Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud"

Transkript

1 Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Høsten 2014 Klubb Leder Dommer - Trener

2 Vestfold fotballkrets kurstilbudet for høsten 2014! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller for å skape trygghet, glede, utfordringer og mestring i hele klubben. Sammen skal vi spre glede og skape aktiviteter som det er moro å være med på. Vi skal gi de gode fotballminnene. Vestfold Fotballkrets har en ambisjon om å bidra til at klubbdriften, aktiviteten på feltet, klubbens omdømme og rolle som samfunnsaktør blir litt bedre hver dag. Et av virkemidlene er fotballkretsens tilbud om kurs/skolering, hvor målet først og fremst er å gi kunnskap og forståelse for å skape solide og gode klubber. I fotballkretsens handlingsplan for er det tre prioriterte områder: Utvikling av klubben Utvikling av barnefotballtrenere Utvikling av ledere Vi har satt sammen et tilbud til klubbene, inndelt i fagområder. Under hvert fagområde finner du datoplasserte kurs/tiltak, samt en oversikt over hvilke kurs/tiltak klubbene selv kan bestille for intern gjennomføring, enten kun i egen klubb eller sammen med en eller flere naboklubber. Utover innholdet i denne informasjonsfolderen henviser vi til Norges fotballforbunds utdanningsbrosjyre, som er full av muligheter. Ta kontakt med fotballkretsen, vi oppfyller alle utdanningsønsker i klubben! Kontakt fotballkretsen for å få brosjyren tilsendt, eller last den ned i PDF-format på

3 Utviklingsavdelingen i Vestfold fotballkrets bidrar gjerne med råd, tips og veiledning i forhold til hva som er viktig og riktig for klubben som organisasjon og menneskene i organisasjonen. Espen Kirknes, Trener/Spillerutvikler Karin Berg Ørbeck, Leder/Klubbutvikler Ansvarsområder: Trener Spiller Ansvarsområder: Klubb Leder

4 Klubb Temakveld: Sportsplan og klubbhåndbok Mål Informasjon, refleksjon og diskusjon rundt viktigheten av gode verktøy i klubben. Hva bør en god sportsplan/klubbhåndbok inneholde? Hvorfor er det viktig for en klubb å ha en god sportsplan/klubbhåndbok? Hvordan få innholdet i sportsplanen/klubbhåndboken til å synes på feltet, gjennom god implementering og skolering av trenere/lagledere. Målgruppe Styret, trenerkoordinator, trenerutvikler, sportslig leder, trenere, lagledere, andre interesserte. Sted/Tid Komplett.no Arena 1. september Temakveld: Rekruttering av spillere og tillitsvalgte/frivillige Mål På denne temakvelden viser vi noen enkle grep som kan gjøre det lettere å få med seg folk, både tillitsvalgte og spillere. Fem tips for rekruttering av tillitsvalgte/frivillige Målgruppe Valgkomiteen, Styret, andre rekrutteringsansvarlige Sted/Tid Komplett.no Arena 15. september kl

5 Klubb Klubb Temakveld: Økonomistyring regler og retningslinjer Mål På denne temakvelden viser vi god økonomistyring i praksis. Gjennomgang av idrettens lovverk, rammer for budsjett i en klubb, honorar/godtgjørelse/lønn, arbeidsgiveravgift, lagskonti/lagskasser, rutiner for håndtering av kontanter i klubben og prinsipper for bokføring. Målgruppe Tillitsvalgte, ansatte i klubbene og klubbenes regnskapsfører Sted/Tid Komplett.no Arena 13. oktober kl Temakveld: Ernæring for unge idrettsutøvere Mål Gi kunnskap om hva en utøver må spise for å kunne prestere i idretten sin. Er det greit nok å spise vanlig norsk mat? Sentrale kostholdspørsmål Næringsstoffer, vitaminer og væskeinntak Måltidsrytme Restitusjon Kosttilskudd Målgruppe Spillere, trenere, lagledere, foreldre/foresatte. Sted/Tid Komplett.no Arena 27. oktober kl

6 Klubb Klubb Temakveld: Elektronisk medlemsregistrering Mål På denne temakvelden viser vi det elektroniske verktøyet KlubbAdmin, som legger til rette for god medlemshåndtering. Vise KlubbAdmins mange muligheter: Medlemshåndtering, kontingenthåndtering, kommunikasjon via e-post/sms. Løsningen er gratis for klubbene og integrert med idrettens øvrige systemer. Målgruppe Ansvarlig for klubbens medlemsregister, leder og evt. ansatte. Sted/Tid Komplett.no Arena 10. november kl

7 Klubb Klubb ABC for trenere/lagledere i barnefotballen Kurset gir trenere og ledere i barnefotballen en forenklet gjennomgang av reglement, retningslinjer og annet praktisk som er nødvendig og kunne for å følge opp et lag på best mulig måte. Kurset sørger for at trenere og lagledere er motiverte, kunnskapsrike og godt rustet til sesongstart. Målgruppe Sted/Tid èn kveld (1-2 timer) Trenere/lagledere i barnefotballen (6-12 år) Sted og tid bestemmes av klubben. Er det nye trenere/lagledere som trenger kunnskap og/eller er det behov for en oppfrisking for dem som har vært med en stund? bli enige om en dato og ta kontakt med fotballkretsen (Karin) for å gjøre en avtale. Fair play i klubben Fair Play handler om respekt og toleranse for hverandre. Rett og slett god folkeskikk. Hvordan kan klubben sette Fair play på dagsorden? Omdømmedebatt (hvordan vil vi bli oppfattet?) Lag kjøreregler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre Ansvarliggjøring av spillerne, trenere, lagledere holdningskontrakt Målgruppe Sted/Tid èn kveld (1-2 timer) Trenere, lagledere, foreldre, spillere, lag Sted og tid bestemmes av klubben. bli enige om en dato og ta kontakt med fotballkretsen (Karin) for å gjøre en avtale.

8 Leder Fastsatte kurs Lederkurs I - Forstå Kurset er delt i 3 moduler og målet er å gi ledere og trenere grunnleggende kompetanse og forståelse. - Den verdifulle idretten - Vår store fotballfamilie -Banen vi spiller på Målgruppe Kurset anbefales til alle som har et ansvar for å lede andre i klubbhverdagen, trenere/lagledere, klubbstyret og andre tillitsvalgte. Sted/Tid Thon Åsgårdstrand hotell september 12 timer (fredag-lørdag) Lederkurs I - Forstå Bestilling av tiltak i egen klubb Kurset er delt i 3 moduler og målet er å gi ledere og trenere grunnleggende kompetanse og forståelse. - Den verdifulle idretten - Vår store fotballfamilie -Banen vi spiller på Målgruppe Sted/Tid Kurset anbefales til alle som har et ansvar for å lede andre i klubbhverdagen, trenere/lagledere, klubbstyret og andre tillitsvalgte. Når klubben måtte ønske det 12 timer (fredag-lørdag)

9 Leder Leder II - Lede Målgruppe Sted/Tid Med en praktisk og nyttig tilnærming gir kurset en solid innføring i daglig drift/ledelse av klubben. Målet er at alle klubber ledes med en klar og tydelig retning. - Ledelse av frivillige - Ryddig klubbøkonomi - Fotball og juss - Media/kommunikasjon Anbefales til alle som har et ansvar for å lede andre i klubbhverdagen. Thon Åsgårdstrand hotell oktober 12 timer (fredag - lørdag) Lederkurs III - Utvikle bestemme Klubbene har mye å hente på å tenke klubbutvikling gjennom rotfestede verdier. Det handler om å seg for hvem man er, og være det i alt man gjør. - Omdømme & stolthet - NFF Kvalitetsklubb Veien til målet Målgruppe Sted/Tid Kurset anbefales til alle som har et ansvar for å lede andre i klubbhverdagen. Thon Hotell, Åsgårdstrand november. 16 timer (fredag søndag)

10 Klubb Dommer Rekrutteringsdommerkurs Gjennomgang av spillereglene for elleverfotball Målgruppe Kurset er gratis og for alle som er 15 år (født 1999) eller eldre. Sted/Tid tre kvelder (à 3 timer) Når klubben måtte ønske det Kontakt Håkon Bondal Klubbdommerkurs Etter gjennomført kurs vil man værekvalifisert til å dømme sjuer- og femmerkamper i egen klubb. Èn kveld (2-3 timer) Diskuter på styremøtet om dette er noe for klubben, for å ha nok dommere til klubbens kamper for årsklassen 6-12 år, hvor det er klubbenes ansvar å sette opp dommer. Bli enige om en dato og ta kontakt med dommerkonsulent Håkon Bondal på , for bestilling av kurset.

11 Trener Bestilling av tiltak i egen klubb Barnefotballkveld En barnefotballkveld er skreddersydd din klubb. Her tar vi utgangspunkt i dagens aktivitet og ståsted. Gjennom en kveld presenterer vi og diskuterer forhold som er viktig for å få god barnefotballaktivitet. Målgruppe Alle ledere, trenere og foresatte En kveld Temaer som klubbene kan velge: 1. Forberedelse til kampsesong - bedre barnefotball 2. Flere jenter på banen 3. Kvalitet i trening - praksis på feltet 4. Opplæring i Treningsøkta.no og MinFotball For å bestille en barnefotballkveld sendes en mail til Merk mailen «Barnefotballkveld og alternativ som ønskes». Opplæring i Treningsøkta.no og MinFotall-app Skoler deg i våre nettbaserte trener- og lederverktøy. Agendaen for møtene i oktober: Admin Trenerrollen (ikke S2S admin) Opplæringskvelder arrangeres: Tors 16. oktober 18:00-21:00 Komplett.no Arena Tirs 21. oktober 18:00 21:00 Komplett.no Arena Vi anbefaler alle med funksjonen som Admin å delta i denne økta. Det er her vi «syr» Treningsøkta i klubbens «drakt».

12 Trener Barnetrenerkurs Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives. Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. Kurssted: Larvik 20. okt 18: okt okt GØIF Sandefjord 26. mai okt juni okt juni okt Tønsberg 21. okt okt nov Ivrig Horten 5. nov okt nov okt nov nov Mail oss på for å arrangere barnetrenerkurs hos dere.

13 Trener UEFA C-lisens del 2 - flest mulig med kvalitet Kurssted: Trenerne skal vite hvordan klubben tilrettelegger for å få til gode rammebetingelser for spillerne, årsenheten og årsenhetene rundt. Forskjellen på mestringsorientert og resultatorientert miljø. De viktigste prinsipper om læring. Trenerne skal kunne gjennomføre god keeperaktivitet for hele laget. Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. Larvik 3. nov nov nov Sandefjord 3. nov nov nov Tønsberg 4. nov nov nov Horten 4. nov nov nov UEFA C-lisens del 3 flest mulig med kvalitet Betydningen av treneren som en god rollemodell. Treneren som den gode veilederen. Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen-hvordan tilrettelegge for at flest mulig blir med videre. Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. Kurssted: Larvik 17. nov nov nov Sandefjord 17. nov nov nov Tønsberg 18. nov nov nov Horten 18. nov nov nov 10 15

14 UEFA C-lisens del 4 - Mot ungdom lengst mulig Ungdomsfotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben. Å tilrettelegge for de ulike løpene i fotballfamilien. Årsplanlegging-klubbens og trenerens virkemiddel for å styre lagets og spillernes aktivitet. Totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon. Forutsetninger for å nå langt som fotballspiller. Kurssted: Nanset Larvik 8. okt des okt des okt des Sandefjord 1. des des des Tønsberg 2. des des des Horten 2. des des des Mail oss på for å arrangere del 4 hos dere. Vi har plass til flere klubber på lista! Sammen styrker vi den aldersbestemte fotballen i Vestfold!

15

16 Følg oss: Nettsteder: fotball.no/vestfold fotball365.no Ha en fin dag! Facebook: vestfold fotballkrets fotball365

Kurs/skoleringstilbud

Kurs/skoleringstilbud Leder, høsten 2015 Kurs/skoleringstilbud Vestfold fotballkrets Leder, høsten 2015 Vestfold fotballkrets kurstilbud høsten 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold

Detaljer

BARNEFOTBALL. en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

BARNEFOTBALL. en praktisk veiledning for trenere og lagledere. BARNEFOTBALL en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2007 FORELDREVETTREGLER Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen

Detaljer

Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs

Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs Hordaland Fotballkrets Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14 Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs Da vil vi ønske velkommen til en ny kurssesong! Denne kurskatalogen er utformet i et tett og godt samspill mellom

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud Fotballutdanning 1-2-3 på En oversikt over alle NFFs tilbud Utdanning og utvikling i klubben Utdanning for alle! Trenerutdanning! Lederutdanning! Dommerutdanning! Spillerutdanning! Verdier og holdninger!

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6.

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...3 7. Klubbens

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING

KLUBBHÅNDBOK. Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING KLUBBHÅNDBOK Fotball Klubben Vidar UNGDOMSAVDELING INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie 2.3 Senior Fotball

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

SPORTSPLAN 2015-2016

SPORTSPLAN 2015-2016 SPORTSPLAN 2015-2016 Innhold 1. Visjon og målsetninger... 3 2. Sportsplanen: vårt sportslige styringsdokument... 5 3. Organisasjon... 7 3.1. Klubbens organisering... 7 3.2. Lagenes organisering... 7 3.3.

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK Blir fotballtreninga og kampen det indre gode klare bilde jenta di hadde i hodet før hun sovna inn på puta i går? Får hun være borti ballen nok i spill? Står hun i kø eller

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

Sportslig plan for Snertingdal Fotball

Sportslig plan for Snertingdal Fotball Sportslig plan for Snertingdal Fotball Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag Klubbnummer idrettens database: KL05020065 Gruppenummer idrettens database: GR05020065260

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer