SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005"

Transkript

1 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte

2 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet med sikte på at Selbu Ballklubb skal bli en bedre klubb for våre ledere, trenere, supportere, foreldre og utøvere. Vi håper at planen kan bli det redskapet ledere, trenere og spillere trenger for å heve selbufotballen enda et hakk. 2. VISJONER Selbu Ballklubb ønsker, innenfor de ressursene klubben råder over, å gi et tilbud til alle som vil engasjere seg i fotball i Selbu, enten det er som ledere eller på ulike nivå eller som fotballspiller. Ballklubben ønsker at alle skal få muligheten til å tilfredsstille sine ambisjoner og utvikle sine ferdigheter ut fra alder, interesse og innsats. Ballklubben skal bli et sosialt treffsted for alle fotballinteresserte.

3 3. MÅLSETTING Selbu Ballklubben ønsker å skape et trygt og godt miljø hvor det er trivelig å være, hvor det skapes en varig interesse for fotball, fysisk aktivitet og hvor medlemmene får føle gleden av det sosiale fellesskapet som fotballen gir. Videre målsetting for oss er: - å utvikle individuelle og sosiale ferdigheter - gi et tilbud der spillere og ledere opplever trivsel, glede og mestring i trening og kamp - utvikle gode holdninger - tilfredsstille individuelle ambisjoner og mål - alle spillere som trener, skal få prøve seg i kamp (også senior) - få fram flere og bedre spillere til seniorlagene - å få flere og kvalifiserte trenere og dommere - å skaffe til veie flere baner og balløkker - allsidig trening og andre aktiviteter enn fotball er i perioder viktig i alle aldrer - være med å utvikle et nært samarbeid med andre lag og organisasjoner i dalføret Målsetting 8 12 år Vi ønsker å ha en Neadalsserie der lagene i utgangspunktet følger kretsene i bygda. Lagene bør settes sammen som mixlag og på en slik måte at de blir jevnest mulig. Alle bør spille likt. For å bedre det tekniske nivået på spillerne, er det viktig at SBK tar ansvar for fotballteknisk ferdighetstrening i denne alderen. Dette kan gjøres både ved fellestreninger på kunstgressbanen eller ute i de enkelte kretser. Målsetting aldersbestemte klasser - få fram spillere som gjennom trivsel og trygghet, kan få en varig interesse for fotball. - Alle spillere bør få prøve seg i ulike posisjoner på laget, også som målmann - Sikre rekruttering fra hele bygda - Trenerarbeidet skal være ferdighetsorientert og det må settes mindre krav til prestasjoner - Vi må legge forholdene til rette slik at flest mulig får anledning til å prøve seg på å ta ferdighetsmerkene - Ha et mål om at alle spillere deltar i sin egen årsklasse, men fra 13

4 år oppover kan spillere lånes bort til andre lag, i forståelse med ledere/trenere i de aktuelle lagene Målsetting gutter/jenter - arbeide for at frafallet fra fotballen blir minst mulig, spesielt ønsker vi å ha alle med til de har fylt 16 år og at de som likevel ser ut til å falle fra, får et tilbud om andre oppgaver i klubben - vi ønsker å beholde spillere i egen klubb, spesielt på gutteog juniornivå - fra gutte -/ jentealderen bør alle stille i likt antrekk på kamper for å vise at vi er et lag Målsetting junior/senior Vi skal ikke aktivt hente spillere utenfra Neadalføret for å heve nivået. Spillere utenfra Neadalføret som selv ønsker å komme til SBK, skal få mulighet til dette på lik linje med egne spillere.vi skal ha et herrelag som hevder seg i øvre del av 3.divisjon og et damelag som hevder seg i øvre del av 2.divisjon. Stimulere spillere med ambisjoner (junior og senior) til å gå til andre klubber på høyere nivå. 4. HOLDNINGER/VERDIER - overfor klubben være stolt av klubben din tilstrebe klubbfølelse og samhold vær lojal mot lag og klubb - til seg selv vær punktlig i enhver sammenheng varsle om fravær og andre viktige ting ta ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke for å bli trent tåle seier og tap røyk og rusmidler aksepteres ikke i forbindelse med bane, trening og kamp - til medspillere vær positiv, vær "kompis" i alle sammenhenger gi ros/oppmuntring

5 unngå kjeftbruk godta at andre gjør feil betydning av fair-play. Lagledere og trenere bør slå ned på negativ oppførsel - til motspillere vis god sportsånd vis respekt for motstanderen - dommere vi følger og respekterer fotballreglene vi protesterer ikke mot dommeravgjørelser, gjelder også lagledere, trenere og foreldre vi heier på og støtter eget lag vi jukser ikke til oss fordeler vi oppmuntrer ikke til grisespill vi arbeider for at alle spillere, ledere og voksne forstår "FAIR PLAY" vi takker alltid hverandre, motstandere og dommere etter kamp streb lojalitet overfor trener/leders beslutning Deltakere i aldersbestemte klasser skal møte et alkoholfritt miljø. Dette innebærer også at de ikke skal se ledere eller andre voksne ledsagere opptre i beruset tilstand i forbindelse med reiser, turneringer eller andre idrettsarrangement. Klubben vil også at seniorene avstår fra bruk av alkohol i forbindelse med trening og konkurranse. Trenere og lagledere skal ikke røyke i forbindelse med bane, trening og kamp. Bruk sunn fornuft. Røyk og rusmidler aksepteres ikke i forbindelse med bane, trening og kamp. 5. MOTIVASJON - vi vil prioritere arbeidet med å skape et godt miljø for derigjennom å påvirke lysten til å spille fotball, og kanskje redusere frafallet i gutte-/jenteklassen. - Vi ser der som veldig viktig også å arbeide med motivering av foreldre

6 - Turneringer deltar vi i fordi det er et ledd i arbeidet for å skape et positivt miljø, ikke som et lokkemiddel for å spille fotball - Det er viktig at spillere opplever å lykkes, både i trening og kamp. Skap slike situasjoner. - Sørg for at all feilretting skjer ved positiv formulering - Utviklingen må skje trinnvis, slik at det motiverer til videre trening 6. AKTVITETER 8-10 år år år år 16 år +++ Treningsperiode 1.feb-nov. 1.jan-nov. 1.jan-nov. 1.des-nov. 1.des-nov Antall fram til treninger Trening/uke 1 + kamp 2 + kamp 2 + kamp 2-3 fra febr. pr. uke i sesong i sesong i sesong Topping av lag Nei Nei Nei OK OK Laguttak Alle spiller Alle spiller Etter trening Etter trening Trenere likt likt og varsling og varsling bestemmer Lån av spillere mellom ulike Utgangspunkt er egen gruppe, men fra 13 år og oppover, alderstrinn ok i forståelse med trenere i de aktuelle lag. Ferdighets- Vi vil arbeide for å gi tilbud slik at mange yngre spillere merker skal kunne greie ferdighetsmerket. Annet I de yngste årsklassene er det viktig at spillere får spille på ulike plasser Også at alle får prøve seg som målmann. Allsidig trening/andre aktiviteter enn fotball er i perioder viktig i alle aldre.

7 7. REKRUTTERING AV- OG TA VARE PÅ DOMMERE, LEDERE OG SPILLERE Dommere: - har få dommere - må ha førerkort ikke aktive spillere spillere som legger opp/trapper ned - lagledere foreldre klubbkurs kan tas i Selbu - kontakt Øverbygda7Tydal/Vikvarvet om samarbeid - klubben kan betale sko og utstyr - sparer klubben for store bøter Trenere: - trenerforum en gang pr. mnd fra januar til april. Eventuelt 1 gang vinter, 1 gang på våren og 1 gang på høsten - ved overgang fra et år til et annet, må avsluttende års trenere og lagledere kontaktes om neste sesong, før andre blir forespurt Lagledere: - rekrutter blant spillere som slutter - foreldre - hvert lag har ansvar for å finne lagledere selv - skolering via interne kurs - sammenkomst før sesongstart Spillere: - kan det lages et opplegg for de som vil trene mindre - prøve å finne ut hvorfor spillere slutter - rekruttere de som slutter som spillere til å bli lagledere, dommere 8. ANNET Sosialt: klubbfølelse hvordan kan vi øke den? - bruke klubbrommet/kafeteria - årsavslutninger - foreldremøte i aldersbestemte klasser. 2 gang på våren før seriestart Media/hjemmeside: - fokusere på lagledere, dommere, trenere og spillere. Ikke bare på resultat og målscorere

8 FORELDREVETTREGLER: 1. Møt fram til kamp og trening. Barna ønsker det. 2. Gi oppmuntring til alle spillere under kampen ikke bare til din datter eller sønn 3. Oppmuntre i både medgang og motgang. Ikke gi sur kritikk 4. Respekter lagleders bruk av spillere, ikke forsøk å påvirke han/henne under kamp 5. Se på dommeren som en veileder. Ikke kritiser dommerens avgjørelser 6. Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap 7. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press han/henne 8. Spør om kampen var morsom og spennende, ikke bare om resultat og målscorere 9. Sørg for fornuftig og riktig utstyr, ikke overdriv 10. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Den trenger din hjelp 11. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball, ikke du 12. Husk at det viktigste av alt, er at ditt barn trives og har det artig sammen med venner TRENERENS 11 BUD 1. Som trener må du holde deg faglig à jour 2. Spillerne er en like stor ressurs som deg selv 3. Erkjenn feil og unngå overdreven tro på egen betydning 4. Vær tilgjengelig. Snakk med folk. Ha åpne kanaler. Alle skal få tenke og tale fritt. Regler må aksepteres av alle 5. Verdsett uenighet om sak. Det er et tegn på engasjement. Unngå å tilbakevise usaklig kritikk. 6. La spillerne delta i viktige beslutninger og la dem delta i prosessen vedrørende sportslige mål 7. Let etter muligheter for samarbeid 8. Skap forståelse for medansvar og forpliktelse 9. Kartlegg spillernes individuelle behov 10. Unngå å bruke energi på personer og saker som ikke fortjener oppmerksomhet 11. Ta utgangspunkt i anbefalte treningsmetoder