kjende varmen av misjonselden, som brann i hans sjel. Misjonærtankane mine var såleis ikkje nye, og i ei fortruleg stund hadde eg fortalt eit par kameratar om mine framtidsdraumar. Eg fekk høyra deira planar, og dei mine. Men at dei skulle fortelja dette til vaksne folk, hadde eg aldri tenkt. Ikkje eingong mor kjende til misjonærtankane mine. Men no vart altså dette ei offentleg sak. Eg såg for meg dei som til vanleg tala med han Ola. Ofte sat han på krambua med pipa om kveldane og drøfta alt som gjekk for seg i dalen. Enn om han skulle fortelja det der. Eg vart både kald og varm. No ville både store og små tru at eg var stormannsgalen. Kanskje desse to kameratane hadde bore det utover heile bygda? Var det dei som hadde rengt, eller var det han Ola som hadde høyrt feil? I alle fall ville no sanninga koma fram. Alt i kveld ville kanskje Ola lata bomba springa i piperøyken på krambua. Då ville han Gunnar høyra det og. Han satt ofte der, og han kjende meg godt frå fabrikken. Han ville sikkert seia at eg ikkje var betre enn dei andre. Når han skulle ausa opp sild og brisling or laken, trengde vi på han frå alle kantar. Ofte vart han sinna og kravde at vi kom ein etter ein med korga vår. Han hadde jaga meg også eit par gonger, den eine gongen bruka han endå til vonde ord. Siste gongen han ausa

25 USKEDALSPOSTEN Side 25 Tormod Vågen vaks opp i Uskedalen og Vågenhuset i Vågabrekka. opp, fekk eg ikkje sild. Han visste at vi arbeidde på akkord og skulle skifta silda rettferdig ut. Men elles måtte eg nok erkjenna at Gunnar likevel hadde rett. Eg hadde vore like pågåande som dei andre, og det var gale av meg som tenkte å verta misjonær. No skulle alt verta annelis, ja, no måtte det verta annleis. Etter denne dagen kunne eg rekna med at heile dalen visste om mine framtidsplanar. Ei kjensle av noko stort og verdfullt, Nesten høgtidsamt la det seg innover livet, der eg gjekk i mine einge tankar langs steingjerdet. No var eg komen fram på bakkekanten, nesten ned til stabburet hans Nils. Der låg dalen framom meg. Nei, kor fager han var. Som ein krans omkring låg Ulvanåsa, Solfjell og Ådnaklett. Dei to siste var grøne og blide, men den første reiste seg majestetsisk og snau opp mot den evige snø. Men så kom dei grøne liene nedanfor, og på begge sider av elva i dalbotnen låg gardane. Mange hagar var raude av kirsebær, og folket var ute på markene. I dag gjekk det mykje turrhøy i hus. Eg let augo gli frå gard til gard og fann snart ut kven av dei som var lengst komen med slåttonna og kven som hadde mest att å gjera. Eg kjende både gardane og folket. Men alt dette måtte eg ta farvel til. Med eitt kjende eg som om hjarta var knytt til dalen og folket med tusen band. Augo mine gleid oppover åsen. Attom låg heimen min. Kanskje det var ei styring at eg ikkje kunne sjå han nett no. Eg kjende at noko snørde seg til der inne og ein klump sette seg fast i halsen. Kunne eg makta seia farvel til far og mor og til alle mine? Med eitt kjende eg kor glad eg var i dei alle saman. Skulle eg reise til misjonsmarka, måtte alle omsyn fara. Eg måttte risikera livet og rekna med å aldri å sjå dei att. Nei, eg var nok for veik likevel. Eg kunne nok ikkje verta misjonær, eg var berre ein vanleg liten gut i ein trong dal. Misjonærane var store menn med stor tru. Eg hadde stogga ovanfor stabburet hans Nils. Det var som eg ottast for å møta menneske. Kva skulle eg svara om dei gav meg same spørsmålet som han Ola? Eg kunne ikkje fara rundt i dalen og fortelja at eg skulle verta misjonær. Eg måtte stansa her og finna svaret eg skulle gi. Ei stund var det som om eg stod i skårfeste oppe i fjellet. Ikkje kunne eg gå attende. Eg hadde sagt det sjølv til han Ola at eg skulle verta misjonær. Om eg svikta mitt ord, vart eg ærelaus i heile dalen. Men kunne eg våga spranget frå den siste fjellskrenten utover det store stupet? Torde eg seia ope til dei som spurde, at eg skulle verta misjonær? Som eg stod der rådvill og redd, var det ei røyst som kviskra stilt ein stad der inne: Du har gløymt å tala med Jesus om saka Eg vart reint redd meg sjølv. Her gjekk eg med misjonærtankar utan å nemna det med Jesus. Det måtte vel vera påfunn og stormod alt i hop. Eg falda hendene og bad. Det kom ikkje mange ord, for alt sprengde på samstundes. Eg visste ikkje kvar eg skulle taka til. Bøna var berre halve setningar. Men eg fekk nemna samtalen med han Ola, og bad om hjelp til å verta misjonær. Og etter som eg bad, kjende eg meg roleg, og ein still, lun fred fylte sjela. Det kjendest som å koma inn frå eit stormande hav til ei lun hamn. No kunne eg gå vidare. Snart var eg framom huset hans Nils. Han og kona arbeidde med høyet og håtta ikkje eingong at eg kom framom. Eg kjende meg så merkeleg no, så ny og sterk og glad. Eg var liksom komen inn i ei onnor verd, der eg levde åleine. Dei andre var komne så på fråstand. Eg såg dalen og folket og arbeidet utanfrå, frå ei onnor verd, ei verd eg lika å leva i. Eg ottast det berre var ein overgang. Eg kjende at eg ynskte å halda fast på den nye opplevinga. Eg torde nesten ikkje stiga i vegen. Kan det vera berre ein overgang? Nei, eg vert aldri den same som før, men eg må visst ha alt dette nye for meg sjølv. Eg får vona dei andre gløymer det, så vert løyndomen min åleine. Seinare skal løyndomen verta openberra og kjend. Det var så underleg å koma heim. Eg kjende meg så framand. Eg høyrde nok heime der, men berre for ei lita stund. Den kvelden vart eg liggjande lenge og tenkja. Då eg hadde bede kveldsbøna mi, måtte eg til att. Spørsmålet arbeidde seg innetter i sjela, dette eine, store spørsmålet: Er det Guds vilje at du skal verta misjonær? Eg hadde inga openberring fått. Misjonskallet måtte sikkert vera noko mykje meir. Men før eg sovna om kvelden, lova eg å fylgja Jesus kvar han vile føra meg.

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing

Jon Fosse. Olavs draumar. Forteljing Jon Fosse Olavs draumar Forteljing Det Norske Samlaget 2012 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8123-4 Om denne boka Alida og Asle kom i Andvake til

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE

ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE ARBEIDSPRØVEN Nynorsk ELEVHEFTE LESEKORT 1 A D Å B O V N F G I P L Y Ø U M S T Æ R E H J K a d å b o v N f g i p l y ø U m s t æ r e h J k LESEKORT 2 sa Vi ål du ør våt dyr syl klo båt lys tak Hest føle

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer