YNGRE LEDERE I IDRETTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YNGRE LEDERE I IDRETTEN"

Transkript

1 YNGRE LEDERE I IDRETTEN

2 BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra år Starter opp november 2008 Nivå 1: Idrett og Ledelse Trinn I i klubber og lag Startet opp i 2006

3 Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra år Coaching og ledelse 1, innføring i coaching som strategi for læring (15 sp), er beregnet påunge som skal bli ledere på ulike nivå i norsk idrett eller veiledere innenfor Idrett og ledelse trinn 1. Studiet skal gi de unge lederne nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse for å bidra til lederutvikling på klubbnivå i norsk idrett. Om studiet:? 15 studiepoeng? 7 samlinger a 2 dager fra august-08 til mai-09? 20 ungdommer, 10 av hvert kjønn.? Praksis, 30 timer i ungdomsmiljø, fortrinnsvis lederutdanningen for unge ledere fra år.? Praksis etter fullført studium i det miljøet ungdommen kommer fra.

4 LEDERUTDANNING I COACHING OG LEDELSE FOR UNGDOM I SAMARBEID MED NORGES IDRETTSHØGSKOLE Hvem er disse 20 talentene og hva mener de om norsk idrett og ungdommenes rolle her? Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

5 Hvordan vil disse talentene ta bedre vare på de mellom 13 og 20 år? Det er viktig med en balanse mellom alvor og moro Det sosiale spiller en viktig rolle for ungdommen. Oppnås ved å få til sosialisering, variasjon, uhøytidelig konkurranse og mestringsfølelse Mangel på samarbeid mellom idretten fører til at mange ungdommer føler seg dradd i ulike retninger Gi ungdommene mer ansvar. Gjennom ansvar bygger man tilhørighet og indre motivasjon Sats på alternative spillformer og artigfotballtilbud, småspill, inneturneringer og venneturneringer fenger ungdommene Inkluder foreldrene, men vær oppmerksom på foreldre med ambisjoner gjennom barna!

6 Hvordan vil disse talentene ta bedre vare på de mellom 13 og 20 år? (forts ) Ungdommene kan også være dommere, reiseledere eller arrangører av idrettsarrangement. Da kan de opprettholde det sosiale nettverket i klubben, selv om de ikke selv er like aktive Legge til rette for at de unge kan få engasjere seg i noe på det større plan, for eksempel holdningsarbeid som ren idrett og doping Ikke bruk opp alle lokkemidler i ung alder. La de unge ha det gøy, men ikke gi dem alt fra første stund! Jeg har flere venner som kunne tenke seg å begynne med ulike idretter, men der miljøet i liten grad tar inn utøvere over år Flere lavterskeltilbud for ungdom mellom år der konkurranseaspektet er delvis eller helt borte Utstyrshysteriet skaper klasseskille i ungdomsmiljøene!

7 Hvordan vil de gi ungdom varierte og utviklende tilbud? En viktig faktor for å kunne tilby varierte og utviklende tilbud er kompetente trenere og personer rundt idrettsutøverne som viser at de interesserer seg og bryr seg Ha samlinger der ungdommene kan være lenger oppe og få drive med alternative aktiviteter på dagtid Unge idrettsutøvere har masse å lære av hverandre på tvers av idrettene Vi må ha et bredt tilbud. Ikke alle kommer på trening med mål om å komme med til VM. Idrettsbanen er en møteplass for ungdom Gi ungdommene trener- og dommeransvar for yngre lag i klubben. Motiverende for begge parter! Kurs i lagsarbeid, leder- og trenerkurs til unge kan gi ny giv til rekruttering av unge ledere/trenere

8 Hvorfor skal ungdommer påta seg lederverv? Et flyktig ungdomssinn gjør seg supert i prosjekter over kortere tidsintervall Når ledere skal nå ut til ungdom, kan det ofte være lettere å møte en leder som er på deres nivå. Jeg har selv opplevd at eldre ledere har oppført seg så autoritært i møte med unge, har virket skremmende Ungdom vet hva ungdom vil. Er eksperter på ungdom Ungdommene er nytenkende, og det er ikke alltid det er så mye arbeid/penger/krefter som skal til Unge ledere oppnår lettere status som forbilde for unge utøvere Unge ledere ser lettere hvilke behov ungdommene har Synlige unge ledere som er med og påvirker klubbene, kretsene og forbund vil spore andre unge til også å være med å gi sitt bidrag

9 De 20 talentene ønskes lykke til!

10 BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra år Starter opp november 2008 Nivå 1: Idrett og Ledelse Trinn I i klubber og lag Startet opp i 2006

11 Nivå 2: Lederutdanning for unge ledere fra år Dette er en lederutdanning tilpasset ungdom og kjørt av yngre mennesker. Utdanningen gjør de unge klar over og utvikler de kvaliteter de har som mennesker som vil egne seg i en nåværende eller fremtidig lederrolle. Kurset kan kjøres av alle særforbund og kretser, men kvalitetssikres av Idrett og ledelse. Om kurset:? Kurs for unge ledere på25 timer? Startweekend i november på 15 timer.? Praksis i klubber, lag og/eller kretser i 3 måneder som tillitsvalgt etc.? Neste weekendsamling er i slutten av februar? I mai er det erfaringssamling: hva var bra, hva bør endres?? Det er ikke nødvendig å ha vært med på Trinn 1 for å være med på lederutdanningen.? Videre søknad til Coaching og ledelse som starter samme høst for de beste og mest motiverte ungdommene som har fullført videregående skole

12 BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra år Starter opp november 2008 Nivå 1: Idrett og Ledelse Trinn I i klubber og lag Startet opp i 2006

13 Nivå 1: Idrett og ledelse Trinn 1 i klubber og lag Ungdom er ønsket inn som deltagere. Generell vinkling for klubben, ikke spesiell vinkling mot ungdom. Her kan unge talenter oppdages. Kjøres i klubber og lag Inneholder fem moduler fordelt på20 timer som kjøres over tid 1. Lederrollen 2. Medlemmet i sentrum 3. GAP-analyse 4. Organisasjonsforståelse 5. Idrettens lederskap

14 Idrett og ledelses vifta 3

15 Idrett og ledelse 1-4 Idrett og ledelse 1-4 er en prosess på fire trinn for klubber og lag. Idrett og ledelse 1-4 skal styrke klubbens drift, utvikling og organisasjonskompetanse ved at alle med lederverv skal delta i utdanningen. Klubben skal selv kartlegge eget ståsted samt områder som ønskes forbedret. Veiledere fra de berørte særforbund føler klubben over tid og vil være viktige støttespillere i utviklingen av klubben. Idrett og ledelse 1-4 består av fire trinn: - Trinn 1 og Trinn 2 kjøres som en klubbprosess i klubbens egne lokaler eller i klubbens nærmiljø. - Trinn 3 og Trinn 4 er en videreutdanning på individnivå som kjøres på Norges Idrettshøgskole. Veilederutdanning - Coaching og ledelse I tillegg til Idrett og ledelse er det startet opp en veilederutdanning på 15 studiepoeng for veiledere innen de respektive særforbund også i samarbeide med Norges Idrettshøgskole. Utdanningen heter Coaching og ledelse i idrett. Coaching og ledelse utdanner veiledere som skal kunne kjøre Idrett og ledelse i klubber. Studiet har to trinn, Coaching og ledelse 1 og Coaching og ledelse 2 (som bygger videre på Coaching og ledelse 1).

16 Bakgrunn VEDTAK Vedtak på idrettstinget 2003 om satsing på utvikling av organisasjon og lederskap, involvering av ungdom og økt kvinneandel i norsk idrett. Iniativer fra idrettens kvinnenettverk Iniativer fra NUK Likestillingspremisser i spillemiddelstildelingen for 2006 DRIV-vedtaket i idrettsstyret jan 2008

17 FAKTA 80 % av trenerne og lederne i idrettslag er menn og medlemsprosenten er 60/40 m/k Mannlige ledere sitter lengre enn kvinnelige, eldre lengre enn yngre Olympiatoppens tidligere kvinneprosjekt førte til forbigående økt kvinneandel i norsktoppidrett Dyktige trenere og ledere er det viktigste bidraget til å skape utvikling i idrettslagene

18 ANBEFALINGER FRA UNDERSØKELSER Å rekruttere og kvalifisere ungdom til deltakelse på alle områder innen idretten bør intensiveres

19

20 Idrett og ledelse består av følgende produkter: Startmøte og oppfølgingsmøte - klubbutvikling Startmøte: Klubben får besøk av en skolert klubbguide som kjører en prosess i klubben: - Status: hvor står klubben i dag? - Definere klubbens innsatsområder og lage fremdriftsplaner - Synliggjøre utdanningstilbudet fra krets og særforbund Oppfølgingsmøte: Etter startmøtet vil klubben bli fulgt opp av klubbguiden som kommer tilbake til klubben og gjennomfører ett til to oppfølgingsmøter: - Evaluering av gjennomførte tiltak og definere nye behov og ønsker i klubben - Revitalisere planer / lage nye fremdriftsplaner

21

22

23

24 Sett inn kursoversikten fra brosjyren!

25

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013

Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Hei!! Norges Danseforbund -Ledersamling 2013 Inger-Marie Stokker Har gjennomgått veilederutdanning i regi av NIFs kompetanseseksjon. Veileder i klubbutviklingsprosesser for kretsene Oslo og Akershus. Sittet

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Frafall fra idrett blant ungdom. 1. Hvilken skole går du på? Frafall fra idrett blant ungdom 04.08.2014 15:29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 39.

Frafall fra idrett blant ungdom. 1. Hvilken skole går du på? Frafall fra idrett blant ungdom 04.08.2014 15:29 100% 90% 80% 70% 60% 50% 39. Frafall fra idrett blant ungdom 1. Hvilken skole går du på? 10 9 8 7 5 3 26.5% 39.4% 1 14.1% 12.9% 6. 1.2% 0. 1 2 3 4 5 6 7 1 Lierbyen Ungdomsskole 2 Sylling Ungdomsskole 3 Hurum Ungdomsskole 4 Høvik Ungsomsskole

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Nytt fra Opplandsidretten

Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Nytt fra Opplandsidretten Foruten denne i papirform, finner dere årets alle nyhetsbrev på hjemmesiden, www.idrett.no/oppland, et stykke ned i høyre margen. Innhold: Idrettsmerke

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år

Barnefotball. VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år VERDIER OG VIRKEMIDLER Et hefte for deg som jobber med barn mellom 6 12 år DESIGN ELEMENT: ORANGE Barnefotball FAKTA Barnefotball Barnefotballens verdigrunnlag Fotball er den største barne- og ungdomsidretten

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud

1-2-3. Fotballutdanning. Utdanning og utvikling i klubben. En oversikt over alle NFFs tilbud Fotballutdanning 1-2-3 på En oversikt over alle NFFs tilbud Utdanning og utvikling i klubben Utdanning for alle! Trenerutdanning! Lederutdanning! Dommerutdanning! Spillerutdanning! Verdier og holdninger!

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning!

Norges Cykleforbunds utdanningstilbud. Vi satser på utdanning! Norges Cykleforbunds utdanningstilbud Vi satser på utdanning! Norsk sykkelsport er i stadig utvikling og behovet for kompetanse er stort. Kompetanse omfatter kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier

Detaljer

en tilstandsrapport om norsk idrett

en tilstandsrapport om norsk idrett en tilstandsrapport om norsk idrett Kari Fasting Trond Svela Sand Kjønn i endring en tilstandsrapport om norsk idrett - 1 Kari Fasting og Trond Svela Sand en tilstandsrapport om norsk idrett Akilles Oslo

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Kursoversikt med beskrivelser

Kursoversikt med beskrivelser Kursoversikt med beskrivelser Innhold Aktivitetslederkurs barn: Modul 1: Mål og verdier i barneidretten... 4 Aktivitetslederkurs barn: Modul 2: Barns utvikling og lekens betydning... 4 Aktivitetslederkurs

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING

T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING T R E N E R L Ø Y P A RAMMEVERK FOR NORSK TRENERUTDANNING SAMMENDRAG Dette dokument er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett som beskriver kriterier, prinsipper, retningslinjer, kompetansekrav

Detaljer