Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs"

Transkript

1 Hordaland Fotballkrets Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14 Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs

2 Da vil vi ønske velkommen til en ny kurssesong! Denne kurskatalogen er utformet i et tett og godt samspill mellom klubber og krets, og omfatter kursaktivitet i perioden fra oktober 2013 til sesongstart i april Gjennom en forespørsel omkring hvilke ønsker og behov den enkelte klubb har for kursing kommende periode, er det utformet en plan for gjennomføringen av trener- leder og dommerkurs. Disse fordeler seg godt på alle kretsens soner og viser et sterkt ønske om å skape utvikling i mange klubbmiljøer! I tilknytning til de ulike kurs har vi lagt inn en kortfattet beskrivelse av hva disse inneholder. På nettsiden vil Du kunne finne ytterligere informasjon, samt oppdatering av kursoversikten underveis. Dersom du har spørsmål til kursene så kan disse rettes fotballkretsen ved For trenerkurs: Petter Johan Pettersen på tlf /epost: For dommerkurs: Eli Haugen på tlf / epost: For lederkurs: Jan Otto Solberg på tlf / epost: Hjertelig velkommen til kurs i regi av Hordaland Fotballkrets! - 2 -

3 Innhold TRENERKURS UEFA C-lisens DELKURS I/BARNEFOTBALL (16 timer - 8t.teori/8t.praksis) DELKURS II/BARNEFOTBALL (20t - 10t.teori/10t.praksis. Inkludert Keepertrenerkurs 1, del 1) DELKURS III/MOT UNGDOM (16 timer - 8t.teori/8t.praksis) DELKURS IV/UNGDOMSFOTBALL (20 timer - 10t.teori/10t.praksis) UEFA B-lisens og UEFA A-lisens LEDERKURS LEDERKURS 1 - KLUBBDRIFT (12 timer) LEDERKURS 2 - KLUBBUTVIKLING (16 timer) LEDERKURS 3 - KLUBBLEDELSE (16 timer) LEDERKURS 4 - KLUBBLEDER (30 timer) DOMMERKURS REKRUTTERINGSDOMMERKURS (16 timer) RETNINGSLINJER FOR PÅMELDING TIL KURS BETALING GENERELL INFORMASJON INSTRUKTØRER AUTORISASJON

4 TRENERKURS UEFA C-lisens Dette kurset består av 4 delkurs som er på 16 eller 20 timer. Kursene kan taes som separate kurs uten at du trenger å fullføre hele rekken. For deg som ønsker å ta hele C-lisens utdanningen bør erfaringen din avgjøre hvor intensivt du gjennomfører kursene. Dersom du har god erfaring som trener og/eller spiller (på et bra nivå) kan du gjennomføre på kort tid dvs. høst eller vinter. Har du mindre erfaring som trener bør du bruke noe lengre tid på kurset f.eks 2 delkurs høst og 2 delkurs vinter eller over et par år. DELKURS I/BARNEFOTBALL (16 timer - 8t.teori/8t.praksis) Målgruppe: - Alle som skal jobbe med barnefotball i de yngste årsklassene (6-8 år). Kurset passer meget bra for foreldre som ønsker litt kunnskap og ideer om hvordan de skal lede fotballaktiviteten for barna. - Kurset krever ingen forkunnskaper - Kurset er også første trinn i UEFA C-lisens utdannelsen /9 Statoil Sandsli 800,- pr.deltaker /10 Åsane /10 Bergen /10 Gneist /10 Bjarg /10 Arna-Bjørnar /10 Eikelandsfjorden /11 Stord /11 Moster /11 Vadmyra /11 Fyllingsdalen /11 Kvernbit /11 Ulvik /11 Skjergard /1-1-2/2 Bergen /2 Hausvik /3 Stord /3 Bremnes - 4 -

5 DELKURS II/BARNEFOTBALL (20t - 10t.teori/10t.praksis. Inkludert Keepertrenerkurs 1, del 1) Målgruppe: - Alle som skal jobbe med barnefotball (9-10 år). Kurset passer meget bra for foreldre som ønsker litt kunnskap og ideer om hvordan de skal lede fotballaktiviteten for barna. - Kurset er andre trinn i C-lisens utdannelsen og bygger på delkurs /11 Bergen 800, /11 Gneist /11 Bjarg /11 Åsane /11 Vadmyra / /12 Fyllingsdalen /1 Trott /1 Moster /2 Bergen /2 Skjergard /3 Kvernbit DELKURS III/MOT UNGDOM (16 timer - 8t.teori/8t.praksis) Målgruppe: - Alle som skal jobbe med de eldste årgangene i barnefotball (11-12 år). Kurset passer meget bra for foreldre som ønsker litt kunnskap og ideer om hvordan de skal lede fotballaktiviteten for barna. - Kurset er tredje trinn i C-lisens utdannelsen og bygger på delkurs 1 og /11 Vestsiden /11 Erdal /1 Bergen /1 Gneist /2 Fyllingsdalen /2 Åsane /2 Stord /2 Bremnes /3 Arna-Bjørnar /3 Skjergard /3 Bergen - 5 -

6 DELKURS IV/UNGDOMSFOTBALL (20 timer - 10t.teori/10t.praksis) Målgruppe: - Trenere som er engasjert i ungdomsfotballen. Kurset er siste del av trener I- utdannelsen, og bygger på delkurs 1,2 og /3 Bergen 800,- pr. deltager /3 Vestsiden /3 Solid /3 Bremnes /3 Åsane /-1-3-8/4 Fyllingsdalen /4 Bergen UEFA B-lisens og UEFA A-lisens Disse kursene arrangeres av NFF. Søknadsfristen er ca.1 mars og utlysningen blir sendt ut fra HFK ca. 1. februar. Kursene starter i slutten av juni og/eller begynnelsen av juli og i oktober/november. Søknadsskjema fås ved henvendelse til HFK

7 LEDERKURS Om man er leder, styremedlem, sportslig leder, trenerkoordinator eller innehar en annen funksjon som frivillig i klubben, vil man oppleve at lederkursene tilfører impulser som vil gjøre vervet mer interessant og givende. Lederfunksjonene i klubben skal være enkle, oversiktlige og tidsriktige, slik at klubbene også i fremtiden kan drives ut fra en frivillighetskultur der det er attraktivt å ha en rolle eller et verv i klubben. Lederutdanningen er utviklet med mål om å gi fotballedere tilstrekkelig kompetanse til å legge til rette for trygghet, mestring og trivsel for både barn, ungdom og voksne, uansett ønsker og ambisjoner. Lederkursenes innhold vektlegger kvalitet i klubbarbeidet og helhetstanken med klubben som sjef. Fotballedere har stor innflytelse i forhold til hvordan vi jobber med å rekruttere og beholde barn og ungdom. Lederkursene vil gi deg verdifull og nødvendig kompetanse for å lykkes med dette i fotballhverdagen. LEDERKURS 1 - KLUBBDRIFT (12 timer) Varighet: 12 timer, 3 moduler à 4 timer. Innhold: - Helhetsstyrt klubb med klubben som sjef. - Aktivitetsutvikling - Klubbhverdagen Metode: Korte plenumsforelesninger etterfulgt av oppgaveløsing/erfaringsutveksling i grupper. Kurset anbefales til alle som har et ansvar for å lede andre i klubbhverdagen uansett om du er lagleder, trener, årskullskoordinator, trenerutvikler, trenerkoordinator, dommerkontakt, sportslig leder, utvalgsmedlem, styremedlem, klubbleder eller har annen nøkkelfunksjon. Lederkurs 1 gir en viktig innføring i god klubbdrift. Gjennom praktiske oppgaver fra klubbhverdagen får man økt forståelse for hva som skal til for å legge til rette for mer og bedre aktivitet nov 2013 Thon Hotell, Kokstad , mar 2014 Thon Hotell, Kokstad mar 2014 Thon Hotell, Kokstad - 7 -

8 LEDERKURS 2 - KLUBBUTVIKLING (16 timer) Varighet: 16 timer, 4 moduler à 4 timer. Innhold: - Omdømme og stolthet. - Fotballjus. - Klubborganisering og struktur. - Sportslig ledelse og utvikling. Metode: Korte plenumsforelesninger etterfulgt av oppgaveløsing/erfaringsutveksling i grupper. Kurset anbefales for alle som har ansvar for å lede andre i klubbhverdagen uansett om du er klubbleder, styremedlem, utvalgsmedlem, sportslig leder, dommerkontakt, trenerkoordinator, trenerutvikler, årskullskoordinator, trener, utvalgsmedlem, styremedlem eller annen funksjon. I Lederkurs 2 ser vi på viktigheten av at klubben må være tydelig på hva den står for, hvor den vil og hvordan den skal komme dit. Kurset gir kunnskap om lover og regler som er med på å gjøre klubbhverdagen enklere. Hvem har det øverste sportslige ansvaret i klubben, og hvordan skal dette ansvaret utøves? 8-10.nov 2013 Thon Hotell, Kokstad ,- LEDERKURS 3 - KLUBBLEDELSE (16 timer) Varighet: 16 timer, 4 moduler à 4 timer. Innhold: - Økonomi. - Informasjon og kommunikasjon. - Lederrollen. - Konflikthåndtering. Metode: Korte plenumsforelesninger etterfulgt av oppgaveløsing/erfaringsutveksling i grupper. Kurset anbefales for alle som har et ansvar for å lede andre i klubbhverdagen uansett om du er klubbleder, styremedlem, utvalgsmedlem, sportslig leder, dommerkontakt, trenerkoordinator, trenerutvikler, årskullskoordinator, trener, utvalgsmedlem, styremedlem eller annen funksjon. Lederkurs 3 gir en innføring i god økonomistyring som et viktig verktøy for å skape forutsigbarhet, god struktur og organisering, for å øke frivilligheten. Vi vil i dette kurset se nærmere på ulike sider ved informasjon og kommunikasjon, som anses å være relevant i - 8 -

9 klubbsammenheng. Kurset gir tips til hvordan du lykkes i lederrollen. Her får du tips som gjør deg i stand til å identifisere konflikter, samt være med på å løse disse på en mest mulig konstruktiv måte mars 2014 Thon Hotell, Kokstad ,- LEDERKURS 4 - KLUBBLEDER (30 timer) Varighet: Fire dagers kurssamling med noe forarbeid (30 timer). Innhold: - Egen væremåte og egen lederstil filosofi - Kommunikasjon og påvirkningsstiler i forhold til kollegaer tillitsvalgte Metode: Plenumsforelesninger og illustrerende øvelser, både individuelt og i grupper. Lederkurs 4 avdekker også hvordan ulikheter innad i styre, avdeling og trenerteam bør sees på som en ressurs, og at egen væremåte vil ha stor betydning for å kunne utnytte dette i hverdagen. Kurset passer for deg med solid leder og/eller trenererfaring fra klubb-, krets- eller forbundsplan, og som ønsker målrettet og praktisk lederkompetanse. Vil du at andre skal oppfatte deg som en lyttende, tydelig, inspirerende,engasjerende og motiverende fotballeder? Da er Lederkurs 4 det rette for deg! Lær mer om dine egne lederegenskaper og ferdigheter til glede og nytte for både deg selv og andre! Kurset utlyses av NFF i november og gjennomføres normalt i februar

10 DOMMERKURS REKRUTTERINGSDOMMERKURS (16 timer) Disse vil bli lagt ut på nettet når oppsettet er klart 600,- pr. deltager RETNINGSLINJER FOR PÅMELDING TIL KURS Påmelding sendes til : Hordaland Fotballkrets Postboks 6143 Postterminal 5892 BERGEN Tlf / E-post: Vi trenger korrekte opplysninger for å kunne registrere og kartotekføre kursdeltakerne. Følgende opplysninger skal være med: Navn, adresse, fødselsdato og klubb. Ta gjerne også med telefon og/eller e-post. BETALING Ved påmelding til Fotballkretsens kurs ber vi dere opplyse om hvem som skal faktureres for kursavgiften, enten det er deg som privatperson eller klubben. Dersom det er flere deltakere som skal betale samlet, så sørg for at alle fakturanummer føres på giroen. Alle påmeldinger er bindende. Påmeldte som ikke melder avbud innen oppgitt frist og unnlater å møte, må betale full kursavgift. Det er klubben som er ansvarlig for at kursavgiften blir betalt. Påmeldingsfristen er 10 dager før første kursdag! NB! Det er viktig at dere respekterer denne fristen, da vi trenger denne tiden for utsendelse av relevant informasjon til deltakerne

11 GENERELL INFORMASJON For de fleste kurs hvor det står Bergen som kurssted, vil den teoretiske delen bli gjennomført i lokaler på Idrettens Hus, Brann Stadion. Konkret informasjon om fremmøtested og tidspunkt for det enkelte kurs, sendes den enkelte kursdeltaker i forkant av kurset. NB! Det er av den grunn viktig at dere oppgir den enkeltes private adresse ved kollektiv påmelding. Alle kurs Hordaland Fotballkrets arrangerer er deltakerbegrenset. Vi forbeholder oss retten til å sette en grense for hvor mange som kan delta på det enkelte kurs, og må dessverre sette en grense dersom kurs blir fulltegnet. Likeså forbeholder vi oss retten til å avlyse kurs dersom påmeldingen er for lav. Antallet varierer alt etter hvilken type kurs som arrangeres. Vi tar utgangspunkt i 12 personer som et minimum antall deltakere. Kursavgiften varierer alt etter hvilken type kurs en skal delta på. Kursmateriellet er inkludert i prisen. Reiseutgifter til/fra kurs, overnatting og evt. mat når kurset tilsier det, må dekkes av deltakerne selv. Vær oppmerksom på at en del kommuner har støtteordninger til utdanning av trenere/ledere. Dette kan en få nærmere opplysninger om ved å ta kontakt med kulturkontoret i bostedskommunen. Trenerkurs som er satt på ukedag vil det normalt gjennomføres i tidsrommet fra kl På lørdager og søndager vil de normalt gjennomføres i tidsrommet fra kl INSTRUKTØRER Hordaland Fotballkrets har et eget instruktørkorps. Vi tør påstå at kun de beste trener-, leder- og dommerinstruktører gjennomfører kurs for Hordaland Fotballkrets. AUTORISASJON For å få kurset godkjent kreves det minimum 80 % fremmøte

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen.

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. FOTBALLUTDANNING SFFK 2015 SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. Kvifor er fotballutdanning viktig? Auka kompetanse gjer meir og betre fotballaktivitet i både bredde og topp. Alle

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs.

Kursoversikt 2015. Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Kursoversikt 2015 Vi har laget en oversikt over aktuelle kurs for vår brukergruppe, her har vi tatt med egne og andres kurs. Denne katalogen er under stadig utvikling, det anbefales derfor å gå inn på

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6.

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...3 7. Klubbens

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse!

Dersom vi må avlyse eller evt. bytte lokale vil alle påmeldte få beskjed om dette så fort avgjørelsen er tatt. Husk derfor å oppgi e-postadresse! SPISS KURSKATALOG Høsten 2014 Besøksadresse: Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 2 Velkommen til kurs og workshops hos SPISS! Alle kursene og workshoppene våre er åpne for og beregnet

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer