Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud"

Transkript

1 Fotballutdanning på En oversikt over alle NFFs tilbud Utdanning og utvikling i klubben Utdanning for alle! Trenerutdanning! Lederutdanning! Dommerutdanning! Spillerutdanning! Verdier og holdninger! Informasjon om anlegg! 2. utgave, januar 2005

2 Ta fotballutdanning du også! Synes du fotballutdanning virker tidkrevende og lite spennende? Da har du ikke nødvendigvis rett! Norges Fotballforbund tilbyr både enkveldskurs og mer omfattende kurs. Denne brosjyren inneholder en komplett oversikt over alle kurs og moduler som tilbys for trenere, ledere og dommere for alle målgrupper. Velg det som passer for deg! Når du har funnet det du er ute etter ta kontakt med utdanningsansvarlig i klubben din eller med fotballkretsen! Økt kompetanse gir mer og bedre aktivitet på alle nivåer i klubben. Derfor er fotballutdanning et viktig satsingsområde for NFF, sett i sammenheng med vårt mål om å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å spille fotball. Alle spillere bør ha krav på et fotballtilbud som er i tråd med egne ønsker og behov. Lykke til og god fotballutdanning! Norges Fotballforbund 2 NFF har de gode utdanningstilbudene!

3 NFFs samlede utdanningstilbud Enkveldskurs (4 timer) Kurstilbud A1: Motivasjons- og informasjonsmøte i klubben Kurstilbud A2: Bedre fotball, også i bredden mer og bedre aktivitet i klubben! Kurstilbud A3: Klubbutvikling oppstart og gjennomføring av klubbutviklingsprosesser Kurstilbud B1: ABC-trener og laglederkurs Kurstilbud B2: Motivasjonskveld for deltakelse på NFFs Aktivitetslederkurs - barnefotball Kurstilbud B3: Klubbdommerkurs for barnefotballen Kurstilbud B4: Moro å være keeper! Kurstilbud B5: Barnefotballen i klubben - temakveld Kurstilbud C1: Pasningsstolthet Kurstilbud C2: Gå i angrep! Kurstilbud C3: Mååål! Kurstilbud C4: Gå i press! Kurstilbud C5: Keeperen en del av fotballaget Kurstilbud C6: Keeperens defensive oppgaver med øvelser Kurstilbud C7: Keeperens offensive oppgaver med øvelser Kurstilbud C8: Keepertrening prinsipper og samhandlingsøvelser Kurstilbud C9: God i mål et tilbud for unge keepere Kurstilbud D1: Daglig drift av en fotball klubb gleden ved å sitte i et styre Kurstilbud D2: Spilleren i sentrum laget i fokus klubben i hjertet Kurstilbud D3: Fotballens tilbud til voksne som aktive utøvere eller som støttespillere Kurstilbud D4: Lov og reglement Kurstilbud D5: Klubbøkonomi Kurstilbud D6: Hvorfor trenerkoordinator? Kurstilbud D7: Utarbeidelse av skoleringsplan Kurstilbud D8: Oppfølging av skoleringsplan Kurstilbud D9: Planleggingsverktøy Kurstilbud E1: Verdier og holdninger i NFFs handlingsplan temakveld Kurstilbud E2: En ny regel temakveld om rasisme Kurstilbud E3: Drømmetreffet temakveld om foreldreholdninger Kurstilbud E4: Kjære Jan Åge temakveld om jentefotball og ulike trenerroller Kurstilbud E5: En helside på lørdag temakveld om topping av lag, og frafall Kurstilbud E6: Gratulerer med dagen temakveld om alkohol og fotball Kurstilbud E7: Doping gjelder alle Kurstilbud E8: Fotball for alle temakveld Temakurs (16 timer) Temakurs for trenere Temakurs 1: Trenerkoordinator Temakurs 2: Spillerutvikling - tema: ferdighetsutvikling Temakurs 3: Ferdighetsutvikling for keepere Temakurs 4 (12 timer): Fotballskader og idrettsmedisin Formelle trenerkurs Trener IV Helhetstrener toppfotball UEFA Pro-lisens Trener IV + Trener III Dommerstigen FIFA-dommer Trener III Topp- og talenttrener Trener II Helhets- og utviklingstrener Trener I Barne- og ungdomstrener Delkurs 1: Aktivitetslederkurs Barnefotball Delkurs 2: Fotballferdighet Delkurs 3: Samspill Delkurs 4: Ungdomsfotball UEFA A-lisens Trener II + forkurs UEFA B-lisens Trener I-kurset, sammen med temakursene Spillerutvikling, Ferdighetsutvikling for keepere og Fotballskader og Idrettmedisin samt Rekrutteringsdommerkurset gir deg UEFA B-lisens Toppdommer Regionsdommer Kretsdommer Rekrutteringsdommer Klubbdommer Formelle lederkurs Leder III Leder II Leder I Personlig lederutvikling Klubbdrift og klubbutvikling Styrets viktigste oppgaver Informasjon om anlegg Tilbudene er mange valget er ditt! 3

4 Kurs om klubbmotivering og klubbutvikling Ønsker du som fotballeder å samle klubbmedlemmene for å kartlegge og bedre klubbens tilbud, velg mellom: Kurstilbud A1: Motivasjons- og informasjonsmøte i klubben En viktig kveld for deg og klubben din! Fungerer gjerne som en startkveld for klubben. Her får du presentert en oversikt over NFFs utdanningstilbud og hva de inneholder for de ulike målgruppene. Instruktøren legger vekt på å skape en dialog der klubben får kartlagt sine behov på ulike kompetanseområder. Viktig at så mange som mulig er tilstede, gjerne både trenere, ledere, dommere og foreldre. NB! Dette startkurset «åpner portene» for alle våre andre kurstilbud. Bruk en kveld på dette tilbudet, og klubben din går en lysere fremtid i møte! Kurstilbud A2: Bedre fotball, også i bredden mer og bedre aktivitet i klubben! Det benyttes samme metodikk som i kurstilbud A1, det vil si at det legges vekt på å skape en dialog. Men her er ikke utdanning tema, men selve aktiviteten i klubben. Hva kan klubben gjøre for å skape mer og bedre aktivitet? Her skal klubben finne fram til tiltak som er aktivitetsskapende, for eksempel innenfor jenterekruttering eller hvordan en kan få ungdom til å fortsette lenger med fotball. Innledningsvis vil instruktøren gi en innføring i retningslinjer for barnefotball og ungdomsfotball, som grunnlag for en diskusjon om hva klubben ønsker å prioritere videre. Viktig at så mange som mulig er tilstede, gjerne både trenere, ledere, dommere og foreldre. Kurstilbud A3: Klubbutvikling oppstart og gjennomføring av klubbutviklingsprosesser En startkveld for en mer omfattende klubbutviklingsprosess. Den første kvelden fungerer som en idemyldring der klubben får fram status i dag, hva en vil bli bedre på samt hvordan en skal komme videre. Utgangspunktet er mer og bedre aktivitet for barn og ungdom, og kvelden passer best for klubber med en viss størrelse på sin barne- og ungdomsavdeling. Viktig at så mange som mulig er tilstede. I en klubbutviklingsprosess er det erfaringsmessig veldig viktig at så mange som mulig i klubben er involvert. «Mye er helt sikkert bra i klubben din, men du har nok også tenkt at mye kunne vært bedre. Her har du sjansen til å gjøre noe med det. Verktøyene er presentert. Ta initiativ til å bruke dem!» 4 Utdanning for at aktiviteten i klubben din skal blomstre!

5 «Kan JEG gjøre noe for barnefotballen i nærmiljøet? Klart du kan! Enten du er lagleder, dommer, mor eller far, kan du lære masse om god barnefotball på en eneste kveld!» Kurstilbud B1: ABC-trener og laglederkurs Egne kretsopplegg som gir trenere og ledere kunnskapen om reglement, retningslinjer og annet som er nødvendig for å følge opp et lag rent administrativt på beste måte. Kurstilbud B2: Motivasjonskveld for deltakelse på NFFs Aktivitetslederkurs - barnefotball Kurstilbud B3: Klubbdommerkurs for barnefotballen Kurstilbud B4: Moro å være keeper! Kurstilbud B5: Barnefotballen i klubben - temakveld Kvelden har to funksjoner. For det første gir den praktiske tips for hva en bør drive med på fotballtreninger for barn. For det andre motiverer den til å starte opp med NFFs «Aktivitetslederkurs Barnefotball», et kurs alle bør ha når de skal lede barn i fotballaktivitet. Her får du en innføring i barnefotballens spilleregler. Og ikke minst i hvordan en «dommer», eller en rettleder, bør opptre overfor de aller minste når de spiller kamp. Anbefales til alle klubber som organiserer lag innenfor barnefotball. Mange trenere innen barnefotballen føler at de ikke kan noe om hva de skal aktivisere keepere med, eller hvordan de kan få motivert spillere til å stå i mål. Det kan man lære en del om i dette kurset. Med kurset følger et illustrert hefte som viser både aktiviteter og de viktigste teknikkene en keeper har bruk for. Dette er en starthjelp for at det skal føles gøyalt å opptre som keeper. Her legges det vekt på å gi en orientering om NFFs retningslinjer og føringer for god barnefotball, for deretter å diskutere egen virksomhet ut fra disse retningslinjene. Kvelden er en fin bevisstgjøring og gir ofte nye impulser for de som er involvert i barnefotballen. Det tas utgangspunkt i NFFs barnefotballbrosjyre. Fotball på rett måte bidrar til trygg og god oppvekst! 5

6 Kurs om ferdighetsutvikling for ungdom Merk deg at disse fire kursene passer utmerket også for spillere! Kurstilbud C1: Kurstilbud C2: Gå i angrep! Kurstilbud C3: Mååål! Kurstilbud C4: Gå i press! Pasningsstolthet Én kveld(4 undervisningstimer) Her er hovedhensikten å skape en forståelse for hva god pasningsferdighet innebærer og hvilke krav til kvalitet du bør stille i valg og utførelse. Gode situasjonseksempler hentes fra NFFs ferdighetsvideo, der del 1 klarlegger det gode øvingsbildet og legger det rette grunnlaget for praktisk utprøving, vurdering og diskusjon. Pasningsferdighet er høyt prioritert i NFFs ferdighetsutvikling! Hovedhensikten er å klargjøre noen sentrale retningslinjer for effektivt samspill i angrep. I tillegg ønsker vi gjennom dette kurset å skape forståelse for hvilke handlingsvalg og handlinger som er hensiktsmessige i de forskjellige spill-situasjonene, samt hvilket ferdighetsrepertoar som trengs. NFFs ferdighetsvideo, del 2, viser deg gode situasjonseksempler og øvingsbilder. Her tar vi sikte på å gi deg økt forståelse for hva god avslutningsferdighet innebærer og hvilke krav til kvalitet du bør stille til valg og utførelse. Med utgangspunkt i gode videoøvingsbilder fra NFFs ferdighetsvideo, del 3, samt praktisk utprøving, vil du få et godt inntrykk av hvor forskjellige og mangeartede avslutningssituasjonene kan være og at de stiller flere ferdighets- og kvalitetskrav. Kurset gir deg en forståelse av de ulike situasjoner og roller en førsteforsvarer blir utfordret på og hvilke krav som stilles til ferdighet og effektiv utførelse. En sentral øvelse i kurset er å sette opp de ulike førsteforsvarersituasjonene i praksis og vurdere hva som skjer og hva som oppnås. Førsteforsvarerferdighet er høyt prioritert i NFFs ferdighetsutvikling! De gode øvingsbildene finner du i NFFs ferdighetsvideoer! «Kan JEG utvikle fotballtalenter? Selvfølgelig kan du det! Med bare ett énkveldskurs i DIN klubb har du en god start for å skape gode ungdomsspillere i nærmiljøet.» 6 Kurstilbudene gir ungdommen

7 Modulene C5 C8 tar utgangspunkt i boka «Ferdighetsutvikling for keepere» Kurstilbud C5: Keeperen en del av fotballaget Keeperen er både en lagspiller og en spesialist, og veksler stadig mellom disse to rollene, både offensivt og defensivt. I dette kurset får du innsikt i keeperens ulike oppgaver på laget. Hva er viktige prinsipper i angreps- og forsvarsspillet, og hvilken rolle spiller keeperen i disse sammenhengene? Kurset, som gir deg fire nytenkende teoritimer, tar også opp hvilke krav som settes til keeperen, og hvilke spilleregler keeperen må forholde seg til. Kurstilbud C6: Keeperens defensive oppgaver med øvelser Her får du et innblikk i keeperens individuelle oppgaver i forsvarsspillet. Vi tar for oss ulike keepersituasjoner, og viser hvilke retningslinjer og momenter keeperen bør ta hensyn til for å lykkes i disse situasjonene. Avslutningsvis vil du få presentert øvelser tilknyttet temaet.1 time teori og 3 timer praksis Kurstilbud C7: Keeperens offensive oppgaver med øvelser Lær om keeperens opptreden når laget hans eller hennes har ballen! Her er det mer å lære enn mange tror...! Kurset følger samme prosedyre og har samme timefordeling som tilbud C6. Kurstilbud C8: Keepertrening prinsipper og samhandlingsøvelser Først får du en 2 timers teoretisk innføring i hvordan trening og ferdighetsutvikling for keepere bør legges opp både på den enkelte økt og over tid. Du blir presentert grunnleggende treningsprinsipper, samt hvordan et samarbeid mellom en keepertrener og en hovedtrener bør foregå. Modulen avsluttes med 2 timer praksis, om og med samhandlingsøvelser. Vi ser på hvordan keeperen kan og bør trene sammen med utespillerne, og hvordan tilbakemelding til og oppfølging av keeperen bør være i en slik sammenheng. Kurstilbud C9: God i mål et tilbud for unge keepere Her samles unge keepere, gjerne med hver sin keepertrener, for å få praktisk øving og innføring i de viktigste ferdighetene knyttet til det å stå i mål. Vi tar utgangspunkt i Ola By Rises bok «God i mål» en bok som henvender seg direkte til den unge keeperen. Vi tar for oss innholdet i boka og hvordan den best kan brukes for å bli en bedre keeper. Hver keeper får med seg et eksemplar av boka hjem etter endt kurs. Keepertøffing! Finnes det jenter og gutter i miljøet som vil prøve seg som keeper? I løpet av én kveld kan du lære mye om keeperrollen, både som spiller og trener! Sjekk våre keeperkurs! tviklingsmuligheter! 7

8 Kurs i klubbledelse og klubbdrift Er du leder i klubben, og ønsker å utvikle din handlingskompetanse for å gjøre fotballklubben bedre, velg mellom: Kurstilbud D1: Daglig drift av en fotballklubb gleden ved å sitte i et styre Kurstilbud D3: Fotballens tilbud til voksne som aktive utøvere eller som støttespillere Kurstilbud D5: Klubbøkonomi Lær om klubbdrift i løpet av en kveld, og bli en gledesleverandør for dine spillere! Her er det mye nyttig å lære om de ulike oppgavene et fotballstyre bør arbeide med! Vi ser også på hvor viktig det er at ledere opptrer på en måte som skaper tillit, trygghet og trivsel i klubbmiljøet. Kurstilbud D2: Spilleren i sentrum laget i fokus klubben i hjertet Denne kvelden brukes til å diskutere disse problemstillingene: Hvordan gi et godt differensiert tilbud til alle voksne spillere i klubben? Hvordan rekruttere og utvikle dommere i klubben? Hvordan rekruttere og utvikle ledere i klubben? Kurstilbud D4: Lov og reglement Fotball skal være moro for ledere og spillere! La ikke en anstrengt økonomi bli en hindring for innkjøp av drakter og utstyr eller deltakelse i morsomme arrangementer og turer. Unn deg dette kurset og skaff deg verdifulle kunnskaper og nyttige tips om budsjettering og økonomistyring så vel som markedsføring og samarbeidsavtaler. «Klubben din en gledesleverandør? Disse glade fotballjentene nedenfor har fått reise på turnering. Drives klubben din på en slik måte at lagene stadig får gode opplevelser, eller er økonomi og klubbdrift til stadighet en begrensende faktor?» Med utgangspunkt i at NFF som organisasjon skal arbeide aktivt for å rekruttere nye spillere og beholde dem lenger i organisasjonen, drøfter en hvordan en skal tilrettelegge aktivitet for barn og ungdom. I denne sammenheng diskuteres også målgruppetenkning med tanke på at klubben skal gi best mulig differensierte tilbud til ulike grupper. Hvilke lover og regler må du faktisk kjenne til som fotballeder? Som fotballeder møter du en rekke situasjoner og problemstillinger. Noen ganger er det praktisk og tidsbesparende å kunne henvise til regelverket, i andre sammenhenger er det tvingende nødvendig å kjenne det. Her får du kjennskap til de viktigste reglene, og samtidig ser vi på lederes forhold til selve verdigrunnlaget innen fotballen. 8 Veldrevne klubber må være et naturlig mål!

9 Trenerkoordinator-kurs Er du leder eller trener i klubben, og ønsker en bedre samordning og en mer helhetlig utvikling av fotballtilbudet i klubben, velg mellom: Kurstilbud D6: Kurstilbud D7: Utarbeidelse av skoleringsplan Kurstilbud D8: Oppfølging av skoleringsplan Kurstilbud D9: Planleggingsverktøy Hvorfor trenerkoordinator? Med dette kurset ønsker vi å vise medlemmer i klubben din nytten av å ha en trenerkoordinator, og ikke minst skape motivasjon for at dere oppretter en slik funksjon. Vi tar deg blant annet med på målgruppetenkning og ser på hvilke retningslinjer som er og bør være de viktigste for oppfølging av de ulike utøvermålgruppene innen barnefotball, ungdomsfotball eller spillerutvikling - samt ulike trenerroller i forhold til disse. Selvsagt er det fornuftig å utarbeide en plan for hvordan ledere og trenere skal drive fotballaktivitet og skolering men hvordan, og ut fra hvilke holdepunkter? I dette kurset ser vi på utarbeidelsen av en skoleringsplan for klubbens ungdomsavdeling. Dette gjør vi i et involverende samarbeid med dem som skal følge opp planen i praksis. Du får også verdifulle tips om hvordan dere skal sette i gang og følge opp prosessen slik at planen blir mest mulig hensiktsmessig. Når dere har klart å lage en skoleringsplan (se tilbud D7), er dette et nyttig lynkurs med utfyllende tips om hvordan den bør følges opp, inklusive den individuelle oppfølgingen av så vel trenerkoordinatoren som den enkelte trener og leder. Her får du kunnskaper om de konkrete oppgavene som bør planlegges når man skal trene og lede et lag. Dette verktøyet bør være midt i blinken for trenere og ledere, både i kartleggingen før en sesong, planlegging av sesongen og etter hvert i gjennomføringen av den. «Lærer din unge håpefulle det riktige på treninga? En trenerkoordinator sørger for at det er en meningsfylt helhet i treningen helt fra miniputt til senior. Har din klubb behov for en person som sikrer en slik helhetlig tankegang? Bruk en kveld på et av NFFs kurs om trenerkoordinatorrollen!» Foto: Scanpix NFF ønsker et samkjørt trenerkorps i hver klubb! 9

10 Temakvelder om verdier og holdninger Er du leder, trener, dommer, spiller, mor eller far, og opptatt av verdier, holdninger, miljø og trivsel, velg mellom: Kurstilbud E1: Kurstilbud E3: Drømmetreffet om foreldreholdninger Kurstilbud E5: Ei helside på lørdag om topping av lag og frafall Kurstilbud E7: Doping gjelder alle Verdier og holdninger i NFFs Handlingsplan Er alle i klubben bevisste på hvordan de vil ha det i klubben sin? Denne kvelden dreier seg om miljø og trivsel og fair play. NFF anbefaler alle klubber å ha et bevisst forhold til disse områdene. Temakvelden er en god start! Foreldrene er med på å bestemme hvilke aktiviteter barna skal begynne med. Hvor viktig er det at barna får velge hva de selv vil? Bør barna drive med andre fritidsaktiviteter? Hvordan kan vi engasjere flere foreldre? Hender det at foreldre blir overengasjerte? Her samles foreldre, trenere og ledere til debatt, etter først å ha sett en video om emnet. Undersøkelser viser at mange som begynner med fotball slutter i ungdomsalderen (13-19 år). Her innbys det til debatt om hvordan frafallet kan henge sammen med topping av lag på et altfor tidlig tidspunkt. Hvordan kan klubben både drive god spillerutvikling og samtidig beholde flest mulig spillere lengst mulig? Mange tror at doping kun angår toppidrettsutøverne. Dessverre brukes ulovlige midler også i breddefotballen, men ikke nødvenvis for å forbedre prestasjonene. Rusmidler er også et problemområde. Kurset informerer om de formelle sidene av dopingbestemmelsene, de fysiologiske og sosiale konsekvensene av doping, lovgivningen osv. Kurset er for spillere, ledere, trenere, foreldre osv. Kurstilbud E2: En ny regel om rasisme Hvordan kan en legge forholdene til rette slik at barn fra ulike kulturer vil trives sammen? Hvordan bør foreldre og barn oppføre seg overfor barn fra andre kulturer? Hva betyr det for klubben og lokalsamfunnet at spillere fra flere kulturer involveres på laget? En temakveld for spillere, foreldre, trenere og ledere. Kurstilbud E4: Kjære Jan Åge om jentefotball Hvilke egenskaper og kvalifikasjoner bør en jentetrener ha? Er det viktigere for jenter å ha et godt miljø? Skal gutter og jenter også kunne få spille på samme lag? Hva er årsaken til at jenter slutter å spille fotball? Hva kan klubben gjøre med dette? Kurstilbud E6: Gratulerer med dagen om alkohol og fotball Undersøkelser viser at enkelte ungdommer kan få sitt første møte med alkohol i idrettssammenheng. Hvordan står det så til i ditt fotballmiljø drikkes det mye alkohol der? Hvordan bør klubben forholde seg til alkohol i fotballmiljøet? Kurstilbud E8: «Fotball for alle» Alle er likeverdige og har lik rett til å delta. NFFs Handlingsplan peker på bl.a. funksjonshemmede og flerkulturelle som grupper som kanoppleve ekskludering. Har din klubb funksjonshemmede eller flerkulturelle som ikke får et fotballtilbud? Får de delta på lik linje med andre? Hva vet vi om spesielle utfordringer knyttet til begrepet annerledeshet? Hva med manglende foreldredeltakelse? 10 Miljø og trivsel er selve grunnlaget også i fotball!

11 Temakurs for trenere Ønsker du som trener i ungdomsfotballen å øke din handlingskompetanse ytterligere? Vi tilbyr fire ulike temakurs: Temakurs 1: Temakurs 2: Spillerutvikling - tema: ferdighets-utvikling Temakurs 3: Ferdighetsutvikling for keepere Temakurs 4: Fotballskader og idrettsmedisin Trenerkoordinator Fire kvelder (16 undervisningstimer). Fire kvelder (16 undervisningstimer). Fire kvelder (16 undervisningstimer). Tre kvelder (12 undervisningstimer). NFF anbefaler sterkt at flest mulig klubber oppretter funksjonen trenerkoordinator i klubbens barne- og ungdomsavdeling. Dette bør være en trenerfaglig godt skolert person som har forståelse for ulike utøvermålgruppers aktivitets- og skoleringsbehov. Gjerne en person som kan være drivkraften i utarbeidelse og oppfølgingen av en skoleringsplan, og som kan rettlede mindre skolerte trenere og som kan drive intern treneroppfølging i klubben. Finn personen og dette kurset vil gi vedkommende de viktigste kunnskapene som trengs i funksjonen! En trenerkoordinator bør ha gjennomført NFFs Trener I-kurs i forkant av dette kurset. Dette kurset består av fire moduler, eller undervisningskvelder, som også kan tas enkeltvis. Trenerkoordinatorkurset er ènkvelds-kursene D6 D9 (se side 9) gjennomført som en sammenhengende kursenhet. I dette firekvelds-kurset lærer du om selve kjernen i all fotballopplæring: Påvirkning og læring av fotballferdighet! Ikke minst får du god innsikt i hvilke krav som stilles til kvalitet i både utførelse og rettledning i opplæringen av ulike delferdigheter. Kurset er praktisk rettet, tre av fire moduler er viet til praktisk instruksjonsøving. Klubbtrenere med interesse og ansvar for spillerutvikling, og som i tillegg har tatt «Trener I»-utdanning, er hjertelig velkomne som kursdeltakere. Kurset består av fire moduler som eventuelt også kan tas enkeltvis det vil si med en viss spredning. «Ferdighetsutvikling for keepere» er ènkveldskursene C5 C8 (se side 7) gjennomført som en sammenhengende enhet. Hva gjør du når en spiller plutselig ligger og vrir seg på grunn av et brudd eller en forstuing og leger og fysioterapeuter er utenfor rekkevidde? Vi viser deg hva du selv kan gjøre for å hjelpe, og i hvilke tilfeller det trengs ytterligere medisinsk assistanse. Kurset, som består av tre moduler, tar for seg helt grunnleggende førstehjelpsprinsipper, hvordan de vanligste skadene oppstår og enkle tips om hvordan du håndterer dem. Du lærer også litt om forebygging av skader og om kosthold. Temakursene supplerer den formelle trenerutdanningsstigen. Trenerutdanningen har funksjonsrettede temakurs 11

12 Fotballtrenerkurs I Vil du bli en trener som ivaretar alles behov, og sørger for både ferdighetsutvikling og et godt miljø? Da er fotballtrenerkurs I noe for deg! Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Trener I. Trener I-kurs: Et barne- og ungdomstrenerkurs 16 kvelder (64 undervisningstimer). OBS: Det enkelte delkurs er et selvstendig kurs på fire moduler der delkurs 1 og 4 kan gjennomføres enkeltvis og uavhengig av hverandre. Delkurs 2 og 3 er det mest fordelaktig å ta i en helhetlig sammenheng. Delkurs 1: Delkurs 2: Fotballferdighet Delkurs 3: Samspill Delkurs 4: Ungdomsfotball (13 19 år) Aktivitetslederkurs barnefotball (6 12 år) 4 kvelder (16 undervisningstimer). 4 kvelder (16 undervisningstimer). 4 kvelder (16 undervisningstimer). 4 kvelder (16 undervisningstimer). Hva er det som gjør at barn trives med fotball? Hvordan skal du oppføre deg som aktivitetsleder? Hva slags fotballaktiviteter bør barn drive med? Hvordan kan du differensiere aktivitetene slik at alle opplever mestring? Hvilke retningslinjer gjelder for barnefotballen og foreldreinvolvering? Delkurset gir deg konkret hjelp for å sette i gang fotballaktivitet som skaper trivsel og engasjement. Kurset gir deg status som «Aktivitetsleder barnefotball». Hva er fotballferdighet? Hvilke dimensjoner av fotballferdigheten bør du ta hensyn til i treningssammenheng? Hvordan kan fotballferdigheten læres og utvikles? På hvilken måte påvirker ditt valg av fotballaktivitet læringen? Hvordan kan du som trener påvirke aktiviteten med tanke på kvalitet? Hvilke delferdigheter bør læres og hvordan? Delkurset gir deg bevisstgjøringen og forståelsen om den individuelle dimensjonen i fotballferdigheten, samt konkrete retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av treningen. Hva betyr den enkelte spillers fotballferdighet i ulike samspillsituasjoner? Noe av det aller viktigste i lagspillet fotball er samtidig noe av det mest krevende og utfordrende å få til: Samspillet! Hvilke retningslinjer gjelder for et fornuftig samarbeid mellom to eller flere spillere? Hvilke aktiviteter bør brukes for å øve på dette samspillet? Hvilke krav stilles til kvalitet i disse aktivitetene? På hvilke måter kan du som trener bevisstgjøre og rettlede spillerne i denne sammenhengen? Delkurset gir deg svarene og konkret hjelp i treningen! Mange ungdommer ønsker å spille fotball, men ikke alle like mye og like seriøst. Hvordan kan vi legge til rette treningen for dem som ønsker å bli gode? Hva gjør vi for å få flere ungdommer til å fortsette lenger med fotballspill? Hvordan kan fotballtreningen differensieres for ungdom med ulike ambisjoner? Hvordan legge til rette for fotballaktiviteter og fotballmiljøer for jenter? Hvordan planlegger vi treningen ut fra ovennevnte spørsmål? Dette delkurset gir deg grunnlaget og retningslinjene! Kurset gir deg status som «Aktivitetsleder ungdomsfotball». 12 Trenerutdanningen ivaretar barn og unge

13 Videregående trenerkurs Ønsker du å gå videre i NFFs formelle trenerutdanningsstige, har du følgende muligheter: Trener II-kurs: Helhets- og utviklingstrener En ukes heldagskurs samt tre måneders skriftlig selvstudium. Når du har ett års trenerpraksis med trener I-autorisasjon, kan du søke opptak på NFFs trener II-kurs. Kurset er todelt: 1) En ukes sammenhengende heldagskurs med hovedvekt på praksis i planlegging, organisering og ledelse av treningsaktivitet, vurdering av fotballaktivitet med tanke på kvalitet, samt rettledning og instruksjon ut fra konkrete retningslinjer for spillet. 2) Et teoretisk selvstudium over ca. tre måneder med skriftlig besvarelse av sentrale spørsmål innenfor tilrettelegging og planlegging av fotballaktivitet og trening. Kurset gir en solid bakgrunn for å trene lag på alle nivåer opp til og med 2. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. NFF tar ut deltakere i samarbeid med fotballkretsene, og arrangerer hvert år 5-6 kurs à 24 deltakere regionsvis i landet. Trener III-kurs Topp- og talenttrener En ukes heldagskurs, et halvt års fordypningsstudium, samt avsluttende tredagerskurs. En «Trener III» er definert som en trener med god nok faglig og pedagogisk innsikt, solid praktisk fotballerfaring og personlighet til å trene lag på toppfotballnivå og enkeltspillere på høyt spillerutviklingsnivå. Trener III skal kunne skolere talentfulle spillere både i en helhetlig sammenheng og på detaljnivå. For å kvalifisere deg til trener III-kurs, må du oppfylle en del faglige kvalitetskrav, både til resultat på tidligere kurs, trenerpraksis, utøvet spillerpraksis og personlige egenskaper. NFF bestemmer opptakskravene og hvem som til enhver tid er kvalifisert til å gå trener III-kurs. Normalt tar trenere dette kurset hvert år. UEFAs trenerlisens Kurset består av tre deler: 1) Innledning: Et sju dagers kurs som består av praksis i spill- og spilleranalyse, trenings- og lagledelse, samt forelesninger og fagdiskusjoner ut fra sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger for spillerutvikling og toppfotball. 2) Selvstudium: Denne delen går over et halvt år med utarbeidelse av en skriftlig fordypningsoppgave som har med fotball og trenergjerningen å gjøre. 3) Avslutning: 3 dagers kurs som hovedsakelig består av en redegjørelse for og faglig diskusjon omkring de skriftlige oppgavene. UEFA ønsker å standardisere trenerutdanningen i medlemslandene både nivå- og kvalitetsmessig, og har utarbeidet retningslinjer og føringer for en felles europeisk rammeutdanning. Utdanningsrammen har tre nivåer: B-lisens (120 timer), A-lisens (120 timer) og Profesjonell lisens (240 timer). NFF har utarbeidet et rammeopplegg for dette og fått det godkjent på alle tre nivåer. Opplegget er bygget rundt den eksisterende Trener I-, II- og III-utdanningen, samt våre temakurs (se skisse side 2). Trener IV-kurs Helhetstrener toppfotball UEFAs Pro-lisens 2-3 tredagers samlinger og en ukes heldagskurs med noe forarbeid for hver deltaker. For å få UEFAs Pro-lisens for trenere, og dermed være formelt kvalifisert til å trene lag på høyeste nivå i samtlige medlemsland i UEFA, må du i tillegg til Trener III-utdanning også gjennomgå det nyutviklede Trener IV-kurset. På Trener IV-kurset blir følgende temaer tatt opp: Fysiske ressurser og toppfotball, læring og utvikling av fotballferdigheter, trenerens lederrolle, hvordan forholde seg til media, organisering og drift av en toppklubb, etikk i toppfotballen, observasjon og analyse av nasjonal og internasjonal toppfotball, skadeproblematikk og idrettsmedisin relatert til fotball, spiller- og kampanalyse, planlegging av trening og spillerutvikling og loggføring av praksis i en måned i egen klubb som grunnlag for framlegging og diskusjon. Dette er med andre ord et omfattende kurs som arrangeres i form av tre samlinger à tre dager og en lengre samling over sju dager. NFF velger ut enkelte topptrenere som får dette tilbudet etter vurdering av kvalifikasjoner og retningslinjer om antall gitt av UEFA. Det kan således gå to til fire år mellom hver gang dette kurset blir arrangert. og har gode tilbud for topptrenere 13

14 Fotballederkurs Ønsker du som leder i fotballklubben å øke din handlingskompetanse ytterligere? Vi tilbyr utviklende lederkurs: MODUL 1-4 MODUL 5-9 Fotballederkurs I: Styrets viktigste oppgaver Fotballederkurs II: Klubbdrift og klubbutvikling Fotballederkurs III: Personlig lederutvikling 20 undervisningstimer. To helgekurs med en skriftlig oppgave imellom. Fire dagers kurssamling med noe forarbeid for hver deltaker. Fotball skal være moro for ledere og spillere! La lederrollen i fotball være preget av glede og engasjement. La klubbstyret bli en arena hvor det settes fokus på å videreutvikle klubben og det å komme med nye tilbud til medlemmene. Unn deg dette kurset og skaff deg verdifulle kunnskaper og nyttige tips om hvordan klubbens styre kan bruke tid på de riktige sakene. Kurset består av fem moduler, som du også kan ta enkeltvis. Fotballederkurs I er modulene D1 D5 (se side 8) tatt som et sammenhengende kurs. Bygger på Fotballederkurs I, men går mer i dybden og vil være en god investering for ledere på klubbnivå. Her får du nyttig kunnskap om drift og ikke minst utvikling av klubben. Gjennom plenumsforelesninger og gruppearbeid omhandles følgende ni temaer: Lederrollen Konfikthåndtering Klubbutvikling Sportslig utvikling Økonomi Anlegg Fotballjus Markedsføring Informasjon Passer for deg med solid ledererfaring fra klubb-, krets- eller forbundsplan. Kurset fokuserer på personlig utvikling gjennom prosess. Ved hjelp av korte plenumsforelesninger og illustrerende øvelser, individuelt og i grupper, gis deltakerne innsikt i og forståelse av: Egen væremåte og egne handlinger i blant annet arbeidssituasjoner Kommunikasjon og påvirkningsstiler Personlige lederforutsetninger Vil du gi barn og unge et fotballtilbud de trives med? Kom på lederkurs! Informasjon om anlegg og anleggsutvikling NFFs tre prioriterte anleggskategorier er: Kunstgressbaner, ballbinger og enkle nærmiljøanlegg for barn og unge. NFFs hovedvirkemidler for kompetanseutvikling innen anleggsektoren er følgende opplæringstilbud: I NFFs Fotballederkurs 2 inngår en særskilt kursmodul: «Anlegg». Kurs for anleggsansvarlige i toppklubbene. Dette blir utlyst spesielt til toppfotballklubbene. Anleggskurs for anleggskontakter i krets og klubb. Dette kurset utlyses gjennom fotballkretsene. Diverse informasjonsmateriell finnes innenfor områdene: banedekke (naturgress, grus, kunstgress, drift og vedlikehold) haller (storhaller, treningshaller, kombinasjonshaller) nærmiljøanlegg («bingen», løkke) stadionanlegg (publikumsfasiliteter, undervarme, flomlys) Fotballkretsene bistår klubben i kontakt og dialog med kommune, idrettsråd og fylket gjennom sine vedtatte anleggsplaner. 14 NFF er opptatt av leder- og anleggsutvikling!

15 Fotballdommerkurs Dommere behøves på alle nivåer. Ta dommerutdanning du også! Klubbdommerkurs: 2 kvelder (8 undervisningstimer). Etter gjennomført kurs vil du være kvalifisert til å dømme kamper i sjuerfotball og femmerfotball. Kurset består av to moduler: a) Barnefotballen Målet med kurset er å gi deg som deltaker gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for barnefotballen, slik at du kan bli klubbdommer som primært dømmer sjuerkamper og/eller femmerkamper i egen klubb. b)ungdomsfotballen og voksenfotballen Kurset skal gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spilleregler for sjuerreglement 13 år og eldre, slik at disse kan bli klubbdommere som primært dømmer sjuerkamper for aldersgruppene 13 år og eldre i egen klubb. Rekrutteringsdommerkurs 4 kvelder (16 undervisningstimer). Kurset er for deg som er over 15 år og som ønsker å dømme elleverfotball. Kurset består av fire moduler med innføring og opplæring i spillereglene for elleverfotball. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne gode holdninger og grunnleggende kunnskaper i spillereglene for elleverfotball, slik at disse kan bli benyttet av kretsen til å dømme kamper primært i fotballkretsens regi. Veien videre En klubbdommer blir primært fulgt opp av dommerkontakten i klubben. Som rekrutteringsdommer blir du fulgt opp av dommerkontakten i klubben samt fotballkretsen. Kretsene vil hvert år autorisere nye rekrutteringsdommere som kretsdommere. Disse samles årlig i kretsens regi og brukes til å dømme kamper opp til og med 3. divisjon menn og 1. divisjon kvinner. Etter hvert kan du også velge å spesialisere deg som assistentdommer. Noen få utvalgte dommere vil, etter å ha vært kretsdommer en tid, kunne bli autorisert av kretsen som regionsdommer. Regionsdommerne samles også årlig og dømmer kamper opp til 2. divisjon menn og Toppserien for kvinner. Toppdommere og assistentdommere oppnevnes av NFF til å dømme kamper i Tippeligaen, 1. divisjon menn og Toppserien for kvinner. Noen veldig få, utvalgte dommere og assistentdommere blir autorisert som FIFA-dommere. Disse er kvalifisert til å dømme landskamper og europacupkamper. Velkommen til kamp! Ønsker du å dømme fotballkamper, og sørge for en god tone og fair play ute på norske fotballbaner? NFF har tilbudene som gjør deg til en god dommer! Foto: Scanpix Uten dommere stopper Fotball-Norge! 15

16 Hva kan Norges Fotballforbund gjøre for deg som spiller, fotballinteressert, far, mor, trener, leder eller dommer? SPORTMEDIA AS Ønsker du å benytte deg av ett eller flere av våre utdanningstilbud? Ta kontakt med egen klubb eller fotballkretsen din! Adresse, telefon og til alle fotballkretsene finner du på: All informasjon om NFFs utdanningstilbud finner du på: Foto: Tor Ingebrigtsen hvor ikke annet er angitt. Norges Fotballforbund Serviceboks 1, Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo, Norway Telefon: Telefax:

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN

ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN ORKANGER IF FOTBALL UTVIKLINGSPLAN - 2 - FORORD VI I OIF FOTBALL Orkanger IF fotball ønsker en målstyrt utvikling av klubben og dens aktiviteter. Dette er bakgrunnen for den utviklingsplanen vi nå har

Detaljer

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK

BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK BARNEFOTBALLENS KVLITETSSJEKK Blir fotballtreninga og kampen det indre gode klare bilde jenta di hadde i hodet før hun sovna inn på puta i går? Får hun være borti ballen nok i spill? Står hun i kø eller

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer