Fra kunnskap til praksis og omvendt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra kunnskap til praksis og omvendt"

Transkript

1 Fra kunnskap til praksis og omvendt IKT støtte for operasjonalisering, bruk, vraking og videreutvikling av medisinsk kunnskap arild faxvaag Leder NSEP, NTNU Leder Klinisk IKT-fagforum Nasjonal IKT

2 innhold helsetjeneste strukturer og prosesser som behøver støtte fra et IT-system) kunnskapsbasert pasientplanlegging klinisk dokumentasjon for oversikt og læring

3 tverrfaglig forskningssenter ved NTNU med deltagelse fra tre ulike fakultet (medisin, datateknikk og humaniora) ca 8 faste vitenskapelige senteret, p.t. ca 12 og post docs : NFR finansiering grunnfinansiering fra NTNU og fra strategisk samarbeidspartner (Nasjonal IKT) en rekke eksternt finansierte prosjekter (ca 10 MEUR siste 12 år) {usability HCI} laboratorium erfaringsbasert mastergradsprogram i NSEP

4 4

5 nasjonal IKT de regionale helseforetakenes felles IT-strategiske organ arbeider med å realisere prosess-støttende EPJsystemer regional representasjon. styringsgruppe og arbeidsgruppe fagfora (arkitektur, klinisk IKT og systemeierforum) URL:

6 helsetjeneste strukturer og prosesser som behøver støtte fra et IT-system) kunnskapsbasert pasientplanlegging klinisk dokumentasjon for oversikt og læring

7

8 1903 Electrocardiography Pacemaker Invasive electrocardiography External defibrillator 1980 Internal defibrillator Heart-Lung machine Open heart surgery Coronary bypass surgery 1896 / / 1927 X-ray 1977 Endovascular stenting 1958 Coronary angiography Angiography Echo-cardiography Echo-doppler cardiography

9 Hjerte Elektrofysiolog Pacemaker 1903 Electrocardiography Invasive electrocardiography External defibrillator Perfusjonist 1980 Internal defibrillator Heart-Lung machine Open heart surgery Coronary bypass surgery Hjertekirurg 1896 / / 1927 X-ray Endovascular stenting Coronary angiography Angiography Intervensjonsradiolog Echo-cardiography Echo-doppler cardiography Kardiolog med ultralydspesialisering

10 Pacemakeropererte Abslasjonsbehandlet Rescusitert med defibrillator 1903 Electrocardiography Pacemaker Invasive electrocardiography 1960 External defibrillator 1980 Internal defibrillator Heart-Lung machine Open heart surgery 1967 Coronary bypass surgery Vandrer rundt med hjertestarter Behandlet med Hjerte-Lunge maskin Hjerteoperert Koronaroperert Endovascular stenting Coronary angiography Stentet 1896 / / 1927 X-ray Angiography Angiografert Echo-cardiography Echo-doppler cardiography Hjerteundersøkt med ultralyd

11 spesialisthelsetjenestens oppgaver

12 helsetjenesteprosesser å gi kunnskapsbasert helsehjelp til enkeltpasienter å etterprøve om den kunnskapsbaserte behandlingen realiserte de resultater som kunnskapsgrunnlaget tilsa å bidra til videreutvikling av kunnskaps- og teknologibasen å utvikle de ferdigheter som er nødvendig for egne pasienter skal få nytte av relevant kunnskap og teknologi å hjelpe kolleger til å utvikle de samme ferdighetene å validere kvaliteten på slike kliniske ferdigheter å bidra til valideringen av ny medisinsk teknologi

13 helsetjeneste strukturer og prosesser som behøver støtte fra et IT-system) kunnskapsbasert pasientplanlegging klinisk dokumentasjon for oversikt og læring

14 kunnskapsbaser, teknologibaser: offentlig finansierte helsetjenester skal bygge på mest mulig oppdatert kunnskap, metoder og teknologi strøm av ny kunnskap og teknologier som har funnet sin anvendelse i helsetjenesten bredt repertoar av utrednings- og behandlingsmetoder gevinster for stadig flere pasientgrupper helsetjenesten også aktør i prosessene rundt utvikling og validering av ny kunnskap og teknologi

15 kunnskap -> praksis klinikere skal ha innsikt i den kunnskap og de retningslinjer som er gyldige for sitt fagområde denne innsikten skal brukes i det daglige pasientarbeidet Enhver situasjon der det ytes helsehjelp er et tilfelle der en gitt kliniker leter fram, velger og operasjonaliserer et gitt kunnskapsgrunnlag for om mulig å løse et helseproblem til en bestemt pasient. Faglig arbeid er også å holde seg oppdatert på hva som er gyldig kunnskap, metoder og teknologi + å utvikle og vedlikeholde egne ferdigheter + å praktisere og å dokumentere slik at kvaliteten på ens egen praksis kan etterprøves

16 kunnskapsbasert praksis - utfordringer - 1 av 2 Identifikasjons utfordringen: Hvordan finne de forskningsresultater som er solid nok til å tas i bruk i Norge og beskrive de problemer og problemsituasjoner der kunnskapen kan legges til grunn Representasjonsutfordringen: Hvordan lage en digital representasjon av medisinsk kunnskap og regler i en kortfattet form som både kan forstås av en person og en datamaskin. Distribusjons utfordringen: Hvordan gjøre den representerte kunnskapen tilgjengelig på de steder hvor helseproblemer blir analysert og hvor gjøres søk etter relevant kunnskapsgrunnlag Representasjonsvedlikeholds utfordringen: Hvordan oppdatere en etablert representasjon etterhvert som ny kunnskap kommer til og erstatter den gamle.

17 kunnskapsbasert praksis - utfordringer - 2 Kunnskapsidentifikasjons utfordringen: Hvordan finne det kunnskapsgrunnlaget som er mest egnet til å legges til grunn for analysen, forståelsen eller håndteringen av et bestemt pasientproblem Implementasjons utfordringen: Hvordan operasjonalisere det valgte kunnskapsgrunnlaget slik at det faktisk bidrar til å løse problemet til pasienten Etterprøvnings utfordringen: Hvordan finne ut om implementasjonen av det valgte kunnskapsgrunnlaget realiserte det behandlingsresultatet som kunnskapsgrunnlaget tilsa.

18 «Kunnskapsbasert pasientplanlegging» støtte for prosesser rundt identifikasjon og valg av den kunnskap (og de regler) som skal legges til grunn for behandlingen av pasienten vil foreslå å fjerne alt som hindrer fri tilgang til kunnskapsbaser og guidelinebibliotek vil foreslå at det etableres en tjeneste for representasjon av kunskapsbaser og guidelinebibliotek som sikrer versjonskontroll og at hvert element får en unik adresse (en URL) selve valget av kunnskapsgrunnlag skal kunne representeres i dokumentasjonen av pasientmøtet og derved kunne deles på tvers av rom og tid klinikeren står fritt til å velge kunnskapsgrunnlag men må dokumentere valget klinikeren står også fritt til å overprøve kunnskapsvalg som andre klinikere måtte ha tatt før henne/ham

19 helsetjeneste strukturer og prosesser som behøver støtte fra et IT-system) kunnskapsbasert pasientplanlegging klinisk dokumentasjon for oversikt og læring

20 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring det er nødvendig å oppnå innsikt og å forstå praksis i et domene mange har interesse av at praksis blir forstått innsikt og praksisforeståelse kan ikke oppnås uten tilgang på strukturerte data dagens datafangst er narrativ og kronologisk lagret ved bruk av IT, men fremmed for et dataprogram

21 klinisk prosess dagens EPJ fagsystem å gi kunnskapsbasert helsehjelp til enkeltpasienter Ja (delvis) Ja (i større grad) å bruke data fra behandlede pasienter til å etterprøve om den kunnskapsbaserte behandlingen realiserte de resultater som kunnskapsgrunnlaget tilsa å bidra til videreutvikling av kunnskapsbasen, f.eks ved å rekruttere egne pasienter inn i klinisk kontrollerte forsøk å utvikle de ferdigheter som er nødvendig for å kunne ta i bruk relevant kunnskap og teknologi på egne pasienter Nei Nei Nei Ja Noen Ja å hjelpe kolleger til å utvikle de samme ferdighetene Nei Nei å validere kvaliteten på slike kliniske ferdigheter Nei Ja å bidra til valideringen av ny medisinsk teknologi Nei Ja

22

23

24 KDOK pasientbehandling er kunnskapsbruk pasientbehandling er å avgjøre hvilken kunnskap som skal legges til grunn for vurdering og behandling og å la kunnskapen komme til nytte for pasienten gjennom å operasjonalisere og bruke regler beskrevet i kunnskapsgrunnlaget KDOK handler om å bruke kunnskap til å beskrive pasientforløp slik at man i ettertid kan etterprøve om kunnskapsbruken var god nok KDOK handler om støtte for å påføre struktur for dokumentasjon, gjennom å etablere tilgang til en tjeneste for deponering, lagring, søk og uthenting av skjema = tjeneste for forvaltning av arketyper (som er under etablering)

25 Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring, forts KDOK handler om å beskrive alle fasetter av kliniker-pasientmøtet, pasientmøtet som et sted der kunnskap blir brukt, prøvd ut, utviklet og etterprøvd pasientmøtet som et sted der ferdigheter øves inn, etterprøves og demonstreres pasientmøtet som et sted der teknologi blir brukt, validert, etterprøvd og videreutviklet pasientmøtet som et sted der pasient og pårørende får ny innsikt og forståelse og å legge disse beskrivelsene til grunn for utvikling av modellene som systemene skal bygge på

26 ?

27 takk for meg & kontaktinfo arild faxvaag

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten

Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Forskning versus kvalitetsforbedring - bruk av kunnskap fra (kvalitets-) registre til å forbedre tjenesten Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver, dr.med., Fagavd., Helse Vest RHF. Lovverk Teknologiske

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling

Teknologisk utvikling og muligheter for næringsutvikling I arbeidet med å utrede nærlokalisasjon har vi også flere ganger når vi har vurdert mulighetene også sett at teknologisk utvikling gir muligheter for næringsutvikling. Som et tillegg til grunnlagsdokumentet

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapport IS-2228. 3-årig handlingsplan 2014-2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Rapport IS-2228 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Publikasjonens tittel: 3-årig handlingsplan 2014 2017 Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem Utgitt: 10/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer