Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for Østfold Fotballkrets"

Transkript

1 Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden gjeldende for Østfold Fotballkrets. Gjennom tiltak og aktiviteter skal Østfold Fotballkrets bygge opp under NFFs mål nedfelt i Handlingsplanen vedtatt på Forbundstinget i mars Som det fremste operative vektøyet for å realisere Handlingsplanens mål skal Østfold Fotballkrets prioritere de 11 programsatsingene som NFF og kretsene i fellesskap har besluttet. De 11 programsatsingene er: Overordnede programsatsinger: 1. Fair Play 2. Fotballen som samfunnsaktør Generelle programsatsinger: 3. Aktivitetsutvikling 4. Klubbutvikling 5. Anleggsutvikling 6. Spillerutvikling Konkrete programsatsinger: divisjon menn divisjon kvinner Administrative programsatsinger: 9. Forvaltnings- og jusoppgaver i fotballkretsene 10. Serie- og kampadministrasjon i fotballkretsene 11. Basisoppgaver fra NFF sentralt overfor fotballkretsene Østfold Fotballkrets skal, med utgangspunkt i NFFs/ØFKs Handlingsplan og de 11 programsatsingene videreføre et særlig fokus inn mot områdene oppsummert i begrepet SJAKK: Spillerutvikling Jenter Anlegg Klubbutvikling Kvalitet

2 1. Fair Play Tiltaksplan for Østfold Fotballkrets Gjeldene for perioden Etablere eget Fair Play-utvalg i krets - Tilpasse Fair Play-materiellet til bruk på temakvelder i klubb - Utvikle en målrettet informasjonsstrategi om Fair Play - Utvikle samhandling mellom toppklubber, breddeklubber og krets for å kommunisere Fair Play - Øke antall Fair Play-tiltak i klubb gjennom bruk av KKD-midler - Integrere Fair Play som tema i leder-, trener- og spillerutvikling 2. Fotballen som samfunnsaktør - Sammen med NFF utvikle en metodikk for å kunne utarbeide fotballens samfunnsregnskap på alle nivåer, sentralt, regionalt og lokalt - Krets skal ha en tydelig stemme i den regionale og lokale samfunnsdebatten. Klubbene skal skoleres til å ha en tilsvarende rolle i sitt nærområde - Krets og klubber skal sammen definere klubbene som nærmiljøaktører og beskrive innholdet hos denne aktøren - Fotballen må innta en tydelig rolle i forholdet til skolen og SFO, ikke minst som en følge av innføringen av heldagsskolen - Det skal utvikles gode kommunikasjonsstrategier som formidler fotballens rolle som samfunnsaktør og fotballens betydning for barn og unge i nærmiljøene - Fotballen skal kommunisere sin rolle og sin betydning i forhold til inkludering og integrering - Krets og klubber skal sammen definere fotballens og klubbens verdigrunnlag - Krets og klubber skal arbeide for et konstruktivt og tillitsvekkende samarbeid mot alle beslutningstakere, skole, idrettsråd og øvrige idretter og frivillige organisasjoner. - Fotballen skal arbeide for et godt omdømme 3. Aktivitetsutvikling - Krets skal motivere klubbene til å etablere aktivitetstilbud tilpasset alle, uansett alder, kjønn og mestringsnivå - Fotball skal introduseres som en morsom, trygg og inkluderende aktivitet for de aller yngste gjennom gode tilbud i klubb og nært samarbeid med skole/sfo - Krets og klubber må ha et særlig fokus mot ungdomsfrafallet. Det betyr å forstå ungdommens adferdsmønster og iverksette målrettede tiltak for å beholde ungdommen i fotballaktivitet - Utvikle en plan for at spillformene femmer-, sjuer- og elleverfotball sidestilles som konkurranseform - Utvikle attraktive konsepter for å integrere vennelags-målgruppen

3 - Østfold Fotballkrets skal ha et særlig fokus mot økt jenterekruttering. ØFKs vedtatte Handlingsplan for jentefotball skal gjøres kjent i klubbene og foreslåtte tiltak skal gjennomføres i tett samhandling mellom krets og klubber. - Iverksette tiltak for å rekruttere flere dommere - Arbeide for at dommerne i større grad integreres i klubbene - Sørge for at nyutdannede klubbdommere får gode og trygge øvingsarenaer - Motivere klubbene til å etablere funksjonen dommeransvarlig - Motivere for at det etableres dommerforum på tvers av klubbgrenser og styrke dommerlaugene 4. Klubbutvikling - Gjennomføre KKD-tiltak rettet mot klubb relatert til klubbutvikling, lederutdanning og dommerutdanning - Utvikle en plan for å gjøre grunnutdanningen i fotballen så attraktiv og rimelig som mulig - Videreutvikle og tilpasse dagens tilbud om lederutdanning ut i fra breddeklubbenes behov - Gjennomføre KKD-tiltak rettet mot klubb relatert til mer og bedre aktivitet i barne- og ungdomsfotballen, samt trenerutdanning - Krets skal bygge tette relasjoner mot klubbene og føre kontinuerlig dialog om behov i klubb - Krets skal arbeide for økt offentlig finansiering av ansatteressurser i klubb, herunder daglig leder i klubb - Krets skal føle et særlig ansvar for å styrke og utvikle klubbstrukturen og klubborganisasjonene og etablere et kritisk fokus mot utviklingen av sterke og selvstendige lagsregimer på klubbens bekostning 5. Anleggsutvikling - Krets skal drive et arbeid som skaper de beste forutsetninger og den største legitimitet for ytterligere utvikling av fotballanlegg. - Krets skal motivere og veilede klubber som ønsker å etablere kunstgressbaner - Krets skal være en pådriver overfor skole/foreldreutvalg, velforeninger, kommuner etc. for etablering av ballbinger i nærmiljøene - Krets skal, sammen med NFFs anleggskonsulenter, framstå som et kompetansesenter på drift og vedlikehold av både kunstgressbaner og naturgressbaner - Krets skal bistå klubber i utformingen av funksjonelle og hensiktsmessige anlegg i forhold til bane, garderober, klubbhus, plassering etc. - Krets skal være en pådriver overfor kommunene for at kunstgressbaner brøytes om vinteren 6. Spillerutvikling (trenerutvikling) - Bygge opp under NFFs faglige strategi for spillerutvikling i krets - Utover kretsens definerte ansvar for aldersgruppen år etablere gode utviklingstiltak for jenter år

4 - Etablere og videreutvikle gode samarbeidskonsepter mellom krets/breddefotballen og toppklubbene - Legge til rette for at breddefotballen i størst mulig grad får ta del i toppklubbenes faglige kompetanse - Stimulere breddeklubbene til å drive god spillerutvikling i hverdagen - Oppmuntre til smålagsspill i alle deler av aktiviteten, spesielt blant de aller yngste - Sikre at spilleren står i sentrum - Motivere klubbene til å utdanne og skolere trenere gjennom aktivitetslederkurs og Trener I-kurs - Motivere de fremste trenertalentene til å ta Trener II-utdanning og senere Trener III-utdanning - Krets skal føle et særlig ansvar for å stimulere klubbene til å utdanne trenere i barnefotballen - Fortsatt arbeide for at klubbene fyller funksjonen trenerkoordinator med kvalifisert ressurs og at det etableres trenerforum på tvers av klubbgrenser divisjon menn (ved ØFK-representasjon) - Gjennomføre klubbutviklingsprosesser (A3) med klubbene i 2. divisjon menn (hvert år) - Følge opp utviklingsprogrammet for 2. divisjon menn - Sette i gang et arbeid, sammen med NFF, for å se på rammebetingelsene for klubbene i 2. divisjon menn, herunder vurdere ulike finansielle løsninger for etablering av daglig leder i klubb - Krets oppnevner et styremedlem som ansvarlig for målgruppen - Krets skal utvikle kompetanse på lisenskravene i 2. divisjon menn og derav kunne bistå klubbene i å oppfylle disse divisjon kvinner (ved ØFK-representasjon) - Gjennomføre klubbutviklingsprosesser (A3) med klubbene i 1. divisjon kvinner (hvert år) - Følge opp utviklingsprogrammet for 1. divisjon kvinner - Sette i gang et arbeid, sammen med NFF, for å se på rammebetingelsene for klubbene i 1. divisjon kvinner, herunder vurdere ulike finansielle løsninger for etablering av daglig leder i klubb - Krets oppnevner et styremedlem som ansvarlig for målgruppen - Tilrettelegge for gode sportlige tilbud til klubbene i 2. divisjon kvinner, slik at klubbene er godt forberedt ved opprykk til 1. divisjon kvinner 9. Forvaltnings- og jusoppgaver i kretsene - ØFK skal aktivt bidra til at det etableres en effektiv organisering av forvaltnings- og jusoppgaver i krets - ØFK skal aktivt bidra til at det etableres en organisering av forvaltnings- og jusoppgavene i krets som sikrer rettferdighet, forutsigbarhet og rettssikkerhet i saksbehandlingen

5 10. Serie- og kampadministrasjon i fotballkretsene - ØFK skal aktivt bidra til at det etableres en effektiv organisering av serie- og kampadministrasjon i krets - ØFK skal bidra til at det etableres gode og attraktive spillformer, kamptilbud og kampavvikling - Motivere klubbene til å skape gode rammer rundt kamper på alle nivåer 11. Basisoppgaver fra NFF sentralt overfor fotballkretsene - ØFK skal benytte lønns- og regnskapstjenester fra NFF sentralt - ØFK skal lojalt benytte seg av standardiserte IT-verktøy og IT-applikasjoner besluttet av NFF - ØFK skal føle et særlig ansvar for å integrere klubbenes behov ved implementering og videreutvikling av IKT-verktøy i fotballorganisasjonen - ØFK skal bidra til å utvikle gode portalløsninger for fotballen som vil ligge i bunnen for effektiv og god informasjonsflyt i organisasjonen - ØFK skal aktivt benytte seg av sentralt utviklede kompetanseressurser og med kritisk blikk sikre at disse kontinuerlig utvikler seg til glede og nytte for klubbene

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

TILTAK. og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen

TILTAK. og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen og disiplinærproblemer i ungdomsfotballen Bakgrunn Det har i de siste årene vært en foruroligende vekst i antall røde kort, konflikter, voldsepisoder i ungdomsfotballen i Oslo Fotballkrets (OFK). Kretsstyret

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID

VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID VEILEDNING FOR VALGKOMITEENS ARBEID Dokumentet er en oppsummering av et tidligere notat - og er supplert med synspunkter etter samling med ledere av valgkomiteene i de ulike fotballkretsene den 11. oktober

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer