GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL"

Transkript

1 GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

2 Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway: Hva er Green Key? Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen... 4 Fornyet sertifisering... 4 Kontrollbesøk Kriteriene MILJØLEDELSE PERSONALINVOLVERING GJESTEINFORMASJON VANN VASK OG RENGJØRING AVFALL ENERGI MAT INNEKLIMA NÆRLIGGENDE PARKER OG UTEOMRÅDER MILJØAKTIVITETER ADMINISTRASJON KONFERANSE Green Key søkerveileder - hotell Side 1 av

3 1. Om veilederen Denne veilederen har til hensikt å gi informasjon om søknadsprosessen, retningslinjene for Green Key, samt forklaring og utdype hva som inngår i hvert enkelt av kriteriene for hoteller. Den kan være til hjelp for helt nye søkere som trenger å sette seg inn i både prosessen og kriteriene, nye miljøansvarlige og også som en påminner til søkere om har vært med en stund. Veilederen er ikke en endelig fasit. Den er datert og vil oppdateres kontinuerlig, så vi ber dere om å sjekke nettsidene våre, for å forsikre dere om at dere bruker siste versjon. Per i dag inneholder søkerveilederen kun informasjon og veiledning til de obligatoriske kriteriene. Informasjon om de øvrige kriteriene vil oppdateres. Vi vil også i løpet av kort tid legge inn flere bilder og mer informasjon, gode råd og eksempler til hvordan de forskjellige kriteriene kan oppfylles på best og enklest mulig måte for det aktuelle hotellet. Er dere interessert i Green Key og lurer på om dette er en miljøsertifiseringsordning som passer for dere, eller dere ønsker å søke ber vi dere om å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon Stiftelsen FEE Norway Kontaktperson: Marit Kjellesvik Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, Kristiansand Telefon: E-post: Web: Om Stiftelsen FEE Norway: Foundation for Environmental Education (FEE) tilbyr internasjonale programmer for miljøsertifisering. FEE Internasjonal ble opprettet i Stiftelsen FEE Norway er en privat ideell stiftelse som drives på ikke-kommersiell basis. Organisasjonsnummeret er FEE Norway arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og har vært medlem av FEE siden Derfor henvender vi oss til barnehager og skoler med Grønt Flagg, YRE og Lære om skogen programmene. Blant satsningsområdene er også miljøvern langs kysten. Blått Flagg programmet gjelder for badestrender, marinaer og den enkelte båteier. Høsten 2014 lanserer vi også Green Key, miljøsertifiseringsordningen for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter. Green Key søkerveileder - hotell Side 2 av

4 2. Hva er Green Key? Green Key er en frivillig miljøsertifiseringsordning for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter. Programmet er per i dag den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Green Key er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP). Green Key har til hensikt å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak. Gren Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk. Green Key startet i Danmark i 2004 og ble i 2002 innlemmet i FEE (Foundation for Environmental Education). Det har siden da vokst og har nå spredd seg til 41 land og mer enn 2100 sertifiserte enheter. I Norge drives Green Key av Stiftelsen FEE Norway. 3. Søknadsprosessen Om kriteriene: For å tildeles Green Key, må virksomheten oppfylle et visst antall kriterier og vise at de jobber aktivt for å forbedre sitt miljøansvar. Kriteriene er utarbeidet i samarbeid med turistnæringen og stiller relevante miljøkrav innen 13 kategorier. I tillegg er kriteriene oppdelt i følgende arbeidsområder; - Miljøledelse som inkluderer miljøpolicy, miljømål og handlingsplan - Informasjon til gjester og ansatte om virksomhetens miljøarbeid - Å redusere virksomhetens miljøpåvirkning i forhold til vann, energi, råvarer og andre produkter Kriteriene er oppdelt i obligatoriske kriterier og prosentkriterier. De obligatoriske kriteriene må være oppfylt ved søknadstidspunktet, mens prosentkriteriene er utformet for å fremme videre utvikling og forbedring. For hvert år som går skal virksomheten oppfylle en større andel av prosentkriteriene. Oversikten under viser hvor stor andel av prosentkriteriene som minimum skal være oppfylt etter at virksomheten har deltatt i x antall år: År Andel av prosentkriterier 1 0% 2 5% 3 10% 4 15% 5 20% % Green Key søkerveileder - hotell Side 3 av

5 Dersom virksomheten første året oppfyller 15% av kriteriene, må det i år to oppfylle 20% av prosentkriteriene. Dersom hotellet i år 1 oppfyller over 20% av prosentkriteriene har det 5 år på seg til å oppfylle 50% eller mer av prosentkriteriene. I kapitel 4 presenteres kriteriene og forklares der det er nødvendig. Det vil også finnes informasjon om hva som kreves av beskrivelse og dokumentasjon i søknaden. Green Key kriteriene revideres hvert 3. år. Ny revisjon vil implementeres fra Om prosessen Virksomheten registrerer først navn og kontaktinformasjon elektronisk på våre hjemmesider. Dere vil da umiddelbart motta brukernavn og passord som brukes til å logge inn til selve søknadsskjemaet. Her krysser dere ut, beskriver hvordan krav oppfylles og laster opp nødvendig dokumentasjon. Vi har 2 uker behandlingstid og vil deretter ta kontakt for å avtale tidspunkt for kontrollbesøk. Under kontrollbesøket vil en representant fra FEE Norway gjennomgå virksomheten og undersøke de punktene som ikke allerede er dokumentert gjennom søknaden. Ved kontrollbesøket skal miljøpermen kunne fremlegges. En komplett oversikt over hvilke dokumenter som skal finnes i denne er listet under kapitel 4 «Kriterier», avsnitt 1.4. Etter at kontrollbesøket er gjennomført vil informasjon fra søknad og kontrollbesøk sammenfattes i en rapport som overleveres den nasjonale Green Key juryen. De vil igjen ha to uker behandlingstid. Konklusjonen fra Green Key juryen videreformidles umiddelbart til søkeren. Etter at virksomheten er godkjent vil dere motta en Green Key plakett og Green Key sertifikat. Sertifiseringen gjelder for ett år om gangen. Dere vil hver år få tilsendt nytt sertifikat. Fornyet sertifisering For å fornye sertifiseringen må virksomheten hvert år logge inn i vårt elektroniske søknadssystem og oppdatere: - Miljømål - Miljøhandlingsplan - Vannforbruk - Energiforbruk - Andel økologiske, lokalt produserte og/eller Faritrade merkede produkter - Nye prosentkriterier som er oppfylt, samt dokumentasjon på disse - Annen ny informasjon Kontrollbesøk Kontrollbesøk gjennomføres i forkant av sertifiseringen (1. år), 2. år og deretter hvert 3. år. Dvs. år 1, 2, 5, 8, osv. I forkant av kontrollbesøket avtaler vi et tidspunkt som passer både for virksomheten og for Green Key kontrollør. I løpet av kontrollbesøket går man gjennom et og et av kriteriene, samt diskuterer virksomhetens utvikling i miljøarbeidet. Stiftelsen FEE Norway har også lov til å gjennomføre uanmeldte Green Key søkerveileder - hotell Side 4 av

6 kontrollbesøk, for å kontrollere at er som det skal være og har rett til å trekke tilbake sertifiseringen dersom ikke alle kriteriene er oppfylt. Et planlagt besøk varer omtrent 2-4 timer. I løpet av den tiden skal ansvarlig ved virksomheten eller miljøansvarlig være tilgjengelig for representanten fra FEE Norway. Etter besøket sender vi tilbakemelding i form av en rapport. De kriteriene som ikke er oppfylt under kontrollbesøket må normalt oppfylles og rapporteres innen 2 måneder etter besøket. 4. Kriteriene Nedenfor følger en gjennomgang av de 13 kriterieområdene som skal være oppfylt for at virksomheten skal kunne Green Key sertifiseres. Hvert arbeidsområde vil presenteres, sammen med forklaringer, eksempler og krav til dokumentasjon. 1. Miljøledelse 7. Energi 2. Personalinvolvering 8. Mat 3. Gjesteinformasjon 9. Inneklima 4. Vann 10. Parker og uteområder 5. Vask og rengjøring 11. Miljøaktiviteter 6. Avfall 12. Administrasjon 13. Konferanse 1 MILJØLEDELSE Miljøledelse innebærer å organisere virksomhetens miljøprestasjon for å redusere miljøbelastningen. Miljøledelse er en støtte for fordeling av ansvar, for å prioritere de områdene virksomheten ønsker å fokusere på og for å følge opp innsats for å sikre kontinuerlig forbedring. Både ledelse og ansatte skal bidra i miljøarbeidet. Maler for blant annet miljøpolitikk, mål og handlingsplan er tilgjengelig. Obligatoriske kriterier 1.1 Ledelsen skal være involvert i Green Key arbeidet og skal utnevne en person som er virksomhetens miljøansvarlig Steg nummer en for å komme i gang med arbeidet mot Green Key sertifisering er å utnevne en person som er virksomhetens miljøansvarlige. Det er en fordel at denne personen er interessert i og har kunnskaper om miljøspørsmål, og sitter i virksomhetens ledelsesgruppe. Miljøansvarlig skal ikke gjøre alt miljøarbeidet selv, det øvrige personalet skal involveres i de tiltakene som faller inn under deres ansvarsområder. Miljøansvarlig skal: - Samordne virksomhetens miljøarbeid og være kontaktperson mot FEE Norway - Årlig gå grundig gjennom Green Key kriteriene - Være ansvarlig for at den årlige søknaden om fornyet sertifisering sendes til FEE Norway, dvs. oppdatere informasjonen i databasen om blant annet nye miljømål, handlingsplanen, vann- og energiforbruk. - Holde miljøperm oppdatert etter hvert som miljøarbeidet forløper Green Key søkerveileder - hotell Side 5 av

7 - Ha ansvaret for at ledelsesgruppen er informert om miljøarbeidet og at personalet er informeres om det løpende Green Key-arbeidet - Finne nye miljømål sammen med øvrig personell TIPS: Dersom virksomheten er stor og har mye personell kan det være smart å ha en mindre miljøgruppe som hjelper den miljøansvarlige. Teknisk sjef bør delta i denne. Det kan også være fornuftig å utnevne en «delansvarlig» for hvert ansvarsområde, for eksempel kjøkken og resepsjon, for lettere å kunne nå miljømålene. Miljøgjennomgang Steg nummer to er å kartlegge virksomhetens aktiviteter som kan påvirke miljøet. Under miljøgjennomgangen vurderes virksomhetens miljøbelastning på ulike områder som for eksempel; - Energi- og vannforbruket (del gjerne opp i områder som kjøkken, rom, basseng, etc.) - Forbruk av vaskemiddel, rengjøringsmiddel og sjampo - Totale avfallsmengder - Innkjøpte råvarer av forskjellige slag til kjøkken og annen hotelldrift - Annen miljøpåvirkning som kan være vesentlig, for eksempel transport i hotellet regi For å gjøre miljøgjennomgangen enklere kan det være fornuftig å skrive ned alle aktiviteter som kan påvirke miljøet for deretter å subjektivt rangere dem etter miljøpåvirkning. Ut fra denne listen kan dere så velge hvilke aktiviteter det kan være viktigst å sette i gang først. I søknaden: Navn og stilling på miljøansvarlig. 1.2 Det skal være utarbeidet en miljøpolicy. Denne skal signeres av daglig leder Med utgangspunkt i aktivitetene som defineres gjennom miljøgjennomgangen skal det formuleres en miljøpolicy. Miljøpolicyen skal vise ledelsens ambisjoner og visjoner for virksomhetens miljøarbeid. Policyen skal beskrive noen overordnede miljøområder som anlegget sikter seg inn mot. Miljøpolicyen skal også inneholde en forpliktelse om kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøprestasjon. Det er fint om det fremgår av policyen at miljøarbeidet fungerer best dersom både gjester og personell samarbeider. Gjestene kan hjelpe med miljøarbeidet gjennom at de for eksempel kildesorterer, ikke sløser med vann, osv. En miljøpolicy trengs vanligvis bare utarbeides en gang, men dersom forutsetningene eller driften endres skal den revideres. Normalt er miljøpolicyen omtrent en halv A4-side og skal dateres og signeres av øverste leder. Når virksomheten sertifiseres med Green Key kan dere legge inn hotellets logo sammen med Green Key logoen i et policy dokument. Miljøpolicyen kan med fordel legges i gjestepermen på hotellrommet, dette er en enkel måte å kommunisere miljøarbeidet ut til gjestene. I søknaden: Miljøpolicyen skal vedlegges. Green Key søkerveileder - hotell Side 6 av

8 1.3 Virksomheten skal ha formulert dokumenterte miljømål og en miljøhandlingsplan som bidrar til kontinuerlig forbedring. Green Key stiller ingen krav til hvor mange mål som må utarbeides, eller innen hvilke områder. Målene skal være basert på aktivitetene dere kom frem til gjennom miljøgjennomgangen, og skal være konkrete og målbare slik at de kan følges opp. Det bør gå en rød tråd mellom miljøpolicy, miljømål og aktivitetene slik at man ser at miljøarbeidet henger sammen. Prosentkriteriene i kriterieoversikten kan være en del av virksomhetens miljømål. Miljømålene skal være formulert slik at de kan oppfylles i løpet av 12 måneder. Et hjelpemiddel for å sette gode mål er S.M.A.R.T modellen. I følge den skal man sette seg mål som er: - Spesifikke slik at alle i virksomheten forstår hva som skal gjøre og hvorfor - Målbare slik at det er mulig å vurdere om målet er nådd - Aksepterbare slik at alle i virksomheten er motiverte for å arbeide mot målet - Realistiske slik at det er enkelt å se at det er mulig å nå målet - Tidsbunden slik at det finnes et tydelig start- og sluttidspunkt TIPS: Å arbeide med Green Key og miljøspørsmål er et langsiktig arbeid. Det er lurt å sette seg realistiske mål i starten, og å ikke sikte for høyt slik at det blir for vanskelig å nå. Dette kan redusere motivasjonen før neste års miljøarbeid. Handlingsplan Etter at målene er satt skal dere formulere en miljøhandlingsplan som viser hvordan målene kan nås. Handlingsplanen skal beskrive en tilnærming med konkrete tiltak for å nå målet i henhold til tidsplanen. Se eksempelet under: Mål 1: Redusere energiforbruket i forhold til antall gjestenetter med 5%. Handling Ansvarlig Når Resultat Installer bevegelsessensor i alle fellesrom. Vaktmester Løpende 1.4 Alle dokumenter relatert til Green Key (inkludert dokumentasjon til søknaden) er samlet i en miljøperm og kan bli fremvist ved kontrollbesøk. Alt materiell relatert til Green Key, blant annet dokumentasjon til søknaden, skal samles i en perm eller i en elektronisk mappe. I denne veilederen bruker vi begrepet miljøperm når vi refererer til denne permen, eller «miljømappen». Den skal være tilgjengelig for inspeksjon ved kontrollbesøk fra FEE Norway. Listen under er en oversikt over hvilke dokumenter som skal finnes i denne permen etter første året: - Green Key søknaden - Miljøpolicy (K 1.2) Green Key søkerveileder - hotell Side 7 av

9 - Miljømålene og miljøhandlingsplanen (K 1.3) - Gjeldene miljølovgivning (det er tilstrekkelig med liste med lenker til Lovdata) (K 1.5) - Møtereferater med henvisning til kursprogram og deltakerlister som dokumenterer at ansatte har gjennomgått miljøopplæring og kjenner til Green Key arbeidet og sine forpliktelser innen dette, og at ledelsen er informert om utviklingen av miljøtiltak (K ) - Gjesteinformasjonen om Green Key (K 3.2 og 3.6) - Månedlige oversikter over vannforbruket (K 4.1) - Oppslag som informerer om rutiner for skift av håndklær og sengetøy (K 5.1) - Dokumentasjon om underleverandører - Innkjøpsavtaler og/eller produktspesifikasjoner (K 4.2, 4.7, 4.8, 4.13, 5.2, 5.3, 6.7, 7.3, 12.2 og 13.1) - Informasjon om kildesortering i kommunen (K 6.1) - Månedlige oversikter over energiforbruket (K 7.1) - Dokumentasjon av økologisk, lokalt produsert og Fairtrade matvarer (K 8.1) - Andel rom som er røykfrie (K 9.2) - Informasjonsmateriell/brosjyrer fra nærliggende parker, eller sårbare og/eller fredede naturområder (K 11.1) Etter hvert som flere av poengkriteriene oppfylles skal også dokumentasjon på disse inn i permen, for eksempel; - Spørreskjema (K2.6) - Innkjøpsavtale (K12.4) 1.5 Virksomheten må følge gjeldene miljølovgivning. Det er virksomhetens ansvar å sørge for at gjeldene miljølovgivning følges. Et hjelpemiddel til å finne disse er regelhjelp.no. 1.6 Det skal gjennomføres en årlig gjennomgang av alle Green Key kriterier. Ansvaret for dette ligger hos virksomhetens miljøansvarlig. Se veiledning på under 1.1, og informasjon om «fornyet sertifisering» under «Søknadsprosessen» i kapitel 3. Green Key sertifiseringen gjelder for ett år om gangen. Kravet til «søknad om fornyet sertifisering» er at informasjonen som ligger i Green Key søkerdatabase oppdateres årlig. Nye mål, oppdatert handlingsplan, endringer i obligatoriske kriterier, nye oppfylte poengkriterier, utvikling i antall økologiske, lokalt produserte og/eller Fairtrade produkter samt årlig vann- og energiregistreringer skal da oppdateres. Fristen for å oppdatere denne informasjonen er 15. januar. 1.7 Området rundt virksomheten må ikke være forurenset, eller må ikke presentere noen risiko for gjestenes helse og sikkerhet. Green Key søkerveileder - hotell Side 8 av

10 Området rundt hotellet (tomten) må være ryddet for avfall. Området må ikke være påvirket av ubehagelig lukt fra f.eks. kloakksystem eller nærliggende industri. Forurensning gjelder støy- og lysforurensning. Området skal være universelt utformet for nyere bygg (ref. lovkrav) og tilpasset så langt det er hensiktsmessige for eldre bygg. Det skal være enkelt å orientere seg på området. Gjenstander og arealer som kan være farlige eller utrygge for barn og andre skal være merket og sikret. Tilstrekkelig belysning skal finnes. Prosentkriterier 1.8 Virksomheten har etablert et aktivt samarbeid med relevante partnere eller underleverandører. (P) Dokumentasjon, f. eks kopi av samarbeidsavtale, innkjøpsavtale, etc. vedlegges søknaden og oppbevares i hotellets miljømappe I søknaden: Beskriv hvem dere samarbeider med og hvordan. 2 PERSONALINVOLVERING Beslutningen om å arbeide med miljøspørsmål ligger hos ledelsen. Men for å oppnå miljømålene kreves det at alle ansatte deltar. Ved å involvere ansatte, være lydhør for deres forslag og ha god kommunikasjon motiveres de ansatte til å ta delta aktivt i miljøarbeidet. Obligatoriske kriterier 2.1 Det skal minst 2 ganger årlig gjennomføres møter hvor ledelsen orienterer om utviklingen på miljøområdet. Det er viktig at det er en god kommunikasjon mellom ledelsen og de øvrige ansatte gjennom fastsatte møter hvor ledelsen orienterer om virksomhetens miljøarbeid. Det er viktig at ledelsen vektlegger miljøtiltakenes betydning, slik at de øvrige ansatte skal føle seg involvert og forstå at miljøarbeidet er en prioritet. Det bør legges til rette for at personalet får anledning til å utveksle erfaringer og idéer. Dette kan lede til svært produktiv og positiv utvikling av virksomhetens miljøarbeid. TIPS: Dette kan skje på årlige allmøter og legges inn som en del av avdelingsmøter. Referater fra møtene skal oppbevares i miljøpermen. 2.2 Miljøansvarlig deltar på ledermøter for å redegjøre for utviklingen av miljøtiltak innenfor virksomheten. Virksomhetens miljøansvarlige bør sitte i ledergruppen, eller delta på ledermøtene. Uten full støtte fra ledelsen vil det være vanskelig å gjennomføre de nødvendige tiltakene som må settes i verk. Det er derfor viktig å ha møter hvor ledelsen og miljøansvarlig møtes. Dette vil holde ledelsen informert om miljøarbeidet og den miljøansvarlige for støtte i arbeidet. Green Key søkerveileder - hotell Side 9 av

11 Dette må skje minimum 4 ganger i året, og for Rezidor hoteller kan det være naturlig at det i etterkant av RB kvartalsrapporten fra Brussel. Referater fra møtene skal oppbevares i miljøpermen. 2.3 Miljøansvarlig og andre ansatte som er involvert i miljøarbeidet (personalforvaltning, renhold, resepsjon, vaktmester og kjøkken) har gjennomført miljøopplæring. FEE Norway tilbyr undervisningsmateriell om Green Key og de miljøspørsmål som er aktuelle for hoteller og overnattingssteder. Det har som mål å øke bevisstheten om miljøsertifiseringen og å øke motivasjonen i forhold til hvorfor organisasjonen jobber for å redusere sin miljøpåvirkning. Noen hotellkjeder har allerede gode rutiner for at de ansatte gjennomfører miljøopplæring, og kan bare legge inn noen ekstra punkter som omhandler Green Key og kriteriene spesifikt. Virksomheter som ikke har dette kan gjennomføre FEE Norway sin miljøundervisning om miljøspørsmål og Green Key. Dette kriteriet skal være oppfylt innen 6 måneder etter sertifisering. Referater fra møter, evt. kursprogram og deltakerlister skal oppbevares i miljøpermen. 2.4 Miljøansvarlig skal sikre at de øvrige ansatte er klar over sine forpliktelser knyttet til eventuelle miljøtiltak, hvordan de kan bidra til å bl.a. spare vann, strøm og sortere avfall, og at de har nødvendig kunnskap for å videreformidle til gjestene. Det er viktig at alle ansatte i virksomheten er klar over sine miljøforpliktelser. Det skal finnes en bevissthet blant de ansatte og de skal ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne forklare til de viktigste elementene av hva Green Key sertifiseringen innebærer for virksomhetens gjester. De ansatte skal både ha informasjon om hvorfor det er viktig å ta hensyn til miljøet, hvordan de selv kan bidra til å blant annet spare vann, spare strøm, sortere avfall, osv, og de skal kunne videreformidle til gjestene hvordan de kan redusere sin miljøpåvirkning. Miljøansvarlig skal også sørge for at nytt personale blir informert om miljøarbeidet som foregår. Er det stor utskiftning, bør det gjennomføres regelmessige informasjonsmøter hvor miljøundervisning og informasjon om Green Key inngår, for å sikre at alle er informert om sin rolle, hvordan de kan bidra og for å sikre at dette kan videreformidles til gjestene. Referater fra møter, evt. kursprogram og deltakerlister skal oppbevares i miljøpermen. 2.5 Rengjøringspersonalet er kjent med prosedyrene som er utarbeidet vedrørende skifte av sengetøy og håndklær. Ref. kriterium 5.1 Miljøansvarlig har ansvaret for å sikre at alt rengjøringspersonalet er kjent med prosedyrene vedrørende skift av sengetøy og håndklær. Virksomheten skal utarbeidet rutiner innebærer at man ikke skifter håndklær og laken hver dag så lenge ikke gjesten ber om det. Dette reduserer behovet for vask og skåner miljøet. Hotellets SOP vedrørende skifte av sengetøy og håndklær skal oppbevares i miljøpermen. Green Key søkerveileder - hotell Side 10 av

12 Prosentkriterier 2.6 Virksomheten har en CSR- policy som dekker områdene menneskerettigheter, arbeidspraksis, miljøundervisning og anti korrupsjon. (P) I søknaden: CSR policyen vedlegges. 3 GJESTEINFORMASJON Vær stolt av miljøarbeidet og kommunisere det! Dere gjør en forskjell med arbeidet som er satt i gang. Kommunikasjon om miljøarbeidet er tredelt. Det øker verdien på merkevaren og hotellet deres, det styrker arbeidsteamet, og det inkludere gjestene i miljøarbeidet. Uten gjestene deres vil det være vanskelig å gjennomføre effektive miljøprogrammet. Prøv å jobb sammen med dem! La din kommunikasjon være positiv og motiverende. Sammen kan vi oppnå gode resultater. Obligatoriske kriterier 3.1 Green Key sertifikatet skal være slått opp og synlig for de besøkende. Ved sertifisering vil virksomheten motta en Green Key plakett/skilt, med Green Key logoen på. Denne skal plasseres synlig for gjestene, i resepsjonen eller ved inngangen. Dere vil også motta et Green Key sertifikat som skal finnes i logoen eller ved inngangen. Sertifikatet gjelder for et år av gangen og dere vil hvert år få tilsendt et nytt. Etter at plakett og sertifikat er hengt opp skal dette dokumenteres ved at dere sender et bilde elektronisk til FEE Norway, evt. laster opp dette i søkerdatabasen. I søknaden: Beskriv om dere ønsker sertifikat i A3 eller A Gjestene skal informeres om Green Key sertifiseringen og om hotellets miljø policy og miljø målsetninger. Så snart virksomheten er sertifisert skal gjestene informeres om Green Key og om hotellets miljø policy og miljømålsettinger. Denne informasjonen kan enten legges i gjestepermen, vises på tvskjerm, som informasjonsbrosjyre i resepsjonen, oppslag på informasjonstavle ved inngangen, etc. FEE Norway har flere maler og eksempler på informasjonsmateriell som enkelt kan tilpasses og tas i bruk av virksomheten. I søknaden: Beskriv hvordan gjestene informeres om Green Key, hotellets miljøpolicy og miljømålsettinger. 3.3 Green Key logoen og informasjon om ordningen skal være tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside og det skal finnes en link til FEE Norways hjemmeside; Green Keys logo skal finnes synlig på virksomhetens hjemmeside. Inkluder gjerne en kort forklaring om valgt miljøsertifiseringsordning og link til FEE Norway sin hjemmeside Et eksempel på kort tekst om Green Key: «Vårt hotell er miljøsertifisert med Green Key en av Green Key søkerveileder - hotell Side 11 av

13 turistbransjens ledende internasjonale miljøsertifiseringsordninger. Miljøsertifiseringen er et bevis på vårt miljøarbeid og gjør det enklere for våre gjester å velge et sted som tar ekstra hensyn til miljøet.» Vev gjerne miljøarbeidet inn i hele hjemmesiden i stedet for å bare skrive spesifikt om miljø. Eksempler på dette er: «Økologisk kaffe og te til frokosten», i stedet for å bare skrive «kaffe og te til frokost». Se et godt svensk eksempel på hvordan et hotell forteller som sitt miljøarbeid her: I søknaden: Skriv nettadressen 3.4 Resepsjonen skal kunne gi en kort beskrivelse av Green Key sertifiseringen og virksomhetens miljøinnsats og miljøaktiviteter. Dersom noen gjester er ekstra interessert kan det være lurt å ha et informasjonsskriv, eller en brosjyre tilgjengelig. Gjestene kan også henvises til FEE Norways hjemmeside. De ansatte i resepsjonen skal opplæres på samme måte som de andre ansatte, gjennom miljøundervisning og møter som arrangeres av miljøansvarlig. I søknaden: Beskriv rutinene for å lære opp de som jobber i resepsjonen. 3.5 Resepsjonen skal kunne informere gjestene om kommunens kollektivtrafikk. Det bør finnes rutetider, evt. skal de som jobber i resepsjonen være behjelpelige med å finne rutetider og info om å komme fra A til Å på nett. 3.6 Gjestene skal informeres om hvordan de kan delta i miljøarbeidet. Det skal finnes informasjonsmateriell om hvordan gjestene kan bidra til å spare strøm, vann og sortere avfall, osv. på rommene. Så snart virksomheten er miljøsertifisert skal gjestene informeres om hvordan de helt konkret kan bidra i miljøarbeidet. I gjestepermen på rommet, eller ved hjelp av andre oppslag skal det være beskrevet hvordan gjesten kan bidra for å redusere sin miljøbelastning. Eksempler på elementer som gjesten bør informeres om er prosedyrene for vask av sengetøy og håndklær, muligheter for å spare vann og energi, mulighet for å sortere avfall, og at det finnes økologiske alternativer til frokost. FEE Norway har flere maler og eksempler på informasjonsmateriell som enkelt kan tilpasses og tas i bruk av virksomheten. Green Key søkerveileder - hotell Side 12 av

14 For å informere gjestene og hjelpe dem til å ta miljøvennlige valg kan det være en god idé å sette opp informasjonslapper ved hvert produkt under frokosten, evt. ved buffet ved lunsj eller middag, som er merket med navnet på produktet og om det er økologisk, lokalprodusert, Fairtrade, osv. Bruker restauranten meny, kan det være en idé å enten legge ved logoen etter den respektive retten, eller beskrive hva i retten som er økologisk, lokalprodusert, eller for eksempel Fairtrade. Det er viktig å kommunisere virksomhetens miljøarbeid ovenfor gjestene. At gjestene er klar over at det foregår seriøst miljøarbeid med Green Key kan gi markedsføringsfordeler når de velger deres overnattingssted, sammenlignet med andre, og gjestene kan lett spre positiv oppmerksomhet gjennom «word- of-the mouth». Det er derimot viktig er at det ikke blir altfor mye informasjon, lite og gjennomtenkt informasjon, slik at de obligatoriske Green Key kriteriene er oppfylt, anbefales. Det er også viktig at tonen i informasjonen som gis er å «tilby» gjestene å ta miljøvennlige valg. Tips for å involvere og informere gjestene om virksomhetens Green Key arbeid: - Bruk Green Key logo på markedsføringsmaterialet, som for eksempel i brosjyrer, roll-ups og øvrig materiell - Fortell om Green Key arbeidet og nye mål og resultater i hotellets nyhetsbrev - Legg inn en linje om Green Key på bunnen av e-posten. For eksempel: «Vi er miljøsertifisert med Green Key et bevis på troverdig miljøarbeid!» I søknaden: Beskriv hvordan dere informerer gjestene om hvordan de kan delta i miljøarbeidet. Informasjonsmateriell som brukes på gjesterommet vedlegges søknaden og oppbevares i miljøpermen. Prosentkriterier 3.7 Virksomheten ber gjestene om å fylle ut et spørreskjema for å samle informasjon om publikums synspunkter på gjennomførte miljøtiltak. Gjestene oppfordres til å sende inn forslag til tiltak. Noen virksomheter sender allerede ut spørreskjema til gjestene sine i etterkant av et besøk. Dere kan enkelt legge inn et, eller flere spørsmål om hva gjestene synes om hotellets miljøarbeid, miljøtiltak, eller be om en kommentar til forslag til tiltak. Disse spørsmålene trenger ikke å være en del av et ratingsystem. Spørreskjemaet oppbevares i miljøpermen Green Key søkerveileder - hotell Side 13 av

15 4 VANN Selv om vi har rikelig med vann i Norge, er det viktig å spare vann. Vannforbruket har en betydelig innvirkning på miljøet. For eksempel krever varmtvann oppvarming og jo mer avløpsvann vi produserer, jo mer må renseanleggene behandle. I tillegg er riktig justert vann med en moderne sprinkleranlegg i dusj eller vask en del av en kvalitetsopplevelse. Obligatoriske kriterier 4.1 Det totale vannforbruket skal registreres minst en gang i måneden, og det skal utarbeides nøkkeltall og statistikk som oppdateres månedlig. Virksomheten skal registrere vannforbruket månedlig. Oversikten over vannforbruket kan registreres månedlig i Green Key søkerdatabasen. Dette er et fint verktøy for å holde oversikt over hotellets vannforbruk, og kan gi dere god statistikk og være et verktøy for å lage grafer og tabeller. Vannforbruket kan også registreres andre steder, men da skal det finnes en kopi av dette i miljøpermen. Minst en gang i året skal det vannforbruket registreres i Green Key søkerdatabasen. Fristen for å registrere dette er i forbindelse med søknad om fornyet sertifisering 15. januar. Dersom det skjer betydelige endringer i vannforbruket, som ikke har noen «naturlig» forklaring, må det settes i gang hensiktsmessige tiltak. 4.2 Nye toaletter skal være av vannbesparende type, dvs. maksimalt 6 liter vann per spyl. Dette kravet gjelder nyinnkjøpte toaletter, dvs. toaletter som kjøpes inn etter at virksomheten har mottatt Green Key sertifiseringen. I søknaden: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 4.3 Personalet reparerer kontinuerlig dryppende kraner og andre lekkasjer. Kraner som blir stående å dryppe kan medføre et stort vanntap, spesielt om det drypper lenge. I følge kan en dryppende kran innebære at omtrent 25 liter vann går tapt i løpet av en dag. Det skal finnes rutiner for at rengjøringspersonell, ansatte i resepsjonen, eller andre som oppdager, eller får melding om en dryppende kran, eller andre lekkasjer gir beskjed til service personell eller vaktmestertjeneste umiddelbart. I søknaden: Beskriv rutinene 4.4 Hvert bad og toalett skal ha en søppelbøtte. Dette kravet er viktig for å sikre at gjestene ikke skal kaste uønskede artikler i toalettene. Green Key søkerveileder - hotell Side 14 av

16 4.5 Tillatt vannforbruk fra dusj er under 9 liter vann per minutt. For å kontrollere dette kan man bruke en vannmåler. La vannet renne gjennom måleren og les av hvor mange liter per minutt. Eventuelt kan man sette en oppsamlingsbolle, bøtte eller stort desilitermål og la kaldt vann renne på maksimal flyt i 10 sekund (f. eks), og deretter multiplisere dette tallet med 6. I søknaden: Oppgi vannføring og hvordan dette er målt. 4.6 Tillatt vannforbruk fra kranen i vasken er under 8 liter vann per minutt. Se merknad i avsnittet over. I søknaden: Oppgi vannføring og hvordan dette er målt. 4.7 Nye urinaler skal ha automatisk tidsbegrensning, sensor, trykknapp, eller være vannfrie for å unngå unødvendig vannforbruk. Hensikten med dette kravet er at urinalene ikke skal bruke mer vann enn nødvendig. Nye urinaler betyr urinaler som er nyinnkjøpt etter at virksomheten ble Green Key sertifisert. I søknaden: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 4.8 Nye oppvaskmaskiner skal være av vannbesparende type (maksforbruk 3,5 liter per kurv). Se merknad i avsnittet over. I søknaden: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 4.9 Instruksjoner for å spare vann og energi under drift av oppvaskmaskiner må være slått opp i nærheten av maskinen. Dette kriteriet kan oppfylles ved at det henges opp et informasjonsoppslag eller en slags veiledning i nærheten av vaskemaskinen, eller på selve vaskemaskinen. Informasjonen bør være så tydelig som mulig. Eksempler på informasjon: - Vask full maskin! Da bruker den mindre energi og vann per enhet, dvs. per glass og tallerken. - Velg riktig vaskeprogram! Oppvarming av vann bruker mest strøm. Bruk spareprogrammet. Da går maskinen lengre, men har lavere vanntemperatur 1 1 Green Key søkerveileder - hotell Side 15 av

17 4.10 Det sanitære anlegget skal være tilsluttet et godkjent kloakkrenseanlegg, i overenstemmelse med EUs Avløpsdirektiv. I søknaden: Oppgi type kloakkrenseanlegg for toalettene og annet avløpsvann (fellesanlegg eller septiktanken). Prosentkriterier 4.11 Det installeres vannmåler på områder med høyt vannforbruk. (P) 4.12 Vannforbruket fra kraner i fellesområdene for gjester i virksomheten skal ikke være mer enn 6 liter per minutt. (P) I søknaden: Beskriv hva vannføringen er 4.13 Nye toaletter til rommene er med dobbeltspyling (3/6 liter). (P) I søknaden: Innkjøpsavtalen skal vedlegges Springvann serveres til gjestene. (P) Pure Water regnes som spingvann Utendørsbassenger dekkes til for å minimere fordamping. (P) 4.16 Utendørsbassenget kontrolleres regelmessig for å forhindre lekkasjer. (P) 5 VASK OG RENGJØRING Vaskemidler inneholder stoffer som belaster miljøet. Derfor er det viktig å bruke miljømerkede kjemikalier for å redusere faren for at skadelige substanser slippes ut i miljøet. Like viktig er å redusere den totale mengden av kjemikalier. Les emballasjen og doser i forhold til vannhardheten. En måte å redusere forbruket av kjemikalier på, er ved å bruke rengjøringsmetoder med microfiber kluter og mopper. Obligatoriske kriterier 5.1 Det finnes oppslag på rommene som informerer om at sengetøy og/eller håndklær kun skiftes dersom gjestene ønsker det. Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner som innebærer at man ikke skifter håndklær og laken hver dag så lenge ikke gjesten ber om det. Dere står fritt til å bestemme hvordan ordningen foregår i praksis og hvordan gjestene informeres om dette, så lenge det informasjonen er tilgjengelig og synlig på rommene. I søknaden: Oppslag, eller bilde av oppslag vedlegges søknaden. Green Key søkerveileder - hotell Side 16 av

18 5.2 Alle rengjørings- og vaskemidler som brukes i daglig drift er miljømerket. Blomsten (EU EcoLabel) og Svanen er eksempler på miljømerker som finnes på svært mange rengjørings- og vaskemidler som er tilgjengelig til daglig drift. I mange tilfeller fungerer miljømerket såpe utmerket i daglig drift i stedet for sterkere varianter. I søknaden: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 5.3 Toalett og kjøkkenpapir og evt. papirhåndklær er miljømerket. Se kommentar i avsnittet over. I søknaden: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. 5.4 Engangspakninger for såpe og shampo som gis til gjestene skal ha emballasje av nedbrytbart materiale. This Works er godkjent. I søknaden: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges 5.5 Personalet følger doseringsanvisningen på emballasjen for vaskemiddel og oppvaskmiddel slik at det blir brukt riktig og i henhold til vannhardheten. Dette kravet er viktig for å ikke bruke mer vaske- og oppvaskmiddel enn nødvendig. Dette er smart både fra et økonomisk perspektiv og for å skåne miljøet. Kommunen kan kontaktes for å få informasjon om vannhardheten. Sjekk evt. kommunens hjemmeside. 5.6 Vaskemidler og andre miljøfarlige flytende kjemikalier oppbevares på en måte som forhindrer lekkasjer som kan være skadelige for miljøet. Kjemikalier må oppbevares på en slik måte at utilsiktet tilgang og bruk forhindres. En skal også sikre at eventuelle lekkasjer fanges opp og ikke flyter ut i naturen eller avløpssystem. I søknaden: Beskriv hvordan vaskemidler og miljøfarlige flytende kjemikalier oppbevares. Green Key søkerveileder - hotell Side 17 av

19 Prosentkriterier 5.7 Det brukes primært fiberkluter, gjerne miljømerket, til rengjøring. (P) 6 AVFALL Kildesortering er en effektiv måte å redusere miljøpåvirkningen på. Mange materialer kan gjenvinnes igjen og igjen. Metall, glass, aluminium, papp og papir er materialer som kan resirkuleres mange ganger. For eksempel plast er en ettertraktet handelsvare. Obligatoriske kriterier 6.1 Virksomheten skal sortere avfallet i de fraksjonene det finnes innsamlingsmuligheter for i virksomhetens hjemkommune. Foruten miljøfarlig avfall, skal avfallet minimum sorteres i 3 fraksjoner. Undersøk grundig hvilke muligheter som finnes for kildesortering i kommunen. Virksomheten skal kildesortere i de fraksjonene det finnes innsamlingsmuligheter for. En skriftlig redegjørelse av kildesorterings mulighetene i kommunen skal finnes i miljøpermen og kunne fremvises ved kontrollbesøk. I søknad: List fraksjonene som virksomheten kildesorterer. 6.2 Dersom det ikke finnes noen innsamlingsordning for avfallet i kommunen, har virksomheten selv ansvaret for å transportere dette til nærmeste gjenvinningsstasjon. Dersom virksomheten selv må transportere avfallet til nærmeste gjenvinningsstasjon er det lurt at det er en person, eller en spesifikk avdeling som har ansvaret for dette. I søknaden: Angi hvor nærmeste gjenvinningsstasjon ligger. 6.3 Informasjon og veiledning om kildesorteringen skal være tilgjengelig for både gjestene og de ansatte. Bruk av ikoner kan være hensiktsmessig for utenlandske gjester. FEE Norway har flere maler som enkelt kan tas i bruk for å sikre at gjester blir informert om at de har mulighet for å kildesortere, og for at de ansatte minnes på hvordan de skal kildesortere avfallet. Dette kriteriet oppfylles som oftest gjennom informasjonsarket i gjestemappen i kriterium 3.6. Green Key søkerveileder - hotell Side 18 av

20 Eksempel: Gjesteoppslag Eksempel: Personaloppslag I søknaden: Beskriv hvordan de ansatte får informasjon om hvordan de skal kildesortere. 6.4 Engangsbestikk, som plastglass, papptallerkener og plastbestikk skal ikke brukes i daglig drift. Unntak fra regelen er i spa/basseng områder og ved spesielle anledninger. Eksempler på spesielle anledninger hvor det er lov til å benytte seg av engangsbestikk, plastglass og papptallerkener er ved større arrangementer, for eksempel musikk arrangementer. Det kan også brukes ved take-away fra kafé og restaurant og i spa- og bassengområder. Det skal for eksempel ikke brukes ved den daglige frokostserveringen, eller til room-service. I søknaden: Angi når virksomheten bruker engangsbestikk, etc. 6.5 Miljøfarlig avfall som batterier, lysrør, maling og kjemikalier skal oppbevares i separate beholdere og leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. Dette kan for eksempel oppbevares i spesielle plastbeholdere i kjelleren. Farlig avfall inkluderer blant annet; batterier, kjemikalier, elektronikk av alle slag, spraybokser, malingrester, lim, sparepærer, lysrør og glødelamper. I søknaden: Beskriv hvordan disse oppbevares. 6.6 Det finnes et tilstrekkelig antall avfallsbeholdere både inni bygget og utenfor bygget. Green Key søkerveileder - hotell Side 19 av

21 Bakgrunnen for dette kravet er å hindre forsøpling og at gjester ikke kaster søppel på bakken fordi de ikke har tilgang på søppelbøtte. Det er også for å forhindre at elementer som ikke skal i avløpssystemet kastes i toalettet. 6.7 Dersom virksomheten bruker engangspakninger til toalettartikler som shampo, såpe og krem, må disse produktene være pakket i resirkulerbart eller biologisk nedbrytbart materiale. I søknaden: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges. Prosentkriterier 6.8 Gjestene har mulighet til å kildesortere avfall på eget rom, gang, eller i lobbyen i de ulike fraksjonene virksomheten håndterer, ref. kriterium 6.1. (P) 6.9 Engangspakninger brukes ikke til f. eks smør, melk, fløte, syltetøy, honning. Dersom dette brukes må materialet det er laget av være resirkulerbart eller biologisk nedbrytbart. (P) 6.10 Virksomheten har en avtale med leverandører om henting av transportemballasje og så langt det er mulig, andre beholdere. (P) 6.11 Virksomheten bruker engangsbestikk som er laget av biologisk nedbrytbart materiale. (P) 7 ENERGI Det er ikke bare klimaet som er spares når ved redusert energiforbruk, det kan også være mye penger å spare. Installer behovsstyrt ventilasjon og belysning, sparepærer og se over isolasjonen i taket og rundt vinduet dette er noen av tiltakene som kan settes i verk. Obligatoriske kriterier 7.1 Energiforbruket registreres hver måned Virksomheten skal registrere energiforbruket månedlig. Oversikten over forbruket kan registreres i Green Key søkerdatabasen. Dette er et fint verktøy for å holde oversikt over hotellets energiforbruk, og kan gi dere god statistikk og enkelt benyttes til å lage grafer og tabeller. Energiforbruket kan også registreres andre steder, men da skal det finnes en kopi av dette i miljøpermen. Minst en gang i året skal det energiforbruket registreres i Green Key søkerdatabasen. Fristen for å registrere dette er i forbindelse med «søknad om fornyet sertifisering», 15. januar. Dersom det skjer betydelige endringer i energiforbruket (delt på antall gjestedøgn), som ikke har noen «naturlig» forklaring, må det settes i gang hensiktsmessige tiltak. Green Key søkerveileder - hotell Side 20 av

22 7.2 Det er etablert et system/rutine for justering av varme, ventilasjon og aircondition, når rommene ikke er utleid. Dette kriteriet må være oppfylt innen 6 måneder etter førstegangssertifisering. Dette kan være et elektronisk system, eller det kan være en rutine som bygger på samarbeid mellom resepsjon og vaktmester. I søknaden: Beskriv rutinen eller metoden, evt. legg ved hotellets SOP som omhandler dette. 7.3 Minst 50 % av lyskildene i virksomheten er spare-, eller LED pærer. Andre lamper blir erstattet der det er teknisk mulig. Fordelen med spare- og LED pærer er at de har et betydelig lavere energiforbruk enn vanlige glødepærer. I tillegg varer de mye lengre. I søknad: Spesifiser hvor (i hvilke rom) dere bruker led og/eller sparepærer og hvor dere ikke gjør det. 7.4 Overflater i og utenfor varmevekslere som inngår i ventilasjonsanlegget rengjøres regelmessig. Bakgrunnen for dette kravet er at ventilasjonsanlegget bruker mindre energi når det er rent. Søknad: Beskriv hvilke rutiner har dere for å rengjøre disse områdene? 7.5 Fettfilter på kjøkkenet må rengjøres regelmessig. Dette kravet er også viktig for å redusere brannfaren, forbedre arbeidsmiljøet og forhindre dårlig lukt inne og ute. I søknad: Beskriv hvilke rutiner har dere for å rengjøre disse områdene? 7.6 Ventilasjonssystemet kontrolleres minimum en gang i året og blir rengjort og reparert hvis nødvendig, dette for å sikre energieffektivitet. Rene ventiler medfører mindre energiforbruk. Det fører også til bedre inneklima, mindre slitasje på utstyr og bedre beskyttelse mot at det oppstår brann. Forbedret ventilasjon er ofte oppskriften for å løse problemer med fukt. I søknad: Angi hvor ofte ventilasjonssystemet kontrolleres. 7.7 Kjøleskap, fryser og varmeskap skal være utstyrt med intakte tetningslister. I søknad: Beskriv hvor ofte dette kontrolleres. Green Key søkerveileder - hotell Side 21 av

23 7.8 Nye pumper og kjøleutstyr må ikke inneholde KFK og HKFK. Alt utstyr skal være i overenstemmelse med nasjonal lovgivning i forhold til å fase ut kuldemedier. Følgende link viser hva som er godkjent og ikke: Det er også mulig å finne nyttig informasjon i Produktinformasjonsbanken (PIB). 7.9 Nye minibarer har ikke høyere energiforbruk enn 1 kwh / dag. Nye minibarer betyr minibarer som er nyinnkjøpt etter at virksomheten ble Green Key sertifisert. I søknad: Produktspesifikasjon og/eller innkjøpsavtale skal vedlegges Det finnes retningslinjer for hvordan kjøleskap, frysere og TV skal slås av når rom, leiligheter eller boliger ikke leies ut. Dette kravet gjelder ikke for hoteller, men for virksomheter som driver med utleie av leiligheter og boliger I søknad: Beskriv hvem som har ansvaret, samt rutiner (inkludert tidspunkt) for dette. Prosentkriterier 7.11 Alle vinduer i rom som brukes året rundt har tredoble vinduer. (P) 7.12 Minst 90 % av lyskildene som benyttes er sparepærer. (P) I søknaden: Beskriv hvor dere ikke bruker sparepærer Det utføres en grundig gjennomgang av virksomhetens energiforbruk hvert 5. år. (P) 7.14 Virksomheten gjør en innsats for å spare vann og energi i de avdelingene som krever mye energi, som for eksempel sauna, svømmebasseng, spa og solarium. (P) I søknaden: Beskriv, dette gjør vi: 7.15 Dersom hotellet, eller deler av hotellet er oppvarmet med panelovner, må virksomheten bruke fornybar elektrisitet. (P) 7.16 Virksomheten produserer egen fornybar energi, som for eksempel solvarme, solceller, biodrivstoff, jordvarme eller vindkraft. (P) 7.17 Ventilasjonssystemet er utstyrt med en energioptimaliserende vifte og energibesparende motor. (P) 7.18 Det er etablert automatiske systemer som gjør at lyset skrus av når gjestene forlater rommet. (P) Green Key søkerveileder - hotell Side 22 av

24 7.19 Bevegelsesdetektorer er installert slik at utendørs belysning slår seg av automatisk (for eksempel på parkeringsplasser). (P) 7.20 Separate strømmålere er installert på strategiske steder for å få god oversikt over energiforbruket. (P) 7.21 Aircondition slås av automatisk når vinduet åpnes. (P) 7.22 Anlegget har strengere krav enn de nasjonale minimumskravene til isolasjon i nybygg og ved renovering. (P) 7.23 Varmevekslere tar vare på spill varme fra kjøleskap, ventilasjonsanlegg, svømmebasseng og kloakk. (P) 7.24 Bevegelsesdetektorer er installert innendørs i fellesområde; for eksempel i korridorer, toaletter og kjøkken. (P) 7.25 Nøkkelkortsystem er installert på rommene slik at alt elektrisk utstyr slås av når gjesten forlater rommet. (P) 8 MAT Gjennom smarte valg av råvarer til restauranten eller produkter til butikksalg eller resepsjonen kan du forbedre miljø og bedre arbeidsforholdene. Økologiske matvarer reduserer blant annet kjemikaliebruken. Fairtrade er en etisk og sosial merke som fokuserer på blant annet menneskerettigheter. Lokalprodusert mat støtter lokal industri og reduserer unødvendig transport. Obligatoriske kriterier 8.1 Virksomheten skal tilby minimum et økologisk, lokalt produsert, eller Fairtradeprodukt alternativ innen minimum 5 forskjellige produktgrupper ved frokostserveringen. For eksempel te, kaffe, melk, brød og sukker). Dette kravet gjelder også dersom frokosten på hotellet drives av en annen bedrift. (= int. kriterium 8.2) Merkene under er alle anerkjente økologiske merker. Green Key oppfordere også til bruk av Faitrade som er en internasjonal merkeordning som jobber for en mer rettferdig verdenshandel gjennom økt råvarebetaling og bedre arbeidsforhold for bønder og arbeidere i fattige land. Green Key søkerveileder - hotell Side 23 av

25 Lokalt produserte matvarer kan være hjemmelaget syltetøy og/eller brød, oster fra det lokale gårdsmeieriet, eller kjøtt fra området (småskala produksjon). I søknaden: List hvilke økologiske, lokalt produserte og/eller Fairtrade produkter som tilbys gjestene. 8.2 Andelen økologiske, lokalproduserte og/eller Fairtrade-produkter skal øke hvert år. Virksomheten skal hvert år (frist 15.1) i søknad om fornyet sertifisering oppdatere informasjonen i vår søkerdatabase om hvilke økologiske, lokalproduserte eller Faitrade-produkter de benytter seg av. Slik sikrer vi at andelen stiger hvert år. Prosentkriterier 8.3 Vegetariske alternativer skal tilbys på menyen. (P) 9 INNEKLIMA Et godt innemiljø er en viktig del av opplevelsen for hotellets gjester. Obligatoriske kriterier 9.1 Røykeloven og annet regelverk knyttet til virksomhetens inneklima følges. 9.2 Minst 80 % av rommene skal være røykfrie. Antall røykfrie gjesterom skal oppgis i miljøpermen. 9.3 Ved evt. ombygging skal material og overflater velges slik at forurensning unngås i form av flyktige gasser og uheldige stoffer unngås og at overflatene er enkle å rengjøre. Det skal benyttes miljøvennlige materialer. Miljøgiftsliste for bygningsprodukter A20 (utgitt av Norwegian Green Building Council) kan brukes som veileder. I søknaden: Beskriv rutinen: Green Key søkerveileder - hotell Side 24 av

26 9.4 Det skal ikke finnes vonde lukter forårsaket av andre mennesker, som f. eks røyking, matlaging, fukt, etc. Vond lukt kan oppstå i forbindelse med avløpssystemet (rør og sluk), matlaging, manglende ventilasjon, fukt og råde etc. Problemet oppstår gjerne i forbindelse med bad og kjøkken, men kan også være forårsaket av fuktinntrengning i fasaden. Generelt sett vil også dårlig utlufting eller dårlig vedlikehold av ventilasjonssystemet forårsake luktproblemer. Prosentkriterier 9.5 Rengjøring av overflater, teknisk utstyr, ventilasjonssystem, etc. skal være planlagt og dokumentert. (P) I søknaden: Legg ved plan for rengjøring 9.6 Virksomheten arbeider for å hjelpe sine ansatte å slutte å røyke. (P) 9.7 Røyking er ikke tillatt på uteserveringen. (P) 9.8 Ved evt. ombygging skal lysforholdene være slik at dagslys utnyttes mest mulig, utsyn og solskjerming skal finnes. Kunstig belysning skal finnes der det er behov og skal kunne reguleres. (P) I søknaden: Legg ved byggeplan, erklæring fra ansvarlig bygg-ingeniør dersom dette er aktuelt. 9.9 Radonnivået skal være målt og dokumentert. (P) 10 PARKER OG UTEOMRÅDER Bruk av kunstgjødsel og sprøyting eller lignende kan medføre risiko ovenfor dyreliv og grunnvann Obligatoriske kriterier 10.1 Dersom virksomheten bruker kunstgjødsel og plantevernmidler på området skal det være naturlig eller organisk. I søknaden: Beskriv hvilke kunstgjødsel og plantevernmidler dere bruker Ved kjøp av ny gressklipper skal denne være enten elektrisk, kjøre på alkylatbensin, eller være utstyrt med katalysator. Den kan også være håndbetjent Vann kun med vannslange når det er nødvendig. Prosentkriterier 10.4 Grønt avfall fra gresset, kvister og blader komposteres. (P) Green Key søkerveileder - hotell Side 25 av

27 10.5 Regnvann samles opp og brukes til å vanne blomster og hage. (P) 10.6 Blomster og hager vannes med såkalte drypp system. (P) 10.7 Når nye grønt områder plantes skal endemiske eller stedegne arter foretrekkes. (P) 11 MILJØAKTIVITETER En god opplevelse utendørs kan føre til økt interesse for miljøspørsmål. Obligatoriske kriterier 11.1 Det skal finnes informasjonsmateriell som er tilgjengelig for gjestene om nærliggende parker, og om sårbare og fredede naturområder. Det kan være en god idé å samle informasjon om de nærliggende parker og spennende naturområder i en brosjyre, eller et informasjonsark. Undersøk først om hva som finnes av nærliggende parker og spennende naturområder, og om det finnes fredede og/eller sårbare naturområder i virksomhetens nærmiljø. Undersøke også om det allerede finnes eksisterende materiell som kan brukes, eller tilpasses til bruken dere trenger. Det kan være lurt å beskrive hvordan man kommer seg til de/det aktuelle området, eller eventuelt turforslag i området. Det kan også være hensiktsmessig å tegne det inn i et kart, slik at gjestene får overblikk. I søknaden: Vi informerer om de følgende nærliggende områdene: 11.2 Virksomheten skal kunne informere gjestene om muligheter for å leie sykler i nærområdet. Formålet med dette kravet er å oppmuntre gjestene til å låne eller leie sykler, slik at de benytter seg av et miljøvennlig transportmiddel i stedet for f. eks bil. Prosentkriterier 11.3 Gjestene kan låne eller leie sykler på hotellet. (P) 11.4 Virksomheten sponser natur- eller miljøaktiviteter i nærområdet. (P) I søknaden: Beskriv hvem 11.5 Virksomheten tilbyr aktiviteter med hensikt å øke bevisstheten til gjestene og sine ansatte, om bærekraftig utvikling, og miljø og natur hos virksomheten og i dens nærmiljø. (P) I søknaden: Beskriv hvilke aktiviteter bedriften tilbyr Virksomheten tilbyr informasjon om nærliggende Blått Flagg sertifiserte strender og marinaer. (P) Green Key søkerveileder - hotell Side 26 av

28 12 ADMINISTRASJON Kontorer og resepsjonsområder har en miljøpåvirkning. Spør underleverandører etter miljøvennlige kontorprodukter. Obligatoriske kriterier 12.1 Personalrom (Back-office) skal oppfylle samme de samme kriteriene (obligatoriske) som gjesterommene. Elementene som inngår i dette kriteriet er; - Kravene til vannforbruk - Kravene til energi - Kravene til miljøvennlig såpe, vaskemiddel, toalett- og tørkepapir - Krav til muligheter for kildesortering 12.2 Virksomhetens kopi ark, skrivesaker og øvrige forbruksmateriell (for eksempel brosjyrer) skal være miljømerket, eller produsert/levert av miljøsertifisert bedrift. Dette er hovedregelen og skal etterstrebes så langt det er mulig. Dersom bedriften har en miljømerket printer, som det ikke finnes miljømerket toner til, så er det ok å bruke ikke miljømerket toner. Virksomheten skal derimot bruke miljømerket kopipapir, og alle andre forbruksmateriell skal så langt det er mulig være miljømerket. Se etter produkter som er merket med for eksempel Blomsten (EU Ecolabel), Svanen, eller FSC. FSC merket viser at produktet er laget av tre og kommer fra et ansvarsfullt skogbruk hvor det tas hensyn til mennesker og miljø. Dette inkluderer blant annet beskyttelse av truede dyr og planter, bærekraftig utvikling av skogen, trygge og gode arbeidsforhold for de som jobber i skogen og urfolks rettigheter. Svane merkingen indikerer at det er satt krav til innholdet i produktet (f. eks kjemikaler), hvordan det er produsert (f. eks vann og energiforbruk) og hvordan produktet behandles når det er brukt (gjenvinning og avfall). EU Ecolabel (Blomsten) er EUs miljømerke og ligner på Svanen. Produkter med EU Ecolabel har passert en rekke strenge helse, miljø og klimakrav. I søknad: Produktspesifikasjon, eller innkjøpsavtale skal vedlegges Næringsvirksomhet (f. eks frisør, spa anlegg og garasjeanlegg) som leier lokaler av virksomheten skal være informert om dens miljøinitiativ og om Green Key, og skal oppfordres til administrere sine aktiviteter i henhold til Grønt Flagg kriteriene. Green Key søkerveileder - hotell Side 27 av

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer