Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230"

Transkript

1 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1

2 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk Samport T4230 / M4230 / Svenska Samport T4230 / M4230 / Norsk

3 Samport M4100 Mobil terminal Välj mellan kommunikation över GPRS eller Wi-Fi / Velg mellom kommunikasjon over GPRS eller Wi-Fi 3

4 Samport M4100 / Svenska Bild 1. Framsidan av terminalen Layout terminal 1. On/Off-knapp 2. Home (gå till skrivbordet) 3. Display (sifferknappar) 5. Cancel (avbryt) 6. Clear (ångra inmatning) 7. Enter (godkänn) 8. Magnetkortsläsare 9. Chipkortsläsare 10. Pekare 4

5 Samport M4100 / Svenska Bild 2. Baksidan av terminalen Installation av terminalen 1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt. 2. Ta bort plasten på batteriet och sätt in det i terminalen enligt installationsguiden. 3. För terminaler med GPRS-kommunikation (ej WiFi), installera SIMkortet under luckan på terminalens baksida och ställ in APN i terminalens maintenance-meny. Observera att detta endast gäller då eget SIM-kort ska användas. 4. Innan första uppstart bör terminalen laddas 4-6 timmar. Ladda terminalen genom att placera den i dockingstationen. 5. Terminalen startas genom att trycka in knappen vid (1) enligt bild 1. Initiera/uppdatera För att initiera/uppdatera terminalen, gör följande: 1. Gå in på Inställningar och sedan Parametrar 2. Välj Uppdatera följt av lösenord och Enter/Yes. 3. Terminalen uppdaterar nu alla parametrar. 5

6 Samport M4100 / Svenska Menyöversikt M4100 (1) Kortköp (2) Dagens omgång (3) Rapporter (4) Inställningar (5) Information (6) Avsluta Köp (Snabbval Enter) Inringt Köp Retur Dagsavslut Sök kvitto Granska Total Nollställ 3. Senaste kvitto Sammanställning Transaktionslista Kassörsrapport Senaste transaktion Språk Parametrar 1 Terminal 2 Version 3 Felsökning Svenska Norska Danska Engelska Uppdatera Nollställ 6

7 Samport M4100 / Svenska Kortbetalning För att utföra en kortbetalning, gör följande: 1. Starta kortbetalningen genom att antingen dra kortet i magnetkortsläsaren eller sätta kortet, med chippet uppåt, in i chipkortsläsaren. Om kortet har chip, men magnetkortläsaren används, ber terminalen kunden att sätta in kortet i chipkortsläsaren. 2. Ange basbeloppet och tryck Enter. 3. Be kunden ange totala beloppet följt av Enter. Totala beloppet är basbelopp plus dricks. Om dricksfunktion ej är aktiverat behöver totalt belopp inte anges. 4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av Enter. För signaturköp välj Cancel och därefter Ja för signaturköp med valknapparna. 5. Väntar på godkännande, anslut därefter terminalen till skrivaren för att får kvitto. 6. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden. 7. Vid signaturköp, be kunden underteckna. Spara butikens kopia. Tryck på knappen Clear för att rensa inmatningar av enstaka tecken. För att avbryta transaktionen, tryck Cancel och ta ut kortet från chipkortsläsaren. Vid kommunikationsproblem frågar terminalen automatiskt om transaktionen ska göras offline, se inringt köp för mer info. Dagsavslut För att rapportera in dagsavslutet, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Dagsavslut. 2. Bekräfta att dagsavslutets belopp stämmer genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 3. Om återbetalningar stämmer, bekräfta genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 4. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag. Öre på och av För att få öre på eller av, kontakta er återförsäljare. PIN-kvitto För att få 2 st kvitton vid köp, kontakta er återförsäljare. 7

8 Samport M4100 / Svenska Makulering Makulering av en kortbetalning är möjlig om den utförs under samma dag som köpet är genomfört och inget dagsavslut är gjort. Om det är en kortbetalning som inte är utförd under samma dag måste en återbetalning göras. För att makulera en kortbetalning, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli makulerat och avsluta med Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd (Skriv ut och Makulera). Bläddra med pilen som ligger i högra hörnet tills makulera visas. 5. Tryck på valkappen vid makulera för att gå vidare eller tryck Enter/ YES 6. Godkänn beloppet på makuleringen genom att välja Ja med valknapparna eller tryck Enter/YES. 7. Kundens kopia skrivs ut vid godkänd makulering. Riv av, skriv på och ge till kunden. 8. Spara butikens kopia av kvittot. Återbetalning För att utföra en återbetalning, gör följande: 1. Gå in på Kortköp och sen Retur. 2. Ange lösenord och tryck på Enter/YES. 3. Ange beloppet som önskas återbetalas som basbelopp. 4. Sätt i kortet i chipkortsläsaren om det har chip eller dra kortet. 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt återköp. Riv av, skriv på och ge till kunden. 6. Spara butikens kopia av kvittot. Inringt köp 1. Gå in på Kortköp och sedan Inringt köp. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Mata in basbeloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter. 4. Mata in totala beloppet som ska debiteras (för att addera dricks) och avsluta med Enter. 5. Dra/sätt i kortet som ska debiteras. 8

9 Samport M4100 / Svenska 6. Be kunden slå in PIN-kod följt av Enter. 7. Kontakta bank via telefonnumret som visas för att få godkännandekod, avsluta med Enter/YES. 8. Ange godkännandekod följt av Enter/YES. 9. Kvitto skrivs ut, en kopia till butiken och en till kunden. 10. Be kunden underteckna butikens kopia av kvittot och spara det. Extra kopia av kvitto För att skriva ut en extra kopia på ett kvitto igen: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord och tryck på Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli utskrivet och tryck Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd, bläddra med pilen som ligger i högra hörnet, till Skriv ut visas. Tryck därefter Enter/YES. 5. En kopia av kundens kvitto skrivs ut. Riv av och ge till kunden. Ändra kvittouppgifter Kontakta er återförsäljare. Aktivera kassör För att kunna använda kassörfunktionen måste den först aktiveras av er återförsäljare. KassörID matas därefter in i början av varje köp. Kassörsrapport För att få ut en rapport för en specifik kassör (på dagsavslutet finns alla kassörer med), gör följande: 1. Gå in på Rapporter och välj Kassörsrapport. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Ange det kassörid som rapporten ska avse. Drickshantering Denna funktion är endast till för användare inom restaurangbranschen där dricks eller garderobsavgifter förekommer. Transaktioner kan ej justeras i efterhand. Dricks ska registreras då transaktionen utförs. Kontakta er återförsäljare för att aktivera drickshantering. 9

10 Samport M4100 / Norsk Bilde 1. Fremsiden av terminalen Layout terminal 1. On/off-knapp 2. Home (gå til hovedmeny) 3. Aktivt display (knapptast) 5. Cancel (avbryt) 6. Clear (angre inmatning) 7. Enter (godkjent) 8. Magnetkortsleser 9. Smartcardsleser 10. Pinne 10

11 Samport M4100 / Norsk Bilde 2. Baksiden av terminalen Installasjon av terminalen 1. Snu terminalen med baksiden opp. 2. Fjern plastikken på batteriet, plassere batteriet i terminalen ifølge installasjonsguiden. 3. For terminaler med GPRS-kommunikasjon (ikke WiFi), installere SIMkortet under luken på terminalens bakside og aktivere APN i terminalens maintenance-meny. Observer at dette gjelder kun da egne SIM-kort skal brukes. 4. Før oppstart bør terminalen lades opp i 4-6 timer. Terminalen lades opp ved å plassere den i dokkingstasjonen. Man starter opp terminalen ved å trykke på knappen ved (1) ifølge bilde 1. Initiere/oppdatere For å initiere/oppdatere terminalen, gjør følgende: 1. Gå inn på Innstillinger og så Parameter 2. Velg oppdatere fulgt av passord og Enter/Yes. 3. Terminalen oppdaterer nå alle parametrer. 11

12 Samport M4100 / Norsk Oversiktskart M4100 (1) Kortkjøp (2) Dagens oppgjør (3) Rapporter (4) Innstillinger (5) Informasjon (6) Avslutte Kjøp (Hurtigtast = Enter) Kjøp+kontant Reserveløsning Retur Dagsavstemning Søk kvittering Etterregistrering Total Nullstill 3. Kopi siste kvittering Omsetningsrapport Kvitteringsliste (Operatørrapport) Siste trans Språk Parameter 1 Terminal 2 Versjon 3 Feilsøking Svensk Norsk Dansk Engelsk Oppdatere Nullstill 12

13 Samport M4100 / Norsk Kortbetalning For å utføre en kortbetaling, gjør følgende: 1. Trykk Enter/Yes. Kjøp kan også startes gjennom å sette kortet i chipen eller dra kortet i magnetstripen. 2. Tast inn grunnbeløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 3. Tast inn total beløpet som skal debiteres (for å legge til driks (tips)) og avslutt med Enter/Yes. 4. Vend terminalen mot kunden og be dem slå inn sin PIN-kod. Ved sig naturkjøp trykk Cancel og siden godkjenn med Enter/YES. 5. Kundens kopi skrives ut ved godkjent kjøp. Riv av og gi til kunden. 6. Ved signaturkjøp, be om kundens signatur på butikkens kopi av kvitteringen. Gi kunden sin kopi av kvitteringen. Trykk på Clear/NO ved feil for å fjerne alt som er tastet inn og tast beløpet inn på nytt. For å avbryte transaksjonen trykk Cancel. Står terminalen i hvilemodus, vil SAMPORT position vises i displayet. Trykk Home for å komma videre. Dagsavstemming For å rapportere inn dagsavstemming, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Dagsavstemning 2. Hvis salget og tilbakebetalinger stemmer, bekreft hvert spørsmål ved å trykke Enter/YES. 3. Dagsavstemmingen er nå utført. Riv av kvittering og spar det som underlag. Øre på og av For å endre øre på eller av, kontakt din forhandler. Dobbel kvittering For å få dobbel kvittering, gjør følgende: Kontakt forhandler. 13

14 Samport M4100 / Norsk Makulering Makulering av en kortbetaling er mulig å gjøer så lenge den gjøres under samme dag som kjøpet var gjort og ingen dagsavstemming er utført. Hvis det er en kortbetaling som ikke er utført samme dagen, må en tilbakebetaling gjøres. For å makulere en kortbetaling, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Etter registrering 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Bla til ønsket kjøp med hjelp av de to øverste valgknappene til høyre. 4. Bla til ønsket valg (Skriv ut kopi og Makulere) med valgknappen lengst ned til høyre. 5. For å makulere, trykk på valgknappen lengst ned til venstre der det står Makulere. 6. Godkjenn beløpet med Enter/Yes. 7. Riv av butikkens kopi av kvittingen og spar det som underlag. Retur (kun kredittkort) For å utføre en tilbakebetaling, gjør følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og siden Retur av varer. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Sett i kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 4. Angi beløpet som skal tilbakebetales og avslutt med Enter/Yes. 5. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Signer og gi kunden deres kopi. Spar butikkens kopi som underlag. Kontantuttak For å gjennomføre Kontantuttak (kjøp+kontant), gjør du følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og deretter Kjøp+kontant. 2. Oppgi grunnbeløpet og tast Enter. 3. Oppgi kontantbeløpet og tast Enter. 4. Plassere kortet i smartcardleseren dersom det har chip eller dra kortet. 5. Tast inn det totale beløpet som skal debiteres (for å legge til tips) og avslutt med Enter. 6. Be kunden slå inn PIN-koden etterfulgt av Enter. 7. Kundens kopi skrives ut når kjøpet er godkjent kjøp. Riv av og gi den til kunden. 14

15 Samport M4100 / Norsk Reserveløsning For å gjennomføre et kjøp når terminalen ikke får kontakt med Samport, gjør følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og så Reserveløsning. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Sett kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 4. Tast inn beløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 5. Tast inn totalbeløpet som skal debiteres (for å legge til driks (Tips)) og avslutt med Enter/Yes. 6. Vend terminalen mot kunden og be dem slå inn sin PIN-kode. Trykk på Cancel for å gjøre signaturkjøp. 7. Ved beløp over 1500 kr gir terminalen beskjed om Oppringt autorisasjon kreves, trykk Enter/Yes. 8. Kontakt deres innløsende bank via telefonnummeret som terminalen foreslår og be om autorisasjons kode. Trykk så Enter/Yes. 9. Slå inn autorisasjons kode fulgt av Enter. 10. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Gi kunden sin kopi og spar butikkens kopi. Utskrift av siste kvittering For å få en kopi av den siste kvitteringen: Gå inn på Rapporter og velg Kopi siste kvittering. Aktivere operatør For å anvende seg av operatører må denne funksjonen først aktiveres av deres forhandler. Operatør velges deretter i begynnelsen av hvert kjøp. Operatørrapport For å få ut en rapport for en bestemt operatør (på dagsavstemming finnes alle operatører med), gjør følgende: 1. Gå inn på Rapporter og velg Operatørrapport. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Slå inn operatørnummer som rapporten ønskes for. Tipshåndtering Denne funksjonen anbefales til brukere innen restaurantbransjen der tips eller garderobeavgift tilkommer. Det er ikke tillatt å justere slike transaksjoner i ettertid. Tips skal registreres ved gjennomføring av transaksjon. For å aktivere tips funksjonen, vær vennlig å kontakt din forhandler. 15

16 16

17 Samport T4220 Samport Position Stationär terminal med ethernetkoppling / Stasjonær terminal for ethernet tilkobling 17

18 Samport T4220 / Svenska Bild 1. Framsidan av terminalen 6 Layout terminal Positions/Valknappar 2. Home (gå till huvudmenyn) 3. Settle (dagsavslut) 4. Cancel (avbryt) 5. Clear / NO (ångra inmatning) 6. Chipkortsläsare 7. Enter / YES (godkänn) (sifferknappar) 9. Reports (ej i bruk) 10. Function 11. Magnetkortsläsare 12. Display 13. Kvittoutskrivare 14. Lucka till Kvittopapper

19 Samport T4220 / Svenska Bild 2. Baksidan av terminalen 1. POWER port = A/C-strömadapter 2. SERIAL port = RS232-kabel 3. SERIAL-2 port = RS232-kabel 4. NET port = Ethernet-kabel Installation av terminalen 1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt. 2. Ta bort kabelhållaren som sitter över etiketten. 3. Koppla in Ethernet kabeln i NET-porten. 4. Koppla in A/C-strömadaptern i POWER-porten. Obs! Sätt i horisontellt, vrid sen 90 till vertikal riktning. 5. Koppla i strömkabeln i A/C-strömadaptern och en väggkontakt. Sätt tillbaka kabelhållaren över etiketten. Vänd på terminalen. 6. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (14) enligt bild Terminalen startar då ström är kopplad till den. 8. Huvudmenyn nås genom att trycka Home. Tryck på knappen Clear/NO för att rensa inmatningar av enstaka tecken. För att avbryta transaktioner, tryck Cancel och ta därefter ut kort från chipkortsläsaren. 19

20 Samport T4220 / Svenska Initiera/uppdatera För att initiera/uppdatera terminalen, gör följande: 1. Gå in på Inställningar och sedan Parametrar 2. Välj Uppdatera följt av lösenord och Enter/Yes. 3. Terminalen uppdaterar nu alla parametrar. Menyöversikt T4220 (1) Kortköp (2) Dagens omgång (3) Rapporter (4) Inställningar (5) Information (6) Avsluta Köp (Snabbval Enter) Inringt Köp Retur Dagsavslut Sök kvitto Granska Total Nollställ 3. Senaste kvitto Sammanställning Transaktionslista Kassörsrapport Senaste transaktion Språk Parametrar 1 Terminal 2 Version 3 Felsökning Svenska Norska Danska Engelska Uppdatera Nollställ 20

21 Samport T4220 / Svenska Kortbetalning För att utföra en kortbetalning, gör följande: 1. Starta kortbetalningen genom att trycka Enter/YES, dra därefter kortet i magnetkortsläsaren eller sätt i kortet, med chippet uppåt, in i chipkortsläsaren. Om kortet har chip så ber terminalen användaren att sätta in det. 2. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter/YES. 3. Om dricks är aktiverat, be kunden ange totala beloppet följt av Enter/ YES. Totala beloppet är angivet belopp plus dricks. Har man inte dricksfunktionen behöver man inte ange totala beloppet. 4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av Enter/YES. (För signaturköp välj Cancel och därefter Ja för signaturköp med valknapparna.) 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden. 6. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia och spara den som underlag. Dagsavslut För att rapportera in dagsavslutet, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Dagsavslut. 2. Bekräfta att dagsavslutets belopp stämmer genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 3. Om återbetalningarna stämmer, bekräfta genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 4. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag. Öre på och av För att få öre på eller av, kontakta er återförsäljare. PIN-kvitto För att få 2 st kvitton vid köp kontakta er återförsäljare. 21

22 Samport T4220 / Svenska Makulering Makulering av en kortbetalning är möjlig om den utförs under samma dag som köpet är genomfört och inget dagsavslut är gjort. Om det är en kortbetalning som inte är utförd under samma dag måste en återbetalning göras. För att makulera en kortbetalning, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli makulerat och avsluta med Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd (Skriv ut och Makulera). Bläddra med pilen som ligger i högra hörnet tills makulera visas. 5. Tryck på valkappen vid makulera för att gå vidare eller tryck Enter/ YES 6. Godkänn beloppet på makuleringen genom att välja Ja med valknapparna eller tryck Enter/YES. 7. Kundens kopia skrivs ut vid godkänd makulering. Riv av, skriv på och ge till kunden. 8. Spara butikens kopia av kvittot. Återbetalning För att utföra en återbetalning, gör följande: 1. Gå in på Kortköp och välj Retur. 2. Ange lösenord och tryck på Enter/YES. 3. Ange beloppet som önskas återbetalas. 4. Sätt i kortet i chipkortsläsaren om det har chip eller drag kortet i magnetläsaren. 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt återköp. Riv av, skriv på och ge till kunden. 6. Spara butikens kopia av kvittot. Inringt köp Används om Samports betaltjänst ligger nere. 1. Gå in på Kortköp och därefter Inringt köp. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter/YES. 4. Dra/sätt i kortet som ska debiteras. 5. Mata in totala beloppet som ska debiteras (för att addera dricks) och 22

23 Samport T4220 / Svenska avsluta med Enter/YES 6. Vissa transaktioner kräver godkännandekod, kontakta då bank via tel.nr som visas i displayen (12). 7. Kvitto skrivs ut. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia av kvittot och spara det. Ge kunden sin kopia. Vid PIN-köp, ge kunden sin kopia av kvittot. Extra kopia av kvitto För att skriva ut en extra kopia av ett kvitto igen: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska skrivas ut och tryck Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd, bläddra med valknappen som ligger i högra hörnet, tills Skriv ut visas. Tryck därefter Enter/YES. 5. En kopia av kundens kvitto skrivs ut. Riv av och ge till kunden. Ändra kvittouppgifter Kontakta er återförsäljare. Aktivera kassör För att kunna använda kassörfunktionen måste den först aktiveras av er återförsäljare. KassörID matas därefter in i början av varje köp. Kassörsrapport För att få ut en rapport för en specifik kassör (på dagsavslutet finns alla kassörer med), gör följande: 1. Gå in på Rapporter och välj Kassörsrapport. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Ange det kassörid som rapporten ska avse. Drickshantering Denna funktion är endast till för användare inom restaurangbranschen där dricks eller garderobsavgifter förekommer. Transaktioner kan ej justeras i efterhand. Dricks ska registreras då transaktionen utförs. Kontakta er återförsäljare för att aktivera drickshantering. 23

24 Samport T4220 / Norsk Bilde 1. Fremsiden av terminalen 6 Layout terminal Positions/Valgknapper 2. Home (gå til hovedmeny) 3. Settle (hurtigknapp for dagsoppgjør) 4. Cancel (avbryte) 5. Feil / Clear (angre inntasting) 6. Chipleser 7. Klar / Enter (godkjenne og hurtigknapp direkte til beløp ved varekjøp) ( sifferknapper) 9. Reports (ikke i bruk) 10. Funksjon 11. Magnetkortsleser 12. Display 13. Kvitteringsskriver 14. Deksel til kvitteringspapir

25 Samport T4220 / Norsk Bilde 2. Baksiden av terminalen 1. POWER port = A/C-strømadapter 2. SERIAL port = RS232-integrasjonskabel 3. SERIAL-2 port = RS232-integrasjonskabel 4. NET port = Ethernet kabel Installasjon av terminalen 1. Vend på terminalen slik at baksiden er opp. 2. Ta bort kabelholderen som sitter over etiketten. 3. Sett inn Ethernet-kabelen i NET-porten (4) i henhold til bilde Sett inn A/C-strømadapteret i POWER-porten (1) i henhold til bilde 2. Obs! Sett i horisontalt, vri så 90 til vertikal rettning. 5. Sett i strømkabelen i A/C-strømadapteret og en veggkontakt. Sett tillbake kabelholderen over etiketten. Vend terminalen. 6. Sett i kvitteringspapir ved å åpne dekslet (14) i henhold til bilde Terminalen starter når strøm er koblet til den. 8. For å komme til hovedmenyen trykk Home. Hovedmenyen avsluttes ved å gå til valget Avslutte. 25

26 Samport T4220 / Norsk Initiere/oppdatere For å initiere/oppdatere terminalen, gjør følgende: 1. Gå inn på Innstillinger og så Parameter 2. Velg oppdatere fulgt av passord og Enter/Yes. 3. Terminalen oppdaterer nå alle parametrer. Oversiktskart T4220 (1) Kortkjøp (2) Dagens oppgjør (3) Rapporter (4) Innstillinger (5) Informasjon (6) Avslutte Kjøp (Hurtigtast = Enter) Kjøp+kontant Reserveløsning Retur Dagsavstemning Søk kvittering Etterregistrering Total Nullstill 3. Kopi siste kvittering Omsetningsrapport Kvitteringsliste (Operatørrapport) Siste trans Språk Parameter 1 Terminal 2 Versjon 3 Feilsøking Svensk Norsk Dansk Engelsk Oppdatere Nullstill 26

27 Samport T4220 / Norsk Kortbetaling For å utføre en kortbetaling, gjør følgende: 1. Trykk Enter/Yes. Kjøp kan også startes gjennom å sette kortet i chipen eller dra kortet i magnetstripen. 2. Tast inn grunnbeløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 3. Tast inn total beløpet som skal debiteres (for å legge til driks (tips)) og avslutt med Enter/Yes. 4. Vend terminalen mot kunden og be dem slå inn sin PIN-kod. Ved sig naturkjøp trykk Cancel og siden godkjenn med Enter/YES. 5. Kundens kopi skrives ut ved godkjent kjøp. Riv av og gi til kunden. 6. Ved signaturkjøp, be om kundens signatur på butikkens kopi av kvitteringen. Gi kunden sin kopi av kvitteringen. Trykk på Clear/NO ved feil for å fjerne alt som er tastet inn og tast beløpet inn på nytt. Står terminalen i hvilemodus, vil SAMPORT position vises i displayet. Trykk Home for å komma videre. Dagsavstemming For å rapportere inn dagsavstemming, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Dagsavstemning eller hurtiknapp Settle 2. Hvis salget og tilbakebetalinger stemmer, bekreft hvert spørsmål ved å trykke Enter/YES. 3. Dagsavstemmingen er nå utført. Riv av kvittering og spar det som underlag. 4. Hurtigknappen Settle kan også brukes. Øre på og av For å endre øre på eller av, kontakt din forhandler. Dobbel kvittering For å få dobbel kvittering, gjør følgende: Kontakt forhandler. 27

28 Samport T4220 / Norsk Makulering Makulering av en kortbetaling er mulig å gjøer så lenge den gjøres under samme dag som kjøpet var gjort og ingen dagsavstemming er utført. Hvis det er en kortbetaling som ikke er utført samme dagen, må en tilbakebetaling gjøres. For å makulere en kortbetaling, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Etter registrering 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Bla til ønsket kjøp med hjelp av de to øverste valgknappene til høyre. 4. Bla til ønsket valg (Skriv ut kopi og Makulere) med valgknappen lengst ned til høyre. 5. For å makulere, trykk på valgknappen lengst ned til venstre der det står Makulere. 6. Godkjenn beløpet med Enter/Yes. 7. Riv av butikkens kopi av kvittingen og spar det som underlag. Retur (kun kredittkort) For å utføre en tilbakebetaling, gjør følgende 1. Gå inn på Kortkjøp og siden Retur av varer. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Sett i kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 4. Angi beløpet som skal tilbakebetales og avslutt med Enter/Yes. 5. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Signer og gi kunden deres kopi. Spar butikkens kopi som underlag. Kontantuttak For å gjennomføre Kontantuttak (kjøp+kontant), gjør du følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og deretter Kjøp+kontant. 2. Oppgi grunnbeløpet og tast Enter. 3. Oppgi kontantbeløpet og tast Enter. 4. Plassere kortet i smartcardleseren dersom det har chip eller dra kortet. 5. Tast inn det totale beløpet som skal debiteres (for å legge til tips) og avslutt med Enter. 6. Be kunden slå inn PIN-koden etterfulgt av Enter. 7. Kundens kopi skrives ut når kjøpet er godkjent kjøp. Riv av og gi den til kunden. 28

29 Samport T4220 / Norsk Reserveløsning For å gjennomføre et kjøp når terminalen ikke får kontakt med Samport, gjør følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og så Reserveløsning. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Tast inn beløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 4. Vend terminalen mot kortholder. 5. Sett kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 6. Tast inn totalbeløpet som skal debiteres (for å legge til driks (tips)) og avslutt med Enter/Yes. 7. Be kortholder «ta ut kort» når det står i displayet. Det printes ut en kvittering som kortholder må signere på. Gi kunden sin kopi og spar butikkens signerte kvittering. 8. Ved beløp over 1500 kr gir terminalen beskjed om Oppringt autorisasjon kreves, trykk Enter/Yes. 9. Kontakt deres innløsende bank via telefonnummeret som terminalen foreslår og be om autorisasjons kode. Trykk så Enter/Yes. 10. Slå inn autorisasjons kode fulgt av Enter. 11. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Gi kunden sin kopi. Spar butikkens kopi. Utskrift av siste kvittering For å få en kopi av den siste kvitteringen: Gå inn på Rapporter og velg Kopi siste kvittering. Aktivere operatør For å anvende seg av operatører må denne funksjonen først aktiveres av deres forhandler. Operatør velges deretter i begynnelsen av hvert kjøp. Operatørrapport For å få ut en rapport for en bestemt operatør (på dagsavstemming finnes alle operatører med), gjør følgende: 1. Gå inn på Rapporter og velg Operatørrapport. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Slå inn operatørnummer som rapporten ønskes for. Tipshåndtering Denne funksjonen anbefales til brukere innen restaurantbransjen der tips eller garderobeavgift tilkommer. Det er ikke tillatt å justere slike transaksjoner i ettertid. Tips skal registreres ved gjennomføring av transaksjon. For å aktivere tips funksjonen, vær vennlig å kontakt din forhandler. 29

30 30

31 Samport T4230 / M4230 Samport Position Stationär terminal / Mobil terminal med GPRS-kommunikation / Stasjonær terminal / Mobil terminal Kommunikasjon over GPRS 31

32 Samport T4230 / M4230 / Svenska Bild 1. Framsidan av terminalen 6 Layout terminal Positions/Valknappar 2. Home (gå till huvudmenyn) 3. Settle (dagsavslut) 4. Cancel (avbryt) 5. Clear / NO (ångra inmatning) 6. Chipkortsläsare 7. Enter / YES (godkänn) (sifferknappar) 9. Reports (ej i bruk) 10. Function 11. Magnetkortsläsare 12. Display 13. Kvittoutskrivare 14. Lucka till Kvittopapper

33 Samport T4230 / M4230 / Svenska Bild 2. Baksidan av terminalen 1. POWER port = A/C-strömadapter 2. SERIAL port = RS232-integrationskabel 3. SIM-kortslucka = SIM-kort GPRS Installation av terminalen 1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt. 2. Installera ett SIM-kort i terminalen, se SIM-kort installationsguide MT För M4230, ladda batteriet 2-4 timmar innan första uppstarten och ta bort skyddande plasten innanför batteriet. 4. Koppla in A/C-strömadaptern i POWER-porten för laddning/strömtillförsel. Sätt i horisontellt, vrid sen 90 till vertikal riktning. 5. Koppla i strömkabeln i A/C-strömadaptern och en väggkontakt. Vänd på terminalen. 6. Terminalen startar då ström är kopplat till den (T4230) eller när man håller inne knappen Function (M4230). Vid första uppstarten välj språk med valknapparna till vänster om valen i displayen. 7. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (14.) enligt bild Huvudmenyn nås genom att trycka Home. 33

34 Samport T4230 / M4230 / Svenska Initiera/uppdatera För att initiera/uppdatera terminalen, gör följande: 1. Gå in på Inställningar och sedan Parametrar 2. Välj Uppdatera följt av lösenord och Enter/Yes. 3. Terminalen uppdaterar nu alla parametrar. Menyöversikt T4230 / M4230 (1) Kortköp (2) Dagens omgång (3) Rapporter (4) Inställningar (5) Information (6) Avsluta Köp (Snabbval Enter) Inringt Köp Retur Dagsavslut Sök kvitto Granska Total Nollställ 3. Senaste kvitto Sammanställning Transaktionslista Kassörsrapport Senaste transaktion Språk Parametrar 1 Terminal 2 Version 3 Felsökning Svenska Norska Danska Engelska Uppdatera Nollställ 34

35 Samport T4230 / M4230 / Svenska Kortbetalning För att utföra en kortbetalning, gör följande: 1. Starta kortbetalningen genom att trycka Enter/YES, dra därefter kortet i magnetkortsläsaren eller sätt i kortet, med chippet uppåt, in i chipkortsläsaren. Om kortet har chip så ber terminalen användaren att sätta in det. 2. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter/YES. 3. Om dricks är aktiverat, be kunden ange totala beloppet följt av Enter/ YES. Totala beloppet är angivet belopp plus dricks. Har man inte dricks funktionen behöver man inte ange totala beloppet. 4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av Enter/YES. (För signaturköp välj Cancel och därefter Ja för signaturköp med valknapparna.) 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden. 6. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia och spara den som underlag. Dagsavslut För att rapportera in dagsavslutet, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Dagsavslut. 2. Bekräfta att dagsavslutets belopp stämmer genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 3. Om återbetalningarna stämmer, bekräfta genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 4. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag. Öre på och av För att få öre på eller av, kontakta er återförsäljare. PIN-kvitto För att få 2 st kvitton vid köp kontakta er återförsäljare. 35

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl2xx...6 Basestasjonen...6 Tastaturet...7

Detaljer

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Installasjon og behandling av terminalen... 4 2.1. Generell behandling av terminalen... 4 2.2. Installasjon... 5 2.3. Dagsavslutning...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSIMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 RESERVELØSNING... 6 RAPPORTER... 6 AVSTEMMING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler

Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler Teknisk installasjonsdokumentasjon for NETS Terminaler I5100 I7910 ICT220 I6400 i9500 Versjon 1.3 Nets Norway Innhold HVA FØLGER MED TERMINALEN? 5 I6400 5 I5100 6 I7910 7 I9500 8 ICT 220 9 KOMME I GANG

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer