Innotikk å vikle ut sammenhengene mellom innovasjon og kompetanse. Reidar Gjersvik SINTEF. Teknologi og samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innotikk å vikle ut sammenhengene mellom innovasjon og kompetanse. Reidar Gjersvik SINTEF. reidar.gjersvik@sintef.no. Teknologi og samfunn"

Transkript

1 Innotikk å vikle ut sammenhengene mellom innovasjon og kompetanse Reidar Gjersvik SINTEF 1

2 Innovasjon og kompetanse den enkle sammenhengen? Innovasjon nye produkter og tjenester? Kompetanse individers og organisasjoner anvendbare kunnskapsressurser? Innovasjon innebærer å skape nye produkter/tjenester gjennom å ta i bruk (nye) kunnskapsressurser på nye måter? 2

3 Kompetanse: Kunnskap om kunnskap i og mellom organisasjoner Forskningsprosjekt eid av samarbeidende bedrifter Med forskningskjerne fra SINTEF Kunnskap og Strategi 150 mill NKR % bedriftsfinansiering, 40 % NFR/andre offentlige midler Et vidt spenn av bedrifter, fra Jernbaneverket til Rom KUNNE KUNNE 2 Kunnskaping Living Knowledge KUNNE Creole KUNNE InterPrax KUNNE Arbeidsplassen KUNNE Balanse (KUNNE Forvalte) 3

4 Kompetanse: Lærdommer fra 10 års arbeid oppsummert: Den mest verdifulle kunnskapen er i bevegelse og den sitter aldri kun i hoder eller databaser; Kunnskap er relasjonell - kollektiv kompetanse er alltid undervurdert Kunnskap må tas i bruk for å skape verdi; vi lærer mer i daglig arbeid, enn de fleste andre steder... Vi trenger bedre bruksmønstre for kunnskap, ikke detaljerte oversikter over hoder og databaser Kunnskapsledelse må kobles til bedriftens prestasjoner, inntjening og utvikling på kort og lang sikt Start med kjerneaktiviteter sammen med kunden, ikke strategiseminarer, omorganisering og kursing 4

5 Kompetanse: Modell: Faglig tilnærming tar utgangspunkt i oppgavene Kunnskapsrike individer og grupper Eksterne kunnskapsrepresentasjoner Kunnskapsressurser Mobilisere Aktivere Konstruere Utvikle, bruke og kombinere KUNNSKAP I AKTIVITETER Kunnskapsbruk og kunnskapingsevne Skape Retningsgivende krefter RESULTATER OG VERDIER Verdiskaping 5

6 Kompetanse: Fra kunnskapsintensiv til læringsintensiv Det viktigste er ikke nødvendigvis hvor mye kunnskap man har, men hvor mye man må og kan lære. 6

7 Kompetanse: En organisasjon med kraftige læringsmuskler (www.kompetanseberetningen.no) Læringsanstrengelser et variert sett av tiltak som har kunnskapsutvikling som formål Læringstrykk opplevde og erkjente eksterne og interne forhold som krever kunnskapsutvikling Læringsmuskulatur evnen til å balansere læringstrykk og læringsanstrengelser innenfor rammen av virksomhetens verdiskaping 7

8 Kompetanse - læringsanstrengelser: Resultatområder 8

9 Kompetanse - læringsanstrengelser: Hvilke spørsmål bør vi stille oss før vi sier ja til et prosjekt? 1. Handlefrihet (prosjektøkonomi) Kommer prosjektet til å bidra til kortsiktig overlevelse gjennom god inntjening og styrking av relasjonen til eksisterende kunder? 2. Originalitet Kommer prosjektet til å utvikle genuint ny kunnskap (flytte forskningsfronten)? 3. Attraktivitet / handlefrihet Kommer prosjektet til å gi oss større robusthet og kollektiv gjennomføringskraft ved at nøkkel-kunnskap spres til flere medarbeidere 4. Allmennytte Kommer resultatene fra prosjektet til å gjøres tilgjengelig for andre enn den betalende kunden? 5. Originalitet Kommer prosjektet til å åpne nye fag- og markedsmessige muligheter? 9

10 Innovasjon: Hovedfokus: Innovasjon i tjenesteyting Ikke tjenestesektoren (som i statistikkene), men tjenesteyting (som er voksende andel av de fleste næringer) Tjenesteyting er en del av de fleste næringer Når man selger et produkt tilbyr man serviceavtaler (eks. stereoanlegg, kjøleskap) Når man selger komplisert teknologi, selger man kunnskap om installasjon og bruk (eks. Hydro) Når man selger fisk, selger man også garantier og innsyn i produksjonsprosessene for bevise god kvalitet Man selger ikke bare petroleum fra sokkelen, men kunnskap om effektiv og sikker produksjon av olje Shipping har blitt en eneste stor tjenestebasert næring sentrert rundt finansiell kapital Spesielt: Offentlig sektor som tjenesteytende næring 10

11 Innovasjon: Kunnskapsdrevet innovasjon Produkt-/tjenesteinnovasjon Samhandlingsinnovasjon Prosessinnovasjon Bruker-/markedsdrevet innovasjon Innovasjon er ikke bare produkt og prosess. Like viktig er relasjoner og kunder. For å forstå kompleksiteten i innovasjon må man spore dem eller vikle ut sammenhengene 11

12 Innovasjon: Fra læring til innovasjon Fra læringstrykk til innovasjonstrykk Eksterne krav: Marked, kunder, leverandører, konkurrenter, myndigheter, infrastruktur. Interne krav: Holde på gode medarbeidere, bygge identitet, utvikle faglig beredskap, kreative og gode ideer, internasjonalisering av virksomheten, behov for forbedringer på sentrale områder Fra læringsanstrengelser til innovasjonsanstrengelser systematisk erfaringsinnhenting fra kunder, relasjonsbygging til universiteter, bevisst sammensetting av faggrupper for å gi mangfold og iderikdom, trainee- og ansattmobilitets-ordninger for å gi ideflyt, reverse engineering, tilgang på fagtidsskrifter og FoU. Fra læringsmuskler til innovasjonsmuskler en forståelse av hvilket innovasjonstrykk man utsettes for et rikt repertoar av aktiviteter som har nyskaping som formål en god virksomhetsforståelse hvordan er det man skaper verdi? 12

13 Tilbake til Lyng Elektronikk AS Hva slags innovasjoner: Samhandlingsinnovasjon, kundedrevet innovasjon, prosessinnovasjon Innovasjonstrykk (læringstrykk) Innfasinger, avvik, økonomi Innovasjonsanstrengelser (læringsanstrengelser) Samarbeid med kunder, leverandører og forskere; kartlegging av arbeidsprosesser; kanaler for rikere kommunikasjon (IKT) Virksomhetsforståelse Innovasjonsmuskler (læringsmuskler) Sammenhengen mellom behovet for færre avvik og flere innfasinger (trykk), utviklings- og kartleggingsprosesser (virksomhetsforståelse) og kommunikasjonstiltak (anstrengelser) Også produktinnovasjon: Kommersialisert gjennom Leksvik Teknologi. 13

14 Kort oppsummert Innovasjon er stadig mer relasjonell og kundedrevet Dette gjelder spesielt innenfor kunnskapsbasert tjenesteyting dvs. i alle sektorer! Kompetanse dreier seg om å ha kraftige læringsmuskler Dvs. evnen til å møte læringstrykk med relevante læringsanstrengelser. Innovasjonsstrategi = Læringsstrategi 14

15 DISKUTEK 15

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort

Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort NCEI Teknologifrokost 25. Mars 2015 Fra idé til marked Hvorfor elektronikk handler om mer enn kretskort Del 1: Are Hellandsvik Forsker ved SINTEF IKT Kommunikasjonssystemer Del 2: Terje Frøysa Forsker

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER 4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER TORIL RINGHOLM Innovasjonsbegrepet kjenner vi først og fremst som en beskrivelse av industriell utvikling og nyskaping. Etter hvert ble det også tatt i bruk

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer