Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball"

Transkript

1 Fotball som samfunnsutviklar Utviklingsavtale fylke-fotball

2 Samarbeid for betre oppvekst!

3

4 Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) ser det som viktig å støtte frivillig verksemd i fylket. Frivillig sektor er ein stor og viktig aktør i Sogn og Fjordane. Utviklingsavtaler skal medverke til at organisasjonane held fram med å skape helse, trivsel og verdiar i heile fylket gjennom frivillig arbeid. Styrkje rolla til frivillig sektor - lokalt og regionalt, med vekt på kultur, trivsel, tryggleik og god helse Viktig at avtala, basert på Trygge lokalsamfunn, blir ein del av arbeidet med Kvalitetsklubbarbeidet. Då blir elementa ein naturleg del av klubbkvardagen.

5 Tema Område Merknad Safe Sport/Trygg fotball Politiattestar krets/klubb Beredskapsplan Fair Play Trafikktrygging Etablert samarbeid med FTU Livsstil Frukt og grønt konsept Røyk og snus Av og til (alkohol) Rein krets (antidoping) I prosess Inkludering Aktivitet for IPUH Fargerik fotball Barn hjelper barn Ungdom Trainee prosjekt

6 BESLUTNINGSTAGERE Felles fokus på viktige oppgåver i samfunnsutviklinga OPPOSISJON OFFENTLIG SEKTOR Departementer Fylkeskommune Kommune Etater Rådgivere og eksperter PRIVAT SEKTOR Næringsliv Investorer Utbyggere Grundere Eksperter VIKTIGE UTFORDRINGAR OG OPPGÅVER I SAMFUNNS- UTVIKLINGA SIVIL SEKTOR Uavhengige organisasjoner Uformelle grupper, lag og foreninger Individer ENDRINGSAGENTER Illustrasjon: Oneflow prosessmodell

7 Aktivitet Rekrutteringsplan Sportsplan Treneransvarlig Organisasjon Organisasjonskart Økonomistyring Startsansvarleg Klubbhandbok Dommerkoordinator FIKS-ansvarleg Kompetanse Leiarkompetanse Trenarkompetanse Samfunn- og verdiarbeid Verdiar Heimekampen Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Årleg møte Politiattest Skader og forsikring Trygge rammer

8 Politiattest i krets og klubb Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

9 Beredskapsplan Kva gjer klubben din om noko uforutsett skulle hende og medlemmar blir ramma? Gode beredskapsplanar for ulike hendingar bør vere på plass i alle klubbar: 1. Tiltak Trafikkulukke 2. Tiltak Ulukke Trening og Kamp 3. Beredskapsplan Bruk planane systematisk i klubbarbeidet og ha dei tilgjengeleg dersom noko alvorleg skulle hende.

10 Eigen presentasjon ved Mona. Fair Play skal vere ein raud tråd i alt klubbarbeid.

11

12 Generelt fokus på kosthald Sal av oppkutta frukt og grønt på fotballarr. Bruk av grøne kioskløysingar Meir sal av sukkerfri drikke Gode retningslinjer for mat/drikke ved reise, cupar og turneringar NB! SFFK si avtale med fylke og Bama gjev 60 % rabatt på idrettsfrukt og 500 kr. i stønad på cupar og turneringar.

13 Røykfrie tribuner Røykfrie trenarar og leiarar Ikkje bruk av alkohol der barn og unge er tilstades Ikkje bruk av alkohol på cupar og turneringar. 9 av 10 nordmenn meinar at idrettsleiarar må vere tydelige rollemodellar når det gjeld alkohol. Klubben bør utarbeide retningslinjer i sitt verdiprogram.

14

15 Inkludering må skje i alle lag, klubbar og krets, både på spelar, dommar, trenar og leiarsida Inkludering gjeld også deltaking på dugnad. IL Jotun startar Proffen Cup. Fotballaktivitet for asylmottak. SFFK er med som medspelar. Målet er interkretssamarbeid med Buskerud. Vil også gjelde fleire lokale mottak.

16 Fokusområde Kongleriket Miniputt Målsetjing: Miniputtar skal med enkle aktivitetar bidra i prosjektet som NFF, Norsk Folkehjelp og UD i samarbeid med SFFK engasjerer seg i Hue, Vietnam. Ungane lærer seg samfunnsengasjement og omtanke for andre Fokusdag 31.august - Ulike aktivitetar (tombola, kiosk, kakesal, bingo, flaskeinnsamling) - Samarbeidspartnarar betalar kr.1,- pr.scora mål! : over kr ,- i innsamla midlar Nasjonal og internasjonal merksemd; NFF, UEFA, FIFA NYTT! Venskapsklubbprosjektet Sjå for meir info.

17 Intensjon: Følgje opp motivert ungdom til å utvikle fotballen i klubben sin, samt skape ein plass for nettverksbygging og utvikling i verdas beste fylke. Innhald: Tett og god oppfølgjing frå SFFK Eigne mentorar gjennom heile prosjektet Klubbesøk Praksis i eigen klubb m/prosjektoppgåve Lærerike samlingar

18 løkker ar baner ar baner 4. 1 Storhall 5. 2 Treningshallar på 15 år

19 aktive kampar lag % gutar mellom 6-12 år spelar % jenter mellom 6-12 år spelar 6. Tal treningstimar??

20 Vestlandskforsking, evaluering CRM (2013) I Norsk Toppfotball (NTF) vert Sogndal framheva som ein av pionerane, og dei som er flinkast i klassen når det kjem til kundedata og kommunikasjon mot segmenterte grupper. Sjølv om vegen via CRM-systemet Solutions kan synast å ha vore ein omveg. Sogndal får + for god kundehandtering, satsing på familiesegment og vekst i publikumstal (- i resten av TL) Gode arrangement viktig!

21

22

23

24 Prosjekt kompetanseheving Nr 3 totalt i NFF på tal deltakarar C- lisens (trenarkurs) Nr 4 totalt på klubbutv. modular. Kompetanseheving gjennom miljøhelg, trenarturar til Europas beste klubbar, t.d Dortmund, Feyenoord, Ajax osv. Ca. 20 barnefotballkveldar årleg Ca. 8 ungdomsforballkveldar årleg 60 % av all idrettsutdanning i fylket er fotballrealtert.

25 Område: Omsetning Kiosk Utstyr Reise Entreprenørskap Anlegg, dugnad

26 Samfunnsrekneskap Synleggjer verdien av fotballaktiviteten i bygda, ta også med entreprenørskap og frivillig innsats. Vise medlemmar, lokalsamfunn, samarbeidspartnarar, politikarar og kommuneadministrasjon kva klubben faktisk står for av verdiskaping. Bidra til betre rammevilkår.

27 Kva og korleis kommuniserer klubben verdiane til; Medlemmar Trenarar, lagleiarar,støtteapparat Frivillige Foreldre Sponsorar/samarbeidspartnarar Politikarar /kommuneadm Media Nærmiljø Andre klubbar Krets/ NFF

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Kurs Tima Instruktør Min/max Målgr. Støtte Pris

Kurs Tima Instruktør Min/max Målgr. Støtte Pris Kursinformasjon Med bakgrunn i ekstra høg kursaktivitet i fjor, har vi i SFFK auka andelen KUDmidlar til rådigheit. Desse midlane ønskjer vi å gi tilbake til klubbane, ved å tilby fleire kurs samt støtte

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016

Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Handbok IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Visjon... 5 3. Overordna mål... 5 4. Praktisk informasjon... 5 4.1. Anlegg, garderobar og klubbhus... 5 4.2. Dugnad... 5 4.3. Kiosk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR SOGNDAL KOMMUNE Bli med på laget STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR Det skal vere enkelt å vere frivillig det skal vere enkelt å bruke frivillige Høyringsframlegg Høyringsfrist 19.11.12 0 INNHALD

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010

Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Informasjon til trenarar og lagleiarar for fotballsesongen 2010 Yngres avdeling fotball vil med dette kome med nyttig informasjon til trenarar og støtteapparat til dei ulike fotballaga, samt informere

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Hardangerbadet eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Prosjektomtale 14. februar 2014 1 Hardangerbadet (HB) - eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter er under

Detaljer

CRM-system som IT-nav for Sogndal Fotball?

CRM-system som IT-nav for Sogndal Fotball? Vestlandsforsking rapport nr. 4/2009 CRM-system som IT-nav for Sogndal Fotball? Ingjerd Skogseid og Nils Arne Hove Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport 2013 - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer