Kick off 24. Mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kick off 24. Mars 2014"

Transkript

1 Kick off 24. Mars 2014

2

3 Velkommen! Kari Hove og Kenneth Eriksen

4 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen Hvorfor Kvalitetsklubb? Eivind Arnevåg Hva er Kvalitetsklubb? Pause Tone Holm Dagsvold

5 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden IKT-verktøy FIKS v/tone Pause Praktisk gjennomføring av konseptet for klubbene i Oslo v/tone

6

7 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen Hvorfor Kvalitetsklubb? Eivind Arnevåg Hva er Kvalitetsklubb? Pause Tone Holm Dagsvold

8 HVORFOR KVALITETSKLUBB? Eivind Arnevåg

9 Verdibevisste klubber

10 Hvorfor kvalitetsklubb? Helhetlig tilnærming Klubben blir sjef! Bedre struktur i organisering Lettere rekruttering Oversiktlig økonomi Bedre aktivitet på feltet

11 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen Hvorfor Kvalitetsklubb? Eivind Arnevåg Hva er Kvalitetsklubb? Pause Tone Holm Dagsvold

12 HVA ER KVALITETSKLUBB? Tone Holm Dagsvold

13 Bakgrunn i handlingsplanen NFFS Visjon: «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle!» NFFs Breddeformel: trygghet + utfordringer + mestring = trivsel og utvikling + = En kvalitetsklubb har et trygt miljø, gir utfordringer til sine aktive og legger til rette for mestring til alle som har lyst til å spille fotball

14 Prosess Konseptet har vært tema på faglige samlinger siden januar 2012 Forankret på Kretstinget mars 2013 Arbeidshelg Kiel januar 2014 Nasjonal Kick off Ullevål januar 2014 Kick off Oslo mars

15 Styrets og administrasjonens rolle Kretsstyret eierforhold Administrasjonen forankring Kvalitetsklubbkomiteen struktur og fremdrift Kvalitetsklubbveiledere praktisk gjennomføring Fagveiledere/instruktører utfører konsekvensene av kriteriene

16 Kretsstyret 8 personer Kvalitetsklubbkomite 4 fra styret, 2 adm, 1 klubb Klubbutvikler Kvalitetsklubbveiledere Faglige veiledere Leder (3) Faglige veiledere Trener (20) Faglige veiledere Klubb (3) Faglige veiledere Dommer Faglige veiledere Fair play (5)

17 KLUBBUTVIKLING SATT I SYSTEM NASJONALT RAMMEVERK

18 Strukturen Rammeverket Verktøykassen

19 Faglig dybde

20 Faglig dybde Fotball.no Verktøykasse: PDF-er, Artikler, DVD-er Treningsøkta NFF kurs Litteratur FIKS

21 Kvalitetsklubb nivå 1 - Aktivitet Rekrutteringsplan Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud Sportsplan Klubben skal ha en sportsplan med konkret innhold Treneransvarlig Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne

22 Kvalitetsklubb nivå 1 - Organisasjon Organisasjonskart Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser Økonomistyring Klubben skal ha en plan for økonomistyring Oppstartsansvarlig Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne

23 Kvalitetsklubb nivå 1 - Organisasjon Klubbhåndbok Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1 Dommerkoordinator Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere FIKS-ansvarlig Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig

24 Kvalitetsklubb nivå 1 - Kompetanse Lederkompetanse Flertallet i styret skal ha NFFs lederkurs 1 (forstå) Trenerkompetanse BARNEFOTBALL (6-12): En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden En trener pr. årskull med NFF C-lisens delkurs 1 eller 2 UNGDOMSFOTBALL (13-19): En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

25 Kvalitetsklubb nivå 1 Samfunns- og verdiarbeid Verdier Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett Hjemmekampen Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

26 Kvalitetsklubb nivå 1 Samfunns- og verdiarbeid Årlig møte Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair Play og et tema fra «trygge rammer» Politiattest Klubben skal bekrefte at alle med relevante roller og verv har avlevert gyldig attest Skader og forsikring Klubben skal informere om NFFs skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidede ordninger skal være kjent for foreldre og spillere

27 Kvalitetsklubb nivå 1 Samfunns- og verdiarbeid Trygge rammer Et tema skal velges ut hvert år og gjøres kjent for klubbens medlemmer. Det skal også utarbeides retningslinjer

28 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden Velkommen Kari Hove og Kenneth Eriksen Hvorfor Kvalitetsklubb? Eivind Arnevåg Hva er Kvalitetsklubb? Pause Tone Holm Dagsvold

29 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden IKT-verktøy FIKS v/tone Pause Praktisk gjennomføring av konseptet for klubbene i Oslo v/tone

30 KVALITETSKLUBB I FIKS Tone

31 IT verktøy for Kvalitetsklubb 1. Veileder «Portalløsning» innunder fotball.no 2. Styringsverktøy «WEB-løsning» innunder FIKS Verktøyene «henger» tett sammen!

32 Funksjonalitet som inngår Fungerer som et enkelt saksgangssystem hvor elektroniske skjemaer blir «sendt» mellom klubb og krets Kun ett skjema foreløpig «Søknad Nivå 1» Søknaden er en «sjekkliste» som skal hjelpe klubben å oppnå kriteriene satt for «Kvalitetsklubb - Nivå 1» Søknaden er en «sjekkliste» som skal hjelpe kretsen å evaluere klubben i forhold til kriteriene satt for «Kvalitetsklubb - Nivå 1» Søknaden refererer og linker direkte inn i «Veilederen» på fotball.no Søknaden skal fylles ut elektronisk av klubb og «sendes» til krets for evaluering Kretsen «evaluerer» besvarelsen og har valget mellom å godkjenne eller returnere besvarelsen med kommentarer Oslo Fotballkrets 32

33 Kvalitetsklubb nivå 1 - FIKS

34 Kvalitetsklubb nivå 1 - FIKS

35 Kvalitetsklubb nivå 1 - FIKS

36 Kvalitetsklubb nivå 1 - FIKS

37 Kobling til veilederen Oslo Fotballkrets 37

38 Kvalitetsklubb nivå 1 - FIKS

39 Kvalitetsklubb nivå 1 - FIKS

40 Kvalitetsklubb nivå 1 - FIKS

41 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden IKT-verktøy FIKS v/tone Pause Praktisk gjennomføring av konseptet for klubbene i Oslo v/tone

42 Kick off 24. mars 2014 på UBC Program for kvelden IKT-verktøy FIKS v/tone Pause Praktisk gjennomføring av konseptet for klubbene i Oslo v/tone

43 GJENNOMFØRING I OSLO Tone

44 Gjennomføring i Oslo Kvalitetsklubbveiledere i krets Følger opp prosessen i klubb Motivere, veilede og begeistre Fagveiledere/instruktører Fagspesialister Kvalitetsklubbveilederens medhjelper Bidrar i klubbprosessen ved f.eks. utvikling av sportsplan Gjennomfører kurs/tiltak i klubben, f.eks. Barnefotballkvelden og C-lisens Gjennomfører temasamlinger, f.eks. økonomistyring, foreldrerekruttering, sportsplan

45 Kretsstyret 8 personer Kvalitetsklubbkomite 4 fra styret, 2 adm, 1 klubb Klubbutvikler Kvalitetsklubbveiledere Faglige veiledere Leder (3) Faglige veiledere Trener (20) Faglige veiledere Klubb (3) Faglige veiledere Dommer (?) Faglige veiledere Fair play (5)

46 Gjennomføring i Oslo forankring i klubb Fleridrettslag: - Styrevedtak i fotballgruppa - Styrevedtak i hovedlaget Særidrettslag og Allianseidrettslag: - Styrevedtak i styret

47 Gjennomføring i Oslo - søknad Motivasjon for å søke fra klubben Ressurser til gjennomføring Skisse til plan for gjennomføring Forslag til møtedato for avklaringsmøte med krets

48 Gjennomføring i Oslo viktige datoer 5. Mai Søknadsfrist for klubbene til krets om å få være med i konseptet 5. mai 15. juni Avklaringsmøter med klubbene 18. juni Kvalitetsklubbkomitemøte med Innstilling til kretsstyret 19. juni Vedtak i kretsstyret

49 Gjennomføring i Oslo viktige datoer August 2014 Oppstart 1. runde Oktober 2014 Søknadsfrist 2 runde Februar 2015 Sertifisering 1. runde Juni 2015 Sertifisering 2. runde

50 Gjennomføring i Oslo viktige datoer 26. Mars, 31. mars, 2. april og 7. april FIKS kurs (EKR) 5. April FLK 1 (dagskurs) på Thon Hotell Vettre Asker 5. April TEMASAMLING Klubbøkonomi april TEMASAMLING Hvordan lage god sportsplan?

51 Gjennomføring i Oslo viktige datoer 26. Mars, 31. mars, 2. april og 7. april FIKS kurs (EKR) 5. April FLK 1 (dagskurs) på Thon Hotell Vettre Asker 5. April TEMASAMLING Klubbøkonomi april TEMASAMLING Hvordan lage god sportsplan?

52 Husk Søknadsfrist 5. mai 2014 Vil dere være med?

53 Husk Søknadsfrist 5. mai 2014 Vel hjem

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6.

Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...3 7. Klubbens

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Terje Hauge Takk for invitasjonen! Norges Fotballforbund Tippeligadommer 1990 2010 -FIFA dommer 1993 2010 Dommerutvikler

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15

KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 KLUBBHÅNDBOK FLINT FOTBALL TØNSBERG 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Klubbinformasjon 3 2. Innledning 3 3. Flint Fotballs visjon, verdigrunnlag og mål 3-4 4. Sportsplan 4 5. Flint AIL lover 4-5 6. Flint

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Lagleder guide 2012. Side 1 av 12. Revisjon 1.0 (2012) 120123 SJJ

Lagleder guide 2012. Side 1 av 12. Revisjon 1.0 (2012) 120123 SJJ Lagleder guide 2012 Revisjon 1.0 (2012) 120123 SJJ Urædd FK, Postboks 101, 3901 Porsgrunn Tel: 35554060 E-mail: post@uredd-fk.no http://www.uredd-fk.no Side 1 av 12 Innleding Kjære trener eller lagleder

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK Blir fotballtreninga og kampen det indre gode klare bilde jenta di hadde i hodet før hun sovna inn på puta i går? Får hun være borti ballen nok i spill? Står hun i kø eller

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer