Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud"

Transkript

1 Fotballutdanning på En oversikt over alle NFFs tilbud Utdanning og utvikling i klubben Utdanning for alle! Trenerutdanning! Lederutdanning! Dommerutdanning! Spillerutdanning! Verdier og holdninger! Informasjon om anlegg! 2. utgave, januar 2005

2 Ta fotballutdanning du også! Synes du fotballutdanning virker tidkrevende og lite spennende? Da har du ikke nødvendigvis rett! Norges Fotballforbund tilbyr både enkveldskurs og mer omfattende kurs. Denne brosjyren inneholder en komplett oversikt over alle kurs og moduler som tilbys for trenere, ledere og dommere for alle målgrupper. Velg det som passer for deg! Når du har funnet det du er ute etter ta kontakt med utdanningsansvarlig i klubben din eller med fotballkretsen! Økt kompetanse gir mer og bedre aktivitet på alle nivåer i klubben. Derfor er fotballutdanning et viktig satsingsområde for NFF, sett i sammenheng med vårt mål om å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å spille fotball. Alle spillere bør ha krav på et fotballtilbud som er i tråd med egne ønsker og behov. Lykke til og god fotballutdanning! Norges Fotballforbund 2 NFF har de gode utdanningstilbudene!

3 NFFs samlede utdanningstilbud Enkveldskurs (4 timer) Kurstilbud A1: Motivasjons- og informasjonsmøte i klubben Kurstilbud A2: Bedre fotball, også i bredden mer og bedre aktivitet i klubben! Kurstilbud A3: Klubbutvikling oppstart og gjennomføring av klubbutviklingsprosesser Kurstilbud B1: ABC-trener og laglederkurs Kurstilbud B2: Motivasjonskveld for deltakelse på NFFs Aktivitetslederkurs - barnefotball Kurstilbud B3: Klubbdommerkurs for barnefotballen Kurstilbud B4: Moro å være keeper! Kurstilbud B5: Barnefotballen i klubben - temakveld Kurstilbud C1: Pasningsstolthet Kurstilbud C2: Gå i angrep! Kurstilbud C3: Mååål! Kurstilbud C4: Gå i press! Kurstilbud C5: Keeperen en del av fotballaget Kurstilbud C6: Keeperens defensive oppgaver med øvelser Kurstilbud C7: Keeperens offensive oppgaver med øvelser Kurstilbud C8: Keepertrening prinsipper og samhandlingsøvelser Kurstilbud C9: God i mål et tilbud for unge keepere Kurstilbud D1: Daglig drift av en fotball klubb gleden ved å sitte i et styre Kurstilbud D2: Spilleren i sentrum laget i fokus klubben i hjertet Kurstilbud D3: Fotballens tilbud til voksne som aktive utøvere eller som støttespillere Kurstilbud D4: Lov og reglement Kurstilbud D5: Klubbøkonomi Kurstilbud D6: Hvorfor trenerkoordinator? Kurstilbud D7: Utarbeidelse av skoleringsplan Kurstilbud D8: Oppfølging av skoleringsplan Kurstilbud D9: Planleggingsverktøy Kurstilbud E1: Verdier og holdninger i NFFs handlingsplan temakveld Kurstilbud E2: En ny regel temakveld om rasisme Kurstilbud E3: Drømmetreffet temakveld om foreldreholdninger Kurstilbud E4: Kjære Jan Åge temakveld om jentefotball og ulike trenerroller Kurstilbud E5: En helside på lørdag temakveld om topping av lag, og frafall Kurstilbud E6: Gratulerer med dagen temakveld om alkohol og fotball Kurstilbud E7: Doping gjelder alle Kurstilbud E8: Fotball for alle temakveld Temakurs (16 timer) Temakurs for trenere Temakurs 1: Trenerkoordinator Temakurs 2: Spillerutvikling - tema: ferdighetsutvikling Temakurs 3: Ferdighetsutvikling for keepere Temakurs 4 (12 timer): Fotballskader og idrettsmedisin Formelle trenerkurs Trener IV Helhetstrener toppfotball UEFA Pro-lisens Trener IV + Trener III Dommerstigen FIFA-dommer Trener III Topp- og talenttrener Trener II Helhets- og utviklingstrener Trener I Barne- og ungdomstrener Delkurs 1: Aktivitetslederkurs Barnefotball Delkurs 2: Fotballferdighet Delkurs 3: Samspill Delkurs 4: Ungdomsfotball UEFA A-lisens Trener II + forkurs UEFA B-lisens Trener I-kurset, sammen med temakursene Spillerutvikling, Ferdighetsutvikling for keepere og Fotballskader og Idrettmedisin samt Rekrutteringsdommerkurset gir deg UEFA B-lisens Toppdommer Regionsdommer Kretsdommer Rekrutteringsdommer Klubbdommer Formelle lederkurs Leder III Leder II Leder I Personlig lederutvikling Klubbdrift og klubbutvikling Styrets viktigste oppgaver Informasjon om anlegg Tilbudene er mange valget er ditt! 3

4 Kurs om klubbmotivering og klubbutvikling Ønsker du som fotballeder å samle klubbmedlemmene for å kartlegge og bedre klubbens tilbud, velg mellom: Kurstilbud A1: Motivasjons- og informasjonsmøte i klubben En viktig kveld for deg og klubben din! Fungerer gjerne som en startkveld for klubben. Her får du presentert en oversikt over NFFs utdanningstilbud og hva de inneholder for de ulike målgruppene. Instruktøren legger vekt på å skape en dialog der klubben får kartlagt sine behov på ulike kompetanseområder. Viktig at så mange som mulig er tilstede, gjerne både trenere, ledere, dommere og foreldre. NB! Dette startkurset «åpner portene» for alle våre andre kurstilbud. Bruk en kveld på dette tilbudet, og klubben din går en lysere fremtid i møte! Kurstilbud A2: Bedre fotball, også i bredden mer og bedre aktivitet i klubben! Det benyttes samme metodikk som i kurstilbud A1, det vil si at det legges vekt på å skape en dialog. Men her er ikke utdanning tema, men selve aktiviteten i klubben. Hva kan klubben gjøre for å skape mer og bedre aktivitet? Her skal klubben finne fram til tiltak som er aktivitetsskapende, for eksempel innenfor jenterekruttering eller hvordan en kan få ungdom til å fortsette lenger med fotball. Innledningsvis vil instruktøren gi en innføring i retningslinjer for barnefotball og ungdomsfotball, som grunnlag for en diskusjon om hva klubben ønsker å prioritere videre. Viktig at så mange som mulig er tilstede, gjerne både trenere, ledere, dommere og foreldre. Kurstilbud A3: Klubbutvikling oppstart og gjennomføring av klubbutviklingsprosesser En startkveld for en mer omfattende klubbutviklingsprosess. Den første kvelden fungerer som en idemyldring der klubben får fram status i dag, hva en vil bli bedre på samt hvordan en skal komme videre. Utgangspunktet er mer og bedre aktivitet for barn og ungdom, og kvelden passer best for klubber med en viss størrelse på sin barne- og ungdomsavdeling. Viktig at så mange som mulig er tilstede. I en klubbutviklingsprosess er det erfaringsmessig veldig viktig at så mange som mulig i klubben er involvert. «Mye er helt sikkert bra i klubben din, men du har nok også tenkt at mye kunne vært bedre. Her har du sjansen til å gjøre noe med det. Verktøyene er presentert. Ta initiativ til å bruke dem!» 4 Utdanning for at aktiviteten i klubben din skal blomstre!

5 «Kan JEG gjøre noe for barnefotballen i nærmiljøet? Klart du kan! Enten du er lagleder, dommer, mor eller far, kan du lære masse om god barnefotball på en eneste kveld!» Kurstilbud B1: ABC-trener og laglederkurs Egne kretsopplegg som gir trenere og ledere kunnskapen om reglement, retningslinjer og annet som er nødvendig for å følge opp et lag rent administrativt på beste måte. Kurstilbud B2: Motivasjonskveld for deltakelse på NFFs Aktivitetslederkurs - barnefotball Kurstilbud B3: Klubbdommerkurs for barnefotballen Kurstilbud B4: Moro å være keeper! Kurstilbud B5: Barnefotballen i klubben - temakveld Kvelden har to funksjoner. For det første gir den praktiske tips for hva en bør drive med på fotballtreninger for barn. For det andre motiverer den til å starte opp med NFFs «Aktivitetslederkurs Barnefotball», et kurs alle bør ha når de skal lede barn i fotballaktivitet. Her får du en innføring i barnefotballens spilleregler. Og ikke minst i hvordan en «dommer», eller en rettleder, bør opptre overfor de aller minste når de spiller kamp. Anbefales til alle klubber som organiserer lag innenfor barnefotball. Mange trenere innen barnefotballen føler at de ikke kan noe om hva de skal aktivisere keepere med, eller hvordan de kan få motivert spillere til å stå i mål. Det kan man lære en del om i dette kurset. Med kurset følger et illustrert hefte som viser både aktiviteter og de viktigste teknikkene en keeper har bruk for. Dette er en starthjelp for at det skal føles gøyalt å opptre som keeper. Her legges det vekt på å gi en orientering om NFFs retningslinjer og føringer for god barnefotball, for deretter å diskutere egen virksomhet ut fra disse retningslinjene. Kvelden er en fin bevisstgjøring og gir ofte nye impulser for de som er involvert i barnefotballen. Det tas utgangspunkt i NFFs barnefotballbrosjyre. Fotball på rett måte bidrar til trygg og god oppvekst! 5

6 Kurs om ferdighetsutvikling for ungdom Merk deg at disse fire kursene passer utmerket også for spillere! Kurstilbud C1: Kurstilbud C2: Gå i angrep! Kurstilbud C3: Mååål! Kurstilbud C4: Gå i press! Pasningsstolthet Én kveld(4 undervisningstimer) Her er hovedhensikten å skape en forståelse for hva god pasningsferdighet innebærer og hvilke krav til kvalitet du bør stille i valg og utførelse. Gode situasjonseksempler hentes fra NFFs ferdighetsvideo, der del 1 klarlegger det gode øvingsbildet og legger det rette grunnlaget for praktisk utprøving, vurdering og diskusjon. Pasningsferdighet er høyt prioritert i NFFs ferdighetsutvikling! Hovedhensikten er å klargjøre noen sentrale retningslinjer for effektivt samspill i angrep. I tillegg ønsker vi gjennom dette kurset å skape forståelse for hvilke handlingsvalg og handlinger som er hensiktsmessige i de forskjellige spill-situasjonene, samt hvilket ferdighetsrepertoar som trengs. NFFs ferdighetsvideo, del 2, viser deg gode situasjonseksempler og øvingsbilder. Her tar vi sikte på å gi deg økt forståelse for hva god avslutningsferdighet innebærer og hvilke krav til kvalitet du bør stille til valg og utførelse. Med utgangspunkt i gode videoøvingsbilder fra NFFs ferdighetsvideo, del 3, samt praktisk utprøving, vil du få et godt inntrykk av hvor forskjellige og mangeartede avslutningssituasjonene kan være og at de stiller flere ferdighets- og kvalitetskrav. Kurset gir deg en forståelse av de ulike situasjoner og roller en førsteforsvarer blir utfordret på og hvilke krav som stilles til ferdighet og effektiv utførelse. En sentral øvelse i kurset er å sette opp de ulike førsteforsvarersituasjonene i praksis og vurdere hva som skjer og hva som oppnås. Førsteforsvarerferdighet er høyt prioritert i NFFs ferdighetsutvikling! De gode øvingsbildene finner du i NFFs ferdighetsvideoer! «Kan JEG utvikle fotballtalenter? Selvfølgelig kan du det! Med bare ett énkveldskurs i DIN klubb har du en god start for å skape gode ungdomsspillere i nærmiljøet.» 6 Kurstilbudene gir ungdommen

7 Modulene C5 C8 tar utgangspunkt i boka «Ferdighetsutvikling for keepere» Kurstilbud C5: Keeperen en del av fotballaget Keeperen er både en lagspiller og en spesialist, og veksler stadig mellom disse to rollene, både offensivt og defensivt. I dette kurset får du innsikt i keeperens ulike oppgaver på laget. Hva er viktige prinsipper i angreps- og forsvarsspillet, og hvilken rolle spiller keeperen i disse sammenhengene? Kurset, som gir deg fire nytenkende teoritimer, tar også opp hvilke krav som settes til keeperen, og hvilke spilleregler keeperen må forholde seg til. Kurstilbud C6: Keeperens defensive oppgaver med øvelser Her får du et innblikk i keeperens individuelle oppgaver i forsvarsspillet. Vi tar for oss ulike keepersituasjoner, og viser hvilke retningslinjer og momenter keeperen bør ta hensyn til for å lykkes i disse situasjonene. Avslutningsvis vil du få presentert øvelser tilknyttet temaet.1 time teori og 3 timer praksis Kurstilbud C7: Keeperens offensive oppgaver med øvelser Lær om keeperens opptreden når laget hans eller hennes har ballen! Her er det mer å lære enn mange tror...! Kurset følger samme prosedyre og har samme timefordeling som tilbud C6. Kurstilbud C8: Keepertrening prinsipper og samhandlingsøvelser Først får du en 2 timers teoretisk innføring i hvordan trening og ferdighetsutvikling for keepere bør legges opp både på den enkelte økt og over tid. Du blir presentert grunnleggende treningsprinsipper, samt hvordan et samarbeid mellom en keepertrener og en hovedtrener bør foregå. Modulen avsluttes med 2 timer praksis, om og med samhandlingsøvelser. Vi ser på hvordan keeperen kan og bør trene sammen med utespillerne, og hvordan tilbakemelding til og oppfølging av keeperen bør være i en slik sammenheng. Kurstilbud C9: God i mål et tilbud for unge keepere Her samles unge keepere, gjerne med hver sin keepertrener, for å få praktisk øving og innføring i de viktigste ferdighetene knyttet til det å stå i mål. Vi tar utgangspunkt i Ola By Rises bok «God i mål» en bok som henvender seg direkte til den unge keeperen. Vi tar for oss innholdet i boka og hvordan den best kan brukes for å bli en bedre keeper. Hver keeper får med seg et eksemplar av boka hjem etter endt kurs. Keepertøffing! Finnes det jenter og gutter i miljøet som vil prøve seg som keeper? I løpet av én kveld kan du lære mye om keeperrollen, både som spiller og trener! Sjekk våre keeperkurs! tviklingsmuligheter! 7

8 Kurs i klubbledelse og klubbdrift Er du leder i klubben, og ønsker å utvikle din handlingskompetanse for å gjøre fotballklubben bedre, velg mellom: Kurstilbud D1: Daglig drift av en fotballklubb gleden ved å sitte i et styre Kurstilbud D3: Fotballens tilbud til voksne som aktive utøvere eller som støttespillere Kurstilbud D5: Klubbøkonomi Lær om klubbdrift i løpet av en kveld, og bli en gledesleverandør for dine spillere! Her er det mye nyttig å lære om de ulike oppgavene et fotballstyre bør arbeide med! Vi ser også på hvor viktig det er at ledere opptrer på en måte som skaper tillit, trygghet og trivsel i klubbmiljøet. Kurstilbud D2: Spilleren i sentrum laget i fokus klubben i hjertet Denne kvelden brukes til å diskutere disse problemstillingene: Hvordan gi et godt differensiert tilbud til alle voksne spillere i klubben? Hvordan rekruttere og utvikle dommere i klubben? Hvordan rekruttere og utvikle ledere i klubben? Kurstilbud D4: Lov og reglement Fotball skal være moro for ledere og spillere! La ikke en anstrengt økonomi bli en hindring for innkjøp av drakter og utstyr eller deltakelse i morsomme arrangementer og turer. Unn deg dette kurset og skaff deg verdifulle kunnskaper og nyttige tips om budsjettering og økonomistyring så vel som markedsføring og samarbeidsavtaler. «Klubben din en gledesleverandør? Disse glade fotballjentene nedenfor har fått reise på turnering. Drives klubben din på en slik måte at lagene stadig får gode opplevelser, eller er økonomi og klubbdrift til stadighet en begrensende faktor?» Med utgangspunkt i at NFF som organisasjon skal arbeide aktivt for å rekruttere nye spillere og beholde dem lenger i organisasjonen, drøfter en hvordan en skal tilrettelegge aktivitet for barn og ungdom. I denne sammenheng diskuteres også målgruppetenkning med tanke på at klubben skal gi best mulig differensierte tilbud til ulike grupper. Hvilke lover og regler må du faktisk kjenne til som fotballeder? Som fotballeder møter du en rekke situasjoner og problemstillinger. Noen ganger er det praktisk og tidsbesparende å kunne henvise til regelverket, i andre sammenhenger er det tvingende nødvendig å kjenne det. Her får du kjennskap til de viktigste reglene, og samtidig ser vi på lederes forhold til selve verdigrunnlaget innen fotballen. 8 Veldrevne klubber må være et naturlig mål!

9 Trenerkoordinator-kurs Er du leder eller trener i klubben, og ønsker en bedre samordning og en mer helhetlig utvikling av fotballtilbudet i klubben, velg mellom: Kurstilbud D6: Kurstilbud D7: Utarbeidelse av skoleringsplan Kurstilbud D8: Oppfølging av skoleringsplan Kurstilbud D9: Planleggingsverktøy Hvorfor trenerkoordinator? Med dette kurset ønsker vi å vise medlemmer i klubben din nytten av å ha en trenerkoordinator, og ikke minst skape motivasjon for at dere oppretter en slik funksjon. Vi tar deg blant annet med på målgruppetenkning og ser på hvilke retningslinjer som er og bør være de viktigste for oppfølging av de ulike utøvermålgruppene innen barnefotball, ungdomsfotball eller spillerutvikling - samt ulike trenerroller i forhold til disse. Selvsagt er det fornuftig å utarbeide en plan for hvordan ledere og trenere skal drive fotballaktivitet og skolering men hvordan, og ut fra hvilke holdepunkter? I dette kurset ser vi på utarbeidelsen av en skoleringsplan for klubbens ungdomsavdeling. Dette gjør vi i et involverende samarbeid med dem som skal følge opp planen i praksis. Du får også verdifulle tips om hvordan dere skal sette i gang og følge opp prosessen slik at planen blir mest mulig hensiktsmessig. Når dere har klart å lage en skoleringsplan (se tilbud D7), er dette et nyttig lynkurs med utfyllende tips om hvordan den bør følges opp, inklusive den individuelle oppfølgingen av så vel trenerkoordinatoren som den enkelte trener og leder. Her får du kunnskaper om de konkrete oppgavene som bør planlegges når man skal trene og lede et lag. Dette verktøyet bør være midt i blinken for trenere og ledere, både i kartleggingen før en sesong, planlegging av sesongen og etter hvert i gjennomføringen av den. «Lærer din unge håpefulle det riktige på treninga? En trenerkoordinator sørger for at det er en meningsfylt helhet i treningen helt fra miniputt til senior. Har din klubb behov for en person som sikrer en slik helhetlig tankegang? Bruk en kveld på et av NFFs kurs om trenerkoordinatorrollen!» Foto: Scanpix NFF ønsker et samkjørt trenerkorps i hver klubb! 9

10 Temakvelder om verdier og holdninger Er du leder, trener, dommer, spiller, mor eller far, og opptatt av verdier, holdninger, miljø og trivsel, velg mellom: Kurstilbud E1: Kurstilbud E3: Drømmetreffet om foreldreholdninger Kurstilbud E5: Ei helside på lørdag om topping av lag og frafall Kurstilbud E7: Doping gjelder alle Verdier og holdninger i NFFs Handlingsplan Er alle i klubben bevisste på hvordan de vil ha det i klubben sin? Denne kvelden dreier seg om miljø og trivsel og fair play. NFF anbefaler alle klubber å ha et bevisst forhold til disse områdene. Temakvelden er en god start! Foreldrene er med på å bestemme hvilke aktiviteter barna skal begynne med. Hvor viktig er det at barna får velge hva de selv vil? Bør barna drive med andre fritidsaktiviteter? Hvordan kan vi engasjere flere foreldre? Hender det at foreldre blir overengasjerte? Her samles foreldre, trenere og ledere til debatt, etter først å ha sett en video om emnet. Undersøkelser viser at mange som begynner med fotball slutter i ungdomsalderen (13-19 år). Her innbys det til debatt om hvordan frafallet kan henge sammen med topping av lag på et altfor tidlig tidspunkt. Hvordan kan klubben både drive god spillerutvikling og samtidig beholde flest mulig spillere lengst mulig? Mange tror at doping kun angår toppidrettsutøverne. Dessverre brukes ulovlige midler også i breddefotballen, men ikke nødvenvis for å forbedre prestasjonene. Rusmidler er også et problemområde. Kurset informerer om de formelle sidene av dopingbestemmelsene, de fysiologiske og sosiale konsekvensene av doping, lovgivningen osv. Kurset er for spillere, ledere, trenere, foreldre osv. Kurstilbud E2: En ny regel om rasisme Hvordan kan en legge forholdene til rette slik at barn fra ulike kulturer vil trives sammen? Hvordan bør foreldre og barn oppføre seg overfor barn fra andre kulturer? Hva betyr det for klubben og lokalsamfunnet at spillere fra flere kulturer involveres på laget? En temakveld for spillere, foreldre, trenere og ledere. Kurstilbud E4: Kjære Jan Åge om jentefotball Hvilke egenskaper og kvalifikasjoner bør en jentetrener ha? Er det viktigere for jenter å ha et godt miljø? Skal gutter og jenter også kunne få spille på samme lag? Hva er årsaken til at jenter slutter å spille fotball? Hva kan klubben gjøre med dette? Kurstilbud E6: Gratulerer med dagen om alkohol og fotball Undersøkelser viser at enkelte ungdommer kan få sitt første møte med alkohol i idrettssammenheng. Hvordan står det så til i ditt fotballmiljø drikkes det mye alkohol der? Hvordan bør klubben forholde seg til alkohol i fotballmiljøet? Kurstilbud E8: «Fotball for alle» Alle er likeverdige og har lik rett til å delta. NFFs Handlingsplan peker på bl.a. funksjonshemmede og flerkulturelle som grupper som kanoppleve ekskludering. Har din klubb funksjonshemmede eller flerkulturelle som ikke får et fotballtilbud? Får de delta på lik linje med andre? Hva vet vi om spesielle utfordringer knyttet til begrepet annerledeshet? Hva med manglende foreldredeltakelse? 10 Miljø og trivsel er selve grunnlaget også i fotball!

11 Temakurs for trenere Ønsker du som trener i ungdomsfotballen å øke din handlingskompetanse ytterligere? Vi tilbyr fire ulike temakurs: Temakurs 1: Temakurs 2: Spillerutvikling - tema: ferdighets-utvikling Temakurs 3: Ferdighetsutvikling for keepere Temakurs 4: Fotballskader og idrettsmedisin Trenerkoordinator Fire kvelder (16 undervisningstimer). Fire kvelder (16 undervisningstimer). Fire kvelder (16 undervisningstimer). Tre kvelder (12 undervisningstimer). NFF anbefaler sterkt at flest mulig klubber oppretter funksjonen trenerkoordinator i klubbens barne- og ungdomsavdeling. Dette bør være en trenerfaglig godt skolert person som har forståelse for ulike utøvermålgruppers aktivitets- og skoleringsbehov. Gjerne en person som kan være drivkraften i utarbeidelse og oppfølgingen av en skoleringsplan, og som kan rettlede mindre skolerte trenere og som kan drive intern treneroppfølging i klubben. Finn personen og dette kurset vil gi vedkommende de viktigste kunnskapene som trengs i funksjonen! En trenerkoordinator bør ha gjennomført NFFs Trener I-kurs i forkant av dette kurset. Dette kurset består av fire moduler, eller undervisningskvelder, som også kan tas enkeltvis. Trenerkoordinatorkurset er ènkvelds-kursene D6 D9 (se side 9) gjennomført som en sammenhengende kursenhet. I dette firekvelds-kurset lærer du om selve kjernen i all fotballopplæring: Påvirkning og læring av fotballferdighet! Ikke minst får du god innsikt i hvilke krav som stilles til kvalitet i både utførelse og rettledning i opplæringen av ulike delferdigheter. Kurset er praktisk rettet, tre av fire moduler er viet til praktisk instruksjonsøving. Klubbtrenere med interesse og ansvar for spillerutvikling, og som i tillegg har tatt «Trener I»-utdanning, er hjertelig velkomne som kursdeltakere. Kurset består av fire moduler som eventuelt også kan tas enkeltvis det vil si med en viss spredning. «Ferdighetsutvikling for keepere» er ènkveldskursene C5 C8 (se side 7) gjennomført som en sammenhengende enhet. Hva gjør du når en spiller plutselig ligger og vrir seg på grunn av et brudd eller en forstuing og leger og fysioterapeuter er utenfor rekkevidde? Vi viser deg hva du selv kan gjøre for å hjelpe, og i hvilke tilfeller det trengs ytterligere medisinsk assistanse. Kurset, som består av tre moduler, tar for seg helt grunnleggende førstehjelpsprinsipper, hvordan de vanligste skadene oppstår og enkle tips om hvordan du håndterer dem. Du lærer også litt om forebygging av skader og om kosthold. Temakursene supplerer den formelle trenerutdanningsstigen. Trenerutdanningen har funksjonsrettede temakurs 11

12 Fotballtrenerkurs I Vil du bli en trener som ivaretar alles behov, og sørger for både ferdighetsutvikling og et godt miljø? Da er fotballtrenerkurs I noe for deg! Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Trener I. Trener I-kurs: Et barne- og ungdomstrenerkurs 16 kvelder (64 undervisningstimer). OBS: Det enkelte delkurs er et selvstendig kurs på fire moduler der delkurs 1 og 4 kan gjennomføres enkeltvis og uavhengig av hverandre. Delkurs 2 og 3 er det mest fordelaktig å ta i en helhetlig sammenheng. Delkurs 1: Delkurs 2: Fotballferdighet Delkurs 3: Samspill Delkurs 4: Ungdomsfotball (13 19 år) Aktivitetslederkurs barnefotball (6 12 år) 4 kvelder (16 undervisningstimer). 4 kvelder (16 undervisningstimer). 4 kvelder (16 undervisningstimer). 4 kvelder (16 undervisningstimer). Hva er det som gjør at barn trives med fotball? Hvordan skal du oppføre deg som aktivitetsleder? Hva slags fotballaktiviteter bør barn drive med? Hvordan kan du differensiere aktivitetene slik at alle opplever mestring? Hvilke retningslinjer gjelder for barnefotballen og foreldreinvolvering? Delkurset gir deg konkret hjelp for å sette i gang fotballaktivitet som skaper trivsel og engasjement. Kurset gir deg status som «Aktivitetsleder barnefotball». Hva er fotballferdighet? Hvilke dimensjoner av fotballferdigheten bør du ta hensyn til i treningssammenheng? Hvordan kan fotballferdigheten læres og utvikles? På hvilken måte påvirker ditt valg av fotballaktivitet læringen? Hvordan kan du som trener påvirke aktiviteten med tanke på kvalitet? Hvilke delferdigheter bør læres og hvordan? Delkurset gir deg bevisstgjøringen og forståelsen om den individuelle dimensjonen i fotballferdigheten, samt konkrete retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av treningen. Hva betyr den enkelte spillers fotballferdighet i ulike samspillsituasjoner? Noe av det aller viktigste i lagspillet fotball er samtidig noe av det mest krevende og utfordrende å få til: Samspillet! Hvilke retningslinjer gjelder for et fornuftig samarbeid mellom to eller flere spillere? Hvilke aktiviteter bør brukes for å øve på dette samspillet? Hvilke krav stilles til kvalitet i disse aktivitetene? På hvilke måter kan du som trener bevisstgjøre og rettlede spillerne i denne sammenhengen? Delkurset gir deg svarene og konkret hjelp i treningen! Mange ungdommer ønsker å spille fotball, men ikke alle like mye og like seriøst. Hvordan kan vi legge til rette treningen for dem som ønsker å bli gode? Hva gjør vi for å få flere ungdommer til å fortsette lenger med fotballspill? Hvordan kan fotballtreningen differensieres for ungdom med ulike ambisjoner? Hvordan legge til rette for fotballaktiviteter og fotballmiljøer for jenter? Hvordan planlegger vi treningen ut fra ovennevnte spørsmål? Dette delkurset gir deg grunnlaget og retningslinjene! Kurset gir deg status som «Aktivitetsleder ungdomsfotball». 12 Trenerutdanningen ivaretar barn og unge

13 Videregående trenerkurs Ønsker du å gå videre i NFFs formelle trenerutdanningsstige, har du følgende muligheter: Trener II-kurs: Helhets- og utviklingstrener En ukes heldagskurs samt tre måneders skriftlig selvstudium. Når du har ett års trenerpraksis med trener I-autorisasjon, kan du søke opptak på NFFs trener II-kurs. Kurset er todelt: 1) En ukes sammenhengende heldagskurs med hovedvekt på praksis i planlegging, organisering og ledelse av treningsaktivitet, vurdering av fotballaktivitet med tanke på kvalitet, samt rettledning og instruksjon ut fra konkrete retningslinjer for spillet. 2) Et teoretisk selvstudium over ca. tre måneder med skriftlig besvarelse av sentrale spørsmål innenfor tilrettelegging og planlegging av fotballaktivitet og trening. Kurset gir en solid bakgrunn for å trene lag på alle nivåer opp til og med 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. NFF tar ut deltakere i samarbeid med fotballkretsene, og arrangerer hvert år 5-6 kurs à 24 deltakere regionsvis i landet. Trener III-kurs Topp- og talenttrener En ukes heldagskurs, et halvt års fordypningsstudium, samt avsluttende tredagerskurs. En «Trener III» er definert som en trener med god nok faglig og pedagogisk innsikt, solid praktisk fotballerfaring og personlighet til å trene lag på toppfotballnivå og enkeltspillere på høyt spillerutviklingsnivå. Trener III skal kunne skolere talentfulle spillere både i en helhetlig sammenheng og på detaljnivå. For å kvalifisere deg til trener III-kurs, må du oppfylle en del faglige kvalitetskrav, både til resultat på tidligere kurs, trenerpraksis, utøvet spillerpraksis og personlige egenskaper. NFF bestemmer opptakskravene og hvem som til enhver tid er kvalifisert til å gå trener III-kurs. Normalt tar trenere dette kurset hvert år. UEFAs trenerlisens Kurset består av tre deler: 1) Innledning: Et sju dagers kurs som består av praksis i spill- og spilleranalyse, trenings- og lagledelse, samt forelesninger og fagdiskusjoner ut fra sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger for spillerutvikling og toppfotball. 2) Selvstudium: Denne delen går over et halvt år med utarbeidelse av en skriftlig fordypningsoppgave som har med fotball og trenergjerningen å gjøre. 3) Avslutning: 3 dagers kurs som hovedsakelig består av en redegjørelse for og faglig diskusjon omkring de skriftlige oppgavene. UEFA ønsker å standardisere trenerutdanningen i medlemslandene både nivå- og kvalitetsmessig, og har utarbeidet retningslinjer og føringer for en felles europeisk rammeutdanning. Utdanningsrammen har tre nivåer: B-lisens (120 timer), A-lisens (120 timer) og Profesjonell lisens (240 timer). NFF har utarbeidet et rammeopplegg for dette og fått det godkjent på alle tre nivåer. Opplegget er bygget rundt den eksisterende Trener I-, II- og III-utdanningen, samt våre temakurs (se skisse side 2). Trener IV-kurs Helhetstrener toppfotball UEFAs Pro-lisens 2-3 tredagers samlinger og en ukes heldagskurs med noe forarbeid for hver deltaker. For å få UEFAs Pro-lisens for trenere, og dermed være formelt kvalifisert til å trene lag på høyeste nivå i samtlige medlemsland i UEFA, må du i tillegg til Trener III-utdanning også gjennomgå det nyutviklede Trener IV-kurset. På Trener IV-kurset blir følgende temaer tatt opp: Fysiske ressurser og toppfotball, læring og utvikling av fotballferdigheter, trenerens lederrolle, hvordan forholde seg til media, organisering og drift av en toppklubb, etikk i toppfotballen, observasjon og analyse av nasjonal og internasjonal toppfotball, skadeproblematikk og idrettsmedisin relatert til fotball, spiller- og kampanalyse, planlegging av trening og spillerutvikling og loggføring av praksis i en måned i egen klubb som grunnlag for framlegging og diskusjon. Dette er med andre ord et omfattende kurs som arrangeres i form av tre samlinger à tre dager og en lengre samling over sju dager. NFF velger ut enkelte topptrenere som får dette tilbudet etter vurdering av kvalifikasjoner og retningslinjer om antall gitt av UEFA. Det kan således gå to til fire år mellom hver gang dette kurset blir arrangert. og har gode tilbud for topptrenere 13

14 Fotballederkurs Ønsker du som leder i fotballklubben å øke din handlingskompetanse ytterligere? Vi tilbyr utviklende lederkurs: MODUL 1-4 MODUL 5-9 Fotballederkurs I: Styrets viktigste oppgaver Fotballederkurs II: Klubbdrift og klubbutvikling Fotballederkurs III: Personlig lederutvikling 20 undervisningstimer. To helgekurs med en skriftlig oppgave imellom. Fire dagers kurssamling med noe forarbeid for hver deltaker. Fotball skal være moro for ledere og spillere! La lederrollen i fotball være preget av glede og engasjement. La klubbstyret bli en arena hvor det settes fokus på å videreutvikle klubben og det å komme med nye tilbud til medlemmene. Unn deg dette kurset og skaff deg verdifulle kunnskaper og nyttige tips om hvordan klubbens styre kan bruke tid på de riktige sakene. Kurset består av fem moduler, som du også kan ta enkeltvis. Fotballederkurs I er modulene D1 D5 (se side 8) tatt som et sammenhengende kurs. Bygger på Fotballederkurs I, men går mer i dybden og vil være en god investering for ledere på klubbnivå. Her får du nyttig kunnskap om drift og ikke minst utvikling av klubben. Gjennom plenumsforelesninger og gruppearbeid omhandles følgende ni temaer: Lederrollen Konfikthåndtering Klubbutvikling Sportslig utvikling Økonomi Anlegg Fotballjus Markedsføring Informasjon Passer for deg med solid ledererfaring fra klubb-, krets- eller forbundsplan. Kurset fokuserer på personlig utvikling gjennom prosess. Ved hjelp av korte plenumsforelesninger og illustrerende øvelser, individuelt og i grupper, gis deltakerne innsikt i og forståelse av: Egen væremåte og egne handlinger i blant annet arbeidssituasjoner Kommunikasjon og påvirkningsstiler Personlige lederforutsetninger Vil du gi barn og unge et fotballtilbud de trives med? Kom på lederkurs! Informasjon om anlegg og anleggsutvikling NFFs tre prioriterte anleggskategorier er: Kunstgressbaner, ballbinger og enkle nærmiljøanlegg for barn og unge. NFFs hovedvirkemidler for kompetanseutvikling innen anleggsektoren er følgende opplæringstilbud: I NFFs Fotballederkurs 2 inngår en særskilt kursmodul: «Anlegg». Kurs for anleggsansvarlige i toppklubbene. Dette blir utlyst spesielt til toppfotballklubbene. Anleggskurs for anleggskontakter i krets og klubb. Dette kurset utlyses gjennom fotballkretsene. Diverse informasjonsmateriell finnes innenfor områdene: banedekke (naturgress, grus, kunstgress, drift og vedlikehold) haller (storhaller, treningshaller, kombinasjonshaller) nærmiljøanlegg («bingen», løkke) stadionanlegg (publikumsfasiliteter, undervarme, flomlys) Fotballkretsene bistår klubben i kontakt og dialog med kommune, idrettsråd og fylket gjennom sine vedtatte anleggsplaner. 14 NFF er opptatt av leder- og anleggsutvikling!

15 Fotballdommerkurs Dommere behøves på alle nivåer. Ta dommerutdanning du også! Klubbdommerkurs: 2 kvelder (8 undervisningstimer). Etter gjennomført kurs vil du være kvalifisert til å dømme kamper i sjuerfotball og femmerfotball. Kurset består av to moduler: a) Barnefotballen Målet med kurset er å gi deg som deltaker gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for barnefotballen, slik at du kan bli klubbdommer som primært dømmer sjuerkamper og/eller femmerkamper i egen klubb. b)ungdomsfotballen og voksenfotballen Kurset skal gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spilleregler for sjuerreglement 13 år og eldre, slik at disse kan bli klubbdommere som primært dømmer sjuerkamper for aldersgruppene 13 år og eldre i egen klubb. Rekrutteringsdommerkurs 4 kvelder (16 undervisningstimer). Kurset er for deg som er over 15 år og som ønsker å dømme elleverfotball. Kurset består av fire moduler med innføring og opplæring i spillereglene for elleverfotball. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for elleverfotball, slik at disse kan bli benyttet av kretsen til å dømme kamper primært i fotballkretsens regi. Veien videre En klubbdommer blir primært fulgt opp av dommerkontakten i klubben. Som rekrutteringsdommer blir du fulgt opp av dommerkontakten i klubben samt fotballkretsen. Kretsene vil hvert år autorisere nye rekrutteringsdommere som kretsdommere. Disse samles årlig i kretsens regi og brukes til å dømme kamper opp til og med 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. Etter hvert kan du også velge å spesialisere deg som assistentdommer. Noen få utvalgte dommere vil, etter å ha vært kretsdommer en tid, kunne bli autorisert av kretsen som regionsdommer. Regionsdommerne samles også årlig og dømmer kamper opp til 2. divisjon menn og Toppserien for kvinner. Toppdommere og assistentdommere oppnevnes av NFF til å dømme kamper i Tippeligaen, 1. divisjon menn og Toppserien for kvinner. Noen veldig få, utvalgte dommere og assistentdommere blir autorisert som FIFA-dommere. Disse er kvalifisert til å dømme landskamper og europacupkamper. Velkommen til kamp! Ønsker du å dømme fotballkamper, og sørge for en god tone og fair play ute på norske fotballbaner? NFF har tilbudene som gjør deg til en god dommer! Foto: Scanpix Uten dommere stopper Fotball-Norge! 15

16 Hva kan Norges Fotballforbund gjøre for deg som spiller, fotballinteressert, far, mor, trener, leder eller dommer? SPORTMEDIA AS Ønsker du å benytte deg av ett eller flere av våre utdanningstilbud? Ta kontakt med egen klubb eller fotballkretsen din! Adresse, telefon og til alle fotballkretsene finner du på: All informasjon om NFFs utdanningstilbud finner du på: Foto: Tor Ingebrigtsen hvor ikke annet er angitt. Norges Fotballforbund Serviceboks 1, Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo, Norway Telefon: Telefax:

Én kveld - ett kurs

Én kveld - ett kurs Fotballutdanning på 1-2-3 Én kveld - ett kurs Utdanning og utvikling i klubben UTDANNING FOR ALLE! TRENERUTDANNING! LEDERUTDANNING! DOMMERUTDANNING! SPILLERUTDANNING! VERDIER OG HOLDNINGER! INFORMASJON

Detaljer

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen.

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. FOTBALLUTDANNING SFFK 2015 SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. Kvifor er fotballutdanning viktig? Auka kompetanse gjer meir og betre fotballaktivitet i både bredde og topp. Alle

Detaljer

Kursplan vinter/vår 2016

Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Kursplan vinter/vår 2016 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller for klubbene. Vi ønsker sammen med klubbene

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Fotballutdanning. Norges Fotballforbund

Fotballutdanning. Norges Fotballforbund NFFs Trenerutdanning Lederutdanning Dommerutdanning Det aller viktigste for at norsk fotball skal få ytterligere fremgang, er økt kompetanse på trener- og ledersida, og å fortsette byggingen av ballbinger

Detaljer

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Trener/Leder/Dommerkurs i kurssesongen 2014/15 Høstsesongen er i gang og Hordaland Fotballkrets er nå i ferd med å planlegge en ny kurssesong.

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Håndballutdanning. - en oversikt over utviklingstilbud i Region Vest sesongen 2009 / 2010

Håndballutdanning. - en oversikt over utviklingstilbud i Region Vest sesongen 2009 / 2010 Håndballutdanning - en oversikt over utviklingstilbud i Region Vest sesongen 2009 / 2010 En vei mot mer og bedre aktivitet i klubben din Klubbutvikling Trenerutdanning Dommerutdanning Lederutdanning Impulskurs

Detaljer

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015

Troms Fotballkrets. Kurs/utdanningstilbud. Høst 2015 Troms Fotballkrets Kurs/utdanningstilbud Høst 2015 Troms Fotballkrets kurstilbud for høst 2015 Gjennom relevant utdanning, kompetanseoverføring og veiledning ønsker Troms Fotballkrets å være en støttespiller

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 1

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 1 Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 1 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. For at klubben så tidlig som mulig

Detaljer

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen

HVOR MÅLGRUPPE HVA LÆRER VI? Havørn Fotball, klubbhuset Opplæringen foregår i Klubbhuset + fotballhallen ROGALAND FOTBALLKRETS i samarbeid med Havørn Fotball arrangerer Delkurs I - BARNEFOTBALL Et av fire delkurs i UEFA C lisens kurs (Trener - I/B Kurset) Datoer for kurset: 12/10, 14/10 og 16/10-10 HVOR MÅLGRUPPE

Detaljer

TRENERKURS. C-lisens. 13.001 8-10-15-17/1 Solid 13.002 8-10-15-17/1 Bremnes 13.003 6-9-10/2 Bergen 13.004 8-9-10/2 Eidfjord

TRENERKURS. C-lisens. 13.001 8-10-15-17/1 Solid 13.002 8-10-15-17/1 Bremnes 13.003 6-9-10/2 Bergen 13.004 8-9-10/2 Eidfjord TRENERKURS C-lisens Dette kurset består av 4 delkurs som er på 16 eller 20 timer. Kursene kan taes som separate kurs uten at du trenger å fullføre hele rekken. For deg som ønsker å ta hele C-lisens utdanningen

Detaljer

Kompetanseplan i klubben nivå 1

Kompetanseplan i klubben nivå 1 Kompetanseplan i klubben nivå 1 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 1, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. For at klubben så tidlig som mulig i prosessen

Detaljer

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 2

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 2 Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 2 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 2, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. I tillegg kommer krav til to sentrale

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud Høst 2015 Trener Kurs/skoleringstilbud Vestfold fotballkrets Høst 2015 Vestfold fotballkrets kurstilbud høsten 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Kurs/skoleringstilbud

Kurs/skoleringstilbud Leder, høsten 2015 Kurs/skoleringstilbud Vestfold fotballkrets Leder, høsten 2015 Vestfold fotballkrets kurstilbud høsten 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere!

FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere! dokument 31.03.03 17:28 Side 1 FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere! dokument 31.03.03 17:29 Side 2 Mer ballkontakt, mer moro, mer læring! Femmerfotball er det ypperste og mest læringsfremmende

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Kretsene bes merke seg at søknadene skal sendes til den krets søkeren tilhører.

Kretsene bes merke seg at søknadene skal sendes til den krets søkeren tilhører. Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no Oslo, 1.februar 2011 GJELDER UTLYSNING

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ

MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ MODUL 3 BANEN VI SPILLER PÅ BANEN VI SPILLER PÅ Loven og reglementene Alle ledere trenger kunnskap om aktuelle lover og reglementer Norsk lov setter den aller ytterste rammen for all idrettslig aktivitet

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Høsten 2014 Klubb Leder Dommer - Trener Vestfold fotballkrets kurstilbudet for høsten 2014! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs

Hordaland Fotballkrets. Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14. Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs Hordaland Fotballkrets Kurskatalog høst/vinter/vår 2013/14 Trenerkurs Lederkurs Dommerkurs Da vil vi ønske velkommen til en ny kurssesong! Denne kurskatalogen er utformet i et tett og godt samspill mellom

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Ny utfyllende Dommerkontakts abc

Ny utfyllende Dommerkontakts abc Ny utfyllende Dommerkontakts abc Region SørVest-Norge har for få dommere til å dekke det antall kamper som skal avvikles i løpet av en sesong. For at vi skal kunne opprettholde aktivitetsnivået blir det

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 3

Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 3 Skolerings/kompetanseplan i klubben nivå 3 Under utviklingsområdet «kompetanse» i kvalitetsklubb nivå 3, ligger det to kriterier: lederkompetanse og trenerkompetanse. I tillegg kommer krav til 5 sentrale

Detaljer

NFF Grasrottrener-utdanningen

NFF Grasrottrener-utdanningen EIF gir deg en unik mulighet til å ta NFF Grasrottrenerutdanningen på Eidsvoll stadion i 2017! EIF fotball kan i samarbeid med Akershus fotballkrets tilby NFF Grasrottrener-utdanningen på Eidsvoll stadion

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund Telenor Xtra Norges Fotballforbund 1 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor toppog breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2016 PÅ GRUNNLAG AV NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019 Visjon «Fotball for alle» NFF Akershus Strømmen www.fotball.no/akershus Postadresse: Strømsv. 80, 2010 Strømmen Besøksadresse: Strømsv.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Bakgrunn. Flint AKADEMIET Telenor Xtra

Bakgrunn. Flint AKADEMIET Telenor Xtra 1 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp og breddefotball. Flint Fotball er stolt over å være en de utvalgte klubbene til Telenor Xtra, et landsomfattende

Detaljer

STATISTIKK Breddefotball 2013

STATISTIKK Breddefotball 2013 STATISTIKK Breddefotball 2013 INNLEDNING Antall lag som deltok i seriespill ble litt lavere i 2013 sammenlignet med året før. Antallet lag økte i barnefotballen, ungdomsfotballen og jentefotballen, mens

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER!

DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! DOMMERANSVARLIG EN VIKTIG STØTTESPILLER! Et ledd mellom krets og dommer Rollebeskrivelse dommeransvarlig i klubb Stillingsinstruks En veileder, tilrettelegger og tillitsperson Kontakt og samarbeide med

Detaljer

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 %

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 % Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser,

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2015 Klubb Leder Dommer - Trener Vestfold fotballkrets kurstilbud i 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR F.K. LUNA

SPORTSPLAN FOR F.K. LUNA SPORTSPLAN FOR F.K. LUNA 1.0 KLUBBEN VÅR 1.1 Faktaopplysninger/historikk 1.2 Hvordan er klubben vår organisert/organisasjonskart 1.3 Styrets hovedoppgaver 1.4 Lederens hovedoppgaver 1.5 Underutvalg 1.6

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

SPILLER- UTVIKLING. i et helhetlig perspektiv

SPILLER- UTVIKLING. i et helhetlig perspektiv SPILLER- UTVIKLING i et helhetlig perspektiv KONTROLL: For å bli en god fotballspiller må man beherske delferdighetene. 2 Innledning Det ligger i fotballens natur at det er stor interesse og entusiasme

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Fair play program. Fair play program

Fair play program. Fair play program Fair play program Fair play program 1 Med Fair Play skal vi styrke fotballens rolle som formidler av positive verdier til barn og unge INNHOLD Inkluderende fotball s. 4 Fair Play for fotballen skyld s.

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

NFF Grasrottrener DELKURS 2

NFF Grasrottrener DELKURS 2 NFF Grasrottrener DELKURS 2 NFF GRASROTTRENER BARNE- OG UNGDOMSTRENER Kunnskap om å lede en gruppe, skape et godt miljø, sette i gang god fotballaktivitet og påvirke fotballferdigheten i riktig retning

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg.

Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg. NYHETSBREV NR. 1 FOTBALLEN HØST 2014 Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg. HVORFOR ER MARTIN ØDEGAARD SÅÅÅÅÅÅÅÅ GOD? Les mer. Spørr mange om dagen Ikke noe hokuspokus:

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer