SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015"

Transkript

1 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand Telefon: E-post: Internett: Foretaksnr: Bank:

2 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen 1 Om Stiftelsen FEE Norway 1 2. Hva er Green Key? 2 3. Søknadsprosessen 2 Om kriteriene 2 Om prosessen 3 Fornyet sertifisering 3 Kontrollbesøk 3 4. Kriteriene 4 1 Miljøledelse 4 2 Personalinvolvering 7 3 Gjesteinformasjon 9 4 Vann 12 5 Vask og rengjøring 14 6 Avfall 16 7 Energi 19 9 Inneklima Nærliggende parker og uteområder Miljøaktiviteter Administrasjon Oversikt over forskjellige dokumenter 30 Green Key søkerveileder camping Side 2 av

3 1. Om veilederen Denne veilederen har til hensikt å gi informasjon om søknadsprosessen, retningslinjene for Green Key, samt forklaring og utdype hva som inngår i hvert enkelt av kriteriene for camping. Den kan være til hjelp for helt nye søkere som trenger å sette seg inn i både prosessen og kriteriene, nye miljø- ansvarlige og også som en påminner til søkere om har vært med en stund. Veilederen er ikke en endelig fasit. Den er datert og vil oppdateres kontinuerlig, så vi ber dere om å sjekke nettsidene våre, for å forsikre dere om at dere bruker siste versjon. Flere bilder og mer informasjon, gode råd og eksempler til hvordan de forskjellige kriteriene kan oppfylles på best og enklest mulig måte for den aktuelle campingen vil oppdateres, så ta gjerne kontakt dersom dere enten har gode eksempler å bidra med, eller dere har spørsmål, eller trenger mer informasjon spesifikke kriterier og områder. Er dere interessert i Green Key og lurer på om dette er en miljøsertifiseringsordning som passer for dere, eller dere ønsker å søke, ber vi dere om å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon Stiftelsen FEE Norway Kontaktperson: Marit Kjellesvik Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, Kristiansand Telefon: E- post: Web: Om Stiftelsen FEE Norway Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. FEE Internasjonal ble opprettet i Stiftelsen FEE Norway er en privat ideell stiftelse som drives på ikke- kommersiell basis. Organisasjonsnummeret er FEE Norway arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og har vært medlem av FEE siden Derfor henvender vi oss til barnehager og skoler med Grønt Flagg, YRE og Lære om skogen- programmene. Blant satsningsområdene er også miljøvern langs kysten. Blått Flagg- programmet gjelder for badestrender, marinaer og den enkelte båteier. Green Key søkerveileder camping Side 1 av

4 2. Hva er Green Key? Green Key er en frivillig miljøsertifiseringsordning for camping, hoteller, mindre overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter. Programmet er pr. i dag den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder, og er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP). Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak. Gren Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk. Green Key startet i Danmark i 1994 og ble i 2002 innlemmet i FEE (Foundation for Environmental Education). Det har siden da vokst og har nå spredd seg til 45 land og mer enn 2400 sertifiserte enheter. I Norge drives Green Key av Stiftelsen FEE Norway. 3. Søknadsprosessen Om kriteriene For å tildeles Green Key må virksomheten oppfylle et visst antall kriterier og vise at de arbeider aktivt for å forbedre sitt miljøansvar. Kriteriene er utarbeidet i samarbeid med campingnæringen og stiller relevante miljøkrav innen 12 kategorier. I tillegg er kriteriene oppdelt i følgende arbeidsområder: Miljøledelse som inkluderer miljøpolicy, miljømål og handlingsplan Informasjon til gjester og ansatte om virksomhetens miljøarbeid Å redusere virksomhetens miljøpåvirkning i forhold til vann, energi, råvarer og andre produkter Kriteriene er oppdelt i obligatoriske kriterier og prosentkriterier. De obligatoriske kriteriene må være oppfylt ved søknadstidspunktet, mens prosentkriteriene er utformet for å fremme videre utvikling og forbedring. For hvert år som går skal virksomheten oppfylle en større andel av prosentkriteriene. Oversikten under viser hvor stor andel av prosentkriteriene som minimum skal være oppfylt etter at virksomheten har deltatt i x antall år: År Andel av prosentkriterier 1 0 % 2 5 % 3 10 % 4 15 % 5 20 % % Green Key søkerveileder camping Side 2 av

5 Dersom virksomheten første året oppfyller 15 % av prosentkriteriene, må det i år to oppfylle 20 % av prosentkriteriene. Dersom campingbedriften i år 1 oppfyller over 20 % av prosentkriteriene har det 5 år på seg til å oppfylle 50 % eller mer av prosentkriteriene. I kapitel 4 presenteres kriteriene og forklares der det er nødvendig. Det vil også finnes informasjon om hva som kreves av beskrivelse og dokumentasjon i søknaden. Green Key- kriteriene revideres hvert 3. år. Ny revisjon vil implementeres fra Om prosessen Virksomheten registrerer først navn og kontaktinformasjon elektronisk på våre hjemmesider. Dere vil da umiddelbart motta brukernavn og passord som brukes til å logge inn til selve søknadsskjemaet. Her krysser dere ut, beskriver hvordan krav oppfylles og laster opp nødvendig dokumentasjon. Vi har 2 uker behandlingstid og vil deretter ta kontakt for å avtale tidspunkt for kontrollbesøk. Under kontrollbesøket vil en representant fra FEE Norway gjennomgå virksomheten og undersøke de punktene som ikke allerede er dokumentert gjennom søknaden. Ved kontrollbesøket skal miljøpermen kunne fremlegges. En komplett oversikt over hvilke dokumenter som skal finnes i denne er listet under kapitel 4 «Kriterier», avsnitt 1.4. Etter at kontrollbesøket er gjennomført, vil informasjon fra søknad og kontrollbesøk sammenfattes i en rapport som overleveres den nasjonale Green Key- juryen. De vil igjen ha to uker behandlingstid. Konklusjonen fra Green Key- juryen videreformidles umiddelbart til søkeren. Etter at virksomheten er godkjent vil dere motta en Green Key- plakett og Green Key- sertifikat. Sertifiseringen gjelder for ett år om gangen. Dere vil hver år få tilsendt nytt sertifikat. Fornyet sertifisering For å fornye sertifiseringen må virksomheten hvert år logge inn i vårt elektroniske søknadssystem og oppdatere; miljømål miljøhandlingsplan vannforbruk energiforbruk andel økologiske, lokalt produserte og/eller Fairtrade- merkede produkter nye prosentkriterier som er oppfylt, samt dokumentasjon på disse annen ny informasjon Kontrollbesøk Kontrollbesøk gjennomføres i forkant av sertifiseringen (1. år), 2. år og deretter hvert 3. år. Dvs. år 1, 2, 5, 8, osv. I forkant av kontrollbesøket avtaler vi et tidspunkt som passer både for virksomheten og for Green Key kontrollør. Green Key søkerveileder camping Side 3 av

6 I løpet av kontrollbesøket går man gjennom ett og ett av kriteriene, samt diskuterer virksomhetens utvikling i miljøarbeidet. Stiftelsen FEE Norway har også lov til å gjennomføre uanmeldte kontroll- besøk for å kontrollere at alt er som det skal være, og de har rett til å trekke tilbake sertifiseringen dersom ikke alle kriteriene er oppfylt. Et planlagt besøk varer omtrent 2-4 timer. I løpet av den tiden skal ansvarlig ved virksomheten eller miljøansvarlig være tilgjengelig for representanten fra FEE Norway. Etter besøket sender vi tilbakemelding i form av en rapport. De kriteriene som ikke er oppfylt under kontrollbesøket må normalt oppfylles og rapporteres innen 2 måneder etter besøket. 4. Kriteriene Nedenfor følger en gjennomgang av de 12 kriterieområdene som skal være oppfylt for at virksomheten skal kunne Green Key- sertifiseres. Hvert arbeidsområde vil presenteres, sammen med forklaringer, eksempler og krav til dokumentasjon. 1. Miljøledelse 7. Energi 2. Personalinvolvering 8. Mat 3. Gjesteinformasjon 9. Inneklima 4. Vann 10. Parker og uteområder 5. Vask og rengjøring 11. Miljøaktiviteter 6. Avfall 12. Administrasjon 1 Miljøledelse Miljøledelse innebærer å organisere virksomhetens miljøprestasjon for å redusere miljøbelastningen. Miljøledelse er en støtte for fordeling av ansvar, for å prioritere de områdene virksomheten ønsker å fokusere på og for å følge opp innsats for å sikre kontinuerlig forbedring. Både ledelse og ansatte skal bidra i miljøarbeidet. Maler for blant annet miljøpolitikk, mål og handlingsplan er tilgjengelig. Obligatoriske kriterier 1.1 Virksomhetens skal ha en miljøansvarlig som har ansvaret for Green Key- arbeidet. Dette kan være en fra ledelsen, eller en som er utnevnt av ledelsen. Steg nummer én for å komme i gang med arbeidet mot Green Key- sertifisering er å utnevne én person som er virksomhetens miljøansvarlige. Det er en fordel at denne personen er interessert i og har kunnskaper om miljøspørsmål, og sitter i virksomhetens ledelsesgruppe. Miljøansvarlig skal ikke gjøre alt miljøarbeidet selv, det øvrige personalet skal involveres i de tiltakene som faller inn under deres ansvarsområder. Miljøansvarlig skal; samordne virksomhetens miljøarbeid og være kontaktperson mot FEE Norway. årlig gå grundig gjennom Green Key- kriteriene. Green Key søkerveileder camping Side 4 av

7 være ansvarlig for at den årlige søknaden om fornyet sertifisering sendes til FEE Norway, dvs. oppdatere informasjonen i databasen om blant annet nye miljømål, handlingsplanen, vann- og energiforbruk. holde miljøperm oppdatert etter hvert som miljøarbeidet forløper. ha ansvaret for at ledelsesgruppen er informert om miljøarbeidet og at personalet informeres om det løpende Green Key- arbeidet. Det skal skrives referat for møter med ledelsen. finne nye miljømål sammen med øvrig personell. & I miljøperm: Referat fra møte mellom miljøansvarlig og ledelsen. 1.2 Det skal være utarbeidet en miljøpolicy Miljøpolicyen skal vise ambisjoner og visjoner for virksomhetens miljøarbeid. Policyen skal beskrive noen overordnede miljøområder som anlegget sikter seg inn mot. Miljøpolicyen skal også inneholde en forpliktelse om kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøprestasjon. Det er fint om det fremgår av policyen at miljøarbeidet fungerer best dersom både gjester og personell samarbeider. Gjestene kan hjelpe med miljøarbeidet gjennom at de for eksempel kildesorterer, ikke sløser med vann mv. En miljøpolicy trengs vanligvis bare å utarbeides en gang, men dersom forutsetningene eller driften endres, skal den revideres. Normalt er miljøpolicyen omtrent en halv A4- side og skal dateres og signeres av øverste leder. Når virksomheten sertifiseres med Green Key kan dere legge inn campingens logo sammen med Green Key- logoen i et policy- dokument. Miljøpolicyen kan med fordel legges i gjestepermen i hyttene og i resepsjonen, dette er en enkel måte å kommunisere miljøarbeidet ut til gjestene. & I miljøperm: Ø Eksempel: Miljøpolicyen skal vedlegges. Miljøpolicy legges i miljøperm. Miljøpolicy. 1.3 Virksomheten skal ha formulert dokumenterte miljømål og en årlig miljøhandlingsplan som bidrar til kontinuerlig forbedring. Målene skal være konkrete og målbare slik at de kan følges opp. Det bør gå en rød tråd mellom miljøpolicy, miljømål og aktivitetene, slik at man ser at miljøarbeidet henger sammen. Prosentkriteriene i kriterieoversikten kan være en del av virksomhetens miljømål. Miljømålene skal være formulert slik at de kan oppfylles i løpet av 12 måneder. Det kan være lurt å gå gjennom alle Green Key- kriteriene, inkludert prosentkriteriene før dere bestemmer dere for miljømål. Et hjelpemiddel for å sette gode mål er S.M.A.R.T modellen. Ifølge den skal man sette seg mål som er; Green Key søkerveileder camping Side 5 av

8 Spesifikke slik at alle i virksomheten forstår hva som skal gjøres og hvorfor Målbare slik at det er mulig å vurdere om målet er nådd Aksepterbare slik at alle i virksomheten er motiverte for å arbeide mot målet Realistiske slik at det er enkelt å se at det er mulig å nå målet Tidsbundne slik at det finnes et tydelig start- og sluttidspunkt TIPS: Å arbeide med Green Key og miljøspørsmål er et langsiktig arbeid. Det er lurt å sette seg realistiske mål i starten, og å ikke sikte for høyt slik at det blir for vanskelig å nå. Dette kan redusere motivasjonen før neste års miljøarbeid. Handlingsplan Etter at målene er satt skal dere formulere en miljøhandlingsplan som viser hvordan målene kan nås. Handlingsplanen skal beskrive en tilnærming med konkrete tiltak for å nå målet i henhold til tidsplanen. Se eksemplet under: Mål 1: Redusere energiforbruket i forhold til antall gjestenetter med 5 %. Handling Ansvarlig Når Resultat Installer bevegelsessensor i alle fellesrom. Vaktmester Løpende & I miljøperm: 1 Mal: Ø Eksempel: Handlingsplan og miljømål legges i miljøperm. Miljøhandlingsplan. Miljømål med handlingsplan. 1.4 Alle dokumenter relatert til Green Key (inkludert dokumentasjon til søknaden) er samlet i en miljøperm og kan bli fremvist ved kontrollbesøk. Alt materiell relatert til Green Key, blant annet dokumentasjon til søknaden, skal samles i en perm eller i en elektronisk mappe. I denne veilederen bruker vi begrepet miljøperm når vi refererer til denne permen. Den skal være tilgjengelig for inspeksjon ved kontrollbesøk fra FEE Norway. Se kapittel 5 for å få en oversikt over hvilke dokumenter som skal finnes i denne permen etter første året. Etter hvert som flere av prosentkriteriene oppfylles, skal også dokumentasjon på disse inn i permen. Miljøpermen er også et fint verktøy til de ansatte. 1.5 Virksomheten må følge gjeldende miljølovgivning. Det er virksomhetens ansvar å sørge for at gjeldende miljølovgivning følges. Et hjelpemiddel til å finne disse er regelhjelp.no. Her kan du søke opp din bransje, og se hvilke lover og regler som gjelder din bedrift. Green Key søkerveileder camping Side 6 av

9 1.6 Det skal gjennomføres en årlig gjennomgang av alle Green Key- kriterier. Ansvaret for dette ligger hos virksomhetens miljøansvarlig. Se veiledning under kriteriet 1.1, og informasjon om «fornyet sertifisering» under «Søknadsprosessen». Green Key- sertifiseringen gjelder for ett år om gangen. Kravet til «søknad om fornyet sertifisering» er at informasjonen som ligger i Green Key søkerdatabase oppdateres årlig. Nye mål, oppdatert handlingsplan, endringer i obligatoriske kriterier, nye oppfylte poengkriterier, utvikling i antall økologiske, lokalt produserte og/eller Fairtrade- produkter, samt årlige vann- og energiregistreringer skal da oppdateres. Dette skal gjøres årlig, dvs. hvis bedriften ble sertifisert første gang i mai 2015, skal gjennomgangen gjennomføres og søknad om fornyet sertifisering sendes i løpet av mai De nærliggende områdene rundt virksomheten må ikke være forurenset, eller må ikke representere noen risiko for gjestenes helse og sikkerhet. Området på campingen må være ryddet for avfall. Området må ikke være påvirket av ubehagelig lukt fra f.eks. kloakksystem eller nærliggende industri. Forurensning gjelder også støy- og lysforurensning. Området skal være universelt utformet for nyere bygg (ref. lovkrav) og tilpasset så langt det er hensiktsmessig for eldre bygg. Det skal være enkelt å orientere seg på området. Gjenstander og arealer som kan være farlige eller utrygge for barn og andre skal være merket og sikret. Tilstrekkelig belysning skal finnes. Prosentkriterier 1.8 Virksomheten har etablert et aktivt samarbeid med relevante partnere eller underleverandører. Dette kan for eksempel være et retursamarbeid med leverandørene du har. Dokumentasjon, f. eks. kopi av samarbeidsavtale, innkjøpsavtale mv. 2 Personalinvolvering Beslutningen om å arbeide med miljøspørsmål ligger hos ledelsen. Men for å oppnå miljømålene kreves det at alle ansatte deltar. Ved å involvere ansatte, være lydhør for deres forslag og ha god kommunikasjon, motiveres de ansatte til å ta delta aktivt i miljøarbeidet. Obligatoriske kriterier 2.1 Det skal regelmessig gjennomføres møter hvor ledelsen orienterer det øvrige personalet om utviklingen på miljøområdet. Dersom sesongen er kort, skal det minimum være et møte i begynnelsen av sesongen. Det kan for eksempel informeres om dette på møte for ansatte før sesongstart. Dersom det gjennomføres avdelingsmøter i løpet av sesongen, dvs. møter mellom renholdere, kiosk- /butikkansatte mv., bør Green Key og virksomhetens miljøarbeid være en del av agendaen. Green Key søkerveileder camping Side 7 av

10 Det er viktig at det er en god kommunikasjon mellom ledelsen og de øvrige ansatte gjennom fastsatte møter hvor ledelsen orienterer om virksomhetens miljøarbeid. Det er viktig at ledelsen vektlegger miljøtiltakenes betydning, slik at de øvrige ansatte skal føle seg involvert og forstå at miljøarbeidet har prioritet. Det bør legges til rette for at personalet får anledning til å utveksle erfaringer og idéer. Dette kan lede til en svært produktiv og positiv utvikling av virksomhetens miljøarbeid. & I miljøpermen: Referat fra møtene. 2.2 Miljøansvarlig deltar på ledermøter for å redegjøre for utviklingen av miljøtiltak innenfor virksomheten. Dette kravet er kun aktuelt dersom miljøansvarlig ikke er en del av ledelsen. Virksomhetens miljøansvarlige bør sitte i ledergruppen, eller delta på ledermøtene. Uten full støtte fra ledelsen vil det være vanskelig å gjennomføre de nødvendige tiltakene som må settes i verk. Det er derfor viktig å ha møter hvor ledelsen og miljøansvarlig møtes. Dette vil holde ledelsen informert om miljøarbeidet og den miljøansvarlige får støtte i arbeidet. & I miljøpermen: Referat fra møtene. 2.3 Miljøansvarlig og andre ansatte som er involvert i miljøarbeidet (renhold, resepsjon, vaktmester og kjøkken) har gjennomført miljøopplæring. Målet med dette kriteriet er å øke bevisstheten om miljøsertifiseringen og å øke motivasjonen i forhold til hvorfor organisasjonen arbeider for å redusere sin miljøpåvirkning. Gå gjennom kriteriene med de ansatte og forklar hva de ansatte kan gjøre for å være mer miljøbevisste. Det er også lurt å gå gjennom informasjonsmateriellet til gjestene. Dette kriteriet skal være oppfylt innen 6 måneder etter sertifisering. Alle ansatte signerer skjema for å ha gjennomgått opplæring. & I miljøpermen: Referater fra møter, eller kursmateriell og signerte skjemaer om opplæring. 1 Mal: Skjema for signering. 2.4 Miljøansvarlig skal sikre at de øvrige ansatte er klar over sine forpliktelser knyttet til eventuelle miljøtiltak, hvordan de kan bidra til bl.a. å spare vann og strøm, sortere avfall mv. Det er viktig at alle ansatte i virksomheten er klar over sine miljøforpliktelser. Det skal finnes en bevissthet blant de ansatte og de skal ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare de viktigste elementene av hva Green Key- sertifiseringen innebærer for virksomhetens gjester. De ansatte skal både ha informasjon om hvorfor det er viktig å ta hensyn til miljøet, hvordan de selv kan bidra til å blant annet spare vann og strøm, sortere avfall mv., og de skal kunne videreformidle til gjestene hvordan de kan redusere sin miljøpåvirkning. Miljøansvarlig skal også sørge for at nytt personale blir informert om miljøarbeidet som foregår. Er det stor utskiftning, bør det gjennomføres regelmessige informasjonsmøter hvor miljøundervisning og informasjon om Green Key inngår, for å sikre at alle er informert om sin rolle, hvordan de kan bidra og for å sikre at dette kan videreformidles til gjestene. Green Key søkerveileder camping Side 8 av

11 & I miljøpermen: Referater fra møter og signerte skjemaer om opplæring (samme skjema som for punkt 2.3). 1 Mal: Skjema for signering (samme skjema som for punkt 2.3). Prosentkriterier 2.5 Virksomheten har en policy for samfunnsansvar som dekker områdene menneskerettigheter, arbeidspraksis, miljøundervisning og antikorrupsjon. 4 I søknad: & I miljøperm: & Eksempel: Policy legges ved i søknad. Samfunnsansvar policy. Samfunnsansvar policy. 3 Gjesteinformasjon Vær stolt av miljøarbeidet og kommuniser det! Dere gjør en forskjell med arbeidet som er satt i gang. Kommunikasjon om miljøarbeidet er tredelt. Det øker verdien på merkevaren og campingplassen deres, det styrker arbeidsteamet, og det inkluderer gjestene i miljøarbeidet. Uten gjestene deres vil det være vanskelig å gjennomføre effektive miljøprogrammer. Prøv å jobbe sammen med dem! La din kommunikasjon være positiv og motiverende. Sammen kan vi oppnå gode resultater. Obligatoriske kriterier 3.1 Green Key- plakett og - sertifikat skal være slått opp og synlig for de besøkende. Ved sertifisering vil virksomheten motta en Green Key- plakett. Denne skal plasseres synlig for gjestene, i resepsjonen eller ved inngangen. Dere vil også motta et Green Key- sertifikat som skal finnes i logoen eller ved inngangen. Sertifikatet gjelder for ett år av gangen, og dere vil hvert år få tilsendt et nytt. Etter at plakett og sertifikat er hengt opp, skal dette dokumenteres ved at dere sender et bilde elektronisk til FEE Norway, evt. laster opp dette i søkerdatabasen. 3.2 Gjestene skal informeres om Green Key- sertifiseringen og om virksomhetens miljøpolicy og miljømålsettinger, på virksomhetens hjemmeside og i/ved resepsjonen. Så snart virksomheten er sertifisert, skal gjestene informeres om Green Key og om campingplassens miljøpolicy. Denne informasjonen kan enten legges i gjestepermen, vises på tv- skjerm, som informasjonsbrosjyre i resepsjonen, oppslag på informasjonstavle ved inngangen mv. FEE Norway har flere maler og eksempler på informasjonsmateriell som enkelt kan tilpasses og tas i bruk av virksomheten. Beskriv hvordan gjestene informeres om Green Key og campingplassens miljøpolicy. Green Key søkerveileder camping Side 9 av

12 u Informasjon til gjest: Gjesteinformasjon. 1 Mal: Green Keys informasjonsmateriell. 3.3 Green Key- logoen og informasjon om ordningen skal være tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside, og det skal finnes en link til FEE Norways hjemmeside; Green Keys logo skal finnes synlig på virksomhetens hjemmeside. Inkluder gjerne en kort forklaring om valgt miljøsertifiseringsordning og link til FEE Norway sin hjemmeside key.no. Et eksempel på kort tekst om Green Key: «Denne campingplassen er miljøsertifisert med Green Key en av turistbransjens ledende internasjonale miljøsertifiseringsordninger. Miljøsertifiseringen er et bevis på vårt miljøarbeid og gjør det enklere for våre gjester å velge et sted som tar ekstra hensyn til miljøet.» Vev gjerne miljøarbeidet inn i hele hjemmesiden i stedet for å bare skrive spesifikt om miljø. Eksempel: «Økologisk kaffe og te selges i kiosken», i stedet for å bare skrive «kaffe og te selges i kiosken». Skriv nettadressen. 3.4 Resepsjonen skal kunne gi en kort beskrivelse av Green Key- sertifiseringen og virksomhetens miljøinnsats og miljøaktiviteter. Dersom noen gjester er ekstra interessert, kan det være lurt å ha et informasjonsskriv eller en brosjyre tilgjengelig. Gjestene kan også henvises til FEE Norways hjemmeside. De ansatte i resepsjonen skal opplæres på samme måte som de andre ansatte, gjennom miljøundervisning og møter som arrangeres av miljøansvarlig. & I miljøperm: Beskriv rutinene for å lære opp dem som jobber i resepsjonen. Green Keys gjesteinformasjon. 3.5 Resepsjonen skal kunne informere gjestene om lokal og regional kollektivtrafikk. Det bør finnes rutetider, evt. skal de som arbeider i resepsjonen være behjelpelige med å finne rutetider og info om å komme fra A til Å på nett. Finnes det brosjyrer for rutetider, bør disse legges i gjestepermen. Har resepsjonen en informasjonsskjerm eller oppslagstavle, kan det også henges opp her. u Informasjon til gjester: Rutetider. 3.6 Gjestene skal informeres om hvordan de kan delta i miljøarbeidet, dvs. at det skal finnes informasjonsoppslag om hvordan gjestene kan bidra til å spare strøm og vann og sortere avfall. Så snart virksomheten er miljøsertifisert skal gjestene informeres om hvordan de helt konkret kan bidra i miljøarbeidet. I gjestepermen i hyttene og/eller i resepsjonen, eller ved hjelp av andre oppslag, skal det være beskrevet hvordan gjesten kan bidra for å redusere sin miljøbelastning. Green Key søkerveileder camping Side 10 av

13 Eksempler på elementer som gjesten bør informeres om er muligheter for å spare vann og energi, mulighet for å sortere avfall, og at det finnes økologiske alternativer i kiosk og restaurant/kafé/ gatekjøkken. FEE Norway har flere maler og eksempler på informasjonsmateriell som enkelt kan tilpasses og tas i bruk av virksomheten. Bruker restaurant/kafeteria/gatekjøkken meny, kan det være en idé å enten legge ved logoen etter den respektive retten, eller beskrive hva i retten som er økologisk, lokalprodusert, eller for eksempel Fairtrade. Det er viktig å kommunisere virksomhetens miljøarbeid overfor gjestene. At gjestene er klar over at det foregår seriøst miljøarbeid med Green Key kan gi markedsføringsfordeler når de velger deres overnattingssted, sammenlignet med andre, og gjestene kan lett spre positiv oppmerksomhet gjennom «word of the mouth». Det er imidlertid viktig er at det ikke blir altfor mye informasjon eller lite og gjennomtenkt informasjon. Det er også viktig at tonen i informasjonen som gis er å «tilby» gjestene å ta miljøvennlige valg. Tips for å involvere og informere gjestene om virksomhetens Green Key- arbeid: Bruk Green Key- logo på markedsføringsmateriellet, som f.eks. i brosjyrer, roll- ups og øvrig materiell. Fortell om Green Key- arbeidet og nye mål og resultater i campingens nyhetsbrev. Legg inn en linje om Green Key på bunnen av e- posten. For eksempel: «Vi er miljøsertifisert med Green Key et bevis på troverdig miljøarbeid!». Beskriv hvordan dere informerer gjestene om hvordan de kan delta i miljøarbeidet. u Informasjon til gjestene: Info om hvordan gjesten kan bidra. 1 Maler: Info om hvordan gjesten kan bidra. Prosentkriterier 3.7 Virksomheten ber gjestene om å fylle ut et spørreskjema/gjesteundersøkelse for å samle informasjon om publikums synspunkter på gjennomførte miljøtiltak. Noen virksomheter sender allerede ut spørreskjema til gjestene sine i etterkant av et besøk. Dere kan enkelt legge inn ett eller flere spørsmål om hva gjestene synes om campingplassens miljøarbeid, miljøtiltak, eller be om en kommentar med forslag til tiltak. Disse spørsmålene trenger ikke å være en del av et ratingsystem. & Miljøperm: Spørreskjemaet oppbevares i miljøpermen. Green Key søkerveileder camping Side 11 av

14 4 Vann Selv om vi har rikelig med vann i Norge, er det viktig å spare vann. Vannforbruket har en betydelig innvirkning på miljøet. For eksempel krever varmtvann oppvarming, og jo mer avløpsvann vi produserer, jo mer må renseanleggene behandle. Obligatoriske kriterier 4.1 Det totale vannforbruket skal registreres minst en gang i måneden. Virksomheten skal registrere vannforbruket månedlig. De månedlige registreringen skal oppbevares i miljøpermen. Oversikten over forbruket skal også registreres årlig i Green Key søkerdatabasen i forbindelse med «søknad om fornyet sertifisering». Dersom det skjer betydelige endringer i vannforbruket som ikke har noen «naturlig» forklaring, må det settes i gang hensiktsmessige tiltak. En oversikt over vannforbruket skal finnes i miljøpermen. Campingplasser med mange avlesere tar kontakt med FEE Norway for å inngå en avtale om hvilke målere som skal leses av hver måned. Sesongåpne campingplasser registrerer hver måned i perioden de har åpent, og hvert kvartal ved lavsesong. & I miljøperm: Registrert vannforbruk. 4.2 Nye toaletter skal være av vannbesparende type, dvs. maksimalt 6 liter vann pr. spyl. Dette kravet gjelder nyinnkjøpte toaletter, dvs. toaletter som kjøpes inn etter at virksomheten har mottatt Green Key- sertifiseringen. & I miljøperm: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale. 4.3 Personalet har et system for å jevnlig sjekke dryppende kraner og andre lekkasjer. Kraner som blir stående å dryppe kan medføre et stort vanntap, spesielt om det drypper lenge. Ifølge kostar- en- droppande- kran.htm kan en dryppende kran innebære at omtrent 25 liter vann går tapt i løpet av en dag. Det skal finnes rutiner for at rengjøringspersonell, ansatte i resepsjonen eller andre som oppdager eller får melding om en dryppende kran eller andre lekkasjer, gir beskjed til servicepersonell eller vaktmestertjeneste umiddelbart. Beskriv rutinene. 4.4 Tillatt vannforbruk fra dusj er under 9 liter vann pr. minutt. For å kontrollere dette kan man bruke en vannmåler. La vannet renne gjennom måleren og les av hvor mange liter per minutt. Eventuelt kan man sette en oppsamlingsbolle, bøtte eller stort desilitermål og la kaldt vann renne på maksimal flyt i 10 sekund (f. eks.), og deretter multiplisere dette tallet med 6. Hvis vannforbruket er for stort, kan det settes inn en vannsparer. Oppgi vannføring og hvordan dette er målt. Green Key søkerveileder camping Side 12 av

15 4.5 Tillatt vannforbruk fra kraner i vasken er under 8 liter vann pr. minutt. Se merknad i avsnittet over. Oppgi vannføring og hvordan dette er målt. 4.6 Nye urinaler skal ha automatisk tidsbegrensning, sensor, trykknapp, eller være vannfrie for å unngå unødvendig vannforbruk. Hensikten med dette kravet er at urinalene ikke skal bruke mer vann enn nødvendig. Nye urinaler betyr urinaler som er nyinnkjøpt etter at virksomheten ble Green Key- sertifisert. & I miljøperm: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale. 4.7 Nye tunnel- og hetteoppvaskmaskiner skal være av vannbesparende type (maksforbruk 3,5 liter pr. kurv). Dette gjelder nye tunnel- og hettemaskiner som er nyinnkjøpt etter at virksomheten ble Green Key- sertifisert. Ta kontakt med leverandør for å forsikre deg om krav. & I miljøperm: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale. 4.8 Instruksjoner for å spare vann og energi under drift av oppvaskmaskiner må være slått opp i nærheten av maskinen. Dette kriteriet kan oppfylles ved at det henges opp et informasjonsoppslag eller en slags veiledning i nærheten av oppvaskmaskinen eller på selve oppvaskmaskinen. Informasjonen bør være så tydelig som mulig. Eksempler på informasjon: Vask full maskin! Da bruker den mindre energi og vann pr. enhet, dvs. pr. glass og tallerken. Velg riktig vaskeprogram! Oppvarming av vann bruker mest strøm. Bruk spareprogrammet. Da går maskinen lengre, men har lavere vanntemperatur. Green Key har eksempler/maler som dere enkelt kan ta i bruk. Legg ved oppslaget, eller evt. bekreft at dere bruker malen fra «Vi vasker opp» u Informasjon til gjesten: Vi vasker opp miljøvennlig. 1 Mal: Vi vasker opp miljøvennlig. 4.9 Det sanitære anlegget skal være tilsluttet et godkjent kloakkrenseanlegg. Oppgi type kloakkrenseanlegg for toalettene og annet avløpsvann (fellesanlegg eller septiktanken). Green Key søkerveileder camping Side 13 av

16 Prosentkriterier 4.10 Det installeres vannmåler på områder med høyt vannforbruk. Vannmåler gir deg et klart bilde av hvor mye vann som brukes og gjør deg bevisst på forbruket. Installering av vannmåler kan føre til mindre forbruk på grunn av bevisstgjøringen. Vannmåler installeres av rørlegger. Innkjøpsavtalen eller kvitteringer vedlegges. & I miljøpermen: Innkjøpsavtalen eller kvitteringer vedlegges Nye toaletter har dobbeltspyling (3/6) liter. Dette kravet gjelder nyinnkjøpte toaletter etter at virksomheten ble Green Key- sertifisert. Innkjøpsavtalen eller produktspesifikasjon vedlegges. & I miljøpermen: Innkjøpsavtalen eller produktspesifikasjonen vedlegges Springvann serveres til gjestene. I Norge kan man drikke vannet direkte fra springen. Det er sunt, smaker godt og er det beste for miljøet. 1 liter drikkevann fra springen produserer mellom 1000 og 2000 ganger mindre CO 2 ut i atmosfæren enn 1 liter flaskevann. I 2012 ble det solgt 89 millioner liter flaskevann i Norge Bassenger dekkes til for å minimere fordamping. Gjelder også boblebad Bassenger kontrolleres regelmessig for å forhindre lekkasjer. Gjelder også boblebad. 5 Vask og rengjøring Vaskemidler inneholder stoffer som belaster miljøet. Derfor er det viktig å bruke miljømerkede kjemikalier for å redusere faren for at skadelige substanser slippes ut i miljøet. Like viktig er å redusere den totale mengden av kjemikalier. Les emballasjen og doser i forhold til vannhardheten. En måte å redusere forbruket av kjemikalier på, er å bruke rengjøringsmetoder med microfiberkluter og - mopper. Obligatoriske kriterier 5.1 Alle rengjørings- og vaskemidler som brukes i daglig drift er miljømerket. Green Key søkerveileder camping Side 14 av

17 Blomsten (EU EcoLabel) og Svanen er eksempler på miljømerker som finnes på svært mange rengjørings- og vaskemidler som er tilgjengelig til daglig drift. I de fleste tilfeller fungerer miljømerkede rengjørings- og vaskemidler utmerket i daglig drift i stedet for sterkere varianter. Produktspesifikasjon eller innkjøpsavtale skal vedlegges. & I miljøpermen: Produktspesifikasjon eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 5.2 Desinfeksjonsmidler må kun brukes dersom bruken er lovpålagt av offentlige myndigheter. 5.3 Toalett- og kjøkkenpapir og evt. papirhåndklær er miljømerket. Se kommentar i avsnittet over 5.1. Produktspesifikasjon eller innkjøpsavtale skal vedlegges. & I miljøpermen: Produktspesifikasjon eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 5.4 All såpe og sjampo som tilbys til gjester på fellestoaletter og i dusjer er miljømerket. Se kommentar i 5.1 Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. & I miljøpermen: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 5.5 Personalet følger doseringsanvisninger på emballasjen for vaskemiddel og oppvaskmiddel slik at det blir brukt riktig og i henhold til vannhardheten. Dette kravet er viktig for å ikke bruke mer vaske- og oppvaskmiddel enn nødvendig. Dette er smart både fra et økonomisk perspektiv og for å skåne miljøet. Kommunen kan kontaktes for å få informasjon om vannhardheten. Sjekk evt. kommunens hjemmeside. 5.6 Det skal finnes en skriftlig opplæringsplan for personalet for rengjøringsprosedyrene på minimum norsk og engelsk. & I miljøpermen: Rengjøringsplan. Ø Eksempel: Rengjøringsplan. Green Key søkerveileder camping Side 15 av

18 5.7 Vaskemidler og andre miljøfarlige flytende kjemikalier oppbevares på en måte som forhindrer lekkasje som kan være skadelige for miljøet. Kjemikalier må oppbevares på en slik måte at utilsiktet tilgang og bruk forhindres. En skal også sikre at eventuelle lekkasjer fanges opp og ikke flyter ut i naturen eller avløpssystem. Beskriv hvordan vaskemidler og miljøfarlige flytende kjemikalier oppbevares. Prosentkriterier 5.8 Det brukes primært fiberkluter, gjerne miljømerket, til rengjøring. Fiberkluter er holdbare kluter. Lilleborg har fiberkluter som er miljømerket av Svanen. Svanemerkede mikrofiberkluter har dokumentert god rengjøringseffekt; de vasker rent uten å slite på og matte ned underlaget. Klutene tåler minst 200 vask på 60 grader. Produksjonen av mikrofiberklutene tar hensyn til miljøet i alle ledd. Klutene finner du her. 5.9 Det skal finnes informasjonsoppslag som oppfordrer gjesten til å bruke vaskemaskiner og oppvaskmaskiner når de er fulle, og å bruke økonomiprogram dersom det finnes. 1 Mal Legg ved oppslaget, eller evt. bekreft at dere bruker malen «Vi vasker opp» 5.10 All såpe og sjampo som tilbys gjester på felles toaletter og dusjer skal være parfymefri. Såpe og sjampo med parfyme kan by på store problemer for dem som har parfyme- og duft- overfølsomhet. Astma- og Allergiforbundet har en oversikt over anbefalte produkter. Se oversikten her. 6 Avfall Kildesortering er en effektiv måte å redusere miljøpåvirkningen på. Mange materialer kan gjenvinnes igjen og igjen. Metall, glass, aluminium, papp og papir er materialer som kan resirkuleres mange ganger. For eksempel er plast en ettertraktet handelsvare. Obligatoriske kriterier 6.1 Virksomheten skal sortere avfallet i de fraksjonene det finnes innsamlingsmuligheter for i virksomhetens hjemkommune. Foruten miljøfarlig avfall, skal avfallet minimum sorteres i 3 fraksjoner. Undersøk grundig hvilke muligheter som finnes for kildesortering i kommunen. Virksomheten skal kildesortere i de fraksjonene det finnes innsamlingsmuligheter for. De mest vanlige fraksjonene er papp/papir, plast, matavfall og restavfall. 4 I søknad: Liste over fraksjonene som virksomheten kildesorterer. Green Key søkerveileder camping Side 16 av

19 6.2 Dersom det ikke finnes noen innsamlingsordning for avfallet i kommunen, har virksomheten selv ansvaret for å transportere dette til nærmeste gjenvinningsstasjon. Dette gjelder miljøfarlig avfall og annet avfall som ikke hentes. Dersom virksomheten selv må transportere avfallet til nærmeste gjenvinningsstasjon, er det lurt at det er en person eller en spesifikk avdeling som har ansvaret for dette. Angi hvor nærmeste gjenvinningsstasjon ligger. 6.3 Informasjon og veiledning om kildesorteringen skal være tilgjengelig for både gjestene og de ansatte. Bruk av ikoner kan være hensiktsmessig for utenlandske gjester. FEE Norway har flere maler som enkelt kan tas i bruk for å sikre at gjester blir informert om at de har mulighet for å kildesortere, og for at de ansatte minnes på hvordan de skal kildesortere avfallet. Dette kriteriet oppfylles som oftest gjennom informasjonsarket i gjestemappen i kriterium 3.6. Eksempel: Gjesteoppslag Eksempel: Personaloppslag Beskriv hvordan de ansatte får informasjon om hvordan de skal kildesortere. u Informasjon til gjesten: Hvordan kan gjesten bidra. 1 Mal: Vi sorterer avfallet 6.4 Engangsbestikk, som plastglass, papptallerkener og plastbestikk, skal ikke brukes i daglig drift. Unntak fra regelen er take- away, spa- /bassengområder og ved spesielle anledninger/arrange- menter. Green Key søkerveileder camping Side 17 av

20 Eksempler på spesielle anledninger hvor det er lov til å benytte seg av engangsbestikk, plastglass og papptallerkener er ved større arrangementer, for eksempel musikkarrangementer. Det kan også brukes ved take- away fra kafé, gatekjøkken og restaurant og i spa- og bassengområder. Angi når virksomheten bruker engangsbestikk mv. 6.5 Miljøfarlig avfall som batterier, lysrør, maling og kjemikalier skal oppbevares i separate beholdere og leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. Dette kan for eksempel oppbevares i spesielle plastbeholdere i kjelleren. Farlig avfall inkluderer blant annet; batterier, kjemikalier, elektronikk av alle slag, spraybokser, malingsrester, lim, sparepærer, lysrør og glødelamper. Beskriv hvordan disse oppbevares. 6.6 Campingplassen skal se ren og ryddig ut. Det skal finnes et tilstrekkelig antall avfallsbeholdere både inne i bygningene og på uteområdet. Med inne i bygningene menes resepsjon, gatekjøkken/kiosk, sanitæranlegg og oppholdsrom. På uteområdene er det viktig å ha utenfor kiosk/gatekjøkken, lekeområde og der det er naturlig at folk oppholder seg. Prosentkriterier 6.7 Gjestene har mulighet til å kildesortere eget avfall i campingvogner, utleiehytter og leiligheter i de ulike fraksjonene som virksomheten håndterer, ref. kriterium 6.1. Virksomhetens gjester har mulighet til å sortere eget avfall. Gjester i hytter og leiligheter skal ha avfallsbeholdere og avfallsposer som tilrettelegger for kildesortering. Det skal også finnes egnede avfallsposer (f.eks. papp og matavfallsposer) lett tilgjengelig for telt-, campingvogn- og bobilgjester. Disse posene kan deles ut i resepsjon ved ankomst, og/eller i kiosk og butikk. 6.8 Porsjonspakninger brukes ikke til f.eks. smør, melk, fløte, syltetøy, honning. 6.9 Virksomheten har en avtale med leverandører om henting av transportemballasje og - så langt det er mulig - andre beholdere Virksomheten bruker engangsbestikk som er laget av biologisk nedbrytbart materiale. Duni har engangsbestikk og bestikkposer fra Eco Echo som er laget av 100 % biologisk basert materiale. Ser produktkatalogen her. Green Key søkerveileder camping Side 18 av

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen. Tromsø, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Green Key en miljøsertifisering for campingnæringen Tromsø, 13.10.15 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Foundation for Environmental Education FEE Norway er en del av det internasjonale nettverket Foundation

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Green Key for hotell - kriterier og veileder

Green Key for hotell - kriterier og veileder Green Key for hotell - kriterier og veileder 2016-2020 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand Telefon: 908 45 807 E-post: post@fee.no Internett: http://fee.no Foretaksnr: 980

Detaljer

Green Key for camping - kriterier og veileder

Green Key for camping - kriterier og veileder Green Key for camping - kriterier og veileder 2016-2020 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand Telefon: 908 45 807 E-post: post@fee.no Internett: http://fee.no Foretaksnr: 980

Detaljer

Green Key kriterier for mindre overnattingssteder

Green Key kriterier for mindre overnattingssteder Green Key kriterier for mindre overnattingssteder 1 Juli 2016 31 Desember 2020 9.6.2017 1 Green Key kriterier for mindre overnattingssteder Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 1. MILJØLEDELSE... 4 2.

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Videregående skole / folkehøgskole

Videregående skole / folkehøgskole 49b Videregående skole / folkehøgskole Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut:

Detaljer

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut:

Grunnskole / SFO. Systemkrav. Krav-Id 27.01.2015. Skrevet ut: 49a Grunnskole / SFO Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 1002 Tiltak

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi!

Grønt Flagg informasjon. Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Grønt Flagg informasjon Vekt på Linking,YRE, Klimaendring: Spar energi! Innhold Kort om FEE Status Eco-Schools/Grønt Flagg YRE: Miljøjournalist Klimaendring: La oss spare energi! Linking: Finn en partner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan.

Hotell. 84 Hvert år skal det lages HMS-handlingsplan. 3 Hotell Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 81 Hotellet bør være

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 36 Barnehage Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 754 Barnehagen

Detaljer

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker.

Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Carbon Footprint Analysis-Choice Hotels Scandinavia-siste Kjære Carbon Footprint Analysisdeltaker. Les denne informasjonen før du begynner/börjar svare! Denne undersøkelsen skal være grunnlag for Choice

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Grønt Flagg nytt! Grønt Flagg presentasjon Trondheim, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway

Grønt Flagg nytt! Grønt Flagg presentasjon Trondheim, v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Grønt Flagg nytt! Grønt Flagg presentasjon Trondheim, 16.3.16 v/ Marit Kjellesvik, FEE Norway Grønt Flagg - nytt elektronisk søkerverktøy Lansert høsten 2015 Forenkle prosessen for sertifiserte skoler

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Innføring i MRS. Desember 2010

Innføring i MRS. Desember 2010 Innføring i MRS Desember 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om MRS... 2 Generelt... 2 Sykefravær... 2 Innkjøp og materialbruk... 2 Avfall... 3 Energi... 3 Transport... 3 Utslipp til luft og vann...

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

Generelle opplysninger:

Generelle opplysninger: Generelle opplysninger: Bruk av Air condition: Det er herlig med sol og varme, men til tider blir temperaturen litt for høy. Da er det godt å kunne kjøle ned innelufta. Vi henstiller likevel gjestene til

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte Antall elever og ansatte 7 6 5 4 3 2 56 65 516 535 561 572 65 1 29 21 211 212 213 214 215 79 ansatte, 526 elever 1 av

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø

Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Overordnede krav til anskaffelsespraksis og miljø Lovens 5 krav til rutiner Seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi Regelverket viktig for bærekraft Store utfordringer i Europa Løsningen: 2020 strategien

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Hvem er jeg? Bachelor Energiteknologi, HIB, 2007 Master industriell økonomi UIS, 2013. Bærekraftentusiast Har BREEAMa siden 2012

Hvem er jeg? Bachelor Energiteknologi, HIB, 2007 Master industriell økonomi UIS, 2013. Bærekraftentusiast Har BREEAMa siden 2012 Hvem er jeg? Åsta Vaaland Veen Energi- og BREEAM-rådgiver avve@niras.com 40636439 Bachelor Energiteknologi, HIB, 2007 Master industriell økonomi UIS, 2013. Bærekraftentusiast Har BREEAMa siden 2012 1 BREEAM-

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer

Fannefjord videregående skole

Fannefjord videregående skole 17.3.217, 11.5 Fannefjord videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking Innkjøp og miljø Tormod Lien Miljømerking Men hva er behovet? Kloden: Bedre miljø og bedre helse Dere: Få levert miljøløsninger Dere: Mindre dokumentasjonsbyrde Leverandører: Forutsigbarhet og mindre dokumentasjonsbyrde

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer