DYNAFLEET ONLINE Utgave februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DYNAFLEET ONLINE Utgave februar 2015"

Transkript

1 DYNAFLEET ONLINE Utgave februar 2015

2 Innledning Innledning Om Dynafleet Online Help Onlinehjelpesystemet i Dynafleet Online, også kalt WebHelp, er et plattformuavhengig hjelpesystem basert på HTML. Hjelpesystemet er blitt forbedret med en dynamisk innholdsfortegnelse og søke- og indekseringsfunksjonalitet for å gi deg avanserte navigeringsmuligheter. De tilgjengelige WebHelp-funksjonene er beskrevet under. Innholdsfortegnelse Hjelpesystemets innholdsfortegnelse (TOC) er tilgjengelig fra Innhold-knappen i øverste venstre hjørne. En mappe representerer en kategori eller et hovedemne. En side representerer et individuelt emne. Mappeikonene kan utvides. Alle emner inkludert i et hovedemne blir vist. Når du klikker på et sideikon, blir den korresponderende siden vist i feltet til høyre. Indeks WebHelp-indekset er basert på Microsofts standard for HTML-hjelp og er tilgjengelig ved å klikke på Indeks-knappen i øverste venstre hjørne. Indekset består av en liste over emner og nøkkelord sortert numerisk/alfabetisk. Når du klikker på et nøkkelord, blir emnet vist i feltet til høyre. Hvis en oppførsel i indekset tilsvarer mer enn én side i hjelpesystemet, vises en Emner funnetdialogboks som lister opp alle sidene. Du merker helt enkelt elementet du ønsker å vise og klikker på Vis. For å søke i indekset kan du skrive inn et ord eller en frase helt eller delvis i søkeboksen øverst på indekssiden. Søk Dette er en kraftig fulltekstsøkefunksjon som lar deg finne informasjon raskt og enkelt. Bare skriv inn ordet eller ordene du ønsker å søke etter og klikk på SØK emnene som inkluderer ordet/ordene vises deretter i listen under. For å vise et emne i feltet til høyre klikker du på et nøkkelord. Beslektede emner Navigeringskoblinger fungerer tilnærmet likt som "Se også"-referansene i WinHelp de kryssrefererer andre beslektede emner

3 General information General information Brukergrensesnitt Først må du logge deg på systemet med brukernavn og passord. Du kan navigere i grensesnittet fra de forskjellige områdene. 1. Navigeringsfaner - start ved å velge ditt arbeidsområde. 2. Ressursvindu - velg dette hvis du vil arbeide med kjøretøy, førere eller brukere. 3. Arbeidsvindu - Informasjonen blir presentert i dette området. 4. Varslingsikoner - Ikonene lyser opp når nye meldinger eller varsler krever din oppmerksomhet. Navigering Hvis du vil navigere i Dynafleet Online (DFOL), bruker du fanene på den øverste raden i systemet. Når du klikker på en fane, får du tilgang til den tilhørende funksjonen. Innholdet i fanene blir her beskrevet som vinduer. Du har tilgang til forskjellige vinduer avhengig av hva slags bruker du er logget på som (f.eks. administrator, bruker). Til venstre finner du ressursvinduet dvs. førere, kjøretøy og brukere. Hvis du for eksempel ønsker å sende en melding til en bruker, må du klikke på samme fremgangsmåten gjelder for kjøretøy. for å se brukerne du kan kommunisere med. Den - 3 -

4 General information Oppdatere vinduer Hvis du jobber i et vindu og åpner et annet område, vil informasjonen i det første vinduet være uendret til du kommer tilbake til det. Hvis du vil oppdatere "startsiden" i et bestemt vindu, klikker du to ganger på fanen. Merke og velge Hvis du vil velge flere objekter, kan du bruke enten ctrl eller shift. Du velger på nesten samme måte som i Windows. Det vil si at du kan velge flere elementer samtidig ved hjelp av shift-tasten, eller ett og ett element ved hjelp av ctrl-tasten. Det er også mulig å bruke ctrl-shift hvis du vil beholde et tidligere utvalg og samtidig velge flere elementer på én gang. Du kan bare bruke shift når du velger innen en gruppe eller flåte. Det er altså ikke mulig å bruke shift når du velger elementer fra ulike grupper. Du kan imidlertid velge flere grupper samtidig ved hjelp av shift. Dra og slipp Hvis du vil velge de valgte objektene og ta dem med i en rapport, klikker du på objektenes ikon eller tekstbeskrivelse og drar dem til rapportvisningen. Du kan også bruke pilen objektene til rapportvisningen. for å flytte de valgte Ingen dobbeltklikking Du trenger ikke dobbeltklikke når du går fra en fane til en annen eller hvis du merker et kjøretøy i stedet for en fører, osv. Høyreklikke Når du blir bedt om å høyreklikke, betyr dette å klikke på høyre museknapp. I enkelte vinduer kan du høyreklikke. Ved å høyreklikke får du tilgang til flere funksjoner, du kan for eksempel opprette nye mapper i meldingsfunksjonen. Skrive ut Hvis du ser dette ikonet, betyr det at denne siden kan vises på en utskriftsvennlig måte. Når du klikker på ikonet, åpnes den utskriftsvennlige versjonen i et nytt vindu, og der ser du et nytt skriverikon. Grupper Du kan organisere kjøretøy og førere ved å opprette grupper. 1. Høyreklikk på en hovedgruppe med kjøretøy eller førere, velg Ny gruppe, og angi et navn for gruppen. 2. Dra kjøretøyene eller førerne du vil gruppere, inn i denne gruppen. Du kan slette en gruppe ved å høyreklikke den og velge Slett

5 General information Multibilpark Administrator I ressursvinduet klikker du på ikonet for kunden (multibilpark) for å se en liste over flåtene dine. Høyreklikk på bilparken du ønsker å arbeide med og velg Gå til bilpark. Når bilparken er aktiv, kan du gå tilbake til multibilparkvisning ved å velge en kunde, høyreklikke på den og velge Gå til kunde På kundenivået (multibilpark) kan du opprette og endre bruker og administratorer for multibilparker og bilparker. På bilparknivået er den samme funksjonen tilgjengelig som når man er logget på som normal bilparkadministrator. Bruker Når du er logget på som multibilparkbruker, kan du lage rapporter og administrere serviceplaner. Systemoversikt Dynafleet Online-systemet gjør det mulig for sentralmedarbeidere å kommunisere med kjøretøyene i en bilpark. For å kunne kommunisere på denne måten må kjøretøyet være utstyrt med en Dynafleetmobilenhet. Informasjonen mellom systemet og kjøretøyets datamaskin går via mobiltelefonnettet. Kjøretøyet kan konfigureres til å eksportere data til systemet regelmessig, eller transportlederen kan velge å laste ned data manuelt. Informasjonen som lastes ned fra kjøretøyene, lagres i en ekstern database. Systemkrav Datamaskin med Windows 2000 eller XP. Internet Explorer 8.0 eller høyere. Skjermoppløsning på 1024 x 768 piksler. Internett-forbindelse Hjelp Hvis du trenger hjelp eller service, ring ett av disse numrene: Brasil Belgia Norge Frankrike Tyskland Østerrike Sverige Storbritannia

6 General information Finland Luxemburg Danmark Sveits Nederland Italia Andre land (ikke gratis) - 6 -

7 Systemområder Info Info Når du logger deg på systemet, åpnes informasjonsvinduet. I nyhetsvisning vises nyheter og hjelp for Dynafleet. Nyheter Nyhetene som vises her, inneholder informasjon om bilparken du tilhører. Dynafleet-nyheter Dynafleet-nyhetene som vises her, inneholder informasjon om generelle Dynafleet-nyheter. Dynafleet Online Du kan åpne den elektroniske håndboken eller laste ned hjelpen som en pdf-fil. Administrasjon Hvis du er administrator, kan du legge til og endre nyheter ved å klikke på. Rapporter Rapporter Oversiktsrapport Oversiktsrapporten kan brukes for å få et overblikk over resultatene til kjøretøyene og sjåførene. Den viser tid, kilometerstand og drivstofforbruk for hvert kjøretøy og hver sjåfør i en bestemt tidsperiode, og den viser også noen parametere som gir informasjon om kjørestil. (Økonomi, tomgangskjøring, osv.). Rapporten er nyttig når du vil ha oversikt og sammenligne visse parametere for ulike kjøretøy og sjåfører. Oversiktsrapporten gir deg en oversikt over resultatene til kjøretøyene/sjåførene, og for den valgte tidsperioden viser den følgende hovedparametere: Tid motoren er i gang Hvor langt det er kjørt Hvor mye drivstoff som er brukt Gjennomsnittlig drivstofforbruk I tillegg til dette viser den de relative verdiene i prosent av tid med motoren på for ulike motor- og kjøretøy-"moduser", for eksempel Økonomi, Tomgangskjøring osv. Avhengig av hvilke kolonner du velger, vises parameterne i de følgende arkfanene: Generelt I drift - 7 -

8 Kjører Kjøretøyfunksjoner I valgvinduet for oversiktsrapporter kan du velge Ta med sjåførdata i kjøretøyrapportene og Ta med kjøretøydata i sjåførrapportene. Hvis flere sjåfører har kjørt ett kjøretøy, vil rapporten for kjøretøyet vise resultatet per sjåfør og for kjøretøyet totalt. Hvis én sjåfør har kjørt flere kjøretøy, vil rapporten for sjåføren vise sjåførens resultatet per kjøretøy og for sjåføren totalt. Rapportprofiler Du kan bruke en profil eller mal (langtransport, distribusjon eller anlegg) når du oppretter rapporten. Når en profil brukes for en rapport, utheves de relevante rapportdetaljene i grønt, gult og oransje. Grønt indikerer resultater som overstiger målet, gult indikerer resultater som er nært målet, og oransje indikerer resultater under målet. Funksjonen er tilgjengelig i både sjåfør- og kjøretøyversjonen av rapporten. Bruke rapportprofiler Hvis du vil opprette en rapport ved hjelp av en rapportprofil, velger du ønsket profil fra feltet Rapportprofil før du genererer rapporten. Standardprofiler for langtransport, distribusjon og anlegg er tilgjengelig. Se Administrere rapportprofiler hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter og redigerer dine egne rapportprofiler. Når rapporten er opprettet, utheves innholdet i henhold til grensene som er definert i profilen som er brukt. Den genererte rapporten viser grenseverdiene og teksten som forklarer om lavere eller høyere verdier er bedre for hvert uthevet felt. Merk! Bare de feltene som er inkludert i rapportprofilen, utheves i rapporten. Disse rapportene kan vises online og skrives ut. Når du eksporterer rapporter til Excel, vil ekstrakolonner som viser RED (RØD), YELLOW (GUL) eller GREEN (GRØNN), legges til i regnearket. De representerer resultatnivåene. Detaljrapporter Mens du viser denne rapporten, kan det hende at du ønsker flere detaljer om en spesifikk verdi. Feltverdier som vises som koblinger når du fører musen over dem er klikkbare. Vis du klikker på én av disse feltverdiene, kommer du til et mer detaljert rapportnivå. Se Detaljrapportering hvis du vil ha mer informasjon. Feltbeskrivelser Tid totalt: Totalt antall timer i den valgte tidsperioden. Kjørelengde totalt: Den totale kjørelengden. Drivstoff totalt: Hvor mye drivstoff som er brukt. Gjennomsnittlig drivstoff: Gjennomsnittlig drivstofforbruk Gjennomsnittlig AdBlue: Gjennomsnittlig AdBlue-forbruk Gjennomsnittlig kjørehastighet: Gjennomsnittshastighet under kjøring Gjennomsnittlig bremseteller: Gjennomsnittlig antall ganger kjøretøyets bremser har blitt brukt Gjennomsnittlig antall harde nedbremsinger: Hvor mange ganger sjåføren i gjennomsnitt har bremset hardt. Gjennomsnittlig stoppteller: Gjennomsnittlig antall ganger kjøretøyet har stoppet - 8 -

9 Tid for kraftuttak: Tid for kraftuttak (tiden der motoren går og arbeid utføres). Tid for tomgang: Hvor lang tid som er brukt på tomgang. Tid innenfor økonomi: Hvor lenge det er kjørt økonomisk. Over økonomitid: Hvor lenge det er kjørt over økonomigrensen Utrullingstid: Utrullingstid. Cruisekontrolltid: Hvor lenge det er kjørt på cruisekontroll. Overhastighet for kjøretøy (grense for bilpark): Hvor lenge det er kjørt over fartsgrensen som er definert i kjøretøyinnstillingene. Tid for høyeste gir: Hvor lenge det er kjørt på høyeste gir. Tid for motorbelastning: Hvor lenge det er kjørt med motorbelastning over 90 % av maksimalt dreiemoment. Tid for overrusing av motor: Hvor lenge det er kjørt med motorturtall i det røde feltet. I-Shift-modus Automatisk tid: Hvor lenge det er kjørt med I-Shift-girboksen i automatisk modus. Manuell tid: Hvor lenge det er kjørt med I-Shift -girboksen i manuell modus. Tid effekt: Hvor lenge det er kjørt med I-Shift-girboksen i effektmodus. Kjøretøyvekt Strekning lav: Kjørelengde med lav togvekt. Strekning middels: Kjørelengde med middels togvekt. Strekning full: Kjørelengde med full togvekt. Slik sorterer du rapportdata per kolonne Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge per kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Datasortering er ikke tilgjengelig hvis du velger Inkluder sjåførdetaljer. Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. AdBlue er et registrert varemerke for Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) for AUS32 (vandig urealøsning 32 %), og kalles ofte Automotive Urea Solution. Sammendragsrapport Sammendragsrapporten gir deg et detaljert sammendrag av resultatene til kjøretøyene og sjåførene for en gitt tidsperiode. Den viser gjennomsnittshastighet, tid, kilometerstand og drivstofforbruk for hvert kjøretøy og hver sjåfør. I tillegg får du en detaljert oppføring over ulike parametere som lar deg analysere kjørestilen. Tallene kan angis både som absolutte og relative verdier. Rapporten er nyttig når du vil ha hele bildet og kunne se på detaljene og sammenligne ulike kjøretøy eller sjåfører. Sammendragsrapporten gir deg et fullstendig sammendrag over den tilgjengelige informasjonen. Den viser følgende hovedparametere: - 9 -

10 Gjennomsnittshastighet Tid motoren er i gang Hvor langt det er kjørt Hvor mye drivstoff som er brukt Gjennomsnittlig drivstofforbruk I tillegg viser den de absolutte og relative verdiene for ulike motor- og kjøretøy"-moduser", for eksempel Økonomi, Tomgangskjøring osv. For hver av disse modusene viser den tall både for tid, kjørelengde og drivstofforbruk. Avhengig av hvilke kolonner du velger, vises parameterne i de følgende arkfanene: I drift Kjører Rapportprofiler Du kan bruke en profil eller mal (langtransport, distribusjon eller anlegg) når du oppretter rapporten. Når en profil brukes for en rapport, utheves de relevante rapportdetaljene i grønt, gult og oransje. Grønt indikerer resultater som overstiger målet, gult indikerer resultater som er nært målet, og oransje indikerer resultater under målet. Funksjonen er tilgjengelig i både sjåfør- og kjøretøyversjonen av rapporten. Bruke rapportprofiler Hvis du vil opprette en rapport ved hjelp av en rapportprofil, velger du ønsket profil fra feltet Rapportprofil før du genererer rapporten. Standardprofiler for langtransport, distribusjon og anlegg er tilgjengelig. Se Administrere rapportprofiler hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter og redigerer dine egne rapportprofiler. Når rapporten er opprettet, utheves innholdet i henhold til grensene som er definert i profilen som er brukt. Den genererte rapporten viser grenseverdiene og teksten som forklarer om lavere eller høyere verdier er bedre for hvert uthevet felt. Merk! Bare de feltene som er inkludert i rapportprofilen, utheves i rapporten. Disse rapportene kan vises online og skrives ut. Når du eksporterer rapporter til Excel, vil ekstrakolonner som viser RED (RØD), YELLOW (GUL) eller GREEN (GRØNN), legges til i regnearket. De representerer resultatnivåene. Detaljrapporter Mens du viser denne rapporten, kan det hende at du ønsker flere detaljer om en spesifikk verdi. Feltverdier som vises som koblinger når du fører musen over dem er klikkbare. Vis du klikker på én av disse feltverdiene, kommer du til et mer detaljert rapportnivå. Se Detaljrapportering hvis du vil ha mer informasjon. Feltbeskrivelser Totalt: Totalen er summen av kjøring, kraftuttak og tomgangskjøring Kjøring: Kjører Kraftuttak: Kraftuttak Tomgang: Tomgang Innenfor økonomi: Motoren brukt innenfor økonomiske hastighetsgrenser

11 Over økonomi: Motoren brukt over økonomiske hastighetsgrenser Utrulling: Utrulling Cruisekontroll: Kjøretøyet kjørt på cruisekontroll. Over fartsgrense for kjøretøy: Kjøretøyet kjørt over fartsgrensen som er definert i kjøretøyinnstillingene. Høyeste gir: Bruk av høyeste gir Motorbelastning: Kjøretøyet kjørt med motorbelastning over 90 % av maksimalt dreiemoment. Overrusing av motor: Kjøretøyet kjørt med motorturtall i det røde feltet. Avviksrapport Unntaksrapporten er svært nyttig når du vil se på visse parametere (for eksempel gjennomsnittlig drivstofforbruk) og du vil analysere unntakene fra de angitte målene. I rapporten kan du angi mål for alle parametere (drivstofforbruk, tomgangskjøring, kjøring over fartsgrensen osv.) og vise kjøretøy, sjåfører eller grupper i forklarende grafiske rapporter og sammenligne dem med hverandre og mot målene. Målene angis som målepunkter, og med disse rapportene kan du sammenligne resultater eller kontrollere hvordan et resultat er i forhold til det opprinnelige målet. Detaljrapporter Mens du viser denne rapporten, kan det hende at du ønsker flere detaljer om en spesifikk verdi. Feltverdier som vises som koblinger når du fører musen over dem er klikkbare. Vis du klikker på én av disse feltverdiene, kommer du til et mer detaljert rapportnivå. Se Detaljrapportering hvis du vil ha mer informasjon. Slik sorterer du rapportdata per kolonne Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge per kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. Drivstoff- og AdBlue-rapport Du kan hente frem detaljerte rapporter om drivstoff- og AdBlue-forbruk. Dette er nyttig for å beregne samlet drivstoff- og AdBlue-volum for et bestemt kjøretøy eller en gruppe av kjøretøyer under et egendefinert tidsintervall. Du kan bruke disse rapportene i statistikk eller i presentasjoner. Når du genererer en grafrapport, vil kjøretøy med AdBlue ha en ekstra graf i rapporten. AdBlue er et registrert varemerke for Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) for AUS32 (vandig urealøsning 32 %), og kalles ofte Automotive Urea Solution. Slik sorterer du rapportdata per kolonne Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge per kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Datasortering er ikke tilgjengelig hvis du velger Inkluder sjåføropplysningereller presentasjonstypen Trend

12 Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. Kilometerrapport Du kan hente ut detaljert informasjon om kjørelengde for et bestemt kjøretøy eller en bestemt fører. Du kan ta med førere i rapporten for et kjøretøy, slik at du kan sammenligne førere av et kjøretøy. Når du lager en rapport vil du motta informasjon om total kjørelengde, kjøring, kraftuttak og tomgangskjøring. Slik sorterer du rapportdata per kolonne Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge per kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Datasortering er ikke tilgjengelig hvis du velger Inkluder sjåføropplysninger eller presentasjonstypen Trend. Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. Tidsrapport Ved å opprette en tidsrapport kan du se atferden til en fører eller et kjøretøy når det gjelder kjøretid, tomgangstid osv. Dette kan være nyttig for statistikk og presentasjoner. Slik sorterer du rapportdata per kolonne Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge per kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Merk: Datasortering er ikke tilgjengelig hvis du velger Inkluder sjåføropplysninger eller presentasjonstypen Trend. Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. Miljørapport Miljørapporten er nyttig når du vil dokumentere og vise kjøretøyenes utslipp, for eksempel i miljørapporter fra selskapet eller for bestemte transportfunksjoner. Den beregner forskjellige utslipp på grunnlav av drivstofforbruk og motor- og kjøretøyspesifikasjoner fra kjøretøydatabasen Volvo eller kjøretøyets Euro-klassifisering. Du kan velge ulike måleenheter når du genererer miljørapporter, avhengig av formålet; Totalt og Per kilometer / engelsk mil. Avhengig av valget får du ulike rapporter. Slik sorterer du rapportdata per kolonne Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge per kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. Kilometerteller-rapport Kilometertellerrapporten er skreddersydd for hente frem oppdaterte kilometertellerutlesinger fra kjøretøyene dine. Den viser avlesningen av kilometerteller som ligger nærmest den datoen du

13 spesifiserer. Hvis du heller vil ha den siste avlesningen, velger du Sist kjent. Detaljrapporter Mens du viser denne rapporten, kan det hende at du ønsker flere detaljer om en spesifikk verdi. Feltverdier som vises som koblinger når du fører musen over dem er klikkbare. Vis du klikker på én av disse feltverdiene, kommer du til et mer detaljert rapportnivå. Se Detaljrapportering hvis du vil ha mer informasjon. Feltbeskrivelser Avlesning av kilometerteller: Avlesningen av kilometerteller som ligger nærmeste den valgte datoen, eller den siste avlesningen hvis Sist kjent er valgt. Nærmeste dato: Datoen for avlesningen. Manglende dager: Avlest kilometertellerverdi akkumuleres over tid. Hvis det er hull i tidsperioden, vises antall manglende dager i dette feltet. Slik sorterer du rapportdata Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge i kolonnen Avlesning av kilometerteller ved å klikke på kolonneoverskriften. Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. Sikkerhetsrapport Sikkerhetsrapporten gir et inntrykk av atferden til en sjåfør sett fra et sikkerhetsperspektiv. Informasjonen som presenteres i rapporten kan benyttes til oppfølging av effektiviteten til én spesiell sjåfør, eller en gruppe med sjåfører over tid. Informasjonen kan også brukes til å evaluere hvordan et kjøretøy eller en gruppe med kjøretøyer har blitt kjørt ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Sikkerhetsrapporten kan brukes for alle Volvo FH/FM/FMX-kjøretøyer (unntatt Classic) som abonnerer på Fuel & Environment-tjenesten er utstyrt med et aktivt sikkerhetssystem Merk: Kjøretøyer generer ikke data hvis sikkerhetssystemene blir slått av. Feltbeskrivelser Kjørelengde Totalt: Den totale kjørelengden. Tilgjengelige sikkerhetsfunksjoner: Kjørelengde for kjøretøyer som kan gi data til sikkerhetsrapporten. Uten sikkerhetsbelte Kjørelengde: Kjørelengde uten sikkerhetsbelte. Topphastighet: Maksimal hastighet ved kjøring uten sikkerhetsbelte. Overhastighet (grense for kjøretøy)

14 Overhastighet (grense for kjøretøyet) må ikke sammenlignes med parameteret Overhastighet for kjøretøy (bilparkgrense) som blir brukt i oversikts- og sammendragsrapportene. Mens parameteret overhastighet for kjøretøy (bilparkgrense) kan konfigureres i kjøretøyinnstillingene, er overhastighet (grense for kjøretøyet) en innstilling i kjøretøyet som bare kan endres i et Volvo-verksted. Kjørelengde: Avstand kjørt med en hastighet over grensen for kjøretøyet. Grense: Aktuell innstilt grense for kjøretøyet. Hard bremsing: Antall ganger sjåføren har bremset hardt. ESP-aktivering: Hvor mange ganger ESP-systemet har blitt aktivert på grunn av f.eks. manøvrer for å unngå hindringer, feilvurdering av hastigheten ved svinging osv. Kollisjonsadvarsel: Hvor mange ganger kjøretøyet har vært nær en frontkollisjon og hvor sjåføren har blitt varslet både visuelt og med et lydsignal i førerhuset. Nødbremsing: Hvor mange ganger kjøretøyet automatisk har aktivert full nødbremsing på grunn av umiddelbar fare for frontkollisjon. LKS-advarsel: Antall advarsler fra LKS-systemet når kjøretøyet utilsiktet har kjørt ut av den opprinnelige kjørebanen. Sjåførvarselassistent kritisk: Hvor mange ganger sjåførvarselassistenten har konkludert med at sjåføren har vært for lite oppmerksom. Sjåførvarselassistent-varsel: Antall ganger sjåføren har blitt varslet om nedsatt oppmerksomhet. Slik sorterer du rapportdata per kolonne Du kan sortere rapportdata i stigende eller synkende rekkefølge per kolonne ved å klikke på kolonneoverskriften. Datasortering er ikke støttet for Internet Explorer 10 eller eldre versjoner. Aktivitetsrapport Aktivitetsrapporten viser sjåføraktiviteter basert på parameterne som er valgt på ferdskriveren. Rapporten er nyttig når du vil presentere tall for henholdsvis kjøring, arbeid, venting og hvile. Du kan også velge å inkludere informasjon om tidligere overtredelser for sjåføren når valgt Aktivitetskriterium er Aktivitet. Feltbeskrivelser Kjøring: Tid som brukes til kjøring. Arbeider: Tid som brukes til arbeid (og ikke kjøring). Venter: Tid som brukes til venting. Hvile: Tid som brukes til hvile. Logget tid: Total tid. Aktivitetskriterium Sjåføraktivitetsrapporten kan vises i tre varianter eller "aktivitetskriterium"

15 Dag: Sjåføraktiviteten på en 24-timers basis. Flere sjåfører kan velges, og resultatet kan også vises som en graf. I grafvisningen ser du et sammendragskakediagram for hver av de valgte sjåførene. Aktivitet: Én aktivitet per rad. Påloggning/Avlogging: Én påloggingsøkt per rad. De to siste detaljnivåene er begrenset til én sjåfør om gangen og kan ikke vises som en graf. Aktivitetsvalg Aktivitetsvalg brukes til å velge om rapporten skal vise detaljerte aktiviteter eller ikke. Vær oppmerksom på at bare kjøretøyer som har servicepakken Driver Times, har støtte for detaljerte aktiviteter. Bare aktiviteter: Den enkle aktivitetsrapporten. Aktiviteter med detaljer: En aktivitetsrapport som viser en analyse av hver aktivitet i detalj der det er mulig. Bare detaljer: En rapport som bare viser detaljene og ikke hovedaktivitetene. Alternativer for rapport Hvis aktivitetskriteriet er aktivitet, kan du også velge å inkludere informasjon om tidligere overtredelser. Overtredelseshistorikk: Viser en tabell med overtredelseshistorikk. Arbeidsdirektivrapport Arbeidstidsdirektivrapporten inneholder sjåføraktiviteter basert på sjåføraktiviteter som er lastet ned fra kjøretøyet og sjåførkortet, med manuelt modifiserte aktiviteter. Rapporten viser arbeidstid, tilgjengelighet og hviletid for sjåførene. Den gir også en oversikt over antall brudd på arbeidstidsdirektivreglene. Til slutt i rapporten er det oppgitt en totalsum for hver av de ulike aktivitetene. "Arbeidstid" er summen av kjøring, arbeid og tilgjengelighet Feltbeskrivelse Rapporten inneholder følgende felt. Regelfeltene er bare synlige når oppløsningen er uke. Arbeidstid: Tid som er brukt på aktivitetene arbeid og kjøring. Tilgjengelighet: Tiden som er brukt på tilgjengelighet for aktiviteter, dvs. venting. Hvile: Tiden som er brukt på aktiviteten hvile. Nattregel: Antall ganger nattregelen er brutt. Dette feltet er bare synlig i ukeoppløsning. Ukeregel: Antall ganger ukeregelen er brutt. Dette feltet er bare synlig i ukeoppløsning. Pauseregel: Antall ganger hvile- og pauseregelen er brutt. Dette feltet er bare synlig i ukeoppløsning. Aktivitetskriterium Arbeidstidsdirektivrapporten kan vises i to varianter eller "oppløsninger". Uke: Oppsummering av sjåføraktivitetene på ukebasis. Du kan velge flere sjåfører

16 Aktivitet: Alle aktiviteter for sjåføren vises. Rapporten kan bare genereres for én sjåfør av gangen. Trackingrapport Sporingsrapporten viser posisjon og hendelsesrelaterte data for et kjøretøy eller en gruppe kjøretøyer for et valgt tidsrom. Parametere for kjøretøysporing vises i de følgende fanene: Generelt Tur Vekter (vises bare hvis valgt) Temperaturer (vises bare hvis valgt) Feltbeskrivelse Rapporten inneholder følgende felt. Kjøretøy: Navnet på kjøretøyet. Hendelsestidspunkt: Tidspunktet for hendelsen. Hendelsesutløser: Utløseren for hendelsen. Sjåførnavn: Navnet på sjåføren som bruker kjøretøyet på hendelsestidspunktet, hvis kjent. Sjåføraktivitet: Sjåføraktiviteten på hendelsestidspunktet. Aktivitetsdetaljer: Den detaljerte aktiviteten på tidspunktet for hendelsen. Vær oppmerksom på at bare kjøretøyer som har servicepakken Driver Times, har støtte for detaljerte aktiviteter. Kilometerteller: Kjøretøyets kilometerstand på hendelsestidspunktet. Drivstoff: Total drivstoffavlesning på hendelsestidspunktet. Drivstoffnivå (%): Nåværende drivstoffnivå i drivstofftanken i prosent av maksimum. Akkumulert varighet: Den akkumulerte varigheten, dvs. hendelsestidspunktet i forhold til den første hendelsen i rapporten. Akkumulert kjørelengde: Den akkumulerte kjørelengden siden den første hendelsen i rapporten. Akkumulert drivstoff: Den akkumulerte drivstoffavlesningen siden den første hendelsen i rapporten. Posisjon: Kjøretøyets posisjon på hendelsestidspunktet. Dette feltet er bare synlig hvis Posisjon er tatt med i rapportparameterne. Feltet viser land, by, fylke og gateadresse. Merk at det kan ta tid å hente adressen, så det kan ta lang tid å generere rapporten hvis dette feltet tas med. Bredde/lengde: Breddegrad og lengdegrad på hendelsestidspunktet. Dette feltet er bare synlig hvis Bredde/lengde er tatt med i rapportparameterne. Temperaturer: Temperaturavlesningen på hendelsestidspunktet. Temperaturfanen vises bare hvis Temperaturer er tatt med i rapportparameterne. Vekt: Vektavlesningen på hendelsestidspunktet. Vektfanen vises bare hvis Vekter er tatt med i rapportparameterne

17 Filterutløsere Brukeren kan velge å begrense rapporten til bare å vise hendelser som genereres av valgte utløsere. Du må velge minst én utløser. Du kan velge mer enn én utløser ved å holde nede Shift eller CTRL mens du velger utløsere. Tilgjengelige utløsere er: Kjøring: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen "start, kjøring". Stopp: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen stopp. Sjåføraktivitet: En hendelse som ble mottatt på grunn av endring av sjåføraktivitet. Pålogging: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sjåførpålogging. Avlogging: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sjåføravlogging. Kjørelengde: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen kjørelengde. Tid, bevegelse: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen tid, bevegelse. Tid: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen tid. Posisjonsforespørsel: En hendelse som ble mottatt på grunn av en posisjonsforespørsel. Ordre: En hendelse som ble mottatt på grunn av en bestillingsoppdatering. Alarm: En hendelse som ble mottatt på grunn av en nød- eller havarialarm. Sjåføraktivitetsalarm: En hendelse som ble mottatt på grunn av en kjøretidsalarm. Nærmer seg geofence: En hendelse som ble mottatt på grunn av at kjøretøyet passerer en Nærmer seg geofence-grense. Fjerner seg fra geofence: En hendelse som ble mottatt på grunn av at kjøretøyet passerer en Fjerner seg fra geofence-grense. Kommet til geofence: En hendelse som ble mottatt på grunn av at kjøretøyet passerer en Kommet til geofence-grense. Sjåføraktivitetsdetaljer: En hendelse som ble mottatt på grunn av endring av detaljert sjåføraktivitet. Endring i drivstoffnivå: En hendelse som ble mottatt på grunn av en endring i drivstoffnivået på over 10 % mens kjøretøyet stod stille. Temperaturalarm: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen temperatur. Lastedør: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen lastedør. Avising: En hendelse som ble mottatt på grunn av en sporingsutløser av typen avising. Lavt AdBlue-nivå: En hendelse som ble mottatt på grunn av lavt AdBlue-nivå. Det er samme varsel som på kjøretøyets instrumentbord. Høye eksosutslipp: En hendelse som er mottatt på grunn av enten en feil i SCR-systemet eller at kjøretøyet kjører uten AdBlue, fører til høye NOx-utslipp. ESP: En hendelse som er mottatt på grunn av en advarsel fra ESP-systemet, for eksempel manøvrer for å unngå hindringer, feilvurdering av hastigheten ved svinging osv. Denne hendelsen er bare tilgjengelig på Volvo FH/FM/FMX (unntatt classic) som er utstyrt med et ESP-system

18 Kollisjonsadvarsel: En hendelse som ble mottatt fordi kjøretøyet var nær en frontkollisjon. Denne hendelsen er bare tilgjengelig på Volvo FH/FM/FMX (unntatt classic) som er utstyrt med et kollisjonsadvarselssystem. Nødbremsing: En hendelse som ble mottatt fordi kjøretøyet automatisk har aktivert full nødbremsing på grunn av umiddelbar fare for frontkollisjon. Denne hendelsen er bare tilgjengelig på Volvo FH/FM/FMX (unntatt classic) som er utstyrt med et system for nødbremsing. Sjåførvarselassistent kritisk: En hendelse som ble mottatt fordi sjåførvarselassistenten har konkludert med at sjåføren har vært for lite oppmerksom. Sjåføren bør stanse og ta en pause. Denne hendelsen er bare tilgjengelig på Volvo FH/FM/FMX (unntatt classic) som er utstyrt med sjåførvarselassistent. AdBlue er et registrert varemerke for Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) for AUS32 (vandig urealøsning 32 %), og kalles ofte Automotive Urea Solution. Velg POI Det er mulig å begrense hendelsene til bare hendelser nær et sted av interesse. Alle posisjoner mer enn 500 m fra stedet av interesse vil bli utelatt fra rapporten. Bare ett sted av interesse kan velges. Begrensing av antall rader Sporingsrapporten er begrenset til et maksimalt antall rader for å unngå lang responstid. Hvis utvalget generer en rapport som inneholder flere rader enn maksimalantallet, vil rapporten bli begrenset, og opplysninger om dette vises i rapportoverskriften sammen med hendelsestidspunktet for den siste hendelsen som ble tatt med i rapporten. Du kan hente resten av dataene for de valgte søkekriteriene ved å angi dette hendelsestidspunktet som starttidspunkt for en ny rapportgenerering. Detaljrapport En detaljert rapport inneholder informasjon om dataene for et bestemt kjøretøy, for eksempel merke, VIN og alias (kjøretøyets visningsnavn). Informasjonen i tabellen er enten angitt manuelt eller hentet fra VDA. Loggdatahåndtering Hvis du oppretter en rapport og oppdager manglende dataintervaller, kan du laste ned den manglende informasjonen ved hjelp av Loggdataadministrasjon. Hvis det mangler data, har tidligere nedlastinger vært mislykkede, og det fører til et "tomrom" i loggfilen. 1. Klikk på Rapporter for å åpne rapportvinduet. 2. Klikk på kjøretøy- eller fører-ikonet for å angi hva slags data du vil hente inn. 3. Merk kjøretøyet eller sjåføren du vil vise fra ressursvinduet til venstre. Opprette og vise rapporter I rapportvinduet kan du velge ulike rapporttyper. Du vil kanskje vise føreraktivitet for den siste dagen eller for en bestemt tidsperiode. Eksemplene nedenfor viser førerrapporter. Fremgangsmåten er den samme når det gjelder kjøretøy. 1. Klikk på Rapporter-fanen for å åpne rapportvinduet. 2. Merk rapporttypen du vil vise. De tilgjengelige førerrapportene vises under fører-ikonet

19 3. Velg føreren/førergruppen du vil vise, ved å merke føreren/førerne i ressursvinduet og klikke på pil-ikonet. Du kan merke flere førere ved å holde nede CTRL-tasten. Du kan også merke førere ved å dra dem. 4. Velg ønsket rapporttype hvis den er forskjellig fra forrige gang. 5. Velg ønsket tidsrom for rapporten. Du kan velge datoer ved å klikke på. 6. Velg rapportmodus hvis du ønsker at rapporten skal genereres som en graf eller en tabell. 7. Klikk på for å generere rapporten. Hvis du vil ta med kjøretøydata i rapporten, merker du av for Ta med fører- og kjøretøyinformasjon. Kjøretøydataene tas imidlertid ikke med hvis du oppretter en grafisk rapport. Det samme gjelder førere hvis du oppretter en grafisk kjøretøyrapport. Du vil se en melding som sier at du ikke kan opprette en rapport uten å merke én eller flere førere. Nye rapporter i rapportvinduet Hvis du er i rapportvinduet og vil opprette en ny rapport, oppdaterer du informasjonen og klikker på. Slik lager du utskriftbare PDF-er For å lage en utskriftbar PDF-versjon av en rapport, klikker du på knappen Generer PDF. PDF-versjonen inneholder alle datakolonnene som blir fordelt til de ulike rapportfanene. Merk: Dataene i PDF-en kan ikke sorteres per kolonne. Det vil si at data som eventuelt er sortert per kolonne i det grafiske brukergrensesnittet ikke vises sortert i PDF-versjonen. Skrive ut rapporter Trykk på knappen Skriv ut for å skrive ut en rapport. Utskriften viser den valgte rapportfanen med aktuell sorteringsrekkefølge av dataene. Detaljrapportering Med detaljrapportering kan du bruke koblinger i rapporter for å få tilgang til mer detaljerte rapportdata. De detaljerte rapportene vises med de samme filtrene tidsintervall, kjøretøyer og/eller sjåfører som de som brukes i den opprinnelige rapporten. Følgende tabell viser rapportene som detaljkoblinger er tilgjengelige for. Opprinnelig rapport Detaljvalg Påfølgende rapport Oversikt Kjøretøynavn eller Sjåførnavn Sammendragsrapport Tid totalt Total distanse Drivstoff totalt Gjennomsnitt drivstoff Gjennomsnitt - AdBlue Tidsrapport Kilometerrapport Drivstoff- og AdBlue-rapport Drivstoff- og AdBlue-rapport Drivstoff- og AdBlue-rapport

20 Unntak Kjøretøynavn eller Sjåførnavn Oversiktsrapport Kilometerteller Kjøretøynavn Oversiktsrapport Du kan alltid navigere tilbake til de opprinnelige eller tidligere viste rapportene ved å trykke på knappen. AdBlue er et registrert varemerke for Verband Der Automobilindustrie e.v. (VDA) for AUS32 (vandig urealøsning 32 %), og kalles ofte Automotive Urea Solution. Favorittrapporter Hvis du regelmessig oppretter de samme rapportene, kan du opprette favorittrapporter. Disse rapportene er tilgjengelige i startvinduet under Rapporter-fanen. Når du oppretter en favorittrapport, kan du velge å abonnere på den. Når du abonnerer på en rapport, vil du automatisk motta den på e- post uten at du må logge deg på Dynafleet Online. For at du skal kunne se opplysninger om rapporten uten å være nødt til å åpne e-posten og lese meldingen, er tilleggsopplysninger som bilpark og favorittrapportnavn synlige i emnefeltet. Følgende informasjon er tilgjengelig i e-postteksten: Rapporttype, opprettet dato, datointervall og valgt kjøretøy/sjåfør/grupper. Favorittrapportnavnet er også navnet på rapportfilen som er vedlagt i e-posten. Lagre favorittrapporter 1. Klikk på Rapporter -fanen for å åpne rapportvinduet. 2. Start ved å opprette en ønsket rapport, og velg deretter en rapporttype og informasjonen du vil ta med. 3. Klikk på for å generere rapporten. 4. Klikk på for å lagre rapporten. 5. Gi rapporten et unikt navn. Endre navn på favorittrapporter Hvis du har feilstavet navnet på en favorittrapport, eller du av en annen grunn vil endre navn på en rapport, er det fullt mulig. 1. Klikk på Rapporter-fanen for å åpne rapportvinduet. 2. Klikk på for å redigere rapporten. 3. Merk favorittrapporten du vil endre navn på. 4. Klikk på Endre navn. 5. Oppgi et nytt navn, og klikk på lagre. Slette favorittrapporter Rapporter kan bli foreldede, eller kriteriene for en rapport kan endres. Når noe slikt skjer, har du muligheten til å slette rapporten. 1. Klikk på Rapporter-fanen for å åpne rapportvinduet. 2. Klikk på for å redigere rapporten. 3. Merk favorittrapporten du vil slette. 4. Klikk på Slett. Du kan ikke angre slettingen

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center Utgitt første gang: December 12, 2013 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaljer

Scania Fleet Management fordi detaljer teller

Scania Fleet Management fordi detaljer teller Scania Services Dedikerte tjenester hele veien Scania Fleet Management Scania Fleet Management fordi detaljer teller 10.1% Hastighet 13.5% Details Tomgang matter 27508 km Distanse 94,7% Tilgjengelig driftstid

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

F-Secure Anti-Virus 2013

F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 F-Secure Anti-Virus 2013 TOC 3 Innhold Kapitel 1: Installering...5 Før du installerer for første gang...6 Installere produktet første gang...6 Installere og oppgradere programmer...6

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer