STATISTIKK Breddefotball 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTIKK Breddefotball 2013"

Transkript

1 STATISTIKK Breddefotball 2013

2 INNLEDNING Antall lag som deltok i seriespill ble litt lavere i 2013 sammenlignet med året før. Antallet lag økte i barnefotballen, ungdomsfotballen og jentefotballen, mens det falt i voksenfotballen. I 2013 hadde vi hatt lag med i seriespill. Antall aktive medlemmer i Norges Fotballforbund falt med 0,9 prosent til aktive. Andelen jenter økte fra 27,4 prosent i 2012 til 27,8 prosent i Antall aktive autoriserte dommere i 2013 var 2716 en reduksjon på 1,3 prosent fra året før. Sterke og vitale klubbmiljøer er avgjørende for kvaliteten på det som foregår på fotballbaner og treningsfelt. Vi har sterk fokus på at klubben skal være «sjef», og at god klubborganisering er en forutsetning for motiverende og utviklingsorientert fotballaktivitet. Antall klubbesøk arrangert i 2013 var 265. Antall klubbutviklingsprosesser og oppfølging av tiltak og planverk var 92. Det var 2939 deltakere på Fair Play-kvelder, en reduksjon på 6,6 prosent fra 3147 deltakere året før. I 2013 ble det arrangert 216 barnefotballkvelder med over 3196 kursdeltakere som et ledd i en satsing på å formidle barnefotballens verdier, retningslinjer og demonstrere hvordan man legger tilrette for god fotballaktivitet. Siden starten i 2010 har over deltatt på dette kurset. I 2013 var det en økning på 1 prosent i antall moduldeltakere på Leder 1-utdanningen. Antall moduldeltakere på Leder 2-kurset ble redusert fra 1050 i 2012 til 832 i Antall moduldeltakere på Leder 3-kurset økte fra 424 i 2012 til 520 i Antall moduldeltakere på NFF C-lisens økte til fra året før. NFF keepertrener C-lisenskurs, del 1 og 2 som arrangeres separat fra NFF C-lisens fikk noe redusert deltakelse. NFF keepertrener C-lisenskurs, Del 1 barnefotball reduserte fra 614 (2012) til 601 (2013) deltakere, mens antall deltakere på NFF keepertrener C-lisenskurs, del 2 ungdomsfotball var 397 mot 456 året før. I 2013 har vi totalt hatt mot deltakere i 2012 på enkveldseller modulkurs. Forklaring til tabeller: «Antall kurs» benevnes nå kun «antall» og viser nå til antall kursmoduler/enkveldskurs. 2

3 AKTIVITETSUTVIKLING ANTALL KLUBBER I I BARNEFOTBALLEN I UNGDOMSFOTBALLEN I VOKSENFOTBALLEN I JENTEFOTBALLEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE KRETS Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total TOTALT 3

4 LAGSUTVIKLINGEN Totalt Barn Ungdom Voksen

5 IDRETTSREGISTRERINGEN Utviklingen i antall aktive utøvere i Norges Fotballforbund. GUTTER ÅR 2001 ÅR 2002 ÅR 2003 ÅR 2004 ÅR 2005 ÅR 2006 ÅR 2007 ÅR 2008 ÅR 2009 ÅR 2010 ÅR 2011 ÅR 2012 ÅR 2013 Gutter under 6 år Gutter 6-12 år Gutter år Menn år Menn 26 år og eldre Totalt JENTER Jenter under 6 år Jenter 6-12 år Jenter år Kvinner år Kvinner 26 år og eldre Totalt Sum totalt Kilde: Idrettsregistreringen i Merk: NIFs måte å registrere aktive utøvere på ble endret i Derfor kan 2005-tallene ikke sammenliknes med tidligere år. 5

6 ANTALL UTØVERE Antall jente-/kvinnelag i forhold til gutte-/herrelag 2013 KRETS Antall lag totalt Antall gutte-/ herrelag Prosent Antall jente-/ kvinnelag Prosent Agder ,7 % ,3 % Akershus ,3 % ,7 % Buskerud ,3 % ,7 % Finnmark ,4 % ,6 % Totalt Herre/gutt Kvinne/jente Hordaland ,3 % ,7 % Hålogaland ,6 % ,4 % Indre Østland ,5 % ,5 % Nordland ,2 % ,8 % Nordmøre og Romsdal ,9 % ,1 % Oslo ,1 % ,9 % Rogaland ,7 % ,3 % Sogn og Fjordane ,1 % ,9 % Sunnmøre ,7 % ,3 % Telemark ,6 % ,4 % Troms ,9 % ,1 % Trøndelag ,2 % ,8 % Vestfold ,9 % ,1 % Østfold ,3 % ,7 % Total ,2 % ,8 %

7 ANLEGGSUTVIKLING Naturgress- og grusbaner ANTALL NATURGRESSBANER TOTALT ANTALL GRUSBANER TOTALT KRETS pr pr pr pr pr pr Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total

8 ANLEGGSUTVIKLING Kunstgressbaner NYE I 2011 TOTALT PR NYE I 2012 TOTALT PR NYE I 2013 TOTALT PR KRETS 7er 11er 7er 11er 7er 11er 7er 11er 7er 11er 7er 11er Agder FK Akershus FK Buskerud FK Finnmark FK Hordaland FK Hålogaland FK Indre Østland FK Nordland FK Nordmøre og Romsdal FK Oslo FK Rogaland FK Sogn og Fjordane FK Sunnmøre FK Telemark FK Troms FK Trøndelag FK Vestfold FK Østfold FK Total

9 ANLEGGSUTVIKLING Ballbinger NYE BALLBINGER ANTALL BALLBINGER TOTALT NYE BALLØKKER KRETS i 2011 i 2012 i 2013 pr pr pr nye i 2011 totalt pr nye i 2012 pr nye i 2013 pr Agder FK Akershus FK Buskerud FK Finnmark FK Hordaland FK Hålogaland FK Indre Østland FK Nordland FK Nordmøre og Romsdal FK Oslo FK Rogaland FK Sogn og Fjordane FK Sunnmøre FK Telemark FK Troms FK Trøndelag FK Vestfold FK Østfold FK Total

10 ANLEGGSUTVIKLING Haller NYE TRENINGSHALLER (70X40M) KRETS i 2011 i 2012 i 2013 ANTALL TRENINGSHALLER (70X40M) NYE STORHALLER (100X60M) ANTALL STORHALLER (100X60M) totalt pr totalt pr totalt pr i 2011 i 2012 i 2013 totalt pr totalt pr totalt pr Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total

11 DOMMERUTVIKLING Antall dommere KLUBBDOMMERE REKRUTTERINGSDOMMERE KRETSDOMMERE REGIONSDOMMERE FORBUNDSDOMMERE (INKL. ASS) Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn KRETS Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total

12 ANTALL AUTORISERTE DOMMERE ANTALL AUTORISERTE DOMMERE* Kvinner Menn Totalt KRETS Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total

13 UTDANNING Klubbutvikling, kurs og andre kompetansehevende tiltak KRETS Ant.kurs Menn Kvinner Ant.delt. Ant.kurs Menn Kvinner Ant.delt. Ant. Kurs Menn Kvinner Ant.Delt. Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Menn Kvinner Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total

14 KLUBBUTVIKLING Klubbesøk, Klubbutviklingsprosesser, klubboppfølging og klubbkvelder KLUBBESØK FRA KRETSEN FOR MER OG BEDRE AKTIVITET KLUBBOPPFØLGING KLUBBUTVIKLING OPPSTART OG GJENNOMFØRING AV KLUBBUTVIKLINGSPROSESSER BARNEFOTBALLKVELDEN UNGDOMSFOTBALLKVELDEN SUM KURSMODULER (4TIMER) SUM KURSMODULER (4TIMER) KRETS ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total

15 KLUBBUTVIKLING Temakvelder om verdier og holdninger FAIR PLAY KRETS ant. M K DOPING GJELDER ALLE FOTBALL FOR ALLE/ INKLUDERING KLUBBEN TAR ANSVAR IDRETTSSKADEKURS (ENKVELDSKURSET) SUM ENKVELDSKURS 2013 SUM ENKVELDSKURS 2012 SUM ENKVELDSKURS 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 15

16 LEDERUTDANNING Lederkurs 1 KRETS ant. M K MODUL 1. HELHETSSTYRT KLUBB - MED KLUBBEN SOM SJEF MODUL 2. AKTIVITETSUTVIKLING MODUL 3. KLUBBHVERDAGEN SUM FLK SUM FLK SUM FLK1 NY OG GAMMEL 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 16

17 LEDERUTDANNING Lederkurs 2 MODUL 1. OMDØMME OG STOLTHET KRETS ant. M K MODUL 2. FOTBALLJUS MODUL 3. KLUBBORGANISERING OG STRUKTUR MODUL 4. SPORTSLIG LEDELSE OG UTVIKLING SUM 2013 SUM 2012 DELSUM FLK12 - NY OG GAMMEL 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 17

18 LEDERUTDANNING Lederkurs 3 MODUL 1. ØKONOMI KRETS ant. M K MODUL 2. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON MODUL 3. LEDERROLLEN MODUL 4. KONFLIKTHÅNDTERING DELSUM MODULKURS 2013 DELSUM MODULKURS 2012 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 18

19 DOMMERUTDANNING KLUBBDOMMERKURS - BARN KRETS ant. M K KLUBBDOMMERKURS - UNGDOM REKRUTTERINGSDOMMERKURS SUM NYUTDANNEDE DOMMERE 2013 SUM NYUTDANNEDE DOMMERE 2012 SUM NYUTDANNEDE DOMMERE 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 19

20 TRENERUTDANNING NFF C-lisens DELKURS 1: BARNEFOTBALLKURSET KRETS ant. M K DELKURS 2: BARNEFOTBALL VEIEN VIDERE DELKURS 3: MOT UNGDOM LENGST MULIG DELKURS 4: UNGDOM FLEST MULIG BEST MULIG SUM KURSMODULER (4TIMER) 2013 SUM KURSMODULER (4TIMER) 2012 DELSUM NFF C-LISENS 2011 SUM TRENER 1 OG NFF C-LISENS 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 20

21 TRENERUTDANNING Keepertrenerkurs barn og ungdom Keepertrenerkurs 1,Del 1: Barn Keepertrenerkurs 1,Del 2: Ungdom Keepertrenerkurs 1,Del 1: Barn Keepertrenerkurs 1,Del 2: Ungdom Keepertrenerkurs 1,Del 1: Barn Keepertrenerkurs 1,Del 2: Ungdom Keepertrenerkurs 2 - Ferdighetsutvikling for keepere Keepertrenerkurs 2 - Ferdighetsutvikling for keepere Keepertrenerkurs 2 - Ferdighetsutvikling for keepere KRETS ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K ant M K Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total

22 TRENERUTDANNING TEMAKURS: trenerutvikler KRETS ant. M K TRENERUTVIKLER 2013 TRENERUTVIKLER 2012 TRENERUTVIKLER 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 22

23 TRENERUTDANNING TEMAKURS: Trenerkoordinator D6. MODUL 1:HVORFOR TRENERKOORDINATOR KRETS ant. M K D7. MODUL 2: UTARBEIDELSE SKOLERINGSPLAN D8. MODUL 3: OPPFØLGING AV SKOLERINGSPLAN D9. MODUL 4: PLANLEGGINGSVERKTØY SUM KURSMODULER (4 TIMER) 2013 SUM KURSMODULER (4 TIMER) 2012 SUM KURSMODULER (4 TIMER) 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 23

24 TRENERUTDANNING TEMAKURS: Spillerutvikling KRETS ant. M K SPILLERUTVIKLING 2013 SPILLERUTVIKLING 2012 SPILLERUTVIKLING 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 24

25 ANLEGGSKURS KRETS ant. M K DIVERSE ANLEGGSKURS 2013 DIVERSE ANLEGGSKURS 2012 DIVERSE ANLEGGSKURS 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 25

26 DIVERSE ANDRE KRETSKURS DIVERSE ANDRE KRETSKURS 2013 KRETS ant. M K DIVERSE ANDRE KRETSKURS 2012 DIVERSE ANDRE KRETSKURS 2011 Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total delt 26

27 SPILLERUTVIKLING ÅR KRETS Sonetreninger og sonekamper Kretstreninger og kretskamper Bylag (Treninger/kamper) Antall tiltak Gutter Jenter Sum delt. Antall tiltak Gutter Jenter Sum delt. Antall tiltak Gutter Jenter Sum delt. Andre spillerutviklingstiltak (internasjonalt/nasjonalt) Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall tiltak Gutter Jenter Agder Akershus Buskerud Finnmark Hordaland Hålogaland Indre Østland Nordland Nordmøre og Romsdal Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sunnmøre Telemark Troms Trøndelag Vestfold Østfold Total Sum delt. tiltak totalt spillere totalt tiltak totalt spillere totalt tiltak totalt spillere totalt 27

28 ANDEL UTØVERE (I PROSENT) I BEFOLKNINGEN PER KRETS MENN KVINNER SUM KRETS 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Agder 46,4 % 27,0 % 8,8 % 11,1 % 9,1 % 1,2 % 18,7 % 4,5 % 11,8 % Akershus 48,8 % 27,0 % 9,5 % 17,7 % 10,3 % 2,7 % 19,8 % 6,7 % 13,4 % Buskerud 45,1 % 26,9 % 6,1 % 20,6 % 9,8 % 1,4 % 16,5 % 6,2 % 11,5 % Finnmark 43,7 % 29,1 % 10,4 % 28,0 % 18,3 % 4,7 % 19,5 % 11,4 % 15,6 % Hordaland 56,8 % 33,2 % 10,2 % 29,7 % 18,4 % 2,8 % 21,6 % 10,1 % 16,0 % Hålogaland 51,6 % 25,5 % 11,7 % 25,9 % 14,9 % 3,7 % 20,6 % 9,7 % 15,3 % Indre Østland 58,0 % 28,3 % 8,6 % 36,5 % 18,4 % 2,6 % 20,8 % 11,4 % 16,2 % Nordland 46,6 % 28,2 % 8,4 % 25,6 % 18,5 % 2,6 % 18,3 % 9,6 % 14,0 % Nordmøre og Romsdal 51,5 % 29,4 % 9,3 % 26,4 % 17,0 % 2,9 % 20,8 % 10,0 % 15,6 % Oslo 48,9 % 28,6 % 4,7 % 18,9 % 9,9 % 0,9 % 14,5 % 4,7 % 9,6 % Rogaland 53,2 % 30,9 % 9,2 % 25,5 % 15,5 % 2,5 % 20,7 % 8,9 % 15,0 % Sogn og Fjordane 67,6 % 35,3 % 15,8 % 44,9 % 23,8 % 7,0 % 29,3 % 17,7 % 23,7 % Sunnmøre 58,8 % 39,8 % 12,5 % 37,6 % 24,3 % 5,3 % 25,5 % 14,8 % 20,4 % Telemark 49,5 % 25,7 % 9,3 % 24,0 % 15,0 % 2,7 % 19,4 % 8,7 % 14,1 % Troms 50,8 % 29,6 % 13,1 % 30,8 % 19,5 % 5,5 % 22,5 % 12,4 % 17,7 % Trøndelag 55,9 % 37,2 % 9,2 % 37,2 % 24,1 % 3,5 % 21,7 % 12,8 % 17,4 % Vestfold 49,5 % 23,5 % 6,0 % 18,9 % 11,7 % 1,4 % 17,3 % 6,4 % 12,0 % Østfold 41,5 % 25,8 % 7,1 % 10,3 % 6,8 % 1,2 % 16,7 % 3,8 % 10,4 % Total 51,4 % 29,5 % 9,4 % 26,1 % 15,8 % 3,0 % 20,2 % 9,4 % 15,0 % 28

29 AGDER FK Andel utøvere (i prosent) i befolkningen MENN KVINNER SUM REGION KOMMUNER: 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Arendal 44,7 % 21,5 % 6,6 % 7,0 % 3,6 % 0,4 % 15,8 % 2,1 % 9,1 % Froland 44,3 % 13,3 % 8,2 % 7,7 % 2,0 % 3,2 % 15,4 % 3,8 % 9,8 % Gjerstad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Arendal Grimstad 46,1 % 24,8 % 5,3 % 7,9 % 7,3 % 1,2 % 16,2 % 3,5 % 10,1 % Risør 57,1 % 38,9 % 11,4 % 17,1 % 7,2 % 1,6 % 24,3 % 5,3 % 14,9 % Tvedestrand 24,2 % 22,2 % 1,6 % 1,6 % 4,2 % 0,7 % 9,5 % 1,5 % 5,4 % Vegårshei* 44,7 % 11,0 % 6,7 % 4,8 % 9,7 % 0,0 % 15,6 % 2,9 % 9,2 % Åmli 34,8 % 9,3 % 5,9 % 16,2 % 3,5 % 0,0 % 11,3 % 3,7 % 7,6 % Birkenes 43,5 % 16,1 % 3,3 % 24,5 % 9,9 % 1,9 % 13,4 % 7,8 % 10,7 % Bygland 36,7 % 16,4 % 5,0 % 6,4 % 1,5 % 2,0 % 12,7 % 2,6 % 7,8 % Bykle* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Evje og Hornnes* 50,9 % 34,8 % 11,1 % 20,0 % 10,9 % 2,9 % 22,9 % 7,6 % 15,6 % Iveland* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 29,5 % 23,2 % 0,0 % 0,0 % 8,8 % 4,3 % Kristiansand Kristiansand 53,1 % 34,6 % 11,9 % 12,4 % 11,4 % 1,3 % 22,6 % 5,0 % 14,0 % Lillesand 47,5 % 22,9 % 6,7 % 14,2 % 14,3 % 0,9 % 17,4 % 5,7 % 11,7 % Songdalen 38,5 % 27,2 % 5,1 % 16,1 % 5,5 % 0,0 % 15,0 % 3,9 % 9,5 % Søgne 52,2 % 31,0 % 8,6 % 6,8 % 6,5 % 1,2 % 21,4 % 3,3 % 12,4 % Valle 27,1 % 34,7 % 8,1 % 17,6 % 29,9 % 5,8 % 17,4 % 13,5 % 15,5 % Vennesla 44,0 % 23,1 % 9,6 % 12,1 % 8,0 % 1,7 % 17,7 % 4,7 % 11,3 % Åseral* 57,7 % 18,5 % 22,7 % 15,6 % 20,0 % 0,0 % 29,4 % 8,4 % 19,2 % Audnedal 59,3 % 4,5 % 8,2 % 9,0 % 0,0 % 0,0 % 16,5 % 1,8 % 9,2 % Farsund 46,7 % 20,0 % 7,8 % 4,7 % 4,1 % 0,4 % 17,2 % 2,0 % 9,7 % Flekkefjord 48,7 % 24,1 % 11,2 % 16,0 % 15,2 % 5,3 % 20,9 % 9,2 % 15,4 % Hægebostad 0,0 % 38,9 % 15,9 % 0,0 % 23,2 % 0,0 % 17,7 % 4,6 % 11,6 % Mandal Kvinesdal 47,8 % 29,1 % 10,5 % 20,9 % 17,0 % 2,7 % 20,5 % 8,9 % 15,0 % Lindesnes 41,8 % 28,8 % 6,5 % 27,3 % 14,2 % 0,0 % 17,2 % 7,9 % 12,6 % Lyngdal 48,9 % 41,3 % 11,6 % 19,7 % 21,1 % 2,5 % 25,7 % 9,9 % 17,8 % Mandal 40,7 % 26,4 % 5,8 % 2,3 % 9,5 % 1,1 % 16,6 % 2,9 % 9,8 % Marnardal 29,8 % 11,2 % 7,4 % 9,7 % 3,2 % 0,0 % 12,2 % 2,6 % 7,4 % Total 46,4 % 27,0 % 8,8 % 11,1 % 9,1 % 1,2 % 18,7 % 4,5 % 11,8 % Kommuner merket med stjerne hadde ikke registrerte utøvere i Idrettsregistreringen

30 AKERSHUS FK Andel utøvere (i prosent) i befolkningen MENN KVINNER SUM REGION KOMMUNER: 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Aurskog/ Aurskog/Høland 54,6 % 24,9 % 9,2 % 16,4 % 9,1 % 1,5 % 20,1 % 5,6 % 13,0 % Høland Rømskog 92,6 % 20,6 % 20,8 % 23,8 % 64,3 % 11,0 % 33,1 % 25,4 % 29,7 % Enebakk 48,9 % 12,3 % 8,2 % 4,6 % 5,3 % 1,3 % 16,3 % 2,6 % 9,5 % Fet 44,7 % 32,7 % 16,3 % 17,0 % 10,6 % 3,3 % 25,6 % 7,3 % 16,7 % Gjerdrum 48,5 % 23,8 % 9,8 % 26,5 % 10,2 % 2,1 % 20,1 % 8,1 % 14,3 % Nedre Romerike Lørenskog 44,3 % 22,4 % 6,1 % 13,3 % 7,0 % 2,1 % 16,3 % 5,0 % 10,8 % Nittedal 58,9 % 27,7 % 8,5 % 28,0 % 13,1 % 2,5 % 21,9 % 9,5 % 15,7 % Rælingen 54,2 % 34,3 % 7,4 % 16,3 % 6,7 % 1,7 % 20,0 % 4,9 % 12,6 % Skedsmo 53,7 % 38,0 % 12,8 % 17,8 % 14,3 % 4,9 % 24,1 % 8,8 % 16,6 % Eidsvoll 42,8 % 23,2 % 8,6 % 11,8 % 12,1 % 2,3 % 18,0 % 5,7 % 12,0 % Øvre Romerike Hurdal 25,3 % 21,8 % 4,4 % 3,3 % 0,9 % 0,3 % 11,8 % 0,9 % 6,6 % Nannestad 49,0 % 22,1 % 7,9 % 22,2 % 4,1 % 1,9 % 17,8 % 6,2 % 12,2 % Ullensaker 36,6 % 27,0 % 7,2 % 14,7 % 6,5 % 2,0 % 15,9 % 5,1 % 10,6 % Nes Nes 49,4 % 21,2 % 10,1 % 16,2 % 11,7 % 2,7 % 19,1 % 6,9 % 13,2 % Sørum 55,7 % 22,2 % 12,3 % 31,8 % 14,8 % 2,2 % 22,0 % 9,8 % 16,1 % Total 48,8 % 27,0 % 9,5 % 17,7 % 10,3 % 2,7 % 19,8 % 6,7 % 13,4 % Kommuner merket med stjerne hadde ikke registrerte utøvere i Idrettsregistreringen

31 BUSKERUD FK Andel utøvere (i prosent) i befolkningen MENN KVINNER SUM REGION KOMMUNER: 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Drammen Drammen 51,5 % 30,6 % 6,0 % 17,6 % 5,7 % 0,8 % 17,2 % 4,4 % 10,9 % Hallingdal Kongsberg Lier/Modum Flå 76,2 % 4,5 % 16,7 % 53,3 % 21,7 % 0,8 % 25,0 % 13,0 % 19,4 % Gol 48,1 % 51,4 % 5,8 % 41,5 % 32,6 % 3,5 % 21,7 % 15,7 % 18,7 % Hemsedal 79,4 % 26,3 % 10,2 % 45,7 % 21,9 % 2,7 % 24,1 % 12,4 % 18,5 % Hol 45,8 % 38,2 % 5,3 % 40,4 % 17,7 % 3,7 % 17,4 % 11,5 % 14,6 % Nes 65,1 % 35,7 % 3,6 % 27,6 % 12,9 % 0,0 % 21,3 % 7,0 % 14,4 % Nore og Uvdal 0,0 % 20,5 % 3,1 % 73,7 % 0,0 % 2,9 % 6,8 % 15,5 % 10,7 % Ål 56,9 % 0,0 % 6,7 % 40,9 % 16,5 % 4,8 % 15,2 % 14,8 % 15,0 % Flesberg 53,4 % 37,9 % 13,8 % 49,0 % 31,5 % 4,1 % 26,3 % 17,0 % 21,8 % Kongsberg 50,5 % 20,6 % 3,9 % 24,6 % 9,6 % 1,5 % 14,2 % 6,8 % 10,7 % Rollag 57,4 % 20,0 % 6,0 % 39,1 % 0,0 % 0,0 % 19,1 % 7,4 % 13,3 % Krødsherad 61,5 % 6,2 % 9,4 % 34,4 % 0,0 % 0,9 % 17,1 % 6,5 % 11,7 % Modum 65,4 % 33,2 % 8,9 % 26,2 % 17,7 % 3,0 % 22,6 % 9,4 % 16,2 % Sigdal 50,9 % 21,4 % 12,3 % 64,2 % 9,2 % 7,3 % 21,9 % 17,9 % 20,0 % Øvre/Nedre Nedre Eiker 38,2 % 33,4 % 8,2 % 18,6 % 9,8 % 1,4 % 18,4 % 6,1 % 12,3 % Eiker Øvre Eiker 43,7 % 17,6 % 5,2 % 15,3 % 8,5 % 2,5 % 14,0 % 5,8 % 10,0 % Hole 66,3 % 26,3 % 7,2 % 40,5 % 9,7 % 1,3 % 21,6 % 9,6 % 15,7 % Ringerike Jevnaker 52,3 % 21,3 % 3,0 % 15,8 % 6,9 % 1,6 % 14,8 % 5,2 % 10,1 % Ringerike 43,3 % 23,7 % 4,6 % 16,3 % 9,1 % 0,6 % 14,1 % 4,5 % 9,5 % Hurum 43,6 % 32,3 % 4,7 % 17,2 % 11,3 % 0,6 % 17,5 % 5,7 % 11,7 % Røyken/Hurum Lier 24,5 % 27,0 % 5,4 % 13,6 % 17,0 % 0,8 % 13,0 % 6,0 % 9,6 % Røyken 32,0 % 23,7 % 3,9 % 14,3 % 4,7 % 0,2 % 13,5 % 3,8 % 8,7 % Sande/Svelvik Sande 48,8 % 32,5 % 9,8 % 11,3 % 7,4 % 2,1 % 21,6 % 4,7 % 13,3 % Svelvik 28,5 % 22,9 % 13,1 % 2,4 % 2,3 % 4,2 % 17,6 % 3,5 % 10,8 % Total 45,1 % 26,9 % 6,1 % 20,6 % 9,8 % 1,4 % 16,5 % 6,2 % 11,5 % 31

32 FINNMARK FK Andel utøvere (i prosent) i befolkningen MENN KVINNER SUM REGION KOMMUNER: 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Gamvik* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Hammerfest 42,7 % 37,1 % 8,9 % 14,4 % 7,7 % 3,7 % 18,2 % 6,1 % 12,4 % Karasjok 55,6 % 22,2 % 9,3 % 22,4 % 10,8 % 5,3 % 20,7 % 9,7 % 15,5 % Midtre Kvalsund 15,2 % 24,5 % 22,9 % 13,9 % 36,8 % 1,6 % 22,1 % 10,7 % 16,5 % Lebesby 25,9 % 43,1 % 3,9 % 14,5 % 16,4 % 0,0 % 16,1 % 6,2 % 11,6 % Måsøy 47,6 % 18,2 % 0,0 % 28,6 % 0,0 % 0,0 % 10,8 % 4,1 % 7,6 % Nordkapp 37,5 % 27,9 % 11,1 % 25,4 % 21,4 % 4,7 % 18,6 % 11,8 % 15,4 % Porsanger 40,5 % 31,4 % 19,7 % 34,6 % 18,4 % 16,8 % 25,8 % 20,7 % 23,3 % Alta 50,0 % 30,6 % 6,9 % 44,5 % 25,3 % 3,0 % 19,8 % 14,9 % 17,4 % Vest Hasvik 44,7 % 35,0 % 16,2 % 28,1 % 30,3 % 9,3 % 23,2 % 15,6 % 20,0 % Kautokeino 41,6 % 20,8 % 10,5 % 17,2 % 16,8 % 6,7 % 17,4 % 10,6 % 14,2 % Loppa 90,6 % 61,5 % 21,9 % 95,5 % 40,5 % 4,5 % 40,9 % 24,1 % 34,1 % Berlevåg 54,3 % 35,3 % 12,4 % 16,2 % 14,5 % 0,0 % 23,3 % 6,2 % 15,3 % Båtsfjord 15,2 % 22,0 % 7,7 % 4,1 % 7,5 % 2,4 % 12,1 % 4,3 % 8,4 % Nesseby 41,7 % 18,2 % 10,3 % 40,0 % 24,2 % 6,6 % 15,8 % 13,8 % 14,9 % Øst Sør-Varanger 46,9 % 23,4 % 15,2 % 35,1 % 19,1 % 7,5 % 21,5 % 14,2 % 18,0 % Tana 25,0 % 31,4 % 19,0 % 9,2 % 23,3 % 13,2 % 22,2 % 14,5 % 18,6 % Vadsø 33,5 % 28,9 % 6,4 % 10,8 % 15,7 % 0,2 % 15,5 % 5,3 % 10,7 % Vardø 67,7 % 19,5 % 19,1 % 7,4 % 1,3 % 1,1 % 25,1 % 2,1 % 14,6 % Total 43,7 % 29,1 % 10,4 % 28,0 % 18,3 % 4,7 % 19,5 % 11,4 % 15,6 % Kommuner merket med stjerne hadde ikke registrerte utøvere i Idrettsregistreringen

33 HORDALAND FK Andel utøvere (i prosent) i befolkningen MENN KVINNER SUM REGION KOMMUNER: 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Askøy Askøy 57,1 % 40,7 % 10,6 % 33,7 % 24,6 % 4,1 % 25,4 % 13,7 % 19,6 % Bergen Bergen 61,8 % 34,5 % 9,9 % 27,0 % 16,1 % 2,1 % 20,9 % 7,9 % 14,6 % Os 53,6 % 28,3 % 10,1 % 27,2 % 9,9 % 1,2 % 21,9 % 8,2 % 15,2 % Austrheim 72,5 % 23,4 % 4,4 % 46,1 % 19,1 % 0,0 % 19,2 % 11,2 % 15,4 % Fedje 52,2 % 53,3 % 46,7 % 59,3 % 44,1 % 1,6 % 49,6 % 26,2 % 37,4 % Gulen 14,3 % 13,2 % 8,2 % 5,9 % 12,6 % 1,2 % 10,4 % 4,8 % 7,5 % Nord-Hordaland Lindås 42,3 % 34,6 % 8,5 % 28,5 % 26,0 % 2,4 % 19,6 % 12,0 % 15,9 % Masfjorden 66,7 % 66,3 % 18,3 % 50,0 % 21,4 % 10,6 % 39,3 % 19,9 % 29,9 % Meland 62,0 % 31,6 % 11,2 % 28,1 % 12,6 % 1,4 % 24,3 % 8,3 % 16,4 % Osterøy 57,0 % 40,2 % 17,3 % 32,9 % 25,1 % 4,9 % 29,8 % 14,6 % 22,5 % Radøy 61,4 % 39,0 % 21,2 % 38,3 % 21,7 % 12,0 % 31,5 % 18,8 % 25,4 % Austevoll 70,9 % 37,7 % 16,2 % 60,8 % 23,8 % 6,5 % 30,2 % 19,5 % 25,1 % Bømlo 65,5 % 35,0 % 15,8 % 45,5 % 23,5 % 5,6 % 29,4 % 17,0 % 23,5 % Fitjar 55,2 % 32,0 % 11,4 % 43,6 % 13,5 % 1,7 % 23,5 % 13,2 % 18,6 % Sunn-Hordaland Fusa 50,0 % 30,5 % 9,6 % 47,6 % 19,7 % 3,8 % 22,1 % 17,3 % 19,8 % Kvinnherad 57,4 % 30,6 % 6,9 % 36,2 % 19,9 % 3,3 % 21,6 % 13,2 % 17,5 % Stord 51,6 % 32,9 % 9,6 % 35,1 % 28,1 % 3,1 % 21,2 % 13,9 % 17,6 % Sveio 26,3 % 20,3 % 5,9 % 12,8 % 10,5 % 2,3 % 12,2 % 5,9 % 9,2 % Tysnes 60,2 % 16,8 % 10,2 % 19,4 % 12,7 % 3,9 % 18,5 % 8,7 % 13,8 % MENN KVINNER SUM REGION KOMMUNER: 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Fjell 52,1 % 33,2 % 9,5 % 16,9 % 14,8 % 2,5 % 22,0 % 7,7 % 15,0 % Sotra Sund 34,9 % 52,9 % 15,1 % 12,4 % 23,8 % 8,0 % 25,3 % 11,5 % 18,7 % Øygarden 50,5 % 24,2 % 12,3 % 29,0 % 16,7 % 3,1 % 23,3 % 12,3 % 18,0 % Eidfjord 87,1 % 13,9 % 9,9 % 62,2 % 8,1 % 0,0 % 23,9 % 12,7 % 18,3 % Granvin 53,6 % 19,2 % 1,5 % 47,1 % 15,6 % 1,6 % 18,0 % 15,3 % 16,7 % Jondal 19,2 % 16,7 % 7,4 % 21,4 % 8,9 % 1,4 % 11,9 % 5,7 % 8,8 % Kvam 56,8 % 34,8 % 10,4 % 36,0 % 30,9 % 4,6 % 23,6 % 15,5 % 19,8 % Modalen 5,3 % 26,7 % 7,7 % 0,0 % 19,0 % 1,9 % 10,5 % 5,2 % 7,7 % Voss/Hardanger Odda 60,6 % 43,0 % 9,9 % 45,1 % 23,1 % 5,5 % 24,8 % 15,4 % 20,2 % Samnanger 54,1 % 5,6 % 5,7 % 39,5 % 30,1 % 0,0 % 14,7 % 12,3 % 13,6 % Ullensvang 54,9 % 35,1 % 9,0 % 36,2 % 20,7 % 2,0 % 22,4 % 12,0 % 17,3 % Ulvik 81,0 % 19,6 % 0,0 % 66,7 % 16,7 % 6,5 % 18,4 % 19,2 % 18,8 % Vaksdal 41,4 % 28,1 % 15,8 % 42,7 % 28,2 % 10,2 % 23,2 % 20,5 % 21,8 % Voss 62,0 % 26,8 % 12,7 % 64,9 % 32,1 % 9,6 % 24,9 % 24,1 % 24,5 % Total 56,8 % 33,2 % 10,2 % 29,7 % 18,4 % 2,8 % 21,6 % 10,1 % 16,0 % 33

34 HÅLOGALAND FK Andel utøvere (i prosent) i befolkningen MENN KVINNER SUM REGION KOMMUNER: 6-12 år år år 6-12 år år år menn kvinner totalt Flakstad 45,0 % 40,3 % 19,5 % 16,3 % 9,4 % 16,9 % 28,9 % 14,6 % 22,1 % Lofoten Moskenes* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Vestvågøy 56,1 % 27,9 % 11,2 % 27,2 % 11,1 % 16,9 % 22,9 % 17,5 % 20,2 % Vågan 39,6 % 40,0 % 19,3 % 21,4 % 21,2 % 12,6 % 27,5 % 16,5 % 22,1 % Ballangen 54,1 % 9,1 % 4,5 % 16,7 % 11,3 % 18,5 % 15,1 % 16,8 % 15,9 % Gratangen 60,0 % 34,7 % 2,9 % 48,8 % 26,7 % 20,5 % 18,4 % 27,1 % 22,3 % Ofoten Narvik 48,7 % 20,1 % 5,3 % 29,2 % 18,7 % 13,3 % 15,3 % 17,3 % 16,3 % Tjeldsund 36,0 % 18,2 % 20,8 % 44,7 % 27,1 % 16,4 % 25,4 % 25,7 % 25,5 % Tysfjord 22,9 % 0,0 % 4,3 % 9,5 % 0,0 % 6,7 % 6,2 % 6,0 % 6,1 % Bjarkøy* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Evenes 40,4 % 31,7 % 6,4 % 39,6 % 22,2 % 13,5 % 18,5 % 20,1 % 19,3 % Harstad 62,2 % 23,5 % 7,3 % 26,2 % 11,1 % 16,8 % 19,6 % 17,3 % 18,5 % Sør-Troms Ibestad 52,7 % 25,0 % 11,4 % 34,5 % 16,7 % 19,7 % 22,1 % 20,7 % 21,5 % Kvæfjord 32,8 % 14,8 % 9,3 % 19,4 % 13,7 % 9,7 % 14,8 % 12,0 % 13,4 % Lødingen 35,5 % 34,7 % 18,7 % 9,8 % 4,3 % 9,5 % 24,6 % 8,5 % 16,8 % Skånland 69,8 % 46,4 % 46,2 % 51,6 % 48,6 % 21,5 % 51,7 % 34,0 % 43,0 % Andøy 61,4 % 45,7 % 30,5 % 40,2 % 30,0 % 27,2 % 43,4 % 31,9 % 37,8 % Bø 65,6 % 22,4 % 10,9 % 25,6 % 4,7 % 25,8 % 26,1 % 21,5 % 23,9 % Vesterålen Hadsel 52,3 % 40,3 % 10,6 % 30,6 % 14,7 % 16,1 % 24,0 % 18,4 % 21,3 % Sortland 42,5 % 14,4 % 8,6 % 17,8 % 13,7 % 15,1 % 16,9 % 16,0 % 16,5 % Øksnes 60,9 % 16,0 % 8,8 % 13,9 % 2,6 % 15,6 % 18,4 % 12,5 % 15,4 % Total 51,6 % 25,5 % 11,7 % 25,9 % 14,9 % 3,7 % 20,6 % 9,7 % 15,3 % Kommuner merket med stjerne hadde ikke registrerte utøvere i Idrettsregistreringen

Statistikk. Breddefotball 2011. Norges Fotballforbund

Statistikk. Breddefotball 2011. Norges Fotballforbund Statistikk Breddefotball 2011 Norges Fotballforbund Innledning I 2011 økte antall lag som deltok i seriespill. Økningen var aller størst blant jentene (2,8 prosent). Antall lag i barnefotballen økte også

Detaljer

Statistikk. Breddefotball Norges Fotballforbund

Statistikk. Breddefotball Norges Fotballforbund Statistikk Breddefotball 2010 Norges Fotballforbund Innledning I 2010 har vi lykkes med å øke antall lag som deltar i seriespill. Økningen er aller størst blant jentene (1,6 prosent). Antall lag i barnefotballen

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

STATISTIKK. Breddefotball Norges Fotballforbund

STATISTIKK. Breddefotball Norges Fotballforbund STATISTIKK Breddefotball 2012 Norges Fotballforbund Innledning ف ف ى م ٣ ١ ش ي لم م مل ف ٢٠١٢ ة م ى مء. مه ى فل - ١ ملمج ش م م ف مل ل م م ى فم ى م م م ف مل ل ١٤٥٧ ى ١٥٠٣ ف ن م ي لم م م ل ف ف ملى م م ف

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid

Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Jakt og fangsttider 2007-2012 Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene

Detaljer

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner

Vedlegg 2: Endring i årsverk til ordinær undervisning. Alle kommuner Vedlegg 2: Endring i årsverk til. Alle kommuner (ordinær 0101 Halden 4,79-4,09 1,55-5,29 0104 Moss 0,24-3,41 1,15-5,78 0105 Sarpsborg -4,06-20,1-9,40-28,78 0106 Fredrikstad 4,41 8,69-1,41-4,14 0111 Hvaler

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017

Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Side 1/10 Mottatte forhåndsstemmer fordelt på kommune til og med 8. september 2017 Kommune-nummer Kommune Stemme-berettigede Totalt antall stemmer Prosent stemt 0101 Halden 23 247 3 221 13,9 % 0104 Moss

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till.

Gj.snitt.lønn pr mnd.verk. Var. overtid. Grunnlønn. Faste og var. till. Ansatte etter fylke, gjennomsnittlig, grunnlønn, faste variable tillegg til grunnlønn variabel pr. 1.12. Vekst i fra 1. desember 2015 til 1. desember. pr. 1.12.. 0101 HALDEN 2.447 2.229 1.672 40.819 37.338

Detaljer

Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp. Antall. Antall restskatt. Kommune

Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp. Antall. Antall restskatt. Kommune Kommune Antall skattytere Sum skatt Sum forskudd Tilgodebeløp Antall tilgode Restskatt Antall restskatt Østfold Halden 22710 1 777 931 537 1 889 762 507 188 254 830 17 459 81 236 279 4 321 Moss 23727 2

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS 18. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Fortsatt under trendvekst klare regionale forskjeller Indikator på 0,5 samsvarer

Detaljer