IKT og lokaldemokratiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT og lokaldemokratiet"

Transkript

1 IKT og lokaldemokratiet Norges forskningsråd KIM-programmets forskerkonferanse Inderøya, mai 2005 Signy Irene Vabo Høgskolen i Oslo Studiet i offentlig styring Høgskolen i Oslo

2 Rammene for prosjektet λ Demokrati som utgangspunkt: Hva skjer med lokaldemokratiet når kommunene tar i bruk elektroniske medier? λ Nfr/KIM-finansiert hovedprosjekt + IT-funk finansiert av Nfr + to forsøk finansiert av hhv. BFD/KRD og KRD λ Prosjektleder Eli Skogerbø ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, i samarbeid med Norsk institutt for byog regionforskning (NIBR) og Høgskolen i Oslo (HiO) Åtte forskere (inkludert forsøkene) + en doktorgradsstudent + en student vit.ass.

3 Første problemstilling λ Hvordan og i hvilken grad endrer innføringen av IKT vilkårene for politisk deltagelse og kommunikasjon mellom politikere og innbyggere i kommunen? Hvem i befolkningen engasjerer seg elektronisk i kommunenes og avisenes nettdebatter? Har kommunens egne hjemmesider og lokalavisens nettutgave noen rolle som agendasettere? Interagerer de digitale og de offentlige rom? Ungdom og forventninger til lokalpolitisk deltagelse og påvirkning Innsyn, offentlighet og personvern (e-post og elektronisk journal og arkiv)

4 Andre problemstilling λ Bidrar fenomener som e-engasjement og e- forvaltning til å styrke, evt. svekke de folkevalgtes stilling vis a vis administrasjonen? Hva slags kunnskap kan overføres gjennom IKT har mediet noen begrensninger? Tilegner politikerne seg uavhengig kunnskap gjennom bruk av IKT? Bidrar IKT til at også administrasjonen får en representasjonsfunksjon?

5 Datamaterialet λ λ Casekommuner: Tromsø, Drammen, Stavanger og Førde Intervjuer med politikere, administrativt ansatte, informasjonsansvarlige, ansvarlige for lokal (nett)avis Opinionsundersøkelse Survey blant politikere og administrative ledere Dybdestudie av håndtering av e-post, samt elektronisk journalføring og arkiv i to av kommunene Spørsmål til alle elever i de vg skolene + en del dybdeintervjuer Landsomfattende undersøkelse blant ordførere, rådmenn og et tilfeldig utvalg politikere

6

7 Kilde:

8 Kilde:

9 Kilde:

10 Kilde: kommune.no/publikum/ domdiskusjon.nsf/,

11

12

13 Politisk deltagelse og kommunikasjon mellom politikere og innbyggere: Har kommunens egne hjemmesider og lokalavisens nettutgave noen rolle som agendasettere? λ λ λ Hva er offentlige rom? Offentlig kommunikasjon og samtale Vurdering og kritikk av den politikken som føres Offentlighet som publikum eller den offentlige samtalen Hvilke konsekvenser får det, teoretisk sett, at det offentlige selv blir premissleverandør i offentlige rom? Hvilke ambisjoner har kommunene når det gjelder å sette agendaen?

14 Hvem snakker på nett? Vi forsøker å fremstille saker mer nøytralt, før avisen får fatt i dem. Det er kommunen som snakker, det er en nøytral stemme. Vi er redde for at det skulle bli for politisk Nyheter skal frem på nettsidene, alle saker og sakers fakta. Også protokoller, men ikke argumenter. Det er posisjonens og administrasjonens stemme som høres på nett. Når saker er positive, eller positive saker blir vedtatt kommer det ut på nett. Utvalget av saker er det som er positivt for posisjonen.

15 De folkevalgtes stilling i forhold til administrasjonen: Hva slags kunnskap kan overføres gjennom IKT har mediet noen begrensninger? Overføring av taus kunnskap (sosialisering) Overføring av uttalt kunnskap (kombinering) Fortolkning (internalisering) Bruk/ politikkgjøring (eksternalisering) tid

16 Inntrykk så langt Where knowledge is highly tacit the effective sharing of it requires a significant amount of social interaction (Hislop 2002: 173). E-post benyttes i stor grad i uformell kontakt mellom lokalpolitikere og administrasjon, og i noen grad mellom lokalpolitikere og innbyggerne. IKT kan bare bli et supplement til det personlige møtet Det er jeg uenig i. Det er mye lettere å sende en mail idet jeg er forbanna. Jeg tror man kan få samme se i øya kontakten via mail.

17 De folkevalgtes stilling i forhold til administrasjonen: Tilegner politikerne seg uavhengig kunnskap gjennom bruk av IKT? Prinsipal agentteori: asymmetrisk informasjon Skult informasjon om produksjonsforholdene Oppfatter politikerne de mulighetene IKT gir? Bruker de disse mulighetene?

18 Inntrykk så langt Politikerne mener de gjennom IKT får bedre muligheter til å kontrollere administrasjonen og tjenestestedene de får bedre innsyn i arbeidsprosesser og saker, det er lettere å innhente konkurrerende informasjon, så vel som få et inntrykk av innbyggernes og brukernes tilbakemelding. Samtidig er det vårt inntrykk at politikerne i liten grad benytter seg av disse mulighetene. De benytter i liten grad IKT til å innhente uavhengig informasjon, og de benytter i liten grad databaser (som KOSTRA) for å sammenligne egen kommune med andre kommuner. Derimot tar administrasjonen i stor grad disse verktøyene i bruk.

19 De folkevalgtes stilling i forhold til administrasjonen: Bidrar IKT til at også administrasjonen får en representasjonsfunksjon? The will of the people is established directly by bureaucracies and can be imported into the policy making process (Snellen 1995:59) Hvordan benytter politikerne IKT i sin representasjonsfunksjon? Finnes det noen oppfatning om at administrasjonen overhodet har en representasjonsfunksjon?

20 Inntrykk så langt Politikerne melder om økt direkte kontakt med innbyggerne gjennom e-post, og vurderer dette som verdifullt Politikerne deltar i liten grad i nettdebatter men de oppfatter i noen grad dette som en måte å få innblikk i hva folk er opptatt av Noen politikere har vært imot brukerundersøkelser, men ellers problematiseres administrasjonens representasjonsrolle i liten grad

21 De to forsøkene (i NIBR-regi) λ Ungdom, IKT og demokratiutvikling, Larvik, Lillesand og Øvre Eiker kommune Ungdomsråd og stedutvikling (Øvre Eiker og Larvik) Utvikling av nettavis/dialogarena for ungdom (Lillesand) Til tross for startkapital, mange barrierer i oppstarten og mulighetene for følgeforskning tas nå opp til diskusjon λ Elektronisk innbyggerinitiativ (e-initiativ), Eidsvoll, Hole og Lørenskog kommune Enklere å ta innbyggerinitiativ Programvare under utvikling (Høgskolen i Vestfold) Sidene åpnes 1. november 2005

22 Kilde:

23 Kilde: parliament.uk/,

24 Kilde: