M I C. Rapport til Gran kommunestyre august 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M I C. Rapport til Gran kommunestyre august 2008"

Transkript

1 M I C Rapport til Gran kommunestyre august 2008

2 MIC (Municipal International Cooperation) Internasjonalt kommunesamarbeid Gran Mukono Lugazi Gran kommune og Mukono Town Council har samarbeidet gjennom MIC programmet siden Programmet er finansiert av Norad og administreres av KS internasjonale avdeling. Overskriften for programmet er Capacity building og målet er styrking av lokaldemokratiet og bedre tjenester for lokalbefolkningen i kampen mot fattigdom og korrupsjon. Vennskapsbåndene mellom kommunene Gran og Mukono er solide etter åtte års partnerskap. Høy tillit og god kommunikasjon mellom prosjektkoordinatorene og andre som er involvert i prosjektet, har vært og er en viktig suksessfaktor i samarbeidet. Fra 2006 kom Lugazi Town Council med i prosjektet. Sør-sør samarbeid og overføring av kompetanse fra Mukono til Lugazi er nå en viktig del av vårt prosjekt. Samarbeidet mellom Gran, Mukono og senere også Lugazi, har hatt fokus på disse tre områdene: Politikk og administrasjon Medvirkning og deltagelse Kommunale tjenester og levekår Hva har vi gjort i disse årene? Politikk og administrasjon Mukono har nå Pc nettverk, generator og printer, kopimaskin. De har internett tilkobling, e-post tilgang og egen nettside. Kommunen har installert mange fagprogrammer, særlig på økonomisiden, og alle ansatte har fått og får dataopplæring. Kommunen har også to systemadministratorer. Vedlikehold og videre datainvestering er nå lagt inn i kommunens årlige budsjett. Kommunen har også opprettet en innbygger database. Lugazi er i ferd med å bygge opp sin administrasjon på samme måte med god hjelp fra ansatte i Mukono. Ledere i Mukono har fått omfattende opplæring i Urban Management. Lokalpolitikerne på alle tre nivåer (LC I, II og III) er kurset i roller og ansvar gjennom et folkevalgt program i begge kommunene og dette gjentas for nye politikere. Politikerne i de to kommunene har sammen med administrasjonen vært på studietur til Kenya og Rwanda for å se på kommunedrift på ulike områder. En ny utfordring framover er flerpartisystemet som nylig er innført i Uganda. Prosjektet vil ha fokus på dette i videre folkevalgt opplæring, og ønsker å legge til rette for organisering av lokale partiorganisasjoner for alle de aktuelle partiene. Medvirkning og deltagelse Mukono etablerte tidlig i prosjektet et informasjonssenter på rådhuset. Her kan innbyggerne få tilgang til fax, telefon, e-post og internett. De kan få hjelp til å få skrevet brev / dokumenter, få tatt kopier, og de kan også få lese- og skrive opplæring. Viktig informasjon fra kommunen er tilgjengelig på senteret. I Lugazi bygges nå opp et senter etter modell fra Mukono, og interessen fra innbyggerne og fra kommunebaserte organisasjoner og grupper er stor.

3 Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt sterkt fokus på kvinner gjennom workshops, etablering av nettverk etc. deres mulighet for deltagelse og medvirkning i politisk liv, i lokalsamfunnet ellers og i arbeidslivet. Som et apropos - Mukono har i løpet av prosjektperioden fått kvinnelig rådmann, og ordføreren sier det var lettere å velge en kvinne når prosjektet hadde dette sterke engasjementet for kvinners muligheter i Uganda og Mukono. De siste årene har fokuset blitt flyttet mer mot kvinners mulighet til å livnære seg og sine. Uten en anstendig livssituasjon er det vanskelig å delta i samfunnslivet. En 6 måneders gratis utdanning for jenter som har droppet ut av skolen enten fordi de fikk barn, fordi foreldrene ikke hadde råd til skolepenger eller av andre grunner. Jentene har valgt mellom ulike fag bl.a. søm, frisør, tye and dye, catering, data. I tillegg gir skolen dem et godt nettverk og et sted hvor de får informasjon om alt fra prevensjon og barnestell til videre utdanningsmuligheter og arbeidsmuligheter. Det nærmer seg 1000 jenter som har fått denne muligheten. Utdanningsopplegget er lagt inn i kommunens budsjett for videreføring både for jenter og gutter. De første årene av prosjektet pågikk en kommuneplanleggingsprosess med bred medvirkning etter LA21 prinsipper bottom up. Kommunale tjenester og levekår En viktig milepæl for Mukono var etablering av nytt marked. Det er nesten umulig å beskrive med ord hvilke endringer dette innebar for byen. Tidligere var markedet enkle plankeskur eller et teppe på bakken langs higwayen fra Kampala til Nairobi. Det nye markedet i Kame Valey har nye boder tilpasset ulike varer, god organisering, tilgang på vann og god hygiene. Til dette markedet 2 mil fra hovedstaden kommer de fra restauranter og hoteller i Kampala for å kjøpe sine varer. En god del prosjekter har vært knyttet opp til markedsdrift og opprettelsen av det nye markedet. Leietakerne har fått tilbud om ILO kursene SIB (Start up your business) og IYB (Improve your business) for mange den eneste utdanninga de noen gang har fått. Eksamensbildene med diplomer levner ingen tvil om hva dette har betydd. Ungdom og kvinner som ønsker å starte opp forretning har også vært prioritert til disse kursene. Det er laget demonstrasjonshager i alle villagene hvor folk i nabolaget kan lære om hva og hvordan de dyrker for få best avling til eget bruk og til salg på markedet. Det er også opprettet en biogass demonstrasjonsgård hvor folk kan lære hvordan de kan utvinne og bruke biogass for å få elektrisitet til eget bruk. Det ble også gjort en investering i et restocking program. 16 familier har fått en ku. Når kua får kalv gis den videre til en ny familie. Familiene får opplæring og oppfølging og programmet går nå av seg selv med noe organisering fra kommunens side. Og hva har så kommet ut av prosjektet så langt? Politikk og administrasjon Mukono har en mer effektiv administrasjon i kommunen, med godt kvalifiserte ansatte. Mukono er blitt et sted folk ønsker å arbeide et sted hvor det er utviklingsmuligheter. I løpet av disse årene er tidligere rådmann og assisterende rådmann blitt utnevnt til rådmenn i to av de aller største kommunene i Uganda. Hver måned har Mukono besøk fra andre kommuner i Uganda som ønsker å lære. Mange kommuner har også vist stor interesse for å kunne komme med i et lignende program. Tilliten til kommunen har økt betraktelig spesielt innenfor økonomi. Kommunen har fått nasjonal utmerkelse for best perfomance i økonomistyring - noe de med rette er svært stolt av.

4 Også på politisk side har det skjedd store endringer. Deltagelse på kommunestyremøter og andre politiske møter økt betraktelig, det rapporteres om mer ansvarlige politikere, bredere diskusjoner og mindre konflikter, og økning i politiske saker og vedtak. Økt skatteinngang til kommunen. Medvirkning og deltagelse Befolkningen generelt, nettverk og interessegrupper har bedre tilgang til informasjon og kunnskap gjennom informasjonssenteret. Det er mange eksempler på at kvinner har mer reell innflytelse i politikk, i arbeidsliv og lokalmiljøet. To av kvinnene som har vært med på utdanningsprogrammet har nå politiske lederposisjoner på LCIII (kommunestyre) og LCV (distrikt) nivå. Økt interesse, medvirkning og deltagelse i kommuneplanlegging, og utviklingsprosesser i kommunen er godt forankret på alle politiske nivåer (LCI, LCII, LCIII) Kommunale tjenester og levekår Bedre tjenestelevering når det gjelder planlegging og utvikling av infrastruktur i byen for eksempel et moderne og godt organisert marked med kompetente leietakere. Restauranter og hotell i Kampala kommer til dette markedet for å handle, og nylig har Mukono fått statlige midler til å bygge et eget bygg for fiskemarked på området. I denne rapporten fokuserer vi på resultatene fra Mukono Lugazi er fortsatt nye i samarbeidet, og det er foreløpig vanskeligere å se resultatene der i en større sammenheng. En liten gjennomgang av aktiviteter fordelt på år 1999 Ordfører Johnson Munyanja Ssenyonga fra Mukono besøker Gran i regi av Hånd i Hånd Uganda. Med i følget er også kommunens økonomisjef. KS starter pilotprosjekt for kommune-til-kommune samarbeid Norge Afrika Gran kommune søker midler til MIC forprosjekt gjennom KS KS innvilger kr til forprosjekt 2000 Besøk fra Gran til Mukono forprosjektstudie. I besøket deltok ordfører Rigmor Aasrud, org.sjef Kari Lohne, Kirsten Jåvold Hagen og Erik Trehjørningen. Rapport fra forprosjekt godkjent KS / Norad Gran søker MIC prosjektmidler fra KS / Norad juli 2000 Prosjektmidler: KS innvilger kr Installering av 6 pc er, server, generator og kopimaskin Generell dataopplæring 2001

5 Prosjektmidler: kr Prosjektbesøk i Mukono, ordfører Rigmor Aasrud, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen Besøk fra Mukono Valget 2001, ordfører Johnson Ssenyonga, rådmann Joseph Kimbowa, assisterende rådmann Daniel Kawesi, kvinnelig kommunestyremedlem. Besøk av utviklingsminister Sydnes Kurs / seminar - Roller og ansvar for politikere på LC I, II og III Dataopplæring for ansatte og ledere Opplæring av systemadministratorer Data opplæring 12 regnskapsmedarbeidere Opprette database for folkeregistrering Installasjon AutoCad / ledgers Work, faktureringssystem / Norton Antivirus oppdatering, regnskapssystem, Windows oppgradering Innkjøp av printer og ekstra generator Opprette Informasjonssenter for befolkningen (fax, tlf, , fotokopiering, skrivesørvis, lese- og skriveopplæring for voksne) 2002 Prosjektmidler: kr ekstra bevilgning til marked kr MIC møte Pretoria, Sør-Afrika. I møtet deltok ordfører Rigmor Aasrud og prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, ordfører Johnson Ssenyonga og prosjektkoordinator Josiah Sserunjogi Utvekslingsbesøk fra Gran til Mukono- I besøket deltok ordfører Rigmor Aasrud, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, kommunefysioterapeut Kjersti Tysland og Steinar Aannerud (Sv) medlem av formannskapet. Utvekslingsbesøk fra Mukono til Walvis Bay, Namibia Norad evaluerer MIC Gran-Mukono konsulent besøker Mukono over flere dager. Bygging av markedsboder utvikling av det nye markedet SYB - Start up your business og IYB - Improve your business. Opplæring kvinner og ungdom i markedet ble prioritert. Eksamen og diplom / eksamensfest. Kurs for politikere og administrasjon etikk / transparency Women can do it kurs for kvinner Kommuneplanlegging visjoner for Mukono LA21 involvering på LC I,II og III 2003 Prosjektmidler: kr Besøk fra Mukono til Gran under valget. Med ordfører Johnson Ssenyonga, rådmann Alwx Nanyonga, prosjektkoordinator Josiah Sserunjogi og kvinnelig kommunestyremedlem Esther (etternavn). Etablere webside for Mukono Videre utbygging av markedsboder Kommuneplanlegging seminarer på community level bottom up deltagelse fra grassrot Motivasjons seminarer kvinner starte opp aktiviteter (lønnet) i lokalmiljø Motivasjons seminarer for kvinnegrupper Demonstrasjonshager dyrking for eget bruk og salg på markedet Biogas demonstrasjonsgård Start up your business Improve your business

6 2004 Prosjektmidler: Kr MIC møte Mukono, Uganda, deltagere ordfører Rigmor Aasrud, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, - ordfører Ssenyonga var vertskap og flere fra kst. Og administrasjonen i Mukono deltok. Besøk fra Gran til Mukono og Lugazi. Ordfører Rigmor Aasrud, rådmann Ellen Stokstad, Anne Lise Bleie (H) medlem av formannskapet. Gran kommune utnevnes til Internasjonal kommune av KS og Fredskorpset Internasjonal uke arrangeres Start up your business Improve your business Oppstart av 6 måneders utdanningsprogram for drop out jenter 1. kull 60 jenter Utvikle manual for opplæring folkevalgte Videre utbygging av markedsboder. Markedskomite. Markedskontor, innkreving bodleie 2005 Prosjektmidler: kr Besøk fra Gran til Mukono og Lugazi. Ordfører Rigmor Aasrud, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen MIC møte Antsirabe, Madagaskar. Deltagere: Ordfører Rigmor Aasrud, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, ordfører Johnson Ssenyonga, prosjektkoordinator Josiah Sserunjogi og rådmann/prosjektkoordinator Daniel Kawesi (Lugazi) Mukono får utnevnelser for best performance i budsjett og økonomiarbeid Utdanningsprogram 2. kull 200 jenter Restocking - 16 familier får en ku + opplæring. Kalv skal gis videre 2006 Utveksling møter og begivenheter Prosjektmidler: kr Lugazi kommer med i prosjektet MIC møte Oslo, Norge. Deltakere: varaordfører Therese Alm, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, Anne Lise Bleie (H), ordfører Johnson Ssenyonga, ordfører Said Mubarak, prosjektkoordinator Josiah Sserunjogi og rådmann Daniel Kawesi (Lugazi) Besøk fra Mukono og Lugazi til Gran: ordfører Johnson Ssenyonga, ordfører Said Mubarak(Lugazi), prosjektkoordinator Josiah Sserunjogi og rådmann/prosjektkoordinator Daniel Kawesi (Lugazi), rådmann Alex Nanyonga, økonomisjef Steven (etternavn) Innkjøp av 3 pc er i Lugazi Installering og opplæring software for økonomi, dataregister, regnskap og fakturering opplæring fra Mukono 20 personer opplæring data i Lugazi Utdanningsprogram 3. kull 300 jenter Forsøk på utdanningsprogram gutter 45 gutter

7 2007 Prosjektmidler: kr Peer review Nkhotakota. Deltagere: varaordfører Therese Alm, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, ordfører Johnson Ssenyonga, ordfører Said Mubarak(Lugazi), prosjektkoordinator Josiah Sserunjogi og rådmann/prosjektkoordinator Daniel Kawesi (Lugazi) Besøk i Gran Speaker i kommunestyret i Mukono Willington (etternavn), Speaker i kommunestyret i Lugazi Peggy (etternavn), kvinnelig kommunstyremedlem fra Lugazi, fra et av opposisjonspartiene Fauster (etternavn) Besøk i Mukono og Lugazi. : varaordfører Therese Alm, prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, Anne Lise Bleie (H) Steinar Aannerud (Sv) politisk arbeidsgruppe i Gran. Kontroll og konstitusjonskomiteen besøker Mukono og vårt prosjektsamarbeid opplæring roller og ansvar for 27 politikere og administrasjon i Lugazi Utvikle pc nettverk i Lugazi Oppstart informasjonssenter for publikum Elektroniske kvitteringer Lugazi Webside Lugazi 30 politikere opplæring roller og ansvar nye kommunetyremedlemmer og staff 280 kvinner i utdanningsprosjekt eksamen juni / 295 med eksamen februar 2008 Mukono Oppdatere Mukono webside - interaktivitet 2008 Prosjektmidler: kr Prosjektmøte i Mukono og Lugazi prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen MIC møte Walvis Bay. Deltagere: prosjektkoordinator Kirsten Jåvold Hagen, ordfører Johnson Ssenyonga, prosjektkoordinator Josiah Sserunjogi, prosjektkoordinator Herman Ssentongo, speaker Peggy Kigundu Statssekretær Rigmor Aasrud med deler av norsk delegasjon besøker Mukono Studietur for politikere og administrasjon i Lugazi og Mukono til Kenya og Rwanda Begynnende arbeid med lokale forskrifter innen blant annet miljø (søppelhenting) avgifter inn og tjenester ut. Roller og ansvar for partiledere og politikere på LC1 og 2 Motivasjonsseminar alle partier hvordan organisere levekraftige politiske partiorganisasjoner på lokalt nivå. Gran rådhus august 2008 Kirsten Jåvold Hagen prosjektkoordinator

MIC. Gran kommune besøker Mukono og Lugazi Town Council 22.-31. mars 2007

MIC. Gran kommune besøker Mukono og Lugazi Town Council 22.-31. mars 2007 MIC Gran kommune besøker Mukono og Lugazi Town Council 22.-31. mars 2007 Deltagere: Therese Alm, varaordfører (AP) Anne Lise Bleie (H) Steinar Aannerud (Sv) Kirsten Jåvold Hagen, prosjektkoordinator 1

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN

SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Støttegruppe for Fred i Sudan (SFS) SFS JUBILEUMSSKRIFT 2013 20 ÅRS ARBEID FOR FRED I SUDAN Anders Breidlid med Rigmor Garnes Rødset Oslo, april 2013 ISBN: 978-82-303-2410-3 Forord Høsten 2012 ba styret

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer