Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230"

Transkript

1 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1

2 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk Samport T4230 / M4230 / Svenska Samport T4230 / M4230 / Norsk

3 Samport M4100 Mobil terminal Välj mellan kommunikation över GPRS eller Wi-Fi / Velg mellom kommunikasjon over GPRS eller Wi-Fi 3

4 Samport M4100 / Svenska Bild 1. Framsidan av terminalen Layout terminal 1. On/Off-knapp 2. Home (gå till skrivbordet) 3. Display (sifferknappar) 5. Cancel (avbryt) 6. Clear (ångra inmatning) 7. Enter (godkänn) 8. Magnetkortsläsare 9. Chipkortsläsare 10. Pekare 4

5 Samport M4100 / Svenska Bild 2. Baksidan av terminalen Installation av terminalen 1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt. 2. Ta bort plasten på batteriet och sätt in det i terminalen enligt installationsguiden. 3. För terminaler med GPRS-kommunikation (ej WiFi), installera SIMkortet under luckan på terminalens baksida och ställ in APN i terminalens maintenance-meny. Observera att detta endast gäller då eget SIM-kort ska användas. 4. Innan första uppstart bör terminalen laddas 4-6 timmar. Ladda terminalen genom att placera den i dockingstationen. 5. Terminalen startas genom att trycka in knappen vid (1) enligt bild 1. Initiera/uppdatera För att initiera/uppdatera terminalen, gör följande: 1. Gå in på Inställningar och sedan Parametrar 2. Välj Uppdatera följt av lösenord och Enter/Yes. 3. Terminalen uppdaterar nu alla parametrar. 5

6 Samport M4100 / Svenska Menyöversikt M4100 (1) Kortköp (2) Dagens omgång (3) Rapporter (4) Inställningar (5) Information (6) Avsluta Köp (Snabbval Enter) Inringt Köp Retur Dagsavslut Sök kvitto Granska Total Nollställ 3. Senaste kvitto Sammanställning Transaktionslista Kassörsrapport Senaste transaktion Språk Parametrar 1 Terminal 2 Version 3 Felsökning Svenska Norska Danska Engelska Uppdatera Nollställ 6

7 Samport M4100 / Svenska Kortbetalning För att utföra en kortbetalning, gör följande: 1. Starta kortbetalningen genom att antingen dra kortet i magnetkortsläsaren eller sätta kortet, med chippet uppåt, in i chipkortsläsaren. Om kortet har chip, men magnetkortläsaren används, ber terminalen kunden att sätta in kortet i chipkortsläsaren. 2. Ange basbeloppet och tryck Enter. 3. Be kunden ange totala beloppet följt av Enter. Totala beloppet är basbelopp plus dricks. Om dricksfunktion ej är aktiverat behöver totalt belopp inte anges. 4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av Enter. För signaturköp välj Cancel och därefter Ja för signaturköp med valknapparna. 5. Väntar på godkännande, anslut därefter terminalen till skrivaren för att får kvitto. 6. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden. 7. Vid signaturköp, be kunden underteckna. Spara butikens kopia. Tryck på knappen Clear för att rensa inmatningar av enstaka tecken. För att avbryta transaktionen, tryck Cancel och ta ut kortet från chipkortsläsaren. Vid kommunikationsproblem frågar terminalen automatiskt om transaktionen ska göras offline, se inringt köp för mer info. Dagsavslut För att rapportera in dagsavslutet, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Dagsavslut. 2. Bekräfta att dagsavslutets belopp stämmer genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 3. Om återbetalningar stämmer, bekräfta genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 4. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag. Öre på och av För att få öre på eller av, kontakta er återförsäljare. PIN-kvitto För att få 2 st kvitton vid köp, kontakta er återförsäljare. 7

8 Samport M4100 / Svenska Makulering Makulering av en kortbetalning är möjlig om den utförs under samma dag som köpet är genomfört och inget dagsavslut är gjort. Om det är en kortbetalning som inte är utförd under samma dag måste en återbetalning göras. För att makulera en kortbetalning, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli makulerat och avsluta med Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd (Skriv ut och Makulera). Bläddra med pilen som ligger i högra hörnet tills makulera visas. 5. Tryck på valkappen vid makulera för att gå vidare eller tryck Enter/ YES 6. Godkänn beloppet på makuleringen genom att välja Ja med valknapparna eller tryck Enter/YES. 7. Kundens kopia skrivs ut vid godkänd makulering. Riv av, skriv på och ge till kunden. 8. Spara butikens kopia av kvittot. Återbetalning För att utföra en återbetalning, gör följande: 1. Gå in på Kortköp och sen Retur. 2. Ange lösenord och tryck på Enter/YES. 3. Ange beloppet som önskas återbetalas som basbelopp. 4. Sätt i kortet i chipkortsläsaren om det har chip eller dra kortet. 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt återköp. Riv av, skriv på och ge till kunden. 6. Spara butikens kopia av kvittot. Inringt köp 1. Gå in på Kortköp och sedan Inringt köp. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Mata in basbeloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter. 4. Mata in totala beloppet som ska debiteras (för att addera dricks) och avsluta med Enter. 5. Dra/sätt i kortet som ska debiteras. 8

9 Samport M4100 / Svenska 6. Be kunden slå in PIN-kod följt av Enter. 7. Kontakta bank via telefonnumret som visas för att få godkännandekod, avsluta med Enter/YES. 8. Ange godkännandekod följt av Enter/YES. 9. Kvitto skrivs ut, en kopia till butiken och en till kunden. 10. Be kunden underteckna butikens kopia av kvittot och spara det. Extra kopia av kvitto För att skriva ut en extra kopia på ett kvitto igen: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord och tryck på Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli utskrivet och tryck Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd, bläddra med pilen som ligger i högra hörnet, till Skriv ut visas. Tryck därefter Enter/YES. 5. En kopia av kundens kvitto skrivs ut. Riv av och ge till kunden. Ändra kvittouppgifter Kontakta er återförsäljare. Aktivera kassör För att kunna använda kassörfunktionen måste den först aktiveras av er återförsäljare. KassörID matas därefter in i början av varje köp. Kassörsrapport För att få ut en rapport för en specifik kassör (på dagsavslutet finns alla kassörer med), gör följande: 1. Gå in på Rapporter och välj Kassörsrapport. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Ange det kassörid som rapporten ska avse. Drickshantering Denna funktion är endast till för användare inom restaurangbranschen där dricks eller garderobsavgifter förekommer. Transaktioner kan ej justeras i efterhand. Dricks ska registreras då transaktionen utförs. Kontakta er återförsäljare för att aktivera drickshantering. 9

10 Samport M4100 / Norsk Bilde 1. Fremsiden av terminalen Layout terminal 1. On/off-knapp 2. Home (gå til hovedmeny) 3. Aktivt display (knapptast) 5. Cancel (avbryt) 6. Clear (angre inmatning) 7. Enter (godkjent) 8. Magnetkortsleser 9. Smartcardsleser 10. Pinne 10

11 Samport M4100 / Norsk Bilde 2. Baksiden av terminalen Installasjon av terminalen 1. Snu terminalen med baksiden opp. 2. Fjern plastikken på batteriet, plassere batteriet i terminalen ifølge installasjonsguiden. 3. For terminaler med GPRS-kommunikasjon (ikke WiFi), installere SIMkortet under luken på terminalens bakside og aktivere APN i terminalens maintenance-meny. Observer at dette gjelder kun da egne SIM-kort skal brukes. 4. Før oppstart bør terminalen lades opp i 4-6 timer. Terminalen lades opp ved å plassere den i dokkingstasjonen. Man starter opp terminalen ved å trykke på knappen ved (1) ifølge bilde 1. Initiere/oppdatere For å initiere/oppdatere terminalen, gjør følgende: 1. Gå inn på Innstillinger og så Parameter 2. Velg oppdatere fulgt av passord og Enter/Yes. 3. Terminalen oppdaterer nå alle parametrer. 11

12 Samport M4100 / Norsk Oversiktskart M4100 (1) Kortkjøp (2) Dagens oppgjør (3) Rapporter (4) Innstillinger (5) Informasjon (6) Avslutte Kjøp (Hurtigtast = Enter) Kjøp+kontant Reserveløsning Retur Dagsavstemning Søk kvittering Etterregistrering Total Nullstill 3. Kopi siste kvittering Omsetningsrapport Kvitteringsliste (Operatørrapport) Siste trans Språk Parameter 1 Terminal 2 Versjon 3 Feilsøking Svensk Norsk Dansk Engelsk Oppdatere Nullstill 12

13 Samport M4100 / Norsk Kortbetalning For å utføre en kortbetaling, gjør følgende: 1. Trykk Enter/Yes. Kjøp kan også startes gjennom å sette kortet i chipen eller dra kortet i magnetstripen. 2. Tast inn grunnbeløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 3. Tast inn total beløpet som skal debiteres (for å legge til driks (tips)) og avslutt med Enter/Yes. 4. Vend terminalen mot kunden og be dem slå inn sin PIN-kod. Ved sig naturkjøp trykk Cancel og siden godkjenn med Enter/YES. 5. Kundens kopi skrives ut ved godkjent kjøp. Riv av og gi til kunden. 6. Ved signaturkjøp, be om kundens signatur på butikkens kopi av kvitteringen. Gi kunden sin kopi av kvitteringen. Trykk på Clear/NO ved feil for å fjerne alt som er tastet inn og tast beløpet inn på nytt. For å avbryte transaksjonen trykk Cancel. Står terminalen i hvilemodus, vil SAMPORT position vises i displayet. Trykk Home for å komma videre. Dagsavstemming For å rapportere inn dagsavstemming, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Dagsavstemning 2. Hvis salget og tilbakebetalinger stemmer, bekreft hvert spørsmål ved å trykke Enter/YES. 3. Dagsavstemmingen er nå utført. Riv av kvittering og spar det som underlag. Øre på og av For å endre øre på eller av, kontakt din forhandler. Dobbel kvittering For å få dobbel kvittering, gjør følgende: Kontakt forhandler. 13

14 Samport M4100 / Norsk Makulering Makulering av en kortbetaling er mulig å gjøer så lenge den gjøres under samme dag som kjøpet var gjort og ingen dagsavstemming er utført. Hvis det er en kortbetaling som ikke er utført samme dagen, må en tilbakebetaling gjøres. For å makulere en kortbetaling, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Etter registrering 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Bla til ønsket kjøp med hjelp av de to øverste valgknappene til høyre. 4. Bla til ønsket valg (Skriv ut kopi og Makulere) med valgknappen lengst ned til høyre. 5. For å makulere, trykk på valgknappen lengst ned til venstre der det står Makulere. 6. Godkjenn beløpet med Enter/Yes. 7. Riv av butikkens kopi av kvittingen og spar det som underlag. Retur (kun kredittkort) For å utføre en tilbakebetaling, gjør følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og siden Retur av varer. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Sett i kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 4. Angi beløpet som skal tilbakebetales og avslutt med Enter/Yes. 5. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Signer og gi kunden deres kopi. Spar butikkens kopi som underlag. Kontantuttak For å gjennomføre Kontantuttak (kjøp+kontant), gjør du følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og deretter Kjøp+kontant. 2. Oppgi grunnbeløpet og tast Enter. 3. Oppgi kontantbeløpet og tast Enter. 4. Plassere kortet i smartcardleseren dersom det har chip eller dra kortet. 5. Tast inn det totale beløpet som skal debiteres (for å legge til tips) og avslutt med Enter. 6. Be kunden slå inn PIN-koden etterfulgt av Enter. 7. Kundens kopi skrives ut når kjøpet er godkjent kjøp. Riv av og gi den til kunden. 14

15 Samport M4100 / Norsk Reserveløsning For å gjennomføre et kjøp når terminalen ikke får kontakt med Samport, gjør følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og så Reserveløsning. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Sett kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 4. Tast inn beløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 5. Tast inn totalbeløpet som skal debiteres (for å legge til driks (Tips)) og avslutt med Enter/Yes. 6. Vend terminalen mot kunden og be dem slå inn sin PIN-kode. Trykk på Cancel for å gjøre signaturkjøp. 7. Ved beløp over 1500 kr gir terminalen beskjed om Oppringt autorisasjon kreves, trykk Enter/Yes. 8. Kontakt deres innløsende bank via telefonnummeret som terminalen foreslår og be om autorisasjons kode. Trykk så Enter/Yes. 9. Slå inn autorisasjons kode fulgt av Enter. 10. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Gi kunden sin kopi og spar butikkens kopi. Utskrift av siste kvittering For å få en kopi av den siste kvitteringen: Gå inn på Rapporter og velg Kopi siste kvittering. Aktivere operatør For å anvende seg av operatører må denne funksjonen først aktiveres av deres forhandler. Operatør velges deretter i begynnelsen av hvert kjøp. Operatørrapport For å få ut en rapport for en bestemt operatør (på dagsavstemming finnes alle operatører med), gjør følgende: 1. Gå inn på Rapporter og velg Operatørrapport. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Slå inn operatørnummer som rapporten ønskes for. Tipshåndtering Denne funksjonen anbefales til brukere innen restaurantbransjen der tips eller garderobeavgift tilkommer. Det er ikke tillatt å justere slike transaksjoner i ettertid. Tips skal registreres ved gjennomføring av transaksjon. For å aktivere tips funksjonen, vær vennlig å kontakt din forhandler. 15

16 16

17 Samport T4220 Samport Position Stationär terminal med ethernetkoppling / Stasjonær terminal for ethernet tilkobling 17

18 Samport T4220 / Svenska Bild 1. Framsidan av terminalen 6 Layout terminal Positions/Valknappar 2. Home (gå till huvudmenyn) 3. Settle (dagsavslut) 4. Cancel (avbryt) 5. Clear / NO (ångra inmatning) 6. Chipkortsläsare 7. Enter / YES (godkänn) (sifferknappar) 9. Reports (ej i bruk) 10. Function 11. Magnetkortsläsare 12. Display 13. Kvittoutskrivare 14. Lucka till Kvittopapper

19 Samport T4220 / Svenska Bild 2. Baksidan av terminalen 1. POWER port = A/C-strömadapter 2. SERIAL port = RS232-kabel 3. SERIAL-2 port = RS232-kabel 4. NET port = Ethernet-kabel Installation av terminalen 1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt. 2. Ta bort kabelhållaren som sitter över etiketten. 3. Koppla in Ethernet kabeln i NET-porten. 4. Koppla in A/C-strömadaptern i POWER-porten. Obs! Sätt i horisontellt, vrid sen 90 till vertikal riktning. 5. Koppla i strömkabeln i A/C-strömadaptern och en väggkontakt. Sätt tillbaka kabelhållaren över etiketten. Vänd på terminalen. 6. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (14) enligt bild Terminalen startar då ström är kopplad till den. 8. Huvudmenyn nås genom att trycka Home. Tryck på knappen Clear/NO för att rensa inmatningar av enstaka tecken. För att avbryta transaktioner, tryck Cancel och ta därefter ut kort från chipkortsläsaren. 19

20 Samport T4220 / Svenska Initiera/uppdatera För att initiera/uppdatera terminalen, gör följande: 1. Gå in på Inställningar och sedan Parametrar 2. Välj Uppdatera följt av lösenord och Enter/Yes. 3. Terminalen uppdaterar nu alla parametrar. Menyöversikt T4220 (1) Kortköp (2) Dagens omgång (3) Rapporter (4) Inställningar (5) Information (6) Avsluta Köp (Snabbval Enter) Inringt Köp Retur Dagsavslut Sök kvitto Granska Total Nollställ 3. Senaste kvitto Sammanställning Transaktionslista Kassörsrapport Senaste transaktion Språk Parametrar 1 Terminal 2 Version 3 Felsökning Svenska Norska Danska Engelska Uppdatera Nollställ 20

21 Samport T4220 / Svenska Kortbetalning För att utföra en kortbetalning, gör följande: 1. Starta kortbetalningen genom att trycka Enter/YES, dra därefter kortet i magnetkortsläsaren eller sätt i kortet, med chippet uppåt, in i chipkortsläsaren. Om kortet har chip så ber terminalen användaren att sätta in det. 2. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter/YES. 3. Om dricks är aktiverat, be kunden ange totala beloppet följt av Enter/ YES. Totala beloppet är angivet belopp plus dricks. Har man inte dricksfunktionen behöver man inte ange totala beloppet. 4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av Enter/YES. (För signaturköp välj Cancel och därefter Ja för signaturköp med valknapparna.) 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden. 6. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia och spara den som underlag. Dagsavslut För att rapportera in dagsavslutet, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Dagsavslut. 2. Bekräfta att dagsavslutets belopp stämmer genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 3. Om återbetalningarna stämmer, bekräfta genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 4. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag. Öre på och av För att få öre på eller av, kontakta er återförsäljare. PIN-kvitto För att få 2 st kvitton vid köp kontakta er återförsäljare. 21

22 Samport T4220 / Svenska Makulering Makulering av en kortbetalning är möjlig om den utförs under samma dag som köpet är genomfört och inget dagsavslut är gjort. Om det är en kortbetalning som inte är utförd under samma dag måste en återbetalning göras. För att makulera en kortbetalning, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska bli makulerat och avsluta med Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd (Skriv ut och Makulera). Bläddra med pilen som ligger i högra hörnet tills makulera visas. 5. Tryck på valkappen vid makulera för att gå vidare eller tryck Enter/ YES 6. Godkänn beloppet på makuleringen genom att välja Ja med valknapparna eller tryck Enter/YES. 7. Kundens kopia skrivs ut vid godkänd makulering. Riv av, skriv på och ge till kunden. 8. Spara butikens kopia av kvittot. Återbetalning För att utföra en återbetalning, gör följande: 1. Gå in på Kortköp och välj Retur. 2. Ange lösenord och tryck på Enter/YES. 3. Ange beloppet som önskas återbetalas. 4. Sätt i kortet i chipkortsläsaren om det har chip eller drag kortet i magnetläsaren. 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt återköp. Riv av, skriv på och ge till kunden. 6. Spara butikens kopia av kvittot. Inringt köp Används om Samports betaltjänst ligger nere. 1. Gå in på Kortköp och därefter Inringt köp. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter/YES. 4. Dra/sätt i kortet som ska debiteras. 5. Mata in totala beloppet som ska debiteras (för att addera dricks) och 22

23 Samport T4220 / Svenska avsluta med Enter/YES 6. Vissa transaktioner kräver godkännandekod, kontakta då bank via tel.nr som visas i displayen (12). 7. Kvitto skrivs ut. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia av kvittot och spara det. Ge kunden sin kopia. Vid PIN-köp, ge kunden sin kopia av kvittot. Extra kopia av kvitto För att skriva ut en extra kopia av ett kvitto igen: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Sök kvitto. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Skriv in kvittonummer på det kvittot som ska skrivas ut och tryck Enter/YES. 4. Nere i vänstra hörnet visas åtgärd, bläddra med valknappen som ligger i högra hörnet, tills Skriv ut visas. Tryck därefter Enter/YES. 5. En kopia av kundens kvitto skrivs ut. Riv av och ge till kunden. Ändra kvittouppgifter Kontakta er återförsäljare. Aktivera kassör För att kunna använda kassörfunktionen måste den först aktiveras av er återförsäljare. KassörID matas därefter in i början av varje köp. Kassörsrapport För att få ut en rapport för en specifik kassör (på dagsavslutet finns alla kassörer med), gör följande: 1. Gå in på Rapporter och välj Kassörsrapport. 2. Ange lösenord följt av Enter/YES. 3. Ange det kassörid som rapporten ska avse. Drickshantering Denna funktion är endast till för användare inom restaurangbranschen där dricks eller garderobsavgifter förekommer. Transaktioner kan ej justeras i efterhand. Dricks ska registreras då transaktionen utförs. Kontakta er återförsäljare för att aktivera drickshantering. 23

24 Samport T4220 / Norsk Bilde 1. Fremsiden av terminalen 6 Layout terminal Positions/Valgknapper 2. Home (gå til hovedmeny) 3. Settle (hurtigknapp for dagsoppgjør) 4. Cancel (avbryte) 5. Feil / Clear (angre inntasting) 6. Chipleser 7. Klar / Enter (godkjenne og hurtigknapp direkte til beløp ved varekjøp) ( sifferknapper) 9. Reports (ikke i bruk) 10. Funksjon 11. Magnetkortsleser 12. Display 13. Kvitteringsskriver 14. Deksel til kvitteringspapir

25 Samport T4220 / Norsk Bilde 2. Baksiden av terminalen 1. POWER port = A/C-strømadapter 2. SERIAL port = RS232-integrasjonskabel 3. SERIAL-2 port = RS232-integrasjonskabel 4. NET port = Ethernet kabel Installasjon av terminalen 1. Vend på terminalen slik at baksiden er opp. 2. Ta bort kabelholderen som sitter over etiketten. 3. Sett inn Ethernet-kabelen i NET-porten (4) i henhold til bilde Sett inn A/C-strømadapteret i POWER-porten (1) i henhold til bilde 2. Obs! Sett i horisontalt, vri så 90 til vertikal rettning. 5. Sett i strømkabelen i A/C-strømadapteret og en veggkontakt. Sett tillbake kabelholderen over etiketten. Vend terminalen. 6. Sett i kvitteringspapir ved å åpne dekslet (14) i henhold til bilde Terminalen starter når strøm er koblet til den. 8. For å komme til hovedmenyen trykk Home. Hovedmenyen avsluttes ved å gå til valget Avslutte. 25

26 Samport T4220 / Norsk Initiere/oppdatere For å initiere/oppdatere terminalen, gjør følgende: 1. Gå inn på Innstillinger og så Parameter 2. Velg oppdatere fulgt av passord og Enter/Yes. 3. Terminalen oppdaterer nå alle parametrer. Oversiktskart T4220 (1) Kortkjøp (2) Dagens oppgjør (3) Rapporter (4) Innstillinger (5) Informasjon (6) Avslutte Kjøp (Hurtigtast = Enter) Kjøp+kontant Reserveløsning Retur Dagsavstemning Søk kvittering Etterregistrering Total Nullstill 3. Kopi siste kvittering Omsetningsrapport Kvitteringsliste (Operatørrapport) Siste trans Språk Parameter 1 Terminal 2 Versjon 3 Feilsøking Svensk Norsk Dansk Engelsk Oppdatere Nullstill 26

27 Samport T4220 / Norsk Kortbetaling For å utføre en kortbetaling, gjør følgende: 1. Trykk Enter/Yes. Kjøp kan også startes gjennom å sette kortet i chipen eller dra kortet i magnetstripen. 2. Tast inn grunnbeløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 3. Tast inn total beløpet som skal debiteres (for å legge til driks (tips)) og avslutt med Enter/Yes. 4. Vend terminalen mot kunden og be dem slå inn sin PIN-kod. Ved sig naturkjøp trykk Cancel og siden godkjenn med Enter/YES. 5. Kundens kopi skrives ut ved godkjent kjøp. Riv av og gi til kunden. 6. Ved signaturkjøp, be om kundens signatur på butikkens kopi av kvitteringen. Gi kunden sin kopi av kvitteringen. Trykk på Clear/NO ved feil for å fjerne alt som er tastet inn og tast beløpet inn på nytt. Står terminalen i hvilemodus, vil SAMPORT position vises i displayet. Trykk Home for å komma videre. Dagsavstemming For å rapportere inn dagsavstemming, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Dagsavstemning eller hurtiknapp Settle 2. Hvis salget og tilbakebetalinger stemmer, bekreft hvert spørsmål ved å trykke Enter/YES. 3. Dagsavstemmingen er nå utført. Riv av kvittering og spar det som underlag. 4. Hurtigknappen Settle kan også brukes. Øre på og av For å endre øre på eller av, kontakt din forhandler. Dobbel kvittering For å få dobbel kvittering, gjør følgende: Kontakt forhandler. 27

28 Samport T4220 / Norsk Makulering Makulering av en kortbetaling er mulig å gjøer så lenge den gjøres under samme dag som kjøpet var gjort og ingen dagsavstemming er utført. Hvis det er en kortbetaling som ikke er utført samme dagen, må en tilbakebetaling gjøres. For å makulere en kortbetaling, gjør følgende: 1. Gå inn på Dagens oppgjør så Etter registrering 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Bla til ønsket kjøp med hjelp av de to øverste valgknappene til høyre. 4. Bla til ønsket valg (Skriv ut kopi og Makulere) med valgknappen lengst ned til høyre. 5. For å makulere, trykk på valgknappen lengst ned til venstre der det står Makulere. 6. Godkjenn beløpet med Enter/Yes. 7. Riv av butikkens kopi av kvittingen og spar det som underlag. Retur (kun kredittkort) For å utføre en tilbakebetaling, gjør følgende 1. Gå inn på Kortkjøp og siden Retur av varer. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Sett i kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 4. Angi beløpet som skal tilbakebetales og avslutt med Enter/Yes. 5. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Signer og gi kunden deres kopi. Spar butikkens kopi som underlag. Kontantuttak For å gjennomføre Kontantuttak (kjøp+kontant), gjør du følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og deretter Kjøp+kontant. 2. Oppgi grunnbeløpet og tast Enter. 3. Oppgi kontantbeløpet og tast Enter. 4. Plassere kortet i smartcardleseren dersom det har chip eller dra kortet. 5. Tast inn det totale beløpet som skal debiteres (for å legge til tips) og avslutt med Enter. 6. Be kunden slå inn PIN-koden etterfulgt av Enter. 7. Kundens kopi skrives ut når kjøpet er godkjent kjøp. Riv av og gi den til kunden. 28

29 Samport T4220 / Norsk Reserveløsning For å gjennomføre et kjøp når terminalen ikke får kontakt med Samport, gjør følgende: 1. Gå inn på Kortkjøp og så Reserveløsning. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Tast inn beløpet som skal debiteres og avslutt med Enter/Yes. 4. Vend terminalen mot kortholder. 5. Sett kortet i chipen/dra kortet i magnetleseren. 6. Tast inn totalbeløpet som skal debiteres (for å legge til driks (tips)) og avslutt med Enter/Yes. 7. Be kortholder «ta ut kort» når det står i displayet. Det printes ut en kvittering som kortholder må signere på. Gi kunden sin kopi og spar butikkens signerte kvittering. 8. Ved beløp over 1500 kr gir terminalen beskjed om Oppringt autorisasjon kreves, trykk Enter/Yes. 9. Kontakt deres innløsende bank via telefonnummeret som terminalen foreslår og be om autorisasjons kode. Trykk så Enter/Yes. 10. Slå inn autorisasjons kode fulgt av Enter. 11. Kjøp utføres og kvittering skrives ut. Gi kunden sin kopi. Spar butikkens kopi. Utskrift av siste kvittering For å få en kopi av den siste kvitteringen: Gå inn på Rapporter og velg Kopi siste kvittering. Aktivere operatør For å anvende seg av operatører må denne funksjonen først aktiveres av deres forhandler. Operatør velges deretter i begynnelsen av hvert kjøp. Operatørrapport For å få ut en rapport for en bestemt operatør (på dagsavstemming finnes alle operatører med), gjør følgende: 1. Gå inn på Rapporter og velg Operatørrapport. 2. Slå inn passord og Enter/Yes. 3. Slå inn operatørnummer som rapporten ønskes for. Tipshåndtering Denne funksjonen anbefales til brukere innen restaurantbransjen der tips eller garderobeavgift tilkommer. Det er ikke tillatt å justere slike transaksjoner i ettertid. Tips skal registreres ved gjennomføring av transaksjon. For å aktivere tips funksjonen, vær vennlig å kontakt din forhandler. 29

30 30

31 Samport T4230 / M4230 Samport Position Stationär terminal / Mobil terminal med GPRS-kommunikation / Stasjonær terminal / Mobil terminal Kommunikasjon over GPRS 31

32 Samport T4230 / M4230 / Svenska Bild 1. Framsidan av terminalen 6 Layout terminal Positions/Valknappar 2. Home (gå till huvudmenyn) 3. Settle (dagsavslut) 4. Cancel (avbryt) 5. Clear / NO (ångra inmatning) 6. Chipkortsläsare 7. Enter / YES (godkänn) (sifferknappar) 9. Reports (ej i bruk) 10. Function 11. Magnetkortsläsare 12. Display 13. Kvittoutskrivare 14. Lucka till Kvittopapper

33 Samport T4230 / M4230 / Svenska Bild 2. Baksidan av terminalen 1. POWER port = A/C-strömadapter 2. SERIAL port = RS232-integrationskabel 3. SIM-kortslucka = SIM-kort GPRS Installation av terminalen 1. Vänd på terminalen så att baksidan är uppåt. 2. Installera ett SIM-kort i terminalen, se SIM-kort installationsguide MT För M4230, ladda batteriet 2-4 timmar innan första uppstarten och ta bort skyddande plasten innanför batteriet. 4. Koppla in A/C-strömadaptern i POWER-porten för laddning/strömtillförsel. Sätt i horisontellt, vrid sen 90 till vertikal riktning. 5. Koppla i strömkabeln i A/C-strömadaptern och en väggkontakt. Vänd på terminalen. 6. Terminalen startar då ström är kopplat till den (T4230) eller när man håller inne knappen Function (M4230). Vid första uppstarten välj språk med valknapparna till vänster om valen i displayen. 7. Sätt i kvittopapper genom att öppna kvittoluckan (14.) enligt bild Huvudmenyn nås genom att trycka Home. 33

34 Samport T4230 / M4230 / Svenska Initiera/uppdatera För att initiera/uppdatera terminalen, gör följande: 1. Gå in på Inställningar och sedan Parametrar 2. Välj Uppdatera följt av lösenord och Enter/Yes. 3. Terminalen uppdaterar nu alla parametrar. Menyöversikt T4230 / M4230 (1) Kortköp (2) Dagens omgång (3) Rapporter (4) Inställningar (5) Information (6) Avsluta Köp (Snabbval Enter) Inringt Köp Retur Dagsavslut Sök kvitto Granska Total Nollställ 3. Senaste kvitto Sammanställning Transaktionslista Kassörsrapport Senaste transaktion Språk Parametrar 1 Terminal 2 Version 3 Felsökning Svenska Norska Danska Engelska Uppdatera Nollställ 34

35 Samport T4230 / M4230 / Svenska Kortbetalning För att utföra en kortbetalning, gör följande: 1. Starta kortbetalningen genom att trycka Enter/YES, dra därefter kortet i magnetkortsläsaren eller sätt i kortet, med chippet uppåt, in i chipkortsläsaren. Om kortet har chip så ber terminalen användaren att sätta in det. 2. Ange beloppet som ska debiteras med sifferknapparna och avsluta med Enter/YES. 3. Om dricks är aktiverat, be kunden ange totala beloppet följt av Enter/ YES. Totala beloppet är angivet belopp plus dricks. Har man inte dricks funktionen behöver man inte ange totala beloppet. 4. Be kunden slå in sin PIN-kod följt av Enter/YES. (För signaturköp välj Cancel och därefter Ja för signaturköp med valknapparna.) 5. Kundens kopia skrivs ut vid godkänt köp. Riv av och ge till kunden. 6. Vid signaturköp, be kunden underteckna butikens kopia och spara den som underlag. Dagsavslut För att rapportera in dagsavslutet, gör följande: 1. Gå in på Dagens omgång och välj Dagsavslut. 2. Bekräfta att dagsavslutets belopp stämmer genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 3. Om återbetalningarna stämmer, bekräfta genom att trycka Ja med valknapparna eller Enter/YES. 4. Dagsavslutet är nu utfört. Riv av kvittot och spara det som underlag. Öre på och av För att få öre på eller av, kontakta er återförsäljare. PIN-kvitto För att få 2 st kvitton vid köp kontakta er återförsäljare. 35

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 2 2 INTEGRERT TERMINAL... 2 3 FRITTSTÅENDE TERMINAL... 2 4 KOMMUNIKASJON... 2 5 OVERSIKT... 3 6 HOVED... 4 6.1...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Installasjon og behandling av terminalen... 4 2.1. Generell behandling av terminalen... 4 2.2. Installasjon... 5 2.3. Dagsavslutning...

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl2xx...6 Basestasjonen...6 Tastaturet...7

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl250 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl250...6 Basestasjonen...6

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT13-serien Surfplatta SGPT13-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

Visma Avendo ekonomi/økonomi server installation

Visma Avendo ekonomi/økonomi server installation 1.Installera programmet som administrator Visma Avendo ekonomi/økonomi server installation 2. Om du behöver installera några av prerekvisiterna så kommer frågan upp här, gokänn de bara.. Du finner prerekvisiterna

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx

Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 4 Innhold... 5 Innhold i leveransen... 5 Terminalen ict2xx... 6 Tilkoblinger... 6 Tastaturet... 7 Installasjon

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200

for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 Brukerveiledning for betalingsterminalene I5100 I6400 I7910 I8200 1 Vilkår for bruk av programvaren 4 Terminaltypene 5 I6400 5 I5100 / I7910 5 I5100 / I7910 6 I8200 7 Daglig bruk 8 Innføring av Chipkortteknologi

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350 Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Innhold... 4 Innhold i leveransen... 4 Betalingsterminalen ipp350... 5 Tastaturet... 5 Installasjon... 6 Grunnleggende Funksjoner...

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Installasjonsveiledning Wallmob

Installasjonsveiledning Wallmob Installasjonsveiledning Wallmob Innholdsfortegnelse Informasjon 3 Installasjon 4 Installasjon av ipad 5 Installasjon av Bankterminal 6 Installasjon av Skriver 7 Epson TM-T88VI 7 Star TSP 700 8 Installasjon

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge Internettmanual Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett www.resurs.se/norge INNEHOLD Internettsiden www.resurs.se/norge... 3 Ny konto... 4 Hent Opplysning... 6 Øke kredittgrense... 7

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Kasserutiner. Innhold

Kasserutiner. Innhold Innhold Ny kasse... 3 a) Klargjøre kasse for salg... 3 b) Vanlig salg... 6 c) Rabatt... 10 d) Retur... 13 e) Kjøp av gavekort... 16 f) Tilgodelapper... 18 g) Kredittsalg... 21 h) Dagsoppgjør/skiftoppgjør...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 3 MENYER OG SIKKERHET 4 TASTATUR OG DISPLAY BANKSYS 4 TASTATUR OG DISPLAY VERIFONE 5 MENY 5 KORTTJENESTER 6 GARANTI 7 OPPGJØR 7 RAPPORTER 8 ADMINISTRER

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250

Brukermanual. Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Brukermanual Betalingsterminal iwl220 & iwl250 Innholdsfortegnelse Introduksjon...4 Innhold...5 Innhold i leveransen...5 Betalingsterminal...5 Basestasjon...5 Terminalen iwl2xx...6 Basestasjonen...6 Tastaturet...7

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Logg på. Tast Personalkort ID

Logg på. Tast Personalkort ID Logg på Logg på Tast Personalkort ID Hovedmeny Påloggede brukere i butikken Varegrupper med undermenyer i Standardmenyen Andre tilgjengelige menyer Talltastatur for antall. -- for mer enn 9 Hvit markerer

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNLEDNING 3 MENYER OG SIKKERHET 4 TASTATUR OG DISPLAY BANKSYS 4 TASTATUR OG DISPLAY VERIFONE 5 MENY 5 KORTTJENESTER 6 GARANTI 7 OPPGJØR 7 RAPPORTER 8 ADMINISTRER

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8

Innholdsfortegnelse: Tastatur 3. Daglig bruk av vekten 4. Programmeringsfunksjoner 5. Prisendring 6. Programmering av PLU 7. Tekstprogrammering 8 1 Innholdsfortegnelse: Tastatur 3 Daglig bruk av vekten 4 Programmeringsfunksjoner 5 Prisendring 6 Programmering av PLU 7 Tekstprogrammering 8 Dato og tidsinnstillinger 10 Programmering av hurtigtaster

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

Retningslinjer for bruk av izettle - Juristforeningen i Bergen

Retningslinjer for bruk av izettle - Juristforeningen i Bergen Viktig Bruk av izettle skal bookes minst tre dager i forveien via bookingen på hjemmesiden vår www.juristforeningen.com. Etter booking send mail til info@juristforeningen.com izettle (Ipad og kortleser

Detaljer

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Betingelse for å kunne kjøpe print / kopi er at du har laget deg Feidepassord, hvis ikke kan du gjøre det via www.betanien.no student

Detaljer

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal

Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Elite 790 GSM Mobil Betalingsterminal Brukerveiledning Sofie 7.0 Side 1 Generelt... 3 Terminalpakken... 3 Klargjøring av terminalen... 3 Slå PÅ og AV terminalen... 3 Manøvrering i menyene... 3 GSM-samtaler

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Logg inn... 3 Generelt om portalen... 3 Hjem (forside)... 4 Produkter... 5 Sikkerhetsstandarder... 5 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 16 Administrasjon

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark

www.prosecas.no Buskerud / Vestfold Telemark www.prosecas.no Betjeningsveiledning for NEPTOLUX Adresserbart Nødlyssystem Betj veiledning Neptolux ver 1 Hedmark / Oppland Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Buskerud / Vestfold Telemark Oslo / Akershus

Detaljer

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB.

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB. Tipsark til tilpasset UiB. Praktiske opplysninger om versjoner og oppdateringer...1 Gå i kontrollpanel...2 Reset av telefon...3 Oppsett av datakontoer...4 Om bruk av GPRS kontra Hi-Speed (HSCSD)...4 1.

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

BRUKERMANUAL. November 2009

BRUKERMANUAL. November 2009 BRUKERMANUAL November 2009 Innhold TERMINALUTSTYR...4 HVORDAN BRUKE TERMINALEN...5 - Åpne...6 - kommisjonærkort...6 KUPONGBEHANDLING...7 - Salg av kuponger...7 - Salg av Lyntoto...9 - Lynsystem... 10 -

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Betjeningspanel (bilde)

Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel funksjoner Dokument Side håndtering editering Bokmerke Innstillinger Help Dokument mode/ Fremvisnings metode Virtuelt X/Y Mode & Roter virtuelt X/Y Zoom inn avsnitt

Detaljer

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device Del I: Installasjon via en USB-minnepenn Fremgangsmåten er slik: PCen må være slått av Sett minnepinnen inn i en USB port Start PCen og trykk umiddelbart gjentatte ganger hurtig på funksjonstesten F12

Detaljer

BRUKERMANUAL TOTOMAT. Desember 2011

BRUKERMANUAL TOTOMAT. Desember 2011 BRUKERMANUAL TOTOMAT Desember 2011 Innhold TOTOMATUTSTYR 4 HVORDAN BRUKE TOTOMATEN 5 - Åpne 6 - PIN-kode 6 KUPONGBEHANDLING 7 - Salg av kuponger 7 - Salg av Lyntoto 9 - Lynsystem 10 - Valgfritt beløp på

Detaljer

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 DK: 63 98 932 716 NO: 80 627 55 SE: 42 008 89 EAN: 5706445471454 Indhold Dansk

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning

HouseMatePro+ Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning HouseMatePro+ Housemate Pro + Liten: HMS art.nr.: 212240 Housemate Pro + Medium: HMS art.nr.: 198431 Housemate Pro + Stor: HMS art.nr.: 212241 HØRSEL

Detaljer

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning

Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk. User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning Work Bench Arbetsbänk Arbeidsbenk User`s manual Bruks-/monteringsanvisning Bruks-/monteringsanvisning WF60-A Varenr.408250 Arbeidsbenk WF60-A Norsk DELELISTE No FIGUR Skisse Beskrivelse (mm) Antall, stk

Detaljer

Brukermanual. Glory UW- 200

Brukermanual. Glory UW- 200 Brukermanual Glory UW- 200 For detaljerte beskrivelser henvises det den komplette brukermanualen. Innhold Tellefunksjoner. kap. 1 Bruk av maskin. kap. 2 Innslinger.. kap. 3 Feilkoder kap. 4 Retting av

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

TellerAvtale Brukerveiledning

TellerAvtale Brukerveiledning Juli 2011 TellerAvtale Brukerveiledning Teller is part of the Nets group Teller AS, foretaksnr. 990 224 994 og Teller A/S, Danmark, filial Norge, foretaksnr. 996 345 580 Innhold 1. Innledning... 3 2. Fysisk

Detaljer

Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E

Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E Brukerveiledning for oppkobling av Wifi adapter MAC-567IFB-E Oppkobling av trådløs styring for varmepumpe gjøres i 2 steg: Steg 1: Oppkobling av wifi-adapter til tråløst nett (som forklart i denne manualen)

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet har den blitt

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer