Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av spesialisthelsetjenesten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av spesialisthelsetjenesten."

Transkript

1 Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. arild

2 innhold om Nasjonal IKT hva spesialisthelsetjeneste er, og hvordan vi bruker IKT i dag pasientrettet IKT: våre ambisjoner hvordan realisere dem

3 nasjonal IKT de regionale helseforetakenes felles IT-strategiske organ arbeider med å realisere prosess-støttende EPJ-systemer regional representasjon. styringsgruppe og arbeidsgruppe fagfora (arkitektur, klinisk IKT og systemeierforum) URL:

4 klinisk IKT-fagforum arbeider sammen med Fagforum arkitektur og EPJsystemeierforum klinikere fra alle RHF representert møtes hver 6- til 8- uke + bidrar inn i NIKT prosjekter felles forståelse - felles tilnærming - felles syn på løsningsrom skal holde seg oppdatert på fagområdet har formidlingsoppgave

5 status for IKT i spesialisthelsetjenesten

6 spesialisthelsetjenestens oppgaver

7 kjerneprosessene å gi kunnskapsbasert helsehjelp til enkeltpasienter å etterprøve om den kunnskapsbaserte behandlingen skapte de resultatene som kunnskapsgrunnlaget tilsa å gi pasienten innsikt i kunnskapsbasen for derved å legge grunnlag for selv-hjelp å bidra til videreutvikling og validering av kunnskaps- og teknologibasen å utvikle de ferdigheter som er nødvendig for egne pasienter skal få nytte av relevant kunnskap og teknologi å hjelpe kolleger til å utvikle de samme ferdighetene å validere kvaliteten på slike kliniske ferdigheter

8 Kjerneprosess IKT støtte Dagens EPJ Andre system å gi kunnskapsbasert helsehjelp til enkeltpasienter Ja (delvis) Ja (i større grad) å bruke data fra behandlede pasienter til å etterprøve om den kunnskapsbaserte behandlingen skapte de resultatene som kunnskapsgrunnlaget tilsa Nei Ja å gi pasienten innsikt i kunnskapsbasen Nei Nei å bidra til videreutvikling og validering av kunnskaps- og teknologibasen å utvikle de ferdigheter som er nødvendig for å kunne ta i bruk relevant kunnskap og teknologi på egne pasienter Nei Nei Noen Nei å hjelpe kolleger til å utvikle de samme ferdighetene Nei Nei å validere kvaliteten på slike kliniske ferdigheter Nei Ja

9 foreløbig oppsummering ifht IKT er vi «at the end of the beginning» kunnskapsgrunnlagene vi bruker på sykehus utvikler seg raskere enn IKT-systemene tosidig effekt av ikt-systemene de er ofte antiinnovative IKT endrer verden rundt oss etter Internett: ikke lenger mulig å bygge en virksomhet rundt en ekskusiv tilgang til kunnskapsbasene pasientene våre har i dag tilgang til den samme spesialisthelsetjenestens verdier ligger i vår ekspertise og vår evne til å koble den til, og bruke den på pasientenes problem

10 utfordringen hvordan utnytte at de fleste pasienter er kompetente IKT brukere med forventninger om elektronisk interaksjon hvordan stramme opp, og forbedre spesialisthelsetjenesten ved bruk av pasientrettet IKT hvordan effektivisere helsehjelpen og bruke den digitale kanalen mot pasientene til å realisere klinisk eksellens nå ut til alle som behøver vår hjelp

11 Kjerneprosess å gi kunnskapsbasert helsehjelp til enkeltpasienter å bruke data fra behandlede pasienter til å etterprøve om den kunnskapsbaserte behandlingen skapte de resultatene som kunnskapsgrunnlaget tilsa å gi pasienten innsikt i kunnskapsbasen å bidra til videreutvikling og validering av kunnskaps- og teknologibasen å utvikle de ferdigheter som er nødvendig for å kunne ta i bruk relevant kunnskap og teknologi på egne pasienter potensiale for pasientrettet IKT Betydelig potensiale i alle steg i prosessen Helt avgjørende, og kan åpne for helt nye måter å overvåke helsetilstanden til pasientene vi har behandlet Avgjørende for å løfte kvaliteten på disse prosessene Ved rekruttering, Ved crowdsourcing av kunnskapsutvikling Ja å hjelpe kolleger til å utvikle de samme ferdighetene Nei å validere kvaliteten på slike kliniske ferdigheter Ja Portefølgesystemer

12 ytelse av kunnskapsbasert helsehjelp til enkeltpasienter opplysningene som brukes stammer fra pasienten og tilhører ham/henne hvordan de skal samles inn, lagres og forvaltes er et spm om policy og design dagens forvaltningspraksis (opplysningene er kontrollert av institusjonene) står for fall i framtiden: Én pasient - én pasientrepresentasjon. Pasienten leser og bidrar kontinuerlig representasjonen av pasienten inneholder også målinger pasienten har gjort på seg selv (the quantified self) samt genetiske data representasjonen muliggjør automatisk overvåkning av helsetilstanden til kohorter av pasienter (hjerteinfarktrammede, behandlet med pacemaker, proteseopererte osv) pasienten gir innsynsrett, følger med på hvem som har lest og hva den som leste brukte opplysningene til muliggjør second opinion tjeneste

13 etterprøvning av kunnskapsbruk i det en pasient er blitt ytet en bestemt form for helsehjelp blir han eller hun automatisk en del av en kohort kohorten av pasienter som har blitt ytet den samme form for helsehjelpen eksempler: hofteproteseopererte, utsatt for slankeoperasjon, behandlet av psykiatere ved Sykehuset Innlandet etterprøvning av kunnskapsbruk forusetter at praksisutøveren får data fra pasientene i kohorten måten dette gjøres på i dag er kostbar, inkomplett og ineffektiv alt for få kunnskapsbruksprosesser blir gjenstand for etterprøvning pasientrettede IKT løsninger kan også brukes til å sammenholde eget utkomme med det til de andre pasientene i kohorten bedre grunnlag for fritt sykehusvalg

14 å utvikle de ferdigheter som er nødvendig for å kunne ta i bruk relevant kunnskap og teknologi på egne pasienter ingen øving ingen mester. innsikt i relevant kunnskapsbase ikke tilstrekkelig klinikere er klinikere forde de kan operasjonalisere kunnskap og bruke den til å analysere eller løse problemet til pasienten bruk av operasjonalisert kunnskap bygger ferdigheter og gir erfaringer erfaringer bygger taus kunnskap pasienter kan være med på å legge til rette for læring ide: St.Olav: børs av prosedyrer som skal utføres på pasienter DMF-NTNU: studentene kan melde seg på som prosedyreutøvere (eller inspektører) som ledd i sin egen utdanning system mot pasientene for å rekruttere dem til studentundervisning og ferdighetsinnøvelse

15 å gi pasienten innsikt i kunnskapsbasen pasientrettet IKT ER løsningen ethvert journalnotat inneholder en referanse til kunnskapsgrunnlaget «diagnose» betyr «den kunnskap som ligger under» imidlertid ingen eksplisitt referanse Journalutsagn i framtiden: «Jeg kan ikke forstå noe annet enn at dette dreier seg om revmatoid artritt» læreprogrammer for pasienten som gir innsikt og egenmestring lay medical consulting = at pasienter lærer av og hjelper hverandre kan utnyttes gjennom å etablere tilbyderovervåkede sosiale nettverk for pasienter

16 å bidra til videreutvikling og validering av kunnskaps- og teknologibasen kroniske / dødelige sykdommer: ofte den situasjon at vi ikke har noe egnet kunnskapsgrunnlag samtidig: betydelig tilfang av forskningsprosjekter som behøver forsøkspersoner vår praksis bremser kunnskapsutviklingen pasientrettet IKT: pasientene kan gjøre seg oppdagbare og tilgjengelige for rekruttering til klinisk kontrollerte forsøk pasientene kan følge med på hva det forskes på og be om å få bli med i kliniske studier pasientene kan donere vev til sykdomsbiobanker, si ja til å bli kontaktet av de som gjør forsøk på materialet og lese publikasjonene som kom ut av forsøkene

17 å validere kvaliteten på kliniske ferdigheter er en type kvalitetssikring portefølgeløsninger er på vei inn «helsepersonellmappa mi» gjør det mulig å dokumentere hva man kan og hvor flink man er muliggjør bevissthet om egen forbedring i dag i kirurgien: kopier av operasjonsbeskrivelser samt gruppedynamikk er det eneste vi har ingen data om utkomme

18 koordinering av helsehjelp - pasientrettet IKT problemet er manglende transparens pasienter behøver innsyn i egen saksbehanding pasienter har rett til innsyn i ventesituasjon pasienter bør ha rett til å flytte en henvisning fra en tjenesteyter til en annen felles henvisningspool der tilbyderne konkurrerer om å tilby den beste behandlingsplanen? en database av henvisninger som studenter i helsefag kan bryne seg på

19 oppsummering dagens systemer er ikke designet med tanke på den digitale pasienten NIKT ser pasientrettet IKT som en betydelig del av løsningen NIKT arbeider sammen med helsedirektoratet om å utvikle en virksomhetsarkitektur som illustrerer hvordan pasienten bidrar og kan bidra via digitale plattformer

Fra kunnskap til praksis og omvendt

Fra kunnskap til praksis og omvendt Fra kunnskap til praksis og omvendt IKT støtte for operasjonalisering, bruk, vraking og videreutvikling av medisinsk kunnskap arild faxvaag Leder NSEP, NTNU Leder Klinisk IKT-fagforum Nasjonal IKT innhold

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation»

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Bakgrunn Som utgangspunkt for prosjektet klinisk kommunikation ble det holdt en Workshop med klinikerne i Region Sjælland i Desember 2011 i forhold

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning.

Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning. Delrapport fra Elviraprosjektet Nettbasert pasientinformasjonssystem Nettbasert tilgang til pasientinformasjon i sosiologisk belysning. Av: Frank Larsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Dato: 14.05.2001

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan Til Helsedepartementet 19.01.2011, Oslo Ref: 6.4 MW Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan s høringsuttalelse om arbeid og helse I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer