SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen."

Transkript

1 FOTBALLUTDANNING SFFK 2015 SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. Kvifor er fotballutdanning viktig? Auka kompetanse gjer meir og betre fotballaktivitet i både bredde og topp. Alle spelarar skal ha eit fotballtilbud som er i tråd med eigne ønskjer og behov, uansett målsetting. Då kreves det kompetanse både på trenar- og leiarsida. Den kompetansen får ein ikkje bare gjennom erfaring. Korleis? Dei fleste kurs gjennomførast i regi av SFFK. Ta difor kontakt med kretsen for meir informasjon. Adresser og telefonnummer finn du på Dei einaste kursa som gjennomførast av NFF sentralt, er trenarkursa som gjer B-, A- og Pro-lisens, pluss Keepertrenarkurs 3 og Fotballeiar kurs IV. Så enten du er trenar, leiar eller dommar: Velg det som passer, ta kontakt med klubben din eller direkte med fotballkretsen! For påmelding og informasjon om SFFK sine kurs ta kontakt med: Ola Flo Zachariasen Klubbutviklar SFFK tlf: mob:

2 KURSPLAN SFFK 2015 TRENARKURS C-LISENS: februar Høyanger C-Lisens DEL 1 Måndag 23/ februar Førde C-lisens DEL 1 Måndag 23/ mars Sandane C-lisens DEL 4 Torsdag 26/02-15 Mars-15 Vik C-Lisens DEL 2 Veke 16- april Sogndal C-lisens DEL 1 Veke april Førde C-lisens DEL 2 Måndag 06/02-15 Veke 22 mai Sogndal C-lisens DEL 2 Veke mai Førde C-lisens DEL 3 Måndag 25/05-15 Veke 35 - August Sogndal C-lisens DEL 3 Veke august Førde C-lisens DEL 4 Måndag 24/08-15 Veke 38/39 - sept Sogndal C-lisens DEL 4 Veke 38 NB!! Fleire kurs på trenar-c stigen kjem til gjennom sesongen. Klubbar som ønskjer kurs tek kontakt med SFFK. PRISAR: C-lisens del 1 er gratis. Dei andre modulane kostar 1600-, kr pr deltakar inkl materiell. TEMAKURS TRENAR: september Sogndal Spillerutviklerkurs Mandag 21/ oktober Sogndal Trenerkoordinatorkurs Måndag 12/10-15 PRISAR: Temakursa kostar 1600,- kr pr deltakar inkl materiell FOTBALLEIARKURS I, II og III: januar-15 Førde Fotballeiar II Måndag 18/1-15 NB!! Fotballeiar 1 kurs vert og sett opp undervegs i sesongen. Klubbar som ønskjer internt fotballeiar 1 kurs må ta kontakt med SFFK. PRISAR: Fotballeiar I kurset er gratis mens det på Fotballeiar II og III er ei deltakaravgift på 1600,- pr pers. Andre samlingar/kurs klubbane bør møte på: 15. januar -15 Sogn Sonemøte 12/ januar-15 Nordfjord Sonemøte 19/1-15

3 januar-15 Sunnfjord Mellomleiarsamling 18/ januar-15 Sunnfjord Sonemøte 26/ februar-15 Eid Kick-off trainee 5. februar-15 Sogn Sonemøte 2/ februar-15 Nordfjord Sonemøte 9/ februar-15 Sunnfjord Sonemøte 16/ november-15 Førde Kretsting DOMMARKURS: REK.DOMMARKURS: -SFFK vil sette opp rekrutteringsdommarkurs i sonene og i klubbar som ønskjer dette i KLUBBDOMMARKURS: -Klubbdommarkurs er det klubbane sjølve som sett opp. Kontakt SFFK for materiell og evt hjelp til instruktør. TRENARKURS NFF sin nye trenarstige: NFF C-LISENS BARNE- OG UNGDOMSTRENAR C-lisens er NFF sitt nye kurs som erstattar trenar 1.

4 Varighet: 12 kveldar evt 4 helgar (72 undervisningstimar) 4 delkurs: Barnefotballkurset, Barnefotball flest mulig med kvalitet, Mot ungdom lengst mulig, Ungdomsfotball lengst mulig best mulig Forelesning, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsledelse i praksis ute på fotballbanen DELKURS De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått delkurs 1 får en status som Barnefotballtrener. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper: Delkursa sitt innhold bygger på hverandre, så læringseffekten vil være størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som C-lisens trener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset. Trenere som har ønske om å fortsette fotballutdanningen gjennom vår trenerstige kan ta alle fire delkursene fortløpende gjennom en kurssesong. Dei som har gamle delkurs frå trenar 1 kan bygge på sin utdanning med modular frå C-lisens til og med Frå 2014 må ein ha kun delkurs frå C-lisens for å verta autorisert. UEFA B-LISENS: Eigen søknad til NFF/SFFK UEFA A-LISENS: Eigen søknad til NFF/SFFK UEFA PRO-LISENS: Vert plukka ut av NFF LEIARKURS NFF sin nye leiarkursstige: Leiarutdanningen gjer verdifull og nødvendig oversikt over fotballens rammer og muligheter. Gjennom bevisst organisering og god struktur settes klubben i stand til å

5 utvikle det sportslige tilbodet. Med kunnskap og innsikt vert roller og verv enklare å håndtere. Kursene for alle som har ansvar for å lede andre i klubbhverdagen Om du er leder, styremedlem, sportslig leder, trenerkoordinator eller innehar en annen nøkkelfunksjon, vil du oppleve at lederkursene tilfører deg kompetanse som vil gjøre vervet ditt både interessant, givende, lettere og morsommere. Lederfunksjonene i klubben skal være enkle, oversiktlige og tidsriktige, slik at klubbene også i fremtiden kan drives ut fra en frivillighetskultur der det er attraktivt å ha en rolle eller et verv i klubben. Lederutdanningen er utviklet med mål om å gi fotballedere tilstrekkelig kompetanse til å legge til rette for trygghet, mestring og gode opplevelser for barn, ungdom og voksne, uansett ønsker og ambisjoner. Lederkursenes innhold vektlegger kvalitet i klubbarbeidet og helhetstanken med klubben som sjef. Fotballedere har stor innflytelse i forhold til hvordan vi jobber med å rekruttere og beholde barn og ungdom. Lederkursene vil gi deg verdifull og nødvendig kompetanse for å lykkes med dette i fotballhverdagen. Fotballeiar I kurs: Fotballeiar II kurs: Fotballeiar III kurs: Fotballeiar IV kurs: 12 undervisningstimar (vert sett opp av klubb/sffk) 16 undervisningstimar (vert sett opp av SFFK) 16 undervisningstimar (vert sett opp av SFFK) 30 undervisningstimar (vert sett opp av NFF) DOMMARKURS NFF sin dommarstige ser sånn ut:

6 Aktivitetsnivået i fotballen er stort. Det trengs heile vegen nye dommarar som kan lede kampar både for barn, ungdom og vaksne. SFFK tilbyr Klubbdommarkurs og Rekrutteringsdommarkurs. KLUBBDOMMARKURS (vert sett opp i klubb) Varighet: En kveld (4 timer) - Barnefotball - Ungdoms- og voksenfotball Plenumsforelesninger og gjennomgang av regelverk, samt gruppearbeid og diskusjoner Etter fylte 13 år kan man ta klubbdommerkurs. Etter gjennomført kurs vil man være kvalifisert til å dømme 7-er og 5-er kamper i egen klubb. Kurset holdes ute i klubb, men mange kretser arrangerer også kurset sentralt. I utgangspunktet er kurset delt i to (ett for barnefotball og ett for ungdoms- og voksenfotball), og disse delene kan tas samlet eller hver for seg. REKRUTTERINGSDOMMARKURS (vert sett opp av SFFK) Varighet: Fire kvelder eller en helg (16 timer) Gjennomgang av spillereglene for 11-er fotball Plenumsforelesninger og gjennomgang av regelverk, samt gruppearbeid. Kurset avsluttes med en skriftlig teoriprøve. Kurset er for den som er over 15 år og som ønsker å dømme 11-er fotball. Deltakerne får grunnleggende kunnskaper i spilleregler og retningslinjer, og blir kvalifisert til å dømme kamper i fotballkretsens regi. TEMAKURS Keepertrenarkurs: NFF og SFFK har eigne temakurs for keepertrenarar. Dette er viktige temakurs som omhandlar det å være keepertrenar og korleis drive keepertrening saman med resten av laget.

7 Keepertrenar 1, del 1 Barnefotball (vert sett opp av SFFK) Keepertrenar 1, del 2 Ungdomsfotball (vert sett opp av SFFK) Keepertrenarkurs 2 (vert sett opp av SFFK) Keepertrenarkurs 3 (vert sett opp av NFF) TRENARKOORDINATORKURS (vert sett opp av SFFK) Varighet: 16 timer, 4 moduler à 4 undervisningstimer Klubben som sjef, skoleringsplan, trenerforum, differensiering, trenerutdanning, årshjul, kommunikasjon og nettverksbygging Forelesninger, gruppediskusjoner og erfaringsutveksling Trenerkoordinator er ein administrativ nøkkelfunksjon i klubben, og skal binde sammen klubbens overordna sportslege strategier og planar med det praktiske arbeidet til trenarane i kvart enkelt lag. En typisk trenerkoordinator har en ganske lang fartstid i klubben og innehar en god fotballfaglig kompetanse. Kurset krever ingen formelle trenerkurs for opptak, men det er ønskelig at deltagerne har gjennomført minimum C-lisenskurs. SPELARUTVIKLARKURS (vert sett opp av SFFK) Varighet: 16 timer, 4 moduler à 4 undervisningstimer Fotballferdighet, veiledning/instruksjon og påvirkning av spillere, coaching, vurdering av fotballaktivitet med tanke på kvalitet, Forelesninger, gruppediskusjoner og erfaringsutveksling, veiledning av spillere i praksis, spillerutvikling Spillerutviklingskurset er i første rekke ment for trenere i ungdomsfotballen som ønsker økt kompetanse både innenfor det fotballfaglige, men også innenfor veiledning og påvirkning av spillere. Kurset bygger på det mest sentrale i C-lisenskurset, nemlig fotballferdigheten, og peker samtidig mot UEFA B-lisenskurset. Det er derfor ønskelig at deltagerne har gjennomført minimum C-lisenskurset før opptak.

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud 2012 Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID Dokumentet er en oppsummering av et tidligere notat - og er supplert med synspunkter etter samling med ledere av valgkomiteene i de ulike fotballkretsene den 11. oktober

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land.

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land. Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF August 2005 EN GOD FOTBALLØKT OG FOTBALL SKAL SPILLES! Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

1. Hva er fotballferdighet?

1. Hva er fotballferdighet? 1. Hva er fotballferdighet? Hva er fotballferdighet? Fotballferdighet defineres som: Hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger (utførelse) for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

T E R T N E S I D R E T T S L A G

T E R T N E S I D R E T T S L A G Oppdatert per 22.03.10 Overganger til/fra Tertnes Her finner dere litt informasjon om hva som trengs å vites når spillere skifter klubber, enten de kommer til Tertnes eller de forlater Tertnes. For all

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer