SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015"

Transkript

1 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand Telefon: E-post: Internett: Foretaksnr: Bank:

2 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen 1 Om Stiftelsen FEE Norway 1 2. Hva er Green Key? 2 3. Søknadsprosessen 2 Om kriteriene 2 Om prosessen 3 Fornyet sertifisering 3 Kontrollbesøk 3 4. Kriteriene 4 1 Miljøledelse 4 2 Personalinvolvering 7 3 Gjesteinformasjon 9 4 Vann 12 5 Vask og rengjøring 14 6 Avfall 16 7 Energi 19 9 Inneklima Nærliggende parker og uteområder Miljøaktiviteter Administrasjon Oversikt over forskjellige dokumenter 30 Green Key søkerveileder camping Side 2 av

3 1. Om veilederen Denne veilederen har til hensikt å gi informasjon om søknadsprosessen, retningslinjene for Green Key, samt forklaring og utdype hva som inngår i hvert enkelt av kriteriene for camping. Den kan være til hjelp for helt nye søkere som trenger å sette seg inn i både prosessen og kriteriene, nye miljø- ansvarlige og også som en påminner til søkere om har vært med en stund. Veilederen er ikke en endelig fasit. Den er datert og vil oppdateres kontinuerlig, så vi ber dere om å sjekke nettsidene våre, for å forsikre dere om at dere bruker siste versjon. Flere bilder og mer informasjon, gode råd og eksempler til hvordan de forskjellige kriteriene kan oppfylles på best og enklest mulig måte for den aktuelle campingen vil oppdateres, så ta gjerne kontakt dersom dere enten har gode eksempler å bidra med, eller dere har spørsmål, eller trenger mer informasjon spesifikke kriterier og områder. Er dere interessert i Green Key og lurer på om dette er en miljøsertifiseringsordning som passer for dere, eller dere ønsker å søke, ber vi dere om å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon Stiftelsen FEE Norway Kontaktperson: Marit Kjellesvik Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, Kristiansand Telefon: E- post: Web: Om Stiftelsen FEE Norway Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. FEE Internasjonal ble opprettet i Stiftelsen FEE Norway er en privat ideell stiftelse som drives på ikke- kommersiell basis. Organisasjonsnummeret er FEE Norway arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og har vært medlem av FEE siden Derfor henvender vi oss til barnehager og skoler med Grønt Flagg, YRE og Lære om skogen- programmene. Blant satsningsområdene er også miljøvern langs kysten. Blått Flagg- programmet gjelder for badestrender, marinaer og den enkelte båteier. Green Key søkerveileder camping Side 1 av

4 2. Hva er Green Key? Green Key er en frivillig miljøsertifiseringsordning for camping, hoteller, mindre overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter. Programmet er pr. i dag den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder, og er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP). Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak. Gren Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk. Green Key startet i Danmark i 1994 og ble i 2002 innlemmet i FEE (Foundation for Environmental Education). Det har siden da vokst og har nå spredd seg til 45 land og mer enn 2400 sertifiserte enheter. I Norge drives Green Key av Stiftelsen FEE Norway. 3. Søknadsprosessen Om kriteriene For å tildeles Green Key må virksomheten oppfylle et visst antall kriterier og vise at de arbeider aktivt for å forbedre sitt miljøansvar. Kriteriene er utarbeidet i samarbeid med campingnæringen og stiller relevante miljøkrav innen 12 kategorier. I tillegg er kriteriene oppdelt i følgende arbeidsområder: Miljøledelse som inkluderer miljøpolicy, miljømål og handlingsplan Informasjon til gjester og ansatte om virksomhetens miljøarbeid Å redusere virksomhetens miljøpåvirkning i forhold til vann, energi, råvarer og andre produkter Kriteriene er oppdelt i obligatoriske kriterier og prosentkriterier. De obligatoriske kriteriene må være oppfylt ved søknadstidspunktet, mens prosentkriteriene er utformet for å fremme videre utvikling og forbedring. For hvert år som går skal virksomheten oppfylle en større andel av prosentkriteriene. Oversikten under viser hvor stor andel av prosentkriteriene som minimum skal være oppfylt etter at virksomheten har deltatt i x antall år: År Andel av prosentkriterier 1 0 % 2 5 % 3 10 % 4 15 % 5 20 % % Green Key søkerveileder camping Side 2 av

5 Dersom virksomheten første året oppfyller 15 % av prosentkriteriene, må det i år to oppfylle 20 % av prosentkriteriene. Dersom campingbedriften i år 1 oppfyller over 20 % av prosentkriteriene har det 5 år på seg til å oppfylle 50 % eller mer av prosentkriteriene. I kapitel 4 presenteres kriteriene og forklares der det er nødvendig. Det vil også finnes informasjon om hva som kreves av beskrivelse og dokumentasjon i søknaden. Green Key- kriteriene revideres hvert 3. år. Ny revisjon vil implementeres fra Om prosessen Virksomheten registrerer først navn og kontaktinformasjon elektronisk på våre hjemmesider. Dere vil da umiddelbart motta brukernavn og passord som brukes til å logge inn til selve søknadsskjemaet. Her krysser dere ut, beskriver hvordan krav oppfylles og laster opp nødvendig dokumentasjon. Vi har 2 uker behandlingstid og vil deretter ta kontakt for å avtale tidspunkt for kontrollbesøk. Under kontrollbesøket vil en representant fra FEE Norway gjennomgå virksomheten og undersøke de punktene som ikke allerede er dokumentert gjennom søknaden. Ved kontrollbesøket skal miljøpermen kunne fremlegges. En komplett oversikt over hvilke dokumenter som skal finnes i denne er listet under kapitel 4 «Kriterier», avsnitt 1.4. Etter at kontrollbesøket er gjennomført, vil informasjon fra søknad og kontrollbesøk sammenfattes i en rapport som overleveres den nasjonale Green Key- juryen. De vil igjen ha to uker behandlingstid. Konklusjonen fra Green Key- juryen videreformidles umiddelbart til søkeren. Etter at virksomheten er godkjent vil dere motta en Green Key- plakett og Green Key- sertifikat. Sertifiseringen gjelder for ett år om gangen. Dere vil hver år få tilsendt nytt sertifikat. Fornyet sertifisering For å fornye sertifiseringen må virksomheten hvert år logge inn i vårt elektroniske søknadssystem og oppdatere; miljømål miljøhandlingsplan vannforbruk energiforbruk andel økologiske, lokalt produserte og/eller Fairtrade- merkede produkter nye prosentkriterier som er oppfylt, samt dokumentasjon på disse annen ny informasjon Kontrollbesøk Kontrollbesøk gjennomføres i forkant av sertifiseringen (1. år), 2. år og deretter hvert 3. år. Dvs. år 1, 2, 5, 8, osv. I forkant av kontrollbesøket avtaler vi et tidspunkt som passer både for virksomheten og for Green Key kontrollør. Green Key søkerveileder camping Side 3 av

6 I løpet av kontrollbesøket går man gjennom ett og ett av kriteriene, samt diskuterer virksomhetens utvikling i miljøarbeidet. Stiftelsen FEE Norway har også lov til å gjennomføre uanmeldte kontroll- besøk for å kontrollere at alt er som det skal være, og de har rett til å trekke tilbake sertifiseringen dersom ikke alle kriteriene er oppfylt. Et planlagt besøk varer omtrent 2-4 timer. I løpet av den tiden skal ansvarlig ved virksomheten eller miljøansvarlig være tilgjengelig for representanten fra FEE Norway. Etter besøket sender vi tilbakemelding i form av en rapport. De kriteriene som ikke er oppfylt under kontrollbesøket må normalt oppfylles og rapporteres innen 2 måneder etter besøket. 4. Kriteriene Nedenfor følger en gjennomgang av de 12 kriterieområdene som skal være oppfylt for at virksomheten skal kunne Green Key- sertifiseres. Hvert arbeidsområde vil presenteres, sammen med forklaringer, eksempler og krav til dokumentasjon. 1. Miljøledelse 7. Energi 2. Personalinvolvering 8. Mat 3. Gjesteinformasjon 9. Inneklima 4. Vann 10. Parker og uteområder 5. Vask og rengjøring 11. Miljøaktiviteter 6. Avfall 12. Administrasjon 1 Miljøledelse Miljøledelse innebærer å organisere virksomhetens miljøprestasjon for å redusere miljøbelastningen. Miljøledelse er en støtte for fordeling av ansvar, for å prioritere de områdene virksomheten ønsker å fokusere på og for å følge opp innsats for å sikre kontinuerlig forbedring. Både ledelse og ansatte skal bidra i miljøarbeidet. Maler for blant annet miljøpolitikk, mål og handlingsplan er tilgjengelig. Obligatoriske kriterier 1.1 Virksomhetens skal ha en miljøansvarlig som har ansvaret for Green Key- arbeidet. Dette kan være en fra ledelsen, eller en som er utnevnt av ledelsen. Steg nummer én for å komme i gang med arbeidet mot Green Key- sertifisering er å utnevne én person som er virksomhetens miljøansvarlige. Det er en fordel at denne personen er interessert i og har kunnskaper om miljøspørsmål, og sitter i virksomhetens ledelsesgruppe. Miljøansvarlig skal ikke gjøre alt miljøarbeidet selv, det øvrige personalet skal involveres i de tiltakene som faller inn under deres ansvarsområder. Miljøansvarlig skal; samordne virksomhetens miljøarbeid og være kontaktperson mot FEE Norway. årlig gå grundig gjennom Green Key- kriteriene. Green Key søkerveileder camping Side 4 av

7 være ansvarlig for at den årlige søknaden om fornyet sertifisering sendes til FEE Norway, dvs. oppdatere informasjonen i databasen om blant annet nye miljømål, handlingsplanen, vann- og energiforbruk. holde miljøperm oppdatert etter hvert som miljøarbeidet forløper. ha ansvaret for at ledelsesgruppen er informert om miljøarbeidet og at personalet informeres om det løpende Green Key- arbeidet. Det skal skrives referat for møter med ledelsen. finne nye miljømål sammen med øvrig personell. & I miljøperm: Referat fra møte mellom miljøansvarlig og ledelsen. 1.2 Det skal være utarbeidet en miljøpolicy Miljøpolicyen skal vise ambisjoner og visjoner for virksomhetens miljøarbeid. Policyen skal beskrive noen overordnede miljøområder som anlegget sikter seg inn mot. Miljøpolicyen skal også inneholde en forpliktelse om kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøprestasjon. Det er fint om det fremgår av policyen at miljøarbeidet fungerer best dersom både gjester og personell samarbeider. Gjestene kan hjelpe med miljøarbeidet gjennom at de for eksempel kildesorterer, ikke sløser med vann mv. En miljøpolicy trengs vanligvis bare å utarbeides en gang, men dersom forutsetningene eller driften endres, skal den revideres. Normalt er miljøpolicyen omtrent en halv A4- side og skal dateres og signeres av øverste leder. Når virksomheten sertifiseres med Green Key kan dere legge inn campingens logo sammen med Green Key- logoen i et policy- dokument. Miljøpolicyen kan med fordel legges i gjestepermen i hyttene og i resepsjonen, dette er en enkel måte å kommunisere miljøarbeidet ut til gjestene. & I miljøperm: Ø Eksempel: Miljøpolicyen skal vedlegges. Miljøpolicy legges i miljøperm. Miljøpolicy. 1.3 Virksomheten skal ha formulert dokumenterte miljømål og en årlig miljøhandlingsplan som bidrar til kontinuerlig forbedring. Målene skal være konkrete og målbare slik at de kan følges opp. Det bør gå en rød tråd mellom miljøpolicy, miljømål og aktivitetene, slik at man ser at miljøarbeidet henger sammen. Prosentkriteriene i kriterieoversikten kan være en del av virksomhetens miljømål. Miljømålene skal være formulert slik at de kan oppfylles i løpet av 12 måneder. Det kan være lurt å gå gjennom alle Green Key- kriteriene, inkludert prosentkriteriene før dere bestemmer dere for miljømål. Et hjelpemiddel for å sette gode mål er S.M.A.R.T modellen. Ifølge den skal man sette seg mål som er; Green Key søkerveileder camping Side 5 av

8 Spesifikke slik at alle i virksomheten forstår hva som skal gjøres og hvorfor Målbare slik at det er mulig å vurdere om målet er nådd Aksepterbare slik at alle i virksomheten er motiverte for å arbeide mot målet Realistiske slik at det er enkelt å se at det er mulig å nå målet Tidsbundne slik at det finnes et tydelig start- og sluttidspunkt TIPS: Å arbeide med Green Key og miljøspørsmål er et langsiktig arbeid. Det er lurt å sette seg realistiske mål i starten, og å ikke sikte for høyt slik at det blir for vanskelig å nå. Dette kan redusere motivasjonen før neste års miljøarbeid. Handlingsplan Etter at målene er satt skal dere formulere en miljøhandlingsplan som viser hvordan målene kan nås. Handlingsplanen skal beskrive en tilnærming med konkrete tiltak for å nå målet i henhold til tidsplanen. Se eksemplet under: Mål 1: Redusere energiforbruket i forhold til antall gjestenetter med 5 %. Handling Ansvarlig Når Resultat Installer bevegelsessensor i alle fellesrom. Vaktmester Løpende & I miljøperm: 1 Mal: Ø Eksempel: Handlingsplan og miljømål legges i miljøperm. Miljøhandlingsplan. Miljømål med handlingsplan. 1.4 Alle dokumenter relatert til Green Key (inkludert dokumentasjon til søknaden) er samlet i en miljøperm og kan bli fremvist ved kontrollbesøk. Alt materiell relatert til Green Key, blant annet dokumentasjon til søknaden, skal samles i en perm eller i en elektronisk mappe. I denne veilederen bruker vi begrepet miljøperm når vi refererer til denne permen. Den skal være tilgjengelig for inspeksjon ved kontrollbesøk fra FEE Norway. Se kapittel 5 for å få en oversikt over hvilke dokumenter som skal finnes i denne permen etter første året. Etter hvert som flere av prosentkriteriene oppfylles, skal også dokumentasjon på disse inn i permen. Miljøpermen er også et fint verktøy til de ansatte. 1.5 Virksomheten må følge gjeldende miljølovgivning. Det er virksomhetens ansvar å sørge for at gjeldende miljølovgivning følges. Et hjelpemiddel til å finne disse er regelhjelp.no. Her kan du søke opp din bransje, og se hvilke lover og regler som gjelder din bedrift. Green Key søkerveileder camping Side 6 av

9 1.6 Det skal gjennomføres en årlig gjennomgang av alle Green Key- kriterier. Ansvaret for dette ligger hos virksomhetens miljøansvarlig. Se veiledning under kriteriet 1.1, og informasjon om «fornyet sertifisering» under «Søknadsprosessen». Green Key- sertifiseringen gjelder for ett år om gangen. Kravet til «søknad om fornyet sertifisering» er at informasjonen som ligger i Green Key søkerdatabase oppdateres årlig. Nye mål, oppdatert handlingsplan, endringer i obligatoriske kriterier, nye oppfylte poengkriterier, utvikling i antall økologiske, lokalt produserte og/eller Fairtrade- produkter, samt årlige vann- og energiregistreringer skal da oppdateres. Dette skal gjøres årlig, dvs. hvis bedriften ble sertifisert første gang i mai 2015, skal gjennomgangen gjennomføres og søknad om fornyet sertifisering sendes i løpet av mai De nærliggende områdene rundt virksomheten må ikke være forurenset, eller må ikke representere noen risiko for gjestenes helse og sikkerhet. Området på campingen må være ryddet for avfall. Området må ikke være påvirket av ubehagelig lukt fra f.eks. kloakksystem eller nærliggende industri. Forurensning gjelder også støy- og lysforurensning. Området skal være universelt utformet for nyere bygg (ref. lovkrav) og tilpasset så langt det er hensiktsmessig for eldre bygg. Det skal være enkelt å orientere seg på området. Gjenstander og arealer som kan være farlige eller utrygge for barn og andre skal være merket og sikret. Tilstrekkelig belysning skal finnes. Prosentkriterier 1.8 Virksomheten har etablert et aktivt samarbeid med relevante partnere eller underleverandører. Dette kan for eksempel være et retursamarbeid med leverandørene du har. Dokumentasjon, f. eks. kopi av samarbeidsavtale, innkjøpsavtale mv. 2 Personalinvolvering Beslutningen om å arbeide med miljøspørsmål ligger hos ledelsen. Men for å oppnå miljømålene kreves det at alle ansatte deltar. Ved å involvere ansatte, være lydhør for deres forslag og ha god kommunikasjon, motiveres de ansatte til å ta delta aktivt i miljøarbeidet. Obligatoriske kriterier 2.1 Det skal regelmessig gjennomføres møter hvor ledelsen orienterer det øvrige personalet om utviklingen på miljøområdet. Dersom sesongen er kort, skal det minimum være et møte i begynnelsen av sesongen. Det kan for eksempel informeres om dette på møte for ansatte før sesongstart. Dersom det gjennomføres avdelingsmøter i løpet av sesongen, dvs. møter mellom renholdere, kiosk- /butikkansatte mv., bør Green Key og virksomhetens miljøarbeid være en del av agendaen. Green Key søkerveileder camping Side 7 av

10 Det er viktig at det er en god kommunikasjon mellom ledelsen og de øvrige ansatte gjennom fastsatte møter hvor ledelsen orienterer om virksomhetens miljøarbeid. Det er viktig at ledelsen vektlegger miljøtiltakenes betydning, slik at de øvrige ansatte skal føle seg involvert og forstå at miljøarbeidet har prioritet. Det bør legges til rette for at personalet får anledning til å utveksle erfaringer og idéer. Dette kan lede til en svært produktiv og positiv utvikling av virksomhetens miljøarbeid. & I miljøpermen: Referat fra møtene. 2.2 Miljøansvarlig deltar på ledermøter for å redegjøre for utviklingen av miljøtiltak innenfor virksomheten. Dette kravet er kun aktuelt dersom miljøansvarlig ikke er en del av ledelsen. Virksomhetens miljøansvarlige bør sitte i ledergruppen, eller delta på ledermøtene. Uten full støtte fra ledelsen vil det være vanskelig å gjennomføre de nødvendige tiltakene som må settes i verk. Det er derfor viktig å ha møter hvor ledelsen og miljøansvarlig møtes. Dette vil holde ledelsen informert om miljøarbeidet og den miljøansvarlige får støtte i arbeidet. & I miljøpermen: Referat fra møtene. 2.3 Miljøansvarlig og andre ansatte som er involvert i miljøarbeidet (renhold, resepsjon, vaktmester og kjøkken) har gjennomført miljøopplæring. Målet med dette kriteriet er å øke bevisstheten om miljøsertifiseringen og å øke motivasjonen i forhold til hvorfor organisasjonen arbeider for å redusere sin miljøpåvirkning. Gå gjennom kriteriene med de ansatte og forklar hva de ansatte kan gjøre for å være mer miljøbevisste. Det er også lurt å gå gjennom informasjonsmateriellet til gjestene. Dette kriteriet skal være oppfylt innen 6 måneder etter sertifisering. Alle ansatte signerer skjema for å ha gjennomgått opplæring. & I miljøpermen: Referater fra møter, eller kursmateriell og signerte skjemaer om opplæring. 1 Mal: Skjema for signering. 2.4 Miljøansvarlig skal sikre at de øvrige ansatte er klar over sine forpliktelser knyttet til eventuelle miljøtiltak, hvordan de kan bidra til bl.a. å spare vann og strøm, sortere avfall mv. Det er viktig at alle ansatte i virksomheten er klar over sine miljøforpliktelser. Det skal finnes en bevissthet blant de ansatte og de skal ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare de viktigste elementene av hva Green Key- sertifiseringen innebærer for virksomhetens gjester. De ansatte skal både ha informasjon om hvorfor det er viktig å ta hensyn til miljøet, hvordan de selv kan bidra til å blant annet spare vann og strøm, sortere avfall mv., og de skal kunne videreformidle til gjestene hvordan de kan redusere sin miljøpåvirkning. Miljøansvarlig skal også sørge for at nytt personale blir informert om miljøarbeidet som foregår. Er det stor utskiftning, bør det gjennomføres regelmessige informasjonsmøter hvor miljøundervisning og informasjon om Green Key inngår, for å sikre at alle er informert om sin rolle, hvordan de kan bidra og for å sikre at dette kan videreformidles til gjestene. Green Key søkerveileder camping Side 8 av

11 & I miljøpermen: Referater fra møter og signerte skjemaer om opplæring (samme skjema som for punkt 2.3). 1 Mal: Skjema for signering (samme skjema som for punkt 2.3). Prosentkriterier 2.5 Virksomheten har en policy for samfunnsansvar som dekker områdene menneskerettigheter, arbeidspraksis, miljøundervisning og antikorrupsjon. 4 I søknad: & I miljøperm: & Eksempel: Policy legges ved i søknad. Samfunnsansvar policy. Samfunnsansvar policy. 3 Gjesteinformasjon Vær stolt av miljøarbeidet og kommuniser det! Dere gjør en forskjell med arbeidet som er satt i gang. Kommunikasjon om miljøarbeidet er tredelt. Det øker verdien på merkevaren og campingplassen deres, det styrker arbeidsteamet, og det inkluderer gjestene i miljøarbeidet. Uten gjestene deres vil det være vanskelig å gjennomføre effektive miljøprogrammer. Prøv å jobbe sammen med dem! La din kommunikasjon være positiv og motiverende. Sammen kan vi oppnå gode resultater. Obligatoriske kriterier 3.1 Green Key- plakett og - sertifikat skal være slått opp og synlig for de besøkende. Ved sertifisering vil virksomheten motta en Green Key- plakett. Denne skal plasseres synlig for gjestene, i resepsjonen eller ved inngangen. Dere vil også motta et Green Key- sertifikat som skal finnes i logoen eller ved inngangen. Sertifikatet gjelder for ett år av gangen, og dere vil hvert år få tilsendt et nytt. Etter at plakett og sertifikat er hengt opp, skal dette dokumenteres ved at dere sender et bilde elektronisk til FEE Norway, evt. laster opp dette i søkerdatabasen. 3.2 Gjestene skal informeres om Green Key- sertifiseringen og om virksomhetens miljøpolicy og miljømålsettinger, på virksomhetens hjemmeside og i/ved resepsjonen. Så snart virksomheten er sertifisert, skal gjestene informeres om Green Key og om campingplassens miljøpolicy. Denne informasjonen kan enten legges i gjestepermen, vises på tv- skjerm, som informasjonsbrosjyre i resepsjonen, oppslag på informasjonstavle ved inngangen mv. FEE Norway har flere maler og eksempler på informasjonsmateriell som enkelt kan tilpasses og tas i bruk av virksomheten. Beskriv hvordan gjestene informeres om Green Key og campingplassens miljøpolicy. Green Key søkerveileder camping Side 9 av

12 u Informasjon til gjest: Gjesteinformasjon. 1 Mal: Green Keys informasjonsmateriell. 3.3 Green Key- logoen og informasjon om ordningen skal være tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside, og det skal finnes en link til FEE Norways hjemmeside; Green Keys logo skal finnes synlig på virksomhetens hjemmeside. Inkluder gjerne en kort forklaring om valgt miljøsertifiseringsordning og link til FEE Norway sin hjemmeside key.no. Et eksempel på kort tekst om Green Key: «Denne campingplassen er miljøsertifisert med Green Key en av turistbransjens ledende internasjonale miljøsertifiseringsordninger. Miljøsertifiseringen er et bevis på vårt miljøarbeid og gjør det enklere for våre gjester å velge et sted som tar ekstra hensyn til miljøet.» Vev gjerne miljøarbeidet inn i hele hjemmesiden i stedet for å bare skrive spesifikt om miljø. Eksempel: «Økologisk kaffe og te selges i kiosken», i stedet for å bare skrive «kaffe og te selges i kiosken». Skriv nettadressen. 3.4 Resepsjonen skal kunne gi en kort beskrivelse av Green Key- sertifiseringen og virksomhetens miljøinnsats og miljøaktiviteter. Dersom noen gjester er ekstra interessert, kan det være lurt å ha et informasjonsskriv eller en brosjyre tilgjengelig. Gjestene kan også henvises til FEE Norways hjemmeside. De ansatte i resepsjonen skal opplæres på samme måte som de andre ansatte, gjennom miljøundervisning og møter som arrangeres av miljøansvarlig. & I miljøperm: Beskriv rutinene for å lære opp dem som jobber i resepsjonen. Green Keys gjesteinformasjon. 3.5 Resepsjonen skal kunne informere gjestene om lokal og regional kollektivtrafikk. Det bør finnes rutetider, evt. skal de som arbeider i resepsjonen være behjelpelige med å finne rutetider og info om å komme fra A til Å på nett. Finnes det brosjyrer for rutetider, bør disse legges i gjestepermen. Har resepsjonen en informasjonsskjerm eller oppslagstavle, kan det også henges opp her. u Informasjon til gjester: Rutetider. 3.6 Gjestene skal informeres om hvordan de kan delta i miljøarbeidet, dvs. at det skal finnes informasjonsoppslag om hvordan gjestene kan bidra til å spare strøm og vann og sortere avfall. Så snart virksomheten er miljøsertifisert skal gjestene informeres om hvordan de helt konkret kan bidra i miljøarbeidet. I gjestepermen i hyttene og/eller i resepsjonen, eller ved hjelp av andre oppslag, skal det være beskrevet hvordan gjesten kan bidra for å redusere sin miljøbelastning. Green Key søkerveileder camping Side 10 av

13 Eksempler på elementer som gjesten bør informeres om er muligheter for å spare vann og energi, mulighet for å sortere avfall, og at det finnes økologiske alternativer i kiosk og restaurant/kafé/ gatekjøkken. FEE Norway har flere maler og eksempler på informasjonsmateriell som enkelt kan tilpasses og tas i bruk av virksomheten. Bruker restaurant/kafeteria/gatekjøkken meny, kan det være en idé å enten legge ved logoen etter den respektive retten, eller beskrive hva i retten som er økologisk, lokalprodusert, eller for eksempel Fairtrade. Det er viktig å kommunisere virksomhetens miljøarbeid overfor gjestene. At gjestene er klar over at det foregår seriøst miljøarbeid med Green Key kan gi markedsføringsfordeler når de velger deres overnattingssted, sammenlignet med andre, og gjestene kan lett spre positiv oppmerksomhet gjennom «word of the mouth». Det er imidlertid viktig er at det ikke blir altfor mye informasjon eller lite og gjennomtenkt informasjon. Det er også viktig at tonen i informasjonen som gis er å «tilby» gjestene å ta miljøvennlige valg. Tips for å involvere og informere gjestene om virksomhetens Green Key- arbeid: Bruk Green Key- logo på markedsføringsmateriellet, som f.eks. i brosjyrer, roll- ups og øvrig materiell. Fortell om Green Key- arbeidet og nye mål og resultater i campingens nyhetsbrev. Legg inn en linje om Green Key på bunnen av e- posten. For eksempel: «Vi er miljøsertifisert med Green Key et bevis på troverdig miljøarbeid!». Beskriv hvordan dere informerer gjestene om hvordan de kan delta i miljøarbeidet. u Informasjon til gjestene: Info om hvordan gjesten kan bidra. 1 Maler: Info om hvordan gjesten kan bidra. Prosentkriterier 3.7 Virksomheten ber gjestene om å fylle ut et spørreskjema/gjesteundersøkelse for å samle informasjon om publikums synspunkter på gjennomførte miljøtiltak. Noen virksomheter sender allerede ut spørreskjema til gjestene sine i etterkant av et besøk. Dere kan enkelt legge inn ett eller flere spørsmål om hva gjestene synes om campingplassens miljøarbeid, miljøtiltak, eller be om en kommentar med forslag til tiltak. Disse spørsmålene trenger ikke å være en del av et ratingsystem. & Miljøperm: Spørreskjemaet oppbevares i miljøpermen. Green Key søkerveileder camping Side 11 av

14 4 Vann Selv om vi har rikelig med vann i Norge, er det viktig å spare vann. Vannforbruket har en betydelig innvirkning på miljøet. For eksempel krever varmtvann oppvarming, og jo mer avløpsvann vi produserer, jo mer må renseanleggene behandle. Obligatoriske kriterier 4.1 Det totale vannforbruket skal registreres minst en gang i måneden. Virksomheten skal registrere vannforbruket månedlig. De månedlige registreringen skal oppbevares i miljøpermen. Oversikten over forbruket skal også registreres årlig i Green Key søkerdatabasen i forbindelse med «søknad om fornyet sertifisering». Dersom det skjer betydelige endringer i vannforbruket som ikke har noen «naturlig» forklaring, må det settes i gang hensiktsmessige tiltak. En oversikt over vannforbruket skal finnes i miljøpermen. Campingplasser med mange avlesere tar kontakt med FEE Norway for å inngå en avtale om hvilke målere som skal leses av hver måned. Sesongåpne campingplasser registrerer hver måned i perioden de har åpent, og hvert kvartal ved lavsesong. & I miljøperm: Registrert vannforbruk. 4.2 Nye toaletter skal være av vannbesparende type, dvs. maksimalt 6 liter vann pr. spyl. Dette kravet gjelder nyinnkjøpte toaletter, dvs. toaletter som kjøpes inn etter at virksomheten har mottatt Green Key- sertifiseringen. & I miljøperm: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale. 4.3 Personalet har et system for å jevnlig sjekke dryppende kraner og andre lekkasjer. Kraner som blir stående å dryppe kan medføre et stort vanntap, spesielt om det drypper lenge. Ifølge kostar- en- droppande- kran.htm kan en dryppende kran innebære at omtrent 25 liter vann går tapt i løpet av en dag. Det skal finnes rutiner for at rengjøringspersonell, ansatte i resepsjonen eller andre som oppdager eller får melding om en dryppende kran eller andre lekkasjer, gir beskjed til servicepersonell eller vaktmestertjeneste umiddelbart. Beskriv rutinene. 4.4 Tillatt vannforbruk fra dusj er under 9 liter vann pr. minutt. For å kontrollere dette kan man bruke en vannmåler. La vannet renne gjennom måleren og les av hvor mange liter per minutt. Eventuelt kan man sette en oppsamlingsbolle, bøtte eller stort desilitermål og la kaldt vann renne på maksimal flyt i 10 sekund (f. eks.), og deretter multiplisere dette tallet med 6. Hvis vannforbruket er for stort, kan det settes inn en vannsparer. Oppgi vannføring og hvordan dette er målt. Green Key søkerveileder camping Side 12 av

15 4.5 Tillatt vannforbruk fra kraner i vasken er under 8 liter vann pr. minutt. Se merknad i avsnittet over. Oppgi vannføring og hvordan dette er målt. 4.6 Nye urinaler skal ha automatisk tidsbegrensning, sensor, trykknapp, eller være vannfrie for å unngå unødvendig vannforbruk. Hensikten med dette kravet er at urinalene ikke skal bruke mer vann enn nødvendig. Nye urinaler betyr urinaler som er nyinnkjøpt etter at virksomheten ble Green Key- sertifisert. & I miljøperm: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale. 4.7 Nye tunnel- og hetteoppvaskmaskiner skal være av vannbesparende type (maksforbruk 3,5 liter pr. kurv). Dette gjelder nye tunnel- og hettemaskiner som er nyinnkjøpt etter at virksomheten ble Green Key- sertifisert. Ta kontakt med leverandør for å forsikre deg om krav. & I miljøperm: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale. 4.8 Instruksjoner for å spare vann og energi under drift av oppvaskmaskiner må være slått opp i nærheten av maskinen. Dette kriteriet kan oppfylles ved at det henges opp et informasjonsoppslag eller en slags veiledning i nærheten av oppvaskmaskinen eller på selve oppvaskmaskinen. Informasjonen bør være så tydelig som mulig. Eksempler på informasjon: Vask full maskin! Da bruker den mindre energi og vann pr. enhet, dvs. pr. glass og tallerken. Velg riktig vaskeprogram! Oppvarming av vann bruker mest strøm. Bruk spareprogrammet. Da går maskinen lengre, men har lavere vanntemperatur. Green Key har eksempler/maler som dere enkelt kan ta i bruk. Legg ved oppslaget, eller evt. bekreft at dere bruker malen fra «Vi vasker opp» u Informasjon til gjesten: Vi vasker opp miljøvennlig. 1 Mal: Vi vasker opp miljøvennlig. 4.9 Det sanitære anlegget skal være tilsluttet et godkjent kloakkrenseanlegg. Oppgi type kloakkrenseanlegg for toalettene og annet avløpsvann (fellesanlegg eller septiktanken). Green Key søkerveileder camping Side 13 av

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Kriterier for Miljøgodkjent arrangement Kriteriene for å søke er delt opp i 8 områder, internt miljøarbeid,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER Smart i klesveien Bygg en trendy og miljøvennlig garderobe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Regnskogen raseres Finn ditt alternativ til tropisk trevirke MILJØVENNLIG No. 8 / Mars 09 FORBRUKER Energimerking

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Bærekraftig verdiskapning

Bærekraftig verdiskapning Innhold Bærekraftig verdiskapning... 2 Om denne rapporten... 3 Dette er Olav Thon Gruppen... Olav Thon Stiftelsen... Miljø og grønn drift... Helse og sikkerhet... 1 Mangfold og inkludering... Leverandørkjede...

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker...

Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker... Voksenåsen 2014 Innhold Innhold... 2 Introduksjon Året i korthet... 3 Administrerende direktør har ordet... 4 Voksenåsen en møteplass for kultur, natur og mennesker... 5 Velkommen til Voksenåsen... 5 Firmainformasjon...

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Energi- og klimaplan Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2009 for Aurskog-Høland kommune 2009-2020 2008-2020 Energi- og Klimaplanen er utarbeidet av Forord Hovedmålet

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

k u r s PR og markedsføring

k u r s PR og markedsføring k u r s PR og markedsføring Hva er markedsføring og PR? Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 HVA ER MARKEDSFØRING OG PR?... 4 MARKEDSFØRING OG PUBLIC RELATIONS...4 MARKEDSKOMMUNIKASJON...4 Salgsfremmende

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer